Đề thi học kỳ I - Lớp 9

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Năm học 2008 - 2009
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 ( 90 phút )

NAM ĐỊNH

Họ và tên: …………………………………………….. Lớp …………….
Trường THCS ………………………………………… Phòng thi ………
1) Câu 1. (1,0 điểm)
Thế nào là cách dẫn gián tiếp lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật ?
Nêu ví dụ, có phân tích minh hoạ.
2) Câu 2. ( 1,5 điểm)
Hãy cho biết hai phương thức phát triển chủ yếu của từ ngữ. Nêu ví dụ, có phân tích
minh hoạ.
3) Câu 3. ( 3,0 điểm)
Trình bày cảm nhận của em về tài hao miêu tả tâm lý nhân vật cảu đại thi hào dân tộc
Nguyễn Du ở đoạn truyện thơ sau:
" Buồn trông cửa biển chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi."
( Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)
4) Câu 4. (4,5 điểm)
Em hãy kể lại một giấc mơ, trong đó, em được gặp lại người thày ( hoặc cô giáo) cũ mà
em vẫn hằng mong nhớ.
HẾT