P. 1
ke_hoach_ca_nhan_2010_2011_khoi_11_12_0334

ke_hoach_ca_nhan_2010_2011_khoi_11_12_0334

|Views: 675|Likes:
Được xuất bản bởiDao Nam

More info:

Published by: Dao Nam on Dec 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG THPT SỐ I BẢO THẮNG TỔ TOÁN - TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------  ------------

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CỦA CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2010 – 2011

PHẦN I - PHẦN CHUNG A. SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Họ và tên: Đào Hải Nam Nam/ Nữ: Nam . 2. Ngày, tháng, năm, sinh: 08/09/1985. 3. Nơi sinh: Sa Pa – Hoàng Liên Sơn. 4. Nơi cư trú: Sơn Hà – BẢo Thắng – Lào Cai. 5. Điện thoại: 0977991191. 6. Môn dạy: Toán - Tin Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm. 7. Số năm công tác: 04. Nhiệm vụ, công việc được giao: Giảng dạy môn toán lớp 11A6;9. Giảng dạy môn tin lớp 10A5;9;10. B. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 1. Thuận lợi, khó khăn a) Thuận lợi - Đội ngũ giáo viên nhà trường có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề, luôn có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. - Tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. - Đa số học sinh có ý thức học tập, đạo đức khá và tốt, được gia đình tạo điều kiện về thời gian, vật chất và tinh thần trong quá trình học tập. b) Khó khăn Một bộ phận học sinh còn có ý thức kém trong việc học tập. Bên cạnh đó với môi trường học tập mới, phương pháp học mới nên nhiều em không nắm bắt kịp dẫn đến chất lượng cũng như kết quả học tập không cao. 2. Mặt mạnh, mặt yếu - Tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bản thân nhiệt tình với công việc, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, kiến thức tin học, rèn luyện phương pháp giảng dạy. 3. Chỉ đạo của Bộ, Sở, địa phương, trường, tổ chuyên môn a) Các văn bản chỉ đạo • Căn cứ chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011. • Căn cứ công văn số 4717/BGDĐT-GDTrH của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. • Căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ Toán – tin năm học 2010-2011. • Căn cứ phân phối chương trình môn học do Sở GD- ĐT ban hành áp dụng cho năm học 2010 – 2011. • Căn cứ phân công chuyên môn của BGH năm học 2010 - 2011. b) Đặc điểm thực tế • Căn cứ theo tình hình thực tế trường THPT Số 1 Bảo Thắng nói chung và căn cứ tình hình hoạt động của tổ Toán - tin nói riêng. 1

phương pháp thực hiện giúp giáo viên thực hiện các công việc đúng tiến độ .Kế hoạch cụ thể: Tuần Phân môn Chủ đề 1 Đại Ôn tập các công thức lượng giác 2 Đại Hàm số lượng giác 3 Hình Phép tịnh tiến . MỤC TIÊU Thể hiện các kế hoạch có thời gian. Kế hoạch dạy tự chọn . PHẦN II .ĐT 3. Ñaïo haøm caùc 2 Ghi chú .Thực hiện biên chế năm học 2010-2011 là 37 tuần . 19 Đại Giôùi haïn cuûa daõy soá . Thực hiện kế hoạch thời gian (bảng kế hoạch theo tháng) 2. nội dung . B. Thực hiện kế hoạch dạy học . Phép quay. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 1.KẾ HOẠCH BỘ MÔN A. tin của Bộ giáo dục và đào tạo.Thực hiện theo PPCT của Bộ GD . Hoán vị 9 Đại Chænh hôïp vaø toå hôïp 10 Hình OÂn taäp chöông I 11 Đại Pheùp thử vaø bieán coá OÂn taäp chöông 2 12 Đại Luyeän taäp Ñaïi cöông veà ñöôøng thaúng 13 Hình vaø maët phaúng Daõy soá vaø Caáp soá coäng 14 Đại Luyeän taäp Ñöôøng thaúng vaø maët phaúng 15 Hình song song 16 Hình Ôn thi học kì theo đề cương của trường 17 Đại Ôn thi học kì theo đề cương của trường ( Tiếp theo ) Hai maët phaúng song song 18 Hình OÂn taäp chöông 3 . Phép đối xứng trục 4 Đại Phương trình lượng giác cơ bản 5 Hình Phép đối xứng tâm. 20 Đại Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc 21 Hình Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng 22 Hình Giôùi haïn cuûa haøm soá 23 Đại 24 Đại Giôùi haïn cuûa haøm soá ( Tiếp theo ) 25 Đại Haøm soá lieân tuïc 26 Đại OÂn taäp chöông 4 27 Hình Hai maët phaúng vuoâng goùc 28 Hình Khoaûng caùch 29 Đại Ñònh nghóa vaø yù nghóa cuûa ñaïo haøm 30 Hình OÂn taäp chöông 3 31 Đại Caùc quy taéc tính ñaïo haøm.• Căn cứ theo cấu trúc bộ môn toán. 6 Đại Một số phương trình lượng giác thường gặp + Bài tập ôn tập chương 1 7 Hình Phép vị tự 8 Đại Quy tắc đếm.Dạy học tự chọn theo chủ đề tự chọn bám sát .

Đăng kí tỉ lệ % điểm trung bình môn: Lớp 10 Môn G Kh TB Y K G Toán Lớp 11 Kh TB Y Lớp 12 Kh TB Y K G K D.Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do sở.Áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học .Tham gia các hoạt động bồi dưỡng học sinh các đối tượng do nhà trường tổ chức C. . chấm chữa trả bài chính xác. .Dạy học theo hướng tích cực lấy học sinh làm vai trò trung tâm. 5. . đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan.Nắm bắt đối tượng học sinh để sớm phân loại nhằm có kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo hợp lý. . chương trình và nội dung môn học đã được quy định. b) Bồi dưỡng học sinh . . thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá. . Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Ứng dụng phần mềm Cabri 3D trong giảng dạy hình học 11” 4. Ñaïo haøm caùc haøm soá löôïng giaùc Ôn thi học kì theo đề cương chung của trường. 7.Phối kết hợp với các bộ môn khác trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. . Thực hiện đúng nội quy.Đánh giá sát. Ôn thi học kì theo đề cương chung của trường( Tiếp theo ) Hướng dẫn ôn tập cuối năm 4. kịp thời. khách quan.Kiểm tra định kì theo đúng PPCT. THI ĐUA 1. hội thi giáo viên giỏi các cấp.Bám sát chuẩn kiến thức. Các môn giáo dục . 3 . tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn.Kiểm tra chất lượng đầu năm (tháng 9) . 6.Áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án.Thi thử tốt nghiệp theo kế hoạch của sở.Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn (chuyên đề ) . quy định của trường về thực hiện quy chế chuyên môn.32 33 34 35 Đại Đại Hình Hình haøm soá löôïng giaùc Caùc quy taéc tính ñaïo haøm.Tự bồi dưỡng kĩ năng sử dụng máy vi tính. hội thảo cấp trường. xếp loại học sinh theo quy chế 40. kém. đề kiểm tra.Thực hiện đúng quy chế chuyên môn. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN . giỏi và giúp đỡ học sinh yếu.Xây dựng đề kiểm tra theo phương pháp đổi mới (bám sát chuẩn kiến thức) . công minh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập của mình. Đổi mới phương pháp dạy học . Kế hoạch bồi dưỡng a) Tự bồi dưỡng . Đăng kí thi đua năm học 2010 – 2011: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá . kỹ năng của chương trình. coi trọng bồi dưỡng học sinh khá. trường tổ chức. .Kiểm tra học kì khối lớp 11 theo đề chung của trường. . khối lớp 12 theo kế hoạch và đề chung của sở.Thường xuyên thăm lớp dự giờ trao đổi kinh nghiệm.Dạy sát đối tượng.

kết nghiệp. có sơ kết hàng tuần để rút kinh nghiệm và tạo hứng thú cho học sinh tích cực tham gia. . .Tạo hứng thú cho học sinh tích cực học tập .Biên soạn một hệ thống bài tập phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh nhằm giúp các em có hứng thú trong học tập đồng thời rèn luyện các kiến thức cơ bản và kĩ năng về tính toán.Có chương trình. củng cố phù hợp.Tiếp tục ôn phụ đạo cho học sinh . quả học tập của học sinh để . .Thực hiện năm học mới từ ngày 9/8/2010.KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THEO THÁNG Tháng Nội dung công việc . Mục đích.Đăng ký danh hiệu thi đua.Thường xuyên kiểm tra học sinh để thấy được kết quả học tập của học sinh trong từng giai đoạn nhằm có sự điều chỉnh.Tạo khí thế cho học sinh .Tham gia hội giảng cấp tổ. .đánh giá kết quả giảng .Kiểm tra 15 phút. phụ đạo cho học sinh cao chất lượng của học theo sự phân công của tổ . . học hỏi các kinh nghiệm của đồng nghiệp. 4 Bất đẳng thức và một số vấn đề liên quan Hình học phẳng Sử dụng đạo hàm giải toán đại số 11/2010 Phương pháp tọa độ trong phẳng 12/2010 . . phương tiện thực hiện Chủ đề rèn luyện chuyên môn theo tháng 8/2010 9/2010 10/2010 . . . PHẦN III .Hoàn thành hồ sơ cá nhân. sinh.Nghỉ lễ 2/9 .Thực hiện các bài kiểm tra định lượng học tập của học sinh. chuyên môn.Tự khắc phục các nhược điểm của mình.Học tập rút kinh nghiệm .Kiểm tra đủ số lượng điểm theo qui định.Kiểm tra chất lượng đầu năm.Tiếp tục tham gia hội giảng cấp có biện pháp điều chỉnh kịp tổ. của học sinh để có biện .Dự giờ thăm lớp các đồng nghiệp. .Tiếp tục thực hiện nề nếp bước vào năm học mới. trình độ chuyên môn.Nâng cao kết quả dạy và học. . thời nếu cần. . .. nội dung phụ đạo cụ thể đối với từng khối lớp được phân công.Tiếp tục dự giờ các đồng dạy của đồng nghiệp.Động viên khích lệ học sinh thường xuyên trong học tập. . .đánh giá kết quả học tập . . yêu cầu.Tham gia hội giảng cấp trường. . .Đánh giá đúng tình hình học tập của học sinh để có biện pháp phù hợp.Ôn tập. . . pháp điều chỉnh kịp thời nếu cần. .Dự giừ thăm lớp các đồng để từng bước tự nâng cao nghiệp. kỳ và cho điểm vào sổ cái.Duy trì nề nếp chuyên môn.Từng bước nâng cao chất . biện pháp.Đề nghị mua thêm một số máy tính cầm tay để hướng dẫn và giảng dạy một số nội dung trong chương trình có quy định và để rèn luyện kĩ năng tính toán của học sinh.Cho học sinh tự chấm điểm thi đua (môn toán). .Kiểm tra HKI theo đề chung của trường (khối 11) Phương pháp tọa độ . điều kiện.Ôn tập học kỳ I cho học sinh theo hướng dẫn của sở GD&ĐT. hình thành ở học sinh thói quen tự học thông qua hệ thống các bài tập.Nhằm từng bước nâng . .

Coi thi.Thực hiện QĐ sở GD&ĐT không gian . .Thùc hiÖn Q§ së GD&§T Các phép biến hình trong phẳng Các phép biến hình trong .Báo cáo thống kê kết quả giảng dạy đúng kế hoạch.Kết thúc học kỳ I: . . ghi xong häc b¹.Kiểm tra 15 phút.Hoàn thành điểm TBm và ghi vào sổ điểm .Thực hiện QĐ sở GD&ĐT .Hoµn thµnh kÕ hoạch cña nhµ trêng 4/2011 5/2011 Tích phân và các bài toán liên quan 6/2011 7/2011 -Ngày 02.Dự giờ thăm lớp đồng nghiệp.Tổng kết điểm ghi điểm chính xác đúng thời gian qui định. .ThuËn lîi cho viÖc lµm hå s¬ .Nâng cao chất lượng giáo dục Phương trình. xác suất.Kiểm tra hồ sơ chuyên môn khối 12.Nâng cao hiệu quả công tác của giáo viên và kết quả học tập của học sinh 3/2011 Đa thức.§¶m b¶o ®é chÝnh x¸c . . . chÊm thi TN theo sự phân công của sở GD&ĐT. . .04/6/2011 thi TNTHPT .Ngày 5/2011 ghi xong ®iÓm TBM vµo sæ ®iÓm líp.Tự đánh giá kết quả công tác để rút kinh nghiệm cho bản thân ngày càng tiến bộ .Thực hiện QĐ sở GD&ĐT 5 .ChuÈn bÞ ®i coi chÊm thi . . .Tham gia lễ kỷ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3.Tiếp tục phụ đạo học sinh .KÞp thêi gian tæng kÕt n¨m häc .ChuÈn bÞ cho kú thi TNTHPT .Nghỉ tết dương lịch. . 03.1/2011 2/2011 .Nghỉ tết âm lịch. . của nhà trường.Tổng kÕt n¨m häc . phương trình hàm .Tham gia phong trào thanh niên tình nguyện do huyện đoàn và đoàn trường phát động. bất phương trình và hệ phương trình lượng giác. . Số học .Kiểm tra đủ số lượng điểm theo qui định. . .Thi thử tốt nghiệp THPT. .Hoµn thµnh kÕ hoạch cña nhµ trêng .Ổn định nề nếp học tập của học sinh sau kỳ nghỉ tết âm lịch . .Tăng cường kiểm tra việc ôn tập của học sinh.Duy trì nề nếp học tập của học sinh trong không gian Phương pháp giải toán tổ hợp.Tiếp tục phụ đạo học sinh .Tiếp tục phụ đạo học sinh .Duy trì nề nếp chuyên môn. . kÕt thóc ch¬ng tr×nh. Khèi 11: .Tiếp tục duy trì nề nếp chuyên môn.Chuẩn bị thi tuyển tuyển sinh 10.

Duỵêt của BGH Duyệt của tổ chuyên môn Người lập kế hoạch (Họ tên.chữ kí) Đào Hải Nam 6 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->