P. 1
phân tích môi trường kinh doanh Việt Nam hiện nay

phân tích môi trường kinh doanh Việt Nam hiện nay

5.0

|Views: 17,365|Likes:
Được xuất bản bởiDưa Hấu

More info:

Published by: Dưa Hấu on Jan 13, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/06/2013

MỤC LỤC

I. Đánh giá môi trường kinh doanh ở Việt Nam 1. Các yếu tố vĩ mô a, Yếu tố nhân khẩu học b, Yếu tố kinh tế c, Yếu tố chính trị- pháp luật d, Yếu tố văn hóa e, Yếu tố công nghệ f, Yếu tố địa lý 2. Các yếu tố vi mô a, Yếu tố khách hàng b, Yếu tố đối thủ cạnh tranh c, Yếu tố cung ứng sản xuất d, Yếu tố năng lực của doanh nghiệp 3. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp

II. Phân tích cụ thể về Beeline 1. Thị trường viễn thông ở Việt Nam hiện nay 2. Giới thiệu về Beeline 3. Các yếu tố môi trường vĩ mô 4. Các yếu tố môi trường vi mô 5. Phân tích mô hình SWOT

6. Các chiến lược Marketing cụ thể

I. Đánh giá về môi trường kinh doanh Việt Nam 1) Các yếu tố vĩ mô a, Yếu tố nhân khẩu học Có nguồn gốc từ vùng đất hiện nằm ở phía nam Trung Quốc và miền bắc Việt Nam, người Việt đã tiến về phía nam trong tiến trình kéo dài hơn hai nghìn năm để chiếm lấy các vùng đất bờ biển phía đông bán đảo Đông Dương

Tổng dân số: ~ 86 triệu người (2010)

Các biểu hiện trên một mặt phản ánh trình độ thấp kém về dung lượng cung cầu hàng hoá và khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường. sức mua hàng hoá của xã hội và dân cư thấp nên nhu cầu tăng chậm. Thu nhập của người làm công ăn lương và nông dân thấp kém.12. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đạt 5.2% trong 3 tháng tới .6% b. cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu như không có đội ngũ nhà doanh nghiệp có tầm cỡ. . Cơ cấu độ tuổi: 0-14 tuổi: 29.Các ngân hàng đồng ý hạ lãi suất cho vay VND từ mức 14% xuống còn 12% . Mặt khác nó cũng tạo ra áp lực buộc chúng ta phải vượt qua thực trạng đó và đưa nền kinh tế phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. giảm lãi suất mức tiền gửi hiện nay từ 11.8% Lạm phát đang được kiềm chế và được kiểm soát ở mức 0.• • • Tỷ số giới tính: 98.6.Cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cao: đại lộ Thăng Long.3% hàng tháng.4% 15-64 tuổi: 65% trên 65 tuổi: 5.5% xuống còn 10. Nền kinh tế hàng hóa dựa trên cơ sở nền kinh tế tồn tại nhiều thành . . Yếu tố kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế: GDP 6 tháng đầu năm đạt 6.100 USD/năm (2010) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13. Do nền kinh tế nước ta có cơ cấu hạ tầng vật chất và hạ tầng xã hội thấp kém.1 nam trên 100 nữ Tỷ lệ tăng dân số: 1.2% (2009) Số dân sống ở khu vực thành thị: 25. Trình độ cơ sở vật chất và công nghệ trong các doanh nghiệp lạc hậu.4 tỷ USD.1% Thu nhập bình quân đầu người: trên 1. mang nặng tính tự cấp tự túc sang thành nền kinh tế hàng hoá phát triển từ thấp đến cao.Lượng kiều hối đạt 3.374.1 – 0.5% trong tháng 7. dung lượng thị trường trong nước còn hạn chế.262 người (chiếm 29.6% dân số cả nước). hầm Kim Liên…  Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển biến từ nền kinh tế hàng hoá kém phát triển. không có khả năng cạnh tranh.6 tỷ USD.

. . lĩnh vực then chốt và trọng yếu nên trở thành nhân tố kinh tế bảo đảm cho kinh tế hàng hoá của các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Nền kinh tế hàng hoá chịu tác động của sự thay đổi cơ cấu ngành theo hướng nền kinh tế dịch vụ phát triển nhanh chóng.Nền kinh tế hàng hoá phát triển theo cơ cấu kinh tế “mở” giữa nước ta với các nước trên thế giới. kinh tế nhà nước với bản chất vốn có của nó. . sức lao động và thế mạnh giữa các nước. .Nền kinh tế hàng hoá theo cơ cấu “mở”. Tính hiện thực của vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước chỉ được khẳng định khi nó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế khác.Vai trò quản lý của nhà nước. cạnh tranh với nhau và đều bình đẳng trước pháp luật.Đặc điểm này gắn liền với hai khía cạnh sau : + Nó đảm bảo cho mọi người.Thực trạng kinh tế hàng hoá ở nước ta kém phát triển là do nhiều nhân tố. . . hợp tác. . tăng trưởng kinh tế cao của nó. . mọi doanh nghiệp dù ở thành phần kinh tế nào cũng đều được tự do kinh doanh theo pháp luật.Phát triển kinh tế hàng hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và sự quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. Nền kinh tế nhiều thành phần là nguồn lực tổng hợp về nhiều mặt. . nhân tố đảm bảo cho định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế hàng hoá : + Sự phát triển kinh tế hàng hoá bên cạnh mặt tích cực.Nền kinh tế hàng hoá với cơ cấu “mở” ra đời bắt nguồn từ quy luật phân bố và phát triển không đều về tài nguyên thiên nhiên. lại nắm giữ các ngành. có khả năng đưa nền kinh tế vượt khỏi tình trạng thấp kém. nhưng nhân tố gây hậu quả nặng nề nhất là sự nhận thức không đúng dẫn đến nôn nóng xoá bỏ nhanh các thành phần kinh tế. đem lại sự phát triển lực lượng sản xuất.Sự ra đời nền kinh tế hàng hoá tư bản chủ nghĩa đã làm cho thị trường dân tộc hoạt động trong sự gắn bó với thị trường thế giới. thích ứng với chiến lược thị trường “hướng ngoại”. + Các chủ thể kinh tế đều được hoạt động theo cơ chế tự chủ.Vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.Nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất là cơ sở kinh tế gắn liền với sự tồn tại và phát triển kinh tế hàng hoá.phần. được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu và quyền thu nhập hợp pháp. mặt . Tiếp cận đặc điểm này của kinh tế hàng hoá theo các khía cạnh sau : .

Yếu tố chính trị. bảo đảm cho hệ thống chính trị giữ được bản chất giai cấp công nhân và bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân.. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa: là tổ chức trung tâm và là trụ cột của hệ thống chính trị.Tình hình chính trị. Nhân dân trong hệ thống chính trị. tài chính. Hệ thống chính trị hiện nay ra đời từ khi thiết lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.Cơ chế điều hành của nước ta hiện nay: chủ trương đường lối theo Đảng Cộng Sản Việt Nam Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền.Hệ thống pháp luật ngày càng được sửa đổi phù hợp với nền kinh tế hiện nay .Nền kinh tế mở sau khi nước ta gia nhập WTO. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. + Nước ta do chịu ảnh hưởng lâu ngày cuả cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu . Những khuyết tật này cần phải có sự quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước.an ninh ổn định ..pháp luật . quyền lực của nhân dân. Nên vai trò quản lý của nhà nước ta là nhân tố đảm bảo cho định hướng XHCN của kinh tế hàng hoá. vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị XHCN.. ngoài sự khác nhau về trình độ phát triển và sự phân phối lợi ích kinh tế giữa các tầng lớp dân cư do kinh tế đem lại nhằm mục đích gì? có lợi cho ai? Còn có sự khác nhau không kém phần quan trọng là ở trình độ quản lý theo cơ chế thị trường của nhà nước. . Hiến pháp.. vừa là lực lượng hợp thành. Mặt khác phải tạo ra môi trường và điều kiện cho sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế. mang nặng tính chất tự cung tự cấp. tín dụng .Một nền kinh tế hàng hoá kém phát triển. thực hiện ý chí.. thực hiện các chính sách xã hội đảm bảo cho sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội.. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. các chính sách kinh tế phù hợp hơn không những với các doanh nghiệp Việt Nam mà còn với cả doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào nước ta. khủng hoảng. nhân dân lao động và của cả dân tộc. + Nền kinh tế hàng hoá giữa các nước . tiền tệ. c. Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân. tàn phá môi trường . bao cấp. thay mặt . gồm các cấu thành quyền lực chính trị sau: Đảng Cộng sản Việt Nam. chuyển sang một nền kinh tế hàng hoá phát triển từ thấp đến cao đòi hỏi nhà nước phải sử dụng có hiệu quả các công cụ pháp luật.khác nó không tránh khỏi những khuyết tật nhất định về mặt xã hội như : phá sản.

Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và họ thực hiện quyền lực của mình chủ yếu thông qua Nhà nước. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. nhân dân là lực lượng quyết định trong quá trình biến đổi xã hội. chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội và thực hiện chức năng đối nội. Nhà nước là của nhân dân. hình thành nên hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam. đoàn kết. 7 chương và 147 điều quy định rõ Chế độ chính trị. . do nhân dân. Văn hóa-giáo dục. Hiến pháp chỉ rõ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Thủ đô. Quốc kỳ. Sửa đổi Hiến pháp.Các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể nhân dân: Đây là những tổ chức đại diện cho lợi ích của các cộng đồng xã hội khác nhau tham gia vào hệ thống chính trị theo tôn chỉ. thể chế hóa những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới kinh tế. Hội Cựu chiến binh. Nhân dân trong hệ thống chính trị: Với tư cách là người sáng tạo lịch sử. thể chế hóa nền dân chủ XHCN và các quyền tự do của công dân. thực hiện chính sách bình đẳng. sửa đổi vào năm 2001 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa X). Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 1980). Quốc khánh. Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân. chính trị. Quốc huy. Ở Việt Nam hiện có 5 tổ chức chính trị-xã hội gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiến pháp 1992 là văn bản pháp luật nền tảng và có giá trị cao nhất. Chủ tịch nước. Hiến Pháp: Hiến pháp Việt Nam hiện nay được Quốc hội khóa VIII thông qua năm 1992 (bổ sung. Chế độ kinh tế. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. khẳng định mục tiêu XHCN. Công đoàn. Quốc hội. vì nhân dân. đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 1959. tương trợ giữa các dân tộc. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Quốc ca. Đây là những cơ quan do nhân dân bầu ra. Ngoài ra còn có nhiều tổ chức xã hội và các đoàn thể nhân dân khác.công nghệ. Sự ra đời của Hiến pháp 1992 là bước phát triển quan trọng trong lịch sử lập pháp Việt Nam. Chính phủ. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. đối ngoại. Hiến Pháp năm 1992 là sự kế thừa và phát triển các bản Hiến Pháp trước đó (1946. Hiến pháp năm 1992 bao gồm Lời nói đầu. mục đích. khoa học. tính chất của từng tổ chức.nhân dân.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn.d. văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá. Theo E. chấp nhận. các quan niệm và tập quán. nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích. trở thành các giá trị. chúng ta thấy văn hoá trong các cơ quan và doanh nghiệp ở nước ta còn có những hạn chế nhất định: Đó là một nền văn hoá được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp và phức tạp do những yếu tố khác ảnh hưởng tới.Văn hóa doanh nghiệp. Yếu tố văn hóa . kể cả vùng sâu vùng xa. văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ.Luôn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc .Trình độ văn hóa của người dân đang ngày càng nâng cao .Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi . thẩm mỹ và lối sống và dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình”.Phương tiện truyền thông được phủ sóng khắp vùng miền. Còn UNESCO lại có một định nghĩa khác về văn hoá: “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát. cũng như đang diễn ra trong hiện tại. qua hàng bao nhiêu thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị. chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh . sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và của mỗi cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ.cái đó là văn hoá”. Vậy văn hoá doanh nghiệp là gì? Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp Nhìn nhận một cách tổng quát. đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. giúp người dân tiếp cận được những kiến thức văn hóa mới nhất . Cũng như văn hoá nói chung. truyền thống. Trước hết. môi trường làm việc có nhiều bất cập dẫn tới có cái nhìn ngắn hạn. yếu tố vàng của thành công: Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm.

còn văn hoá doanh nghiệp thì phải bảo vệ cho mọi quyền lợi và lợi ích của cá nhân.và hợp tác. được thể hiện qua “Các nguyên tắc chỉ đạo để bảo vệ người tiêu dùng”. chưa có cơ chế dùng người. Theo ông Trần Hoàng Bảo (1 trong số 300 nhà doanh nghiệp trẻ) nhận xét: Văn hoá của doanh nghiệp được thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên. có sự bất cập trong giáo dục đào tạo nên chất lượng chưa cao. tính năng động của nhân viên… Ngoài những yếu tố chủ quan. lúc đó văn hoá sẽ xuất hiện. Sự thắng thế của bất cứ một doanh nghiệp nào không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức những con người như thế nào. Các doanh nghiệp khi xây dựng đều phải có nhận thức và niềm tin triệt để. chưa có sự giao thoa giữa các quan điểm đào tạo cán bộ quản lý do nguồn gốc đào tạo. Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. để xây dựng văn hoá doanh nghiệp còn phải chú trọng tới những yếu tố khách quan. đặc biệt là ở các nước châu á thường được dựa trên mối quan hệ cá nhân của người lãnh đạo. ngôn ngữ. xuất phát điểm của doanh nghiệp có thể sẽ là rất cao nếu như nó được xây dựng trên nền tảng văn hoá. thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Con người ta có thể đi lên từ tay không về vốn nhưng không bao giờ từ tay không về văn hoá. Do vậy. Cũng theo ông Bảo. lợi ích của người tiêu dùng. Mọi cải cách chỉ thực sự có tính thuyết phục khi nó tách ra khỏi lợi ích cá nhân. là quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Sự thành công của mỗi doanh nghiệp. . Văn hoá chỉ có nền tảng chứ không có điểm mốc đầu cuối. đối tác khi quan hệ thì ngoài việc quan tâm tới lợi nhuận của công ty họ còn đánh giá doanh nghiệp qua văn hoá của doanh nghiệp đó. Do vậy. có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. năng suất làm việc. bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá. còn các nước Tây Âu thì thành công của doanh nghiệp lại được dựa trên các yếu tố như khả năng quản lý các nguồn lực. Đó là việc tạo lập thị trường. còn bị ảnh hưởng bởi các khuynh hướng cực đoan của nền kinh tế bao cấp. tư liệu. làm việc chưa có tính chuyên nghiệp. Trước hết chúng ta phải có quan điểm cụ thể về vai trò của văn hoá doanh nghiệp. Mặt khác văn hoá doanh nghiệp còn bị những yếu tố khác ảnh hưởng tới như: Nền sản xuất nông nghiệp nghèo nàn và ảnh hưởng của tàn dư đế quốc. phong kiến.

hầu hết các doanh nghiệp thường xây dựng cho mình những tiêu chuẩn về văn hóa và buộc mọi người khi vào làm việc cho doanh nghiệp phải tuân theo. tiêu chuẩn hoá các chức năng. Để tồn tại trong môi trường kinh doanh phức tạp.Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải có những biện pháp cụ thể. phát triển và tự bảo vệ. niềm tin. xây dựng cơ chế kết hợp hài hoà các lợi ích để doanh nghiệp trở thành ngôi nhà chung.Xây dựng các tiêu chuẩn về văn hóa doanh nghiệp Để hình thành một nền văn hóa mạnh và có bản sắc riêng. bao gồm: Chính danh. tự kiểm soát. Trong trường hợp như vậy. Văn hóa doanh nghiệp có tính đặc thù nên các hạt nhân văn hóa được hình thành cũng có tính chất riêng biệt. liên kết với nhau. quyền hạn. nhiệm vụ.Các hạt nhân văn hóa doanh nghiệp Đây là cơ sở để hình thành văn hóa doanh nghiệp. các yêu cầu. phân tích các công việc. các doanh nghiệp không thể duy trì văn hóa doanh nghiệp mình giống như những lãnh địa đóng kín của mà phải mở cửa và phát triển giao lưu về văn hóa. . . Khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Trong điều kiện toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và quá trình cạnh tranh . các tiêu chuẩn này có thể thay đổi khi không còn phù hợp hoặc hiệu quả thấp. xây dựng các thể chế và thiết chế tập trung và dân chủ như: Đa dạng hoá các loại hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. là con thuyền vận mệnh của mọi người. Văn hóa của các tập đoàn đa quốc gia khác với văn hóa của các doanh nghiệp liên doanh hoặc văn hóa của doanh nghiệp gia đình. Hạt nhân văn hóa doanh nghiệp bao gồm triết lý. Tuy nhiên. đa văn hóa. Biện pháp đầu tiên là phải xây dựng một hệ thống định chế của doanh nghiệp. Việc phát triển văn hóa giao lưu sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp học tập. . việc sáng tạo ra những tiêu chuẩn mới là cần thiết. nền văn hóa doanh nghiệp xuất hiện. Sau đó xây dựng các kênh thông tin. lựa chọn những khía cạnh tốt về văn hóa của các doanh nghiệp khác nhằm phát triển mạnh nền văn hóa của doanh nghiệp mình và ngược lại.Phát triển văn hóa giao lưu của các doanh nghiệp Các doanh nghiệp thường có xu hướng liên doanh. Các hạt nhân văn hóa là kết quả của sự tác động qua lại giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau. các chuẩn mực làm việc và hệ giá trị.

sự kế tục giữa các thế hệ và lòng trung thành với những triết lý kinh doanh. Nó trở thành một loại tài sản vô hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kho tài sản doanh nghiệp và là một trong những công cụ cạnh tranh khá sắc bén. uy tín cũng như nghệ thuật kinh doanh đã chiến thắng Pepsi Cola trên thương trường mặc dù đồ uống Coca Cola chỉ được xếp thứ 7 trong số 12 loại đồ uống hàng đầu của nước Mỹ về chất lượng và đồ uống này đã bị người tiêu dùng châu Âu tẩy chay vào năm 1999. Văn hóa doanh nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng của truyền thống gia đình. Thông thường. Để tăng cường sức mạnh và sự liên kết giữa các chi nhánh của các công ty đa quốc gia ở các nước khác nhau.Văn hóa doanh nghiệp gia đình Các doanh nghiệp gia đình được xem là một loại định chế độc đáo trong đó một gia đình là hạt nhân của doanh nghiệp. . đa quốc tịch và đa văn hóa. Hầu như tập đoàn đa quốc gia nào cũng có bản sắc văn hóa riêng của mình và đây được coi là một trong những điều kiện sống còn. Đối thủ cạnh tranh của Pepsi Cola là Tập đoàn Coca Cola.sản xuất loại đồ uống mang nhãn hiệu Pepsi Cola với biểu tượng thiếu âm và thiếu dương (biểu tượng của những người theo Phật giáo) để đến với khách hàng là những tín đồ của Phật giáo. Tập đoàn phải chi tới 500 triệu USD và giá của nhãn hiệu Pepsi đã lên tới 55 tỷ USD. người chủ gia đình thường nắm được bí quyết về một . Chẳng hạn. Các công ty đa quốc gia có mục đích kinh doanh chiến lược. Tuy nhiên. các tập đoàn phải có một nền văn hóa đủ mạnh. Tập đoàn Pepsi phải chọn cách tiếp cận văn hóa phương Đông . Đồng thời. doanh nghiệp có thể tạo ra và tăng uy tín của mình trên thị trường thông qua việc xây dựng và phát triển một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh. Những doanh nghiệp không có nền văn hóa mạnh khó có thể cạnh tranh cao trên thị trường. thường phải đối mặt với môi trường kinh doanh đa sắc tộc.quốc tế ngày càng gay gắt thì văn hóa doanh nghiệp được chú trọng xây dựng và phát triển. kinh nghiệm. Những kết quả này có thể coi là sản phẩm của quá trình vận động của văn hóa tập đoàn. để có nhãn hiệu Pepsi Cola nổi tiếng với màu xanh tươi trẻ.Văn hóa tập đoàn đa quốc gia Các tập đoàn đa quốc gia có nhiều chi nhánh hoạt động ở nhiều nước trên thế giới. một loại vũ khí cạnh tranh lợi hại. để đạt được những đỉnh cao của sự thành công đó. . các tập đoàn phải mất nhiều thời gian và tiền bạc. Để bảo hộ cho biểu tượng này. nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng và danh tiếng cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên thị trường thế giới. trong gia đình. Tập đoàn này có nền văn hóa hùng mạnh và với những ưu thế về danh tiếng. bí quyết được gia đình đúc rút được trong quá trình kinh doanh.

kĩ thuật mới. Có thể nói. Vì thế. Văn hoá doanh nghiệp là nhằm tạo ra quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp mà không phải tạo ra tác dụng chỉ đạo. Yếu tố công nghệ . Các yếu tố công nghệ thường biểu hiện như phương pháp sản xuất mới.Khi công nghệ phát triển. tăng thêm sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiêp. . nâng cao năng lực cạnh tranh.Hệ thống nghiên cứu công nghệ. Tuy vậy. Doanh nghiệp này có một nền văn hóa mạnh và các thành viên của doanh nghiệp đều thấm nhuần được những giá trị và chuẩn mực của văn hóa doanh nghiệp. các phát minh. Kỷ luật trong doanh nghiệp gia đình thường được đề cao vì họ vừa là người chủ sở hữu vừa là người sử dụng các tài sản của gia đình.. các tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ làm ra các sản phẩm mới.kĩ thuật đang được chú ý và ngày càng được cải tiến cho phù hợp với trình độ công nghệ kĩ thuật nước ngoài. kinh doanh và cả sự tiêu thụ.Số người dùng mạng Internet đã vượt ngưỡng 22 triệu. doanh nghiệp sản xuất giày dép Biti’s (Việt Nam) là một biến thể của doanh nghiệp gia đình.. trực tiếp đến doanh nghiệp.Hơn 50% dân số đang dùng điện thoại di động.Nhà nước đang ngày càng chú trọng vào việc đầu tư Khoa học. các bí quyết. . . e. Chẳng hạn.Công nghệ thông tin ngày càng chứng tỏ bước phát triển phi thường. Đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh. nâng cao hiệu quả kinh doanh. dịch vụ có chất lượng cao hơn nhằm phát triển kinh doanh. văn hóa doanh nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng rất lớn tác động của phong cách lãnh đạo của người chủ gia đình. Khoa học kỹ thuật và công nghệ có ảnh hưởng to lớn tới sản xuất.kĩ thuật cao như công nghệ biển. thiết bị sản xuất. giảm năng lực cạnh tranh nếu doanh nghiệp không đổi mới công nghệ kịp thời. phần mềm ứng dụng.. đồng thời làm này sinh các nhu .. Các phát minh mới. . các doanh nghiệp có điều kiện ứng dụng các thành tựu của công nghệ để tạo ra sản phẩm. vật liệu mới. nó cũng mang lại cho doanh nghiệp nguy cơ tụt hậu. Cách làm này của các doanh nghiệp không chỉ có tác dụng thúc đẩy cho doanh nghiệp mình thực hiện được phương thức kinh doanh "lấy con người làm trung tâm". mà còn làm cho năng lực phát triển sản phẩm và năng lực đoàn kết hiệp đồng tập thể của doanh nghiệp trở nên phồn vinh. Doanh nghiệp này đang có triển vọng trở thành một trong những công ty đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam. công nghệ vũ trụ.nghề nghiệp nào đó và dựa vào nghề nghiệp đó để thành lập doanh nghiệp gia đình.

Trước đây chúng ta sử dụng các máy ảnh chụp bằng phim thì hiện nay không còn hãng nào sản xuất phim cho máy ảnh. nên nguy cơ tụt hậu là rất lớn. để thành công. máy photo copy và máy tính làm biến mất những chiếc máy chữ cũ kỹ… Khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng giúp chúng ta khám phá các khả năng vô tận như: công nghệ sinh học. Pen III. dịch vụ. + Đầu tư của chính phủ. hàng loạt các công nghệ mới được ra đời và được tích hợp vào các sản phẩm.. Một bộ máy tính mới tinh chỉ sau nửa năm đã trở nên lạc hậu với công nghệ và các phần mềm ứng dụng. các công ty phải không ngừng đầu tư cho R&D ( Research and Development: Nghiên cứu và Phát triển) để phát minh hay tiếp cận và vận dụng các co6ngnghe65 và kỹ thuật mới để không ngừng cải tiến sản phẩm. Ví dụ. phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số gây ảnh hưởng năng cho việc chụp hình dùng phim cổ điển. Xuất phát từ các máy tính Pen II. . Ngày nay. robot. Nhật Bản đã khiến các nước trên thế giới phải thán phục với bước nhảy vọt về kinh tế trong đó chủ yếu là nhân tố con người và công nghệ mới.8 GB/s. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin.. doanh nghiệp vào công tác R&D: Trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Ngoài các yếu tố cơ bản trên. nghiên cứu vũ trụ…. Nếu cách đây 30 năm máy vi tính chỉ là một công cụ dùng để tính toán thì ngày nay nó đã có đủ chức năng thay thế một con người làm việc hoàn toàn độc lập. công nghệ còn lạc hậu.phương tiện truyền tải. hiện nay khi nghiên cứu thị trường. + Ảnh hưởng của công nghệ thông tin. Ở Việt nam. công nghệ truyền thông hiện đại đã giúp các khoảng cách về địa lý. các doanh nghiệp phải đưa yếu tố toàn cầu hóa trở thành một yếu tố vĩ mô tác động đến ngành.cầu mới và làm triệt tiêu cá công nghệ cụ hay nhu cầu cũ. nâng cao tính cạnh tranh. + Tốc độ. sẽ có tác dụng tích cực đến nền kinh tế. vật liệu mới. tỷ lệ công nghệ lạc hậu: nếu trước đây các hãng sản xuất phải mất rất nhiều thời gian để tăng tốc độ bộ vi xử lý lên gấp đôi thì hiện nay tốc độ này chỉ mất khoảng 2-4 năm. chu kỳ của công nghệ. Việc kết hợp giữa các doanh nghiệp và chính phủ nhằm nghiên cứu đưa ra các công nghệ mới. chưa đầy 10 năm hiện nay tốc độ bộ vi xử lý đã tăng với chip set thông dụng hiện nay là Core Dual tốc độ 2. vì thế chúng ta cần đầu tư hơn cho giáo dục và thu hút chất xám để có thể phát triển một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và công nghệ giỏi. Cả thế giới vẫn đang trong cuộc cách mạng của công nghệ. internet đến hoạt động kinh doanh. Hiện nay Nhật vẫn là một nước có đầu tư vào nghiên cứu trên GDP lớn nhất thế giới.

Nguồn tài nguyên phong phú .Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa ẩm . Như tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của thế giới là 3-5%.xã hội. Việt Nam nằm trong khu vực đang diễn ra các hoạt động kinh tế sôi động nhất thế giới trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI. phát triển không đều. có thể phân các nước trên thế giới thành các nhóm: nước phát triển. Nằm phía Đông của bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Á. Trong đó. Mặc dù bị tụt hậu do chiến tranh nhưng VN giờ đây là một trong những nơi dễ tiếp cận nhất để mở rộng kinh doanh ở châu Á. Singapore đã trở thành "4 con Rồng" Châu Á cũng đang có những chuyển động mới đáng kể trong phát triển kinh tế.Thái Bình Dương cũng như của thế giới. thì trong khu vự c đã đạt được tốc độ bình quân là 6-9%. có vùng biển chủ quyền rộng lớn và giàu tiềm năng. Đồng thời tranh thủ tối đa nguồn vốn. nước đang phát triển và nước chậm phát triển.f. Đài Loan. Với vị trí địa lý : Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. xuất nhập khẩu nhiều loại hàng hóa thế mạnh của nước ta. sức tiêu thụ ngày một tăng. Nhìn chung các nước ASEAN đang ngày càng chiếm vị trí cao hơn trong nền kinh tế của khu vực Châu Á . Yếu tố địa lý . Đặc biệt. Việt Nam là một đất nước đầy tiềm năng. kỹ thuật – công nghệ tiên tiến và hiện đại từ các nước trong khu vực.Tình hình ô nhiễm đang gia tăng nhanh chóng ♦ Ô nhiễm nguồn nước ♦ Ô nhiễm nguồn đất ♦ Ô nhiễm không khí Như chúng ta đã biết nền kinh tế thế giới là một thể thống nhất bao gồm các nền kinh tế khu vực và quốc gia rất đa dạng. chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Với vị trí địa lý như trên và với thực trạng nền kinh tế của các nước trong khu vực đã và đang tạo ra cho Việt Nam nhưng lợi thế quan trọng và cơ hội lớn trong việc hợp tác và tiếp thu những kinh nghiệm quý báu về phát triển kinh tế. nên đã trở thành một đầu mối giao thông quan trọng đi từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương và Châu Úc Đại Dương hoặc ngược lại. Theo trình độ phát triển của lý luận sản xuất và phân công lao động xã hội. Hàn Quốc. Hồng Kông. dân số trẻ. ở ngã tư nơi gặp gỡ của những luồng gió xuất phát từ các trung tâm lớn bao quanh. . Việt Nam là một nước đang phát triển.

trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ rộng lớn nên đã là tiền đề và yếu tố kích thích thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Đây là những nguồn lực bên trong để phát triển kinh tế. nhất là trên các lĩnh vực mà các nước bạn có thế mạnh và VN có nhu cầu như giao thông. Và với môi trường thông thoáng. tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau. Với những thế mạnh về nhân lực và chính sách trong lĩnh vực công nghệ thông tin. hóa chất. sân bay. việc sử dụng cũng chưa thật hợp lý. Các yếu tố vi mô . VN được coi là nước có môi trường đầu tư thuận lợi nhất ở khía cạnh ổn định chính trị và xã hội.. đó là nhờ yếu tố con người.Thái Bình Dương.. trong đó nhiều loại có giá trị kinh tế lớn nhưng chưa được khai thác hoặc mới khai thác ở mức độ thấp. Con người luôn có thái độ hợp tác chân thành và muốn làm bạn với tất cả các nước. hải cảng và các lĩnh vực khác. nâng cao mức độ thuận lợi trong kinh doanh và thu hẹp khoảng cách với các quốc gia đứng đầu trong khu vực Đông Á . xây dựng. mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại. hợp lý tạo điều kiện cho các nước có nền giáo dục tiên tiến tham gia và hỗ trợ VN thực hiện đổi mới giáo dục đại học trong các lĩnh vực quản trị đại học. Để thu hút được nhiều vốn đầu tư. góp phần cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các công ty phần mềm trên thế giới muốn tìm kiếm nguồn lực ở bên ngoài. đổi mới tài chính giáo dục đại học. phù hợp với tiềm năng. Trong thời gian qua. trường học.Đáng chú ý là thị trường bán lẻ ở VN tăng trưởng tới 30% mỗi năm trong hơn một thập niên qua và tiếng tăm toàn cầu của Việt Nam đã mở ra những cơ hội lớn trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng. nhằm đưa giáo dục đại học Việt Nam vươn lên vị thế mới. VN đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng bằng việc mở rộng phạm vi tài sản có thể sử dụng để thế chấp. Mặt khác nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. 2. Và nước ta là một nước đang phát triển đông dân. chất lượng nguồn nhân lực. Đó là điều cơ bản và then chốt để rạo niềm tin hợp tác với nước ta. Trong số 11 nước Đông Nam Á. đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ.. VN có nhiều thay đổi về môi trường pháp lý..Và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác đầu tư. lợi thế của mỗi nước. đồng thời là đối tượng đầu tư của Tư bản nước ngoài. y tế.Các mối quan hệ hợp tác này cùng có lợi. sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

các thành viên WTO cũng đã và đang đưa ra nhiều cam kết về cắt giảm trợ cấp. giảm thuế và loại bỏ hàng rào phi thuế quan. Đây là hai ngành được WTO rất quan tâm và đã đề ra nhiều biện pháp để xoá bỏ dần các rào cản thương mại. Do điều kiện tự nhiên và chi phí lao động rẻ. Yếu tố đối thủ cạnh tranh c. mọi hạn chế định lượng đối với mặt hàng dệt may được xoá bỏ từ ngày 1/1/2005. Việt Nam có lợi thế trong một số ngành. từ đó mang lại cơ hội mới cho những nước xuất khẩu nông sản như Việt Nam. đặc biệt là trong ngành nông nghiệp và dệt may. Gia nhập WTO sẽ giúp chúng ta có được một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và minh bạch hơn. chứ không phải từ sức ép bên ngoài a. Việc nước ta gia nhập WTO sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế. b. Gia nhập WTO. Yếu tố cung ứng sản xuất d. có sức hấp dẫn hơn đối với đầu tư trực tiếp của nước ngoài. theo Hiệp định Dệt may của WTO (ATC). Nước ta phấn đấu sớm gia nhập WTO xuất phát từ nhu cầu hội nhập quốc tế của chính chúng ta. nước ta sẽ được tiếp cận mức độ tự do hoá này mà không phải đàm phán hiệp định thương mại song phương với từng nước. Sau hơn 10 năm. xã hội nói chung và cuộc sống của mỗi người nông dân nói riêng. Hàng hoá của nước ta vì vậy sẽ có cơ hội lớn hơn và bình đẳng hơn trong việc thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Đối với thương mại hàng nông sản. Tháng 7-1998. ngành. Yếu tố năng lực của doanh nghiệp 3.a. Mở rộng thị trường và tăng xuất khẩu Khi gia nhập WTO. Việt Nam bắt đầu tiến hành phiên đàm phán gia nhập WTO đầu tiên. Cơ hội và thách thức đối với cách doanh nghiệp Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO vào tháng 1-1995 và được công nhận là quan sát viên của tổ chức này. Yếu tố khách hàng b. Việt Nam đã trải qua 11 phiên đàm phán đa phương (trong đó có một phiên trù bị) và hàng trăm cuộc đàm phán song phương với sự tham gia của tất cả các bộ. Việt Nam sẽ được hưởng lợi ích này nếu có mối quan hệ thương mại "như thế nào đó" đối với các nước thành viên WTO. Gia nhập WTO cũng là thông điệp hết sức rõ ràng về quyết . Chẳng hạn. theo nguyên tắc tối huệ quốc. Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

giảm thuế và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan cũng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận các yếu tố đầu vào với chi phí hợp lý hơn. chống bán phá giá… Tranh thủ thương mại là điều khó khăn mà phần thua thiệt thường rơi về phía nước ta. từ đó có thêm cơ hội để nâng cao sức cạnh tranh không những ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. cắt giảm hàng rào phi thuế quan. Ngoài ra. tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khi bỏ vốn vào làm ăn tại Việt Nam. c. đã trở lên thông thoáng hơn. Nâng cao tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế Giảm thuế. sẽ phải vươn lên để tự hoàn thiện mình. qua đó có thêm công cụ để đấu tranh với các nước lớn. Trước sức ép cạnh tranh. các doanh nghiệp của nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại. cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO hoạt động khá hiệu quả và nhiều nước đang phát triển đã thu được lợi ích từ việc sử dụng cơ chế này. sau này nhiều nỗ lực của WTO. khi tiến ra thị trường quốc tế.tâm cải cách của nước ta. đảm bảo sự bình đẳng trong thương mại quốc tế. mở cửa thị trường dịch vụ sẽ khiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. Thực tiễn cho thấy. d. các doanh nghiệp trong nước bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước. trong đó có cả những rào cản trá hình núp bóng các công cụ được WTO cho phép như chống trợ cấp. e. cơ hội tiếp cận thị trường của các thành viên WTO khác một cách bình đẳng và minh bạch theo hướng đúng chuẩn mực của WTO. nhất là những doanh nghiệp đã quen với "bầu vú bao cấp" của . việc gia nhập WTO cùng tạo ra một số thách thức lớn đối với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. bởi nước ta là nước nhỏ. Đó là: . nâng cao tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh tế. cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. mở cửa thị trường dịch vụ… sẽ khiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. cắt giảm hàng rào phi thuế quan. Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp. Ngoài ra. loại bỏ trợ cấp. Tuy nhiên.Thách thức của việc gia nhập WTO Bên cạnh cơ hội. Sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO Môi trường thương mại quốc tế.Sức ép cạnh tranh Giảm thuế. Gia nhập WTO sẽ giúp ta sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức này.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến kinh tế . Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm khi gia nhập WTO. Trước hết. là chặng đường mà mọi quốc gia đều phải đi qua trên con đường hướng tới hiệu quả và phồn vinh. phải liên tục hoàn thiện các quy định về cạnh tranh để đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng khi hội nhập. Chính phủ luôn lưu tâm đến yếu tố này trong đàm phán gia nhập WTO và hy vọng kết quả đàm phán cuối cùng sẽ là một kết quả chấp nhận được đối với lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta chỉ có thể vượt qua được thách thức này nếu có chính sách đúng đắn nhằm tăng cường hơn nữa tính năng động và khả năng thích ứng nhanh của toàn bộ nền kinh tế. những cam kết mở cửa thị trường của ta là cam kết theo lộ trình nên tiến trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý sẽ còn tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài. một chiều. -Thách thức của việc hoàn thiện thể chế và cải cách nền hành chính quốc gia. . phải liên tục hoàn thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy tính năng động và khả năng thích ứng nhanh. việc gia nhập WTO có thể sẽ mang lại khó khăn nhiều hơn bởi chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp khó có thể diễn ra trong một sớm. Dưới sức ép của cạnh tranh. Đây là thách thức hết sức to lớn. Đây là thách thức to lớn đối với mọi nền hành chính quốc gia. Khi gia nhập WTO. Riêng đối với khu vực nông nghiệp. Tuy nhiên. các doanh nghiệp sẽ không có cách nào khác là chủ động và sẵn sàng đối diện với thách thức này bởi đó là hệ quả tất yếu của sự phát triển.Thách thức của chuyển dịch cơ cấu kinh tế Một trong những hệ quả tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế là chuyển dịch cơ cấu và bố trí lại nguồn lực. khắc phục "sức ỳ" của tư duy và khắc . Quá trình này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cuối cùng. Bên cạnh đó. một ngành sản xuất không hiệu quả có thể sẽ phải mất đi để nhường chỗ cho một ngành khác có hiệu quả hơn. Một trong những nguyên tắc chủ đạo của WTO là minh bạch hoá. yếu tố quyết định sự thành bại của chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bố trí lại nguồn lực. nền hành chính quốc gia chắc chắn sẽ phải có sự thay đổi theo hướng công khai hơn và hiệu quả hơn. Dù không gia nhập WTO thì thách thức này sớm hay muộn cũng sẽ đến. cũng cần củng cố và tăng cường các giải pháp an sinh xã hội để khôi phục những khó khăn ngắn hạn.thương mại. coi trọng doanh nghiệp và doanh nhân hơn nữa. trong đó có cả những rủi ro về mặt xã hội. Đó phải là một nền hành chính vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và doanh nhân.Nhà nước. Sau đó.

Hiệp định về kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)… Để nắm bắt cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. lâm. Từ những cơ hội cũng như thách thức đó. Thông qua đàm phán gia nhập. thuỷ sản.đầu tư để đảm bảo tính thống nhất với các văn bản của Nhà nước và cam kết quốc tế. chúng ta đã tập trung đầu tư phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh để hướng vào xuất khẩu như nâng cao chất lượng và giá trị chế biến của các mặt hàng nông. đầu tư công nghệ và quản lý để nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như dệt may. Đồng thời. . nhưng vẫn còn thiếu. Nếu không tạo ra được một nền hành chính như vậy.Thách thức về nguồn nhân lực Để quản lý một cách nhất quán toàn bộ tiến trình hội nhập. Nếu không có sự chuẩn bị từ bây giờ. cần phải có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương. hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. da giày…. có sự tham gia của yếu tố nước ngoài. hiện nay Việt Nam đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị gia nhập WTO. Hiệp định về các biện pháp đầu tư có liên quan đến thương mại (TRIMs). có kinh nghiệm và kỹ năng đàm phán quốc tế. sẽ không thể tận dụng được các cơ hội do việc gia nhập WTO đem lại. đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại . vô trách nhiệm. ta đã từng bước xây dựng được đội ngũ này. Đây cũng là một thách thức to lớn đối với nước ta do phần đông cán bộ của ta còn bị hạn chế về kinh nghiệm điều hành một nền kinh tế mở. Ngoài ra. điều chỉnh các quy định. bên cạnh quyết tâm về mặt chủ trương. có đối chiếu với quy định của WTO và cam kết của nước ta. Quá trình rà soát văn bản pháp luật đã tiến hành ở Trung ương. thời gian qua Quốc hội và các cơ quan Chính phủ đã khẩn trương đẩy nhanh chương trình xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp đang tiếp tục hướng dẫn các tỉnh rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. tạo dựng môi trường cạnh tranh năng động và cải cách có hiệu quả nền hành chính quốc gia. Về chuẩn bị điều kiện để thực hiện các nghĩa vụ thành viên. khuyến khích các ngành hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. có tiềm . chúng ta cũng cần phải có một đội ngũ cán bộ thông thạo qui định và luật lệ của WTO. chúng ta cũng đang đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động thực hiện các hiệp định của WTO như Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu (IL). thách thức này sẽ chuyển thành những khó khăn dài hạn rất khó khắc phục. nghiêm túc tiến hành rà soát. Các địa phương cũng đang khẩn trương. để tận dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và tham gia có hiệu quả vào các cuộc đàm phán trong tương lai của tổ chức này.phục mọi biểu hiện trì trệ.

sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2010 và trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. phát huy cao độ nội lực. II/ Mạng viễn thông Beeline 1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế để đối phó với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Thị trường viễn thông hiện nay Theo kế hoạch kinh doanh của 3 mạng di động lớn là MobiFone. Cũng chính bởi lý do này. các chuyên gia viễn thông dự báo. Nhằm nâng cao năng lực đối phó với thách thức. nước ta đang tập trung xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh. tin học… Đồng thời. vượt qua những thách thức rất lớn. toàn Đảng. VinaPhone và Viettel. tăng cường công tác xúc tiến thương mại. Nắm bắt thời cơ. bồi dưỡng để giúp các doanh nghiệp làm quen và ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử. tiến vững chắc. vệ sinh kiểm dịch cũng như hỗ trợ doanh nghiệp các thông tin và kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế… Thực tế hầu hết các nước gia nhập WTO đều có nền kinh tế phát triển nhanh. củng cố vị thế trên thị trường nội địa. Số lượng khách hàng còn lại không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của các mạng di động. Kiện toàn. Sớm gia nhập WTO. khai thác tối đa các nguồn lực bên ngoài để tạo thế lực mới cho công cuộc phát triển kinh tế. thị trường thời gian tới sẽ bước sang một giai đoạn mới: giữ thuê bao quan trọng hơn là phát triển thuê bao mới. chủ động tạo bước chuyển biến mới về phát triển kinh tế. hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường công tác đào tạo. hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường quốc tế. toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm phấn đấu. nên tiếp tục củng cố hệ thống cơ quan đại diện thương mại ở nước ngoài và gắn kết hoạt động của các cơ quan này với các doanh nghiệp. tiến mạnh.năng phát triển như điện tử. xã hội. Ngoài ra. Và . tìm hiểu thị trường. lượng phát triển thuê bao thực mới năm 2010 của 3 mạng đã là gần 20 triệu. nhất định đất Việt Nam sẽ tiến nhanh. củng cố hệ thống tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đấy là chưa kể đến kế hoạch phát triển của Vietnamobile và Beeline.

trong cuộc chạy đua này. Đây chính là thách thức lớn mà các mạng di động phải đương đầu trong năm 2010 khi mà thị trường đang tiến tới điểm bão hòa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu chỉ cần có sơ sẩy chút ít. Theo đánh giá của giới chuyên môn. Chúng tôi cũng ý thức được điều này nên vẫn không ngừng củng cố việc đầu tư nâng cấp cho mạng lưới. khuyến mại. Giới thiệu Beeline 1. theo hãng nghiên cứu thị trường hàng . Chuyên gia về viễn thông này cũng nhận định: "Cuộc chạy đua về chất lượng giờ không chỉ là đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định mà là đáp ứng ở mức tốt nhất và không được mắc lỗi khi thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng. chất lượng dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng sẽ là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi nhà mạng.sơ lược về beeline thế giới: . Hiện giờ. chất lượng và các chính sách chăm sóc khách hàng". Lý do là về các chỉ tiêu kỹ thuật. Năm 2009. năm 2010 sẽ là một năm khó khăn của MobiFone trong việc duy trì vị trí số 1 về chất lượng trong nhiều năm liên tục.Trên thế giới Beeline là một thương hiệu mạng viễn thông di động lớn hoạt động tại 9 quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Âu và Trung Á với hơn 63 triệu thuê bao thực. 2. Một đại diện của MobiFone cũng thừa nhận: "Chỉ cần không chú tâm. dù vẫn nhỉnh hơn các mạng khác nhưng các chỉ tiêu của MobiFone đã gần đạt đến mức tới hạn và không thể tăng thêm. MobiFone sẽ mất vị trí dẫn đầu về chất lượng và chăm sóc khách hàng. xử lý khiếu nại… Điều này sẽ rất khó khăn cho tất cả các mạng di động nhưng sẽ là một tín hiệu tốt đối với người dùng di động Việt Nam". các mạng khác cũng có thể có chỉ tiêu bằng thậm chí cao hơn MobiFone trong kết quả đo kiểm. số lượng khách hàng dùng 2 sim đồng thời rất lớn và nếu mạng di động nào bị đánh giá là tụt hạng về chất lượng hoặc kém hơn các mạng khác thì sẽ bị người sử dụng đổi sim ngay lập tức.

khẩu hiệu "Live on the bright side” và gói cước “vô địch rẻ” mang tên “Big Zero" với cách tính cước “độc nhất vô nhị”: tính giá không đồng (0 VND) sau phút đầu tiên cho tất cả các cuộc gọi nội mạng. giảm giá cước kích thích việc sử dụng dịch vụ của khách hàng. Beeline sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều dịch vụ mới . sứ mệnh: .sơ lược về beeline việt nam: . Các yếu tố môi trường vĩ mô . hoạt động: .Mục tiêu dài hạn: Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hoạt động và phát triển với tiêu chuẩn quốc tế. và dự kiến năm 2010 sẽ phủ sóng ra toàn quốc. .tháng 7/2009 chính thức ra mắt mạng di động Quốc tế Beeline Việt Nam và . tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên và đối tác kinh doanh.tiếp sau đó tháng 3/2010 gây sock trên thị trường viễn thông với gói cước ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay “ big and cool” 3. mục tiêu và tầm nhìn: . .mọi nơi. 2.Yếu tố văn hóa – xã hội: Gần các dịp lễ.4% thị phần.Tầm nhìn : Trở thành nhà cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu thế giới tại Việt Nam c.chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất cho mọi đối tượng khách hàng.Yếu tố kinh tế: Ở Việt Nam hiện nay dân số đang không ngừng phát triển. . Tết truyền thống ở Việt Nam.Không ngừng nâng cấp chất lượng phục vụ.là sự liên doanh quốc tế đầu tiên giữa Công ty cổ phần Viễn thông di Động Toàn cầu (Gtel Mobile) với tập đoàn Vimpelcom (Nga) và GTel (Việt Nam)) a.Mục tiêu ngắn hạn: + Trong thời gian tới. thu nhập dân cư ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng cao.đem lại niềm vui cho mọi khách hàng.đầu thế giới Millward Brown Optimor thì thương hiệu “Beeline” nằm trong top 100 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh và top 10 tên tuổi đắt giá nhất trên thị trường viễn thông với giá khoảng 8. giúp họ luôn cảm nhận được sự tự do giao tiếp ở mọi lúc. không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. b. .9 tỷ USD. nhà cung ứng dịch vụ viễn thông có xu hướng khuyến mại. + Phấn đấu đến cuối năm 2009 sẽ đạt từ 2. . .

Sự phân bố dân cư ở từng vùng địa lý cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới việc sử dụng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp.Bước vào thị trường mạng di động Việt Nam. Yếu tố khí hậu ở Việt Nam cùng sự chênh lệch về địa hình từng vùng: nông thôn. mới khiến cuộc chơi thú vị hơn. Vinaphone và Viettel. giúp nâng cao trình độ kĩ thuật của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp . mức độ thâm nhập mạng di động mới ở mức trung bình.Beeline phải đối mặt với 7 nhà khai thác Mobifone.Vietnamobile và công ty ảo của công ty CP Ðông Dương (nhưng chưa di vào hoạt đông) khiến cho thị trường di động Việt Nam ngày càng trở nên "nóng bỏng" hơn.S-Fone. đồng thời cũng là một thử thách thú vị đối với GTel Mobile và thương hiệu BeelineVN. Các yếu tố môi trường vi mô a..Yếu tố công nghệ: Ngành khoa học – công nghệ ở Việt Nam đang phát triển.Vinaphone.EVN Telecom. . Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng mạng lưới viễn thông sang các nước trong khu vực. Trong thời gian gần đây cùng với sự trầm lắng của S-fone và sự rút lui của HT Mobile. Trung Quốc. miền núi đôi khi cũng tạo sự khác biệt trong việc phân bố mạng lưới. vì chính nhờ sự cạnh tranh như vậy. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyên môn hoá. thị trường di động gần như yên phận với sự thống trị của 3 đại gia Mobifone.Việt Nam vẫn là thị trường nhiều tiềm năng mặc dù mật độ sử dụng điện thoại di động đã lên đến 55%. Yếu tố thị trường . nhưng con số này không phải là quá quan trọng.Viettel.Yếu tố địa lý: Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á. đòi hỏi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động phải thực sự chuyên nghiệp. Các đại gia này có vẻ như cũng hài lòng với vị thế hiện tại cùng nhau chia sẻ thị phần nên hoạt động marketing trông có vẻ cũng yên phận theo. Tại Việt Nam. thành thị. 4. có đường biên giới tiếp giáp với Lào. đặc biệt là trong tình hinh suy . luôn luôn đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Thị trường viễn thông Việt Nam vẫn là một cơ hội kinh doanh tốt.

000 ðồng cộng vào tài khản thưởng. tin nhắn nội mạng hoặc quay số trúng thưởng tiền tỷ (Đã có số thuê bao của Mobifone trúng thưởng được 300triệu đồng).054 tỷ đồng.kể từ ngày đãng ký.000 đồng + Tăng tài khoản kích hoạt lên 120. cao đẳng… trên cả nước + Với gói cước sinh viên Q-Student. . (nhằm “giành giật"nhau thi phần là sinh viên nên tạo ra nhiều lợi ích cho bộ sim này. trong đó 25. cao đẳng. Tặng 50. người dùng QStudent chỉ phải trả 830 đồng cho mỗi phút gọi. Viettel có khoảng 45 triệu thuê bao và đạt lợi nhuận đạt 10.) Cước nhắn tin nội mạng vô cùng hấp dẫn: chỉ 99 đồng/tin nhắn. b/Viettel: . MobiFone còn phát miễn phí 375.000 ðồng) bằng đúng tài khoản mà mBeeline ðang khuyến mãi.thoái kinh tế. Đối thủ cạnh tranh a/Mobifone: . b.000 đồng được trừ vào cước sử dụng GPRS hàng tháng và 25.000 đồng cước phí hàng tháng. Khách hàng sinh viên hòa mạng Q-Student sẽ được hưởng tất cả các ưu đãi trong suốt thời sinh viên. Vinaphone. Tặng thêm 25 MMS miễn phí mỗi tháng.Các chiến lược : + Tung ra các bộ kit (hòa mạng mới) trả trước có mệnh giá 65.Các chiến lược : + Tung ra các bộ kit (hòa mạng mới) trả trước có mệnh giá 65. + Gần đây MobiFone vừa tạo ra một cú sốc cực lớn trên thị trường với việc cho phép khách hàng gọi miễn phí "quên ngày tháng" gần như chính sách của gói cước BigZero mà Beeline đang áp dụng. + Các chínhsách ưu đãi đối với các thuê bao trả sau như tặng số phút gọi trong ngày. Khi gọi đến các thuê bao khác trong nhóm (tối đa 5 thành viên).000 đồng (trước là 100. Cước gọi nội mạng lẫn liên mạng rẻ nhất chỉ 1380 đồng/phút nội mạng và 1580 ðồng/phút liên mạng.000 bộ Q-Student cho sinh viên của 300 trường đại học. Viettel .Vị thế : Năm 2009.000 đồng.Vị thế: Tính đến cuối năm 2009 Mobilefone đang có 35 triệu thuê bao. Cụ thể là các cuộc gọi 10 phút chỉ bị tính tiền một phút trong khoảng thời gian từ ngày 2/10 cho ðến hết năm 2009 (đối với tất cả các thuê bao di động tại Hà Nội (cả Hà Nội cũ và Hà Tây)) + Về các trường đại học. Vì vậy vào thị trường Việt Nam Beeline phải cạnh tranh rất gay gắt với 3 đại gia di dộng ở Việt Nam là Mobifone. . .000 tỷ đồng trên doanh thu 60. trung cấp… để tặng sim di động miễn phí cho sinh viên_ Nhân dịp năm học mới.

Các chiến lược : + Từ cách đây vài tháng. các nhân viên của hãng còn trực tiếp bán thẻ sim. thậm chí là phát miễn phí cho các sinh viên với thủ tục dễ dàng.Thị phần tăng lên 30% (năm 2008 đạt 26%). Sử dụng tính năng gọi nhóm tiết kiệm 50% chi phí. + Áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày.Vị thế : Năm 2009.000 ðồng cùng với 20 phút gọi và 50 SMS nội mạng miễn phí. hoặc quay số trúng thưởng.+ Vào đầu năm học mới. Ðược đăng ký tự động và miễn phí cước thuê bao gói data tốc độ cao với 30MB. Không giới hạn thời gian sử dụng. nhà khai thác di động 098 -Viettel Telecom còn tặng thêm các quyền lợi khác khi sử dụng + Gói cước sinh viên hội tụ tất cả những tính năng ưu việt nhất từ các gói cước hiện có của Viettel: Mức cước thoại và nhắn tin rẻ nhất trong số các gói cước trả trước : 100 đồng/tin nhắn nội mạng. Không chỉ giới thiệu sản phẩm.Các chiến lược : + Cho ra tài khoản của bộ kit mệnh giá 65000 đồng là 105. . gói cước. gửi quà tặng. doanh thu toàn mạng của VinaPhone đạt gần 21. dịch vụ. đội quân bán hàng với biệt hiệu "cơn lốc màu cam" của mạng di độngVietnamobile đã có mặt ở khắp các trường đại học. . + Áp dụng chương trình khuyến mại trên thời gian gọi đi.000. ngoài việc tặng sim miễn phí cho các sinh viên với số lượng sim lên tới 300. c/ Vinaphone: . + Áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày. phát triển thêm hơn 10 triệu thuê bao mới.000 tỷ đồng. hoặc quay số trúng thưởng. gửi quà tặng. Theo đó.000 đồng vào tài khoản sử dụng mỗi tháng. . d/ Vietnamobile: . lưu lượng sử dụng miễn phí hàng tháng. Chỉ cần xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên là họ có thể sử dụng dịch vụ với số tiền có sẵn trong tài khoản lên tới vài trăm nghìn đồng. Ðược cộng 25.Vị thế : là tân binh trên thị trường viễn thông Việt Nam ( như Beeline).thú vị bên cạnh giá cước rẻ nhằm kích thích khách hàng trẻ. + Tạo ra các dịch vụ gia tăng độc đáo. tất cả các khách hàng khi gọi đi bằng tài khoản chính sẽ được tặng 2 phút miễn phí trên mỗi 2 phút gọi nếu tổng thời gian gọi cả ngày từ 2 phút trở lên.

Điểm mạnh ( S ): * Hình ảnh công ty : .7 triệu thuê bao trên toàn thế giới). 5. khách hàng sẽ được tặng ngay 100% giá trị thẻ nạp và 60 ngày sử dụng.Thiết lập được cơ sở hạ tầng mạng vững chắc. Hết 2 ngày. kiểu mẫu với cấu trúc tinh gọn + đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp . * Nhãn hiệu : .là mạng di động liên doanh quốc tế .Năm 2009. * Beeline có được một nền tảng chiến lược khá vững chắc (mô hình marketing phức hợp dựa trên những nguyên lý marketing hiện đại trong việc hoạch định và tìm ra một đối sách cạnh tranh hiệu quả và phù hợp theo phong cách của mình) * Năng lực hoạt động : .000 trong vòng 7 ngày sau khi kích hoạt. . . không cộng dồn và được chia đều cho các cuộc gọi nội và ngoại mạng. tiên tiến .lọt top 10 tên tuổi đắt giá nhất trên thị trường viễn thông.lọt vào top 100 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh .thừa hưởng tên tuổi của một thương hiệu nằm trong top 10 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới và thương hiệu di động hàng đầu Đông Âu. thừa hưởng những công nghệ mới. thương hiệu “Beeline” được định giá khoảng 8. * Tài chính : . Chương trình được thực hiện đối với các khách hàng nạp tiền vào thẻ cào hoặc thẻ điện tử lần đầu đối với mệnh giá tối thiểu VND 20.loại hình doanh nghiệp hiện đại. Phân tích SWOT a. khuyến mại còn dư sẽ không được bảo lưu. Thời hạn sử dụng của khuyến mại nạp thẻ bằng thời hạn của tài khoản chính.Số phút miễn phí được tặng bắt đầu từ 10h sáng ngày kế tiếp và chỉ có thời hạn sử dụng đến hết ngày thứ hai.Về công nghệ. Chương trình sẽ được áp dụng đến hết 30/09/2009.9 tỷ USD. . + Tiền khuyến mại sẽ được đưa vào tài khoản khuyến mại. Triển khai chương trình khuyến mại đối với thẻ nạp.Sự hùng mạnh về tài chính được coi là một lợi thế của Beeline ( hiện tại sở hữu 62. .

trong đó 3 “ông lớn” Viettel.xu hướng thị trường : Hiện nay thị trường di động Việt Nam đã có tới trên 80 triệu thuê bao đăng ký.. Thị trường viễn thông di động Việt Nam có tiềm năng lớn với dân số hơn 86 triệu người và một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ (theo nhận định của Giám đốc điều hành VimpelCom ).một phân khúc tiêu dùng tăng trưởng cao và hết sức quan trọng đối với các mạng điện thoại di động. dịch vụ gia tăng.Là thương hiệu quốc tế mạnh trên thế giới. Cơ hội: . dự kiến phủ sóng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam trong những tháng đầu năm 2010.Thời điểm hiện tại. Sự trung thành nhãn hiệu của khách hàng là không cao.Miếng bánh thị phần bị chia sẻ khi mạng di động mới gia nhập thị trường. thiết bị đầu cuối. Tập trung khai thác thị trường giới trẻ .Hạn chế về mức độ và vùng phủ sóng..Là 1 hãng mới gia nhập vào thị trường . .* Thị phần trên thế giới: . thị trường thông tin di động đã gần như ở ngưỡng bão hoà của sự phát triển .Chưa có các dịch vụ giá trị gia tăng đáng kể cho khách hàng c. giá cước. MobiFone và VinaPhone chiếm gần như tuyệt đối thị phần.Thống kê sơ bộ hiện đã có khoảng trên 80 triệu thuê bao -của các mạng di động đang hoạt động. Đe dọa: * thị trường hiện tại: .Những yếu tố thuận lợi để phát triển một mạng di động như hạ tầng. b.(hơn 50% là thuê bao ảo và số còn lại cũng có một tỷ lệ không nhỏ là người di động dùng 2 sim). đã được các mạng di động khai thác triệt để * Đối thủ cạnh tranh : . . . Hiện đã phủ sóng ở các thành phố lớn. với hơn 16 năm kinh nghiệm và hơn 60 triệu thuê bao ở các nước Đông Âu và SNG cổ phiếu của VimpelCom được niêm yết tại sàn chứng khoán newyork. Điểm yếu: . d.

* khách hàng : . MobiFone. VinaPhone vừa quyết định "hạ" đối thủ bằng cách giảm cước xuống ngang mức khuyến mãi mà doanh nghiệp mới cung cấp. dễ thay đổi 6. . cụ thể là : mức giá 0 đồng kể từ phút thứ 2 cho cuộc gọi nội mạng. . từ ý tưởng cho đến khi hình thành một sản phẩm hoàn chỉnh đến tay người tiêu dùng.199 đồng. vì 0199 cũng là đầu số của mạng Beeline. Beeline đã tung ra sản phẩm hấp dẫn là gói cước Big Zero với “giá trị vô địch!” và“tha hồ nói quên ngày tháng!”. Khai thác “lỗ hổng” của thị trường khi người tiêu dùng vẫn chưa được đặt đúng vị trí của “thượng đế” và tâm lý trung thành chưa cao.Thị trường mục tiêu (giới trẻ ) là không bền vững. mức cước gọi ngoại mạng của Beeline sẽ thấp hơn 20-30% so với các mạng GSM khác. Thị trường viễn thông di động Việt Nam có tiềm năng lớn với dân số hơn 80 triệu người. Chính sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp . b. gửi quà tặng. .Sự trung thành với 1 nhãn hiệu của khách hàng là không cao. Đây là thông điệp thuyết phục về lợi ích của sản phẩm vì nó đáp ứng được sự mong đợi của người tiêu dùng một cách rõ ràng. . Các chiến lược Marketing của Beeline a. Chính sách giá và sản phẩm .Đối với chính sách Giá cả.3 ông lớn cũng áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày. tỉ lệ dân số trẻ cao. và là một trong những lĩnh vực phát triển nhất trong nền kinh tế hội nhập. Cước tin nhắn của mạng này sẽ là 250 đồng/tin nhắn nội mạng và 350đồng/tin nhắn ngoại mạng và đây chắc chắn là gói cước rẻ nhất trong khối GSM hiện nay. hoặc quay số trúng thưởng. thậm chí.Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các mạng di động đại gia và các mạng di động mới sẽ làm gia tăng chi phí. cùng với chính sách Giá cả hợp lý và được tung ra vào đúng thời điểm. mang tính gợi nhớ rất cao. tất cả các cuộc gọi nội mạng của Beeline sẽ chỉ tính cước phút đầu tiên với giá là 1. cụ thể không lấp lửng và được hình tượng hóa bằng một số Không khổng lồ.3 ông lớn gồm Viettel.Đây là nhóm chiến lược mang tính nền tảng trong quản trị marketing mà Beeline đã định hình chiến lược Sản phẩm.

c.Đối với chiến lược Phân phối.000 điểm bán lẻ sim và thẻ cào. các biển quảng cáo ngoài trời như signboard billboard… cũng diễn ra một cách nhất quán.vật phẩm quảng cáo. Chiến lược Nội mạng . rất dễ dàng tiếp cận đối tượng mục tiêu và đây cũng là nét mới lạ. muốn nhanh chóng có được thị trường lớn tại Việt Nam thì phải nhanh chóng tăng số lượng thuê bao.Vì sao beeline lại chọn chiến lược phát triển này Beeline là công ty viễn thông lớn trên thế giới nhưng đã vào Việt Nam khi có nhiều đối thủ lớn. một mạng di động có một kênh bán hàng đặc biệt đó là sử dụng quầy hàng di động. góp phần đẩy mạnh độ nhận biết gói cước và thương hiệu. quầy hàng lưu động của Beeline đã trở thành một điển hình tiếp thị mới trong thị trường viễn thông. làm thế nào để bao phủ thị trường và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng. Chính vì vậy.. . Chỉ cần mấy bước chân khách hàng đã sở hữu một số điện thoại mới. thị trường và cộng đồng nhận biết và cảm nhận được thông điệp chủ đạo của thương hiệu một cách tốt nhất. Quan hệ công chúng. trang trí quầy kệ…nhằm thu hút sự chú ý và tạo thuận tiện cho khách hàng lựa chọn. Sự kiện tiếp thị… Chương trình xây dựng độ phủ thương hiệu (Brand visibility) bằng cách trang trí vật phẩm quảng cáo tại các kênh bán hàng. Kích hoạt thương hiệu. sáng tạo trong hoạt động marketing ở Việt Nam. Điều này cũng lý giải cho mức độ nhận biết thương hiệu của Beeline đã lên tới 80% trong chiến dịch marketing tung sản phẩm. Mạng lưới phân phối của Beeline đã có tới hơn 3. .Quảng bá hay truyền thông nhằm mục đích đối thoại ra bên ngoài cho người tiêu dùng. nhưngđây cũng là hoạt động tốn nhiều chi phí nhất! Thương hiệu mạng di động Beeline thể hiện tính tíchhợp và đồng bộ cao với chiến dịch truyền thông tạo ra hiệu ứng tương tác tốt nhất giữa thương hiệu vànhóm khách hàng mục tiêu bằng cách tối ưu hóa các điểm tiếp xúc thương hiệu (Brand touch points)thông qua các kênh truyền thông như: Quảng cáo TV. bao gồm cả các kênh phân phối truyền thống và các kênh phân phối mới tại thị trường Việt Nam là các quầy bán hàng di động được thiết kế đặc biệt theo chuẩn Beeline quốc tế . Trong thực tế. để mua được một chiếc sim khách hàng phải đến các cửa hàng thì lần đầu tiên tại Việt Nam. Quảng cáo Báo. Trên phương diện này Beeline đã triển khai thực hiện thành công. Nếu trước kia. cũng như trưng bày hình ảnh và thông điệp sản phẩm. Điều thú vị ở đây là các điểm bán hàng lưu động Beeline với thiết kế bắt mắt được đặt trên các đường phố lớn.

gói cước “không thể rẻ hơn” dành cho các cuộc gọi nội mạng. sinh viên. các dịch vụ.-Thị trường mục tiêu: Giới trẻ từ 15-24 tuổi: +Học sinh. .Slogan “có gì hot” .Liên tục tung ra thị trường viễn thông các đợt khuyến mãi. +Công nhân Đặc điểm chung: +Chiếm phần lớn dân số Việt Nam. +Thu nhập thấp. . +Nhu cầu sử dụng điện thoại cao.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->