Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

UBND xã Vân Phú
BQL quỹ PTCĐ khu 5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản họp dân
Thời gian: 7h30, ngày 20 tháng 5 năm 2009. Tại hội trường khu 5 xã Vân
Phú.
Tổng số hộ dân : 55 hộ (mỗi hộ 01 người).
Chủ toạ: ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng khu – trưởng BQL quỹ PTCĐ.
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thế – Trưởng ban MT khu 5.
Nội dung:

A. Thảo luận về vấn đề kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở làm đường bê tông
ra khu tái định cư Gò Na.
1, Công bố khái quát công trình.
- Khối lượng:
+ Chiều dài 620 m.
+ Chiều rộng 4 m
+ Độ dày 0,15m.
+ Trên lớp cát đệm 5m
- Quy cách xây dựng: theo Mac bê tông 200 (tỷ lệ 1:2:3).
2, Chi phí:
TT
I
1.1
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Phần hỗ trợ

Xi măng

Tấn

120,9

800.000

M3
M3
M3

316,2
223,2
13.957,44

110.000
80.000
400

96.720.000
96.720.000
101.378.000
34.782.000
17.856.000
5.580.000

M3

372

80.000

29.760.000

Ca

2

3.600.000

7.200.000
6.200.000
198.098.000

Phần dân đóng góp

Sỏi
Cát vàng
Nước
Nhân công
Khoán
Máy móc
San ủi, lu lèn
Chi phí khác
Cộng

Thành tiền

Ghi
chú

Tổng dự toán toàn bộ: 198.098.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu
không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

750 đồng x 4 hộ = 1. kỳ 2 vào 14h ngày 5/6/2009.Chi hội trưởng phụ nữ . 2.000 đồng/hộ (chưa trừ cho các hộ khó khăn). Biểu quyết 55/55 hộ = 100% theo phương án đã bàn trên. * Hội nghị bàn ngày khởi công: . * Hộ cận nghèo: 17 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. Mức đóng góp: 1.1. . kế toán.Tổ trưởng Ông Nguyễn Tuấn Đảm .Thành viên cộng đồng . Bà Phạm Thị Thanh Hoà . 01 hộ đóng thêm: 36. Địa điểm nộp tiền tại nhà văn hoá khu 5. hộ được giảm) 25 hộ xin đề nghị vay vốn. Bầu Ban quản lý dự án: Ban xây dựng: Ông Nguyễn Đình Lại . Thảo luận mức đóng góp của cộng đồng. * Số còn lại 51 hộ. * Số còn lại 30 hộ: + Hộ khá giả: 16 hộ đóng góp 1 lần vào ngày 29/5/2009. + Hộ trung bình: 14 hộ xin đóng làm 2 lần: ngày 29/5 và ngày 5/6/09.Đổ bê tông ngày 10/6/2009.Mỗi hộ nghèo sau khi trừ miễn giảm phải nộp: 1. .879.843. * Hộ khó khăn: 4 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp.Tổ viên . * Số hộ đề nghị trả góp (Hộ cận nghèo.000 đồng.01 hộ giảm 460. Số vay được sẽ nộp đủ khi nhận được tiền vay. san ủi mặt bằng vào ngày 2/6/2009.Trưởng xóm . * Ban quản lý.Kế toán Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất .Nhóm trưởng tiết kiệm -Tổ phó Ông Nguyễn Văn Hộ . 2. Cụ thể: .137 đồng/hộ. Tổng số hộ sử dụng: 55 hộ.B.Phó BQL quỹ.Động thổ.Thành viên cộng đồng Bà Bà Nguyễn Thị Thế .Trưởng khu trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu.Các hộ bàn miễn giảm và mức đóng góp cụ thể: * Hộ nghèo: 4 hộ giảm 1/4 mức đóng góp.382. thủ quỹ cùng nhau thu tiền của các nhóm đề nghị các hộ tự giác nộp tiền vào 14h ngày 29/5/2009. .137 đồng Vậy 51 hộ còn lại đóng góp với số tiền là: 1. C.843.250 đồng.Thủ quỹ . hộ khó khăn. 1.Trưởng ban MT khu Bà Nguyễn Thị Mót .

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày.Ban xây dựng cùng cộng đồng khảo sát vật liệu. giảm tiền đóng góp. .Khoán gọn cho đội thi công./.C. Hội nghị nhất trí biểu quyết 55/55 hộ = 100%. Các hộ dân biểu quyết 55/55 hộ = 100% chọn làm theo cách 2 để tạo công ăn việc làm cho các hộ khó khăn. Chủ trì Nguyễn Văn Nhất Thư ký Nguyễn Thị Thế . Các hộ cùng bàn chọn cách làm và thợ thi công: 2 cách làm: .

856.7 2. lu lèn Chi phí khác Cộng Thành tiền Ghi chú C.720.8 Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Phần hỗ trợ Xi măng Tấn 120.600.000 6. Cống thoát nước ỉ33 B.1 2.782. Dự toán tổng thể: Đoạn đường thi công: Chiều dài: 620 m.000 M3 372 80.000 96.Hạnh phúc Vân phú.760.5 2.6 2.Ban quản lý quỹ PTCĐ khu 5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập .720.000 17.1 2 2.2 2. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự toán kinh phí Xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na .9 800.000 34.2 223.Tự do .000 29.Trong đó nhà nước hỗ trợ là: 96.xã Vân Phú A.000 Ca 2 3.720.000 101.957.3 2.15 m. .2 13. Tổng dự toán toàn bộ: 198.000 đồng (Chín mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).000 7. Chiều rộng: 4 m.khu 5 . Trên lớp cát đệm 5m.378.580.200.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn). chi phí xây dựng: TT 1 1.000 80. Chiều cao: 0.000 400 96.44 110.098.4 2.000 198.000 M3 M3 M3 316.200. .000 5.000 Phần dân đóng góp Sỏi Cát vàng Nước Nhân công Khoán Máy móc San ủi.098.

T/m Ban quản lý quỹ PTCĐ khu Trưởng ban Nguyễn Văn Nhất . .000 = 101.720.378.17 hộ cận nghèo. ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn) .000 – 96.000 Số tiền 01 hộ = phải nộp = 1.098.000 đồng 55 (Một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn) Trong đó: - 4 hộ nghèo.378.843.14 hộ trung bình Trên đây là dự toán xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na tại khu 5 – xã Vân Phú thời gian dự định thi công trong quý II năm 2009.Các hộ dân phải đóng góp : 55 hộ 101. Số còn lại 24 hộ gồm:. - 4 hộ khó khăn.16 hộ khá giả. .000 đồng (Một trăm linh một triệu.Số còn lại dân phải đóng: 198..

000.15m.Địa chỉ: Khu 5 .Mục đích: Làm đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na. III. giám sát: 1-Ban xây dung gồm: Ông Nguyễn Đình Lại Ông Nguyễn Tuấn Đảm .Trong đó: + 50% lãi xuất thu được nộp về thành phố. 3.TP Việt Trì. 5.BCĐ Vân phú.000đ/ TV. Nội dung đề nghị: 1.Thời gian vay: 25 tháng.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).000đ/ TV/Tháng. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự án xin vay vốn của quỹ phát triển cộng đồng TP Việt Trì I. . ( Có danh sách kốm theo) 2 . .Mức vay: 2. Số tiền vay: 50. II.Cách trả vốn gốc: 80.Thành viên vay vốn: 25 người. 4.Cách trả lãi xuất: 8.000 đ/ TV/ thỏng.Mức sống của các hộ: Thu nhập thấp.BCĐ quỹ PTCĐ xã Vân Phú Ban quản lý quỹ PTCĐ khu5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập . . + 50% lãi xuất thu được để ở nhóm. Phân công theo dõi.Hạnh phúc Số: 02 /DA .xã Vân Phú . Những thông tin cơ bản của nhúm vay vốn . . + Rộng: 4 m.Quy cách: + Chiều dài đường: 620 chiều.. + Chiều cao: 0. (Có dự toán kèm theo).000. .Tự do .

Bà Phạm Thị Thanh Hoà . Chúng tôi xin hứa và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. Nếu vi phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.Chi hội trưởng phụ nữ .Trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu./. Tm.Phó BQL quỹ PTCĐ khu. tạo điều kiện để chúng tôi được vay vốn của Quỹ phát triển cộng đồng Thành phố. Ban quản lý quỹ khu kính đề nghị Ban quản lý quỹ phát triển cộng đồng Thành phố xem xét. chấp hành tốt quy chế hoạt động của quỹ.Ông Nguyễn Văn Hộ Bà Bà Nguyễn Thị Thế Bà Nguyễn Thị Mót 2.Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất . hội LHPN xã Tm. lãi đúng thời hạn. Ban quản lý khu Trưởng ban TM. trả gốc. BCĐ PTCĐ xã Trưởng ban Xét duyệt của BQL Quỹ PTCĐ Thành phố .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful