Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

UBND xã Vân Phú
BQL quỹ PTCĐ khu 5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản họp dân
Thời gian: 7h30, ngày 20 tháng 5 năm 2009. Tại hội trường khu 5 xã Vân
Phú.
Tổng số hộ dân : 55 hộ (mỗi hộ 01 người).
Chủ toạ: ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng khu – trưởng BQL quỹ PTCĐ.
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thế – Trưởng ban MT khu 5.
Nội dung:

A. Thảo luận về vấn đề kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở làm đường bê tông
ra khu tái định cư Gò Na.
1, Công bố khái quát công trình.
- Khối lượng:
+ Chiều dài 620 m.
+ Chiều rộng 4 m
+ Độ dày 0,15m.
+ Trên lớp cát đệm 5m
- Quy cách xây dựng: theo Mac bê tông 200 (tỷ lệ 1:2:3).
2, Chi phí:
TT
I
1.1
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Phần hỗ trợ

Xi măng

Tấn

120,9

800.000

M3
M3
M3

316,2
223,2
13.957,44

110.000
80.000
400

96.720.000
96.720.000
101.378.000
34.782.000
17.856.000
5.580.000

M3

372

80.000

29.760.000

Ca

2

3.600.000

7.200.000
6.200.000
198.098.000

Phần dân đóng góp

Sỏi
Cát vàng
Nước
Nhân công
Khoán
Máy móc
San ủi, lu lèn
Chi phí khác
Cộng

Thành tiền

Ghi
chú

Tổng dự toán toàn bộ: 198.098.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu
không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

Biểu quyết 55/55 hộ = 100% theo phương án đã bàn trên.843.Chi hội trưởng phụ nữ .Trưởng ban MT khu Bà Nguyễn Thị Mót .137 đồng Vậy 51 hộ còn lại đóng góp với số tiền là: 1. hộ khó khăn. 2.Các hộ bàn miễn giảm và mức đóng góp cụ thể: * Hộ nghèo: 4 hộ giảm 1/4 mức đóng góp.000 đồng.Thành viên cộng đồng Bà Bà Nguyễn Thị Thế . Mức đóng góp: 1. thủ quỹ cùng nhau thu tiền của các nhóm đề nghị các hộ tự giác nộp tiền vào 14h ngày 29/5/2009.Kế toán Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất .Tổ viên .01 hộ giảm 460.382.000 đồng/hộ (chưa trừ cho các hộ khó khăn). hộ được giảm) 25 hộ xin đề nghị vay vốn. 1. Bà Phạm Thị Thanh Hoà . * Số còn lại 30 hộ: + Hộ khá giả: 16 hộ đóng góp 1 lần vào ngày 29/5/2009. + Hộ trung bình: 14 hộ xin đóng làm 2 lần: ngày 29/5 và ngày 5/6/09.879. san ủi mặt bằng vào ngày 2/6/2009.250 đồng. * Ban quản lý. Bầu Ban quản lý dự án: Ban xây dựng: Ông Nguyễn Đình Lại .Đổ bê tông ngày 10/6/2009. .137 đồng/hộ.750 đồng x 4 hộ = 1. kế toán. Thảo luận mức đóng góp của cộng đồng. 01 hộ đóng thêm: 36.Thành viên cộng đồng .Động thổ. . Địa điểm nộp tiền tại nhà văn hoá khu 5. * Hội nghị bàn ngày khởi công: .Trưởng khu trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu.B.Nhóm trưởng tiết kiệm -Tổ phó Ông Nguyễn Văn Hộ .1. * Hộ khó khăn: 4 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. C.843. Số vay được sẽ nộp đủ khi nhận được tiền vay. * Hộ cận nghèo: 17 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. * Số còn lại 51 hộ. .Mỗi hộ nghèo sau khi trừ miễn giảm phải nộp: 1.Trưởng xóm .Thủ quỹ .Phó BQL quỹ. kỳ 2 vào 14h ngày 5/6/2009. Cụ thể: . Tổng số hộ sử dụng: 55 hộ. 2. * Số hộ đề nghị trả góp (Hộ cận nghèo.Tổ trưởng Ông Nguyễn Tuấn Đảm .

Ban xây dựng cùng cộng đồng khảo sát vật liệu. Hội nghị nhất trí biểu quyết 55/55 hộ = 100%. Các hộ cùng bàn chọn cách làm và thợ thi công: 2 cách làm: ./. Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Các hộ dân biểu quyết 55/55 hộ = 100% chọn làm theo cách 2 để tạo công ăn việc làm cho các hộ khó khăn. Chủ trì Nguyễn Văn Nhất Thư ký Nguyễn Thị Thế . . giảm tiền đóng góp.C.Khoán gọn cho đội thi công.

Dự toán tổng thể: Đoạn đường thi công: Chiều dài: 620 m.9 800.200.000 M3 M3 M3 316.8 Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Phần hỗ trợ Xi măng Tấn 120.Ban quản lý quỹ PTCĐ khu 5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập .098. Cống thoát nước ỉ33 B.000 Phần dân đóng góp Sỏi Cát vàng Nước Nhân công Khoán Máy móc San ủi.000 5.2 13.782.6 2.098.4 2. .5 2.khu 5 .720.1 2.600.000 đồng (Chín mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).856.720. Chiều rộng: 4 m.3 2.720.000 198.44 110.957.000 7.000 29.2 223. Chiều cao: 0.000 M3 372 80. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự toán kinh phí Xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na .000 400 96. lu lèn Chi phí khác Cộng Thành tiền Ghi chú C.Hạnh phúc Vân phú.000 6.000 Ca 2 3. Trên lớp cát đệm 5m.Tự do .15 m.000 34.000 80.2 2.000 96.200.378.760.000 101.xã Vân Phú A.1 2 2. .7 2.580. chi phí xây dựng: TT 1 1.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).Trong đó nhà nước hỗ trợ là: 96. Tổng dự toán toàn bộ: 198.000 17.

.720.000 Số tiền 01 hộ = phải nộp = 1. T/m Ban quản lý quỹ PTCĐ khu Trưởng ban Nguyễn Văn Nhất .000 đồng 55 (Một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn) Trong đó: - 4 hộ nghèo. .000 đồng (Một trăm linh một triệu.000 – 96.843.14 hộ trung bình Trên đây là dự toán xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na tại khu 5 – xã Vân Phú thời gian dự định thi công trong quý II năm 2009. ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn) . - 4 hộ khó khăn.098.16 hộ khá giả. Số còn lại 24 hộ gồm:.Các hộ dân phải đóng góp : 55 hộ 101.17 hộ cận nghèo.000 = 101.Số còn lại dân phải đóng: 198.378.378..

5.000đ/ TV/Tháng. 3. . Phân công theo dõi.000 đ/ TV/ thỏng.Cách trả vốn gốc: 80. .Mức sống của các hộ: Thu nhập thấp. Nội dung đề nghị: 1. III.Mục đích: Làm đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na.Tự do . . + 50% lãi xuất thu được để ở nhóm..Quy cách: + Chiều dài đường: 620 chiều. + Rộng: 4 m.TP Việt Trì. Những thông tin cơ bản của nhúm vay vốn . .Thành viên vay vốn: 25 người.BCĐ Vân phú. giám sát: 1-Ban xây dung gồm: Ông Nguyễn Đình Lại Ông Nguyễn Tuấn Đảm .BCĐ quỹ PTCĐ xã Vân Phú Ban quản lý quỹ PTCĐ khu5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập . II. . + Chiều cao: 0.Cách trả lãi xuất: 8.000đ/ TV.Trong đó: + 50% lãi xuất thu được nộp về thành phố.Hạnh phúc Số: 02 /DA .Địa chỉ: Khu 5 .000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn). ( Có danh sách kốm theo) 2 . (Có dự toán kèm theo).Thời gian vay: 25 tháng.15m. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự án xin vay vốn của quỹ phát triển cộng đồng TP Việt Trì I.000. 4.xã Vân Phú .Mức vay: 2. Số tiền vay: 50.

Ban quản lý quỹ khu kính đề nghị Ban quản lý quỹ phát triển cộng đồng Thành phố xem xét. Ban quản lý khu Trưởng ban TM. Chúng tôi xin hứa và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. hội LHPN xã Tm.Phó BQL quỹ PTCĐ khu. BCĐ PTCĐ xã Trưởng ban Xét duyệt của BQL Quỹ PTCĐ Thành phố . trả gốc. lãi đúng thời hạn. tạo điều kiện để chúng tôi được vay vốn của Quỹ phát triển cộng đồng Thành phố.Ông Nguyễn Văn Hộ Bà Bà Nguyễn Thị Thế Bà Nguyễn Thị Mót 2. Tm. Bà Phạm Thị Thanh Hoà .Trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu. chấp hành tốt quy chế hoạt động của quỹ. Nếu vi phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn./.Chi hội trưởng phụ nữ .Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful