Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

UBND xã Vân Phú
BQL quỹ PTCĐ khu 5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản họp dân
Thời gian: 7h30, ngày 20 tháng 5 năm 2009. Tại hội trường khu 5 xã Vân
Phú.
Tổng số hộ dân : 55 hộ (mỗi hộ 01 người).
Chủ toạ: ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng khu – trưởng BQL quỹ PTCĐ.
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thế – Trưởng ban MT khu 5.
Nội dung:

A. Thảo luận về vấn đề kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở làm đường bê tông
ra khu tái định cư Gò Na.
1, Công bố khái quát công trình.
- Khối lượng:
+ Chiều dài 620 m.
+ Chiều rộng 4 m
+ Độ dày 0,15m.
+ Trên lớp cát đệm 5m
- Quy cách xây dựng: theo Mac bê tông 200 (tỷ lệ 1:2:3).
2, Chi phí:
TT
I
1.1
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Phần hỗ trợ

Xi măng

Tấn

120,9

800.000

M3
M3
M3

316,2
223,2
13.957,44

110.000
80.000
400

96.720.000
96.720.000
101.378.000
34.782.000
17.856.000
5.580.000

M3

372

80.000

29.760.000

Ca

2

3.600.000

7.200.000
6.200.000
198.098.000

Phần dân đóng góp

Sỏi
Cát vàng
Nước
Nhân công
Khoán
Máy móc
San ủi, lu lèn
Chi phí khác
Cộng

Thành tiền

Ghi
chú

Tổng dự toán toàn bộ: 198.098.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu
không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

1.382.Tổ viên .843. * Số còn lại 30 hộ: + Hộ khá giả: 16 hộ đóng góp 1 lần vào ngày 29/5/2009.01 hộ giảm 460.Kế toán Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất . . . + Hộ trung bình: 14 hộ xin đóng làm 2 lần: ngày 29/5 và ngày 5/6/09. * Hộ khó khăn: 4 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp.Nhóm trưởng tiết kiệm -Tổ phó Ông Nguyễn Văn Hộ .137 đồng/hộ. kỳ 2 vào 14h ngày 5/6/2009.Thủ quỹ .843. * Số còn lại 51 hộ. 01 hộ đóng thêm: 36. Bà Phạm Thị Thanh Hoà .Mỗi hộ nghèo sau khi trừ miễn giảm phải nộp: 1.Thành viên cộng đồng Bà Bà Nguyễn Thị Thế .Chi hội trưởng phụ nữ . * Hộ cận nghèo: 17 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. Mức đóng góp: 1. Số vay được sẽ nộp đủ khi nhận được tiền vay. Biểu quyết 55/55 hộ = 100% theo phương án đã bàn trên. * Hội nghị bàn ngày khởi công: . Cụ thể: .1. san ủi mặt bằng vào ngày 2/6/2009.137 đồng Vậy 51 hộ còn lại đóng góp với số tiền là: 1. * Số hộ đề nghị trả góp (Hộ cận nghèo. 2.000 đồng/hộ (chưa trừ cho các hộ khó khăn).Động thổ.Phó BQL quỹ. Địa điểm nộp tiền tại nhà văn hoá khu 5. Bầu Ban quản lý dự án: Ban xây dựng: Ông Nguyễn Đình Lại . kế toán. thủ quỹ cùng nhau thu tiền của các nhóm đề nghị các hộ tự giác nộp tiền vào 14h ngày 29/5/2009. C.750 đồng x 4 hộ = 1.Thành viên cộng đồng .Trưởng ban MT khu Bà Nguyễn Thị Mót . Thảo luận mức đóng góp của cộng đồng. hộ khó khăn.Các hộ bàn miễn giảm và mức đóng góp cụ thể: * Hộ nghèo: 4 hộ giảm 1/4 mức đóng góp. hộ được giảm) 25 hộ xin đề nghị vay vốn. Tổng số hộ sử dụng: 55 hộ.250 đồng.879.Trưởng xóm .B.000 đồng. * Ban quản lý.Trưởng khu trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu.Đổ bê tông ngày 10/6/2009.Tổ trưởng Ông Nguyễn Tuấn Đảm . . 2.

Khoán gọn cho đội thi công./. Các hộ cùng bàn chọn cách làm và thợ thi công: 2 cách làm: . Các hộ dân biểu quyết 55/55 hộ = 100% chọn làm theo cách 2 để tạo công ăn việc làm cho các hộ khó khăn. giảm tiền đóng góp. Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày. .Ban xây dựng cùng cộng đồng khảo sát vật liệu.C. Chủ trì Nguyễn Văn Nhất Thư ký Nguyễn Thị Thế . Hội nghị nhất trí biểu quyết 55/55 hộ = 100%.

957.720.khu 5 .1 2 2.600.000 34.000 6.000 80.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).2 223.000 7.Trong đó nhà nước hỗ trợ là: 96.2 2. Cống thoát nước ỉ33 B.6 2.15 m.44 110.000 Ca 2 3. chi phí xây dựng: TT 1 1.000 101. Dự toán tổng thể: Đoạn đường thi công: Chiều dài: 620 m. Tổng dự toán toàn bộ: 198.2 13.000 5.098.200.720.098.000 đồng (Chín mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). Chiều rộng: 4 m.Ban quản lý quỹ PTCĐ khu 5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập .5 2.720.Hạnh phúc Vân phú.378. Chiều cao: 0.8 Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Phần hỗ trợ Xi măng Tấn 120.000 29.580.7 2.000 96.000 198.000 400 96.Tự do .xã Vân Phú A.856.3 2.000 17.000 M3 372 80. lu lèn Chi phí khác Cộng Thành tiền Ghi chú C. . .760.000 Phần dân đóng góp Sỏi Cát vàng Nước Nhân công Khoán Máy móc San ủi.782. Trên lớp cát đệm 5m.200. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự toán kinh phí Xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na .9 800.4 2.000 M3 M3 M3 316.1 2.

- 4 hộ khó khăn.000 = 101.000 – 96.Các hộ dân phải đóng góp : 55 hộ 101.098..000 Số tiền 01 hộ = phải nộp = 1. ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn) . Số còn lại 24 hộ gồm:.843.000 đồng 55 (Một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn) Trong đó: - 4 hộ nghèo.17 hộ cận nghèo. .16 hộ khá giả.000 đồng (Một trăm linh một triệu.Số còn lại dân phải đóng: 198.720.378.14 hộ trung bình Trên đây là dự toán xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na tại khu 5 – xã Vân Phú thời gian dự định thi công trong quý II năm 2009. . T/m Ban quản lý quỹ PTCĐ khu Trưởng ban Nguyễn Văn Nhất .378.

TP Việt Trì.xã Vân Phú . Phân công theo dõi. . giám sát: 1-Ban xây dung gồm: Ông Nguyễn Đình Lại Ông Nguyễn Tuấn Đảm . . + 50% lãi xuất thu được để ở nhóm. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự án xin vay vốn của quỹ phát triển cộng đồng TP Việt Trì I.Tự do .15m.Thành viên vay vốn: 25 người.000.000đ/ TV.Thời gian vay: 25 tháng.BCĐ quỹ PTCĐ xã Vân Phú Ban quản lý quỹ PTCĐ khu5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập . Nội dung đề nghị: 1. + Rộng: 4 m. Những thông tin cơ bản của nhúm vay vốn . III.Quy cách: + Chiều dài đường: 620 chiều.000 đ/ TV/ thỏng.Hạnh phúc Số: 02 /DA . .BCĐ Vân phú. 5.Cách trả vốn gốc: 80. 4.000.Mức vay: 2.000đ/ TV/Tháng.Trong đó: + 50% lãi xuất thu được nộp về thành phố.Cách trả lãi xuất: 8.Mục đích: Làm đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na. Số tiền vay: 50. II. .. + Chiều cao: 0.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn). . 3.Địa chỉ: Khu 5 .Mức sống của các hộ: Thu nhập thấp. ( Có danh sách kốm theo) 2 . (Có dự toán kèm theo).

Nếu vi phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.Chi hội trưởng phụ nữ .Phó BQL quỹ PTCĐ khu. BCĐ PTCĐ xã Trưởng ban Xét duyệt của BQL Quỹ PTCĐ Thành phố . Ban quản lý quỹ khu kính đề nghị Ban quản lý quỹ phát triển cộng đồng Thành phố xem xét.Trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu. hội LHPN xã Tm. trả gốc. tạo điều kiện để chúng tôi được vay vốn của Quỹ phát triển cộng đồng Thành phố./.Ông Nguyễn Văn Hộ Bà Bà Nguyễn Thị Thế Bà Nguyễn Thị Mót 2. Chúng tôi xin hứa và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. Bà Phạm Thị Thanh Hoà . Ban quản lý khu Trưởng ban TM. chấp hành tốt quy chế hoạt động của quỹ.Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất . lãi đúng thời hạn. Tm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful