Sinh học 11

Trường THPT Sông Công

Ngày dạy: Tiết 5: (Bài 5+6) DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT I.Mục tiêu 1.Kiến thức - HS nêu được vai trò sinh lý của nguyên tố Nitơ (N). - Trình bày được các quá trình đồng hoá N trong mô thực vật. - Nêu được các nguồn N cung cấp cho cây, dạng N cây hấp thụ từ đất. - Trình bày các con đường cố định N và vai trò của quá trình cố định N bằng con đường sinh học đối với TV và ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt. 2.Kỹ năng Hiểu & vận dụng được khái niệm về nhu cầu dd N để tính được nhu cầu phân bón cho cây trồng. 3.Thái độ GD ý thức vận dụng lý thuyết vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn SX. II.Phương tiện dạy học - Các tranh vẽ, hình ảnh trong SGK. - Phiếu học tập
Nguồn cung cấp N tự nhiên cho cây Dạng tồn tại Dạng N cây hấp thụ được Quá trình chuyển hoá N

III.Lên lớp 1. Ổn định 2. KTBC: -Vì sao phải bón phân với liều lượng hợp lý? 3. Nội dung Nội dung Hoạt động của GV & HS I.Vai trò sinh lý của nguyên tố N -HS đọc mục I SGK, q/sát hình 5.1 -GV: - N có vai trò đặc biệt quan trọng đối +Nguồn cung cấp N cho đất? với sự ST & PT của cây trồng, quyết (.Sự phân giải xác ĐV, TV trong đất định n/suất & chất lượng thu hoạch. nhờ các VSV - Cây hấp thụ N ở dạng NO-3 và NH+4 .Sự cố định N trong KK nhờ VSV cố II.Quá trình đồng hoá N ở thực vật định đạm .Bón phân vô cơ) +Vai trò của N đối với cây trồng? -Gồm những quá trình nào? -So sánh dạng N rễ cây hấp thụ từ đất (dạng khử & dạng oxi hoá) & dạng N

1

Sinh học 11

Trường THPT Sông Công

1.Quá trình khử nitrat trong các hợp chất hữu cơ cấu thành -Thực hiện trong mô rễ & mô lá cơ thể TV(dạng khử) -> phải có quá -Là quá trình chuyển hóa NO3 -> trình gì? NH4 -1HS lên bảng: NO3 -> NO2 -> NH4 +Quá trình khử nitrat được thực hiện ở đâu? +Quá trình khử nitrat diễn ra ntn? .Chú ý vai trò hoạt hoá các enzim của Mo và Fe. -GD: Trong rau quả, nếu dư lượng 2.Quá trình đồng hoá NH4 NO3 lớn sẽ là nguồn gây ung thư cho -Là quá trình chuyển hoá N ở dạng người nên 1 trong những chỉ tiêu vô cơ (NH4) vào các hợp chất hữu cơ đánh giá rau quả sạch là dư lượng như: a.a, amit. Từ đó hình thành nên NO3 trong mô TV. protein & nhiều hợp chất chứa N quan trọng khác. -Có 3 con đường: +Amin hoá trực tiếp: Axit xeto + NH 4 -> Axitamin +Chuyển vị amin:
A.a + axit xeto -> a.a mới + axit xeto mới

+Hình thành amit: a.a đicacboxilic +NH 4 -> amit -Là con đường chuyển nhóm amin -Ý nghĩa sinh học của sự hình thành (NH2) từ 1a.a sang 1 xeto. amit: -Hình thành amit có ý nghĩa ntn? +Giải độc NH4. +Là nguồn dự trữ NH4. III. Nguồn cung cấp N tự nhiên cho cây (Đ.A PHT cuối trang giáo án) -HS đọc SGK, thảo luận, điền vào IV.Quá trình chuyển hoá N trong PHT đất và cố định N 1. Quá trình chuyển hoá N trong đất *Quá trình khoáng hoá -Vì sao phải có quá trình chuyển hoá N trong xác SV thành N dạng ion khoáng? +QT amôn hóa -HS thực hiện y/c của SGK: +QT nitrat hoá (Đáp án: Con đường chuyển hoá là *Quá trình phản nitrat hoá 3 -> 6 -> 8 )
2

-GV: Lượng N của đất bị mất đi hàng năm rất lớn nhưng được bù lại do h/đ của nhóm VSV cố định N. có 2 nhóm VSV trồng và môi trường -Tại sao nói Enzim Nitrogenaza có 1.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công -Hậu quả? (Gây mất N đối với dd của TV -> phải ngăn chặn ko để xảy ra) *Liên hệ thực tế: -Vì sao khi bón phân hoá học nên bón nhiều lần? -Vì sao khi bón phân hữu cơ chỉ bón *Như vậy: khi hấp thụ NH4 và NO3 lót. xới đất tơi NH4 rồi mới chuyển hoá thành a. ÔNMT đất. -Bón phân dư thừa gây ÔN nông phẩm. mùa vụ. theo đặc điểm đất & thời tiết. -QT cố định N là gì? -Thực hiện y/c: Đáp án: Trên hình 6. nước. ko bón thúc? +NH4 sẽ chuyển hoá trực tiếp thành -QT phản nitrat hoá diễn ra chủ yếu a. KK. 2.a trong đ/k yếm khí như ngập úng. Phân bón với năng suất của cây -HS đọc SGK.Các phương pháp bón phân 3. đất +NO3 phải qua g/đ amon hoá thành quá chặt -> phải cày sâu.a xốp.Bón phân hợp lý và năng suất cây vai trò q/trọng đối với QT cố định N? trồng -Là bón theo nhu cầu của cây về từng loại ngtố dd theo pha ST và PT của cơ thể TV. -CS sinh lý là dựa vào khả năng hấp thụ được các ion khoáng của rễ và lá. có hại cho đời sống của con người & ĐV.1 5-> 6 V.Phân bón và môi trường Đáp án PHT 3 . thoáng khí. 2.Quá trình cố định N phân tử -QT cố định N là QT liên kết N2 với H2 -> NH3 -Con đường sinh học cố định N là con đường cố định N do các VSV thực hiện.

Hướng dẫn tự học -Học bài theo tóm tắt trong khung -Chuẩn bị dụng cụ cho bài 7.Sinh học 11 Nguồn cung cấp N tự nhiên cho cây 1. Quá trình khoáng hoá. Trường THPT Sông Công Dạng N cây hấp thụ được NO3 .3 (SGK) để nêu mối liên hệ giữa liều lượng phân bón và ST của cây trồng . 5. Tự rút kinh nghiệm 4 . NH4 Quá trình chuyển hoá N Quá trình cố định N. 4. -N hữu cơ trong xác SV.N trong khí quyển (Không khí) 2.Củng cố Quan sát hình 4.thực hành IV.N trong thạch quyển (đất) Dạng tồn tại N2 là chủ yếu (gần 80%. NO. NO2 -N vô cơ trong các muối khoáng.

Thái độ . khoa học. Mục tiêu II.Phát triển năng lực thực hành.5l. khái quát hóa. phân tích.Thoát hơi nước có vai trò gì đối với cây xanh? .Giới thiệu dụng cụ.Biết sử dụng giấy cobanclorua để pháy hiện tốc độ thoát hơi nước khác nhau ở hai mặt lá. Nội dung cần đạt I. giấy lọc.Nêu mục tiêu cần đạt của bài TH. so sánh.3 ngày. lam kính. Kỹ năng: . Kiến thức: . Phương tiện dạy học + GV: Cặp nhựa hoặc cặp gỗ. 2. thước chia độ đến mm. Kiểm tra: kiểm tra trong quá trình học 3. hóa chất.. .Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy: Tiết 6(BµI 7) Thực hành: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN I. . kỹ năng quan sát. 1l nước sạch/ nhóm III. Chuẩn bị III.Hình thành thái độ yêu thích thiên nhiên. . vận dụng kiến thức giải đáp hiện tượng thực tế.Kiểm tra việc chuẩn bị của HS.Tốc độ thoát nước phụ thuộc vào những yếu tố nào? . Thí nghiệm so sánh 5 .Biết bố trí thí nghiệm về vai trò của phân bón NPK đối với cây trồng. tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Ổn định: 2. Lên lớp 1. Số lượng tùy nhóm (2 chậu / Nhóm). ham học hỏi. Giải thích được cơ sở khoa học của việc bón phân hợp lý. dung dịch coban clorua.Hai HS đại diện giới thiệu 1. . Hoạt động của học sinh HS. Nội dung . + HS: Hạt thóc. Mục tiêu 1.Rèn luyện kỹ năng đọc. quan tâm đến các hiện tượng của sinh giới. II. Bài mới: NVĐ: Lá là cơ quan thoát nước nhưng tốc độ thoát hơi nước ở mặt trên và dưới lá có giống nhau? Các chất dinh dưỡng thiết yếu có vai trò thế nào với cây? Để biết thêm các thông tin trên chúng ta cùng thực hiện bài thực hành: Hoạt động của giáo viên . 3. ống đong dung tích 100ml. năng suất cao. tìm tòi. nghiên cứu và khai thác thông tin từ SGK. đũa thủy tinh/ nhóm. 1g phân bón NPK. .. đồng hồ bấm giây. bình hút ẩm để giữ giấy tẩm côban clorua. Chai nhựa 0. kỹ năng hợp tác nhóm nhỏ. tỷ mỷ. hạt ngô đã nảy mầm 2.Ý thức cẩn thận.

cách báo cáo kết quả.Vì sao phải có chậu đối chứng? .Hoàn thành báo cáo thực hành và chuẩn bị bài mới: IV.Lưu ý HS chọn cây mầm đồng đều để thí nghiệm chính xác. 2.Hướng dẫn HS cách ghi kết quả. . . .Nêu các điểm cần chú ý khi thực hành: Thí nghiệm 1: .Một nhóm đại diện HS làm mẫu thí nghiệm 2. .1 . . giải thích kq. . IV.Ghi kết quả thí nghiệm vào vở.Giải thích hiện tượng thực tế và ứng dụng. .Đặt 2 miếng tẩm côban clorua phải đối xứng nhau qua phiến lá.2.Hướng dẫn theo dõi sau thí nghiệm theo mẫu Bảng 7. giải thích kết quả. 2 bản kính phía ngoài giấy cô ban phải được ép chặt tạo nên hệ thống kín H7. Củng cố: 5.Một nhóm đại diện HS làm mẫu thí nghiệm 1.Các nhóm HS thảo luận. 4. Thí nghiệm nghiên cứu vai trò của phân bón NPK . Bài tập về nhà .Báo cáo thí nghiệm theo mẫu Bảng 7. . Thí nghiệm 2: .1 SGK.Hướng dẫn HS tiếp tục theo dõi thí nghiệm 2 ở nhà. tính S giấy có màu hồng ở 2 mặt lá. . (6 HS / nhóm) Mỗi nhóm tiến hành 2 thí nghiệm (30').Hướng dẫn HS cách sử dụng đồng hồ bấm giây để theo dõi thời gian từ khi đặt miếng giấy côban lên mặt lá đến khi giấy chuyển từ màu xanh sang màu hồng trong cùng một thời gian.Theo dõi các nhóm thực hành. Thu hoạch . điền phiếu theo mẫu SGK tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt lá . .Quan sát kết quả thí nghiệm 1.Các nhóm theo dõi. Tự rút kinh nghiệm 6 . hoàn thành báo cáo.Thực hành theo nhóm. . nhắc nhở ý thức. giải thích kết quả.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công cách làm 2thí nghiệm.Hướng dẫn cách xếp cây trong chậu. .

sắc tố QH. điều hòa khí hậu..Đặt câu hỏi NVĐ: QH là gì? QH có vai trò gì với động vật và con người? Cấu trúc lá phù hợp với chức năng QH thế nào? . Mục tiêu 1. 2.. ôxi. + Hình 8.Bảo vệ cây xanh.Phân tích.Hình thái.2. vai trò của QH.1. nơi phân bố trong lá và nêu chức năng chủ yếu của các sắc tố quang hợp.Bài mới: NỘI DUNG I. AS. .. khí O2) -HS đọc SGK. Ổn định: 2.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy: Tiết 7 (BÀI 8) QUANG HỢP Ở THỰC VẬT I. bảo vệ đất. Kiểm tra: Trong quá trình học bài mới. Bài mới: . giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp. trồng cây xanh để cung cấp năng lượng. 8. . 3. thảo luận . giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp -Bên ngoài: 7 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS *HS quan sát hình 8. Yêu thích thiên nhiên.Rèn luyện kỹ năng quan sát hình vẽ và phát hiện kiến thức. saccarozơ.Trình bày được cấu tạo. -PT QH tổng quát: 6CO2 +12 H2O 6C6H12O6+6O2 + 6H2O 2.Quang hợp là gì? -QH ở TV là quá trình sử dụng năng lượng ASMT đã được DL hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng O2 từ khí CO2 và H2O. hình thái. Thái độ . -HS quan sát hình 8. tìm tòi. Kỹ năng: . khí CO2 từ khí quyển vào lá) -Sản phẩm của QH? (C6H12O6 cùng dẫn xuất của nó là tinh bột. so sánh. -ĐK cần để QH xảy ra? (Có DL.2. Lên lớp 1. ham học hỏi.3 SGK III.1 rồi phát biểu khái niệm. Phương tiện dạy học + Hình ảnh về cấu trúc của lá. 8..Nêu được khái niệm quang hợp và vai trò của quang hợp ở thực vật .Khái quát về quang hợp của TV 1. tổng hợp.Đặc điểm bên ngoài . nước từ rễ lên. 3.Lá là cơ quan quang hợp 1.Liệt kê được các sắc tố quang hợp. Kiến thức: . II.Vai trò của quang hợp (SGK) II.

5. AS -> Carotenoit -> DL b -> DL a -> DL a ở trung tâm p. +Trong lớp biểu bì có khí khổng giúp khí CO2 k. +Chất nền(Stroma) là nơi diễn ra các p. bảo vệ cây. . 2. 3. -Carotenoit là sắc tố phụ QH gồm caroten & xantophin.ứ.tán vào và ra được dễ dàng. +Xoang tilacoit là nơi xảy ra các p. 4. +Các sắc tố khác chỉ hấp thụ NLAS & truyền NL đó cho DL a.tán vào bên trong lá đến lục lạp.Củng cố: -HS đọc phần ghi nhớ -Vai trò của QH -> GD ý thức trồng cây. Trong mô xốp chứa nhiều khoảng rỗng tạo đ/k cho khí CO2 dễ dàng k. chứa các m. IV. các TB xếp sít nhau & song song.Tự rút kinh nghiệm: 8 . +TB mô xốp chứa ít DL hơn.ứ quang phân li nước & quá trình tổng hợp ATP trong QH.tán đến các TB chứa sắc tố QH.rây: Vc sản phẩm QH ra khỏi lá. *HS quan sát hình 8.ứ tối. sách bài tập. Trường THPT Sông Công +S bề mặt lớn để hấp thụ các tia sáng. +M. nằm ngay dưới lớp TB biểu bì mặt trên -> hấp thụ trực tiếp AS.gỗ: Vc nước & ion khoáng.Sinh học 11 (SGK) -Bên trong: +TB mô giậu chứa nhiều DL phân bố ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên mặt trên của lá. +Phiến lá mỏng thuận lợi cho khí k.rây. +Trong lá có nhiều TB chứa lục lạp (với hệ sắc tố QH bên trong) là bào quan QH. nơi xảy ra các phản ứng sáng.3 . nằm ở mặt dưới của phiến lá. thảo luận nhóm rút ra nhận xét -Chú ý: +Chỉ có DL a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa NLAS hấp thụ được thành NL của các lk hóa học trong ATP & NADPH.Hệ sắc tố quang hợp Gồm diệp lục và carotenoit -DL có 2 loại: DL a & DL b. +TB mô xốp phân bố cách xa nhau -> tạo khoảng rỗng.Đặc điểm bên trong: +Mô giậu có nhiều TB chứa DL.gỗ & m.Lục lạp là bào quan quang hợp -Điểm phù hợp giữa cấu trúc và chức năng: +Màng tilacoit là nơi phân bố hệ sắc tố QH.Hướng dẫn tự học: Câu hỏi và bài tập trong SGK. +Hệ gân lá phát triển đến tận từng TB nhu mô của lá. +M.

so sánh. C4 và CAM. . Kiến thức: . Kỹ năng: . Thực vật C3 -Đặc điểm của pha sáng? 9 .2. Thái độ . ôxi. tổng hợp. -Ở các nhóm TV khác nhau thì có sự CAM khác nhau chủ yếu ở pha tối khác nhau trong pha tối -> Gọi là nhóm TV C3. Kiểm tra: . Mục tiêu 1.Phân tích. C4.Yêu thích thiên nhiên. các em đã biết quá trình sáng và pha tối.Quá trình QH ở các nhóm TV C3. I.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy: Tiết 8 (BÀI 9) QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3.ứ sáng hầu như giống nhau ở mọi nhóm TV.Bảo vệ cây xanh. Bài mới: NVĐ: QH có vai trò rất quan trọng với động vật và con người? Vậy QH ở các nhóm TV khác nhau có đặc điểm gì khác nhau? Ý nghĩa của sự khác nhau đó? Nội dung Hoạt động của GV và HS . -Các p. điều hòa khí hậu. trồng cây xanh để cung cấp năng lượng.. .Rèn luyện kỹ năng quan sát hình vẽ và phát hiện kiến thức.Quá trình QH được chia thành 2pha: Pha -Ở lớp 10. Phương tiện dạy học + Hình ảnh về sơ đồ các pha trong QH.4 SGK III. + Hình 9.Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng QH? . Lên lớp 1. 9. . C4. ... 3. QH chia 2 pha. tìm tòi. sự hình thành cacbohiđrat trong QH. ham học hỏi. 2. bảo vệ đất.Phân biệt được pha sáng và pha tối ở các nội dung sau: Sản phẩm.Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố QH trong lá cây xanh? 3.Phân biệt được con đường cố định CO2 trong pha tối ở những nhóm TV C3. chu trình C4. Ổn định: 2. II.1.3.Giải thích được phản ứng thích nghi của nhóm TV C4 và nhóm TV mọng nước CAM. nơi xảy ra. nguyên liệu. 9. . CAM.. 9. C4 VÀ CAM I.

sản phẩm của pha sáng.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công 1.Pha tối là pha cố định CO2 * TV C3 cố định CO2 theo con đường C3 (Chu trình Canvin) . . + Giai đoạn khử: Có 2 sự kiện quan trọng .Sản phẩm: + O2 (giải phóng vào mt) .Đáp án của lệnh: Tại 2 điểm là: ATP. Phân tử AlPG tách ra khỏi chu trình tại điểm kết thúc của pha khử để kết hợp với ptử triozơ photphat khác + Giai đoạn tái sinh chất nhận hình thành nên ptử Cacbohidrat C6H12O6. . nước. Pha tối: .Chu trình Canvin gồm mấy giai đoạn? + Giai đoạn cố định CO2 + Giai đoạn cố định CO2: Bắt đầu từ Ribulozơ -1. . . Từ đó hình thành nên tinh bột. sản phẩm ATP.Nơi xảy ra: Tilacoit .2 + ATP.5. axit amin. lipit… .Nơi xảy ra: Chất nền (stroma) của lục lạp. -HS quan sát hình 9.điP nhận CO2 & kết thúc tại APG.Nguyên liệu: Ánh sáng. NADPH được sử dụng để khử APG thành AlPG.HS nghiên cứu hình 9. đường saccarozơ. protein. + Giai đoạn khử APG thành AlPG.Chu trình Canvin gồm 3 giai đoạn: . NADPH (Cung cấp cho pha tối) 2.1 -GV giảng giải: + + + + . NADPH đi vào g/đ khử và ATP đi vào g/đ tái sinh chất nhận. 10 ->Rút ra KL về nguyên liệu. Pha sáng .Pha sáng chuyển hóa NLAS đã được DL hấp thụ thành NL của các LK hóa học trong ATP và NADPH.

lipit… =>Tại sao gọi là TV C3 ?(Sản phẩm ổn định đầu tiên của pha tối là hợp chất C3 ) . + Nhu cầu nước thấp hơn.Qua ng.Những TV nào được xếp vào nhóm này? (Loài mọng nước sống ở vùng hoang mạc như xương rồng hoặc dứa.Đặc điểm của TV C4 + Cường độ QH cao hơn.3.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công . NADPH. nêu nhận xét? (Ngoài chu trình C3 còn có chu trình C4 xảy ra trước trong tb mô giậu và tạo ra sản phẩm đầu tiên có 4C) -Giảng giải chu trình . Thực vật CAM . các loài rêu cho đến các loài cây gỗ cao lớn trong rừng -> Chu trình Canvin là con đường cố định CO2 chủ yếu. axit amin. . .Bản chất con đường CAM giống . + Điểm bù thấp hơn. CO2 . rau dền. cao lương…) . ->N/suất TV C4 > n/s TV C3 III.Là TV mà trong pha tối QH có thêm chu trình C4 xảy ra trước chu trình Canvin.ĐK mts của chúng cố đặc điểm gì? (Vùng nhiệt đới. . thanh long…) .TV C4 có 2 loại tb tham gia cố định CO2 . chúng bị loại CO2 và biến thành ax piruvic.Thực vật CAM cố định CO2 theo con đường CAM. cận nhiệt đới có cường độ AS cao) . + Tại tb bao bó mạch. tại đó.cứu thấy rằng TV C3 gồm từ tảo đơn bào.Thực vật C4 .Kể tên 1 số TV (Mía.Quan sát hình 9.Đặc điểm h/đ của khí khổng những 11 II.Nguyên liệu của pha tối: ATP. + Tại tb mô giậu. + Thoát hơi nước thấp hơn. Ax piruvic quay trở lại tb mô giậu nơi nó được fotforyl hóa thành fotfo enol piruvic (PEP) để tiếp tục nhận CO2. ax oxalo axetic -> ax malic (là các ax chứa 4C).Sản phẩm: Cacbohidrat. CO2 tiếp tục được cố định theo chu trình Canvin -> đường 6C và tinh bột. Các ax này di chuyển qua cầu s/chất vào tb bao bó mạch. + Điểm bão hòa ánh sáng cao hơn. ngô. .

loài cây này? Vì sao? (Đóng vào ban ngày.Con đường CAM có 2 g/đoạn: + G/đ đầu cố định CO2 thực hiện vào ban đêm. . Tự rút kinh nghiệm 12 .Bài tập trắc nghiệm SBT. CAM (Xem sách bài tập) 5. 4.HS ghi nhí phÇn tãm t¾t cuèi bµi . + G/đ tái cố định CO2 theo chu trình Canvin được thực hiện vào ban ngày.TL c¸c c©u hái cuèi bµi.Chuẩn bị bài: Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến QH IV. . C4. . Hướng dẫn tự học: .ứ thích nghi là chọn con đường cố định CO2 theo con đường CAM. Củng cố So sánh TV C3. Khí khổng đóng sẽ cản trở khí CO2 k.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công như con đường C4 . mở ra vào ban đêm -> Tiết kiệm nước) => Có sự mâu thuẫn giữa sự tiết kiệm nước và sự dinh dưỡng khí. TV này đã có p.tán vào lục lạp.

2.HS nêu được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng & quang phổ đến cường độ quang hợp. CAM? 3. AS là nhân tố .Phương tiện dạy học -Tranh vẽ các hình 10. tăng CĐAS sẽ làm tăng CĐQH.01. Kiểm tra bài cũ . 3. . Ổn định 2. bằng với CĐHH. thảo luận câu hỏi trong lệnh. ĐA: Khi nồng độ CO2 tăng.Lên lớp 1. Cường độ ánh sáng MT liên quan đến QH. .Quá trình QH được thực hiện khi có AS.Sự giống nhau và khác nhau giữa các con đường C3. Đây là 1 số nhân tố trong ngoại cảnh ảnh hưởng đến QH. với CĐAS cho đến khi đạt điểm bão hoà AS . . Mục tiêu 1.Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ QH vào nồng độ CO2. đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường II. dù CĐAS có đến 18 000 lux thì sự khác .Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ QH.Tăng CĐAS cao hơn điểm bù AS . C4. Nội dung . Kiến thức . + Tại điểm nồng độ CO2 = 0. phân tích.GV thông báo: Trong các nhân tố 1. so sánh.Điểm bù AS: CĐAS để CĐQH cân cơ bản nhất. 13 .Nêu được vai trò của nước đối với QH. . .Điểm bão hoà AS: CĐAS để thì CĐQH tăng hầu như tỷ lệ thuận CĐQH đạt cao nhất. Ánh sáng .1.HS quan sát hình 10. CO2.Ảnh hưởng của CĐAS đến QH ko biệt về CĐQH cũng rất ít. Kỹ năng Rèn kỹ năng quan sát hình. 10. 10. Các nhân tố ảnh hưởng ntn? Nội dung Hoạt động của GV & HS I. nước.1. Thái độ Nhận thức rõ chỉ có QH ở 1 cơ thể toàn vẹn mới có quan hệ chặt chẽ với điều kiện môi trường.2.3 SGK III.Lấy được ví dụ về vai trò của các ion khoáng đối với QH.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy : Tiết 9 (Bài 10): ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP I.

II.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công tác động đơn lẻ mà trong mối tương + Tại điểm nồng độ CO2 = 0.Quang phổ ảnh hưởng đến QH cả về mặt CĐQH và phẩm chất sản phẩm của QH. . 14 . Nguyên tố khoáng .HS đọc SGK.Tia sáng khác nhau ả. .Liên hệ: Phải có biện pháp chăm sóc đất để duy trì khả năng cung cấp CO2 cho QH.Nguồn cung cấp CO2 cho khí quyển là từ đâu? (Từ đất. .Ả. Vượt quá trị số đó.32. .Các ng. rễ cây) .Ở những giá trị CO2 thấp. Nồng độ CO2 . . CĐAS tăng làm tăng CĐQH. .Q.hưởng đến các phản ứng . tăng CĐAS thì CĐQH tăng rất mạnh -> Khi các nhân tố ng.Nước là yếu tố rất quan trọng đối QH? với quang hợp.Phân tích vai trò của nước đối với .sát hình 10.hưởng của nhiệt độ đến QH phụ thuộc vào đặc điểm di truyền & xuất xứ của loài cây. 2. sau đó tăng chậm đến trị số bão hoà. IV. Nước . CĐQH tăng tỷ lệ thuận với nồng độ CO2.tố khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến QH.03%) là thích hợp với quá trình quang hợp. V.hưởng ko giống nhau đến CĐQH. do hô hấp của VSV.Nhiệt độ ả. CĐQH giảm.Nồng độ CO2 trong ko khí (0.Nồng độ CO2 q/đ CĐQH. khi tác với các nhân tố khác của MT.Đọc SGK. . Quang phổ của ánh sáng . III.HS quan sát hình 10.HS quan sát hình trong sách BTập . ĐA: Sự phụ thuộc của QH vào nồng độ CO2 ko giống nhau ở các loài cây. rút ra KL về ả.cảnh ở trong giới hạn sinh học đối với mỗi loài. trả lời câu hỏi của lệnh.2. Nhiệt độ .3 enzim trong QH. .hưởng của quang phổ.

Trồng cây dưới AS nhân tạo .dụng để tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho đời sống. 4.Tự rút kinh nghiệm 15 .QH có thể diễn ra trong đ/k AS nhân tạo -> con người ứ.Mối quan hệ giữa CĐAS và nồng độ CO2 đến QH? 5. Củng cố .Câu hỏi và bài tập SGK.Đọc trước bài 11 IV. . Hướng dẫn tự học .Sinh học 11 Trường THPT Sông Công VI.

Vai trò của nước trong pha sáng của QH? 3. KTBC: .Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy: Tiết 10 (Bài 11).Thái độ HS có ý thức tìm hiểu và ứng dụng các biện pháp KH và KT trong SX và thấy được triển vọng của năng suất cây trồng.CĐAS ảnh hưởng đến QH như thế nào? .) năng suất sinh học được tích luỹ -P/tích thành phần hoá học trong sản trong các cơ quan chứa các sản phẩm phẩm thu hoạch của cây trồng ta có: có giá trị kinh tế đối với con người C: 45%. =>90-95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ CO2 và H2O thông qua hoạt động QH.Quang hợp quyết định năng suất -Tại sao nói:“Trồng trọt là ngành cây trồng kinh doanh năng lượng mặt trời? „ -QH q/định 90 – 95% năng suất cây (Vì trồng cây để thu hoạch sinh khối trồng. H: 6. gia súc -> 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian Con người lợi dụng năng lượng sinh trưởng (sinh khối) ASMT cho c/s và ta đang. có lãi.Kỹ năng Phát triển kỹ năng phân tích 3. III.Lên lớp 1.Mục tiêu 1.5% của từng loài cây (cq kinh tế) 3ng/tố này đã chiếm 90-95% khối lượng chất khô.Phương tiện dạy học -Tài liệu và quang hợp và năng suất cây trồng.Tăng năng suất cây trồng thông -Tăng năng suất cây trồng thông qua 16 . phần còn lại 5-10% là các ng/tố khoáng. O: 42-45%. Nội dung Nội dung Hoạt động của GV và HS I. sẽ sử dụng -Năng suất kinh tế là 1 phần của NLMT 1 cách rất hiẹu quả. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I. -Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển cường độ QH. II. Ổn định 2. và sử dụng sinh khối trong các cơ -Năng suất sinh học là tổng lượng quan để làm lương thực.Kiến thức -HS trình bày được vai trò quyết định của QH đối với năng suất cây trồng. 2. II. thực phẩm chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên cho đời sống con người.

điều khiển QH gồm biện pháp nào? -Tại sao tăng diện tích lá có thể tăng n/s cây trồng? (Vì lá là c/q QH.Hướng dẫn tự học Bài tập & câu hỏi SGK.Tăng cường độ quang hợp -Bằng các biện pháp như cung cấp nước.Tăng diện tích lá -Bằng các biện pháp như bón phân..Tự rút kinh nghiệm 17 . trong lá có hệ sắc tố QH hấp thụ NLAS và truyền NL đã hấp thụ được đến pha cố định CO tạo vật chất hữu cơ cho cây) ->Tăng S lá hấp thụ AS là tăng S QH -> Tăng tích luỹ chất h/cơ trong cây & tăng n/s cây trồng.tăng sự tích luỹ chất hữu cơ vào cơ quan k/tế. IV. 5. từ đó cần có các biện pháp làm tăng CĐQH để tăng n/s cây trồng. bón phân..Sinh học 11 Trường THPT Sông Công qua điều khiển quang hợp 1. thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp với loài và giống cây trồng 2.Tăng hệ số kinh tế -Hệ số k/tế là gì? -Hệ số kinh tế là tỉ số chất khô tích luỹ trong cơ quan k/tế và tổng số chất khô tích luỹ được.Củng cố Vai trò q/đ của QH tới n/s cây trồng. tuyển chọn và tạo giống mới các giống cây trồng có khả năng QH cao. 3. tưới nước hợp lý. +Các biện pháp nông sinh. -Bằng các công việc: -Tăng HSKT bằng biện pháp nào? +Tuyển chọn các giống cây. -Tăng CĐQH bằng biện pháp nào? 4. chăm sóc hợp lý.

1.Lên lớp 1. bên trái chứng tỏ V khí trong dụng Tròng đó các p/tử Cacbohidrat bị cụ giảm vì O2 đã được hạt đang nảy phân giải đến CO2 & H2O.1. 2. Phân biệt được các con đường HH ở TV liên quan đến đ/k có O 2 hay không có O2 . so sánh. được giải phóng & năng lượng đó +Nhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao được tích luỹ trong ATP. thực vật -HS tự đọc Chủ yếu là giải phóng năng lượng và -GV: HH là quá trình sinh lý trung 18 .Kiến thức -HS nêu được bản chất của hô hấp (HH) ở thực vật.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy: Tiết 11(bài 12) HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I. giải đáp lệnh 1.2 SGK III. 3.Hô hấp của thực vật là gì? +Nước vôi trong bình bị vẩn đục khi bơm hoạt động là do hạt đang nảy mầm (HH) giải phóng ra CO2.Phương tiện dạy học Hình 12. II. đồng thời mầm (HH) hút. 1 phần toả vào mt. -Khái niệm: HH ở TV là quá trình +Giọt nước màu di chuyển sang phía chuyển đổi NL của tế bào sống. 2.KTBC: Kiểm tra trong quá trình dạy 3. vấn đề bảo quản nông sản.Kỹ năng Phân tích.Nội dung: Nội dung Hoạt động của GV & HS I. viết được PTTQ của HH.Khái quát về hô hấp của thực vật -HS quan sát hình 12.Vai trò của hô hấp đối với cơ thể tích luỹ trong ATP. -Mô tả được mối q/hệ giữa HH và QH. Nêu được ví dụ về ảnh hưởng của nhân tố môi trường đối với HH. 12.Mục tiêu 1.Ổn định 2.Thái độ Vai trò của HH đối với cơ thể TV.Phương trình hô hấp tổng quát C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + NL (Nhiệt + ATP) -NL được g/phóng ra do phân giải cacbohidrat ko phải 1 cách ồ ạt và thoát ra mt hết mà được g/phóng ra từ từ. còn lại được 3. hơn nh/độ bên ngoài chứng tỏ h/động HH toả nhiệt.

IV. -GV hường dẫn HS đọc sách. lượng O2 nhiều. thể. HH hiếu khí? -Gồm 3 giai đoạn: +Đường phân: (Như trong phân giải kị khí) (Có 2 lớp màng. màng trong gấp khúc thành các thể mào trên đó có nhiều loại enzim HH) 1 p/tử axit piruvic -> 3 p/tử CO2 -Q/sát hình 12. nào? +Lên men: axit piruvic tiếp tục bị phân giải +Sản phẩm của p/giải kị khí? thành rượu Etylic (có giải phóng CO 2) hoặc +Trả lời câu hỏi của lệnh. thành axit lactic (không giải phóng CO2) 2.Phân giải kị khí: (lên men) -Trong đ/kiện không có Oxi -Xảy ra trong tế bào chất -Gồm 2 giai đoạn: tâm của cây xanh. II. -HH sáng là gì? -HH sáng xảy ra khi nào? (Khi CĐAS cao. peroxixom. màng ngoài ko gấp +Chu trình Crep: Xảy ra trong chất nền ti nếp.Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường 1. -Xảy ra kế tiếp trong 3 bào quan: Lục lạp. Enzim Cacboxilaza chuyển thành enzim Oxigenaza oxi hoá Ribulozơ – 1.Phân giải hiếu khí -Trong đ/kiện có Oxi.5 – đi P để tạo CO2. H2 tách ra từ trong chu trình Crep được -So sánh hiệu quả NL của HH hiếu chuyển đến chuỗi truyền e p/bố ở màng khí và lên men? trong ti thể đến O2 để tạo H2O và tích luỹ được 36 ATP.2 theo các câu hỏi gợi ý: +Con đường phân giải kị khí xảy ra khi nào? +Đường phân: glucozơ bị phân giải đến + Phân giải kị khí gồm những g/đoạn axit piruvic.) -Gây lãng phí sản phẩm của quang -Hậu quả của HH sáng? hợp vì ko tạo ra ATP nhưng tiêu tốn (30 -50) % sản phẩm của QH. ti thể. III.Hô hấp sáng(Quang hô hấp): -Là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công tạo các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.trong lục lạp của TV C3 lượng CO2 cạn kiệt. quan sát hình 12.Con đường hô hấp ở thực vật 1. quang hợp -Quan sát hình 22.2 trình bày về các g/đ +Chuỗi truyền electron: Ở màng trong ti của HH hiếu khí. -Mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan -Xảy ra trong ti thể. có vai trò đặc biệt quan trọng trong các quá trình TĐC và chuyển hoá NL.2 bài 22: Ôn tập -Sản phẩm của QH (C6H12O6) là 19 .Mối quan hệ giữa hô hấp với -HS thảo luận về y/c của lệnh.

mất nước làm giảm CĐHH. Q10 = 2 – 3 c. HH.Nước: nước cần cho QH. sản phẩm của HH là CO2 và H2O lại là ng/liệu để tổng hợp nên C6H12O6 và g/phóng ra O2 trong QH. -HH hiếu khí đảm bảo cho quá trình p/giải hoàn toàn ng/liệu HH. -ĐL: Nhiệt độ tăng 100C thì tốc độ p/ứ tăng 2-3 lần. bảo quản trong tủ lạnh +Làm tăng hàm lượng CO2: Bơm CO2 vào buồng bảo quản.Nhiệt độ: Trong giới hạn h/đ sống của tế bào. b. -Lhệ: Muốn hạt nảy mầm -> cần đảm bảo đủ nước.Hướng dẫn tự học -Bài tập 8.Hàm lượng CO2: Nồng độ CO2 cao -Hàm lượng CO2 > 40% sẽ ức chế sẽ ức chế HH. 5. -Ngược lại. 9 tr. 4. tích luỹ nhiều NL hơn so với p/giải kị khí. sấy khô. -Câu hỏi SGK. +Làm giảm lượng nước: Phơi.Mối quan hệ giữa hô hấp với môi trường a. 2. Sự phụ thuộc của HH vào nhiệt độ tuân theo định luật Van Hôp. Oxi: Có Oxi mới có HH hiếu khí. d. +Làm giảm nhiệt độ: Để nông phẩm nơi mát.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công nguyên liệu của HH và chất oxi hoá trong HH. IV.13 sách BT.Củng cố -Biện pháp bảo quản nông phẩm? *Mục đích giữ chất lượng và khối lượng nông phẩm bằng cách ngăn chặn những nhân tố có lợi cho h/động HH.Tự rút kinh nghiệm 20 .

Nước (đối chứng) 21 . .Xác định được diệp lục trong lá. .Cồn (thí nghiệm) . . trong quả và trong củ.Chia lớp thành 4 nhóm. . . da cam.Nước (đối chứng) .Nước (đối chứng) . hồng. Thu hoạch: . 2.Thí nghiệm 2: Chiết rút carôtenôit. Mẫu thực vật để chiết sắc tố.Nước sạch. .Cốc thủy tinh 20 . .Cồn. vàng. IV.Lá có màu vàng. Dụng cụ: . HS tiến hành TN như hướng dẫn trong SGK. . 2. theo nội dung sau: Màu sắc dịch chiết Đỏ.Cồn (thí nghiệm) . Nội dung và cách tiến hành: .Các loại quả có màu đỏ: Gấc.Cồn (thí nghiệm) .Thí nghiệm 1: Chiết rút diệp lục. Mục tiêu Sau khi học xong bài này học sinh phải: .Nước (đối chứng) .Mỗi HS làm một bản tường trình. II.Ống nghiệm.50 ml có chia độ. . 1. Chuẩn bị: 1. 3. carôtenôit trong lá già. nghệ III. Hóa chất: . Xanh lục vàng lục Cơ quan của cây Xanh tươi Lá Vàng Quả Gấc Cà chua Dung môi chiết rút . .Làm được thí nghiệm phát hiện diệp lục và carôtenôit.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy: Tiết 12(Bài 13): THỰC HÀNH PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT I.Ống đong 20 .Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp.Kéo.50 ml.Các loại củ có màu đỏ vàng: Cà rốt.Lá xanh tươi.

+ Trong mẫu thực vật nào có sắc tố gì.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Cơ quan của cây Dung môi chiết rút .dưỡng của con người V.Cồn (thí nghiệm) .Ghi kết quả quan sát được vào các ô tương ứng và rút ra nhận xét về: + Độ hòa tan của các sắc tố trong các dung môi. Xanh lục vàng lục Cà rốt Củ Nghệ . Tự rút kinh nghiệm 22 .Nước (đối chứng) . hoa.Cồn (thí nghiệm) Màu sắc dịch chiết Đỏ. + V/trò của lá xanh và các loài rau. da cam. vàng.Nước (đối chứng) . quả trong d.Cồn (thí nghiệm) .

rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt. cho mỗi phần hạt vào mỗi bình và nút chặt. . Thí nghiệm 2: Phát hiện hô hấp qua sự thải O2. Công việc này HS phải tiến hành trước giờ lên lớp ít nhất từ 1.Hạt (lúa. Nước vôi trong trường hợp này cũng bị vẩn đục. Nến (que diêm) → tắt ngay.Phát hiện HH của thực vật qua sự hút O2. Lấy 2 phần hạt mới nhú mầm (mỗi phần: 50 g). CO2 nặng hơn không khí nên nó không thể khuếch tán qua ống và phễu vào không khí xung quanh. lấy một ống nghiệm có chứa nước bari hay nước vôi trong và thở bằng miệng vào đó qua 1 ống thủy tinh hay ống lá cây đu đủ. 2. Do HH của hạt.Bình thủy tinh 1000 ml.2 giờ.Vào thời điểm bắt đầu thí nghiệm. nút cao su không khoan lỗ. Thao tác này phải được HS tự tiến hành trước giờ lên lớp từ 1. vì sao? Sau 23 . II. 2.Phát hiện HH của thực vật qua sự thải CO2. nút cao su có khoan lỗ vừa khít với ống thủy tinh hình chữ U và phễu thủy tinh. Chuẩn bị: 1. mỗi nhóm từ 5 .Để so sánh.5 . Đến thời điểm thí nghiệm. Vì không khí đó giàu CO2 → nước bari hay nước vôi trong sẽ bị vẩn đục. CO2 tích lũy lại trong bình. . Hóa chất: .Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy: Tiết 13(Bài 14): THỰC HÀNH PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I. cốc có mỏ.5 . ống nghiệm. Mẫu thực vật để chiết sắc tố.Nước bari [Ba(OH)2] hay nước vôi trong [Ca(OH)2]. III. Nước sẽ đẩy không khí ra khỏi bình vào ống nghiệm.Thí nghiệm 1: Phát hiện hô hấp qua sự thải CO2. Mục tiêu Sau khi học xong bài này học sinh phải thực hiện được TN: .6 HS: 1. Tiếp theo. Sau đó. HS tự rút ra kết luận về HH của cây. Tiến hành thí nghiệm: . . ngô hay các loại đậu) mới nhú mầm. cho đầu ngoài của ống hình chữ U vào ống nghiệm có chứa nước bari hay nước vôi trong. .Cho vào bình thủy tinh 50g các loại hạt mới nhú mầm. Nút chặt bình bằng nút cao su đã gắn ống thủy tinh hình chữ U và phễu.Chia lớp thành các nhóm. diêm 3. Dụng cụ: . Nội dung và cách tiến hành: . mở nút bình chứa hạt sống và nhanh chóng đưa nến (que diêm) đang cháy vào bình.2 giờ. Đổ nước sôi lên một trong 2 phần hạt đó để giết chết hạt.

V. mở nút bình chứa hạt đã bị giết chết đưa nến (que diêm) đang cháy vào bình.Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp.Mỗi HS làm một bản tường trình. . theo nội dung đã tiến hành.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công đó. Tự rút kinh nghiệm : 24 . nến (que diêm) tiếp tục cháy IV. Thu hoạch: .

Thực vật chỉ hấp thụ được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là A. C. Chỉ ở nhóm thực vật C3. D.ATP. 5. B. D. cày sâu. Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.).) và nitơ amôn (NH4+). 9. Tạo chất hữu cơ.ATP.Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu A. D.5 – điphôtphat)-> Cố định CO2. C. Nội dung -GV phát đề. B.Trật tự các giai đoạn trong chu trình Canvin là A.-> NO3.-> NO2. Chỉ ở nhóm thực vật CAM. 8. NADPH. C. Lên lớp 1. Tất cả các biện pháp trên. NO2.Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp? A.Khử APG thành AlPG ->Cố định CO2 -> Tái sinh RiDP(Ribulôzơ – 1. B.5 – điphôtphat). C. B.-> NH2. Phơi ải đất. 6. NO3 -> NO2 -> NH3.-> NO3.Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. D. 3. Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ: A.Cố định CO2 -> Khử APG thành AlPG ->Tái sinh RiDP(Ribulôzơ – 1. Vun gốc và xới xáo cho cây. qua mạch gỗ. 7. B. D.-> NH4+. bừa kỹ. 1. D. tự giác. nitơ amôn (NH4+). Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm TV nào? A. Vì nhóm sắc tố phụ (carotenoit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. Tích luỹ năng lượng. II. 4.5 – điphôtphat) -> Khử APG thành AlPG.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án em cho là đúng hoặc đúng nhất. C.5 – điphôtphat). B. C. NO2. NADP và CO2. Vì diệp lục b hấp thu ánh sáng màu xanh lục. 70% trắc nghiệm tự luận. Biện pháp nào có tác dụng quan trọng giúp cho bộ rễ của cây phát triên? A.nitơ nitrat (NO3. D.Khử APG thành AlPG ->Tái sinh RiDP(Ribulôzơ – 1.Cố định CO2 ->Tái sinh RiDP(Ribulôzơ – 1. D. -Đề có cấu trúc: 30% trắc nghiệm khách quan. 25 . C.-> NH4+. Đề bài: I. từ mạch gỗ sang mạch rây. + C. Điều hoà không khí. -HS có kỹ năng trình bày câu trả lời tự luận và làm bài trắc nghiệm. Cân bằng nhiệt độ của môi trường. Ổn định 2. NADPH và CO2. dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2) B. từ mạch rây sang mạch gỗ. B. 2. Mục tiêu -Kiểm tra kiến thức của HS về sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở TV. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. nitơ nitrat (NO3.Sinh học 11 Trường THPT Sông Công Ngày dạy: Tiết 14: KIỂM TRA 1 TIẾT I.ATP. NADPH và O2. B. -Giáo dục tính trung thực.Vì sao lá cây có màu xanh lục? A.ATP.Sản phẩm của pha sáng gồm có A.Vì diệp lục a hấp thu ánh sáng màu xanh lục. NO3.

B. 11. B. Thu bài III. đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm. C. thoát hơi nước ít hơn. II. C4. chỉ đóng vào giữa trưa. Nhu cầu nước thấp hơn. sự tổng hợp protein. Ở cả 3 nhóm thực vật C3. CAM. đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày. 12. B. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là A. Nhu cầu nước cao hơn. thoát hơi nước nhiều hơn. 10. thoát hơi nước nhiều hơn. Ở nhóm thực vật C4 và CAM. Các tia sáng tím kích thích A. D. sự tổng hợp ADN. Nhu cầu nước thấp hơn.Sự trao đổi nước của thực vật C4 khác với thực vật C3 như thế nào? A. thoát hơi nước ít hơn. D. sự tổng hợp lipit. D. Nhu cầu nước cao hơn. C.Trắc nghiệm tự luận: (7 điểm) Câu 1: Nêu các con đường thoát hơi nước ở lá? Con đường nào là chủ yếu? (2điểm) Câu 2: Nêu những đặc điểm thích nghi với các con đường cố định CO2 ở các nhóm thực vật khác nhau?(3 điểm) Câu 3: Thế nào là hô hấp sáng? Hô hấp sáng xảy ra với nhóm thực vật nào? Vì sao? Hô hấp sáng thực hiện ở những loại bào quan nào?(2 điểm) 3. D. sự tổng hợp cacbohiđrat. Tự rút kinh nghiệm 26 .Sinh học 11 Trường THPT Sông Công C. C. chỉ mở ra khi hoàng hôn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful