Câu 5: Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng qua ba hội nghị BCHTW lần 6, lần

7, lần 8. Như chúng ta đã biết chiến lược của CMVN là: + Chống ĐQde danh độc lập dt + Chống PK de danh ruộng đất cho dan cay ngheo Quá trình chuyển hướng chỉ xảy ra trong các trường hợp sau: hoặc là tăng mức độ lên, hoặc là giảm mức độ đi. Có thể tăng mức độ cái nọ nhưng giảm mức độ cái kia và ngược lại. Như vậy là có thể thực hiện song song đồng thời các mục đích nhưng mức độ khác nhau. - Năm 30-31: song song và đẩy mạnh. - Năm 36-39: trước tình hình phát xít nổ ra, điều chỉnh chiến lược vẫn song song nhưng giảm đi, và thêm vào chống phát xít, chống phản động. . . - Năm 39-45: hai nhiệm vụ ban đầu không còn song song đồng thời như trước nữa mà nhiệm vụ chống ĐQ được đẩy mạnh để ta giành toàn bộ sức vào độc lập dt, chính sự điều chính này CTM8 thắng lợi; chống phong kiến được giảm đi.
1, Hoàn cảnh lịch sử * Quốc tế; + Ngày 1-9-1939 Đức tấn công BaLan. Ngày 3-9-1939 Anh Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ. Sau đó Đức tấn công ra toàn châu Âu.pháp lao vào vòng chiến.Nhật đánh chiếm châu Á và Trung Quốc. Ý đánh Nam Phi, Bắc Phi. +Đức tấn công pháp,nước Pháp rơi vào tay Đức (mùa hè 5-1945), 1,5 triệu quân Pháp đã bị Đức tước vũ khỉ. Nước Pháp xuất hiện cục diện 2 chính quyền 1 thân Đức của Beetanh; 1 lực lượng chạy ra nước ngoài lập chính phủ lưu vong chống Đức do Đowgôn đứng đầu. + Ngày 22-6-1941 Đức tấn công LX, LX chính thức tham chiến. . Cuộc chiến này chia làm 2 gđ: gđ 1 từ 1-9-1939 đến 22-6-1941 đây thuần túy là 1 cuộc chiến tranh ĐQ, gđ 2 từ 22-6-41, Đức tấn công LX, Đức lộ rõ nguyên hình việc tấn công LX. Việc LX tham chiến đã làm cho tính chất của cuộc chiến tranh thay đổi hẳn. Từ 1 cuộc chiến trành ĐQ thuần túy đã trở thành cuộc chiến tranh giữa 1 bên là LLDC do LX làm trụ cột với 1 bên là CNPX do Đức cầm đầu. + Ngày 8-12-1941 Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu cảng,chiến tranh châu á thái bình dương chính thức mở đầu. ∙8h15 phút 6/8/1945:mỹ ném bom nguyên tử xuống tp hiroxima làm chết 75000 người ∙11h2 phút 9/8/1945:mỹ ném bom nguyen tử xuống tp nagaxaki làm chết 73000 người * Trong nước + Thực dân Pháp xóa bỏ thành quả mà ta đã đạt được trong thời kỳ dân chủ 1936-1939,thực hiện chính sách kinh tế thời chiến(kinh tế chỉ huy). Bọn tay chân phát xít đã ra sức đàn áp dã man các phong trào cộng sản và yêu nước VN,bắt bế rất nhiều người trong ggiai doan này.Đây là một thách thức lớn đối với phong trào CM ở ĐD. Cuối những năm 1939-1940 phong trào CM nước ta bị tổn thất nặng nề, các đồng chí hoạt động công khai đã chuyển vào hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn.9/1939 đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt. Năm 1940 nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng ta bị bắt. Cuối 1940 chỉ còn 1 người đó là đ/c Phan Đăng Lưu.

* KQ của sự điều chỉnh: là đã dấy lên 1 cao trào giai phong dan toc mà đỉnh cao là Bắc sơn khởi nghĩa. Nội dung chủ trương chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Đảng Trên cơ sở nhận định khả năng diễn biến của chiến tranh thế giới lần thứ 2 và tình hình trong nước. Nội dung chủ trương chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Đảng được thể hiện cụ thể: + Thông cáo ngày 29/9/1939: "vấn đề Đông Dương sẽ bước đến vấn đề dân tộc giải phóng" + Hội nghị TW 6 (11-1939) tại Hooc Môn.Ban chấp hành trung ương đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra (Bắc Sơn 27-9-1940. a)Hội nghị TW đảng lần 6: + Nhận định tình hình và mâu thuẫn ở VN xuất hiện. mâu thuẫn dân tộc hết sức gay gắt. Bà Điểm. Nhật Pháp cấu kết với nhau. dân ta phải chịu cảnh 1 cổ 2 tròng." Cuộc CM Đ D hiện tại ko phải là cuộc CMTSDQ. chống tất cả các ách ngoại xâm. toàn dân lúc này là chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy độc lập" Hội nghị chủ trương điều chỉnh chiến lược CM: trước đây 2 nhiệm vụ chống ĐQ và chống PK song song. + Hội nghị cũng chủ trương là không được khởi nghĩa 1 cách nóng vội. trực tiếp lãnh đạo CM VN.Cao Bằng) về nước. + Hội Nghị trung ương này chủ trương là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng. là xây dựng lực lượng quần chúng.7 là đúng.+ 9. đồng thời. +. Hoi nghị TW 6 chỉ rõ: "Bước đường sinh tồn của dân tộc Đ D ko có con đường nào khác hơn là đánh đổ ĐQ Pháp. + Xác định CMVN là CM giai phong dan toc. Nam Kỳ 23-11-1940. hàng ngũ kẻ thù của CM Đ D tăng lên. + Hội nghị TW 8 (5-1940) tại Pắc Bó Cao Bằng do NAQ chủ trì. nhưng chưa thành công và bị dìm trong bể máu b)Hội nghị TW đảng lần 7 + Khẳng định chủ trương điều chỉnh chiến lược của HN 6 là đúng nhưng cần phải bổ sung thêm. Bây giờ đặt nhiệm vụ chống ĐQ và tay sai lên hàng đầu còn nhiệm vụ chống PK thì thực hiện có mức độ để tập trung mục tiêu giai phong dan toc. Gia Định do đ/c Nguyễn Văn Cừ chủ trì + Hội nghị TW 7 (11-1940) tại Đình Bảng. c) Hội nghị TW đảng lần 8 + Khẳng định chủ trương điều chỉnh chiến lược lần 6. + Hoàn thành chủ trương điều chỉnh chiến lược và xây dựng CMVN lúc này là CM giai phong dan toc và giai phong dan toc trong khuôn khổ mỗi nước đông dương. cuộc cm giải quyết 2 vấn đề phản đế và điền đại nữa mà là 1 cuộc CM chỉ giải quyết 1 . Đây là hội nghị quyết định hoàn chỉnh đường lối CM GPDT. xây dựng lực lượng đảng cho vững mạnh. +đầu năm 1941 lãnh tụ NAQ vượt qua mốc 108 (Hà Quảng. Bắc Ninh do đ/c Trường Chinh chủ trì. Binh biến Đô Lương 13-1-1941).1940 Nhật chiếm ĐD. 2.

HCM chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong từng nước ở Đ D. dẫn đến thành công của cuộc khởi nghĩa tháng 8/1945 . ở CPC thành lập Cao Miên DDLDDM.nhiệm vụ cần kíp "dân tộc gp". 3. phù hợp với thực tiễn VN (đặc biết là nghị quyết TW 8). sức mạnh của mọi tầng lớp. XD căn cứ địa CM. *KQ: tập hợp được lực lượng. chuẩn bị được phong trào. nhiệm vụ cụ thể để tích cực chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. Nhiệm vụ chống PK ra từng bước. giành độc lập dân tộc. Ý nghĩa chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng + Sự chuyển hướng chiến lược trên là hoàn toàn đúng đắn. + Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược thời kì này có ý nghĩa quyết định đến chiều hướng phát triển của cuộc đấu tranh CM. + Phương pháp CM: HCM chủ trương đẩy mạnh XD lực lượng quân sự. giai cấp trong XH vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. + Hội nghị đề ra biện pháp cụ thể. lực lượng vũ trang). + Dự kiến con đường giành chính quyền CM ở VN là tiến hành khởi nghĩa vũ trang từng phần trong từng địa phương để tiến tới giành chính quyền trong cả nước. + Chiến lược đại đoàn kết dân tộc được đề ra với chủ trương thành lập mặt trận riêng biệt cho từng nước trên bán đảo Đ D đã cho phép huy động mọi tiềm năng. xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. + Về vấn đề mặt trận dân tộc thống nhất. Thông qua các văn kiện trên có thể khái quát chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng với những nội dung cụ thể như sau: + Khẳng định đường lối chiến lược được đề ra từ Cương lĩnh năm 1930 Đảng đã kịp chuyển hướng chỉ đạo chiến lược: Đặt nhiệm vụ chống ĐQ và tay sai lên hàng đầu. đòi hỏi Đảng ta phải chuẩn bị về mọi mặt (XD lực lượng chính trị. nó khẳng định tư tưởng GPDT của HCM nêu trong cương lĩnh đầu tiên (3/2/1930) là đúng đắn. đến thời cơ đưa cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi. có mức độ phục vụ cho nhiệm vụ chống ĐQ. + Đặt vấn đề khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm. ở Lào thành lập Ai Lao ĐLĐM. Ở VN thành lập VNĐLĐM.