P. 1
Quan Trac Moi Truong

Quan Trac Moi Truong

|Views: 147|Likes:
Được xuất bản bởiAnh Pham

More info:

Published by: Anh Pham on Dec 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ: Đại học Bộ môn/Ngành đào tạo: Khoa học Môi trường

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Học phần: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Mã học phần: 83471 2. Số tín chỉ: 02 Số tiết: 30 (Lí thuyết: 30; Thực hành: 0) 3. Điều kiện để học học phần: Đã học xong Hóa học Môi trường, Hóa Phân tích 4. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện việt thu mẫu và phân tích một cách hoàn thiện, lựa chọn vị trí quan trắc và đánh giá các kết quả quan trắc được. Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường. 5. Chương trình chi tiết: Chương 1: Khái niệm 1.1 Định nghĩa quan trắc môi trường 1.2 Mục tiêu môi trường 1.3 Chương trình quan trắc môi trường 1.4 Trạm và mạng lưới quan trắc 1.5 Lấy mẫu Chương 2: Quan trắc môi trường ở VN 2.1 Lịch sử phát triển 2.2 Mạng lưới quan trắc 2.3 Quy hoạch mạng lưới quan trắc đến năm 2020 Chương 3: Quan trắc môi trường nước 3.1 Các thông số chất lượng nước 3.2 Thông số quan trắc 3.3 Lựa chọn địa điểm 3.4 Tần suất và thời gian quan trắc 3.5 Các dạng mẫu 3.6 Thiết bị lấy mẫu, Bảo quản mẫu 3.7 QA-QC trong lấy mẫu nước 3.8 Đo đạc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm Chương 4: Quan trắc môi trường không khí 4.1 Tổng quan ô nhiễm không khí và tiếng ồn 4.2 Mục đích quan trắc môi trường không khí (QTMTKK) 4.3 Các bước thực hiện 4.4 Lấy mẫu và phân tích mẫu không khí

Weiner and P. Viện Môi Trường và Tài Nguyên. Bộ Khoa học và Công nghệ. 19th edition. Ô Nhiễm Không Khí. 2005. NXB Giáo dục.P.HCM. Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.AarneVesilind.7 7. 7. J.2. Hoá Học Phân Tích – Các phương pháp định lượng hoá học. NXB Nông nghiệp. Giáo trình Quan Trắc Môi trường. Nguyễn Tinh Dung. 7. thực hành: hệ số 0. Viện Môi trường và Tài nguyên.1. S K Agarwal.Nước. 1995. Publishing Corp. 5. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 4th edition.1. Hà Nội. APHA – AWWA – WEF. Nguyễn Viết Ngoạn TS. Viện Thổ Nhưỡng Nông Hoá.4. DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA GIẢNG VIÊN TS. Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐH Quốc Gia TP. 11. 2000. Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường. 4. Hình thức thi học phần: Thi tự luận 7. 1998.Điểm thảo luận. Hà Nội. NXB ĐH Quốc Gia. 2000.HCM. từ 1995 đến 1999. 10. Lê Trình. 6. Hà Nội. Sổ tay phân tích Đất . Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.H. Tài liệu giảng dạy xét nghiệm lý hoá nước. 12. Đinh Xuân Thắng. NXBGD. New Delhi : A. Hoá Học Phân Tích – Các phương pháp định lượng hoá học. 8. Phòng lý hoá nước. Giáo trình xét nghiệm các chỉ tiêu nước và nước thải. 2. Tài liệu học tập: 1. 9. 2001. 3.5 Quan trắc môi trường không khí xung quanh 6. Cách đánh giá học phần: 7. Boston. Cách đánh giá: Điểm học phần là điểm trung bình chung của các điểm bộ phận. . 1998. APHA. Phạm Nguyễn Kim Tuyến ThS.Điểm chuyên cần: hệ số 0. Butterworth-Heinemann. Các điểm bộ phận và hệ số của chúng: . Ruth F. 1997. 1997. Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐH Quốc Gia TP. Cây Trồng.Điểm thi: hệ số 0. Nguyễn Tinh Dung. Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về Môi trường. Viện Vệ Sinh Y Tế Công Cộng. Phân Bón. 1998. Environmental monitoring. Environmental Pollution and control.2 . 2005.3. Nguyễn Xuân Dũ . AWWA-WPCF.Jeffrey Peirce.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->