P. 1
Hang Ton Kho - Tieu Luan

Hang Ton Kho - Tieu Luan

4.0

|Views: 19,422|Likes:
Được xuất bản bởiPatatomi Dockisi

More info:

Published by: Patatomi Dockisi on Dec 04, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2015

pdf

text

original

Kỹ thuật phân tích ABC được đề xuất dựa vào nguyên tắc Pareto. Kỹ
thuật phân tích ABC phân loại toàn bộ hàng dự trữ của doanh nghiệp thành 3
nhóm: A, B, C, căn cứ vào mối quan hệ giữa giá trị dự trữ hàng năm với số
lượng chủng loại hàng.

Giá trị hàng hoá dự trữ hàng năm được xác định bằng tích số giữa giá
bán một đơn vị dự trữ với lượng dự trữ hàng năm.

Số lượng chủng loại hàng là số các loại hàng hoá dự trữ của doanh nghiệp
trong năm. Tiêu chuẩn cụ thể của từng nhóm hàng dự trữ được xác định như sau:

-Nhóm A, bao gồm những loại hàng hoá dự trữ có giá trị hàng năm cao
nhất, chiếm 70 – 80% tổng giá trị hàng dự trữ, nhưng về mặt số lượng, chủng
loại chúng chỉ chiếm 15% tổng số chủng loại hàng dự trữ.

-Nhóm B, bao gồm những loại hàng dự trữ có giá trị hàng năm ở mức
trung bình, chiếm từ 15 – 25% tổng giá trị hàng dự trữ, nhưng về số lượng,
chủng loại chúng chiếm khoảng 30% tổng số chủng loại hàng dự trữ.

-Nhóm C bao gồm những loại hàng có giá trị hàng năm nhỏ, chỉ chiếm
khoảng 5% tổng giá trị các loại hàng hoá dự trữ, tuy nhiên số lượng chủng
loại chiếm khoảng 55% tổng số chủng loại hàng dự trữ.

Nhóm 2 Lớp Ngân hàng 6 K34

trang 9

TÌM HIỂU CÁC MỘT SỐ MÔ HÌNH TỒN KHO

Ví dụ: Phân loại vật liệu tồn kho theo kỹ thuật phân tích ABC

Loại
vật
liệu

Nhu
cầu
hàng
năm

% số
lượng

Giá
đơn vị

Tổng giá
trị hàng
năm

%
giá
trị

Loại

1

1,000

3.92 4

,300 4,300,0

00 38.6
4

A

2

2,500

9.8 1

,520 3,800,0

00 34.1
5

A

3

1,900

7.45

500 950,

000 8.54

B

4

1,000

3.92

710 710,

000 6.38

B

5

2,500

9.8

250 625,

000 5.62

B

Nhóm 2 Lớp Ngân hàng 6 K34

trang 10

TÌM HIỂU CÁC MỘT SỐ MÔ HÌNH TỒN KHO

6

2,500

9.8

192 480,

000 4.31

B

7

400

1.57

200 80,

000 0.72

C

8

500

1.96

100 50,

000 0.45

C

9

200

0.78

210 42,

000 0.38

C

10

1,000

3.92

35 35,

000 0.31

C

11

3,000 11.76

10 30,

000 0.27

C

12

9,000 35.29

3 27,

000 0.24

C

2
5,500

100 8

,030 11,129,0

00 10
0

Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng kỹ thuật phân tích ABC được
thực hiện thông qua hệ thống quản trị dự trữ tự động hoá bằng máy tính. Tuy
nhiên, trong một số doanh nghiệp chưa có điều kiện tự động hoá quản trị dự
trữ, việc phân tích ABC được thực hiện bằng thủ công, mặc dù mất thêm thời
gian nhưng nó sẽ đem lại những lợi ích nhất định.

Ngoài việc dựa vào giá trị hàng năm của dự trữ để phân nhóm, người ta
còn xét đến các tiêu chuẩn khác như:

- Những thay đổi về kỹ thuật dự báo;

- Vấn đề cung ứng;

Nhóm 2 Lớp Ngân hàng 6 K34

trang 11

TÌM HIỂU CÁC MỘT SỐ MÔ HÌNH TỒN KHO

- Chất lượng hàng dự trữ;

- Giá cả các loại hàng dự trữ...

Các tiêu chuẩn này có thể làm thay đổi vị trí các hàng dự trữ. Việc phân
nhóm hàng dự trữ là cơ sở để đề ra các chính sách kiểm soát riêng biệt từng loại
hàng dự trữ.

Trong công tác quản trị hàng dự trữ, kỹ thuật phân tích ABC có các tác

dụng sau:

-Các nguồn vốn dùng để mua hàng nhóm A cần nhiều hơn so với nhóm C,
do đó cần có sự ưu tiên đầu tư thích đáng vào quản trị nhóm A.

-Các loại hàng nhóm A cần có sự ưu tiên trong bố trí, kiểm tra, kiểm soát
về hiện vật. Việc thiết lập các báo cáo chính xác về nhóm A phải được
thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo khả năng an toàn trong sản xuất.

-Trong dự báo nhu cầu dự trữ chúng ta cần áp dụng các phương pháp
dự báo khác nhau cho các nhóm hàng khác nhau. Nhóm A cần được dự báo
cẩn thận hơn các nhóm khác.

-Nhờ có kỹ thuật phân tích ABC trình độ của nhân viên giữ kho tăng
lên không ngừng, do họ thường xuyên thực hiện các chu kỳ kiểm tra, kiểm
soát từng nhóm hàng.

Tùy theo từng nhóm hàng, cần có thời gian kiểm tra thích hợp.

-Đối với nhóm A: 1 tháng/1 lần

-Đối với nhóm B: 3 tháng / 1 lần

-Đối với nhóm C: 6 tháng / 1 lần

Nhóm 2 Lớp Ngân hàng 6 K34

trang 12

TÌM HIỂU CÁC MỘT SỐ MÔ HÌNH TỒN KHO

Việc kiểm tra tồn kho thường xuyên còn giúp cho doanh nghiệp giảm bớt
thời gian ngừng và gián đoạn sản xuất, phát hiện những thiếu sót và nguyên nhân
gây ra để có những hoạt động điều chỉnh kịp thời.

1.4 – Quản trị kinh tế trong dự trữ

Chức năng dự trữ phải thực hiện hai mục tiêu có vẻ trái ngược nhau:

- Mục tiêu an toàn: có dự trữ để tránh mọi gián đoạn.

- Mục tiêu tài chính: giảm đến mức thấp nhất có thể được về mức dự trữ để

giảm những chi phí kho tàng.

Để giải quyết điều đó, quản trị dự trữ cần trả lời hai câu hỏi:

- Đặt hàng khi nào?

- Số lượng mỗi lần đặt hàng là bao nhiêu?

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->