P. 1
Biên bản họp dân-K5-VP-tong hop

Biên bản họp dân-K5-VP-tong hop

|Views: 1,319|Likes:
Được xuất bản bởiHngVo

More info:

Published by: HngVo on Dec 27, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

UBND xã Vân Phú

BQL quỹ PTCĐ khu 5Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBiên bản họp dân

Thời gian: 7h30, ngày 20 tháng 5 năm 2009. Tại hội trường khu 5 xã Vân
Phú.
Tổng số hộ dân : 55 hộ (mỗi hộ 01 người).
Chủ toạ: ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng khu – trưởng BQL quỹ PTCĐ.
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thế – Trưởng ban MT khu 5.
Nội dung:
A. Thảo luận về vấn đề kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở làm đường bê tông
ra khu tái định cư Gò Na.
1, Công bố khái quát công trình.
- Khối lượng: + Chiều dài 620 m.
+ Chiều rộng 4 m
+ Độ dày 0,15m.
+ Trên lớp cát đệm 5m
- Quy cách xây dựng: theo Mac bê tông 200 (tỷ lệ 1:2:3).
2, Chi phí:

TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Ghi
chú
I Phần hỗ trợ 96.720.000
1.1 Xi măng Tấn 120,9 800.000 96.720.000
II Phần dân đóng góp 101.378.000
1 Sỏi M
3
316,2 110.000 34.782.000
2 Cát vàng M
3
223,2 80.000 17.856.000
3 Nước M
3
13.957,44 400 5.580.000
4 Nhân công
5 Khoán M
3
372 80.000 29.760.000
6 Máy móc
7 San ủi, lu lèn Ca 2 3.600.000 7.200.000
8 Chi phí khác 6.200.000
Cộng 198.098.000

Tổng dự toán toàn bộ: 198.098.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu
không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

B. Thảo luận mức đóng góp của cộng đồng;
1. Tổng số hộ sử dụng: 55 hộ.
2. Mức đóng góp: 1.843.000 đồng/hộ (chưa trừ cho các hộ khó khăn).
2.1- Các hộ bàn miễn giảm và mức đóng góp cụ thể:
* Hộ nghèo: 4 hộ giảm 1/4 mức đóng góp. Cụ thể:
- 01 hộ giảm 460.750 đồng x 4 hộ = 1.843.000 đồng.
- Mỗi hộ nghèo sau khi trừ miễn giảm phải nộp: 1.382.250 đồng.
* Số còn lại 51 hộ, 01 hộ đóng thêm: 36.137 đồng
Vậy 51 hộ còn lại đóng góp với số tiền là: 1.879.137 đồng/hộ.
* Hộ cận nghèo: 17 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp.
* Hộ khó khăn: 4 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp.
* Số hộ đề nghị trả góp (Hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ được giảm) 25 hộ
xin đề nghị vay vốn. Số vay được sẽ nộp đủ khi nhận được tiền vay.
* Số còn lại 30 hộ:
+ Hộ khá giả: 16 hộ đóng góp 1 lần vào ngày 29/5/2009.
+ Hộ trung bình: 14 hộ xin đóng làm 2 lần: ngày 29/5 và ngày 5/6/09.
* Ban quản lý, kế toán, thủ quỹ cùng nhau thu tiền của các nhóm đề nghị các
hộ tự giác nộp tiền vào 14h ngày 29/5/2009, kỳ 2 vào 14h ngày 5/6/2009. Địa
điểm nộp tiền tại nhà văn hoá khu 5.
* Hội nghị bàn ngày khởi công:
- Động thổ, san ủi mặt bằng vào ngày 2/6/2009.
- Đổ bê tông ngày 10/6/2009.
Biểu quyết 55/55 hộ = 100% theo phương án đã bàn trên.
C. Bầu Ban quản lý dự án:
Ban xây dựng:
Ông Nguyễn Đình Lại - Trưởng xóm - Tổ trưởng
Ông Nguyễn Tuấn Đảm - Nhóm trưởng tiết kiệm -Tổ phó
Ông Nguyễn Văn Hộ - Thành viên cộng đồng - Tổ viên
Bà Bà Nguyễn Thị Thế - Trưởng ban MT khu - Thủ quỹ
Bà Nguyễn Thị Mót - Thành viên cộng đồng - Kế toán
Ban giám sát:
Ông Nguyễn Văn Nhất - Trưởng khu trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu.
Bà Phạm Thị Thanh Hoà - Chi hội trưởng phụ nữ - Phó BQL quỹ.

C. Các hộ cùng bàn chọn cách làm và thợ thi công:
2 cách làm:
- Khoán gọn cho đội thi công.
- Ban xây dựng cùng cộng đồng khảo sát vật liệu.
Các hộ dân biểu quyết 55/55 hộ = 100% chọn làm theo cách 2 để tạo công
ăn việc làm cho các hộ khó khăn, giảm tiền đóng góp.
Hội nghị nhất trí biểu quyết 55/55 hộ = 100%. Cuộc họp bế mạc vào hồi 11
giờ cùng ngày./.

Chủ trì Thư ký
Nguyễn Văn Nhất Nguyễn Thị Thế

Ban quản lý quỹ
PTCĐ khu 5

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vân phú, ngày 25 tháng 5 năm 2009

Dự toán kinh phí

Xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na - khu 5 - xã Vân Phú


A. Dự toán tổng thể:
Đoạn đường thi công:
Chiều dài: 620 m.
Chiều rộng: 4 m.
Chiều cao: 0,15 m.
Trên lớp cát đệm 5m.
Cống thoát nước ỉ33
B. chi phí xây dựng:
TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Ghi
chú
1 Phần hỗ trợ 96.720.000
1.1 Xi măng Tấn 120,9 800.000 96.720.000
2 Phần dân đóng góp 101.378.000
2.1 Sỏi M
3
316,2 110.000 34.782.000
2.2 Cát vàng M
3
223,2 80.000 17.856.000
2.3 Nước M
3
13.957,44 400 5.580.000
2.4 Nhân công
2.5 Khoán M
3
372 80.000 29.760.000
2.6 Máy móc
2.7 San ủi, lu lèn Ca 2 3.600.000 7.200.000
2.8 Chi phí khác 6.200.000
Cộng 198.098.000
C. Tổng dự toán toàn bộ: 198.098.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu không
trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).
- Trong đó nhà nước hỗ trợ là: 96.720.000 đồng
(Chín mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

- Số còn lại dân phải đóng: 198.098.000 – 96.720.000 = 101.378.000 đồng
(Một trăm linh một triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn)
- Các hộ dân phải đóng góp : 55 hộ
Số tiền 01 hộ
phải nộp
=
101.378.000
= 1.843.000 đồng
55
(Một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn)
Trong đó: - 4 hộ nghèo.
- 17 hộ cận nghèo.
- 4 hộ khó khăn.
Số còn lại 24 hộ gồm: - 16 hộ khá giả.
- 14 hộ trung bình
Trên đây là dự toán xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na tại khu
5 – xã Vân Phú thời gian dự định thi công trong quý II năm 2009.

T/m Ban quản lý quỹ PTCĐ khu
Trưởng ban
Nguyễn Văn Nhất
BCĐ quỹ PTCĐ xã Vân Phú
Ban quản lý quỹ
PTCĐ khu5

Số: 02 /DA - BCĐ
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVân phú, ngày 25 tháng 5 năm 2009

Dự án xin vay vốn của quỹ phát triển
cộng đồng TP Việt Trì

I. Những thông tin cơ bản của nhúm vay vốn
- Mục đích: Làm đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na.
- Quy cách:
+ Chiều dài đường: 620 chiều;
+ Rộng: 4 m;
+ Chiều cao: 0,15m.
(Có dự toán kèm theo).
- Địa chỉ: Khu 5 - xã Vân Phú - TP Việt Trì.
- Thành viên vay vốn: 25 người.
- Mức sống của các hộ: Thu nhập thấp.
II. Nội dung đề nghị:
1. Số tiền vay: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).
( Có danh sách kốm theo)
2 - Thời gian vay: 25 tháng.
3- Mức vay: 2.000.000đ/ TV.
4- Cách trả vốn gốc: 80.000đ/ TV/Tháng.
5- Cách trả lãi xuất: 8.000 đ/ TV/ thỏng.
- Trong đó: + 50% lãi xuất thu được nộp về thành phố.
+ 50% lãi xuất thu được để ở nhóm.
III- . Phân công theo dõi, giám sát:
1-Ban xây dung gồm:
Ông Nguyễn Đình Lại
Ông Nguyễn Tuấn Đảm
Ông Nguyễn Văn Hộ
Bà Bà Nguyễn Thị Thế
Bà Nguyễn Thị Mót
2- Ban giám sát:
Ông Nguyễn Văn Nhất - Trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu.
Bà Phạm Thị Thanh Hoà - Chi hội trưởng phụ nữ - Phó BQL quỹ PTCĐ
khu.
Ban quản lý quỹ khu kính đề nghị Ban quản lý quỹ phát triển cộng đồng
Thành phố xem xét, tạo điều kiện để chúng tôi được vay vốn của Quỹ phát triển
cộng đồng Thành phố.
Chúng tôi xin hứa và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, trả gốc, lãi đúng
thời hạn, chấp hành tốt quy chế hoạt động của quỹ. Nếu vi phạm chúng tôi xin
chịu trách nhiệm hoàn toàn./.

Tm. hội LHPN xã Tm. Ban quản lý khu
Trưởng ban
TM. BCĐ PTCĐ xã Xét duyệt của BQL
Trưởng ban Quỹ PTCĐ Thành phố

C. kỳ 2 vào 14h ngày 5/6/2009.Trưởng khu trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu. * Số hộ đề nghị trả góp (Hộ cận nghèo.843. thủ quỹ cùng nhau thu tiền của các nhóm đề nghị các hộ tự giác nộp tiền vào 14h ngày 29/5/2009.Thủ quỹ Ông Nguyễn Tuấn Đảm .Các hộ bàn miễn giảm và mức đóng góp cụ thể: * Hộ nghèo: 4 hộ giảm 1/4 mức đóng góp.B. Số vay được sẽ nộp đủ khi nhận được tiền vay. Mức đóng góp: 1. 1. * Hội nghị bàn ngày khởi công: .382.01 hộ giảm 460. 2.Phó BQL quỹ. Địa điểm nộp tiền tại nhà văn hoá khu 5.Tổ trưởng -Tổ phó . * Số còn lại 51 hộ. Bà Phạm Thị Thanh Hoà .000 đồng/hộ (chưa trừ cho các hộ khó khăn). Bầu Ban quản lý dự án: Ban xây dựng: Ông Nguyễn Đình Lại Ông Nguyễn Văn Hộ Bà Nguyễn Thị Mót Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất . 2. 01 hộ đóng thêm: 36. * Hộ cận nghèo: 17 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. Cụ thể: .879.Đổ bê tông ngày 10/6/2009.750 đồng x 4 hộ = 1.Động thổ.Chi hội trưởng phụ nữ . san ủi mặt bằng vào ngày 2/6/2009. Thảo luận mức đóng góp của cộng đồng. Tổng số hộ sử dụng: 55 hộ.Trưởng xóm .843.Trưởng ban MT khu . * Ban quản lý. + Hộ trung bình: 14 hộ xin đóng làm 2 lần: ngày 29/5 và ngày 5/6/09.Mỗi hộ nghèo sau khi trừ miễn giảm phải nộp: 1.1.000 đồng.250 đồng. * Hộ khó khăn: 4 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. * Số còn lại 30 hộ: + Hộ khá giả: 16 hộ đóng góp 1 lần vào ngày 29/5/2009. Biểu quyết 55/55 hộ = 100% theo phương án đã bàn trên. kế toán. .Kế toán .137 đồng/hộ.Thành viên cộng đồng .Nhóm trưởng tiết kiệm Bà Bà Nguyễn Thị Thế . . hộ khó khăn.Thành viên cộng đồng . hộ được giảm) 25 hộ xin đề nghị vay vốn.137 đồng Vậy 51 hộ còn lại đóng góp với số tiền là: 1.Tổ viên . .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->