Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

UBND xã Vân Phú
BQL quỹ PTCĐ khu 5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản họp dân
Thời gian: 7h30, ngày 20 tháng 5 năm 2009. Tại hội trường khu 5 xã Vân
Phú.
Tổng số hộ dân : 55 hộ (mỗi hộ 01 người).
Chủ toạ: ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng khu – trưởng BQL quỹ PTCĐ.
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thế – Trưởng ban MT khu 5.
Nội dung:

A. Thảo luận về vấn đề kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở làm đường bê tông
ra khu tái định cư Gò Na.
1, Công bố khái quát công trình.
- Khối lượng:
+ Chiều dài 620 m.
+ Chiều rộng 4 m
+ Độ dày 0,15m.
+ Trên lớp cát đệm 5m
- Quy cách xây dựng: theo Mac bê tông 200 (tỷ lệ 1:2:3).
2, Chi phí:
TT
I
1.1
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Phần hỗ trợ

Xi măng

Tấn

120,9

800.000

M3
M3
M3

316,2
223,2
13.957,44

110.000
80.000
400

96.720.000
96.720.000
101.378.000
34.782.000
17.856.000
5.580.000

M3

372

80.000

29.760.000

Ca

2

3.600.000

7.200.000
6.200.000
198.098.000

Phần dân đóng góp

Sỏi
Cát vàng
Nước
Nhân công
Khoán
Máy móc
San ủi, lu lèn
Chi phí khác
Cộng

Thành tiền

Ghi
chú

Tổng dự toán toàn bộ: 198.098.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu
không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

san ủi mặt bằng vào ngày 2/6/2009. * Số còn lại 51 hộ.Thủ quỹ . 2.Trưởng ban MT khu Bà Nguyễn Thị Mót .Đổ bê tông ngày 10/6/2009. . hộ được giảm) 25 hộ xin đề nghị vay vốn. * Ban quản lý.Các hộ bàn miễn giảm và mức đóng góp cụ thể: * Hộ nghèo: 4 hộ giảm 1/4 mức đóng góp.Thành viên cộng đồng .382. hộ khó khăn.Nhóm trưởng tiết kiệm -Tổ phó Ông Nguyễn Văn Hộ . Cụ thể: .Tổ trưởng Ông Nguyễn Tuấn Đảm .Tổ viên . * Hội nghị bàn ngày khởi công: .843. Mức đóng góp: 1. Thảo luận mức đóng góp của cộng đồng. kỳ 2 vào 14h ngày 5/6/2009.Kế toán Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất .Động thổ. C. kế toán. thủ quỹ cùng nhau thu tiền của các nhóm đề nghị các hộ tự giác nộp tiền vào 14h ngày 29/5/2009.000 đồng/hộ (chưa trừ cho các hộ khó khăn).250 đồng.Trưởng khu trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu. . Tổng số hộ sử dụng: 55 hộ. Bà Phạm Thị Thanh Hoà . * Hộ khó khăn: 4 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. Địa điểm nộp tiền tại nhà văn hoá khu 5. + Hộ trung bình: 14 hộ xin đóng làm 2 lần: ngày 29/5 và ngày 5/6/09.Phó BQL quỹ.Thành viên cộng đồng Bà Bà Nguyễn Thị Thế . 2. * Số còn lại 30 hộ: + Hộ khá giả: 16 hộ đóng góp 1 lần vào ngày 29/5/2009. . Biểu quyết 55/55 hộ = 100% theo phương án đã bàn trên. * Hộ cận nghèo: 17 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp.843.000 đồng.137 đồng/hộ.Mỗi hộ nghèo sau khi trừ miễn giảm phải nộp: 1.879.1. * Số hộ đề nghị trả góp (Hộ cận nghèo.137 đồng Vậy 51 hộ còn lại đóng góp với số tiền là: 1.750 đồng x 4 hộ = 1. Số vay được sẽ nộp đủ khi nhận được tiền vay.Chi hội trưởng phụ nữ .01 hộ giảm 460. 1. Bầu Ban quản lý dự án: Ban xây dựng: Ông Nguyễn Đình Lại .B.Trưởng xóm . 01 hộ đóng thêm: 36.

Các hộ cùng bàn chọn cách làm và thợ thi công: 2 cách làm: . Chủ trì Nguyễn Văn Nhất Thư ký Nguyễn Thị Thế .Khoán gọn cho đội thi công. Hội nghị nhất trí biểu quyết 55/55 hộ = 100%.Ban xây dựng cùng cộng đồng khảo sát vật liệu. giảm tiền đóng góp.C. Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày. ./. Các hộ dân biểu quyết 55/55 hộ = 100% chọn làm theo cách 2 để tạo công ăn việc làm cho các hộ khó khăn.

15 m. chi phí xây dựng: TT 1 1. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự toán kinh phí Xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na .3 2.8 Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Phần hỗ trợ Xi măng Tấn 120.000 5. Tổng dự toán toàn bộ: 198. Cống thoát nước ỉ33 B.000 M3 M3 M3 316. .000 96.5 2.957. Chiều cao: 0.000 80.200.000 6.856.44 110.000 101.000 đồng (Chín mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).098.000 Phần dân đóng góp Sỏi Cát vàng Nước Nhân công Khoán Máy móc San ủi.Ban quản lý quỹ PTCĐ khu 5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập .2 223.1 2 2.000 198.000 17.000 34.720.Hạnh phúc Vân phú. lu lèn Chi phí khác Cộng Thành tiền Ghi chú C.378.1 2.Tự do .720.200.khu 5 .Trong đó nhà nước hỗ trợ là: 96.9 800.000 M3 372 80.000 400 96.2 13.098.6 2.7 2.xã Vân Phú A.580.720. .782.000 29. Trên lớp cát đệm 5m.2 2.600.000 Ca 2 3. Chiều rộng: 4 m.760.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn). Dự toán tổng thể: Đoạn đường thi công: Chiều dài: 620 m.000 7.4 2.

000 đồng 55 (Một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn) Trong đó: - 4 hộ nghèo.000 – 96.098.Các hộ dân phải đóng góp : 55 hộ 101.16 hộ khá giả. . Số còn lại 24 hộ gồm:.17 hộ cận nghèo.378. ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn) .000 = 101.14 hộ trung bình Trên đây là dự toán xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na tại khu 5 – xã Vân Phú thời gian dự định thi công trong quý II năm 2009.000 Số tiền 01 hộ = phải nộp = 1.843..720. - 4 hộ khó khăn.000 đồng (Một trăm linh một triệu. .Số còn lại dân phải đóng: 198.378. T/m Ban quản lý quỹ PTCĐ khu Trưởng ban Nguyễn Văn Nhất .

000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).Quy cách: + Chiều dài đường: 620 chiều. .Mức vay: 2. ( Có danh sách kốm theo) 2 . 4. (Có dự toán kèm theo). . + Chiều cao: 0. . III. .Trong đó: + 50% lãi xuất thu được nộp về thành phố.Địa chỉ: Khu 5 .000đ/ TV. + Rộng: 4 m.Mục đích: Làm đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na.000 đ/ TV/ thỏng.BCĐ quỹ PTCĐ xã Vân Phú Ban quản lý quỹ PTCĐ khu5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập . Nội dung đề nghị: 1.000.000đ/ TV/Tháng..Thành viên vay vốn: 25 người. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự án xin vay vốn của quỹ phát triển cộng đồng TP Việt Trì I. 3.000.Cách trả vốn gốc: 80. . Phân công theo dõi. giám sát: 1-Ban xây dung gồm: Ông Nguyễn Đình Lại Ông Nguyễn Tuấn Đảm .Thời gian vay: 25 tháng. Những thông tin cơ bản của nhúm vay vốn .TP Việt Trì.Hạnh phúc Số: 02 /DA . II. + 50% lãi xuất thu được để ở nhóm.Cách trả lãi xuất: 8.15m. 5.Tự do .xã Vân Phú .Mức sống của các hộ: Thu nhập thấp.BCĐ Vân phú. Số tiền vay: 50.

Ban quản lý quỹ khu kính đề nghị Ban quản lý quỹ phát triển cộng đồng Thành phố xem xét. chấp hành tốt quy chế hoạt động của quỹ.Chi hội trưởng phụ nữ . Tm.Trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu. Chúng tôi xin hứa và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. Ban quản lý khu Trưởng ban TM. lãi đúng thời hạn.Ông Nguyễn Văn Hộ Bà Bà Nguyễn Thị Thế Bà Nguyễn Thị Mót 2. Nếu vi phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bà Phạm Thị Thanh Hoà .Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất . hội LHPN xã Tm. tạo điều kiện để chúng tôi được vay vốn của Quỹ phát triển cộng đồng Thành phố. BCĐ PTCĐ xã Trưởng ban Xét duyệt của BQL Quỹ PTCĐ Thành phố ./. trả gốc.Phó BQL quỹ PTCĐ khu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful