P. 1
Giao an Lop 1 Du Cac Mon Tuan 6 10 Co the Duc

Giao an Lop 1 Du Cac Mon Tuan 6 10 Co the Duc

|Views: 722|Likes:
Được xuất bản bởiTran Nguyen

More info:

Published by: Tran Nguyen on Dec 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn

ThÞ H¶i YÕn
Tuần 6
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 :
Chào cờ
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 22 : p - ph nh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề" Chợ, phố, thị xã."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng Việt
III . Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm p- ph
- GV giới thiệu âm p
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm p
- Nhận xét đọc âm ,
- Lấy thêm âm h để ghép thành âm ph.
- GV ghi bảng - đọc mẫu
- Âm ph được ghép bằng mấy con
chữ ?
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng phố
- Nhận xét- nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- HS quan sát tranh- nêu nội dung
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm nh (tương tự)
- So sánh chữ ph với chữ nh?
- yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- HS đọc CN - ĐT
- HS tìm và cài âm p
- HS cài âm ph
- HS đọc ĐT- CN
- HS cài tiếng phố
- HS đọc ĐT- CN


- HS đọc CN - ĐT
- Giống nhau:đều có h đứng sau .
- Khác nhau: có p và n đứng trước .
- HS đọc cả 2 sơ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
1
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV giới thiệu từ ứng dụng
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài.
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
*Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh

Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu
nội dung tranh vẽ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết ,
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Thu vở chấm bài nhận xét.
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+Tranh vẽ cảnh gì ?
+Em đã được đi chợ bao giờ chưa?
+ Chợ có bán những gì?
+Địa phương em có chợ không ?
+Nơi em ở có gần phố hay thị xã không?
- HS đọc thầm
phở bò nho khô
phá cỗ nhổ cỏ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 47
nhà dì na ở phố, nhà dì có chó
xù.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc thầm , cá nhân.
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 47
chợ, phố, thị xã


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
2
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 4 - Toán
Số 10
I. Mục tiêu
- HS có khái niệm ban đầu về số 10.
- Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số
đã học.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10
HS :Bộ đồ dùng học toán
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ...
9.>..1 1.<..9 9..=.9
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 33
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
3
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
GV HS
*Giới thiệu số 10
- Cho HS quan sát tranh SGK/36
- Trong tranh có mấy bạn đang chơi?
Và có mấy bạn chạy đến nữa?
- Tất cả có mấy bạn?
- GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn,
thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm
tròn?
- Tương tự : Lấy 9 que tính, thêm 1
que tính nữa là mấy que tính?
- Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu
đều có số lượng là mấy?
- GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng
của mỗi nhóm đồ vật.
- GV ghi số 10 lên bảng
- GV giới thiệu số 10 viết in, số 10
viết thường.
- Hướng dẫn viết số 10
- GV viết mẫu
- Vậy số 10 đứng sau số nào?
- Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10
và ngược lại.
- Số 10 lớn hơn những số nào?
- Trong dãy số đó số nào lớn nhất, số
nào bé nhất?
* Luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- GV viết mẫu
- GV uốn nắn HS viết
- GV nêu yêu cầu bài tập 2.
- Đếm số lượng cây nấm trong mỗi
tranh- ghi số lượng đếm được vào ô
trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GV hướng dẫn mẫu
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài vào bảng con
- Nêu cấu tạo số 10 .
- GV nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài tập SGK/ 37 .
- HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến
lớn và từ lớn đến bé .
- GV nêu yêu cầu bài tập 5.
- Gọi HS làm bài trên bảng- dưới lớp
- HS quan sát tranhSGK/36
- Có 9 HS đang chơi
- Có 1 bạn chạy đến
- Tất cả có 10 bạn.
- 10 chấm tròn
- 10 que tính
- HS đọc số 10
- HS viết bảng con số 10
10 10 10 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
*Bài 1: Viết số 10
10 10 10 10
- HS viết vào bảng con, viết vào vở
*Bài 2: ( Số ) ?
6 8 9 10
* Bài 3: ( Số ) ?
- HS ghi kết quả vào bảng con
Nêu cấu tạo số 10
10 gồm 9 và 1
10 gồm 8 và 2
10 gồm 7 và 3
10 gồm 6 và 4
10 gồm 5 và 5
10 gồm 10 và 0
*Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
* Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo
mẫu
4
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Luyện tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.
- Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II . Đồ dùng dạy học
GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi".
HS : Đồ dùng học tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 28
/
GV HS
*HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất?
GV hướng dẫn thi .
- Nêu tiêu chuẩn thi
- Tổ công bố kết quả thi .
- Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ
- Tổ chức thi cả lớp
- Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp , tuyên
dương
Công bố kết quả cuộc thi
HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân
yêu ơi"
*HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ
cuối bài .
- GV đọc mẫu
- HS đọc theo .
*GV kết luận chung :
- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập .
- Gĩư gìn sách vở ,đồ dùng học tập
giúp các em thực hiện tốt quyền được
học của mình .
Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập
lên bàn .
- Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2
bộ vở đẹp nhất
- HS học hát
"Muốn cho sách vở bền lâu
Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn"
3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
5
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào
để các em học tập được tốt?
- Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.

Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I/ Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hang, dồn hàng.Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản
đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội " . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động .
II/Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III/ Nội dung và phư ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phươơng pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân ttrờng
* Đi theo vòng và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
12
/
8
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2,3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
6
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 23 : g gh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề" gà ri, gà gô."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ
HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt
III . Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết nh, ph, phở bò, nho khô .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm g
- GV giới thiệu âm g
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm g , nhận xét đọc âm .
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà?
Nhận xét,nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm gh (tương tự)
- GVgiải thích gh được gọi là gh kép
- So sánh chữ g với gh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao 5
/
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn
từ .
- GVgiải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm g
- HS ghép tiếng gà
- HS đánh vần, đọc trơn
gà ri
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: cách đọc .
- Khác nhau: cách viết .
- HS đọc cả 2 sơ đồ
- HS đọc thầm
nhà ga gồ ghề
gà gô ghi nhớ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
7
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa g ,
gh
vừa học .
Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
* Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ những con vật nào?
+Gia đình em có nuôi gà không?
+ Gia đình em nuôi những giống gà
gì?
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 49
nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 49
gà ri, gà gô


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Tìm tiếng có vần vừa học .
- Đọc trước bài 24 q , qu , gi ,
Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS có kiến thức chắc chắn về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
8
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS : Bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 4
/
- Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.
- Viết bảng số 10
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV cho HS quan sát bài tập 1
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn mẫu
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GVvẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- GV nêu yêu cầu tập 5 .
- Hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 Nối ( theo mẫu
- HS làm bài
*Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
- HS làm bài trên phiếu
*Bài 3: Có mấy hình tam giác?
Có 10 hình tam giác .
- HS làm bài trên bảng trtên bảng con
* Bài 4 ( > < = ) ?
0 < 1 1 < 2 2 < 3 3 < 4
8 > 7 7 > 6 6 = 6 4 < 5
* Bài 5 ( Số)
- HS làm bài trên bảng con
G G
C ³ C ®

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Nhắc lại cấu tạo số 10 .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau . Luyện tập chung .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
9
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn
I. Mục tiêu
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam,
bưởi, hồng, táo).
- Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.
- HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.
II. Đồ dùng dạy học
- Thày :- Một số ảnh, tranh vẽ về các loại quả dạng tròn
- Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát
- Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn.
- Trò: Vở vẽ , bút chì màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
dạng tròn:
- G v cho học sinh quan sát, nhận xét các
loại quả dạng tròn qua ảnh, tranh vẽ và
mẫu thực.
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận xét về hình dáng, màu sắc của các
loại quả dạng tròn.
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ, cách nặn
- Giáo viên vẽ một số hình quả
đơn giản minh hoạ trên bảng, hoặc lấy
đất màu hay đất sét nặn một quả dạng
tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ,
cách nặn theo các bước như sau:
+ Vẽ hình quả trước, vẽ chi tiết và
vẽ màu sau. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa
với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).
+ Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo
dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả, sau
đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm,
cuống, ngấn múi ...
*HĐ 2 Thực hành:
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.
+ Quả táo tây hình dáng gần
tròn: Có loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi
tròn:Màu da cam, vàng hay xanh
đậm...
- Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất
màu hay đất sét (H.1, H.2).
- HS xem bài vẽ, bài nặn của các
bạn năm trước để các em học tập.

3.Củng cố dặn dò 3'
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
10
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về vẽ lại cho đẹp. Chuẩn bị màu để học bài sau.
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 24 : q qu gi
I . Mục tiêu
- Đọc và viết được q . qu , gi . chợ quê , cụ già .
- Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá .
- Luyện nói được 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê
II. Đồ dùng dạy học
Thày: Tranh
Trò : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc viết : ph , nh , nhà ga , ghế gỗ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
*Dạy âm q
Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu
Âm q gồm các nét cơ bản nào ?
q và p có gì giống và khác nhau ?
HS tìm và cài âm q
Nhận xét đọc âm
- Giới thiệu âm qu
- HS tìm và cài âm qu
Nhận xét đọc âm .
- Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ?
- HS cài tiếng quê .
- Nhận xét nêu cấu tạo , đánh vần đọc
trơn .
-Giới thiệu tranh cho HS quan sát , nêu
nội dung tranh .
- GV ghi bảng từ ứng dụng
- HS đọc từ ứng dụng
- Đọc bài theo sơ đồ .
*Dạy âm gi tương tự
- HS đọc cả hai sơ đồ
*Giải lao 5
/
- Đọc từ ứng đụng
GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm
tìm tiếng có âm vừa học ,nêu cấu tạo
tiếng đó , đọc trơn từ .
HS đọc ĐT - CN
HS đọc ĐT - CN
HS đọc CN - ĐT
HS đọc CN - ĐT
quả thị giỏ cá
qua đò giã giò
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
11
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài
*Luyện viết
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết
- Nhận xét chỉnh sửa bài viết .
Tiết 2: Luyện tập (37')
* Luyện đọc
- Đọc bài tiết 1 .
Giới thiệu tranh HS quan sát ,nêu nội
dung tranh vẽ .
- GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc
thầm tìm tiếng có âm vừa học , nêu cấu
tạo tiếng đó ,đọc câu .
- Đọc cả bài
- Đọc SGK/
* Giải lao
*Luyện viết
GV viết mẫu , nêu quy trình viết
Hướng dẫn HS viết vở
Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .
* Luyện nói 10
/
- Nêu chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ gì ?
- Qùa quê có những thứ gì?
- E m thích loại quả nào nhất ?
- Nếu có quà em sẽ chia cho những ai?
- Kể các loại quả mà em biết ?
- Gia đình em có những loại quả nào ?
HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
chú tư ghé qua nhà , cho bé
gỉo cá .
HS đọc SGK
HS viết vở tập viết
quà quê
3. Củng cố dặn dò 3
/
Tìm tiếng có âm vừa học .
- Đọc trước bài 25 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 4 : Toán
. Luyện tập chung
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nắm được thứ tự của mỗi
số trong dãy số từ 0 đến 10.
II. Đồ dùng dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
12
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV: Bảng phụ
HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn luyện tập 32
/
GV HS
- GV cho HS quan sát tranh SGK/40
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1
- Hướng dẫn mẫu
- Đếm số đồ vật, tìm số tương ứng rồi
nối tranh với số đó đọc kết quả
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con.
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
Nêu yêu cầubài 3 .
- HS quan sát hình .
- HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài 5 .
- GV hướng dẫn HS
-Yêu cầu HS xếp hình
* Bài 1 Nối ( theo mẫu)
- 3 con gà
- 5 bút chì
*Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10
0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 .
*Bài 3:( số) ?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Bài 4 Viết các số 6; 1; 3; 7; 10
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 ; 3 ; 6 ; 7; 10
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
10, 7, 6, 3, 1
* Bài 5 Xếp hình theo mẫu
HS quan sát mẫu
- HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn
xếp theo hình SGK/ 41
Þ Þ O Þ Þ O Þ
Þ

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: thủ công
Xé, dán hình quả cam
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
13
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị rănng cưa. Hình dán tương đối .
. phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.
II. Đồ dùng dạy học:
Thày: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây.
Trò: Giấy thủ công, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 . Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nhận xét:
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của
quả cam như thế nào?
+ Những quả nào giống hình quả cam?
* HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình quả cam:
_
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.
Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xé hình lá:
c) Xé hình cuống lá:
.d) Dán hình:
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình
vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
- GV thao tác mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
HĐ/ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- HS quan sát nêu nhận xét
- Quả cam có hình hơi tròn, phình ở
giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy
hơi lõm.....
- Quả táo, quả quýt....
Đặt tờ giấy màu lên bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình vuông, rồi xé rời
hình.
_ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.
_ Xé lá, xé cuống.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.
3.Củng cố - dặn dò: 4'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
14
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Bài 25 : ng ngh
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê, nghé ,bé "
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc, viết qua đò, giỏ cá, giã giò .
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
* Giới thiệu âm mới
*Dạy âm ng
- GV giới thiệu âm ng
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm ng
- Nhận xét- đọc bài
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ?
- Nhận xét- nêu cấu tạo
- Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học?
Âm nào mới học?
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm ngh (tương tự)
- GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là
ngh
kép
- So sánh chữ ng với ngh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm ng
- HS ghép tiếng ngừ
- HS đọc CN - ĐT

- HS từ
- HS đọc theo sơ đồ
- Cách đọc giống nhau
- Khác nhau: ngh có thêm h.
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
ngã tư nghệ sĩ
ngõ nhỏ nghé ọ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
15
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- HS Đọc từ
- Yêu cầu HS đọc cả trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu chữ ng, ngh, lên bảng-
nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Trong tranh vẽ gì?
+Bê là con của con nào?
+ Con của con nào ta gọi là nghé?
Lông của nghé thường là màu gì?
+ Bê, nghé ăn gì?
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 53
nghỉ hè, chị kha ra nhà bé
nga.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 53
bê , nghé , bé

3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Luyện tập chung
I . Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
16
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ
tự đã xác định.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết hình đã học.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ bài tâp 1
HS : Đồ dùng học tập
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé:
3 ; 5 ; 1 ; 7 ; 9 .
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV treo bảng phụ
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài bảng con.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài tập 5 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ- nêu kết
quả
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 : Số?
C C C
- HS làm bài trên bảng
*Bài 2 ( > < = ) ?
4 < 5 2 < 5 8 < 10
7 > 5 4 = 4 10 > 9
*Bài 3:( số) ?
0 < 1 10 > 9 3 < 4 < 5
* Bài 4 Viết các số 8; 5; 2; 9; 6
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
2 ; 5 ; 6 ; 8; 9
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
9 , 8 , 6 , 5 , 2
*Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam
giác?
- Có 3 hình tam giác
3 . Củng cố dặn dò: 2
/
- Số 10 lớn hơn những số nào ?
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
17
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát: Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I/ Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.
- HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.
- HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II/ Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ/ 1: Dạy hát
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo
phách
- Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo
phách
- GV chỉnh sửa cho HS
- Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách
với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay
đệm đã học
- GV làm mẫu
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát theo
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
* * * *
Nào ai yêu những người bạn thân
* * * *
Tìm đến đây ta cầm tay
* * *
Múa vui nào
* *
- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
18
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 5 : Chăm sóc và bảo vệ răng
I . Mục tiêu:
- HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.
- Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.
- Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
II . Đồ dùng dạy học:
GV: tranh minh hoạ
HS : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 5
/
- Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể?
- Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể?
2 . Bài mới:
a.Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 27
/
GV HS
*HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp
-Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào
nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét .
-Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ?
- Răng của ai đẹp nhất ?
- Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp
quan sát , tuyên dương .
- GV cho HS quan sát mô hình răng và
giới thiệu qua về sự phát triển của răng và
vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh
- GV chia nhóm 4
- Cho HS quan sát tranh
- Em hãy cho biết việc làm nào đúng,
việc làm nào sai? Vì sao?
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét - bổ xung
* GV kết luận
*Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp)
Cho HS quan sát tranh về răng
+ Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào
là tốt nhất?
+ Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt?
+ Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải
làm gì?
*GV kết luận
HS làm việc theo cặp
- Quan sát răng của bạn
HS nêu nhận xét .
HS quan sát và lắng nghe
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện nhóm trả lời- nhóm khác
nhận xét bổ xung
- Nên đánh răng vào lúc sáng sớm
và buổi tối trước khi ngủ là tốt
nhất.
-Súc miệng sau khi ăn
- Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.
- Phải đi khám răng ở chỗ y, bác sĩ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
19
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
- Muốn có hàm răng đẹp, khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì?
- Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng, miệng?
- Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.


Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt
Bài 26 : y tr
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được y, tr, y tá, tre ngà.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói được 2 - 3 câu theo chủ đề" nhà trẻ"
II. Đò dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III.Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm y
- GV giới thiệu âm y
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm âm y trong bộ chữ rời?
- Âm y có thể đứng một mình tạo thành
tiếng.
- Cách đọc tiếng giống đọc âm
- GV đọc
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược
- HS đọc đồng thanh, cá nhân
- HS tìm và cài âm y
- HS đọc trơn
y tá
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
20
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
lại
*Dạy âm tr (tương tự)
- So sánh tr với th?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:

- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- Đọc cả từ - giảng 1 số từ
- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Hướng dẫn HS viết bảng con .
- Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ
- Yêu cầu HS viết bảng con
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa y , tr
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu y tá, tre ngà lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ những gì?
+Cảnh đó em thấy ở đâu?
+ Các em bé đang làm gì?
- Giống nhau:đều có chữ t.
- Khác nhau: có các âm đứng sau
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
y tế cá trê
chú ý trí nhớ
- HS nối tiếp trả lời
- HS đọc đồng thanh , cá nhân
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 55
Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 55
nhà trẻ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
21
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+Hồi bé , em có đi nhà trẻ không ?
+Nhà trẻ có những đồ chơi gì ?
+ Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang
học ?
3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Tìm tiếng, từ mới có chứa y, tr .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1. Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương , Lò Thị Sáng , Lò Văn Sơn....
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện .Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc
đúng trang phục học sinh.
2. Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh , Lò văn Dũng, Đỗ Mai Hương.
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện
3. Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 7 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
22
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 27 : Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p, ph,nh, g,
gh, . . . q, qu, gi, ng, ngh, y, tr.
- Đọc đúng các từ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà"
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/ 56, bảng phụ
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc, viết :y tế, chú ý, cá trê .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
*Ôn các âm đã học
- Tuần qua em đã được học những âm
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ
trên bảng ôn.
*Ghép chữ thành tiếng
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với
chữ ở hàng ngang)
- GV ghi vào bảng
- Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc
với dấu thanh ở hàng ngang
- HS đọc
* Giải lao 5
/
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
o ô a e ê
ph pho phô pha phu phê
nh nho nhô nha nhe nhê
gi gio giô gia gie giê
tr tro trô tra tre trê
g go gô ga
ng ngo ngô nga
gh ghe ghê
ngh nghe nghê
qu qua que quê
/ , \ ~ .
i í ỉ ì ĩ ị
y ý ỷ
- HS đọc CN- ĐT

nhà ga tre già
quả nho ý nghĩ
- HS đọc CN- ĐT
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
23
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
dụng
- Gọi HS đọc bài
- GV chỉnh sửa - giải nghĩa từ khó .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Uốn nắn HS viết
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1
- Giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng
- HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa
ôn
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- Đọc bài SGK
- GV chỉnh sửa cho HS
Luyện viết
/
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé
nga có nghề giã giò.
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vở tập viết
Tre ngà
- HS lắng nghe
T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa
biết cười nói .
T2/ Bỗng có một người rao : vua đang
cần người đánh giặc .
T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ...lớn nhanh
như thổi .
T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết
như rạ trốn chạy tan tác .
T5 / Gậy sắt gãy .Tiện tay chú nhổ cụm
tre bên đường đánh giặc .
T6 / Đất nước yên bình , ngựa sắt hí vang
chú bay thẳng về trời .
Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống
yêu nước của trẻ nước Nam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 : Toán : Kiểm tra
Đề và đáp án chung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
24
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

Tiết 5 - Đạo đức
Gia đình em
I. Mục tiêu
- Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép vâng
. lời ông bà, cha mẹ.
- Trẻ có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.
II. Đồ dùng dạy học
GV:Tranh SGK, các điều công ước quyền trẻ em( 5, 7, 9, 10...).
HS : Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 27
/
GV HS
* HĐ1: Kể về gia đình em
- GV tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy kể về gia đình mình cho bạn
nghe.
+ Gia đình em có mấy người?
+ Bố mẹ em tên là gì?
+ Anh, chị em tên là gì, học lớp mấy?
- Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia
đình.
* HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại
nội dung tranh.
Tổ chức hoạt động nhóm 4
- GV chốt lại nội dung từng tranh
+ Bạn nào được sống với gia đình hạnh
phúc?
+ Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì
sao?
- GVkết luận
*HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3
- Chia nhóm- phân vai
- *GV kết luận Chúng ta phải có bổn
phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- 4 HS tạo 1 nhóm
- 1 số em nói trước lớp
- HS tạo nhóm- mỗi nhóm kể 1 tranh
- Đại diện nhóm trình bày- nhóm khác
nhận xét bổ xung.
- 3 HS tạo 1 nhóm
- Các nhóm tự phân vai
- Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét.
3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
25
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thực hành lễ phép, văng lời ông bà, cha mẹ.
- Chuõn bị bài học sau.
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I. Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự.
- Học đi thường theo nhịp 2- 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được động tác
ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội". Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động.
II.Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phương pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân trường
* Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
- Đi thường theo nhịp
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
15
/
5
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2, 3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Ôn tập: Âm và chữ ghi âm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
26
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu
- Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học.
- Đọc, viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm, đọc được các từ ngữ và .
. câu ứng dụng.
- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ cái viết in, viết thường hệ thống các âm đã học
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
- Viết: y tá, tre ngà, ý nghĩ .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các âm đã học
- Kể tên các âm đã học ?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS đọc và so sánh với các âm
các em vừa nêu để bổ sung cho đầy
đủ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên
bảng ôn.
- Những âm nào được ghép bằng 2
con chữ ? 3 con chữ ?
- Gọi HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm
* Giải lao
Hướng dẫn viết
- GV đọc âm HS viết bảng con .
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 4: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ
ứng dụng
- Gọi HS đọc, nêu cấu tạo một số
tiếng bất kì
- Luyện đọc câu .
* Giải lao
: Luyện viết
- GV đọc số từ HS nghe viết
- HS viết vở tập viết .
- HS nối tiếp kể
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc
ch, th, kh, ph, nh, gh, qu, gi, tr,
ng, ngh
- HS viết vào bảng con

chú thỏ , cá thu , chú khỉ ,gồ ghề , quả
nho , tra đỗ , bẻ ngô , nghỉ hè .
- HS đọc CN- ĐT
ngõ nhỏ , phố nhỏ , nhà thu ở đó .

- HS viết bảng con
- HS viết vào vở
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
27
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Nhận xét bài viết đẹp , tuyên dương
tre ngà, nghỉ hè, phố chợ, nho khô

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu
Giúp HS
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
3 < 4 10 >.9 5 = 5
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 3
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+1=2
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có một con gà, thêm một con gà
nữa. Hỏi có tất cả mấy con gà?"
- Vậy 1 thêm 1 bằng mấy?
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng
2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2)
Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 )
- Một con gà thêm một con gà được
hai con gà.( HS nhắc lại)
- Một thêm một bằng hai
1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng
hai"- HS nhắc lại
2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng
ba"
1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng
ba"
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
28
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS đọc bảng cộng
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình
có tính chất khái quát về phép cộng
- Hai cộng một bằng mấy?
- Một cộng hai bằng mấy?
Thực hành cộng trong phạm vi 3
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ
chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng,
nối nhanh"
- GV hướng dẫn HS cách chơi, nêu
luật chơi
- Nhận xét- Đánh giá
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
*Bài 1 Tính
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
*Bài 2 Tính
1 1 2
+ 1 + 2 + 1
2 3 3
*Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp

1 + 2 1 + 1 2 + 1

C C C

3. Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3
- Làm bài tập vở bài tập
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật

Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc
- Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả..
- HS Khá giỏi:biết chọn màu,phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.
II Đồ dùng dạy học:
Thày: - Một số quả thực (có màu khác nhau) .
- Tranh hoặc ảnh về các loại quả.
Trò: - Vở tập vẽ 1, Màu vẽ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
29
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu các loại quả
- cho học sinh một số quả thực (quả xoài,
quả bầu, quả bí, quả táo....) hoặc yêu cầu
học sinh xem hình 1, 2, bài 7,Vở tập vẽ
1 và nêu lên một số câu hỏi như:
+ Đây là quả gì?
+ Quả có màu gì? ... (Nhằm giúp
học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc
của các loại quả).
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu
* Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và
quả xoài. (H.3,Vở tập vẽ 1).
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.
- Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ
quả cà và quả xoài. Có thể vẽ màu như
em thấy (quả xanh hoặc quả chín).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ
màu vào hình vẽ.
* Bài xé dán : Giáo viên giới thiệu
bài xé dán (H.2,Vở tập vẽ 1) và gợi ý để
học sinh nhận ra quả gì, màu gì?
- Giáo viên hướng dẫn cách làm
bài:
+ Dán hình đó xé: Giáo viên
hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt
hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên
hình.
HĐ3 : Hướng dẫn thực hành:
Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào
hình 4.
- Giáo viên hướng dẫn các em
thực hành.
+ Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần
trũn: Cú loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi tròn:
Màu da cam, vàng hay xanh đậm...
* Quả cam: Màu xanh là quả
chưa chín, màu da cam là quả chín.
* Quả xoài: Màu vàng ...
* Quả cà: Màu tím...
+ Cách xé: Ước lượng hình quả
để xé giấy cho vừa (hình không to quá,
nhỏ quá so với giấy làm nền).
cho các em xem các bài tập vẽ
và xé dán của các bạn năm trước để
các em tham khảo thêm.

3.Củng cố dặn dò 3'
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.
Tiết 2+3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
30
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Chữ thường - chữ hoa
I . Mục tiêu
- Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa .
- Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng .: Bố mẹ
cho bé ...ở Sa Pa .
- Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé ... ở Sa Pa .
- Luyện nói được từ 2 - 3 câu theo chue đề : Ba Vì .
II . Đồ dùng dạy học
Thày : Bảng chữ hoa chữ thường
Trò :
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc viết : nhà ga , tre già , ý nghĩ .
2. Bài mới: 35'
a, Giới thiệu bài
b, Tìm hiểu bài
GV HS
GV treo bảng chữ hoa - chữ thường
Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường
, chữ viết thường .
* Nhận diện chữ hoa
Chữ in hoa nào gần giống chữ in
thường ?
Các chữ in hoa và chữ in thường nào
khác nhau ?
* Giải lao
HS đọc chữ in thường , chữ in hoa
theo thứ tự và không theo thứ tự
Tiết 2: Luyện tập( 37')
* Luyện đọc

Đọc bài tiết1
Đọc các chữ thường và chữ hoa
Đọc câu ứng dụng
GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ
in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .
- Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong
câu ?
( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng
Kha , Sa Pa )
GV giải thích nội dung câu ứng dụng
* Giải lao
* Luyện nói
HS thảo luận
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
gần giống nhau là : C, E , Ê, I , K , L ,
O , Ô ,Ơ , P, S , T, U, Ư, V, X , Y .
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
khác nhau là : A , Ă , Â ,B , D , Đ , H ,
M , N , Q , R .
HS đọc CN - ĐT
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi
nghỉ hè ở Sa Pa
HS đọc CN - ĐT
Ba vì
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
31
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu tên chủ đề luyện nói
GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì
- Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ?
- Địa phương em có cảnh đẹp nào ?
3 . C ủng cố dặn dò 3
/
- Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ?
- Đọc lại bài và đọc trước bài 29.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Tập viết
cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I . Mục tiêu
- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết .
. thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- HS viết bảng con: xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
2 . Bài mới:
a .Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết 28
/
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan
sát - HS đọc
- Mỗi từ gồm mấy têíng ?
- Khoảng cách giữa các tiếng ?
- Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ?

HS quan sát
HS đọc
ư, ơ, e, a cao 2 dòng kẻ ly.
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
32
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công
Xé, dán hình quả cam
I. Mục tiêu
- Giúp HS biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.
- HS xé được hình quả cam có cuống lá, lá và dán cân đối phẳng.
- HS biết yêu quý sản phẩm lao động.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài xé, dán mẫu, giấy màu keo dán
HS : Giấy thủ công, keo dán
III.Các hoạt động dạy học
2.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
HĐ1: Quan sát
- GV cho HS quan sát bài mẫu
HĐ 2: Hướng dẫn cách xé, dán
- GV hướng dẫn mẫu
- Nêu cách xé, dán hình quả cam?
- Nêu cách vẽ và xé dán hình lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn
- HS quan sát nêu nhận xét
*Vẽ và xé dán hình quả cam
- HS quan sát
- HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô
- Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.
- Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường
cong của hình vuông, sau đó xé dần,
chỉnh sửa thành hình quả cam.
* Xé hình lá
- Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ
nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
33
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS
- GV thao tác mẫu
HĐ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
- Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu
- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo
đường vẽ.
* Xé hình cuống lá
- Lấy một mảnh giấy màu xanh, vẽ và
xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và
cạnh ngắn 1 ô, xé đôi hình chữ nhật lấy
1 nửa để làm cuống
* Dán hình
- HS quan sát và làm theo
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Nhận xét tiết học
-------------------------------------------------------------
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 29 : ia
I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được : ia, lá tía tô.
- Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.”
- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà."
II. Đồ dùng dạy học
GV: Cây lá tía tô, bảng phụ
HS : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc bảng chữ cái
- Viết bảng con: ng, ngh, nghỉ hè
2 . Bài mới:35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu vần mới
- Giới thiệu vần ia
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia
- HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .
- Yêu cầu HS cài tiếng tía
- Nhận xét , nêu cấu tạo , đánh vần đọc trơn .
- GV ghi bảng: tía
- Theo dõi
- HS đọc ĐT - CN
- Cài vần ia
- Đọc ĐT - CN.
- Cài tiếng tía
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
34
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếng tía có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ia
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát cây lá tía tô
- Nêu tác dụng của cây lá tía tô
-GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Tìm tiếng có chứa vần ia?
- Đọc theo sơ đồ
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ia
- Nêu cấu tạo một số tiếng, đọc đánh vần
tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giảng từ khó
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc 10
/
Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
Đọc cả bài trên bảng
Đọc bài SGK
* Giải lao 5
/
Luyện viết 12
/
-
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa một số lỗi HS hay
mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .
Luyện nói 10
/
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
- Đọc ĐT- CN

tờ bìa vỉa hè
lá mía tỉa lá
- HS đọc ĐT- CN.
- HS theo dõi
- Viết bảng con
- Đọc ĐT- CN.
- Quan sát nhận xét .
Bé Hà nhổ cỏ , chi Kha tỉa
lá .
- Đọc ĐT- CN
- HS theo dõi.
- Viết bài trong vở tập viết.
Chia quà
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
35
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong
tranh ?
+ Bà chia những gì ?
+ Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các
em có tranh nhau khi bà chia quà không?
+ Bà vui hay buồn ?
+ Ở nhà em ai hay chia quà cho em?
+ Khi được chia quà em thường nhận lấy
phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao?
đôi
- Một số em nói trước lớp .
Ông, bà, bố, mẹ chia quà cho em...
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung :......................................................................................
.................................................................................................................

Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .
II . Đồ dùng dạy học
Thày: Bảng phụ bài số 3
Trò : Bảng con, vở bài tập.
III . Các hoạt đọng dạy học
1. K iểm tra: 4'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
2 . Bài mới: 33'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
* Hướng dẫn luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .
Nêu yêu cầu bài tập 2 .
Nêu cách đặt tính và thực hiện tính .
Nhận xét chữa bài .
Bài 1 Số ?
2 + 1 = 3
3 = 1 + 2
Bài 2 Tính
1 2 1
+ + +
1 1 2
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
36
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Nêu yêu cầu bài tập 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống .
Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Quan sát tranh viết phép tính vào bảng
con .
Nhận xét chữa bài
Nêu yêu cầu bài tập 5
Quan sát tranh viết phép tính thích hợp
2 3 3
Bài 3 Số ?
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 2 + 1
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
Bài 4 Tính
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
Bài tập 5
Viết phép tính thích hợp


1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
3 . Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
- Làm bài tập trong vở bài tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát : Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I. Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.
- HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
II. Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát, chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
HS : Hát thuộc lời 1 bài hát
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát lời 1 bài hát.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ1: Dạy hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
37
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời 2.
- GV bắt nhịp HS hát lời 1
- Dạy hát từng câu lời 2
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS nhún chân theo
phách
động tác nhún chân thực hiện suốt bài,
phối hợp với động tác tay và động tác
thân mình.
- GV làm mẫu
- GV chỉnh sửa cho HS
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát lời 1 bài hát
- HS hát theo
- HS hát đến khi thuộc bài.


- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
------------------------------------------------------------
Tiết 2 - Tự nhiên và xã hội
Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.
- Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mô hình răng, thuốc đánh răng, bàn chải răng
HS : Bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, chậu, nước
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 3
/
- Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì?
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn thực hành 28
/
GV HS
*HĐ/1: Thực hành đánh răng
- GV giới thiệu mô hình hàm răng
- Tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy chỉ và nói
+ Đâu là mặt trong của răng?
+ Đâu là mặt ngoài của răng?
- HS quan sát
- 4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận
- Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp
- HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
38
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đâu là mặt nhai của răng?
- Hằng ngày, em quen chải răng như
thế nào?
- Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn
nào làm đúng,bạn nào làm sai?
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp
nói cách làm.
- Cho HS thực hành đánh răng
* HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt
- Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là
đúng cách?
- GV hướng dẫn từng bước
- Yêu cầu HS thực hành trước lớp
- GV nhận xét- kết luận
mô hình hàm răng
- HS quan sát
- HS theo dõi
- 2 HS thực hành rửa mặt trước lớp
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Nêu lại cách đánh răng, rửa mặt đúng cách?
- Dặn về nhà thực hiện đánh răng, rửa mặt đúng cách.
Tiết 3: Toán
Phép cộng trong phạm vi 4
I .Mục tiêu
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4, phiếu bài tập 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
HS làm bảng con
- Tính:
2 + 1 = 3 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 . Bài mới
a.Giới thiệu bài 1
/
b.Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 4
Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 =
4
- GV đưa ra 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 3 bông hoa, thêm 1 bông hoa
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có
4 bông hoa.( HS nhắc lại)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
39
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2, 3: Giới thiệu phép cộng
2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép
cộng 3+1= 4)
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 4.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Bước đầu nhận biết tính
chất giao hoán của phép cộng.
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
+ Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1
và 1 + 3 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả của
cả 2 phép tính đều bằng 4. Vậy 3 + 1
cũng bằng 1 + 3.
Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm
- Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng
một bằng bốn )
- HS đọc
2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng
bốn"
1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng
bốn"
3 + 1 = 4
2 + 2 = 4
1 + 3 = 4
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với
2 bài toán:
3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và
bằng 4.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

*Bài 1 Tính
1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
2 3
+ +
2 1
4 4
*Bài 3 ( > < =) ?
- HS làm bài SGK / 47
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
40
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài

2 + 1 =

3

4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 = 1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2
*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
Bài toán: Trên cành cây có 3 con
chim đậu, thêm 1 con chim nữa bay
đến. Hỏi tất cả có mấy con chim?
- HS viết bảng con
3 + 1 = 4
3 .Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Tiết 4 - Tập viết
nho khô, nghé ọ, chú ý
I.Mục tiêu
- HS nắm được quy trình viết chữ, viết từ ứng dụng khoảng cách
các chữ trong một từ, khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài viết mẫu, bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- HS viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.
2 . Bài mới: 32'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng phụ
- Gọi HS đọc
- Bài viết gồm mấy từ?
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 5 dòng
kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- HS đọc
- o, ô, e, u cao 2 dòng kẻ ly.
- h, k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
41
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - tuyên dương .
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a . Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết
giúp đỡ bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh , Lò Thị Quỳnh , Lò Văn Sơn ,...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể .
Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc đúng trang
phục học sinh.
2 . Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo HS yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
42
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3.Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 8:
Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt.
Bài 30: ua ưa
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc viết được: ua,ưa, cua bể, ngựa gỗ và đọc được từ, câu ứng dụng
trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ia lá tía tô
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ua, ưa.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
ua ưa
cua ngựa
cua bể ngựa gỗ

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
43
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
cà chua tre nứa
nô đùa xưa kia

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 30: ua ưa (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa
* Luyện nói.
Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết
+ Giữa trưa là lúc mấy giờ?
+ Giữa trưa mọi người thường ở đâu và
làm gì?
+ Buổi trưa em làm gì?
+ Tại sao không nên chơi vào buổi
trưa?
Mẹ đi chợ mua khế, mía,
dừa thị cho bé.

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Đọc (cá nhân, nhóm,lớp).


Giữa trưa.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
. Tiết 4.Toán: Luyện tập.(48)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
44
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
. phạm vi 4 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1. Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm bảng con
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu bài tập.
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào bảng con
- Đọc lại các phép tính .

- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
-Nhận xét.
Bài tập 1(48)Tính:
3 2 2 1 1
+ + + + +
1 1 2 2 3
4 3 4 3 4
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
Bài tập 3(48) Tính:
2 + 1 + 1 = 4
2 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 = 3
Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp:
3 + 1 = 4

3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
45
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
.........................................................................................................................

Tiết 5. Đạo đức.
Gia đình em (Tiếp).
I. Mục tiêu - Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình,có cha mẹ được yêu
thương và chăm sóc.Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.
- Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Gia đình em có những ai?
2. Bài mới (28').
* Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:"
Đổi nhà"
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.
- Học sinh tiến hành chơi.
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động 2. Tiểu phẩm" Chuyện
của bạn Long"
- Học sinh đóng vai.
- Nhận xét việc làm của bạn Long.
- Học sinh thảo luận nhóm 2 người.
+ Sống trong gia đình được em được
bố mẹ quan tâm như thế nào?
+ Em làm gì để cha mẹ vui lòng?
- Nhận xét - tuyên dương.
- Giáo viên đưa ra kết luận.

Trò chơi" Đổi nhà"
- Học sinh đóng vai các nhân vật.
* Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình,
được sống cùng ông bà, bố mẹ...
- Trẻ em có bổn phận phải yêu quý,lễ
phép với ông bà, cha mẹ.
3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sa
Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Thể dục.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
46
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. Yêu cầu thưc hiện ở
mức độ cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi qua đường lội. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ
động.
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi, kẻ sân cho trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
Tiết 2. Toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
15 Phút
* Phần cơ bản:
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng doc, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải, quay trái.
- Lần 1 cán sự lớp điều khiển.
- Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.
- Lần 3 thi đua giữa các tổ.
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc)
+ Ôn dàn hàng, dồn hàng (2 lần)
* Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
- Đứng đưa 2 tay ra trước.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
+ Chuẩn bị : TTĐCB
Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay
sấp, các ngón tay khép lại với nhau, thân hình thẳng, mắt
nhìn theo tay.
- Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa cho học sinh.
* Ôn trò chơi qua đường lội.
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.
- Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
47
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Phép cộng trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng trong . .
. phạm vi 5.
-Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').Trả bài kiểm tra hôm trước.
2. Bài mới (33')
GV HS
* Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 5
Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5
- GV đưa ra 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 4 bông hoa, thêm 1 bông hoa
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 =
5( tương tự phép cộng 4+1= 5)
Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 +
2 = 5 và 2 + 3 = 5
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 5.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ
đồ SGK
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
- 4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5
bông hoa.( HS nhắc lại)
- Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng
một bằng năm )
- HS đọc
1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng
năm"
3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng
năm"
2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm"
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2
bài toán:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
48
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Có 4 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 4 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1
và 1 + 4 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả cả
2 phép tính đều bằng 5. Vậy 4 + 1 cũng
bằng 1 + 4.
- GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và
2 + 3
* Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài
4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng
5.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5
*Bài 1 Tính
4 + 1 = 5 2 + 3 = 5
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
2 + 2 = 4 4 + 1 = 5
2 + 3 = 5 3 + 1 = 4
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
4 2
+ +
1 3
5 5
*Bài 3 Số ?
- HS làm bài SGK

4 + 1 =

5

5 = 4 + 1

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4

*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
* Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi
tất cả có mấy con hươu?
4 + 1 = 5
*Có 3 con chim, thêm 2 con chim. Hỏi
tất cả có mấy con chim?
3 + 2 = 5
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.
Tiết 3: Tiếng việt.
Bài 31: ôn tập
I. Mục tiêu.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
49
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia, ua,
ưa, các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Nghe , hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Đọc, viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ.
+ Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

m ia m ua
mía múa
u ua ư ưa i
tr tru trua trư trưa tri
ng ngu ngua ngư ngưa
ngh nghi
mua mía ngựa tía.
mùa dưa trỉa đỗ.

mùa dưa ngựa tía
Tiết 4. Tiếng việt:
Bài 31. ôn tập (Tiếp).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
50
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
- Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
* Kể chuyện.Khỉ và Rùa.
- Giáo viên kể chuyện .
- Học sinh quan sát tranh, thảo luận
nhóm đôi.
- Học sinh kể chuyện theo tranh.
+ Nêu nội dung chính của câu chuyện.
.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.

mùa dưa ngựa tía
Khỉ và Rùa.

3.Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Học sinh biết cách vẽ các hình trên.
- Học sinh vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn
và . . vẽ màu theo ý thích.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: - Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật.
- Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật .
. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng).
Trò: - Vở tập vẽ 1, bút chì đen, bút dạ, sáp màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
51
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông,
hình chữ nhật:
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật:
Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch
lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra:
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình
minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu
hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời.
+ Hình vẽ trong sách vẽ gì?
+ Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà?
- Để vẽ được hình vuông và hình chữ
nhật đẹp các em phải tuần tự theo các
bước sau.
* HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ
hình vuông, hình chữ nhật:
- Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc
bằng nhau, cách đều nhau.
- Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang
còn lại.
- Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực
tiếp vẽ lên bảng.
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:
- Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà
và vẽ màu.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập:
+ Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo
thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở
hai ngôi nhà.
+ Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn
(hàng rào, mặt trời, mây, cây ...).
+ Vẽ màu theo ý thích
- Học sinh làm bài.
+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên
gạch lát nền nhà là hình vuông.
(Vẽ hình ngôi nhà).
(hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật).

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt.
- Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ.
- Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc,
. hộp bút ...)

Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
52
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
- Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
- Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía
- Đọc bài trong SGK.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
oi ai
ngói gái
nhà ngói bé gái

ngà voi gà mái
cái còi bài vở


oi ai nhà ngói bé gái
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
Chú bói cá nghĩ gì thế?
Chú nghĩ về bữa trưa.

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
53
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân,
nhóm,lớp).
* Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ những con gì?
+ Em biết con chim nào trong số các con
vật này?
+ Chim bói cá và le le sống ở đâu và
thích ăn gì?
+ Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích
ăn gì? Chúng sống ở đâu?
+ Trong số này có con chim nào hót hay
không?Tiếng hót của chúng như thế nào?
oi ai nhà ngói bé gái


Sẻ, ri, bói cá, le le


3.Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
Tiết 4. Toán:
Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi .
. 5 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
Bài tập 1(50)Tính.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 2 3 + 1 = 4
1 + 2 = 3 2 + 2 = 3 3 + 1 = 5
1 + 3 = 4 2 + 3 = 4
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
54
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu học tập.
- Nhận xét,sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 4 = 5
2 + 3 = 3 + 2 4 + 1 = 1 + 4

Bài tập 2 (50) Tính.
2 1 3 4 0
+ + + + +
2 4 2 1 5
4 5 5 5 5
Bài tập 3(50) Số?
1 + 1 + 2 = 4 1 + 3 + 1 = 5
2 + 1 + 1 = 4 1 + 2 + 2 = 5
3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 1 = 4
Bài tập 4(50) > , < , =
3 + 2 = 5 4 > 2 + 1
3 + 1 < 5 4 < 2 + 3
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.


 
3 + 2 = 5
 
4 + 1 = 5

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Thủ công
Xé dán hình cây đơn giản
I.Mục tiêu:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng
II.Đồ dùng dạy học:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
55
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
Giấy thủ công các màu.Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
- Trò: Giấy thủ công các màu , Bút chì
Hồ dán, khăn lau tay , Vở thủ công,
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của cây?
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm
của cây mà em đã nhìn thấy?
GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.
* HĐ2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần
xé 4 góc đều nhau)
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá
cây.
* Xé tán lá cây dài:
GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn
5 ô
Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không
cần xé đều nhau.
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống
hình tán lá cây dài.
b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài
6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1
hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô,
cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân
- HS quan sát nêu nhận xét
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật
mặt sau có kẻ ô lên trên.
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông
cạnh 6 ô trên tờ giấy màu.
Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.
Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như
hướng dẫn
Thực hiện chậm rãi.
Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
Dán xong thu dọn giấy thừa và lau
sạch tay.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
56
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt
dán ghép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.
+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây
đã dán xong.
3. Học sinh thực hành:
Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh
đậm (màu vàng)
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
Cho HS xé hình tán lá.
Trình bày sản phẩm.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình ngôi nhà”

Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 33: ôi ơi
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ôi ,ơi, trái ổi, bơi lội
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ viết bảng con : bé gái, cái còi, bài vở.
+ Đọc bài trong sách giáo khoa.( 2 HS )
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ôi
- Yêu cầu HS cài âm ô, lấy tiếp âm i,
ghép liền với âm ô - nhận xét
Bài 33
ôi ơi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
57
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì?
- HS phân tích vần ôi - đánh vần, đọc
trơn vần ôi
- Em vừa ghép được vần gì?
- Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô
- Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng
gì?
- HS phân tích và đọc tiếng ổi
- Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học?
- Trực quan "trái ổi ", xuất hiện từ khóa
- Giáo viên ghi bảng.
* Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình
tương tự )
- So sánh vần ôi với ơi.
- HS luyện đọc cả hai sơ đồ
* Giải lao
* Dạy từ ứng dụng
- GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ )
- Yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa
vần vừa học
* Luyện đọc cả hai phần
* Luyện viết chữ ôi, ơi
- GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết
- Học sinh viết vào bảng con
* Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa
học.
ổi bơi
trái ổi bơi lội

- Học sinh đọc CN + ĐT
- Tiếng ổi
- HS đọc từ trái ổi
- HS đọc bài theo sơ đồ
- Học sinh tự so sánh
- HS đọc tiếng mới; đọc các từ ứng dụng
cái chổi ngói mới
thổi còi đồ chơi

ôi ơi trái ổi bơi lội
Tiết 3.Tiếng việt
Bài 33: ôi ơi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng. Bé trai bé gái đi chơi phố
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
58
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội?
+ Trong lễ hội có những gì?
+ Quê em có những lễ hội gì? Vào
mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội?
+ Qua ti vi hoặc nghe kể, em thích lễ
hội nào nhất?
với bố mẹ
ôi ơi trái ổi bơi lội


Lễ hội.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần oi, ôi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 4. Toán.
Số 0 trong phép cộng
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết
quả . là chính số đó; và biết thực hành tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.
Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ 2 học sinh lên bảng làm,dưới lớp làm vào bảng con.
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
59
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 3 que tính, thêm 0 que tính
nữa. Đếm tất cả số que tính.
- Có 3 thêm 0 bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.
+ Bên trái có mấy con chó?
+ Bên phải có mấy con chó?
+ Tất cả có mấy con chó?
* Hoạt động 3.Hình thành phép cộng.
* Hoạt động 4.Viết phép tính.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
* Hoạt động 5. Củng cố.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 4.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.


3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
3 + 0 = 3 + 0

3 + 0 = 3
0 + 3 = 3
Bài tập 1(49).
0 + 3 = 3 4 + 0 = 4
3 + 0 = 3 0 + 2 = 2
5 + 0 = 5 1 + 0 = 1
Bài tập 2 (49).
0
+
5
5
0
+
3
3
2
+
0
2
0
+
4
4

Bài tập 3 (49) Số?
5 + 0 = 5 2 + 0 = 5
0 + 4 = 4 4 = 4 + 0
5 = 3 + 2 1 = 0 + 1

Bài tập 4 (49). Viết phép tính thích hợp.
 
3 + 2 = 5

3 + 0 = 3
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
60
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Âm nhạc:
Học hát bài: Lý cây xanh.
I mục tiêu:
- Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
II.Đồ dùng dạy học:
Thầy: Thuộc bài hát, lời ca, nhạc cụ.
Trò: Sách giáo khoa, vở tập hát.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:4'
- Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân"
- GV: nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 28'
GV HS
a- Giới thiệu bài:
- Giới thiệu bài + ghi đầu bài.
b- Giảng bài.
*HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây
xanh”
GV: Hát mẫu.
GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.
GV: HD hát từng câu theo mối móc
xích cho đến hết bài.
Cho học sinh hát cả bài hát.
GV nxét, sửa sai.
*HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ:
- Cho HS hát và vỗ tay.
- Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV hát + vận động mẫu.
- Cho HS hát + vận động phụ hoạ.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Lớp đọc theo GV.
Lớp hát từng câu.
Lớp hát cả bài.
Lớp hát + vỗ tay.
Lớp hát + gõ phách.
Lớp hát + vận động theo.
Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.
3.Củng cố, dặn dò: 3'
- Giáo viên: nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau.
Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
61
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ui,ưi, núi,thư, đồi núi, gửi thư
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
- Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ôi ơi trái ổi bơi lội
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ui,ui.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ui tiếng
núi.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

ui ưi
núi gửi
đồi núi gửi thư

ui ưi đồi núi gửi thư
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (32).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
Dì Na vừa gửi thư về. Cả
nhà vui quá.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
62
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Đồi núi có ở đâu?
+ Trên đồi núi thường có những gì?
+ Quê em có đồi núi không?
+ Đồi khác núi như thế nào?
ui ưi đồi núi gửi thư


Đồi núi .
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ui,ưi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 4.Tự nhiên xã hội.
An,uống hằng ngày.
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh biết:
- Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe .
. mạnh.
- Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no, uống đủ nước.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội.
III. các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào?
2. Bài mới (28).
* Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ,
uống nước, vào hang".
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động1. Động não.
+ Kể tên những thức ăn, đồ uống mà
các em thường xuyên dùng hằng ngày?
+ Các em thích ăn những loại thức ăn
nào trong số đó?
+ Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc
không biết ăn?
* Hoạt động 2. Làm việc với sách giáo
khoa.
Trò chơi" con thỏ ăn cỏ, uống nước,
vào hang"
- Học sinh tự kể cho nhau nghe.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
63
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thê?
+ Hình nào cho biết các bạn có sức
khỏe tốt?
+ Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng
ngày?
* Hoạt động 3. Thảo luận cả lớp.
+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và
uống?
+ Hằng ngày,em ăn mấy bữa,vào những
lúc nào?
+ Tại sao chúng ta không nên ăn bánh,
kẹo trước bữa ăn chính?
-Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.
Cần ăn khi đói,uống khi khát, không
nên ăn nhiều, ăn vừa đủ, ngon miệng.
- Hàng ngày em ăn 3 bữa, vào buổi
sáng, buổi trưa và buổi tối.
3.Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 5.
Sinh hoạt lớp.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm, nhược điểm trong
tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.
* Đạo đức: Trong tuần các em ngoan, đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau.Không có
hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết.
* Học tập: Đi học đều, đúng giờ, trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học, có em
nghỉ học không có lý do, không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như:
Toàn, Lường Mai, Sáng.
* Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp
học sạch.
- Có ý thức bảo vệ tài sản chung.
2. Phương hướng tuần 9.
- Đảm bảo tốt số lượng học sinh, đi học đều, đúng giờ.
- Có tinh thần học tập tốt, chú ý rèn đọc, viết và làm toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
64
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.
Tuần 9
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 35: uôi - ươi
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối, bưởi, vú sữa.
II . Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng,…
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III . Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 5
'
- Viết, đọc: cái túi, vui vẻ, gửi quà.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần uôi
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi
- Hướng dẫn HS đánh vần: u- ô- i - uôi
- Yêu cầu HS cài tiếng chuối.
- GV ghi bảng: chuối
- Tiếng chuối có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần uôi
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 72
- Giảng tranh
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần uôi
- Đánh vần ĐT- CN.
- Cài và phân tích tiếng chuối
- Vần mới học là vần uôi
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
65
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV ghi bảng từ khóa: nải chuối .
- Hướng dẫn HS đọc từ khóa
- GV chỉnh sửa cách đọc cho HS.
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ươi ( tương tự )
- So sánh uôi và ươi
- Đọc cả bài
*Giải lao

Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
uôi, ươi .
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- Gọi HS đọc cả bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 2 - Luyện tập( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết 10
'
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
để các em sửa chữa ở bài sau.
Luyện nói 10
'
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Kể tên các loại quả trong tranh?
+Trong các thứ quả này, em thích loại nào
- HS đọc CN - ĐT .
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng i.
- Khác nhau: có uô và ươ đứng
trước .
- HS đọc CN - ĐT
tuổi thơ túi lưới
buổi tối tươi cười
- Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đọc CN - ĐT .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS Đọc CN - ĐT
Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò
đố chữ .
- HS đọc trơn câu ứng dụng
- Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chuối, bưởi, vú sữa.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
66
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nhất.
+ Vườn nhà em trồng cây gì?
+ Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- HS kể tên các loài cây trồng ở
vườn nhà mình. .
3. Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều cỉnh bổ sung:......................................................................................................
.....................................................................................................................................
.

Tiết 4 - Toán
Luyện tập
I .Mục tiêu
HS được củng cố về :
- Phép cộng một số với 0.
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5.
- So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép .
. cộng thì kết quả không thay đổi ).
II . Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, phiếu bài tập
HS : Bảng con, SGK
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu
kết quả
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so
Bài 1: Tính
0 + 1 = 1 0 + 2 = 2
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4
Bài 2: Tính
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4
Bài 3: ( >, < , = )

2 < 2 + 3 5 = 0 + 5
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
67
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sánh rồi điền dấu thích hợp .
- Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài
- GV nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS cách làm
- Yêu cầu HS làm bài trên phiếu
- Nhận xét chữa bài
5 > 3 + 1 0 + 3 < 4
Bài 4: Viết kết quả phép cộng

+ 1 2
1 2 3
2 3 4
3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I . Mục tiêu
Giúp HS hiểu :
- Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn
- HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Tranh SGK
Trò : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận
xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 )
- HS quan sát tranh theo cặp
- Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi
bức tranh .
- Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ
trong tranh
- Cả lớp trao đổi bổ sung .
- GV chốt lại nội dung từng tranh
- Anh chị em trong gia đình phải
thương yêu và hoà thuận với nhau .
*Hoạt động 2 : thảo luận phân tích
tình huống ( bài tập 2 )
- HS quan sát tranh nêu nội dung
HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc
làm của bạn
T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói
lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em ,
em lễ phép với anh .
T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ
hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê.
Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận
chị biết giúp đỡ trong khi chơi .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
68
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Bức tranh vẽ gì ?
- Theo em Lan có những cách giải
quyết nào ?
- Nếu em là Lan em sẽ có những cách
giải quyết nào ?
- Hùng có cho em mượn ô tô không ?
- Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế
nào ?
*GV kết luận : Anh vhị em trong gia
đình là những người ruột thịt vì vậy
phải quan tâm chăm sóc và nhường
nhịn em nhỏ .
T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được
cô cho quà .
T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi
. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn
chơi .
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ?
- Chuẩn bị bài sau học tiếp .
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
Đội hình đội ngũ- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản, đứng 2 tay ra trước. Học đưa 2 tay dang
ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
69
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 36 : ay â - ây
I . Mục tiêu
Giúp HS :
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau
đó quay mặt vào nhau
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
10 Phút
* Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản
- Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.
- Cho học sinh ôn 2- 3 lần.
* Học đứng đưa 2 tay dang ngang.
- Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác
+ Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp
các ngón tay khép lại với nhau, thân người thẳng, mắt nhìn
theo tay.
- Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra
trước.
Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.
+ NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản.
* Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V.
+ Nhịp 4: Về dứng cơ bản
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng
nghiêm, quay phải, quay trái (2 lần)
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.
- Gáo viên hệ thống bài học.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
70
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc và viết được: ay, â - ây, máy bay, nhảy dây.
- Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Chuẩn bị
GV: Mẫu vật, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1 .Kiểm tra 5
'
- Viết, đọc: nải chuối, múi bưởi, tươi cười.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Dạy vần
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần ay
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay
- Hướng dẫn HS đánh vần: a- y- ay
- Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng
bay.
- GV ghi bảng: bay
- Tiếng bay có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ay
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 74
- Giảng tranh
- Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ây( tương tự )
- So sánh ay và ây
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ay,
ây.
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
- Theo dõi
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Cài và phân tích tiếng bay
- Vần mới học là vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc CN- ĐT
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng y.
- Khác nhau: có các âm đứng
trước

- HS đọc CN - ĐT
cối xay vây cá
ngày hội cây cối
- HS Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đoc CN - ĐT .
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
71
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2 - Luyện tập: ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
minh họa cho câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng
- HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt
động trong tranh?
+ Khi nào thì phải đi máy bay ?
+ Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ?
+ Ngoài các cách đã vẽ trong tranh, có thể đi
từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng
các cách nào nữa?
- HS viết bảng con
- Đọc ĐT - CN bài trên bảng

Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ,bé
gái thi nhảy dây .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
- bơi, bò, nhảy…
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung:....................................................................................................
....................................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
72
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS được củng cố về :
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5
- Phép cộng một số với 0.
- Nhìn tranh viết phép tính thích hợp
II. Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, tranh bài tập 4
HS : Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn luyện tập:
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
* Lưu ý HS khi viết các phép tính theo
cột dọc
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV hướng dẫn một phép tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
rồi nêu bài toán
- Viết phép tính trên bảng con
Nhận xét chữa bài
Bài 1: Tính
2 4 1 1
+ + + +
3 0 2 4

5 4 3 5
Bài 2: Tính
2 + 1 + 2 = 5 2 + 0 + 2 = 4
3 + 1 + 1 = 5
Bài 3: ( >, < , = )

2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2
1 + 4 = 4 + 1 5 + 0 = 2 + 3
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
a. Có 2 con ngựa, thêm 1 con ngựa. Hỏi
tất cả có bao nhiêu con ngựa?
2 + 1 = 3

3 . Củng cố dặn dò 3
'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Mĩ thuật.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
73
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Xem tranh phong cảnh
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và .
. màu sắc trong tranh.
- Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.
- HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, cảnh đồng ruộng, phố phường ...)
- Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1
- Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.
Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh:
- Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh
hoặc tranh ở bài 9, Vở tập vẽ, giáo
viên giới thiệu với học sinh:
- Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì
màu, sáp màu, bút dạ và màu bột...
* HĐ2 : Hướng dẫn xem tranh:
Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của
Võ Đức Hoàng Chương, 10 tuổi).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem
tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Màu sắc của tranh như thế nào?
+ Em nhận xét gì về tranh Đêm hội?
- Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của
bạn Hoàng Chương là tranh đẹp, màu
sắc tươi vui, đúng là một "Đêm hội".
Tranh 2 : Chiều về (tranh bút dạ của
Hoàng Phong, 9 tuổi).
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày hay ban đêm?
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên
tranh là "Chiều về"?
+ Màu sắc của tranh thế nào?
+ Tranh phong cảnh thường vẽ nhà,
cây, đường, ao, hồ, biển, thuyền ...
+ Trong tranh phong cảnh còn có thế
vẽ thêm người và các con vật (gà,
trâu ...) cho sinh động.
* Tranh vẽ những ngôi nhà cao, thấp
với mái ngói màu đỏ.
* Phía trước là cây.
* Các chùm pháo hoa nhiều màu trên
bầu trời...
* Tranh có nhiều màu tươi sáng và
đẹp: Màu vàng, màu tím, màu xanh
của pháo hoa, màu đỏ của mái ngói,
màu xanh của lá cây.
* Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu
của pháo hoa và các mái nhà.
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày.
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh
nông thôn: Có nhà ngói, có cây dừa,
có đàn trâu ...)
Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu
da cam; đàn trâu đang về chuồng).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
74
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
-Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng
Phong là bức tranh đẹp, có những hình
ảnh quen thuộc, màu sắc rực rỡ, gợi nhớ
đến buổi chiều hè ở nông thôn.
Hoạt động 3 : Giáo viên tóm tắt :
- Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.
Có nhiều loại cảnh khác nhau:
+ Cảnh nông thôn (đường làng, cánh
đồng, nhà, ao, vườn ...)
+ Cảnh Thành phố (nhà, cây, xe cộ ...).
+ Cảnh sông,biển (sông, tàu thuyền ...).
+ Cảnh núi rừng (núi đồi, cây, suối ...).
- Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh
vào buổi sáng, trưa, chiều, tối ...
- Hai bức tranh vừa xem là những tranh
phong cảnh đẹp.
(Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của
mái ngói, màu vàng của trường, màu
xanh của lá cây ...)

3.Củng cố dặn dò: 3'
Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát cây và các con vật - Sưu tầm tranh phong cảnh.
Tiết 2+ 3: Tiếng Việt
Bài 37: Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y
- Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/76, bảng phụ, tranh minh hoạ SGK.
HS : Ôn tập ở nhà, SGK, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 5
'
- Đọc, viết : máy bay, cối xay, nhảy dây
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các vần vừa học
- Tuần qua em đã được học những vần
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
i y
a ai ay
â ây
o oi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
75
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần
trên bảng ôn.
: Ghép chữ thành vần
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ
ở dòng ngang của bảng ôn)
- GV ghi vào bảng
- Gọi HS đọc vần
* Giải lao
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
dụng
- Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần
vừa ôn , bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó
Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vở
- Quan sát giúp HS yếu

Tiết 2: Luyện tập(37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng
dụng tiết 1
- Giới thiệu tranh, nêu nội dung tranh.
- Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng
dụng.
- HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .
- HS đọc đoạn thơ ứng dụng
- Đọc cả bài
- Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện.
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
ô ôi
ơ ơi
u ui
ư ưi
uô uôi
ươ ươi
- HS đọc CN - ĐT

đôi đũa tuổi thơ mây bay
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc ĐT- CN
Gío từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữa trưa êm ả
- HS đọc ĐT- CN


- HS theo dõi
- HS viết bảng con: tuổi thơ
- HS viết vở tập viết
Cây khế
- HS theo dõi
- 5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện, mỗi em
kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
76
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS từng nhóm kể chuyện
Ý nghĩa: Không nên tham lam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng ôn, HS tìm chữ có vần vừa học.
- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Tập viết
xưa kia, mùa dưa, ngà voi…
I . Mục tiêu
- Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.
- HS viết đúng mẫu chữ, đúng quy trình bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- HS viết bảng con:
nho khô, nghé ọ, chú ý.
2 . Bài mới: 28'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 4 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
- HS đọc
- x , ư, i, a, n, m, o cao 2 dòng kẻ ly.
- d cao 4 dòng kẻ ly.
- k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được viết nối liền nhau.
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
77
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết.
- GV uốn nắn HS viết bài.
: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009

Tiết 1 : Thủ công
Bài : Xé dán hình cây đơn giản
I . Mục tiêu :
- Biết cách xé , dán hình cây đơn giản .
- Xé được hình tán cây , thân cây và dán cân đối , phẳng .
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy : bài mẫu , giấy thủ công , hồ dán .
Trò : giấy thủ công , hồ dán .
III . Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập của học sinh
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài:
b. Tìm hiểu bài:
GV HS
1 . HS quan sát và nhận xét
HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình
dáng , màu sắc của cây .
2 . Giáo viên hướng dẫn mẫu
a, Xé hình tán lá cây
- Tán lá cây có hình gì ?
* Xé tán lá cây hình tròn .
- Xé một hình vuông , xé 4 góc , xé
chỉnh sửa cho giống tán lá cây
Tán lá cây có hình tròn , tán lá cây dài .
HS quan sát GV xé mẫu .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
78
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Xé tán lá cây dài
- Xé một hình chữ nhật , xé 4 góc ,
chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài
b , Xé hình thân cây
- Xé một hình chữ nhật nhỏ , dài , một
hình chữ nhật nhỏ , ngắn .
c , Hướng dẫn dán hình
- Bôi hồ vào mặt sau của thân cây , tán
lá .
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn ,
+ Dán thân dài với tán lá dài .
3 . Học sinh thực hành
+ Xé tán lá
+ Xé thân cây
+ Dán hình
- GV quan sát giúp đỡ HS thực hành
- Trưng bày sản phẩm
- Tuyên dương các bài làm đẹp cân
đối , dán phẳng .
Học sinh thực hành
- Xé tán lá
- Xé thân cây
- Dán hình
HS trưng bày sản phẩm
HS tự đánh giá sản phẩm
3 Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị đồ dùng giấy , keo , xé dán hình con gà .
Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt
Bài 38 : eo - ao

I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II. Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 5
'
- Viêt , đọc: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b.Dạy vần
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
79
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần eo
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo
- Hướng dẫn HS đánh vần: e - o - eo
- Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền
để được tiếng mèo.
- GV ghi bảng: mèo
- Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ?
- GV tô màu vần eo
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 78
- Giảng nội dung tranh
- GV ghi bảng từ khóa: chú mèo
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ao ( tương tự )
- So sánh hai vần eo và ao
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
eo, ao
- Nêu cấu tạo tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giải thích từ khó
- Gọi HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm nhanh, đúng tiếng, từ có
chứa vần hôm nay học?
- Giải thích từ HS tìm được.
Tiết 2 - Luyện tập ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở
tiết1.
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần eo
- HS đọc CN - ĐT .
- Cài và phân tích tiếng mèo
- Vần mới học là vần eo.
- HS dọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng o.
- Khác nhau : Có các âm đứng
trước .
- HS đọc CN- ĐT
cái kéo trái đào
leo trèo chào cờ
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS nêu tiếng, từ có chứa vần vừa
học.
- Đọc CN - ĐT
Suối chảy rì rào
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
80
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Nêu cấu tạo tiếng đó .
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc :
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong
nhóm theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Trên đường đi học về, gặp mưa em làm thế
nào?
+ Khi nào em thích có gió ?
+ Trước khi mưa to, em thường thấy những
gì trên bầu trời?
+ Em biết gì về bão, lũ?
Gío reo lao sao
Bé ngồi thổi sáo
- HS đọc thầm
- HS đọc tiếng có vần mới .
- HS đọc trơn cả câu ứng dụng
- Đọc CN- ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Gió, mây, mưa, bão lũ.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .

- Trước khi mưa to em thường thấy
nhiều đám mây đen trên bầu trời.
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.
- Đọc trước bài 39 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Kiểm tra định kì ( giữa học kì I )
Đề bài - Đáp án- Biểu điểm trường ra
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc.
Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
81
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên, mạnh dạn trước lớp.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát
HS : Ôn thuộc bài hát đã học
III . Cỏc hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 3'
HS hát lại bài: .
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
HĐ/1: Ôn bài hát đã học
- GV bắt nhịp bài hát
- GV chỉnh sửa cho HS
HĐ/2: Tập biểu diễn
- GV làm mẫu từng bài
- Hướng dẫn HS
- Uốn nắn chỉnh sửa cho HS
HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp
- GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn
bài hát đã học.
- Nhận xét đánh giá.
- Cả lớp hát
- HS theo dõi
- HS tập theo từng động tác
- HS biểu diễn trước lớp

3. Củng cố dặn dò: 3'
Nhận xét giờ học
Dặn HS ôn lại bài hát đã học.
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết :
- Kể về những hoạt động mà em thích .
- Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .
- Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .
- Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy : Tranh ảnh
Trò : SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- Tại sao phải ăn uống hàng ngày ?
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
82
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Tìm hiểu bài
GV HS
HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8
'
- Hãy nói với bạn tên các hoạt động
hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .
- Những hoạt động vừa nêu có ích lợi
gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ?
Kết luận : GV kể tên một số hoạt động
trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho
sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ
an toàn trong khi chơi .
HĐ 2 Làm việc với SGK 10
'
Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK
+ Chỉ và nói tên các hoạt động trong
từng hình .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui
chơi , hình nào vẽ cảnh luyện tập thể
duc , thể thao , hình nào vẽ cảnh nghỉ
ngơi thư giãn ?
+ Nêu tác dụng của từng hoạt động .
GV Kết luận
HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 :
- Chỉ và nói bạn nào đi , đứng , ngồi
đúng tư thế ?
GV kêt luận
- HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt
động . trò chơi mà các em chơi hàng
ngày .
- HS kể lại cho cả lớp nghe .
Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân
nhanh nhẹn , khéo léo ...Nhưng nếu đá
bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị
ốm .
Quan sát tranh T /21 SGK
Đại diện các nhóm trình bày
Nhận xét bổ sung
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Tại sao phải nghỉ ngơi ?
- Dặn chuẩn bị bài sau ; Ôn tập bài 10
Tiết 3 - Toán
Phép trừ trong phạm vi 3
I . Mục tiêu:
Giúp HS :
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng
và phép trừ .
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.
HS : Bộ đồ dùng học toán, bảng con…
III.Các hoạt động dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
83
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
1. Kiểm tra: 4
'
- Điền số vào chỗ chấm
1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 4 + 0.. = 4
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b .Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu khái niệm ban đầu về
phép trừ 17
'
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ
2-1 = 1
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm
tròn. Hỏi còn lại mấy chấm tròn?"
- Vậy 2 bớt 1 còn mấy?
- Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép
tính hai trừ một bằng 1.
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ
3-1= 2 và 3 - 2 = 1 ( tương tự phép trừ
2- 1= 1)
Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước
đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ.
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình,
nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận
biết :
+ 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành
3 chấm tròn. Viết bảng
- GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1
chấm tròn, còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành
3 chấm tròn.
- Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn
còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép
tính
Thực hành 11
'
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.
- Nhận xét chữa bài
- Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm tròn còn
lại 1 chấm tròn.( HS nhắc lại)
- Hai bớt 1 còn 1

2 - 1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một "
(HS nhắc lại)
3- 1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai"
3 - 2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một"


2 + 1 = 3

- Còn lại 2 chấm tròn.
3 - 1 = 2
1 + 2 = 3
- Còn lại 1 chấm tròn
3 - 2 = 1
*Bài 1 Tính
2 - 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
84
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/
54 rồi nêu bài toán.
- GV yêu cầu HS viết phép tính trên
bảng con
- Nhận xét- Đánh giá
3 - 2 = 1 3 - 1 = 2 3 - 1 = 2
*Bài 2 Tính
2 3
- -
1 2
1 1
*Bài 3 Viết phép tính thích hợp
- Có 3 con chim, bay đi 2 con. Hỏi còn
lại mấy con ?
3 - 2 = 1
3 .Củng cố dặn dò 3
'
- GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.
- Làm bài tập vở bài tập
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập
-----------------------------------------------------------

Tiết 4 - Tập viết
đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình, viết đúng mẫu, viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS viết bảng con : xưa kia, ngà voi, gà mái.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
85
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- GV giảng từ
- Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
HĐ 3: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS đọc
- Mỗi từ gồm 2 tiếng.
- ô, ơ, i, a, v, ư, u cao 2 dòng kẻ ly.
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
86
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương , Lò Thị Sáng, Đỗ Thị Mai Hương ...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay,
mặc đúng trang phục học sinh.
2.Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, ngày học hay. HS
ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn kết giúp đỡ bạn.
- Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu
truyện kể.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện.
3. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
Tuần 10
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tiết 1.
Chào cờ


Tiết 2. Tiếng việt:
Bài 38: au âu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
- Đọc được từ, bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
87
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đọc viết bảng con. eo ao chú mèo ngôi sao
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần au,âu.
- Giới thiệu vần,au, âu, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần au, âu,
tiếng cau, cầu.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
vần vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

au âu
cau cầu
cây cau cái cầu
rau cải châu chấu
lau sậy sáo sậu

au âu cây cau cái cầu

Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 39: au âu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ gì?
+ Người bà đang làm gì? Hai cháu đang
làm gì?
+ Trong nhà em ai là người nhiều tuổi
nhất?
+ Bà thường dạy các cháu điều gì?

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.
au âu cây cau cái cầu


Bà cháu
-Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến
của mình trước lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
88
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Em yêu quý bà nhất ở điều gì?
+ Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu?
Em đã giúp bà làm được những việc gì?
- Học sinh kể những việc làm của mình
đã giúp bà.

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần au âu ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Luyện tập.(55)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính.
1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
. Hướng dẫn học sinh luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
Bài tập 1(55)Tính.
1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 1 + 1 +1 = 3
1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 3 - 1 - 1 = 3
1 + 4 = 5 2 + 2 = 4 3 - 1+ 1 = 3
1 + 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 3 - 1 = 2
Bài tập 2 (55) Tính.
3 - 1 2 3 - 2 1

2 - 1 1 2 + 1 3


Bài tập 3(55) + ,-
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
89
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3 1 + 4 = 5
2 - 1 = 1 3 - 1 = 2

Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp.
2 - 1 = 1
3 - 2 = 1
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tiết 5. Đạo đức
Lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I. Mục tiêu :
- Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường
. nhịn .Như vậy cha mẹ mới vui lòng
- Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .
- Giáo dục học sinh tình yêu thương , tôn trọng con người.
II. Đồ dùng dạy học
- Thầy :Các tấm gương ,bài thơ về chủ đề bài học
- Trò: Vở bài tập đạo đức
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: ( 4')
- Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe?
2.Bài mới:(28' )
a. Giới thiệu bài
b. Nội dung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
90
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi
- Quan sát nhận xét ở từng tranh có
những ai ? họ đang làm gì ?
-Nhận xét việc làm của họ ?
học sinh trình bày trướclớp
- Qua 2 bức tranh trên em học tập
điều gì ở các bạn ?
+ Hoạt động 2 : Liên hệ
- Em có anh , chị hay em nhỏ ?
- Tên là gì , mấy tuổi , học lớp mấy ?
- Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ
như thế nào ?
+Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở
tranh bài tập .
- Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và
không nên . Tranh có những ai , họ
đang làm gì ? Như vậy anh em có
hoà thuận không ?
- Nối tranh 1 với không nên
-Nối việc làm tốt với chữ nên .
- Việc nào làm chưa tốt với không
nên
- Tranh 1; có quả cam anh nhường cho
em. Em nói lời cảm ơn anh. Anh
đã nhường nhịn em. Em lễ phép với
anh ....
- Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau
rất hoà thuận
- lễ phép với anh chị , nhường nhịn em
nhỏ , sống hoà thuận .
- Học sinh tự liên hệ .
- Học sinh làm bài tập .
-Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
3.Củng cố dặn dò : (3')
- Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ?
- Về học bài chuẩn bị bài sau.

Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thưc hiện động
tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.
- Học động tác kiễng gót, 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
91
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
12'
* Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
học
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu
- Trò chơi diệt con vật có hại.
* * *
* * *
* * *
16'
* Phần cơ bản:
+ Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay
dang ngang , đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần)
+ Học kiễng gót 2 tay chống hông
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
- Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao, đồng thời 2 tay
chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), Thân người
thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.
- Học sinh tập 4- 5 lần.
- Giáo viên quan sát.sửa sai cho học sinh.
* Trò chơi "Qua đường lội"
- Cho học sinh chơi 2- 3 lần.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
7'
* Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc.
- Trò chơi hồi tĩnh.
- Giáo viên hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 40: iu êu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.
- Luyện nói Từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
92
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. au âu cây cau cái cầu
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iu êu
rìu phễu
lưỡi rìu cái phễu

líu lo cây nêu
chịu khó kêu gọi
iu êu lưỡi rìu cái phễu
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 40: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn
học sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Khi nào cần đi máy bay?
+ Hằng ngày em đi học bằng gì?

Cây bưởi, cây táo nhà bà
đều sai chĩu quả.


iu êu lưỡi rìu cái phễu


Ai chịu khó?
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
93
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần iu êu?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
.Điều chỉnh
bổsung............................................................................................ .............................
........................................................................................................
Tiết 4. Toán:
Phép trừ trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và
phép . . . trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4'). 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 - 1 = 1
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 4 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Bốn trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 56.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 3.Viết phép tính trừ
trong phạm vi 4.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
4 - 1 = 3
4 - 2 = 2
4 - 3 = 1

 

3 + 1 = 4 4 - 1 = 3
1 + 3 = 4 4 - 2 = 2

 

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
94
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
2 + 2 = 4
4 - 2 = 2
Bài tập 1(56).
4 - 1 = 3 3 + 1 = 4
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
3 - 2 = 1 2 - 1 = 1
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
4 - 3 = 1 4 - 1 = 3
Bài tập 2 (56).
2 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 1 3


1 1 2 3 1
Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.
4 - 1 = 3

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
.Điều chỉnh bổsung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật.
Vẽ quả ( quả dạng tròn)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được hình dáng, màu sắc một vài loại quả
- Biết cách vẽ quả, vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.
- HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Một số quả: Bưởi, cam, táo, xoài ...- Hình ảnh một số qủa dạng
tròn- . Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
95
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu các loại quả:
- Giáo viên giới thiệu hình các loại quả
và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
+ Đây là quả gì? + Hình dạng của quả?
+ Màu sắc của quả?
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm
một vài loại quả mà các em biết:
- Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình
ảnh hoặc vẽ lên bảng):
+ Có nhiều loại quả có dạng hình tròn
với nhiều màu phong phú.
* HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả:
- Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng
tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ);
quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.
- Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
- Học sinh nhận xét màu của quả.
* HĐ 3: Hướng dẫn thực hành:
Vẽ quả mà em thích:
- Giáo viên bày mẫu: bày một số quả
lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi
mẫu một quả, loại có hình và màu đẹp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu
và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở
tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).
- Giáo viên giúp học sinh:
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu + Vẽ màu theo ý thích

+ Quả xoài màu vàng
+ Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng
ngà
+ Quả cam màu vàng đậm
+ Quả dưa hấu màu xanh đậm ...
Vẽ quả mà em thích
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu
+ Vẽ màu theo ý

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả. .
Điềuchỉnh bổ sung................................................................................................
....................................................................................................................

Tiết 2. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1.
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
96
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc, viết bảng con: nghỉ hè, xe máy
+ Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ, bé Hà tỉa lá.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Học sinh nhắc lại các âm, vần
tiếng đã học.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

ia ua ưa ôi
ch chia chua chưa chôi
tr tria trua trưa trôi
ng ngua ngưa ngôi
gh
kh khia khua khưa khôi
nh nhia nhua nhưa nhôi
th thia thua thưa thôi
khôi ngô thái tử
giữa trưa cá trôi
lưa thưa ngôi sao


N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
97
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 3. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
+ Nêu cấu tạo một số tiếng?
- Đọc toàn bài trên bảng.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm
tra giữa kỳ.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.
Chú Tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
giỏ cá mây bay

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tiết 4: Toán:
Luyện tập.(57)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
98
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
Bài tập 1(57)Tính.
4 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 2 3

3 1 2 2 1

Bài tập 2 (57) Tính.
4 - 1 3 3 - 2 1

2 + 3 5 4 + 1 5

Bài tập 3(57) Tính.
4 - 1 = 3 4 - 1 - 2 = 1
4 - 2 - 1 = 1
Bài tập 4 (57) < , > , =

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2
4 - 1 = 3 4 - 3 < 4 - 2
4 - 2 = 2 4 - 1 < 3 + 1
Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp
3 + 1 = 4
4 - 2 = 2

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công:
Xé, dán hình con gà con
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
- Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
Giấy thủ công màu vàng ,Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
99
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Trò: Giấy thủ công màu vàng, Giấy nháp có kẻ ô,Bút chì, bút màu, hồ . .
. dán, Vở thủ công, khăn lau tay
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của con gà?
+ Em nào biết gà con có gì khác so với
gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu
lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân gà:
b) Xé hình đầu gà:
c) Xé hình đuôi gà:
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
_
e) Dán hình:
_ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân,
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối.
- HS quan sát nêu nhận xét
Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu
đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
hình chữ nhật có cạnh 10 ô, cạnh ngắn
8 ô.
- Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
- Xé 4 góc của hình chữ nhật.
Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà.
- Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà
đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ô.
- Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
- Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống
hình đầu gà.
(Dùng giấy cùng màu với đầu gà)
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình
vuông mỗi cạnh 4 ô.
Vẽ hình tam giác.
Xé thành hình tam giác
Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ,
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt
gà.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình con gà tiếp”

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
100
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng việt:
Kiểm tra định kỳ.
(Đề bài và đáp án nhà trường ra).

Tiết 4. Toán.
Phép trừ trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
2. Kiểm tra (3).
Trả bài kiểm tra hôm trước.
3. Bài mới (34').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 5 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Năm trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 4.Viết phép tính trừ trong
phạm vi 5.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1

 
4 + 1 = 5 5 - 1 = 4
1 + 4 = 5 5 - 4 = 1

 

3 + 2 = 5 5 - 2 = 3
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 1(59).
2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
101
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
4 - 1 = 3 2 - 1 = 1
5 - 1 = 4 5 + 2 = 3
4 - 3 = 1 5 - 3 = 2
Bài tập 2 (59) Tính.
5 - 1 = 4 1 + 4 = 5
5 - 2 = 3 5 - 2 = 3
5 - 3 = 2 2 - 1 = 1
5 - 4 = 1 5 + 2 = 3
4 + 1 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 3 (59).
5 5 5
- - -
1 2 4

4 3 1
Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.
5 - 2 = 3
5 - 1 = 4
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc
Ôn tập 2 bài hát :Tìm bạn thân , Lí cây xanh
I Mục tiêu:
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca , biết kết hợp vỗ tay đệm theo.
- Biết kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.
II. Đồ dùng dạy học :
- Thầy: Nhạc cụ
- Trò : Thanh tre , chai sỏi.
III. Các hoạt động dạy học:
1. kiểm tra: ( 4' )
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
102
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh hát bài : Lí cây xanh
2. Bài mới: (28' )
a. Giới thiệu bài :
b.Nội dung ôn tập :
+ Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn
thân .
- Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo
tiết tấu lời ca.
- Tập hát kết hợp với vận động phụ
hoạ.
-Từng nhóm biểu diễn trước lớp.
+ hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh
-Cả lớp ôn bài hát , tập hát kết hợp
vỗ tay vận động phụ hoạ.
- từng nhóm biểu diễn, tập nói thơ 4
chữ theo tiết tấu của bài hát.
Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. Nào
ai yêu những người bạn thân , tìm đến đây
ta cầm tay múa vui nào.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim
đậu trên cành chim hót líu lo. líu lo là líu
lo, líu lo là líu lo
3. củng cố dặn dò: ( 3')
- Học sinh hát lại cả 2 bài hát.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 2: Tự nhiên & xã hội
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I- Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan .
- Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .
. hành vi có hại cho sức khỏe.
II- Đồ dùng dạy học:
- Thầy: nội dung bài ôn.
- Trò: đồ dùng học tập .
III- Các hoạt động dạy học.
1- Kiểm tra bài cũ: 4'
- Bài học trước?
- Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí?
- Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ?
- Nhận xét.
2- bài mới: 28'
* Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành
Hoạt động nghỉ ngơi
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
103
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chành"
* Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.
- Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài
của cơ thể?
- cơ thể người gồm mấy phần?
- chúng ta nhận biết thế giới xung
quanh bằng những bộ phận nào của cơ
thể?
- Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ
khuyên bạn như thế nào?
* Hoạt động 2: kể lại những việc làm
vệ sinh cá nhân hằng ngày
- Học sinh kể lại trong ngày mình đã
làm được những việc gì ?
- Đại diện một số nhóm lên kể trước
lớp.
- Giáo viên nhận xét.
* Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá
nhân nên làm hằng ngày.
- Chân, tay, mặt, mũi,tai...
- Gồm 3 phần: đầu, mình, chân, tay.
- Mắt, mũi, tay, tai...

- Không nên chơi súng cao su vì chơi
súng cao su rất có hại...
- Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho
nhau nghe về những việc làm trong
ngày của mình.

3. Củng cố- Dặn dò: 3'
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- về ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 41: iêu yêu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. iu êu lưỡi rìu cái phễu
Đọc bài trong SGK.
. 2.Bài mới (35').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
104
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iêu yêu
diều yêu
diều sáo yêu quý


buổi chiều yêu cầu
hiểu bài già yếu
iêu yêu diều sáo yêu quý
Tiết 4.Tiếng việt:
Bài 41: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
+ Em năm nay lên mấy?
+ Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy
em? Nhà em có mấy người?
+ Em thích học môn gì nhất?

Tu hú kêu, báo hiệu mùa
vải thiều đã về.

iêu yêu diều sáo yêu quýBé tự giới thiệu
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ay,ây?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
105
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 5. Sinh hoạt lớp.
Tuần 10.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu, nhược điểm trong tuần.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.
- Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Đạo đức:
- Trong tuần học sinh ngoan, lễ phép biết vâng lời thầy cô, đoàn kết hòa nhã với
bạn. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
2. Học tập:
- Đi học đều, đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Trong giờ học chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài, chữ viết
có nhiều tiến bộ: Hoài Anh, Đỗ Hương, Lò Hương.Song bên cạnh đó vẫn còn một
số bạn chữ viết xấu, đọc bài, làm toán chậm, đồ dùng học tập còn thiếu như que
tính, tẩy,phấn: Vì Văn Nam, Toàn, Dũng.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng
thật nhiều, tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia giữ vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.
II. Phương hướng tuần tới.
- Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.
- Nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần học tập.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
106
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
107

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV giới thiệu từ ứng dụng - Tìm tiếng có âm vừa học? - GV gạch chân các tiếng mới - Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ . - GV giải nghĩa từ khó . - HS đọc cả bài. Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con *Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc - GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu nội dung tranh vẽ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng - Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo tiếng đó? - Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu - Đọc toàn bài * Đọc SGK *Giải lao Luyện viết - GV viết mẫu , nêu quy trình viết , - Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết - Thu vở chấm bài nhận xét. Luyện nói - GV cho HS quan sát tranh - Nêu tên chủ đề luyện nói ? +Tranh vẽ cảnh gì ? +Em đã được đi chợ bao giờ chưa? + Chợ có bán những gì? +Địa phương em có chợ không ? +Nơi em ở có gần phố hay thị xã không? - HS đọc thầm

GV: NguyÔn

phở bò phá cỗ
- HS đọc CN - ĐT - HS quan sát - HS viết bảng con

nho khô nhổ cỏ

- HS đọc lại bài tiết 1 - HS quan sát tranh SGK/ 47

nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
- HS đọc CN - ĐT

- HS đọc thầm , cá nhân. - HS viết bài vào vở tập viết - HS quan sát tranh SGK/ 47

chợ, phố, thị xã

3 . Củng cố- dặn dò: 3 / - Đọc lại bài trên bảng - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23. Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................ .........................................................................................................................

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

2

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 4 - Toán

GV: NguyÔn

Số 10
I. Mục tiêu - HS có khái niệm ban đầu về số 10. - Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10. - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số đã học. II . Đồ dùng dạy học GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10 HS :Bộ đồ dùng học toán III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra 4 / - Điền dấu thích hợp vào chỗ... 9.>..1 1.<..9 9..=.9 2 .Bài mới a. Giới thiệu bài 1 / b. Tìm hiểu bài 33 /

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

3

10 gồm 7 và 3 10 gồm 6 và 4 10 gồm 5 và 5 10 gồm 10 và 0 *Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống: .GV hướng dẫn mẫu Nêu cấu tạo số 10 .GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhóm đồ vật. số 10 viết thường. . .Gọi HS làm bài trên bảng .GV viết mẫu .Tương tự : Lấy 9 que tính.10 chấm tròn tròn? .GV nêu yêu cầu bài tập 2.GV ghi số 10 lên bảng .Vậy số 10 đứng sau số nào? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .HS đọc số 10 .Trong dãy số đó số nào lớn nhất. viết vào vở .dưới lớp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 làm bài tập SGK/ 37 . 6 8 9 10 .dưới lớp 10 gồm 9 và 1 làm bài vào bảng con 10 gồm 8 và 2 . Củng cố . .GV giới thiệu số 10 viết in.HS ghi kết quả vào bảng con .10 que tính que tính nữa là mấy que tính? .GV nêu yêu cầu bài tập 5.GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn.GV uốn nắn HS viết *Bài 2: ( Số ) ? .Tất cả có mấy bạn? .GV nêu yêu cầu bài tập 3 .GV nêu yêu cầu bài tập 4 . 4 * Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo .Số 10 lớn hơn những số nào? .Có 1 bạn chạy đến . thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm . . 0 N¨m häc 2010 .HS quan sát tranhSGK/36 ThÞ . . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .ghi số lượng đếm được vào ô trống.ChoH¶i quan sát tranh SGK/36 HS YÕn .Gọi HS làm bài trên bảng .Có 9 HS đang chơi 3. số nào bé nhất? * Luyện tập *Bài 1: Viết số 10 Nêu yêu cầu bài tập 1 .GV viết mẫu .dặn dò 2 Và có mấy bạn chạy đến nữa? . thêm 1 .2011 Líp 1A4  .Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại.Hướng dẫn viết số 10 10 10 10 10 .Nêu cấu tạo số 10 .Đếm số lượng cây nấm trong mỗi tranh.GV HS *Giới thiệu số tiÓu häc Thanh Lu«ng Trêng 10 GV: NguyÔn .Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu đều có số lượng là mấy? .HS viết bảng con số 10 .HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 lớn và từ lớn đến bé . * Bài 3: ( Số ) ? .Trong tranh có mấy bạn đang chơi? / .Tất cả có 10 bạn.HS viết vào bảng con. . 10 10 10 10 .

....... .......Gĩư gìn sách vở ..Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ? 2 ...HS đọc theo ......Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau.....................2011 Líp 1A4  5 . "Muốn cho sách vở bền lâu . HS : Đồ dùng học tập III .............. đồ dùng học tập....... Giới thiệu bài 1/ b........ đồ dùng học tập.GV đọc mẫu Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn" ...... Tiết 5 : Đạo đức Giữ gìn sách vở....... .....Tổ công bố kết quả thi ..... ..................Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ....Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ bộ vở đẹp nhất .... Củng cố ..........Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2 . tuyên dương Công bố kết quả cuộc thi HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân .. đồ dùng học tập (tiết 2) I...........dặn dò: 2 / N¨m häc 2010 .........Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở... 3 ...... . II . Đồ dùng dạy học GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi"......... Kiểm tra: 4 / ...Tổ chức thi cả lớp .. Mục tiêu ... ... *GV kết luận chung : .................Nêu tiêu chuẩn thi lên bàn ... Điều chỉnh bổ sung :. Các hoạt động dạy học 1 ..... Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập ..Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở...HS học hát yêu ơi" *HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài ..Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp ..Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình ...Tìm hiểu bài: 28 / GV HS *HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất? GV hướng dẫn thi . ......... Luyện tập .... Bài mới: a.. ......

Thể dục Đội hình đội ngũ .Ôn tập hợp hàng dọc. .Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt. dồn hàng.2011 Líp 1A4  6 . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III/ Nội dung và phương pháp Nội dung Thời lượng Phươơng pháp *Phần mở đầu: .GV nêu luật chơi .Lần 2. đứng nghỉ.GV hệ thống bài học. Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Tiết 1.Tư thế đứng nghiêm.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học. cách chơi 8/ .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . dóng hàng 12 / .Nhận xét * * * * / giờ học 7 * * * * * * * * N¨m häc 2010 .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Dàn hàng.Ôn trò chơi" Qua đường lội " .Đội hình vòng tròn *Phần cơ bản: .GV yêu cầu HS chủ * Phần kết thúc: động tự giác chơi . .Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân ttrờng * Đi theo vòng và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .Đứng vỗ tay và hát * . 8 * * * * . II/Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự hơn giờ trước. .3 cán sự điều .Giậm chân tại chỗ .Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng.Trò chơi vận động I/ Mục tiêu . dồn hàng khiển * Trò chơi" Qua đường lội" .GV điều khiển lần 1 .Học dàn hang.Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào để các em học tập được tốt? . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động .

.HS đọc theo sơ đồ *Dạy âm gh (tương tự) .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 23 : GV: NguyÔn g gh I .HS đọc.Tìm cài âm g .đọc mẫu .HS quan sát viết N¨m häc 2010 .HS ghép tiếng gà Nhận xét.GVgiải thích gh được gọi là gh kép .HS đọc cả 2 sơ đồ / *Giải lao 5 . . Giới thiệu bài b. Mục tiêu .Đọc được câu ứng dụng trong bài. gà ri.HS đọc trơn . gh.Đọc theo sơ đồ . ghế gỗ. đọc trơn gà gô ghi nhớ từ .GV viết mẫu lên bảng.CN .GVgiải nghĩa từ khó . .nêu quy trình .Khác nhau: cách viết .HS đọc thầm . viết nh.GV giới thiệu từ ứng dụng: . phở bò. . Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ .Cho HS xem tranh. . Hướng dẫn viết .ĐT .Đọc . ph.GV ghi lên bảng từ khoá .Đọc SGK 2. . đọc trơn .Kiểm tra 5 / .2011 Líp 1A4  7 . . nhận xét đọc âm .Tìm tiếng có âm vừa học? .GV gạch chân các tiếng mới nhà ga gồ ghề .3 câu theo chủ đề" gà ri.HS đánh vần. Luyện nói từ 2 .nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .So sánh chữ g với gh? . Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm g . Bài mới: 35' a.GV ghi bảng.GV giới thiệu âm g .Giống nhau: cách đọc . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.học 1. viết được g." II .HS đọc CN .Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng .HS đọc ĐT . bảng phụ HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt III .HS tìm và cài âm g -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà? . Các hoạt động dạy.HS đọc cả bài . nho khô .giảng nội dung gà ri tranh . gà gô.

Tìm tiếng có vần vừa học . ghế gỗ. từ có chứa g .HS viết bảng con GV: NguyÔn . Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ N¨m häc 2010 . .GV ghi câu ứng dụng lên bảng .ĐT .GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .HS đọc CN . Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm tiếng. Củng cố.Yêu cầu HS quan sát tranh SGK . viết. gà gô 3 . Mục tiêu Giúp HS có kiến thức chắc chắn về: .dặn dò: 3 / . so sánh các số trong phạm vi 10.HS viết bài vào vở tập viết . gh vừa học . II . Tiết 4 : Toán Luyện tập I .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .HS đọc lại bài tiết 1 . nêu cấu tạo tiếng đó? .Nêu tên chủ đề luyện nói ? + Trong tranh vẽ những con vật nào? +Gia đình em có nuôi gà không? + Gia đình em nuôi những giống gà gì? .2011 Líp 1A4  8 .Yêu cầu HS đọc tiếng.GV cho HS quan sát tranh .Đọc toàn bài * Đọc SGK . . gi . qu .HS quan sát tranh SGK/ 49 nhà bà có tủ gỗ.Đọc trước bài 24 q .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .Yêu cầu HS viết bảng con .HS quan sát tranh SGK/ 49 gà ri.Đọc.Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết . . đọc cả câu .GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết * Luyện nói . cấu tạo của số 10.Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.Tìm tiếng có âm vừa học. .

HS làm bài trên bảng trtên bảng con 3< 4 4< 5 . Các hoạt động dạy học 1 . ..Yêu cầu HS làm bài trên bảng...HS làm bài trên bảng con  .. ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau ....GV nêu yêu cầu tập 5 .HS làm bài *Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn ......GVvẽ hình lên bảng ... .........lớp làm bài 0 < 1 1<2 2<3 trên bảng con 8>7 7>6 6=6 ......dặn dò: 3 / .. Bài mới: 33' a.Nêu yêu cầu bài tập 3 .........Nêu yêu cầu bài tập 4 .................. ... .Hướng dẫn mẫu .....chữa bài .....HS làm bài trên phiếu *Bài 3: Có mấy hình tam giác? Có 10 hình tam giác .... Củng cố .... Giới thiệu bài b...... ..........Viết bảng số 10 2 ....Nhận xét chữa bài      3 ..Nhận xét .Nhận xét ......Hướng dẫn HS làm theo mẫu * Bài 5 ( Số) ......Nhận xét ..............chữa bài . * Bài 4 ( > < = ) ? Gọi HS làm bài trên bảng ....chữa bài GV: NguyÔn HS * Bài 1 Nối ( theo mẫu ...dưới lớp làm bài ......... Hướng dẫn luyện tập GV ....GV vẽ hình lên bảng .GV cho HS quan sát bài tập 1 .... Điều chỉnh bổ sung :......Nhắc lại cấu tạo số 10 ...........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn HS : Bảng con III ...........Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập .. Kiểm tra 4 / ........ N¨m häc 2010 . Luyện tập chung ...........2011 Líp 1A4  9 .....GV nêu yêu cầu bài tập 2 ..........Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại............ ..Yêu cầu HS làm bài ..........

Mục tiêu . cách nặn theo các bước như sau: + Vẽ hình quả trước. chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh .màu vàng..HS xem bài vẽ. hồng. vẽ chi tiết và vẽ màu sau. vàng hay xanh *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ.Thày :.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh hoặc vàng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: Mĩ thuật GV: NguyÔn Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn I.Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất đơn giản minh hoạ trên bảng..G v cho học sinh quan sát.Một số ảnh. hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam. bút chì màu. đất màu hay đất sét nặn một quả dạng . bưởi. *HĐ 2 Thực hành: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.Giáo viên vẽ một số hình quả .Bài mới 28' a . nhận xét về hình dáng.2). . Giới thiệu bài b . sau đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa với phần giấy ở Vở tập vẽ 1). táo). H. tranh vẽ và + Quả bưởi hình dáng nhìn mẫu thực. . màu sắc của các + Quả cam tròn hoặc hơi loại quả dạng tròn. III..Nhận biết đặc điểm. ngấn múi . Tìm hiểu bài GV HS *HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả + Quả táo tây hình dáng gần dạng tròn: tròn: Có loại màu xanh.. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .Củng cố dặn dò 3' N¨m häc 2010 . cách nặn đậm.Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát .Trò: Vở vẽ . bạn năm trước để các em học tập. 3.màu . Đồ dùng dạy học . II. .HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng. tranh vẽ về các loại quả dạng tròn . nhận xét các đỏ hoặc tím đỏ.Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn. hoặc lấy màu hay đất sét (H. tròn:Màu da cam. loại quả dạng tròn qua ảnh.1. bài nặn của các tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ. + Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả.Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn. . Các hoạt đông dạy học 1.2011 Líp 1A4  10 . cuống.

.GV ghi bảng từ ứng dụng .HS tìm và cài âm qu Nhận xét đọc âm . nêu nội dung tranh . .Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà . nh . qu .Luyện nói được 2 . Giới thiệu bài b. Tìm hiểu bài GV HS *Dạy âm q Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu HS đọc ĐT .ĐT .Nhận xét nêu cấu tạo .HS đọc từ ứng dụng HS đọc CN . gi . nhà ga .Giới thiệu âm qu HS đọc ĐT .Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ? . Chuẩn bị màu để học bài sau.HS cài tiếng quê .ĐT trơn . chợ quê .Đọc SGK 2. N¨m häc 2010 .Đọc bài theo sơ đồ . Đồ dùng dạy học Thày: Tranh Trò : đồ dùng học tập III. -Giới thiệu tranh cho HS quan sát .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . . Bài mới: 35' a. Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 24 : q qu gi I . . cho bé giỏ cá . cụ già .Đọc viết : ph . đánh vần đọc HS đọc CN .HS đọc cả hai sơ đồ *Giải lao 5 / .3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê II.Đọc và viết được q .CN . Kiểm tra : 5 / . *Dạy âm gi tương tự . ghế gỗ .nêu cấu tạo qua đò giã giò tiếng đó . . Các hoạt động dạy học 1.Tuyên dương các bài vẽ đẹp . Mục tiêu . đọc trơn từ .Dặn về vẽ lại cho đẹp. .Đọc từ ứng đụng GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm quả thị giỏ cá tìm tiếng có âm vừa học .2011 Líp 1A4  11 .CN Âm q gồm các nét cơ bản nào ? q và p có gì giống và khác nhau ? HS tìm và cài âm q Nhận xét đọc âm .

Nếu có quà em sẽ chia cho những ai? ..Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa học ..Nêu chủ đề luyện nói ? ....nêu nội dung tranh vẽ ..Đọc SGK/ * Giải lao *Luyện viết GV viết mẫu ........ .........Đọc cả bài . Tiết 4 : Toán ......... ..... Giới thiệu tranh HS quan sát .. Mục tiêu Giúp HS củng cố về: . nêu quy trình viết Hướng dẫn HS viết vở Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu ........E m thích loại quả nào nhất ? ........ ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV giải nghĩa từ khó .. * Luyện nói 10 / ...Nhận xét chỉnh sửa bài viết . so sánh các số trong phạm vi 10.Đọc. viết...HS đọc bài tiết 1 chú tư ghé qua nhà ..HS đọc cả bài *Luyện viết GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .........Đọc trước bài 25 . Luyện tập chung I..... .2011 12 Líp 1A4  .Đọc bài tiết 1 . .. Củng cố dặn dò 3 / Tìm tiếng có âm vừa học ...Bức tranh vẽ gì ? ..Kể các loại quả mà em biết ? ... nêu cấu tạo tiếng đó ...... Đồ dùng dạy học N¨m häc 2010 .Qùa quê có những thứ gì? .. II... Điều chỉnh bổ sung :. nắm được thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10... HS đọc SGK HS viết vở tập viết quà quê 3. Tiết 2: Luyện tập (37') * Luyện đọc ... cho bé gỉo cá ..đọc câu ..Gia đình em có những loại quả nào ? GV: NguyÔn HS viết bảng con .

8 .Nhận xét ... 5 .. ......... 4 .....GV cho HS quan sát tranh SGK/40 * Bài 1 Nối ( theo mẫu) .... tìm số tương ứng rồi ...... 2.3 con gà ...... *Bài 3:( số) ? ........ 7. Các hoạt động dạy học 1. 9 .2011 Líp 1A4  13 ...HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10.Nhận xét . ...dặn dò: 3 / ..chữa bài 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .......... 6... ... 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ............ 3 .GV hướng dẫn HS -Yêu cầu HS xếp hình * Bài 5 Xếp hình theo mẫu HS quan sát mẫu ..... Điều chỉnh bổ sung :.Dặn HS chuẩn bị bài học sau... 1........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn GV: Bảng phụ HS : Bảng con III..... Kiểm tra 4 / ..... 3.. Giới thiệu bài 1 / b..Yêu cầu HS làm bài bảng con.Nhận xét chỉnh sửa cho HS Nêu yêu cầubài 3 ......... 1 ............... 10 . * Bài 4 Viết các số 6......5 bút chì nối tranh với số đó đọc kết quả ... Theo thứ tự từ lớn đến bé 10....... 7. 0 .Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn xếp theo hình SGK/ 41          3 ....... 6 .... Theo thứ tự từ bé đến lớn: trên bảng con 1 . Củng cố .HS quan sát hình ..Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1 ... 3 ... 7.....lớp làm bài a.... ... Bài mới a.....GV nêu yêu cầu của bài 5 .. 6 .. 10 ...... 10 Gọi HS làm bài trên bảng ..... *Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10 .........chữa bài b.Hướng dẫn mẫu .. 3......GV nêu yêu cầu bài tập 2 .......Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại 2 .. Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: thủ công Xé..... 7....Nêu yêu cầu bài tập 4 .... ..... 1 ....Đếm số đồ vật..... Hướng dẫn luyện tập 32 / GV HS ...... dán hình quả cam N¨m häc 2010 .

HS quan sát nêu nhận xét _ Cho xem tranh mẫu. Đồ dùng dạy học: Thày: Bài mẫu về xé. c) Xé hình cuống lá: Dán sản phẩm vào vở.Mục tiêu: . Kiểm tra: 3' GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 . III. vở thủ công. rồi xé rời Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn. bút chì. quả quýt. phẳng. dán hình quả cam.Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I.GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng HĐ/ 3: Thực hành . Nhắc HS vẽ cẩn thận. khăn lau tay. .Củng cố .d) Dán hình: 3.. Xé chỉnh. Giới thiệu bài b.GV theo dõi giúp đỡ HS.Biết cách xé. hồ dán. Bài mới: 28' a... Đường xé có thể bị rănng cưa. hỏi: . * HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu: a) Xé hình quả cam: Đặt tờ giấy màu lên bàn _ _ Đánh dấu và vẽ hình vuông. Trò: Giấy thủ công.. 3. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: . . Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá. dán hình quả cam giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây. Lật mặt có màu để HS quan sát.Xé được hình quả cam. Học sinh thực hành: _ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn.2011 Líp 1A4  14 . hình. _ Xé lá. .. + Những quả nào giống hình quả cam? .. xé cuống.dặn dò: 4' .Các hoạt động dạy học: 1 .GV thao tác mẫu . phình ở + Đặc điểm hình dáng.. b) Xé hình lá: _ Xếp hình cân đối. sửa cho giống hình quả cam _ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam. phía đáy quả cam như thế nào? hơi lõm.Quả táo. II. Hình dán tương đối . màu sắc của giữa. Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . phía trên có cuống và lá. .Quả cam có hình hơi tròn. .Trưng bày một số sản phẩm.

Nhận xét.GV ghi bảng.Đọc SGK 2 . Giới thiệu bài b.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Bài 25 : GV: NguyÔn ng ngh I. .Đọc được câu ứng dụng trong bài.Đọc.ĐT tranh . viết qua đò. Dạy chữ ghi âm GV HS * Giới thiệu âm mới *Dạy âm ng . sửa chữa . . vở bài tập. đọc tiếng mới.GV giới thiệu từ ứng dụng: ngã tư nghệ sĩ .Cho HS xem tranh. bảng phụ HS : SGK.Luyện nói từ 2 . giã giò .So sánh chữ ng với ngh? .Nhận xét.Cách đọc giống nhau kép . bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt. . Kiểm tra 5 / .GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là ngh .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .HS đọc theo sơ đồ . nghé .HS đọc thầm . viết được ng.CN .HS đọc ĐT .3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê.HS đọc CN . giỏ cá.giảng nội dung .Tìm tiếng có âm vừa học.nêu cấu tạo .HS tìm và cài âm ng .bé " II .Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học? Âm nào mới học? .Khác nhau: ngh có thêm h.2011 Líp 1A4  15 . ngh. Bài mới: 35' a. Mục tiêu .GV giới thiệu âm ng . Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.Đọc theo sơ đồ *Dạy âm ngh (tương tự) .Tìm tiếng và âm vừa học? ngõ nhỏ nghé ọ .Tìm cài âm ng . đọc cả từ? .HS đọc.GV đọc .đọc mẫu .đọc bài -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ? .học 1 .HS ghép tiếng ngừ . cá ngừ. bộ đồ dùng học Tiếng việt III. .HS từ . củ nghệ. Các hoạt động dạy.Nhận xét.GV ghi lên bảng từ khoá .GV gạch chân các tiếng mới N¨m häc 2010 .

........HS theo dõi . ngh......Uốn nắn HS viết bài Luyện nói ..Yêu cầu HS đọc cả trên bảng Hướng dẫn viết ...HS đọc CN .Yêu cầu HS viết bảng con Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ........GV cho HS quan sát tranh .. bé 3 .HS quan sát tranh SGK/ 53 bê .. Điều chỉnh bổ sung :..Dặn HS chuẩn bị bài học sau.. Củng cố dặn dò 3 / ....GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 ...........Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo .Đọc lại bài trên bảng .Toán Luyện tập chung I .......Đọc toàn bài Đọc SGK .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 ........ Mục tiêu Giúp HS củng cố về: N¨m häc 2010 .......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .....ĐT . lên bảngnêu quy trình viết .GV viết mẫu lên bảng .....HS viết bảng con GV: NguyÔn .......HS Đọc từ .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết .................Nêu tên chủ đề luyện nói ? ..... ..... nêu cấu tạo tiếng đó? .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết ..HS quan sát ..............Tìm tiếng có âm vừa học... chị kha ra nhà bé nga. Tiết 4 ....GV viết mẫu chữ ng...ĐT .. nghé ăn gì? ..........GV ghi câu ứng dụng lên bảng ...................HS đọc CN ....ĐT .....Trong tranh vẽ gì? +Bê là con của con nào? + Con của con nào ta gọi là nghé? Lông của nghé thường là màu gì? + Bê.....HS viết bài vào vở tập viết ......HS đọc lại bài tiết 1 .. đọc cả câu ......HS quan sát tranh SGK/ 53 nghỉ hè................ nghé .......Yêu cầu HS đọc tiếng....GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .2011 Líp 1A4  16 ..HS đọc CN ........... .....

.Yêu cầu HS làm bài trên bảng...lớp làm bài a..... Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 . Giới thiệu bài b.Nhận xét chữa bài 3 ..chữa bài * Bài 4 Viết các số 8.... Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ bài tâp 1 HS : Đồ dùng học tập III .......chữa bài *Bài 3:( số) ? ........Các hoạt động dạy học 1..Nêu yêu cầu bài tập 3 .GV treo bảng phụ * Bài 1 : Số? ..GV nêu yêu cầu bài tập 2 .chữa bài *Bài 2 ( > < = ) ? .Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.... Củng cố dặn dò: 2 / ...Nhận xét ... 5.. 9 trên bảng con b..GV vẽ hình lên bảng .Nhận xét .....dưới 7>5 4=4 10 > 9 lớp làm bài bảng con....... .. ....chữa bài 9 .. 2 *Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam ........ 5............ ..Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10. 4<5 2< 5 8 < 10 . 9..nêu kết ...Nhận xét .HS làm bài trên bảng . 1... N¨m häc 2010 ..... 5...Nhận biết hình đã học..Dặn HS chuẩn bị bài học sau. 8................Nhận xét ....Hướng dẫn mẫu . .... 7....... 8.So sánh các số trong phạm vi 10.....2011 Líp 1A4  17 ...... 5 ....... 6..Nêu yêu cầu bài tập 1 ......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ....... .Số 10 lớn hơn những số nào ? . từ lớn đến bé: 3........ 9. Hướng dẫn luyện tập GV HS . 6 .......Yêu cầu HS làm bài ...... II. giác? .. Bài mới: 33' a..Có 3 hình tam giác quả ...... 2... Điều chỉnh bổ sung :..........Nêu yêu cầu bài tập 4 .... 0<1 10 > 9 3< 4 < 5 ........GV nêu yêu cầu của bài tập 5 . sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định.... Gọi HS làm bài trên bảng ... Theo thứ tự từ lớn đến bé .Yêu cầu HS làm bài bảng con    .Yêu cầu HS quan sát hình vẽ........... 6 ...... Kiểm tra 5 / .. 2 ......

HS hát theo cho HS hát theo .HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca 2. II/ Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát III/ Các hoạt động dạy học 1.Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách .HS lắng nghe . Bài mới: 28' a.GV nhận xét tiết học .GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng .Đọc lời ca .GV làm mẫu 3.HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài. Giới thiệu bài b.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân .GV hát mẫu .GV chỉnh sửa cho HS * * * * Tìm đến đây ta cầm tay * * * Múa vui nào * * . Hướng dẫn hát GV HS HĐ/ 1: Dạy hát . .Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay đệm đã học . Kiểm tra: 4' . .HS làm theo .Đọc đồng thanh lời ca . Củng cố dặn dò: 3' .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  18 .HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo Nào ai ngoan ai xinh ai tươi phách * * * * Nào ai yêu những người bạn thân .Âm nhạc Học hát: Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I/ Mục tiêu .

Quan sát răng của bạn -Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ? .HS thảo luận nhóm 4.Răng của ai đẹp nhất ? .Nhận xét . việc làm nào sai? Vì sao? . bác sĩ.nhóm khác .bổ xung * GV kết luận *Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp) Cho HS quan sát tranh về răng + Nên đánh răng. . Kiểm tra: 5 / . .Phải đi khám răng ở chỗ y. . Tìm hiểu bài 27 / GV HS *HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp -Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào HS làm việc theo cặp nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét . súc miệng vào lúc nào .Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.Giới thiệu bài 1 / b.GV chia nhóm 4 . HS nêu nhận xét .Nên đánh răng vào lúc sáng sớm là tốt nhất? và buổi tối trước khi ngủ là tốt + Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt? nhất. tuyên dương .HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng. Đồ dùng dạy học: GV: tranh minh hoạ HS : Vở bài tập III .Gọi HS trình bày trước lớp nhận xét bổ xung .Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp quan sát . *GV kết luận .2011 Líp 1A4  19 .Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể? . . . * Hoạt động 2: Quan sát tranh .Cho HS quan sát tranh .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 5 : GV: NguyÔn Chăm sóc và bảo vệ răng I .GV cho HS quan sát mô hình răng và giới thiệu qua về sự phát triển của răng và HS quan sát và lắng nghe vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng. Mục tiêu: .Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày. Các hoạt động dạy học 1 .Đại diện nhóm trả lời.Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng. + Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải -Súc miệng sau khi ăn làm gì? . II . N¨m häc 2010 . Bài mới: a.Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể? 2 .Em hãy cho biết việc làm nào đúng.

Luyện nói được 2 . khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì? .Muốn có hàm răng đẹp. Giới thiệu bài b. cá nhân .GV ghi lên bảng từ khoá y tá .giảng nội dung tranh .GV đọc . đọc tiếng mới.3 câu theo chủ đề" nhà trẻ" II.Đọc SGK 2. viết được y.Nhận xét.Tìm tiếng có âm vừa học.học 1. ngõ nhỏ. Mục tiêu . bảng phụ HS : SGK. nghệ sĩ .Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.GV ghi bảng. bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.Tìm âm y trong bộ chữ rời? .Kiểm tra 5 / .Cho HS xem tranh.Cách đọc tiếng giống đọc âm . .đọc mẫu . sửa chữa .HS đọc. tre ngà.Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng.HS tìm và cài âm y . .HS đọc trơn . Củng cố .HS đọc theo sơ đồ N¨m häc 2010 . Đò dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK. Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm y .GV giới thiệu âm y . miệng? .2011 20 Líp 1A4  .Đọc . y tá.HS đọc đồng thanh.Đọc được câu ứng dụng trong bài. tr.Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược .HS đọc trơn . bộ đồ dùng học Tiếng việt III. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3 . đọc cả từ? .GV đọc . Bài mới: 35' a.Âm y có thể đứng một mình tạo thành tiếng.Các hoạt động dạy. Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt Bài 26 : y tr I. .dặn dò: 2 / . viết : ngã tư.

Yêu cầu HS đọc bài trên bảng Hướng dẫn viết .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn lại *Dạy âm tr (tương tự) .So sánh tr với th? Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .GV viết mẫu lên bảng. tre ngà lên bảng .Đọc cả từ .GV gạch chân các tiếng mới .HS quan sát tranh SGK/ 55 . .HS đọc lại bài tiết 1 .GV ghi câu ứng dụng lên bảng Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .nêu quy trình viết .Tìm tiếng có âm vừa học.GV cho HS quan sát tranh .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .GV viết mẫu y tá.HS đọc thầm y tế chú ý .Hướng dẫn HS viết bảng con .Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .HS nối tiếp trả lời cá trê trí nhớ . đọc cả câu .ĐT .Yêu cầu HS đọc tiếng.giảng 1 số từ .Bức tranh vẽ những gì? +Cảnh đó em thấy ở đâu? + Các em bé đang làm gì? N¨m häc 2010 .Giống nhau:đều có chữ t.HS quan sát .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .GV giới thiệu từ ứng dụng: . cá nhân .HS quan sát tranh SGK/ 55 .Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ .Tìm tiếng và âm vừa học? . từ có chứa y .Nêu tên chủ đề luyện nói ? nhà trẻ .Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết . nêu cấu tạo tiếng đó? .HS đọc CN . .HS viết bài vào vở tập viết .HS đọc đồng thanh .Đọc toàn bài * Đọc SGK . tr Tiết 2: Luyện tập (37') GV: NguyÔn .HS viết bảng con Luyện đọc . .2011 21 Líp 1A4  .Khác nhau: có các âm đứng sau .Yêu cầu HS viết bảng con * Trò chơi: Tìm tiếng.

..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn +Hồi bé . tr .Các em đi học đều....... . .. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện 3.. mặc đúng trang phục học sinh...... .. Mục tiêu ...Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương . lễ phép chào hỏi người trên... đúng giờ..HS có đầy đủ đồ dùng học tập.... Đạo đức . Học tập .....Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.. tích cực tham gia các hoạt động của lớp......Duy trì nề nếp thể dục.. Lò Văn Sơn... thực hiện tốt các nề nếp học tập.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới. vệ sinh. Phương hướng hoạt động tuần ... .. đoàn kết giúp đỡ bạn....... vệ sinh.. Nội dung sinh hoạt 1. Củng cố. b.Đa số các em có ý thức học tập.. ..... hát… Tuần 7 N¨m häc 2010 ... sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện ... thực hiện tốt các nền nếp học tập....GV tổ chức cho các em thi kể chuyện.dặn dò: 3/ .Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh ..... Các hoạt động khác ... từ mới có chứa y.2011 Líp 1A4  22 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 ...Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần... HS ngoan..Dặn HS chuẩn bị bài học sau.....Nhận xét. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.Nâng cao kỉ cương trường lớp..Đi học đều đúng giờ.Thực hiện tốt nội quy trường lớp. Tiết 5 Sinh hoạt I. ...Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục.. . đọc thơ. em có đi nhà trẻ không ? +Nhà trẻ có những đồ chơi gì ? + Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang học ? GV: NguyÔn 3 . . Lò Thị Sáng ..Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể.... rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.. có đủ hoa tay.Nhìn chung các em ngoan.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.. Tổ chức văn nghệ ... c. Lò văn Dũng... Điều chỉnh bổ sung :.Tìm tiếng. lễ phép biết chào hỏi thầy cô.. .Đọc lại bài trên bảng . 2. . Nhận xét tuần a. Đỗ Mai Hương... II.

Bài mới: 35' a.Mục tiêu .2011 Líp 1A4  23 . viết :y tế.Các hoạt động dạy học 1. q.GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng .HS đọc CN. gh.ĐT N¨m häc 2010 . chú ý. ng ngo ngô nga *Ghép chữ thành tiếng gh ghe ghê . tr. qu. viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p.Tuần qua em đã được học những âm o ô a e ê nào mới? ph pho phô pha phu phê . Hướng dẫn ôn tập GV HS *Ôn các âm đã học .HS chỉ gi gio giô gia gie giê chữ tr tro trô tra tre trê . ngh.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ g go gô ga trên bảng ôn.Đọc đúng các từ và câu ứng dụng.HS đọc CN.HS đọc nhà ga tre già * Giải lao 5 / quả nho ý nghĩ Đọc từ ngữ ứng dụng . Giới thiệu bài b. . i í ỉ ì ĩ ị . .GV ghi vào bảng y ý ỷ . bảng phụ HS : Ôn tập ở nhà III.HS đọc.Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc .Gọi HS lên bảng: GV đọc. ph. y.ĐT với dấu thanh ở hàng ngang . g. 2 . cá trê .nh. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: GV: NguyÔn Chào cờ Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 27 : Ôn tập I. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/ 56.Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà" II.Đọc SGK. .GV treo bảng ôn tập nh nho nhô nha nhe nhê . Kiểm tra : 5 / . . gi. \ ~ . . ng.Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ ngh nghe nghê thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với qu qua que quê chữ ở hàng ngang) / .Đọc.

.ĐT .HS theo dõi ...GV viết mẫu ....GV chỉnh sửa ....... ...lớn nhanh như thổi ...HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa ôn ....... T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung : .Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1 .....HS viết vở tập viết Tre ngà .. ......... Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống yêu nước của trẻ nước Nam...Gọi HS đọc câu ứng dụng ..Đọc bài SGK ...Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6 .Truyện có ý nghĩa gì? 3 ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn dụng .. ... tranh. T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết ........GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh ....... T2/ Bỗng có một người rao : vua đang cần người đánh giặc ... ....... ngựa sắt hí vang chú bay thẳng về trời ..........kể cả câu chuyện..dặn dò: 3 / .HS lắng nghe T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa biết cười nói .....Tổ chức HS thi kể chuyện theo như rạ trốn chạy tan tác .Tiện tay chú nhổ cụm ....2011 Líp 1A4  24 .......HS đọc CN .......Gọi HS đọc bài . ghi câu ứng dụng ..... Tiết 4 : Toán : Kiểm tra Đề và đáp án chung N¨m häc 2010 ..Uốn nắn HS viết Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ......... T6 / Đất nước yên bình .....giải nghĩa từ khó ....GV kể diễn cảm chuyện .HS theo dõi .nêu quy trình viết ..........HS viết bảng con GV: NguyÔn ........Đọc lại bảng ôn....GV viết mẫu......Nêu tên truyện kể hôm nay? ................ Hướng dẫn viết ... phố bé nga có nghề giã giò..GV chỉnh sửa cho HS Luyện viết / ....................Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện .... Củng cố ................HS đọc bài tiết 1 Quê bé hà có nghề xẻ gỗ. T5 / Gậy sắt gãy ...Giới thiệu tranh.........Nhận xét kể chuyện tre bên đường đánh giặc .....

.GV tổ chức hoạt động nhóm 4 .1 số em nói trước lớp + Gia đình em có mấy người? + Bố mẹ em tên là gì? + Anh. . Mục tiêu .mỗi nhóm kể 1 tranh .Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì? 2 . II.phân vai . .*GV kết luận Chúng ta phải có bổn .dặn dò: 3 / N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  25 . học lớp mấy? .4 HS tạo 1 nhóm .nhóm khác + Bạn nào được sống với gia đình hạnh nhận xét bổ xung.). vâng lời ông bà cha mẹ. lễ phép vâng .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Tiết 5 . HS : Vở bài tập III.Các nhóm tự phân vai phận lễ phép.Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc. chị em tên là gì. cha mẹ.Trẻ có bổn phận phải lễ phép.Lớp theo dõi nhận xét..Đạo đức Gia đình em I.3 HS tạo 1 nhóm .HS tạo nhóm. . 7.học 1 . 9.Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng.GV chốt lại nội dung từng tranh . lời ông bà.GVkết luận *HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3 . Giới thiệu bài 1 / b. cha mẹ.Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia đình. Tổ chức hoạt động nhóm 4 .Tìm hiểu bài: 27 / GV HS * HĐ1: Kể về gia đình em . 10. .Hãy kể về gia đình mình cho bạn nghe. Các hoạt động dạy. Kiểm tra: 4/ .Đại diện nhóm trình bày. Đồ dùng dạy học GV:Tranh SGK. Củng cố . Bài mới: a. .Các em phải biết yêu quý gia đình của mình. các điều công ước quyền trẻ em( 5. 3 . vâng lời ông bà. * HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại nội dung tranh.Chia nhóm. phúc? + Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì sao? ..

8 * * * * .Giậm chân tại chỗ * / .Thể dục GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ .Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường. dồn hàng khiển .4 hàng dọc. đứng nghỉ.GV nêu luật chơi .Đứng vỗ tay và hát 7 * * * * . Mục tiêu . cha mẹ.Nhận xét * * * * giờ học * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Ôn tập: Âm và chữ ghi âm N¨m häc 2010 . II.Học đi thường theo nhịp 2.Ôn trò chơi" Qua đường lội". .GV hệ thống bài học. dóng hàng . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động.Thực hành lễ phép.Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Nội dung và phơng pháp Nội dung Thời lượng Phương pháp *Phần mở đầu: .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự.2011 Líp 1A4  26 .Đi thường theo nhịp * Trò chơi" Qua đường lội" 5/ .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . 3 cán sự điều . Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.Dàn hàng. văng lời ông bà.Tư thế đứng nghiêm.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học.Trò chơi vận động I.GV điều khiển lần 1 .Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân trường * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .Chuõn bị bài học sau.Ôn tập hợp hàng dọc. dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III. Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. . .Đội hình vòng tròn / *Phần cơ bản: 15 . .GV yêu cầu HS chủ .Lần 2. cách chơi động tự giác chơi * Phần kết thúc: .

HS nối tiếp kể . bẻ ngô .Gọi HS đọc . . Giới thiệu bài b. . nh.Mục tiêu .gồ ghề . nhà thu ở đó . gi. gh.GV đọc số từ HS nghe viết . quả nho .Viết: y tá.Gọi HS đọc.Gọi HS đọc và so sánh với các âm .Kể tên các âm đã học ? . 2 .HS viết vào vở 27 . Kiểm tra 5 . . .2011 Líp 1A4  . nêu cấu tạo một số tiếng bất kì .Đọc. Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các âm đã học .HS đọc bảng ôn.HS đọc CN.HS đọc nối tiếp các em vừa nêu để bổ sung cho đầy đủ .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I.HS viết vào bảng con .HS viết vở tập viết . . tr.Rèn kĩ năng đọc. tra đỗ . viết cho HS. con chữ ? 3 con chữ ? ng.GV treo bảng ôn tập .Đọc SGK.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 4: Luyện tập (37') chú thỏ . .Luyện đọc câu . * Giải lao : Luyện viết . tre ngà. II. kh.ĐT ngõ nhỏ . N¨m häc 2010 . .Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học.Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên . qu. ngh . phố nhỏ . câu ứng dụng.GV chỉnh sửa phát âm * Giải lao Hướng dẫn viết .Những âm nào được ghép bằng 2 ch.Các hoạt động dạy học 1. Bài mới: 35' a. cá thu . viết thường hệ thống các âm đã học HS : Ôn tập ở nhà III. nghỉ hè . th. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ cái viết in.GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ ứng dụng . ý nghĩ .GV đọc âm HS viết bảng con . đọc được các từ ngữ và . ph. chú khỉ .HS viết bảng con . Luyện đọc . viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm.

......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...... .GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có một con gà.Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3 <4 10 >.........GV viết lên bảng 1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng hai"...................... Mục tiêu Giúp HS ....GV quan sát giúp đỡ HS yếu .. .....Vậy 1 thêm 1 bằng mấy? .....2011 Líp 1A4  28 ..........Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng...............9 5=5 2 .......Một con gà thêm một con gà được nữa... bảng cộng trong phạm vi 3 Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+1=2 .......... .....GV chỉnh sửa cho HS ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung :.....Biết làm tính cộng trong phạm vi 3....... Kiểm tra 4 / ............( HS nhắc lại) .....Các hoạt động dạy học 1..Một thêm một bằng hai .....HS nhắc lại 2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2) 2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng ba" Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng 1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 ) ba" N¨m häc 2010 .........Đọc lại bảng ôn. nho khô 3 .. phố chợ...... Hỏi có tất cả mấy con gà?" hai con gà.... ... nghỉ hè............... Củng cố dặn dò: 3 / ........ Tìm hiểu bài 32 GV HS Giới thiệu phép cộng... .... II........Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.......Nhận xét bài viết đẹp .. Tiết 4 : Toán Phép cộng trong phạm vi 3 I..... tuyên dương GV: NguyÔn tre ngà... ......... thêm một con gà ...... Giới thiệu bài 1 / / b.. Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III.Bài mới a..

... nêu luật chơi ..Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3 ...Hướng dẫn HS làm bài tập ..Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng...phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.......... cách làm tính theo cột dọc ...GV nêu yêu cầu của bài 1 ... N¨m häc 2010 ......Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2........GV hướng dẫn HS cách chơi..Yêu cầu HS làm bài trên bảng con ........Nhận xét chỉnh sửa cho HS .........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ..... Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây I-Mục tiêu: . II Đồ dùng dạy học: Thày: ........... ..Làm bài tập vở bài tập Điều chỉnh bổ sung : .. Củng cố dặn dò 3 / ....... Màu vẽ.....Một số quả thực (có màu khác nhau) .Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả...Đánh giá 2+1=3 1+2=3 GV: NguyÔn *Bài 1 Tính 1+1=2 *Bài 2 Tính 1 +1 2 1+2=3 1 + 2 3 2+1=3 2 +1 3 *Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1    3................HS Khá giỏi:biết chọn màu..............Vở tập vẽ 1... ............. ..............Nêu yêu cầu bài tập 3 ...........Tranh hoặc ảnh về các loại quả..Một cộng hai bằng mấy? Thực hành cộng trong phạm vi 3 ..................2011 Líp 1A4  29 .. nối nhanh" ..GV hướng dẫn HS quan sát mô hình có tính chất khái quát về phép cộng .........Nhận xét..GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.......... .......Gọi HS đọc bảng cộng ...........Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc ... . .....Hai cộng một bằng mấy? . Trò: .....

nhỏ quá so với giấy làm nền).màu đỏ hoặc tím đỏ..Tuyên dương các bài vẽ đẹp .. màu gì? . . *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu * Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và quả xoài. quả bầu. . bài 7..Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ quả cà và quả xoài.. * Quả cam: Màu xanh là quả chưa chín.. Tiết 2+3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . Có thể vẽ màu như em thấy (quả xanh hoặc quả chín).Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.Bài mới 28' a. HĐ3 : Hướng dẫn thực hành: Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào hình 4..Giới thiệu bài b. + Cách xé: Ước lượng hình quả để xé giấy cho vừa (hình không to quá..Vở tập vẽ 1 và nêu lên một số câu hỏi như: + Đây là quả gì? + Quả có màu gì? .2. * Bài xé dán: Giáo viên giới thiệu bài xé dán (H. GV: NguyÔn HS + Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần trũn: Cú loại màu xanh. .. + Quả cam tròn hoặc hơi tròn: Màu da cam. 3. . cho các em xem các bài tập vẽ và xé dán của các bạn năm trước để các em tham khảo thêm.2011 Líp 1A4  30 . + Quả bưởi hình dáng nhìn chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh hoặc vàng. màu da cam là quả chín.) hoặc yêu cầu học sinh xem hình 1.Củng cố dặn dò 3' . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . quả bí.Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.màu vàng. * Quả xoài: Màu vàng .Giáo viên hướng dẫn các em thực hành.Giáo viên hướng dẫn cách làm bài: + Dán hình đó xé: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên hình.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn III.Vở tập vẽ 1). (H. 2. quả táo.Vở tập vẽ 1) và gợi ý để học sinh nhận ra quả gì.. * Quả cà: Màu tím. Các hoạt đông dạy học 1. vàng hay xanh đậm..3.Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ màu vào hình vẽ. (Nhằm giúp học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc của các loại quả).Tìm hiểu bài GV *HĐ1: Giới thiệu các loại quả ..cho học sinh một số quả thực (quả xoài.

Giới thiệu bài b. * Giải lao M. L . chữ in hoa HS đọc CN .chữ hoa I .Đọc viết : nhà ga .ĐT theo thứ tự và không theo thứ tự Tiết 2: Luyện tập( 37') * Luyện đọc Đọc bài tiết1 Đọc các chữ thường và chữ hoa Bố mẹ cho bé và chị Kha đi Đọc câu ứng dụng nghỉ hè ở Sa Pa GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó . . Sa Pa ) GV giải thích nội dung câu ứng dụng * Giải lao * Luyện nói N¨m häc 2010 . tre già .. Tìm hiểu bài GV HS GV treo bảng chữ hoa . K . Kiểm tra 5 / . Ư. X . .Luyện nói được từ 2 .N.R .Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng . Các hoạt động dạy học 1. 2. ý nghĩ .ở Sa Pa . Ô . . V. Â .2011 Líp 1A4  31 Ba vì .Ơ . Mục tiêu . P.B . Y .Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong câu ? HS đọc CN .Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Chữ thường .. D .ĐT ( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng Kha . Đồ dùng dạy học Thày : Bảng chữ hoa chữ thường Trò : III. HS đọc chữ in thường .Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa . thường ? O . Ă .3 câu theo chue đề : Ba Vì . U. ở Sa Pa . H .. II .chữ thường Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường .: Bố mẹ cho bé . Ê. E . Bài mới: 35' a. Đ . . S . chữ viết thường . T. HS thảo luận * Nhận diện chữ hoa Các chữ cái in hoa và chữ in thường Chữ in hoa nào gần giống chữ in gần giống nhau là : C. Các chữ in hoa và chữ in thường nào Các chữ cái in hoa và chữ in thường khác nhau ? khác nhau là : A .Q. I ..

.. ơ...Yêu cầu HS viết bảng con .. bảng con III . chữ số...... cỡ vừa theo vở tập viết 1.... II ..... củ sả.HS viết bảng con 32 ..........Khoảng cách giữa các tiếng ? ư. chữ số I ..HS theo dõi .............GV viết mẫu .......Nêu tên chủ đề luyện nói GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì .. kẻ ô.. Hướng dẫn HS tập viết 28 / GV HS Hướng dẫn HS tập viết GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan HS quan sát sát .... e...HS đọc HS đọc .......... ...... .........5 dòng kẻ ly? ..... thường................Đọc lại bài và đọc trước bài 29. ........ Tiết 4 : Tập viết cử tạ....Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ? ... cá rô. Kiểm tra 4 / ....Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?. Bài mới: a . Điều chỉnh bổ sung :.... C ủng cố dặn dò 3 / ...Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ? ..2011 Líp 1A4  .. .. Mục tiêu ..h cao 5 dòng kẻ ly....Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? .........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Mỗi từ gồm mấy têíng ? .Địa phương em có cảnh đẹp nào ? GV: NguyÔn 3 ...............Viết đúng các chữ: cử tạ. a cao 2 dòng kẻ ly....... thợ xẻ..............Các con chữ được nối liền nhau..... tập một. ......... thợ xẻ.. Các hoạt động dạy học 1.. 2 ...Giới thiệu bài b...GV uốn nắn HS yếu N¨m häc 2010 .....t cao 3 dòng kẻ ly..HS viết bảng con: xe chỉ.........Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ? ....... .......Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết. ... phá cỗ kiểu chữ viết . ......Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết...

GV: NguyÔn .GV nhận xét . .Bài mới: 29' a.HS quan sát nêu nhận xét HĐ 2: Hướng dẫn cách xé.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Mục tiêu . dán hình quả cam? *Vẽ và xé dán hình quả cam .2011 Líp 1A4  .Giới thiệu bài b.GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn N¨m häc 2010 . dán hình quả cam I. dán hình quả cam từ hình vuông.HS viết bài vào vở.Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 4 ô.HS nhận xét. cạnh ngắn 2 ô 33 .HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô . dán mẫu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Luyện viết vở tập viết .Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường cong của hình vuông. . * Xé hình lá .Nêu cách vẽ và xé dán hình lá? .GV hướng dẫn mẫu .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công Xé.Nhận xét về cách trình bày bài viết . . .Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi .GV chấm điểm một số bài của HS . .Giúp HS biết cách xé. dán .Các hoạt động dạy học 2.HS quan sát . tự chữa lỗi 3 . giấy màu keo dán HS : Giấy thủ công.Nêu cách xé. Đồ dùng dạy học GV: Bài xé.chữa một số lỗi HS hay mắc.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. chỉnh sửa thành hình quả cam.HS biết yêu quý sản phẩm lao động.HS xé được hình quả cam có cuống lá. II. keo dán III.Nhận xét chung giờ học. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS HĐ1: Quan sát . sau đó xé dần.GV cho HS quan sát bài mẫu . Củng cố dặn dò: 3 / . lá và dán cân đối phẳng.

Cài tiếng tía .Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .GV ghi bảng: tía N¨m häc 2010 .học 1 . .Củng cố . .HS quan sát và làm theo .Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu .Giới thiệu vần ia . đánh vần đọc trơn . xé đôi hình chữ nhật lấy 1 nửa để làm cuống * Dán hình . chị Kha tỉa lá.Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ.HS đọc ĐT . .CN . đánh giá sản phẩm .Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà. Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu vần mới .Nhận xét . * Xé hình cuống lá .Lấy một mảnh giấy màu xanh.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ và xé dán theo mẫu.Theo dõi . .GV thao tác mẫu HĐ 3: Thực hành .2011 Líp 1A4  34 .GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS .Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ.GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng .CN.Cài vần ia . 3.Nhận xét.Nhận xét tiết học ------------------------------------------------------------- Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 29 : I.Trưng bày một số sản phẩm. Các hoạt động dạy.dặn dò: 3' .Yêu cầu HS cài tiếng tía . ngh. Bài mới:35' a. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và cạnh ngắn 1 ô.Đọc bảng chữ cái . .Đọc ĐT . Đồ dùng dạy học GV: Cây lá tía tô.Đọc mẫu . nghỉ hè 2 . Kiểm tra 5 / ." II. bảng phụ HS : đồ dùng học tập III. lá tía tô.Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia .Đọc và viết được : ia. Giới thiệu bài b.Viết bảng con: ng.HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .” . Mục tiêu ia Giúp HS : . nêu cấu tạo .

GV viết mẫu.Nêu tác dụng của cây lá tía tô -GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng) .Đọc ĐT.Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh nêu nội dung câu ứng dụng . .CN.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc 10 / Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. cách đánh dấu thanh ở các tiếng. .Đọc theo sơ đồ Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .Viết bài trong vở tập viết.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . tìm tiếng chứa vần ia .Viết bảng con .Quan sát nhận xét . đọc trơn cả từ.Chấm bài.HS theo dõi .Tìm tiếng có chứa vần ia? . Đọc câu ứng dụng . đọc thầm.HS theo dõi. Chia quà .Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng Đọc cả bài trên bảng Đọc bài SGK * Giải lao 5 / Luyện viết 12 / GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết . chữa một số lỗi HS hay mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. . . uốn nắn. yêu cầu HS quan sát.Nêu tên chủ đề luyện nói? .Đọc ĐT.GV ghi từ ứng dụng lên bảng. .Yêu cầu HS viết bảng con .GV tô màu vần ia . .HS đọc ĐT. Bé Hà nhổ cỏ .Yêu cầu HS quan sát tranh. chi Kha tỉa lá . .Tìm tiếng có vần vừa học? .CN. nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.Quan sát. chỉnh sửa chữ viết cho HS.Nêu cấu tạo một số tiếng.HS đọc từ khóa .2011 Líp 1A4  35 . vỉa hè tỉa lá .CN GV: NguyÔn tờ bìa lá mía .CN . nhận xét.Quan sát tranh.Giảng từ khó Hướng dẫn viết . đọc đánh vần tiếng.Cho HS quan sát cây lá tía tô . .Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng .HS đọc trơn . . nói trong nhóm . Luyện nói 10 / .Đọc ĐT.Tiếng tía có vần mới học là vần gì? . nói trong nhóm N¨m häc 2010 .

... .... Củng cố dặn dò 3 / ............... Bài mới: 33' a .....Dặn HS về nhà tìm tiếng..............2011 Líp 1A4  Bài 2 Tính 1 + 1 36 2 + 1 + 2 1 ...........Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng ............ III ...... Giới thiệu bài b ..... Tiết 4 : Toán Luyện tập I ..... Ông... vở bài tập. Tìm hiểu bài GV HS * Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Số ? Nêu yêu cầu bài tập 1 ........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ? + Bà chia những gì ? + Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các em có tranh nhau khi bà chia quà không? + Bà vui hay buồn ? + Ở nhà em ai hay chia quà cho em? + Khi được chia quà em thường nhận lấy phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao? đôi GV: NguyÔn .... từ có vần vừa học trong sách.... Điều chỉnh bổ sung :..... Đồ dùng dạy học Thày: Bảng phụ bài số 3 Trò : Bảng con... K iểm tra: 4' ..... 2 + 1 = 3 Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng . bố............. 2 .. Mục tiêu Giúp HS : . .......Một số em nói trước lớp ..... .......Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 ....... N¨m häc 2010 .. 3 = 1 + 2 Nêu yêu cầu bài tập 2 ............Đọc bài và làm BT trong vở bài tập..... II ... báo..... Nêu cách đặt tính và thực hiện tính ..... Các hoạt đọng dạy học 1... bà.........Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .....Yêu cầu HS đọc lại toàn bài..... mẹ chia quà cho em.......... ....... 3 ...... Nhận xét chữa bài .....

HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài. Bài mới: 28' a..........Âm nhạc Học hát : Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I............. Củng cố dặn dò: 3' ....... ....... Bài 4 Tính Quan sát tranh viết phép tính vào bảng 1 + 1 = con ...... 3 GV: NguyÔn 3 3= 2+1 3= 1+2 2 3 3 Bài 3 Số ? 1+ 1 = 2 2+1 = 3 1 +1 = 2 2+1 = 3 Nêu yêu cầu bài tập 4 ..... HS : Hát thuộc lời 1 bài hát III........2011 Líp 1A4  37 ... Điều chỉnh bổ sung :....... .......... Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát.. Mục tiêu ........... Kiểm tra: 4' ...........Làm bài tập trong vở bài tập ..... .. II...... chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.... Các hoạt động dạy học 1... 2......HS hát lời 1 bài hát... Giới thiệu bài b......................HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ........................... Hướng dẫn hát GV HS HĐ1: Dạy hát N¨m häc 2010 ... 1 + 2 = Nhận xét chữa bài 2 + 1 = Bài tập 5 Viết phép tính thích hợp Nêu yêu cầu bài tập 5 Quan sát tranh viết phép tính thích hợp 1 + 2 = 1 + 1 = 3 2 3 ......................... Điền số thích hợp vào ô trống ..............Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 ....... Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 2 Nêu yêu cầu bài tập 3 .

bàn chải răng HS : Bàn chải đánh răng.Đọc đồng thanh lời 2.Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận . nước III. khăn mặt.Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc -----------------------------------------------------------Tiết 2 .GV hát mẫu . . thuốc đánh răng. Hướng dẫn thực hành 28 / GV HS *HĐ/1: Thực hành đánh răng .GV làm mẫu . . chậu.GV nhận xét tiết học .GV bắt nhịp HS hát lời 1 .Dạy hát từng câu lời 2 . Đồ dùng dạy học: GV: Mô hình răng. Các hoạt động dạy học 1. II.Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.HS làm theo 3. thuốc đánh răng.Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt. Kiểm tra 3 / .GV giới thiệu mô hình hàm răng .Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.Hãy chỉ và nói .Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì? 2 .Tổ chức hoạt động nhóm 4 .HS quan sát .Đọc lời ca .Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ . . phối hợp với động tác tay và động tác thân mình.HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên N¨m häc 2010 .HS hát đến khi thuộc bài.HS lắng nghe . Bài mới a.Hướng dẫn HS nhún chân theo phách động tác nhún chân thực hiện suốt bài. .HS hát theo GV: NguyÔn .2011 Líp 1A4  38 .Tự nhiên và xã hội Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt I. Mục tiêu: . Củng cố dặn dò: 3' .HS hát lời 1 bài hát .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp + Đâu là mặt trong của răng? + Đâu là mặt ngoài của răng? .GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo . .GV chỉnh sửa cho HS . Giới thiệu bài 1 / b. .

Giới thiệu bài 1 / b.Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn nào làm đúng.Tính: 2+1=3 1+1=2 1+2=3 2 .Dặn về nhà thực hiện đánh răng. .3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có + Có 3 bông hoa.Yêu cầu HS thực hành trước lớp .Nêu lại cách đánh răng.kết luận mô hình hàm răng GV: NguyÔn . . thêm 1 bông hoa 4 bông hoa.Tìm hiểu bài 32 / GV HS Giới thiệu phép cộng.bạn nào làm sai? .2 HS thực hành rửa mặt trước lớp 3 . Kiểm tra 4/ HS làm bảng con . Bài mới a.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đâu là mặt nhai của răng? . rửa mặt đúng cách.HS quan sát .GV làm mẫu lại động tác kết hợp nói cách làm.Mục tiêu .Cho HS thực hành đánh răng * HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt . rửa mặt đúng cách? .Hằng ngày.( HS nhắc lại) N¨m häc 2010 .GV hướng dẫn từng bước .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4. thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: .Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. Tiết 3: Toán Phép cộng trong phạm vi 4 I .HS theo dõi .2011 Líp 1A4  39 .Các hoạt động dạy học 1. Củng cố dặn dò 3 / . phiếu bài tập 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III. Đồ dùng dạy học GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4.GV đưa ra 3 bông hoa. em quen chải răng như thế nào? .Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là đúng cách? .Biết làm tính cộng trong phạm vi 4. . bảng cộng trong phạm vi 4 Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 = 4 .GV nhận xét. II.

HS đọc . Vậy 3 + 1 cũng bằng 1 + 3.GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng và yêu cầu HS đọc Bước 2.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1 và 1 + 3 có giống hay khác nhau? . một bằng bốn ) .HS làm bài trên bảng con 2 3 + + 1+1=2 1+2=3 2 4 1 4 .GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy . . 3: Giới thiệu phép cộng 2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép bốn" cộng 3+1= 4) 1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng bốn" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 4.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. . thêm 1 chấm tròn.GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả của cả 2 phép tính đều bằng 4. . Luyện tập . .Gọi HS đọc bảng cộng Bước 5: Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.2011 Líp 1A4  *Bài 3 ( > < =) ? . Hỏi có tất cả mấy bông hoa? + Để thể hiện 3 bông hoa.Nhận xét chỉnh sửa cho HS .HS làm bài SGK / 47 40 . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? . 3+1=4 2+2=4 1+3=4 *Bài 1 Tính 1+3=4 3+1=4 2+2=4 2+1=3 *Bài 2 Tính .GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: + Có 3 chấm tròn.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn nữa. . thêm 3 chấm tròn.Nêu yêu cầu bài tập 3 .Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 4.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4 .Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng đọc phép tính đó. .Nhận xét chữa bài .Hướng dẫn HS cách làm N¨m häc 2010 .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. cách làm tính theo cột dọc .

Các hoạt động dạy học 1.GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.Những con chữ nào viết với độ cao 2 .Khi viết từng chữ ghi tiếng các con . . chữ số. kẻ ly? .Các con chữ được nối liền nhau. e. ô. II.Yêu cầu HS viết phép tính . . . Tiết 4 .Gọi HS đọc . chữ được viết như thế nào? N¨m häc 2010 .o.h. chú ý I. thêm 1 con chim nữa bay đến. bảng phụ viết sẵn các từ cần viết. khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng. thợ xẻ.2011 Líp 1A4  41 .Củng cố dặn dò: 3' .HS viết bảng con 3+1= 4 3 . Bài mới: 32' a.Bài viết gồm mấy từ? . u cao 2 dòng kẻ ly.GV treo bảng phụ .Mục tiêu .Nêu yêu cầu bài tập 4 . 2 .Tập viết nho khô. nghé ọ.Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Nhận xét. Hướng dẫn tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết . .Nhận xét chữa bài GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 4 > 1 + 2 1 + 3 > 3 4 = 1 + 3 1 + 1 < 3 4 = 2 + 2 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp Bài toán: Trên cành cây có 3 con chim đậu. chữa bài . Đồ dùng dạy học GV: Bài viết mẫu. .HS nắm được quy trình viết chữ. Kiểm tra 5 / . dòng kẻ ly? .Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.HS viết bảng con: cử tạ. Hỏi tất cả có mấy con chim? . Giới thiệu bài b. viết từ ứng dụng khoảng cách các chữ trong một từ.Những con chữ nào có độ cao 5 dòng . HS : Vở tập viết.HS đọc . k cao 5 dòng kẻ ly. bảng con III.Dặn HS chuẩn bị bài học sau.

. sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện . . có đủ hoa tay.. .Các em đi học đều.GV viết mẫu .HS có đầy đủ đồ dùng học tập.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục.Nhận xét tuần a .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh .Đa số các em có ý thức học tập.Lưu ý HS tư thế ngồi viết . Học tập ..GV cho HS quan sát bài viết mẫu .2011 Líp 1A4  42 .HS nhận xét.Đi học đều đúng giờ.GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi .GV chấm điểm một số bài của HS . .Duy trì nề nếp thể dục. . sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. Phương hướng hoạt động tuần .Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .HS theo dõi . tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Nội dung sinh hoạt 1. lễ phép chào hỏi người trên. sinh hoạt tập thể . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. vệ sinh.Nhận xét.HS viết bảng con GV: NguyÔn . tự chữa lỗi 3. .HS viết bài vào vở. Các hoạt động khác . Củng cố dặn dò: 3' . . thực hiện tốt các nề nếp học tập.Bồi dưỡng học sinh giỏi . .Nhận xét về cách trình bày bài viết .Thực hiện tốt nội quy trường lớp .tuyên dương . lễ phép biết chào hỏi thầy cô. Đạo đức . Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. c. thực hiện tốt các nền nếp học tập.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới. Mục tiêu .Nâng cao kỉ cương trường lớp.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11. phụ đạo HS yếu . . Lò Văn Sơn .Yêu cầu HS viết bài vào vở . HS ngoan.Nhìn chung các em ngoan. Lò Thị Quỳnh . vệ sinh.. 2 . mặc đúng trang phục học sinh. N¨m häc 2010 . . đoàn kết giúp đỡ bạn. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.Yêu cầu HS viết bảng con .Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. b.GV nhận xét . . II. Tiết 5 Sinh hoạt I. đúng giờ.

.3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa. Bài 30: I. . câu ứng dụng trong bài. Kiểm tra (5'). tiếng. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. ngựa gỗ và đọc được từ.Giới thiệu vần.Giới thiệu bài.nhóm.Luyện đọc cá nhân. đọc thơ. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3.Học sinh đọc viết được: ua. ưa. nêu cách đọc.lớp. Dạy vần ua. II. .GV tổ chức cho các em thi kể chuyện. so sánh các vần. * Hoạt động 2. N¨m häc 2010 . . Mục tiêu: . nêu cấu tạo. cua bể.Ghép vần.Tổ chức văn nghệ . hát… GV: NguyÔn Tuần 8: Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009 Tiết 1: Chào cờ ua ưa Tiết 2: Tiếng việt. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Học sinh quan sát tranh .ưa. Bài mới (35'). 2.2011 Líp 1A4  43 ia lá tía tô ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ . * Hoạt động 1.Luyện nói từ 2 . Hoạt động dạy học: 1. III.giới thiệu từ. + Đọc viết bảng con.

nhóm.Tìm tiếng có vần vừa học.(48) 44 N¨m häc 2010 .Tìm tiếng có vần ua? .Quan sát tranh. nhóm. . Đọc (cá nhân.dặn dò(3'). * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. . nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ cảnh gì? + Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết + Giữa trưa là lúc mấy giờ? + Giữa trưa mọi người thường ở đâu và làm gì? + Buổi trưa em làm gì? + Tại sao không nên chơi vào buổi trưa? 3.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. mía. Giữa trưa. nêu nội dung tranh.Toán: ua ưa cua bể ngựa gỗ GV: NguyÔn cà chua nô đùa tre nứa xưa kia ua ưa cua bể ngựa gỗ Mẹ đi chợ mua khế. lớp. dừa thị cho bé. Quan sát tranh. Tiết 4.Học sinh viết vào bảng con. .lớp.nhóm.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . . Luyện tập.Về nhà học bài. . nêu cách viết. .lớp). . * Luyện đọc sách giáo khoa * Luyện nói. .Học sinh đọc cá nhân. Củng cố . Tiết 3.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. chuẩn bị bài sau. . .2011 Líp 1A4  . * Hoạt động 3.Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân.Tiếng việt: Bài 30: ua ưa (Tiếp).Luyện tập (37').Giới thiệu câu ứng dụng.1-2 học sinh đọc toàn bài.

Về nhà học bài. 1+ 3 = 4 1 + 2 = 3 2......dặn dò (3)....Nêu yêu cầu bài....Nhận xét sửa sai.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I... II.. .. + Thực hiện phép tính.Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . .. +1 1 +1 1 ... chuẩn bị bài sau... Mục tiêu.2011 Líp 1A4  45 ...Nhận xét ..... phấn. Giáo viên.... .Học sinh làm vào phiếu bài tập....Đọc lại các phép tính . Đồ dùng dạy học... Giới thiệu bài. Hướng dẫn học sinh luyện tập.Học sinh làm vào bảng con. Bài mới (33').tuyên dương.. Học sinh: Que tính.. Củng cố . bảng.Nêu yêu cầu bài tập.... + + + + + 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống +1 +2 1 2 1 3 ..... Điều chỉnh bổ sung :....... -Nhận xét.... 2 1 Bài tập 3(48) Tính: 2+1+1=4 2+1+1=4 1+1+1=3 Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 2 1 +2 3 +2 3 . Kiểm tra (4').. Bài tập 1(48)Tính: ....Giáo dục học sinh yêu thích môn học.... . * Hoạt động 1... .. III...Đồ dùng dạy học toán biểu diễn....Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .Học sinh làm vào bảng con ..' 1. N¨m häc 2010 . phạm vi 4 đúng.. * Hoạt động 2. ....... bút.. ..Học sinh làm bảng con 3 2 2 1 1 .. Hoạt động dạy học.......Nhận xét giờ học. . GV: NguyÔn .. 3..Nêu yêu cầu bài ..

được sống cùng ông bà... Kiểm tra (4'). ....Trẻ em có bổn phận phải yêu quý. II.........2011 Líp 1A4  46 . ........ .... Các hoạt động dạy học......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ......Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.. Giáo viên: Tranh sách giáo khoa. Đồ dùng dạy học.. + Sống trong gia đình được em được bố mẹ quan tâm như thế nào? + Em làm gì để cha mẹ vui lòng? .... + Gia đình em có những ai? 2.Giáo viên đưa ra kết luận. chuẩn bị bài sa Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009 Tiết 1........Nhận xét .... Củng cố . 3..Nhận xét việc làm của bạn Long... III...Học sinh tiến hành chơi.Về nhà học bài.....Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.dặn dò (3).Nhắc lại nội dung bài học. Tiểu phẩm" Chuyện của bạn Long" ..... Mục tiêu .có cha mẹ được yêu thương và chăm sóc...Giáo viên hướng dẫn cách chơi........... Học sinh: Vở bài tập.Học sinh thảo luận nhóm 2 người.. Thể dục... ..lễ phép với ông bà. ...... I. Trò chơi" Đổi nhà" ... * Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình. ..... * Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:" Đổi nhà" . Đạo đức.. Tiết 5.Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi? .. .Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình...Nhận xét .tuyên dương.... . bố mẹ....... * Hoạt động 2.. Bài mới (28').........tuyên dương.... cha mẹ.. ... N¨m häc 2010 ...... Gia đình em (Tiếp)..Học sinh đóng vai.Học sinh đóng vai các nhân vật. 1.

dóng hàng doc. đứng nghiêm.Ôn trò chơi qua đường lội. Yêu cầu thưc hiện ở mức độ cơ bản đúng. các ngón tay khép lại với nhau. * Ôn trò chơi qua đường lội. . * * * .Lần 3 thi đua giữa các tổ.Phương tiện. * * * . quay phải. . Thời Tiết 2.Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước.thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.Sân tập.2011 Líp 1A4  47 . Nội dung Phương gian pháp * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học . 1-2.4 lần. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ .Đướng tại chỗ vỗ tay và hát. mắt ***** nhìn theo tay. .Đứng đưa 2 tay ra trước. còi.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác + Chuẩn bị : TTĐCB Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai.Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.Nội dung và phương pháp lên lớp.Trò chơi "diệt con vật có hại" * * * * * * * Phần cơ bản: 5 phút + Thi tập hợp hàng dọc. * * * . * * * + Thi tập hợp hàng dọc. thân hình thẳng. . quay trái. II. 15 Phút .Nhận xét tiết học. đứng nghỉ.Địa điểm. ***** . bàn tay ***** sấp. Toán. I.Lần 1 cán sự lớp điều khiển. kẻ sân cho trò chơi. * * * * * * * * * N¨m häc 2010 . . chỉnh sửa cho học sinh. dồn hàng (2 lần) * Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản. . dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc) 5 phút + Ôn dàn hàng.Lần 2 cán sứ lớp điều khiển. 5 phút . 5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.Mục tiêu: .Cho học sinh chơi 3. * * * .Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. . Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ động.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. III.Giáo viên quan sát. .

Đồ dùng dạy học. II. Hoạt động dạy học.4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5 nữa. . Hỏi có tất cả mấy bông hoa? bông hoa.Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng một bằng năm ) .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Phép cộng trong phạm vi 5.Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng. Học sinh: Bảng con. -Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng. thêm 1 bông hoa . phạm vi 5. . 1.Gọi HS đọc bảng cộng 3+2=5 2+3=5 Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ đồ SGK .GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: N¨m häc 2010 .GV đưa ra 4 bông hoa. bảng cộng trong phạm vi 5 Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5 . Kiểm tra (4'). Giáo viên: Bảng phụ. III. biết làm tính cộng trong . . .2011 Líp 1A4  . Mục tiêu. . Bài mới (33') GV HS * Giới thiệu phép cộng. 2. 1+4=5 .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5. que tính.( HS nhắc lại) + Để thể hiện 4 bông hoa. thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: + Có 4 bông hoa. I.Trả bài kiểm tra hôm trước. thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy đọc phép tính đó. phấn.HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 48 .HS đọc và yêu cầu HS đọc Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 = 1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng 5( tương tự phép cộng 4+1= 5) năm" Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 + 3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng 2 = 5 và 2 + 3 = 5 năm" 2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng 4+1=5 trong phạm vi 5.GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng .

. cách làm tính theo cột dọc .GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả cả 2 phép tính đều bằng 5. thêm 2 con chim. Vậy 4 + 1 cũng bằng 1 + 4. Hỏi tất cả có mấy con hươu? 4+1= 5 *Có 3 con chim.Nhận xét chữa bài . .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Có 4 chấm tròn. thêm 4 chấm tròn.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 5. Mục tiêu.Hướng dẫn HS cách làm .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và 2+3 * Luyện tập .HS làm bài trên bảng con 4 2 + + 1 3 5 5 *Bài 3 Số ? .HS làm bài SGK 4 + 1 = 5 5 = 4+1 1 + 4 = 5 5 = 1+4 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp * Có 4 con hươu.GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .Nhận xét. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? . . Hỏi tất cả có mấy con chim? 3+2=5 / 3 . .Nêu yêu cầu bài tập 3 . 3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5 *Bài 1 Tính 4+1=5 2+3=5 3+2=5 1+4=5 2+2=4 4+1=5 2+3=5 3+1=4 *Bài 2 Tính . Tiết 3: Tiếng việt.Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1 và 1 + 4 có giống hay khác nhau? .Nhận xét chữa bài 4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5 GV: NguyÔn . Bài 31: I.Nêu yêu cầu bài tập 4 . thêm 1 chấm tròn. .Nhận xét chỉnh sửa cho HS . N¨m häc 2010 .Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn. .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2. . Củng cố dặn dò 3 . thêm 1 con hươu.2011 Líp 1A4  49 ôn tập . chữa bài .Yêu cầu HS viết phép tính .

Học sinh bảng con. dừa. Hoạt động dạy học. ưa. bút. phấn. . Giáo viên: Bảng ôn tập. ôn tập. III. ua.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. ôn tập (Tiếp). . + Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế. * Hoạt động 1.Học sinh đọc. Tiếng việt: Bài 31. thị cho bé. . mía. * Hoạt động 2.Giới thiệu bài. viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia. trỉa đỗ. các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.Nghe . . . Kiểm tra (4'). . Học sinh: Bảng.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng. .Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. II. m ia mía u tr ng ngh tru ngu ua trua ngua ư trư ngư m ua múa ưa trưa ngưa nghi i tri . N¨m häc 2010 . viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ.Luyện đọc từ ứng dụng. 1. .Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. 2. cá nhân. Tiết 4.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. mua mía mùa dưa mùa dưa ngựa tía ngựa tía.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .2011 Líp 1A4  50 .đồng thanh. nêu cách viết. Bài mới (33'). .Học sinh đọc. Đồ dùng dạy học. hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa. + Đọc.

lớp. bút chì đen.Giáo viên kể chuyện . .Củng cố . II Đồ dùng dạy học: Thầy: .Nhắc lại nội dung toàn bài. hình chữ nhật .Học sinh vẽ được các dạng hình vuông. 3. nhóm. . Luyện tập (37'). .Vở tập vẽ 1. . Gió qua cửa sổ + Tìm tiếng có vần đã học? Bé vừa ngủ trưa. . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . Lá kẽ đu đưa .Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.Nhận xét.2011 Líp 1A4  51 . . .Học sinh đọc bài cá nhân.Học sinh kể chuyện theo tranh. chuẩn bị bài sau.Học sinh biết cách vẽ các hình trên. bút dạ. . mùa dưa ngựa tía . . nhóm.Bài mới 28' a. . * Kể chuyện.Học sinh quan sát tranh. hình chữ nhật vào hình có sẵn và .Luyện đọc cá nhân.Giới thiệu bài b.Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông. sáp màu. . thảo luận nhóm đôi. + Nêu nội dung chính của câu chuyện.Về nhà học bài. .tuyên dương.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn * Hoạt động 3.Luyện viết: Giáo viên viết mẫu. . Gió lùa kẽ lá . (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng). nêu cách viết. Khỉ và Rùa.Một vài đồ vật là hình vuông.Luyện đọc bài tiết 1. Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ hình vuông và hình chữ nhật I-Mục tiêu: . lớp. hình chữ nhật. . .Quan sát tranh nói nội dung tranh. Các hoạt đông dạy học 1. III. .Khỉ và Rùa.Giới thiệu câu ứng dụng.Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật. Trò: . vẽ màu theo ý thích.dặn dò(3).Tìm hiểu bài GV HS N¨m häc 2010 .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật: - Giáo viên giới thiệu một số đồ vật: Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra: - Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời. + Hình vẽ trong sách vẽ gì? + Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà? - Để vẽ được hình vuông và hình chữ nhật đẹp các em phải tuần tự theo các bước sau. * HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật: - Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc bằng nhau, cách đều nhau. - Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang còn lại. - Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực tiếp vẽ lên bảng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: - Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà và vẽ màu. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập: + Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở hai ngôi nhà. + Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn (hàng rào, mặt trời, mây, cây ...). + Vẽ màu theo ý thích - Học sinh làm bài.

GV: NguyÔn

+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên gạch lát nền nhà là hình vuông.

(Vẽ hình ngôi nhà). (hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật).

.

3.Củng cố dặn dò: 3' - Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt. - Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ. - Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút ...) Tiết 2.Tiếng việt: Bài 32:

oi ai

I. Mục tiêu. - Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng. N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  52

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. - Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. III. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra (5'). - Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía - Đọc bài trong SGK. 2. Bài mới (35'). * Hoạt động 1.Giới thiệu bài. * Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai. - Giới thiệu vần, nêu cách đọc. - Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh các vần. - Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp. - Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ. - Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân, nhóm,lớp. - Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu, nêu cách viết. - Học sinh viết vào bảng con. - 1-2 học sinh đọc toàn bài. Tiết 3.Tiếng việt: Bài 32: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

oi ngói nhà ngói ngà voi cái còi

ai gái bé gái gà mái bài vở

oi ai

(Tiếp).

* Hoạt động 3.Luyện tập (37). - Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. - Quan sát tranh, nêu nội dung tranh. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp. - Tìm tiếng có vần vừa học. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  53 - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.

Chú bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. * Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân, nhóm,lớp). * Luyện nói. + Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ những con gì? + Em biết con chim nào trong số các con vật này? + Chim bói cá và le le sống ở đâu và thích ăn gì? + Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích ăn gì? Chúng sống ở đâu? + Trong số này có con chim nào hót hay không?Tiếng hót của chúng như thế nào? 3.Củng cố - dặn dò(3'). - Tìm tiếng có vần ua? - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Tiết 4. Toán: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

Sẻ, ri, bói cá, le le

Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu. . - Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi . 5 đúng.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn. III. Các hoạt động dạy học. 1.Kiểm tra (4'). + Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 2. Bài mới (33'). * Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài tập 1(50)Tính. 1+ 1 = 2 2+ 1 = 2 3+ 1 = 4 1+ 2 = 3 2+ 2 = 3 3+ 1 = 5 1+ 3 = 4 2+ 3 = 4 54

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

< .sửa sai. Củng cố .Học sinh làm vào phiếu học tập. 2 1 3 + + + 2 4 2 4 5 5 GV: NguyÔn 4 + 1 = 1 + 4 4 + 1 5 + 0 5 5 .Hoc sinh làm vào bảng con.Về nhà học bài. . . thân cây và dán cho cân đối. .    3 + 2  1 = 5  . Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công I.Nhận xét.Học sinh làm vào bảng con.Nêu yêu cầu bài tập. Bài tập 3(50) Số? 1 +1+2 =4 1 +3+1 =5 2 +1+1 =4 1 +2+2 =5 3 +1+1 =5 1 +2+1 =4 Bài tập 4(50) > .Nhận xét giờ học.Nêu yêu cầu bài . .Đồ dùng dạy học: N¨m häc 2010 .Nêu yêu cầu bài. .Mục tiêu: _ Biết cách xé. = 3 + 2 = 5 4 > 2 + 1 3 + 1 < 5 4 < 2 + 3 1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2 Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp. phẳng II. .2011 55 Líp 1A4  Xé dán hình cây đơn giản . = 5  4 + 3.Nhận xét sửa sai. chuẩn bị bài sau. Bài tập 2 (50) Tính. dán hình cây đơn giản _ Xé được hình tán cây.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 1+ 4 = 5 2+ 3 = 3+2 . .dặn dò (3').

xé 4 góc (không cần Thực hiện chậm rãi. cây.Giới thiệu bài b. _ Tiếp tục xé chỉnh.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ của cây mà em đã nhìn thấy? và xé dán theo mẫu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . đánh dấu. đánh dấu.Trò: Giấy thủ công các màu . vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài 6ô. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ1: Quan sát . đếm ô. mặt sau có kẻ ô lên trên. xé 4 góc đều nhau) Xếp hình cân đối. III. c) Hướng dẫn dán hình: _ Sau khi xé xong hình tán lá và thân N¨m häc 2010 . hỏi: . vẽ và xé một hình vuông có Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu. Dán xong thu dọn giấy thừa và lau * Xé tán lá cây dài: sạch tay. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô. cạnh ngắn 5ô Từ hình chữ nhật đó. Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài. hình dáng. khăn lau tay . Bút chì Hồ dán.Bài mới: 29' a.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. hướng dẫn Từ hình vuông. dán tán lá Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật cây. _ Xé chỉnh. đánh dấu.Hồ dán. cạnh ngắn 1 ô. Vở thủ công. * Xé tán lá cây tròn: Lấy tờ giấy màu xanh lá cây. đánh dấu. Sau đó xé tiếp 1 hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô. vẽ và xé hình vuông a) Xé hình tán lá cây: cạnh 6 ô trên tờ giấy màu. em có thể chọn màu mà em biết. GV nhấn mạnh: Khi xé.2011 56 Líp 1A4  .HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. dán hình cây đơn giản Giấy thủ công các màu. cạnh ngắn 1ô. Giáo viên hướng dẫn mẫu: Đếm ô. b) Xé hình thân cây: _ GV lấy tờ giấy màu nâu. Khăn lau tay . xé 4 góc không cần xé đều nhau. đếm ô. đếm ô. GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng).Các hoạt động dạy học: 1. * HĐ2. sửa cho giống hình tán lá cây dài. giấy trắng làm nền. màu sắc của cây? + Em nào cho biết thêm về đặc điểm .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2.Thầy: Bài mẫu về xé. sửa cho giống hình tán lá Dán sản phẩm và vở.

. 1. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Đồ dùng dạy học.Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. câu ứng dụng: Bé trai.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn cây. * Hoạt động 1. + viết bảng con : bé gái. Trình bày sản phẩm.( 2 HS ) 2. bơi lội . * Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã dán xong. trái ổi. Cho HS xé hình tán lá. Bài mới (35').Giới thiệu bài. bé gái đi chơi phố với bố mẹ. dán hình ngôi nhà” Tiết 2: Tiếng việt: Bài 33: I.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.Trưng bày một số sản phẩm. Kiểm tra (5'). + Đọc bài trong sách giáo khoa. * Hoạt động 2. GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình thân cây.dặn dò: 3' . II. cái còi. Học sinh thực hành: Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng) Nhắc HS vẽ cẩn thận. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.Củng cố . lấy tiếp âm i.ơi. III. . GV: NguyÔn 3. đánh giá sản phẩm .Yêu cầu HS cài âm ô.Học sinh đọc viết được: ôi .Luyện nói từ 2 .Nhận xét. bài vở. . ghép liền với âm ô . + Dán phần thân dài với tán lá dài.Đọc được từ. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. Mục tiêu. tán lá. 3. Dạy vần ôi .2011 Líp 1A4  57 Bài 33 ôi ơi ôi ơi . Hoạt động dạy học.nhận xét N¨m häc 2010 .

So sánh vần ôi với ơi.đánh vần.HS đọc bài theo sơ đồ GV: NguyÔn ổi trái ổi bơi bơi lội .Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học? . nêu nội dung tranh.Học sinh đọc CN + ĐT . xuất hiện từ khóa .Em vừa ghép được vần gì? .HS phân tích vần ôi . đọc các từ ứng dụng cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi ôi ơi trái ổi bơi lội ôi ơi (Tiếp).Quan sát tranh.Luyện tập (37'). .Yêu cầu HS đọc thầm.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. ơi .Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô .HS luyện đọc cả hai sơ đồ * Giải lao * Dạy từ ứng dụng . .Giáo viên ghi bảng.Học sinh viết vào bảng con * Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa học.HS đọc tiếng mới. N¨m häc 2010 .Học sinh tự so sánh .Giới thiệu câu ứng dụng.Tiếng việt Bài 33: . * Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình tương tự ) .GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết . Tiết 3.2011 Líp 1A4  Bé trai bé gái đi chơi phố 58 .Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng gì? . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . * Hoạt động 3.Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì? .HS phân tích và đọc tiếng ổi . . tìm tiếng chứa vần vừa học * Luyện đọc cả hai phần * Luyện viết chữ ôi.Tiếng ổi . đọc trơn vần ôi .GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ ) .Trực quan "trái ổi ".HS đọc từ trái ổi .

Học sinh đọc cá nhân. lớp. Số 0 trong phép cộng I. Đồ dùng dạy học. 1 + 4 = 4 + 1 2. và biết thực hành tính trong trường hợp này. II. + 2 học sinh lên bảng làm. Củng cố . 1.2011 Líp 1A4  59 . .Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.Tìm tiếng có vần oi.dưới lớp làm vào bảng con. Lễ hội. + Quan sát tranh. em thích lễ hội nào nhất? 3.dặn dò(3'). Mục tiêu. III. .Về nhà học bài. GV: NguyÔn với bố mẹ . Hoạt động dạy học. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội? + Trong lễ hội có những gì? + Quê em có những lễ hội gì? Vào mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội? + Qua ti vi hoặc nghe kể. Tiết 4.Luyện nói. là chính số đó. chuẩn bị bài sau. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. ôi? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Bài mới (33').Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết quả . 2 + 3 = 3 + 2 N¨m häc 2010 .nhóm. ôi ơi trái ổi bơi lội . nêu tên bài luyện nói. . Học sinh: Bộ đồ dùng học toán. Kiểm tra (4'). Toán.

Nêu yêu cầu bài tập 3. Viết phép tính thích hợp.Học sinh làm bài vào bảng con. . Đếm tất cả số que tính. . .Hình thành phép cộng.Học sinh làm vào bảng con.sửa sai. thêm 0 que tính nữa. . . Bài tập 3 (49) Số? 5 + 0 = 5 0 + 4 = 4 5 = 3 + 2 2 + 4 = 1 = 0 = 5 4 + 0 0 + 1 Bài tập 4 (49). 0 + 3 = 3 3 + 0 = 3 5 + 0 = 5 Bài tập 2 (49). .   3  3 N¨m häc 2010 .Nhận xét .Nhận xét sửa sai.tuyên dương.Học sinh làm vào bảng con . . Sử dụng đồ dùng học toán.Nhận xét . * Hoạt động 4. .Học sinh làm bài vào bảng con.Có 3 thêm 0 bằng mấy? * Hoạt động 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Giáo viên đọc các phép tính . + Bên trái có mấy con chó? + Bên phải có mấy con chó? + Tất cả có mấy con chó? * Hoạt động 3.Lấy 3 que tính. Sử dụng sách giáo khoa.Học sinh làm vào vở. * Hoạt động 5. 0 0 + + 5 3 5 3 4 + 0 = 4 0 + 2 = 2 1 + 0 = 1 2 + 0 2 + 4 4 0 .Nhận xét sửa sai. .Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.Nêu yêu cầu bài tập. Củng cố. .Viết phép tính. . .2011 Líp 1A4  60 + 0 = 3 +  2 = 5 .Nêu yêu cầu bài tập 4. . . GV: NguyÔn   3 + 0 = 3 0+ 3 = 3 3 + 0 = 3 + 0 3+ 0 = 3 0+ 3 = 3 Bài tập 1(49).

Lớp hát từng câu. . GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. Tiết 2. .Tiếng việt: Bài 34: ui ưi 61 N¨m häc 2010 . lời ca. *HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây xanh” Lớp đọc theo GV. Các nhóm hát + vận động phụ hoạ. rõ lời. chuẩn bị tiết sau.Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.Hát đúng giai điệu. .Về nhà học bài.Củng cố. GV: Nhận xét.Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ. Bài mới: 28' GV HS a. nhạc cụ. ghi điểm.Cho HS hát và vỗ tay.Hát đồng đều.GV hát + vận động mẫu. Lớp hát + vận động theo. Lớp hát + vỗ tay. lời ca.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3.Dặn HS về nhà học thuộc bài.Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân" . 2. . I mục tiêu: . III. . Cho học sinh hát cả bài hát. dặn dò: 3' . Trò: Sách giáo khoa. . xích cho đến hết bài. . chuẩn bị bài sau. Củng cố .Nhận xét giờ học.Giáo viên: nhận xét giờ học. tuyên dương 3.Giảng bài.Đồ dùng dạy học: Thầy: Thuộc bài hát. GV: Hát mẫu.Cho HS hát + vận động phụ hoạ. *HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ: Lớp hát + gõ phách.2011 Líp 1A4  . Âm nhạc: Học hát bài: Lý cây xanh.Giới thiệu bài + ghi đầu bài.Giới thiệu bài: . II. GV nxét.dặn dò (3'). .GV: nhận xét. Kiểm tra bài cũ:4' . GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo. . sửa sai. GV: HD hát từng câu theo mối móc Lớp hát cả bài. b.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. vở tập hát.

. Kiểm tra (5').Học sinh đọc cá nhân.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 .1-2 học sinh đọc toàn bài.thư. nêu cách viết.gài vần ui tiếng núi. . + Đọc viết bảng con.ưi.Học sinh luyện đọc. Dì Na vừa gửi thư về.Giới thiệu câu ứng dụng. nêu nội dung tranh.Quan sát tranh. 1. gạch chân các tiếng có âm vừa học.2011 Líp 1A4  62 ui núi đồi núi ưi gửi gửi thư ui ưi đồi núi gửi thư ui ưi (Tiếp). . lớp. * Hoạt động 1. câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. nêu cách đọc.Học sinh viết vào bảng con. . Các hoạt động dạy học. Cả nhà vui quá. . Đồ dùng dạy học.Có ý thức tự giác trong giờ học. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. gửi thư GV: NguyÔn . ôi ơi trái ổi bơi lội 2. III. . . .Luyện tập (32). Cả nhà vui quá. * Hoạt động 2. Bài mới (35').Nêu cấu tạo.ui. Dạy vần ui. Tiết 3. .Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi. . .Đọc được từ. núi.nhóm.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I.Giới thiệu vần. . . . II. đồi núi.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Giới thiệu bài. .Tiếng việt: Bài 34: * Hoạt động 3. Mục tiêu. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Học sinh đọc viết được: ui.Luyện đọc từ ứng dụng.

Trò chơi" con thỏ ăn cỏ.Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no. Đồ dùng dạy học. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Đồi núi có ở đâu? + Trên đồi núi thường có những gì? + Quê em có đồi núi không? + Đồi khác núi như thế nào? 3.Luyện nói. mạnh. Kiểm tra (4'). * Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ. nêu tên bài luyện nói.Về nhà học bài. Bài mới (28). uống nước.tuyên dương. Làm việc với sách giáo khoa. + Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào? 2.ưi? . . . + Quan sát tranh. I. đồ uống mà các em thường xuyên dùng hằng ngày? + Các em thích ăn những loại thức ăn nào trong số đó? + Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc . 1. III. II. Mục tiêu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết.uống hằng ngày. + Kể tên những thức ăn. không biết ăn? * Hoạt động 2. Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa. chuẩn bị bài sau. .Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe . Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội. các hoạt động dạy học.2011 Líp 1A4  63 .Giúp học sinh biết: . .dặn dò(3'). vào hang" * Hoạt động1. . uống đủ nước. An. ui ưi đồi núi gửi thư GV: NguyÔn Đồi núi .Tự nhiên xã hội.Học sinh tự kể cho nhau nghe.Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.Nhận xét . . N¨m häc 2010 . Động não. uống nước. vào hang".Tìm tiếng có vần ui. Củng cố . . Tiết 4.

Sinh hoạt lớp.uống khi khát.2011 Líp 1A4  64 . Tiết 5. . . Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần. không * Hoạt động 3.Có tinh thần học tập tốt.Có ý thức bảo vệ tài sản chung.Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9. viết và làm toán.Không có hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết. buổi trưa và buổi tối.Về nhà học bài. ăn vừa đủ. . chuẩn bị bài sau. . đúng giờ. * Đạo đức: Trong tuần các em ngoan. nên ăn nhiều. trong lớp chú ý nghe giảng. Mục tiêu. * Học tập: Đi học đều. chú ý rèn đọc. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Học sinh quan sát hình vẽ trả lời. Sáng. đoàn kết.dặn dò (3'). không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như: Toàn. Thảo luận cả lớp. + Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống? . 2.Nhận xét giờ học. N¨m häc 2010 . Nội dung sinh hoạt. + Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thê? + Hình nào cho biết các bạn có sức khỏe tốt? + Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày? Cần ăn khi đói.Đảm bảo tốt số lượng học sinh. nhược điểm trong tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau. vào buổi + Hằng ngày. * Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp. Lường Mai. II. đúng giờ. Phương hướng tuần 9. ngon miệng. 1. lúc nào? + Tại sao chúng ta không nên ăn bánh.Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm. . có em nghỉ học không có lý do. I. vệ sinh cá nhân.em ăn mấy bữa. vệ sinh lớp học sạch.Củng cố . . hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. .vào những sáng. kẹo trước bữa ăn chính? 3. đi học đều. biết giúp đỡ lẫn nhau.Hàng ngày em ăn 3 bữa.

ươi I . Mục tiêu Giúp HS : . đọc: cái túi.Hướng dẫn HS đọc trơn .Quan sát tranh .Yêu cầu HS cài tiếng chuối.Giảng tranh N¨m häc 2010 .Đọc và viết được: uôi.Cài.i . . ..… HS : SGK. Các hoạt động dạy.uôi .2011 Líp 1A4  65 .HS đọc ĐT.CN.Đọc mẫu . múi bưởi.ĐT .. III . vú sữa. vui vẻ. .Cài và phân tích tiếng chuối . Kiểm tra: 5 ' . Bài mới: 35' a. . chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.Hướng dẫn HS đánh vần: u. gửi quà.Tiếng chuối có vần mới học là vần gì? .Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi .GV tô màu vần uôi . Chuẩn bị GV: Vật mẫu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .HS đọc CN .Vần mới học là vần uôi .Viết. .Đánh vần ĐT. phân tích vần uôi . bưởi.Cho HS quan sát tranh SGK/ 72 . ươi.Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.Luyện nói từ 2 . nải chuối. II .GV ghi bảng: chuối .học 1 .ô. Dạy vần: GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần uôi . bộ chữ thực hành Tiếng Việt.3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối.CN . bảng phụ câu ứng dụng. GV: NguyÔn Tuần 9 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 35: uôi .Đọc SGK 2.Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối. Giới thiệu bài: b.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV ghi bảng từ khóa: nải chuối . - Hướng dẫn HS đọc từ khóa - GV chỉnh sửa cách đọc cho HS. - Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ươi ( tương tự ) - So sánh uôi và ươi - Đọc cả bài *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần uôi, ươi . - Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn cả từ. - Giảng nội dung từ - Gọi HS đọc cả bài trên bảng Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con - GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 - Luyện tập( 37') Luyện đọc a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. b. Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng . - Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng - Tìm tiếng có vần vừa học? - Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c. Đọc cả bài trên bảng d. Đọc bài SGK Luyện viết 10 ' - Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. - Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho HS. - Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc để các em sửa chữa ở bài sau. Luyện nói 10 ' - Nêu tên chủ đề luyện nói? - Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Kể tên các loại quả trong tranh? +Trong các thứ quả này, em thích loại nào N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  66

GV: NguyÔn

- HS đọc CN - ĐT . - HS đọc theo sơ đồ - Giống nhau: kết thúc bằng i. - Khác nhau: có uô và ươ đứng trước . - HS đọc CN - ĐT tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười - Đọc thầm từ ứng dụng. - HS đọc CN - ĐT . - HS Đọc CN - ĐT - HS viết bảng con

- HS Đọc CN - ĐT Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ . - HS đọc trơn câu ứng dụng - Đọc CN - ĐT

- HS theo dõi. - HS viết bài trong vở tập viết.

Chuối, bưởi, vú sữa. - Quan sát tranh, nói trong nhóm đôi. - Một số em nói trước lớp .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nhất. + Vườn nhà em trồng cây gì? + Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?

GV: NguyÔn

- HS kể tên các loài cây trồng ở vườn nhà mình. .

3. Củng cố dặn dò 3 ' - Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. - Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo. - Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Điều cỉnh bổ sung:...................................................................................................... ..................................................................................................................................... .

Tiết 4 - Toán

Luyện tập
I .Mục tiêu HS được củng cố về : - Phép cộng một số với 0. - Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5. - So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép . . cộng thì kết quả không thay đổi ). II . Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, phiếu bài tập HS : Bảng con, SGK III .Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2=5 2 .Bài mới: 33' a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn luyện tập GV HS - Nêu yêu cầu bài tập Bài 1: Tính - Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu 0+1=1 0+2= 2 kết quả 1+1=2 1+2 = 3 - Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2+1=3 2+2 = 4 - Nhận xét chữa bài - Nêu yêu cầu bài tập Bài 2: Tính - GV hướng dẫn mẫu 1+2 = 3 1+3= 4 - Yêu cầu HS làm bài 2+1= 3 3+1= 4 - Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >, < , = ) - GV cho HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so 2<2+3 5= 0+5 N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  67

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sánh rồi điền dấu thích hợp . - Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu - Nhận xét chữa bài 5>3+1

GV: NguyÔn 0+3<4

Bài 4: Viết kết quả phép cộng + 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3' - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Điều chỉnh bổ sung : ....................................................................................... ......................................................................................................................... Tiết 5 : Đạo đức Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ I . Mục tiêu Giúp HS hiểu : - Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn - HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình . II. Đồ dùng dạy học Thầy: Tranh SGK Trò : Vở bài tập III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 3' - Đồ dùng học tập 2 . Bài mới: 29' a. Giới thiệu bài b . Tìm hiểu bài GV HS *Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 ) - HS quan sát tranh theo cặp HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc - Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi làm của bạn bức tranh . - Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ trong tranh T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói - Cả lớp trao đổi bổ sung . lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em , - GV chốt lại nội dung từng tranh em lễ phép với anh . - Anh chị em trong gia đình phải T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ thương yêu và hoà thuận với nhau . hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê. *Hoạt động 2 : thảo luận phân tích Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận tình huống ( bài tập 2 ) chị biết giúp đỡ trong khi chơi . - HS quan sát tranh nêu nội dung N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  68

N¨m häc 2010 .Chuẩn bị bài sau học tiếp .Hùng có cho em mượn ô tô không ? .Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế chơi .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . 3.Bức tranh vẽ gì ? T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. Học đưa 2 tay dang ngang.Mục tiêu: . Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn .2011 Líp 1A4  69 . đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản. còi. Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục Đội hình đội ngũ. quyết nào ? .Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ? .Địa điểm. .Phương tiện. III.Sân tập. nào ? *GV kết luận : Anh vhị em trong gia đình là những người ruột thịt vì vậy phải quan tâm chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ .Theo em Lan có những cách giải cô cho quà .Nếu em là Lan em sẽ có những cách giải quyết nào ? T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi .Nội dung và phương pháp lên lớp. Củng cố dặn dò: 3' . . Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng II. đứng 2 tay ra trước. I.

Mục tiêu Giúp HS : ay â .Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.Cho học sinh ôn 2. .Trò chơi "diệt con vật có hại" * Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản . .Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. thân người thẳng. đứng nghiêm.2011 Líp 1A4  .ây 70 N¨m häc 2010 .Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau đó quay mặt vào nhau . đứng nghiêm. * Học đứng đưa 2 tay dang ngang. mắt nhìn theo tay.Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . quay phải. .Ôn đứng đưa 2 tay ra trước. 1-2. + Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V. Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản. bàn tay sấp các ngón tay khép lại với nhau. * Tập phối hợp: + Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước.Gáo viên hệ thống bài học. . quay trái (2 lần) * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác + Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai.Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần. + Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Thời gian 5 phút Nội dung GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học .Nhận xét tiết học. . + Nhịp 2: Về tư thế cơ bản. + Nhịp 4: Về dứng cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc. . + NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản. * Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V * Tập phối hợp: + Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.3 lần. . 5 phút * * * * * * * * * * * * 5 phút 10 Phút ***** ***** ***** 5 phút * * * * * * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 36 : I . dóng hàng.

học 1 . tìm tiếng chứa vần ay. . Giới thiệu bài b . đọc: nải chuối. đọc thầm.HS Đọc thầm từ ứng dụng.Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay .Cài. bé trai thi chạy. … HS : SGK. III.ĐT * Dạy vần ây( tương tự ) . đọc trơn . đi xe.Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng) . tươi cười. bảng phụ câu ứng dụng.So sánh ay và ây .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy.HS đọc CN . máy bay.HS đọc CN.Cho HS quan sát tranh SGK/ 74 . bộ chữ thực hành Tiếng Việt. phân tích vần ay . . ngày hội cây cối .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.ây. Các hoạt động dạy.HS đọc cả bài .HS đọc từ khóa .ĐT bay.y.Giảng tranh .Đọc cả bài trên bảng trước *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . bay. cả từ.ay . .HS đoc CN .Theo dõi . nhảy dây. bé gái thi nhảy dây.Quan sát tranh . nêu quy trình viết lưu ý HS . đánh vần tiếng.Nêu cấu tạo tiếng. . cối xay vây cá ây.GV ghi bảng: bay .HS đọc CN .HS đọc ĐT.GV viết mẫu.ĐT . . II. Dạy vần GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần ay . đi bộ.Đọc mẫu . â .Khác nhau: có các âm đứng . yêu cầu HS quan sát.Tiếng bay có vần mới học là vần gì? .Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng .2011 71 Líp 1A4  ..GV tô màu vần ay .HS đọc CN .HS theo dõi N¨m häc 2010 .Đọc và viết được: ay.Cài và phân tích tiếng bay ..Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi. Chuẩn bị GV: Mẫu vật.Kiểm tra 5 ' .ĐT .Đọc theo sơ đồ . .Hướng dẫn HS đánh vần: a.Giảng nội dung từ . múi bưởi.CN .Giống nhau: kết thúc bằng y.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Hướng dẫn HS đọc trơn .HS đọc theo sơ đồ .Đọc SGK 2 . Bài mới: 35' a . Hướng dẫn viết .Viết.Vần mới học là vần ay .ĐT .

....................... b..ĐT ..... ...........Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. bay.........Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.....bơi...... nói trong nhóm đôi...... uốn nắn. . có thể đi từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng các cách nào nữa? GV: NguyÔn . nhảy… 3 ........Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng .... bò....HS theo dõi. ..... ..... đi bộ...... nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt động trong tranh? + Khi nào thì phải đi máy bay ? + Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ? + Ngoài các cách đã vẽ trong tranh......Quan sát tranh.....HS viết bảng con ..Luyện tập: ( 37') Luyện đọc a.Nêu tên chủ đề luyện nói ? .... Tiết 4 : Toán Luyện tập chung I... .......Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh minh họa cho câu ứng dụng...Yêu cầu HS viết bảng con .. nhận xét. nêu quy trình viết . chữa lỗi HS hay mắc Luyện nói . .... Củng cố dặn dò 3 ' ... ...Một số em nói trước lớp .......GV viết mẫu ..Đọc bài và làm BT trong vở bài tập....... Chạy.......... Đọc câu ứng dụng ..... ..HS viết bài trong vở tập viết.CN bài trên bảng Gìơ ra chơi bé trai thi chạy .Đọc ĐT ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nét nối các con chữ..... Điều chỉnh bổ sung:.... cách đánh dấu thanh ở các tiếng... .... Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1..Chấm bài........... báo........ chỉnh sửa chữ viết cho HS.......Dặn HS về nhà tìm tiếng.2011 Líp 1A4  72 ....... ...... Đọc bài SGK Luyện viết .bé gái thi nhảy dây ...GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 ......Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng ..........Quan sát...HS Đọc CN ..Yêu cầu HS quan sát tranh.....HS đọc câu ứng dụng c.. Mục tiêu: N¨m häc 2010 . ... đi xe. từ có vần vừa học trong sách..... ... Đọc cả bài trên bảng d......

. tranh bài tập 4 HS : Bảng con.. = ) ....... ..............GV hướng dẫn một phép tính 3+1+1= 5 ...........................Nhận xét chữa bài 5 4 3 5 Bài 2: Tính .... Điều chỉnh bổ sung.............Nêu yêu cầu bài tập 2 .....Các hoạt động dạy học 1 . < ........Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5 ...Viết phép tính trên bảng con a.........Nêu yêu cầu bài tập 4 ..... Có 2 con ngựa..Yêu cầu HS làm bài 2+3=5 2+2 > 1+2 2+2<5 2+1 = 1+2 .Yêu cầu HS làm bài ... thêm 1 con ngựa. Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật........ ... Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ... Bài mới: 33' a.. ........... 1 +4= 4+1 5+0 = 2+3 .........Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 rồi nêu bài toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp .... Bài 1: Tính ..... Hướng dẫn luyện tập: GV HS ................Nêu yêu cầu bài tập 1 . Giới thiệu bài: b.......Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học. 2+1+2= 5 2+0+2=4 ....................... Hỏi Nhận xét chữa bài tất cả có bao nhiêu con ngựa? 2+1=3 3 .GV nhận xét chung tiết học.......... SGK III..Nêu yêu cầu bài tập 3 ..Nhìn tranh viết phép tính thích hợp II..... Kiểm tra: 4 ' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2= 5 2 ............. ..Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn HS được củng cố về : .....Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2 4 1 1 + + + + * Lưu ý HS khi viết các phép tính theo 3 0 2 4 cột dọc ....2011 Líp 1A4  73 . Củng cố dặn dò 3 ' ........... N¨m häc 2010 ..............Phép cộng một số với 0..

màu. thấp tranh và trả lời các câu hỏi: với mái ngói màu đỏ. Vở tập vẽ. Các hoạt đông dạy học 1.Giáo viên cho học sinh xem tranh. Tranh 2: Chiều về (tranh bút dạ của * Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu Hoàng Phong. sắc tươi vui. II Đồ dùng dạy học: Thầy: Tranh..Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì vẽ thêm người và các con vật (gà..Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của đẹp: Màu vàng.Tìm hiểu bài GV HS * HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh: . III. màu đỏ của mái ngói. + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban ngày hay ban đêm? ngày.Giới thiệu bài b. * Các chùm pháo hoa nhiều màu trên + Màu sắc của tranh như thế nào? bầu trời. + Tranh vẽ những gì? * Phía trước là cây. màu sắc trong tranh. đàn trâu đang về chuồng).Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.. tranh là "Chiều về"? có đàn trâu . hồ. trâu . đường.Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1 .HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.... màu xanh của lá cây. * HĐ2: Hướng dẫn xem tranh: Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của Võ Đức Hoàng Chương. + Tranh vẽ cảnh ở đâu? + Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh + Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên nông thôn: Có nhà ngói. mô tả được những hình vẽ và . có cây dừa. ao. N¨m häc 2010 .Bài mới 28' a.. màu tím.. . thuyền . cảnh đồng ruộng.) . đúng là một "Đêm hội".Giáo viên hướng dẫn học sinh xem * Tranh vẽ những ngôi nhà cao. hoặc tranh ở bài 9. 9 tuổi). 10 tuổi). Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.) cho sinh động. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 ..Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh. màu của pháo hoa. . viên giới thiệu với học sinh: + Trong tranh phong cảnh còn có thế . phố phường . + Em nhận xét gì về tranh Đêm hội? * Tranh có nhiều màu tươi sáng và . . màu xanh bạn Hoàng Chương là tranh đẹp. sáp màu. .) Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu + Màu sắc của tranh thế nào? da cam...2011 Líp 1A4  74 . ảnh + Tranh phong cảnh thường vẽ nhà.Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Xem tranh phong cảnh I-Mục tiêu: . ảnh phong cảnh (cảnh biển. của pháo hoa và các mái nhà. biển. giáo cây.. bút dạ và màu bột.

viết : máy bay. có những hình mái ngói.). tranh minh hoạ SGK.Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài. + Cảnh sông. cây..Hai bức tranh vừa xem là những tranh phong cảnh đẹp. cây... bảng phụ..Đọc. Kiểm tra 5' . viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y . Bài mới: 35' a . HS : Ôn tập ở nhà. . màu sắc rực rỡ.2011 Líp 1A4  75 . chiều. + Cảnh núi rừng (núi đồi.Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế. tối .Sưu tầm tranh phong cảnh.Củng cố dặn dò: 3' Giáo viên nhận xét tiết học .) + Cảnh Thành phố (nhà.. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/76. nhà. SGK. màu vàng của trường. màu ảnh quen thuộc.Mục tiêu .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng (Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của Phong là bức tranh đẹp. .Gọi HS lên bảng: GV đọc. tàu thuyền . Hoạt động 3: Giáo viên tóm tắt: .Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh vào buổi sáng. cối xay.) đến buổi chiều hè ở nông thôn. Có nhiều loại cảnh khác nhau: + Cảnh nông thôn (đường làng.).. Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 37: Ôn tập I. trưa...Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.. Giới thiệu bài b . Các hoạt động dạy học 1 . xe cộ .. .GV treo bảng ôn tập â ây .HS chỉ o oi N¨m häc 2010 ..Tuần qua em đã được học những vần i y nào mới? a ai ay . bảng con III . 3..HS đọc. cánh đồng. Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các vần vừa học .Quan sát cây và các con vật . II. vườn . suối . 2 . ao.Đọc SGK. gợi nhớ xanh của lá cây . nhảy dây .).biển (sông.

ĐT ôi ơi ui ưi uôi ươi GV: NguyÔn mây bay .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chữ .Nêu tên truyện kể hôm nay? .Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần vừa ôn .HS theo dõi .HS đọc CN .5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện.Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện .HS viết bảng con: tuổi thơ .Hướng dẫn HS viết vở .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng dụng .Quan sát giúp HS yếu Tiết 2: Luyện ô ơ u ư uô ươ .HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .Giới thiệu tranh.Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn) .Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng dụng.GV ghi vào bảng . nêu nội dung tranh.CN . .HS viết bảng con tập(37') .HS đọc CN .HS đọc ĐT. .Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần trên bảng ôn.Gọi HS đọc lại bảng ôn.HS theo dõi .GV viết mẫu .nêu quy trình viết . 76 .2011 Líp 1A4  Gío từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa êm ả .Yêu cầu HS tập kể theo nhóm .Đọc bài SGK Luyện viết .GV giải nghĩa từ khó Tập viết từ ngữ ứng dụng . .HS đọc ĐT.HS theo dõi .Gọi HS đọc vần * Giải lao Đọc từ ngữ ứng dụng . : Ghép chữ thành vần .Đọc cả bài .HS viết vở tập viết Cây khế . mỗi em kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn). từ ngữ ứng dụng tiết 1 .HS đọc đoạn thơ ứng dụng . bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .GV viết mẫu.ĐT đôi đũa tuổi thơ .GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh .GV kể diễn cảm chuyện. .CN Luyện đọc .Tổ chức HS thi kể chuyện theo N¨m häc 2010 . .

... .................Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn tranh..... Mục tiêu . .Đọc lại bảng ôn. a............ ...Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng ...Những con chữ nào có độ cao 4 dòng .... chú ý... đúng quy trình bài viết......2011 Líp 1A4  77 ...dặn dò: 3' .. i.. ....... Củng cố .....Các con chữ được viết nối liền nhau. bảng con III.HS viết đúng mẫu chữ.... Bài mới: 28' a . Tiết 4 ... kẻ ly?......... m....Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng....Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? . .... 2 ... HS tìm chữ có vần vừa học..... chữ được viết như thế nào? .Tập viết xưa kia......HS từng nhóm kể chuyện Ý nghĩa: Không nên tham lam..d cao 4 dòng kẻ ly. mùa dưa.... Hướng dẫn HS tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết ...5 dòng kẻ ly? .Truyện có ý nghĩa gì? GV: NguyÔn ..Khi viết từng chữ ghi tiếng các con ...........HS theo dõi trong một từ...... khoảng cách giữa hai từ N¨m häc 2010 . nghé ọ.... Điều chỉnh bổ sung : .HS viết bảng con: nho khô....HS đọc ..x ..GV treo bảng chữ mẫu ......GV viết mẫu .Nhận xét chung tiết học..k cao 5 dòng kẻ ly. o cao 2 dòng kẻ ly. ngà voi… I ..Dặn HS chuẩn bị bài học sau.kể cả câu chuyện................... Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết............ n.... .Gọi HS đọc ...Những con chữ nào viết với độ cao 2 ...........Các hoạt động dạy học 1................. Kiểm tra: 4 ' .... II... dòng kẻ ly? ......Nhận xét kể chuyện . Giới thiệu bài b .. . ư. 3 ......Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.....

GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết . xé 4 góc .2011 Líp 1A4  78 . Các hoạt động dạy học: 1 . . hồ dán . : Chấm và chữa lỗi . tự chữa lỗi 3.Nhận xét chung giờ học. Trò : giấy thủ công . . Kiểm tra: 3' .Xé được hình tán cây . phẳng .Đồ dùng học tập của học sinh 2 .HS viết bài vào vở. thân cây và dán cân đối .chữa một số lỗi HS hay mắc.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn trong một dòng. dán hình cây đơn giản . .Yêu cầu HS viết bảng con .Biết cách xé . xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây N¨m häc 2010 . II. hồ dán . Giới thiệu bài: b. Xé hình tán lá cây . tán lá cây dài . Giáo viên hướng dẫn mẫu a. màu sắc của cây .Tán lá cây có hình gì ? Tán lá cây có hình tròn . Tìm hiểu bài: GV HS 1 . III . GV: NguyÔn .HS viết bảng con . .Lưu ý HS tư thế ngồi viết.Xé một hình vuông .GV nhận xét .HS nhận xét. * Xé tán lá cây hình tròn . HS quan sát GV xé mẫu . 2 .Nhận xét về cách trình bày bài viết .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . giấy thủ công . . Mục tiêu : .GV uốn nắn HS viết bài.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. HS quan sát và nhận xét HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình dáng . Củng cố dặn dò: 3' . . Bài mới: 29' a.GV chấm điểm một số bài của HS . Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 : Thủ công Bài : Xé dán hình cây đơn giản I . Đồ dùng dạy học: Thầy : bài mẫu .

mưa. mây bay. Chuẩn bị GV: Vật mẫu.Dạy vần N¨m häc 2010 . . bộ chữ thực hành Tiếng Việt..Luyện nói từ 2 . một hình chữ nhật nhỏ . xé dán hình con gà .Nhận xét tiết học . keo . Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt Bài 38 : eo . lũ.ao I. Hướng dẫn dán hình .Xé một hình chữ nhật nhỏ . II. bão.Xé tán lá .GV quan sát giúp đỡ HS thực hành . III.Chuẩn bị đồ dùng giấy . Học sinh thực hành + Xé tán lá + Xé thân cây + Dán hình . ngắn . + Dán thân dài với tán lá dài .Dán hình HS trưng bày sản phẩm HS tự đánh giá sản phẩm 3 Củng cố dặn dò: 3' . … HS : SGK. chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài b . tuổi thơ.Đọc SGK 2 . c . GV: NguyÔn Học sinh thực hành .Xé thân cây ..Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài.Xé một hình chữ nhật .Viêt .Tuyên dương các bài làm đẹp cân đối . xé 4 góc .học 1. bảng phụ câu ứng dụng. 3 . . dài . Kiểm tra: 5 ' .3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió. Giới thiệu bài b. Bài mới: 35' a. tán lá .Đọc và viết được: eo.Bôi hồ vào mặt sau của thân cây . Mục tiêu Giúp HS : . Các hoạt động dạy.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Xé tán lá cây dài . đọc: đôi đũa. ao. ngôi sao. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn . dán phẳng . . Xé hình thân cây .2011 Líp 1A4  79 .Trưng bày sản phẩm . mây. chú mèo.

Luyện tập ( 37') Luyện đọc a.Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền để được tiếng mèo.Hướng dẫn HS đánh vần: e . nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.HS đọc CN .Quan sát tranh . Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.Yêu cầu HS viết bảng con .ĐT HS GV: NguyÔn .GV ghi bảng: mèo .ĐT .HS đọc từ khóa .GV ghi từ ứng dụng lên bảng. từ có chứa vần hôm nay học? .Nêu cấu tạo tiếng.Đọc cả bài trên bảng *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .ĐT .So sánh hai vần eo và ao . yêu cầu HS quan sát. Tiết 2 . ao . phân tích vần eo .ĐT .HS đọc trơn .2011 Líp 1A4  80 .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm nhanh.HS đọc CN.HS đọc theo sơ đồ .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV Giới thiệu vần mới * Dạy vần eo . từ có chứa vần vừa học.HS dọc CN .HS đọc ĐT.eo .HS đọc CN .Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo .Vần mới học là vần eo. .Giải thích từ HS tìm được.Giống nhau: kết thúc bằng o. .CN . .Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ? . cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Giải thích từ khó .Đọc mẫu .o . tìm tiếng chứa vần eo.Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ao ( tương tự ) . đọc thầm. đọc trơn cả từ.Cài và phân tích tiếng mèo .Gọi HS đọc cả bài Hướng dẫn viết . . N¨m häc 2010 .Giảng nội dung tranh .HS viết bảng con .GV viết mẫu.Cài. đúng tiếng.GV tô màu vần eo . Suối chảy rì rào .ĐT cái kéo trái đào leo trèo chào cờ .GV ghi bảng từ khóa: chú mèo . . . .Cho HS quan sát tranh SGK/ 78 .Khác nhau : Có các âm đứng trước .Đọc CN .HS nêu tiếng.

.... Mục tiêu ............Yêu cầu HS quan sát tranh.... ........Quan sát tranh............ Củng cố dặn dò 3 ' .... Gió...........2011 81 Líp 1A4  . ..HS đọc trơn cả câu ứng dụng .... .........Toán giữa học kì I ) Đề bài ... Đọc bài SGK Luyện viết ..Nêu cấu tạo tiếng đó ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b....Tìm tiếng có vần vừa học? ... uốn nắn....Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.. .. em thường thấy những gì trên bầu trời? + Em biết gì về bão.Trước khi mưa to em thường thấy nhiều đám mây đen trên bầu trời........... .. ........Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng....HS đọc thầm ...... chữa lỗi HS hay mắc : Luyện nói ... ........Chấm bài..Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.... nhận xét..........Quan sát..Một số em nói trước lớp . chỉnh sửa chữ viết cho HS... 3 . bão lũ..........ĐT ..HS theo dõi..... gặp mưa em làm thế nào? + Khi nào em thích có gió ? + Trước khi mưa to...... Tiết 4 ... . ..Đọc trước bài 39 . Ôn tập bài hát: Kiểm tra định kì ( Lý cây xanh I.....HS đọc tiếng có vần mới . mây..........Đáp án. nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Trên đường đi học về.... Đọc cả bài trên bảng d...Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng . mưa......... lũ? GV: NguyÔn Gío reo lao sao Bé ngồi thổi sáo .. .........Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập..Nêu tên chủ đề luyện nói ? .. .Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c.............. Điều chỉnh bổ sung :...Đọc CN. Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát N¨m häc 2010 .. Đọc câu ứng dụng .... nói trong nhóm đôi.HS viết bài trong vở tập viết.Biểu điểm trường ra Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc...

Củng cố dặn dò: 3' Nhận xét giờ học Dặn HS ôn lại bài hát đã học. Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi I. II. .Hướng dẫn HS .GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn . Cỏc hoạt động dạy. 2. Các hoạt động dạy học 1. mạnh dạn trước lớp. Bài mới: 28' a. II. .2011 Líp 1A4  82 . Hướng dẫn ôn tập GV HS HĐ/1: Ôn bài hát đã học . Giới thiệu bài N¨m häc 2010 . Đồ dùng dạy học Thầy : Tranh ảnh Trò : SGK III.Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản .Cả lớp hát .HS theo dõi .Kể về những hoạt động mà em thích . Mục tiêu: Giúp HS biết : . Giới thiệu bài b. 3. Bài mới: 28' a.GV bắt nhịp bài hát .GV chỉnh sửa cho HS HĐ/2: Tập biểu diễn .HS biểu diễn trước lớp bài hát đã học.Tại sao phải ăn uống hàng ngày ? 2. .Nhận xét đánh giá. .học 1.Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi . Đồ dùng dạy học GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát HS : Ôn thuộc bài hát đã học III .Uốn nắn chỉnh sửa cho HS HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp . Kiểm tra: 3' HS hát lại bài: . Kiểm tra: 4 ' .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .GV làm mẫu từng bài .HS tập theo từng động tác .Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên.

Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui chơi . Ôn tập bài 10 Tiết 3 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b. thể thao .Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.Dặn chuẩn bị bài sau .Chỉ và nói bạn nào đi . trò chơi mà các em chơi hàng ngày . HS : Bộ đồ dùng học toán. Mục tiêu: Giúp HS : . ngồi Đại diện các nhóm trình bày đúng tư thế ? Nhận xét bổ sung GV kêt luận 3 .Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . II.. . .Toán Phép trừ trong phạm vi 3 I . Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.Các hoạt động dạy học N¨m häc 2010 . trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ an toàn trong khi chơi . HĐ 2 Làm việc với SGK 10 ' Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK + Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng hình . HS GV: NguyÔn . đứng . .Những hoạt động vừa nêu có ích lợi Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ? nhanh nhẹn .Tại sao phải nghỉ ngơi ? .HS kể lại cho cả lớp nghe . hình nào vẽ cảnh luyện tập thể duc . Tìm hiểu bài GV HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8 ' . bảng con… III.2011 Líp 1A4  83 . Củng cố dặn dò 3 ' .Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .Nhưng nếu đá bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị Kết luận : GV kể tên một số hoạt động ốm .. khéo léo . GV Kết luận HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 : Quan sát tranh T /21 SGK .HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt động . hình nào vẽ cảnh nghỉ ngơi thư giãn ? + Nêu tác dụng của từng hoạt động .

2011 Líp 1A4  2+1=3 .GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.Hướng dẫn HS làm bài tập .Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn còn lại mấy chấm tròn? . Viết bảng .Ta có thể viết bằng phép tính nào? .Ta có thể viết bằng phép tính nào? . .( HS nhắc lại) . bớt đi 1 chấm tròn còn tròn.Vậy 2 bớt 1 còn mấy? . 3-1=2 1+2=3 . Kiểm tra: 4 ' .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con. nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận biết : + 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn. còn lại mấy chấm tròn? . .1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai" 2.GV viết lên bảng 2 . Hỏi còn lại mấy chấm tròn?" lại 1 chấm tròn.GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có 2 chấm tròn.Có 2 chấm tròn. Giới thiệu bài b .Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ 17 ' Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ 2-1 = 1 .GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép tính Thực hành 11' .GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1 chấm tròn..1=1 84 1+2=3 3.Bài mới: 33' a. bớt đi 1 chấm .1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn.1= 1) 3 .2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một" Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. .1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một " (HS nhắc lại) Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ 3-1= 2 và 3 .Còn lại 2 chấm tròn.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 1. .Điền số vào chỗ chấm 1+2 =3 3+2 =5 4 + 0.Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép tính hai trừ một bằng 1. .GV hướng dẫn HS quan sát mô hình.Hai bớt 1 còn 1 .Còn lại 1 chấm tròn 3-2=1 *Bài 1 Tính 2-1=1 1+1=2 3-1=2 2. = 4 2 .2 = 1 ( tương tự phép trừ 3.2=1 .Nhận xét chữa bài N¨m häc 2010 .

1=2 *Bài 2 Tính 2 3 - GV: NguyÔn 3.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . Hỏi còn lại mấy con ? 3-2=1 3 .GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3. cách làm tính theo cột dọc.Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập ----------------------------------------------------------Tiết 4 .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. tươi cười. .Nêu yêu cầu bài tập .Tập viết đồ chơi. ngà voi. II. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết. 2.HS viết bảng con : xưa kia. bay đi 2 con.Có 3 con chim.GV yêu cầu HS viết phép tính trên bảng con .Đánh giá 3-2=1 3.Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình. Kiểm tra: 4' . gà mái. .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập . Giới thiệu bài b.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.Củng cố dặn dò 3' . ngày hội. Hướng dẫn HS tập viết GV HS N¨m häc 2010 .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . . Bài mới: 28' a. viết đúng mẫu.2011 Líp 1A4  85 . vui vẻ I.Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học. bảng con III.Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/ 54 rồi nêu bài toán. . Mục tiêu . .1=2 1 2 1 1 *Bài 3 Viết phép tính thích hợp .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . viết đẹp.Các hoạt động dạy học 1.Nhận xét.Làm bài tập vở bài tập .

Các con chữ được nối liền nhau.GV cho HS quan sát bài viết mẫu .Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?. II. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hướng dẫn HS tập viết . .Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng? ..HS nhận xét. . .Yêu cầu HS viết bảng con .5 dòng kẻ ly? .. Học tập N¨m häc 2010 . .Nhận xét tuần a.GV uốn nắn HS viết bài HĐ 3: Chấm và chữa lỗi . .Nhận xét chung giờ học..ô.Thực hiện tốt nội quy trường lớp ..GV uốn nắn HS Luyện viết vở tập viết .Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần. .HS đọc . . . u cao 2 dòng kẻ ly. Đạo đức .GV chấm điểm một số bài của HS . tự chữa lỗi 3 .GV treo bảng chữ mẫu .Những con chữ nào viết với độ cao 2 dòng kẻ ly? . . đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. ư. Nội dung sinh hoạt 1.Nhận xét về cách trình bày bài viết . Mục tiêu .HS theo dõi . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. i.t cao 3 dòng kẻ ly.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly..GV nhận xét . ơ.Nhận xét. .Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng trong một từ. lễ phép biết chào hỏi thầy cô.h cao 5 dòng kẻ ly. v.Gọi HS đọc .GV giảng từ . a.Nhìn chung các em ngoan.HS viết bảng con .GV viết mẫu .Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? . Tiết 5 Sinh hoạt I. khoảng cách giữa hai từ trong một dòng.2011 Líp 1A4  86 .Mỗi từ gồm 2 tiếng.chữa một số lỗi HS hay mắc. GV: NguyÔn .HS viết bài vào vở. b.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.Lưu ý HS tư thế ngồi viết . Củng cố dặn dò: 3 ' ..

. đúng giờ.Học sinh đọc viết được: au. thực hiện tốt các nề nếp học tập.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11. 2.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . 1.Đa số các em có ý thức học tập. II.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu. .HS có đầy đủ đồ dùng học tập. . vệ sinh. bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về. III. ngày học hay.Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt. Lò Thị Sáng. thực hiện tốt các nền nếp học tập. vệ sinh.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.Đọc được từ.Luyện nói từ 2 .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. cây cau. Đỗ Thị Mai Hương .Phương hướng hoạt động tuần .Đi học đều đúng giờ.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu . sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Tuần 10 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. au âu . Tiếng việt: Bài 38: I. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện. . . đoàn kết giúp đỡ bạn. giờ học tốt.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương . sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.. tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Các hoạt động khác .Các em đi học đều. N¨m häc 2010 . c. cái cầu.Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu truyện kể. . âu. . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. 3.2011 Líp 1A4  87 . Mục tiêu. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. Chào cờ Tiết 2. HS ngoan. . . .Duy trì nề nếp thể dục. lễ phép chào hỏi người trên. có đủ hoa tay. mặc đúng trang phục học sinh. Kiểm tra (5'). Đồ dùng dạy học. Hoạt động dạy học. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.

1-2 học sinh đọc toàn bài. Bà cháu -Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến của mình trước lớp. cầu. . * Hoạt động 2.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Học sinh viết vào bảng con. . . 2.gài vần au.nhóm.Giới thiệu câu ứng dụng.Giới thiệu vần. . + Quan sát tranh. âu. * Hoạt động 1. + Trong tranh em thấy vẽ gì? + Người bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì? + Trong nhà em ai là người nhiều tuổi nhất? + Bà thường dạy các cháu điều gì? N¨m häc 2010 . tiếng cau.2011 Líp 1A4  88 au âu cây cau cái cầu au âu (Tiếp). .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.âu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đọc viết bảng con. nêu tên bài luyện nói. . . . Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về. .Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Luyện nói. .Quan sát tranh. lớp. Dạy vần au.Luyện tập (37'). Bài mới (35').Tiếng việt: Bài 39: * Hoạt động 3. nêu nội dung tranh. âu.Nêu cấu tạo. .Luyện đọc từ ứng dụng. gạch chân các tiếng có vần vừa học. nêu cách đọc.Học sinh luyện đọc.Giới thiệu bài. .Học sinh đọc cá nhân. . . eo ao chú mèo ngôi sao GV: NguyÔn au cau cây cau âu cầu cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu au âu cây cau cái cầu Tiết 3.au. nêu cách viết.

..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Em yêu quý bà nhất ở điều gì? + Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu? Em đã giúp bà làm được những việc gì? 3... ..89 ..1 2 ... Mục tiêu......1+ 1 = 3 1 1+ 4 = 5 2 N¨m häc 2010 .... + Thực hiện phép tính.......... chuẩn bị bài sau... Điều chỉnh bổ sung............. 3 .....Học sinh kể những việc làm của mình đã giúp bà.2 2+ 1 = 3 3 ... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2....Đồ dùng dạy học toán biểu diễn...Tìm tiếng có vần au âu ? .. ...... ... 1+ 2 = 3 1+ 1 1+ 3 = 4 1+ 2 1+ 4 = 5 2+ 2 1+ 1 = 2 3 .. ....1 2 1 3 .Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.. ... ......dặn dò(3'). Giáo viên..Học sinh làm phiếu bài tập..Nêu yêu cầu bài tập. Hướng dẫn học sinh luyện tập.......... bút. Đồ dùng dạy học.. Tiết 4: Toán Luyện tập..... bảng......................Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.............. III... GV: NguyÔn ........ ......Kiểm tra (4')...2011 Líp 1A4  Bài tập 3(55) + .... Bài mới (33').Về nhà học bài..... ... Củng cố ............................. .Nhận xét sửa sai.2 2 + 1 1 3 = = = = = 2 1 + 1 +1 = 3 3 3............' 1...... Học sinh: Que tính...... .. Bài tập 1(55)Tính... II. .Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.....1-1=3 4 3 ........ Hoạt động dạy học.(55) I.Giáo dục học sinh yêu thích môn học...1 Bài tập 2 (55) Tính... phấn......Hoc sinh làm vào bảng con.........Nêu yêu câu bài..... .....

.....Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe? 2.. Kiểm tra: ( 4') ............................ II...... Củng cố .Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .......Như vậy cha mẹ mới vui lòng .dặn dò (3')....... ... 2 3 3...Nêu yêu cầu bài .....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ...Nêu yêu cầu bài ..... Các hoạt động dạy học 1....... ......1 = 1 GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5 3 ... ..... chuẩn bị bài sau...........Bài mới:(28' ) a....... ....................... đối với em nhỏ cần nhường nhịn ..... tôn trọng con người................Học sinh làm vào vở ......1 = 2 Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp..Về nhà học bài.. Đồ dùng dạy học ...... Tiết 5..... Đạo đức 1 2 = = 1 1 Lễ phép với anh chị ...Giáo dục học sinh tình yêu thương ....Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép.............2011 Líp 1A4  90 ...........Trò: Vở bài tập đạo đức III.......Nhận xét giờ học...... Giới thiệu bài b...Thầy :Các tấm gương ... 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 .Học sinh làm vào bảng con................. Điều chỉnh bổ sung.. Nội dung N¨m häc 2010 ... nhường nhịn em nhỏ I.... ....... . Mục tiêu : .bài thơ về chủ đề bài học .........

.Tên là gì .Quan sát nhận xét ở từng tranh có những ai ? họ đang làm gì ? -Nhận xét việc làm của họ ? học sinh trình bày trướclớp .2011 91 Líp 1A4  .Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và không nên .lễ phép với anh chị .Nối tranh 1 với không nên -Nối việc làm tốt với chữ nên .Học sinh làm bài tập . như thế nào ? +Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở tranh bài tập .Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ .Học sinh tự liên hệ . Tranh có những ai .Tranh 1.Qua 2 bức tranh trên em học tập điều gì ở các bạn ? + Hoạt động 2 : Liên hệ . I. GV: NguyÔn . -Học sinh nối tiếp nhau trình bày. .Học động tác kiễng gót. học lớp mấy ? .Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ? . 2 tay chống hông. Em nói lời cảm ơn anh. có quả cam anh nhường cho em. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước. sống hoà thuận . Em lễ phép với anh .. Anh đã nhường nhịn em. .Em có anh . mấy tuổi . họ đang làm gì ? Như vậy anh em có hoà thuận không ? .Củng cố dặn dò : (3') .Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng N¨m häc 2010 . . nhường nhịn em nhỏ .Việc nào làm chưa tốt với không nên 3. Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN. .Mục tiêu: .Về học bài chuẩn bị bài sau.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi . .Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau rất hoà thuận . chị hay em nhỏ ? ..

đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần) + Học kiễng gót 2 tay chống hông . .Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác . N¨m häc 2010 . cái phễu. Đồ dùng dạy học.Phương tiện.Học sinh đọc viết được: iu.Giáo viên hệ thống bài học .Luyện nói Từ 2 . lưỡi rìu. * Trò chơi "Qua đường lội" .Cho học sinh chơi 2. . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Học sinh tập 4. ******* ******* ******* 7' ******* ******* ******* Tiết 2: Tiếng việt: Bài 40: I. .sửa sai cho học sinh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn II. .Tập hợp lớp. Thân người thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.Có ý thức tự giác trong giờ học.Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . 16' GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần cơ bản: + Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước. phổ biến nội dung bài học 12' . . đồng thời 2 tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng). . . còi. II.3 lần.Sân tập. .Nội dung và phương pháp lên lớp Thời Nội dung gian * Phần mở đầu: . câu ứng dụng: Cây bưởi.Địa điểm. III. êu.Trò chơi hồi tĩnh.Nhận xét giờ học. iu êu . * Phần kết thúc: Đi thường theo hàng dọc.Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao.Đọc được từ.5 lần. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu .Giáo viên quan sát. đứng đưa 2 tay dang ngang .Trò chơi diệt con vật có hại. Mục tiêu.2011 Líp 1A4  92 .Đứng vỗ tay và hát. .3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.

. Dạy vần ay. .gài vần ay.Luyện nói. . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. nêu nội dung tranh. nêu cách đọc. nêu tên bài luyện nói.Luyện tập (37').Quan sát tranh.1-2 học sinh đọc toàn bài. . . * Hoạt động 2. .Học sinh đọc cá nhân. Bài mới (35'). Kiểm tra (5').Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. Hoạt động dạy học. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. gạch chân các tiếng có âm vừa học. nêu cách viết.Luyện đọc từ ứng dụng. nhảy. 2. Ai chịu khó? . . Tiết 3. + Đọc viết bảng con. GV: NguyÔn 1.Học sinh viết vào bảng con.ây. Cây bưởi.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.nhóm. * Hoạt động 1.ây. . lớp.Học sinh luyện đọc.2011 Líp 1A4  93 iu êu lưỡi rìu cái phễu au âu cây cau cái cầu iu rìu lưỡi rìu líu lo chịu khó êu phễu cái phễu cây nêu kêu gọi iu êu lưỡi rìu cái phễu iu êu (Tiếp). + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Khi nào cần đi máy bay? + Hằng ngày em đi học bằng gì? N¨m häc 2010 . .Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. III. . tiếng bay. . + Quan sát tranh.Giới thiệu vần.Giới thiệu câu ứng dụng. .Giới thiệu bài.Nêu cấu tạo.Tiếng việt: Bài 40: * Hoạt động 3.

...Học sinh quan sát hình vẽ trang 56... Còn mấy que tính? ..Học sinh làm vào bảng con.. 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 ......Bốn trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2.. .. .. II.. Bài mới (33').. N¨m häc 2010 .... Học sinh: Bảng con...... Sử dụng sách giáo khoa.. Giáo viên: Bảng phụ.... .... 1................ Kiểm tra (4')......... Hoạt động dạy học.Giáo dục học sinh yêu thích môn học...2 = 2 .... Sử dụng đồ dùng học toán........ Toán: Phép trừ trong phạm vi 4.....2011 Líp 1A4  4 .... ....... Mục tiêu..... Đồ dùng dạy học.... bớt 1 que tính....Viết phép tính trừ trong phạm vi 4.Lấy 4 que tính.. III... 2.. Củng cố .........3 = 1  3 + 1 = 4 1 + 3 = 4  94   4 ... Tiết 4..Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép ....2 = 2 4 ... + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 3....... ....... .. ..... trừ. ...Điều chỉnh bổsung...... .... chuẩn bị bài sau..Tìm tiếng có vần iu êu? ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3..........................1 =1 * Hoạt động 1...... .Biết làm tính trừ trong phạm vi 4...... que tính..... . I........1 = 3 4 .....Về nhà học bài.....Giáo viên đọc các phép tính ...... .dặn dò(3')........... ........ phấn.......1 = 3 4 .

...Tìm hiểu bài N¨m häc 2010 ...Hình ảnh một số qủa dạng tròn.. Mục tiêu: ....... 2 + 2 = 4 4 ....... chuẩn bị bài sau .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .1 = 2 3 ........ 1 1 2 3 1 Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp........... Đồ dùng dạy học Thầy: Một số quả: Bưởi.. 4 .Học sinh biết được hình dáng........Giới thiệu bài b.... ....tuyên dương..... táo..... .......sửa sai.....Nhận xét sửa sai..........................Nêu yêu cầu bài tập.... .... màu sắc một vài loại quả ....................2 = 1 1 + 1 = 2 4 .....3 = 1 Bài tập 2 (56).......Nêu yêu cầu bài tập 3.......Điều chỉnh bổsung...........Bài mới 28' a....2011 Líp 1A4  95 ........ ....Nhận xét giờ học.... Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật..... 3 4 2 1 4 - + + 3 1 1 2 1 2 1 = = = = = 4 1 4 2 1 3 3 4 3 . ........HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích...Về nhà học bài. Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.. III............... II...1 = 3 3 ..... Vẽ quả ( quả dạng tròn) I. Các hoạt đông dạy học 1..... cam.. .Học sinh làm vào bảng con ..Biết cách vẽ quả...Nhận xét ......Học sinh làm bài vào bảng con... 2 3 1 2 GV: NguyÔn ........ .Nhận xét ..... vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích........ Củng cố .dặn dò (3').. .2 = 2 Bài tập 1(56). Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 ......... 4 1 = 3 3. xoài .Học sinh làm vào vở...

Học sinh nhận xét màu của quả.. * HĐ 3: Hướng dẫn thực hành: Vẽ quả mà em thích: ... N¨m häc 2010 .... ..... tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý 3..................................... quả đu đủ có thể vẽ hình tròn..Giáo viên giới thiệu hình các loại quả và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Đây là quả gì? + Hình dạng của quả? + Màu sắc của quả? .......Giáo viên giúp học sinh: + Cách vẽ hình... Mục tiêu........... ........ ......................Giáo viên bày mẫu: bày một số quả lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi mẫu một quả....................Nhìn mẫu vẽ cho giống quả .... .........Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng): + Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú............... ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV * HĐ1: Giới thiệu các loại quả: ... Tiết 2.... tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý thích HS + Quả xoài màu vàng GV: NguyÔn + Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng ngà + Quả cam màu vàng đậm + Quả dưa hấu màu xanh đậm ... Tiếng việt: ôn tập giữa học kỳ 1...Học sinh đọc.Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ)......Củng cố dặn dò: 3' .Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá)...................Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả. loại có hình và màu đẹp.........Giáo viên nhận xét tiết học .. viết một cách chắc chắn các âm vần đã học............Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm một vài loại quả mà các em biết: .. Điềuchỉnh bổ sung.2011 Líp 1A4  96 ... * HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả: ... ...... I.... Vẽ quả mà em thích + Cách vẽ hình..........

ôn tập.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng. Đồ dùng dạy học. 2. . III. . viết bảng con: nghỉ hè. * Hoạt động 2.2011 Líp 1A4  97 . Học sinh: Bảng.đồng thanh. vần tiếng đã học. phấn.Học sinh đọc. ia ch tr ng gh kh nh th chia tria ua trua ưa trưa ôi trôi chua chưa chôi ngua ngưa ngôi khia khua khưa khôi nhia nhua nhưa nhôi thia thua thưa thôi thái tử cá trôi . 1. nêu cách viết.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc.Giáo dục học sinh yêu thích môn học. . Bài mới (35').Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. . . . khôi ngô giữa trưa lưa thưa ngôi sao N¨m häc 2010 . cá nhân.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. + Đọc.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. II.Luyện đọc từ ứng dụng. * Hoạt động 1. . Kiểm tra (5'). GV: NguyÔn Giáo viên: Bảng ôn tập. bút.Học sinh bảng con.Giới thiệu bài. . Hoạt động dạy học. .Học sinh nhắc lại các âm.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. xe máy + Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ. bé Hà tỉa lá.

.........Nhận xét........dặn dò(3)..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 3. Giáo viên..Đọc toàn bài trên bảng..... phấn.Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.. Củng cố .Về nhà học bài.. . Tiếng việt: GV: NguyÔn ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp)..Luyện đọc bài tiết 1....... ....... Đồ dùng dạy học......... chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ....... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2.... ...Về nhà học bài....Giới thiệu câu ứng dụng. N¨m häc 2010 ....Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ..... bút. .... .....Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4............. ...Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.. . ....dặn dò(3'). ...... 3.. nhóm..... Luyện tập (37'). nêu cách viết... III. + Thực hiện phép tính. . * Hoạt động 3.... nhóm....Luyện đọc cá nhân..2011 Líp 1A4  98 ..........Giáo dục học sinh yêu thích môn học......... lớp....Luyện viết: Giáo viên viết mẫu.. Học sinh: Que tính....... Tiết 4: Toán: Luyện tập..... Gió lùa kẽ lá Lá kẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa...... Hoạt động dạy học.......... II..... chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.......... Củng cố .Nhắc lại nội dung toàn bài.........Học sinh đọc bài cá nhân.(57) I. Mục tiêu.. ... bảng....... ......tuyên dương.. + Tìm tiếng có vần đã học? + Nêu cấu tạo một số tiếng? ......... ......Nhắc lại nội dung toàn bài. Chú Tư ghé qua nhà.Quan sát tranh nói nội dung tranh..' 1... ..... Điều chỉnh bổ sung... Bài mới (33')........Kiểm tra (4'). cho bé giỏ cá giỏ cá mây bay 3... .... lớp.... ......

Đồ dùng dạy học: Thầy: Bài mẫu về xé.2 4 .Nhận xét giờ học. .Nêu yêu cầu bài tập.1 . = . dán hình con gà con đơn giản .Hoc sinh làm vào bảng con. .1 = 3 4 . dán hình con gà con I. 4 . giấy trắng làm nền. .dặn dò (3'). 4 . chuẩn bị bài sau.Nêu yêu câu bài. Hướng dẫn học sinh luyện tập.1 2 + 3 3 5 3 .Hồ dán. Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công: Xé.2 . phẳng II. > .Mục tiêu: . 4 3 3 1 2 1 3 1 2 GV: NguyÔn 4 2 2 4 3 1 Bài tập 2 (57) Tính.1 = 1 Bài tập 4 (57) < . Khăn lau tay N¨m häc 2010 .2 = 2 3 . Bài tập 1(57)Tính.Xé được hình con gà con. .1 < 3 + 1 Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp 3 4 + 1 2 = = 4 2 3. dán hình con gà con. .1 = 2 4 .Học sinh làm vào vở 3 .Học sinh làm phiếu bài tập.Nêu yêu cầu bài .2 4 + 1 1 5 Bài tập 3(57) Tính. có trang trí cảnh vật Giấy thủ công màu vàng .2 4 .Về nhà học bài.1 > 3 .2011 Líp 1A4  99 . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Nhận xét sửa sai. . Củng cố .3 < 4 .2 = 1 4 .1 = 3 4 .Biết cách xé. dán cân đối.

cạnh ngắn 2. đánh dấu.Trưng bày một số sản phẩm. đuôi và màu lông? Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu _ Khi xé.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. khăn lau tay III. hồ .Xé 4 góc của hình chữ nhật. thân. Giáo viên hướng dẫn mẫu: 8 ô. sửa để cho giống hình thân gà. dán hình con gà con. bút màu.Giới thiệu bài b.Các hoạt động dạy học: 1. vẽ và xé 1 hình vuông cạnh 5 ô. . đánh dấu. không xé theo ô). . hình dáng. Vở thủ công. hình chữ nhật có cạnh 10 ô. Vì mắt gà rất nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt gà. mắt. dán hình con gà tiếp” N¨m häc 2010 . hỏi: .Xé chỉnh. Sau đó tiếp tục xé chỉnh.dặn dò: 3' . đếm ô. _ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân. . Hướng dẫn HS xé dán hình GV HS *HĐ1: Quan sát . . Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ. e) Dán hình: Vẽ hình tam giác.Bài mới: 29' a. (Dùng giấy cùng màu với đầu gà) d) Xé hình mỏ. đánh dấu. cánh.Củng cố .Nhận xét.Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà b) Xé hình đầu gà: đếm ô.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm.Vẽ và xé 4 góc hình vuông. đánh giá sản phẩm .Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. đuôi. vẽ có thể chọn giấy màu theo ý thích. . c) Xé hình đuôi gà: . lật mặt sau. màu sắc của con gà? + Em nào biết gà con có gì khác so với gà lớn về đầu.Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.Bút chì. Xé thành hình tam giác đầu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Trò: Giấy thủ công màu vàng. chân và mắt gà: Đếm ô. sửa cho gần tròn giống hình đầu gà.2011 Líp 1A4  100 .nhận xét: Cho HS xem bài mẫu. dán. Giấy nháp có kẻ ô. . 3. a) Xé hình thân gà: . chân gà (các hình này chỉ xé ước lượng. chân gà cho cân đối. vẽ và xé một hình _ vuông mỗi cạnh 4 ô. các em đỏ).

Có khái niệm ban đầu về phép trừ. Kiểm tra (3). Trả bài kiểm tra hôm trước. N¨m häc 2010 .Học sinh làm vào bảng con. . bớt 1 que tính.Học sinh quan sát hình vẽ trang 59. + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 4. Toán. Tiết 4.Học sinh làm vào bảng con .Nêu yêu cầu bài tập. que tính.1 = 1 101 . * Hoạt động 1. 5 5 5 5 - 1 2 3 4 = = = = 4 3 2 1   4 + 1 = 5 1 + 4 = 5   5 .Viết phép tính trừ trong phạm vi 5. I. II. III.2 = 1 5 . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng việt: GV: NguyÔn Kiểm tra định kỳ. Sử dụng đồ dùng học toán. mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. .Lấy 5 que tính. Học sinh: Bảng con. 3. 2. . Sử dụng sách giáo khoa.Năm trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2. Bài mới (34').4 = 1 .Giáo viên đọc các phép tính . 2 .Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.3 = 2 3 .2011 Líp 1A4  3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 Bài tập 1(59). Hoạt động dạy học. . Phép trừ trong phạm vi 5. . .Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Còn mấy que tính? . Mục tiêu.Nhận xét .2 = 3 5 . phấn.tuyên dương. . (Đề bài và đáp án nhà trường ra). Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bảng phụ.1 = 4 5 .

Biết kết hợp vận động phụ hoạ.1 = 4 1 5 . .3 = 1 5 Bài tập 2 (59) Tính.Học sinh làm vào vở.1 = 4 5 4 .Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca . .3 = 2 2 5 .4 = 1 5 4 + 1 = 5 5 Bài tập 3 (59).sửa sai. .Thầy: Nhạc cụ . chuẩn bị bài sau.1 = 2 4 4 . . 5 5 1 2 + + + - GV: NguyÔn 2 1 2 3 4 2 1 2 3 = = = = = = = = = 5 4 2 1 3 2 5 3 1 3 2 . III. 5 5 3. Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát :Tìm I Mục tiêu: . 5 . kiểm tra: ( 4' ) N¨m häc 2010 .dặn dò (3').1 = 3 2 5 .Về nhà học bài. Củng cố . chai sỏi.2011 Líp 1A4  102 2 1 = = 3 4 bạn thân .Nhận xét sửa sai.Trò : Thanh tre . . Đồ dùng dạy học : . biết kết hợp vỗ tay đệm theo. Các hoạt động dạy học: 1. Lí cây xanh .2 = 3 5 5 .Nhận xét . .Học sinh làm bài vào bảng con. .Nêu yêu cầu bài tập 3. II.Nhận xét giờ học. . 4 3 1 Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3 .Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.

-Từng nhóm biểu diễn trước lớp.2011 Líp 1A4  103 . .Cho học sinh chơi 3. hành vi có hại cho sức khỏe. Giới thiệu bài : b. 3.Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo ai yêu những người bạn thân .Bài học trước? Hoạt động nghỉ ngơi . .Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ? . ta cầm tay múa vui nào. tìm đến đây tiết tấu lời ca.từng nhóm biểu diễn.Kiểm tra bài cũ: 4' . . củng cố dặn dò: ( 3') .Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí? . chim đậu trên cành chim hót líu lo. tập hát kết hợp vỗ tay vận động phụ hoạ. . . + hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh -Cả lớp ôn bài hát . Bài mới: (28' ) a. tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát. II.Mục tiêu: .Nhận xét tiết học.Nhận xét. .Trò: đồ dùng học tập .Đồ dùng dạy học: . Nào .bài mới: 28' * Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành .Thầy: nội dung bài ôn.Nội dung ôn tập : + Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn thân . Tiết 2: Tự nhiên & xã hội Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. líu lo là líu lo. 2.4 lần.Các hoạt động dạy học. N¨m häc 2010 .Học sinh hát lại cả 2 bài hát.Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan . líu lo là líu lo ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I.Tập hát kết hợp với vận động phụ hoạ. 1. GV: NguyÔn Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. III.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh hát bài : Lí cây xanh 2.

GV: NguyÔn . .Nhận xét giờ học.tai. chuẩn bị bài sau.. . mình.Đọc được từ. tay. mặt. chân. .Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? * Hoạt động 2: kể lại những việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày . Đồ dùng dạy học.Đại diện một số nhóm lên kể trước lớp. . . Củng cố.Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? .về ôn lại bài. . Kiểm tra (5').Chân.Mắt.Luyện nói từ 2 . * Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày.Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho nhau nghe về những việc làm trong ngày của mình.Giáo viên nhận xét. . .Học sinh kể lại trong ngày mình đã làm được những việc gì ? . II. tai. Mục tiêu. ..Nhắc lại nội dung bài. III.Gồm 3 phần: đầu. tay. 2. 104 iu êu lưỡi rìu cái phễu iêu yêu N¨m häc 2010 . + Đọc viết bảng con. báo hiệu mùa vải thiều đã về. yêu..Không nên chơi súng cao su vì chơi súng cao su rất có hại.Bài mới (35'). câu ứng dụng: Tu hú kêu. mũi. yêu quý.chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? .. 1..Dặn dò: 3' . 3. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. mũi. .cơ thể người gồm mấy phần? . .3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu. diều sáo.2011 Líp 1A4  .Học sinh đọc viết được: iêu. . Hoạt động dạy học. Tiết 2: Tiếng việt: Bài 41: I.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chành" * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.. Đọc bài trong SGK. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. tay.

.Quan sát tranh. . . nêu cách đọc. nêu tên bài luyện nói. N¨m häc 2010 . * Hoạt động 3. gạch chân các tiếng có âm vừa học. .ây. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu? + Em năm nay lên mấy? + Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy em? Nhà em có mấy người? + Em thích học môn gì nhất? 3.Luyện nói.Học sinh luyện đọc. Củng cố . nhảy.nhóm.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.1-2 học sinh đọc toàn bài.ây. . . .Giới thiệu bài.Tìm tiếng có vần ay.gài vần ay. * Hoạt động 2. Dạy vần ay.Luyện tập (37').Học sinh viết vào bảng con. nêu nội dung tranh. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. Tiết 4.Giới thiệu câu ứng dụng.dặn dò(3').Giới thiệu vần.Tiếng việt: Bài 41: GV: NguyÔn iêu diều diều sáo buổi chiều hiểu bài yêu yêu yêu quý yêu cầu già yếu iêu yêu diều sáo yêu quý iu êu (Tiếp).Nêu cấu tạo. . Bé tự giới thiệu .Học sinh đọc cá nhân. + Quan sát tranh.2011 Líp 1A4  105 iêu yêu diều sáo yêu quý Tu hú kêu. . lớp. . tiếng bay. .Luyện đọc từ ứng dụng. chuẩn bị bài sau.Về nhà học bài. . . báo hiệu mùa vải thiều đã về.ây? .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. nêu cách viết.

Mục tiêu. tẩy. II. Nội dung sinh hoạt.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng thật nhiều.Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 5. vệ sinh trường lớp sạch sẽ. đọc bài. nhược điểm trong tuần.Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao. Đạo đức: . Lò Hương. 3. chữ viết có nhiều tiến bộ: Hoài Anh.Đi học đều. làm toán chậm.phấn: Vì Văn Nam. Các hoạt động khác: . Toàn.2011 Líp 1A4  106 .Trong giờ học chú ý lắng nghe. .Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.Tham gia giữ vệ sinh các nhân. tinh thần học tập. Phương hướng tuần tới. thái độ. N¨m häc 2010 . đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. II. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. . đoàn kết hòa nhã với bạn. tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập. 2. . Đỗ Hương. hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài.Song bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chữ viết xấu. .Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11. Sinh hoạt lớp. GV: NguyÔn Tuần 10. I. Dũng. Học tập: . .Nâng cao ý thức. . lễ phép biết vâng lời thầy cô. đồ dùng học tập còn thiếu như que tính. 1.Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.Trong tuần học sinh ngoan.

2011 Líp 1A4  107 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn N¨m häc 2010 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->