ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi uỷ:
Trường THPT Chuyên Vị Thanh
Đảng uỷ: Thành Phố Vị Thanh
Tôi tên là: LƯU THANH DŨ .
Sinh ngày 20 thỏng 12 năm 1980
Nơi sinh: Hỏa Tiến − Vị Thanh −Hậu Giang.
Dân tộc:
Hoa . Tôn gióo: Không .
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoỏ: 12/12
Quê quán:
An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết
Chức
vụ
chớnh
quyền,
đoàn
thể: ..................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 17 thỏng 12 năm 1998
Tại:
Trường THPT Cửa Tựng – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày ... thỏng ... năm .....
Tại: ..........................................................................................................................
....
Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giỏo dục, bồi dưỡng
của chi bộ và của Đoàn, tụi đó nhận thức được:
Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn, nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.
Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập, dõn chủ, giàu mạnh,
xó hội cụng bằng, văn minh, thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối
cựng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ
Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phỏt huy
truyền thống tốt đẹp của dõn tộc, tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại, đề ra
cương lĩnh chớnh trị, đường lối cỏch mạng đỳng đắn, phự hợp với nguyện vọng
của nhõn dõn. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chớ và hành động,
lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản, yờu thương đồng chớ, kỷ
luật nghiờm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền,
Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn, tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ, chịu
sự giỏm sỏt của nhõn dõn, dựa vào dõn để xõy dựng Đảng, đoàn kết và lónh đạo
nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước
chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn, gúp phần
tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh, độc lập dõn tộc, dõn chủ và tiến bộ của nhõn
dõn thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị,
tư tưởng, thường xuyờn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, khụng ngừng nõng cao chất
lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.
Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất
Thuyết, Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản
Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tụi xin hứa:

giữ gỡn sự đoàn kết. cú lối sống lành mạnh. Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức. cụng tỏc xó hội nơi làm việc và nơi ở. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. điều lệ Đảng. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc. phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng. Sinh ngày 11 thỏng 02 năm 1975 Nơi sinh: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị . thống nhất trong Đảng.Tuyệt đối trung thành với mục đớch. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. bảo vệ đường lối. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. tham nhũng. ngày 5 thỏng 7 năm 2008 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kớnh gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Đảng uỷ: xó Vĩnh Thạch Tụi tờn là: Trịnh Thanh Huỳnh . đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. nghị quyết. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. chỉ thị của Đảng. phỏp luật của nhà nước. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị. lớ tưởng của Đảng. Người làm đơn Phan Văn Tuấn BÀI THU HOẠCH Họ và tờn: Trịnh Thanh Huỳnh Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------- Vĩnh Thạch. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. phục tựng kỷ luật. quan liờu. Tham gia xõy dựng. tuyờn truyền. năng lực cụng tỏc. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. phẩm chất chớnh trị. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. chăm lo đời sống vật chất. cơ hội. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. đạo đức cỏch mạng. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng. cục bộ. trung thực với Đảng. Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn.

cú lối sống lành mạnh... Tại: ... Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 26 thỏng 3 năm 1991 Tại: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày ... tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ. dõn chủ và tiến bộ của nhõn dõn thế giới...... chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị.... đề ra cương lĩnh chớnh trị......... Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn.. phỏt huy truyền thống tốt đẹp của dõn tộc.... chịu sự giỏm sỏt của nhõn dõn.......... tụi đó nhận thức được: Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam..... phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng......... tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. tụi xin hứa: . được sự giỏo dục. Đảng là một tổ chức chặt chẽ..... .... đường lối cỏch mạng đỳng đắn.. phỏp luật của nhà nước... đoàn kết. đại biểu trung thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn.. gúp phần tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh............. năng lực cụng tỏc. văn minh. năm ... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.. đạo đức cỏch mạng.. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn... Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất Thuyết................... tự chỉnh đốn............ Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại.. yờu thương đồng chớ. phẩm chất chớnh trị.. kim chỉ nam cho mọi hành động. Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam... xó hội cụng bằng..... lớ tưởng của Đảng.. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.. cơ hội. chăm lo đời sống vật chất. lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản. giàu mạnh.. .Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn.. độc lập dõn tộc.....Dõn tộc: Kinh ....... đoàn kết và lónh đạo nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng... tư tưởng. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng...Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức.. dựa vào dõn để xõy dựng Đảng... cụng tỏc xó hội nơi làm ... nghị quyết. cục bộ..... Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng.... quan liờu. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc.... thỏng .. Nghề nghiệp: Giỏo viờn Trỡnh độ văn hoỏ: 12/12 Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Nơi ở hiện nay: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Chức vụ chớnh quyền...... Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn. kỷ luật nghiờm minh. thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối cựng là chủ nghĩa cộng sản........ Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập.. dõn chủ...... điều lệ Đảng........... Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. khụng ngừng nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng......... thường xuyờn tự đổi mới..... Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị.. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn.. chỉ thị của Đảng. Tụn giỏo: Khụng .Tuyệt đối trung thành với mục đớch. nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.... phự hợp với nguyện vọng của nhõn dõn.. tham nhũng... ........... thống nhất ý chớ và hành động......... đoàn thể: .

chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. trung thực với Đảng. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. . Người làm đơn Trịnh Thanh Huỳnh . phục tựng kỷ luật. tuyờn truyền. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.việc và nơi ở. bảo vệ đường lối. thống nhất trong Đảng. giữ gỡn sự đoàn kết. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối.Tham gia xõy dựng. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful