Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

UBND xã Vân Phú
BQL quỹ PTCĐ khu 5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản họp dân
Thời gian: 7h30, ngày 20 tháng 5 năm 2009. Tại hội trường khu 5 xã Vân
Phú.
Tổng số hộ dân : 55 hộ (mỗi hộ 01 người).
Chủ toạ: ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng khu – trưởng BQL quỹ PTCĐ.
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thế – Trưởng ban MT khu 5.
Nội dung:

A. Thảo luận về vấn đề kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở làm đường bê tông
ra khu tái định cư Gò Na.
1, Công bố khái quát công trình.
- Khối lượng:
+ Chiều dài 620 m.
+ Chiều rộng 4 m
+ Độ dày 0,15m.
+ Trên lớp cát đệm 5m
- Quy cách xây dựng: theo Mac bê tông 200 (tỷ lệ 1:2:3).
2, Chi phí:
TT
I
1.1
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Phần hỗ trợ

Xi măng

Tấn

120,9

800.000

M3
M3
M3

316,2
223,2
13.957,44

110.000
80.000
400

96.720.000
96.720.000
101.378.000
34.782.000
17.856.000
5.580.000

M3

372

80.000

29.760.000

Ca

2

3.600.000

7.200.000
6.200.000
198.098.000

Phần dân đóng góp

Sỏi
Cát vàng
Nước
Nhân công
Khoán
Máy móc
San ủi, lu lèn
Chi phí khác
Cộng

Thành tiền

Ghi
chú

Tổng dự toán toàn bộ: 198.098.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu
không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

* Hội nghị bàn ngày khởi công: . * Số còn lại 30 hộ: + Hộ khá giả: 16 hộ đóng góp 1 lần vào ngày 29/5/2009.Thủ quỹ .Tổ trưởng Ông Nguyễn Tuấn Đảm . san ủi mặt bằng vào ngày 2/6/2009. Mức đóng góp: 1. . 1.750 đồng x 4 hộ = 1. 2.382. Tổng số hộ sử dụng: 55 hộ.1.Nhóm trưởng tiết kiệm -Tổ phó Ông Nguyễn Văn Hộ .137 đồng/hộ.Thành viên cộng đồng . + Hộ trung bình: 14 hộ xin đóng làm 2 lần: ngày 29/5 và ngày 5/6/09. * Hộ cận nghèo: 17 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. 2.Mỗi hộ nghèo sau khi trừ miễn giảm phải nộp: 1.B. C.843. * Hộ khó khăn: 4 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. .Trưởng ban MT khu Bà Nguyễn Thị Mót . Số vay được sẽ nộp đủ khi nhận được tiền vay.000 đồng.Phó BQL quỹ.Động thổ. kế toán.Thành viên cộng đồng Bà Bà Nguyễn Thị Thế .Chi hội trưởng phụ nữ .Trưởng xóm .01 hộ giảm 460. 01 hộ đóng thêm: 36. Địa điểm nộp tiền tại nhà văn hoá khu 5. Bà Phạm Thị Thanh Hoà . Cụ thể: . Bầu Ban quản lý dự án: Ban xây dựng: Ông Nguyễn Đình Lại . . thủ quỹ cùng nhau thu tiền của các nhóm đề nghị các hộ tự giác nộp tiền vào 14h ngày 29/5/2009. * Số còn lại 51 hộ. kỳ 2 vào 14h ngày 5/6/2009.Trưởng khu trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu.137 đồng Vậy 51 hộ còn lại đóng góp với số tiền là: 1.Các hộ bàn miễn giảm và mức đóng góp cụ thể: * Hộ nghèo: 4 hộ giảm 1/4 mức đóng góp.Kế toán Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất .250 đồng. * Số hộ đề nghị trả góp (Hộ cận nghèo.843. * Ban quản lý.879.Tổ viên .Đổ bê tông ngày 10/6/2009. Biểu quyết 55/55 hộ = 100% theo phương án đã bàn trên.000 đồng/hộ (chưa trừ cho các hộ khó khăn). hộ được giảm) 25 hộ xin đề nghị vay vốn. hộ khó khăn. Thảo luận mức đóng góp của cộng đồng.

/. . Các hộ cùng bàn chọn cách làm và thợ thi công: 2 cách làm: . Chủ trì Nguyễn Văn Nhất Thư ký Nguyễn Thị Thế . Hội nghị nhất trí biểu quyết 55/55 hộ = 100%. Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày. giảm tiền đóng góp. Các hộ dân biểu quyết 55/55 hộ = 100% chọn làm theo cách 2 để tạo công ăn việc làm cho các hộ khó khăn.C.Khoán gọn cho đội thi công.Ban xây dựng cùng cộng đồng khảo sát vật liệu.

720.15 m.760.957.khu 5 .Trong đó nhà nước hỗ trợ là: 96.200.378.720.000 đồng (Chín mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).098.000 M3 372 80.098.4 2.44 110.000 198. Tổng dự toán toàn bộ: 198. chi phí xây dựng: TT 1 1.000 29.600.Hạnh phúc Vân phú.000 5.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).000 96.782.000 80.6 2. Trên lớp cát đệm 5m.000 34.000 101.000 400 96.2 223.9 800.3 2.000 Ca 2 3.7 2.856. lu lèn Chi phí khác Cộng Thành tiền Ghi chú C.000 M3 M3 M3 316.000 7. .000 Phần dân đóng góp Sỏi Cát vàng Nước Nhân công Khoán Máy móc San ủi.8 Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Phần hỗ trợ Xi măng Tấn 120. Chiều cao: 0.1 2. Chiều rộng: 4 m. Dự toán tổng thể: Đoạn đường thi công: Chiều dài: 620 m.000 6.xã Vân Phú A. Cống thoát nước ỉ33 B.Ban quản lý quỹ PTCĐ khu 5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập .720.2 2. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự toán kinh phí Xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na . .200.000 17.580.5 2.2 13.1 2 2.Tự do .

000 – 96.Số còn lại dân phải đóng: 198. ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn) . - 4 hộ khó khăn.000 đồng 55 (Một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn) Trong đó: - 4 hộ nghèo. .720.000 = 101.16 hộ khá giả..000 đồng (Một trăm linh một triệu. Số còn lại 24 hộ gồm:.17 hộ cận nghèo.378. T/m Ban quản lý quỹ PTCĐ khu Trưởng ban Nguyễn Văn Nhất . .Các hộ dân phải đóng góp : 55 hộ 101.14 hộ trung bình Trên đây là dự toán xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na tại khu 5 – xã Vân Phú thời gian dự định thi công trong quý II năm 2009.843.378.098.000 Số tiền 01 hộ = phải nộp = 1.

000đ/ TV.Mức sống của các hộ: Thu nhập thấp.TP Việt Trì.Thành viên vay vốn: 25 người.Cách trả vốn gốc: 80.000. Những thông tin cơ bản của nhúm vay vốn . + Chiều cao: 0. giám sát: 1-Ban xây dung gồm: Ông Nguyễn Đình Lại Ông Nguyễn Tuấn Đảm . III. . + Rộng: 4 m.BCĐ quỹ PTCĐ xã Vân Phú Ban quản lý quỹ PTCĐ khu5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập . Phân công theo dõi. Nội dung đề nghị: 1.Trong đó: + 50% lãi xuất thu được nộp về thành phố.Quy cách: + Chiều dài đường: 620 chiều.Mức vay: 2. Số tiền vay: 50. . . (Có dự toán kèm theo).Hạnh phúc Số: 02 /DA .Mục đích: Làm đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na.. ( Có danh sách kốm theo) 2 . . 4.15m.000 đ/ TV/ thỏng.Cách trả lãi xuất: 8. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự án xin vay vốn của quỹ phát triển cộng đồng TP Việt Trì I. II.Địa chỉ: Khu 5 .xã Vân Phú . + 50% lãi xuất thu được để ở nhóm.000.Thời gian vay: 25 tháng.BCĐ Vân phú.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).000đ/ TV/Tháng. .Tự do . 3. 5.

Ông Nguyễn Văn Hộ Bà Bà Nguyễn Thị Thế Bà Nguyễn Thị Mót 2./. Ban quản lý khu Trưởng ban TM.Chi hội trưởng phụ nữ . Chúng tôi xin hứa và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. Bà Phạm Thị Thanh Hoà . hội LHPN xã Tm. BCĐ PTCĐ xã Trưởng ban Xét duyệt của BQL Quỹ PTCĐ Thành phố . Tm.Trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu. chấp hành tốt quy chế hoạt động của quỹ.Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất . lãi đúng thời hạn. Ban quản lý quỹ khu kính đề nghị Ban quản lý quỹ phát triển cộng đồng Thành phố xem xét. trả gốc.Phó BQL quỹ PTCĐ khu. Nếu vi phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. tạo điều kiện để chúng tôi được vay vốn của Quỹ phát triển cộng đồng Thành phố.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful