ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi uỷ:
Trường THPT Chuyên Vị Thanh
Đảng uỷ: Thành Phố Vị Thanh
Tôi tên là: LƯU THANH DŨ .
Sinh ngày 20 thỏng 12 năm 1980
Nơi sinh: Hỏa Tiến − Vị Thanh −Hậu Giang.
Dân tộc:
Hoa . Tôn gióo: Không .
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoỏ: 12/12
Quê quán:
An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết
Chức
vụ
chớnh
quyền,
đoàn
thể: ..................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 17 thỏng 12 năm 1998
Tại:
Trường THPT Cửa Tựng – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày ... thỏng ... năm .....
Tại: ..........................................................................................................................
....
Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giỏo dục, bồi dưỡng
của chi bộ và của Đoàn, tụi đó nhận thức được:
Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn, nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc.
Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập, dõn chủ, giàu mạnh,
xó hội cụng bằng, văn minh, thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối
cựng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ
Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phỏt huy
truyền thống tốt đẹp của dõn tộc, tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại, đề ra
cương lĩnh chớnh trị, đường lối cỏch mạng đỳng đắn, phự hợp với nguyện vọng
của nhõn dõn. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chớ và hành động,
lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản, yờu thương đồng chớ, kỷ
luật nghiờm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền,
Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn, tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ, chịu
sự giỏm sỏt của nhõn dõn, dựa vào dõn để xõy dựng Đảng, đoàn kết và lónh đạo
nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước
chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn, gúp phần
tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh, độc lập dõn tộc, dõn chủ và tiến bộ của nhõn
dõn thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị,
tư tưởng, thường xuyờn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, khụng ngừng nõng cao chất
lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.
Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất
Thuyết, Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản
Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tụi xin hứa:

giữ gỡn sự đoàn kết. trung thực với Đảng. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. bảo vệ đường lối. thống nhất trong Đảng. cụng tỏc xó hội nơi làm việc và nơi ở. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. phỏp luật của nhà nước. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn. nghị quyết. điều lệ Đảng. cục bộ. Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn. phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. đạo đức cỏch mạng. cú lối sống lành mạnh. phục tựng kỷ luật. cơ hội. đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn.Tuyệt đối trung thành với mục đớch. Tham gia xõy dựng. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước. chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị. phẩm chất chớnh trị. năng lực cụng tỏc. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. Sinh ngày 11 thỏng 02 năm 1975 Nơi sinh: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị . quan liờu. ngày 5 thỏng 7 năm 2008 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kớnh gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Đảng uỷ: xó Vĩnh Thạch Tụi tờn là: Trịnh Thanh Huỳnh . phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tuyờn truyền. Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn. chỉ thị của Đảng. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. lớ tưởng của Đảng. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc. chăm lo đời sống vật chất. tham nhũng. Người làm đơn Phan Văn Tuấn BÀI THU HOẠCH Họ và tờn: Trịnh Thanh Huỳnh Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------- Vĩnh Thạch. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng.

. lóng phớ và cỏc biểu hiện tiờu cực khỏc.......... tinh thần và bảo vệ quyền lợi chớnh đỏng của nhõn dõn... Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh: ngày 26 thỏng 3 năm 1991 Tại: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Được chi bộ xột là cảm tỡnh Đảng: ngày .... chỉ thị của Đảng. lấy tập trung dõn chủ làm nguyờn tắc tổ chức cơ bản... tự chỉnh đốn. phỏt huy truyền thống tốt đẹp của dõn tộc.... tụi xin hứa: . Đảng kết hợp chủ nghĩa yờu nước chõn chớnh với chủ nghĩa quốc tế trong sỏng của giai cấp cụng nhõn...... thực hiện thành cụng chủ nghĩa xó hội và cuối cựng là chủ nghĩa cộng sản. Nghề nghiệp: Giỏo viờn Trỡnh độ văn hoỏ: 12/12 Quờ quỏn: Triệu Giang – Triệu Phong – Quảng Trị Nơi ở hiện nay: Vĩnh Kim – Vĩnh Linh – Quảng Trị Đơn vị cụng tỏc: Trường THCS Tụn Thất Thuyết Chức vụ chớnh quyền..... nhõn dõn lao động và của cả dõn tộc. tiếp thu tinh hoa trớ tuệ của nhõn loại.. tớch cực tham gia cụng tỏc quần chỳng. chịu sự giỏm sỏt của nhõn dõn........ tư tưởng...... phục tựng tuyết đối sự phõn cụng và điều động của Đảng... thỏng . Đảng lấy chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tư tưởng Hồ Chớ Minh làm nền tảng tư tưởng. Đảng là một tổ chức chặt chẽ.... Tụn giỏo: Khụng .. đạo đức cỏch mạng... chăm lo đời sống vật chất..... xó hội cụng bằng. phỏp luật của nhà nước.......... đoàn kết.. nghị quyết.. tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ của nhõn dõn.... Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.... độc lập dõn tộc...... đường lối cỏch mạng đỳng đắn. Nay tụi tự nguyện viết đơn này kớnh gửi chi uỷ Trường THCS Tụn Thất Thuyết. điều lệ Đảng.......... Đảng cộng sản Việt Nam được xõy dựng vững mạnh về chớnh trị. thống nhất ý chớ và hành động..... phẩm chất chớnh trị. văn minh. dựa vào dõn để xõy dựng Đảng. cú lối sống lành mạnh. bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn.. lớ tưởng của Đảng. cục bộ. ......... giàu mạnh.. kim chỉ nam cho mọi hành động..... được sự giỏo dục. đoàn kết và lónh đạo nhõn dõn tiến hành sự nghiệp cỏch mạng... tụi đó nhận thức được: Đảng là đội tiờn phong của giai cấp cụng nhõn Việt Nam.... dõn chủ và tiến bộ của nhõn dõn thế giới.Liờn hệ chặt chẽ với nhõn dõn. thường xuyờn tự đổi mới. . phự hợp với nguyện vọng của nhõn dõn. đoàn thể: .... tụn trọng và phỏt huy quyền làm chủ..........Dõn tộc: Kinh ..... gúp phần tớch cực vào sự nghiệp hoà bỡnh.. cụng tỏc xó hội nơi làm . Qua nghiờn cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.... tham nhũng.... đề ra cương lĩnh chớnh trị. khụng ngừng nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ Đảng viờn và năng lực lónh dạo cỏch mạng của Đảng.... quan liờu. kỷ luật nghiờm minh. Đảng uỷ xó Vĩnh Thạch xột cho tụi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam..... Đảng gắn bú mật thiết với nhõn dõn. dõn chủ. Tại: ......... ........ năm .... năng lực cụng tỏc............. đại biểu trung thành lợi ớch của giai cấp cụng nhõn..... đấu tranh chống chủ nghĩa cỏ nhõn... Mục đớch của Đảng là xõy dựng nước Việt Nam độc lập......... chấp hành nghiờm chỉnh cương lĩnh chớnh trị.......Tuyệt đối trung thành với mục đớch.Khụng ngừng học tập nõng cao trỡnh độ kiến thức. yờu thương đồng chớ............ cơ hội......... Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.......

Tham gia xõy dựng.việc và nơi ở. phục tựng kỷ luật. tuyờn truyền. thường xuyờn tự phờ bỡnh và phờ bỡnh. . phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. xứng đỏng là Đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam. chớnh sỏch và tổ chức của Đảng. Tụi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiờu cỏch mạng của Đảng. vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện đường lối. bảo vệ đường lối. Người làm đơn Trịnh Thanh Huỳnh . thống nhất trong Đảng. giữ gỡn sự đoàn kết. trung thực với Đảng. sinh hoạt Đảng và đúng Đảng phớ quy định. làm cụng tỏc phỏt triển Đảng viờn. chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của nhà nước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful