Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

UBND xã Vân Phú
BQL quỹ PTCĐ khu 5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản họp dân
Thời gian: 7h30, ngày 20 tháng 5 năm 2009. Tại hội trường khu 5 xã Vân
Phú.
Tổng số hộ dân : 55 hộ (mỗi hộ 01 người).
Chủ toạ: ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng khu – trưởng BQL quỹ PTCĐ.
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thế – Trưởng ban MT khu 5.
Nội dung:

A. Thảo luận về vấn đề kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở làm đường bê tông
ra khu tái định cư Gò Na.
1, Công bố khái quát công trình.
- Khối lượng:
+ Chiều dài 620 m.
+ Chiều rộng 4 m
+ Độ dày 0,15m.
+ Trên lớp cát đệm 5m
- Quy cách xây dựng: theo Mac bê tông 200 (tỷ lệ 1:2:3).
2, Chi phí:
TT
I
1.1
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Phần hỗ trợ

Xi măng

Tấn

120,9

800.000

M3
M3
M3

316,2
223,2
13.957,44

110.000
80.000
400

96.720.000
96.720.000
101.378.000
34.782.000
17.856.000
5.580.000

M3

372

80.000

29.760.000

Ca

2

3.600.000

7.200.000
6.200.000
198.098.000

Phần dân đóng góp

Sỏi
Cát vàng
Nước
Nhân công
Khoán
Máy móc
San ủi, lu lèn
Chi phí khác
Cộng

Thành tiền

Ghi
chú

Tổng dự toán toàn bộ: 198.098.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu
không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

* Hộ khó khăn: 4 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp.879.Tổ trưởng Ông Nguyễn Tuấn Đảm .Tổ viên . * Số còn lại 51 hộ. + Hộ trung bình: 14 hộ xin đóng làm 2 lần: ngày 29/5 và ngày 5/6/09.Trưởng xóm . Bà Phạm Thị Thanh Hoà .1. 1. Bầu Ban quản lý dự án: Ban xây dựng: Ông Nguyễn Đình Lại . * Số còn lại 30 hộ: + Hộ khá giả: 16 hộ đóng góp 1 lần vào ngày 29/5/2009.Đổ bê tông ngày 10/6/2009. Mức đóng góp: 1. * Hộ cận nghèo: 17 hộ không được giảm nhưng đề nghị được trả góp. .Thành viên cộng đồng Bà Bà Nguyễn Thị Thế . Thảo luận mức đóng góp của cộng đồng. Tổng số hộ sử dụng: 55 hộ. 01 hộ đóng thêm: 36. hộ được giảm) 25 hộ xin đề nghị vay vốn.01 hộ giảm 460. kế toán. .000 đồng.Kế toán Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất .Phó BQL quỹ. 2. .Động thổ. * Hội nghị bàn ngày khởi công: . hộ khó khăn. thủ quỹ cùng nhau thu tiền của các nhóm đề nghị các hộ tự giác nộp tiền vào 14h ngày 29/5/2009. Địa điểm nộp tiền tại nhà văn hoá khu 5.Mỗi hộ nghèo sau khi trừ miễn giảm phải nộp: 1. Biểu quyết 55/55 hộ = 100% theo phương án đã bàn trên.Thành viên cộng đồng .137 đồng/hộ.750 đồng x 4 hộ = 1. C.Chi hội trưởng phụ nữ .137 đồng Vậy 51 hộ còn lại đóng góp với số tiền là: 1.843.B.Thủ quỹ .Trưởng ban MT khu Bà Nguyễn Thị Mót . kỳ 2 vào 14h ngày 5/6/2009.250 đồng.Các hộ bàn miễn giảm và mức đóng góp cụ thể: * Hộ nghèo: 4 hộ giảm 1/4 mức đóng góp.Nhóm trưởng tiết kiệm -Tổ phó Ông Nguyễn Văn Hộ .Trưởng khu trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu. 2. Số vay được sẽ nộp đủ khi nhận được tiền vay.382. * Ban quản lý.000 đồng/hộ (chưa trừ cho các hộ khó khăn). * Số hộ đề nghị trả góp (Hộ cận nghèo.843. san ủi mặt bằng vào ngày 2/6/2009. Cụ thể: .

giảm tiền đóng góp. Các hộ cùng bàn chọn cách làm và thợ thi công: 2 cách làm: .Ban xây dựng cùng cộng đồng khảo sát vật liệu. Hội nghị nhất trí biểu quyết 55/55 hộ = 100%. Các hộ dân biểu quyết 55/55 hộ = 100% chọn làm theo cách 2 để tạo công ăn việc làm cho các hộ khó khăn.Khoán gọn cho đội thi công. Chủ trì Nguyễn Văn Nhất Thư ký Nguyễn Thị Thế . . Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày./.C.

600.000 96.000 198.000 34.Tự do .15 m.200.3 2.782.000 5.378.200.098.720.1 2 2.8 Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Phần hỗ trợ Xi măng Tấn 120.000 101.4 2.000 Phần dân đóng góp Sỏi Cát vàng Nước Nhân công Khoán Máy móc San ủi.720. Trên lớp cát đệm 5m.Hạnh phúc Vân phú.957. Dự toán tổng thể: Đoạn đường thi công: Chiều dài: 620 m. .xã Vân Phú A.098.000 M3 372 80.9 800.Ban quản lý quỹ PTCĐ khu 5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập .2 2.000 17.000 400 96. .856. chi phí xây dựng: TT 1 1.720. Tổng dự toán toàn bộ: 198.6 2.khu 5 .000 M3 M3 M3 316.7 2. Cống thoát nước ỉ33 B.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).44 110.2 223.Trong đó nhà nước hỗ trợ là: 96.1 2.000 7.2 13.000 29. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự toán kinh phí Xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na .000 80.000 6.5 2.000 đồng (Chín mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). Chiều rộng: 4 m.000 Ca 2 3. lu lèn Chi phí khác Cộng Thành tiền Ghi chú C.760. Chiều cao: 0.580.

Các hộ dân phải đóng góp : 55 hộ 101. .843.14 hộ trung bình Trên đây là dự toán xây dựng đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na tại khu 5 – xã Vân Phú thời gian dự định thi công trong quý II năm 2009. - 4 hộ khó khăn.378. . ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn) ..098.378.000 – 96.000 Số tiền 01 hộ = phải nộp = 1.000 = 101.000 đồng 55 (Một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn) Trong đó: - 4 hộ nghèo. T/m Ban quản lý quỹ PTCĐ khu Trưởng ban Nguyễn Văn Nhất .16 hộ khá giả.000 đồng (Một trăm linh một triệu.Số còn lại dân phải đóng: 198.17 hộ cận nghèo. Số còn lại 24 hộ gồm:.720.

Mức vay: 2. Nội dung đề nghị: 1.Trong đó: + 50% lãi xuất thu được nộp về thành phố.000đ/ TV. . III.Cách trả vốn gốc: 80.15m.Mức sống của các hộ: Thu nhập thấp.000đ/ TV/Tháng.TP Việt Trì.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn). giám sát: 1-Ban xây dung gồm: Ông Nguyễn Đình Lại Ông Nguyễn Tuấn Đảm .xã Vân Phú .Tự do . . + Rộng: 4 m. ngày 25 tháng 5 năm 2009 Dự án xin vay vốn của quỹ phát triển cộng đồng TP Việt Trì I. (Có dự toán kèm theo).Mục đích: Làm đường bê tông ra khu tái định cư Gò Na. + Chiều cao: 0. Số tiền vay: 50.BCĐ Vân phú.000.. + 50% lãi xuất thu được để ở nhóm.Thành viên vay vốn: 25 người.Thời gian vay: 25 tháng. 3. Phân công theo dõi. Những thông tin cơ bản của nhúm vay vốn .Hạnh phúc Số: 02 /DA . 5. II. .Quy cách: + Chiều dài đường: 620 chiều.Cách trả lãi xuất: 8.000 đ/ TV/ thỏng. .BCĐ quỹ PTCĐ xã Vân Phú Ban quản lý quỹ PTCĐ khu5 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập . 4. ( Có danh sách kốm theo) 2 .000.Địa chỉ: Khu 5 . .

Trưởng BQL Quỹ PTCĐ khu.Ban giám sát: Ông Nguyễn Văn Nhất .Chi hội trưởng phụ nữ . tạo điều kiện để chúng tôi được vay vốn của Quỹ phát triển cộng đồng Thành phố. Ban quản lý quỹ khu kính đề nghị Ban quản lý quỹ phát triển cộng đồng Thành phố xem xét.Ông Nguyễn Văn Hộ Bà Bà Nguyễn Thị Thế Bà Nguyễn Thị Mót 2. Nếu vi phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tm. lãi đúng thời hạn.Phó BQL quỹ PTCĐ khu. Ban quản lý khu Trưởng ban TM. hội LHPN xã Tm./. Bà Phạm Thị Thanh Hoà . chấp hành tốt quy chế hoạt động của quỹ. BCĐ PTCĐ xã Trưởng ban Xét duyệt của BQL Quỹ PTCĐ Thành phố . Chúng tôi xin hứa và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. trả gốc.