Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS

___________________________________________________________________________
_

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Môn Ngữ văn ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh (HS) có được
những kiến thức cơ bản, cần thiết về văn học dân tộc và văn học thế giới; góp
phần hình thành ở HS thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất
nước truyền thống dân tộc, tinh thần cách mạng; bồi dưỡng các năng lực tư duy,
hành động và thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống xã hội. Cũng bởi thế mà
phương pháp và hình thức dạy học môn Ngữ văn rất phong phú, đa dạng; bao
gồm cả các phương pháp hiện đại như: thảo luận nhóm, đóng vai nhân vật, giải
quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống,dự án, hợp tác …) và các phương pháp
truyền thống như: trực quan, đàm thoại, kể chuyện …; bao gồm cả hình thức dạy
học theo lớp, theo nhóm nhỏ và cá nhân; hình thức dạy học ở lớp, ở phòng bộ
môn, ở bảo tàng, tại các di tích lịch sử…và HS cũng có thể nghe báo cáo, trao
đổi trực tiếp với các nhà văn, nhà phê bình, nói chuyện với các cựu chiến binh ...
Vì vậy, tổ chức dạy học theo nhóm là hình thức dạy mới – một trong
những hình thức thực hiện tốt nhất việc dạy học phát huy tính tích cực và tương
tác của HS. Với hình thức này, HS được lôi cuốn vào các hoạt động học tập, tiếp
thu kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự tổ chức hướng dẫn của giáo
viên (GV).Thông qua tổ chức học nhóm, GV kết hợp đánh giá kết quả học tập
của HS .
Từ hiệu quả thực tế nêu trên tôi chọn đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học
theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS”.
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
1. Mục đích:
Tìm hiểu định nghĩa dạy học Ngữ văn theo nhóm và cách thức tổ chức học
sinh làm việc theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở trường THCS.
________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

1

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

2. Nhiệm vụ:
Tác dụng của dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Vai trò của giáo viên trong dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Thực trạng và một số giải pháp.
III. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1. Đối tượng.
Đề tài nghiên cứu tổ chức dạy học theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở
trường THCS Hùng Vương.
2. Phạm vi nghiên cứu.
Lập kế hoạch dạy học Ngữ văn theo nhóm. Tổ chức dạy học Ngữ văn
theo nhóm như thế nào?
IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:
Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 8/2009 đến nay.
Thời gian thực hiện và hoàn thành đề tài :từ tháng 8/2009 đến tháng
1/2011.

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

2

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

B. NỘI DUNG
CHƯƠNGI: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.Cơ sở lí luận:
Lứa tuổi thiếu niên có vị trí quan trọng trong chu kì phát triển tâm lí của
trẻ, vì đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn nên có những biến
đổi về mặt giải phẫu sinh lí ( như thời kì tầm vóc lớn lên, chiều cao phát triển ,
giọng nói thay đổi ..) những thay đổi trong điều kiện sống, đặc biệt ở nhà trường,
thời kì này các em tiếp xúc với nhiều môn học, nhiều tri thức mớí, nhiều giáo
viên mới, mỗi môn học có phương pháp giảng dạy riêng phù hợp với đặc trưng
bộ môn. Mỗi giáo viên có một cách trình bày, có một phương pháp dạy riêng ,vì
vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của các em.
Tính tích cực của con người biểu hiện trong hoạt động, đặc biệt trong
những hoạt động của chủ thể. Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học.
Tích cực trong hoạt động học tập thực chất là tính tích cực , nhận thức, đặc trưng
ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh
tri thức. Học sinh sẽ thông hiểu và ghi nhớ những gì đã nắm được qua hoạt động
chủ động, nỗ lực của chính mình.
Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học
tập tích cực, trong đó học sinh được chia thành các nhóm nhỏ ( 2,4,6 em ) một
cách thích hợp. Trong nhóm, học sinh được thảo luận và hợp tác làm việc với
nhau. Dạy học theo nhóm, học sinh học tập thông qua giao tiếp, trao đổi, tranh
luận với nhau, chia sẻ và có cơ hội để diễn đạt ý nghĩ của mình, tìm tòi và mở

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

3

Như vậy. việc tổ chức dạy học theo nhóm đã được đưa vào nhà trường. có tiết thì chưa đem lại hiệu quả. Còn giáo viên là người tổ chức các hoạt động gợi mở.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 4 .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ rộng suy nghĩ. Thông qua hoạt động thảo luận nhóm. bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không chỉ dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của người thầy giáo. Nhờ thảo luận nhóm. ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ. Tuy nhiên để phương pháp dạy học theo nhóm có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào Gv đứng lớp. Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học tích cực vì: Hoạt động thảo luận nhóm đã tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức học tập. Cơ sở thực tiễn: Thực tế trong vài ba năm gần đây. vấn đề tổ chức dạy học theo nhóm cần được trao đổi để rút kinh nghiệm cho nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường THCS nói chung và ở trường THCS Hùng Vương nói riêng. khẳng định hay bác bỏ. qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . hướng dẫn kích thích và hỗ trợ học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. Một thực tế cho thấy nhiều GV khi lên lớp đã tổ chức cho học sinh học theo nhóm nhưng có tiết thì thành công. 2.

. tự hào dân tộc cũng như đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” hay “thương người như thể thương thân”. Các trường học còn thiếu phương tiện hiện đại như máy chiếu để trình chiếu Power Point.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Qua nhiều năm giảng dạy ở trường THCS tôi nhận thấy học sinh đã hiểu được những vấn đề chung của môn Ngữ văn . trong đó có hình thức thảo luận nhóm.. lòng tự tôn. nhưng kết quả cuói cùng là đã làm ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Từ đó các em đã khắc sâu được bản sắc văn hoá tốt đẹp cùng với những biểu tượng về tình yêu quê hương đất nước. Từ năm 2002 đến nay. sáng tạo thêm để làm phong phú tiết dạy nên mất nhiều thời gian chuẩn bị . hoặc có máy chiếu nhưng chưa có phòng học dành riêng cho máy chiếu nên chưa hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình dạy học bộ môn . tài liệu phục vụ giảng dạy môn Ngữ văn và đồ dùng trực quan ở các trường học trang bị còn thiếu nên giáo viên cần phải tự tìm tòi . vào tâm trí của mình. Vì vậy. Trong thực tế. vẫn là hình thức phổ biến và thuận lợi nhất. việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học theo nhóm đã đựoc GV sử dụng ngày càng thuần thục và tính hiệu quả của nó cũng rất là thuyết phục.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 5 . đặc biệt là nắm được kiến thức Ngữ văn về đất nước và con người Việt Nam . Bằng kinh nghiệm thực tiễn. mỗi GV có một cách sử dụng hình thức dạy học theo nhóm cho riêng mình. việc tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới phương pháp.

thuần thục hơn với cách thức thảo luận nhóm. Qua các tiết dự giờ của GV trường tôi cũng như các GV trường bạn ở các buổi thao giảng cụm. Về phía HS.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 6 . gắn kết hơn. tạo hứng thú học tập cho các em. Từ thực tế trên. tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp dạy học theo nhóm mà tôi đã từng áp dụng có hiệu quả để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. các em trở nên mạnh dạn.học Văn thêm sôi nổi. các em cũng đã ngày càng quen thuộc hơn. Và cũng từ đó. tôi nhận thấy hình thức này đã được nhiều GV quan tâm và sử dụng có hiệu quả. sự hợp tác để làm việc cũng đã làm cho quan hệ của các em trở nên gần gũi hơn. tự tin hơn khi trình bày một vấn đề trước tập thể. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . tuy nhiên mức độ linh hoạt và độ đột phá của nó thì vẫn còn hạn chế.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ cho giờ dạy .

TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: Hoạt động nhóm là một đặc điểm quan trọng. bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Với cách này. người viết không có ý định chỉ ra phải sử dụng những cách thức nào trong hình thức dạy học theo nhóm mà chỉ có ý định giới thiệu với đồng nghiệp về những gì mà bản thân đã làm được trong giờ dạy học Ngữ văn dựa trên cơ sở nhận thức về tác dụng của hình thức tổ chức dạy học theo nhóm. Bằng cách nói ra những điều đang suy nghĩ . mỗi người có thể hiểu rõ trình độ hiểu biết của mình về vấn đề đã nêu ra. Xin được trình bày như sau: 1. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Hoạt động nhóm đem lại cho học sinh cơ hội để sử dụng phương pháp.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 7 . thấy mình học hỏi được những gì. Ở đề tài này. kiến thức và kỹ năng các em đã lĩnh hội và rèn luyện. được khuyến khích để trao đổi kinh nghiệm và được tạo cơ hội làm việc hợp tác với người khác. đó là quá trình học sinh được tham gia một chuỗi các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. cách thức tổ chức hoạt động theo nhóm và vai trò của người GV khi sử dụng hình thức dạy học theo nhóm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS.

... trong bốn pháp Chỉ (QHT): hoàn cảnh của hạt...... Chỉ thêu........ thêu........... PHI4 (ĐT): Rán của vua....Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Ví dụ: Tiết 44: Từ đồng âm (Ngữ văn 7......... Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ... ................ cho thơm........ thanh của tiếng Vd: Hoa khoe sắc....... ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ............ PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): .. yêu cầu các nhóm chơi trò chơi bằng cách hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu: Em hãy điền vào những chỗ còn thiếu trong bảng.... Vd: . bánh và Vd: ăn ở có nhân tính cơ bản nhằm thuận tiện........... . Vd: Phi đao............ kiếm ....Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 8 .......... Vd: Làm lễ nạp . chất thuốc...... cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác............... dược liệu ra hết đứt vật khác..................... Vd: ......... NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòng cho khách... . tỏi vương hầu. ............... Thức ăn chỉ toàn đường cá. ............... hợp........... (chiên) hành........ Vd: Ngựa phi nước đại................... phi..... Vd: ....... ...... phi Vd: ... gram vàng...... tìm tích các số................... Việt... PHI 3 (ĐT).. phù một số vật........ NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4 phận bên trong thương người... Vd: ...... Vd: .... Sắc mặt hồng hào.........780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may.... ............. Vd: kim... Vd: ............. . SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật.............. thái tử.... Chỉ Vd: Chỉ một mình.... đức....... tập I) GV phát phiếu học tập cho các nhóm.......... theo mẫu của 4 từ CHỈ đồng âm đã được làm sẵn: 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3............. Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác........

. Vd: ............. 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3... NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòn Vd: Chỉ một mình....780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may.. trong bốn pháp Chỉ Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ. tính cơ bản nhằm thuận tiện....... phân biệt được từ Hán Việt với từ thuần Việt...................... Vd: . lấp lánh.......... sinh nhật bạn. dùng để hỏi về một điểm sáng ........ Sau một thời gian quy định......... thêu.... SAO3 (ĐT): ... ... NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4(QHT): phận bên trong g thương người....... GV treo bảng phụ đã trình bày sẵn lên bảng để các em đối chiếu. qua đó rèn luyện cho HS kỹ năng giải nghĩa từ. . phong phú thì tổ đó thắng....Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 9 .. Vd: Hai nhân với Vd: Nhân ngày Nhân tế bào.. hai là bốn... ........ SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như ... phân biệt được các sắc thái ý nghĩa của từ... tổ nào giải nghĩa từ và lấy ví dụ đúng................... .. phù một số vật... hợp... Sao đúng Vd: Sao bạn không đi học? Vd: Cột nhà làm bằng gỗ sao.............. Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác... có đức........... bánh và Vd: ăn ở có nhân... kim..... cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác.. nguyên văn.... hoàn cảnh của hạt.......... ... Vd: Nhân bánh........ ... các tổ cử người viết kết quả lên bảng............................... mình tặng bạn bó ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ....... ....... ..................... gram vàng...... cho khách.....................Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ SAO1(DT):Thiên ...... SAO2 (DT): . Thức ăn Vd: Chỉ đường chỉ toàn cá. Chỉ thêu......... tìm tích các số........

khoe chất thuốc. lấp lánh. phi Vd: Phi tỏi để xào nước đại. . . Vd: Làm lễ nạp Vd: Ngựa phi Vd: Phi đao. thanh của tiếng Vd: Việt. theo em những ngọn lửa diêm được miêu tả trong truyện có ý nghĩa gì ? Điền vào phiếu học tập những ý nghĩa có thể chấp nhận được. . ngựa) khí có đầu nhọn. kiếm rau muống. Hoa dược liệu ra hết đứt vật khác. Vd: Trời nhiều bằng gỗ sao. Kéo thuốc sắc. thái tử. (ĐT): PHI4 Chạy PHI3 (ĐT): Rán của vua.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): hoa. nam. giống Vd: nào. không đi học? Tiết 20.Tượng trưng cho khát vọng ấm no.Tượng trưng cho tinh thần nhân đạo của nhà văn.21: Cô bé bán diêm ( Ngữ văn 8) Sau khi phân tích truyện và đi đến những kết luận ở phần Ghi nhớ. SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật. Sao đúng Vd: Sao bạn nguyên văn. phi. hào. nhanh (dùng cho Phóng mạnh vũ (chiên) hành.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 10 . -Tượng trưng cho chiếc cầu nối giữa một bên là hiện thực khổ đau đói rét với một bên là ước mơ hạnh phúc của cô bé nói riêng và con người nói chung. cho thơm. tỏi vương hầu. như bản gì hoặc như thế Vd: Cột nhà làm gốc. sắc. giáo viên tổ chức cho HS thảo luận nhóm: ? Hình dung lại câu chuyện. hạnh phúc của cô bé. SAO2 (DT): Một SAO3 (ĐT): Tạo SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như loại cây lấy gỗ ra nhiều bản mới dùng để hỏi về vật một điểm sáng quý hiếm. Cưa sắc. sao. sắc thuốc bắc.. Dấu sắc. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Tượng trưng cho cuộc đời ngắn ngủi của cô bé. Sắc mặt hồng Vd: Vd: Thanh sắc. SAO1(DT):Thiên Sắc Vd: Dao sắc.

tạo điều kiện cho các em học hỏi lẫn nhau. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển đông”. Đây là cơ hội để HS sử dụng những kiến thức đã được tiếp nhận trong bài trước về kỹ năng miêu tả. tìm hiểu những hình ảnh so sánh bất ngờ mà tác giả đã sử dụng để miêu tả bức tranh bình minh trên biển. thể hiện được khả năng dùng từ độc đáo. rồi lên cho kì hết. sinh động của nhà văn Nguyễn Tuân. kết hợp với kiến thức mới nên đã khám phá được những hình ảnh : “Mặt trời nhú lên dần dần. tính tích cực trên cơ sở hợp tác. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn”. tạo thói quen học hỏi lẫn nhau: phát huy vai trò trách nhiệm. tin tưởng lẫn nhau trong học tập. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . diễn đạt kém…có điều kiện rèn luyện tập dượt để dần dần khẳng định mình trong sự hấp dẫn của hoạt động nhóm. nhất là lúc phải giải quyết vấn đề gay cấn cần tới sự phối hợp của các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Ngữ văn 6: Khi dạy phần Mặt trời mọc trên biển Cô Tô . HS nắm vững. “ Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. khắc sâu kiến thức bài học. Ví dụ: Tiết 103.. tạo ra bầu không khí đoàn kết.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Thông qua hoạt động thảo luận nhóm như vậy. làm tăng hiệu quả . giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. Hình thức dạy học theo nhóm góp phần hình thành và phát triển các mối quan hệ qua lại trong HS. Có như vậy mới dần xoá bỏ thói quen thụ động ( ghi chép ) của các em. giúp đỡ. phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp.. Tổ chức dạy học theo nhóm giúp HS nhút nhát. Hoạt động nhóm cũng đồng thời giúp HS rèn luyện. Đồng thời giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 11 .104: Cô Tô..

tuỳ mục đích và yêu cầu của vấn đề học tập. 2. hiểu nhanh chóng nhiệm vụ. Để thực hiện một tiết dạy học Ngữ văn có sử dụng hình thức hoạt động nhóm. thu hút được nhiều ý kiến.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Khi dạy học theo nhóm giáo viên có dịp tận dụng các kinh nghiệm. chọn kiểu nhóm nào để phù hợp với điều kiện lớp bạn. tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm niềm tin lớn nhất về kết quả làm việc vì có nhiều khả năng tìm câu hỏi đúng).Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 12 . được duy trì ổn định hoặc thay đổi theo từng phần của tiết học. + Thành viên khác: có nhiệm vụ tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm. chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chia lớp học thành các nhóm nhỏ ( 2. được giao nhiệm vụ cụ thể. Các nhóm nhỏ ( 2-4 em) các em có nhiều cơ hội để thể hiện ý kiến của mình. Vớí loại nhóm này. Tuy nhiên nhóm cũng có hạn chế là khó đi đến quyết định thống nhất và giáo viên khó quản lí. + Báo cáo viên: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm.6 em). thống nhất ý kiến nhanh hơn và dễ quản lí hơn. Trong nhóm có học sinh phải thay nhau đóng vai của các thành viên trên. *Cơ cấu nhóm: Để nhóm hoạt động có hiệu quả. các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc lựa chọn chủ định. Khi hoạt động nhóm các thành viên trên cần: + Hướng vào nhau ( ngồi thành vòng tròn hoặc xung quanh bàn ). + Thư kí: ghi chép kết quả hoạt động của nhóm sau khi đã thống nhất. nhiều kinh nghiệm và có khả năng hiểu đúng. sự sáng tạo của HS trong học tập.4. Các nhóm lớn ( 6 em. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Chúng ta cần phải biết cách chia nhóm. Nhóm: Gồm 2 dến 6 em. các thành viên phải biết rõ nhiệm vụ của mình. vì vậy phải phân công nhiệm vụ cho các em: + Trưởng nhóm: điều khiển hoạt động nhóm. CÁCH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM.

Ví dụ: Dạy tiết 49: Tổng kết từ vựng. + Từng thành viên sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình. * Xuất hiện nhiều kiểu nhóm gồm: . yếu) . Cách này thường diễn ra ngay sau khi học sinh làm việc cá nhân. .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 13 . . GV bổ sung. GVcó thể chia nhóm nhỏ có từ hai HS trở lên. Sau đây là một số cách chia nhóm đang được giáo viên áp dụng: .Chia nhóm biểu tượng: GV có thể dùng các biểu tượng: hình tam giác. + Đảm bảo thời gian. Các em có cùng biểu tượng vào một nhóm để tạo ra sự ngẫu nhiên và thoải mái cho học sinh.Chỉ định: Giáo viên lần lượt đọc tên học sinh vào từng nhóm. thảo luận để có ý kiến thống nhất. Ngữ văn 9 : Gv cho HS vẽ sơ đồ cấu tạo từ tiếng Việt và nhận xét sơ đồ này? Giáo viên chia 4 em một nhóm.Gọi ngẫu nhiên: tuỳ theo mục đích chia nhóm giáo viên có thể chia nhóm thích hợp ( từ số 1 đến số 6…rồi quay trở lại ). Tb. yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ và nhận xét. tuỳ theo mục tiêu của từng hoạt động. * Cách chia nhóm Trong giờ lên lớp. . các loại qủa.Nhóm cùng trình độ ( gồm các em có cùng khả năng học tập như nhau).Nhóm nhiều trình độ ( trong đó có học sinh giỏi. + Tuân theo sự điều khiển của từng nhóm trưởng. Việc chia nhóm nhiều hay ít HS là do GV yêu cầu và quyết định. hoa hồng. nhận xét từng nhóm. khá. + Trao đổi.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Chăm chú lắng nghe người khác phát biểu. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Chia từng cặp: Giáo viên chỉ định hai học sinh ngồi gần nhau làm việc. tên các anh hùng …để chia nhóm. các nhóm báo cáo kết quả.

tránh trường hợp chỉ có trưởng nhóm và thư kí hoạt động của từng nhóm. Tạo bầu không khí vui vẻ. Mọi thành viên tích cực tham gia các hoạt động nhóm và sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình. Chọn kiểu nhóm phù hợp với yêu cầu thảo luận. Hoạt động nhóm chỉ có ý nghĩa và tác dụng thiết thực khi nhóm hoạt động có hiệu quả. GV sẽ chỉ cho các em thấy rõ: . không phụ thuộc vào lực học). + Là ẩn dụ cho số phận mỏng manh của người phụ nữ trong chế độ phong kiến nam quyền. làm mẹ. cùng hợp tác. Tiết 16. cởi mở thoải mái trong học tập.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . bổ sung kế hoạch tổ chức các hoạt động của mình có hiệu quả.Nhóm tình bạn (gồm các em kết bạn với nhau. Trong các kiểu nhóm trên kiểu 1 và kiểu 2 được sử dụng nhiều hơn. Thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh.Nhóm cùng nhu cầu học tập.Giá trị nội dung: + Tô đậm thêm nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò làm vợ. Ví dụ: Ngữ văn 9. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . . . Tính hiệu quả của nhóm trong dạy học là thước đo chất lượng của hình thức dạy học theo nhóm. giúp đỡ lẫn nhau và có trách nhiệm với công việc chung.Nhóm cùng sở thích ( gồm các em có cùng sở thích ). cùng tranh luận.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 14 . trao đổi một cách thoải mái trước khi đi đến thống nhất ý kiến chung của toàn nhóm.17: “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ: Những giá trị về nội dung và nghệ thuật của chi tiết cái bóng ? Sau khi đại diện của các nhóm trình bày các phương án trả lời của nhóm mình. Muốn nhóm hoạt động có hiệu quả tốt cần có những điều kiện thiết yếu sau: Các thành viên trong nhóm đều hiểu biết công việc của nhóm và của bản thân. giúp các em tự tin hơn trong thảo luận.

HS sẽ bước đầu chỉ ra được sự đặc biệt trong giọng điệu và cách ngắt nhịp của bài thơ:Tiết tấu chậm rãi. Ngữ văn 9. hạnh phúc chỉ là một cái bóng hư ảo. tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. chặt chẽ cho cốt truyện. Tiết 58. thoáng chút suy tư. “Ánh trăng” chính là sự quy tụ. + Tạo kịch tính. Qua đó. Tiết 121. Gv sẽ “có cớ” để chốt lại ý cả toàn bài thơ với một lời bình ấn tượng: Vầng trăng là biểu tượng của cuộc sống đẹp. mở nút để tạo mâu thuẫn bất ngờ và hợp lí cho cốt truyện. “Ánh trăng” của Nguyễn Duy: Phần củng cố: Bài thơ có nhan đề là “Ánh trăng” trong khi đó xuyên suốt các khổ thơ tác giả đều dùng từ “vầng trăng”. Tiết 23: “Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh” của Phạm Đình Hổ. “ánh trăng” là ánh sáng của sự nhắc nhở về lẽ sống. đồng thời nâng vẻ đẹp của bài thơ lên đến đỉnh điểm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 15 . GV sẽ nêu yêu cầu: Cần đọc bài thơ với giọng điệu nhẹ nhàng. Vì sao như vậy ? Với câu hỏi thảo luận này. chỉ đến khổ cuối mới xuất hiện từ “vầng trăng”. “Sang thu” của Hữu Thỉnh: Bài thơ có gì đặc biệt về giọng điệu và cách ngắt nhịp? Cần phải đọc bài thơ như thế nào để thể hiện được giọng điệu và cách ngắt nhịp ấy? Với câu hỏi này. . + Tạo nên vẻ đẹp lung linh cho tác phẩm với một klết thúc tưởng như có hậu nhưng lại càng nhấn mạnh hơn bi kịch của người phụ nữ.Giá trị nghệ thuật: + Tạo nên nghệ thuật thắt nút. giá trị nhân đạo của tác phẩm: Một khi đã đánh mất niềm tin. kết tinh đẹp nhất của vầng trăng. tạo sự hoàn chỉnh. chỉ có câu cuối cùng là sử dụng “ánh trăng`”. Bài thơ có tên là “ánh trăng” nhưng ở các khổ thơ trên tác giả đều viết “vầng trăng”. Ngữ văn 9. trầm lắng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Xuất hiện ở cuối tác phẩm: khắc hoạ giá trị hiện thực. giọng điệu nhẹ nhàng và có những câu đọc liền không ngắt nhịp. Ngữ văn 9 ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . tạo nên chiều sâu tư tưởng của bài thơ.

thu hút được nhiều kinh nghiệm hơn. không bàn bạc. Ví dụ: Khi dạy tiết 18: Xưng hô trong hội thoại. Nhóm không nên có số lượng lớn vì như vậy các thành viên không có cơ hội để thể hiện ý kiến của mình và bạn khó quản lí. Gv cho các em hoạt động nhóm bằng việc làm bài tập sau : ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . không độc thoại nội tâm. + Tuỳ bút chịu ảnh hưởng của tự sự trung đại: thiên về kể việc. nhớ lại kiến thức cũ. Ngữ văn 9. Nhóm lớn: Khoảng 6 em với nhóm lớn các thành viên hiểu nhiệm vụ nhanh chóng và rõ ràng hơn. các nhóm khác bổ sung. nhưng với thể loại nhóm này lại tận dụng ít kinh nghiệm hơn nhóm lớn. Lập nhóm: các nhóm trình bày . em thấy tuỳ bút này có điểm gì khác biệt ? Học sinh nhận nhiệm vụ. Nhóm nhỏ: khoảng 2 đến 4 em nhóm nhỏ có nhiều hoạt động linh hoạt và ra quyết định nhanh. Ngôn ngữ văn đậm sắc thái biền ngẫu. “Sài Gòn tôi yêu”. tập 1). Để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt kết quả cao.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 16 . giáo viên quản lí củng thuận lợi. thể hiện một cách tinh tế cảm xúc cá nhân với một bút pháp hoc mĩ giàu chất tưởng tượng và biện pháp tu từ. chúng ta cần phải chia nhóm dựa trên những hiểu biết sau: Nhóm là một tổ chức gồm 2 đến 6 em.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Sau khi phân tích tác phẩm và hướng dẫn học sinh làm bài tập luyện tập. nhưng cũng có hạn chế ở chổ ít thành viên có cơ hội thể hiện ý kiến của mình và việc ra quyết định cũng chậm hơn. “Một thứ quà của lúa non: Cốm” (Lớp 7. đề xuất các phương án trả lời. giáo viên chốt ý và kết luận: + Tuỳ bút hiện đại được viết theo dòng cảm xúc của tác giả. lời văn khách quan. đậm chất trữ tình. giáo viên ra bài tập củng cố cho học sinh: So với những bài tuỳ bút hiện đại đã học như “Mùa xuân của tôi”. Trên cơ sở các phương án trả lời của học sinh.

không để mất thời gian. tự hạ mình vì là kẻ yếu thế. Điều này xảy ra khi các em thiếu hứng thú học tập và tổ chức hoạt động của nhóm không hợp lí. Chú ý đến đặc điểm của mỗi loại nhóm. dẫn tới tự ti và hạn chế sự phát triển. trung bình . Gọi HS nhận xét từng nhóm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 17 . Ở nhóm cùng trình độ.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Đọc lại đoạn đối thoại giữa chị Dậu và bọn Cai lệ trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”.ông Bà . Sau khi các em hoạt động nhóm giáo viên gọi một nhóm lên bảng điền vào bảng phụ . yếu ) * Lưu ý: Khi chọn kiểu nhóm và chia nhóm cần nhanh gọn. GV kết luận và dùng đáp án giáo viên chuẩn bị sẵn trên bảng phụ sau để học sinh so sánh kết quả của nhóm mình đã làm . Phụ thuộc vào nhiệm vụ quá khó hoặc quá dễ.mày đè nén đã vùng lên phản kháng. Giáo viên chia 6 em thành một nhóm hoạt động này tương ứng với nhóm thuyết trình ( bao gồm các đối tượng học sinh Giỏi . khá . chỉ ra các từ ngữ xưng hô của chị Dậu với bọn cai lệ để thấy được ý nghĩa của những từ ngữ xưng hô đó? Từ xưng hô Ý nghĩa Cháu . Sự điều khiển của nhóm do nhóm trưởng tổ chức. có thể xảy ra hiện tượng những học sinh yếu bị chế diễu.ông Tôi . Thể hiện sự phản kháng của người phụ nữ nông dân đã bị dồn nén đến bước đường cùng.mày Bài tập trên tực hiện với nhóm 6 hs. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp chỉ có các em khá. Từ xưng hô Cháu . còn các em ít hoặc không tham gia. giỏi tham gia hoạt động. giỏi. các em học sinh yếu có thể có nhiều cơ hội học hỏi được các em khá.ông Ý nghĩa Thể hiện sự nhẫn nhục. Thể hiện sự thay đổi thái độ và hành vi ứng xử khi bị Bà .ông Tôi . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Trong nhóm nhiều trình độ.

trình bày được các quan điểm của mình. trong đó giáo viên là người tổ chức. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM.Nghệ thuật đặc sắc đảo ngược tình huống hai lần gây bất ngờ và sự hấp dẫn đặc biệt cho truyện ngắn này là ở đâu? . vai trò của người giáo viên có sự thay đổi cơ bản: Thiết kế và tạo môi trường cho phương pháp dạy học tích cực.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 18 .mặt hạn chế. vô tư và tuyệt đối”? Vì sao? Qua thời gian bàn bạc. Ví dụ: Ngữ văn 8. bằng ngôn ngữ của mình. các nhóm sẽ cử đại diện trình bày các câu hỏi trên theo một số ý cơ bản sau: - Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá cuối cùng được thể hiện ở những điểm nào ? . sau khi cho học sinh trả lời câu hỏi “ Vì sao Ô-Hen-Ri lại chọn cách kết thúc tác phẩm bằng việc khép lại cuộc đời của cụ Bơ-Men ?” kết hợp với việc giảng bình giá trị nghệ thuật của tác phẩm. hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động và phát triển kỹ năng phản ánh. mở rộng hơn.Tiết 29-30: “Chiếc lá cuối cùng” của Ô-Hen-Ri.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Vì vậy cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm phải linh hoạt nhằm phát huy mặt mạnh. dạy học theo hình thức chia nhóm. các kĩ năng sư phạm. 3. hướng dẫn. giáo viên tổ chức cho các em thảo luận những câu hỏi gợi mở đã được dự kiến từ trước: . bao gồm các kỹ năng có liên quan tới việc đưa ra các hình thức hoạt động. hướng dẫn các hoạt động gợi mở.Nhân vật nào trong truyện là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. trao đổi và đi đến thống nhất. mặt yếu của mỗi nhóm. Thực hiện kế hoạch bài học khác với hoạt động dạy học trước đây. khuyến khích và hỗ trợ việc học của học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. Thông qua việc tổ chức hoạt động nhóm.

Để hoạt động có hiệu quả giáo viên phải giữ vai trò chủ đạo.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 19 . và hơn thế nữa là hôm sau phải lìa bỏ cuộc sống để đi đến một nơi “xa xôi và bí ẩn”. + Lần thứ hai: cụ Bơ-men tuy tuổi đã cao nhưng rất khoẻ mạnh. + Mặt trái: giết chết cụ Bơ-men.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Lần thứ nhất: Giôn-xi bị bệnh sưng phổi nặng.để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt được kết quả cao thì vai trò của giáo viên khi tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm là vô cùng quan trọng. dù để có được bức vẽ ấy. Hãy bắt đầu giao cho các nhóm công việc dễ trước và hãy hướng dẫn. ngược lại nếu tổ chức hoạt động một cách hình thức. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . giao việc cụ thể. Tùy từng tiết học.Cụ Bơ-men chính là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. tưởng là sẽ còn sống được lâu nhưng sau đó lại chết rất nhanh vì bệnh sưng phổi. tùy từng nội dung bài học để định ra nội dung hoạt động nhóm. - Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá. không nhất thiết tiết nào cũng hoạt động nhóm. vô tư và tuyệt đối”. GV là người hướng dẫn hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. cụ chỉ vẽ chiếc lá với ước muốn cứu sống được Giôn-xi. phải biết giao việc cho nhóm và cho từng học sinh. tỉ mỉ. Bởi lẽ: Việc tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm sẽ đem lại kết quả cao khi giáo viên biết phương pháp tổ chức. Như vậy. cụ đã phải đứng suốt đêm trong gió bão. Bởi vì: cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng không phải để đi tham dự triển lãm nghệ thuật. . tưởng là sẽ chết nhưng sau đó lại được cứu sống. chiếu lệ thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng học tập của học sinh. + Mặt trái: cứu sống Giôn-xi. rõ ràng cho nhóm và cho từng cá nhân.

Cảm xúc đã được kết tinh.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ GV là người tổ chức điều khiển hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. GV yêu cầu học sinh trình bày: Trong sự vận động của mạch thơ ở đoạn một. hỏi khi chưa thật hiểu về một vấn đề nào đó. khuyến khích học sinh chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. cái được gọi thành tên ấy vừa soi sáng cho cái đã có. đã có thể gọi thành tên.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 20 . thân thiện giúp học sinh tự tin hơn trong hoạt động thảo luận. Câu hỏi GV đưa ra cốt để học sinh tự mình liên hệ giữa kiến thức mới với kiến thức cũ và kinh nghiệm sống của bản thân để giải quyết. trong khi các nhóm báo cáo. Riêng về mặt kết cấu và thể thơ. Hoạt động 2: Cùng với cái mới về nội dung. nhóm khác nhận xét. bài thơ có cái mới về hình thức. Câu thơ ấy có vai trò như thế nào trong bài thơ? GV chia nhóm (mỗi nhóm 4 em) các em báo cáo. vừ miêu tả vừa khơi gợi đến những gì sâu sắc nhất. Ngữ văn 9 GV hướng các em thảo luận nhóm 2 hoạt động cụ thể: Hoạt động 1: Trong đoạn thơ thứ nhất của bài thơ có một câu thơ đặc biệt vì chỉ có một từ duy nhất: Đồng chí. mà hội tụ bao nhiêu tình cảm. Ví dụ: Tiết 47: “Đồng chí” của Chính Hữu. từ Đồng chí đánh dấu một khái niệm từ chỗ chưa rõ nét đến chỗ đã định hình. đề xuất thắc mắc. vừa thân mật và thiêng liêng. Tạo bầu không khí làm việc vui vẻ. vừa nâng cấp nó lên như một sự cất cánh cả về lẽ sống lẫn tâm hồn để trở thành bay bổng. em thấy tác giả đã đổi mới như thế nào? Gv sẽ gợi ý. nó loại bỏ mọi yếu tố phụ gia thường lệ. Câu thơ chỉ có một từ. Rồi sau đó. dẫn dắt các em hoàn thành bài tập này qua việc chốt lại một số ý sau đây: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .

KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I. những dư âm tiếp nối. Câu cuối không đóng lại. Những câu hỏi trên giáo viên có thể sử dụng cho nhóm 2. Nó tạo cho người đọc những liên tưởng nhiều chiều. Thể thơ ấy đã phá vỡ cấu trúc cân đối và cả niêm luật cũ của Thơ Đường. Từ Thơ mới trở đi.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Về kết cấu: Trong nhiều bài thơ xưa. Sự không hạn định về số câu trong bài. Kết quả thực nghiệm. kết bài thường là đóng lại. + Về thể thơ: Bài thơ viết theo thể tự do. Kết thúc một bài thơ khẩu khí thường là một tuyên ngôn.có thể nhiều nhóm cùng thảo luận một nội dung .4 hoặc 6 HS. Với phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm tôi đã tiến hành bằng các phương pháp dạy học khác nhau ở 2 lớp 9A và 9B: 9A thực nghiệm theo phương pháp dạy học theo nhóm . bài thơ thường có kết cấu mở. Ba câu cuối của bài “Đồng chí” đi theo hướng ấy. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . kết thúc một bài thơ trữ tình lại thường là một nỗi niềm. C. không gói lại ý thơ. về số chữ trong câu đã tạo nên một hình thức biểu hiện mới.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 21 .

5 1 2. Các thành viên đã thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm và ngược lại . các thành viên trong nhóm thành thạo với công việc tổ trưởng phân công. Về mặt thái độ tình cảm : Thể hiện được tinh thần đoàn kết trong học tập . Bài học kinh nghiệm: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Thông qua hoạt động nhóm các em đã tự đánh giá năng lực của bản thân đồng thời học hỏi ở bạn bè trong nhóm .5 Trên TB SL % 40 100 39 94.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 22 .Biết vận dụng kiến thức đã học.7 Trên TB SL % 35 100 33 94.6 3 8. II.2 Học kì I – Năm học 2010-2011 Lớp Sỹ số 9A 9B 40 40 Giỏi SL % 5 12. từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước mai sau .. phát vấn .7 6 17. đã đọc tham khảo vào giải quyết yêu cầu nội dung thảo luận .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 9B tổ chức theo phương pháp nêu vấn đề ..5 6 15 32 80 1 2. tình yêu quê hương đất nước .1 14 40.0 2 5. thể hiện rõ thái độ tình cảm .7 9 25. có ý thức giúp đỡ lẫn nhau .5 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 30 75 5 12. Kết quả như sau : Năm học 2009-2010 Lớp Sỹ Giỏi SL % 10 28.2 Về mặt kĩ năng : Học sinh đã thành thạo trong việc học tập theo nhóm .6 số 9A 9B 35 35 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 16 45.

* Lập kế hoạch bài dạy: Để tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm. học trên thực tế . thời gian cho các nhóm trình bày ( nếu có ). Để làm được điều đó thì việc kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học . tôi rút ra được một số kinh nghiệm trong việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm như sau: 1.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Môn học Ngữ văn là một bộ môn cần tạo cho các em các biểu tượng điển hình.Dự kiến: Cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm. vì vậy giáo viên cần vận dụng phương pháp phù hợp khai thác nội dung sách Giáo khoa kết hợp với những mẩu chuyện tư liệu. chúng ta cần lập kế hoạch bài dạy một cách kỹ càng chu đáo.. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . nhiệm vụ sẽ giao cho các nhóm hoạt động.. Có thể đó là những câu hỏi thảo luận đòi hỏi thông tin trên diện rộng và sâu phải thông báo từ cuối tiết học trước để HS chuẩn bị ở nhà. từ đó các em có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc . để hiệu quả của quá trình dạy .học văn được cải thiện nhiều hơn là điều rất cần thiết. tìm hiểu các di tích lịch sử. giúp các em tiếp thu bài tốt .. sử dụng triệt để phương tiện dạy học hay tổ chức cho các em tham quan . Đối với giáo viên: 1. Trên cơ sở những gì đã áp dụng. hiểu được bản sắc năn hoá dân tộc một cách sâu sắc . lập kế hoạch hoạt động của thầy và trò. . Nghiên cứu. cũng có thể đó là những câu hỏi thông báo ở ngay trong mỗi phần bài học nhưng tất cả đều phải được chuẩn bị từ trước.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 23 . nhất là câu hỏi gợi mở nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ ở mức độ cao hơn. các tình huống có thể xảy ra và khả năng giải quyết các vấn đề thảo luận của học sinh.1. số lượng nhóm. chuẩn bị bài chu đáo. các danh lam thắng cảnh . thời gian cho các hoạt động.. qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước . chúng ta cần: .Cần chú ý chuẩn bị kĩ các phiếu học tập với đầy đủ các dạng câu hỏi. các nhóm giải quyết một nhiệm vụ hay mỗi nhóm giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. Ngoài việc xác định mục tiêu cụ thể. sâu hơn. các giai thoại .

tham khảo thêm trên mạng để lấy tư liệu .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . bạn có thể đánh giá được kết quả học tập của các em và kịp thời uốn nắn. hợp tác giữa thầy và trò. theo dõi. Ở những trường học có máy chiếu Power Point thì giáo viên cần chọn những hình ảnh chọn lọc. Thông qua những thông tin này. 1. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Đặc biệt còn chuẩn bị các đồ dùng và phương tiện có liên quan đến hoạt động như giấy khổ to.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 24 . câu hỏi thảo luận nhóm được chuẩn bị sẵn trên các Slide để quá trình dạy thuận lợi và hiệu quả . trò với trò trong môi trường học tập an toàn. Nhóm học tập do giáo viên phân chia có khi phải có đủ các đối tượng để các tiết học được học sinh thực hiện nhanh. giám sát chặt chẽ các nhóm để kịp thời giúp đỡ các nhóm giải quyết vấn đề. giúp học sinh tự tin trong học tập.giỏi. cũng có khi phải chia ra hai loại. tranh ảnh… * Một yêu cầu nữa cũng rất quan trọng là việc phân loại đối tượng HS trong khi tổ chức thảo luận sẽ giúp GV chủ động hơn khi tiến hành tổ chức cho các em thảo luận. băng dính.2. trực tiếp giải đáp khi có ý kiến thắc mắc của nhóm cũng như phát hiện các nhóm hoạt động chưa có hiệu quả để kịp thời uốn nắn và điều chỉnh hoặc động viên khuyến khích và kịp thời khen ngợi. nhằm tạo không khí phấn khởi. GV có thể tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ nhóm hoặc đại diện nhóm lên trình bày trước lớp. bút dạ. 1. Rèn luyện khả năng bao quát. quán xuyến lớp: Khi hoạt động nhóm giáo viên cần quan sát.3. Chú trọng việc tiếp nhận thông tin phản hồi: Trong quá trình dạy học theo nhóm. bổ sung kiến thức và cũng có thể bày tỏ sự phấn khởi về những gì đã “học” được từ những phát hiện sáng tạo của các em. loại dành cho một số đối tượng khá . Từ đó tạo dựng được mối quan hệ thân thiện. loại dành cho một số đối tượng bình thường.Chuẩn bị chu đáo đồ dùng và thiết bị dạy học.

Hay nói cách khác là cần phải có cái tâm và cái tầm thực sự. Tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động nhóm: GV nhận xét về kỹ năng. Nhiệt tình. D.4. chia sẻ với nhau Các ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .5. kết quả… của từng nhóm nhằm giúp các em ngày càng thuần thục hơn với yêu cầu thảo luận. hợp tác với nhau. Mà. . để có được điều đó. tự tin khi đưa ra ý kiến của cá nhân và biết hướng tập thể vào ý kiến cá nhân của mình.Phải rèn luyện tính tích cực và tinh thần phối hợp trong quá trình thảo luận. Đối với học sinh: . để HS yêu thích học tập bộ môn Ngữ văn đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc được kiến thức Ngữ văn để tìm được những vấn đề cần tổ chức thảo luận thực sự “có vấn đề”.Cần tỏ rõ trách nhiệm của mình qua việc chuẩn bị những câu hỏi thảo luận GV giao về nhà tìm hiểu trước thông tin. tận tuỵ với HS. KẾT LUẬN Tổ chức dạy học theo nhóm là một trong những hình thức dạy học phát huy tốt tính tích cực và tương tác của học sinh. với từng bài giảng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 1. qua quá trình tham gia thảo luận nghiêm túc. nhiệt tình và sôi nổi. GV phải thực sự nhiệt tình. 2. học sinh được khuyến khích thảo luận.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 25 . tâm huyết. được trao đổi.Với hình thức này. . Để thu hút HS. thái độ làm việc. công nhận ý kiến của mình là đúng. có trách nhiệm.Cần phải nghiên cứu bài kĩ lưỡng để định hình được nội dung kiến thức và những vấn đề có thể sẽ được giao thảo luận trong tiết học. 1.

Bằng cách đó. bạn bè tự đánh giá lẫn nhau.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ em có cơ hội sử dụng phương pháp. Người viết Chu Ngọc Thanh NHẬN XÉT CỦA HĐKH TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . đánh giá . Đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS” đã góp phần tạo hứng thú yêu thích học tập bộ môn của học sinh. vì vậy. kĩ năng mà các em đã học tập được để vận dụng vào trong thảo luận. Dạy học theo nhóm đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị kĩ lượng kiến thức. chọn lựa những nội dung phù hợp với hoạt động nhóm để thiết kế chương trình học tập cho các em. rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để đề tài này được hoàn thiện và có tính khả thi cao hơn. chúng ta có điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá HS. Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ! Ia Grai. ngày 10/01/2010.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 26 . giúp công tác dạy học bộ môn Ngữ văn ở trường THCS ngày càng tốt hơn. kiến thức. giúp các em tự đánh giá kết quả học tập của mình trong nhóm . học sinh được lôi cuốn vào các hoạt động của bạn bè dưới sự hướng dẫn của giáo viên. đồng thời thực hiện tốt mục tiêu đổi mới phương pháp kiểm tra. Trong quá trình làm đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót.

Nguyễn Thị Thuý. Dạy học Ngữ văn 9 theo hướng tích hợp. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê A . 2007 .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 27 . NXB ĐHSP..Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. NHẬN XÉT CỦA HĐKH PHÒNG GD&ĐT IAGRAI …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Lê Minh Thu . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .

2004.9 . 2006.8. MỤC LỤC ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 28 .Vui học tiếng Việt.Sách giáo viên Ngữ văn 6. .9 .7.Phan văn Hạc.lớp 8.Phương pháp dạy học Ngữ văn . NXB Giáo dục.Đỗ Kim Hồi. 2005.7.Sách giáo khoa Ngữ văn 6.Nguyễn Văn Đường. NXB Giáo dục.tâm lý học. .8. NXB Hà Nội. . Thiết kế bài giảng Ngữ văn THCS . Ngữ văn 9 từ tiếp nhận đến thục hành. NXBGD năm 1995.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ [2] Nguyễn Thế Truyền.

MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Mục đích 2/ Nhiệm vụ III. 2. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1. NỘI DUNG I.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ A. Phạm vi nghiên cứu. 1. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II.TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. 3. Đối tượng nghiên cứu.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 29 . CƠ SỞ THỰC TIỄN. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: B. Thực trạng: b. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . CƠ SỞ LÍ LUẬN II.TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: 2. 4/ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP a. Giải pháp C.

Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 30 .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful