KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC LỚP 7

GV: Nguyễn Thị Thanh – Trường THCS Trưng Nhị - Phúc Yên Tuần Tiết 1 1 2 Đầu bài Thế giới động vật đa dạng phong phú Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật Chương I: Ngành động vật nguyên sinh Quan sát một số động vật nguyên sinh Trùng roi Đồ dùng dạy học Tiêu bản, mẫu vật, tranh ảnh về các loài động vật Màn hình, đầu video Tranh vẽ:Các biểu hiện đặc trưng của giới động, thực vật ; tỉ lệ số lượng các loại động vật Mô hình tế bào thực vật và tế bào động vật Tranh vẽ: Trùng roi, trùng giày Mô hình về chúng (nếu có) Kính hiển vi, phiến kính Mẫu vật như SGK Tranh vẽ cấu tạo trùng roi, sự sinh sản, tập đoàn vôn vôc. Mô hình: Trùng roi (nếu có) Ống nghiệm chứa váng nước x Tranh vẽ cấu tạo Mô hình của chúng (nếu có) Tranh vẽ cấu tạo và vòng đời của trùng kiết lị và trùng sốt ré x x x x x x x X x x x x Đã Tự có làm Cần bổ xung x x x x Ghi chú

2

3

x x x x x x x x x x

4

3

5 6

Trùng biến hình và trùng giày Trùng kiết lị và trùng sốt rét

4

7

Tranh vẽ động vật nguyên sinh Đặc điểm chung và vai tròthực Mô hình, băng hình(nếu có) tiễn của động vật nguyên sinh Tranh vẽ ĐVNS trong 1 giọt nước và trùng lỗ sống ở biển ChươngII:Ngànhruộtkhoang Thuỷ tức Đa dạng của ngành ruột khoang Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang Chương III: Các ngành giun Ngành giun dẹp Sán lá gan Tranh vẽ cấu tạo thuỷ tức Mô hình, băng hình Tranh vẽ cấu tạo sứa, hải quì, san hô Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo thuỷ tức, sứa, san hô Tranh vẽ cấu tạo sán lông, sán lá gan. Vòng đời sán lá gan Mô hình, tiêu bản Một số các loài ốc nhỏ ở đồng Một số giun dẹp khác. Đặc Tranh vẽ, ảnh chụp qua kính điểm chung của giun dẹp hiển vi sán lá máu và đầu sán dây. Tiêu bản, mô hình.

8 5 9 10 11 6 12

sinh sản. panh. mẫu ngâm các động vật trên Lúp tay. sò 9 17 19 10 20 21 11 Tranh vẽ. trong Mảnh vỏ trai. Đặc Tranh vẽ các loài giun tròn kí điểm chung của giun tròn sinh(giun kim. móc câu. băng hình về các loài giun này(nếu có) Ngành giun đốt Giun đất Tranh vẽ cấu tạo ngoài. mực. băng hình về đời sống giun đũa(nếu có) Đã Tự có làm X x Cần bổ xung Ghi chú 13 7 Ngành giun tròn Giun đũa x x x X x x X x x x x X x x x 14 Một số giun tròn khác. mẫu ngâm. băng hình về giun đất(nếu có) 15 8 16 Tranh vẽ cấu tạo ngoài. mẫu vật sống Kính hiển vi Tranh ảnh về cấu tạo ốc sên. ốc vặn. cấu Thực hành: quan sát một số tạo trai. ngành thân mềm ốc. mai mực.khay mổ.khănlau Mẫu vật: Giun khoang Một số giun đốt khác.Tuần Tiết Đầu bài Đồ dùng dạy học Tranh vẽ cấu tạo ngoài . mực Chương V:Ngành chân khớp Lớp giáp xác Tôm sông Tranh vẽ: sơ đồ cấu tạo ngoài của tôm sông Mấu vật sống trong nước x x x x 22 12 23 X x . trong của giun đất Tranh sơ đồ di chuyển. đào hang của giun đất Mẫu vật. mực đã mổ sẵn thân mềm Mẫu vỏ. trong Thực hành: Mổ và quan sát của giun đất giun đất Dụng cụ: Chậu thuỷ tinh. chỉ … Tiêu bản. kim nhọn. vỏ ốc. rươi điểm chung của giun đốt Mẫu vật sống. Đặc Tranh vẽ: giun đỏ. trong của giun đũa Tranh: Sơ đồ vòngđờigiun đũa Mẫu ngâm giun đũa. mô hình. chậu Đặc điểm chung và vai trò của Bộ tranh: Sơ đồ cấu tạo trai. tranh ảnh(nếu có) Chương IV: Ngành thân mềm Trai sông Một số thân mềm khác Tranh vẽ: cấu tạo ngoài.lúp tay. bộđồ mổ. đỉa.

3sg Tranh vẽ.mẫumổsẵn Tranh vẽ cấu tạo ngoài trong của tôm Đa dạng và vai trò của lớp Tranh ảnh về các loại giáp xác giáp xác trong SGK Mẫu ngâm. sống Tranh vẽ: Con nhện. cái ghẻ. băng hình (nếu có) Tranh vẽ các hình SGK Mẫu vật:Cá chép trong bể kính Băng hình:hoạtđộng bơi lội của cá chép Tranh vẽ hình 32.Tiết Tuần 12 24 Đầu bài Đồ dùng dạy học Đã có Tự làm Cần bổ xung Ghi chú 25 13 26 27 14 28 Dụng cụ: Chậu mổ. đầu x x X x X x x x X x x 29 15 30 31 16 x X x x x x x x x x x x 32 Thực hành: Mổ cá 33 17 34 Cấu tạo trong của cá chép Ôn tập học kì I. đầu video Băng hình về tập tính của sâu bọ Tranh phóng to hình vẽ SGK Một số tiêu bản mẫu ngâm.33. sưu tầm ảnh chụp đại diện các ngành ĐVKXS Máy chiếu.lúptay Mẫuvật:Tômsông. bướm cải. ruồi nước Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp Chương VI: Ngành động vật có xương sống Các lớp cá: Cá chép Màn hình lớn.2. mẫu khô. ve sầu.Dạy theo nội dung ôn tập phần ĐVKXS . tiêu bản các động vật nêu trên(nếu có) Tranh vẽ:cấu tạo ngoài. bọ cạp Nhện và sự đa dạng của lớp Tranh vẽ: Quá trình hình thành hình nhện 1 cái lưới nhện Mô hình. bộ đồ mổ khay mổ.2 SGK Mô hình: Cấu tạo trong cá chép. sinh sản và biến thái của châu Lớp sâu bọ Mẫu ngâm cấu tạo trong của Châu chấu châu chấu.33.1. Lớp Hình nhện ve bò. màn hình. đinh ghim Mô hình: Cấu tạo trong của cá Tranh vẽ hình 33. bộ đồ x mổ.1. trong. bộ não cá chép Mẫu vật:cá chép. 32.Tiêu bản hiển vi về phần phụ miệng châu chấu Châu châu sống trong hộp x Đa dạng và đặc đểm chung của Tranh vẽ các giai đoạn sống lớp sâu bọ của mọt gỗ.nước sạch. ong mật. khăn lau.

mẫu ngâm những loài điển hình. rắn. 39. đĩa hình Tuần Tiết Đầu bài Sự đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá Đồ dùng dạy học Đã Tự có làm Cần bổ xung x Ghi chú 18 36 37 19 38 Tranh vẽ và sưu tầm ảnh chụp các loài cá. cá sấu. Mô hình. băng hình về đời sống và sự bay lượn Mẫu mổ chim bồ câu Mô hình chim bồ câu Tranh các hình 42 SGK Tranh phóng to hình 43. cấu tao trong của ếch . Băng hình về sự đa dạng của lưỡng cư Tranh hình cấu tạo ngoài và di chuyển của thằn lằn Mẫu vật: Thằn lằn bóng đuôi dài ngâm hoặc sống. Băng hình Tranh các hình 41 SGK Mẫu vật: chim bồ câu sống hoặc nhồi Mô hình. 39.1. Tranh vẽ hình 39. 39. 43.3.2. mô hình: Thằn lằn. mẫu mổ chim bồ câu 45 Cấu tạo trong của chim bồ câu .2. 39. Phiếu học tập Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp lưỡng cư Tranh ảnh về một số loài.4 SGK Bảng phụ x x X X x x X x x X x x x x X x X x x x x x x x 39 20 40 Lớp bò sát Thằn lằn bóng đuôi dài Cấu tạo trong của thằn lằn Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát 41 21 42 43 Lớp chim Chim bồ câu 22 44 Thực hành: Quan sát bộ xương.3 SGK Tranh sơ đồ đại diện bò sát và 1 số loài khủng long điển hình Mẫu vật.video.1. rùa.Băng hình Mô hình cấu tạo trong của thằn lằn. Băng hình về tập tính của cá Lớp lưỡng cư Tranh vẽ hình dạng ngoài và di Ếch đồng chuyển của ếch Bể kính và ếch đồng Mô hình cấu tạo trong của ếch Thực hành: Quan sát cấu tạo Mẫu ngâm cấu tạo trong của trong của ếch đồng trênmẫumổ ếch(nếu có) Tranh vẽ bộ xương.

đầu video đời sống và tập tính của chim Băng hình tập tính của chim và và thú thú Chương VII: Sự tiến hoá của Tranh các hình trong bài 53 động vật Băng hình về sự di chuyển và Môi trường sống và sự vận vận động của động vật(nếu có) động di chuyển Tranh các hình trong bài 54 Tiến hoá về tổ chức cơ thể liên quan đến các hệ cơ quan của những đại diện trong bảng Tiến hoá về sinh sản Tranh các hình có liên quan đến sinh sản vô tính.. mẫu vật: chuột . băng hình đời sống và di chuyển của thỏ Tranh các hình có liên quan Mô hình: Cấu tạo trong của thỏ.23 46 Đa dạng và đặc điẻm chung của lớp chim Tranh các hình 44 SGK Mẫu vật : Mẫu nhồi các động vật có trong bài Băng hình về tập tính (nếu có) Đồ dùng dạy học Tranh các hình trong bài 46sgk Mẫu vật: Thỏ sống. x Đã Tự có làm X X x Cần bổ xung X X x X x Ghi chú Tuần Tiết Đầu bài 47 Lớp thú Thỏ Cấu tạo trong của thỏ nhà 24 48 25 49 Sự đa dạng của thú... bộ não thỏ Tranh vẽ trong bài 48 SGK Mô hình.. bộ gặm nhấm. khỉ Băng hình về thú móng guốc. Băng hình thú ăn sâu bọ. hữu tính Băng hình có liên quan đến các hình thức sinh sản của ĐV Tranh các hình trong bài 56 Môhìnhcácđộng vật hoá thạch: x x x x x X x 59 x Cây phát sinh giới động vật . voi. mẫu vật (nếu có) Băng hình về đời sống cá voi Tranh các hình trong bài 50 Mô hình.sóc. băng hình về tập tính của thú có túi và thỏ Tranh các hình trong bài 49 Mô hình .Bộ thú huyệt. thỏ nhồi Mô hình. bộ thú túi Đa dạng của lớp thú (tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi Đa dạng của thú (TT)Bộ ănsâu bọ. vượn. gặm Tranh vẽ các hình trong bài 51 Mô hình tê giác. bộ ăn thịt Đa dạng của thú(TT) Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng x x 25 50 51 26 52 x x 27 28 53 56 57 29 58 Thực hành: Xem băng hình về Màn hình.

vật nuôi … Phiếu học tập x x x x 32 63 Động vật quí hiếm x 32 33 64 65 Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương 33 66 Ôn tập học kì II Tranh các đại diện cho từng ngành động vật Tranh cây phát sinh giới Đvật Tranh vẽ các môi trường: rừng cây rậm rạp. ngâm các ĐV Băng hình về đấu tranh Shọc Tranh các hình trong bài 60 hoặc có liên quan. X x x x 34 35 68 69 70 Tham quan thiên nhiên . môi trường nhiệt đới gió Đồ dùng dạy học Đã Tự có làm x x x Cần bổ xung Ghi chú 61 31 62 Đa dạng sinh học(TT) Biện pháp đấu tranh sinh học Như trên Tranh các hình trong bài 59 Mẫu vật: Nhồi. lưỡng cư.Băng hình có liên quan BV ĐVQH trong các khu bảo tồn thiên nhiên.… Phương tiện dụng cụ: Dụng cụ đào đất. nhồi động vật quí hiếm có trong bài. bò s Tranh các hình trong bài 57 Băng hình về đa dạng động vật. khay đựng mẫu. Một số giống gia cầm. gia súc. vợt bướm. ao. Mô hình. hộp chứa mẫu sống….30 60 Tuần Tiết Chương VIII: Động vật và đời sống con người Đa dạng sinh học Đầu bài cá vây trung cổ. mẫu vật ngâm.

4 sgk Tranh vẽ hệ cơ người Búa y tế Máy ghi công của cơ Tranh vẽ các hình 11. vải Tranh vẽ hình 12.1 đến 9.1.4 SGK Mô hình bộ xương người Tranh các hình 8. nước mô và bạch huyết Đã có Tự là m x X x X x x X x x x X x X x x x X x x x x x x x x Cần bổ xung Ghi chú 1 1 2 Bài mở đầu Chương I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Cấu tạo cơ thể người Tế bào Mô Thực hành: Quan sát tế bào và mô Phản xạ Chương II: VẬN ĐỘNG Bộ xương Cấu tạo và tính chất của xương Cấu tạo và tính chất của cơ Hoạt động của cơ Tiến hoá của hệ vận động Vệ sinh hệ vận động Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương Chương III: TUẦN HOÀN Máu và môi trường trong cơ thể 3 2 4 5 3 6 7 4 8 9 5 10 11 6 12 13 . băng y tế.Phúc Yên Tuần Tiết Đầu bài Đồ dùng dạy học Tranh ảnh về cơ thể người có quan hệ với chăm sóc sức khoẻ.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC LỚP 8 GV: Nguyễn Thị Thanh – Trường THCS Trưng Nhị . GV… Máy chiếu (chiếu lên màn hình các hình vẽ và sơ đồ SGK) Mô hình tháo lắp các cơ quan trong cơ thể người Tranh vẽ cấu tạo tế bào Sơ đồ hoạt động sống của TB Tranh các loại mô Chuẩn bị dụng cụ thực hành như SGK đã nêu Bảng phụ Tranh vẽ hình 6.2 SGK Bănghình về đường dẫn truyền xung thần kinh và HĐ phản xạ Tranh các hình 7.1 → 7.7 SGK Tranh các hình 9.1 → 4 sgk Tranh màu các tế bào máu Tranh quan hệ của máu.1 → 8. 6.4 SGK Vật mẫu: Đốt xương sống lợn Dụng cụ thí nghiệm như hình 8.6. 8. TDTT.1 → 5sgk Mô hình bộ xương người và bộ xương thú Dụng cụ: Nẹp.

7 8 Tuần 14 15 Tiết Bạch cầu – Miễn dịch Đông máu và nguyên tắc truyền máu Đầu bài Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết Tim và mạch máu Vận chuyển máu qua hệ mạch.Cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người .Đồ thị thay đổi dung tích phổi . dây cao su.Cấu tạo chi tiết của phế nang Tranh: . bông. Hoạt động của enzim…. nuốt và đẩy thức ăn qua thực quả Băng video hay đĩa CD: Tiêu hoá ở khoang miệng.nuốt.Sơ đồ cơ chế trao đổi khí ở phổi Băng video hay đĩa CD sự thông khí ở phổi và tế bào Bộ sưu tập các số liệu.đẩy thức ăn Tranh: Thí nghiệm về hoạt động Đã có x x X x x x Tự là m Cần bổ xung Ghi chú 8 9 16 17 19 X x x x x X x x 10 20 21 11 22 Hoạt động hô hấp x x x x X x X x x x 23 12 24 Vệ sinh hô hấp Thực hành : Hô hấp nhân tạo Chương V:TIÊU HOÁ Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá Tiêu hoá ở khoang miệng 25 13 26 .Sự thay đổi thể tích lồng ngực và phổi khi thở… . … Băng video hay đĩa CD các thao tac sơ cứu cầm máu Mô hình cấu tạo hệ hô hấp Tranh:-Sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấp. Vệ sinh hệ tuần hoàn Thực hành: Sơ cứu cầm máu Chương IV: HÔ HẤP Hô hấp và các cơ quan hô hấp Tranh in màu H 14. . gối cá nhân Tranh các thao tác cấp cứu nạn nhân ngừng hô hấp Băng video hay đĩa CD thao… Tranh :Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hoá của người Mô hình: Các cơ quan tiêu hoá Tranh: Các cơ quan trong khoang miệng.1 → 4 sgk Băng video hay đĩa CD hoạt động của bạch cầu Tranh phóng to sơ đồ ở mục I Băng video hay đĩa CD Đồ dùng dạy học Tranh : Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu và hệ bạch huyết Tranh : Cấu tạo tim và các mạch máu Tranh vẽ màu phóng to các hình bài 18 Sgk Băng video hay đĩa CD minh hoạ sự hoạt động của tim Dụng cụ: Băng . hình ảnh về hoạt động gây ô nhiễm không khí và những thành tích trong rèn luyện hệ hô hấp Chiếu. gạc.

Các con đường hấp thụ và vận chuyển chất dinh dưỡng Sưu tầm tranh ảnh hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng và tranh ảnh các loại vi sinh vật và giun sán sống kí sinh trong hệ tiêu hoá của người Băng video hay đĩa CD minh hoạ các tác nhân gây hại và các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá Tranh vẽ sơ đồ trao đổi chất của cơ thể và mối quan hệ TĐC của cơ thể với TĐC của tế bào Tranh vẽ sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào GV và HS chuẩn bị hệ thống hoá kiến thức theo các bảng ở SGK Sưu tầm một số tranh ảnh về bảo vệ môi trường sinh thái góp phần điều hoà không khí : Trồng cây xanh. ống đong chia độ. thuốc thử Strôme Đầu bài Đồ dùng dạy học Tranh cấu tạo dạ dày và lớp niêm mạc của nó dày. bình thuỷ tinh4-5lit Vật liêu: nước bọt. xây hồ nước ở khu dân cư Sưu tâm một số tranh ảnh chứng minh vai trò của vitamin và muối khoáng: Trẻ em bị còi xương do thiếu vitamin D. giá để. D2: HCL.14 27 Thực hàmh:Tìm hiểu hoạtđộng của enzim trong nước bọt của enzim trong nước bọt Dụng cụ: ống nghiệm. Băng video hay đĩa CD về quá trình tiêu hoá ở dạ dày Tranh ảnh tiêu hoá ở ruột non Đĩa CD minh hoạ quá trình tiêu hoá ở ruột non. iôt. bướu cổ do thíêu iôt… X x x Đã có x x Tự là m Cần bổ xung Ghi chú Tuần Tiết 14 28 Tiêu hoá ở dạ dày 29 15 30 Tiêu hoá ở ruột non Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân x x x x x x X 31 Vệ sinh tiêu hoá x 16 32 Chương VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Trao đổi chất Chuyển hoá Ôn tập học kì I Thân nhiệt Học kì II Vitamin và muối khoáng x 33 17 34 18 36 x x x 37 19 x . chủ yếu tiêu hoá hoá học Tranh: Cấu tạo trong của ruột non. đèn cồn. giấy đo pH. phễu.

Nguyên tắc lập khẩu phần Thực hành: Phân tích một khẩu phần ăn cho trước Tranh vẽ: Thịt lợn. bông . cấu tạo hệ bài tiết Tranh sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở thận Tranh sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu và quá trình tạo thành nước tiểu Tranh câm cấu tạo da Mô hình cấu tạo da Sưu tầm tranh ảnh về bệnh ngoài da như: ghẻ. giá treo . vảy nến… Tranh cấu tạo của nơron điển hình và hệ thần kinh Ếch sống. diêm. các dây thần kinh não. cung phản xạ điều hoà hoạt động tim Đã có x Tự là m Cần bổ xung Ghi chú 20 40 x x x x x 41 21 42 43 22 44 45 23 46 x x X x 47 24 48 x x x X x x x x x 49 25 Đại não 50 Hệ thần kinh sinh dưỡng .38 20 39 Tiêu chuẩn ăn uống.3%. lưỡi dao bào Dụng cụ mổ. lạc. 3% 1 đoạn tuỷ sống lợn tươi(nếu có) Tranh các rễ tuỷ và dây thần kinh tuỷ. chàm. thịt bò Các loại hạt: đậu. tiểu não. vừng. d d HCl 0. kim băng to. số liệu khẩu phần x x Tuần Tiết Đầu bài Chương VII: BÀI TIẾT Bài tiết và cấu tạo Hệ bài tiết nước tiểu Bài tiết nước tiểu Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu Chương VIII: DA Cấu tạo và chức năng của da Vệ sinh da Chương IX:THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN Giới thiệu chung hệ thần kinh Thực hành:Tìm hiếu chứcnăng (liên quan đến cấu tạo) của tuỷ sống Dây thần kinh tuỷ Trụ não. não trung gian Đồ dùng dạy học Tranh: Sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu Mô hình cấu tạo thận. Tranh hệ thần kinh Tranh: não bổ dọc. cốc đựng nước. con đường dẫn truyền trong chất trắng của đại não Mô hình não tháo lắp Mẫu ngâm hoặc náo lợn tươi Tranh cung phản xạ . tiểu não Mô hình não Trnh vẽ: Bán cầu não trái. 1%.… Phóng to các bảng: thành phần thức ăn.

quá trình phát triển của trứng. Phóng to bảng các hooc môn tuyến yên và tác dụng của chúng Tranh : Cấu tạo của tuyến trên thận Tranh: sơ đồ hoạt động của Tbào dưới tác dụng của hooc môn tuyến yên . Tuyến giáp Tuyến tuỵ và tuyến trên thận Tranh vẽ: Tuyến ngoại tiết.51 26 52 Cơ quan phân tích thị giác Vệ sinh mắt Tranh: Cầu mắt phải trong hốc mắt. Phân tích cấu tạo của ốc tai Mô hình cấu tạo tai Tranh phong hình 52. tật viễn thị của mắt . thụ thai Và phát triển của thai Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai 63 32 64 65 33 66 . bệnh đau mắt hột và vệ sinh mắt Đồ dùng dạy học Tranh cấu tạo tai . của vỏ tuyến trên thận. tiết hooc môn trứng Tranh:điều hoà hoạt động của tuyến trên thận. tuyến nội tiết Tranh tuyến giáp.1 → 3 SGK Không có X x x x x Đã có X x x Tự là m Cần bổ xung Ghi chú Tuần Tiết Đầu bài Cơ quan phân tích thính giác 53 27 54 28 56 57 29 58 59 30 60 61 31 62 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện Hoạt động thần kinh cấp cao ở người Vệ sinh hệ thần kinh Chương X: NỘI TIẾT Giới thiệu chung tuyến nội tiết Tuyến yên. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết Tranh : cơ quan sinh dục nam Sơ đồ quá trình sản sinh tinh trùng Tranh các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ Tranh sự thụ tinh Chuẩn bị một số các dụng cụ tránh thai x x x x x x x x x x x Tuyến sinh dục Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết Chương XI: SINH SẢN Cơ quan sinh dục nam Cơ quan sinh dục nữ Thụ tinh. mànglưới Mô hình cấu tạo mắt Bộ thí nghiệm thấu kính hội tụ Tranh: Cách khắc phục tật cận thị . sơ đồ cấu tạo mắt.

67 34 68 35 70 Các bệnh lây qua đường sinh dục Ôn tập kì II Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người Tranh : Các giai đoạn phát triển của bệnh giang mai GV và HS chuẩn bị trước ở nhà các bảng bài 66 Tranh: Sơ đồ cấu tạo virut HIV x x x .