P. 1
bai thu hoc lop Cam Tinh Dang

bai thu hoc lop Cam Tinh Dang

|Views: 5,333|Likes:
Được xuất bản bởian_thvt

More info:

Published by: an_thvt on Jan 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng

Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2)
I/ Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề về “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”: *Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực tiễn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận mệnh của dân tộc ta đã gắn liền với vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải thật trong sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến đấu và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Quan điểm cách mạng đó là nguyên nhân, là nguồn gốc sâu xa tạo nên sức mạnh của Đảng để Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vĩ đại“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc, Đảng không phải ở trên dân mà ở trong dân. Đảng và dân gắn bó, hòa quyện là một, không tách rời và không thể tách rời. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân; không phải “đóng cửa lại” để xây dựng Đảng mà phải xây dựng Đảng từ phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Đảng tin dân, đưa mọi vấn đề để dân góp ý, thảo luận và cùng tìm cách giải quyết, từ đó có những quyết sách đúng đắn. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. *Đảng là đạo đức, là văn minh: Đạo đức, theo ý nghĩa thông dụng là tập hợp những quan điểm, tư tưởng, tình cảm thể hiện ra ở hành vi của một giai cấp, tầng lớp, của một người, một tổ chức xã hội hay nghề nghiệp nhất định (đảng chính trị, cơ quan nhà nước, hội, đoàn…) đối với thế giới tự nhiên, xã hội, con người. Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã

bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến. kiên trì cải tạo xã hội cũ. tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng. hợp tác cùng có lợi với các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới. người ta cho rằng loài người đã trải qua ba giại đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp. phê bình chân thành. văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. “đảng viên đi trước. trước tiên là phải biết làm việc. bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ 20). Vì vậy. Hăng hái tham gia công việc chung. lừa gạt. phá bỏ cái cũ xấu xa. hạnh phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành. Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên. tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác. trước sau như một đều nhất quán một tinh thần yêu chuộng hoà bình. gương mẫu làm tròn bổn phận công dân. . quét rác… tất cả đều phải rèn luyện đạo đức cách mạng. sinh hoạt: Chưa vận động được quần chúng ( GV trường ) trong công tác ủng hộ đóng góp xây dựng nhà tình thương do xã phát động. trung thành. Đóng góp để xây dựng lợi ích chung. Về đại thể. mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người. vì độc lập cho Tổ quốc. nói không đi đôi với làm. Tất cả mọi cán bộ. Đảng văn minh là bởi Đảng kiên quyết cự tuyệt thói cơ hội. tự do. đảng viên dù làm công tác đảng hay công tác chính quyền. uỷ viên các cấp bộ Đảng hay bộ trưởng cho đến nhân viên lái xe. nói một đằng làm một nẻo… Đảng ta là văn minh là bởi vì Đảng là một tổ chức cách mạng. mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải chỉ nhằm đập tan. quang minh chính đại. Vì vậy. bình đẳng. chung thuỷ. kiên trì chống lại cuộc sống mất nhân tính. Giữ gìn trật tự chung. đen tối. là bộ phận tinh hoa của xã hội. Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân. cán bộ tốt. tàn bạo. thử thách. đưa đất nước ngày càng giàu mạnh. có hiệu quả. Có tình đồng chí thương yêu giúp nhau cùng tiến bộ. do nhiều đảng viên kết lại mà thành. một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng. phá bỏ mọi cái lạc hậu. tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng. dối trá. đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy. khi Người nói “Đảng ta là văn minh” có thể bao gồm một số nội dung sau đây: Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn. làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch. dù là chủ tịch nước. Văn minh là một khái niệm động. hữu nghị. sinh hoạt: Tuân theo pháp luật Nhà nước. nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản chủ nghĩa. Làm việc có chất lượng. Nhược điểm: -Trong công tác. trung thực. đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn. Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính. thất tín. bảo thủ. dù ở bất cứ cương vị nào đều do yêu cầu của cách mạng mà tổ chức phân công. II-Liên hệ bản thân: Ưu điểm : -Trong công tác. đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. bảo vệ tài sản công cộng. đều phải toàn tâm. toàn ý phục vụ nhân dân. Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng. Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiền tiến có tính vượt trội (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó. giáo điều. tuân theo kỷ luật lao động. mị dân. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. làng nước theo sau”. Chưa thực sự tiết kiệm trong đời sống sinh hoạt gia đình. có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên. có đạo đức cách mạng trong sáng. nó nhân danh chính nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa. -Trong xây dựng chi bộ: Vững vàng về tư tưởng chính trị. luôn gắn bó với nhân dân. có tầm trí tuệ. tôn trọng công lý và chính nghĩa. là một tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man. lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một xã hội mới tốt đẹp. tiền hậu bất nhất. Theo Hồ Chí Minh.

tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên. đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. có lối sống lành mạnh. Đảng viên cần không ngừng học tập. là văn minh tôi xin đăng ký: Tích cực xây dựng. Điều lệ Đảng cũng nêu ra. pháp luật của Nhà nước. mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: . rèn luyện. được bồi dưỡng. tin quần chúng.-Trong xây dựng chi bộ: Chưa thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng là lực lượng trung kiên. theo hướng sát dân. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách. nâng cao trình độ kiến thức. chống tham nhũng. đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên. lắng nghe ý kiến của quần chúng. Điều lệ Đảng gồm 12 chương. làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng là đạo đức. lý luận. quy định trách nhiệm.“kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng. phẩm chất chính trị. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời lý tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân . cần tin tưởng và làm theo đường lối. Điều lệ Đảng. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. trung thực với Đảng. đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Trước tiên. đảng viên. đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. thường xuyên tự phê bình và phê bình. nâng cao năng lực. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. đạo đức cách mạng. bảo vệ đường lối. quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. tham nhũng. củng cố. hoặc thắng lợi. cơ hội. nghị quyết. nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ cụ thể của bản thân. hệ tư tưởng. 48 điều. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra. ra sức học tập. góp phần cùng toàn Đảng đấu tranh sắc bén. tích cực tham gia công tác quần chúng.đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin.Bên cạnh đó. Bởi vậy. Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. hoạt động. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối. Người viết: Quách Thị Ngọc Nga – Chi bộ: Trường TH Lộc Thịnh – Đảng bộ: xã Phú Thịnh. Nó chờ dịp hoặc thất bại. III-Đăng ký để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch. dân phục. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. đảng viên phải phục tùng kỷ luật. sát cơ sở. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất. Cuối cùng. Tư tưởng Hồ Chí Minh. cơ cấu bộ máy của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ. Khi đã là đảng viên. Do lời nói và việc làm. Tiếp tục phát huy yếu tố tích cực chủ quan. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. tăng cường trách nhiệm cá nhân. Thực hiện một cách thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triến sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. là chương rất quan trọng. dám làm. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm. dám chịu trách nhiệm. đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. chính sách của Đảng. quan liêu. bằng hành động tự giác để góp phần phòng. dân yêu”. Trong công tác xây dựng chi bộ vững mạnh chưa tham mưu cùng chi bộ để đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. quyền hạn của Đảng viên. các nguyên tắc về tổ chức. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn. có sức thuyết phục để bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin. hiểu quần chúng. chỉ thị của Đảng. sức chiến đấu của chi bộ. chính sách và tổ chức của Đảng. mục đích. nghĩa vụ. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. cục bộ. chính sách của Đảng đề ra. nói đi đôi với làm. cùng với chi bộ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. vững mạnh “là đạo đức là văn minh”: Để thể hiện quyết tâm phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh. năng lực công tác. quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau. Vậy.

khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước. Tóm lại. Đảng viên được quyền phê bình. đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực. Hiện nay. đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”. đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. trước hết là trong phạm vi chức trách. đập tan xiềng xích nô lệ. người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng. phương pháp. đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi. Đảng viên phải là người tiên phong. đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương. đảng viên dễ quan liêu. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình.Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. gương mẫu cho quần chúng noi theo. Đảng viên được ứng cử. Với những nghĩa vụ như trên. xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. việc tìm hiểu. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền. tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Nhà nước là của dân. chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. do dân và vì dân . lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộng kháng chiến. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới. Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt . Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. cho đất nước. hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. đường lối chính sách của Đảng. nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước. mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng ) Vậy. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức. toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. to đẹp hơn ”. tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. làm cho Đảng thêm trong sạch. đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn. Vì vậy. ( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ. đảm bảo đoàn kết nội bộ. người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. kiến thức và năng lực thực tiễn. Và ngược lại. nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ. Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin. Vậy.thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân. vững mạnh. điều lệ Đảng. các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. trừ quyền biểu quyết. Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. Trong điều kiện Đảng cầm quyền.Ví dụ. pháp luật của Nhà nước. quyền hạn của mình sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai trò của bản thân. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch. Cuối cùng. nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. bảo vệ đường lối chủ trương. Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. bài trừ thói hư tật xấu. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. Đặc biệt. từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó.

công tác xã hội. lý tưởng đã chọn. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . Để trở thành một đảng viên. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội. đơn vị. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. như những buổi ngoại khoá. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. Tôi nhận thức được rằng. CNXH. tư tưởng Hồ Chí Minh. nỗ lực phấn đấu cao nhất.Nam. . trở thành quốc gia giàu mạnh. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. Tôi nhận thức được. tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp. Để làm được điều đó. thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. đó chính là tập thể lớp. cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào. văn minh. Khi vào Đảng. Đối với tôi. giữ vững ổn định chính trị . cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. phục vụ nhân dân. đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. được phục vụ nhân dân. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập. nhiệm vụ do đảng bộ. tự do. bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. cần đóng góp ý kiến với chi bộ. công bằng.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. Đồng thời. . hành động. bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. phẩm chất đạo đức cách mạng.xã hội ở cơ sở. Tôi quyết kiên định mục tiêu. được nhân dân tin cậy và yêu mến. sáng tạo. hết sức phục vụ giai cấp. trong bối cảnh ngày nay. nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi phấn đấu học tập thật tốt. nắm vững lý luận Mác – Lênin. bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. máu thịt với nhân dân. dân giàu. các hoạt động triển khai chủ trương. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. dân chủ. đảng bộ. Ngoài ra. III. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Để phấn đấu trở thành một người đảng viên. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết lòng. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. là ngôi trường đại học của mình. tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể. sáng tạo. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên. ích kỷ. với nhân dân. phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng". văn mình. tôi không quên nâng cao năng lực. Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. xã hội. tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập. nước mạnh. hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. những tư tưởng của quần chúng. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng. hạnh phúc. tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện. kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Bác Hồ khuyên: "Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. đạo đức cách mạng là ý chí. tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. nhiệm vụ đó vào cuộc sống.

văn minh" . uy vũ không thể khuất phục.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. đa Đảng). khắc phục tình trạng nước nghèo. Độc lập. kim chỉ nam cho mọi hoạt động. không thụ động. . nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. . lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động. hành động sai trái. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu..Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. tận tuỵ phục vụ nhân dân. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu).Lấy CN Mác .Rèn luyện bản lĩnh chính trị.Thực hiện công bằng xã hội. cho dân. xã hội công bằng. * Liên hệ: . thực dụng. văn minh". .) .Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.. khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. chui sâu" phá hoại Đảng từ bên trong.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. thu hái lợi lộc. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức.Mọi lúc. Top of Form .. lớn mạnh.Đấu tranh ngăn chặn. nghèo khó không thể chuyển lay. trì trệ. VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Những kẻ phản động vào Đảng để "leo cao. chống áp bức bất công. thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức.Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch. . mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc. do dân.Nhà nước là của dân. 2.+ Nay. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. vụ lợi.Lê nin. nhiều hơn nữa".. mọi nơi. tìm kiếm danh vọng. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. sáng tạo. biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống. . những nhân tố mới trong đổi mới. * Bản lĩnh chính trị thể hiện: . khắc phục những tư tưởng. . dân chủ. Bác Hồ: "Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa.. kém phát triển. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. tiêu cực. . . . . trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân. (Trước. vì dân. trong và sau khi giành chính quyền. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. địa vị. dân giàu.Bảo vệ độc lập dân tộc. . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. nước mạnh. đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành. . thiếu trong sáng.Cần hiểu bản chất. lý tưởng cách mạng.

chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng và thu hái lợi lộc. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của CNXH. Nếu sợ không phục vụ được nhân dân. Điều lệ Đảng.Tiêu đ?. t Bottom of Form Tham gia ngay | Đăng nhập Tham gia ngay | Top of Form Tên đăng nhập trang chủ Chuyên mục nóng Mật khẩu Có gì mới Đăng xuất 1 Bottom of Form Đăng nhập Tải lên Hủy bỏ Tìm hiểu Cho điện thoại di động Tiếng Việt » Help translate Wattpad to other languages PhanDau D e d i c a t e d t o CẦN LÀM GÌ VÀ PHẤN ĐẤU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN * Điều kiện để xét kết nạp Đảng: Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. * Phấn đấu trở thành đảng viên: . . tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn . Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. xã hội công bằng. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. Động cơ thôi thúc chúng ta vào Đảng là để được đứng chung trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. phục vụ nhân dân.Gắn bó với tập thể. chấp nhận hy sinh phấn đấu. phẩm chất. được nhân dân tín nhiệm. tích cực tham gia các công tác đoàn thể. hoạt động xã hội . dân giàu nước mạnh. phục vụ được cách mạng thì hãy khoan vào Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. đạo đức cách mạng .Tích cực tham gia xây dựng đảng ở cơ sở * Tại sao cần xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn? Bác Hồ dạy: "Tại sao chúng ta vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? Phải chăng là để thăng quan phát tài? Không phải! Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên". với nhân dân. văn minh. tác gi?. Vào Đảng là dấn thân theo chủ nghĩa cách mạng. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ nghĩa xã hội. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.Nâng cao năng lực. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.

các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Ðiều 1: 1. tích cực tham gia công tác quần chúng. Ðiều lệ Ðảng. vụ lợi. năng lực công tác. suốt đời phấn đấu cho mục đích. 2. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. có lối sống lành mạnh. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. 3. Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Không ngừng học tập. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. Ðiều lệ Ðảng. lý tưởng của Ðảng. suốt đời phấn đấu cho mục đích. nghị quyết. phục tùng tổ chức. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. có lợi cho dân. Bằng việc làm hàng ngày của mình. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. lý tưởng cách mạng. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. mục đích của Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Tại sao trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên. có lao động. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Tại sao trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Ðiều lệ Ðảng. Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng. 2. đặt lợi ích của Tổ quốc. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chính sách của Ðảng. pháp luật của Nhà nước. nâng cao trình độ kiến thức. vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. pháp luật của Nhà nước. làm gì cũng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng. Ðiều lệ Ðảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng. Ở đâu. nhiệm vụ do Đảng đề ra. phẩm chất chính trị. có đạo đức và lối sống lành mạnh. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. góp phần thực hiện có hiệu quả vào mục tiêu. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. kỷ luật của Ðảng. của nhân dân. rèn luyện. việc làm đều có mục đích chính trị rõ ràng. Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. kỷ luật của Ðảng. Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong mỗi lời nói. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. cục bộ. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. Ðiều 2: Ðảng viên có nhiệm vụ: 1. Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. phục tùng tổ chức. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. chỉ thị của Ðảng. vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn lại được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. có đạo đức và lối sống lành mạnh. có lao động. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Ðiều 1: 1. lúc nào. gắn bó mật thiết với nhân dân. cơ hội. lý tưởng của Ðảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. cho Đảng. được nhân dân tín nhiệm. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. cần hiểu sâu sắc bản chất. đặt lợi ích của Tổ quốc. quan liêu. tham nhũng. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. . lệch lạc. gắn bó mật thiết với nhân dân. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. đạo đức cách mạng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. chăm lo đời sống vật chất.

tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. được nhân dân tín nhiệm. nâng cao trình độ kiến thức. Không ngừng học tập. Ðiều lệ Ðảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. năng lực công tác. . pháp luật của Nhà nước. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. chỉ thị của Ðảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. rèn luyện. tham nhũng. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng. nghị quyết. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. chăm lo đời sống vật chất. Ðiều 2: Ðảng viên có nhiệm vụ: 1. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. đạo đức cách mạng. chính sách của Ðảng. Ðiều lệ Ðảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. phẩm chất chính trị. 2. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. 3. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng. pháp luật của Nhà nước. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. có lối sống lành mạnh. quan liêu. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên.2. cục bộ. cơ hội.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->