P. 1
Chương IX - nhóm B

Chương IX - nhóm B

|Views: 593|Likes:
Được xuất bản bởithuthao179

More info:

Published by: thuthao179 on Jan 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

Chương IX: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIB I. Đặc điểm các nguyêntố nhóm IIB 1.

Đặc điểm cấu tạo nguyên tử -Electron hoá trị -Bán kính nguyên tử -Năng lượng ion hoá *Đặc điểm lớp e hoá trị -Cr và Mo có cấu hình e hoá trị là :(n-1)d5ns1 -W có cấu hình :5d46s2 -Có sự khác biệt này do cấu hình 6s2 rất bền vững. -W có cấu hình electron hoá trị tương đối giống các nguyên tố nhóm VIA. -Các nguyên tố nhóm VIB đều có 6e hoá trị *.Bán kính nguyên tử -Từ Cr đến Mo bán kính tăng mạnh . -Từ Mo đến W bán kính tăng khôngđángkể (nénf).Vì vậy tính chất của Mo và W giống nhau nhiều hơn so với Cr *Năng lượng ion hoá

+4.Số oxihóa đặc trưng ? a. Mo.Dự đoán các trạng thái oxihóa -Có nhiều trạng thái oxihóa :0.W đều là các kim loại đứng trước hiđro trong dãy thế điện cực -Cr.+2.-Năng lượng ion hóa I1 tăng từ Cr→Mo→W -Đặc biệt tăng mạnh khi chuyển từ Mo→W 2. Dự đoán hoạt tính hoá học -Hoạt tính hoá học giảm theo thứ tự Cr-Mo-W -Cr.W .Số oxihóa a. +6 -Mo.Số oxihóa đặc trưng -Cr: +3.+5 .+3. W hoạt động kém hơn II. W:+ 6 3.Dự đoán các trạng thái oxihóa ?giải thích? b.Mo. Trạng thái tồn tại và hàm lượng nguyên tố Cr.Mo hoạt động trung bình .+1.+6 -Nguyên nhân : lớp (n-1)d chưa hoàn chỉnh b. Trạng thái thiên nhiên – Thành phần đồng vị 1.

Cả 3 kim loại(Cr.rất khó nóng chảy và khó sôi . Mo.W? Giải thích? 1.Nhiệt độ nóng chảy của Cr.Trình bày vẻ bề ngoài của các nguyên tố Cr.W) ở trạng thái đơn chất đều có màu trắng bạc có ánh kim. 2.Mo.nhiệt thăng hoa được giải thích bằng tăng độ bền của liên kết trong tinh thể kim loại chủ yếu bởi số liên kết cộng . Mo. Cả ba kim loại đều nặng . Mo.W đứng đầu trong ba dãy kim loại *Giải thích? -Những cực đại về nhiệt độ nóng chảy. Cho biết các đồng vị tự nhiên và % số nguyên tử mỗi đồng vị của nguyên tố Cr.W? 2.dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.độ dẫn điệncủa Cr.Mo .W tồn tại ở các loại quặng chính nào? 3.Mo .độcứng.trong tự nhiên? 2. Nhận xét nhiệt độ nóng chảy.W? III. Cr.nhiệt độsôi.Tính chất vật lí 1.

Se.Nhóm IVA(C.hoá trị được tạo nên từ số tối đa electron d độc thân của các nguyên tử Cr.Tính chất hoá học: 1.Mo IV.Te : Cả ba kim loại đều phản ứng tạo hợp chất kiểu xâm nhập -Nhóm VIIA: +W không phản ứng với Br2 +Mo.Mo tan trong H2SO4(đặc.Si).W không phản ứng với I2 b. Axit có tính oxihoá: -Cr.Hidrô: Cả ba kim loại không phản ứng .P): Cả 3 kim loại đều phản ứng ở nhiệt độ cao -Nhóm VIA: +Với O2 : Cả ba kim loại phản ứng 4Cr + 3O2→ 2Cr2O3 2M + 3O2 → 2MO3 (M:Mo.Với phi kim .W) +Với S.nóng) . Nhóm VA(N2.

Mo(II). đặc.W(II) 1.2Cr + 6H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3SO2↑+ 6H2O -HNO3 loãng. W tan nhanh trong hỗn hợp HNO3 .Tính chất của hợp chất Cr(II)? 3.Tại sao ion Cr2+ có thể hình thành hai kiểu lai hóa bát diện là sp3d2 và d2sp3? 2. Hợp chất số oxi hóa (II) : Cr(II. nước cường thủy + khi nguội không tác dụng với Cr(Do tính thụ động) +Khi đun nóng phản ứng chậm -Khi đun sôi phản ứng xảy ra mạnh tạo muối Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3 + NO↑+ 2H2O Cr + HNO3 + 3 HCl → CrCl3 + NO↑+ 2H2O -Mo.Tại sao dung dịch CrCl2 để ngoài không khí lại chuyển từ màu xanh lam sang màu lục? Cấu hình e của Cr2+: 1s22s22p63s23p63d4 .HF W + 8HF + 2HNO3 → H2WF8 + 2NO↑+ 4H2O 3.Tác dụng hỗn hợp kiềm chảy.nitrat hay clorat M +Na2CO3 +3 NaNO3→Na2MO4 + 2CO2↑ + 4NaNO2 V.

Chứng minh rằng các hợp chất oxit.Tính chất của hợp chất Cr(II)? -Tính khử:Cr2+ . Mo(III). Hợp chất Cr(III). Dung dịch muối Cr3+ có màu sắc thay đổi tuỳ thuộc . muối của Cr(III) giống Al(III).2. nêndung dịch CrCl2 có màu xanh -Trong không khí:CrCl2 →CrCl3 +[Cr(H2O)6]3+ có màu lục . Giải thích? 3.Nên trong không khí CrCl2 chuyển từ màu xanh lam sang màu lục VI.Cr(OH)2 -Tính bazơ 3.1e → Cr3+ 4CrCl2 + O2 + 4HCl → 4CrCl3 + 2H2O 4Cr(OH)2 +O2 + 2H2O→ 4Cr(OH)3 *Tính chất hoá học cơ bản của CrO. hidroxit. W(III) 1. -Trong dung dịch: CrCl2 → Cr2+ + 2Cl+ [ Cr(H2O)6 ]2+ có màu xanh.tính khử của hợp chất Cr(III)? 2. Dự đoán tính oxihóa.

64 A0 3.Tính chất của hợp chất Cr(III)? -Tính khử:Cr3+ .3e → Cr6+ 2Cr(OH)3 + 3H2O2 + 4NaOH → 2Na2CrO4 + 8H2O 2Cr(OH)3+3Cl2+10 NaOH → 2Na2CrO4+6NaCl+8H2O 2. 3.H2O . Giải thích? 1. -Dung dịch muối Crom có màu sắc thay đổi -Do số lượng phối tử trong cầu nội có sự thay đổi [Cr(H2O)6] Cl3 [Cr (H2O)5Cl]Cl2 .H2O [Cr(H2O)4Cl2]Cl.vào điều kiện.2H2O -Cân bằng trên phụ thuộc nhiệt độ. nồng độ của dungdịch. -Dung dịch muối Crom có màu sắc thay đổi -Do số lượng phối tử trong cầu nội có sự thay đổi [Cr(H2O)6] Cl3 [Cr (H2O)5Cl]Cl2 .67 A0 .rCr3+ = 0. Giải thích? -Do R xấp xỉ nhau rAl3+ =0.

Tt = 1. Hợp chất crom(VI).10-13. W(VI) 1.Xét xem ở điều kiện chuẩn có thể điều chế khí clo bằng cách cho dung dịch K2Cr2O7 tác dụng với dung dịch axit HCl được không ? 4.10-10.2. Mo(VI).kalidicromat (trong môi trường axit ) thể hiện tính oxi hóa . nồng độ của dungdịch.2H2O -Cân bằng trên phụ thuộc nhiệt độ.[Cr(H2O)4Cl2]Cl.10-7.1.1. 10-10. Tt =1. 1. VIII. Ion cromat và dicromat bền trong môi trường nào? 3. Tt = 1.Viết các ptpư thể hiện tính oxi hóa mạnh của kalidicromat (trong môi trường axit ) 2. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho: a) dung dịch K2Cr2O7 tác dụng với AgNO3 b) Dung dịch K2Cr2O7 tác dụng với BaCl2 c) Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với BaCrO4 Biết: Tt =2.

+ H2O Ta thấy ion Cr2O72.+ 6e + 14H+ 3 2Cl2Cr3+ + 7H2O K1 Cl2 +2e K2-1 Cr2O72. Ion cromat và dicromat bền trong môi trường nào? Do có cân bằng 2 CrO42.mạnh K2Cr2O7+ 3K2SO3+4H2SO4 → Cr2(SO4)3+4K2SO4+ 4H2O K2Cr2O7 +14 HCl →2 CrCl3 + 3Cl2 + H2O + 2KCl K2Cr2O7 + 3Sn2+ + 14H+→ 2Cr3+ + 3Sn4+ + 2K+ + 7H2O 2.Hằng số cân bằng phản ứng 1 Cr2O72. Khi cho dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịcAgNO3 thì chủ yếu tạo ra kết tủa Ag2CrO4 theo các phươngtrình: .(K2-1)3 =10exp6.a.Còn ion CrO42.bền trong môi trường axit.0592=10-3 K=10-3 -Phản ứng không xẩy ra 3.+ 2H+ Cr2O72.+14H+ +2Cl- 2Cr3+ +7H2O + Cl2 K K= (K1)2.(E01-E02)/0.bền trong môi trường kiềm 3.

+ H2O Ba2+ + CrO422CrO42. Khi cho dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch BaCl2 thì tạo ra kết tủa BaCrO4 theo phương trình: Cr2O72. Khi cho dung dịch H2SO4 tác dụng với BaCrO4 thì một phần BaCrO4 chuyển thành BaSO4 theo phương trình: 2BaCrO4 + 2H2SO4 2BaSO4 + H2Cr2O7 + H2O .Cr2O72.+ H2O 2Ag+ + CrO42- 2CrO42.+ 2H+ Ag2CrO4 và một phần tạo thành kết tủa Ag2Cr2O7: 2Ag+ + Cr2O72vì T <T Ag2Cr2O7 b.+ 2H+ BaCrO4 c.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->