P. 1
CÂN BẰNG HÓA HỌC

CÂN BẰNG HÓA HỌC

5.0

|Views: 4,983|Likes:
Được xuất bản bởiozon05

More info:

Published by: ozon05 on Jan 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Cân Bằng Hóa Học

CÂN BẰNG HÓA HỌC. GIẢNG DẠY NỘI DUNG CÂN BẰNG HÓA HỌC Ở LỚP 10

Chương I. Cơ Sở Lí Thuyết
I.1. Khái niệm về phản ứng thuận nghịch và không thuận nghịch, cân bằng hóa học I.1.1. Phản ứng không thuận nghịch Là phản ứng xảy ra đến cùng cho đến khi tiêu thụ hết hoàn toàn một trong các chất tham gia phản ứng. Ví dụ: Zn + 4HNO3(đ) → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Khi lượng aixt HNO3 đặc thì phản ứng sẽ kết thúc khi lượng kẽm tan hết, ngược lại nếu sục khí NO2 vào dung dịch thì cũng không thu được kim loại và axit I.1.2. Phản thuận nghịch. Có những phản ứng mà sau một thời gian phản ứng ta còn tìm thấy cả chất đầu và sản phẩm, nghĩa là phản ứng không xảy ra đến cùng.

Những phản ứng này gọi là phản ứng thuận nghịch. Trong loại phản ứng này người ta dùng dấu hai mũi tên ngược chiều nhau thường chiều từ trái sang phải là chiều thuận, chiều ngược lại là chiều nghịch. Đặc điểm của phản ứng thuận nghịch là không bao giờ hết các chất ban đầu vì vậy nói phản ứng thuận nghịch là phản ứng không hoàn toàn. I.1.3. Cân bằng hóa học

-1-

Cân Bằng Hóa Học

-2-

Cân Bằng Hóa Học

I.2. Hằng số cân bằng. I.2.1. Hằng số cân bằng Kc

Kc được gọi là hằng số cân bằng của phản ứng liên hệ đến nồng độ (mol/l). K c chỉ phụ thuộc nhiệt độ và bản chất của phản ứng, mà không phụ thuộc vào nồng độ các chất phản ứng. Hệ thức cân bằng trên biểu diễn sự liên hệ giữa nồng độ hóa chất lúc cân bằng , nó chính là nội dung của định luật tác dụng khối lượng. Có thể phát biểu định luật nầy như sau: Khi một phản ứng đồng thể đạt trạng thái cân bằng thì tỉ số tích số nồng độ sản phẩm với tích số nồng độ tác chất là một hằng số ở một nhiệt độ xác định. I.2.2. Hằng số cân băng Kp

-3-

aA + bB cC + dD I.B.P → PA = xAP -4- cC + dD Gọi P là áp suất của hỗn hợp khí lúc cân bằng . Là tổng số mol hỗn hợp khí của các khí A.Cân Bằng Hóa Học Với một phản ứng tổng quát ta có.B. Phân số mol x của cấu tử i trong hỗn hợp gồm nhiều cấu tử là tỉ số giữa số mol của i với tống số mol của các cấu tử có trong hỗn hợp.D lúc cân bằng. xC . xA = nA/n . ∑xi =1. xA.C. xB = nB / n .C.xD lần lược là phân số . xC = nC / n . Xét phản ứng aA + bB mol của A. Hằng số cân bằng Kx Hằng số cân bằng này liên hệ đến phân số mol của các chất trong phản ứng. Xi = ni / ∑ni 0 ≤ xi ≤ 1. xD = nD / n Với n = nA + nB + nC + nD. PAV = nART → PA = nART / V = nART / (nRT/P) = nAP / n = xA.3.xB.D lúc cân bằng.2.

Ta có: PiV = niRT → → pi = ciRT Thay các giá trị của pi vào biểu thức tính Kp ta có: -5- .2.P ) ( x .Cân Bằng Hóa Học Tương tự cho : PB = xBP P C = x CP PD = xDP Thay PA.P ) = c C a D D b ( xA . 1.PC.PΔv. Mối liên hệ giữa các hằng số cân bằng Kc.PB ) c d = ( xC ) c ( x D ) d ( x A ) a ( xB ) b P ( c+ d ) −( a +b ) Đặc Kx = ( xC ) c ( x D ) d ( x A ) a ( xB ) b khi đó ta có: KP = Kx. PD.(a+b) là tổng số mol sản phẩm – tổng số mol tác chất Như vậy hằng số cân bằng K phụ thuộc vào nhiệt độ T và áp suất tổng quát P của hỗn hợp khí lúc cân bằng. PB.PA ) ( xB . I. vào biểu thức KP của phản ứng: (P ) (P ) Kp = C a D b ( PA ) ( PB ) c d ( x . Với Δv = (c+d) . Quan hệ giữa KC và KP Từ phương trình:PV = nRTvới pi: áp suất riêng phần của khí.4. Kp .Kx.

Đối với cân bằng axit bazơ. Kb . Ví dụ: * Chú ý: Đối với các loại cân bằng khác nhau thì hằng số cân bằng có tên gọi khác nhau. .Cân Bằng Hóa Học Vậy : KP = KC.(RT) ∆ n = (c + d) .Với ∆ n ∆ n = 0 tức là số phân tử khí ở 2 vế bằng nhau thì KP = KC ∆ n ≠ 0 thì KP ≠ KC * Nếu chất phản ứng hoặc sản phẩm là chất rắn thì nồng độ hoặc áp suất riêng phần xem như không đổi nên các chất này không có mặt trong biểu thức hằng số cân bằng.(a + b) . ta có Ka.Đối với cân bằng kết tủa ta có tích số tan T -6- .

-7- . Như vậy: Trong phương trình hằng số cân bằng các sản phẩm đặt ở tử số.P 3 2   N2 H2  cb Nếu viết : N 2( k ) + 3H 2( k ) € 2 NH3( k ) 2  PNH 3 K = 3  PN .P 2  N H " Kp =  2 2   PNH 3   cb NH 3( k ) € " Với : K p = K ở cùng nhiệt độ.Cân Bằng Hóa Học .KC . 2. Nếu khi Δv = 0 tức là (c + d ) = ( a + b ) thì lúc đó ta có. KP = KC = Kx Lưu ý : Các hằng số cân bằng K gắn liền với phương trình phản ứng cụ thể : Ví dụ : 1 3 N 2( k ) + H 2( k ) € NH3( k ) 2 2  P  NH Kp =  1 3   P 2 .Đối với phức chất ta có hằng số không bền: Kkhông bền.PH  2 2 ' p    cb Với : Kp’ = Kp2.(RT) ∆ n = Kx. Mối liên hệ giữa : KP . Kx Ta thấy rằng : KP = KC. Nếu phản ứng được viết ngược lại : 1 3 N2( k ) + H2( k ) 2 2 3 1  P 2 .PΔv. p 1 Cách tính tương tự cho các hằng số cân bằng khác.Đối với chất điện li ta có hằng số điện li : Kđl . các chất phản ứng đặt ở mẫu số.

C.2.5.Cân Bằng Hóa Học I.2. B. Xét phản ứng tổng quát : * Nếu A.6.khí: CaCO3(tt) € CaO( tt ) + CO2( k ) Vì áp suất ảnh hưởng rất ít đến tính chất của chất rắn. ∆GT = ∆GT0 + RT ln P 2 CO 0 Khi cân bằng : ΔGT = 0 nên. nên nếu chất rắn không hoà lẫn với chất trong phản ứng (như tạo dung dịch rắn) thì hoá thế nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Ví dụ : 2 HgO(tt ) → 2 Hg (l ) + O2( k ) K p = PO2 ( ) cb I. Hằng số cân bằng và các đại lượng nhiệt động. Hằng số cân bằng trong hệ dị thể : Xét phản ứng sau trong hệ rắn . D là các chất tan trong dung dịch loãn của chúng người ta đã chứng minh được: -8- . Tương tự chất rắn. nghĩa là : 0 µCaCO3(tt) = µCaCO3(tt) 0 µCaO (tt ) = µCaO (tt ) Từ đó thiết lập phương trình tính ΔGT . ∆GT = − RT ln ( PCO 2 ) cb = − RT ln K p Nghĩa là : K p = ( PCO 2 ) cb Như vậy : nếu trong phản ứng có mặt chất rắn không hoà lẫn với các chất khác thì nó không có mặt trong biểu thức hằng số cân bằng. nếu trong phản ứng có mặt chất lỏng không hoà lẫn với các chất khác thì nó cũng không có mặt trong biểu thức hằng số cân bằng.

Cân Bằng Hóa Học hay ∆ G = ∆ G0 + RTlnKp Chuyển sang logarit thập phân ta có: ∆ G = ∆ G0 + 2.56T I.56T p 4. I.56TlgKp Đây là biểu thức quan hệ giữa hằng số cân bằng và các đại lượng nhiệt động như sau: lg K p = − ∆G 0 ∆G 0 hay K = 10− 4. ∆ G0 = -2.3. Khi đạt hệ trạng thái cân bằng thì.1.98 vào ta có: ∆ G0 = -4.3 RTlgKp ∆ G Thay R = 1. Các yếu tố ảnh hưởng đế hằng số cân bằng.3RTlgKp ∆ G phản ứng = 0.3. Nguyên lí Lơ Satơlie -9- .

Tăng nồng độ sản phẩm .Chiều giảm số ph tử khí (giảm P) .Chiều phản ứng thu nhiệt .Tăng áp suất .Cân Bằng Hóa Học Ta có thể cụ thể hoá sự chuyển dịch cân bằng như sau: Yếu tố tác dụng . Ảnh hưởng của nồng độ Xét phản ứng: Cân bằng chuyển về phía .10 - .Tăng nồng độ chất tham gia .Chiều thuận .Hạ nhiệt độ .3.Chiều tăng số phân tử khí (tăng P) I.Chiều nghịch .Chiều phản ứng phát nhiệt .Tăng nhiệt độ .Hạ áp suất .2.

biểu thức sau dấu logarit (ln) sẽ giảm. cho rằng thể tích của hệ là cố định.Cân Bằng Hóa Học Đang ở trạng thái cân bằng. Nếu trộn 3mol C 2H5OH với 1mol CH3COOH thì bao nhiêu mol este sẽ tạo thành lúc cân bằng ?.sẽ gây kết quả ngược lại.11 - . Sự tăng nồng độ của các chất sản phẩm ( [ C ] hoăc [ D ] ). cân bằng chuyển theo chiều giảm nồng độ của FeCl3 và KSCN.Khi tăng nồng độ cảu các chất phản ứng cân bằng sẽ chuyển dịch từ trái sang phải. . Một cách tổng quát : Giả sử có phản ứng : 0 aA + bB € 0 cC + c dD d Ta có : ∆G = ∆G + RT ln Q = ∆G Lúc cân bằng : ΔG = 0. Q = K [ C ] [ D] + RT ln a b [ A] [ B ] Nếu tăng nồng độ chất phản ứng ( [ A] hoăc [ B ] ). ΔG trở nên âm. tốc độ của phản ứng nghịch tăng nên màu đỏ của dung dịch giảm hơn so với ban đầu vì vậy cân bằng chuyển theo chiều nghịch.Nếu tăng nồng độ FeCl 3 hoặc KSCN thì tốc độ phản ứng thuận tăng còn tốc độ phản ứng nghịch chưa tăng do đó tạo thành nhiều Fe(SCN)3 hơn nên ta thấy màu đỏ của dung dịch tăng lên. hệ không còn ở trạng thái cân bằng nữa. Như vậy: . Khi cho KCl vào. lúc cân bằng người ta thấy tạo thành 2/3mol este. phản ứng theo chiều từ trái sang phải tiếp tục xảy ra cho đến khi ΔG = 0. chiều giảm nồng độ KCl.Khi tăng nồng độ của các chất sản phẩm phản ứng cân bằng sẽ chuyển dịch từ phải sang trái. Ví dụ: Khi trộn 1mol C2H5OH với 1mol CH3COOH và để cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường . .

12 - .9mol. Khi tăng số mol . . số mol este được tạo thành sẽ lớn hơn trong trường hợp dầu. (1 − x) V V x x Giải phương trình bậc hai này ta có : x = 0. [ CH 3COOC2 H5 ] [ H2 O ] = 3V .9 và x = 4. Thật vậy : gọi x là số mol este tạo thành khi cân bằng mới được thiết lập : C2 H 5OH t =0 t = tcb 3mol (3 − x) mol + CH3 COOH 1mol (1 − x )mol € CH3 COOC2 H5 + H2 O 0mol xmol 0mol xmol . Đặc V là thể tích củ hệ. 1 3V 3V 2 2 =4 Hằng số cân bằng của phản ứng este hoá ở nhiệt độ thường bằng 4 b. [ CH 3COOC2 H5 ] [ H2 O ] = V V Kc = =4 [ C2 H 5OH ] [ CH3COOH ] (3 − x) . Vì lượng este tạo thành không thể lớn hơn lượng axit CH 3COOH ban đầu.4. Tức là số mol este được tạo thành khi trộn 3mol C2H5OH với 1mol CH3COOH là 0. tức là cân bằng đả chuyển dịch từ trái sang phải . 3V Kc = [ C2 H 5OH ] [ CH3COOH ] 1 . phù hợp với nguyên lí La Chatelier.Cân Bằng Hóa Học Giải Phương trình phản ứng este hoá : C2 H 5OH + CH3 COOH € CH3 COOC2 H5 + H2 O a. tức là tăng nồng độ C2H5OH trong hệ phản ứng . do đó nghiệm thích hợp là x = 0.9. Nhận xét : Khi tăng nồng độ của rượu (chất phản ứng) lượng este được tạo thành lớn hơn. cân bằng sẽ chuyển dịch từ trái sang phải .

sự tăng nồng độ cảu một chất cũng chính là sự tăng áp suất riêng phần của chất đó. Do đó ảnh hưởng cảu sự thay đổi áp suất riêng phần của các chất đến sự chuyển dịch cân bằng háo học cũng tương tự như ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ.Cân Bằng Hóa Học Đối với các phản ứng ở pha khí. I. Ảnh hưởng của áp suất Xét phản ứng thuận nghịch: đang ở trạng thái cân bằng. . [NO2] = c vt = kn (2a)2 (2b) = 8kta2b (Tốc độ phản ứng thuận tăng lên 8 lần) vn = kn (2c)2 = 4knc2 (Tốc độ phản ứng nghịch tăng lên 4 lần) Vậy vt tăng nhanh hơn vn và cân bằng chuyển theo chiều thuận.3. Cân bằng sẽ chuyển theo chiều nào nếu ta tăng áp suất của hệ lên 2 lần và giảm áp suất của hệ xuống 2 lần? Giả sử hệ đang ở trạng thái cân bằng nào đó ứng với nồng độ các chất là: [NO] = a khi đó ta có: vt = kt [NO]2 [O2] vn = kn [NO2]2 tại trạng thái cân bằng: vt = vn nên: kta2b = knc2 * Khi tăng áp suất của hệ lên 2 lần thì nồng độ các chất tăng lên gấp đôi nghĩa là: [NO] = 2a khi đó: [O2] = 2b [NO2] = 2c .3. [O2] = b .13 - .

Một cách tổng quát ta xét sự thay đổi áp suất chung cho cả hệ đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học. Đối với phản ứng tổng quát ở pha khí ta có: aA + bB € cC + dD d PCc PD Kp = a b PA PB Vì : Pi = xi. xi: phần mol của khí i P : áp suất chung cho hổn hợp khí.(a+b) = biến thiên số mol khí trong hệ phản ứng.P∆n a b x A .Cân Bằng Hóa Học Ngược lại nếu giảm áp suất của hệ xuống 2 lần. Việc tăng hoặc giảm áp suất của hệ không ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng. khi đó: [NO] = a/2 Khi đó: [O2] = b/2 [NO2] = c/2 vt = kt (a/2)2 (b/2) = 1/8kta2b (Tốc độ phản ứng thuận giảm 8 lần) vn = kn (c/2)2 = 1/4knc2 (Tốc độ phản ứng giảm 4 lần) Vậy vn lớn hơn vt do đó phản ứng chuyển theo chiều nghịch.P Pi : là áp suất riêng phần của khí i trong hổn hợp. chiều tăng áp suất của hệ.P = Kx .14 - . giả sử hệ ở trạng thái cân bằng ta có: . xB Δn = (c+d) . * Chú ý: Trong trường hợp tổng số phân tử khí ở 2 vế của phương trình bằng nhau. ( xC P ) ( xD P ) Từ đây ta có: K p = a b ( x A P ) ( xB P ) c d = c d xC . nồng độ của các chất giảm còn 1/2 so với ban đầu.xD ( c + d ) −( a +b ) .

nghĩa là số phân tử khí ở hai vế của phương trình phản ứng là bằng 0 nhau. Điều này cũng phù hợp với nguyên lí La Chatelier. giá trị của PΔn giảm xuống. cân bằng chuyển dịch về phía có số phân tử khí ít hơn. Phản ứng sẽ xảy ra theo chiều từ trái sang phải. Trạng thái cân bằng của hệ không thay đổi. giá trị ΔG chỉ phụ thuộc vào PΔn . Nói cách khác. nghĩa là số phân tử khí ở vế trái của phương trình phản ứng là lớn hơn ở vế phải. Ảnh hưởng của Nhiệt độ Khi tăng nhiệt độ nghĩa là ta đã cung cấp thêm năng lượng cho hệ. biến thiên thế đẳng áp ΔG của hệ trở thành âm (ΔG < 0). Ví dụ: Khi tăng nhiệt độ của phản ứng . chúng ta phân biệt các trường hợp sau: . Khi áp suất chung P của cả hệ tăng lên. cân bằng chuyển dịch về phía có số phân tử khí ít hơn. cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số phân tử khí ít hơn để chống lại sự tăng áp suất”. kết quả phản ứng chạy theo chiều phản ứng thu nhiệt. Khi áp suất chung P của cả hệ tăng lên.Cân Bằng Hóa Học ∆G = ∆G 0 + RT ln K p = ∆G0 + RT ln K x . nghĩa là số phân tử khí ở vế phải của phương trình phản ứng lớn hơn ở vế trái. Dĩ nhiên sự giảm áp suất chung của cả hệ sẽ đưa đến kết quả ngược lại I.15 - . ∆G = ∆G + RT ln K x = 0 .4.3. Phản ứng sẽ xảy ra theo chiều từ phải sang trái. biến thiên thế đẳng áp ΔG của hệ trở thành dương (ΔG > 0).Khi Δn = 0. Nói cách khác.Khi Δn < 0. .Khi Δn > 0. giá trị PΔn tăng lên. khi đó vận tốc của phản ứng thu nhiệt tăng hơn tốc độ của phản ứng phát nhiệt. Như vây: “Khi tăng áp suất chung của cả hệ. phản ứng thu nhiệt (cần năng lượng) được tăng cường. nếu thay đổi áp suất chung của cả hệ . sự thay đổi áp suất chung của cả hệ không làm chuyển dịch cân bằng.P ∆n = 0 ở nhiệt độ cố định. . Nói cách khác.

Cũng giả thiết rằng trong khoảng nhiệt độ từ T1 đến T2 thì ∆S 0 . cân bằng chuyển về phía tạo N 2O4 nhiều hơn Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hằng số cân bằng được liên hệ qua hệ thức sau: Từ công thức: ∆G 0 = ∆Η − T ∆S 0 = − RT ln K Khi phản ứng đạt cân bằng ta có: −∆Η 0 ∆S 0 ln K = + RT R Giả sử ở nhiệt độ T1 hằng số cân bằng của phản ứng là K1. ∆Η 0 là thay đổi không đáng kể. màu nâu đậm dần. tức là chiều nghịch (chiều phản ứng thu nhiệt) ta thấy khí NO2 được tạo nên nhiều hơn. ta có: ln K1 = ln K 2 = −∆Η 0 ∆S 0 + (1) RT1 R −∆Η 0 ∆S 0 + (2) RT2 R Lấy (2) trừ đi (1) ta có. Sử dụng biểu thức này người ta có thể xác định được giá trị của cân bằng ở nhiệt độ T2 khi biết giá trị của nó ở nhiệt độ .16 - . −∆Η 0  −∆Η 0  −  RT2  RT1   K  −∆Η 0  1 1  ln  2  =  −  (*) R  T2 T1   K1  ln K 2 − ln K1 = Biểu thức (*) gọi là công thức Van’t Hoff. Ngược lại khi hạ nhiệt độ.Cân Bằng Hóa Học thì phản ứng sẽ chuyển theo chiều chống lại sự tăng nhiệt độ. còn có nhiệt độ T2 hằng số cân bằng của phản ứng là K2. chiều tăng nhiệt độ (phản ứng phát nhiệt) màu nâu nhạt dần. cân bằng chuyển theo chiều thuận.

số hạng −∆Η 0 RT giảm.  K1   R   T2 T1  Qua một số biến đổ ta được. và do đó K giảm. ∆Η 0 là không phụ thuộc vào nhiệt độ. Ví dụ: Đối với phản ứng: H 2 + I 2 € 2 HI người ta thu được kết quả sau: T (K ) 731 764 Kp 49.303log    K1  =  49.9 Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng Giải: Theo công thức Van’t Hoff.314. .Cân Bằng Hóa Học T1 và hiệu ứng nhiệt của phản ứng khi biết giá trị của hằng số cân bằng ở hai nhiệt độ khác nhau. K   45.9  R. khi nhiệt độ tăng.17 - .T1.731.8  0 ∆Η = ( T2 − T1 ) ( 764 − 731) = − 112968 j / mol Áp dụng nguyên lí dịch chuyển cân bằng vào phương trình : −∆Η 0 ∆S 0 ln K = + RT R giả thiết rằng ∆S 0 .T2 .8 45. Ta có  K 2   −∆Η 0   1 1  ln  =   − . Khi đó ta thấy: - Đối với phản ứng phát nhiệt (ΔΗ0 < 0).764.2. Điều đó có nghĩa là cân bằng chuyển dịch về phía phản ứng nghịch. tức là phản ứng thu nhiệt.ln  2  8.

dT.Cân Bằng Hóa Học −∆Η 0 RT - Đối với các phản ứng thu nhiệt ( ∆Η 0 > 0 ).3dn + c + 2dn = N – 2dn = dN Vì sự thay đổi nhiệt độ từ 4500 C → 4550 C là rất bé. Điều này phù hợp với nguyên lí Le Chatelier: “Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch về phía phản ứng thu nhiệt để hấp thụ bớt lượng nhiệt đưa vào hệ.1kJ / mol . khi nhiệt độ tăng số hạng tăng. Điều đó có nghĩa là cân bằng chuyển dịch về phía phản ứng thuận. tức là phản ứng thu nhiệt. người ta tăng nhiệt độ từ 4500C lên 4550C. hãy xác định độ tiến triển dn của phản ứng. do đó K tăng. . Ví dụ: Để dặc trưng cho mức độ chuyển dịch cân bằng trong một quá trình nào đó người ta dùng đại lượng độ tiến triển dn. Đó là biến thiên số mol tính theo một mol cảu các chất phản ứng trong quá trình.dn + b . - Như vậy: “Trong cả hai trường hợp. Giả thiết là hiệu ứng nhiệt của phản ứng là không phụ thuộc NH vào nhiệt độ. ở trạng thái cân bằng người ta đả thu được: N2 + 3H 2 b = 30mol € 2 NH3 c = 12mol a = 10mol Tổng số mol khí là: N = 52mol. biết ∆Η 0 3 = −46.18 - . Đối với phản ứng tổng hợp amoniac ở 4500C và 300atm. chúng ta có thể xem nó như là yếu tố vi phân của nhiệt độ. và do đó giảm (chống lại) sự tăng nhiệt độ.’’ - Dĩ nhiên sự giảm nhiệt độ gây ra hiệu quả ngược lại. khi tăng nhiệt độ thì cân bằng đều chuyển dịch về phía phản ứng thu nhiệt”. N2 450 C amol 455 C da = a − dn 0 0 + 3H 2 bmol € 2 NH3 cmol c+2dn db = b − 3dn Tổng số mol khí : N = (a+b+c) = a . Giải. Ở áp suất cố định là 300atm.

Hiện tượng chuyển dịch cân bằng hoá học được sử dụng rộng rãi trong các quá trình công nghệ hoá học khác nhau.(450 + 273) 2 → dn = −0. I. 2kJ . Tổ hợp các kết quả trên ta có: −92.1) = −92. 2.103.(−46. Ví dụ 1: Quá trình tổng hợp HCl.16mol Nhận xét : Việc tìm được dn < 0 chứng tỏ rằng phản ứng tiến hành theo chiều nghịch.4. .19 - .315. phù hợp với nguyên lí chuyển dịch cân bằng của La Chatelier.Cân Bằng Hóa Học Áp dụng công thức Van’t Hoff dưới dạng tổng quát: d ln K p dT = ∆Η RT 2 Chúng ta có: d ln K p = ∆Η dT RT 2 2 Mặt khác : 2  Pc  2 2 c N   PNH3 N  Kp = = = 3 2 3 PN 2 .5 = dn( 4 + 1 + 9 − 4 ) 12 10 30 52 8. Chúng ta xét một vài ví dụ minh hoạ.PH 2  Pa  Pb 3 ab P     N  N  ln K p = 2 ln c + 2 ln N − ln a − 3ln b − 2 ln P d ln K p = 2dc da 3db 2dN 2dP − − + − c a b N P Vì áp suất không thay đổi nên dP = 0: d ln K p = 2dc da 3db 2dN − − + c a b N  2dn   dn   3dn   2dn  = 2  −  −  − 3 −  + 2 −   c   a   b   N  = dn 4 + 1 + 9 − 4 12 10 30 52 ( ) Vì phương trình phản ứng viết cho 2mol NH3 nên: ∆Η = 2. Ứng dụng của hiện tượng chuyển dịch cân bằng.

2kJ / mol Nhìn vào phương tình phản ứng thấy ngay rằng để tăng hiệu xuất của NH 3. Về phương diện áp suất. N 2( k ) + 3H 2( k ) € 2 NH3( k ) ∆Η = −46. Việc dùng dư hiđro còn có một tác dụng khác là.Cân Bằng Hóa Học HCl là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của công nghệ hoá học. Muốn vậy.31kJ / mol Để tăng hiệu xuất của phản ứng thu HCl phải tạo điêug kiện để cân bằng chuyển dịch từ trái sang phải. nhờ hiệu xuất sử dụng clo cao mà trong hổn hợp khí thải là giảm được mức độ ô nhiễm môi trường. Trong thực tế người ta thực hiện quá trình này ở áp suất khoảng 2000atm và ở nhiệt độ khoảng 4000C. nghĩa là dùng hỗn hợp ban đầu có tỉ lệ H2 : Cl2 > 1. người ta dùng dư hiđro. và do đó làm tăng hiệu suất thu HCl (theo clo). Để làm cho cân bằng chuyển dịch từ trái sang phải người ta cũng có thể giàm nhiệt độ của hổn hợp phản ứng. vì số phân tử khí ở hai vế là như nhau.20 - . Việc dùng dư hiđro. còn sự giới hạn về nhiệt độ là do yếu tố động học quyết định. vì vậy nó được sản xuất nhiều và ở quy mô rất lớn. . trong thực tế việc đốt hiđro trong clo được thực hiện ở áp suất thường. Một trong những phương pháp điều chế HCl trong công nghiệp là phương pháp tổng hợp trực tiếp từ các nguyên tố bằng cách đốt hiđro trong clo theo phản ứng: H 2( k ) + Cl2( k ) € HCl( k ) ∆Η = −92. người ta phải thực hiện quá trình tổng hợp ở áp suất càng cao càng tốt. Phương pháp chủ yếu để sản xuất amoniac là cho hiđro và nitơ phản ứng với nhau dưới tác dụng của xúc tác bột sắt khử. Δn = 0. Điều này được thực hiện bằng cách làm nguội nhanh hổn hợp khí sau khi ra khỏi buồng đốt. Ví dụ 2: Quá trình tổng hợp Amoniac. tức là tăng nồng độ hiđro. Amoniac cũng là một trong những sản phẩm quan trọng của ngành công nghiệp hoá học. Sự giới hạn về áp suất là do yếu tố kỉ thuật quyết định. nên việc tăng hay giảm áp suất không ảnh hưởng gì đến trạng thái cân bằng của hệ. làm cho cân bằng chuyển dịch về phía bên phải.

1. Nói chung: Trong các quá trình công nghệ hoá học người ta cố gắng sử dụng hiện tượng chuyển dịch cân bằng hoá học để đạt được hiệu suất cao nhất.Cân Bằng Hóa Học Ở nhiệt độ thấp hơn nữa tốc độ của quá trình sẽ rất bé . b. Độ phân huỷ ở 270Cvà dưới áp suất 0. Hằng số cân bằng Kp. Chương II. Giải A. N2O4(k) phân huỷ theo phản ứng: N 2O4( k ) € 2 NO2( k ) Ở 270Cvà 1atm độ phân huỷ là 20%. Độ phân huỷ của một mẩu N2O4 có khối lượng 69g.21 € 2 NO2( k ) 0 mol 2α mol .2 N 2O4( k ) khi t = 0 1 mol khi t = tcb ( 1 − α ) mol . tận dụng các nguyên liệu quý hiếm. chứa trong một bình thể tích 20l ở 270C. để tăng tốc độ của phản ứng người ta còn dùng chất xúc tác là bột sắt khử. c. Giảng dạy mội dung cân bằng hóa học trong chương trình hóa học lớp 10. Xác định : a. Một số dạng bài tập thường gặp. Bài tập 1. gọi độ phân huỷ của N2O4 ở 270C và 1atm là α. và giảm đến mức thấp nhất sự ô nhiễm môi trường. tiết kiệm nhiên liệu và năng lượng. khi đó cái lợi về mặt nhiệt động học không bù lại được cái bất lợi về mặt động học. Ngoài ra. Theo điều kiện bài toán thì ta có α = 0.1atm.

Kp vẫn giữ nguyên giá trị 0. 2 '2 ch ' 1−α 1− ( α ' ) 2 c. 75. 75(1 − α " ) + 0. 2 ) . Khi Pch = 0. Gọi độ phân huỷ của N2O4 ở điều kiện đả cho là α " : N 2O4( k ) t =0 0.0.1 → α ' = 0. 2 ) Thay Pch bằng 1atm và α = 0. 75(1 − α " ) € 2 NO2( k ) 0mol 0. Vì hằng số cân bằng Kp chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ cho nên ở 270C.Cân Bằng Hóa Học Tổng số mol khí trong hỗn hợp lúc cân bằng n = 1 − α + 2α = 1 + α Áp suất riêng của các khí trong hỗn hợp lúc cân bằng là : PN 2O4( k ) = PN O2 ( k ) = 2 1−α Pch 1+ α 2α P ch 1+α Kp = 2 pNO2 pN2O4  2α  Pch   4α 2 Pch 4α 2 1+ α  = = = P 1−α ( 1 + α ) ( 1 − α ) 1 − α 2 ch Pch 1+ α 4. ta có: 4( α ' ) 4α '2 0. Số mol N2O4 : n = 69/92 = 0.17 = P = .2α " Tổng số mol khí trong hỗn hợp lúc cân bằng là: n ' = 0. ( 0. 75. sử dụng kết quả thu được ở câu a. 75(1 + α" ) Áp suất của hỗn hợp khí (với giả thiết các khí là khí lí tưởng).1atm.55.75mol.1 = 0.17 b. Gọi độ phân huỷ của N2O4 ở điều kiện mới này là α ' . PV = n ' RT → P = n' RT V . 75mol t = tcb 0.22 - .2 vào biểu thức trên ta có: 2 2 Kp = 1 − ( 0.2α " = 0.17.

9 QC > KC phản ứng xảy ra theo chiều nghịch.23 - .292 = 0.98mol / l. [ HI ] QC = [ H 2 ] [ I2 ] 2 [ H 2 ] = [ I2 ] = [ HI ] = 0.98) QC = ( 0. Từ phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff: ∆GT = RT ln Q K Nếu Q > K thì ΔG > 0 : Phản ứng đi theo chiều nghịch.292 mol H2(khí). 75. 75(1 + α " ) RT ( 1+ α " ) ( 1−α" ) V 4α "2 .292 mol I2(khí) và 3.17 = = 1− ( α" ) 4( α" ) 2 .(27 + 273) ( 1 − α " ) .146 ) = 183.96mol HI(khí) vào một bình dung tích 2lít ở 4300C xảy ra như sau: H 2 (k ) + I 2 ( k ) € 2 HI (k ) .0.0.96 = 1. 082.20 Giải phương trình ra ta được: chọn α " > 0 → α " = 0. 0.146mol / l 2 3. Nếu Q < K thì ΔG < 0 : Phản ứng đi theo chiều thuận.Cân Bằng Hóa Học Lí luận tương tự phần b ta có: K p = 0. Tính nồng độ các chất khí lúc đạt tới trạng thái cân bằng.19 Bài tập 2: Trộn 0.P = 2 4α "2 . Giải: a. K c = 54.0. Hỏi chiều của phản ứng này? b. .3 a. 2 2 ( 1.146 ) ( 0. Nếu Q = K thì ΔG = 0 : Phản ứng ở trạng thái cân bằng.

II. phaûn öùng thuaän nghòch.37 = 1.146 0. Muïc tieâu : 1. hieåu caân baèng hoaù hoïc.3= 0.Haèng soá caân baèng laø gì ? YÙ nghóa cuûa haèng soá caân baèng ? 2. Veà kieán thöùc : - HS hieåu : .146+x + I2( k ) 0. Ñoà duøng daïy hoïc : . 096 ⇒ [ H 2 ] = [ I 2 ] = 0. Thaùi ñoä nhaän thöùc : Hieåu roû veà phaûn öùng moät chieàu.146 0.146 + x = 0.Cân Bằng Hóa Học b.146 + x ) ⇒ x = 0.242 M [ HI ] = 1.146+x ⇒ 7.98 − 2x 0. 3. Veà kæ naêng : Söû duïng bieåu thöc’ haèng soá caân baèng ñeå tính toaùn. H 2( k ) ndbd: ndcb: 54. Giáo án lên lớp.98-2x ) 2 2. CAÂN BAÈNG HOAÙ HOÏC I.Caân baèng hoaù hoïc laø gì ? .98 1.24 - .98-2x ( 0. 79M 2 ( 1.146+x € 2 HI( k ) 1.

Yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK vaø cho bieát theá naøo laø phaûn öùng moät chieàu ? döïa vaøo thí duï SGK ñeå giaûi thích. Caùc hoaït ñoäng leân lôùp : 1. HS : . Phaûn öùng moät chieàu.SGK. III. baûng 7. Phaûn öùng moät chieàu Phaûn öùng chæ xaûy ra theo moät chieàu töø traùi sang phaûi ñöôïc goïi laø phaûn öùng moät chieàu.25 - HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Phaûn öùng chæ xaûy ra theo moät chieàu töø traùi sang phaûi ñöôïc goïi laø phaûn öùng moät chieàu. baøi 2 SGK ( ñaùp aùn : B) 2.2 .Cân Bằng Hóa Học GV : .Hoïc baøi cuû vaø xem tröôùc baøi .Toác ñoä phaûn öùng laø gì ? . Ví duï : 2KClO3 ---> 2KCl + 3O2 2H2O2 --> 2H2O + O2 . . STK. Duøng moät muõi teân chæ chieàu phaûn öùng. Duøng moät muõi teân * Hoaït ñoäng I : .GV choát laïi : Phaûn öùng chæ xaûy ra theo moät chieàu töø traùi sang phaûi ñöôïc . phaûn öùng thuaän nghòch vaø caân baèng hoaù hoïc 1. Giaûng baøi môùi : TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 5’ I. Kieåm tra baøi cuõ : .

Trong cuøng ñieàu kieänphaûn öùng xaûy ra theo hai chieàu traùi ngöôïc nhau.Chieàu muõi teân töø traùi chieàu phaûn öùng thuaän. Phaûn öùng ñoù ñöôïc goïi laø phaûn öùng thuaän nghòch. phaûn öùng thuaän sang phaûi laø . * Hoaït ñoäng II : .Trong cuøng ñieàu kieänphaûn öùng xaûy ra theo hai chieàu traùi ngöôïc nhau.Caân baèng .Yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK vaø traû lôøi caâu hoûi sau : + Theá naøo laøphaûn öùng thuaän nghòch ? + Bieåu dieãn nghòch nhö theá naøo ? + Ñaëc ñieåm cuûa phaûn öùng thuaän nghòch laø gì ? + So vôùi phaûn öùng moät chieàu coù gì khaùc ? * Hoaït ñoäng III : .26 - . . Ví duï : 2KClO3 ---> 2KCl + 3O2 2H2O2 --> 2H2O + O2  2.GV neâu vaán  . goïi laø phaûn öùng moät chieàu.Chieàu muõi teân töø traùi sang phaûi laø chieàu phaûn öùng thuaän. Phaûn öùng thuaän nghòch .Cân Bằng Hóa Học chæ chieàu phaûn öùng. . chieàu muõi teân töø phaûi sang traùi laø chieàu phaûn öùng nghòch. Duøng moät muõi teân chæ chieàu phaûn öùng. Phaûn öùng ñoù ñöôïc goïi laø phaûn öùng thuaän nghòch. chieàu muõi teân töø phaûi sang traùi laø chieàu phaûn öùng nghòch.

vieát pthh vaø tính löôïng moãi chaát coù trong heä. Ñieàu naøy coù nghæa laø trong cuøng moät ñôn vò thôøi gian.nhöng vôùi toác ñoä baèng nhau ( vt = vn ).nhöng vôùi toác ñoä baèng nhau ( vt = vn ). cho 0. Caân baèng hoaù hoïc .ÔÛ traïng thaùi caân baèng. . Haõy giaûi thích. noàng ñoä caùc chaát phaûn öùng giaûm ñi bao nhieâu theo phaûn öùng thuaän nghæa laø trong . . maø phaûn öùng thuaän vaø phaûn öùng nghòch vaãn xaûy ra.5 mol H2 vaø 0.Cân Bằng Hóa Học ñeà : Thí nghieäm 3.Ñaët vaán ñeà : Taïi sao ôû traïng thaùi caân baèng noàng ñoä caùc chaát trong heä phaûn öùng khoâng thay ñoåi theo thôøi gian ? ( höôùng daån HS döïa vaøo SGK so saùnh toác ñoä vaø phaûn öùng nghòch ). maø phaûn öùng thuaän vaø phaûn öùng nghòch vaãn xaûy ra.786 mol HI. phaûn öùng khoâng döøng laïi. phaûn öùng khoâng döøng laïi.Caân baèng hoaù hoïc laø gì ? Taïi sao noùi caân baèng hoaù hoïc hoaù hoïc laø traïng thaùi cuûa phaûn öùng thuaän nghòch khi toác ñoä phaûn öùng thuaän baèng toác ñoä phaûn öùng nghòch. .5 mol I2 vaøo bình kín ôû 4300C chæ thu ñöôïc 0. Ñieàu naøy coù cuøng moät ñôn vò thôøi gian.ÔÛ traïng thaùi caân baèng.Caân baèng hoaù hoïc laø traïng thaùi cuûa phaûn öùng thuaän nghòch khi toác ñoä phaûn öùng thuaän baèng toác ñoä phaûn öùng nghòch.27 - . .

Do ñoù caân baèng hoaù hoïc laø caân baèng ñoäng. laø caân baèng ñoäng ? .28 - . So saùnh caùc tæ soá : [NO2]2/ [N2O4] töông öùng vôùi caùc giaù trò noàng ñoä [NO2] vaø [N2O4] taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau. neân trong heä caân baèng luoân luoân coù maët caùc chaát phaûn öùng vaø caùc saûn phaåm.HS nhaän xeùt laø caùc chhaát phaûn öùng khoâng chuyeån hoaù hoaøn toaøn thaønh caùc saûn phaåm. Do ñoù caân baèng hoaù hoïc laø caân baèng ñoäng.So saùnh phaûn öùng moät chieàu vôùi phaûn öùng thuaän nghòch ? phaûn öùng thuaän laïi ñöôïc taïo ra baáy nhieâu theo phaûn öùng nghòch. . .2 SGK. neân trong heä caân baèng luoân luoân coù maët caùc chaát phaûn öùng vaø caùc saûn phaåm.Xeùt phaûn öùng thuaän nghòch : N2O4(k)  2NO2(k) vaø nghieân cöùu baûng 7. .Cân Bằng Hóa Học noàng ñoä caùc chaát phaûn öùng giaûm ñi bao nhieâu theo phaûn öùng thuaän laïi ñöôïc taïo ra baáy nhieâu theo phaûn öùng nghòch.Ñaëc ñieåm cuûa phaûn öùng thuaän nghòch * Hoaït ñoäng IV . .Ñaëc ñieåm cuûa phaûn öùng thuaän nghòch laø caùc chaát phaûn öùng khoâng chuyeån hoaù hoaøn toaøn thaønh caùc saûn phaåm.

. Giaù trò khoâng ñoåi naøy ñöôïc xaùc ñònh ôû 250C vaø noàng ñoä caùc chaát luùc caân baèng. Caân baèng trong heä ñoàng theå . kí hieäu laø K.29 - . Haèng soá caân baèng 1.B . laø haèng soá caân baèng sau : .Ta thaáy tæ soá noàng ñoä luùc caân baèng : [NO2]2 / [N2O4] haàu nhö khoâng ñoåi.Xeùt heä caân N2O4(k)  2NO2 (k) .Cho phöông trình cuûa phaûn öùng thuïaân nghòch daïng toång quaùt : aA + bB  cC + dD trong ñoù A. D laø chaát khí hay chaát tan trong dung dòch.Xeùt heä caân baèng sau : N2O4(k)  2NO2 (k) . duø noàng ñoä ban ñaàu cuûa N2O4 vaø NO2 bieán ñoåi. Haèng soá caân baèng ñöôïc kí hieäu baèng chöû K. duø noàng ñoä ban ñaàu cuûa N2O4 vaø NO2 bieán ñoåi.Cân Bằng Hóa Học II. C. neân ñöôïc goïi laø haèng soá caân baèng cuûa phaûn öùng ôû veà tæ soá ñoù ? . haõy vieát bieåu thöùc tính haèng soá caân baèng vaø giaûi thích caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc.Giaù trò ñoù goïi baèng cuûa phaûn öùng treân.Ta thaáy tæ soá noàng ñoä luùc caân baèng : [NO2]2 / [N2O4] haàu nhö khoâng ñoåi. . neân ñöôïc goïi laø haèng soá caân baèng cuûa phaûn öùng ôû 250C. Giaù trò khoâng ñoåi naøy ñöôïc xaùc ñònh ôû 250C vaø noàng ñoä caùc chaát luùc caân baèng.

D laø nhöõng chaát khí hoaëc nhöõng chaát tan trong caân baèng ñöôïc kí hieäu baèng chöû K.10-3 ôû 250C . B.Haèng soá caân baèng Kc cuûa phaûn öùng xaùc ñònh chæ phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä. . [N2O4] laø noàng ñoä mol/l cuûa NO2 vaø N2O4 oû traïng thaùi caân baèng.Cân Bằng Hóa Học 25 C. .63.Toång quaùt : aA + bB  cC + dD A. .30 - . Haèng soá 0 Kc = [NO2]2 / [N2O4] = 4. D laø .Trong ñoù [NO2].10-3 ôû 250C .Toång quaùt : aA + bB  cC + dD A. Kc = [NO2]2 / [N2O4] = 4. C.Trong ñoù [NO2]. . Soá muû 2 ôû noàng ñoä NO2 vaø soá muû 1 ôû noàng ñoä N2O4 öùng ñuùng vôùi heä soá tæ löôïng. B. . [N2O4] laø noàng ñoä mol/l cuûa NO2 vaø N2O4 oû traïng thaùi caân baèng.63.Haèng soá caân baèng Kc cuûa phaûn öùng xaùc ñònh chæ phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä. . C. Soá muû 2 ôû noàng ñoä NO2 vaø soá muû 1 ôû noàng ñoä N2O4 öùng ñuùng vôùi heä soá tæ löôïng.

b.Cân Bằng Hóa Học nhöõng chaát khí hoaëc nhöõng chaát tan trong dung dòch. C vaø D ôû traïng thaùi caân baèng . b. B.31 - dung dòch. [C] vaø [D] laø noàng ñoä mol/l cuûa caùc chaát A. d laø heä soá tæ löôïng caùc chaát trong phöông trình hoaù hoïc cuûa phaûn öùng. B. Caân baèng trong heä dò theå . C vaø D ôû traïng thaùi caân baèng . . d laø heä soá tæ löôïng caùc chaát trong phöông trình hoaù hoïc cuûa phaûn öùng. c.Xeùt heä caân baèng hoaù hoïc sau : Fe2O3 (r) + 3CO (k)  2Fe (r) + 3CO2 (k) . a. Kc = [C]c[D]d/ [A]a[B]b Trong ñoù : [A]. a. [C] vaø [D] laø noàng ñoä mol/l cuûa caùc chaát A. [B]. 2. [B]. c. Kc = [C]c[D]d/ [A]a[B]b Trong ñoù : [A].

28. [ CO2] . Tính löôïng CO2 laø Kc = 1.28. Giaûi : Kc = [ CO2] .10-3 .06.ÔÛ 8200C .Noàng ñoä cuûa chaát raén laø moät haèng soá.32 - . vaø ôû 8800C . neân noù khoâng coù maët trong bieåu thöùc haèng soá caân baèng Kc.102 thu ñöôïc ôû moåi nhieät ñoä vaø cho nhaän xeùt. .Cân Bằng Hóa Học Kc = [CO2]3 / [CO]3 .103 . Kc = 4.Ví duï 1 : Phaûn öùng nung CaCO3(r)  CaO (r) + CO2 (k) coù haèng soá caân baèng ôû 8200C laø Kc = 4.

. Noàng ñoä ban ñaàu cuûa H2 vaø .06.06. löôïng CO2 taïo thaønh theo phaûn öùng nhieàu hôn. ÔÛ nhieät ñoä cao hôn.28.10-3 mol/l . [CO2] = 1. Kc = 1. nghóa laø ôû nhieät ñoä cao hôn hieäu suaát chuyeån hoaù CaCO3 thaønh CaO vaø CO2 lôùn hôn.10-3 mol/l .ÔÛ 8800C. phaûn öùng : H2 + I2  2HI coù haèng soá caân baèng laø 36.10-2.33 - . . khi phaûn öùng ôû traïng thaùi caân baèng.Cân Bằng Hóa Học = 4.Ví duï 2 : ÔÛ nhieät ñoä nhaát ñònh.

ta ñöôïc : x = 0. Suy ra coù x mol/l I2 tham gia phaûn öùng vaø coù 2x mol/l HI taïo thaønh.34 - .02 -0. [HI] = 2x 2x2 / (0.005 mol/l [HI] = 2* 0. Giaûi : Kc = [HI]2/ [H2][I2] =36 Goïi x laø noàng doä H2 tham gia phaûn öùng. Tính noàng ñoä mol cuûa caùc chaát luùc caân baèng.02 –x) = 36 Giaûi ra.015 = .015 = 0. Luùc caân baèng : [H2] = [I2] = ( 0.Cân Bằng Hóa Học I2 baèng 0.02 –x ) ( 0.015 [H2] = [ I2] = 0.02 – x ) .02 mol/l .

Daën doø : .03 mol/l 3 . 4. Cuûng coá : Baøi 3 (SGK ) . . .35 - .Cân Bằng Hóa Học 0.Laøm baøi GSK .Xem tröôùc baøi : III vaø hoïc baøi .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->