PHÒNG GD-ĐT CHÂU ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH BA

LỊCH BÁO GIẢNG TỔ 3
NĂM HỌC : 2010-2011

TUẦN 16
THỨ MÔN Chào cờ Tập đọc Kể chuyện Toán Đạo đức Toán Chính tả TN - XH Toán Tập đọc LT & Câu Toán Chính tả TN - XH Thủ công

( Từ ngày : 29/ 11/ 2010 Đến ngày : 3/12/2011 ) TÊN BÀI Đôi bạn Đôi bạn Luyện tập chung Biết ơn thương binh liệt sĩ (tiết 1) Làm quen với biểu thức Nghe-viết : Đôi bạn Hoạt động công nghiệp thương mại Tính giá trị của biểu thức Về quê ngoại Từ ngữ về thành thị nông thôn . Dấu phẩy Tính giá trị của biểu thức (tt) Nghe-viết : Về quê ngoại Làng quê và đô thị Cắt,dán chữ E TIẾT LỒNG GHÉP 46 47 76 16 77 31 31 78 32 16 79 32 32 16 80 16 16

HAI

BA

GDBVMT GDBVMT ĐĐHCM

NĂM

GDBVMT

SÁU

Toán Luyện tập Tập L – Văn Nghe-kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Tập viết Ôn chữ hoa M SHTT

GDBVMT

PHT

Bình Ba, ngày tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG Phạm Thị Xuân Tảo

XH Toán Tập đọc LT & Câu Toán Chính tả TN .XH Thủ công ( Từ ngày : 6 / 12 / 2010 Đến ngày : 10/ 12 / 2011 ) TÊN BÀI Mồ Côi xử kiện Mồ Côi xử kiện Tính giá trị của biểu thức (tt) Biết ơn thương binh liệt sĩ (tiết 2) Luyện tập Nghe-viết : Vầng trăng quê em An toàn khi đi xe đạp TIẾT 49 50 81 17 82 33 33 GDBVMT ATGT(bài 3.dán chữ VUI VẺ 84 34 34 17 85 17 17 GDBVMT NĂM SÁU Toán Hình vuông Tập L – Văn Viết về thành thị.5) LỒNG GHÉP BA TƯ Luyện tập chung 82 Anh Đom Đóm 51 Ôn về từ chỉ đặc điểm. nông thôn Tập viết Ôn chữ hoa N SHTT GDBVMT PHT Bình Ba.Ôn tập câu Ai thế nào?Dấu phẩy 17 Hình chữ nhật Nghe-viết : Âm thanh thành phố Ôn tập học kỳ I Cắt.PHÒNG GD-ĐT CHÂU ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH BA LỊCH BÁO GIẢNG TỔ 3 NĂM HỌC : 2010-2011 TUẦN 17 THỨ HAI MÔN Chào cờ Tập đọc Kể chuyện Toán Đạo đức Toán Chính tả TN . ngày tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG Phạm Thị Xuân Tảo .

XH Toán Tập đọc LT & Câu Toán Chính tả TN .PHÒNG GD-ĐT CHÂU ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH BA LỊCH BÁO GIẢNG TỔ 3 NĂM HỌC : 2010-2011 TUẦN18 THỨ MÔN Chào cờ Tập đọc Kể chuyện Toán Đạo đức Toán Chính tả TN .8) Tập viết Kiểm tra viết (tiết 9) SHTT ATGT (bài 6) PHT Bình Ba.XH Thủ công ( Từ ngày : 13 / 12 / 2010 Đến ngày : 17 / 12 /2011 ) TÊN BÀI Ôn tập (tiết 1) Ôn tập (tiết2) Chu vi hình chữ nhật Thực hành kĩ năng học kỳ I Chu vi hình vuông Ôn tập (tiết3) Ôn tập Luyện tập Ôn tập (tiết4) Ôn tập (tiết5) Luyện tập chung Ôn tập (tiết6) Vệ sinh môi trường Cắt dán chữ VUI VẺ (tiết 2) TIẾT LỒNG GHÉP 52 53 86 18 87 35 35 88 54 18 89 36 36 18 90 18 18 HAI BA TƯ NĂM GDBVMT SÁU Toán Kiểm tra cuối kỳ I Tập L – Văn Kiểm tra đọc (tiết 7. ngày tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG Phạm Thị Xuân Tảo .

000 – Luyện tập Tập L – Văn Nghe-kể: Chàng trai làng Phù Đổng Tập viết Ôn chữ hoa N (tt) SHTT PHT Bình Ba.dán chữ cái đơn giản 94 38 38 19 95 19 19 NĂM SÁU Toán Số 10.XH Toán Tập đọc LT & Câu Toán Chính tả TN . Ôn cách đặt câu và trả lời câu hỏiKhi nào? 19 Các số có bốn chữ số(tt) Nghe-viết: Trần Bình Trọng Vệ sinh môi trường (tt) Ôn tập Cắt. Noi gương chú bộ đội 57 Nhân hóa. ngày tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG Phạm Thị Xuân Tảo .XH Thủ công ( Từ ngày : 27 /12 / 2010 Đến ngày : 31 / 12 /2011 ) TÊN BÀI Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng Các số có bốn chữ số Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (tiết 1) Luyện tập Nghe-viết: Hai Bà Trưng Vệ sinh môi trường (tt) TIẾT LỒNG GHÉP 55 56 91 19 92 37 37 HAI BA TƯ Các số có bốn chữ số(tt) 93 Báo cáo kết quả tháng thi đua.PHÒNG GD-ĐT CHÂU ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH BA LỊCH BÁO GIẢNG TỔ 3 NĂM HỌC : 2010-2011 TUẦN19 THỨ MÔN Chào cờ Tập đọc Kể chuyện Toán Đạo đức Toán Chính tả TN .

XH Thủ công Toán Tập L – Văn Tập viết SHTT Nghe-viết Nghe-viết ( Từ ngày : / / 2010 Đến ngày : / /2011 ) TÊN BÀI TIẾT LỒNG GHÉP HAI BA TƯ NĂM SÁU PHT Bình Ba.XH Toán Tập đọc LT & Câu Toán Chính tả TN . ngày tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG Phạm Thị Xuân Tảo .PHÒNG GD-ĐT CHÂU ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH BA LỊCH BÁO GIẢNG TỔ 3 NĂM HỌC : 2010-2011 TUẦN20 THỨ MÔN Chào cờ Tập đọc Kể chuyện Toán Đạo đức Toán Chính tả TN .

XH Thủ công Toán Tập L – Văn Tập viết SHTT ( Từ ngày : / / 2010 Đến ngày : / /2011 ) TÊN BÀI TIẾT LỒNG GHÉP HAI BA Nghe-viết TƯ Nghe-viết NĂM SÁU PHT Bình Ba.XH Toán Tập đọc LT & Câu Toán Chính tả TN . ngày tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG Phạm Thị Xuân Tảo .PHÒNG GD-ĐT CHÂU ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH BA LỊCH BÁO GIẢNG TỔ 3 NĂM HỌC : 2010-2011 TUẦN THỨ MÔN Chào cờ Tập đọc Kể chuyện Toán Đạo đức Toán Chính tả TN .

XH Thủ công Toán Tập L – Văn Tập viết SHTT ( Từ ngày : / / 2010 Đến ngày : / /2011 ) TÊN BÀI TIẾT LỒNG GHÉP HAI BA Nghe-viết TƯ Nghe-viết NĂM SÁU PHT Bình Ba.XH Toán Tập đọc LT & Câu Toán Chính tả TN .PHÒNG GD-ĐT CHÂU ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH BA LỊCH BÁO GIẢNG TỔ 3 NĂM HỌC : 2010-2011 TUẦN THỨ MÔN Chào cờ Tập đọc Kể chuyện Toán Đạo đức Toán Chính tả TN . ngày tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG Phạm Thị Xuân Tảo .