Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS

___________________________________________________________________________
_

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Môn Ngữ văn ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh (HS) có được
những kiến thức cơ bản, cần thiết về văn học dân tộc và văn học thế giới; góp
phần hình thành ở HS thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất
nước truyền thống dân tộc, tinh thần cách mạng; bồi dưỡng các năng lực tư duy,
hành động và thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống xã hội. Cũng bởi thế mà
phương pháp và hình thức dạy học môn Ngữ văn rất phong phú, đa dạng; bao
gồm cả các phương pháp hiện đại như: thảo luận nhóm, đóng vai nhân vật, giải
quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống,dự án, hợp tác …) và các phương pháp
truyền thống như: trực quan, đàm thoại, kể chuyện …; bao gồm cả hình thức dạy
học theo lớp, theo nhóm nhỏ và cá nhân; hình thức dạy học ở lớp, ở phòng bộ
môn, ở bảo tàng, tại các di tích lịch sử…và HS cũng có thể nghe báo cáo, trao
đổi trực tiếp với các nhà văn, nhà phê bình, nói chuyện với các cựu chiến binh ...
Vì vậy, tổ chức dạy học theo nhóm là hình thức dạy mới – một trong
những hình thức thực hiện tốt nhất việc dạy học phát huy tính tích cực và tương
tác của HS. Với hình thức này, HS được lôi cuốn vào các hoạt động học tập, tiếp
thu kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự tổ chức hướng dẫn của giáo
viên (GV).Thông qua tổ chức học nhóm, GV kết hợp đánh giá kết quả học tập
của HS .
Từ hiệu quả thực tế nêu trên tôi chọn đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học
theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS”.
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
1. Mục đích:
Tìm hiểu định nghĩa dạy học Ngữ văn theo nhóm và cách thức tổ chức học
sinh làm việc theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở trường THCS.
________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

1

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

2. Nhiệm vụ:
Tác dụng của dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Vai trò của giáo viên trong dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Thực trạng và một số giải pháp.
III. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1. Đối tượng.
Đề tài nghiên cứu tổ chức dạy học theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở
trường THCS Hùng Vương.
2. Phạm vi nghiên cứu.
Lập kế hoạch dạy học Ngữ văn theo nhóm. Tổ chức dạy học Ngữ văn
theo nhóm như thế nào?
IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:
Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 8/2009 đến nay.
Thời gian thực hiện và hoàn thành đề tài :từ tháng 8/2009 đến tháng
1/2011.

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

2

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

B. NỘI DUNG
CHƯƠNGI: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.Cơ sở lí luận:
Lứa tuổi thiếu niên có vị trí quan trọng trong chu kì phát triển tâm lí của
trẻ, vì đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn nên có những biến
đổi về mặt giải phẫu sinh lí ( như thời kì tầm vóc lớn lên, chiều cao phát triển ,
giọng nói thay đổi ..) những thay đổi trong điều kiện sống, đặc biệt ở nhà trường,
thời kì này các em tiếp xúc với nhiều môn học, nhiều tri thức mớí, nhiều giáo
viên mới, mỗi môn học có phương pháp giảng dạy riêng phù hợp với đặc trưng
bộ môn. Mỗi giáo viên có một cách trình bày, có một phương pháp dạy riêng ,vì
vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của các em.
Tính tích cực của con người biểu hiện trong hoạt động, đặc biệt trong
những hoạt động của chủ thể. Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học.
Tích cực trong hoạt động học tập thực chất là tính tích cực , nhận thức, đặc trưng
ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh
tri thức. Học sinh sẽ thông hiểu và ghi nhớ những gì đã nắm được qua hoạt động
chủ động, nỗ lực của chính mình.
Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học
tập tích cực, trong đó học sinh được chia thành các nhóm nhỏ ( 2,4,6 em ) một
cách thích hợp. Trong nhóm, học sinh được thảo luận và hợp tác làm việc với
nhau. Dạy học theo nhóm, học sinh học tập thông qua giao tiếp, trao đổi, tranh
luận với nhau, chia sẻ và có cơ hội để diễn đạt ý nghĩ của mình, tìm tòi và mở

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

3

qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. 2. hướng dẫn kích thích và hỗ trợ học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. Một thực tế cho thấy nhiều GV khi lên lớp đã tổ chức cho học sinh học theo nhóm nhưng có tiết thì thành công. Còn giáo viên là người tổ chức các hoạt động gợi mở. Thông qua hoạt động thảo luận nhóm. bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không chỉ dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của người thầy giáo. Tuy nhiên để phương pháp dạy học theo nhóm có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào Gv đứng lớp. vấn đề tổ chức dạy học theo nhóm cần được trao đổi để rút kinh nghiệm cho nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường THCS nói chung và ở trường THCS Hùng Vương nói riêng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ rộng suy nghĩ. Cơ sở thực tiễn: Thực tế trong vài ba năm gần đây. việc tổ chức dạy học theo nhóm đã được đưa vào nhà trường. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 4 . khẳng định hay bác bỏ. ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ. Nhờ thảo luận nhóm. Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học tích cực vì: Hoạt động thảo luận nhóm đã tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức học tập. có tiết thì chưa đem lại hiệu quả. Như vậy.

vẫn là hình thức phổ biến và thuận lợi nhất. trong đó có hình thức thảo luận nhóm. Trong thực tế. sáng tạo thêm để làm phong phú tiết dạy nên mất nhiều thời gian chuẩn bị . tự hào dân tộc cũng như đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” hay “thương người như thể thương thân”. việc tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới phương pháp.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 5 .. hoặc có máy chiếu nhưng chưa có phòng học dành riêng cho máy chiếu nên chưa hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình dạy học bộ môn . mỗi GV có một cách sử dụng hình thức dạy học theo nhóm cho riêng mình. tài liệu phục vụ giảng dạy môn Ngữ văn và đồ dùng trực quan ở các trường học trang bị còn thiếu nên giáo viên cần phải tự tìm tòi .. đặc biệt là nắm được kiến thức Ngữ văn về đất nước và con người Việt Nam . Các trường học còn thiếu phương tiện hiện đại như máy chiếu để trình chiếu Power Point. việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học theo nhóm đã đựoc GV sử dụng ngày càng thuần thục và tính hiệu quả của nó cũng rất là thuyết phục. Từ đó các em đã khắc sâu được bản sắc văn hoá tốt đẹp cùng với những biểu tượng về tình yêu quê hương đất nước. Vì vậy. vào tâm trí của mình. Bằng kinh nghiệm thực tiễn.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Qua nhiều năm giảng dạy ở trường THCS tôi nhận thấy học sinh đã hiểu được những vấn đề chung của môn Ngữ văn . nhưng kết quả cuói cùng là đã làm ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . lòng tự tôn. Từ năm 2002 đến nay.

________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . tuy nhiên mức độ linh hoạt và độ đột phá của nó thì vẫn còn hạn chế. Và cũng từ đó. tạo hứng thú học tập cho các em.học Văn thêm sôi nổi.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ cho giờ dạy . thuần thục hơn với cách thức thảo luận nhóm. gắn kết hơn. các em cũng đã ngày càng quen thuộc hơn. tự tin hơn khi trình bày một vấn đề trước tập thể. tôi nhận thấy hình thức này đã được nhiều GV quan tâm và sử dụng có hiệu quả. các em trở nên mạnh dạn. tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp dạy học theo nhóm mà tôi đã từng áp dụng có hiệu quả để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. Qua các tiết dự giờ của GV trường tôi cũng như các GV trường bạn ở các buổi thao giảng cụm. sự hợp tác để làm việc cũng đã làm cho quan hệ của các em trở nên gần gũi hơn. Về phía HS.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 6 . Từ thực tế trên.

kiến thức và kỹ năng các em đã lĩnh hội và rèn luyện. được khuyến khích để trao đổi kinh nghiệm và được tạo cơ hội làm việc hợp tác với người khác. bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS. cách thức tổ chức hoạt động theo nhóm và vai trò của người GV khi sử dụng hình thức dạy học theo nhóm. Với cách này. Bằng cách nói ra những điều đang suy nghĩ .TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: Hoạt động nhóm là một đặc điểm quan trọng.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 7 . mỗi người có thể hiểu rõ trình độ hiểu biết của mình về vấn đề đã nêu ra. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Hoạt động nhóm đem lại cho học sinh cơ hội để sử dụng phương pháp. người viết không có ý định chỉ ra phải sử dụng những cách thức nào trong hình thức dạy học theo nhóm mà chỉ có ý định giới thiệu với đồng nghiệp về những gì mà bản thân đã làm được trong giờ dạy học Ngữ văn dựa trên cơ sở nhận thức về tác dụng của hình thức tổ chức dạy học theo nhóm. đó là quá trình học sinh được tham gia một chuỗi các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Xin được trình bày như sau: 1. thấy mình học hỏi được những gì. Ở đề tài này.

.... ... Vd: ..... đức..... Vd: Phi đao........ dược liệu ra hết đứt vật khác... tập I) GV phát phiếu học tập cho các nhóm.. tỏi vương hầu...... bánh và Vd: ăn ở có nhân tính cơ bản nhằm thuận tiện..Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Ví dụ: Tiết 44: Từ đồng âm (Ngữ văn 7............ thanh của tiếng Vd: Hoa khoe sắc. phi.... Thức ăn chỉ toàn đường cá. PHI4 (ĐT): Rán của vua........ thái tử....... ....... ........... SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật....................................... cho thơm............ Việt.... Vd: .... .... NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4 phận bên trong thương người......................... trong bốn pháp Chỉ (QHT): hoàn cảnh của hạt.. chất thuốc........... ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ............ NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòng cho khách.......... .................................780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may..... ...... Vd: ................ Vd: ............Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 8 .. .... yêu cầu các nhóm chơi trò chơi bằng cách hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu: Em hãy điền vào những chỗ còn thiếu trong bảng. tìm tích các số.. Vd: kim. theo mẫu của 4 từ CHỈ đồng âm đã được làm sẵn: 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3...... PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): ... kiếm .. Vd: Làm lễ nạp ... hợp... cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác......... Chỉ thêu........... Vd: .................. Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ.... phi Vd: ... Chỉ Vd: Chỉ một mình......... thêu.......... PHI 3 (ĐT)....... gram vàng..................... Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác.. phù một số vật. Vd: .. Vd: Ngựa phi nước đại....... (chiên) hành............. Sắc mặt hồng hào.. ...

................. Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác........... ..... hoàn cảnh của hạt.... ........ Vd: . NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòn Vd: Chỉ một mình.. cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác...... SAO3 (ĐT): ................. gram vàng. các tổ cử người viết kết quả lên bảng.. ...... bánh và Vd: ăn ở có nhân. GV treo bảng phụ đã trình bày sẵn lên bảng để các em đối chiếu............. hai là bốn......... Sau một thời gian quy định....... ........ phong phú thì tổ đó thắng......... SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như .......... cho khách............. lấp lánh........ SAO2 (DT): ... dùng để hỏi về một điểm sáng . kim......... hợp... Vd: . Thức ăn Vd: Chỉ đường chỉ toàn cá......... phân biệt được từ Hán Việt với từ thuần Việt.. Sao đúng Vd: Sao bạn không đi học? Vd: Cột nhà làm bằng gỗ sao....... có đức.. Chỉ thêu....... ..... Vd: Hai nhân với Vd: Nhân ngày Nhân tế bào.... .. tổ nào giải nghĩa từ và lấy ví dụ đúng........... tìm tích các số. Vd: Nhân bánh...... phù một số vật..... nguyên văn.. mình tặng bạn bó ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . phân biệt được các sắc thái ý nghĩa của từ......780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may.. NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4(QHT): phận bên trong g thương người............ thêu.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 9 ........... qua đó rèn luyện cho HS kỹ năng giải nghĩa từ......... 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3. .......Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ SAO1(DT):Thiên . sinh nhật bạn.......................... tính cơ bản nhằm thuận tiện. trong bốn pháp Chỉ Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ........... ...........

Sao đúng Vd: Sao bạn nguyên văn. phi Vd: Phi tỏi để xào nước đại.. Dấu sắc. thái tử. SAO2 (DT): Một SAO3 (ĐT): Tạo SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như loại cây lấy gỗ ra nhiều bản mới dùng để hỏi về vật một điểm sáng quý hiếm. . theo em những ngọn lửa diêm được miêu tả trong truyện có ý nghĩa gì ? Điền vào phiếu học tập những ý nghĩa có thể chấp nhận được. -Tượng trưng cho chiếc cầu nối giữa một bên là hiện thực khổ đau đói rét với một bên là ước mơ hạnh phúc của cô bé nói riêng và con người nói chung. như bản gì hoặc như thế Vd: Cột nhà làm gốc.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): hoa. Cưa sắc. cho thơm.Tượng trưng cho cuộc đời ngắn ngủi của cô bé. thanh của tiếng Vd: Việt. sao. hào. SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật. lấp lánh. Kéo thuốc sắc. sắc thuốc bắc. giáo viên tổ chức cho HS thảo luận nhóm: ? Hình dung lại câu chuyện. . nhanh (dùng cho Phóng mạnh vũ (chiên) hành. Sắc mặt hồng Vd: Vd: Thanh sắc. tỏi vương hầu.21: Cô bé bán diêm ( Ngữ văn 8) Sau khi phân tích truyện và đi đến những kết luận ở phần Ghi nhớ.Tượng trưng cho tinh thần nhân đạo của nhà văn.Tượng trưng cho khát vọng ấm no. Hoa dược liệu ra hết đứt vật khác. kiếm rau muống. hạnh phúc của cô bé. Vd: Làm lễ nạp Vd: Ngựa phi Vd: Phi đao. phi. SAO1(DT):Thiên Sắc Vd: Dao sắc.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 10 . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Vd: Trời nhiều bằng gỗ sao. giống Vd: nào. ngựa) khí có đầu nhọn. sắc. không đi học? Tiết 20. nam. khoe chất thuốc. . (ĐT): PHI4 Chạy PHI3 (ĐT): Rán của vua.

Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn”. phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp. tạo ra bầu không khí đoàn kết. giúp đỡ. tìm hiểu những hình ảnh so sánh bất ngờ mà tác giả đã sử dụng để miêu tả bức tranh bình minh trên biển. làm tăng hiệu quả . Đồng thời giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp. “ Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. nhất là lúc phải giải quyết vấn đề gay cấn cần tới sự phối hợp của các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. tạo điều kiện cho các em học hỏi lẫn nhau. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Ngữ văn 6: Khi dạy phần Mặt trời mọc trên biển Cô Tô .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 11 . tạo thói quen học hỏi lẫn nhau: phát huy vai trò trách nhiệm. sinh động của nhà văn Nguyễn Tuân. Ví dụ: Tiết 103. tính tích cực trên cơ sở hợp tác. Hoạt động nhóm cũng đồng thời giúp HS rèn luyện. Có như vậy mới dần xoá bỏ thói quen thụ động ( ghi chép ) của các em. khắc sâu kiến thức bài học. thể hiện được khả năng dùng từ độc đáo.. Hình thức dạy học theo nhóm góp phần hình thành và phát triển các mối quan hệ qua lại trong HS. HS nắm vững. Tổ chức dạy học theo nhóm giúp HS nhút nhát. tin tưởng lẫn nhau trong học tập. rồi lên cho kì hết. Đây là cơ hội để HS sử dụng những kiến thức đã được tiếp nhận trong bài trước về kỹ năng miêu tả.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Thông qua hoạt động thảo luận nhóm như vậy.. kết hợp với kiến thức mới nên đã khám phá được những hình ảnh : “Mặt trời nhú lên dần dần.. giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển đông”.104: Cô Tô. diễn đạt kém…có điều kiện rèn luyện tập dượt để dần dần khẳng định mình trong sự hấp dẫn của hoạt động nhóm.

Trong nhóm có học sinh phải thay nhau đóng vai của các thành viên trên. CÁCH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm niềm tin lớn nhất về kết quả làm việc vì có nhiều khả năng tìm câu hỏi đúng). Các nhóm lớn ( 6 em. vì vậy phải phân công nhiệm vụ cho các em: + Trưởng nhóm: điều khiển hoạt động nhóm. được giao nhiệm vụ cụ thể.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Khi dạy học theo nhóm giáo viên có dịp tận dụng các kinh nghiệm. tuỳ mục đích và yêu cầu của vấn đề học tập. Tuy nhiên nhóm cũng có hạn chế là khó đi đến quyết định thống nhất và giáo viên khó quản lí. hiểu nhanh chóng nhiệm vụ. Nhóm: Gồm 2 dến 6 em. được duy trì ổn định hoặc thay đổi theo từng phần của tiết học. + Thư kí: ghi chép kết quả hoạt động của nhóm sau khi đã thống nhất. thu hút được nhiều ý kiến. chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chia lớp học thành các nhóm nhỏ ( 2. 2. sự sáng tạo của HS trong học tập. + Thành viên khác: có nhiệm vụ tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Khi hoạt động nhóm các thành viên trên cần: + Hướng vào nhau ( ngồi thành vòng tròn hoặc xung quanh bàn ).4. các thành viên phải biết rõ nhiệm vụ của mình. Để thực hiện một tiết dạy học Ngữ văn có sử dụng hình thức hoạt động nhóm. *Cơ cấu nhóm: Để nhóm hoạt động có hiệu quả.6 em). nhiều kinh nghiệm và có khả năng hiểu đúng. chọn kiểu nhóm nào để phù hợp với điều kiện lớp bạn. + Báo cáo viên: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 12 . thống nhất ý kiến nhanh hơn và dễ quản lí hơn. Các nhóm nhỏ ( 2-4 em) các em có nhiều cơ hội để thể hiện ý kiến của mình. các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc lựa chọn chủ định. Vớí loại nhóm này. Chúng ta cần phải biết cách chia nhóm.

thảo luận để có ý kiến thống nhất. + Tuân theo sự điều khiển của từng nhóm trưởng. yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ và nhận xét. Việc chia nhóm nhiều hay ít HS là do GV yêu cầu và quyết định. các loại qủa. GVcó thể chia nhóm nhỏ có từ hai HS trở lên. + Đảm bảo thời gian.Gọi ngẫu nhiên: tuỳ theo mục đích chia nhóm giáo viên có thể chia nhóm thích hợp ( từ số 1 đến số 6…rồi quay trở lại ). GV bổ sung. Các em có cùng biểu tượng vào một nhóm để tạo ra sự ngẫu nhiên và thoải mái cho học sinh. . Ví dụ: Dạy tiết 49: Tổng kết từ vựng.Chia nhóm biểu tượng: GV có thể dùng các biểu tượng: hình tam giác. Cách này thường diễn ra ngay sau khi học sinh làm việc cá nhân. . * Xuất hiện nhiều kiểu nhóm gồm: . + Từng thành viên sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình.Nhóm cùng trình độ ( gồm các em có cùng khả năng học tập như nhau). * Cách chia nhóm Trong giờ lên lớp. tên các anh hùng …để chia nhóm. yếu) . nhận xét từng nhóm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Chăm chú lắng nghe người khác phát biểu. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Ngữ văn 9 : Gv cho HS vẽ sơ đồ cấu tạo từ tiếng Việt và nhận xét sơ đồ này? Giáo viên chia 4 em một nhóm. Tb.Nhóm nhiều trình độ ( trong đó có học sinh giỏi. + Trao đổi. tuỳ theo mục tiêu của từng hoạt động. Sau đây là một số cách chia nhóm đang được giáo viên áp dụng: . hoa hồng. .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 13 . khá.Chỉ định: Giáo viên lần lượt đọc tên học sinh vào từng nhóm.Chia từng cặp: Giáo viên chỉ định hai học sinh ngồi gần nhau làm việc. các nhóm báo cáo kết quả.

Nhóm cùng sở thích ( gồm các em có cùng sở thích ).Nhóm tình bạn (gồm các em kết bạn với nhau. Tiết 16. Tạo bầu không khí vui vẻ. giúp đỡ lẫn nhau và có trách nhiệm với công việc chung. . trao đổi một cách thoải mái trước khi đi đến thống nhất ý kiến chung của toàn nhóm. Tính hiệu quả của nhóm trong dạy học là thước đo chất lượng của hình thức dạy học theo nhóm. Trong các kiểu nhóm trên kiểu 1 và kiểu 2 được sử dụng nhiều hơn. giúp các em tự tin hơn trong thảo luận. GV sẽ chỉ cho các em thấy rõ: . không phụ thuộc vào lực học). cùng hợp tác. . bổ sung kế hoạch tổ chức các hoạt động của mình có hiệu quả. Mọi thành viên tích cực tham gia các hoạt động nhóm và sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình. Hoạt động nhóm chỉ có ý nghĩa và tác dụng thiết thực khi nhóm hoạt động có hiệu quả. Muốn nhóm hoạt động có hiệu quả tốt cần có những điều kiện thiết yếu sau: Các thành viên trong nhóm đều hiểu biết công việc của nhóm và của bản thân.Nhóm cùng nhu cầu học tập.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 14 . Chọn kiểu nhóm phù hợp với yêu cầu thảo luận.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . cởi mở thoải mái trong học tập. + Là ẩn dụ cho số phận mỏng manh của người phụ nữ trong chế độ phong kiến nam quyền. Ví dụ: Ngữ văn 9. làm mẹ.17: “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ: Những giá trị về nội dung và nghệ thuật của chi tiết cái bóng ? Sau khi đại diện của các nhóm trình bày các phương án trả lời của nhóm mình. tránh trường hợp chỉ có trưởng nhóm và thư kí hoạt động của từng nhóm.Giá trị nội dung: + Tô đậm thêm nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò làm vợ. Thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . cùng tranh luận.

Tiết 58. Qua đó. + Tạo nên vẻ đẹp lung linh cho tác phẩm với một klết thúc tưởng như có hậu nhưng lại càng nhấn mạnh hơn bi kịch của người phụ nữ. mở nút để tạo mâu thuẫn bất ngờ và hợp lí cho cốt truyện. giọng điệu nhẹ nhàng và có những câu đọc liền không ngắt nhịp. hạnh phúc chỉ là một cái bóng hư ảo. GV sẽ nêu yêu cầu: Cần đọc bài thơ với giọng điệu nhẹ nhàng. “Ánh trăng” chính là sự quy tụ. tạo sự hoàn chỉnh. “Ánh trăng” của Nguyễn Duy: Phần củng cố: Bài thơ có nhan đề là “Ánh trăng” trong khi đó xuyên suốt các khổ thơ tác giả đều dùng từ “vầng trăng”. . Tiết 121. trầm lắng. kết tinh đẹp nhất của vầng trăng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Xuất hiện ở cuối tác phẩm: khắc hoạ giá trị hiện thực. Ngữ văn 9. Ngữ văn 9.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 15 . Tiết 23: “Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh” của Phạm Đình Hổ. thoáng chút suy tư. tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. + Tạo kịch tính. tạo nên chiều sâu tư tưởng của bài thơ. Gv sẽ “có cớ” để chốt lại ý cả toàn bài thơ với một lời bình ấn tượng: Vầng trăng là biểu tượng của cuộc sống đẹp. “ánh trăng” là ánh sáng của sự nhắc nhở về lẽ sống. Ngữ văn 9 ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Giá trị nghệ thuật: + Tạo nên nghệ thuật thắt nút. đồng thời nâng vẻ đẹp của bài thơ lên đến đỉnh điểm. chỉ có câu cuối cùng là sử dụng “ánh trăng`”. giá trị nhân đạo của tác phẩm: Một khi đã đánh mất niềm tin. HS sẽ bước đầu chỉ ra được sự đặc biệt trong giọng điệu và cách ngắt nhịp của bài thơ:Tiết tấu chậm rãi. chặt chẽ cho cốt truyện. chỉ đến khổ cuối mới xuất hiện từ “vầng trăng”. Bài thơ có tên là “ánh trăng” nhưng ở các khổ thơ trên tác giả đều viết “vầng trăng”. “Sang thu” của Hữu Thỉnh: Bài thơ có gì đặc biệt về giọng điệu và cách ngắt nhịp? Cần phải đọc bài thơ như thế nào để thể hiện được giọng điệu và cách ngắt nhịp ấy? Với câu hỏi này. Vì sao như vậy ? Với câu hỏi thảo luận này.

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Sau khi phân tích tác phẩm và hướng dẫn học sinh làm bài tập luyện tập. giáo viên quản lí củng thuận lợi. Ngôn ngữ văn đậm sắc thái biền ngẫu. thể hiện một cách tinh tế cảm xúc cá nhân với một bút pháp hoc mĩ giàu chất tưởng tượng và biện pháp tu từ. tập 1). các nhóm khác bổ sung. Lập nhóm: các nhóm trình bày . lời văn khách quan. giáo viên chốt ý và kết luận: + Tuỳ bút hiện đại được viết theo dòng cảm xúc của tác giả. đề xuất các phương án trả lời. Ngữ văn 9. thu hút được nhiều kinh nghiệm hơn. nhưng cũng có hạn chế ở chổ ít thành viên có cơ hội thể hiện ý kiến của mình và việc ra quyết định cũng chậm hơn. Trên cơ sở các phương án trả lời của học sinh. nhưng với thể loại nhóm này lại tận dụng ít kinh nghiệm hơn nhóm lớn. không độc thoại nội tâm. “Sài Gòn tôi yêu”. không bàn bạc. “Một thứ quà của lúa non: Cốm” (Lớp 7. Gv cho các em hoạt động nhóm bằng việc làm bài tập sau : ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . nhớ lại kiến thức cũ. Nhóm không nên có số lượng lớn vì như vậy các thành viên không có cơ hội để thể hiện ý kiến của mình và bạn khó quản lí. giáo viên ra bài tập củng cố cho học sinh: So với những bài tuỳ bút hiện đại đã học như “Mùa xuân của tôi”. em thấy tuỳ bút này có điểm gì khác biệt ? Học sinh nhận nhiệm vụ.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 16 . Để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt kết quả cao. Nhóm lớn: Khoảng 6 em với nhóm lớn các thành viên hiểu nhiệm vụ nhanh chóng và rõ ràng hơn. đậm chất trữ tình. + Tuỳ bút chịu ảnh hưởng của tự sự trung đại: thiên về kể việc. Ví dụ: Khi dạy tiết 18: Xưng hô trong hội thoại. chúng ta cần phải chia nhóm dựa trên những hiểu biết sau: Nhóm là một tổ chức gồm 2 đến 6 em. Nhóm nhỏ: khoảng 2 đến 4 em nhóm nhỏ có nhiều hoạt động linh hoạt và ra quyết định nhanh.

ông Ý nghĩa Thể hiện sự nhẫn nhục. trung bình . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Giáo viên chia 6 em thành một nhóm hoạt động này tương ứng với nhóm thuyết trình ( bao gồm các đối tượng học sinh Giỏi . Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp chỉ có các em khá. Thể hiện sự phản kháng của người phụ nữ nông dân đã bị dồn nén đến bước đường cùng.mày Bài tập trên tực hiện với nhóm 6 hs. dẫn tới tự ti và hạn chế sự phát triển. GV kết luận và dùng đáp án giáo viên chuẩn bị sẵn trên bảng phụ sau để học sinh so sánh kết quả của nhóm mình đã làm .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 17 .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Đọc lại đoạn đối thoại giữa chị Dậu và bọn Cai lệ trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”. giỏi tham gia hoạt động.mày đè nén đã vùng lên phản kháng. tự hạ mình vì là kẻ yếu thế. Gọi HS nhận xét từng nhóm. Sau khi các em hoạt động nhóm giáo viên gọi một nhóm lên bảng điền vào bảng phụ . khá . Chú ý đến đặc điểm của mỗi loại nhóm.ông Tôi . Thể hiện sự thay đổi thái độ và hành vi ứng xử khi bị Bà . Trong nhóm nhiều trình độ. yếu ) * Lưu ý: Khi chọn kiểu nhóm và chia nhóm cần nhanh gọn. giỏi. Phụ thuộc vào nhiệm vụ quá khó hoặc quá dễ. Ở nhóm cùng trình độ. các em học sinh yếu có thể có nhiều cơ hội học hỏi được các em khá.ông Tôi . có thể xảy ra hiện tượng những học sinh yếu bị chế diễu. chỉ ra các từ ngữ xưng hô của chị Dậu với bọn cai lệ để thấy được ý nghĩa của những từ ngữ xưng hô đó? Từ xưng hô Ý nghĩa Cháu .ông Bà . Sự điều khiển của nhóm do nhóm trưởng tổ chức. Điều này xảy ra khi các em thiếu hứng thú học tập và tổ chức hoạt động của nhóm không hợp lí. không để mất thời gian. còn các em ít hoặc không tham gia. Từ xưng hô Cháu .

trao đổi và đi đến thống nhất. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. sau khi cho học sinh trả lời câu hỏi “ Vì sao Ô-Hen-Ri lại chọn cách kết thúc tác phẩm bằng việc khép lại cuộc đời của cụ Bơ-Men ?” kết hợp với việc giảng bình giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Thực hiện kế hoạch bài học khác với hoạt động dạy học trước đây.Nhân vật nào trong truyện là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. vai trò của người giáo viên có sự thay đổi cơ bản: Thiết kế và tạo môi trường cho phương pháp dạy học tích cực. trình bày được các quan điểm của mình. các nhóm sẽ cử đại diện trình bày các câu hỏi trên theo một số ý cơ bản sau: - Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . mở rộng hơn. hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động và phát triển kỹ năng phản ánh.Nghệ thuật đặc sắc đảo ngược tình huống hai lần gây bất ngờ và sự hấp dẫn đặc biệt cho truyện ngắn này là ở đâu? . vô tư và tuyệt đối”? Vì sao? Qua thời gian bàn bạc.Tiết 29-30: “Chiếc lá cuối cùng” của Ô-Hen-Ri.Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá cuối cùng được thể hiện ở những điểm nào ? . giáo viên tổ chức cho các em thảo luận những câu hỏi gợi mở đã được dự kiến từ trước: .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 18 . trong đó giáo viên là người tổ chức. các kĩ năng sư phạm.mặt hạn chế. mặt yếu của mỗi nhóm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Vì vậy cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm phải linh hoạt nhằm phát huy mặt mạnh. 3. hướng dẫn. bằng ngôn ngữ của mình. Ví dụ: Ngữ văn 8. hướng dẫn các hoạt động gợi mở. bao gồm các kỹ năng có liên quan tới việc đưa ra các hình thức hoạt động. khuyến khích và hỗ trợ việc học của học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. dạy học theo hình thức chia nhóm. Thông qua việc tổ chức hoạt động nhóm.

tỉ mỉ. GV là người hướng dẫn hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. tưởng là sẽ còn sống được lâu nhưng sau đó lại chết rất nhanh vì bệnh sưng phổi. Bởi lẽ: Việc tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm sẽ đem lại kết quả cao khi giáo viên biết phương pháp tổ chức. cụ đã phải đứng suốt đêm trong gió bão. không nhất thiết tiết nào cũng hoạt động nhóm. rõ ràng cho nhóm và cho từng cá nhân. Tùy từng tiết học.để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt được kết quả cao thì vai trò của giáo viên khi tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm là vô cùng quan trọng.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 19 . cụ chỉ vẽ chiếc lá với ước muốn cứu sống được Giôn-xi.Cụ Bơ-men chính là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. + Mặt trái: cứu sống Giôn-xi. - Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá. + Lần thứ hai: cụ Bơ-men tuy tuổi đã cao nhưng rất khoẻ mạnh. tưởng là sẽ chết nhưng sau đó lại được cứu sống. Hãy bắt đầu giao cho các nhóm công việc dễ trước và hãy hướng dẫn. Để hoạt động có hiệu quả giáo viên phải giữ vai trò chủ đạo.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Lần thứ nhất: Giôn-xi bị bệnh sưng phổi nặng. chiếu lệ thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng học tập của học sinh. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Như vậy. Bởi vì: cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng không phải để đi tham dự triển lãm nghệ thuật. vô tư và tuyệt đối”. + Mặt trái: giết chết cụ Bơ-men. phải biết giao việc cho nhóm và cho từng học sinh. và hơn thế nữa là hôm sau phải lìa bỏ cuộc sống để đi đến một nơi “xa xôi và bí ẩn”. ngược lại nếu tổ chức hoạt động một cách hình thức. giao việc cụ thể. tùy từng nội dung bài học để định ra nội dung hoạt động nhóm. dù để có được bức vẽ ấy. .

mà hội tụ bao nhiêu tình cảm. Câu thơ chỉ có một từ.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ GV là người tổ chức điều khiển hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. vừa thân mật và thiêng liêng. nó loại bỏ mọi yếu tố phụ gia thường lệ. đề xuất thắc mắc. Câu hỏi GV đưa ra cốt để học sinh tự mình liên hệ giữa kiến thức mới với kiến thức cũ và kinh nghiệm sống của bản thân để giải quyết. GV yêu cầu học sinh trình bày: Trong sự vận động của mạch thơ ở đoạn một.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 20 . em thấy tác giả đã đổi mới như thế nào? Gv sẽ gợi ý. Câu thơ ấy có vai trò như thế nào trong bài thơ? GV chia nhóm (mỗi nhóm 4 em) các em báo cáo. khuyến khích học sinh chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. đã có thể gọi thành tên. thân thiện giúp học sinh tự tin hơn trong hoạt động thảo luận. Ngữ văn 9 GV hướng các em thảo luận nhóm 2 hoạt động cụ thể: Hoạt động 1: Trong đoạn thơ thứ nhất của bài thơ có một câu thơ đặc biệt vì chỉ có một từ duy nhất: Đồng chí. Riêng về mặt kết cấu và thể thơ. Hoạt động 2: Cùng với cái mới về nội dung. cái được gọi thành tên ấy vừa soi sáng cho cái đã có. Rồi sau đó. Cảm xúc đã được kết tinh. Ví dụ: Tiết 47: “Đồng chí” của Chính Hữu. Tạo bầu không khí làm việc vui vẻ. nhóm khác nhận xét. dẫn dắt các em hoàn thành bài tập này qua việc chốt lại một số ý sau đây: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . hỏi khi chưa thật hiểu về một vấn đề nào đó. vừ miêu tả vừa khơi gợi đến những gì sâu sắc nhất. trong khi các nhóm báo cáo. vừa nâng cấp nó lên như một sự cất cánh cả về lẽ sống lẫn tâm hồn để trở thành bay bổng. từ Đồng chí đánh dấu một khái niệm từ chỗ chưa rõ nét đến chỗ đã định hình. bài thơ có cái mới về hình thức.

Thể thơ ấy đã phá vỡ cấu trúc cân đối và cả niêm luật cũ của Thơ Đường. Kết thúc một bài thơ khẩu khí thường là một tuyên ngôn. C. Kết quả thực nghiệm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 21 . kết bài thường là đóng lại. về số chữ trong câu đã tạo nên một hình thức biểu hiện mới.4 hoặc 6 HS. không gói lại ý thơ. Nó tạo cho người đọc những liên tưởng nhiều chiều. những dư âm tiếp nối. bài thơ thường có kết cấu mở. Ba câu cuối của bài “Đồng chí” đi theo hướng ấy.có thể nhiều nhóm cùng thảo luận một nội dung . + Về thể thơ: Bài thơ viết theo thể tự do. Câu cuối không đóng lại. Những câu hỏi trên giáo viên có thể sử dụng cho nhóm 2. Sự không hạn định về số câu trong bài. Với phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm tôi đã tiến hành bằng các phương pháp dạy học khác nhau ở 2 lớp 9A và 9B: 9A thực nghiệm theo phương pháp dạy học theo nhóm .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Về kết cấu: Trong nhiều bài thơ xưa. KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I. kết thúc một bài thơ trữ tình lại thường là một nỗi niềm. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Từ Thơ mới trở đi.

5 Trên TB SL % 40 100 39 94.6 số 9A 9B 35 35 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 16 45.2 Học kì I – Năm học 2010-2011 Lớp Sỹ số 9A 9B 40 40 Giỏi SL % 5 12.6 3 8. Thông qua hoạt động nhóm các em đã tự đánh giá năng lực của bản thân đồng thời học hỏi ở bạn bè trong nhóm .. Về mặt thái độ tình cảm : Thể hiện được tinh thần đoàn kết trong học tập . có ý thức giúp đỡ lẫn nhau .7 6 17.5 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 30 75 5 12. Bài học kinh nghiệm: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .0 2 5.7 9 25. từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước mai sau .1 14 40.2 Về mặt kĩ năng : Học sinh đã thành thạo trong việc học tập theo nhóm . II. Kết quả như sau : Năm học 2009-2010 Lớp Sỹ Giỏi SL % 10 28.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 9B tổ chức theo phương pháp nêu vấn đề .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 22 . Các thành viên đã thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm và ngược lại . thể hiện rõ thái độ tình cảm .Biết vận dụng kiến thức đã học. phát vấn .7 Trên TB SL % 35 100 33 94. tình yêu quê hương đất nước .5 1 2. các thành viên trong nhóm thành thạo với công việc tổ trưởng phân công..5 6 15 32 80 1 2. đã đọc tham khảo vào giải quyết yêu cầu nội dung thảo luận .

________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 23 .học văn được cải thiện nhiều hơn là điều rất cần thiết. tôi rút ra được một số kinh nghiệm trong việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm như sau: 1.. học trên thực tế . . hiểu được bản sắc năn hoá dân tộc một cách sâu sắc . Đối với giáo viên: 1. các nhóm giải quyết một nhiệm vụ hay mỗi nhóm giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. Nghiên cứu. thời gian cho các nhóm trình bày ( nếu có )..Dự kiến: Cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm. sâu hơn.Cần chú ý chuẩn bị kĩ các phiếu học tập với đầy đủ các dạng câu hỏi. số lượng nhóm... các tình huống có thể xảy ra và khả năng giải quyết các vấn đề thảo luận của học sinh. để hiệu quả của quá trình dạy . cũng có thể đó là những câu hỏi thông báo ở ngay trong mỗi phần bài học nhưng tất cả đều phải được chuẩn bị từ trước. * Lập kế hoạch bài dạy: Để tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm. vì vậy giáo viên cần vận dụng phương pháp phù hợp khai thác nội dung sách Giáo khoa kết hợp với những mẩu chuyện tư liệu. thời gian cho các hoạt động.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Môn học Ngữ văn là một bộ môn cần tạo cho các em các biểu tượng điển hình. Để làm được điều đó thì việc kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học . từ đó các em có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc .1. các danh lam thắng cảnh . qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước . Ngoài việc xác định mục tiêu cụ thể. nhiệm vụ sẽ giao cho các nhóm hoạt động. lập kế hoạch hoạt động của thầy và trò. tìm hiểu các di tích lịch sử. chúng ta cần lập kế hoạch bài dạy một cách kỹ càng chu đáo. sử dụng triệt để phương tiện dạy học hay tổ chức cho các em tham quan . chúng ta cần: . nhất là câu hỏi gợi mở nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ ở mức độ cao hơn. chuẩn bị bài chu đáo. Trên cơ sở những gì đã áp dụng. các giai thoại . Có thể đó là những câu hỏi thảo luận đòi hỏi thông tin trên diện rộng và sâu phải thông báo từ cuối tiết học trước để HS chuẩn bị ở nhà. giúp các em tiếp thu bài tốt .

giỏi. giúp học sinh tự tin trong học tập. hợp tác giữa thầy và trò. cũng có khi phải chia ra hai loại. loại dành cho một số đối tượng khá . băng dính. Đặc biệt còn chuẩn bị các đồ dùng và phương tiện có liên quan đến hoạt động như giấy khổ to. bổ sung kiến thức và cũng có thể bày tỏ sự phấn khởi về những gì đã “học” được từ những phát hiện sáng tạo của các em.2. nhằm tạo không khí phấn khởi. theo dõi. GV có thể tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ nhóm hoặc đại diện nhóm lên trình bày trước lớp. 1.Chuẩn bị chu đáo đồ dùng và thiết bị dạy học. trực tiếp giải đáp khi có ý kiến thắc mắc của nhóm cũng như phát hiện các nhóm hoạt động chưa có hiệu quả để kịp thời uốn nắn và điều chỉnh hoặc động viên khuyến khích và kịp thời khen ngợi. tranh ảnh… * Một yêu cầu nữa cũng rất quan trọng là việc phân loại đối tượng HS trong khi tổ chức thảo luận sẽ giúp GV chủ động hơn khi tiến hành tổ chức cho các em thảo luận. Từ đó tạo dựng được mối quan hệ thân thiện.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 24 . tham khảo thêm trên mạng để lấy tư liệu . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Chú trọng việc tiếp nhận thông tin phản hồi: Trong quá trình dạy học theo nhóm. quán xuyến lớp: Khi hoạt động nhóm giáo viên cần quan sát. bút dạ. loại dành cho một số đối tượng bình thường. Nhóm học tập do giáo viên phân chia có khi phải có đủ các đối tượng để các tiết học được học sinh thực hiện nhanh. Rèn luyện khả năng bao quát. giám sát chặt chẽ các nhóm để kịp thời giúp đỡ các nhóm giải quyết vấn đề. 1. bạn có thể đánh giá được kết quả học tập của các em và kịp thời uốn nắn.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . Ở những trường học có máy chiếu Power Point thì giáo viên cần chọn những hình ảnh chọn lọc. Thông qua những thông tin này.3. trò với trò trong môi trường học tập an toàn. câu hỏi thảo luận nhóm được chuẩn bị sẵn trên các Slide để quá trình dạy thuận lợi và hiệu quả .

KẾT LUẬN Tổ chức dạy học theo nhóm là một trong những hình thức dạy học phát huy tốt tính tích cực và tương tác của học sinh. thái độ làm việc.Cần tỏ rõ trách nhiệm của mình qua việc chuẩn bị những câu hỏi thảo luận GV giao về nhà tìm hiểu trước thông tin.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 1. GV phải thực sự nhiệt tình. Hay nói cách khác là cần phải có cái tâm và cái tầm thực sự. hợp tác với nhau. chia sẻ với nhau Các ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . nhiệt tình và sôi nổi. được trao đổi.5. có trách nhiệm. học sinh được khuyến khích thảo luận. với từng bài giảng. Đối với học sinh: . 2. tự tin khi đưa ra ý kiến của cá nhân và biết hướng tập thể vào ý kiến cá nhân của mình.Với hình thức này. để HS yêu thích học tập bộ môn Ngữ văn đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc được kiến thức Ngữ văn để tìm được những vấn đề cần tổ chức thảo luận thực sự “có vấn đề”. Để thu hút HS. Mà. 1. tâm huyết. . Tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động nhóm: GV nhận xét về kỹ năng. kết quả… của từng nhóm nhằm giúp các em ngày càng thuần thục hơn với yêu cầu thảo luận.Phải rèn luyện tính tích cực và tinh thần phối hợp trong quá trình thảo luận.4. . tận tuỵ với HS.Cần phải nghiên cứu bài kĩ lưỡng để định hình được nội dung kiến thức và những vấn đề có thể sẽ được giao thảo luận trong tiết học. để có được điều đó. Nhiệt tình. công nhận ý kiến của mình là đúng.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 25 . D. qua quá trình tham gia thảo luận nghiêm túc.

đánh giá . Trong quá trình làm đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS” đã góp phần tạo hứng thú yêu thích học tập bộ môn của học sinh. Dạy học theo nhóm đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị kĩ lượng kiến thức. Bằng cách đó. bạn bè tự đánh giá lẫn nhau. Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ! Ia Grai. rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để đề tài này được hoàn thiện và có tính khả thi cao hơn. kĩ năng mà các em đã học tập được để vận dụng vào trong thảo luận. giúp công tác dạy học bộ môn Ngữ văn ở trường THCS ngày càng tốt hơn.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 26 . đồng thời thực hiện tốt mục tiêu đổi mới phương pháp kiểm tra. giúp các em tự đánh giá kết quả học tập của mình trong nhóm . vì vậy. kiến thức. Người viết Chu Ngọc Thanh NHẬN XÉT CỦA HĐKH TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . chọn lựa những nội dung phù hợp với hoạt động nhóm để thiết kế chương trình học tập cho các em. chúng ta có điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá HS. học sinh được lôi cuốn vào các hoạt động của bạn bè dưới sự hướng dẫn của giáo viên.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ em có cơ hội sử dụng phương pháp. ngày 10/01/2010.

________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . NHẬN XÉT CỦA HĐKH PHÒNG GD&ĐT IAGRAI …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. NXB ĐHSP.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 27 .. 2007 . TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê A .Nguyễn Thị Thuý. Dạy học Ngữ văn 9 theo hướng tích hợp.Lê Minh Thu .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

9 . NXB Giáo dục.7.8.Phan văn Hạc.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 28 .tâm lý học. NXBGD năm 1995. NXB Hà Nội. .Vui học tiếng Việt. 2004.Sách giáo viên Ngữ văn 6.Đỗ Kim Hồi. . NXB Giáo dục.lớp 8. 2005. Ngữ văn 9 từ tiếp nhận đến thục hành.9 . Thiết kế bài giảng Ngữ văn THCS .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ [2] Nguyễn Thế Truyền.Sách giáo khoa Ngữ văn 6.7. 2006. .Phương pháp dạy học Ngữ văn . MỤC LỤC ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Nguyễn Văn Đường.8.

KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. 3. 1.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 29 . ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 4/ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP a.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ A. NỘI DUNG I. Thực trạng: b. Giải pháp C. Phạm vi nghiên cứu. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: B. 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN II. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Mục đích 2/ Nhiệm vụ III. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II.TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: 2. Đối tượng nghiên cứu. PHẦN MỞ ĐẦU I.

Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 30 .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful