ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi uỷ:
Trường THPT Chuyên Vị Thanh
Đảng uỷ: Thành Phố Vị Thanh
Tôi tên là: LƯU THANH DŨ .
Sinh ngày 20 thỏng 12 năm 1980
Nơi sinh: Hỏa Tiến − Vị Thanh −Hậu Giang.
Dân tộc:
Hoa . Tôn gióo: Không .
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoỏ: 12/12
Quê quán:
An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết
Chức
vụ
chớnh
quyền,
đoàn
thể: ..................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 17 thỏng 12 năm 1998
Tại:
Trường THPT Cửa Tựng – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày ... thỏng ... năm .....
Tại: ..........................................................................................................................
....
Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giỏo dục, bồi dưỡng
của chi bộ và của Đoàn, tụi đó nhận thức được:
Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn, nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.
Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập, dõn chủ, giàu mạnh,
xó hội cụng bằng, văn minh, thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối
cựng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ
Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phỏt huy
truyền thống tốt đẹp của dõn tộc, tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại, đề ra
cương lĩnh chớnh trị, đường lối cỏch mạng đỳng đắn, phự hợp với nguyện vọng
của nhõn dõn. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chớ và hành động,
lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản, yờu thương đồng chớ, kỷ
luật nghiờm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền,
Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn, tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ, chịu
sự giỏm sỏt của nhõn dõn, dựa vào dõn để xõy dựng Đảng, đoàn kết và lónh đạo
nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước
chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn, gúp phần
tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh, độc lập dõn tộc, dõn chủ và tiến bộ của nhõn
dõn thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị,
tư tưởng, thường xuyờn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, khụng ngừng nõng cao chất
lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.
Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất
Thuyết, Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản
Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tụi xin hứa:

đạo đức cỏch mạng. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối.Tuyệt đối trung thành với mục đớch. phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. cục bộ. điều lệ Đảng. chăm lo đời sống vật chất. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia xõy dựng. phục tựng kỷ luật. thống nhất trong Đảng. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. cụng tỏc xó hội nơi làm việc và nơi ở. lớ tưởng của Đảng. Sinh ngày 11 thỏng 02 năm 1975 Nơi sinh: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị . cú lối sống lành mạnh. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. tham nhũng. Người làm đơn Phan Văn Tuấn BÀI THU HOẠCH Họ và tờn: Trịnh Thanh Huỳnh Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------- Vĩnh Thạch. tuyờn truyền. phẩm chất chớnh trị. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. nghị quyết. giữ gỡn sự đoàn kết. bảo vệ đường lối. trung thực với Đảng. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. ngày 5 thỏng 7 năm 2008 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kớnh gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Đảng uỷ: xó Vĩnh Thạch Tụi tờn là: Trịnh Thanh Huỳnh . phỏp luật của nhà nước. quan liờu. chỉ thị của Đảng. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. cơ hội. Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. năng lực cụng tỏc. Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức.

đường lối cỏch mạng đỳng đắn...... Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. phỏt huy truyền thống tốt đẹp của dõn tộc. đoàn kết và lónh đạo nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng. phỏp luật của nhà nước. Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam..... dựa vào dõn để xõy dựng Đảng. tụi đó nhận thức được: Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam......... Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị......... Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng... thỏng .......Tuyệt đối trung thành với mục đớch........... phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng.. Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất Thuyết.... văn minh.. lớ tưởng của Đảng... tự chỉnh đốn. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng..... thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối cựng là chủ nghĩa cộng sản... lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản....... được sự giỏo dục..... tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn.... chăm lo đời sống vật chất................ kim chỉ nam cho mọi hành động. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ........ khụng ngừng nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. cụng tỏc xó hội nơi làm ... Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn.. đại biểu trung thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn..... Tại: ... điều lệ Đảng..Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn.. phẩm chất chớnh trị.. nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.... năng lực cụng tỏc.......... tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. tụi xin hứa: . dõn chủ. .. cơ hội. ....... Nghề nghiệp: Giỏo viờn Trỡnh độ văn hoỏ: 12/12 Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Nơi ở hiện nay: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Chức vụ chớnh quyền. dõn chủ và tiến bộ của nhõn dõn thế giới... nghị quyết.. xó hội cụng bằng... yờu thương đồng chớ... tham nhũng. chịu sự giỏm sỏt của nhõn dõn. thường xuyờn tự đổi mới.. giàu mạnh.. Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập.....Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức.. kỷ luật nghiờm minh.... độc lập dõn tộc... đạo đức cỏch mạng.. tư tưởng. chỉ thị của Đảng............. thống nhất ý chớ và hành động. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao..... đề ra cương lĩnh chớnh trị. cú lối sống lành mạnh... năm .. quan liờu....... tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại... đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn. ...... Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn........ lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc....... gúp phần tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh.... Tụn giỏo: Khụng .. đoàn thể: . Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 26 thỏng 3 năm 1991 Tại: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày . Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền.... Đảng là một tổ chức chặt chẽ..Dõn tộc: Kinh .. đoàn kết...... phự hợp với nguyện vọng của nhõn dõn. bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn...... chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị..... cục bộ...

việc và nơi ở. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. trung thực với Đảng. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. . phục tựng kỷ luật. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. giữ gỡn sự đoàn kết. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam.Tham gia xõy dựng. bảo vệ đường lối. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. Người làm đơn Trịnh Thanh Huỳnh . phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. thống nhất trong Đảng. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. tuyờn truyền.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful