P. 1
3- KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

3- KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

|Views: 6,401|Likes:
Được xuất bản bởithanhkvhn

More info:

Published by: thanhkvhn on Jan 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

1

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)

Chủ đề - Mạch
kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1 2 3 4
Chủ đề 1

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
Số câu
...
điểm=...%
Chủ đề 2

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
Số câu
...
điểm=...%
. . . . . . . . . . . .
Chủ đề n

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần
kiểm tra
Số câu
Số điểm
Số câu
...
điểm=...%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm

(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)


2KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)

Chủ đề - Mạch kiến thức,
kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1 2 3 4

Chủ đề
1

Tiêu chí 1.
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm traSố câu
... điểm=...%
Tiêu chí 2.
...
Tiêu chí m.
Số tiêu chí
Số điểm Tỉ lệ % Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm

Chủ đề
2

Tiêu chí 1.
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm traSố câu
... điểm=...%
Tiêu chí 2.
...
Tiêu chí p.
Số tiêu chí
Số điểm Tỉ lệ % Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm
. . . . . . . . . . . .

Chủ đề
n

Tiêu chí 1.
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm traSố câu
... điểm=...%
Tiêu chí 2.
...
Tiêu chí q.
Số tiêu chí
Số điểm Tỉ lệ % Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm
Tổng tiêu chí m + p + ... + q
Tổng 10 điểm; Tỉ lệ 100%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm: 10
%: 100%

(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)

3

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)

Chủ đề - Mạch kiến thức,
kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1 2 3 4

Chủ đề 1

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm traSố câu
... điểm=...%
Số tiêu chí
Số điểm Tỉ lệ % Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm

Chủ đề 2

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm traSố câu
... điểm=...%
Số tiêu chí
Số điểm Tỉ lệ % Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm
. . . . . . . . . . . .

Chủ đề n

Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài
tập của KT, KN
cần kiểm traSố câu
... điểm=...%
Số tiêu chí
Số điểm Tỉ lệ % Số điểm Số điểm Số điểm Số điểm
Tổng tiêu chí
Tổng 10 điểm; Tỉ lệ 100%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm: 10
%: 100%

(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)

Bảng mô tả các tiêu chí:
Chủ đề 1
Tiêu chí 1.1.
Tiêu chí 1. 2.
...
Tiêu chí 1. m.
Chủ đề 2
Tiêu chí 2.1.
Tiêu chí 2.2.
...
Tiêu chí 2.p.
. . .
Chủ đề n
Tiêu chí n.1.
Tiêu chí n.2.
...
Tiêu chí n.q

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->