ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi uỷ:
Trường THPT Chuyên Vị Thanh
Đảng uỷ: Thành Phố Vị Thanh
Tôi tên là: LƯU THANH DŨ .
Sinh ngày 20 thỏng 12 năm 1980
Nơi sinh: Hỏa Tiến − Vị Thanh −Hậu Giang.
Dân tộc:
Hoa . Tôn gióo: Không .
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoỏ: 12/12
Quê quán:
An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết
Chức
vụ
chớnh
quyền,
đoàn
thể: ..................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 17 thỏng 12 năm 1998
Tại:
Trường THPT Cửa Tựng – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày ... thỏng ... năm .....
Tại: ..........................................................................................................................
....
Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giỏo dục, bồi dưỡng
của chi bộ và của Đoàn, tụi đó nhận thức được:
Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn, nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.
Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập, dõn chủ, giàu mạnh,
xó hội cụng bằng, văn minh, thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối
cựng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ
Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phỏt huy
truyền thống tốt đẹp của dõn tộc, tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại, đề ra
cương lĩnh chớnh trị, đường lối cỏch mạng đỳng đắn, phự hợp với nguyện vọng
của nhõn dõn. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chớ và hành động,
lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản, yờu thương đồng chớ, kỷ
luật nghiờm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền,
Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn, tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ, chịu
sự giỏm sỏt của nhõn dõn, dựa vào dõn để xõy dựng Đảng, đoàn kết và lónh đạo
nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước
chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn, gúp phần
tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh, độc lập dõn tộc, dõn chủ và tiến bộ của nhõn
dõn thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị,
tư tưởng, thường xuyờn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, khụng ngừng nõng cao chất
lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.
Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất
Thuyết, Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản
Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tụi xin hứa:

điều lệ Đảng. cục bộ. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. lớ tưởng của Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phục tựng kỷ luật. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. Tham gia xõy dựng. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. cụng tỏc xó hội nơi làm việc và nơi ở. tuyờn truyền. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. chỉ thị của Đảng. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chăm lo đời sống vật chất. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị. tham nhũng. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. quan liờu. phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng. cơ hội. đạo đức cỏch mạng. phẩm chất chớnh trị.Tuyệt đối trung thành với mục đớch. Người làm đơn Phan Văn Tuấn BÀI THU HOẠCH Họ và tờn: Trịnh Thanh Huỳnh Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------- Vĩnh Thạch. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. Sinh ngày 11 thỏng 02 năm 1975 Nơi sinh: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị . thống nhất trong Đảng. ngày 5 thỏng 7 năm 2008 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kớnh gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Đảng uỷ: xó Vĩnh Thạch Tụi tờn là: Trịnh Thanh Huỳnh . Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức. Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn. bảo vệ đường lối. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng. phỏp luật của nhà nước. năng lực cụng tỏc. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn. trung thực với Đảng. giữ gỡn sự đoàn kết. nghị quyết. cú lối sống lành mạnh.

cụng tỏc xó hội nơi làm .... đoàn thể: ... Tại: . Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị. tụi xin hứa: .. chỉ thị của Đảng... phỏp luật của nhà nước. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn.. ........ phỏt huy truyền thống tốt đẹp của dõn tộc....... dõn chủ...... Nghề nghiệp: Giỏo viờn Trỡnh độ văn hoỏ: 12/12 Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Nơi ở hiện nay: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Chức vụ chớnh quyền.. đoàn kết. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. phẩm chất chớnh trị.. nghị quyết.. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất Thuyết... nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng... gúp phần tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh... đề ra cương lĩnh chớnh trị........ kim chỉ nam cho mọi hành động..... điều lệ Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền... thống nhất ý chớ và hành động.. Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng...... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao............... năng lực cụng tỏc. cục bộ.. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn....... Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn... tham nhũng... Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 26 thỏng 3 năm 1991 Tại: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày . Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. thường xuyờn tự đổi mới....... tự chỉnh đốn.. Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập.... dựa vào dõn để xõy dựng Đảng.. lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản... chịu sự giỏm sỏt của nhõn dõn......Dõn tộc: Kinh . dõn chủ và tiến bộ của nhõn dõn thế giới.......Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn.Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức...... tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ.. được sự giỏo dục... văn minh... độc lập dõn tộc....Tuyệt đối trung thành với mục đớch.... Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam........... tư tưởng.. đạo đức cỏch mạng. xó hội cụng bằng.. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị... thỏng .... đoàn kết và lónh đạo nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng. đường lối cỏch mạng đỳng đắn.. ..... quan liờu........ Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn... khụng ngừng nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.... giàu mạnh........ năm ......... phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng.. tụi đó nhận thức được: Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam.. bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn...... cơ hội. đại biểu trung thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn.. yờu thương đồng chớ........... cú lối sống lành mạnh.... Đảng là một tổ chức chặt chẽ.. kỷ luật nghiờm minh. .. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc........... tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại........ chăm lo đời sống vật chất.. phự hợp với nguyện vọng của nhõn dõn. Tụn giỏo: Khụng . thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối cựng là chủ nghĩa cộng sản.. lớ tưởng của Đảng...

làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. tuyờn truyền. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. thống nhất trong Đảng. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. bảo vệ đường lối. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. . chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước.Tham gia xõy dựng. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. phục tựng kỷ luật. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. Người làm đơn Trịnh Thanh Huỳnh .việc và nơi ở. giữ gỡn sự đoàn kết. trung thực với Đảng.