P. 1
bai thu hoc lop Cam Tinh Dang

bai thu hoc lop Cam Tinh Dang

|Views: 5,308|Likes:
Được xuất bản bởian_thvt

More info:

Published by: an_thvt on Jan 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng

Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2)
I/ Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề về “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”: *Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực tiễn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận mệnh của dân tộc ta đã gắn liền với vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải thật trong sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến đấu và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Quan điểm cách mạng đó là nguyên nhân, là nguồn gốc sâu xa tạo nên sức mạnh của Đảng để Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vĩ đại“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc, Đảng không phải ở trên dân mà ở trong dân. Đảng và dân gắn bó, hòa quyện là một, không tách rời và không thể tách rời. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân; không phải “đóng cửa lại” để xây dựng Đảng mà phải xây dựng Đảng từ phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Đảng tin dân, đưa mọi vấn đề để dân góp ý, thảo luận và cùng tìm cách giải quyết, từ đó có những quyết sách đúng đắn. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. *Đảng là đạo đức, là văn minh: Đạo đức, theo ý nghĩa thông dụng là tập hợp những quan điểm, tư tưởng, tình cảm thể hiện ra ở hành vi của một giai cấp, tầng lớp, của một người, một tổ chức xã hội hay nghề nghiệp nhất định (đảng chính trị, cơ quan nhà nước, hội, đoàn…) đối với thế giới tự nhiên, xã hội, con người. Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã

tuân theo kỷ luật lao động. quét rác… tất cả đều phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Về đại thể. văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. kiên trì cải tạo xã hội cũ. làng nước theo sau”. tôn trọng công lý và chính nghĩa. trước sau như một đều nhất quán một tinh thần yêu chuộng hoà bình. mị dân. Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân. có hiệu quả. II-Liên hệ bản thân: Ưu điểm : -Trong công tác. một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng. có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên. toàn ý phục vụ nhân dân. bình đẳng. Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiền tiến có tính vượt trội (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó.hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên. Nhược điểm: -Trong công tác. là một tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man. thử thách. nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản chủ nghĩa. đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn. lừa gạt. lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một xã hội mới tốt đẹp. hữu nghị. mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người. . thất tín. cán bộ tốt. dù là chủ tịch nước. Vì vậy. do nhiều đảng viên kết lại mà thành. hợp tác cùng có lợi với các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới. Làm việc có chất lượng. Có tình đồng chí thương yêu giúp nhau cùng tiến bộ. bảo thủ. là bộ phận tinh hoa của xã hội. tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng. bảo vệ tài sản công cộng. Theo Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. -Trong xây dựng chi bộ: Vững vàng về tư tưởng chính trị. nói không đi đôi với làm. tiền hậu bất nhất. phê bình chân thành. hạnh phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành. đều phải toàn tâm. mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải chỉ nhằm đập tan. phá bỏ cái cũ xấu xa. đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến. dối trá. tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác. luôn gắn bó với nhân dân. sinh hoạt: Chưa vận động được quần chúng ( GV trường ) trong công tác ủng hộ đóng góp xây dựng nhà tình thương do xã phát động. Tất cả mọi cán bộ. chung thuỷ. tự do. Hăng hái tham gia công việc chung. phá bỏ mọi cái lạc hậu. đưa đất nước ngày càng giàu mạnh. có tầm trí tuệ. Vì vậy. đảng viên dù làm công tác đảng hay công tác chính quyền. nó nhân danh chính nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa. đen tối. Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng. Đảng văn minh là bởi Đảng kiên quyết cự tuyệt thói cơ hội. đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy. giáo điều. sinh hoạt: Tuân theo pháp luật Nhà nước. gương mẫu làm tròn bổn phận công dân. trước tiên là phải biết làm việc. “đảng viên đi trước. người ta cho rằng loài người đã trải qua ba giại đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp. Đóng góp để xây dựng lợi ích chung. Văn minh là một khái niệm động. Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. quang minh chính đại. Giữ gìn trật tự chung. tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng. trung thành. có đạo đức cách mạng trong sáng. bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ 20). vì độc lập cho Tổ quốc. uỷ viên các cấp bộ Đảng hay bộ trưởng cho đến nhân viên lái xe. làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch. Chưa thực sự tiết kiệm trong đời sống sinh hoạt gia đình. Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính. kiên trì chống lại cuộc sống mất nhân tính. khi Người nói “Đảng ta là văn minh” có thể bao gồm một số nội dung sau đây: Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn. tàn bạo. nói một đằng làm một nẻo… Đảng ta là văn minh là bởi vì Đảng là một tổ chức cách mạng. dù ở bất cứ cương vị nào đều do yêu cầu của cách mạng mà tổ chức phân công. trung thực.

là văn minh tôi xin đăng ký: Tích cực xây dựng. chính sách của Đảng đề ra. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. cục bộ. pháp luật của Nhà nước. Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. dám làm. Người viết: Quách Thị Ngọc Nga – Chi bộ: Trường TH Lộc Thịnh – Đảng bộ: xã Phú Thịnh. tin quần chúng. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. nói đi đôi với làm. dân yêu”. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. quyền hạn của Đảng viên. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ. lắng nghe ý kiến của quần chúng. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. Cuối cùng. năng lực công tác. bảo vệ đường lối. Tiếp tục phát huy yếu tố tích cực chủ quan. chống tham nhũng. đảng viên. phẩm chất chính trị. chính sách của Đảng. sức chiến đấu của chi bộ. bằng hành động tự giác để góp phần phòng. 48 điều. Vậy. mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: . Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. Trong công tác xây dựng chi bộ vững mạnh chưa tham mưu cùng chi bộ để đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. III-Đăng ký để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch. dám chịu trách nhiệm. Thực hiện một cách thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triến sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. đảng viên phải phục tùng kỷ luật.đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin. đạo đức cách mạng. được bồi dưỡng. Điều lệ Đảng gồm 12 chương. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ cụ thể của bản thân. Tư tưởng Hồ Chí Minh. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn. Nó chờ dịp hoặc thất bại. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. hoặc thắng lợi. Khi đã là đảng viên. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. dân phục. quy định trách nhiệm.Bên cạnh đó. đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. ra sức học tập. tích cực tham gia công tác quần chúng. hệ tư tưởng. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ. nghị quyết. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. Ngoài ra. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. các nguyên tắc về tổ chức. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. rèn luyện. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. nghĩa vụ. cơ cấu bộ máy của Đảng. thường xuyên tự phê bình và phê bình. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. hiểu quần chúng. có sức thuyết phục để bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin. mục đích. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy.-Trong xây dựng chi bộ: Chưa thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng là lực lượng trung kiên. tăng cường trách nhiệm cá nhân. góp phần cùng toàn Đảng đấu tranh sắc bén. làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng là đạo đức. đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. cơ hội. cần tin tưởng và làm theo đường lối. Điều lệ Đảng. chính sách và tổ chức của Đảng. quan liêu. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. hoạt động. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. lý luận. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm. chỉ thị của Đảng. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. trung thực với Đảng. nâng cao năng lực. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời lý tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . nâng cao trình độ kiến thức. pháp luật của Nhà nước. cùng với chi bộ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Do lời nói và việc làm. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. củng cố. có lối sống lành mạnh. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất. Đảng viên cần không ngừng học tập. tham nhũng. sát cơ sở. vững mạnh “là đạo đức là văn minh”: Để thể hiện quyết tâm phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vậy. Trước tiên. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. theo hướng sát dân. là chương rất quan trọng.

Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. làm cho Đảng thêm trong sạch. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. đường lối chính sách của Đảng. cho đất nước. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. gương mẫu cho quần chúng noi theo. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực. Đảng viên phải là người tiên phong. Vì vậy. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. vững mạnh.Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. kiến thức và năng lực thực tiễn. Đảng viên được quyền phê bình. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. trước hết là trong phạm vi chức trách. ( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. đập tan xiềng xích nô lệ. việc tìm hiểu. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Với những nghĩa vụ như trên. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. trừ quyền biểu quyết. điều lệ Đảng. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức.Ví dụ. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. phương pháp. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. đảng viên dễ quan liêu. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Vậy. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Và ngược lại. Tóm lại. Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nhà nước là của dân. pháp luật của Nhà nước. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. bài trừ thói hư tật xấu. đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn. Hiện nay. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. to đẹp hơn ”. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy. đảm bảo đoàn kết nội bộ. do dân và vì dân . mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. bảo vệ đường lối chủ trương. đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt . Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng. Cuối cùng. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. Đảng viên được ứng cử. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. Đặc biệt.

tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tự do. hết sức phục vụ giai cấp. Khi vào Đảng. Để trở thành một đảng viên. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. như những buổi ngoại khoá. công tác xã hội. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. được nhân dân tin cậy và yêu mến. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. cần đóng góp ý kiến với chi bộ. bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. sáng tạo. lý tưởng đã chọn. dân chủ. hạnh phúc. tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. Đối với tôi. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. những tư tưởng của quần chúng. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. tôi không quên nâng cao năng lực. . Ngoài ra.Nam.xã hội ở cơ sở. hành động. đơn vị. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. phẩm chất đạo đức cách mạng. các hoạt động triển khai chủ trương. Tôi nhận thức được rằng. trở thành quốc gia giàu mạnh. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. ích kỷ. nỗ lực phấn đấu cao nhất. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. nền tảng tư tưởng của Đảng. đạo đức cách mạng là ý chí. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng". thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. đảng bộ. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Đồng thời. văn mình. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. văn minh. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. giữ vững ổn định chính trị . dân giàu. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. nhiệm vụ do đảng bộ. cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào. nước mạnh. với nhân dân. xã hội. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. đó chính là tập thể lớp. nắm vững lý luận Mác – Lênin. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. Bác Hồ khuyên: "Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. . Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. III. kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. CNXH. công bằng. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. là ngôi trường đại học của mình. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Để làm được điều đó. phục vụ nhân dân. trong bối cảnh ngày nay. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. sáng tạo. máu thịt với nhân dân. góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. được phục vụ nhân dân.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. Tôi nhận thức được. Tôi phấn đấu học tập thật tốt. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tôi quyết kiên định mục tiêu.

mọi nơi. . chui sâu" phá hoại Đảng từ bên trong. không thụ động. .Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch. (Trước. VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. hành động sai trái. . . dân giàu.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. văn minh". Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. . kém phát triển.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. nước mạnh. kim chỉ nam cho mọi hoạt động.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ.. biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. Bác Hồ: "Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa. sáng tạo. khắc phục những tư tưởng. 2.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. đa Đảng). mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc .Đấu tranh ngăn chặn. xã hội công bằng.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. . đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.Mọi lúc. vụ lợi.+ Nay. vì dân.Bảo vệ độc lập dân tộc.. địa vị. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. . tận tuỵ phục vụ nhân dân. .Lấy CN Mác . khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. nghèo khó không thể chuyển lay. uy vũ không thể khuất phục.Cần hiểu bản chất. những nhân tố mới trong đổi mới. tiêu cực. thực dụng.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. thu hái lợi lộc.. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. .Lê nin. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu). trong và sau khi giành chính quyền.) .ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. do dân. Độc lập. tìm kiếm danh vọng. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành.văn minh" . lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. lớn mạnh. lý tưởng cách mạng. Top of Form . sinh hoạt và hoạt động của Đảng.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. nhiều hơn nữa". * Liên hệ: . . thiếu trong sáng. trì trệ. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân. khắc phục tình trạng nước nghèo. Những kẻ phản động vào Đảng để "leo cao. dân chủ.Nhà nước là của dân. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.. chống áp bức bất công.. cho dân.Thực hiện công bằng xã hội. . * Bản lĩnh chính trị thể hiện: . . phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức.

được nhân dân tín nhiệm. hoạt động xã hội . qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Điều lệ Đảng. tích cực tham gia các công tác đoàn thể. văn minh. Vào Đảng là dấn thân theo chủ nghĩa cách mạng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. phẩm chất.Nâng cao năng lực. chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng và thu hái lợi lộc. với nhân dân. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của CNXH. đạo đức cách mạng . vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Động cơ thôi thúc chúng ta vào Đảng là để được đứng chung trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. t Bottom of Form Tham gia ngay | Đăng nhập Tham gia ngay | Top of Form Tên đăng nhập trang chủ Chuyên mục nóng Mật khẩu Có gì mới Đăng xuất 1 Bottom of Form Đăng nhập Tải lên Hủy bỏ Tìm hiểu Cho điện thoại di động Tiếng Việt » Help translate Wattpad to other languages PhanDau D e d i c a t e d t o CẦN LÀM GÌ VÀ PHẤN ĐẤU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN * Điều kiện để xét kết nạp Đảng: Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. . hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên". xã hội công bằng. phục vụ nhân dân.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn . chấp nhận hy sinh phấn đấu.Rèn luyện bản lĩnh chính trị.Tiêu đ?. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng.Tích cực tham gia xây dựng đảng ở cơ sở * Tại sao cần xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn? Bác Hồ dạy: "Tại sao chúng ta vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? Phải chăng là để thăng quan phát tài? Không phải! Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp. phục vụ được cách mạng thì hãy khoan vào Đảng. tác gi?. Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên. * Phấn đấu trở thành đảng viên: .Gắn bó với tập thể. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ nghĩa xã hội. dân giàu nước mạnh.

gắn bó mật thiết với nhân dân. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Ðiều 1: 1. pháp luật của Nhà nước. pháp luật của Nhà nước. chính sách của Ðảng. góp phần thực hiện có hiệu quả vào mục tiêu. kỷ luật của Ðảng. 2. gắn bó mật thiết với nhân dân. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. của nhân dân. mục đích của Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng. vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. suốt đời phấn đấu cho mục đích. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. Ðiều lệ Ðảng. phục tùng tổ chức. có lao động. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. . làm gì cũng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. được nhân dân tín nhiệm. có lối sống lành mạnh. Không ngừng học tập. Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Ðiều 1: 1. nâng cao trình độ kiến thức. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng. cho Đảng. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. cơ hội. Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. tích cực tham gia công tác quần chúng. cục bộ. 3. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng việc làm hàng ngày của mình. Ở đâu. Ðiều 2: Ðảng viên có nhiệm vụ: 1. vụ lợi.Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. lý tưởng cách mạng. Ðiều lệ Ðảng. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Tại sao trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên. có lao động. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. lý tưởng của Ðảng. nhiệm vụ do Đảng đề ra. đạo đức cách mạng. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. phẩm chất chính trị. nghị quyết. cần hiểu sâu sắc bản chất. lệch lạc. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Tại sao trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng. Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong mỗi lời nói. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. lý tưởng của Ðảng. vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. có đạo đức và lối sống lành mạnh. suốt đời phấn đấu cho mục đích. tham nhũng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. đặt lợi ích của Tổ quốc. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. đặt lợi ích của Tổ quốc. rèn luyện. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. phục tùng tổ chức. có lợi cho dân. chăm lo đời sống vật chất. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. chỉ thị của Ðảng. 2. năng lực công tác. Ðiều lệ Ðảng. Ðiều lệ Ðảng. kỷ luật của Ðảng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. lúc nào. việc làm đều có mục đích chính trị rõ ràng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. quan liêu.

. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. cơ hội. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. tích cực tham gia công tác quần chúng. nâng cao trình độ kiến thức. chính sách của Ðảng. tham nhũng. năng lực công tác. pháp luật của Nhà nước. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. phẩm chất chính trị. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Ðiều lệ Ðảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân.2. được nhân dân tín nhiệm. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. quan liêu. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. cục bộ. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng. chăm lo đời sống vật chất. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Ðiều lệ Ðảng. chỉ thị của Ðảng. Ðiều 2: Ðảng viên có nhiệm vụ: 1. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. rèn luyện. có lối sống lành mạnh. nghị quyết. Không ngừng học tập. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. 2. 3. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng. pháp luật của Nhà nước. đạo đức cách mạng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->