ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi uỷ:
Trường THPT Chuyên Vị Thanh
Đảng uỷ: Thành Phố Vị Thanh
Tôi tên là: LƯU THANH DŨ .
Sinh ngày 20 thỏng 12 năm 1980
Nơi sinh: Hỏa Tiến − Vị Thanh −Hậu Giang.
Dân tộc:
Hoa . Tôn gióo: Không .
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoỏ: 12/12
Quê quán:
An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết
Chức
vụ
chớnh
quyền,
đoàn
thể: ..................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 17 thỏng 12 năm 1998
Tại:
Trường THPT Cửa Tựng – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày ... thỏng ... năm .....
Tại: ..........................................................................................................................
....
Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giỏo dục, bồi dưỡng
của chi bộ và của Đoàn, tụi đó nhận thức được:
Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn, nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.
Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập, dõn chủ, giàu mạnh,
xó hội cụng bằng, văn minh, thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối
cựng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ
Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phỏt huy
truyền thống tốt đẹp của dõn tộc, tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại, đề ra
cương lĩnh chớnh trị, đường lối cỏch mạng đỳng đắn, phự hợp với nguyện vọng
của nhõn dõn. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chớ và hành động,
lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản, yờu thương đồng chớ, kỷ
luật nghiờm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền,
Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn, tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ, chịu
sự giỏm sỏt của nhõn dõn, dựa vào dõn để xõy dựng Đảng, đoàn kết và lónh đạo
nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước
chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn, gúp phần
tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh, độc lập dõn tộc, dõn chủ và tiến bộ của nhõn
dõn thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị,
tư tưởng, thường xuyờn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, khụng ngừng nõng cao chất
lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.
Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất
Thuyết, Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản
Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tụi xin hứa:

chỉ thị của Đảng. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phẩm chất chớnh trị. lớ tưởng của Đảng. ngày 5 thỏng 7 năm 2008 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kớnh gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Đảng uỷ: xó Vĩnh Thạch Tụi tờn là: Trịnh Thanh Huỳnh . thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. tham nhũng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. cục bộ. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. thống nhất trong Đảng. điều lệ Đảng. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. Người làm đơn Phan Văn Tuấn BÀI THU HOẠCH Họ và tờn: Trịnh Thanh Huỳnh Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------- Vĩnh Thạch. cú lối sống lành mạnh. cụng tỏc xó hội nơi làm việc và nơi ở. bảo vệ đường lối. Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn. nghị quyết. cơ hội. Sinh ngày 11 thỏng 02 năm 1975 Nơi sinh: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị . chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng. phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng. năng lực cụng tỏc. phục tựng kỷ luật. quan liờu. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc. Tham gia xõy dựng. phỏp luật của nhà nước. tuyờn truyền.Tuyệt đối trung thành với mục đớch. trung thực với Đảng. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức. giữ gỡn sự đoàn kết. đạo đức cỏch mạng. chăm lo đời sống vật chất.

. Tụn giỏo: Khụng . Đảng là một tổ chức chặt chẽ.......... thường xuyờn tự đổi mới...... phự hợp với nguyện vọng của nhõn dõn.... Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam............. tư tưởng.. tụi xin hứa: ..... tụi đó nhận thức được: Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam..... độc lập dõn tộc. Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.. Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn..Dõn tộc: Kinh ..... phẩm chất chớnh trị. năng lực cụng tỏc.. chỉ thị của Đảng................ dựa vào dõn để xõy dựng Đảng..Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức....... phỏp luật của nhà nước..... đại biểu trung thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn. tham nhũng. Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng......... yờu thương đồng chớ... Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền.. điều lệ Đảng. kim chỉ nam cho mọi hành động.. gúp phần tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh.. văn minh..... bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn........... thỏng .. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.... chăm lo đời sống vật chất... . cục bộ.. nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.. dõn chủ và tiến bộ của nhõn dõn thế giới...... phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng......... giàu mạnh..... nghị quyết.......... khụng ngừng nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng. kỷ luật nghiờm minh... phỏt huy truyền thống tốt đẹp của dõn tộc.. lớ tưởng của Đảng....... năm ... quan liờu.. Nghề nghiệp: Giỏo viờn Trỡnh độ văn hoỏ: 12/12 Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Nơi ở hiện nay: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Chức vụ chớnh quyền....... chịu sự giỏm sỏt của nhõn dõn..... lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản... Tại: . tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn.. Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập. tự chỉnh đốn. đề ra cương lĩnh chớnh trị.. . thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối cựng là chủ nghĩa cộng sản. tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại... cú lối sống lành mạnh... tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ.....Tuyệt đối trung thành với mục đớch..... lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc... Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. thống nhất ý chớ và hành động.... đường lối cỏch mạng đỳng đắn.. được sự giỏo dục. đạo đức cỏch mạng. cụng tỏc xó hội nơi làm .. đoàn thể: ..... ........... Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 26 thỏng 3 năm 1991 Tại: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày .... đoàn kết... cơ hội. Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất Thuyết...... tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị.... xó hội cụng bằng. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn.. Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị.. đoàn kết và lónh đạo nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng... dõn chủ. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng.....Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn.

bảo vệ đường lối. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. thống nhất trong Đảng. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. tuyờn truyền. .việc và nơi ở. phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người làm đơn Trịnh Thanh Huỳnh . làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn.Tham gia xõy dựng. giữ gỡn sự đoàn kết. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. trung thực với Đảng. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. phục tựng kỷ luật.