CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Kính gửi: - Hội đồng thi đua Công ty Điện lực Bắc Kạn
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

• • • • • •
II.

Họ và tên: Nguyễn Tiến Tài Sinh ngày: 04/11/1976 Quê quán: Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên. Nơi thường trú: Tổ 17 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - TX Bắc Kạn- Bắc Kạn. Đơn vị công tác: Điện lực Bạch Thông. Trình độ chuyên môn: Sơ cấp điện
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ THỰC HIỆN

1)

Nhiệm vụ: • Quản lý đường dây 0,4 KV và khách hàng sử dụng điện thuộc các trạm biến áp được giao quản lý là: Phủ thông 4; Phủ thông 6; Trạm biến áp Tú trĩ, Tấn tiến 1, Tấn tiến 3.

2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo nh thần nhẫn nại, chịu khóhọc hỏi, cầu tiến, trao đổi với đồng nghiệp thực hiện tốt mọi

văn hóa. cụ thể: Từ năm 2005 đến năm 2009 đã thực hiện được: 35 lớp với 1. Năm học 2008-2009 được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm. bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh với tất cả các đối tượng tầng lớp trong xã hội. nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và lâu dài về nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế.2) Thực hiện: Trong những năm qua. cho nên trong từng năm học tôi luôn chủ động lập kế hoạch điều tra nhu cầu học tập. mặc dù Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn còn rất khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất. bản thân tôi đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được một số thành tích cụ thể như sau: a ) Về công tác mở lớp: Do nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác đào tạo. phân công hợp lý và thực hiện công tác thanh kiểm tra thường xuyên. Vì vậy các lớp học mở ra đều đáp ứng được nhu cầu học tập của đông đảo cán bộ. đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. mặc dù với đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác quản lý lớp tuy ít nhưng luôn được Phòng chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lớp. • Khối Bồi dưỡng Ngoại ngữ: 7 lớp với 176 học viên. năm học sau luôn cao hơn năm học trước. và đông lõa với bệnh thành tích trong dạy học. Vì vậy. b) Về công tác quản lý lớp học: Quản lý lớp học là công việc khó khăn. Trong quá trình tuyển sinh tôi luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc. công việc này trực tiếp góp phần tạo nên chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. kết quả. nhưng được sự quan tâm. góp phần tạo dựng uy tín của Trung tâm GDTX Bắc Kạn. động viên giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Trung tâm. bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ. Chúng tôi luôn nhận thức rằng: Nếu làm tốt công tác quản lý lớp học (bao gồm cả quản lý việc dạy của thầy và việc học của trò) theo đúng quy định đào tạo sẽ tạo nên nề nếp dạy . Trên cơ sở đó mới lập kế hoạch mở lớp. còn nếu buông lỏng công tác quản lý lớp học thì sẽ là tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực. số người học ngày càng tăng. • Khối liên kết đào tạo Đại học hệ VLVH được 16 lớp thuộc 7 trường Đại học với 1.220 sinh viên. phức tạp và là nhiệm vụ quan trọng nhất của Phòng Quản lý đào tạo. cá nhân tôi và Phòng QLĐT đã chủ trì tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác quản lý lớp học nâng cao chất lượng đào tạo với sự tham gia của lãnh đạo các trường Đại học và đại biểu sinh viên các lớp Đại học hệ VLVH tại Trung tâm GDTX. Số sinh viên vi phạm các quy định đào tạo đã giảm hẳn. sinh viên. Hội nghị đã tạo được sự ủng hộ tích cực từ phía các trường liên kết đào tạo và đông đảo sinh viên về các biện pháp quản lý do chúng tôi đề xuất.học tốt và thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “ Hai không” do Bộ GD&ĐT phát động. cũng là của Trung tâm GDTX. . công nhân viên chức và người lao động thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh với quy mô số lớp học. tỷ lệ duy trì sỹ số hàng năm luôn đạt từ 95-97%. xã hội của địa phương. Trong đó: • Khối BTVH mở được: 12 lớp với 574 học viên. sự động viên cổ vũ của các đồng nghiệp.970 học viên.

gắn bó chặt chẽ và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao............ LÃNH ĐẠO TTGDTX CÔNG ĐOÀN TTGDTX NGƯỜI VIẾT Hà Sỹ Giang BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẠI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH GD&ĐT BẮC KẠN LẦN THỨ 3 NĂM 2010 Kính thưa: ...... III........... đặc biệt chú trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho từng cá nhân. • Năm học 2007-2008: Lao động tiên tiến................. • Năm 2007 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.......... nghiêm túc áp dụng phương pháp giảng dạy mới......... động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC • Năm học 2004-2005: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở....... tạo điều kiện động viên tôi cố gắng phấn đấu công tác tốt hơn trong những năm học tiếp theo.............. ......... nâng cao chất lượng..... d) Về công tác quản lý Phòng: Tôi luôn nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của đơn vị về công tác kế hoạch năm học................. đồng thời tạo mối quan hệ hợp tác tốt giữa các phòng ban chức năng của đơn vị.... Vì vậy trong những năm qua tập thể Phòng QLĐT luôn là một tập thể đoàn kết... Rất mong được sự ghi nhận của Hội đồng Thi đua các cấp.... • Năm học 2006-2007: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.................................... hiệu quả bài giảng.......................c) Về công tác giảng dạy Bổ túc văn hóa: Tôi luôn thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trung tâm........... có 4 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.............. Trên đây là báo cáo tóm tắt một số thành tích cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua của đơn vị góp phần làm nên thành tích của Trung tâm GDTX trong giai đoạn 20052009... ....................... thường xuyên kiểm tra đôn đốc công việc của các bộ phận..... chú ý phân công công việc hợp lý cho từng cán bộ nhân viên thuộc Phòng QLĐT... luôn được học sinh tin yêu và các đồng nghiệp đánh giá cao... • Năm học 2008-2009: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.................................... Sở GD&ĐT tặng giấy khen.. • Năm học 2005-2006: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở..

Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý đào tạo. chúc Hội nghị thành công. các thầy cô giáo cùng toàn thể Hội nghị một số những thành tích cá nhân trong giai đoạn từ 2005 đến 2009. bồi dưỡng của Trung tâm GDTX tỉnh nên ngay từ khi mới thành lập các cán bộ giáo viên của Trung tâm GDTX tỉnh đã sớm bắt tay vào thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình. chủ yếu tập trung mở các lớp BTVH. Tôi rất vinh dự và tự hào được báo cáo trước các quý vị đại biểu. các lớp bồi dưỡng. với chức năng nhiệm vụ chính là: Tổ chức các lớp Bổ túc văn hóa. là một đơn vị giáo dục đào tạo công lập. Tuy nhiên do những khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. với các nhiệm vụ được giao như sau: . tổ chức liên kết đào tạo các lớp Trung cấp. tiến tới xây dựng một xã hội học tập. đặc biệt là sự thiếu hụt cán bộ và ngồn lao động có trình độ cao trong tất cả các cơ quan ban ngành. cập nhật kiến thức. Trong bối cảnh tỉnh Bắc Kạn mới được tái lập với muôn vàn khó khăn. Kinh thưa các quý vị! Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn được thành lập từ tháng 3 năm 1997 theo Quyết định số ……………… của UBND Lâm thời tỉnh Bắc Kạn. trong đó tôi được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Quản lý đào tạo. bồi dưỡng nhân tài. giáo viên nên trong thời kỳ từ 1997 đến 2004 số lớp mở được còn rất hạn chế. học tập suốt đời cho mọi người. Tên tôi là: Hà Sỹ Giang Công tác tại: Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn. đào tạo nhân lực. Cao đẳng. Cuối năm 2004 công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm GDTX tỉnh mới được kiện toàn. Đại học hệ VLVH góp phần cùng với hệ giáo dục đào tạo chính quy thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo nhằm mục tiêu nâng cao dân trí.Thưa toàn thể Hội nghị! Trước hết tôi xin kính chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo. các đơn vị trong tỉnh. học tập thường xuyên.

