Tham Luan Tong Ket PCBLGD 08-10

PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT MÔ HÌNH CAN THIỆP VỀ PHÒNG

CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH GIAI ĐỌAN 2008 - 2010 ____________ Kính thưa:........................................................................................ Được sự cho phép của ban Tổ chức Hội nghị, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp xin phát biểu đôi nét về kết quả và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2010: Đồng Tháp là tỉnh đầu nguồn thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có 09 huyện, 02 thị xã và 01 Thành phố, với 144 xã, phường, thị trấn. Dân số 1.665.420 người, mật độ: 507 người/km2, trong đó dân tộc kinh chiếm 99,3% dân số, các dân tộc thiểu số chiếm 0,7%, người có đạo chiếm hơn 20%, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Trong những năm qua Đồng Tháp đã có nhiều cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực và đồng thuận của toàn dân, nhưng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát cao, giá cả thị trường tăng cao...làm cho nhiều gia đình phải đối mặt với nhiều thách thức. Thực hiện Quyết định số 2879/QĐ-BVHTTDL và công văn số 2343/BVHTTDL-GĐ, ngày 27/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình. Sở VHTTDL phối hợp với UBND TX.Sa Đéc chọn xã Tân Phú Đông làm điểm, ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, Ban Chủ nhiệm CLB và nhóm PCBLGĐ tại 05 ấp. Qua những tháng họat động trong năm 2008, mô hình bước đầu tạo được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân, tình hình BLGĐ tại địa phương được quan tâm hơn. Phát hiện 39 trường hợp thông qua đường dây nóng, các buổi sinh hoạt CLB và nhóm phòng, chống BLGĐ đã kịp thời ngăn chặn và hoà giải thành công 31 trường hợp. Nhận thấy được hiệu quả , Sở đã quyết tâm chỉ đạo Phòng XDNSVH&GĐ tập trung đầu tư xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2009 – 2010, điểm nhấn trong kế họach là nhân rộng mô hình triển khai tại 12 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh và tất cả các xã, phường, thị trấn, mỗi đơn vị chọn 01 ấp làm điểm. Đến ngày 31/12/2008 UBND tỉnh có công văn chấp thuận kinh phí và ngày 19/02/2009, UBND tỉnh ban hành quyết định số 195/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009 – 2010 với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng Để triển khai kế hoạch được đồng bộ, Sở có công văn chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin 12 huyện, thị thành tham mưu với UBND cùng cấp xây 1

theo chuyên ngành trong tỉnh: Sở Tư pháp. hình thành Ban chỉ đạo. Sở VHTT&DL phối hợp với các cấp. đồng thời hướng dẫn các xã..Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình. Nhóm PCBLGĐ.000 tờ buớm với nội dung. Báo Đồng Tháp hàng năm thực hiện chuyên mục và chuyên trang. điều hành . Nhằm nắm chắc tình hình cơ bản về gia đình. tuyên truyền. thị. Ban chủ nhiệm CLB. phường. các quyết định và quy chế. thị trấn truyền thanh trên 4. Thể thao & Du lịch. Tại Mô hình điểm xã Tân Phú Đông – TX. hình thức hỏi đáp về Luật PCBLGĐ đến nhân dân. Ngoài ra đội ngũ tuyên truyền viên (Hội LHPN) tuyên truyền được 261. công chức đến tận cơ sở. kết quả có 15. Đạt được kết quả trên là nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan. Mặt khác. sau đó là thực hiện tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ xã.dựng kế hoạch họat động cụ thể. các ngành trong tỉnh và UBND các cấp quán triệt những nội dung cơ bản của Luật PCBLGĐ cho trên 15. thị. Sở tập huấn quản lý về xây dựng mô hình và tập huấn kỹ năng hoà giải. Nhóm PCBLGĐ trong công tác quản lý. thực hiện hàng trăm băng ron theo Chủ đề truyền thông hàng năm do TW chỉ đạo. người dân. . chống bạo lực gia đình. về phòng. chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới hàng năm (từ 16/11 – 25/11). xã. thực hiện mô hình về phòng. đặc biệt Sở ytế quan tâm chỉ 2 . trên 15.000 lượt học sinh.. In ấn trên 6. . UBND tỉnh Chỉ đạo Sở Tư pháp. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.000 quyển Luật phòng. CLB và nhóm PCBLGĐ. Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ngành có liên quan.Phân phối phát hành trên 54. thị trấn lập kế hoach họat động. Luật bình đẳng giới được in ấn và tuyên truyền đến cơ sở. công tác tư vấn. thông qua các hoạt động của Sở Tư Pháp.000 lượt cán bộ các cấp tham dự. truyền thông vân động: .Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh tổ chức truyền thông giáo dục về gia đình tại các Trường THCS và THPT được 220 cuộc có trên 30. giáo viên tham dự. Sở Văn hóa.. kỹ năng tư vấn và nâng cao kỹ năng điều hành CLB cho 115 lượt cán bộ quản lý mô hình. chống bạo lực gia đình làm cơ sở cho công tác quản lý. với xe hoa cổ động.000 lượt viên chức.000 tài liệu phân bổ từ TW . thành. trước khi Sở tổ chức Hội nghị triển khai tại tỉnh và 12 huyện. chống bạo lực gia đình và trên 1.Sa Đéc do TW hỗ trợ. phường.Tổ chức đợt chiến dịch truyền thông về phòng. được triển khai thực hiện từ ngày 21/9/2009 và kết thúc vào 31/12/2009. .245 lượt quần chúng phụ nữ tham dự. chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Sở đã xây dựng kế hoạch điều tra chỉ số. hòa giải. Ban chủ nhiệm CLB. Công tác tuyên truyền. thành.000 tài liệu phục vụ cho Hội nghị tập huấn triển khai và nâng cao kỷ năng quản lý. Hội Liên hiệp Phụ nữ. tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận với kinh phí thực hiện là 415 triệu đồng. cổ động trực quan trong toàn tỉnh. Đài trạm truyền thanh các huyện.000 buổi về các nội dung liên quan đến công tác gia đình.

phê bình.Tạo sự đồng thuận của các ngành.500 lượt người dự. bạo lực thân thể 30. . đời sống nhân dân từng bước cải thiện từ vật chất lẫn tinh thần. 33 vụ được góp ý tại công đồng dân cư và có 85 hộ có nguy cơ bạo lực gia đình . ngăn chặn bạo lực và giải cứu nạn nhân 286 trường hợp.Sự quyết tâm của lãnh đạo Sở VHTT&DL cùng với việc tham mưu tích cực. đường dây nóng như sau: Mô hình điểm của TW: 05 CLB tại 5 ấp đến nay đã sinh hoạt lần thứ 30. mỗi tủ có trên 25 đầu sách và hàng ngày có trên 2.000 lượt bạn đọc. thực hiện biện pháp cấm tiếp xúc: 33 vụ. hình thành 144 câu lạc bộ. Phát hiện 93 trường hợp. chỉ đạo các cấp thực hiện. trẻ em 10.đạo phát huy được lực lượng Cộng tác viên Dân số. . trong đó thông qua 144 đường dây nóng và sinh hoạt CLB nhóm phát hiện: 3. Ngoài ra. cũng đã hạn chế số vụ hoà giải tại địa phương. sự việc đã đưa ra ánh sáng được cộng đồng đóng góp. 172 nhóm PCBLGĐ.762 trường hợp có nguy cơ BLGĐ. Kết quả qua 3 năm thực hiện mô hình CLB điểm của TW và nhân rộng tại địa phương thông qua sinh họat câu lạc bộ. đoàn thể tỉnh để thuyết phục UBND tỉnh trong việc phê duyệt kế họach. đối tượng phụ nữ là 62. nhiệt tình của Phòng XDNSVH&GĐ .Bộ VHTT&DL hình thành.Các họat động thực hiện kế hoạch phòng. hỗ trợ trợ giúp cho 217 nạn nhân. tư vấn hòa giải thành 69 trường hợp. hòa giải thành chiếm tỷ lệ trên 70%. nhiều sự vụ. mà đó là trách nhiệm của cộng đồng dân cư.Lấp Vò mạnh dạn mở rộng mô hình tại ấp Hưng Thành Tây từ nguồn kinh phí của xã. họat động của nhóm PCBLGĐ.586 lượt vụ BLGĐ. thu hút tập hợp nhân dân phát huy được nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.19%. xử phạt hành chính BLGĐ: 74 vụ. bạo lực kinh tế 30 và 01 trường hợp bạo lực tình dục. trang bị 144 tủ sách. 3 . người già 20. của toàn xã hội. cán bộ được nâng lên rỏ rệt. chống BLGĐ kết hợp chặt chẽ với phong trào ''Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa'' để phát huy sức mạnh tổng hợp. Đặc biệt mô hình có tác động mạnh đến quần chúng nhân dân và rất phù hợp với điều kiện địa phương. quan tâm đầu tư hỗ trợ mô hình điểm có hiệu quả . 273 địa chỉ tin cây. trong đó bạo lực tinh thần: 32. góp phần xây dựng và ổn định an sinh xã hộ. thu hút 6. nhằm bảo vệ xây dựng gia đình hạnh phúc.i nên Ban Chỉ đạo PCBLGĐ xã Long Hưng A – H. BLGĐ không còn là chuyện riêng tư của mỗi gia đình. . 2. chiếm tỷ lệ 74. cùng với tổ dân phố làm nòng cốt trong thu thập số liệu ở cơ sở. tiếp nhận 228 trường hợp. Qua 3 năm thực hiện Luật PCBLGĐ cho thấy nhận thức của nhân dân. tư vấn hoà giải 1328 trường hợp. Nhân rộng mô hình tại điạ phương: Đến nay. Bài học kinh nghiệm: . góp ý cộng đồng dân cư: 568 vụ.

nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người. Sở Văn hóa. hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. ấp trong tỉnh. góp phần thức hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội.HC. đạt hơn 63% số khóm. chống BLGĐ. UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND.Các cấp ủy Đảng.. ấp được xây dựng mô hình phòng. chống BLGĐ. Trân trọng kính chào . Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình hành động quốc gia về phòng. THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THÁP 4 . SỞ VĂN HOÁ. Thể thao và Du lịch tích cực tham mưu. chính quyền quan tâm lãnh đạo. Sở Văn hóa. Xin chân thành cảm ơn quí đại biểu đã quan tâm theo dõi. có 435 khóm. chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Tháp gia đọan 2011 – 2015 với tổng kinh phí gần 10. để duy trì và nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo. với quy mô đến năm 2015.Bộ làm đầu mối hợpo tác quốc tế hỗ trợ về phòng. ngày 21/9/2010.8 tỷ. kiến nghị với Bộ như sau: . phê duyệt Kế họach hành động phòng. Từ những kết quả đạt được đáng khích lệ nêu trên. phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể theo dõi giúp đỡ CLB họat động . chống bạo lực gia đình. Xin kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.Bộ Văn hóa. đặc biệt là sự phân công. Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp xin có những đề xuất. . từng gia đình và toàn xã hội.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful