P. 1
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

|Views: 13,571|Likes:
Được xuất bản bởiMac Thi Thu Ha

More info:

Published by: Mac Thi Thu Ha on Dec 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

I.

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: a)Cơ sở khách quan: -Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh +Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động. Trong nước chính quyền triều Nguyễn đã lần lượt ký kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam. Đến cuối thế kỷ XIX, các cuộc khởi nghĩa vũ trang dưới khẩu hiệu “Cần Vương” cuối cùng cũng thất bại. Hệ tư tưởng phong kiến đã tỏ ra lỗi thời trước các nhiệm vụ lịch sử. Các cuộc khai thác thuộc địa khiến nước ta có sự biến chuyển và phân hóa, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt đầu xuất hiện đây chính là tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước giải phóng dân tộc Việt Nam cuôi thế kỷ XX. Cùng thời điểm đó cũng có rất nhiều phong trào yêu nước đã nổ ra nhưng đều thất bại vì do chưa có hướng đi đúng đắn. Vì vậy mà phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường mới. +Bối cảnh quốc tế Thế giới trong giai đoạn này cũng đang có những biến chuyển to lớn. Chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do chuyển sang độc quyền đã xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa. Chính vì vậy đã dẫn đến các cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân chống lai sự bóc lột của chúng. Lên đến đỉnh điểm là cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập chính quyền Xô Viết, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử loài người. Với thắng lợi đó nhiều dân tộc thuộc địa của đế quốc Nga đã được tự do, được hưởng quyền tự quyết, hình thành nên các quốc gia độc lập. Những tiền đề tư tưởng-lý luận -Giá trị truyền thống dân tộc Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền thống hết sức đặc sắc và cao quý của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng, lý luận xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất, là tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng, là ý thức vượt mọi khó khăn, thử thách,... Trong những giá trị đó,chủ nghĩa yêu nước là tư tưởng, tình cảm cao quý, thiêng liêng nhất, là cội nguồn của trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm của người Việt Nam cũng là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc. Nó đã ăn sâu vào từng tiềm thức, vào ý chí và hành động của mỗi chúng ta. Chính từ thực tiễn đó mà Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quyw báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. -Tinh hoa dân tộc

Nhờ vào con đường nhận thức chân lý như vậy mà lý luận của Hồ Chí Minh mang giá trị khach quan. Từ những nhân thức ban đầu về chủ nghĩa Lênin Hồ Chí Minh đã tiến dần tới nhận thức “lý tính”. giúp đời. hòa mục. đó là các vọng về một xã hội bình trị. đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc cụ thể để khái quát thành lý luận. tư tưởng nhập thế. đề cao văn hóa lễ giáo. hấp thụ và một vốn chinh trị. phương pháp biện chứng để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. vốn hiểu biết phong phú. Rútxô (Rousso). Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát. không sao chép giáo điều. được tich lũy quan thực tiễn hoạt động đáu tranh vì mục tiêu cứu nước và giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh đã tự làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại. quan điểm.Kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với các thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây –đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa Hồ Chí Minh. cách mạng và khoa học. làm phong phú thêm sự hiểu biết của mình. trên hành trình cứu nước. Cùng với tư tưởng triết học phương Đông Hồ Chí Minh còn nghiên cứu tiếp thu ảnh hưởng của nền văn hóa dân chủ và cáh mạng phương Tây. Người đã rút ra kinh nghiệm từ những bậc tiền bối đi trước để có một con đường đi đúng đắn. đem lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn và được kiểm nghiệm trong thực tiễn. không dập khuôn máy móc.Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Người trực tiếp đọc và tiếp thu các tư tưởng về tự do. nắm lấy cái tinh thần cái bản chất. Để rồi tiếp thu học thuyết của các ông một cách chọn lọc. Việc tiếp thu chủ nghĩa Mác.…đặc biệt là bản Tuyên ngôn nhân quyền của Đại cách mạng Pháp. là triết lý nhân sinh. nhận xét thực tiễn. tạo ra truyền thống hiếu học. vừa gạn lọc đẻ từ tầm cao trí thức nhân lọại mà suy nghĩ. Nói tóm lại. vân dụng và phát triển. Hồ Chí Minh đã khám phá ra các quy luật vận động xã hội. chứ không đi tìm những kết luận có sẵn trong sách vở. tu dưỡng tính. Người vận dụng lập trường.Lênin theo phương pháp mácxít. Người tiếp thu lý luận Mác. -Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn . đồng thời hình thành những cơ sở quan trọng để tạo nên những thành công trong lĩnh vực hoạt động lý luận của Người về sau. b) Nhân tố chủ quan -Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh Trong những năm tháng đi tìm con đường cứu nước. Hồ Chí Minh đã chắt lọc lấy những gì tinh túy nhất và Người đã tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo và Phật giáo. hòa đồng. bình đẳng qua các tác phẩm Vonte (Voltaire).trở lại nghiên cứu chủ nghĩa Mác sâu sắc hơn. hành đạo.Lênin Chủ nghĩa Mác. Đối với văn hóa phương Đông. Đông và Tây vừa tiếp thu.Lênin ở Hồ Chí Minh diễn ra trên nền tảng của những tri thức văn hóa tinh túy được chắt lọc. Đó là triết lý hành động. -Chủ nghĩa Mác. kế thừa và đổi mới. lựa chọn.

có phương pháp. Vì vậy. là tâm hồn của một nhà yêu nước chân chính. Luôn tin vào nhân dân. cộng với đầu óc phê phán tinh tường.Phẩm chất. đánh giá các sự vật. tài năng đó được biểu hiện trước hết ở tư tưởng độc lập. khiêm tốn. Tóm lại. sáng tạo. tự chủ. trên cơ sở đó xây dựng hệ thống quan điểm lý luận toàn diên. nhạy bén với cái mới. ham học hỏi. Vận dụng . Và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng Việt Nam hiện đại. sáng suốt trong việc nhận xét. có đầu óc thực tiễn. Hồ Chí Minh đã khám phá ra lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại mới. sự việc chung quanh mà còn được biểu hiện ở bản lĩnh kiên định. II. sẵn sang chịu đựng sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. bình dị. sâu sắc và sáng tạo về cách mạng Việt Nam.…Không những thế nó còn được biểu hiện ở sự khổ công học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại. một trái tim yêu nước thương dân. tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện khách quan và chủ quan của truyên thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng. hạnh phúc của đồng bào.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->