P. 1
Giao an Lop 1 Du Cac Mon Tuan 6 10 Co the Duc

Giao an Lop 1 Du Cac Mon Tuan 6 10 Co the Duc

|Views: 722|Likes:
Được xuất bản bởiTran Nguyen

More info:

Published by: Tran Nguyen on Dec 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2011

pdf

text

original

·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn

ThÞ H¶i YÕn
Tuần 6
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 :
Chào cờ
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 22 : p - ph nh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề" Chợ, phố, thị xã."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng Việt
III . Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm p- ph
- GV giới thiệu âm p
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm p
- Nhận xét đọc âm ,
- Lấy thêm âm h để ghép thành âm ph.
- GV ghi bảng - đọc mẫu
- Âm ph được ghép bằng mấy con
chữ ?
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng phố
- Nhận xét- nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- HS quan sát tranh- nêu nội dung
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm nh (tương tự)
- So sánh chữ ph với chữ nh?
- yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- HS đọc CN - ĐT
- HS tìm và cài âm p
- HS cài âm ph
- HS đọc ĐT- CN
- HS cài tiếng phố
- HS đọc ĐT- CN


- HS đọc CN - ĐT
- Giống nhau:đều có h đứng sau .
- Khác nhau: có p và n đứng trước .
- HS đọc cả 2 sơ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
1
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV giới thiệu từ ứng dụng
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài.
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
*Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh

Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu
nội dung tranh vẽ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết ,
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Thu vở chấm bài nhận xét.
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+Tranh vẽ cảnh gì ?
+Em đã được đi chợ bao giờ chưa?
+ Chợ có bán những gì?
+Địa phương em có chợ không ?
+Nơi em ở có gần phố hay thị xã không?
- HS đọc thầm
phở bò nho khô
phá cỗ nhổ cỏ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 47
nhà dì na ở phố, nhà dì có chó
xù.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc thầm , cá nhân.
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 47
chợ, phố, thị xã


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
2
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 4 - Toán
Số 10
I. Mục tiêu
- HS có khái niệm ban đầu về số 10.
- Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số
đã học.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10
HS :Bộ đồ dùng học toán
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ...
9.>..1 1.<..9 9..=.9
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 33
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
3
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
GV HS
*Giới thiệu số 10
- Cho HS quan sát tranh SGK/36
- Trong tranh có mấy bạn đang chơi?
Và có mấy bạn chạy đến nữa?
- Tất cả có mấy bạn?
- GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn,
thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm
tròn?
- Tương tự : Lấy 9 que tính, thêm 1
que tính nữa là mấy que tính?
- Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu
đều có số lượng là mấy?
- GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng
của mỗi nhóm đồ vật.
- GV ghi số 10 lên bảng
- GV giới thiệu số 10 viết in, số 10
viết thường.
- Hướng dẫn viết số 10
- GV viết mẫu
- Vậy số 10 đứng sau số nào?
- Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10
và ngược lại.
- Số 10 lớn hơn những số nào?
- Trong dãy số đó số nào lớn nhất, số
nào bé nhất?
* Luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- GV viết mẫu
- GV uốn nắn HS viết
- GV nêu yêu cầu bài tập 2.
- Đếm số lượng cây nấm trong mỗi
tranh- ghi số lượng đếm được vào ô
trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GV hướng dẫn mẫu
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài vào bảng con
- Nêu cấu tạo số 10 .
- GV nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Gọi HS làm bài trên bảng - dưới lớp
làm bài tập SGK/ 37 .
- HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến
lớn và từ lớn đến bé .
- GV nêu yêu cầu bài tập 5.
- Gọi HS làm bài trên bảng- dưới lớp
- HS quan sát tranhSGK/36
- Có 9 HS đang chơi
- Có 1 bạn chạy đến
- Tất cả có 10 bạn.
- 10 chấm tròn
- 10 que tính
- HS đọc số 10
- HS viết bảng con số 10
10 10 10 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
*Bài 1: Viết số 10
10 10 10 10
- HS viết vào bảng con, viết vào vở
*Bài 2: ( Số ) ?
6 8 9 10
* Bài 3: ( Số ) ?
- HS ghi kết quả vào bảng con
Nêu cấu tạo số 10
10 gồm 9 và 1
10 gồm 8 và 2
10 gồm 7 và 3
10 gồm 6 và 4
10 gồm 5 và 5
10 gồm 10 và 0
*Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
* Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo
mẫu
4
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Luyện tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tiết 2)
I. Mục tiêu
- Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.
- Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
II . Đồ dùng dạy học
GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi".
HS : Đồ dùng học tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 28
/
GV HS
*HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất?
GV hướng dẫn thi .
- Nêu tiêu chuẩn thi
- Tổ công bố kết quả thi .
- Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ
- Tổ chức thi cả lớp
- Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp , tuyên
dương
Công bố kết quả cuộc thi
HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân
yêu ơi"
*HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ
cuối bài .
- GV đọc mẫu
- HS đọc theo .
*GV kết luận chung :
- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập .
- Gĩư gìn sách vở ,đồ dùng học tập
giúp các em thực hiện tốt quyền được
học của mình .
Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập
lên bàn .
- Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2
bộ vở đẹp nhất
- HS học hát
"Muốn cho sách vở bền lâu
Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn"
3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
5
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào
để các em học tập được tốt?
- Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.

Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I/ Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự hơn giờ trước.
- Học dàn hang, dồn hàng.Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản
đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội " . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động .
II/Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III/ Nội dung và phư ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phươơng pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân ttrờng
* Đi theo vòng và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
12
/
8
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2,3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
6
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 23 : g gh
I . Mục tiêu
- HS đọc, viết được g, gh, gà ri, ghế gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề" gà ri, gà gô."
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ
HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt
III . Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết nh, ph, phở bò, nho khô .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm g
- GV giới thiệu âm g
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm g , nhận xét đọc âm .
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà?
Nhận xét,nêu cấu tạo đánh vần đọc
trơn .
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm gh (tương tự)
- GVgiải thích gh được gọi là gh kép
- So sánh chữ g với gh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao 5
/
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng có âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn
từ .
- GVgiải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm g
- HS ghép tiếng gà
- HS đánh vần, đọc trơn
gà ri
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: cách đọc .
- Khác nhau: cách viết .
- HS đọc cả 2 sơ đồ
- HS đọc thầm
nhà ga gồ ghề
gà gô ghi nhớ
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
7
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa g ,
gh
vừa học .
Tiết 2 : Luyện tập(37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên nêu quy trình viết .
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
* Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
+ Trong tranh vẽ những con vật nào?
+Gia đình em có nuôi gà không?
+ Gia đình em nuôi những giống gà
gì?
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 49
nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 49
gà ri, gà gô


3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Tìm tiếng có vần vừa học .
- Đọc trước bài 24 q , qu , gi ,
Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS có kiến thức chắc chắn về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
8
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS : Bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 4
/
- Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại.
- Viết bảng số 10
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV cho HS quan sát bài tập 1
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn mẫu
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- GVvẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- GV nêu yêu cầu tập 5 .
- Hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 Nối ( theo mẫu
- HS làm bài
*Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
- HS làm bài trên phiếu
*Bài 3: Có mấy hình tam giác?
Có 10 hình tam giác .
- HS làm bài trên bảng trtên bảng con
* Bài 4 ( > < = ) ?
0 < 1 1 < 2 2 < 3 3 < 4
8 > 7 7 > 6 6 = 6 4 < 5
* Bài 5 ( Số)
- HS làm bài trên bảng con
G G
C ³ C ®

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Nhắc lại cấu tạo số 10 .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau . Luyện tập chung .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
9
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn
I. Mục tiêu
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam,
bưởi, hồng, táo).
- Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn.
- HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng.
II. Đồ dùng dạy học
- Thày :- Một số ảnh, tranh vẽ về các loại quả dạng tròn
- Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát
- Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn.
- Trò: Vở vẽ , bút chì màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
dạng tròn:
- G v cho học sinh quan sát, nhận xét các
loại quả dạng tròn qua ảnh, tranh vẽ và
mẫu thực.
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận xét về hình dáng, màu sắc của các
loại quả dạng tròn.
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ, cách nặn
- Giáo viên vẽ một số hình quả
đơn giản minh hoạ trên bảng, hoặc lấy
đất màu hay đất sét nặn một quả dạng
tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ,
cách nặn theo các bước như sau:
+ Vẽ hình quả trước, vẽ chi tiết và
vẽ màu sau. Chú ý bố cục (hình vẽ vừa
với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).
+ Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo
dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả, sau
đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm,
cuống, ngấn múi ...
*HĐ 2 Thực hành:
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.
+ Quả táo tây hình dáng gần
tròn: Có loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi
tròn:Màu da cam, vàng hay xanh
đậm...
- Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất
màu hay đất sét (H.1, H.2).
- HS xem bài vẽ, bài nặn của các
bạn năm trước để các em học tập.

3.Củng cố dặn dò 3'
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
10
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về vẽ lại cho đẹp. Chuẩn bị màu để học bài sau.
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 24 : q qu gi
I . Mục tiêu
- Đọc và viết được q . qu , gi . chợ quê , cụ già .
- Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà , cho bé giỏ cá .
- Luyện nói được 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê
II. Đồ dùng dạy học
Thày: Tranh
Trò : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc viết : ph , nh , nhà ga , ghế gỗ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
*Dạy âm q
Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu
Âm q gồm các nét cơ bản nào ?
q và p có gì giống và khác nhau ?
HS tìm và cài âm q
Nhận xét đọc âm
- Giới thiệu âm qu
- HS tìm và cài âm qu
Nhận xét đọc âm .
- Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ?
- HS cài tiếng quê .
- Nhận xét nêu cấu tạo , đánh vần đọc
trơn .
-Giới thiệu tranh cho HS quan sát , nêu
nội dung tranh .
- GV ghi bảng từ ứng dụng
- HS đọc từ ứng dụng
- Đọc bài theo sơ đồ .
*Dạy âm gi tương tự
- HS đọc cả hai sơ đồ
*Giải lao 5
/
- Đọc từ ứng đụng
GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm
tìm tiếng có âm vừa học ,nêu cấu tạo
tiếng đó , đọc trơn từ .
HS đọc ĐT - CN
HS đọc ĐT - CN
HS đọc CN - ĐT
HS đọc CN - ĐT
quả thị giỏ cá
qua đò giã giò
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
11
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV giải nghĩa từ khó .
- HS đọc cả bài
*Luyện viết
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết
- Nhận xét chỉnh sửa bài viết .
Tiết 2: Luyện tập (37')
* Luyện đọc
- Đọc bài tiết 1 .
Giới thiệu tranh HS quan sát ,nêu nội
dung tranh vẽ .
- GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc
thầm tìm tiếng có âm vừa học , nêu cấu
tạo tiếng đó ,đọc câu .
- Đọc cả bài
- Đọc SGK/
* Giải lao
*Luyện viết
GV viết mẫu , nêu quy trình viết
Hướng dẫn HS viết vở
Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu .
* Luyện nói 10
/
- Nêu chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ gì ?
- Qùa quê có những thứ gì?
- E m thích loại quả nào nhất ?
- Nếu có quà em sẽ chia cho những ai?
- Kể các loại quả mà em biết ?
- Gia đình em có những loại quả nào ?
HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
chú tư ghé qua nhà , cho bé
gỉo cá .
HS đọc SGK
HS viết vở tập viết
quà quê
3. Củng cố dặn dò 3
/
Tìm tiếng có âm vừa học .
- Đọc trước bài 25 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 4 : Toán
. Luyện tập chung
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nắm được thứ tự của mỗi
số trong dãy số từ 0 đến 10.
II. Đồ dùng dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
12
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV: Bảng phụ
HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn luyện tập 32
/
GV HS
- GV cho HS quan sát tranh SGK/40
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1
- Hướng dẫn mẫu
- Đếm số đồ vật, tìm số tương ứng rồi
nối tranh với số đó đọc kết quả
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con.
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
Nêu yêu cầubài 3 .
- HS quan sát hình .
- HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài 5 .
- GV hướng dẫn HS
-Yêu cầu HS xếp hình
* Bài 1 Nối ( theo mẫu)
- 3 con gà
- 5 bút chì
*Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10
0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 .
*Bài 3:( số) ?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Bài 4 Viết các số 6; 1; 3; 7; 10
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
1 ; 3 ; 6 ; 7; 10
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
10, 7, 6, 3, 1
* Bài 5 Xếp hình theo mẫu
HS quan sát mẫu
- HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn
xếp theo hình SGK/ 41
Þ Þ O Þ Þ O Þ
Þ

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: thủ công
Xé, dán hình quả cam
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
13
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình quả cam.
- Xé được hình quả cam. Đường xé có thể bị rănng cưa. Hình dán tương đối .
. phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá.
II. Đồ dùng dạy học:
Thày: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây.
Trò: Giấy thủ công, hồ dán, bút chì, vở thủ công, khăn lau tay.
III.Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 . Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nhận xét:
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của
quả cam như thế nào?
+ Những quả nào giống hình quả cam?
* HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình quả cam:
_
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.
Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xé hình lá:
c) Xé hình cuống lá:
.d) Dán hình:
3. Học sinh thực hành:
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình
vuông và hình tròn.
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
- GV thao tác mẫu
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
HĐ/ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS.
- HS quan sát nêu nhận xét
- Quả cam có hình hơi tròn, phình ở
giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy
hơi lõm.....
- Quả táo, quả quýt....
Đặt tờ giấy màu lên bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình vuông, rồi xé rời
hình.
_ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.
_ Xé lá, xé cuống.
_ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm vào vở.
3.Củng cố - dặn dò: 4'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp.
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
14
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Bài 25 : ng ngh
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê, nghé ,bé "
II . Đồ dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc, viết qua đò, giỏ cá, giã giò .
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
* Giới thiệu âm mới
*Dạy âm ng
- GV giới thiệu âm ng
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm cài âm ng
- Nhận xét- đọc bài
-Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ?
- Nhận xét- nêu cấu tạo
- Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học?
Âm nào mới học?
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ
*Dạy âm ngh (tương tự)
- GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là
ngh
kép
- So sánh chữ ng với ngh?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:
- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- HS đọc ĐT - CN
- HS tìm và cài âm ng
- HS ghép tiếng ngừ
- HS đọc CN - ĐT

- HS từ
- HS đọc theo sơ đồ
- Cách đọc giống nhau
- Khác nhau: ngh có thêm h.
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
ngã tư nghệ sĩ
ngõ nhỏ nghé ọ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
15
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- HS Đọc từ
- Yêu cầu HS đọc cả trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu chữ ng, ngh, lên bảng-
nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Trong tranh vẽ gì?
+Bê là con của con nào?
+ Con của con nào ta gọi là nghé?
Lông của nghé thường là màu gì?
+ Bê, nghé ăn gì?
- HS đọc CN - ĐT
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 53
nghỉ hè, chị kha ra nhà bé
nga.
- HS đọc CN - ĐT
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 53
bê , nghé , bé

3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Luyện tập chung
I . Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
16
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ
tự đã xác định.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết hình đã học.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ bài tâp 1
HS : Đồ dùng học tập
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé:
3 ; 5 ; 1 ; 7 ; 9 .
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- GV treo bảng phụ
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng- dưới
lớp làm bài bảng con.
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Gọi HS làm bài trên bảng - lớp làm bài
trên bảng con
- Nhận xét - chữa bài
- GV nêu yêu cầu của bài tập 5 .
- GV vẽ hình lên bảng
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ- nêu kết
quả
- Nhận xét chữa bài
* Bài 1 : Số?
C C C
- HS làm bài trên bảng
*Bài 2 ( > < = ) ?
4 < 5 2 < 5 8 < 10
7 > 5 4 = 4 10 > 9
*Bài 3:( số) ?
0 < 1 10 > 9 3 < 4 < 5
* Bài 4 Viết các số 8; 5; 2; 9; 6
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:
2 ; 5 ; 6 ; 8; 9
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
9 , 8 , 6 , 5 , 2
*Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam
giác?
- Có 3 hình tam giác
3 . Củng cố dặn dò: 2
/
- Số 10 lớn hơn những số nào ?
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
17
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát: Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I/ Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.
- HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.
- HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II/ Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ/ 1: Dạy hát
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời ca
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo
phách
- Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo
phách
- GV chỉnh sửa cho HS
- Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách
với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay
đệm đã học
- GV làm mẫu
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát theo
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
* * * *
Nào ai yêu những người bạn thân
* * * *
Tìm đến đây ta cầm tay
* * *
Múa vui nào
* *
- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
18
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 5 : Chăm sóc và bảo vệ răng
I . Mục tiêu:
- HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.
- Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.
- Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.
II . Đồ dùng dạy học:
GV: tranh minh hoạ
HS : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 5
/
- Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể?
- Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể?
2 . Bài mới:
a.Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 27
/
GV HS
*HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp
-Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào
nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét .
-Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ?
- Răng của ai đẹp nhất ?
- Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp
quan sát , tuyên dương .
- GV cho HS quan sát mô hình răng và
giới thiệu qua về sự phát triển của răng và
vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh
- GV chia nhóm 4
- Cho HS quan sát tranh
- Em hãy cho biết việc làm nào đúng,
việc làm nào sai? Vì sao?
- Gọi HS trình bày trước lớp
- Nhận xét - bổ xung
* GV kết luận
*Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp)
Cho HS quan sát tranh về răng
+ Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào
là tốt nhất?
+ Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt?
+ Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải
làm gì?
*GV kết luận
HS làm việc theo cặp
- Quan sát răng của bạn
HS nêu nhận xét .
HS quan sát và lắng nghe
- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện nhóm trả lời- nhóm khác
nhận xét bổ xung
- Nên đánh răng vào lúc sáng sớm
và buổi tối trước khi ngủ là tốt
nhất.
-Súc miệng sau khi ăn
- Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.
- Phải đi khám răng ở chỗ y, bác sĩ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
19
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3 . Củng cố - dặn dò: 2
/
- Muốn có hàm răng đẹp, khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì?
- Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng, miệng?
- Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học.


Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt
Bài 26 : y tr
I. Mục tiêu
- HS đọc, viết được y, tr, y tá, tre ngà.
- Đọc được câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói được 2 - 3 câu theo chủ đề" nhà trẻ"
II. Đò dùng dạy học
GV: Tranh minh hoạ SGK, bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt, bảng phụ
HS : SGK, bộ đồ dùng học Tiếng việt
III.Các hoạt động dạy- học
1.Kiểm tra 5
/
- Đọc , viết : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ .
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Dạy chữ ghi âm
GV HS
Giới thiệu âm mới
*Dạy âm y
- GV giới thiệu âm y
- GV ghi bảng- đọc mẫu
- Tìm âm y trong bộ chữ rời?
- Âm y có thể đứng một mình tạo thành
tiếng.
- Cách đọc tiếng giống đọc âm
- GV đọc
- Cho HS xem tranh- giảng nội dung
tranh
- GV ghi lên bảng từ khoá
- Tìm tiếng có âm vừa học, đọc tiếng
mới, đọc cả từ?
- GV đọc
- Nhận xét, sửa chữa
- Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược
- HS đọc đồng thanh, cá nhân
- HS tìm và cài âm y
- HS đọc trơn
y tá
- HS đọc trơn
- HS đọc theo sơ đồ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
20
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
lại
*Dạy âm tr (tương tự)
- So sánh tr với th?
Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ
*Giải lao
- GV giới thiệu từ ứng dụng:

- Tìm tiếng và âm vừa học?
- GV gạch chân các tiếng mới
- Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo
- Đọc cả từ - giảng 1 số từ
- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình
viết
- Hướng dẫn HS viết bảng con .
- Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ
- Yêu cầu HS viết bảng con
* Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa y , tr
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
- Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo
tiếng đó?
- Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS
- Đọc toàn bài
* Đọc SGK
- Yêu cầu HS đọc bài
*Giải lao
Luyện viết
- GV viết mẫu y tá, tre ngà lên bảng
- Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết
- Uốn nắn HS viết bài
Luyện nói
- GV cho HS quan sát tranh
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Bức tranh vẽ những gì?
+Cảnh đó em thấy ở đâu?
+ Các em bé đang làm gì?
- Giống nhau:đều có chữ t.
- Khác nhau: có các âm đứng sau
- HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng
- HS đọc thầm
y tế cá trê
chú ý trí nhớ
- HS nối tiếp trả lời
- HS đọc đồng thanh , cá nhân
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc lại bài tiết 1
- HS quan sát tranh SGK/ 55
Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS quan sát tranh SGK/ 55
nhà trẻ
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
21
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+Hồi bé , em có đi nhà trẻ không ?
+Nhà trẻ có những đồ chơi gì ?
+ Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang
học ?
3 . Củng cố- dặn dò: 3
/
- Đọc lại bài trên bảng
- Tìm tiếng, từ mới có chứa y, tr .
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1. Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương , Lò Thị Sáng , Lò Văn Sơn....
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện .Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc
đúng trang phục học sinh.
2. Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh , Lò văn Dũng, Đỗ Mai Hương.
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện
3. Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 7 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
22
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 27 : Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p, ph,nh, g,
gh, . . . q, qu, gi, ng, ngh, y, tr.
- Đọc đúng các từ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà"
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/ 56, bảng phụ
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra : 5
/
- Đọc, viết :y tế, chú ý, cá trê .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
*Ôn các âm đã học
- Tuần qua em đã được học những âm
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ
trên bảng ôn.
*Ghép chữ thành tiếng
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với
chữ ở hàng ngang)
- GV ghi vào bảng
- Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc
với dấu thanh ở hàng ngang
- HS đọc
* Giải lao 5
/
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
o ô a e ê
ph pho phô pha phu phê
nh nho nhô nha nhe nhê
gi gio giô gia gie giê
tr tro trô tra tre trê
g go gô ga
ng ngo ngô nga
gh ghe ghê
ngh nghe nghê
qu qua que quê
/ , \ ~ .
i í ỉ ì ĩ ị
y ý ỷ
- HS đọc CN- ĐT

nhà ga tre già
quả nho ý nghĩ
- HS đọc CN- ĐT
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
23
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
dụng
- Gọi HS đọc bài
- GV chỉnh sửa - giải nghĩa từ khó .
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Uốn nắn HS viết
Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1
- Giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng
- HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa
ôn
- Gọi HS đọc câu ứng dụng
- Đọc bài SGK
- GV chỉnh sửa cho HS
Luyện viết
/
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc bài tiết 1
Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé
nga có nghề giã giò.
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vở tập viết
Tre ngà
- HS lắng nghe
T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa
biết cười nói .
T2/ Bỗng có một người rao : vua đang
cần người đánh giặc .
T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ...lớn nhanh
như thổi .
T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết
như rạ trốn chạy tan tác .
T5 / Gậy sắt gãy .Tiện tay chú nhổ cụm
tre bên đường đánh giặc .
T6 / Đất nước yên bình , ngựa sắt hí vang
chú bay thẳng về trời .
Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống
yêu nước của trẻ nước Nam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 : Toán : Kiểm tra
Đề và đáp án chung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
24
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

Tiết 5 - Đạo đức
Gia đình em
I. Mục tiêu
- Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép vâng
. lời ông bà, cha mẹ.
- Trẻ có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Các em phải biết yêu quý gia đình của mình.
II. Đồ dùng dạy học
GV:Tranh SGK, các điều công ước quyền trẻ em( 5, 7, 9, 10...).
HS : Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 4
/
- Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì?
2 . Bài mới:
a, Giới thiệu bài 1
/
b,Tìm hiểu bài: 27
/
GV HS
* HĐ1: Kể về gia đình em
- GV tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy kể về gia đình mình cho bạn
nghe.
+ Gia đình em có mấy người?
+ Bố mẹ em tên là gì?
+ Anh, chị em tên là gì, học lớp mấy?
- Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia
đình.
* HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại
nội dung tranh.
Tổ chức hoạt động nhóm 4
- GV chốt lại nội dung từng tranh
+ Bạn nào được sống với gia đình hạnh
phúc?
+ Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì
sao?
- GVkết luận
*HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3
- Chia nhóm- phân vai
- *GV kết luận Chúng ta phải có bổn
phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- 4 HS tạo 1 nhóm
- 1 số em nói trước lớp
- HS tạo nhóm- mỗi nhóm kể 1 tranh
- Đại diện nhóm trình bày- nhóm khác
nhận xét bổ xung.
- 3 HS tạo 1 nhóm
- Các nhóm tự phân vai
- Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét.
3 . Củng cố - dặn dò: 3
/
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
25
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thực hành lễ phép, văng lời ông bà, cha mẹ.
- Chuõn bị bài học sau.
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009
Tiết 1- Thể dục
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
I. Mục tiêu
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ.Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh
và trật tự.
- Học đi thường theo nhịp 2- 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được động tác
ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi" Qua đường lội". Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở
mức chủ động.
II.Địa điểm phư ơng tiện
Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập
GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng phá p
Nội dung Thời lượng Phương pháp
*Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi
quay sang hàng ngang để phổ biến
nội dung giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
* Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc
ở sân trường
* Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
* Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại"
*Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Dàn hàng, dồn hàng
- Đi thường theo nhịp
* Trò chơi" Qua đường lội"
- GV nêu luật chơi , cách chơi
* Phần kết thúc:
- Giậm chân tại chỗ
- Đứng vỗ tay và hát
- GV hệ thống bài học- Nhận xét
giờ học
8
/
15
/
5
/
7
/

*
* * * *
* * * *
* * * *
- Đội hình vòng tròn
- GV điều khiển lần 1
- Lần 2, 3 cán sự điều
khiển
- GV yêu cầu HS chủ
động tự giác chơi
*
* * * *
* * * *
* * * *
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Ôn tập: Âm và chữ ghi âm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
26
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I.Mục tiêu
- Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học.
- Đọc, viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm, đọc được các từ ngữ và .
. câu ứng dụng.
- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ cái viết in, viết thường hệ thống các âm đã học
HS : Ôn tập ở nhà
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
- Viết: y tá, tre ngà, ý nghĩ .
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các âm đã học
- Kể tên các âm đã học ?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS đọc và so sánh với các âm
các em vừa nêu để bổ sung cho đầy
đủ
- Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên
bảng ôn.
- Những âm nào được ghép bằng 2
con chữ ? 3 con chữ ?
- Gọi HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm
* Giải lao
Hướng dẫn viết
- GV đọc âm HS viết bảng con .
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 4: Luyện tập (37')
Luyện đọc
- GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ
ứng dụng
- Gọi HS đọc, nêu cấu tạo một số
tiếng bất kì
- Luyện đọc câu .
* Giải lao
: Luyện viết
- GV đọc số từ HS nghe viết
- HS viết vở tập viết .
- HS nối tiếp kể
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc
ch, th, kh, ph, nh, gh, qu, gi, tr,
ng, ngh
- HS viết vào bảng con

chú thỏ , cá thu , chú khỉ ,gồ ghề , quả
nho , tra đỗ , bẻ ngô , nghỉ hè .
- HS đọc CN- ĐT
ngõ nhỏ , phố nhỏ , nhà thu ở đó .

- HS viết bảng con
- HS viết vào vở
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
27
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Nhận xét bài viết đẹp , tuyên dương
tre ngà, nghỉ hè, phố chợ, nho khô

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Đọc lại bảng ôn.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu
Giúp HS
- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
3 < 4 10 >.9 5 = 5
2 .Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 3
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+1=2
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có một con gà, thêm một con gà
nữa. Hỏi có tất cả mấy con gà?"
- Vậy 1 thêm 1 bằng mấy?
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng
2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2)
Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng
1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 )
- Một con gà thêm một con gà được
hai con gà.( HS nhắc lại)
- Một thêm một bằng hai
1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng
hai"- HS nhắc lại
2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng
ba"
1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng
ba"
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
28
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS đọc bảng cộng
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình
có tính chất khái quát về phép cộng
- Hai cộng một bằng mấy?
- Một cộng hai bằng mấy?
Thực hành cộng trong phạm vi 3
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ
chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng,
nối nhanh"
- GV hướng dẫn HS cách chơi, nêu
luật chơi
- Nhận xét- Đánh giá
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
*Bài 1 Tính
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
*Bài 2 Tính
1 1 2
+ 1 + 2 + 1
2 3 3
*Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp

1 + 2 1 + 1 2 + 1

C C C

3. Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3
- Làm bài tập vở bài tập
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật

Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc
- Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả..
- HS Khá giỏi:biết chọn màu,phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.
II Đồ dùng dạy học:
Thày: - Một số quả thực (có màu khác nhau) .
- Tranh hoặc ảnh về các loại quả.
Trò: - Vở tập vẽ 1, Màu vẽ.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
29
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
*HĐ1: Giới thiệu các loại quả
- cho học sinh một số quả thực (quả xoài,
quả bầu, quả bí, quả táo....) hoặc yêu cầu
học sinh xem hình 1, 2, bài 7,Vở tập vẽ
1 và nêu lên một số câu hỏi như:
+ Đây là quả gì?
+ Quả có màu gì? ... (Nhằm giúp
học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc
của các loại quả).
*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu
* Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và
quả xoài. (H.3,Vở tập vẽ 1).
- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh
nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.
- Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ
quả cà và quả xoài. Có thể vẽ màu như
em thấy (quả xanh hoặc quả chín).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ
màu vào hình vẽ.
* Bài xé dán : Giáo viên giới thiệu
bài xé dán (H.2,Vở tập vẽ 1) và gợi ý để
học sinh nhận ra quả gì, màu gì?
- Giáo viên hướng dẫn cách làm
bài:
+ Dán hình đó xé: Giáo viên
hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt
hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên
hình.
HĐ3 : Hướng dẫn thực hành:
Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào
hình 4.
- Giáo viên hướng dẫn các em
thực hành.
+ Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần
trũn: Cú loại màu xanh,màu vàng,màu
đỏ hoặc tím đỏ.
+ Quả bưởi hình dáng nhìn
chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh
hoặc vàng.
+ Quả cam tròn hoặc hơi tròn:
Màu da cam, vàng hay xanh đậm...
* Quả cam: Màu xanh là quả
chưa chín, màu da cam là quả chín.
* Quả xoài: Màu vàng ...
* Quả cà: Màu tím...
+ Cách xé: Ước lượng hình quả
để xé giấy cho vừa (hình không to quá,
nhỏ quá so với giấy làm nền).
cho các em xem các bài tập vẽ
và xé dán của các bạn năm trước để
các em tham khảo thêm.

3.Củng cố dặn dò 3'
- Tuyên dương các bài vẽ đẹp
- Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả.
Tiết 2+3 : Tiếng Việt
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
30
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Chữ thường - chữ hoa
I . Mục tiêu
- Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa .
- Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng .: Bố mẹ
cho bé ...ở Sa Pa .
- Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé ... ở Sa Pa .
- Luyện nói được từ 2 - 3 câu theo chue đề : Ba Vì .
II . Đồ dùng dạy học
Thày : Bảng chữ hoa chữ thường
Trò :
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- Đọc viết : nhà ga , tre già , ý nghĩ .
2. Bài mới: 35'
a, Giới thiệu bài
b, Tìm hiểu bài
GV HS
GV treo bảng chữ hoa - chữ thường
Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường
, chữ viết thường .
* Nhận diện chữ hoa
Chữ in hoa nào gần giống chữ in
thường ?
Các chữ in hoa và chữ in thường nào
khác nhau ?
* Giải lao
HS đọc chữ in thường , chữ in hoa
theo thứ tự và không theo thứ tự
Tiết 2: Luyện tập( 37')
* Luyện đọc

Đọc bài tiết1
Đọc các chữ thường và chữ hoa
Đọc câu ứng dụng
GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ
in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .
- Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong
câu ?
( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng
Kha , Sa Pa )
GV giải thích nội dung câu ứng dụng
* Giải lao
* Luyện nói
HS thảo luận
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
gần giống nhau là : C, E , Ê, I , K , L ,
O , Ô ,Ơ , P, S , T, U, Ư, V, X , Y .
Các chữ cái in hoa và chữ in thường
khác nhau là : A , Ă , Â ,B , D , Đ , H ,
M , N , Q , R .
HS đọc CN - ĐT
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi
nghỉ hè ở Sa Pa
HS đọc CN - ĐT
Ba vì
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
31
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu tên chủ đề luyện nói
GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì
- Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ?
- Địa phương em có cảnh đẹp nào ?
3 . C ủng cố dặn dò 3
/
- Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ?
- Đọc lại bài và đọc trước bài 29.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 4 : Tập viết
cử tạ, thợ xẻ, chữ số
I . Mục tiêu
- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết .
. thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II . Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
- HS viết bảng con: xe chỉ, củ sả, kẻ ô.
2 . Bài mới:
a .Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết 28
/
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan
sát - HS đọc
- Mỗi từ gồm mấy têíng ?
- Khoảng cách giữa các tiếng ?
- Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ?

HS quan sát
HS đọc
ư, ơ, e, a cao 2 dòng kẻ ly.
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
32
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
/
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công
Xé, dán hình quả cam
I. Mục tiêu
- Giúp HS biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.
- HS xé được hình quả cam có cuống lá, lá và dán cân đối phẳng.
- HS biết yêu quý sản phẩm lao động.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài xé, dán mẫu, giấy màu keo dán
HS : Giấy thủ công, keo dán
III.Các hoạt động dạy học
2.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
HĐ1: Quan sát
- GV cho HS quan sát bài mẫu
HĐ 2: Hướng dẫn cách xé, dán
- GV hướng dẫn mẫu
- Nêu cách xé, dán hình quả cam?
- Nêu cách vẽ và xé dán hình lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn
- HS quan sát nêu nhận xét
*Vẽ và xé dán hình quả cam
- HS quan sát
- HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô
- Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.
- Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường
cong của hình vuông, sau đó xé dần,
chỉnh sửa thành hình quả cam.
* Xé hình lá
- Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ
nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
33
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá?
- GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS
- GV thao tác mẫu
HĐ 3: Thực hành
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng
túng
- Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu
- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo
đường vẽ.
* Xé hình cuống lá
- Lấy một mảnh giấy màu xanh, vẽ và
xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và
cạnh ngắn 1 ô, xé đôi hình chữ nhật lấy
1 nửa để làm cuống
* Dán hình
- HS quan sát và làm theo
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Nhận xét tiết học
-------------------------------------------------------------
Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt
Bài 29 : ia
I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được : ia, lá tía tô.
- Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.”
- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà."
II. Đồ dùng dạy học
GV: Cây lá tía tô, bảng phụ
HS : đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra 5
/
- Đọc bảng chữ cái
- Viết bảng con: ng, ngh, nghỉ hè
2 . Bài mới:35'
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu vần mới
- Giới thiệu vần ia
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia
- HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .
- Yêu cầu HS cài tiếng tía
- Nhận xét , nêu cấu tạo , đánh vần đọc trơn .
- GV ghi bảng: tía
- Theo dõi
- HS đọc ĐT - CN
- Cài vần ia
- Đọc ĐT - CN.
- Cài tiếng tía
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
34
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếng tía có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ia
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát cây lá tía tô
- Nêu tác dụng của cây lá tía tô
-GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Tìm tiếng có chứa vần ia?
- Đọc theo sơ đồ
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ia
- Nêu cấu tạo một số tiếng, đọc đánh vần
tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giảng từ khó
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2: Luyện tập (37')
Luyện đọc 10
/
Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
Đọc cả bài trên bảng
Đọc bài SGK
* Giải lao 5
/
Luyện viết 12
/
-
GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa một số lỗi HS hay
mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau .
Luyện nói 10
/
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
- Đọc ĐT- CN

tờ bìa vỉa hè
lá mía tỉa lá
- HS đọc ĐT- CN.
- HS theo dõi
- Viết bảng con
- Đọc ĐT- CN.
- Quan sát nhận xét .
Bé Hà nhổ cỏ , chi Kha tỉa
lá .
- Đọc ĐT- CN
- HS theo dõi.
- Viết bài trong vở tập viết.
Chia quà
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
35
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong
tranh ?
+ Bà chia những gì ?
+ Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các
em có tranh nhau khi bà chia quà không?
+ Bà vui hay buồn ?
+ Ở nhà em ai hay chia quà cho em?
+ Khi được chia quà em thường nhận lấy
phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao?
đôi
- Một số em nói trước lớp .
Ông, bà, bố, mẹ chia quà cho em...
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung :......................................................................................
.................................................................................................................

Tiết 4 : Toán
Luyện tập
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .
II . Đồ dùng dạy học
Thày: Bảng phụ bài số 3
Trò : Bảng con, vở bài tập.
III . Các hoạt đọng dạy học
1. K iểm tra: 4'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
2 . Bài mới: 33'
a . Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
* Hướng dẫn luyện tập
Nêu yêu cầu bài tập 1 .
Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .
Nêu yêu cầu bài tập 2 .
Nêu cách đặt tính và thực hiện tính .
Nhận xét chữa bài .
Bài 1 Số ?
2 + 1 = 3
3 = 1 + 2
Bài 2 Tính
1 2 1
+ + +
1 1 2
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
36
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Nêu yêu cầu bài tập 3 .
Điền số thích hợp vào ô trống .
Nêu yêu cầu bài tập 4 .
Quan sát tranh viết phép tính vào bảng
con .
Nhận xét chữa bài
Nêu yêu cầu bài tập 5
Quan sát tranh viết phép tính thích hợp
2 3 3
Bài 3 Số ?
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 2 + 1
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
Bài 4 Tính
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
Bài tập 5
Viết phép tính thích hợp


1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
3 . Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .
- Làm bài tập trong vở bài tập .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................
Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009
Tiết 1 - Âm nhạc
Học hát : Bài Tìm bạn thân
Nhạc và lời: Việt Anh
I. Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài.
- HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.
II. Đồ dùng giảng dạy
GV : Hát chuẩn xác bài hát, chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
HS : Hát thuộc lời 1 bài hát
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS hát lời 1 bài hát.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn hát
GV HS
HĐ1: Dạy hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
37
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV hát mẫu
- Đọc đồng thanh lời 2.
- GV bắt nhịp HS hát lời 1
- Dạy hát từng câu lời 2
- GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS hát theo
- Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích
HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS nhún chân theo
phách
động tác nhún chân thực hiện suốt bài,
phối hợp với động tác tay và động tác
thân mình.
- GV làm mẫu
- GV chỉnh sửa cho HS
- HS lắng nghe
- Đọc lời ca
- HS hát lời 1 bài hát
- HS hát theo
- HS hát đến khi thuộc bài.


- HS làm theo
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc
------------------------------------------------------------
Tiết 2 - Tự nhiên và xã hội
Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.
- Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mô hình răng, thuốc đánh răng, bàn chải răng
HS : Bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, chậu, nước
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 3
/
- Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì?
2 . Bài mới
a. Giới thiệu bài 1
/
b. Hướng dẫn thực hành 28
/
GV HS
*HĐ/1: Thực hành đánh răng
- GV giới thiệu mô hình hàm răng
- Tổ chức hoạt động nhóm 4
- Hãy chỉ và nói
+ Đâu là mặt trong của răng?
+ Đâu là mặt ngoài của răng?
- HS quan sát
- 4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận
- Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp
- HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
38
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đâu là mặt nhai của răng?
- Hằng ngày, em quen chải răng như
thế nào?
- Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn
nào làm đúng,bạn nào làm sai?
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp
nói cách làm.
- Cho HS thực hành đánh răng
* HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt
- Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là
đúng cách?
- GV hướng dẫn từng bước
- Yêu cầu HS thực hành trước lớp
- GV nhận xét- kết luận
mô hình hàm răng
- HS quan sát
- HS theo dõi
- 2 HS thực hành rửa mặt trước lớp
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Nêu lại cách đánh răng, rửa mặt đúng cách?
- Dặn về nhà thực hiện đánh răng, rửa mặt đúng cách.
Tiết 3: Toán
Phép cộng trong phạm vi 4
I .Mục tiêu
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4, phiếu bài tập 3
HS : Bộ đồ dùng học toán
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 4
/
HS làm bảng con
- Tính:
2 + 1 = 3 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 . Bài mới
a.Giới thiệu bài 1
/
b.Tìm hiểu bài 32
/
GV HS
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 4
Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 =
4
- GV đưa ra 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 3 bông hoa, thêm 1 bông hoa
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có
4 bông hoa.( HS nhắc lại)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
39
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 3 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2, 3: Giới thiệu phép cộng
2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép
cộng 3+1= 4)
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 4.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Bước đầu nhận biết tính
chất giao hoán của phép cộng.
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
+ Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1
và 1 + 3 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả của
cả 2 phép tính đều bằng 4. Vậy 3 + 1
cũng bằng 1 + 3.
Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm
- Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng
một bằng bốn )
- HS đọc
2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng
bốn"
1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng
bốn"
3 + 1 = 4
2 + 2 = 4
1 + 3 = 4
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với
2 bài toán:
3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và
bằng 4.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

*Bài 1 Tính
1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
2 3
+ +
2 1
4 4
*Bài 3 ( > < =) ?
- HS làm bài SGK / 47
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
40
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài

2 + 1 =

3

4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 = 1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2
*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
Bài toán: Trên cành cây có 3 con
chim đậu, thêm 1 con chim nữa bay
đến. Hỏi tất cả có mấy con chim?
- HS viết bảng con
3 + 1 = 4
3 .Củng cố dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Tiết 4 - Tập viết
nho khô, nghé ọ, chú ý
I.Mục tiêu
- HS nắm được quy trình viết chữ, viết từ ứng dụng khoảng cách
các chữ trong một từ, khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bài viết mẫu, bảng phụ viết sẵn các từ cần viết.
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra 5
/
- HS viết bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.
2 . Bài mới: 32'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng phụ
- Gọi HS đọc
- Bài viết gồm mấy từ?
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 5 dòng
kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- HS đọc
- o, ô, e, u cao 2 dòng kẻ ly.
- h, k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
41
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV viết mẫu
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Yêu cầu HS viết bài vào vở
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - tuyên dương .
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a . Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết
giúp đỡ bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh , Lò Thị Quỳnh , Lò Văn Sơn ,...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể .
Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay, mặc đúng trang
phục học sinh.
2 . Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Nâng cao kỉ cương trường lớp. HS ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn
kết giúp đỡ bạn.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo HS yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
42
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3.Tổ chức văn nghệ
- GV tổ chức cho các em thi kể chuyện, đọc thơ, hát…
Tuần 8:
Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt.
Bài 30: ua ưa
I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc viết được: ua,ưa, cua bể, ngựa gỗ và đọc được từ, câu ứng dụng
trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ia lá tía tô
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ua, ưa.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
ua ưa
cua ngựa
cua bể ngựa gỗ

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
43
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
cà chua tre nứa
nô đùa xưa kia

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 30: ua ưa (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa
* Luyện nói.
Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết
+ Giữa trưa là lúc mấy giờ?
+ Giữa trưa mọi người thường ở đâu và
làm gì?
+ Buổi trưa em làm gì?
+ Tại sao không nên chơi vào buổi
trưa?
Mẹ đi chợ mua khế, mía,
dừa thị cho bé.

ua ưa cua bể ngựa gỗ
Đọc (cá nhân, nhóm,lớp).


Giữa trưa.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
. Tiết 4.Toán: Luyện tập.(48)
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
44
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3
. phạm vi 4 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1. Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm bảng con
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu bài tập.
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào bảng con
- Đọc lại các phép tính .

- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
-Nhận xét.
Bài tập 1(48)Tính:
3 2 2 1 1
+ + + + +
1 1 2 2 3
4 3 4 3 4
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
+ 1 + 2
1 2 1 3
Bài tập 3(48) Tính:
2 + 1 + 1 = 4
2 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 = 3
Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp:
3 + 1 = 4

3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
45
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
.........................................................................................................................

Tiết 5. Đạo đức.
Gia đình em (Tiếp).
I. Mục tiêu - Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình,có cha mẹ được yêu
thương và chăm sóc.Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ.
- Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Gia đình em có những ai?
2. Bài mới (28').
* Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:"
Đổi nhà"
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.
- Học sinh tiến hành chơi.
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động 2. Tiểu phẩm" Chuyện
của bạn Long"
- Học sinh đóng vai.
- Nhận xét việc làm của bạn Long.
- Học sinh thảo luận nhóm 2 người.
+ Sống trong gia đình được em được
bố mẹ quan tâm như thế nào?
+ Em làm gì để cha mẹ vui lòng?
- Nhận xét - tuyên dương.
- Giáo viên đưa ra kết luận.

Trò chơi" Đổi nhà"
- Học sinh đóng vai các nhân vật.
* Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình,
được sống cùng ông bà, bố mẹ...
- Trẻ em có bổn phận phải yêu quý,lễ
phép với ông bà, cha mẹ.
3. Củng cố - dặn dò (3).
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sa
Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Thể dục.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
46
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước. Yêu cầu thưc hiện ở
mức độ cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi qua đường lội. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ
động.
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi, kẻ sân cho trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
Tiết 2. Toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đướng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
15 Phút
* Phần cơ bản:
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng doc, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải, quay trái.
- Lần 1 cán sự lớp điều khiển.
- Lần 2 cán sứ lớp điều khiển.
- Lần 3 thi đua giữa các tổ.
+ Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc)
+ Ôn dàn hàng, dồn hàng (2 lần)
* Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản.
- Đứng đưa 2 tay ra trước.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
+ Chuẩn bị : TTĐCB
Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay
sấp, các ngón tay khép lại với nhau, thân hình thẳng, mắt
nhìn theo tay.
- Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang.
- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa cho học sinh.
* Ôn trò chơi qua đường lội.
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.
- Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
47
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Phép cộng trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng trong . .
. phạm vi 5.
-Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').Trả bài kiểm tra hôm trước.
2. Bài mới (33')
GV HS
* Giới thiệu phép cộng, bảng cộng
trong phạm vi 5
Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5
- GV đưa ra 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa nữa và hỏi:
+ Có 4 bông hoa, thêm 1 bông hoa
nữa. Hỏi có tất cả mấy bông hoa?
+ Để thể hiện 4 bông hoa, thêm 1 bông
hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy
đọc phép tính đó.
- GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng
và yêu cầu HS đọc
Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 =
5( tương tự phép cộng 4+1= 5)
Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 +
2 = 5 và 2 + 3 = 5
Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng
trong phạm vi 5.
- Gọi HS đọc bảng cộng
Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ
đồ SGK
- GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính
tương ứng với 2 bài toán sau:
- 4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5
bông hoa.( HS nhắc lại)
- Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng
một bằng năm )
- HS đọc
1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng
năm"
3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng
năm"
2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm"
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
- HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2
bài toán:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
48
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Có 4 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
+ Có 1 chấm tròn, thêm 4 chấm tròn.
Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?
- Em có nhận xét gì về kết quả của 2
phép tính?
- Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1
và 1 + 4 có giống hay khác nhau?
- GV nói: Vị trí của các số trong hai
phép tính khác nhau nhưng kết quả cả
2 phép tính đều bằng 5. Vậy 4 + 1 cũng
bằng 1 + 4.
- GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và
2 + 3
* Luyện tập
- GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Hướng dẫn HS cách làm

- Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu
hỏi để HS nêu bài toán.
- Yêu cầu HS viết phép tính
- Nhận xét chữa bài
4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5
- Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng
5.
- Vị trí các số trong 2 phép tính khác
nhau.

3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5
*Bài 1 Tính
4 + 1 = 5 2 + 3 = 5
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
2 + 2 = 4 4 + 1 = 5
2 + 3 = 5 3 + 1 = 4
*Bài 2 Tính
- HS làm bài trên bảng con
4 2
+ +
1 3
5 5
*Bài 3 Số ?
- HS làm bài SGK

4 + 1 =

5

5 = 4 + 1

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4

*Bài 4 Viết phép tính thích hợp
* Có 4 con hươu, thêm 1 con hươu. Hỏi
tất cả có mấy con hươu?
4 + 1 = 5
*Có 3 con chim, thêm 2 con chim. Hỏi
tất cả có mấy con chim?
3 + 2 = 5
3 . Củng cố dặn dò 3
/
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.
Tiết 3: Tiếng việt.
Bài 31: ôn tập
I. Mục tiêu.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
49
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia, ua,
ưa, các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Nghe , hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Đọc, viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ.
+ Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

m ia m ua
mía múa
u ua ư ưa i
tr tru trua trư trưa tri
ng ngu ngua ngư ngưa
ngh nghi
mua mía ngựa tía.
mùa dưa trỉa đỗ.

mùa dưa ngựa tía
Tiết 4. Tiếng việt:
Bài 31. ôn tập (Tiếp).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
50
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
- Đọc toàn bài trong sách giáo khoa.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
* Kể chuyện.Khỉ và Rùa.
- Giáo viên kể chuyện .
- Học sinh quan sát tranh, thảo luận
nhóm đôi.
- Học sinh kể chuyện theo tranh.
+ Nêu nội dung chính của câu chuyện.
.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.

mùa dưa ngựa tía
Khỉ và Rùa.

3.Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật
Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.
- Học sinh biết cách vẽ các hình trên.
- Học sinh vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn
và . . vẽ màu theo ý thích.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: - Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật.
- Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật .
. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng).
Trò: - Vở tập vẽ 1, bút chì đen, bút dạ, sáp màu.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
51
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông,
hình chữ nhật:
- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật:
Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch
lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra:
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình
minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu
hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời.
+ Hình vẽ trong sách vẽ gì?
+ Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà?
- Để vẽ được hình vuông và hình chữ
nhật đẹp các em phải tuần tự theo các
bước sau.
* HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ
hình vuông, hình chữ nhật:
- Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc
bằng nhau, cách đều nhau.
- Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang
còn lại.
- Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực
tiếp vẽ lên bảng.
Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành:
- Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà
và vẽ màu.
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập:
+ Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo
thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở
hai ngôi nhà.
+ Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn
(hàng rào, mặt trời, mây, cây ...).
+ Vẽ màu theo ý thích
- Học sinh làm bài.
+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên
gạch lát nền nhà là hình vuông.
(Vẽ hình ngôi nhà).
(hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật).

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt.
- Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ.
- Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc,
. hộp bút ...)

Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
52
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
- Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
- Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía
- Đọc bài trong SGK.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh
các vần.
- Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp.
- Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ.
- Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân,
nhóm,lớp.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
oi ai
ngói gái
nhà ngói bé gái

ngà voi gà mái
cái còi bài vở


oi ai nhà ngói bé gái
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 32: oi ai (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Tìm tiếng có vần vừa học.
* Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
Chú bói cá nghĩ gì thế?
Chú nghĩ về bữa trưa.

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
53
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
* Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân,
nhóm,lớp).
* Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Tranh vẽ những con gì?
+ Em biết con chim nào trong số các con
vật này?
+ Chim bói cá và le le sống ở đâu và
thích ăn gì?
+ Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích
ăn gì? Chúng sống ở đâu?
+ Trong số này có con chim nào hót hay
không?Tiếng hót của chúng như thế nào?
oi ai nhà ngói bé gái


Sẻ, ri, bói cá, le le


3.Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ua?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
Tiết 4. Toán:
Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi .
. 5 đúng.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Các hoạt động dạy học.
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
Bài tập 1(50)Tính.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 2 3 + 1 = 4
1 + 2 = 3 2 + 2 = 3 3 + 1 = 5
1 + 3 = 4 2 + 3 = 4
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
54
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào phiếu học tập.
- Nhận xét,sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài .
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 4 = 5
2 + 3 = 3 + 2 4 + 1 = 1 + 4

Bài tập 2 (50) Tính.
2 1 3 4 0
+ + + + +
2 4 2 1 5
4 5 5 5 5
Bài tập 3(50) Số?
1 + 1 + 2 = 4 1 + 3 + 1 = 5
2 + 1 + 1 = 4 1 + 2 + 2 = 5
3 + 1 + 1 = 5 1 + 2 + 1 = 4
Bài tập 4(50) > , < , =
3 + 2 = 5 4 > 2 + 1
3 + 1 < 5 4 < 2 + 3
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp.


 
3 + 2 = 5
 
4 + 1 = 5

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Thủ công
Xé dán hình cây đơn giản
I.Mục tiêu:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng
II.Đồ dùng dạy học:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
55
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
Giấy thủ công các màu.Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
- Trò: Giấy thủ công các màu , Bút chì
Hồ dán, khăn lau tay , Vở thủ công,
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán các hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của cây?
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm
của cây mà em đã nhìn thấy?
GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.
* HĐ2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô,
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần
xé 4 góc đều nhau)
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá
cây.
* Xé tán lá cây dài:
GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn
5 ô
Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không
cần xé đều nhau.
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống
hình tán lá cây dài.
b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài
6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1
hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô,
cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân
- HS quan sát nêu nhận xét
- HS thực hành trên giấy thủ công vẽ
và xé dán theo mẫu.
Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật
mặt sau có kẻ ô lên trên.
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông
cạnh 6 ô trên tờ giấy màu.
Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài.
Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như
hướng dẫn
Thực hiện chậm rãi.
Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
Dán xong thu dọn giấy thừa và lau
sạch tay.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
56
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt
dán ghép hình thân cây, tán lá.
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.
+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây
đã dán xong.
3. Học sinh thực hành:
Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh
đậm (màu vàng)
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
Cho HS xé hình tán lá.
Trình bày sản phẩm.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình ngôi nhà”

Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 33: ôi ơi
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ôi ,ơi, trái ổi, bơi lội
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ viết bảng con : bé gái, cái còi, bài vở.
+ Đọc bài trong sách giáo khoa.( 2 HS )
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ôi
- Yêu cầu HS cài âm ô, lấy tiếp âm i,
ghép liền với âm ô - nhận xét
Bài 33
ôi ơi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
57
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì?
- HS phân tích vần ôi - đánh vần, đọc
trơn vần ôi
- Em vừa ghép được vần gì?
- Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô
- Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng
gì?
- HS phân tích và đọc tiếng ổi
- Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học?
- Trực quan "trái ổi ", xuất hiện từ khóa
- Giáo viên ghi bảng.
* Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình
tương tự )
- So sánh vần ôi với ơi.
- HS luyện đọc cả hai sơ đồ
* Giải lao
* Dạy từ ứng dụng
- GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ )
- Yêu cầu HS đọc thầm, tìm tiếng chứa
vần vừa học
* Luyện đọc cả hai phần
* Luyện viết chữ ôi, ơi
- GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết
- Học sinh viết vào bảng con
* Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa
học.
ổi bơi
trái ổi bơi lội

- Học sinh đọc CN + ĐT
- Tiếng ổi
- HS đọc từ trái ổi
- HS đọc bài theo sơ đồ
- Học sinh tự so sánh
- HS đọc tiếng mới; đọc các từ ứng dụng
cái chổi ngói mới
thổi còi đồ chơi

ôi ơi trái ổi bơi lội
Tiết 3.Tiếng việt
Bài 33: ôi ơi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng. Bé trai bé gái đi chơi phố
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
58
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội?
+ Trong lễ hội có những gì?
+ Quê em có những lễ hội gì? Vào
mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội?
+ Qua ti vi hoặc nghe kể, em thích lễ
hội nào nhất?
với bố mẹ
ôi ơi trái ổi bơi lội


Lễ hội.
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần oi, ôi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 4. Toán.
Số 0 trong phép cộng
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết
quả . là chính số đó; và biết thực hành tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán.
Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ 2 học sinh lên bảng làm,dưới lớp làm vào bảng con.
1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
59
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 3 que tính, thêm 0 que tính
nữa. Đếm tất cả số que tính.
- Có 3 thêm 0 bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.
+ Bên trái có mấy con chó?
+ Bên phải có mấy con chó?
+ Tất cả có mấy con chó?
* Hoạt động 3.Hình thành phép cộng.
* Hoạt động 4.Viết phép tính.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
* Hoạt động 5. Củng cố.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 4.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.


3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
3 + 0 = 3 + 0

3 + 0 = 3
0 + 3 = 3
Bài tập 1(49).
0 + 3 = 3 4 + 0 = 4
3 + 0 = 3 0 + 2 = 2
5 + 0 = 5 1 + 0 = 1
Bài tập 2 (49).
0
+
5
5
0
+
3
3
2
+
0
2
0
+
4
4

Bài tập 3 (49) Số?
5 + 0 = 5 2 + 0 = 5
0 + 4 = 4 4 = 4 + 0
5 = 3 + 2 1 = 0 + 1

Bài tập 4 (49). Viết phép tính thích hợp.
 
3 + 2 = 5

3 + 0 = 3
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
60
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009
Tiết 1. Âm nhạc:
Học hát bài: Lý cây xanh.
I mục tiêu:
- Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu, lời ca.
- Hát đồng đều, rõ lời.
II.Đồ dùng dạy học:
Thầy: Thuộc bài hát, lời ca, nhạc cụ.
Trò: Sách giáo khoa, vở tập hát.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:4'
- Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân"
- GV: nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 28'
GV HS
a- Giới thiệu bài:
- Giới thiệu bài + ghi đầu bài.
b- Giảng bài.
*HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây
xanh”
GV: Hát mẫu.
GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.
GV: HD hát từng câu theo mối móc
xích cho đến hết bài.
Cho học sinh hát cả bài hát.
GV nxét, sửa sai.
*HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ:
- Cho HS hát và vỗ tay.
- Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV hát + vận động mẫu.
- Cho HS hát + vận động phụ hoạ.
GV: Nhận xét, tuyên dương
Lớp đọc theo GV.
Lớp hát từng câu.
Lớp hát cả bài.
Lớp hát + vỗ tay.
Lớp hát + gõ phách.
Lớp hát + vận động theo.
Các nhóm hát + vận động phụ hoạ.
3.Củng cố, dặn dò: 3'
- Giáo viên: nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau.
Tiết 2.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
61
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: ui,ưi, núi,thư, đồi núi, gửi thư
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
- Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. ôi ơi trái ổi bơi lội
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ui,ui.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ui tiếng
núi.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

ui ưi
núi gửi
đồi núi gửi thư

ui ưi đồi núi gửi thư
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 34: ui ưi (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (32).
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
Dì Na vừa gửi thư về. Cả
nhà vui quá.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
62
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Đồi núi có ở đâu?
+ Trên đồi núi thường có những gì?
+ Quê em có đồi núi không?
+ Đồi khác núi như thế nào?
ui ưi đồi núi gửi thư


Đồi núi .
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ui,ưi?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 4.Tự nhiên xã hội.
An,uống hằng ngày.
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh biết:
- Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe .
. mạnh.
- Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.
- Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no, uống đủ nước.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa.
Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội.
III. các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4').
+ Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào?
2. Bài mới (28).
* Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ,
uống nước, vào hang".
- Nhận xét - tuyên dương.
* Hoạt động1. Động não.
+ Kể tên những thức ăn, đồ uống mà
các em thường xuyên dùng hằng ngày?
+ Các em thích ăn những loại thức ăn
nào trong số đó?
+ Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc
không biết ăn?
* Hoạt động 2. Làm việc với sách giáo
khoa.
Trò chơi" con thỏ ăn cỏ, uống nước,
vào hang"
- Học sinh tự kể cho nhau nghe.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
63
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thê?
+ Hình nào cho biết các bạn có sức
khỏe tốt?
+ Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng
ngày?
* Hoạt động 3. Thảo luận cả lớp.
+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và
uống?
+ Hằng ngày,em ăn mấy bữa,vào những
lúc nào?
+ Tại sao chúng ta không nên ăn bánh,
kẹo trước bữa ăn chính?
-Học sinh quan sát hình vẽ trả lời.
Cần ăn khi đói,uống khi khát, không
nên ăn nhiều, ăn vừa đủ, ngon miệng.
- Hàng ngày em ăn 3 bữa, vào buổi
sáng, buổi trưa và buổi tối.
3.Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 5.
Sinh hoạt lớp.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm, nhược điểm trong
tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.
* Đạo đức: Trong tuần các em ngoan, đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau.Không có
hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết.
* Học tập: Đi học đều, đúng giờ, trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý
kiến xây dựng bài. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học, có em
nghỉ học không có lý do, không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như:
Toàn, Lường Mai, Sáng.
* Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp
học sạch.
- Có ý thức bảo vệ tài sản chung.
2. Phương hướng tuần 9.
- Đảm bảo tốt số lượng học sinh, đi học đều, đúng giờ.
- Có tinh thần học tập tốt, chú ý rèn đọc, viết và làm toán.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
64
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ.
Tuần 9
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Tiết 1:
Chào cờ

Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 35: uôi - ươi
I . Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối, bưởi, vú sữa.
II . Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng,…
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III . Các hoạt động dạy- học
1 . Kiểm tra: 5
'
- Viết, đọc: cái túi, vui vẻ, gửi quà.
- Đọc SGK
2. Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần uôi
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi
- Hướng dẫn HS đánh vần: u- ô- i - uôi
- Yêu cầu HS cài tiếng chuối.
- GV ghi bảng: chuối
- Tiếng chuối có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần uôi
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 72
- Giảng tranh
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần uôi
- Đánh vần ĐT- CN.
- Cài và phân tích tiếng chuối
- Vần mới học là vần uôi
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
65
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- GV ghi bảng từ khóa: nải chuối .
- Hướng dẫn HS đọc từ khóa
- GV chỉnh sửa cách đọc cho HS.
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ươi ( tương tự )
- So sánh uôi và ươi
- Đọc cả bài
*Giải lao

Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
uôi, ươi .
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- Gọi HS đọc cả bài trên bảng
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
Tiết 2 - Luyện tập( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng .
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết 10
'
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
để các em sửa chữa ở bài sau.
Luyện nói 10
'
- Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Kể tên các loại quả trong tranh?
+Trong các thứ quả này, em thích loại nào
- HS đọc CN - ĐT .
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng i.
- Khác nhau: có uô và ươ đứng
trước .
- HS đọc CN - ĐT
tuổi thơ túi lưới
buổi tối tươi cười
- Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đọc CN - ĐT .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS Đọc CN - ĐT
Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò
đố chữ .
- HS đọc trơn câu ứng dụng
- Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chuối, bưởi, vú sữa.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
66
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nhất.
+ Vườn nhà em trồng cây gì?
+ Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- HS kể tên các loài cây trồng ở
vườn nhà mình. .
3. Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều cỉnh bổ sung:......................................................................................................
.....................................................................................................................................
.

Tiết 4 - Toán
Luyện tập
I .Mục tiêu
HS được củng cố về :
- Phép cộng một số với 0.
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5.
- So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép .
. cộng thì kết quả không thay đổi ).
II . Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, phiếu bài tập
HS : Bảng con, SGK
III .Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn luyện tập
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu
kết quả
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so
Bài 1: Tính
0 + 1 = 1 0 + 2 = 2
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 + 1 = 3 2 + 2 = 4
Bài 2: Tính
1 + 2 = 3 1 + 3 = 4
2 + 1 = 3 3 + 1 = 4
Bài 3: ( >, < , = )

2 < 2 + 3 5 = 0 + 5
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
67
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
sánh rồi điền dấu thích hợp .
- Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài
- GV nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS cách làm
- Yêu cầu HS làm bài trên phiếu
- Nhận xét chữa bài
5 > 3 + 1 0 + 3 < 4
Bài 4: Viết kết quả phép cộng

+ 1 2
1 2 3
2 3 4
3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................
Tiết 5 : Đạo đức
Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I . Mục tiêu
Giúp HS hiểu :
- Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn
- HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Tranh SGK
Trò : Vở bài tập
III . Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài
b . Tìm hiểu bài
GV HS
*Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận
xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 )
- HS quan sát tranh theo cặp
- Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi
bức tranh .
- Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ
trong tranh
- Cả lớp trao đổi bổ sung .
- GV chốt lại nội dung từng tranh
- Anh chị em trong gia đình phải
thương yêu và hoà thuận với nhau .
*Hoạt động 2 : thảo luận phân tích
tình huống ( bài tập 2 )
- HS quan sát tranh nêu nội dung
HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc
làm của bạn
T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói
lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em ,
em lễ phép với anh .
T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ
hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê.
Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận
chị biết giúp đỡ trong khi chơi .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
68
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Bức tranh vẽ gì ?
- Theo em Lan có những cách giải
quyết nào ?
- Nếu em là Lan em sẽ có những cách
giải quyết nào ?
- Hùng có cho em mượn ô tô không ?
- Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế
nào ?
*GV kết luận : Anh vhị em trong gia
đình là những người ruột thịt vì vậy
phải quan tâm chăm sóc và nhường
nhịn em nhỏ .
T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được
cô cho quà .
T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi
. Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn
chơi .
3. Củng cố dặn dò: 3'
- Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ?
- Chuẩn bị bài sau học tiếp .
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
Đội hình đội ngũ- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ
tương đối chính xác.
- Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản, đứng 2 tay ra trước. Học đưa 2 tay dang
ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
69
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng Việt
Bài 36 : ay â - ây
I . Mục tiêu
Giúp HS :
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
5 phút
* Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau
đó quay mặt vào nhau
- Trò chơi "diệt con vật có hại"
* * *
* * *
* * *
5 phút
5 phút
10 Phút
* Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản
- Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.
- Cho học sinh ôn 2- 3 lần.
* Học đứng đưa 2 tay dang ngang.
- Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác
+ Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp
các ngón tay khép lại với nhau, thân người thẳng, mắt nhìn
theo tay.
- Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần.
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra
trước.
Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản.
+ Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.
+ NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản.
* Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
* Tập phối hợp:
+ Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước.
+ Nhịp 2: Về tư thế cơ bản.
+ Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V.
+ Nhịp 4: Về dứng cơ bản
* Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng
nghiêm, quay phải, quay trái (2 lần)
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5 phút * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát.
- Gáo viên hệ thống bài học.
- Nhận xét tiết học.
* * *
* * *
* * *
70
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc và viết được: ay, â - ây, máy bay, nhảy dây.
- Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Chuẩn bị
GV: Mẫu vật, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1 .Kiểm tra 5
'
- Viết, đọc: nải chuối, múi bưởi, tươi cười.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Dạy vần
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần ay
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay
- Hướng dẫn HS đánh vần: a- y- ay
- Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng
bay.
- GV ghi bảng: bay
- Tiếng bay có vần mới học là vần gì?
- GV tô màu vần ay
- Hướng dẫn HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 74
- Giảng tranh
- Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng)
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ây( tương tự )
- So sánh ay và ây
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần ay,
ây.
- Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn
cả từ.
- Giảng nội dung từ
- HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
- Theo dõi
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Cài và phân tích tiếng bay
- Vần mới học là vần ay
- HS đọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc CN- ĐT
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng y.
- Khác nhau: có các âm đứng
trước

- HS đọc CN - ĐT
cối xay vây cá
ngày hội cây cối
- HS Đọc thầm từ ứng dụng.
- HS đoc CN - ĐT .
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
71
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS

Tiết 2 - Luyện tập: ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh
minh họa cho câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng
- HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm
theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt
động trong tranh?
+ Khi nào thì phải đi máy bay ?
+ Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ?
+ Ngoài các cách đã vẽ trong tranh, có thể đi
từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng
các cách nào nữa?
- HS viết bảng con
- Đọc ĐT - CN bài trên bảng

Gìơ ra chơi bé trai thi chạy ,bé
gái thi nhảy dây .
- HS Đọc CN - ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .
- bơi, bò, nhảy…
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo.
- Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.
Điều chỉnh bổ sung:....................................................................................................
....................................................................................................................................
Tiết 4 : Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
72
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
HS được củng cố về :
- Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5
- Phép cộng một số với 0.
- Nhìn tranh viết phép tính thích hợp
II. Đồ dùng dạy học
GV : Bảng phụ, tranh bài tập 4
HS : Bảng con, SGK
III.Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra: 4
'
Tính: 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 2 = 5
2 . Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn luyện tập:
GV HS
- Nêu yêu cầu bài tập 1 .
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
* Lưu ý HS khi viết các phép tính theo
cột dọc
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 2 .
- GV hướng dẫn một phép tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét chữa bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3 .
- Yêu cầu HS làm bài
- Nêu yêu cầu bài tập 4 .
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53
rồi nêu bài toán
- Viết phép tính trên bảng con
Nhận xét chữa bài
Bài 1: Tính
2 4 1 1
+ + + +
3 0 2 4

5 4 3 5
Bài 2: Tính
2 + 1 + 2 = 5 2 + 0 + 2 = 4
3 + 1 + 1 = 5
Bài 3: ( >, < , = )

2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2
2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2
1 + 4 = 4 + 1 5 + 0 = 2 + 3
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
a. Có 2 con ngựa, thêm 1 con ngựa. Hỏi
tất cả có bao nhiêu con ngựa?
2 + 1 = 3

3 . Củng cố dặn dò 3
'
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009

Tiết 1: Mĩ thuật.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
73
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Xem tranh phong cảnh
I-Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình vẽ và .
. màu sắc trong tranh.
- Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.
- HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.
II Đồ dùng dạy học:
Thầy: Tranh, ảnh phong cảnh (cảnh biển, cảnh đồng ruộng, phố phường ...)
- Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1
- Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.
Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh:
- Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh
hoặc tranh ở bài 9, Vở tập vẽ, giáo
viên giới thiệu với học sinh:
- Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì
màu, sáp màu, bút dạ và màu bột...
* HĐ2 : Hướng dẫn xem tranh:
Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của
Võ Đức Hoàng Chương, 10 tuổi).
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem
tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Màu sắc của tranh như thế nào?
+ Em nhận xét gì về tranh Đêm hội?
- Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của
bạn Hoàng Chương là tranh đẹp, màu
sắc tươi vui, đúng là một "Đêm hội".
Tranh 2 : Chiều về (tranh bút dạ của
Hoàng Phong, 9 tuổi).
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày hay ban đêm?
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên
tranh là "Chiều về"?
+ Màu sắc của tranh thế nào?
+ Tranh phong cảnh thường vẽ nhà,
cây, đường, ao, hồ, biển, thuyền ...
+ Trong tranh phong cảnh còn có thế
vẽ thêm người và các con vật (gà,
trâu ...) cho sinh động.
* Tranh vẽ những ngôi nhà cao, thấp
với mái ngói màu đỏ.
* Phía trước là cây.
* Các chùm pháo hoa nhiều màu trên
bầu trời...
* Tranh có nhiều màu tươi sáng và
đẹp: Màu vàng, màu tím, màu xanh
của pháo hoa, màu đỏ của mái ngói,
màu xanh của lá cây.
* Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu
của pháo hoa và các mái nhà.
+ Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban
ngày.
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh
nông thôn: Có nhà ngói, có cây dừa,
có đàn trâu ...)
Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu
da cam; đàn trâu đang về chuồng).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
74
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
-Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng
Phong là bức tranh đẹp, có những hình
ảnh quen thuộc, màu sắc rực rỡ, gợi nhớ
đến buổi chiều hè ở nông thôn.
Hoạt động 3 : Giáo viên tóm tắt :
- Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh.
Có nhiều loại cảnh khác nhau:
+ Cảnh nông thôn (đường làng, cánh
đồng, nhà, ao, vườn ...)
+ Cảnh Thành phố (nhà, cây, xe cộ ...).
+ Cảnh sông,biển (sông, tàu thuyền ...).
+ Cảnh núi rừng (núi đồi, cây, suối ...).
- Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh
vào buổi sáng, trưa, chiều, tối ...
- Hai bức tranh vừa xem là những tranh
phong cảnh đẹp.
(Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của
mái ngói, màu vàng của trường, màu
xanh của lá cây ...)

3.Củng cố dặn dò: 3'
Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát cây và các con vật - Sưu tầm tranh phong cảnh.
Tiết 2+ 3: Tiếng Việt
Bài 37: Ôn tập
I.Mục tiêu
- HS đọc, viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y
- Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng ôn SGK/76, bảng phụ, tranh minh hoạ SGK.
HS : Ôn tập ở nhà, SGK, bảng con
III . Các hoạt động dạy học
1 . Kiểm tra 5
'
- Đọc, viết : máy bay, cối xay, nhảy dây
- Đọc SGK.
2 . Bài mới: 35'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn ôn tập
GV HS
* Ôn các vần vừa học
- Tuần qua em đã được học những vần
nào mới?
- GV treo bảng ôn tập
- Gọi HS lên bảng: GV đọc- HS chỉ
i y
a ai ay
â ây
o oi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
75
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chữ
- Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần
trên bảng ôn.
: Ghép chữ thành vần
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ
thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ
ở dòng ngang của bảng ôn)
- GV ghi vào bảng
- Gọi HS đọc vần
* Giải lao
Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng
dụng
- Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần
vừa ôn , bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .
- GV giải nghĩa từ khó
Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV viết mẫu- nêu quy trình viết
- Hướng dẫn HS viết vở
- Quan sát giúp HS yếu

Tiết 2: Luyện tập(37')
Luyện đọc
- Gọi HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng
dụng tiết 1
- Giới thiệu tranh, nêu nội dung tranh.
- Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng
dụng.
- HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .
- HS đọc đoạn thơ ứng dụng
- Đọc cả bài
- Đọc bài SGK
Luyện viết
- GV viết mẫu
- Luyện viết(Vở tập viết)
Kể chuyện
- Nêu tên truyện kể hôm nay?
- GV kể diễn cảm chuyện.
- GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo
tranh
- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm
- Tổ chức HS thi kể chuyện theo
ô ôi
ơ ơi
u ui
ư ưi
uô uôi
ươ ươi
- HS đọc CN - ĐT

đôi đũa tuổi thơ mây bay
- HS đọc CN - ĐT
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS đọc ĐT- CN
Gío từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữa trưa êm ả
- HS đọc ĐT- CN


- HS theo dõi
- HS viết bảng con: tuổi thơ
- HS viết vở tập viết
Cây khế
- HS theo dõi
- 5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện, mỗi em
kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
76
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
tranh- kể cả câu chuyện.
- Nhận xét kể chuyện
- Truyện có ý nghĩa gì?
- HS từng nhóm kể chuyện
Ý nghĩa: Không nên tham lam.

3 . Củng cố - dặn dò: 3'
- Đọc lại bảng ôn, HS tìm chữ có vần vừa học.
- Nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.
Điều chỉnh bổ sung : .......................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Tập viết
xưa kia, mùa dưa, ngà voi…
I . Mục tiêu
- Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.
- HS viết đúng mẫu chữ, đúng quy trình bài viết.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- HS viết bảng con:
nho khô, nghé ọ, chú ý.
2 . Bài mới: 28'
a . Giới thiệu bài
b . Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng
cách giữa các tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 4 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
- HS đọc
- x , ư, i, a, n, m, o cao 2 dòng kẻ ly.
- d cao 4 dòng kẻ ly.
- k cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được viết nối liền nhau.
- HS theo dõi
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
77
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS yếu
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết.
- GV uốn nắn HS viết bài.
: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3. Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.
Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009

Tiết 1 : Thủ công
Bài : Xé dán hình cây đơn giản
I . Mục tiêu :
- Biết cách xé , dán hình cây đơn giản .
- Xé được hình tán cây , thân cây và dán cân đối , phẳng .
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy : bài mẫu , giấy thủ công , hồ dán .
Trò : giấy thủ công , hồ dán .
III . Các hoạt động dạy học:
1 . Kiểm tra: 3'
- Đồ dùng học tập của học sinh
2 . Bài mới: 29'
a. Giới thiệu bài:
b. Tìm hiểu bài:
GV HS
1 . HS quan sát và nhận xét
HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình
dáng , màu sắc của cây .
2 . Giáo viên hướng dẫn mẫu
a, Xé hình tán lá cây
- Tán lá cây có hình gì ?
* Xé tán lá cây hình tròn .
- Xé một hình vuông , xé 4 góc , xé
chỉnh sửa cho giống tán lá cây
Tán lá cây có hình tròn , tán lá cây dài .
HS quan sát GV xé mẫu .
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
78
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Xé tán lá cây dài
- Xé một hình chữ nhật , xé 4 góc ,
chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài
b , Xé hình thân cây
- Xé một hình chữ nhật nhỏ , dài , một
hình chữ nhật nhỏ , ngắn .
c , Hướng dẫn dán hình
- Bôi hồ vào mặt sau của thân cây , tán
lá .
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn ,
+ Dán thân dài với tán lá dài .
3 . Học sinh thực hành
+ Xé tán lá
+ Xé thân cây
+ Dán hình
- GV quan sát giúp đỡ HS thực hành
- Trưng bày sản phẩm
- Tuyên dương các bài làm đẹp cân
đối , dán phẳng .
Học sinh thực hành
- Xé tán lá
- Xé thân cây
- Dán hình
HS trưng bày sản phẩm
HS tự đánh giá sản phẩm
3 Củng cố dặn dò: 3'
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị đồ dùng giấy , keo , xé dán hình con gà .
Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt
Bài 38 : eo - ao

I. Mục tiêu
Giúp HS :
- Đọc và viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II. Chuẩn bị
GV: Vật mẫu, bảng phụ câu ứng dụng, …
HS : SGK, bộ chữ thực hành Tiếng Việt...
III. Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 5
'
- Viêt , đọc: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
- Đọc SGK
2 . Bài mới: 35'
a. Giới thiệu bài
b.Dạy vần
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
79
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
Giới thiệu vần mới
* Dạy vần eo
- Đọc mẫu
- Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo
- Hướng dẫn HS đánh vần: e - o - eo
- Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền
để được tiếng mèo.
- GV ghi bảng: mèo
- Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ?
- GV tô màu vần eo
- HS đọc trơn
- Cho HS quan sát tranh SGK/ 78
- Giảng nội dung tranh
- GV ghi bảng từ khóa: chú mèo
- HS đọc từ khóa
- Đọc theo sơ đồ
* Dạy vần ao ( tương tự )
- So sánh hai vần eo và ao
- Đọc cả bài trên bảng
*Giải lao
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS
quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần
eo, ao
- Nêu cấu tạo tiếng, đọc trơn cả từ.
- Giải thích từ khó
- Gọi HS đọc cả bài
Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết lưu ý HS
nét nối các con chữ, cách đánh dấu thanh ở
các tiếng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa cho HS
* Trò chơi: Tìm nhanh, đúng tiếng, từ có
chứa vần hôm nay học?
- Giải thích từ HS tìm được.
Tiết 2 - Luyện tập ( 37')
Luyện đọc
a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở
tiết1.
- HS đọc ĐT- CN
- Cài, phân tích vần eo
- HS đọc CN - ĐT .
- Cài và phân tích tiếng mèo
- Vần mới học là vần eo.
- HS dọc CN - ĐT
- Quan sát tranh
- HS đọc theo sơ đồ
- Giống nhau: kết thúc bằng o.
- Khác nhau : Có các âm đứng
trước .
- HS đọc CN- ĐT
cái kéo trái đào
leo trèo chào cờ
- HS đọc CN - ĐT
- HS viết bảng con
- HS nêu tiếng, từ có chứa vần vừa
học.
- Đọc CN - ĐT
Suối chảy rì rào
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
80
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa
nêu nội dung câu ứng dụng.
- Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- Tìm tiếng có vần vừa học?
- Nêu cấu tạo tiếng đó .
- Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng
c. Đọc cả bài trên bảng
d. Đọc bài SGK
Luyện viết
- Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.
- Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho
HS.
- Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc :
Luyện nói
- Nêu tên chủ đề luyện nói ?
- Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong
nhóm theo các câu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ gì ?
+ Trên đường đi học về, gặp mưa em làm thế
nào?
+ Khi nào em thích có gió ?
+ Trước khi mưa to, em thường thấy những
gì trên bầu trời?
+ Em biết gì về bão, lũ?
Gío reo lao sao
Bé ngồi thổi sáo
- HS đọc thầm
- HS đọc tiếng có vần mới .
- HS đọc trơn cả câu ứng dụng
- Đọc CN- ĐT
- HS theo dõi.
- HS viết bài trong vở tập viết.
Gió, mây, mưa, bão lũ.
- Quan sát tranh, nói trong nhóm
đôi.
- Một số em nói trước lớp .

- Trước khi mưa to em thường thấy
nhiều đám mây đen trên bầu trời.
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.
- Đọc trước bài 39 .
Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................
.........................................................................................................................

Tiết 4 - Toán
Kiểm tra định kì ( giữa học kì I )
Đề bài - Đáp án- Biểu điểm trường ra
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc.
Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
I. Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
81
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên, mạnh dạn trước lớp.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát
HS : Ôn thuộc bài hát đã học
III . Cỏc hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra: 3'
HS hát lại bài: .
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn ôn tập
GV HS
HĐ/1: Ôn bài hát đã học
- GV bắt nhịp bài hát
- GV chỉnh sửa cho HS
HĐ/2: Tập biểu diễn
- GV làm mẫu từng bài
- Hướng dẫn HS
- Uốn nắn chỉnh sửa cho HS
HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp
- GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn
bài hát đã học.
- Nhận xét đánh giá.
- Cả lớp hát
- HS theo dõi
- HS tập theo từng động tác
- HS biểu diễn trước lớp

3. Củng cố dặn dò: 3'
Nhận xét giờ học
Dặn HS ôn lại bài hát đã học.
Tiết 2: Tự nhiên và xã hội
Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết :
- Kể về những hoạt động mà em thích .
- Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .
- Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .
- Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày .
II. Đồ dùng dạy học
Thầy : Tranh ảnh
Trò : SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4
'
- Tại sao phải ăn uống hàng ngày ?
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
82
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
b. Tìm hiểu bài
GV HS
HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8
'
- Hãy nói với bạn tên các hoạt động
hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày .
- Những hoạt động vừa nêu có ích lợi
gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ?
Kết luận : GV kể tên một số hoạt động
trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho
sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ
an toàn trong khi chơi .
HĐ 2 Làm việc với SGK 10
'
Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK
+ Chỉ và nói tên các hoạt động trong
từng hình .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui
chơi , hình nào vẽ cảnh luyện tập thể
duc , thể thao , hình nào vẽ cảnh nghỉ
ngơi thư giãn ?
+ Nêu tác dụng của từng hoạt động .
GV Kết luận
HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 :
- Chỉ và nói bạn nào đi , đứng , ngồi
đúng tư thế ?
GV kêt luận
- HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt
động . trò chơi mà các em chơi hàng
ngày .
- HS kể lại cho cả lớp nghe .
Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân
nhanh nhẹn , khéo léo ...Nhưng nếu đá
bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị
ốm .
Quan sát tranh T /21 SGK
Đại diện các nhóm trình bày
Nhận xét bổ sung
3 . Củng cố dặn dò 3
'
- Tại sao phải nghỉ ngơi ?
- Dặn chuẩn bị bài sau ; Ôn tập bài 10
Tiết 3 - Toán
Phép trừ trong phạm vi 3
I . Mục tiêu:
Giúp HS :
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng
và phép trừ .
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
II. Đồ dùng dạy học
GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3.
HS : Bộ đồ dùng học toán, bảng con…
III.Các hoạt động dạy học
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
83
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
1. Kiểm tra: 4
'
- Điền số vào chỗ chấm
1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 4 + 0.. = 4
2 .Bài mới: 33'
a. Giới thiệu bài
b .Tìm hiểu bài
GV HS
Giới thiệu khái niệm ban đầu về
phép trừ 17
'
Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ
2-1 = 1
- GV cho HS quan sát mô hình và
nêu:" Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm
tròn. Hỏi còn lại mấy chấm tròn?"
- Vậy 2 bớt 1 còn mấy?
- Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép
tính hai trừ một bằng 1.
- GV viết lên bảng
Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ
3-1= 2 và 3 - 2 = 1 ( tương tự phép trừ
2- 1= 1)
Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước
đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ.
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình,
nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận
biết :
+ 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành
3 chấm tròn. Viết bảng
- GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1
chấm tròn, còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- 1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành
3 chấm tròn.
- Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn
còn lại mấy chấm tròn?
- Ta có thể viết bằng phép tính nào?
- GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép
tính
Thực hành 11
'
- Hướng dẫn HS làm bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con.
- Nhận xét chữa bài
- Có 2 chấm tròn, bớt đi 1 chấm tròn còn
lại 1 chấm tròn.( HS nhắc lại)
- Hai bớt 1 còn 1

2 - 1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một "
(HS nhắc lại)
3- 1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai"
3 - 2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một"


2 + 1 = 3

- Còn lại 2 chấm tròn.
3 - 1 = 2
1 + 2 = 3
- Còn lại 1 chấm tròn
3 - 2 = 1
*Bài 1 Tính
2 - 1 = 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
3 - 1 = 2 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
84
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo
cột dọc, cách làm tính theo cột dọc.
- Yêu cầu HS làm bài trên bảng con
- Nhận xét chỉnh sửa cho HS
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/
54 rồi nêu bài toán.
- GV yêu cầu HS viết phép tính trên
bảng con
- Nhận xét- Đánh giá
3 - 2 = 1 3 - 1 = 2 3 - 1 = 2
*Bài 2 Tính
2 3
- -
1 2
1 1
*Bài 3 Viết phép tính thích hợp
- Có 3 con chim, bay đi 2 con. Hỏi còn
lại mấy con ?
3 - 2 = 1
3 .Củng cố dặn dò 3
'
- GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3.
- Làm bài tập vở bài tập
- Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập
-----------------------------------------------------------

Tiết 4 - Tập viết
đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình, viết đúng mẫu, viết đẹp.
- Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng chữ mẫu
HS : Vở tập viết, bảng con
III.Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: 4'
- HS viết bảng con : xưa kia, ngà voi, gà mái.
2. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS tập viết
GV HS
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
85
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Hướng dẫn HS tập viết
- GV treo bảng chữ mẫu
- Gọi HS đọc
- GV giảng từ
- Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng?
- Những con chữ nào viết với độ cao 2
dòng kẻ ly?
- Những con chữ nào có độ cao 3 dòng
kẻ ly?.......5 dòng kẻ ly?
- Khi viết từng chữ ghi tiếng các con
chữ được viết như thế nào?
- GV viết mẫu
- Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng
trong một từ, khoảng cách giữa hai từ
trong một dòng.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- GV uốn nắn HS
Luyện viết vở tập viết
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu
- Nhận xét về cách trình bày bài viết
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV uốn nắn HS viết bài
HĐ 3: Chấm và chữa lỗi
- GV chấm điểm một số bài của HS
- GV nhận xét - chữa một số lỗi HS
hay mắc.
- HS đọc
- Mỗi từ gồm 2 tiếng.
- ô, ơ, i, a, v, ư, u cao 2 dòng kẻ ly.
- t cao 3 dòng kẻ ly.
- h cao 5 dòng kẻ ly.
- Các con chữ được nối liền nhau.
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- HS viết bài vào vở.
- HS nhận xét, tự chữa lỗi

3 . Củng cố dặn dò: 3
'
- Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.

Tiết 5
Sinh hoạt
I. Mục tiêu
- Nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.
- Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.
- Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.
II. Nội dung sinh hoạt
1.Nhận xét tuần
a. Đạo đức
- Nhìn chung các em ngoan, lễ phép biết chào hỏi thầy cô, đoàn kết giúp đỡ
bạn trong học tập.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp .
b. Học tập
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
86
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp học tập.
- Đa số các em có ý thức học tập, tích cực tham gia các hoạt động của
lớp.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương , Lò Thị Sáng, Đỗ Thị Mai Hương ...
- HS có đầy đủ đồ dùng học tập, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
c. Các hoạt động khác
- Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt tập thể và thư
viện thân thiện. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể, có đủ hoa tay,
mặc đúng trang phục học sinh.
2.Phương hướng hoạt động tuần
- Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, ngày học hay. HS
ngoan, lễ phép chào hỏi người trên, đoàn kết giúp đỡ bạn.
- Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu
truyện kể.
- Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học.
- Đi học đều đúng giờ, thực hiện tốt các nền nếp học tập.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu
- Duy trì nề nếp thể dục, vệ sinh, sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện.
3. Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta
Tuần 10
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tiết 1.
Chào cờ


Tiết 2. Tiếng việt:
Bài 38: au âu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
- Đọc được từ, bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
87
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Đọc viết bảng con. eo ao chú mèo ngôi sao
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần au,âu.
- Giới thiệu vần,au, âu, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần au, âu,
tiếng cau, cầu.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
vần vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.

au âu
cau cầu
cây cau cái cầu
rau cải châu chấu
lau sậy sáo sậu

au âu cây cau cái cầu

Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 39: au âu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ gì?
+ Người bà đang làm gì? Hai cháu đang
làm gì?
+ Trong nhà em ai là người nhiều tuổi
nhất?
+ Bà thường dạy các cháu điều gì?

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về.
au âu cây cau cái cầu


Bà cháu
-Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến
của mình trước lớp.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
88
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Em yêu quý bà nhất ở điều gì?
+ Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu?
Em đã giúp bà làm được những việc gì?
- Học sinh kể những việc làm của mình
đã giúp bà.

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần au âu ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tiết 4: Toán
Luyện tập.(55)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính.
1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
. Hướng dẫn học sinh luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
Bài tập 1(55)Tính.
1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 1 + 1 +1 = 3
1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 3 - 1 - 1 = 3
1 + 4 = 5 2 + 2 = 4 3 - 1+ 1 = 3
1 + 1 = 2 3 - 2 = 1 1 + 4 = 5
2 + 1 = 3 3 - 1 = 2
Bài tập 2 (55) Tính.
3 - 1 2 3 - 2 1

2 - 1 1 2 + 1 3


Bài tập 3(55) + ,-
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
89
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào bảng con.
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3 1 + 4 = 5
2 - 1 = 1 3 - 1 = 2

Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp.
2 - 1 = 1
3 - 2 = 1
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh bổ sung.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
Tiết 5. Đạo đức
Lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ
I. Mục tiêu :
- Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường
. nhịn .Như vậy cha mẹ mới vui lòng
- Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình .
- Giáo dục học sinh tình yêu thương , tôn trọng con người.
II. Đồ dùng dạy học
- Thầy :Các tấm gương ,bài thơ về chủ đề bài học
- Trò: Vở bài tập đạo đức
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra: ( 4')
- Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe?
2.Bài mới:(28' )
a. Giới thiệu bài
b. Nội dung
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
90
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
+ Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi
- Quan sát nhận xét ở từng tranh có
những ai ? họ đang làm gì ?
-Nhận xét việc làm của họ ?
học sinh trình bày trướclớp
- Qua 2 bức tranh trên em học tập
điều gì ở các bạn ?
+ Hoạt động 2 : Liên hệ
- Em có anh , chị hay em nhỏ ?
- Tên là gì , mấy tuổi , học lớp mấy ?
- Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ
như thế nào ?
+Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở
tranh bài tập .
- Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và
không nên . Tranh có những ai , họ
đang làm gì ? Như vậy anh em có
hoà thuận không ?
- Nối tranh 1 với không nên
-Nối việc làm tốt với chữ nên .
- Việc nào làm chưa tốt với không
nên
- Tranh 1; có quả cam anh nhường cho
em. Em nói lời cảm ơn anh. Anh
đã nhường nhịn em. Em lễ phép với
anh ....
- Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau
rất hoà thuận
- lễ phép với anh chị , nhường nhịn em
nhỏ , sống hoà thuận .
- Học sinh tự liên hệ .
- Học sinh làm bài tập .
-Học sinh nối tiếp nhau trình bày.
3.Củng cố dặn dò : (3')
- Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ?
- Về học bài chuẩn bị bài sau.

Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thể dục
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.
I- Mục tiêu:
- Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học. Yêu cầu thưc hiện động
tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.
- Học động tác kiễng gót, 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ
bản đúng
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
91
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
II- Địa điểm- Phương tiện.
- Sân tập, còi,
III- Nội dung và phương pháp lên lớp
Thời
gian
Nội dung Phương
pháp
12'
* Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
học
- Đứng vỗ tay và hát.
- Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu
- Trò chơi diệt con vật có hại.
* * *
* * *
* * *
16'
* Phần cơ bản:
+ Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay
dang ngang , đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần)
+ Học kiễng gót 2 tay chống hông
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác
- Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao, đồng thời 2 tay
chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng), Thân người
thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.
- Học sinh tập 4- 5 lần.
- Giáo viên quan sát.sửa sai cho học sinh.
* Trò chơi "Qua đường lội"
- Cho học sinh chơi 2- 3 lần.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
7'
* Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc.
- Trò chơi hồi tĩnh.
- Giáo viên hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 40: iu êu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai chĩu quả.
- Luyện nói Từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.
- Có ý thức tự giác trong giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
92
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. au âu cây cau cái cầu
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iu êu
rìu phễu
lưỡi rìu cái phễu

líu lo cây nêu
chịu khó kêu gọi
iu êu lưỡi rìu cái phễu
Tiết 3.Tiếng việt:
Bài 40: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn
học sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện
nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Khi nào cần đi máy bay?
+ Hằng ngày em đi học bằng gì?

Cây bưởi, cây táo nhà bà
đều sai chĩu quả.


iu êu lưỡi rìu cái phễu


Ai chịu khó?
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
93
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần iu êu?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
.Điều chỉnh
bổsung............................................................................................ .............................
........................................................................................................
Tiết 4. Toán:
Phép trừ trong phạm vi 4.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và
phép . . . trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (4'). 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 - 1 = 1
2. Bài mới (33').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 4 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Bốn trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo
khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 56.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 3.Viết phép tính trừ
trong phạm vi 4.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
4 - 1 = 3
4 - 2 = 2
4 - 3 = 1

 

3 + 1 = 4 4 - 1 = 3
1 + 3 = 4 4 - 2 = 2

 

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
94
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
2 + 2 = 4
4 - 2 = 2
Bài tập 1(56).
4 - 1 = 3 3 + 1 = 4
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
3 - 2 = 1 2 - 1 = 1
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
4 - 3 = 1 4 - 1 = 3
Bài tập 2 (56).
2 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 1 3


1 1 2 3 1
Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.
4 - 1 = 3

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
.Điều chỉnh bổsung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Mĩ thuật.
Vẽ quả ( quả dạng tròn)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được hình dáng, màu sắc một vài loại quả
- Biết cách vẽ quả, vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích.
- HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích.
II. Đồ dùng dạy học
Thầy: Một số quả: Bưởi, cam, táo, xoài ...- Hình ảnh một số qủa dạng
tròn- . Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.
III. Các hoạt đông dạy học
1. Kiểm tra : 4'
đồ dùng học tập:
2 .Bài mới 28'
a.Giới thiệu bài
b.Tìm hiểu bài
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
95
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
GV HS
* HĐ1: Giới thiệu các loại quả:
- Giáo viên giới thiệu hình các loại quả
và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
+ Đây là quả gì? + Hình dạng của quả?
+ Màu sắc của quả?
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm
một vài loại quả mà các em biết:
- Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình
ảnh hoặc vẽ lên bảng):
+ Có nhiều loại quả có dạng hình tròn
với nhiều màu phong phú.
* HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả:
- Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng
tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ);
quả đu đủ có thể vẽ hình tròn.
- Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
- Học sinh nhận xét màu của quả.
* HĐ 3: Hướng dẫn thực hành:
Vẽ quả mà em thích:
- Giáo viên bày mẫu: bày một số quả
lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi
mẫu một quả, loại có hình và màu đẹp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu
và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở
tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá).
- Giáo viên giúp học sinh:
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu + Vẽ màu theo ý thích

+ Quả xoài màu vàng
+ Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng
ngà
+ Quả cam màu vàng đậm
+ Quả dưa hấu màu xanh đậm ...
Vẽ quả mà em thích
+ Cách vẽ hình, tả được hình dáng của
mẫu
+ Vẽ màu theo ý

3.Củng cố dặn dò: 3'
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả. .
Điềuchỉnh bổ sung................................................................................................
....................................................................................................................

Tiết 2. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1.
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các âm vần đã học.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
96
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bảng ôn tập.
Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc, viết bảng con: nghỉ hè, xe máy
+ Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ, bé Hà tỉa lá.
2. Bài mới (35').
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. ôn tập.
- Học sinh nhắc lại các âm, vần
tiếng đã học.
- Giáo viên ghi chữ trên bảng cho
học sinh đọc.
- Học sinh ghép chữ ở cột dọc với
các chữ ở hàng ngang.
- Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Học sinh đọc, cá nhân,đồng
thanh.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết
mẫu, nêu cách viết.
- Học sinh bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài trên
bảng.

ia ua ưa ôi
ch chia chua chưa chôi
tr tria trua trưa trôi
ng ngua ngưa ngôi
gh
kh khia khua khưa khôi
nh nhia nhua nhưa nhôi
th thia thua thưa thôi
khôi ngô thái tử
giữa trưa cá trôi
lưa thưa ngôi sao


N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
97
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 3. Tiếng việt:
ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp).
* Hoạt động 3. Luyện tập (37').
- Luyện đọc bài tiết 1.
- Học sinh đọc bài cá nhân, nhóm, lớp.
- Quan sát tranh nói nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
+ Tìm tiếng có vần đã học?
+ Nêu cấu tạo một số tiếng?
- Đọc toàn bài trên bảng.
- Luyện viết: Giáo viên viết mẫu, nêu
cách viết.
- Nhận xét- tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò(3).
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm
tra giữa kỳ.
Gió lùa kẽ lá
Lá kẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa ngủ trưa.
Chú Tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
giỏ cá mây bay

3. Củng cố - dặn dò(3').
- Nhắc lại nội dung toàn bài.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.
Điều chỉnh bổ sung......................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tiết 4: Toán:
Luyện tập.(57)
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4.
- Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.
Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn.
III. Hoạt động dạy học.'
1.Kiểm tra (4').
+ Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 0 + 2 = 2
2. Bài mới (33').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
98
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh
luyện tập.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Hoc sinh làm vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
- Nêu yêu câu bài.
- Học sinh làm phiếu bài tập.
- Nêu yêu cầu bài
- Học sinh làm vào vở
Bài tập 1(57)Tính.
4 3 3 4 4
- - - - -
1 2 1 2 3

3 1 2 2 1

Bài tập 2 (57) Tính.
4 - 1 3 3 - 2 1

2 + 3 5 4 + 1 5

Bài tập 3(57) Tính.
4 - 1 = 3 4 - 1 - 2 = 1
4 - 2 - 1 = 1
Bài tập 4 (57) < , > , =

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2
4 - 1 = 3 4 - 3 < 4 - 2
4 - 2 = 2 4 - 1 < 3 + 1
Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp
3 + 1 = 4
4 - 2 = 2

3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Thủ công:
Xé, dán hình con gà con
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
- Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II. Đồ dùng dạy học:
Thầy: Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
Giấy thủ công màu vàng ,Hồ dán, giấy trắng làm nền, Khăn lau tay
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
99
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Trò: Giấy thủ công màu vàng, Giấy nháp có kẻ ô,Bút chì, bút màu, hồ . .
. dán, Vở thủ công, khăn lau tay
III.Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra: 3'
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Bài mới: 29'
a.Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS xé dán hình
GV HS
*HĐ1: Quan sát - nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng,
màu sắc của con gà?
+ Em nào biết gà con có gì khác so với
gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu
lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Xé hình thân gà:
b) Xé hình đầu gà:
c) Xé hình đuôi gà:
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
_
e) Dán hình:
_ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân,
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối.
- HS quan sát nêu nhận xét
Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu
đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
hình chữ nhật có cạnh 10 ô, cạnh ngắn
8 ô.
- Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.
- Xé 4 góc của hình chữ nhật.
Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà.
- Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà
đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ô.
- Vẽ và xé 4 góc hình vuông.
- Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống
hình đầu gà.
(Dùng giấy cùng màu với đầu gà)
Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình
vuông mỗi cạnh 4 ô.
Vẽ hình tam giác.
Xé thành hình tam giác
Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ,
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt
gà.
3.Củng cố - dặn dò: 3'
- Trưng bày một số sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm
- Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé, dán hình con gà tiếp”

N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
100
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 2 + 3: Tiếng việt:
Kiểm tra định kỳ.
(Đề bài và đáp án nhà trường ra).

Tiết 4. Toán.
Phép trừ trong phạm vi 5.
I. Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bảng phụ.
Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học.
2. Kiểm tra (3).
Trả bài kiểm tra hôm trước.
3. Bài mới (34').
* Hoạt động 1. Sử dụng đồ dùng học
toán.
- Lấy 5 que tính, bớt 1 que tính. Còn
mấy que tính?
- Năm trừ một bằng mấy?
* Hoạt động 2. Sử dụng sách giáo khoa.
- Học sinh quan sát hình vẽ trang 59.
+ Lúc đầu có mấy con chim ?
+ Bay đi 1 con còn mấy chim ?
* Hoạt động 4.Viết phép tính trừ trong
phạm vi 5.
- Giáo viên đọc các phép tính .
- Học sinh làm vào bảng con.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Học sinh làm vào bảng con
- Nhận xét - tuyên dương.
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1

 
4 + 1 = 5 5 - 1 = 4
1 + 4 = 5 5 - 4 = 1

 

3 + 2 = 5 5 - 2 = 3
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 1(59).
2 - 1 = 1 3 - 2 = 1
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
101
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
- Học sinh làm vào vở.
- Nhận xét - sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập 3.
- Học sinh làm bài vào bảng con.
- Nhận xét sửa sai.
3 - 1 = 2 4 - 2 = 2
4 - 1 = 3 2 - 1 = 1
5 - 1 = 4 5 + 2 = 3
4 - 3 = 1 5 - 3 = 2
Bài tập 2 (59) Tính.
5 - 1 = 4 1 + 4 = 5
5 - 2 = 3 5 - 2 = 3
5 - 3 = 2 2 - 1 = 1
5 - 4 = 1 5 + 2 = 3
4 + 1 = 5 5 - 3 = 2
Bài tập 3 (59).
5 5 5
- - -
1 2 4

4 3 1
Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.
5 - 2 = 3
5 - 1 = 4
3. Củng cố - dặn dò (3').
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tiết 1: Âm nhạc
Ôn tập 2 bài hát :Tìm bạn thân , Lí cây xanh
I Mục tiêu:
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca , biết kết hợp vỗ tay đệm theo.
- Biết kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.
II. Đồ dùng dạy học :
- Thầy: Nhạc cụ
- Trò : Thanh tre , chai sỏi.
III. Các hoạt động dạy học:
1. kiểm tra: ( 4' )
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
102
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Học sinh hát bài : Lí cây xanh
2. Bài mới: (28' )
a. Giới thiệu bài :
b.Nội dung ôn tập :
+ Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn
thân .
- Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo
tiết tấu lời ca.
- Tập hát kết hợp với vận động phụ
hoạ.
-Từng nhóm biểu diễn trước lớp.
+ hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh
-Cả lớp ôn bài hát , tập hát kết hợp
vỗ tay vận động phụ hoạ.
- từng nhóm biểu diễn, tập nói thơ 4
chữ theo tiết tấu của bài hát.
Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. Nào
ai yêu những người bạn thân , tìm đến đây
ta cầm tay múa vui nào.
Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim
đậu trên cành chim hót líu lo. líu lo là líu
lo, líu lo là líu lo
3. củng cố dặn dò: ( 3')
- Học sinh hát lại cả 2 bài hát.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 2: Tự nhiên & xã hội
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I- Mục tiêu:
- Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan .
- Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .
. hành vi có hại cho sức khỏe.
II- Đồ dùng dạy học:
- Thầy: nội dung bài ôn.
- Trò: đồ dùng học tập .
III- Các hoạt động dạy học.
1- Kiểm tra bài cũ: 4'
- Bài học trước?
- Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí?
- Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ?
- Nhận xét.
2- bài mới: 28'
* Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành
Hoạt động nghỉ ngơi
- Cho học sinh chơi 3- 4 lần.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
103
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
chành"
* Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.
- Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài
của cơ thể?
- cơ thể người gồm mấy phần?
- chúng ta nhận biết thế giới xung
quanh bằng những bộ phận nào của cơ
thể?
- Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ
khuyên bạn như thế nào?
* Hoạt động 2: kể lại những việc làm
vệ sinh cá nhân hằng ngày
- Học sinh kể lại trong ngày mình đã
làm được những việc gì ?
- Đại diện một số nhóm lên kể trước
lớp.
- Giáo viên nhận xét.
* Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá
nhân nên làm hằng ngày.
- Chân, tay, mặt, mũi,tai...
- Gồm 3 phần: đầu, mình, chân, tay.
- Mắt, mũi, tay, tai...

- Không nên chơi súng cao su vì chơi
súng cao su rất có hại...
- Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho
nhau nghe về những việc làm trong
ngày của mình.

3. Củng cố- Dặn dò: 3'
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- về ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết 2: Tiếng việt:
Bài 41: iêu yêu
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
- Đọc được từ, câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.
- Luyện nói từ 2 - 3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.
II. Đồ dùng dạy học.
Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.
Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra (5').
+ Đọc viết bảng con. iu êu lưỡi rìu cái phễu
Đọc bài trong SGK.
. 2.Bài mới (35').
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
104
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
* Hoạt động 1.Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Dạy vần ay,ây.
- Giới thiệu vần, nêu cách đọc.
- Học sinh luyện đọc,gài vần ay,ây,
tiếng bay, nhảy.
- Luyện đọc từ ứng dụng.
- Nêu cấu tạo, gạch chân các tiếng có
âm vừa học.
- Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu,
nêu cách viết.
- Học sinh viết vào bảng con.
- 1-2 học sinh đọc toàn bài.
iêu yêu
diều yêu
diều sáo yêu quý


buổi chiều yêu cầu
hiểu bài già yếu
iêu yêu diều sáo yêu quý
Tiết 4.Tiếng việt:
Bài 41: iu êu (Tiếp).
* Hoạt động 3.Luyện tập (37').
- Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.
- Quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.
- Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học
sinh viết trong vở tập viết.
- Luyện nói.
+ Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói.
+ Trong tranh em thấy vẽ những gì?
+ Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
+ Em năm nay lên mấy?
+ Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy
em? Nhà em có mấy người?
+ Em thích học môn gì nhất?

Tu hú kêu, báo hiệu mùa
vải thiều đã về.

iêu yêu diều sáo yêu quýBé tự giới thiệu
3. Củng cố - dặn dò(3').
- Tìm tiếng có vần ay,ây?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
105
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
Tiết 5. Sinh hoạt lớp.
Tuần 10.
I. Mục tiêu.
- Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu, nhược điểm trong tuần.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11.
- Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao.
II. Nội dung sinh hoạt.
1. Đạo đức:
- Trong tuần học sinh ngoan, lễ phép biết vâng lời thầy cô, đoàn kết hòa nhã với
bạn. Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
2. Học tập:
- Đi học đều, đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Trong giờ học chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài, chữ viết
có nhiều tiến bộ: Hoài Anh, Đỗ Hương, Lò Hương.Song bên cạnh đó vẫn còn một
số bạn chữ viết xấu, đọc bài, làm toán chậm, đồ dùng học tập còn thiếu như que
tính, tẩy,phấn: Vì Văn Nam, Toàn, Dũng.Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng
thật nhiều, tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập.
3. Các hoạt động khác:
- Tham gia giữ vệ sinh các nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.
II. Phương hướng tuần tới.
- Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.
- Nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần học tập.
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
106
·Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng GV: NguyÔn
ThÞ H¶i YÕn
N¨m häc 2010 - 2011
Líp 1A4 '
107

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV giới thiệu từ ứng dụng - Tìm tiếng có âm vừa học? - GV gạch chân các tiếng mới - Nêu cấu tạo tiếng , đọc trơn từ . - GV giải nghĩa từ khó . - HS đọc cả bài. Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng- nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con *Trò chơi: Tìm tiếng, từ có chứa ph, nh Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc - GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/47 nêu nội dung tranh vẽ . - GV ghi câu ứng dụng lên bảng - Tìm tiếng có âm vừa học, nêu cấu tạo tiếng đó? - Yêu cầu HS đọc tiếng, đọc cả câu - Đọc toàn bài * Đọc SGK *Giải lao Luyện viết - GV viết mẫu , nêu quy trình viết , - Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết - Thu vở chấm bài nhận xét. Luyện nói - GV cho HS quan sát tranh - Nêu tên chủ đề luyện nói ? +Tranh vẽ cảnh gì ? +Em đã được đi chợ bao giờ chưa? + Chợ có bán những gì? +Địa phương em có chợ không ? +Nơi em ở có gần phố hay thị xã không? - HS đọc thầm

GV: NguyÔn

phở bò phá cỗ
- HS đọc CN - ĐT - HS quan sát - HS viết bảng con

nho khô nhổ cỏ

- HS đọc lại bài tiết 1 - HS quan sát tranh SGK/ 47

nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
- HS đọc CN - ĐT

- HS đọc thầm , cá nhân. - HS viết bài vào vở tập viết - HS quan sát tranh SGK/ 47

chợ, phố, thị xã

3 . Củng cố- dặn dò: 3 / - Đọc lại bài trên bảng - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Bài 23. Điều chỉnh bổ sung :........................................................................................ .........................................................................................................................

