CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Kính gửi: - Hội đồng thi đua Công ty Điện lực Bắc Kạn
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

• • • • • •
II.

Họ và tên: Nguyễn Tiến Tài Sinh ngày: 04/11/1976 Quê quán: Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên. Nơi thường trú: Tổ 17 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - TX Bắc Kạn- Bắc Kạn. Đơn vị công tác: Điện lực Bạch Thông. Trình độ chuyên môn: Sơ cấp điện
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ THỰC HIỆN

1)

Nhiệm vụ: • Quản lý đường dây 0,4 KV và khách hàng sử dụng điện thuộc các trạm biến áp được giao quản lý là: Phủ thông 4; Phủ thông 6; Trạm biến áp Tú trĩ, Tấn tiến 1, Tấn tiến 3.

2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo nh thần nhẫn nại, chịu khóhọc hỏi, cầu tiến, trao đổi với đồng nghiệp thực hiện tốt mọi

Số sinh viên vi phạm các quy định đào tạo đã giảm hẳn.220 sinh viên. bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh với tất cả các đối tượng tầng lớp trong xã hội. số người học ngày càng tăng. Vì vậy các lớp học mở ra đều đáp ứng được nhu cầu học tập của đông đảo cán bộ. sinh viên.2) Thực hiện: Trong những năm qua. kết quả. • Khối liên kết đào tạo Đại học hệ VLVH được 16 lớp thuộc 7 trường Đại học với 1. cá nhân tôi và Phòng QLĐT đã chủ trì tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác quản lý lớp học nâng cao chất lượng đào tạo với sự tham gia của lãnh đạo các trường Đại học và đại biểu sinh viên các lớp Đại học hệ VLVH tại Trung tâm GDTX. đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. Vì vậy. và đông lõa với bệnh thành tích trong dạy học. Hội nghị đã tạo được sự ủng hộ tích cực từ phía các trường liên kết đào tạo và đông đảo sinh viên về các biện pháp quản lý do chúng tôi đề xuất. động viên giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Trung tâm. • Khối Bồi dưỡng Ngoại ngữ: 7 lớp với 176 học viên.học tốt và thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “ Hai không” do Bộ GD&ĐT phát động. sự động viên cổ vũ của các đồng nghiệp. Trong đó: • Khối BTVH mở được: 12 lớp với 574 học viên. phức tạp và là nhiệm vụ quan trọng nhất của Phòng Quản lý đào tạo. Chúng tôi luôn nhận thức rằng: Nếu làm tốt công tác quản lý lớp học (bao gồm cả quản lý việc dạy của thầy và việc học của trò) theo đúng quy định đào tạo sẽ tạo nên nề nếp dạy . Trong quá trình tuyển sinh tôi luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc. bản thân tôi đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được một số thành tích cụ thể như sau: a ) Về công tác mở lớp: Do nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác đào tạo. Trên cơ sở đó mới lập kế hoạch mở lớp. mặc dù với đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác quản lý lớp tuy ít nhưng luôn được Phòng chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lớp. . b) Về công tác quản lý lớp học: Quản lý lớp học là công việc khó khăn. cho nên trong từng năm học tôi luôn chủ động lập kế hoạch điều tra nhu cầu học tập. tỷ lệ duy trì sỹ số hàng năm luôn đạt từ 95-97%. nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và lâu dài về nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế. công việc này trực tiếp góp phần tạo nên chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. văn hóa. nhưng được sự quan tâm. góp phần tạo dựng uy tín của Trung tâm GDTX Bắc Kạn. năm học sau luôn cao hơn năm học trước. cụ thể: Từ năm 2005 đến năm 2009 đã thực hiện được: 35 lớp với 1. công nhân viên chức và người lao động thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh với quy mô số lớp học. mặc dù Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn còn rất khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất. Năm học 2008-2009 được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm. xã hội của địa phương.970 học viên. còn nếu buông lỏng công tác quản lý lớp học thì sẽ là tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực. cũng là của Trung tâm GDTX. phân công hợp lý và thực hiện công tác thanh kiểm tra thường xuyên. bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ.

......... luôn được học sinh tin yêu và các đồng nghiệp đánh giá cao. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC • Năm học 2004-2005: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở................................. có 4 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến........ đồng thời tạo mối quan hệ hợp tác tốt giữa các phòng ban chức năng của đơn vị... LÃNH ĐẠO TTGDTX CÔNG ĐOÀN TTGDTX NGƯỜI VIẾT Hà Sỹ Giang BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẠI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH GD&ĐT BẮC KẠN LẦN THỨ 3 NĂM 2010 Kính thưa: ......... tạo điều kiện động viên tôi cố gắng phấn đấu công tác tốt hơn trong những năm học tiếp theo.......c) Về công tác giảng dạy Bổ túc văn hóa: Tôi luôn thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trung tâm.... động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao............................... Sở GD&ĐT tặng giấy khen. thường xuyên kiểm tra đôn đốc công việc của các bộ phận.......... Vì vậy trong những năm qua tập thể Phòng QLĐT luôn là một tập thể đoàn kết...... ... nâng cao chất lượng.... • Năm học 2006-2007: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.......................... hiệu quả bài giảng.... .... đặc biệt chú trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho từng cá nhân.............................. • Năm học 2007-2008: Lao động tiên tiến.. d) Về công tác quản lý Phòng: Tôi luôn nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của đơn vị về công tác kế hoạch năm học..... chú ý phân công công việc hợp lý cho từng cán bộ nhân viên thuộc Phòng QLĐT....... • Năm học 2008-2009: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.... Trên đây là báo cáo tóm tắt một số thành tích cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua của đơn vị góp phần làm nên thành tích của Trung tâm GDTX trong giai đoạn 20052009.............. • Năm 2007 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen............................ gắn bó chặt chẽ và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao..... nghiêm túc áp dụng phương pháp giảng dạy mới..... III............. Rất mong được sự ghi nhận của Hội đồng Thi đua các cấp.... • Năm học 2005-2006: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở............

với các nhiệm vụ được giao như sau: . bồi dưỡng của Trung tâm GDTX tỉnh nên ngay từ khi mới thành lập các cán bộ giáo viên của Trung tâm GDTX tỉnh đã sớm bắt tay vào thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình. với chức năng nhiệm vụ chính là: Tổ chức các lớp Bổ túc văn hóa. nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. tiến tới xây dựng một xã hội học tập. giáo viên nên trong thời kỳ từ 1997 đến 2004 số lớp mở được còn rất hạn chế. Tên tôi là: Hà Sỹ Giang Công tác tại: Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn. học tập thường xuyên. học tập suốt đời cho mọi người. cập nhật kiến thức. Tuy nhiên do những khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Đại học hệ VLVH góp phần cùng với hệ giáo dục đào tạo chính quy thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo nhằm mục tiêu nâng cao dân trí. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo. Kinh thưa các quý vị! Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn được thành lập từ tháng 3 năm 1997 theo Quyết định số ……………… của UBND Lâm thời tỉnh Bắc Kạn. các lớp bồi dưỡng. Cao đẳng. chủ yếu tập trung mở các lớp BTVH. là một đơn vị giáo dục đào tạo công lập. Tôi rất vinh dự và tự hào được báo cáo trước các quý vị đại biểu. Trong bối cảnh tỉnh Bắc Kạn mới được tái lập với muôn vàn khó khăn. Cuối năm 2004 công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm GDTX tỉnh mới được kiện toàn. đào tạo nhân lực. đặc biệt là sự thiếu hụt cán bộ và ngồn lao động có trình độ cao trong tất cả các cơ quan ban ngành.Thưa toàn thể Hội nghị! Trước hết tôi xin kính chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu. bồi dưỡng nhân tài. các đơn vị trong tỉnh. chúc Hội nghị thành công. Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý đào tạo. các thầy cô giáo cùng toàn thể Hội nghị một số những thành tích cá nhân trong giai đoạn từ 2005 đến 2009. trong đó tôi được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Quản lý đào tạo. tổ chức liên kết đào tạo các lớp Trung cấp.

nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và lâu dài về nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế. mặc dù với đội . năm học sau luôn cao hơn năm học trước. cụ thể: Từ năm 2005 đến năm 2009 đã thực hiện được: 35 lớp với 1. Trên cơ sở đó mới lập kế hoạch mở lớp. • Tham gia giảng dạy môn Sinh học các lớp Bổ túc văn hóa. b) Về công tác quản lý lớp học: Quản lý lớp học là công việc khó khăn.I. bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh với tất cả các đối tượng tầng lớp trong xã hội. đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. Vì vậy các lớp học mở ra đều đáp ứng được nhu cầu học tập của đông đảo cán bộ. và đông lõa với bệnh thành tích trong dạy học.học tốt và thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “ Hai không” do Bộ GD&ĐT phát động. • Khối Bồi dưỡng Ngoại ngữ: 7 lớp với 176 học viên.970 học viên. số người học ngày càng tăng. phức tạp và là nhiệm vụ quan trọng nhất của Phòng Quản lý đào tạo. còn nếu buông lỏng công tác quản lý lớp học thì sẽ là tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực. nhưng được sự quan tâm. văn hóa.220 sinh viên. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ THỰC HIỆN 1) Nhiệm vụ: • Điều hành công tác Phòng Quản lý đào tạo. Trong đó: • Khối BTVH mở được: 12 lớp với 574 học viên. Trong quá trình tuyển sinh tôi luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi luôn nhận thức rằng: Nếu làm tốt công tác quản lý lớp học (bao gồm cả quản lý việc dạy của thầy và việc học của trò) theo đúng quy định đào tạo sẽ tạo nên nề nếp dạy . • Công tác tuyển sinh. mặc dù Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn còn rất khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất. sự động viên cổ vũ của các đồng nghiệp. 2) Thực hiện: Trong những năm qua. công việc này trực tiếp góp phần tạo nên chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. cho nên trong từng năm học tôi luôn chủ động lập kế hoạch điều tra nhu cầu học tập. công nhân viên chức và người lao động thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh với quy mô số lớp học. bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ. xã hội của địa phương. bản thân tôi đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được một số thành tích cụ thể như sau: a ) Về công tác mở lớp: Do nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác đào tạo. • Quản lý các lớp liên kết đào tạo. sinh viên. trực tiếp phụ trách: • Kế hoạch mở lớp. cũng là của Trung tâm GDTX. động viên giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Trung tâm. • Khối liên kết đào tạo Đại học hệ VLVH được 16 lớp thuộc 7 trường Đại học với 1. Vì vậy. góp phần tạo dựng uy tín của Trung tâm GDTX Bắc Kạn.

• Năm học 2005-2006: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. đồng thời tạo mối quan hệ hợp tác tốt giữa các phòng ban chức năng của đơn vị. Số sinh viên vi phạm các quy định đào tạo đã giảm hẳn. chú ý phân công công việc hợp lý cho từng cán bộ nhân viên thuộc Phòng QLĐT. đặc biệt chú trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho từng cá nhân. phân công hợp lý và thực hiện công tác thanh kiểm tra thường xuyên. Hội nghị đã tạo được sự ủng hộ tích cực từ phía các trường liên kết đào tạo và đông đảo sinh viên về các biện pháp quản lý do chúng tôi đề xuất. hiệu quả bài giảng. Vì vậy trong những năm qua tập thể Phòng QLĐT luôn là một tập thể đoàn kết. • Năm 2007 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. • Năm học 2006-2007: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. thường xuyên kiểm tra đôn đốc công việc của các bộ phận. c) Về công tác giảng dạy Bổ túc văn hóa: Tôi luôn thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trung tâm. nâng cao chất lượng. Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu. gắn bó chặt chẽ và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ. kết quả. Sở GD&ĐT tặng giấy khen. II. có 4 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. nghiêm túc áp dụng phương pháp giảng dạy mới. d) Về công tác quản lý Phòng: Tôi luôn nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của đơn vị về công tác kế hoạch năm học. • Năm học 2007-2008: Lao động tiên tiến. Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động và thành tích cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua của đơn vị góp phần làm nên thành tích của Trung tâm GDTX trong giai đoạn 2005-2009. cá nhân tôi và Phòng QLĐT đã chủ trì tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác quản lý lớp học nâng cao chất lượng đào tạo với sự tham gia của lãnh đạo các trường Đại học và đại biểu sinh viên các lớp Đại học hệ VLVH tại Trung tâm GDTX.ngũ cán bộ giáo viên làm công tác quản lý lớp tuy ít nhưng luôn được Phòng chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lớp. • Năm học 2008-2009: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. hạnh phúc và thành đạt. Năm học 2008-2009 được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm. động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. tỷ lệ duy trì sỹ số hàng năm luôn đạt từ 95-97%. luôn được học sinh tin yêu và các đồng nghiệp đánh giá cao. Xin cảm ơn! Người báo cáo Hà Sỹ Giang . CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC • Năm học 2004-2005: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful