P. 1
BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI

BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI

|Views: 165|Likes:
Được xuất bản bởi243102

More info:

Published by: 243102 on Dec 06, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2015

pdf

text

original

Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh

- ĐHTN
Câu 8: Khủng hoảng về con đường cứu nước ở Việt Nam cuối XIX đầu XX. 2. Hoàn cảnh trong nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX • Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam Về chính trị - Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế điển hình. Về kinh tế - Thi hành chính sách kinh tế phản động, bóc lột nặng nề. Về văn hoá - Kìm hãm, nô dịch về văn hoá. Sử dụng chính sách “ Ngu dân dễ trị”.

Sự phân hóa xã hội và các mâu thuẫn của xã hội thuộc địa Việt Nam

Sự phân hóa xã hội Xã hội Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc, kết cấu giai cấp thay đổi, xuất hiện nhiều giai tầng mới; đồng thời ở một số giai tầng lại tiếp tục có sự phân hóa: - Giai cấp nông dân. - Giai cấp địa chủ, phong kiến (chia làm hai bộ phận:Tầng lớp trên và địa chủ vừa và nhỏ). - Giai cấp tư sản (phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản). - Tiểu tư sản. - Giai cấp công nhân. Tính chất và mâu thuẫn của xã hội thuộc địa Việt Nam - Tính chất xã hội thay đổi: + Chính sách cai trị của thực dân Pháp đã làm thay đổi tính chất xã hội Việt Nam. + Xã hội Việt Nam từ một xã hội phong kiến độc lập đã trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. - Mâu thuẫn xã hội thay đổi: + Mâu thuẫn cơ bản vốn có trong lòng xã hội Việt Nam phong kiến là mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến không mất đi mà vẫn tiếp tục tồn tại. + Hình thành mâu thuẫn mới: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. + Hai mâu thuẫn đó gắn chặt với nhau, trong đó mâu thuẫn bao trùm, gay gắt, cơ bản, chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp và tay sai. Thái độ, vị trí các giai cấp ở Việt Nam đều bị mâu thuẫn này chi phối. 1. Cuộc khủng hoảng con đường cứu nước • Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị phong kiến Phong trào Cần Vương (1885-1896): - 5-7-1885, Thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết đánh toà khâm sứ Trung Kỳ. Bị thất bại, ông đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Tân Sở, Quảng Trị. - Tại đây, ngày 13-7-1885, nhà Vua xuống chiếu Cần Vương. Phong trào “Phò vua, cứu nước” nhanh chóng lan ra nhiều vùng ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. - Ngày 1-11-1885, Vua bị bắt, nhưng phong trào yêu nước còn kéo dài đến đầu thế kỷ XIX. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884-1913): - Phong trào diễn ra dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, ở vùng rừng núi Yên Thế- địa bàn trọng yếu về mặt quân sự. Phong trào kéo dài gần 30 năm, song cũng không giành được thắng lợi - Kết luận: Mặc dù chiến đấu rất anh dũng, nhưng cuối cùng các phong trào đều bị dập tắt. Sự thất bại này chứng tỏ hệ tư tưởng phong kiến không thể giúp nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ và hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ của lịch sử đề ra. • Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị tư sản Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Xu hướng bạo động:

1

Cường học thư xã… . Ông chuyển sang lập trường dân chủ tư sản. địa chủ. thành lập chính quyền của người Việt Nam.1911-1916: Nguyễn Tất Thành đi qua nhiều nước.ĐHTN + Phong trào Đông Du (1906-1908): Do Phan Bội Châu (1867-1940) khởi xướng và lãnh đạo.xã hội. “chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”. + Lãnh tụ : Nguyễn Thái Học. chẳng khác gì “đuổi hổ cửa trước.Phong trào quốc gia cải lương của tầng lớp tiểu tư sản thành thị và địa chủ lớp trên: + Năm 1919. với khẩu hiệu: “Người Việt Nam không mang vàng đi đổ sông Ngô”. Tiền thân là Nam đồng thư xã. Phong trào thất bại. giương cao ngọn cờ. + Tư tưởng chính: Đánh đổ thực dân Pháp. 2.. “ L’ Annam”. bài trừ hàng hoá ngoại. phản đối vũ trang bạo động chống Pháp. “ Người Việt Nam mua hàng Việt Nam”. Phạm Tuấn Tài. lập ra Việt Nam Quang phục hội (5-1912) để chống Pháp. + Ra đời ngày 25-12-1927. Phong trào diễn ra khá sôi nổi. khảo nghiệm cách mạng trên hai phương diện lý luận và thực tiễn. “ Việt Nam nghĩa hoà Đoàn” (1925).1930) . Huỳnh Thúc Kháng. rước beo cửa sau”. “Đảng Thanh niên” ( 1926). tuyên truyền cho việc học chữ quốc ngữ. phong trào chống độc quyền xuất khẩu gạo ở cảng Sài Gòn của Pháp. dưới các hình thức tuyên truyền cải cách văn hoá . Tiêu biểu là Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu (1923). hào lý. + Năm 1923. + Họ xuất bản một số tờ báo tiến bộ như “Chuông rè”. với một loạt các nhà xuất bản như: Nam đồng thư xã.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh .. “Hội phục Việt” 1925).xã hội. bài trừ mê tín dị đoan. chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn ảnh hưởng đến Phan Bội Châu. + Thành phần: Công chức. chấn hưng hàng nội hoá. chấm dứt vai trò của giai cấp tư sản. 2 . Hạn chế của ông là dựa vào Pháp chống chính quyền tay sai. tham gia các hoạt động chính trị. phong trào tẩy chay Hoa kiều. kêu gọi Pháp cho phép thực hiện những cải cách dân chủ.Phong trào cách mạng quốc gia tư sản: + Gắn liền với hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng. dân chủ và cải cách văn hoá . với các châu lục khác nhau. + Cuộc đấu tranh chống độc quyền nước mắm (1920-1926). + Tổ chức khởi nghĩa Yên Bái vào ngày 9-2-1930 và nhanh chóng bị thực dân Pháp đàn áp. + Việt Nam Quang phục Hội (1912): Cách mạng Tân Hợi nổ ra. Trần Quý Cáp đứng đầu. phá bỏ ngôi vua. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước • Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc .Xu hướng cải lương: + Phong trào Duy Tân (1906-1908): Do Phan Châu Chinh. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 . + Cuộc đấu tranh đòi mở rộng các quyền tự do. trung du Bắc Bộ. Nguyễn Quyền lãnh đạo. binh lính trong quân đội. + Địa bàn hoạt động: Đồng bằng. . . + Tiến hành các hoạt động ám sát và bị thực dân Pháp đàn áp. Hạn chế lớn của ông là chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp. dân chủ. + Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1907): Do Lương Văn Can. “ Nước Annam trẻ”.Phong trào yêu nước dân chủ công khai: + Những phần tử tiểu tư sản yêu nước khác tập trung trong những tổ chức như “Tâm Tâm xã” (1923). qua nhiều thuộc địa.

Nội dung hệ thống quan điểm đó là: . “là gốc cách mệnh”. + Tìm ra hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động. “có mưu chước”. phải biết vận dụng đúng đắn học thuyết đó vào cách mạng Việt Nam. khi bỏ phiếu tán thành thành lập ĐCS Pháp và gia nhập Quốc tế III. . . tự cường. . sau đó mở đường tiến lên giải phóng hoàn toàn lao động.Cách mạng ở thuộc địa trước hết là giải phóng dân tộc. . bài viết của Người trong chặng đường hoạt động từ năm 1921 đến 1927. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.Phải thực hiện liên minh. Từ đó xác định. Quần chúng cần được giác ngộ và tổ chức lại thành đội ngũ vững bền. .Cách mạng muốn thắng lợi phải có đảng lãnh đạo. . là kẻ thù trực tiếp của nhân dân các nước thuộc địa.ĐHTN .Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận cách mạng của thời đại cách mạng vô sản. .1911.Vạch rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân. chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. • Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925) và phong trào “vô sản hóa” (1928) .Hội tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng và xây dựng hệ thống tổ chức trong nước. qua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn. ngoài con đường cách mạng vô sản (7-1920). phải nêu cao tính chủ động cách mạng. Cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở “chính quốc”. Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối giải phóng dân tộc vào Việt Nam • Hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc những năm 20 (XX) Hệ thống quan điểm và lý luận về “Đường cách mệnh” thể hiện khá hoàn chỉnh qua các tác phẩm. . Bản yêu sách 8 điểm bị từ chối.Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động và giai cấp công nhân. . mang tính đột phá về chất: + Cách mạng vô sản là là cuộc cách mạng triệt để nhất (1917). Đảng muốn vững phải có học thuyết cách mạng. đọc được Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin…). + Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác. Nguyễn Ái Quốc tiếp tục rút ra hàng loạt những kết luận quan trọng. phải tự mình giải phóng mình (1919). + Nhận ra hạn chế của các nhà yêu nước đương thời ở Việt Nam. tiểu tư sản trí thức là bạn đồng minh của cách mạng.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . chuẩn bị tích cực cho việc thành lập ĐCS ở Việt Nam. + Các dân tộc muốn được độc lập tự do thực sự phải trông cậy trước hết vào lực lượng của bản thân mình. • Những bước phát triển nhận thức trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc .1917-1920: Dưới tác động của hàng loạt sự kiện (Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. 3. . đoàn kết với các lực lượng cách mạng quốc tế. xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận.Về lực lượng cách mạng: “công nông là người chủ cách mệnh”.1920: Hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau.Tháng 6-1925.12-1920. Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.1917. độc lập và nó có thể thành công trước cách mạng ở “chính quốc”. hiểu biết tình thế. chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga. Nguyễn Ái Quốc rút ra những kết luận mang tính nền tảng cho nhận thức và hành động: + Nhận thức rõ bạn – thù.Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng ở “chính quốc” có quan hệ khăng khít với nhau. giải phóng con người. 3 . tức là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng XHCN. công nhân là giai cấp lãnh đạo. đó là học thuyết Mác Lênin.1916: Ra đi với xuất phát điểm là chủ nghĩa yêu nước. đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và lựa chọn con đường cứu nước và giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản. ý thức tự lực. mà có tính chủ động. Phải thực hiện liên minh chiến đấu giữa các lực lượng cách mạng ở thuộc địa và “chính quốc”.

Vận dụng vào xây dựng khối đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay. đồn điền Cam Tiên (12-1926). Tiêu biểu là bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định (7-1926). nhiệm vụ cách mạng và con đường thực hiện: + Nhấn mạnh chủ trương chiến lược: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Cuộc đấu tranh này đã tập hợp đông đảo thợ nhuộm của nhiều cơ sở nhuộm. Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam kỳ đã quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng vào tháng 8-1929. Xu thế thành lập một ĐCS đã chín muồi. nên Đoàn đã bỏ đại hội ra về. tài liệu cách mạng từ nước ngoài về nước. đoàn đại biểu Kỳ bộ Bắc Kỳ đưa ra đề nghị giải tán tổ chức Thanh niên và thành lập ĐCS. mạnh nhất là phong trào công nhân ở Bắc Kỳ. xuất bản báo Đỏ làm cơ quan ngôn luận của mình.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng • Khái quát nội dung Cương lĩnh . phong trào công nhân có nét mới. Công nhân Việt Nam làm việc trên các hãng tàu của Pháp đã gia nhập tổ chức này.Trong hai năm 1926-1927. đồn điền trong nước cùng sống và làm việc với công nhân. . Họ đã góp phần đưa đón cán bộ. Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời từ trong phái cấp tiến của Đảng Tân Việt. hầm mỏ. . Với phương hướng chiến lược này. những người lãnh đạo trong kỳ bộ Bắc Kỳ nhận ra sự cấp thiết phải thành lập một ĐCS thay cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. + Năm 1920. Hội nghị đã thông qua Tuyên ngôn.Phong trào nông dân đến năm 1927 đã phát triển khá mạnh ở nhiều vùng trong cả nước. các cuộc đấu tranh đã thể hiện rõ rệt tinh thần đoàn kết giai cấp. . + Năm 1921. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh giải phóng dân tộc.Năm 1928.8-1925). .ĐHTN . làm dấy lên một phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ ở Việt Nam. .chính trị quan trọng.Hoạt động truyền bá chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh của Hội đã có tác dụng tích cực.Đầu tháng 5-1929. bảy đồng chí trong kỳ bộ Bắc Kỳ. ý thức tổ chức của công nhân. . • Sự ra đời của các tổ chức cộng sản Phong trào công nhân cuối những năm 20 phát triển không đồng đều. . . . đặc biệt là phong trào công nhân. + Từ năm 1922. Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá cuộc bãi công đó như là “dấu hiệu của thời đại mới”. đồn điền Phú Riềng (tháng 8.Phong trào công nhân và phong trào nông dân đã có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. 1. năm 1929 đã tăng tới 1.Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhanh chóng phát triển (năm 1928 có 300 hội viên. Liên đoàn công nhân tàu biển ở Viễn Đông đã được thành lập.Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng đã chỉ ra những định hướng lớn của cách mạng Việt Nam. đã nổ ra 25 cuộc bãi công của công nhân.Từ năm 1920-1925. cách mạng Việt Nam phải trải hai cuộc vận động: 4 . Sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời • Phong trào công nhân chuyển sang tự giác .Tháng 3-1929. 9-1927). truyền bá lý luận. Điều lệ và quyết định xuất bản báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận của Đảng. . tại Đại hội I của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.700 hội viên) và phát triển ở nhiều trung tâm kinh tế . + Tiêu biểu nhất là cuộc bãi công của 1000 công nhân xưởng Ba Son (Sài Gòn. Hội thực hiện chủ trương "vô sản hoá" đưa hội viên của mình vào các nhà máy. . Nhưng đề nghị đó không được chấp nhận.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . 4. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên họp tại số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội) quyết định thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên. bãi công của thuỷ thủ tàu Sácnô đang đậu ở cảng Hải Phòng đòi tăng lương và phản đối việc đưa lính Việt Nam sang đàn áp nhân dân Xyri.Chợ Lớn.Năm 1928-1929. Nắm bắt được đòi hỏi của phong trào. Đấu tranh của 600 công nhân nhuộm Sài Gòn . 20 đại biểu của Kỳ bộ Bắc Kỳ đã họp tại 312 phố Khâm Thiên tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản đảng. có 17 cuộc đấu tranh của công nhân trong cả nước. Câu 9:Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/ 1930) và Luận Cương tháng 10/ 1930 (lực lượng).Tháng 1-1930.Trước ảnh hưởng sâu rộng của Đông Dương Cộng sản đảng. tiêu biểu là những phong trào sau: + Năm 1919.Đêm 17-6-1929. để tiếp tục đưa phong trào giải phóng dân tộc tiến lên. hơn 200 thuỷ thủ của 5 chiếc tàu Pháp đang buông neo ở cảng Sài Gòn đã bãi công đòi phụ cấp đắt đỏ.

cũng là lúc Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã. Các nhiệm vụ đó bao hàm cả nội dung dân tộc. ĐCS Đông Dương phát động phong trào chống phát-xít. cơ bản. phong trào yêu nước Việt Nam. có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo. Toàn diện.ĐCS ra đời là sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam. Đó là đường lối chính trị hoàn toàn đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. . + Về nhiệm vụ. phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh. Trong quá trình kháng chiến. ● Kết luận Năm 1930. + Cương lĩnh cũng xác định. . lâu dài. Ấn Độ… đã có tác động tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam. . cuộc vận động trước thành công tạo điều kiện cho cuộc vận động sau giành thắng lợi. mục tiêu cách mạng. Song. hướng vào giải quyết những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của một xã hội thuộc địa. Hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Cương lĩnh của Đảng chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp cách mạng. dân chủ và XHCN. . dựa vào sức mình là chính” (1946-1954) và sự vận dụng đường lối trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.ĐHTN (1). phản phong được chuyển qua tay giai cấp công nhân. nhằm tạo ra sức mạnh to lớn đối trọng với bọn xâm lược Pháp. phải từng bước thực hiện cải cách dân chủ và thực chất của vấn đề dân chủ lúc này là từng bước thực hiện “người cày có ruộng”. hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là cuộc kháng chiến toàn dân. . .Đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát-xít. xuyên suốt toàn bộ cuộc kháng chiến. Thực dân Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa.Lênin và phong trào công nhân. văn hóa.ĐCS ra đời là sản phẩm của lịch sử đấu tranh dân tộc và giải quyết yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.Cuộc kháng chiến chống Pháp còn mang tính chất dân chủ mới. Đi tới xã hội cộng sản. Chủ trương được đề ra dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin “cách mạng là sự nghiệp của toàn dân” và so sánh lực lượng giữa ta-địch. . nên nó có tính chất dân tộc giải phóng. tấm gương xây dựng CNXH của Liên Xô. lâu dài. cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN . nửa phong kiến và định hướng phát trtển theo nội dung và xu thế của thời đại. bảo vệ hòa bình. Hai cuộc vận động này liên quan mật thiết với nhau. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác . Từ đây. ĐCSVN ra đời. làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp ngày càng tăng. cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Câu 12: “Toàn dân.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . + Toàn diện là phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân để đánh giặc trên mọi phương diện: 5 . Lúc này. (2). các lực lượng tiến bộ và cá nhân yêu nước. sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản kết thúc. mục tiêu cách mạng. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập''.Trong khi đó. .ĐCSVN ra đời đầu năm 1930 đã sẵn sàng lãnh đạo cách mạng. Cùng với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. cốt lõi nhất. . nhiệm vụ. dựa vào sức mình là chính: + Toàn dân: Là chiến lược quan trọng.Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế Đông Dương và ở Việt Nam. Ngọn cờ phản đế. khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCSVN là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Cuộc kháng chiến chống Pháp là tiếp tục sự nghiệp của cuộc Cách mạng Tháng Tám. -Cuộc kháng chiến nhằm vào kẻ thù chính là bọn thực dân phản động Pháp đang dùng vũ lực cướp lại nước ta. mà đội quân tiên phong của mặt trận này là Liên Xô. Đây là sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đối với phong trào cách mạng ở Việt Nam. giành độc lập tự do và thống nhất thực sự. đủ sức đương đầu với mọi kẻ thù và sẽ dẫn dắt dân tộc giành những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử dân tộc. kinh tế. nổi bật là nhiệm vụ ''đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. nhiệm vụ giải phóng dân tộc là yêu cầu nóng bỏng và cấp bách nhất.một Đảng mác-xít kiên cường. + Để thực hiện phương hướng. toàn diện. chống chiến tranh. tập trung lực lượng đánh đổ kẻ thù chủ yếu của dân tộc là CNĐQ Pháp và tay sai. Dùng sức mạnh toàn dân để tiến hành kháng chiến ở khắp mọi nơi. Cương lĩnh xác định trên những lĩnh vực chính trị. ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau. phát triển chế độ dân chủ nhân dân. mọi lúc. nhất là ở Trung Quốc. đứng trong mặt trận cách mạng của các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân thế giới. mở đường cho cách mạng phát triển đến thắng lợi hoàn toàn.

cầm cự.an ninh vững chắc. Về văn hoá. địa lợi. quan điểm chỉ đạo quá trình CNH. đoàn kết với hai dân tộc Lào. tiến công địch khắp nơi. . chỗ yếu của ta từng bước được khắc phục. thực hiện cần. HĐH rút ngắn. HĐH đất nước + Về căn bản. HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. lập ra Uỷ ban kháng chiến các cấp. Tổng quát về nội dung cơ bản của đường lối CNH. vào các điều kiện nhân hoà. + Đẩy nhanh CNH. thiên thời của đất nước ta. ngu dân xâm lược của thực dân Pháp. dân nhất trí. liêm. HĐH phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ. HĐH ở nước ta: Phát triển nhanh và có hiệu quả các sản phẩm. . tranh thủ thêm nhiều bầu bạn. 2. cô lập kẻ thù. nông thôn và việc nâng cao năng suất.Những mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh CNH. không cho chúng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. sản phẩm nông nghiệp. nhất là những nước tiến lên CNXH không qua chế độ TBCN như nước ta tất yếu phải tiến hành CNH. HĐH. nước mạnh. đoàn kết toàn dân. . HĐH (ĐHVIII. phản cộng. + Tự lực cánh sinh: Dựa vào sức lực của toàn dân.địch.Triển vọng của cuộc kháng chiến: Cuộc kháng chiến sẽ lâu dài. Về kinh tế. Chủ trương này được đề ra dựa trên âm mưu của địch: đánh nhanh. nhất trí với quan điểm về CNH của HNTƯ 7. • Mục tiêu của CNH .kỹ thuật của một xã hội là toàn bộ hệ thống các yếu tố vật chất của LLSX xã hội. Đại hội IX (2001) bổ sung thêm về con đường CNH rút ngắn.Đại hội X (2006) có một bước tiến mới: + Xác định CNH. phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. IX. + Hướng CNH. HĐH mới có thể xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH. tự cấp. động viên nhân lực. kiệm. vừa đánh địch vừa xây dựng lực lượng. giúp đỡ quốc tế để chiến thắng kẻ thù.Tất cả các nước có nền kinh tế lạc hậu.Cơ sở vật chất . . toàn dân tăng gia sản xuất. vì Chỉ có CNH. phù hợp với trình độ kỹ thuật (công nghệ) tương ứng mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội. chỗ mạnh của địch ngày một hạn chế. chỗ mạnh của ta ngày một phát huy. + CNH. về xây dựng nền kinh tế độc lập. xây dựng nền văn hoá mới. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. HĐH”. vật lực. Đại hội VIII (1996): + Đại hội VIII của Đảng được coi là đại hội của CNH. tản cư nhân dân ra xa vùng chiến sự. vừa kiến quốc”. có thể và cần phải bằng con đường rút ngắn. xoá nạn mù chữ. dân giàu. Tính tất yếu và mục tiêu của CNH • Tính tất yếu của CNH đối với các quốc gia đang phát triển . HĐH thời kỳ đổi mới 6 . quốc phòng . HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. với các nước châu Á và các dân tộc bị áp bức. Campuchia anh em. HĐH nông nghiệp. gian khổ. + Đánh lâu dài: Ta thực hiện chủ trương này để làm cho những chỗ yếu cơ bản của địch ngày càng bộc lộ. tài lực của cả nước. các ngành. + CNH là quá trình HĐH. mức sống vật chất và tinh thần cao. Câu3: Quan điểm của Đảng về CNH. tự túc. Về quân sự. thắng nhanh và so sánh lực lượng giữa ta . cơ bản để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. tự chủ và yêu cầu phát triển bền vững: + Tư duy mới của Đại hội lần thứ IX là cách đặt vấn đề về con đường CNH. X) 1. song nhất định thắng lợi. củng cố chế độ cộng hoà dân chủ. các lĩnh vực có lợi thế. đồng thời ra sức tranh thủ sự ủng hộ. động viên các nhà văn hoá tham gia kháng chiến. đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. xác định mục tiêu. HĐH ở nước ta. với nhân dân Pháp. triệt để dùng “du kích vận động chiến”. các dân tộc yêu chuộng hoà bình. chất lượng. có cơ cấu kinh tế hợp lý. xã hội công bằng văn minh.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . dân chủ trên thế giới. đánh đổ văn hoá nô dịch.ĐHTN Về chính trị. chính. xây dựng kinh tế theo hướng “vừa kháng chiến. ra sức phá kinh tế địch. quan hệ sản xuất tiến bộ. vào đường lối của Đảng.Mục tiêu cơ bản: Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. cuộc kháng chiến sẽ trải qua ba giai đoạn: phòng ngự. thực hiện quân. “coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH.

. . HĐH nông nghiệp. kết hợp và tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài.Năm là: Phát triển nhanh. .Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . HĐH nông nghiệp. bảo vệ môi trường tự nhiên. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức .Nắm bắt tri thức và công nghệ mới nhất để HĐH nông nghiệp và các ngành kinh tế hiện có. . còn mục tiêu sâu xa là trở thành một nước “dân giầu. Quan hệ giữa CNH.Bốn là: Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH.Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế nông thôn với củng cố an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc. bảo tồn đa dạng sinh học. .Không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. HĐH đất • Chủ trương. .Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ. . HĐH nông nghiệp.Hai là: CNH. nông thôn.Đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. • Định hướng CNH . . chính sách đổi mới và phát triển đất nước từ nay đến năm 2010. nhiều thành phần.Dựa chủ yếu vào các nguồn nội lực. trong đó.Mục tiêu đến năm 2020 của quá trình CNH. ổn định và bền vững. . 3. Chủ trương. . hiệu quả và bền vững. văn minh”. khoa học và công nghệ.Coi CNH. nước mạnh.Ba là: lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.Phát triển nhanh các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa trên tri thức.Nâng cao trình độ và đảm bảo tính đồng bộ của nguồn lao động nông thôn thông qua đổi mới chính sách đào tạo và dạy nghề. • Một số biện pháp đẩy mạnh CNH. HĐH nông nghiệp.kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật. thành phần kinh tế. HĐH rút ngắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức Chủ trương đẩy mạnh CNH.Một là: Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và CNH. khơi dậy và huy động các nguồn sức mạnh tiềm tàng của tất cả các lực lượng. HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. .Cốt lõi của CNH là phát triển LLSX để đạt tới trình độ hiện đại.Làm tốt công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp. HĐH là nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.Phát triển kinh tế phải đi liền và kết hợp chặt chẽ với việc giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn. đa dạng hoá các loại hình tổ chức sản xuất. nông thôn • nước. công nghệ hiện đại.ĐHTN • Mục tiêu CNH . . chính sách. . đặc biệt chú trọng phát huy nguồn lực con người và ứng dụng các thành tựu khoa học. nâng cao chất lượng. nông thôn. hiện đại hóa . .Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. dân chủ.Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu. biện pháp từng bước phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam . . xã hội công bằng. năng xuất các sản phẩm nông nghiệp. nông thôn . nông thôn là một trong những nội dung quan trọng nhất của toàn bộ quá trình CNH. biện pháp đẩy mạnh CNH. • Quan điểm công nghiệp hóa. . tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. cần soát xét lại toàn bộ các chủ trương. đặc biệt là về những mặt quan trọng: Phát 7 .Thứ nhất: Về phương diện.Phải ưu tiên cho mục tiêu phát triển LLSX ở nông thôn đồng thời xây dựng QHSX phù hợp. . từ đó điều chỉnh và bổ sung những điều cần thiết.Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở nông thôn và đổi mới các chính sách phát triển nông nghiệp. nông thôn . nhanh chóng cải thiện đời sống của người dân nông thôn trên tất cả các mặt. HĐH nông nghiệp. 4.Đẩy nhanh CNH. nông thôn. hoạch định chủ trương. HĐH.

nhanh chóng hình thành và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Cơ cấu lao động có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. cả nội lục và ngoại lực vào công cuộc phát triển kinh tế . cạnh tranh và bình đẳng. phát triển con người…. tăng cường năng lực khoa học. phát triển văn hoá. Đến nay cả nước đã có hơn 100 khu công nghiệp.ĐHTN triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. chưa được quan tâm đúng mức. Kết quả . với thị trường. tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện 2. • Một số giải pháp lớn từng bước phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam . thời kỳ 2001-2005 đạt 16. công nghệ và giáo dục là quốc sách hàng đầu.Cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quả.7% / năm. công nghệ cao.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm .Cơ sở vật chất.Phát triển kinh tế tri thức không chỉ là những hoạt động thuần tuý kinh tế. nội địa hóa sản phẩm ngày càng tăng. . quản lý kém.Nhiều chính sách và giải pháp chưa đủ mạnh để huy động và sử dụng tốt nhất các nguồn lực. III. lâm nghiệp và thủy sản giảm. . . tập trung vào các ngành công nghệ thấp. Hạn chế và nguyên nhân • Hạn chế .Những thành tựu của CNH. tài nguyên của đất nước còn bị lãng phí. . • Nguyên nhân . Ngành xây dựng tăng trưởng nhanh. cơ khí chế tạo.Thứ hai: Cần xác định rõ rằng từ nay đến năm 2010 và một số năm sau đó là bước tạo lập những yếu tố cơ bản ban đầu và tạo đà tăng tốc ban đầu cho việc từng bước phát triển kinh tế tri thức thông qua định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. đào tạo nhân tài. . hội nhập kinh tế quốc tế. khu chế xuất tập trung. khả năng độc lập. .Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được thế mạnh để đi nhanh vào cơ cấu kinh tế hiện đại. HĐH đã góp phần quan trọng đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao. Các ngành công nghiệp đều có nhiều phát triển như công nghiệp chế tác.Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao. Để có kinh tế tri thức. kỹ thuật của đất nước được tăng cường đáng kể. sử dụng nhiều tài nguyên.Chăm lo phát triển nguồn nhân lực. 8 . hiệu quả thấp. phát triển xã hội.xã hội vẫn còn lạc hậu.Tiếp tục đổi mới chính sách. thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. tỷ trọng nông.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH. Trong từng ngành kinh tế đều có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu sản xuất. Công tác quy hoạch chất lượng thấp. các năm 2006-2007 đạt 8%/ năm. Năm 2007 đạt trên 800 USD/ người. nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển các ngành kinh tế dựa trên nền tảng khoa học. chưa tạo được đầy đủ môi trường hợp tác.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . khoa học. phải phát triển khoa học. tự chủ của nền kinh tế được nâng cao. vốn và lao động. Kinh tế vùng chưa có sự liên kết chặt chẽ.Kết cấu hạ tầng kinh tế .Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý. gắn với sản xuất. hiệu quả.Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực thời kỳ đầu CNH. năng suất lao động còn thấp. Công tác tổ chức cán bộ chậm đổi mới. công nghệ. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG LỐI CNH 1. công nghệ. nhiều khu hoạt động có hiệu quả. tiêu hao vật chất cao. Công nghiệp nông thôn và miền núi có bước tăng trưởng cao hơn tốc độ trung bình cả nước. . khoa học và công nghệ. . phát triển con người. Xây dựng đô thị và nhà ở phát triển nhanh. nâng cao dân trí. Thu nhập đầu người bình quân hàng năm tăng lên đáng kể. tạo lập khung khổ pháp lý mới. . phát triển giáo dục. .xã hội. giáo dục và đào tạo. . phát triển văn hóa. Đời sống vật chất. cơ cấu công nghệ theo hướng tiến bộ. HĐH đã đạt được những kết quả quan trọng: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng.Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng.

cơ cấu đầu tư bất hợp lý làm cho đầu tư kém hiệu quả. phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh.Kinh tế thị trường: Là nền kinh tế hàng hoá phát triển ở giai đoạn cao. 1.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh .1994) Bước 2: Coi kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của CNTB. .Ngoài ra còn có các nguyên nhân cụ thể như công tác quy hoạch chất lượng kém.. Việt Nam đang là một nước ở vào trình độ thấp của sự phát triển. 9 . tiến trình CNH là một dòng chảy liên tục.Tuy nhiên. Khái niệm cơ chế quản lý kinh tế . cơ bản tạo điều kiện cho quá trình CNH ở Việt Nam đạt những thành tựu cần thiết cho công cuộc xây dựng CNXH.Thị trường: Là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh vực mua bán. Câu 4: Nội dung cơ bản định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường (ĐH X) 1. chính sách kinh tế. để tìm ra con đường đi thích hợp.2006) Bước 4: Gắn kinh tế thị trường của nước ta với nền kinh tế thị trương toàn cầu hóa.2008) . cách thức gồm: Hình thức pháp luật. HĐH ở Việt Nam hiện nay. Bước1: Thừa nhận cơ chế thị trường nhưng không coi nền kinh tế của nước ta là kinh tế thị trường (1986.Chỉ đạo và tổ chức thực hiện yếu kém.. . nhiều bất hợp lý. kinh doanh.Đường lối CNH của Đảng là một trong những yếu tố quan trọng. . sự vận dụng sáng tạo quan điểm kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin. cần liên tục được bổ sung.Đổi mới tư duy lý luận về CNH. . tôn trọng quy luật và hành động theo quy luật khách quan. tiếp cận với tiến trình phát triển hiện đại của thế giới. cách thức và phương tiện mà nhà nước sử dụng để phát triển nền kinh tế quốc dân. phát triển mạnh các thành phần kinh tế và các loại hình sản xuất.ĐHTN . đường lối CNH. điều chỉnh cho phù hợp với những điều kiện phát triển mới. hình thức hạch toán kinh tế . trình độ cách mạng khoa học – công nghệ không ngừng được nâng cao của thế giới. . .Đường lối CNH của Đảng là sự kết hợp nhuẫn nhuyễn. kinh tế khu vực và thế giới vận động không ngừng. + Bốn nội dung quan trọng nhất là: Nắm vững định hướng XHCN trong nền kinh tế nước ta.Đường lối CNH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới do Đảng xác định là kết quả đổi mới tư duy lý luận của Đảng. Do vậy. . hình thức kế hoạch hoá. công tác quản lý yếu kém. mà bước ngoặt là chuyển từ tư duy giáo điều. rập khuôn máy móc. Đảng đã xác lập được hệ quan điểm về CNH mang tính chất lý luận. Ý nghĩa đường lối CNH . xây dựng xã hội dân giầu nước mạnh. những hình thức nhằm vận hành bộ máy đó. trong đó yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” đều thông qua thị trường.Đại hội X của Đảng chủ trương: + Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. duy ý chí sang lấy thực tiễn làm xuất phát điểm. những lý thuyết kinh tế tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn Việt Nam trong một thế giới mở. không đối lập với CNXH (1994-2001) Bước 3: Coi kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ (2001. muốn trách lạc hậu. . 3.Cơ chế quản lý kinh tế: là những hình thức.Cơ chế (theo nghĩa cơ học) là bộ máy cùng với những quy tắc. Các chủ thể kinh tế đều chịu sự tác động quy luật thị trường và thái độ ứng xử của họ đều tìm kiếm lợi ích cho mình thông qua sự điều tiết của giá cả.Cơ chế kinh tế: là bản thân nền kinh tế cùng với hình thức hoạt động của nền kinh tế đó dưới tác động của các quy luật kinh tế và quy luật khác. Khái niệm về thị trường và kinh tế thị trường . công bằng dân chủ văn minh. hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và đầy đủ hơn (2006. Hình thức. nâng cao vai trò và hoàn thiện quản lý của Nhà nước. . hội nhập và toàn cầu hóa. có tác dụng định hướng cho toàn bộ quá trình CNH.Cơ chế thị trường: là một cơ chế trong đó các chủ thể kinh tế tương tác lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế.

kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . thể chế giáo dục… . định hướng xã hội và phân phối.Vấn đề chủ thể và chủ đạo trong kinh tế thị trường định hướng XHCN: Thực hiện chế độ công hữu về TLSX (bao gồm sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể) trên cơ sở đa dạng hóa các quan hệ sở hữu. thị trường đất đai.Về hội nhập kinh tế quốc tế: Coi vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là đường lối chiến lược để phát triển kinh tế. Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam • Những nội dung cơ bản của mô kinh tế thị trường định hướng XHCN . 3. các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh. khuyến khích và đãi ngộ xứng đáng tài năng. phát triển mạnh các thành phần kinh tế. các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. hiệu quả. Tiếp tục tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (2008 – nay) • Mục tiêu và quan điểm cơ bản Khái niệm thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường . + Làm rõ hơn về định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. giữ vững định hướng XHCN. là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. thị trường khoa học và công nghệ. coi đó là nội dung rất quan trọng của định hướng XHCN. . thị trường tài chính. khu vực và song phương. Đây là một nguyên tắc phân phối công bằng trong hoàn cảnh thu nhập kinh tế còn thấp.Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc.Về định hướng XHCN: Kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN: .dịch vụ.Làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường. phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh. quy chế. . bền vững. Trong nền kinh tế nhiều thành phần.Về những biện pháp xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước.ĐHTN + Quyết định đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch. các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế. thực hiện công bằng xã hội. hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh -Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa.Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội. . .. định hướng quản lý. . tồn tại bên cạnh các bộ phận khác như thể chế chính trị.Về thị trường: Hình thành và phát triển hệ thống thị trường ở Việt Nam như thị trường hàng hóa . quy tắc. chuẩn mực về kinh tế gắn với các chế tài về xử lý vi phạm.Thể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế. đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. . triệt để xoá bao cấp trong kinh doanh. đa dạng hóa thị trường và đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại . Đây là vấn đề mang tính bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển nhanh.Về vai trò của Đảng và Nhà nước trong kinh tế thị trường: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. . truyền thống văn hóa và văn minh kinh doanh. hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu.. hội nhập kinh tế quốc tế thành công. . luật lệ và hệ thống các thực thể. 10 .Về phân bổ các nguồn vốn: Chuyển dịch cơ chế phân bổ các nguồn vốn vay Nhà nước mang tính hành chính sang cho vay theo cơ chế thị trường. cơ chế vận hành nền kinh tế.Về chế độ phân phối: Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế. xã hội: Hướng vào phát triển và lành mạnh hóa xã hội. Mục tiêu này yêu cầu phải hoàn thành cơ bản vào năm 2020.Bao gồm các yếu tố chủ yếu là các đạo luật. các tổ chức kinh tế. kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 4. phương hướng phát triển. trao đổi trên thị trường. thị trường lao động. dựa trên 4 tiêu chí: Mục đích.

. nền kinh tế phát triển vẫn còn chưa vững chắc. chủ quyền quốc gia. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta. bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. đồng thời giữ vững độc lập.Sau hơn 20 năm đổi mới. công bằng xã hội. xã hội. III.Những năm trước mắt cần đạt các mục tiêu: Một là.Chủ động. gắn với thị trường khu vực và thế giới. bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển thuận lợi. làm cho nó vận hành thông suốt và có hiệu quả. bức xúc. phát triển kinh tế xã hội. . xã hội đảm bảo tiến bộ. • Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN . .Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước.Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hai là. chưa hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu. hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước. đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. nâng cao hiệu lực. tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường. tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng.Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế. từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật. phát triển đồng bộ. giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường. 2. phù hợp với điều kiện của Việt Nam. . . thông lệ quốc tế. . bảo vệ môi trường. Thành tựu . yếu kém và nguyên nhân • Hạn chế.Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành. 11 . TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 1. giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. xóa đói. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. vừa làm tổng kết rút kinh nghiệm.Nhận thức đầy đủ. Năm là.ĐHTN . đồng thời phải có bước đi vững chắc. trật tự an toàn xã hội. phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường.Việc gắn kết phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội. hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý.Trong hơn 20 năm xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN. phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. giữa thể chế kinh tế với thể chế chính trị. Ba là. giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Quan điểm về hoàn thiện thể chế chính trị thị trường định hướng XHCN: . đa dạng các loại thị trường cơ bản thống nhất trong cả nước. Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. giữ vững an ninh chính trị. giữa Nhà nước. bảo đảm định hướng XHCN của nền kinh tế. yếu kém . Hạn chế. thị trường và xã hội. từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới. Bốn là. .Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh .Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

phân tán. duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền. Nhà nước và các tổ chức chính trị .Năng lực thể chế hóa và quản lý. Câu 5: HTCT là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động? 1. để xây dựng hệ thống kinh tế thị trường phát triển (kinh tế thị trường định hướng XHCN). quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị. . cơ cấu đầu tư chưa thật hợp lý. Thể chế kinh tế thị trường chưa thực sự tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và thuận lợi đối với các chủ thể kinh doanh. các đoàn thể chính trị . nghề nghiệp còn yếu. .Việc đầu tư để đổi mới thiết bị công nghệ cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. quản lý xã hội còn bộc lộ nhiều thiếu sót. dàn trải. được ghi nhận về mặt pháp lý trong Hiến pháp 1992. Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu. thực hiện và giám sát của các cơ quan dân cư. . lãng phí.pháp luật là ĐCS. . nhằm phát huy những thế mạnh của kinh tế thị trường. đẩy nhanh CNH. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. .Cải cách kinh tế thị trường chưa đáp ứng tốt yêu cầu chủ động.xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội. nhất là trong giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.Khẳng định quyết tâm và vai trò sáng tạo rất cao của kiến trúc thượng tầng chính trị . sơ hở gây lãng phí. .Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là thấm nhuần sự kết hợp giữa tính tất yếu thời đại với nhu cầu phát triển của dân tộc với các giá trị truyền thống dân chủ. dứt điểm. một số lĩnh vực còn mang tính tự phát.Hệ thống chính trị là khái niệm được Hội nghị Trung ương 6 khoá VI của Đảng (3-1989) đưa ra. Ý nghĩa của việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và một số vấn đề nảy sinh từ thực tiễn • Ý nghĩa của việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN .Vai trò tham gia hoạch định chính sách. nhân văn. để củng cố.ĐHTN . Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN còn nhiều hạn chế do công tác lý luận chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn. thất thoát và tiêu cực. . . thay cho khái niệm “hệ thống chuyên chính vô sản”. số dự án dở dang. Đó là sự vận dụng sáng tạo quy luật chung vào những hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Nhà nước pháp quyền XHCN. còn nhiều ách tắc làm ảnh hưởng lớn đến thu hút vốn đầu tư cả trong nước và ngoài nước.Sự lựa chọn mô hình phát triển "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" là sự khẳng định quyết tâm khắc phục triệt để hệ thống kế hoạch hoá tập trung (đồng nghĩa với nền kinh tế phi thị trường và lạc hậu). Nhà nước và thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xã hội còn thấp. • Nguyên nhân .Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp. chủ động hướng kinh tế thị trường phục vụ cho việc nâng cao đời sống nhân dân. . .Đây là sự tiếp thu có chọn lọc thành tựu và văn minh nhân loại. 3. theo định hướng XHCN. sự phồn vinh và hạnh phúc toàn xã hội.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . Hệ thống chính trị và cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam • Hệ thống chính trị . . các tổ chức xã hội.Trong chỉ đạo điều hành. .Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong những năm qua chưa thực sự tạo dựng những cơ sở đủ tương thích để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.Trong mọi xã hội có giai cấp. tổ chức thực hiện của Nhà nước còn chậm. “nhà nước chuyên chính vô sản” được dùng phổ biến trước đổi mới.Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị. HĐH và phát triển kinh tế vững chắc.Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề hoàn toàn mới chưa có tiền lệ trong lịch sử. kéo dài còn nhiều.xã hội. 12 . .Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam còn yếu.Công tác quản lý đầu tư. nhằm tạo lập thể chế kinh tế thị trường văn minh. Mặt trận Tổ quốc. do đó hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp của giai cấp cầm quyền. công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch còn thiếu tập trung.

có chức năng thể chế hoá. Hội liên hiệp phụ nữ. .Đảng vừa là bộ phận của hệ thống chính trị. kĩ thuật Việt Nam. Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới .Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay: + Thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá. hạt nhân lãnh đạo. hành động chống phá của các thế lực thù địch.Đổi mới hệ thống chính trị là đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp.Nhu cầu chuyển đổi đổi mới từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Hội nhà báo Việt Nam. . xã hội. do dân vì dân do Đảng cộng sản lãnh đạo.Nhu cầu phải đảm bảo giữ vững ổn định chính trị. . của toàn xã hội. hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.xã hội Việt Nam hiện nay có thể phân biệt ba loại thiết chế là: . phù hợp sẽ thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế. các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác.Nhu cầu phát huy dân chủ XHCN . đa đảng đối lập. bắt đầu từ đổi mới kinh tế (tư duy kinh tế). . + Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nhân. + Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân tập thể. tạo điều kiện đổi mới hệ thống chính trị xã hội. nông dân. + Bảo vệ độc lập.Tổ chức xã hội: Các hiệp hội kinh tế. đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . nguồn lực của các thành phần kinh tế. khắc phục những hành động tiêu cực sai trái + Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. Hội nông dân. + Phát huy mọi tiềm năng. Quá trình đổi mới nhận thức về xây dựng hệ thống chính trị • Nhu cầu cấp thiết đổi mới hệ thống chính trị . Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. . + Khắc phục tình trạng trình nước nghèo kém phát triển. .nghề nghiệp như Liên hiệp các hội khoa học. sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. xã hội.. . các đoàn thể quần chúng như Đoàn thanh niên. Nhận thức mới về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị.ĐHTN • Cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam Trong cấu trúc của hệ thống chính trị . xây dựng nước ta thành một nước XHCN phồn vinh. . . • Nhận thức mới về xây dựng hệ thống chính trị Nhận thức về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. Toàn bộ tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. Nhận thức về mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị. nhân dân làm chủ". hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . chống áp bức bất công. trí thức do Đảng lãnh đạo.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.. và một số tổ chức chính trị . quan điểm của Đảng 13 . nhân dân hạnh phúc. .Đổi mới thành công kinh tế.. một giai đoạn mới là nhằm xây dựng hoàn thiện nền dân chủ XHCN. . + Đấu tranh ngăn chặn.Đổi mới hệ thống chính trị kịp thời.Nhu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Công đoàn.xã hội . quan liêu.Đổi mới là một quá trình.Tổ chức chính trị . + Thực hiện công bẵng xã hội.Động lực chủ yếu để phát triển đất nước.Hệ thống chính trị vận hành theo cơ chế: "Đảng lãnh đạo. Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam.xã hội: Mặt trận Tổ quốc. Nhà nước quản lý. bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hội cựu chiến binh. từng bước đổi mới hệ thống chính trị.Tổ chức chính trị: ĐCSVN. ) 1. tổ chức thực hiện đường lối.. không chấp nhận đa nguyên.

bảo đảm thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do và lợi ích chính đáng. chủ trương. + Một là: Nhà nước quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật + Hai là: pháp luật giữ vị trí cao nhất trong điều chỉnh các quan hệ xã hội + Ba là: người dân được hưởng mọi quyền dân chủ. hoạt động một hệ thống chính trị.Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền. (2) . trong đó Hiến pháp và các đạo luật phải giữ địa vị tối cao. chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình. thúc đẩy tiến bộ xã hội. vận động. 2.Đảng quan tâm xây dựng củng cố nhà nước. dân bàn. .Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải được tiến hành đồng bộ với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đổn Đảng. thông qua Nhà nước và các cơ quan đại diện. với các thành tố của hệ thống chính trị. Nhà nước tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam đã cam kết. . dân kiểm tra. • Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (1) . tầng lớp xã hội. các chính sách lớn. xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật. tổ chức kiểm tra bằng hành động gương mẫu của đảng viên.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cần chủ động. thận trọng. . lao động theo sở thích trong phạm vi pháp luật cho phép. .Đảng cộng sản cầm quyền là Đảng lãnh đạo Nhà nước không làm thay Nhà nước. sau đó các kỳ Đại hội Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và làm rõ thêm nội dung của nó. Nhận thức mới về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. tích cực. phù hợp với hiện thực khách quan. là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.Nhà nước pháp quyền là nhà nước phải có hệ thống pháp luật đồng bộ. lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. quyết tâm. có bước đi vững chắc.ĐHTN . .Nhà nước pháp quyền là nhà nước thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. . thông qua cơ chế dân biết.Lần đầu tiên thuật ngữ "Xây dựng nhà nước pháp quyền" đề cập đầu tiên tại Hội nghị trung ương 2 khoá VII (1991).Đảng không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. dân tộc và tôn giáo. vừa rút kinh nghiệm. Nhận thức mới về xây dựng nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. định hướng cho sự phát triển và kiểm tra việc tổ chức thực hiện đường lối.MTTQVN là liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp. dân làm. tăng cường pháp chế trong xã hội. chất lượng cao. Nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng . .Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh .Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc đề ra đường lối.Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua hình thức dân chủ đại diện (do cơ quan nhà nước do mình bầu ra) và hình thức dân chủ trực tiếp. pháp luật của Nhà nước.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng kiên định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. đổi mới kinh tế. thuyết phục. (3) . hoàn chỉnh. làm chủ trực tiếp ở cơ sở. 14 . vừa làm vừa tổng kết. thể hiện được ý chí. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và phát huy vai trò các thành tố. . .Nhân dân là người làm chủ xã hội. với đổi mới kinh tế. đồng bộ với đổi mới tổ chức. Xây dựng các thiết chế trong hệ thống chính trị • Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị Quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng . Làm chủ thông qua hình thức tự quản. hợp pháp của công dân.Nhà nước pháp quyền là nhà nước bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. chủ trương của Đảng và Hiến pháp. có quyền tự do sống. .

Mặt trận và các đoàn thể chính trị có vai trò tập hợp. dân chủ. phân biệt quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh. có sự phân công.Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội 4. + Bộ máy nhà nước từng bước được kiện toàn (lập pháp.ĐHTN (4) . bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vị được phân cấp. công chức: • Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội . hành pháp và tư pháp. nhiệm vụ. cán bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính.Phương hướng: Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. bộ máy. + Xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp: + Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. vững mạnh. cụ thể trong các quy định văn bản pháp luật.Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: + Hoàn thiện hệ thống pháp luật.Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. giám sát tính hợp hiến. + Xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm tra. . nhằm hạn chế sự lộng quyền. hành pháp và tư pháp. đồng thời đảm bảo sự giám sát của nhân dân. Cụ thể là: . (5) .Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. . + Thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh tổ chức bộ máy hành chính và hoạt động của cơ quan hành chính. hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền . + Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ. quyền con người. . sự phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. hành pháp. . tài chính công). bảo vệ công lý. Phương hướng.Về Đảng: + Thường xuyên coi trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng 15 . vận động. đoàn kết nhân dân.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Kết quả quá trình xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới • Ưu điểm Hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới. có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp. giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam . + Quản lý nhà nước bằng pháp luật được tăng cường . cán bộ. nghiêm minh.Thực hiện cải cách tư pháp. + Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ. nhằm xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch.Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do ĐCSVN lãnh đạo. tư pháp).Hoàn thiện hệ thống pháp luật: + Tăng tính khả thi. đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân . phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. Những bước đi xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam .Nhà nước pháp quyền là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất.Đẩy mạnh cải cách hành chính (thể chế. lạm quyền.Về Nhà nước: + Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước được phân định rõ hơn. xâm hại tới lợi ích hợp pháp của công dân từ phía nhà nước. quyền lực của nhà nước là thống nhất.

Xây dựng nền văn hóa trước đổi mới • Khái niệm “Văn hoá” .Cải cách nền hành chính quốc gia còn chậm.Nền văn hóa tiên tiến. chậm so với đổi mới kinh tế. quyền làm chủ nhân dân còn bị vi phạm. . tình trạng quan liêu. . • Nguyên nhân . .Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh .Xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì. đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung chất lượng con hạn chế. nhũng nhiễu của một bộ phận công chức nhà nước.Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế . vai trò của văn hóa . vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế .Vai trò giám sát.Quan niệm rộng: Bao gồm cả quá trình sáng tạo và trình độ phát triển vật chất. thận trọng. phản biện của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị còn yếu chưa có cơ chế thật hợp lý. nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng.ĐHTN + Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. vừa là mục tiêu. . . Văn hoá là một mặt trận của cách mạng Việt Nam.xã hội xác định: “Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì con người.Trong hoạch định.Về Mặt trận và các đoàn thể chính trị: + Bộ máy tổ chức được đổi mới một bước + Đa dạng hoá các hình thức để tập hợp nhân dân. là tổng hoà của tất cả các khía cạnh của đời sống.Nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. chính quyền • Nhược điểm .Nhận thức về đổi mới hệ thống chính trị chưa thật sự thống nhất. mặt trận chính trị. thực hiện một số chủ trương giải pháp còn thiếu dứt khoát.Năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình mới. Định hướng phát triển nền văn hóa Việt Nam .Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo. . Văn hóa là một hiện tượng khách quan. phát triển văn hóa . tinh thần của xã hội loài người trong suốt quá trình lịch sử.Lý luận về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị nước ta còn nhiều điều chưa tốt. phát huy dân chủ + Tham gia vào công tác xây dựng Đảng.Văn hóa là một mặt trận. trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. . + Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. . Chức năng. Đặc trưng nền văn hóa Việt Nam . . quan trọng và gian khổ không kém mặt trận kinh tế.Đổi mới hệ thống chính trị chưa quan tâm đúng mực. Câu 6: Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc I. do con người”. đậm đà bản sắc dân tộc. dân chủ trong Đảng được phát huy. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 1. Chủ thể xây dựng.xã hội.xã hội: 16 . + Văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển + Văn hoá là một mục tiêu của phát triển Chiến lược phát triển kinh tế .Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị còn chậm đổi mới. mối quan hệ giữa Đảng với dân được củng cố . xã hội. hách dịch. không triệt để.Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.“Văn hóa là tất cả những sáng tạo hữu thức của một cộng đồng người vì mục đích tồn tại và phát triển ”. Đó là chiến lược phát triển bền vững .Quan niệm hẹp: Những giá trị. . sáng tạo tinh thần.

ĐHTN . nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo Mục tiêu.Phát huy vai trò và nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.xã hội.Kết hợp nội lực với các nguồn lực từ bên ngoài tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh công nghiệp hóa. . Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. . Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân. tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ Quốc. độc lập dân tộc. phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhà nước tốt. . đồng thời phát huy vai trò của Nhà nước. và việc tiếp cận thị trường vốn và hàng hóa quốc tế có thể giúp chúng ta giải quyết một số hạn chế cố hữu để tăng trưởng và phát triển nhanh hơn. .Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác. . kinh tế . bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. tạo điều kịên thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển kinh tế.Kết hợp đối ngoại của Đảng.Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập WTO. tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa. tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. ổn định. ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. . dân chủ. đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.xã hội. .Giữ vững môi trường hòa bình. 3. việc chuyển giao công nghệ và các ý tưởng từ những nước phát triển hơn. nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích hợp với từng đối tác. . xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Coi trọng quan hệ hòa bình.Tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới. mở rộng giao lưu. Nội dung đường lối đối ngoại đổi mới Mục tiêu. . Nhưng đó là những lợi ích tiềm năng chỉ có thể phát huy đầy đủ tác dụng khi trong nước chúng ta có nội lực vững mạnh với những chính sách và thể chế bổ trợ. để phát triển kinh tế .Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. dân chủ và tiến bộ xã hội.Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế. Câu 7 : Tư tưởng chỉ đạo đường lối đối ngoại. đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế. tránh bị đẩy vào thế cô lập.Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình. Tư tưởng chỉ đạo .Làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá. chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại. chủ động tham gia các tổ chức đa phương. văn minh.Giữ vững độc lập tự chủ. tránh trực diện đối đầu. chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương. • Một số chủ trương.Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ. hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của Việt Nam. hội nhập kinh tế quốc tế 17 . hợp tác với khu vực. nhiệm vụ đối ngoại . Việc nhập khẩu các sản phẩm trung gian và thu hút đầu tư mà trong nước không thể cung cấp với giá tương ứng. nước mạnh. ổn định kinh tế vĩ mô. tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. cơ chế. hội nhập kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế.Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc. định hướng của Đảng và Nhà nước. . không phân biệt chế độ chính trị xã hội. . Kinh nghiệm của những nước đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là phải kết hợp tốt giữa việc mở cửa tự do hóa với việc duy trì mức tiết kiệm . khu vực và toàn cầu. đấu tranh để hợp tác. .Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài.đầu tư cao.Giữ vững ổn định chính trị. . hiện đại hóa. . thực hiện dân giàu. . xã hội công bằng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập. chưa hoàn chỉnh gây ra nhiều khó khăn.xã hội là lợi ích cao nhất của 18 . + Sức ép cạnh tranh gay gắt trên cả ba cấp độ: Sản phẩm. 2. lãnh thổ biển đảo với các nước liên quan. .Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. hợp tác phát triển kinh tế. Chưa xây dựng được lợi ích đan xen. tuỳ thuộc lẫn nhau với các nước. .mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa. tác động qua lại. hội nhập kinh tế quốc tế. • Ba là..Tận dụng tốt cơ hội sẽ tạo ra thế và lực mới vượt qua thách thức. một lộ trình thích hợp cho quá trình hội nhập.Về cơ hội: + Xu thế hoà bình. . . ổn định: tạo điều kịên thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển kinh tế. quy định của WTO.tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế. . • Hai là.Về thách thức: + Những vấn đề về toàn cầu hoá như phân hoá giàu nghèo. Cán bộ doanh nghiệp ít hiểu biết về luật pháp quốc tế và kỹ thuật kinh doanh. đa dạng hoá. Cơ hội và thách thức có mối quan hệ. chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại.Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc. hội nhập kinh tế quốc tế. . dịch bệnh.. an ninh trong quá trình hội nhập.từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh.Trong quan hệ với các nước. tạo tiền đề mới cho quan hệ đối ngoại. + Giữ vững môi trường hoà bình. + Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng cao thế và lực của nước ta trên trường quốc tế. Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ. hội nhập kinh tế quốc tế. • Sáu là. . nhất là các nước lớn chúng ta còn bị lúng túng bị động.Doanh nghiệp nước ta không có khả năng cạnh tranh cao vì quy mô và vốn..Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại chưa đáp ứng được cả về chất lượng và số lượng.Giữ vững và tăng cường quốc phòng. • Năm là. . . III . doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế.Đẩy mạnh cải cách hành chính. .nhỏ. Thành tựu và ý nghĩa Sau hơn 20 năm đổi mới đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại.ĐHTN .Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . .Phá thế bao vây..Một số cơ chế chính sách chậm đổi mới so với yêu câu mở rộng quan hệ đối ngoại. • Cơ hội và thách thức. phát triển của nước ta.thu hút đàu tư nước ngoài.Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng. cấm vận của các thế lực thù địch. . nước ta đạt được những kết quả • Một là. hạn chế và nguyên nhân.Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa.Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội. mở rộng thị trường tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý.Chủ động và tích cực hộ nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp.Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu. • Mục tiêu. giải quyết hoà bình các vấn đề về biên giới. tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. . 1. ý nghĩa. . ổn định. nâng cao hiệu quả.Chưa hình thành một kế hoạch tổng thể và dài hạn. doanh nghiệp và quốc gia cùng với đó những biến động thị trường quốc tế đang là thách thức to lớn đối với nền kinh tế VN. + Lợi dụng qúa trình toàn cầu hoá các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài "dân chủ". nhiệm vụ đối ngoại. "nhân quyền" chống phá chế độ chính trị và sử ổn định.gây ra tác động tiêu cực đối với nước ta. có thế chuyển hoá lẫn nhau. . bền vững.Nhiệm vụ. hiệu lực của bộ máy nhà nước. Hạn chế và nguyên nhân . . hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hoá kinh tế tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng quan hệ đói ngoại.Thành tựu. • Bốn là. ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. sự quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại.

tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. . độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội. cơ chế.Mục tiêu. . Nhà nước và theo lộ trình cam kết hội nhập WTO. + Mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.Tập bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Biên soạn: Nguyễn Khắc Trinh . vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. quản lý của Nhà nước. phát huy và nâng cao vị thế của VN trong quan hệ quốc tế. chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương. .Cải thiện thể chế. kinh tế ..Giữ vững ổn định chính trị.Kết hợp nội lực và ngoại lực tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH. + Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ + Tạo ra và sử dụng có hiệu quả lợi thế so sánh cảu đất nước trong quá trình hội nhập. .KHCN.. định hướng của Đảng.Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. dân chủ.ĐHTN Tổ Quốc. góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình. tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dẩntong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu ngoại lực: Vốn. 19 . .xã hội: giữ gìn bản sắc dân tộc bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập. văn minh. + Thực hiện dân giàu nước mạnh. xã hội công bằng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->