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

2

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 4 - Toán

GV: NguyÔn

Số 10
I. Mục tiêu - HS có khái niệm ban đầu về số 10. - Biết đọc, viết số 10 đếm và so sánh các số trong phạm vi 10. - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Vị trí của số 10 trong dãy số đã học. II . Đồ dùng dạy học GV: Các đồ vật cùng loại có số lượng là 10 HS :Bộ đồ dùng học toán III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra 4 / - Điền dấu thích hợp vào chỗ... 9.>..1 1.<..9 9..=.9 2 .Bài mới a. Giới thiệu bài 1 / b. Tìm hiểu bài 33 /

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

3

Trong dãy số đó số nào lớn nhất. 10 10 10 10 . Củng cố . 4 * Bài 5 Khoanh vào số lớn nhất ( theo .Số 10 lớn hơn những số nào? .GV HS *Giới thiệu số tiÓu häc Thanh Lu«ng Trêng 10 GV: NguyÔn . . .GV yêu cầu HS lấy 9 chấm tròn.Có 1 bạn chạy đến .HS đọc dãy số theo thứ tự từ bé đến 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 lớn và từ lớn đến bé . . thêm 1 chấm tròn nữa là mấy chấm . số nào bé nhất? * Luyện tập *Bài 1: Viết số 10 Nêu yêu cầu bài tập 1 .Tương tự : Lấy 9 que tính.10 que tính que tính nữa là mấy que tính? .Yêu cầu HS đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại.2011 Líp 1A4  .dặn dò 2 Và có mấy bạn chạy đến nữa? .HS ghi kết quả vào bảng con .Có 9 HS đang chơi 3. 10 gồm 7 và 3 10 gồm 6 và 4 10 gồm 5 và 5 10 gồm 10 và 0 *Bài 4 Viết số thích hợp vào ô trống: .ChoH¶i quan sát tranh SGK/36 HS YÕn .Tranh vẽ và các đồ vật em vừa nêu đều có số lượng là mấy? .GV viết mẫu .Tất cả có 10 bạn.Trong tranh có mấy bạn đang chơi? / . số 10 viết thường.HS viết bảng con số 10 .GV ghi số 10 lên bảng .GV uốn nắn HS viết *Bài 2: ( Số ) ? . viết vào vở . .HS quan sát tranhSGK/36 ThÞ .GV:Ta dùng số 10 để chỉ số lượng của mỗi nhóm đồ vật.ghi số lượng đếm được vào ô trống.GV giới thiệu số 10 viết in. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .GV nêu yêu cầu bài tập 5.dưới lớp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 làm bài tập SGK/ 37 .dưới lớp 10 gồm 9 và 1 làm bài vào bảng con 10 gồm 8 và 2 . 0 N¨m häc 2010 .GV nêu yêu cầu bài tập 3 . thêm 1 .GV nêu yêu cầu bài tập 2.Gọi HS làm bài trên bảng .Tất cả có mấy bạn? .GV hướng dẫn mẫu Nêu cấu tạo số 10 . * Bài 3: ( Số ) ? .HS viết vào bảng con.GV nêu yêu cầu bài tập 4 .10 chấm tròn tròn? .Vậy số 10 đứng sau số nào? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . .HS đọc số 10 .Hướng dẫn viết số 10 10 10 10 10 .Gọi HS làm bài trên bảng .GV viết mẫu .Nêu cấu tạo số 10 .Đếm số lượng cây nấm trong mỗi tranh. 6 8 9 10 . .

...... tuyên dương Công bố kết quả cuộc thi HĐ2: Tập hát bài hát " Sách bút thân ............Tiếp tục giúp HS hiểu và biết cách giữ gìn sách vở... Cả lớp xếp sách vở và đồ dùng học tập . đồ dùng học tập..... ...dặn dò: 2 / N¨m häc 2010 ...... II .Tìm hiểu bài: 28 / GV HS *HĐ1 : Thi sách vở ai đệp nhất? GV hướng dẫn thi .............Nêu tiêu chuẩn thi lên bàn ...Giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở.Dặn HS chuẩn bị bài học sau.. đồ dùng học tập (tiết 2) I..Đếm từ 1 đến 10 và ngược lại................GV đọc mẫu Đồ dùng bền mãi nhớ câu giữ gìn" ....... Các hoạt động dạy học 1 ............Các tổ tiến hành chấm và chọn ra 2 .. "Muốn cho sách vở bền lâu ..HS đọc theo . ....... Bài mới: a...Tổ công bố kết quả thi . Điều chỉnh bổ sung :..Rèn kĩ năng giữ gìn sách và đồ dùng học tập luôn sạch gọn.... Đồ dùng dạy học GV:Bài hát"Sách bút thân yêu ơi". Củng cố . 3 ..... . HS : Đồ dùng học tập III ...... đồ dùng học tập....... Luyện tập .. .. ........... ..........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn ..........Gĩư gìn sách vở ..........Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập ..........HS học hát yêu ơi" *HĐ3: Hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối bài .. Giới thiệu bài 1/ b....... Tiết 5 : Đạo đức Giữ gìn sách vở....... Mục tiêu .Tổ chức thi cả lớp .....đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình .............Chọn ra bộ vở đẹp nhất lớp . ...... Kiểm tra: 4 / .Cần phải giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập thế nào ? 2 ..........2011 Líp 1A4  5 ......Tuyên dương bộ vở đẹp nhất tổ bộ vở đẹp nhất .. *GV kết luận chung : ....

dồn hàng. .Trò chơi vận động I/ Mục tiêu . dồn hàng khiển * Trò chơi" Qua đường lội" . .GV yêu cầu HS chủ * Phần kết thúc: động tự giác chơi .Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng.Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học.Tư thế đứng nghiêm. Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Tiết 1. dóng hàng 12 / .Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân ttrờng * Đi theo vòng và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" .GV hệ thống bài học. .Lần 2. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động . cách chơi 8/ .Thể dục Đội hình đội ngũ .Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ .Thực hành giữ gìn đồ dùng học tập của mình cho tốt.Học dàn hang.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .Ôn tập hợp hàng dọc.GV nêu luật chơi .Dàn hàng.Đứng vỗ tay và hát * . 8 * * * * .3 cán sự điều .Em cần phải giữ gìn đồ dùng học tập của mình như thế nào để các em học tập được tốt? .Giậm chân tại chỗ . đứng nghỉ.Ôn trò chơi" Qua đường lội " . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III/ Nội dung và phương pháp Nội dung Thời lượng Phươơng pháp *Phần mở đầu: . II/Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.Nhận xét * * * * / giờ học 7 * * * * * * * * N¨m häc 2010 .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự hơn giờ trước.2011 Líp 1A4  6 .Đội hình vòng tròn *Phần cơ bản: .GV điều khiển lần 1 .

Đọc theo sơ đồ .HS đọc cả 2 sơ đồ / *Giải lao 5 . . Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm g .ĐT .3 câu theo chủ đề" gà ri.GVgiải nghĩa từ khó .CN .HS quan sát viết N¨m häc 2010 . gà gô.Đọc được câu ứng dụng trong bài.Đọc .HS đọc thầm . .HS đọc.học 1. Mục tiêu . bảng phụ HS : bộ đồ dùng học Tiếng việt III . viết được g." II . . .HS ghép tiếng gà Nhận xét. nho khô .HS đánh vần. đọc trơn .GV giới thiệu âm g .GV giới thiệu từ ứng dụng: . nhận xét đọc âm .Đọc SGK 2.Tìm tiếng có âm vừa học? .HS đọc cả bài .HS đọc CN . . ghế gỗ.Kiểm tra 5 / . Các hoạt động dạy.giảng nội dung gà ri tranh . .HS tìm và cài âm g -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng gà? .2011 Líp 1A4  7 .GV ghi bảng.nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn . phở bò. Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ .Yêu cầu nêu cấu tạo tiếng .nêu quy trình .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 23 : GV: NguyÔn g gh I . gh. Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK.Cho HS xem tranh. gà ri.GV gạch chân các tiếng mới nhà ga gồ ghề . viết nh.So sánh chữ g với gh? .đọc mẫu . đọc trơn gà gô ghi nhớ từ .Giống nhau: cách đọc . Luyện nói từ 2 . ph.GVgiải thích gh được gọi là gh kép . Giới thiệu bài b.HS đọc trơn .GV viết mẫu lên bảng. Hướng dẫn viết .GV ghi lên bảng từ khoá .HS đọc ĐT .HS đọc theo sơ đồ *Dạy âm gh (tương tự) . Bài mới: 35' a. .Tìm cài âm g .Khác nhau: cách viết .

2011 Líp 1A4  8 .HS quan sát tranh SGK/ 49 gà ri. Củng cố.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . so sánh các số trong phạm vi 10.GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.ĐT . gi .GV cho HS quan sát tranh . . Tiết 2 : Luyện tập(37') Luyện đọc .GV viết mẫu lên nêu quy trình viết . Mục tiêu Giúp HS có kiến thức chắc chắn về: . II .Yêu cầu HS đọc tiếng.Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết * Luyện nói . Tiết 4 : Toán Luyện tập I .HS viết bảng con GV: NguyÔn . nêu cấu tạo tiếng đó? . ghế gỗ.Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .HS quan sát tranh SGK/ 49 nhà bà có tủ gỗ. từ có chứa g . Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ N¨m häc 2010 .HS đọc CN .Đọc trước bài 24 q .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm tiếng. cấu tạo của số 10.Yêu cầu HS quan sát tranh SGK . .Nêu tên chủ đề luyện nói ? + Trong tranh vẽ những con vật nào? +Gia đình em có nuôi gà không? + Gia đình em nuôi những giống gà gì? .Đọc toàn bài * Đọc SGK .Đọc. .HS viết bài vào vở tập viết .Tìm tiếng có vần vừa học . gà gô 3 . viết.Yêu cầu HS viết bảng con .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS . đọc cả câu .GV ghi câu ứng dụng lên bảng .HS đọc lại bài tiết 1 . qu .dặn dò: 3 / .Tìm tiếng có âm vừa học. . gh vừa học .

.Hướng dẫn HS làm theo mẫu * Bài 5 ( Số) ..GV nêu yêu cầu bài tập 2 ...... Giới thiệu bài b.Nêu yêu cầu bài tập 4 ......GV nêu yêu cầu tập 5 ..HS làm bài trên phiếu *Bài 3: Có mấy hình tam giác? Có 10 hình tam giác .dưới lớp làm bài ....Nhận xét chữa bài      3 ...GVvẽ hình lên bảng ....chữa bài .. Bài mới: 33' a.... Các hoạt động dạy học 1 .HS làm bài trên bảng con  .Nhận xét ... Kiểm tra 4 / .Yêu cầu HS làm bài trên bảng.Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập .. ....Nhắc lại cấu tạo số 10 ....... . ....... ..............Nêu yêu cầu bài tập 3 . Luyện tập chung ......Dặn HS chuẩn bị bài học sau .................HS làm bài *Bài 2 Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn ....2011 Líp 1A4  9 ..................chữa bài .. Điều chỉnh bổ sung :.chữa bài GV: NguyÔn HS * Bài 1 Nối ( theo mẫu ... Hướng dẫn luyện tập GV ......... * Bài 4 ( > < = ) ? Gọi HS làm bài trên bảng ...Nhận xét .......... ..................GV cho HS quan sát bài tập 1 .... N¨m häc 2010 .Viết bảng số 10 2 ...HS làm bài trên bảng trtên bảng con 3< 4 4< 5 .....Nhận xét . Củng cố ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn HS : Bảng con III ......GV vẽ hình lên bảng ........................Hướng dẫn mẫu .. ......Đếm từ 0 đến 10 và đếm ngược lại........dặn dò: 3 / .lớp làm bài 0 < 1 1<2 2<3 trên bảng con 8>7 7>6 6=6 ...Yêu cầu HS làm bài ............ ......

hoặc lấy màu hay đất sét (H. sau đó tìm các chi tiết còn lại như: Núm. màu sắc của các + Quả cam tròn hoặc hơi loại quả dạng tròn.2). Chú ý bố cục (hình vẽ vừa với phần giấy ở Vở tập vẽ 1).Giáo viên vẽ một số hình quả . III. bưởi. . Tìm hiểu bài GV HS *HĐ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả + Quả táo tây hình dáng gần dạng tròn: tròn: Có loại màu xanh. cách nặn đậm.Một số bài vẽ hoặc nặn của học sinh về quả dạng tròn. cuống. cách nặn theo các bước như sau: + Vẽ hình quả trước.Trò: Vở vẽ . vàng hay xanh *HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ.Nhận biết đặc điểm. bạn năm trước để các em học tập. hình dáng và màu sắc một số quả dạng tròn (cam.Một số ảnh.2011 Líp 1A4  10 .Vẽ hoặc nặn được một vài quả dạng tròn. . Mục tiêu .Nặn 1 hoặc 2 quả bằng đất đơn giản minh hoạ trên bảng. tròn:Màu da cam.HS Khá giỏi:Vẽ hoặc nặn đươc một số quả dạng tròn có đặc điểm riêng. nhận xét các đỏ hoặc tím đỏ.. hồng. loại quả dạng tròn qua ảnh. + Nặn đất theo hình dáng quả: Tạo dáng tiếp làm rừ đặc điểm của quả. đất màu hay đất sét nặn một quả dạng . II. tranh vẽ và + Quả bưởi hình dáng nhìn mẫu thực. nhận xét về hình dáng. Các hoạt đông dạy học 1.Một vài loại quả dạng tròn khác nhau để học sinh quan sát .màu ..màu vàng. chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh . Đồ dùng dạy học .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: Mĩ thuật GV: NguyÔn Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn I. bài nặn của các tròn nào đó để cả lớp quan sát cách vẽ.Thày :.Bài mới 28' a . *HĐ 2 Thực hành: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.HS xem bài vẽ.G v cho học sinh quan sát. vẽ chi tiết và vẽ màu sau. táo).1. ngấn múi . . bút chì màu.Củng cố dặn dò 3' N¨m häc 2010 .Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh hoặc vàng. Giới thiệu bài b . 3. tranh vẽ về các loại quả dạng tròn .. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . .. H.

Dặn về vẽ lại cho đẹp.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .CN . Các hoạt động dạy học 1.Đọc được câu ứng dụng : chú Tư ghé qua nhà . . chợ quê .Đọc SGK 2. Kiểm tra : 5 / .Tuyên dương các bài vẽ đẹp .Luyện nói được 2 . đánh vần đọc HS đọc CN . đọc trơn từ . Tìm hiểu bài GV HS *Dạy âm q Giơí thiệu âm q ghi bảng đọc mẫu HS đọc ĐT . cho bé giỏ cá .HS đọc từ ứng dụng HS đọc CN . .Đọc và viết được q .3 câu tự nhiên theo chủ đề : quà quê II. *Dạy âm gi tương tự .CN Âm q gồm các nét cơ bản nào ? q và p có gì giống và khác nhau ? HS tìm và cài âm q Nhận xét đọc âm .Nhận xét nêu cấu tạo . Đồ dùng dạy học Thày: Tranh Trò : đồ dùng học tập III.HS cài tiếng quê . . nhà ga . nêu nội dung tranh .ĐT trơn .Muốn có tiếng quê ta lấy thêm gì ? .HS tìm và cài âm qu Nhận xét đọc âm . Mục tiêu . Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 24 : q qu gi I .nêu cấu tạo qua đò giã giò tiếng đó .2011 Líp 1A4  11 . gi .GV ghi bảng từ ứng dụng .Đọc từ ứng đụng GV ghi bảng từ ứng dụng HS đọc thầm quả thị giỏ cá tìm tiếng có âm vừa học . Giới thiệu bài b. ghế gỗ . -Giới thiệu tranh cho HS quan sát . Chuẩn bị màu để học bài sau. . qu . N¨m häc 2010 . . Bài mới: 35' a.ĐT . cụ già . .HS đọc cả hai sơ đồ *Giải lao 5 / .Đọc viết : ph . nh .Đọc bài theo sơ đồ .Giới thiệu âm qu HS đọc ĐT .

.....GV ghi bảng câu ứng dụng HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa học ....... Củng cố dặn dò 3 / Tìm tiếng có âm vừa học .... ..... Điều chỉnh bổ sung :.HS đọc cả bài *Luyện viết GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết .. Giới thiệu tranh HS quan sát .Đọc trước bài 25 ......Đọc cả bài ...Qùa quê có những thứ gì? . Luyện tập chung I. Đồ dùng dạy học N¨m häc 2010 ..Nhận biết số lượng trong phạm vi 10..... ..Nêu chủ đề luyện nói ? ... so sánh các số trong phạm vi 10...Đọc. Tiết 2: Luyện tập (37') * Luyện đọc ... nêu cấu tạo tiếng đó .. ... viết. nêu quy trình viết Hướng dẫn HS viết vở Quan sát HS viết bài giúp đỡ HS yếu . .....Nếu có quà em sẽ chia cho những ai? ... Tiết 4 : Toán . .... II....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV giải nghĩa từ khó ..Đọc SGK/ * Giải lao *Luyện viết GV viết mẫu . Mục tiêu Giúp HS củng cố về: ....2011 12 Líp 1A4  .E m thích loại quả nào nhất ? .... * Luyện nói 10 / ... HS đọc SGK HS viết vở tập viết quà quê 3.HS đọc bài tiết 1 chú tư ghé qua nhà ....Nhận xét chỉnh sửa bài viết .nêu nội dung tranh vẽ ........ nắm được thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10..Bức tranh vẽ gì ? ....đọc câu ..Đọc bài tiết 1 .Gia đình em có những loại quả nào ? GV: NguyÔn HS viết bảng con ....Kể các loại quả mà em biết ? ...... cho bé gỉo cá ...

.dặn dò: 3 / .....Nêu yêu cầu bài tập 4 .... 7.Đếm số đồ vật.... 6 . 1 ... 4 ..GV cho HS quan sát tranh SGK/40 * Bài 1 Nối ( theo mẫu) ... Kiểm tra 4 / .. 8 ........ *Bài 3:( số) ? ..... 10 .......Nhận xét chỉnh sửa cho HS Nêu yêu cầubài 3 ........ ... .. dán hình quả cam N¨m häc 2010 .chữa bài b... 3 . 5 ...... 1 .. 3... Theo thứ tự từ lớn đến bé 10... Bài mới a. *Bài 2 Viết các số từ 0 đến 10 .HS lấy 6 hình vuông và 3 hình tròn xếp theo hình SGK/ 41          3 ....5 bút chì nối tranh với số đó đọc kết quả .Nhận xét ......... Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: thủ công Xé...GV nêu yêu cầu của bài 5 ... 7............HS điền số theo thứ tự từ 1 đến 10..Hướng dẫn mẫu ......... 2. 6.. . .. 0 ...Yêu cầu HS làm bài bảng con. ...........lớp làm bài a.. 10 Gọi HS làm bài trên bảng .. Củng cố ...... 3 ........Dặn HS chuẩn bị bài học sau.....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn GV: Bảng phụ HS : Bảng con III.......... 7. 3.... Điều chỉnh bổ sung :.chữa bài 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ....... 1.. * Bài 4 Viết các số 6..HS quan sát hình .. 7..GV nêu yêu cầu bài tập 2 ..Đọc số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.. 9 ....2011 Líp 1A4  13 ...............Nhận xét .. Giới thiệu bài 1 / b. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ........ tìm số tương ứng rồi .......Đọc dãy số từ 0 đến 10 và ngược lại 2 ...... 10 ............. 6 .GV hướng dẫn HS -Yêu cầu HS xếp hình * Bài 5 Xếp hình theo mẫu HS quan sát mẫu ...Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài tập 1 ..... Theo thứ tự từ bé đến lớn: trên bảng con 1 .3 con gà .... Các hoạt động dạy học 1... Hướng dẫn luyện tập 32 / GV HS ..

. + Những quả nào giống hình quả cam? . Giới thiệu bài b. hỏi: .. Kiểm tra: 3' GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 .. dán hình quả cam.Các hoạt động dạy học: 1 . . Đồ dùng dạy học: Thày: Bài mẫu về xé. xé cuống.GV thao tác mẫu .Biết cách xé. . hình. II. . Nhắc HS vẽ cẩn thận. quả quýt.GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng HĐ/ 3: Thực hành .d) Dán hình: 3.HS quan sát nêu nhận xét _ Cho xem tranh mẫu. bút chì. Đường xé có thể bị rănng cưa.. c) Xé hình cuống lá: Dán sản phẩm vào vở. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống lá. Bài mới: 28' a.Xé được hình quả cam. phía trên có cuống và lá. phình ở + Đặc điểm hình dáng.. phía đáy quả cam như thế nào? hơi lõm. màu sắc của giữa. Hình dán tương đối .GV theo dõi giúp đỡ HS. _ Xé lá. 3. vở thủ công.Mục tiêu: . b) Xé hình lá: _ Xếp hình cân đối. * HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu: a) Xé hình quả cam: Đặt tờ giấy màu lên bàn _ _ Đánh dấu và vẽ hình vuông. sửa cho giống hình quả cam _ Xé 4 góc và sửa cho giống quả cam.Về chuẩn bị giấy màu để tiết sau học tiếp. khăn lau tay.Quả cam có hình hơi tròn.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I.Quả táo. phẳng. . rồi xé rời Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn.. III. Lật mặt có màu để HS quan sát. Xé chỉnh.Củng cố .dặn dò: 4' . Học sinh thực hành: _ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông và hình tròn.2011 Líp 1A4  14 . Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . Trò: Giấy thủ công. hồ dán. . Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: .Trưng bày một số sản phẩm. dán hình quả cam giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ) màu xanh lá cây..

Dạy chữ ghi âm GV HS * Giới thiệu âm mới *Dạy âm ng .HS tìm và cài âm ng . đọc tiếng mới.HS từ .So sánh chữ ng với ngh? .Luyện nói từ 2 . . bộ đồ dùng học Tiếng việt III.GV ghi bảng. giỏ cá.GV đọc .HS ghép tiếng ngừ . Mục tiêu . .CN .HS đọc ĐT . Kiểm tra 5 / . viết qua đò.Cách đọc giống nhau kép .Nhận xét.HS đọc thầm .giảng nội dung .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Bài 25 : GV: NguyÔn ng ngh I. Giới thiệu bài b.HS đọc CN .bé " II .ĐT tranh .Đọc SGK 2 . Bài mới: 35' a. ngh. giã giò . sửa chữa . .HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao . viết được ng.đọc mẫu .Cho HS xem tranh. bảng phụ HS : SGK. bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.HS đọc.Khác nhau: ngh có thêm h. .Tiếng ngừ có âm và dấu gì đã học? Âm nào mới học? .HS đọc theo sơ đồ .Nhận xét.GVgiới thiệu chữ ngh được gọi là ngh .Tìm cài âm ng . đọc cả từ? .học 1 .GV giới thiệu từ ứng dụng: ngã tư nghệ sĩ .GV gạch chân các tiếng mới N¨m häc 2010 .GV giới thiệu âm ng .Tìm tiếng và âm vừa học? ngõ nhỏ nghé ọ .Tìm tiếng có âm vừa học. nghé .2011 Líp 1A4  15 .3 câu tự nhiên theo chủ đề" bê.Nhận xét.Đọc theo sơ đồ *Dạy âm ngh (tương tự) .Đọc.Đọc được câu ứng dụng trong bài. Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK. củ nghệ.đọc bài -Yêu cầu HS tìm và ghép tiếng ngừ? .GV ghi lên bảng từ khoá . vở bài tập.nêu cấu tạo . Các hoạt động dạy. cá ngừ.

. lên bảngnêu quy trình viết .. nghé ăn gì? .Uốn nắn HS viết bài Luyện nói ......Nêu tên chủ đề luyện nói ? .......HS quan sát tranh SGK/ 53 bê .Yêu cầu HS viết bảng con Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ......Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo ......Tìm tiếng có âm vừa học.Toán Luyện tập chung I ........HS quan sát ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ......... đọc cả câu ...2011 Líp 1A4  16 ..........ĐT ..Đọc toàn bài Đọc SGK ....Đọc lại bài trên bảng ..ĐT ..........GV viết mẫu lên bảng ... Mục tiêu Giúp HS củng cố về: N¨m häc 2010 ..HS quan sát tranh SGK/ 53 nghỉ hè..............Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 ...............GV ghi câu ứng dụng lên bảng ......ĐT ...Yêu cầu HS đọc tiếng.... Củng cố dặn dò 3 / . Điều chỉnh bổ sung :...GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .HS viết bài vào vở tập viết . ngh......Trong tranh vẽ gì? +Bê là con của con nào? + Con của con nào ta gọi là nghé? Lông của nghé thường là màu gì? + Bê...HS đọc CN ...HS đọc CN ....Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết ....HS viết bảng con GV: NguyÔn .... chị kha ra nhà bé nga........ nghé .. Tiết 4 .. nêu cấu tạo tiếng đó? ..Yêu cầu HS đọc cả trên bảng Hướng dẫn viết ..HS đọc lại bài tiết 1 ........HS đọc CN .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS ........ .....................HS Đọc từ .....Dặn HS chuẩn bị bài học sau. ... bé 3 ............GV cho HS quan sát tranh .........GV viết mẫu chữ ng.HS theo dõi ...Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết ..........

. II. 2 *Bài 5 Hình dưới đây có mấy hình tam ....... 1....... Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ bài tâp 1 HS : Đồ dùng học tập III ... 5...Yêu cầu HS làm bài bảng con    .....dưới 7>5 4=4 10 > 9 lớp làm bài bảng con..........chữa bài 9 .Nhận xét chữa bài 3 ...HS làm bài trên bảng ........Yêu cầu HS làm bài trên bảng.chữa bài *Bài 2 ( > < = ) ? .. 7..nêu kết ...... 5 ....Dặn HS chuẩn bị bài học sau. ..... Điều chỉnh bổ sung :.... 8... giác? ....Nêu yêu cầu bài tập 1 ..... 8............Có 3 hình tam giác quả .. 9..Nhận xét ... ...........Hướng dẫn mẫu ..Nhận xét . Bài mới: 33' a.......Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn....Yêu cầu HS quan sát hình vẽ....GV vẽ hình lên bảng .Yêu cầu HS làm bài .. . 6 ........ 2 .GV treo bảng phụ * Bài 1 : Số? .....Nêu yêu cầu bài tập 3 ...... sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2 .. Hướng dẫn luyện tập GV HS ...Nhận xét ..........Nhận xét ....Số 10 lớn hơn những số nào ? . 5.... 9..chữa bài *Bài 3:( số) ? ....chữa bài * Bài 4 Viết các số 8..... 5.... Củng cố dặn dò: 2 / ..Nêu yêu cầu bài tập 4 . Theo thứ tự từ lớn đến bé ........ N¨m häc 2010 ... từ lớn đến bé: 3. Gọi HS làm bài trên bảng .........GV nêu yêu cầu bài tập 2 ...Nhận biết hình đã học...Các hoạt động dạy học 1.. 6...lớp làm bài a. 2..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .... Kiểm tra 5 / .. ......... .... Giới thiệu bài b.....So sánh các số trong phạm vi 10....2011 Líp 1A4  17 .Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10....... 6 . 9 trên bảng con b....GV nêu yêu cầu của bài tập 5 . 4<5 2< 5 8 < 10 .. 0<1 10 > 9 3< 4 < 5 .

Đọc đồng thanh lời ca .HS hát biểu diễn bài Mời bạn vui múa ca 2. .Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc N¨m häc 2010 .HS hát theo cho HS hát theo .HS lắng nghe .GV nhận xét tiết học .2011 Líp 1A4  18 .HS làm theo .Cả lớp hát lời 1 bài hát Tìm bạn thân . II/ Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát III/ Các hoạt động dạy học 1.Âm nhạc Học hát: Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I/ Mục tiêu .HS biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh.Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách với các dụng cụ gõ giống như vỗ tay đệm đã học . Hướng dẫn hát GV HS HĐ/ 1: Dạy hát . . Giới thiệu bài b.GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng .HS hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.GV làm mẫu 3. Bài mới: 28' a.Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo Nào ai ngoan ai xinh ai tươi phách * * * * Nào ai yêu những người bạn thân . Củng cố dặn dò: 3' .GV hát mẫu .HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ/ 2: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách .Đọc lời ca .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 .GV chỉnh sửa cho HS * * * * Tìm đến đây ta cầm tay * * * Múa vui nào * * . Kiểm tra: 4' .

Quan sát răng của bạn -Răng bạn trắng đệp hay bị sâu ? .Em hãy cho biết việc làm nào đúng. Bài mới: a.HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng.Nên đánh răng vào lúc sáng sớm là tốt nhất? và buổi tối trước khi ngủ là tốt + Vì sao ta không nên ăn nhiều đồ ngọt? nhất.Răng của ai đẹp nhất ? . . Các hoạt động dạy học 1 .Vì đồ ngọt dễ làm sâu răng.bổ xung * GV kết luận *Hoạt động 3:(thảo luận cả lớp) Cho HS quan sát tranh về răng + Nên đánh răng.Biết súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.Giới thiệu bài 1 / b.GV chia nhóm 4 . * Hoạt động 2: Quan sát tranh . HS nêu nhận xét .Vì sao chúng ta phải giữ vệ sinh thân thể? . Đồ dùng dạy học: GV: tranh minh hoạ HS : Vở bài tập III .GV cho HS quan sát mô hình răng và giới thiệu qua về sự phát triển của răng và HS quan sát và lắng nghe vai trò của việc giữ gìn vệ sinh răng.Gọi HS trình bày trước lớp nhận xét bổ xung .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 5 : GV: NguyÔn Chăm sóc và bảo vệ răng I .Mời bạn có hàm răng đẹp cho cả lớp quan sát .Cho HS quan sát tranh .Kể những việc nên làm và để giữ vệ sinh thân thể? 2 . . Mục tiêu: .2011 Líp 1A4  19 .Nhận xét . tuyên dương . .HS thảo luận nhóm 4. .Biết cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng.nhóm khác . súc miệng vào lúc nào . Tìm hiểu bài 27 / GV HS *HĐ 1: Ai có hàm răng đẹp -Hai em ngồi cạnh nhau quay mặt vào HS làm việc theo cặp nhau quan sát răng nhau rồi nêu nhận xét . N¨m häc 2010 . *GV kết luận . việc làm nào sai? Vì sao? .Đại diện nhóm trả lời. bác sĩ. . + Khi răng bị đau hay bị lung lay ta phải -Súc miệng sau khi ăn làm gì? .Phải đi khám răng ở chỗ y. Kiểm tra: 5 / . II .

học 1.GV giới thiệu âm y . . miệng? .HS đọc đồng thanh.giảng nội dung tranh . Củng cố .HS đọc theo sơ đồ N¨m häc 2010 .Đọc SGK 2.Đọc được câu ứng dụng trong bài. tr. viết được y.Dặn HS về nhà thực hiện những điều đã học. khoẻ mạnh chúng ta phải làm gì? .Kiểm tra 5 / .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3 . bảng phụ HS : SGK.Muốn có hàm răng đẹp.đọc mẫu . Giới thiệu bài b.Luyện nói được 2 . đọc tiếng mới.Nhận xét.GV ghi lên bảng từ khoá y tá .GV đọc .3 câu theo chủ đề" nhà trẻ" II.Các hoạt động dạy. y tá. bộ đồ dùng học Tiếng việt III.HS đọc.Đọc .dặn dò: 2 / . Tiết 3+ 4 : Tiếng Việt Bài 26 : y tr I. cá nhân .HS tìm và cài âm y . Đò dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ SGK. Bài mới: 35' a. bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt.HS đọc trơn . sửa chữa .Cách đọc tiếng giống đọc âm .GV đọc .Tìm tiếng có âm vừa học. .Tìm âm y trong bộ chữ rời? . đọc cả từ? .HS đọc trơn . .Âm y có thể đứng một mình tạo thành tiếng. tre ngà. nghệ sĩ .Đọc theo sơ đồ từ trên xuống và ngược .2011 20 Líp 1A4  . .Cho HS xem tranh. Dạy chữ ghi âm GV HS Giới thiệu âm mới *Dạy âm y . Mục tiêu . ngõ nhỏ.GV ghi bảng. viết : ngã tư.Làm thế nào để tránh được các bệnh về răng.

HS đọc cả 2 sơ đồ trên bảng .Giống nhau:đều có chữ t.GVyêu cầu HS đọc lại bài tiết 1 .GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS .HS quan sát tranh SGK/ 55 . .Yêu cầu HS đọc tiếng.Yêu cầu HS đọc bài trên bảng Hướng dẫn viết .GV viết mẫu y tá. tr Tiết 2: Luyện tập (37') GV: NguyÔn .Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết .Tìm tiếng và âm vừa học? .Yêu cầu HS đọc và nêu cấu tạo .Yêu cầu HS nêu độ cao mỗi chữ . tre ngà lên bảng .Nêu tên chủ đề luyện nói ? nhà trẻ .Yêu cầu HS đọc bài *Giải lao Luyện viết .Tìm tiếng có âm vừa học.HS quan sát tranh SGK/ 55 .HS viết bảng con Luyện đọc .Đọc cả từ . cá nhân .GV viết mẫu lên bảng.Khác nhau: có các âm đứng sau .ĐT .HS đọc CN .So sánh tr với th? Yêu cầu đọc cả 2 sơ đồ *Giải lao .HS viết bài vào vở tập viết . .Hướng dẫn HS viết bảng con .GV cho HS quan sát tranh .HS quan sát .GV ghi câu ứng dụng lên bảng Bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.HS nối tiếp trả lời cá trê trí nhớ .giảng 1 số từ .HS đọc đồng thanh . đọc cả câu .Yêu cầu HS viết bảng con * Trò chơi: Tìm tiếng.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn lại *Dạy âm tr (tương tự) .GV gạch chân các tiếng mới .Bức tranh vẽ những gì? +Cảnh đó em thấy ở đâu? + Các em bé đang làm gì? N¨m häc 2010 .Đọc toàn bài * Đọc SGK .nêu quy trình viết .Yêu cầu HS quan sát tranh SGK .GV giới thiệu từ ứng dụng: .HS đọc lại bài tiết 1 . từ có chứa y . nêu cấu tạo tiếng đó? .Uốn nắn HS viết bài Luyện nói .HS đọc thầm y tế chú ý .2011 21 Líp 1A4  . .

. từ mới có chứa y..... lễ phép biết chào hỏi thầy cô.. có đủ hoa tay. rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.. Lò Thị Sáng .HS có đầy đủ đồ dùng học tập..Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần... Nhận xét tuần a. .Tìm tiếng... đúng giờ. Lò Văn Sơn... Điều chỉnh bổ sung :. .GV tổ chức cho các em thi kể chuyện. thực hiện tốt các nề nếp học tập.Đa số các em có ý thức học tập... . Củng cố.. Học tập . lễ phép chào hỏi người trên. đọc thơ..Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.. đoàn kết giúp đỡ bạn......Dặn HS chuẩn bị bài học sau..... . Các hoạt động khác .. sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. . mặc đúng trang phục học sinh. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện 3..... .Tiêu biểu các em sau: Lò Thị Hương . II.Đọc lại bài trên bảng . Mục tiêu .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn +Hồi bé . .Đi học đều đúng giờ...... c.Nhìn chung các em ngoan... .. ... tích cực tham gia các hoạt động của lớp.... thực hiện tốt các nền nếp học tập. Lò văn Dũng.. Đạo đức .........Bồi dưỡng học sinh giỏi em : Lò Hoài Anh ..2011 Líp 1A4  22 Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 . Tổ chức văn nghệ ...dặn dò: 3/ ....Nhận xét.... Tiết 5 Sinh hoạt I.. em có đi nhà trẻ không ? +Nhà trẻ có những đồ chơi gì ? + Nhà trẻ có gì khác với lớp em đang học ? GV: NguyÔn 3 . HS ngoan..Các em có bị đủ đồ dùng học tập các môn học.. . vệ sinh.. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện .... Phương hướng hoạt động tuần .Các em đi học đều.. tr .. Nội dung sinh hoạt 1. Đỗ Mai Hương.Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục....Tập tương đối đều các bài hát múa tập thể...Nâng cao kỉ cương trường lớp..Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11..... 2. ..Thực hiện tốt nội quy trường lớp.Duy trì nề nếp thể dục.. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. b.. vệ sinh. hát… Tuần 7 N¨m häc 2010 .....

Giới thiệu bài b. Hướng dẫn ôn tập GV HS *Ôn các âm đã học .Đọc.Gọi HS lên bảng: GV đọc. .Đọc đúng các từ và câu ứng dụng. qu. cá trê .Tuần qua em đã được học những âm o ô a e ê nào mới? ph pho phô pha phu phê .Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ g go gô ga trên bảng ôn. Bài mới: 35' a. tr.2011 Líp 1A4  23 .GV treo bảng ôn tập nh nho nhô nha nhe nhê .ĐT với dấu thanh ở hàng ngang .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 1: GV: NguyÔn Chào cờ Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 27 : Ôn tập I. viết :y tế.nh. q. 2 . gi. gh. bảng phụ HS : Ôn tập ở nhà III.GV ghi vào bảng y ý ỷ . Kiểm tra : 5 / . g.Yêu cầu HS ghép tiếng ở cột dọc .HS đọc CN.HS đọc CN.ĐT N¨m häc 2010 .Mục tiêu .Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :" Tre ngà" II. ng ngo ngô nga *Ghép chữ thành tiếng gh ghe ghê . ph.GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng . . viết chắc chắn các âm và chữ đã học trong tuần:p. \ ~ . chú ý. .HS chỉ gi gio giô gia gie giê chữ tr tro trô tra tre trê .HS đọc.Các hoạt động dạy học 1. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/ 56. y. .Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ ngh nghe nghê thành tiếng (ghép chữ ở cột dọc với qu qua que quê chữ ở hàng ngang) / .HS đọc nhà ga tre già * Giải lao 5 / quả nho ý nghĩ Đọc từ ngữ ứng dụng . ngh. i í ỉ ì ĩ ị . ng. .Đọc SGK. .

....lớn nhanh như thổi ...... Ý nghĩa: Truyện kể nói lên truyền thống yêu nước của trẻ nước Nam........Gọi HS đọc câu ứng dụng . Tiết 4 : Toán : Kiểm tra Đề và đáp án chung N¨m häc 2010 ...2011 Líp 1A4  24 ...... T5 / Gậy sắt gãy .......nêu quy trình viết ......Đọc lại bảng ôn.Gọi HS đọc bài .Tiện tay chú nhổ cụm ........GV chỉnh sửa .....GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh ..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn dụng .........GV kể diễn cảm chuyện . T2/ Bỗng có một người rao : vua đang cần người đánh giặc ...HS đọc thầm tìm tiếng có âm vừa ôn .........HS đọc CN . ..................Truyện có ý nghĩa gì? 3 .... phố bé nga có nghề giã giò......Uốn nắn HS viết Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc ..Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện ........... T4/ Chú và ngựa đi đến đâu giặc chết ...Gọi HS đọc lại bảng ôn tiết 1 ...Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung : .........GV viết mẫu ..HS viết bảng con GV: NguyÔn ......Nêu tên truyện kể hôm nay? .HS viết vở tập viết Tre ngà ..dặn dò: 3 / .......Nhận xét kể chuyện tre bên đường đánh giặc ...... ngựa sắt hí vang chú bay thẳng về trời ... tranh........giải nghĩa từ khó . Củng cố .kể cả câu chuyện..GV viết mẫu..... ghi câu ứng dụng . . T3 / Từ đó chú bé đòi ăn ... T6 / Đất nước yên bình ........HS theo dõi ....HS đọc bài tiết 1 Quê bé hà có nghề xẻ gỗ.......Yêu cầu HS tập kể theo nhóm 6 ..HS lắng nghe T1 /Có một em cé lên ba tuổi vẫn chưa biết cười nói ........ ... Hướng dẫn viết .....Đọc bài SGK .......GV chỉnh sửa cho HS Luyện viết / ...... .......HS theo dõi .......Tổ chức HS thi kể chuyện theo như rạ trốn chạy tan tác .....ĐT ....Giới thiệu tranh...

.2011 Líp 1A4  25 .Các em phải biết yêu quý gia đình của mình. học lớp mấy? .Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia đình. vâng lời ông bà cha mẹ.1 số em nói trước lớp + Gia đình em có mấy người? + Bố mẹ em tên là gì? + Anh.GV tổ chức hoạt động nhóm 4 .Giúp HS hiểu trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.4 HS tạo 1 nhóm . Kiểm tra: 4/ . Đồ dùng dạy học GV:Tranh SGK.. .Trẻ có bổn phận phải lễ phép.Để giữ gìn sách vở sạch sẽ em cần phải làm gì? 2 . Củng cố .HS tạo nhóm.nhóm khác + Bạn nào được sống với gia đình hạnh nhận xét bổ xung.Lớp theo dõi nhận xét. 9. các điều công ước quyền trẻ em( 5.dặn dò: 3 / N¨m häc 2010 . 10.. lễ phép vâng .mỗi nhóm kể 1 tranh . cha mẹ. . vâng lời ông bà. II.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Tiết 5 . 7. 3 . Tổ chức hoạt động nhóm 4 . .Các nhóm tự phân vai phận lễ phép. .Nêu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kính trọng.phân vai .GV chốt lại nội dung từng tranh .Hãy kể về gia đình mình cho bạn nghe.Đạo đức Gia đình em I. .).Tìm hiểu bài: 27 / GV HS * HĐ1: Kể về gia đình em . Bài mới: a.3 HS tạo 1 nhóm .Đại diện nhóm trình bày.Một số nhóm lên đóng vai trước lớp. * HĐ2 : Xem tranh bài tập 2và kể lại nội dung tranh.Chia nhóm. Giới thiệu bài 1 / b. lời ông bà. HS : Vở bài tập III.GVkết luận *HĐ3: Đóng vai tình huống bài tập 3 .*GV kết luận Chúng ta phải có bổn . Các hoạt động dạy. chị em tên là gì. cha mẹ. Mục tiêu .học 1 . phúc? + Bạn nào phải sống xa gia đình?Vì sao? .

văng lời ông bà.Lần 2. Nội dung và phơng pháp Nội dung Thời lượng Phương pháp *Phần mở đầu: .GV điều khiển lần 1 .Dàn hàng. cha mẹ.Trò chơi vận động I.Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. .Tập hợp lớp thành 3 hàng dọc rồi * quay sang hàng ngang để phổ biến * * * * / nội dung giờ học.Đi thường theo nhịp * Trò chơi" Qua đường lội" 5/ .Ôn trò chơi" Qua đường lội". 8 * * * * . 3 cán sự điều .GV yêu cầu HS chủ . . II. đứng nghỉ.GV nêu luật chơi .Nhận xét * * * * giờ học * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Ôn tập: Âm và chữ ghi âm N¨m häc 2010 .Ôn tập hợp hàng dọc. .GV hệ thống bài học.Địa điểm phương tiện Địa điểm: Trên sân trường.Đứng vỗ tay và hát * * * * * Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc ở sân trường * Đi theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn trò chơi" Diệt con vật có hại" . Mục tiêu .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . cách chơi động tự giác chơi * Phần kết thúc: .Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh và trật tự.Thực hành lễ phép. Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Tiết 1.Tư thế đứng nghiêm.Đứng vỗ tay và hát 7 * * * * .2011 Líp 1A4  26 . dóng hàng .Đội hình vòng tròn / *Phần cơ bản: 15 . .Chuõn bị bài học sau.Giậm chân tại chỗ * / . dọn vệ sinh nơi tập GV : Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III.4 hàng dọc.Thể dục GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ . Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.Học đi thường theo nhịp 2. dồn hàng khiển . Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi ở mức chủ động.

Gọi HS lên bảng chỉ và đọc chữ trên .ĐT ngõ nhỏ . N¨m häc 2010 . II.Gọi HS đọc .Rèn kĩ năng đọc. * Giải lao : Luyện viết .GV treo bảng phụ viết sẵn từ ngữ ứng dụng . Giới thiệu bài b. gh.Viết: y tá.HS viết bảng con .HS viết vở tập viết .Đọc SGK. tre ngà. viết chắc chắn được các âm và chữ ghi âm. chú khỉ .HS đọc CN.HS nối tiếp kể . viết cho HS.Luyện đọc câu . . ph. nhà thu ở đó . Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các âm đã học .Những âm nào được ghép bằng 2 ch. phố nhỏ .Các hoạt động dạy học 1.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 4: Luyện tập (37') chú thỏ .GV chỉnh sửa phát âm * Giải lao Hướng dẫn viết . Kiểm tra 5 .Giúp HS hệ thống hoá lại các âm và chữ ghi âm đã học. .GV treo bảng ôn tập . th.HS đọc nối tiếp các em vừa nêu để bổ sung cho đầy đủ . ngh . quả nho . cá thu . 2 . nêu cấu tạo một số tiếng bất kì .Đọc. nh. gi. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn I. tr. Bài mới: 35' a. ý nghĩ .Gọi HS đọc. Luyện đọc .GV đọc số từ HS nghe viết .HS đọc bảng ôn. nghỉ hè .Gọi HS đọc và so sánh với các âm . . . viết thường hệ thống các âm đã học HS : Ôn tập ở nhà III. bẻ ngô . kh.HS viết vào bảng con .2011 Líp 1A4  . con chữ ? 3 con chữ ? ng.Kể tên các âm đã học ? .Mục tiêu . Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ cái viết in. .gồ ghề .GV đọc âm HS viết bảng con . qu. đọc được các từ ngữ và . câu ứng dụng. tra đỗ . .HS viết vào vở 27 .

II............... .GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có một con gà........ nghỉ hè.... tuyên dương GV: NguyÔn tre ngà..Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 3 <4 10 >..GV chỉnh sửa cho HS ............Đọc lại bảng ôn. Tìm hiểu bài 32 GV HS Giới thiệu phép cộng... ....Một thêm một bằng hai ........GV viết lên bảng 1+1= 2 đọc là " Một cộng một bằng Bước 2: Hướng dẫn HS học phép cộng hai"........ Giới thiệu bài 1 / / b.9 5=5 2 ..( HS nhắc lại) ..HS nhắc lại 2+1= 3 ( tương tự phép cộng 1+1= 2) 2+1 = 3 đọc là " Hai cộng một bằng ba" Bước 3: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+ 2 = 3 đọc là " Một cộng hai bằng 1+ 2 = 3 (tương tự phép cộng 2+1 =3 ) ba" N¨m häc 2010 ...........Dặn HS chuẩn bị bài học sau Điều chỉnh bổ sung :........ thêm một con gà .... Hỏi có tất cả mấy con gà?" hai con gà.. Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .......... Củng cố dặn dò: 3 / ..... ...2011 Líp 1A4  28 .............Một con gà thêm một con gà được nữa.............. Mục tiêu Giúp HS .Các hoạt động dạy học 1.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3... .....Nhận xét bài viết đẹp .............. bảng cộng trong phạm vi 3 Bước 1: Hướng dẫn HS học phép cộng 1+1=2 ........... Kiểm tra 4 / .........Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng........GV quan sát giúp đỡ HS yếu . .....Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.. nho khô 3 ...........Bài mới a.. .......... Tiết 4 : Toán Phép cộng trong phạm vi 3 I................ phố chợ...Vậy 1 thêm 1 bằng mấy? ..

..............phối hợp màu để vẽ vào hình và quả cho đẹp.Một cộng hai bằng mấy? Thực hành cộng trong phạm vi 3 .......... II Đồ dùng dạy học: Thày: ....Một số quả thực (có màu khác nhau) .Hướng dẫn HS làm bài tập .....Yêu cầu HS làm bài trên bảng con .........Đánh giá 2+1=3 1+2=3 GV: NguyÔn *Bài 1 Tính 1+1=2 *Bài 2 Tính 1 +1 2 1+2=3 1 + 2 3 2+1=3 2 +1 3 *Bài 3 Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1    3. Màu vẽ......Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3 . N¨m häc 2010 ...... Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ màu vào hình quả (Trái) cây I-Mục tiêu: ... ..GV hướng dẫn HS cách chơi...Học sinh nhận biết màu các loại quả quen thuộc ...GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc....Làm bài tập vở bài tập Điều chỉnh bổ sung : ..GV hướng dẫn HS quan sát mô hình có tính chất khái quát về phép cộng ....GV nêu yêu cầu của bài 1 .. ........................... cách làm tính theo cột dọc ........Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Nhận xét chỉnh sửa cho HS ... ........................ nêu luật chơi .. Trò: ..................Gọi HS đọc bảng cộng .....Nhận xét.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2..................... Củng cố dặn dò 3 / .......... nối nhanh" . ..Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả....2011 Líp 1A4  29 ..Vở tập vẽ 1.... ......Nêu yêu cầu bài tập 3 ......Hướng dẫn HS cách làm bài rồi tổ chức HS chơi trò chơi" Thi nối đúng....Hai cộng một bằng mấy? ........... ..Tranh hoặc ảnh về các loại quả...HS Khá giỏi:biết chọn màu..

*HĐ 2 : Hướng dẫn cách vẽ màu * Bài vẽ màu: Vẽ màu quả cà và quả xoài.2.Dặn về quan sát màu sắc của hoa quả. .Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ màu vào hình vẽ...Giáo viên hướng dẫn các em thực hành.Vở tập vẽ 1) và gợi ý để học sinh nhận ra quả gì..Tuyên dương các bài vẽ đẹp .Vở tập vẽ 1). quả táo.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn III.màu vàng.màu đỏ hoặc tím đỏ. màu da cam là quả chín.. * Quả cam: Màu xanh là quả chưa chín. bài 7. . 3. màu gì? ...2011 Líp 1A4  30 .Củng cố dặn dò 3' . + Quả cam tròn hoặc hơi tròn: Màu da cam. HĐ3 : Hướng dẫn thực hành: Bài tập: Vẽ hoặc xé dán quả vào hình 4. nhỏ quá so với giấy làm nền).Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng.Giáo viên hướng dẫn cách làm bài: + Dán hình đó xé: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách bôi hồ và đặt hình vào nền sau đó xoa nhẹ tay lên hình. cho các em xem các bài tập vẽ và xé dán của các bạn năm trước để các em tham khảo thêm.. GV: NguyÔn HS + Quả tỏo tõy hỡnh dỏng gần trũn: Cú loại màu xanh.Giới thiệu bài b. (Nhằm giúp học sinh nhận ra hình dáng và màu sắc của các loại quả).. 2. .Tìm hiểu bài GV *HĐ1: Giới thiệu các loại quả ..Bài mới 28' a. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . * Bài xé dán: Giáo viên giới thiệu bài xé dán (H. Có thể vẽ màu như em thấy (quả xanh hoặc quả chín). + Cách xé: Ước lượng hình quả để xé giấy cho vừa (hình không to quá.Vở tập vẽ 1 và nêu lên một số câu hỏi như: + Đây là quả gì? + Quả có màu gì? .Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ quả cà và quả xoài. vàng hay xanh đậm. Tiết 2+3 : Tiếng Việt N¨m häc 2010 . Các hoạt đông dạy học 1.) hoặc yêu cầu học sinh xem hình 1. .3. (H. + Quả bưởi hình dáng nhìn chung là tròn: Màu chủ yếu là xanh hoặc vàng... * Quả xoài: Màu vàng . quả bầu.cho học sinh một số quả thực (quả xoài. * Quả cà: Màu tím. quả bí.

T. ý nghĩ . Sa Pa ) GV giải thích nội dung câu ứng dụng * Giải lao * Luyện nói N¨m häc 2010 .Bước đầu nhận diện được chữ in và làm quen với chữ viết hoa . Các hoạt động dạy học 1. P. V.N. .2011 Líp 1A4  31 Ba vì .R .3 câu theo chue đề : Ba Vì . Ư. chữ in hoa HS đọc CN .chữ thường Giới thiệu chữ in hoa và chữ in thường . HS thảo luận * Nhận diện chữ hoa Các chữ cái in hoa và chữ in thường Chữ in hoa nào gần giống chữ in gần giống nhau là : C. . II . Ê. Ă .ĐT theo thứ tự và không theo thứ tự Tiết 2: Luyện tập( 37') * Luyện đọc Đọc bài tiết1 Đọc các chữ thường và chữ hoa Bố mẹ cho bé và chị Kha đi Đọc câu ứng dụng nghỉ hè ở Sa Pa GV ghi câu ứng dụng lên bảng tìm chữ in hoa gạch chân nêu cấu tạo tiếng đó .B . * Giải lao M. Y .ĐT ( Chữ bố đứng ở đầu câu và tên riêng Kha .chữ hoa I .Chữ in hoa đứng ở vị trí nào trong câu ? HS đọc CN . K ..ở Sa Pa . Đ . E . L . D . H .Q. Các chữ in hoa và chữ in thường nào Các chữ cái in hoa và chữ in thường khác nhau ? khác nhau là : A .. S ..Luyện nói được từ 2 . Kiểm tra 5 / .: Bố mẹ cho bé .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Chữ thường .Ơ . Â . 2. HS đọc chữ in thường .. X . . Đồ dùng dạy học Thày : Bảng chữ hoa chữ thường Trò : III.Đọc được câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé .Đọc viết : nhà ga . . chữ viết thường . ở Sa Pa . Mục tiêu . U. I . Giới thiệu bài b. thường ? O . Tìm hiểu bài GV HS GV treo bảng chữ hoa . Ô . Bài mới: 35' a.Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng . tre già .

..Khi nào ta sử dụng chữ viết hoa ? .... Kiểm tra 4 / ..... ..Khoảng cách giữa các tiếng ? ư.... Hướng dẫn HS tập viết 28 / GV HS Hướng dẫn HS tập viết GV treo bảng chữ mẫu cho HS quan HS quan sát sát ..... Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết. chữ số...................... chữ số I .... .................... cỡ vừa theo vở tập viết 1. .. C ủng cố dặn dò 3 / . cá rô.. II .......... Bài mới: a ...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ..Yêu cầu HS viết bảng con .....Giới thiệu bài b......Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận......Đọc lại bài và đọc trước bài 29...... thợ xẻ. kẻ ô....5 dòng kẻ ly? ....GV uốn nắn HS yếu N¨m häc 2010 ........HS theo dõi ...2011 Líp 1A4  .......... Tiết 4 : Tập viết cử tạ......Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? . a cao 2 dòng kẻ ly... e...Những chữ có độ cao 2 dòng kẻ ly ? ..Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?..GV viết mẫu ............. .....Các con chữ được nối liền nhau...Mỗi từ gồm mấy têíng ? .... tập một..... củ sả.Nêu tên chủ đề luyện nói GV giảng nội dung về địa danh :Ba Vì .. ..........h cao 5 dòng kẻ ly.Bức tranh vẽ cảnh ở vùng nào ? ..HS viết bảng con 32 . 2 ....Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết......... thường......Địa phương em có cảnh đẹp nào ? GV: NguyÔn 3 ...HS viết bảng con: xe chỉ.Viết đúng các chữ: cử tạ. thợ xẻ.. .. phá cỗ kiểu chữ viết .... ... Điều chỉnh bổ sung :..... ơ...... bảng con III .. Các hoạt động dạy học 1. ........HS đọc HS đọc .....t cao 3 dòng kẻ ly.... Mục tiêu .

HS quan sát .GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn N¨m häc 2010 .HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô .GV chấm điểm một số bài của HS .Nhận xét về cách trình bày bài viết .HS nhận xét.Các hoạt động dạy học 2.Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. * Xé hình lá .Nêu cách vẽ và xé dán hình lá? .Nêu cách xé. dán mẫu.GV hướng dẫn mẫu . GV: NguyÔn . lá và dán cân đối phẳng. giấy màu keo dán HS : Giấy thủ công. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS HĐ1: Quan sát . tự chữa lỗi 3 .Xé hình vuông ra khỏi tờ giấy màu.GV cho HS quan sát bài mẫu . dán hình quả cam? *Vẽ và xé dán hình quả cam .Giúp HS biết cách xé.Nhận xét chung giờ học.Giới thiệu bài b. dán hình quả cam I. Mục tiêu .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3.GV nhận xét .HS quan sát nêu nhận xét HĐ 2: Hướng dẫn cách xé.chữa một số lỗi HS hay mắc. cạnh ngắn 2 ô 33 .Bài mới: 29' a. Củng cố dặn dò: 3 / . II. . .Lâý một mảnh giấy vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 4 ô.2011 Líp 1A4  .GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi . . dán . keo dán III. Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công Xé.HS biết yêu quý sản phẩm lao động.HS viết bài vào vở. chỉnh sửa thành hình quả cam. . sau đó xé dần.GV cho HS quan sát bài viết mẫu . Đồ dùng dạy học GV: Bài xé.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Luyện viết vở tập viết .Lần lượt vẽ và xé 4 góc theo đường cong của hình vuông. dán hình quả cam từ hình vuông. .HS xé được hình quả cam có cuống lá.

Các hoạt động dạy.Nhận xét. Kiểm tra 5 / .Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: " Chia quà.Giới thiệu vần ia . Đồ dùng dạy học GV: Cây lá tía tô. . bảng phụ HS : đồ dùng học tập III. Giới thiệu bài b.Yêu cầu HS cài và phân tích vần ia .HS đọc ĐT . 3. nghỉ hè 2 .GV thao tác mẫu HĐ 3: Thực hành . Bài mới:35' a.CN .học 1 .Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ. ." II.GV làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS .Đọc và viết được : ia. đánh vần đọc trơn .2011 Líp 1A4  34 .Đọc mẫu .HS nêu cấu tạo đánh vần đọc trơn .Đọc từ ngữ và câu ứng dụng : “Bé Hà nhổ cỏ.Lấy một mảnh giấy màu xanh.HS quan sát và làm theo .dặn dò: 3' .Cài tiếng tía .GV ghi bảng: tía N¨m häc 2010 .GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng .Cài vần ia .CN.Nhận xét tiết học ------------------------------------------------------------- Tiết 2 + 3 : Tiếng Việt Bài 29 : I. lá tía tô.” . * Xé hình cuống lá . vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô và cạnh ngắn 1 ô. chị Kha tỉa lá. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . nêu cấu tạo . đánh giá sản phẩm . ngh.Đọc ĐT .Củng cố .Viết bảng con: ng. . Mục tiêu ia Giúp HS : .Trưng bày một số sản phẩm.Xé hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu .Nêu cách vẽ và xé hình cuống lá? .Đọc bảng chữ cái .Yêu cầu HS cài tiếng tía . Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu vần mới .HS thực hành trên giấy thủ công vẽ và xé dán theo mẫu.Theo dõi . xé đôi hình chữ nhật lấy 1 nửa để làm cuống * Dán hình . .Nhận xét .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . tìm tiếng chứa vần ia .CN. . nhận xét. đọc đánh vần tiếng. đọc thầm. nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ. cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Đọc ĐT.Quan sát.Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh nêu nội dung câu ứng dụng .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.Giảng từ khó Hướng dẫn viết .Yêu cầu HS quan sát tranh.CN . .Nêu tên chủ đề luyện nói? . đọc trơn cả từ.Viết bảng con . vỉa hè tỉa lá . nói trong nhóm N¨m häc 2010 .Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng Đọc cả bài trên bảng Đọc bài SGK * Giải lao 5 / Luyện viết 12 / GV viết mẫu hướng dẫn quy trình viết . chữa một số lỗi HS hay mắc để các em rút kinh nghiệm ở bài sau . .Tiếng tía có vần mới học là vần gì? .GV viết mẫu. .CN GV: NguyÔn tờ bìa lá mía .Tìm tiếng có vần vừa học? .Nêu tác dụng của cây lá tía tô -GV ghi bảng : lá tía tô (ghi bảng) . Bé Hà nhổ cỏ . uốn nắn.Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng . chi Kha tỉa lá . Đọc câu ứng dụng .GV tô màu vần ia . Luyện nói 10 / .HS đọc từ khóa .Yêu cầu HS viết bảng con .HS theo dõi .CN.HS theo dõi.Viết bài trong vở tập viết. yêu cầu HS quan sát. nói trong nhóm . . .Chấm bài.HS đọc ĐT.Nêu cấu tạo một số tiếng.GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2: Luyện tập (37') Luyện đọc 10 / Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. Chia quà .Đọc ĐT.Đọc theo sơ đồ Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .Quan sát tranh.Đọc ĐT.HS đọc trơn .Tìm tiếng có chứa vần ia? .2011 Líp 1A4  35 .Quan sát nhận xét . chỉnh sửa chữ viết cho HS.Cho HS quan sát cây lá tía tô .Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. . . .

.........Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .... Bài mới: 33' a .............2011 Líp 1A4  Bài 2 Tính 1 + 1 36 2 + 1 + 2 1 ...... Giới thiệu bài b ............. Đồ dùng dạy học Thày: Bảng phụ bài số 3 Trò : Bảng con... Các hoạt đọng dạy học 1... Củng cố dặn dò 3 / ....... II .. 3 .................. ... vở bài tập............. Nhận xét chữa bài ..... 2 ....Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.............. Tìm hiểu bài GV HS * Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Số ? Nêu yêu cầu bài tập 1 ........ 3 = 1 + 2 Nêu yêu cầu bài tập 2 . mẹ chia quà cho em.....Một số em nói trước lớp .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ? + Bà chia những gì ? + Các em nhỏ trong tranh vui hay buồn? Các em có tranh nhau khi bà chia quà không? + Bà vui hay buồn ? + Ở nhà em ai hay chia quà cho em? + Khi được chia quà em thường nhận lấy phần ít hơn hay nhiều hơn? Vì sao? đôi GV: NguyÔn . K iểm tra: 4' ........ bà............. Ông..... Tiết 4 : Toán Luyện tập I ... Điều chỉnh bổ sung :....... báo.. 2 + 1 = 3 Nhìn tranh viết phếp tính tương ứng .... ... Mục tiêu Giúp HS : ......Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .......... N¨m häc 2010 ....Yêu cầu HS đọc lại toàn bài.. từ có vần vừa học trong sách.. .......... bố......Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng .....Dặn HS về nhà tìm tiếng... .. III ...... Nêu cách đặt tính và thực hiện tính ....

Củng cố dặn dò: 3' ..................... Điều chỉnh bổ sung :..... Giới thiệu bài b.Làm bài tập trong vở bài tập ... Kiểm tra: 4' ............... Bài mới: 28' a....................HS hát lời 1 bài hát... ....... Bài 4 Tính Quan sát tranh viết phép tính vào bảng 1 + 1 = con ....HS hát đúng giai điệu và thuộc cả lời 1 và lời 2 của bài........ ...................... HS : Hát thuộc lời 1 bài hát III...................... 1 + 2 = Nhận xét chữa bài 2 + 1 = Bài tập 5 Viết phép tính thích hợp Nêu yêu cầu bài tập 5 Quan sát tranh viết phép tính thích hợp 1 + 2 = 1 + 1 = 3 2 3 ............ chuẩn bị vài động tác phụ hoạ..... Hướng dẫn hát GV HS HĐ1: Dạy hát N¨m häc 2010 ...2011 Líp 1A4  37 ...... II........................Đọc bảng cộng trong phạm vi 3 .HS thực hiện được vài động tác phụ hoạ.Âm nhạc Học hát : Bài Tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I.... 2. ...... Các hoạt động dạy học 1......... Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 ........ Điền số thích hợp vào ô trống .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 2 Nêu yêu cầu bài tập 3 .... 3 GV: NguyÔn 3 3= 2+1 3= 1+2 2 3 3 Bài 3 Số ? 1+ 1 = 2 2+1 = 3 1 +1 = 2 2+1 = 3 Nêu yêu cầu bài tập 4 .... Đồ dùng giảng dạy GV : Hát chuẩn xác bài hát............. Mục tiêu ...

Giáo dục HS có ý thức bảo vệ răng miệng thường xuyên. thuốc đánh răng. .Giúp HS biết đánh răng và rửa mặt.Hãy chỉ và nói . phối hợp với động tác tay và động tác thân mình.Tổ chức hoạt động nhóm 4 . .Cả lớp hát toàn bài hát Tìm bạn thân.Đọc lời ca .Dạy hát từng câu lời 2 .HS lên bảng vừa nói vừa thực hành trên N¨m häc 2010 .Đọc đồng thanh lời 2. Hướng dẫn thực hành 28 / GV HS *HĐ/1: Thực hành đánh răng . Giới thiệu bài 1 / b.GV giới thiệu mô hình hàm răng . . II.Thực hành đánh răng và rửa mặt đúng cách. Các hoạt động dạy học 1.Hướng dẫn HS nhún chân theo phách động tác nhún chân thực hiện suốt bài.Nối các câu hát trong quá trình dạy theo lối móc xích HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ .GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho HS hát theo .GV hát mẫu .4 HS tạo 1 nhóm quan sát và thảo luận .HS quan sát . Củng cố dặn dò: 3' . Đồ dùng dạy học: GV: Mô hình răng. chậu.2011 Líp 1A4  38 . nước III.Muốn cho hàm răng luôn khoẻ và đẹp chúng ta phải làm gì? 2 .GV nhận xét tiết học .Đại diện nhóm lên chỉ và nói trước lớp + Đâu là mặt trong của răng? + Đâu là mặt ngoài của răng? . thuốc đánh răng.HS hát theo GV: NguyÔn .HS làm theo 3.GV làm mẫu . .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .GV chỉnh sửa cho HS .HS hát lời 1 bài hát . bàn chải răng HS : Bàn chải đánh răng. Kiểm tra 3 / .Tự nhiên và xã hội Bài 7: Thực hành đánh răng và rửa mặt I.Dặn HS ôn lại bài hát cho thuộc -----------------------------------------------------------Tiết 2 . khăn mặt. .HS hát đến khi thuộc bài.GV bắt nhịp HS hát lời 1 . Bài mới a. Mục tiêu: . .HS lắng nghe .

GV nhận xét. thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: . .kết luận mô hình hàm răng GV: NguyÔn .Cho HS thực hành đánh răng * HĐ/ 2: Thực hành rửa mặt . em quen chải răng như thế nào? .Hãy quan sát và nêu nhận xét bạn nào làm đúng. II. rửa mặt đúng cách? .HS theo dõi . Bài mới a. Tiết 3: Toán Phép cộng trong phạm vi 4 I .Mục tiêu .Hãy cho biết rửa mặt như thế nào là đúng cách? . rửa mặt đúng cách.2011 Líp 1A4  39 . thêm 1 bông hoa 4 bông hoa. phiếu bài tập 3 HS : Bộ đồ dùng học toán III. Củng cố dặn dò 3 / .Tìm hiểu bài 32 / GV HS Giới thiệu phép cộng.HS quan sát .Các hoạt động dạy học 1.bạn nào làm sai? .Hằng ngày.Yêu cầu HS thực hành trước lớp .GV đưa ra 3 bông hoa. .Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.Tính: 2+1=3 1+1=2 1+2=3 2 .Giới thiệu bài 1 / b.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đâu là mặt nhai của răng? .Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4. .Nêu lại cách đánh răng. bảng cộng trong phạm vi 4 Bước 1: Giới thiệu phép cộng 3 + 1 = 4 .Dặn về nhà thực hiện đánh răng. Kiểm tra 4/ HS làm bảng con .2 HS thực hành rửa mặt trước lớp 3 . Đồ dùng dạy học GV : Một số mẫu vật có số lượng là 4.GV hướng dẫn từng bước .Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.3 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có + Có 3 bông hoa.( HS nhắc lại) N¨m häc 2010 .GV làm mẫu lại động tác kết hợp nói cách làm.

Hỏi có tất cả mấy bông hoa? + Để thể hiện 3 bông hoa. một bằng bốn ) . Vậy 3 + 1 cũng bằng 1 + 3.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn nữa.2011 Líp 1A4  *Bài 3 ( > < =) ? .Nhận xét chữa bài .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . . 3: Giới thiệu phép cộng 2 + 2 = 4 đọc là " Hai cộng hai bằng 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4( tương tự phép bốn" cộng 3+1= 4) 1 + 3 = 4 đọc là " Một cộng ba bằng bốn" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 4. thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì ? Hãy . thêm 1 chấm tròn.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 4.Vị trí của các số trong phép tính 3 + 1 và 1 + 3 có giống hay khác nhau? .GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả của cả 2 phép tính đều bằng 4. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? . . 3+1=4 2+2=4 1+3=4 *Bài 1 Tính 1+3=4 3+1=4 2+2=4 2+1=3 *Bài 2 Tính . thêm 3 chấm tròn.Gọi HS đọc bảng cộng Bước 5: Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.HS làm bài trên bảng con 2 3 + + 1+1=2 1+2=3 2 4 1 4 .HS làm bài SGK / 47 40 . .Nêu yêu cầu bài tập 3 .HS đọc .HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4 . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn. cách làm tính theo cột dọc .Dùng phép tính 3 + 1 = 4 ( Ba cộng đọc phép tính đó. .Hướng dẫn HS cách làm N¨m häc 2010 . Luyện tập .GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: + Có 3 chấm tròn.Nhận xét chỉnh sửa cho HS .GV viết phép tính 3 + 1 = 4 lên bảng và yêu cầu HS đọc Bước 2.GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . .GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.

Nêu yêu cầu bài tập 4 . thêm 1 con chim nữa bay đến.Những con chữ nào có độ cao 5 dòng . u cao 2 dòng kẻ ly. viết từ ứng dụng khoảng cách các chữ trong một từ. . nghé ọ. e.Những con chữ nào viết với độ cao 2 . Đồ dùng dạy học GV: Bài viết mẫu.Bài viết gồm mấy từ? . khoảng cách giữa hai từ viết trong một dòng. Hướng dẫn tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết .h.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . chữ số. 2 . Bài mới: 32' a.Khi viết từng chữ ghi tiếng các con . II.Gọi HS đọc .o.Mục tiêu .Tập viết nho khô.Các hoạt động dạy học 1. Tiết 4 .Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? . chữ được viết như thế nào? N¨m häc 2010 .GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán.HS đọc . . ô.HS nắm được quy trình viết chữ.Nhận xét chữa bài GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 4 > 1 + 2 1 + 3 > 3 4 = 1 + 3 1 + 1 < 3 4 = 2 + 2 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp Bài toán: Trên cành cây có 3 con chim đậu. Kiểm tra 5 / . k cao 5 dòng kẻ ly.Nhận xét. . chú ý I.Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu và trình bày bài viết đẹp.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận. thợ xẻ. kẻ ly? .Dặn HS chuẩn bị bài học sau. Giới thiệu bài b. . HS : Vở tập viết. bảng phụ viết sẵn các từ cần viết. Hỏi tất cả có mấy con chim? .2011 Líp 1A4  41 . dòng kẻ ly? .Yêu cầu HS viết phép tính .Các con chữ được nối liền nhau.HS viết bảng con 3+1= 4 3 . . bảng con III.GV treo bảng phụ .Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 4.Củng cố dặn dò: 3' .HS viết bảng con: cử tạ. chữa bài .

tuyên dương . tự chữa lỗi 3.Yêu cầu HS viết bài vào vở . b. Mục tiêu . Lò Thị Quỳnh .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .. sinh hoạt tập thể .Đi học đều đúng giờ.Yêu cầu HS viết bảng con .. vệ sinh. đúng giờ.Bồi dưỡng học sinh giỏi .. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. . II.Duy trì nề nếp thể dục. đoàn kết giúp đỡ bạn. tích cực tham gia các hoạt động của lớp. lễ phép chào hỏi người trên. Lò Văn Sơn . . Tiết 5 Sinh hoạt I.GV uốn nắn HS viết bài Chấm và chữa lỗi .Đa số các em có ý thức học tập.Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.HS viết bài vào vở.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. Phương hướng hoạt động tuần .Nâng cao kỉ cương trường lớp.Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.GV nhận xét .HS viết bảng con GV: NguyÔn .Nhận xét về cách trình bày bài viết . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần.GV cho HS quan sát bài viết mẫu . c. Củng cố dặn dò: 3' .Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Tiêu biểu các em sau: Lò hoài Anh . thực hiện tốt các nền nếp học tập.Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.Các em đi học đều. .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. HS ngoan. . mặc đúng trang phục học sinh. vệ sinh. .Nhìn chung các em ngoan.HS có đầy đủ đồ dùng học tập. Nội dung sinh hoạt 1.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học. . lễ phép biết chào hỏi thầy cô. phụ đạo HS yếu . . thực hiện tốt các nề nếp học tập. . . có đủ hoa tay. sinh hoạt động tập thể và lớp học thân thiện . Các hoạt động khác .GV chấm điểm một số bài của HS .HS theo dõi . Đạo đức . sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.2011 Líp 1A4  42 .HS nhận xét. N¨m häc 2010 .Lưu ý HS tư thế ngồi viết . .Nhận xét tuần a .GV viết mẫu . .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. Học tập . 2 .Nhận xét.

nhóm. nêu cấu tạo. III.giới thiệu từ.Học sinh đọc viết được: ua. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.3 câu tự nhiên theo chủ đề: giữa trưa. . II.Luyện nói từ 2 .2011 Líp 1A4  43 ia lá tía tô ua cua cua bể ưa ngựa ngựa gỗ . so sánh các vần. 2. * Hoạt động 2. Kiểm tra (5'). Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Dạy vần ua.Giới thiệu bài.ưa. .Luyện đọc cá nhân. .Tổ chức văn nghệ . tiếng. * Hoạt động 1.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3.Giới thiệu vần. hát… GV: NguyÔn Tuần 8: Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm /2009 Tiết 1: Chào cờ ua ưa Tiết 2: Tiếng việt. N¨m häc 2010 . câu ứng dụng trong bài.Ghép vần. Bài mới (35').GV tổ chức cho các em thi kể chuyện. Mục tiêu: . . cua bể. Hoạt động dạy học: 1. . ưa.Học sinh quan sát tranh . ngựa gỗ và đọc được từ. Bài 30: I. + Đọc viết bảng con.lớp. nêu cách đọc. đọc thơ.

.Tiếng việt: Bài 30: ua ưa (Tiếp).Học sinh viết vào bảng con.Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân. nêu cách viết. Tiết 3.1-2 học sinh đọc toàn bài. .dặn dò(3'). chuẩn bị bài sau. Giữa trưa. lớp. . Đọc (cá nhân.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.lớp.nhóm. . dừa thị cho bé.Giới thiệu câu ứng dụng. Tiết 4. nhóm. . nhóm.Luyện tập (37'). Củng cố . . * Hoạt động 3.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. Luyện tập. nêu tên bài luyện nói.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . + Tranh vẽ cảnh gì? + Tranh vẽ mùa nào? Tại sao em biết + Giữa trưa là lúc mấy giờ? + Giữa trưa mọi người thường ở đâu và làm gì? + Buổi trưa em làm gì? + Tại sao không nên chơi vào buổi trưa? 3.(48) 44 N¨m häc 2010 .Toán: ua ưa cua bể ngựa gỗ GV: NguyÔn cà chua nô đùa tre nứa xưa kia ua ưa cua bể ngựa gỗ Mẹ đi chợ mua khế. . * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. nêu nội dung tranh.2011 Líp 1A4  .Học sinh đọc cá nhân.lớp).Tìm tiếng có vần vừa học. .Tìm tiếng có vần ua? . mía. * Luyện đọc sách giáo khoa * Luyện nói.Quan sát tranh. .Về nhà học bài. Quan sát tranh. .

....Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng .tuyên dương...Nêu yêu cầu bài. bảng. -Nhận xét.Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 .. phấn... .... 3..Học sinh làm vào bảng con... Điều chỉnh bổ sung :..Về nhà học bài... * Hoạt động 1.. +1 1 +1 1 .Nhận xét sửa sai. N¨m häc 2010 .. Giới thiệu bài. GV: NguyÔn ......... 1+ 3 = 4 1 + 2 = 3 2..... ...Nhận xét giờ học..... Giáo viên.. Củng cố .Nhận xét .... + Thực hiện phép tính..... Hoạt động dạy học. .Nêu yêu cầu bài .' 1..Đồ dùng dạy học toán biểu diễn....Học sinh làm vào bảng con . . Hướng dẫn học sinh luyện tập.Giáo dục học sinh yêu thích môn học.. Đồ dùng dạy học. II....dặn dò (3). bút. 2 1 Bài tập 3(48) Tính: 2+1+1=4 2+1+1=4 1+1+1=3 Bài tập 4 (48) Viết phép tính thích hợp: 3 + 1 = 4 2 1 +2 3 +2 3 . ... phạm vi 4 đúng. Mục tiêu.. * Hoạt động 2......Học sinh làm vào phiếu bài tập.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I.. Bài tập 1(48)Tính: ..... Học sinh: Que tính.. ... . Kiểm tra (4').. Bài mới (33'). + + + + + 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống +1 +2 1 2 1 3 ... III....Học sinh làm bảng con 3 2 2 1 1 .... chuẩn bị bài sau...Đọc lại các phép tính ... ....2011 Líp 1A4  45 ..Nêu yêu cầu bài tập.

.Học sinh đóng vai. Trò chơi" Đổi nhà" ...Học sinh biết quý trọng ông bà cha mẹ.... Mục tiêu ... I. chuẩn bị bài sa Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009 Tiết 1... ... III.tuyên dương.Nhắc lại nội dung bài học....Về nhà học bài........ Các hoạt động dạy học........ cha mẹ. ... Thể dục...Học sinh thảo luận nhóm 2 người..... + Sống trong gia đình được em được bố mẹ quan tâm như thế nào? + Em làm gì để cha mẹ vui lòng? ...Nhận xét ...... Củng cố .... Gia đình em (Tiếp)..Bổn phận của chúng ta đối vơi ông bà cha mẹ là gi? .. + Gia đình em có những ai? 2.. * Hoạt động 2..Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình..... .....Học sinh tiến hành chơi.Trẻ em có bổn phận phải yêu quý.....dặn dò (3).......tuyên dương..Trẻ em có bổn phận lễ phép với ông bà cha mẹ... . được sống cùng ông bà... Học sinh: Vở bài tập... 1. * Hoạt động 1: Khởi động:Trò chơi:" Đổi nhà" . * Kết luận: Trẻ em có quyền có gia đình. ....Giáo viên đưa ra kết luận..... Tiết 5...... Đạo đức..Nhận xét việc làm của bạn Long..Giáo viên hướng dẫn cách chơi....... II. bố mẹ....lễ phép với ông bà.... . Giáo viên: Tranh sách giáo khoa. .... Bài mới (28')....có cha mẹ được yêu thương và chăm sóc..... .... 3. Đồ dùng dạy học.. Tiểu phẩm" Chuyện của bạn Long" ..2011 Líp 1A4  46 ..Học sinh đóng vai các nhân vật..Nhận xét ....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Kiểm tra (4'). N¨m häc 2010 ..

Làm quen với tư thế cơ bản và đứng đưa 2 tay về trước.Lần 1 cán sự lớp điều khiển. bàn tay ***** sấp. 5 phút . II. * * * .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Đội hình đội ngũ .thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Giáo viên quan sát. mắt ***** nhìn theo tay. 1-2. chỉnh sửa cho học sinh. 15 Phút . . Nội dung Phương gian pháp * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học .Nội dung và phương pháp lên lớp. * * * * * * * * * N¨m häc 2010 . còi.Phương tiện.Địa điểm. .Mục tiêu: . .Đứng đưa 2 tay ra trước. * * * .4 lần. .2011 Líp 1A4  47 . quay phải. kẻ sân cho trò chơi. ***** . III. quay trái. dồn hàng (2 lần) * Học động tác rèn luyện tư thế cơ bản. Toán. .Đướng tại chỗ vỗ tay và hát. đứng nghiêm. Yêu cầu thưc hiện ở mức độ cơ bản đúng.Ôn trò chơi qua đường lội. * * * .Nhận xét tiết học. . .Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ.Trò chơi "diệt con vật có hại" * * * * * * * Phần cơ bản: 5 phút + Thi tập hợp hàng dọc.Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. dóng hàng doc.Cho học sinh chơi 3. đứng nghỉ. * Ôn trò chơi qua đường lội. các ngón tay khép lại với nhau. dóng hàng (3 tổ cùng thi một lúc) 5 phút + Ôn dàn hàng. I. Thời Tiết 2. 5 phút * Kết thúc: Đứng vỗ tay và hát.Lần 2 cán sứ lớp điều khiển. thân hình thẳng.Học sinh tập động tác đưa 2 ray dang ngang. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. * * * .Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác + Chuẩn bị : TTĐCB Động tác:TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. * * * + Thi tập hợp hàng dọc.Lần 3 thi đua giữa các tổ. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức tương đói chủ động.Sân tập. .Cho học sinh tập lại động tác TTCb và đưa 2 tay ra trước.

bảng cộng trong phạm vi 5 Bước 1:Giới thiệu phép cộng 4 + 1 = 5 . Học sinh: Bảng con.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Phép cộng trong phạm vi 5.Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.HS nêu ra 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán: 48 . Hỏi có tất cả mấy bông hoa? bông hoa. . 2. phấn.GV nêu yêu cầu: Hãy nêu phép tính tương ứng với 2 bài toán sau: N¨m häc 2010 . .( HS nhắc lại) + Để thể hiện 4 bông hoa. II.GV đưa ra 4 bông hoa.Trả bài kiểm tra hôm trước.HS đọc và yêu cầu HS đọc Bước 2: Giới thiệu phép cộng 1 + 4 = 1 + 4 = 5 đọc là " Một cộng bốn bằng 5( tương tự phép cộng 4+1= 5) năm" Bước 3: Giới thiệu các phép cộng 3 + 3 + 2 = 5 đọc là " Ba cộng hai bằng 2 = 5 và 2 + 3 = 5 năm" 2 + 3 = 5 đọc là"Hai cộng ba bằng năm" Bước 4: Học thuộc lòng bảng cộng 4+1=5 trong phạm vi 5.4 bông hoa thêm 1 bông hoa tất cả có 5 nữa. Hoạt động dạy học. Kiểm tra (4'). biết làm tính cộng trong .2011 Líp 1A4  .GV viết phép tính 4 + 1 = 5 lên bảng . 1. thêm 1 bông hoa chúng ta dùng phép tính gì? Hãy đọc phép tính đó. thêm 1 bông hoa nữa và hỏi: + Có 4 bông hoa. . Bài mới (33') GV HS * Giới thiệu phép cộng. phạm vi 5. . thêm 1 bông hoa . Mục tiêu. Giáo viên: Bảng phụ. que tính.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5. Đồ dùng dạy học.Dùng phép tính 4 + 1 = 5 ( Bốn cộng một bằng năm ) .Gọi HS đọc bảng cộng 3+2=5 2+3=5 Bước 5: Cho HS quan sát hình vẽ sơ đồ SGK . 1+4=5 . I. -Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính cộng. . III.

.Nêu yêu cầu bài tập 4 . . .Vị trí của các số trong phép tính 4 + 1 và 1 + 4 có giống hay khác nhau? .Nhận xét. Hỏi tất cả có mấy con hươu? 4+1= 5 *Có 3 con chim.GV nói: Vị trí của các số trong hai phép tính khác nhau nhưng kết quả cả 2 phép tính đều bằng 5. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? + Có 1 chấm tròn.Vị trí các số trong 2 phép tính khác nhau. Hỏi tất cả có mấy con chim? 3+2=5 / 3 .GV hướng dẫn tương tự với 3 + 2 và 2+3 * Luyện tập . 3 + 2 = 5 và 2 + 3 = 5 *Bài 1 Tính 4+1=5 2+3=5 3+2=5 1+4=5 2+2=4 4+1=5 2+3=5 3+1=4 *Bài 2 Tính .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Có 4 chấm tròn. .HS làm bài SGK 4 + 1 = 5 5 = 4+1 1 + 4 = 5 5 = 1+4 *Bài 4 Viết phép tính thích hợp * Có 4 con hươu.Nhận xét chỉnh sửa cho HS . thêm 4 chấm tròn. cách làm tính theo cột dọc . chữa bài . . Bài 31: I.GV gọi nêu yêu cầu của bài 1 . Hỏi tất cả có mấy chấm tròn? .Nêu yêu cầu bài tập 3 . .Nhận xét chữa bài .2011 Líp 1A4  49 ôn tập . Củng cố dặn dò 3 .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . Vậy 4 + 1 cũng bằng 1 + 4.Nhận xét chữa bài 4 + 1 = 5 và 1 + 4 = 5 GV: NguyÔn . .HS làm bài trên bảng con 4 2 + + 1 3 5 5 *Bài 3 Số ? . N¨m häc 2010 .Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2. thêm 2 con chim.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. Mục tiêu.GV cho HS quan sát tranh gợi ý câu hỏi để HS nêu bài toán. thêm 1 con hươu.Hướng dẫn HS cách làm .Em có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? .Yêu cầu HS viết phép tính . thêm 1 chấm tròn.Kết quả 2 phép tính bằng nhau và bằng 5. Tiết 3: Tiếng việt.Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5.

dừa. II. bút. .Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng.Học sinh đọc. ôn tập (Tiếp). * Hoạt động 1. * Hoạt động 2. nêu cách viết. Bài mới (33'). 1. ôn tập. mía. . N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  50 . . Đồ dùng dạy học.Học sinh đọc. Kiểm tra (4'). ưa.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. 2. Hoạt động dạy học.đồng thanh. Tiết 4.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. . viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần:ia. mua mía mùa dưa mùa dưa ngựa tía ngựa tía. . . cá nhân. . thị cho bé. Học sinh: Bảng.Nghe . Tiếng việt: Bài 31.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng.Học sinh bảng con. hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và Rùa.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . viết bảng con: ua ưa cua bể ngựa gỗ. m ia mía u tr ng ngh tru ngu ua trua ngua ư trư ngư m ua múa ưa trưa ngưa nghi i tri . ua. + Đọc.Luyện đọc từ ứng dụng. + Đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua khế. .Giới thiệu bài. các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31. trỉa đỗ. .Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. Giáo viên: Bảng ôn tập. III. phấn.

chuẩn bị bài sau. hình chữ nhật .Giáo viên kể chuyện . Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 . Gió lùa kẽ lá . . Các hoạt đông dạy học 1.Củng cố .Luyện đọc cá nhân. hình chữ nhật. vẽ màu theo ý thích. III. hình chữ nhật vào hình có sẵn và . .Nhận xét. .Quan sát tranh nói nội dung tranh.Luyện viết: Giáo viên viết mẫu.Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.Hình minh hoạ để hướng dẫn cách vẽ hình vuông. sáp màu.Học sinh kể chuyện theo tranh.Học sinh đọc bài cá nhân.Một vài đồ vật là hình vuông. bút chì đen.Tìm hiểu bài GV HS N¨m häc 2010 .Khỉ và Rùa. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn * Hoạt động 3. 3.Học sinh vẽ được các dạng hình vuông.Đọc toàn bài trong sách giáo khoa. .Luyện đọc bài tiết 1. . . . Luyện tập (37'). mùa dưa ngựa tía .Giới thiệu bài b. * Kể chuyện. Khỉ và Rùa. (chuẩn bị trước hay vẽ trên bảng). Lá kẽ đu đưa . .Bài mới 28' a.Vở tập vẽ 1. Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật Vẽ hình vuông và hình chữ nhật I-Mục tiêu: .2011 Líp 1A4  51 . . thảo luận nhóm đôi.dặn dò(3). II Đồ dùng dạy học: Thầy: . . nhóm.Giới thiệu câu ứng dụng.Về nhà học bài. nêu cách viết. lớp.Học sinh biết cách vẽ các hình trên. lớp. .Học sinh quan sát tranh. . + Nêu nội dung chính của câu chuyện.Nhắc lại nội dung toàn bài. . .tuyên dương. bút dạ. Gió qua cửa sổ + Tìm tiếng có vần đã học? Bé vừa ngủ trưa. Trò: . . nhóm.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hoạt động 1: Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật: - Giáo viên giới thiệu một số đồ vật: Cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch lát nhà ... và gợi ý để học sinh nhận ra: - Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình minh hoạ trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời. + Hình vẽ trong sách vẽ gì? + Có những hình nào vẽ nên ngôi nhà? - Để vẽ được hình vuông và hình chữ nhật đẹp các em phải tuần tự theo các bước sau. * HĐ2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật: - Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc bằng nhau, cách đều nhau. - Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang còn lại. - Giáo viên gọi 2 - 3 em lên bảng trực tiếp vẽ lên bảng. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: - Vẽ thêm cửa sổ, cửa ra vào ở hình nhà và vẽ màu. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập: + Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở hai ngôi nhà. + Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn (hàng rào, mặt trời, mây, cây ...). + Vẽ màu theo ý thích - Học sinh làm bài.

GV: NguyÔn

+ Cái bảng là hình chữ nhật+ Viên gạch lát nền nhà là hình vuông.

(Vẽ hình ngôi nhà). (hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật).

.

3.Củng cố dặn dò: 3' - Cho HS xem các bài vẽ đẹp và tuyên dương một số học sinh làm bài tốt. - Yêu cầu học sinh tự nhận xét về các bài vẽ. - Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh (cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút ...) Tiết 2.Tiếng việt: Bài 32:

oi ai

I. Mục tiêu. - Học sinh đọc viết được: oi,ai, nhà ngói, bé gái đọc được từ, câu ứng dụng. N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  52

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Sẻ,ri ,bói cá,le le. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. - Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. III. Hoạt động dạy học. 1. Kiểm tra (5'). - Đọc viết bảng con. mùa dưa, lá mía - Đọc bài trong SGK. 2. Bài mới (35'). * Hoạt động 1.Giới thiệu bài. * Hoạt động 2. Dạy vần oi,ai. - Giới thiệu vần, nêu cách đọc. - Ghép vần, tiếng, nêu cấu tạo, so sánh các vần. - Luyện đọc cá nhân,nhóm,lớp. - Học sinh quan sát tranh - giới thiệu từ. - Luyện đọc từ ứng dụng cá nhân, nhóm,lớp. - Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu, nêu cách viết. - Học sinh viết vào bảng con. - 1-2 học sinh đọc toàn bài. Tiết 3.Tiếng việt: Bài 32: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

oi ngói nhà ngói ngà voi cái còi

ai gái bé gái gà mái bài vở

oi ai

(Tiếp).

* Hoạt động 3.Luyện tập (37). - Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. - Quan sát tranh, nêu nội dung tranh. - Giới thiệu câu ứng dụng. - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp. - Tìm tiếng có vần vừa học. * Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  53 - Học sinh đọc cá nhân,nhóm, lớp.

Chú bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa.

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. * Luyện đọc sách giáo khoa (cá nhân, nhóm,lớp). * Luyện nói. + Quan sát tranh, nêu tên bài luyện nói. + Tranh vẽ những con gì? + Em biết con chim nào trong số các con vật này? + Chim bói cá và le le sống ở đâu và thích ăn gì? + Chim sẻ và chim ri sống ở đâu và thích ăn gì? Chúng sống ở đâu? + Trong số này có con chim nào hót hay không?Tiếng hót của chúng như thế nào? 3.Củng cố - dặn dò(3'). - Tìm tiếng có vần ua? - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Tiết 4. Toán: oi ai nhà ngói bé gái

GV: NguyÔn

Sẻ, ri, bói cá, le le

Luyện tập. (50)
I. Mục tiêu. . - Giúp học sinh củng cố về phép bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi . 5 đúng.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng . - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn. Học sinh: Que tính, bảng, bút, phấn. III. Các hoạt động dạy học. 1.Kiểm tra (4'). + Thực hiện phép tính. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 2. Bài mới (33'). * Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài tập 1(50)Tính. 1+ 1 = 2 2+ 1 = 2 3+ 1 = 4 1+ 2 = 3 2+ 2 = 3 3+ 1 = 5 1+ 3 = 4 2+ 3 = 4 54

N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4 

Nhận xét.Học sinh làm vào phiếu học tập. = 5  4 + 3. .Đồ dùng dạy học: N¨m häc 2010 . Củng cố . phẳng II. . .Nêu yêu cầu bài tập. dán hình cây đơn giản _ Xé được hình tán cây.Về nhà học bài. Bài tập 2 (50) Tính. = 3 + 2 = 5 4 > 2 + 1 3 + 1 < 5 4 < 2 + 3 1 + 4 = 4 + 1 2 + 3 = 3 + 2 Bài tập 5 (46) Viết phép tính thích hợp. Bài tập 3(50) Số? 1 +1+2 =4 1 +3+1 =5 2 +1+1 =4 1 +2+2 =5 3 +1+1 =5 1 +2+1 =4 Bài tập 4(50) > .Học sinh làm vào bảng con.dặn dò (3').Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 1+ 4 = 5 2+ 3 = 3+2 . < . . chuẩn bị bài sau.Mục tiêu: _ Biết cách xé.2011 55 Líp 1A4  Xé dán hình cây đơn giản . . . 2 1 3 + + + 2 4 2 4 5 5 GV: NguyÔn 4 + 1 = 1 + 4 4 + 1 5 + 0 5 5 .Hoc sinh làm vào bảng con. thân cây và dán cho cân đối.Nêu yêu cầu bài . .Nêu yêu cầu bài.Nhận xét sửa sai.sửa sai. Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công I.Nhận xét giờ học.    3 + 2  1 = 5  .

2011 56 Líp 1A4  . vẽ và xé hình chữ nhật cạnh dài 6ô. Sau đó xé tiếp 1 hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô. sửa cho giống hình tán lá Dán sản phẩm và vở. c) Hướng dẫn dán hình: _ Sau khi xé xong hình tán lá và thân N¨m häc 2010 . đánh dấu.Hồ dán.Trò: Giấy thủ công các màu . vẽ và xé một hình vuông có Xé 2 hình thân cây (màu nâu) như cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu. sửa cho giống hình tán lá cây dài. xé 4 góc đều nhau) Xếp hình cân đối. đánh dấu. hướng dẫn Từ hình vuông. GV nhấn mạnh: Khi xé. _ Tiếp tục xé chỉnh.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu.Giới thiệu bài b. * Xé tán lá cây tròn: Lấy tờ giấy màu xanh lá cây. hỏi: .Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. _ Xé chỉnh.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. dán hình cây đơn giản Giấy thủ công các màu. đánh dấu.Bài mới: 29' a. đếm ô. vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô. Khăn lau tay . mặt sau có kẻ ô lên trên. III. b) Xé hình thân cây: _ GV lấy tờ giấy màu nâu. cây. giấy trắng làm nền. GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng). Dán xong thu dọn giấy thừa và lau * Xé tán lá cây dài: sạch tay. xé 4 góc không cần xé đều nhau. Xé 4 góc để tạo hình tán lá cây dài. hình dáng. cạnh ngắn 1 ô.Các hoạt động dạy học: 1. Giáo viên hướng dẫn mẫu: Đếm ô. màu sắc của cây? + Em nào cho biết thêm về đặc điểm . đếm ô. khăn lau tay . * HĐ2. Bút chì Hồ dán. dán tán lá Đặt tờ giấy màu xanh đậm lên bàn lật cây.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . xé 4 góc (không cần Thực hiện chậm rãi. đếm ô.Thầy: Bài mẫu về xé.HS thực hành trên giấy thủ công vẽ của cây mà em đã nhìn thấy? và xé dán theo mẫu. Vở thủ công. đánh dấu. cạnh ngắn 1ô. em có thể chọn màu mà em biết. vẽ và xé hình vuông a) Xé hình tán lá cây: cạnh 6 ô trên tờ giấy màu. cạnh ngắn 5ô Từ hình chữ nhật đó. Hướng dẫn HS xé dán các hình GV HS *HĐ1: Quan sát .

Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn cây.Luyện nói từ 2 . Cho HS xé hình tán lá.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. tán lá. dán hình ngôi nhà” Tiết 2: Tiếng việt: Bài 33: I.Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. 3. đánh giá sản phẩm .ơi. bé gái đi chơi phố với bố mẹ.dặn dò: 3' . Mục tiêu. Trình bày sản phẩm. II. * Hoạt động 1. ghép liền với âm ô . . GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình thân cây. Hoạt động dạy học. . lấy tiếp âm i. * Hoạt động 2. Đồ dùng dạy học. bơi lội . Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn. cái còi.Củng cố .Nhận xét. Bài mới (35'). GV: NguyÔn 3.2011 Líp 1A4  57 Bài 33 ôi ơi ôi ơi . bài vở. Dạy vần ôi . trái ổi. + viết bảng con : bé gái. + Đọc bài trong sách giáo khoa.Học sinh đọc viết được: ôi . câu ứng dụng: Bé trai. III.Giới thiệu bài. Học sinh thực hành: Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm (màu vàng) Nhắc HS vẽ cẩn thận.Yêu cầu HS cài âm ô. .Trưng bày một số sản phẩm.( 2 HS ) 2.nhận xét N¨m häc 2010 .Đọc được từ. * Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã dán xong. 1. Kiểm tra (5'). + Dán phần thân dài với tán lá dài.

.Học sinh đọc CN + ĐT . đọc các từ ứng dụng cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi ôi ơi trái ổi bơi lội ôi ơi (Tiếp).Học sinh viết vào bảng con * Trò chơi: thi tìm tiếng chứa vần vừa học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . Tiết 3. tìm tiếng chứa vần vừa học * Luyện đọc cả hai phần * Luyện viết chữ ôi.HS phân tích vần ôi .HS luyện đọc cả hai sơ đồ * Giải lao * Dạy từ ứng dụng . .GV viết mẫu đồng thời hướng dẫn viết . * Hoạt động 3.đánh vần. . xuất hiện từ khóa .Em vừa ghép được vần gì? .Giới thiệu câu ứng dụng.Tiếng việt Bài 33: . đọc trơn vần ôi . * Hoạt động 3: Dạy vần ơi (qui trình tương tự ) .HS phân tích và đọc tiếng ổi .HS đọc từ trái ổi .2011 Líp 1A4  Bé trai bé gái đi chơi phố 58 .So sánh vần ôi với ơi.Lấy thêm dấu hỏi cài trên đầu âm ô .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.GV giới thiệu từ ứng dụng (bảng phụ ) .Luyện tập (37'). .Âm ô ghép với âm i tạo thành vần gì? .Học sinh tự so sánh .Trực quan "trái ổi ".Tiếng ổi .HS đọc bài theo sơ đồ GV: NguyÔn ổi trái ổi bơi bơi lội .Vần ôi thêm dấu hỏi tạo thành tiếng gì? . ơi . nêu nội dung tranh.Giáo viên ghi bảng.HS đọc tiếng mới.Yêu cầu HS đọc thầm.Tiếng ổi có chứa vần gì vừa học? . N¨m häc 2010 .Quan sát tranh.

1 + 4 = 4 + 1 2. Kiểm tra (4').Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học toán. . + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội? + Trong lễ hội có những gì? + Quê em có những lễ hội gì? Vào mùa nào? Ai đưa em đi dự lễ hội? + Qua ti vi hoặc nghe kể. em thích lễ hội nào nhất? 3.dặn dò(3'). là chính số đó.Về nhà học bài.dưới lớp làm vào bảng con. nêu tên bài luyện nói. Hoạt động dạy học. và biết thực hành tính trong trường hợp này. III. 2 + 3 = 3 + 2 N¨m häc 2010 . 1. ôi ơi trái ổi bơi lội . Mục tiêu. Học sinh: Bộ đồ dùng học toán. Lễ hội. Số 0 trong phép cộng I.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . + Quan sát tranh.2011 Líp 1A4  59 .nhóm.Học sinh đọc cá nhân. + 2 học sinh lên bảng làm. ôi? .Luyện nói. . Củng cố . Đồ dùng dạy học. Toán. Bài mới (33'). II. chuẩn bị bài sau.Giúp học sinh bước đầu nắm được: phép cộng một số với số 0 cho kết quả .Tìm tiếng có vần oi. Tiết 4. . lớp. GV: NguyÔn với bố mẹ .Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.

Nhận xét sửa sai.Học sinh làm vào vở. thêm 0 que tính nữa.Lấy 3 que tính. * Hoạt động 5. 0 + 3 = 3 3 + 0 = 3 5 + 0 = 5 Bài tập 2 (49). .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Viết phép tính. Bài tập 3 (49) Số? 5 + 0 = 5 0 + 4 = 4 5 = 3 + 2 2 + 4 = 1 = 0 = 5 4 + 0 0 + 1 Bài tập 4 (49). .tuyên dương. . Sử dụng sách giáo khoa.Nhận xét sửa sai. * Hoạt động 4. GV: NguyÔn   3 + 0 = 3 0+ 3 = 3 3 + 0 = 3 + 0 3+ 0 = 3 0+ 3 = 3 Bài tập 1(49). .Nhận xét . .Nêu yêu cầu bài tập.Học sinh làm vào bảng con . Viết phép tính thích hợp. . . . Đếm tất cả số que tính.sửa sai. + Bên trái có mấy con chó? + Bên phải có mấy con chó? + Tất cả có mấy con chó? * Hoạt động 3.Học sinh quan sát hình vẽ trang 51.Nêu yêu cầu bài tập 3. . .Học sinh làm bài vào bảng con. Củng cố.Giáo viên đọc các phép tính .Hình thành phép cộng.Học sinh làm bài vào bảng con.2011 Líp 1A4  60 + 0 = 3 +  2 = 5 . .Học sinh làm vào bảng con.Có 3 thêm 0 bằng mấy? * Hoạt động 2. 0 0 + + 5 3 5 3 4 + 0 = 4 0 + 2 = 2 1 + 0 = 1 2 + 0 2 + 4 4 0 . Sử dụng đồ dùng học toán. .   3  3 N¨m häc 2010 .Nhận xét . .Nêu yêu cầu bài tập 4. .

vở tập hát. tuyên dương 3.Dặn HS về nhà học thuộc bài.Giới thiệu bài: .GV: nhận xét. I mục tiêu: .Tiếng việt: Bài 34: ui ưi 61 N¨m häc 2010 . b.Cho HS hát + vận động phụ hoạ. Tiết 2. chuẩn bị bài sau. nhạc cụ. . *HĐ1: Giới thiệu bài hát: “Lý cây xanh” Lớp đọc theo GV. lời ca. dặn dò: 3' . Âm nhạc: Học hát bài: Lý cây xanh.Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca.Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân" . . GV nxét. xích cho đến hết bài. Cho học sinh hát cả bài hát. lời ca. GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo.Đồ dùng dạy học: Thầy: Thuộc bài hát.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Hát đồng đều. ghi điểm.Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ. . GV: Nhận xét. GV: HD hát từng câu theo mối móc Lớp hát cả bài.GV hát + vận động mẫu.Nhận xét giờ học. Trò: Sách giáo khoa.Giảng bài. II. Củng cố . GV: Hát mẫu. rõ lời. sửa sai.Giới thiệu bài + ghi đầu bài. Các nhóm hát + vận động phụ hoạ. chuẩn bị tiết sau. Lớp hát + vận động theo. . . GV: NguyÔn Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. Lớp hát + vỗ tay. Bài mới: 28' GV HS a. .Giáo viên: nhận xét giờ học.Củng cố. *HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ: Lớp hát + gõ phách. 2. III.Về nhà học bài.Cho HS hát và vỗ tay.2011 Líp 1A4  . . .dặn dò (3'). Lớp hát từng câu. Kiểm tra bài cũ:4' .Hát đúng giai điệu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3. .

nêu nội dung tranh. Các hoạt động dạy học. . .Luyện tập (32). Kiểm tra (5'). đồi núi. Bài mới (35'). . .Tiếng việt: Bài 34: * Hoạt động 3.Luyện đọc từ ứng dụng.ưi. . .thư. .Học sinh viết vào bảng con. Cả nhà vui quá. nêu cách đọc. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn I.nhóm. . + Đọc viết bảng con.Giới thiệu câu ứng dụng. Tiết 3. gạch chân các tiếng có âm vừa học. . Mục tiêu. câu ứng dụng: Dì na vừa gửi thư về. 1.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. .Luyện nói từ 2 -3 câu tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.1-2 học sinh đọc toàn bài. núi.Có ý thức tự giác trong giờ học.Quan sát tranh.ui. nêu cách viết.Giới thiệu bài. ôi ơi trái ổi bơi lội 2.gài vần ui tiếng núi.Đọc được từ. * Hoạt động 2. Dạy vần ui. Dì Na vừa gửi thư về.Học sinh luyện đọc. . . * Hoạt động 1.Học sinh đọc cá nhân.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học N¨m häc 2010 . III. Đồ dùng dạy học. .2011 Líp 1A4  62 ui núi đồi núi ưi gửi gửi thư ui ưi đồi núi gửi thư ui ưi (Tiếp). . Cả nhà vui quá.Nêu cấu tạo. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.Học sinh đọc viết được: ui. II. .Giới thiệu vần. lớp. gửi thư GV: NguyÔn .

An. nêu tên bài luyện nói. . . vào hang" * Hoạt động1. + Hằng ngày em đánh răng và rửa mặt như thế nào? 2. N¨m häc 2010 . III.ưi? . Đồ dùng dạy học.Giúp học sinh biết: . .Luyện nói. mạnh.Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân: ăn đủ no. Giáo viên: Các hình trong sách giáo khoa. không biết ăn? * Hoạt động 2.Học sinh tự kể cho nhau nghe. . . ui ưi đồi núi gửi thư GV: NguyÔn Đồi núi . Củng cố . vào hang". Động não. Trò chơi" con thỏ ăn cỏ. . Bài mới (28).Nhận xét .Tìm tiếng có vần ui. Học sinh: Vở bài tập tự nhiên xã hội. uống nước.Về nhà học bài.tuyên dương. I. các hoạt động dạy học. Kiểm tra (4'). II. + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Đồi núi có ở đâu? + Trên đồi núi thường có những gì? + Quê em có đồi núi không? + Đồi khác núi như thế nào? 3.Kể tên những thức ăn cần trong cuộc sống hằng ngày để mau lớn và khỏe . Tiết 4.dặn dò(3').2011 Líp 1A4  63 . đồ uống mà các em thường xuyên dùng hằng ngày? + Các em thích ăn những loại thức ăn nào trong số đó? + Loại thức ăn nào các em chưa ăn hoặc . + Quan sát tranh.uống hằng ngày. . 1. Làm việc với sách giáo khoa. chuẩn bị bài sau.Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sinh viết trong vở tập viết. uống đủ nước. + Kể tên những thức ăn. * Khởi động: Trò chơi" Con thỏ ăn cỏ. Mục tiêu.Tự nhiên xã hội. uống nước.

.Hàng ngày em ăn 3 bữa.2011 Líp 1A4  64 . trong lớp chú ý nghe giảng. Sinh hoạt lớp. + Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thê? + Hình nào cho biết các bạn có sức khỏe tốt? + Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày? Cần ăn khi đói. viết và làm toán. đoàn kết. nên ăn nhiều.Không có hiện tượng đánh cãi gây mất đoàn kết. Tiết 5. nhược điểm trong tuần để có hướng phấn đấu và khắc phục trong những tuần sau. Thảo luận cả lớp.Có tinh thần học tập tốt. . đúng giờ. Song bên cạnh đó vẫn còn một số em chưa tập trung học. vào buổi + Hằng ngày.dặn dò (3'). 1. buổi trưa và buổi tối. chuẩn bị bài sau. kẹo trước bữa ăn chính? 3.uống khi khát. biết giúp đỡ lẫn nhau. 2.Về nhà học bài. ăn vừa đủ. Phương hướng tuần 9. vệ sinh cá nhân.Thông qua nhận xét học sinh nhận thấy được ưu điểm.Có ý thức bảo vệ tài sản chung. I. . * Học tập: Đi học đều.Đề ra phương hướng hoạt động cho tuần 9. * Đạo đức: Trong tuần các em ngoan. vệ sinh lớp học sạch. . đi học đều. đúng giờ. N¨m häc 2010 . * Các hoạt động khác: Đảm bảo tốt nội quy của lớp. II. không * Hoạt động 3. chú ý rèn đọc. Sáng. Lường Mai. Mục tiêu.Củng cố .em ăn mấy bữa. Nhận xét đánh giá các hoạt động trong tuần.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Học sinh quan sát hình vẽ trả lời. ngon miệng. .Nhận xét giờ học. không chịu khó học bài dẫn đến tiếp thu bài chậm như: Toàn. + Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống? .vào những sáng. hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. . Nội dung sinh hoạt. .Đảm bảo tốt số lượng học sinh. có em nghỉ học không có lý do. lúc nào? + Tại sao chúng ta không nên ăn bánh.

Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối. Mục tiêu Giúp HS : .Viết.Cho HS quan sát tranh SGK/ 72 .ươi I . đọc: cái túi.CN.. múi bưởi. Bài mới: 35' a.Yêu cầu HS cài tiếng chuối. .Tiếp tục thu nộp các khoản quỹ. Kiểm tra: 5 ' .Tiếng chuối có vần mới học là vần gì? .Đánh vần ĐT. .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .Đọc và viết được: uôi. Dạy vần: GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần uôi . . .… HS : SGK. phân tích vần uôi . Giới thiệu bài: b. Các hoạt động dạy.Giảng tranh N¨m häc 2010 . vui vẻ. chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.HS đọc ĐT.Hướng dẫn HS đánh vần: u.Cài.GV tô màu vần uôi .Hướng dẫn HS đọc trơn . bưởi.Cài và phân tích tiếng chuối . vú sữa.HS đọc CN . III . GV: NguyÔn Tuần 9 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 35: uôi .Yêu cầu HS cài và phân tích vần uôi .i . Chuẩn bị GV: Vật mẫu..GV ghi bảng: chuối . .CN . II .Đọc SGK 2.Vần mới học là vần uôi . bộ chữ thực hành Tiếng Việt. ươi.ĐT . nải chuối.ô. gửi quà.3 câu tự nhiên theo chủ đề : Chuối.Quan sát tranh .Luyện nói từ 2 .học 1 .Đọc mẫu .2011 Líp 1A4  65 . bảng phụ câu ứng dụng.uôi .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn - GV ghi bảng từ khóa: nải chuối . - Hướng dẫn HS đọc từ khóa - GV chỉnh sửa cách đọc cho HS. - Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ươi ( tương tự ) - So sánh uôi và ươi - Đọc cả bài *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS quan sát, đọc thầm, tìm tiếng chứa vần uôi, ươi . - Nêu cấu tạo tiếng, đánh vần tiếng, đọc trơn cả từ. - Giảng nội dung từ - Gọi HS đọc cả bài trên bảng Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng con - GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 - Luyện tập( 37') Luyện đọc a. Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. b. Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng . - Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng - Tìm tiếng có vần vừa học? - Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c. Đọc cả bài trên bảng d. Đọc bài SGK Luyện viết 10 ' - Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết. - Quan sát, uốn nắn, chỉnh sửa chữ viết cho HS. - Chấm bài, nhận xét, chữa lỗi HS hay mắc để các em sửa chữa ở bài sau. Luyện nói 10 ' - Nêu tên chủ đề luyện nói? - Yêu cầu HS quan sát tranh, nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Kể tên các loại quả trong tranh? +Trong các thứ quả này, em thích loại nào N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  66

GV: NguyÔn

- HS đọc CN - ĐT . - HS đọc theo sơ đồ - Giống nhau: kết thúc bằng i. - Khác nhau: có uô và ươ đứng trước . - HS đọc CN - ĐT tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười - Đọc thầm từ ứng dụng. - HS đọc CN - ĐT . - HS Đọc CN - ĐT - HS viết bảng con

- HS Đọc CN - ĐT Buổi tối , chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ . - HS đọc trơn câu ứng dụng - Đọc CN - ĐT

- HS theo dõi. - HS viết bài trong vở tập viết.

Chuối, bưởi, vú sữa. - Quan sát tranh, nói trong nhóm đôi. - Một số em nói trước lớp .

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nhất. + Vườn nhà em trồng cây gì? + Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?

GV: NguyÔn

- HS kể tên các loài cây trồng ở vườn nhà mình. .

3. Củng cố dặn dò 3 ' - Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. - Dặn HS về nhà tìm tiếng, từ có vần vừa học trong sách, báo. - Đọc bài và làm BT trong vở bài tập. Điều cỉnh bổ sung:...................................................................................................... ..................................................................................................................................... .

Tiết 4 - Toán

Luyện tập
I .Mục tiêu HS được củng cố về : - Phép cộng một số với 0. - Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5. - So sánh các số và tính chất của phép cộng( khi đổi chỗ các số trong phép . . cộng thì kết quả không thay đổi ). II . Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, phiếu bài tập HS : Bảng con, SGK III .Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2=5 2 .Bài mới: 33' a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn luyện tập GV HS - Nêu yêu cầu bài tập Bài 1: Tính - Yêu cầu HS nhẩm miệng nối tiếp nêu 0+1=1 0+2= 2 kết quả 1+1=2 1+2 = 3 - Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2+1=3 2+2 = 4 - Nhận xét chữa bài - Nêu yêu cầu bài tập Bài 2: Tính - GV hướng dẫn mẫu 1+2 = 3 1+3= 4 - Yêu cầu HS làm bài 2+1= 3 3+1= 4 - Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >, < , = ) - GV cho HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS cách tính kết quả, so 2<2+3 5= 0+5 N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  67

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn sánh rồi điền dấu thích hợp . - Yêu cầu HS làm bài rồi chữa bài - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu - Nhận xét chữa bài 5>3+1

GV: NguyÔn 0+3<4

Bài 4: Viết kết quả phép cộng + 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5

3. Củng cố dặn dò: 3' - GV nhận xét chung tiết học. - Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi 5. Điều chỉnh bổ sung : ....................................................................................... ......................................................................................................................... Tiết 5 : Đạo đức Bài 5: Lễ phép vơi anh chị , nhường nhịn em nhỏ I . Mục tiêu Giúp HS hiểu : - Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần nhường nhịn - HS biết cư xử lễ phép với ânh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình . II. Đồ dùng dạy học Thầy: Tranh SGK Trò : Vở bài tập III . Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 3' - Đồ dùng học tập 2 . Bài mới: 29' a. Giới thiệu bài b . Tìm hiểu bài GV HS *Hoạt động 1 : Q uan sát tranh nhận xét các việc làm của bạn ( bài tập 1 ) - HS quan sát tranh theo cặp HS quan sát tranh và nêu nhận xét việc - Từng cặp trao đổi về nội dung mỗi làm của bạn bức tranh . - Nhận xét về việc là của các bạn nhỏ trong tranh T1 / Anh đưa cam cho em ăn , em nói - Cả lớp trao đổi bổ sung . lời cảm ơn . Anh rất quan tâm đến em , - GV chốt lại nội dung từng tranh em lễ phép với anh . - Anh chị em trong gia đình phải T2 / Hai chị em cùng nhau chơi đồ thương yêu và hoà thuận với nhau . hàng chị giúp em mặc áo cho búp bê. *Hoạt động 2 : thảo luận phân tích Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận tình huống ( bài tập 2 ) chị biết giúp đỡ trong khi chơi . - HS quan sát tranh nêu nội dung N¨m häc 2010 - 2011 Líp 1A4  68

Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng II. Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục Đội hình đội ngũ. III.Nếu em là Lan em sẽ có những cách giải quyết nào ? T2/ Bạn Hùng có một chiếc ô tô đồ chơi . đứng 2 tay ra trước. 3.Chuẩn bị bài sau học tiếp .Theo em Lan có những cách giải cô cho quà . Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.Địa điểm.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Nhưng em bé nhìn thấy và đòi mượn . quyết nào ? .Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. N¨m häc 2010 .Bức tranh vẽ gì ? T1/ Bạn Lan đang chơi với em thì được .Mục tiêu: . Học đưa 2 tay dang ngang. .2011 Líp 1A4  69 . đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.Tại sao phải nhường nhịn em nhỏ ? . . nào ? *GV kết luận : Anh vhị em trong gia đình là những người ruột thịt vì vậy phải quan tâm chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ . Củng cố dặn dò: 3' .Sân tập.Ôn tư thế cơ bản: Đứng cơ bản. I.Hùng có cho em mượn ô tô không ? .Nội dung và phương pháp lên lớp. còi.Phương tiện.Nếu em là Hùng thì em sẽ làm thế chơi .

Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. bàn tay sấp các ngón tay khép lại với nhau.Đi thường theo hàng dọc thành 1 vòng tròn hít thở sâu sau đó quay mặt vào nhau . mắt nhìn theo tay. + Nhịp 2: Về tư thế cơ bản. + Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao chéch chữ V. .2011 Líp 1A4  . * Học đứng đưa 2 tay dang ngang.Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường .Trò chơi "diệt con vật có hại" * Phần cơ bản: Ôn tư thế đứng cơ bản .Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2. quay phải.ây 70 N¨m häc 2010 . . + NHịp 4: Về tư thế đưnngs cơ bản. . 5 phút * * * * * * * * * * * * 5 phút 10 Phút ***** ***** ***** 5 phút * * * * * * * * * Tiết 2 + 3: Tiếng Việt Bài 36 : I .Nhận xét tiết học. * Học đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V * Tập phối hợp: + Nhịp 1: Tư thế đứng cơ bản 2 tay ra trước. đứng nghiêm. .Gáo viên hệ thống bài học. . dóng hàng. đứng nghiêm. Nhịp 2 về tư thế đứng cơ bản. + Nhịp 4: Về dứng cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc. .Học sinh tập theo giáo viên 2 -3 lần. Mục tiêu Giúp HS : ay â .Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích động tác + Từ TTĐCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai. . * Tập phối hợp: + Nhịp 1 tư thế đứng cơ bản tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Thời gian 5 phút Nội dung GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần mở đầu: Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học . thân người thẳng. quay trái (2 lần) * Kết thúc: Đi thường theo nhịp và hátvà hát. 1-2. + Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.Cho học sinh ôn 2.Ôn đứng đưa 2 tay ra trước.3 lần.

HS Đọc thầm từ ứng dụng.Chúng ta có từ khóa: máy bay (ghi bảng) .Đọc theo sơ đồ . nêu quy trình viết lưu ý HS .HS đọc CN . bộ chữ thực hành Tiếng Việt. tươi cười.2011 71 Líp 1A4  . II. Hướng dẫn viết .Viết.Đọc và viết được: ay. . ngày hội cây cối .Theo dõi . đọc trơn .Đọc SGK 2 . cả từ. nhảy dây. bảng phụ câu ứng dụng. . Chuẩn bị GV: Mẫu vật. tìm tiếng chứa vần ay.Hướng dẫn HS đánh vần: a. III.Giống nhau: kết thúc bằng y.. Bài mới: 35' a .GV tô màu vần ay .Yêu cầu HS cài thêm âm b để được tiếng .Vần mới học là vần ay .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .ĐT * Dạy vần ây( tương tự ) .Kiểm tra 5 ' . đi bộ.HS đoc CN . bay.Khác nhau: có các âm đứng .ây.HS theo dõi N¨m häc 2010 .HS đọc CN .ay . â .Yêu cầu HS cài và phân tích vần ay . yêu cầu HS quan sát.So sánh ay và ây .Cho HS quan sát tranh SGK/ 74 . cối xay vây cá ây.ĐT .Cài và phân tích tiếng bay .ĐT bay. Dạy vần GV HS Giới thiệu vần mới * Dạy vần ay .Đọc cả bài trên bảng trước *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chạy.ĐT . đọc thầm.y.ĐT . .học 1 .GV ghi từ ứng dụng lên bảng. đánh vần tiếng.CN .Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi. ..HS đọc CN.HS đọc CN .Giảng nội dung từ . Các hoạt động dạy.Hướng dẫn HS đọc trơn . … HS : SGK. phân tích vần ay .Giảng tranh .Tiếng bay có vần mới học là vần gì? . .Quan sát tranh .Đọc mẫu .HS đọc từ khóa .Nêu cấu tạo tiếng. đọc: nải chuối.HS đọc theo sơ đồ . máy bay.Cài.HS đọc ĐT. bé gái thi nhảy dây. đi xe.GV viết mẫu.GV ghi bảng: bay . bé trai thi chạy.HS đọc cả bài . múi bưởi. Giới thiệu bài b . .

Chấm bài.. Chạy.............. bay............... .Đọc bài và làm BT trong vở bài tập.............. . từ có vần vừa học trong sách..... Củng cố dặn dò 3 ' .............. Tiết 4 : Toán Luyện tập chung I..... báo.....Luyện tập: ( 37') Luyện đọc a........ ........2011 Líp 1A4  72 . có thể đi từ chỗ này đến chỗ khác người ta còn dùng các cách nào nữa? GV: NguyÔn .Dặn HS về nhà tìm tiếng...... nhận xét.Yêu cầu HS quan sát nhận xét bức tranh minh họa cho câu ứng dụng.Yêu cầu HS quan sát tranh...HS Đọc CN ...Quan sát tranh... Mục tiêu: N¨m häc 2010 . nêu quy trình viết ........Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.. . cách đánh dấu thanh ở các tiếng.Đọc ĐT .....ĐT ..............GV chỉnh sửa cho HS Tiết 2 ............... ...... .......CN bài trên bảng Gìơ ra chơi bé trai thi chạy . Đọc câu ứng dụng .. ..Yêu cầu HS đọc lại toàn bài. .. nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? Em gọi tên từng hoạt động trong tranh? + Khi nào thì phải đi máy bay ? + Hằng ngày em đi bộ hay đi xe đến lớp ? + Ngoài các cách đã vẽ trong tranh...Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng .Nêu tên chủ đề luyện nói ? ....Một số em nói trước lớp .....bé gái thi nhảy dây .HS viết bài trong vở tập viết.. nói trong nhóm đôi........... đi xe.. ...... Đọc bài SGK Luyện viết ....HS viết bảng con .. bò..GV viết mẫu .......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn nét nối các con chữ.... Điều chỉnh bổ sung:.......Tìm tiếng có vần vừa học nêu cấu tạo tiếng .. ... Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1.... chữa lỗi HS hay mắc Luyện nói .........HS theo dõi. ... uốn nắn... Đọc cả bài trên bảng d......bơi...... ... đi bộ..HS đọc câu ứng dụng c..Quan sát.. b...... chỉnh sửa chữ viết cho HS.. nhảy… 3 .Yêu cầu HS viết bảng con ..

......... Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật.Nêu yêu cầu bài tập 4 ........ Củng cố dặn dò 3 ' .............Dặn HS học thuộc bảng cộng trong phạm vi đã học...Nêu yêu cầu bài tập 1 . Hỏi Nhận xét chữa bài tất cả có bao nhiêu con ngựa? 2+1=3 3 ....Viết phép tính trên bảng con a........Nêu yêu cầu bài tập 3 ..Nhận xét chữa bài Bài 3: ( >.....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn HS được củng cố về : ..GV hướng dẫn một phép tính 3+1+1= 5 ....Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/ 53 rồi nêu bài toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp .. Hướng dẫn luyện tập: GV HS .Nhận xét chữa bài 5 4 3 5 Bài 2: Tính .................. < ... Bài 1: Tính ............. tranh bài tập 4 HS : Bảng con...Nhìn tranh viết phép tính thích hợp II..... Có 2 con ngựa. .... 2+1+2= 5 2+0+2=4 ..Yêu cầu HS làm bài 2+3=5 2+2 > 1+2 2+2<5 2+1 = 1+2 ........... 1 +4= 4+1 5+0 = 2+3 ..........Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học trong phạm vi 5 . Bài mới: 33' a...................Yêu cầu HS làm bài ......... Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ.... = ) ..............Nêu yêu cầu bài tập 2 . thêm 1 con ngựa.............GV nhận xét chung tiết học..... Giới thiệu bài: b.......2011 Líp 1A4  73 ....... Kiểm tra: 4 ' Tính: 3+0 = 3 0+3= 3 3+2= 5 2 . .. . SGK III.......... N¨m häc 2010 .....Yêu cầu HS làm bài trên bảng con 2 4 1 1 + + + + * Lưu ý HS khi viết các phép tính theo 3 0 2 4 cột dọc ..........Các hoạt động dạy học 1 ............... Điều chỉnh bổ sung........Phép cộng một số với 0..........

Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Xem tranh phong cảnh I-Mục tiêu: . của pháo hoa và các mái nhà. sắc tươi vui. tranh là "Chiều về"? có đàn trâu . * HĐ2: Hướng dẫn xem tranh: Tranh 1: Đêm hội (Tranh màu nước của Võ Đức Hoàng Chương. II Đồ dùng dạy học: Thầy: Tranh. Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 .Giới thiệu bài b.) cho sinh động. màu đỏ của mái ngói. thuyền .Bài mới 28' a... bút dạ và màu bột. ... thấp tranh và trả lời các câu hỏi: với mái ngói màu đỏ. . giáo cây. hoặc tranh ở bài 9.2011 Líp 1A4  74 . cảnh đồng ruộng. 9 tuổi). ảnh + Tranh phong cảnh thường vẽ nhà. đúng là một "Đêm hội". đường. 10 tuổi). biển... mô tả được những hình vẽ và ..) . ao. trâu . + Tranh vẽ cảnh ở đâu? + Tranh vẽ cảnh ở đâu? (vẽ cảnh + Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên nông thôn: Có nhà ngói. . sáp màu.Tìm hiểu bài GV HS * HĐ1: Giới thiệu tranh phong cảnh: . .) Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu + Màu sắc của tranh thế nào? da cam.. màu.. hồ. * Các chùm pháo hoa nhiều màu trên + Màu sắc của tranh như thế nào? bầu trời. màu xanh của lá cây.. màu sắc trong tranh. Tranh 2: Chiều về (tranh bút dạ của * Bầu trời màu thẫm làm nổi bật màu Hoàng Phong. đàn trâu đang về chuồng).HS Khá giỏi:Có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh.Giáo viên tóm tắt: Tranh Đêm hội của đẹp: Màu vàng.Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh. Các hoạt đông dạy học 1. Vở tập vẽ. viên giới thiệu với học sinh: + Trong tranh phong cảnh còn có thế . ảnh phong cảnh (cảnh biển.Học sinh yêu mến cảnh đẹp quê hương.Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì vẽ thêm người và các con vật (gà. + Em nhận xét gì về tranh Đêm hội? * Tranh có nhiều màu tươi sáng và .Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở Vở tập vẽ 1 . N¨m häc 2010 .. III.Giáo viên hướng dẫn học sinh xem * Tranh vẽ những ngôi nhà cao.Giáo viên cho học sinh xem tranh. + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban + Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban ngày hay ban đêm? ngày. + Tranh vẽ những gì? * Phía trước là cây. màu của pháo hoa.Một số tranh phong cảnh của học sinh năm trước.. phố phường . màu xanh bạn Hoàng Chương là tranh đẹp. màu tím. Trò: Sưu tầm tranh phong cảnh. có cây dừa.

Kiểm tra 5' ... . SGK. Tiết 2+ 3: Tiếng Việt Bài 37: Ôn tập I. Hoạt động 3: Giáo viên tóm tắt: ...GV treo bảng ôn tập â ây .Đọc SGK. bảng con III ..Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể Cây khế.).Sưu tầm tranh phong cảnh.Có thể dùng màu thích hợp để vẽ cảnh vào buổi sáng.). Các hoạt động dạy học 1 . cối xay. Giới thiệu bài b . 2 .Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh. + Cảnh núi rừng (núi đồi. nhảy dây .. HS : Ôn tập ở nhà.)..HS chỉ o oi N¨m häc 2010 .Hai bức tranh vừa xem là những tranh phong cảnh đẹp. tàu thuyền .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn -Giáo viên gợi ý: Tranh của bạn Hoàng (Màu sắc tranh tươi vui: Màu đỏ của Phong là bức tranh đẹp. màu vàng của trường.HS đọc. viết chắc chắn các vần kết thúc bằng i và y .. Đồ dùng dạy học GV: Bảng ôn SGK/76. . có những hình mái ngói. xe cộ . bảng phụ.) + Cảnh Thành phố (nhà. nhà. màu ảnh quen thuộc. II.biển (sông. Hướng dẫn ôn tập GV HS * Ôn các vần vừa học .Đọc đúng các từ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.Tuần qua em đã được học những vần i y nào mới? a ai ay . vườn . Có nhiều loại cảnh khác nhau: + Cảnh nông thôn (đường làng. cây. 3.Quan sát cây và các con vật .Mục tiêu . ao.Củng cố dặn dò: 3' Giáo viên nhận xét tiết học . cánh đồng.. gợi nhớ xanh của lá cây . Bài mới: 35' a . viết : máy bay. màu sắc rực rỡ. chiều.. tranh minh hoạ SGK. + Cảnh sông. .) đến buổi chiều hè ở nông thôn.. suối .Gọi HS lên bảng: GV đọc. trưa.2011 Líp 1A4  75 .Đọc.. tối . cây.

mỗi em kể nội dung 1 tranh ( 1 đoạn).Treo bảng phụ ghi đoạn thơ ứng dụng. .Quan sát giúp HS yếu Tiết 2: Luyện ô ơ u ư uô ươ . 76 .nêu quy trình viết . bêu cấu tạo tiếng đọc trơn từ .HS theo dõi .HS đọc ĐT. : Ghép chữ thành vần . nêu nội dung tranh.HS đọc ĐT. .GV treo bảng phụ ghi sẵn từ ứng dụng .ĐT đôi đũa tuổi thơ .HS theo dõi .HS đọc đoạn thơ ứng dụng .Yêu cầu HS nối tiếp nhau ghép chữ thành vần (ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn) .HS viết bảng con tập(37') .Gọi HS đọc vần * Giải lao Đọc từ ngữ ứng dụng . .Gọi HS đọc lại bảng ôn.Đọc bài SGK Luyện viết .HS đọc CN .HS viết vở tập viết Cây khế .GV kể diễn cảm chuyện.ĐT ôi ơi ui ưi uôi ươi GV: NguyÔn mây bay .GV kể lần 2 kết hợp minh hoạ theo tranh .CN Luyện đọc .HS đọc thầm tìm tiếng có vần ôn .Yêu cầu HS tập kể theo nhóm .HS đọc CN .Nêu tên truyện kể hôm nay? .GV viết mẫu.GV giải nghĩa từ khó Tập viết từ ngữ ứng dụng .Giới thiệu tranh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chữ .Luyện viết(Vở tập viết) Kể chuyện .Gọi HS đọc thầm tìm tiếng có vần vừa ôn .2011 Líp 1A4  Gío từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa êm ả .HS theo dõi .Gọi HS lên bảng chỉ chữ và đọc vần trên bảng ôn. .GV viết mẫu .Hướng dẫn HS viết vở . .Tổ chức HS thi kể chuyện theo N¨m häc 2010 .HS viết bảng con: tuổi thơ .CN .5 HS tạo1 nhóm tập kể chuyện. từ ngữ ứng dụng tiết 1 .Đọc cả bài .GV ghi vào bảng .

........... nghé ọ...Nhận xét chung tiết học......2011 Líp 1A4  77 .HS viết đúng mẫu chữ.....5 dòng kẻ ly? .. Tiết 4 ... đúng quy trình bài viết... chú ý.Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng . Mục tiêu ... II............GV viết mẫu ... Kiểm tra: 4 ' ...x ..... a....Các hoạt động dạy học 1.... ..Truyện có ý nghĩa gì? GV: NguyÔn ............... o cao 2 dòng kẻ ly........... ..Các con chữ được viết nối liền nhau.HS từng nhóm kể chuyện Ý nghĩa: Không nên tham lam....k cao 5 dòng kẻ ly.... Bài mới: 28' a .....Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn tranh. khoảng cách giữa hai từ N¨m häc 2010 ... mùa dưa... Điều chỉnh bổ sung : .Khi viết từng chữ ghi tiếng các con . Hướng dẫn HS tập viết GV HS Hướng dẫn HS tập viết .. HS tìm chữ có vần vừa học..Tập viết xưa kia........dặn dò: 3' ..... Củng cố ...Đọc lại bảng ôn...Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận..Những con chữ nào viết với độ cao 2 ..... m.HS viết bảng con: nho khô............. ư.... ..GV treo bảng chữ mẫu ...Gọi HS đọc ......Những con chữ nào có độ cao 4 dòng .......... dòng kẻ ly? ... Giới thiệu bài b . ......Củng cố và rèn kĩ năng viết từ ứng dụng.. bảng con III. kẻ ly?... 3 .Dặn HS chuẩn bị bài học sau......HS đọc .. 2 ......... ........ . chữ được viết như thế nào? ......HS theo dõi trong một từ.............. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết... i... n....kể cả câu chuyện..Các từ này gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng? ... ngà voi… I ...d cao 4 dòng kẻ ly..Nhận xét kể chuyện ... .

xé 4 góc .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn trong một dòng.2011 Líp 1A4  78 . tự chữa lỗi 3. .GV chấm điểm một số bài của HS . * Xé tán lá cây hình tròn . Mục tiêu : .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly.Đồ dùng học tập của học sinh 2 .Xé một hình vuông .Biết cách xé . .chữa một số lỗi HS hay mắc. giấy thủ công .GV cho HS quan sát bài viết mẫu . thân cây và dán cân đối . Đồ dùng dạy học: Thầy : bài mẫu . .HS viết bảng con .HS nhận xét.Xé được hình tán cây .GV nhận xét . II. màu sắc của cây . tán lá cây dài . . Kiểm tra: 3' . Tìm hiểu bài: GV HS 1 .GV uốn nắn HS yếu Luyện viết vở tập viết .Nhận xét về cách trình bày bài viết . hồ dán . GV: NguyÔn . Các hoạt động dạy học: 1 . .Yêu cầu HS viết bảng con . dán hình cây đơn giản .Nhận xét chung giờ học. . Củng cố dặn dò: 3' . Giới thiệu bài: b.HS viết bài vào vở. hồ dán . HS quan sát và nhận xét HS quan sát và nhắc lại đặc điểm hình dáng . xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây N¨m häc 2010 . III . Bài mới: 29' a.GV uốn nắn HS viết bài. Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2009 Tiết 1 : Thủ công Bài : Xé dán hình cây đơn giản I . : Chấm và chữa lỗi . Xé hình tán lá cây . Trò : giấy thủ công .Lưu ý HS tư thế ngồi viết. HS quan sát GV xé mẫu . Giáo viên hướng dẫn mẫu a.Tán lá cây có hình gì ? Tán lá cây có hình tròn . phẳng . 2 .

dán phẳng . keo . một hình chữ nhật nhỏ . Hướng dẫn dán hình . tán lá . … HS : SGK.Xé thân cây . III.Xé tán lá . bảng phụ câu ứng dụng.Trưng bày sản phẩm .Luyện nói từ 2 . . mưa.. chú mèo.Đọc được đoạn thơ ứng dụng trong bài. + Dán thân dài với tán lá dài . Mục tiêu Giúp HS : .ao I. . c . II. bộ chữ thực hành Tiếng Việt.Xé một hình chữ nhật . ngôi sao.GV quan sát giúp đỡ HS thực hành . mây. chỉnh sửa cho giống tán lá cây dài b . Giới thiệu bài b. bão.Đọc SGK 2 . Học sinh thực hành + Xé tán lá + Xé thân cây + Dán hình .Tuyên dương các bài làm đẹp cân đối . ngắn .3 câu tự nhiên theo chủ đề : Gió. . lũ. xé 4 góc . Bài mới: 35' a. Xé hình thân cây . xé dán hình con gà . + Dán phần thân ngắn với tán lá tròn . ao.Dán hình HS trưng bày sản phẩm HS tự đánh giá sản phẩm 3 Củng cố dặn dò: 3' .Viêt . Các hoạt động dạy.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Xé tán lá cây dài . tuổi thơ..Đọc và viết được: eo. dài . mây bay.Dạy vần N¨m häc 2010 .2011 Líp 1A4  79 .Nhận xét tiết học . Tiết 2+ 3 : Tiếng Việt Bài 38 : eo . 3 .Xé một hình chữ nhật nhỏ . đọc: đôi đũa. GV: NguyÔn Học sinh thực hành .học 1.Chuẩn bị đồ dùng giấy . Kiểm tra: 5 ' .Bôi hồ vào mặt sau của thân cây . Chuẩn bị GV: Vật mẫu.

HS đọc ĐT. đúng tiếng.ĐT cái kéo trái đào leo trèo chào cờ .ĐT . Hướng dẫn HS đọc lại nội dung bài ở tiết1. Tiết 2 .Yêu cầu HS cài và phân tích vần eo .HS đọc theo sơ đồ .CN .So sánh hai vần eo và ao .Yêu cầu HS viết bảng con . đọc trơn cả từ. . N¨m häc 2010 .Tiếng mèo có vần mới học là vần gì ? .HS dọc CN .GV viết mẫu.Gọi HS đọc cả bài Hướng dẫn viết .HS nêu tiếng. Suối chảy rì rào .Cài và phân tích tiếng mèo .GV ghi bảng: mèo .Giải thích từ khó . từ có chứa vần hôm nay học? .HS đọc CN .Giống nhau: kết thúc bằng o. . cách đánh dấu thanh ở các tiếng. từ có chứa vần vừa học. phân tích vần eo .ĐT HS GV: NguyÔn .GV tô màu vần eo .Đọc cả bài trên bảng *Giải lao Hướng dẫn đọc từ ứng dụng . .Giải thích từ HS tìm được.Yêu cầu HS cài thêm âm m và dấu huyền để được tiếng mèo. .ĐT .Cài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV Giới thiệu vần mới * Dạy vần eo .Quan sát tranh .GV ghi từ ứng dụng lên bảng.Vần mới học là vần eo.Đọc CN .Cho HS quan sát tranh SGK/ 78 . đọc thầm.GV ghi bảng từ khóa: chú mèo .Đọc mẫu . yêu cầu HS quan sát.Đọc theo sơ đồ * Dạy vần ao ( tương tự ) .2011 Líp 1A4  80 .Hướng dẫn HS đánh vần: e .GV chỉnh sửa cho HS * Trò chơi: Tìm nhanh.Luyện tập ( 37') Luyện đọc a.ĐT .eo .HS viết bảng con . ao . .Khác nhau : Có các âm đứng trước .HS đọc từ khóa . nêu quy trình viết lưu ý HS nét nối các con chữ.Nêu cấu tạo tiếng.HS đọc CN.HS đọc CN . . .Giảng nội dung tranh .HS đọc trơn . tìm tiếng chứa vần eo.o .

.......HS đọc tiếng có vần mới ... ..Quan sát........ ..Đọc trước bài 39 .Nêu cấu tạo tiếng đó . .... Ôn tập bài hát: Kiểm tra định kì ( Lý cây xanh I..Biểu điểm trường ra Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc.... uốn nắn....... mưa.Một số em nói trước lớp ...... chỉnh sửa chữ viết cho HS. Tiết 4 ........ lũ? GV: NguyÔn Gío reo lao sao Bé ngồi thổi sáo .. bão lũ...Đọc CN..... ..... Củng cố dặn dò 3 ' . Đọc câu ứng dụng ... Mục tiêu ..HS viết bài trong vở tập viết........ gặp mưa em làm thế nào? + Khi nào em thích có gió ? + Trước khi mưa to...........Hướng dẫn HS đọc câu ứng dụng c................ . ......HS đọc trơn cả câu ứng dụng ........... ....Tìm tiếng có vần vừa học? .. ...........Dặn HS về nhà đọc lại bài và làm BT trong vở bài tập.ĐT ..... Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát N¨m häc 2010 .Quan sát tranh.. ........ Đọc bài SGK Luyện viết .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b.. Điều chỉnh bổ sung :..........HS theo dõi..... mây... Đọc cả bài trên bảng d.....Nêu tên chủ đề luyện nói ? ......Toán giữa học kì I ) Đề bài . .. nói trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý + Trong tranh vẽ gì ? + Trên đường đi học về...Chấm bài.... nói trong nhóm đôi....2011 81 Líp 1A4  .....HS đọc thầm ...Yêu cầu HS quan sát bức tranh minh họa nêu nội dung câu ứng dụng.. chữa lỗi HS hay mắc : Luyện nói ...... nhận xét. Gió.Đáp án...... ....... em thường thấy những gì trên bầu trời? + Em biết gì về bão......Yêu cầu HS quan sát tranh........ 3 ..Treo bảng phụ ghi câu ứng dụng ..Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát...Hướng dẫn HS viết bài trong vở tập viết.....Trước khi mưa to em thường thấy nhiều đám mây đen trên bầu trời.

Có ý thức tự giác thực hiện điều đã học vào cuộc sống hàng ngày . . 2. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: 4 ' . .Kể về những hoạt động mà em thích .Nhận xét đánh giá. Đồ dùng dạy học GV : Nắm vững các động tác múa phụ hoạ của bài hát HS : Ôn thuộc bài hát đã học III . Kiểm tra: 3' HS hát lại bài: . Bài mới: 28' a.Biết hát kết hợp một vài động tác múa phụ hoạ đơn giản . II. Cỏc hoạt động dạy.HS theo dõi .Tại sao phải ăn uống hàng ngày ? 2.GV yêu cầu từng cặp HS lên biểu diễn . mạnh dạn trước lớp. Hướng dẫn ôn tập GV HS HĐ/1: Ôn bài hát đã học .học 1. . 3.Rèn kĩ năng biểu diễn tự nhiên.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn .GV bắt nhịp bài hát .GV chỉnh sửa cho HS HĐ/2: Tập biểu diễn .Hướng dẫn HS .Uốn nắn chỉnh sửa cho HS HĐ/ 3: Biểu diễn trước lớp . Giới thiệu bài b. Giới thiệu bài N¨m häc 2010 . .HS tập theo từng động tác .Cả lớp hát .HS biểu diễn trước lớp bài hát đã học.Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi .2011 Líp 1A4  82 . II. Bài mới: 28' a. Đồ dùng dạy học Thầy : Tranh ảnh Trò : SGK III. Củng cố dặn dò: 3' Nhận xét giờ học Dặn HS ôn lại bài hát đã học. Mục tiêu: Giúp HS biết : . Tiết 2: Tự nhiên và xã hội Bài 9 : Hoạt động và nghỉ ngơi I.GV làm mẫu từng bài .Biết di đứng và ngồi học đúng tư thế .

Những hoạt động vừa nêu có ích lợi Ví dụ : Đá bóng giúp cho đôi chân gì ? hoặc có lợi gì cho sức khoẻ ? nhanh nhẹn . Ôn tập bài 10 Tiết 3 . thể thao .Biết làm tính trừ trong phạm vi 3. khéo léo .Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hàng ngày . bảng con… III. HS GV: NguyÔn . đứng . .Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . trò chơi hoặc trò chơi có ích lợi cho sức khoẻ và nhắc nhở các em chú ý giữ an toàn trong khi chơi . .Nêu rõ hình nào vẽ cảnh vui chơi . ngồi Đại diện các nhóm trình bày đúng tư thế ? Nhận xét bổ sung GV kêt luận 3 . hình nào vẽ cảnh luyện tập thể duc . II. hình nào vẽ cảnh nghỉ ngơi thư giãn ? + Nêu tác dụng của từng hoạt động .Chỉ và nói bạn nào đi . Mục tiêu: Giúp HS : .Các hoạt động dạy học N¨m häc 2010 .HS kể lại cho cả lớp nghe . Tìm hiểu bài GV HĐ 1:Thảo luận cả lớp 8 ' .HS từng cặp trao đổi và kể tên các hoạt động .. Đồ dùng dạy học GV : Một số mô hình đồ vật có số lượng là 3. HĐ 2 Làm việc với SGK 10 ' Quan sát hình ở trang 20 và 21 SGK + Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng hình . Củng cố dặn dò 3 ' . trò chơi mà các em chơi hàng ngày .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn b. GV Kết luận HĐ 3 Quan sát tranh T/ 21 : Quan sát tranh T /21 SGK .Tại sao phải nghỉ ngơi ? . .Toán Phép trừ trong phạm vi 3 I .2011 Líp 1A4  83 . HS : Bộ đồ dùng học toán.Dặn chuẩn bị bài sau ..Nhưng nếu đá bóng vào giữa trưa trời nắng có thể bị Kết luận : GV kể tên một số hoạt động ốm .

1= 1) 3 .Nhận xét chữa bài N¨m häc 2010 .1= 1 đọc là "Hai trừ một bằng một " (HS nhắc lại) Bước 2: Hướng dẫn HS học phép trừ 3-1= 2 và 3 ..Bài mới: 33' a.Ta có thể viết bằng phép tính nào? .( HS nhắc lại) . . 3-1=2 1+2=3 . còn lại mấy chấm tròn? .GV hướng dẫn HS quan sát mô hình.GV cho HS quan sát mô hình và nêu:" Có 2 chấm tròn.1 = 2 đọc là " Ba trừ một bằng hai" 2. .Còn lại 1 chấm tròn 3-2=1 *Bài 1 Tính 2-1=1 1+1=2 3-1=2 2.Hai bớt 1 còn 1 .Tìm hiểu bài GV HS Giới thiệu khái niệm ban đầu về phép trừ 17 ' Bước 1: Hướng dẫn HS học phép trừ 2-1 = 1 .Có 2 chấm tròn. . Kiểm tra: 4 ' .Vậy 2 bớt 1 còn mấy? . = 4 2 .GV hỏi: Có 3 chấm tròn bớt đi 1 chấm tròn.GV cho HS đọc lại toàn bộ các phép tính Thực hành 11' . Hỏi còn lại mấy chấm tròn?" lại 1 chấm tròn.2 = 1 ( tương tự phép trừ 3.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 1.2=1 . bớt đi 1 chấm .Điền số vào chỗ chấm 1+2 =3 3+2 =5 4 + 0.Hướng dẫn HS làm bài tập .1 chấm tròn thêm 2 chấm tròn thành 3 chấm tròn. bớt đi 1 chấm tròn còn tròn.GV gọi HS nêu yêu cầu của bài. Giới thiệu bài b .Còn lại 2 chấm tròn.Yêu cầu HS làm bài trên bảng con. . .Có 3 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn còn lại mấy chấm tròn? .1=1 84 1+2=3 3.GV viết lên bảng 2 .Ta có thể viết bằng phép tính nào? . nêu các câu hỏi để HS trả lời và nhận biết : + 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn. Viết bảng .2011 Líp 1A4  2+1=3 .Để chỉ 2 bớt 1 bằng 1 ta dùng phép tính hai trừ một bằng 1.2 = 1 đọc là "Ba trừ hai bằng một" Bước 3: Hướng dẫn HS nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

tươi cười. .Củng cố dặn dò 3' . .Yêu cầu HS làm bài trên bảng con . .Đánh giá 3-2=1 3. II. Đồ dùng dạy học GV: Bảng chữ mẫu HS : Vở tập viết.GV cho HS đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 3. gà mái.Nêu yêu cầu bài tập . Hỏi còn lại mấy con ? 3-2=1 3 .Nhận xét chỉnh sửa cho HS .Dặn HS chuẩn bị bài học sau luyện tập ----------------------------------------------------------Tiết 4 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . bay đi 2 con.GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc. vui vẻ I.Tập viết đồ chơi. Mục tiêu .HS viết bảng con : xưa kia.1=2 *Bài 2 Tính 2 3 - GV: NguyÔn 3. ngày hội.Củng cố cách viết một số từ ngữ đã học.Gọi HS nêu yêu cầu bài tập . bảng con III. .2011 Líp 1A4  85 . 2. Giới thiệu bài b. Kiểm tra: 4' .Nhận xét. Hướng dẫn HS tập viết GV HS N¨m häc 2010 . Bài mới: 28' a. ngà voi.Các hoạt động dạy học 1. . viết đúng mẫu. cách làm tính theo cột dọc.Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/ 54 rồi nêu bài toán.Giáo dục HS có ý thức viết chữ cẩn thận.1=2 1 2 1 1 *Bài 3 Viết phép tính thích hợp .Làm bài tập vở bài tập .Rèn kỹ năng viết chữ đúng quy trình.GV yêu cầu HS viết phép tính trên bảng con .Có 3 con chim. viết đẹp.

Những con chữ nào có độ cao 3 dòng kẻ ly?.Nhận xét về cách trình bày bài viết . Tiết 5 Sinh hoạt I.2011 Líp 1A4  86 .GV uốn nắn HS Luyện viết vở tập viết . Học tập N¨m häc 2010 .chữa một số lỗi HS hay mắc.Nhận xét chung giờ học..5 dòng kẻ ly? .h cao 5 dòng kẻ ly. .Giáo dục HS có ý thức học tập và thực hiện các hoạt động trong tuần.GV chấm điểm một số bài của HS . GV: NguyÔn .GV viết mẫu .Lưu ý khoảng cách giữa hai tiếng trong một từ. . II..GV nhận xét .Dặn HS viết thêm vào vở ô ly. v.HS theo dõi . Mục tiêu .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Hướng dẫn HS tập viết .Những con chữ nào viết với độ cao 2 dòng kẻ ly? .ô... .Nhận xét tuần a.Yêu cầu HS viết bảng con . b. .. u cao 2 dòng kẻ ly.GV giảng từ .Thực hiện tốt nội quy trường lớp .Mỗi từ trong bài gồm mấy tiếng? . .GV uốn nắn HS viết bài HĐ 3: Chấm và chữa lỗi .HS đọc . Củng cố dặn dò: 3 ' .HS viết bảng con . rút kinh nghiệm các hoạt động trong tuần. . ơ.HS nhận xét. ..GV cho HS quan sát bài viết mẫu .Nhận xét.Gọi HS đọc . tự chữa lỗi 3 . Nội dung sinh hoạt 1. đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập. khoảng cách giữa hai từ trong một dòng.Khi viết từng chữ ghi tiếng các con chữ được viết như thế nào? .Nhìn chung các em ngoan.HS viết bài vào vở.Mỗi từ gồm 2 tiếng. .t cao 3 dòng kẻ ly. . lễ phép biết chào hỏi thầy cô. a. ư. i. . Đạo đức . .Các con chữ được nối liền nhau.GV treo bảng chữ mẫu .Nêu phương hướng hoạt động tuần tới.Lưu ý HS tư thế ngồi viết .

3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu. III. giờ học tốt. âu. Tiếng việt: Bài 38: I. thực hiện tốt các nền nếp học tập. .Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.Phương hướng hoạt động tuần . vệ sinh.Đa số các em có ý thức học tập. .Đi học đều đúng giờ.Học sinh đọc viết được: au. .Các em đi học đều.Luyện nói từ 2 . . ngày học hay. . đoàn kết giúp đỡ bạn. Hoạt động dạy học.Tiêu biểu các em sau: LòThị Hương . mặc đúng trang phục học sinh. cái cầu. N¨m häc 2010 .Duy trì nề nếp thể dục. 2.Thực hiện tốt phong trào bông hoa điểm tốt.Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu . Lò Thị Sáng. sinh hoạt động tập thể và thư viện thân thiện.Giáo dục HS truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc qua những câu truyện kể.2011 Líp 1A4  87 . đúng giờ. Các hoạt động khác . cây cau. Mục tiêu. thực hiện tốt các nề nếp học tập.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn . Kiểm tra (5'). II. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. 3. Tập tương đối đều các động tác bài hát múa tập thể. tích cực tham gia các hoạt động của lớp.Các em có đủ đồ dùng học tập các môn học. c. Chào cờ Tiết 2. Đồ dùng dạy học. au âu . sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng.HS có đầy đủ đồ dùng học tập.. sinh hoạt tập thể và thư viện thân thiện. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt. lễ phép chào hỏi người trên. 1. có đủ hoa tay. .Các em biết thực hiện tốt nền nếp thể dục. Đỗ Thị Mai Hương . . Kể chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Tuần 10 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Tiết 1. vệ sinh. ..Đọc được từ. bài ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về. HS ngoan. .

gài vần au.Giới thiệu bài. * Hoạt động 1. gạch chân các tiếng có vần vừa học.Học sinh luyện đọc. .Tiếng việt: Bài 39: * Hoạt động 3.Nêu cấu tạo.Luyện tập (37'). Bài mới (35').Luyện nói. 2.Giới thiệu vần.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.nhóm.Giới thiệu câu ứng dụng. nêu cách viết.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.Luyện đọc toàn bài ở tiết 1. .Học sinh đọc cá nhân.âu. . . âu. eo ao chú mèo ngôi sao GV: NguyÔn au cau cây cau âu cầu cái cầu rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu au âu cây cau cái cầu Tiết 3.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Đọc viết bảng con. .Quan sát tranh. Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ồi tơi từ đâu bay về. . âu. tiếng cau. . .2011 Líp 1A4  88 au âu cây cau cái cầu au âu (Tiếp). nêu tên bài luyện nói. Bà cháu -Học sinh thảo luận và trình bày ý kiến của mình trước lớp.au. nêu nội dung tranh. . . + Quan sát tranh.1-2 học sinh đọc toàn bài. lớp. . nêu cách đọc.Luyện đọc từ ứng dụng. * Hoạt động 2.Học sinh viết vào bảng con. + Trong tranh em thấy vẽ gì? + Người bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì? + Trong nhà em ai là người nhiều tuổi nhất? + Bà thường dạy các cháu điều gì? N¨m häc 2010 . . Dạy vần au. . . cầu.

Học sinh làm phiếu bài tập.Nhận xét sửa sai....(55) I.. Điều chỉnh bổ sung.... bảng.. 1+ 2 = 3 1+ 1 1+ 3 = 4 1+ 2 1+ 4 = 5 2+ 2 1+ 1 = 2 3 .......................1+ 1 = 3 1 1+ 4 = 5 2 N¨m häc 2010 ... Tiết 4: Toán Luyện tập..Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.. .... III. Đồ dùng dạy học... II. .2 2+ 1 = 3 3 .....Tìm tiếng có vần au âu ? .89 ......... GV: NguyÔn ................... ... Bài mới (33')..Học sinh kể những việc làm của mình đã giúp bà....... Củng cố .. ..Nêu yêu câu bài...Giáo dục học sinh yêu thích môn học.. Bài tập 1(55)Tính....... .... ...Về nhà học bài....1 2 1 3 ..............1 2 .......Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp... Học sinh: Que tính..... .............' 1..... bút...................... phấn.. 3 .......... .....dặn dò(3').... .Hoc sinh làm vào bảng con..............1-1=3 4 3 ..Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Em yêu quý bà nhất ở điều gì? + Bà thường dẫn em đi chơi ở đâu? Em đã giúp bà làm được những việc gì? 3.. Mục tiêu...... chuẩn bị bài sau.. Hoạt động dạy học.Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ....... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2... ...Nêu yêu cầu bài tập. .Kiểm tra (4')... Giáo viên.. + Thực hiện phép tính....... ....... Hướng dẫn học sinh luyện tập.....2 2 + 1 1 3 = = = = = 2 1 + 1 +1 = 3 3 3..1 Bài tập 2 (55) Tính....2011 Líp 1A4  Bài tập 3(55) + ..

............... Đạo đức 1 2 = = 1 1 Lễ phép với anh chị ........... Đồ dùng dạy học ...............Về nhà học bài.........Thầy :Các tấm gương ....... .........dặn dò (3')...Nêu yêu cầu bài ....... . Mục tiêu : .......Nêu yêu cầu bài ....bài thơ về chủ đề bài học ............ .. II....... 2 3 3....Giúp các em biết cư xử lễ phép trong gia đình ....... .. nhường nhịn em nhỏ I.........Học sinh làm vào bảng con............ Các hoạt động dạy học 1...1 = 2 Bài tập 4(55) Viết phép tính thích hợp. Kiểm tra: ( 4') .1 = 1 GV: NguyÔn 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5 3 . ...........Trò: Vở bài tập đạo đức III.............. 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 .Giáo dục học sinh tình yêu thương .........Học sinh làm vào vở ...... Củng cố .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn .........Hãy kể về gia đình em cho các bạn nghe? 2.......Giúp học sinh hiểu đối với anh chị cần lễ phép........Bài mới:(28' ) a....... Tiết 5....2011 Líp 1A4  90 ....... đối với em nhỏ cần nhường nhịn ... chuẩn bị bài sau.....Nhận xét giờ học. Điều chỉnh bổ sung.......... tôn trọng con người........... Nội dung N¨m häc 2010 .Như vậy cha mẹ mới vui lòng ...... Giới thiệu bài b... ..

.Học sinh tự liên hệ . Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác hơn giờ trước.Em đã lễ phép nhường nhịn em nhỏ . I.2011 91 Líp 1A4  . .Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học.Quan sát nhận xét ở từng tranh có những ai ? họ đang làm gì ? -Nhận xét việc làm của họ ? học sinh trình bày trướclớp . như thế nào ? +Hoạt động 3 :Nhận xét hành vi ở tranh bài tập . 2 tay chống hông.Về học bài chuẩn bị bài sau.Củng cố dặn dò : (3') . .Nối tranh 1 với không nên -Nối việc làm tốt với chữ nên . Em nói lời cảm ơn anh.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn + Hoạt động 1:Thảo luận cặp đôi .Em có anh . . -Học sinh nối tiếp nhau trình bày.Mục tiêu: . chị hay em nhỏ ? . Anh đã nhường nhịn em.Tên là gì .Tranh 1. . Tranh có những ai . . sống hoà thuận . mấy tuổi .Học động tác kiễng gót. GV: NguyÔn . có quả cam anh nhường cho em.Nối tranh 1 và tranh 2 với nên và không nên .Việc nào làm chưa tốt với không nên 3.lễ phép với anh chị . Em lễ phép với anh . họ đang làm gì ? Như vậy anh em có hoà thuận không ? . Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thể dục THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN.Học sinh làm bài tập . học lớp mấy ? ...Tranh 2: Hai chị em cùng chơi với nhau rất hoà thuận . Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ bản đúng N¨m häc 2010 .Vì sao phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ ? .Qua 2 bức tranh trên em học tập điều gì ở các bạn ? + Hoạt động 2 : Liên hệ . nhường nhịn em nhỏ .

.Học sinh tập 4. . còi. ******* ******* ******* 7' ******* ******* ******* Tiết 2: Tiếng việt: Bài 40: I.Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu .Tập hợp lớp.Đọc được từ. đưa 2 tay lên cao chếch chữ V (2 lần) + Học kiễng gót 2 tay chống hông . Mục tiêu.2011 Líp 1A4  92 .Phương tiện.Sân tập. phổ biến nội dung bài học 12' . * Phần kết thúc: Đi thường theo hàng dọc. cái phễu. . đồng thời 2 tay chống hông (ngón tay cái hướng ra sau lưng). lưỡi rìu. .Trò chơi diệt con vật có hại.Luyện nói Từ 2 . Đồ dùng dạy học.3 lần.Trò chơi hồi tĩnh. .Địa điểm.Có ý thức tự giác trong giờ học.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn II. III. 16' GV: NguyÔn Phương pháp * * * * * * * * * * Phần cơ bản: + Ôn phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước. Thân người thảng mặt hướng về phía trước khuỷu tay hướng ra 2 bên.Đứng vỗ tay và hát. II.Giáo viên vừa làm mẫu vừa phân tích động tác .Từ TTĐCB Kiễng 2 gót chân lên cao. êu. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. đứng đưa 2 tay dang ngang .3 câu tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó.Giáo viên hệ thống bài học . .Giáo viên quan sát.Nhận xét giờ học. N¨m häc 2010 .sửa sai cho học sinh.5 lần. * Trò chơi "Qua đường lội" . .Học sinh đọc viết được: iu. câu ứng dụng: Cây bưởi. .Cho học sinh chơi 2.Nội dung và phương pháp lên lớp Thời Nội dung gian * Phần mở đầu: . .Chạy hệ hàng thành 1 hàng dọc trên sân trường . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt. iu êu .

ây. .ây. 2.Học sinh luyện đọc. nêu cách viết. nêu cách đọc. + Đọc viết bảng con.1-2 học sinh đọc toàn bài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.Quan sát tranh. gạch chân các tiếng có âm vừa học.Luyện đọc từ ứng dụng.Giới thiệu câu ứng dụng. GV: NguyÔn 1.2011 Líp 1A4  93 iu êu lưỡi rìu cái phễu au âu cây cau cái cầu iu rìu lưỡi rìu líu lo chịu khó êu phễu cái phễu cây nêu kêu gọi iu êu lưỡi rìu cái phễu iu êu (Tiếp). nhảy. . Cây bưởi.Học sinh đọc cá nhân. lớp. . tiếng bay. Hoạt động dạy học. cây táo nhà bà đều sai chĩu quả. . .Luyện nói. Ai chịu khó? .Giới thiệu vần. + Quan sát tranh. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. nêu nội dung tranh.Tiếng việt: Bài 40: * Hoạt động 3. . .nhóm.Giới thiệu bài. . nêu tên bài luyện nói. Kiểm tra (5').gài vần ay. Dạy vần ay. . .Học sinh viết vào bảng con. . + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Khi nào cần đi máy bay? + Hằng ngày em đi học bằng gì? N¨m häc 2010 .Nêu cấu tạo.Luyện tập (37'). .Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết. III. Bài mới (35'). Tiết 3. * Hoạt động 1. * Hoạt động 2.

. Còn mấy que tính? .3 = 1  3 + 1 = 4 1 + 3 = 4  94   4 . ..... .... Củng cố .....Tìm tiếng có vần iu êu? ..2011 Líp 1A4  4 . .......Viết phép tính trừ trong phạm vi 4......... .1 =1 * Hoạt động 1.Lấy 4 que tính... Sử dụng đồ dùng học toán......... Tiết 4....Học sinh làm vào bảng con........ Giáo viên: Bảng phụ......2 = 2 4 ...... chuẩn bị bài sau.. Sử dụng sách giáo khoa................... ..... + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 3... 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 2 .1 = 3 4 .... .. Toán: Phép trừ trong phạm vi 4.. ..Học sinh quan sát hình vẽ trang 56. Đồ dùng dạy học... ........ phấn....Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.......dặn dò(3')............. Bài mới (33')..... ..... que tính......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn 3.. .Điều chỉnh bổsung..... 1......... .1 = 3 4 ........ bớt 1 que tính........ Hoạt động dạy học...... trừ...... II.Giáo viên đọc các phép tính ... Kiểm tra (4')....... Học sinh: Bảng con.. I.... ..2 = 2 ... ..... 2.... N¨m häc 2010 .... III...Giáo dục học sinh yêu thích môn học.......Về nhà học bài........Có khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép ... Mục tiêu...Bốn trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2...........

.. ....Giới thiệu bài b.. .... . 4 1 = 3 3..... Củng cố .. 3 4 2 1 4 - + + 3 1 1 2 1 2 1 = = = = = 4 1 4 2 1 3 3 4 3 .Tìm hiểu bài N¨m häc 2010 .....3 = 1 Bài tập 2 (56)..HS Khá giỏi:Vẽ đươc một vài loại quả dạng tron và vẽ màu theo ý thích..Nhận xét sửa sai.....1 = 2 3 .....dặn dò (3')..... Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Mĩ thuật... III..Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn ..Nhận xét .....Nêu yêu cầu bài tập......... xoài .. Các hoạt đông dạy học 1.. .. Mục tiêu: ... II...Nhận xét ...tuyên dương.. cam..............Nhận xét giờ học....... .............. 2 3 1 2 GV: NguyÔn .Học sinh biết được hình dáng...... chuẩn bị bài sau ..2011 Líp 1A4  95 ....Nêu yêu cầu bài tập 3.. 4 ..Bài mới 28' a..... Đồ dùng dạy học Thầy: Một số quả: Bưởi...........Học sinh làm vào vở.......... táo.......2 = 1 1 + 1 = 2 4 . màu sắc một vài loại quả .........Học sinh làm bài vào bảng con.............Về nhà học bài....1 = 3 3 ..... Kiểm tra : 4' đồ dùng học tập: 2 ......2 = 2 Bài tập 1(56)....... Hình minh hoạ các bước tiến hành vẽ quả.Điều chỉnh bổsung.....Biết cách vẽ quả........ 1 1 2 3 1 Bài tập 3 (56) Viết phép tính thích hợp.............Hình ảnh một số qủa dạng tròn.......Học sinh làm vào bảng con .. .. Vẽ quả ( quả dạng tròn) I. 2 + 2 = 4 4 ........ ....... vẽ được hình một loại quả và vẽ màu theo ý thích................sửa sai...... ......

........... ....... * HĐ 3: Hướng dẫn thực hành: Vẽ quả mà em thích: ...Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn mẫu và vẽ vào phần giấy còn lại trong Vở tập vẽ1 (không vẽ to quá hay nhỏ quá)..... I.Củng cố dặn dò: 3' ........... N¨m häc 2010 ............... * HĐ2:Hướng dẫn cách vẽ quả: .......Giáo viên giới thiệu hình các loại quả và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Đây là quả gì? + Hình dạng của quả? + Màu sắc của quả? ..Giáo viên giúp học sinh: + Cách vẽ hình... Tiết 2.... Tiếng việt: ôn tập giữa học kỳ 1............. ................ .......Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV * HĐ1: Giới thiệu các loại quả: ... quả đu đủ có thể vẽ hình tròn... ..Học sinh đọc...... tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý 3........ Điềuchỉnh bổ sung.............Vẽ hình bên ngoài trước: Quả dạng tròn thì vẽ hình gần tròn (quả bí đỏ)...... Vẽ quả mà em thích + Cách vẽ hình. .. loại có hình và màu đẹp.. Mục tiêu..Giáo viên bày mẫu: bày một số quả lên bàn để học sinh chọn mẫu vẽ: Mỗi mẫu một quả. viết một cách chắc chắn các âm vần đã học....... tả được hình dáng của mẫu + Vẽ màu theo ý thích HS + Quả xoài màu vàng GV: NguyÔn + Quả dưa lê (quả dưa tây) màu trắng ngà + Quả cam màu vàng đậm + Quả dưa hấu màu xanh đậm .....Nhìn mẫu vẽ cho giống quả ......................Giáo viên tóm tắt (có thể dùng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng): + Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú. ......Giáo viên nhận xét tiết học .............2011 Líp 1A4  96 ...............Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm một vài loại quả mà các em biết: ........Quan sát hình dáng và màu sắc của các loại quả.Học sinh nhận xét màu của quả...............

ôn tập. + Đọc. cá nhân.Đọc kết hợp nêu cấu tạo tiếng. Học sinh: Bảng. .2011 Líp 1A4  97 . .Luyện đọc từ ứng dụng.Học sinh nhắc lại các âm.Học sinh bảng con. . III.Giáo dục học sinh yêu thích môn học. * Hoạt động 1.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn . nêu cách viết. Kiểm tra (5'). * Hoạt động 2. GV: NguyÔn Giáo viên: Bảng ôn tập.đồng thanh. xe máy + Đọc câu ứng dụng: Chị Nga nhổ cỏ. . 1.Giáo viên ghi chữ trên bảng cho học sinh đọc. phấn. ia ch tr ng gh kh nh th chia tria ua trua ưa trưa ôi trôi chua chưa chôi ngua ngưa ngôi khia khua khưa khôi nhia nhua nhưa nhôi thia thua thưa thôi thái tử cá trôi . Hoạt động dạy học.Học sinh ghép chữ ở cột dọc với các chữ ở hàng ngang. Bài mới (35'). .Giới thiệu bài. viết bảng con: nghỉ hè. . . Đồ dùng dạy học. bút. khôi ngô giữa trưa lưa thưa ngôi sao N¨m häc 2010 .Học sinh đọc. . bé Hà tỉa lá.Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng. vần tiếng đã học. . II.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu.1-2 học sinh đọc toàn bài trên bảng. 2.

..............Giới thiệu câu ứng dụng.Nhận xét..dặn dò(3)...Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 3........... * Hoạt động 3. ..Nhắc lại nội dung toàn bài.... chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ. Gió lùa kẽ lá Lá kẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa..Học sinh đọc bài cá nhân... nêu cách viết.. Học sinh: Que tính.. Hoạt động dạy học..... ....Giáo dục học sinh yêu thích môn học......... ...Về nhà học bài....... ...... III... lớp. chuẩn bị bài sau kiểm tra giữa kỳ.. N¨m häc 2010 .Luyện đọc bài tiết 1. ..Nhắc lại nội dung toàn bài. phấn.. ..........Về nhà học bài......Luyện đọc cá nhân........ Củng cố .. .... cho bé giỏ cá giỏ cá mây bay 3.Đồ dùng dạy học toán biểu diễn.... Luyện tập (37')....... bút......... II.....2011 Líp 1A4  98 ... Bài mới (33')...... .Luyện viết: Giáo viên viết mẫu.tuyên dương.... 1+ 1 = 2 0 + 2 = 2 2..... Điều chỉnh bổ sung....... . lớp......Kiểm tra (4')....... ... + Tìm tiếng có vần đã học? + Nêu cấu tạo một số tiếng? . Giáo viên. + Thực hiện phép tính. .Giúp học sinh củng cố về phép trừ và làm tính trừ trong phạm vi 4..... nhóm.Đọc toàn bài trên bảng..... Đồ dùng dạy học....... ..... Chú Tư ghé qua nhà. Mục tiêu.Quan sát tranh nói nội dung tranh.. 3......... ....... Tiếng việt: GV: NguyÔn ôn tập giữa học kỳ 1(Tiếp)........' 1.....Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.. .dặn dò(3')... nhóm....... bảng.... Tiết 4: Toán: Luyện tập.. Củng cố ..Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ........... .. .....(57) I.............

1 > 3 .Nêu yêu cầu bài . phẳng II.1 = 2 4 .2 . .1 = 3 4 .Nêu yêu câu bài. Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Thủ công: Xé.Hồ dán. có trang trí cảnh vật Giấy thủ công màu vàng .Nhận xét giờ học. dán hình con gà con I.Hoc sinh làm vào bảng con. > .Về nhà học bài.2 4 .Xé được hình con gà con.1 = 1 Bài tập 4 (57) < .Học sinh làm phiếu bài tập.2 4 . 4 . Củng cố .2 4 + 1 1 5 Bài tập 3(57) Tính. Bài tập 1(57)Tính.2011 Líp 1A4  99 . giấy trắng làm nền. dán hình con gà con đơn giản .Nêu yêu cầu bài tập. 4 3 3 1 2 1 3 1 2 GV: NguyÔn 4 2 2 4 3 1 Bài tập 2 (57) Tính. Đồ dùng dạy học: Thầy: Bài mẫu về xé.dặn dò (3'). . dán cân đối.3 < 4 .2 = 1 4 .1 . . Hướng dẫn học sinh luyện tập. . .Học sinh làm vào vở 3 .1 < 3 + 1 Bài tập 4(57) Viết phép tính thích hợp 3 4 + 1 2 = = 4 2 3.2 = 2 3 . 4 .1 = 3 4 . .Biết cách xé.Nhận xét sửa sai. dán hình con gà con. chuẩn bị bài sau. . = .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1. Khăn lau tay N¨m häc 2010 .Mục tiêu: .1 2 + 3 3 5 3 .

dán hình con gà con. . đánh giá sản phẩm . hình dáng. Sau đó tiếp tục xé chỉnh.Bút chì.Kiểm tra: 3' GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. c) Xé hình đuôi gà: . dán hình con gà tiếp” N¨m häc 2010 .Về chuẩn bị giấy tiết sau học “Xé. Xé thành hình tam giác đầu. màu sắc của con gà? + Em nào biết gà con có gì khác so với gà lớn về đầu.Lấy tờ giấy cùng màu với thân gà b) Xé hình đầu gà: đếm ô. đếm ô. . Vở thủ công. mắt. . chân và mắt gà: Đếm ô. .Trưng bày một số sản phẩm. hỏi: . đánh dấu. sửa cho gần tròn giống hình đầu gà. vẽ và xé 1 hình vuông cạnh 5 ô. hồ . (Dùng giấy cùng màu với đầu gà) d) Xé hình mỏ.Bài mới: 29' a. các em đỏ).Xé chỉnh.Giới thiệu bài b.Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu.Nhận xét. chân gà cho cân đối.dặn dò: 3' . chân gà (các hình này chỉ xé ước lượng. cánh. 3. không xé theo ô). lật mặt sau.2011 Líp 1A4  100 . đánh dấu. a) Xé hình thân gà: . . Giấy nháp có kẻ ô.Xé 4 góc của hình chữ nhật. vẽ có thể chọn giấy màu theo ý thích. e) Dán hình: Vẽ hình tam giác. Hướng dẫn HS xé dán hình GV HS *HĐ1: Quan sát . Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ. sửa để cho giống hình thân gà. Vì mắt gà rất nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô mắt gà. vẽ và xé một hình _ vuông mỗi cạnh 4 ô. bút màu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn Trò: Giấy thủ công màu vàng.Củng cố . đuôi và màu lông? Dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc màu _ Khi xé. _ _ Trước khi dán cần sắp xếp thân. khăn lau tay III.HS quan sát nêu nhận xét + Nêu những đặc điểm. đuôi.nhận xét: Cho HS xem bài mẫu.Vẽ và xé 4 góc hình vuông. .Các hoạt động dạy học: 1. thân. đánh dấu. dán. Giáo viên hướng dẫn mẫu: 8 ô. cạnh ngắn 2. hình chữ nhật có cạnh 10 ô.

Hoạt động dạy học. I. . Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bảng phụ. Còn mấy que tính? . . .tuyên dương. 2.Giáo viên đọc các phép tính .Giáo dục học sinh yêu thích môn học.Viết phép tính trừ trong phạm vi 5.Học sinh làm vào bảng con. Mục tiêu.Biết làm tính trừ trong phạm vi 5.1 = 1 101 .Nhận xét . 3.4 = 1 .Năm trừ một bằng mấy? * Hoạt động 2. .Có khái niệm ban đầu về phép trừ. . Sử dụng đồ dùng học toán. 5 5 5 5 - 1 2 3 4 = = = = 4 3 2 1   4 + 1 = 5 1 + 4 = 5   5 .3 = 2 3 . Kiểm tra (3). Sử dụng sách giáo khoa. Trả bài kiểm tra hôm trước. Phép trừ trong phạm vi 5. . Toán. * Hoạt động 1.Nêu yêu cầu bài tập. III.Học sinh làm vào bảng con . phấn.2011 Líp 1A4  3 + 2 = 5 2 + 3 = 5 Bài tập 1(59).2 = 3 5 . . + Lúc đầu có mấy con chim ? + Bay đi 1 con còn mấy chim ? * Hoạt động 4. N¨m häc 2010 . (Đề bài và đáp án nhà trường ra).Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 2 + 3: Tiếng việt: GV: NguyÔn Kiểm tra định kỳ. mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.2 = 1 5 . II. Học sinh: Bảng con.1 = 4 5 . bớt 1 que tính. Tiết 4.Học sinh quan sát hình vẽ trang 59. Bài mới (34'). 2 . que tính. .Lấy 5 que tính.

. chai sỏi.Về nhà học bài.2011 Líp 1A4  102 2 1 = = 3 4 bạn thân . Các hoạt động dạy học: 1.Nhận xét .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn 3 . Củng cố . II.4 = 1 5 4 + 1 = 5 5 Bài tập 3 (59).1 = 3 2 5 . kiểm tra: ( 4' ) N¨m häc 2010 .sửa sai.1 = 4 5 4 . . .Nêu yêu cầu bài tập 3.Trò : Thanh tre .Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca .3 = 1 5 Bài tập 2 (59) Tính.Biết kết hợp vận động phụ hoạ.dặn dò (3'). Đồ dùng dạy học : .Học sinh làm bài vào bảng con. Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Tiết 1: Âm nhạc Ôn tập 2 bài hát :Tìm I Mục tiêu: . .Nhận xét giờ học.2 = 3 5 5 . 5 5 3. 5 5 1 2 + + + - GV: NguyÔn 2 1 2 3 4 2 1 2 3 = = = = = = = = = 5 4 2 1 3 2 5 3 1 3 2 .1 = 2 4 4 . chuẩn bị bài sau.Nhận xét sửa sai. Lí cây xanh .1 = 4 1 5 . biết kết hợp vỗ tay đệm theo.Thầy: Nhạc cụ . . 5 . . . 4 3 1 Bài tập 4 (54) Viết phép tính thích hợp.Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài.3 = 2 2 5 .Học sinh làm vào vở. . III.

Học sinh hát lại cả 2 bài hát.Cả lớp ôn lại bài hát tập vỗ tay theo ai yêu những người bạn thân . Giới thiệu bài : b. chim đậu trên cành chim hót líu lo.Nội dung ôn tập : + Hoạt động 1: Ôn bài Tìm bạn thân . .4 lần.Nhận xét.Cho học sinh chơi 3.Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày khắc phục những .từng nhóm biểu diễn. . . líu lo là líu lo ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I. . ta cầm tay múa vui nào.Nhận xét tiết học. . GV: NguyÔn Nào ai ngoan ai sinh ai tươi. 2.Củng cố các kiến thức cơ bản về các bọ phận cơ thể và các giác quan . II.Các hoạt động dạy học.2011 Líp 1A4  103 . N¨m häc 2010 . Tiết 2: Tự nhiên & xã hội Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh.Đồ dùng dạy học: .Thầy: nội dung bài ôn.Khi nào thì cần nghỉ ngơi giải trí? .Tập hát kết hợp với vận động phụ hoạ.Mục tiêu: .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Học sinh hát bài : Lí cây xanh 2. hành vi có hại cho sức khỏe.Kiểm tra bài cũ: 4' .Nghỉ ngơi giải trí có lợi gì ? .bài mới: 28' * Khởi động: Trò chơi :"chi chi chành . líu lo là líu lo.Bài học trước? Hoạt động nghỉ ngơi . tìm đến đây tiết tấu lời ca. tập hát kết hợp vỗ tay vận động phụ hoạ. 3. -Từng nhóm biểu diễn trước lớp. củng cố dặn dò: ( 3') . Bài mới: (28' ) a. + hoạt động 2: Ôn bài Lí cây xanh -Cả lớp ôn bài hát . III. tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài hát. .Trò: đồ dùng học tập . 1. Nào .

. mũi. Củng cố. GV: NguyÔn . mình. .Không nên chơi súng cao su vì chơi súng cao su rất có hại.Bài mới (35').Học sinh thảo luận theo nhóm kể cho nhau nghe về những việc làm trong ngày của mình.Dặn dò: 3' . II.Học sinh đọc viết được: iêu.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn chành" * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp.cơ thể người gồm mấy phần? . Mục tiêu.Học sinh kể lại trong ngày mình đã làm được những việc gì ? .Nhắc lại nội dung bài.Giáo viên nhận xét.Nhận xét giờ học.. yêu. III. Tiết 2: Tiếng việt: Bài 41: I. diều sáo. tai. câu ứng dụng: Tu hú kêu.Luyện nói từ 2 . . 2.. Hoạt động dạy học. Học sinh: Đồ dùng học tiếng việt.chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? .Mắt. chuẩn bị bài sau.3 câu tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu. .. chân. * Kết luận: nhắc lại việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày.Gồm 3 phần: đầu. mặt. yêu quý. . . tay.tai.Em hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? .Đại diện một số nhóm lên kể trước lớp. tay. 104 iu êu lưỡi rìu cái phễu iêu yêu N¨m häc 2010 . .Chân. . Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy học tiếng việt.về ôn lại bài. báo hiệu mùa vải thiều đã về.Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? * Hoạt động 2: kể lại những việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày .2011 Líp 1A4  . .. mũi. Kiểm tra (5'). Đồ dùng dạy học.. 1. 3. . + Đọc viết bảng con.Đọc được từ. Đọc bài trong SGK.. . . tay.

Bé tự giới thiệu . nêu nội dung tranh. . . .Học sinh viết vào bảng con. . . báo hiệu mùa vải thiều đã về. nêu cách viết. nêu tên bài luyện nói.Tiếng việt: Bài 41: GV: NguyÔn iêu diều diều sáo buổi chiều hiểu bài yêu yêu yêu quý yêu cầu già yếu iêu yêu diều sáo yêu quý iu êu (Tiếp). + Quan sát tranh. . + Trong tranh em thấy vẽ những gì? + Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu? + Em năm nay lên mấy? + Em đang học lớp nào? Cô giáo nào dạy em? Nhà em có mấy người? + Em thích học môn gì nhất? 3. lớp. chuẩn bị bài sau. N¨m häc 2010 .ây.dặn dò(3'). gạch chân các tiếng có âm vừa học. Củng cố .ây.1-2 học sinh đọc toàn bài. nêu cách đọc. Dạy vần ay. tiếng bay.Luyện tập (37'). . .nhóm.Nêu cấu tạo. nhảy.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn * Hoạt động 1.Tìm tiếng có vần ay.Luyện viết: Giáo viên hướng dẫn học sinh viết trong vở tập viết.Về nhà học bài.Học sinh đọc cá nhân. .Luyện nói. .Luyện đọc toàn bài ở tiết 1.Học sinh luyện đọc.Giới thiệu vần. .Quan sát tranh. * Hoạt động 3.Hướng dẫn viết: Giáo viên viết mẫu. * Hoạt động 2.ây? .Giới thiệu câu ứng dụng. . . Tiết 4.gài vần ay.2011 Líp 1A4  105 iêu yêu diều sáo yêu quý Tu hú kêu.Giới thiệu bài. .Luyện đọc từ ứng dụng.

Yêu cầu các bạn này cần phải cố gắng thật nhiều.Trong tuần học sinh ngoan. Phương hướng tuần tới. chữ viết có nhiều tiến bộ: Hoài Anh.Giúp học sinh có tinh thần phê và tự phê cao. 3. Toàn. tẩy.Song bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chữ viết xấu. Lò Hương. . đoàn kết hòa nhã với bạn. hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng bài. tuần sau có đầy đủ đồ dùng học tập. làm toán chậm. Các hoạt động khác: . nhược điểm trong tuần.Đề ra phương hướng hoạt động tuần 11. . Biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. . thái độ.Tham gia giữ vệ sinh các nhân. GV: NguyÔn Tuần 10. đọc bài.Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn Tiết 5.Có tinh thần bảo vệ tài sản chung.Đi học đều. .Nâng cao ý thức.2011 Líp 1A4  106 . I. Đỗ Hương. lễ phép biết vâng lời thầy cô. II. . .phấn: Vì Văn Nam. Nội dung sinh hoạt. Mục tiêu. Học tập: . Sinh hoạt lớp. Dũng. N¨m häc 2010 . Đạo đức: . tinh thần học tập.Thông qua nhận xét giúp HS nhận thức được ưu.Duy trì tốt số lượng học sinh đến lớp.Trong giờ học chú ý lắng nghe. 2. 1. đúng giờ có tinh thần học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. đồ dùng học tập còn thiếu như que tính. . II. vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

2011 Líp 1A4  107 .Trêng tiÓu häc Thanh Lu«ng ThÞ H¶i YÕn GV: NguyÔn N¨m häc 2010 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->