• Khối liên kết đào tạo Đại học hệ VLVH được 16 lớp thuộc 7 trường Đại học với 1. 2) Thực hiện: Trong những năm qua. mặc dù với đội . bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh với tất cả các đối tượng tầng lớp trong xã hội. bản thân tôi đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được một số thành tích cụ thể như sau: a ) Về công tác mở lớp: Do nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác đào tạo. cụ thể: Từ năm 2005 đến năm 2009 đã thực hiện được: 35 lớp với 1. công việc này trực tiếp góp phần tạo nên chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. • Quản lý các lớp liên kết đào tạo. cũng là của Trung tâm GDTX. Trong đó: • Khối BTVH mở được: 12 lớp với 574 học viên. Trong quá trình tuyển sinh tôi luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc. nhưng được sự quan tâm. mặc dù Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn còn rất khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất. và đông lõa với bệnh thành tích trong dạy học. công nhân viên chức và người lao động thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh với quy mô số lớp học.220 sinh viên. số người học ngày càng tăng.học tốt và thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “ Hai không” do Bộ GD&ĐT phát động. • Tham gia giảng dạy môn Sinh học các lớp Bổ túc văn hóa. bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ. xã hội của địa phương. • Khối Bồi dưỡng Ngoại ngữ: 7 lớp với 176 học viên. cho nên trong từng năm học tôi luôn chủ động lập kế hoạch điều tra nhu cầu học tập. năm học sau luôn cao hơn năm học trước. sự động viên cổ vũ của các đồng nghiệp. đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. văn hóa. trực tiếp phụ trách: • Kế hoạch mở lớp. Trên cơ sở đó mới lập kế hoạch mở lớp. Chúng tôi luôn nhận thức rằng: Nếu làm tốt công tác quản lý lớp học (bao gồm cả quản lý việc dạy của thầy và việc học của trò) theo đúng quy định đào tạo sẽ tạo nên nề nếp dạy . Vì vậy các lớp học mở ra đều đáp ứng được nhu cầu học tập của đông đảo cán bộ. Vì vậy. sinh viên. nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và lâu dài về nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế.970 học viên. b) Về công tác quản lý lớp học: Quản lý lớp học là công việc khó khăn. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ THỰC HIỆN 1) Nhiệm vụ: • Điều hành công tác Phòng Quản lý đào tạo.I. • Công tác tuyển sinh. góp phần tạo dựng uy tín của Trung tâm GDTX Bắc Kạn. còn nếu buông lỏng công tác quản lý lớp học thì sẽ là tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực. phức tạp và là nhiệm vụ quan trọng nhất của Phòng Quản lý đào tạo. động viên giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Trung tâm.

kết quả. Hội nghị đã tạo được sự ủng hộ tích cực từ phía các trường liên kết đào tạo và đông đảo sinh viên về các biện pháp quản lý do chúng tôi đề xuất.ngũ cán bộ giáo viên làm công tác quản lý lớp tuy ít nhưng luôn được Phòng chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lớp. nâng cao chất lượng. thường xuyên kiểm tra đôn đốc công việc của các bộ phận. đặc biệt chú trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho từng cá nhân. cá nhân tôi và Phòng QLĐT đã chủ trì tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác quản lý lớp học nâng cao chất lượng đào tạo với sự tham gia của lãnh đạo các trường Đại học và đại biểu sinh viên các lớp Đại học hệ VLVH tại Trung tâm GDTX. Số sinh viên vi phạm các quy định đào tạo đã giảm hẳn. d) Về công tác quản lý Phòng: Tôi luôn nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của đơn vị về công tác kế hoạch năm học. động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn! Người báo cáo Hà Sỹ Giang . các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ. gắn bó chặt chẽ và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. II. • Năm học 2005-2006: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu. • Năm học 2007-2008: Lao động tiên tiến. tỷ lệ duy trì sỹ số hàng năm luôn đạt từ 95-97%. hiệu quả bài giảng. chú ý phân công công việc hợp lý cho từng cán bộ nhân viên thuộc Phòng QLĐT. • Năm học 2006-2007: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động và thành tích cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua của đơn vị góp phần làm nên thành tích của Trung tâm GDTX trong giai đoạn 2005-2009. đồng thời tạo mối quan hệ hợp tác tốt giữa các phòng ban chức năng của đơn vị. c) Về công tác giảng dạy Bổ túc văn hóa: Tôi luôn thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trung tâm. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC • Năm học 2004-2005: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. phân công hợp lý và thực hiện công tác thanh kiểm tra thường xuyên. luôn được học sinh tin yêu và các đồng nghiệp đánh giá cao. • Năm 2007 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Năm học 2008-2009 được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm. • Năm học 2008-2009: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Vì vậy trong những năm qua tập thể Phòng QLĐT luôn là một tập thể đoàn kết. hạnh phúc và thành đạt. nghiêm túc áp dụng phương pháp giảng dạy mới. có 4 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful