ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi uỷ:
Trường THPT Chuyên Vị Thanh
Đảng uỷ: Thành Phố Vị Thanh
Tôi tên là: LƯU THANH DŨ .
Sinh ngày 20 thỏng 12 năm 1980
Nơi sinh: Hỏa Tiến − Vị Thanh −Hậu Giang.
Dân tộc:
Hoa . Tôn gióo: Không .
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoỏ: 12/12
Quê quán:
An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết
Chức
vụ
chớnh
quyền,
đoàn
thể: ..................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 17 thỏng 12 năm 1998
Tại:
Trường THPT Cửa Tựng – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày ... thỏng ... năm .....
Tại: ..........................................................................................................................
....
Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giỏo dục, bồi dưỡng
của chi bộ và của Đoàn, tụi đó nhận thức được:
Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn, nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.
Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập, dõn chủ, giàu mạnh,
xó hội cụng bằng, văn minh, thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối
cựng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ
Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phỏt huy
truyền thống tốt đẹp của dõn tộc, tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại, đề ra
cương lĩnh chớnh trị, đường lối cỏch mạng đỳng đắn, phự hợp với nguyện vọng
của nhõn dõn. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chớ và hành động,
lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản, yờu thương đồng chớ, kỷ
luật nghiờm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền,
Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn, tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ, chịu
sự giỏm sỏt của nhõn dõn, dựa vào dõn để xõy dựng Đảng, đoàn kết và lónh đạo
nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước
chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn, gúp phần
tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh, độc lập dõn tộc, dõn chủ và tiến bộ của nhõn
dõn thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị,
tư tưởng, thường xuyờn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, khụng ngừng nõng cao chất
lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.
Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất
Thuyết, Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản
Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tụi xin hứa:

Tuyệt đối trung thành với mục đớch. cục bộ. Người làm đơn Phan Văn Tuấn BÀI THU HOẠCH Họ và tờn: Trịnh Thanh Huỳnh Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------- Vĩnh Thạch. chỉ thị của Đảng. Tham gia xõy dựng. Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng. cơ hội. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. năng lực cụng tỏc. đạo đức cỏch mạng. tuyờn truyền. cụng tỏc xó hội nơi làm việc và nơi ở. chăm lo đời sống vật chất. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn. phẩm chất chớnh trị. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. quan liờu. bảo vệ đường lối. lớ tưởng của Đảng. thống nhất trong Đảng. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức. Sinh ngày 11 thỏng 02 năm 1975 Nơi sinh: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị . giữ gỡn sự đoàn kết. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. cú lối sống lành mạnh. phỏp luật của nhà nước. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. điều lệ Đảng. ngày 5 thỏng 7 năm 2008 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kớnh gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Đảng uỷ: xó Vĩnh Thạch Tụi tờn là: Trịnh Thanh Huỳnh . làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. nghị quyết. phục tựng kỷ luật. tham nhũng. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị. trung thực với Đảng. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng.

đoàn kết và lónh đạo nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng.... Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị. Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam... lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản.. Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn...... đại biểu trung thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn. Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam...........Dõn tộc: Kinh ... dõn chủ....... Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền.... ....... tụi xin hứa: . Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng..... phỏt huy truyền thống tốt đẹp của dõn tộc...Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức... chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị... cơ hội..... tự chỉnh đốn.. thống nhất ý chớ và hành động....... phỏp luật của nhà nước. Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập. kim chỉ nam cho mọi hành động..... thường xuyờn tự đổi mới... được sự giỏo dục.... tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại. văn minh.... cục bộ... đề ra cương lĩnh chớnh trị. đoàn thể: .............. phự hợp với nguyện vọng của nhõn dõn... lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng.... thỏng .. .......... bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn..... kỷ luật nghiờm minh...... quan liờu.... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.. giàu mạnh.Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn.... đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn.. gúp phần tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh. năng lực cụng tỏc... Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất Thuyết. tư tưởng. dõn chủ và tiến bộ của nhõn dõn thế giới..... khụng ngừng nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.. cú lối sống lành mạnh. năm . tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ.. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. Đảng là một tổ chức chặt chẽ.Tuyệt đối trung thành với mục đớch.. cụng tỏc xó hội nơi làm ... phẩm chất chớnh trị. chăm lo đời sống vật chất.... độc lập dõn tộc.. Nghề nghiệp: Giỏo viờn Trỡnh độ văn hoỏ: 12/12 Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Nơi ở hiện nay: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Chức vụ chớnh quyền. thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối cựng là chủ nghĩa cộng sản....... nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc........ tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn.. chỉ thị của Đảng..... Tại: ... lớ tưởng của Đảng. Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn............. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 26 thỏng 3 năm 1991 Tại: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày ....... yờu thương đồng chớ..... dựa vào dõn để xõy dựng Đảng... ............ đoàn kết. tham nhũng.... Tụn giỏo: Khụng ... tụi đó nhận thức được: Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam.. nghị quyết. xó hội cụng bằng..... phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng..... Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng... đạo đức cỏch mạng. đường lối cỏch mạng đỳng đắn....... điều lệ Đảng. chịu sự giỏm sỏt của nhõn dõn....

giữ gỡn sự đoàn kết. tuyờn truyền. phục tựng kỷ luật. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. Người làm đơn Trịnh Thanh Huỳnh . chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. bảo vệ đường lối. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam.Tham gia xõy dựng. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước.việc và nơi ở. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. thống nhất trong Đảng. trung thực với Đảng. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. . vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful