BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG RƠ MOOC THÁNG 12/2010

Số

16. TÊN HÀNG, QUY CÁCH

17. MÃ SỐ

18. XUẤT

TT

PHẨM CHẤT

HÀNG HOÁ

XỨ

19. LƯỢNG

20. ĐƠN

22. ĐƠN GIÁ

VỊ TÍNH

VND

1

Khóa gù cố định - Single with box

6901900

Hongkong

200

CAI

420,000

2

Đèn tín hiệu - 01-193, height 200, seat 94, with 113

2209000

Hongkong

20

CAI

88,000

3

Bàn xoay - 1208, double tracks

6901900

Hongkong

1

CAI

6,160,000

4

Móc - 190KN

6000000

Hongkong

1

CAI

18,050,000

5

Thanh móc - 50mm

6000000

Hongkong

1

CAI

3,200,000

6

Đèn đuôi - 01-204, X-068-A

2209000

Hongkong

50

CAI

130,000

7

ắc Chịu lực - 2"

Hongkong

35

CAI

755,000

8

Trục - Fuwa Type, 13T

3102420

Hongkong

20

CAI

17,700,000

9

Hệ thống treo - Fuwa Type, with leaf spring 90*16*9

8801420

Hongkong

20

CAI

19,350,000

10 Chân chống - Fuwa type 28T, CL28-FT02

6901900

Hongkong

50

CAI

4,350,000

11 Chân chống - Fuwa type 28T, CL28-JT02

6901900

Hongkong

50

CAI

4,350,000

Hongkong

50

CAI

85,000

Hongkong

200

CAI

300,000

Hongkong

50

CAI

355,000

Hongkong

100

CAI

50,000

Hongkong

50

CAI

4,600,000

Hongkong

100

CAI

2,100,000

Hongkong

50

CAI

320,000

Hongkong

200

CAI

380,000

Hongkong

200

CAI

400,000

Hongkong

40

CAI

17,800,000

12 Đầu ghim điện 7 lõi (7 pin socket)
13 Khóa gù cố định - Single without box
14 Khóa gù cố định - Gooseneck trailer
15 Tay nối hơi - Glan couple
16 Chân chống - York type 28T CL28-YT00
17 Lá nhíp - 90*16*9
18 Van phân phối khí - Re-6 Relay Valve
19 Giò gà - 380mm
20 Giò gà - 420mm
21 Trục - York type, 13T

6901900

5901000
6901900
6901900
8309010
6901900
8801420
8309010
8801420
8801420
3102420

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT, GIAO HÀNG TẠI KHO BÌNH DƯƠNG

Các chi tiết liên quan vui lòng liên lạc : A Quế - HP : 0903778608 Email : trading@aq-vn.com