Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS

___________________________________________________________________________
_

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Môn Ngữ văn ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh (HS) có được
những kiến thức cơ bản, cần thiết về văn học dân tộc và văn học thế giới; góp
phần hình thành ở HS thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất
nước truyền thống dân tộc, tinh thần cách mạng; bồi dưỡng các năng lực tư duy,
hành động và thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống xã hội. Cũng bởi thế mà
phương pháp và hình thức dạy học môn Ngữ văn rất phong phú, đa dạng; bao
gồm cả các phương pháp hiện đại như: thảo luận nhóm, đóng vai nhân vật, giải
quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống,dự án, hợp tác …) và các phương pháp
truyền thống như: trực quan, đàm thoại, kể chuyện …; bao gồm cả hình thức dạy
học theo lớp, theo nhóm nhỏ và cá nhân; hình thức dạy học ở lớp, ở phòng bộ
môn, ở bảo tàng, tại các di tích lịch sử…và HS cũng có thể nghe báo cáo, trao
đổi trực tiếp với các nhà văn, nhà phê bình, nói chuyện với các cựu chiến binh ...
Vì vậy, tổ chức dạy học theo nhóm là hình thức dạy mới – một trong
những hình thức thực hiện tốt nhất việc dạy học phát huy tính tích cực và tương
tác của HS. Với hình thức này, HS được lôi cuốn vào các hoạt động học tập, tiếp
thu kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự tổ chức hướng dẫn của giáo
viên (GV).Thông qua tổ chức học nhóm, GV kết hợp đánh giá kết quả học tập
của HS .
Từ hiệu quả thực tế nêu trên tôi chọn đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học
theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS”.
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
1. Mục đích:
Tìm hiểu định nghĩa dạy học Ngữ văn theo nhóm và cách thức tổ chức học
sinh làm việc theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở trường THCS.
________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

1

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

2. Nhiệm vụ:
Tác dụng của dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Vai trò của giáo viên trong dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Thực trạng và một số giải pháp.
III. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1. Đối tượng.
Đề tài nghiên cứu tổ chức dạy học theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở
trường THCS Hùng Vương.
2. Phạm vi nghiên cứu.
Lập kế hoạch dạy học Ngữ văn theo nhóm. Tổ chức dạy học Ngữ văn
theo nhóm như thế nào?
IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:
Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 8/2009 đến nay.
Thời gian thực hiện và hoàn thành đề tài :từ tháng 8/2009 đến tháng
1/2011.

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

2

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

B. NỘI DUNG
CHƯƠNGI: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.Cơ sở lí luận:
Lứa tuổi thiếu niên có vị trí quan trọng trong chu kì phát triển tâm lí của
trẻ, vì đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn nên có những biến
đổi về mặt giải phẫu sinh lí ( như thời kì tầm vóc lớn lên, chiều cao phát triển ,
giọng nói thay đổi ..) những thay đổi trong điều kiện sống, đặc biệt ở nhà trường,
thời kì này các em tiếp xúc với nhiều môn học, nhiều tri thức mớí, nhiều giáo
viên mới, mỗi môn học có phương pháp giảng dạy riêng phù hợp với đặc trưng
bộ môn. Mỗi giáo viên có một cách trình bày, có một phương pháp dạy riêng ,vì
vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của các em.
Tính tích cực của con người biểu hiện trong hoạt động, đặc biệt trong
những hoạt động của chủ thể. Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học.
Tích cực trong hoạt động học tập thực chất là tính tích cực , nhận thức, đặc trưng
ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh
tri thức. Học sinh sẽ thông hiểu và ghi nhớ những gì đã nắm được qua hoạt động
chủ động, nỗ lực của chính mình.
Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học
tập tích cực, trong đó học sinh được chia thành các nhóm nhỏ ( 2,4,6 em ) một
cách thích hợp. Trong nhóm, học sinh được thảo luận và hợp tác làm việc với
nhau. Dạy học theo nhóm, học sinh học tập thông qua giao tiếp, trao đổi, tranh
luận với nhau, chia sẻ và có cơ hội để diễn đạt ý nghĩ của mình, tìm tòi và mở

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

3

hướng dẫn kích thích và hỗ trợ học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. Còn giáo viên là người tổ chức các hoạt động gợi mở. Tuy nhiên để phương pháp dạy học theo nhóm có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào Gv đứng lớp. vấn đề tổ chức dạy học theo nhóm cần được trao đổi để rút kinh nghiệm cho nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường THCS nói chung và ở trường THCS Hùng Vương nói riêng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ rộng suy nghĩ. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . việc tổ chức dạy học theo nhóm đã được đưa vào nhà trường. khẳng định hay bác bỏ. Như vậy. 2. Thông qua hoạt động thảo luận nhóm. có tiết thì chưa đem lại hiệu quả.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 4 . ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ. Nhờ thảo luận nhóm. bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không chỉ dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của người thầy giáo. Một thực tế cho thấy nhiều GV khi lên lớp đã tổ chức cho học sinh học theo nhóm nhưng có tiết thì thành công. qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Cơ sở thực tiễn: Thực tế trong vài ba năm gần đây. Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học tích cực vì: Hoạt động thảo luận nhóm đã tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức học tập.

hoặc có máy chiếu nhưng chưa có phòng học dành riêng cho máy chiếu nên chưa hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình dạy học bộ môn . Từ đó các em đã khắc sâu được bản sắc văn hoá tốt đẹp cùng với những biểu tượng về tình yêu quê hương đất nước. lòng tự tôn. tài liệu phục vụ giảng dạy môn Ngữ văn và đồ dùng trực quan ở các trường học trang bị còn thiếu nên giáo viên cần phải tự tìm tòi . Các trường học còn thiếu phương tiện hiện đại như máy chiếu để trình chiếu Power Point. nhưng kết quả cuói cùng là đã làm ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học theo nhóm đã đựoc GV sử dụng ngày càng thuần thục và tính hiệu quả của nó cũng rất là thuyết phục. sáng tạo thêm để làm phong phú tiết dạy nên mất nhiều thời gian chuẩn bị . Từ năm 2002 đến nay.. việc tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới phương pháp.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 5 . tự hào dân tộc cũng như đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” hay “thương người như thể thương thân”. Trong thực tế. đặc biệt là nắm được kiến thức Ngữ văn về đất nước và con người Việt Nam . mỗi GV có một cách sử dụng hình thức dạy học theo nhóm cho riêng mình.. trong đó có hình thức thảo luận nhóm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Qua nhiều năm giảng dạy ở trường THCS tôi nhận thấy học sinh đã hiểu được những vấn đề chung của môn Ngữ văn . Bằng kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy. vào tâm trí của mình. vẫn là hình thức phổ biến và thuận lợi nhất.

________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . tuy nhiên mức độ linh hoạt và độ đột phá của nó thì vẫn còn hạn chế. tôi nhận thấy hình thức này đã được nhiều GV quan tâm và sử dụng có hiệu quả. Về phía HS. các em cũng đã ngày càng quen thuộc hơn. thuần thục hơn với cách thức thảo luận nhóm. tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp dạy học theo nhóm mà tôi đã từng áp dụng có hiệu quả để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. tự tin hơn khi trình bày một vấn đề trước tập thể. Và cũng từ đó.học Văn thêm sôi nổi. Từ thực tế trên. các em trở nên mạnh dạn. gắn kết hơn. Qua các tiết dự giờ của GV trường tôi cũng như các GV trường bạn ở các buổi thao giảng cụm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ cho giờ dạy .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 6 . tạo hứng thú học tập cho các em. sự hợp tác để làm việc cũng đã làm cho quan hệ của các em trở nên gần gũi hơn.

Bằng cách nói ra những điều đang suy nghĩ . kiến thức và kỹ năng các em đã lĩnh hội và rèn luyện. Với cách này. Xin được trình bày như sau: 1. thấy mình học hỏi được những gì.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS. Hoạt động nhóm đem lại cho học sinh cơ hội để sử dụng phương pháp. bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. được khuyến khích để trao đổi kinh nghiệm và được tạo cơ hội làm việc hợp tác với người khác. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . cách thức tổ chức hoạt động theo nhóm và vai trò của người GV khi sử dụng hình thức dạy học theo nhóm. người viết không có ý định chỉ ra phải sử dụng những cách thức nào trong hình thức dạy học theo nhóm mà chỉ có ý định giới thiệu với đồng nghiệp về những gì mà bản thân đã làm được trong giờ dạy học Ngữ văn dựa trên cơ sở nhận thức về tác dụng của hình thức tổ chức dạy học theo nhóm. Ở đề tài này.TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: Hoạt động nhóm là một đặc điểm quan trọng.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 7 . đó là quá trình học sinh được tham gia một chuỗi các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. mỗi người có thể hiểu rõ trình độ hiểu biết của mình về vấn đề đã nêu ra.

.. Vd: ... (chiên) hành..................Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Ví dụ: Tiết 44: Từ đồng âm (Ngữ văn 7.780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may.......... Vd: ...... phi....... PHI4 (ĐT): Rán của vua... .................................. ... Vd: . Vd: Ngựa phi nước đại........... Chỉ thêu.. ......... trong bốn pháp Chỉ (QHT): hoàn cảnh của hạt......... cho thơm......... Chỉ Vd: Chỉ một mình...................... dược liệu ra hết đứt vật khác...... Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ.... Vd: Phi đao....... NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòng cho khách...... ................. Vd: . hợp................ gram vàng..... đức........... Vd: ...... theo mẫu của 4 từ CHỈ đồng âm đã được làm sẵn: 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3............... Việt..... ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ......... Thức ăn chỉ toàn đường cá.......... yêu cầu các nhóm chơi trò chơi bằng cách hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu: Em hãy điền vào những chỗ còn thiếu trong bảng.... Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác.. . PHI 3 (ĐT)................................. cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác...... Vd: kim... tập I) GV phát phiếu học tập cho các nhóm.... SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật..... thái tử.... Vd: ............... NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4 phận bên trong thương người...... thêu..... phù một số vật................. thanh của tiếng Vd: Hoa khoe sắc.. ........ tìm tích các số. Vd: Làm lễ nạp ........Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 8 ............ phi Vd: . chất thuốc.. Sắc mặt hồng hào.. ... bánh và Vd: ăn ở có nhân tính cơ bản nhằm thuận tiện...... PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): ....... tỏi vương hầu..... kiếm . ..

.................... có đức... .............. Sau một thời gian quy định. phân biệt được từ Hán Việt với từ thuần Việt................ phong phú thì tổ đó thắng... trong bốn pháp Chỉ Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ...... tìm tích các số...... gram vàng... .. hợp.. Vd: Nhân bánh.... cho khách..................... qua đó rèn luyện cho HS kỹ năng giải nghĩa từ............ SAO3 (ĐT): .. NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4(QHT): phận bên trong g thương người......... ...... mình tặng bạn bó ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ......... Thức ăn Vd: Chỉ đường chỉ toàn cá........................... ....... SAO2 (DT): . dùng để hỏi về một điểm sáng ...... Vd: . . lấp lánh.... tổ nào giải nghĩa từ và lấy ví dụ đúng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ SAO1(DT):Thiên ....... cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác. 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3. Vd: Hai nhân với Vd: Nhân ngày Nhân tế bào....... Sao đúng Vd: Sao bạn không đi học? Vd: Cột nhà làm bằng gỗ sao. bánh và Vd: ăn ở có nhân.. ...... thêu........ ..... sinh nhật bạn... hai là bốn...... hoàn cảnh của hạt.. các tổ cử người viết kết quả lên bảng..... nguyên văn..... GV treo bảng phụ đã trình bày sẵn lên bảng để các em đối chiếu..... NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòn Vd: Chỉ một mình.... phân biệt được các sắc thái ý nghĩa của từ........ Chỉ thêu... tính cơ bản nhằm thuận tiện........ phù một số vật.. ............780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may................ kim... Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác..... SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như ............Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 9 .......... Vd: ....

sao. thái tử. Kéo thuốc sắc. Vd: Trời nhiều bằng gỗ sao. khoe chất thuốc. (ĐT): PHI4 Chạy PHI3 (ĐT): Rán của vua. phi. .. kiếm rau muống.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 10 . nam. giáo viên tổ chức cho HS thảo luận nhóm: ? Hình dung lại câu chuyện. Sao đúng Vd: Sao bạn nguyên văn. tỏi vương hầu. phi Vd: Phi tỏi để xào nước đại. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . SAO1(DT):Thiên Sắc Vd: Dao sắc. nhanh (dùng cho Phóng mạnh vũ (chiên) hành. sắc. thanh của tiếng Vd: Việt.Tượng trưng cho khát vọng ấm no. như bản gì hoặc như thế Vd: Cột nhà làm gốc. lấp lánh.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): hoa.Tượng trưng cho cuộc đời ngắn ngủi của cô bé. theo em những ngọn lửa diêm được miêu tả trong truyện có ý nghĩa gì ? Điền vào phiếu học tập những ý nghĩa có thể chấp nhận được. hào. Sắc mặt hồng Vd: Vd: Thanh sắc. Cưa sắc. SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật. -Tượng trưng cho chiếc cầu nối giữa một bên là hiện thực khổ đau đói rét với một bên là ước mơ hạnh phúc của cô bé nói riêng và con người nói chung.21: Cô bé bán diêm ( Ngữ văn 8) Sau khi phân tích truyện và đi đến những kết luận ở phần Ghi nhớ. Dấu sắc. . sắc thuốc bắc. cho thơm. ngựa) khí có đầu nhọn. Vd: Làm lễ nạp Vd: Ngựa phi Vd: Phi đao. hạnh phúc của cô bé. không đi học? Tiết 20. SAO2 (DT): Một SAO3 (ĐT): Tạo SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như loại cây lấy gỗ ra nhiều bản mới dùng để hỏi về vật một điểm sáng quý hiếm. giống Vd: nào.Tượng trưng cho tinh thần nhân đạo của nhà văn. Hoa dược liệu ra hết đứt vật khác. .

Đây là cơ hội để HS sử dụng những kiến thức đã được tiếp nhận trong bài trước về kỹ năng miêu tả. Tổ chức dạy học theo nhóm giúp HS nhút nhát. “ Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng.104: Cô Tô.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 11 . Ví dụ: Tiết 103. tin tưởng lẫn nhau trong học tập. rồi lên cho kì hết. phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp. nhất là lúc phải giải quyết vấn đề gay cấn cần tới sự phối hợp của các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. khắc sâu kiến thức bài học. tạo thói quen học hỏi lẫn nhau: phát huy vai trò trách nhiệm. Có như vậy mới dần xoá bỏ thói quen thụ động ( ghi chép ) của các em. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn”. Ngữ văn 6: Khi dạy phần Mặt trời mọc trên biển Cô Tô . tạo ra bầu không khí đoàn kết.. làm tăng hiệu quả . thể hiện được khả năng dùng từ độc đáo.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Thông qua hoạt động thảo luận nhóm như vậy. tạo điều kiện cho các em học hỏi lẫn nhau. tính tích cực trên cơ sở hợp tác. giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. kết hợp với kiến thức mới nên đã khám phá được những hình ảnh : “Mặt trời nhú lên dần dần.. tìm hiểu những hình ảnh so sánh bất ngờ mà tác giả đã sử dụng để miêu tả bức tranh bình minh trên biển. giúp đỡ. HS nắm vững. diễn đạt kém…có điều kiện rèn luyện tập dượt để dần dần khẳng định mình trong sự hấp dẫn của hoạt động nhóm. Hoạt động nhóm cũng đồng thời giúp HS rèn luyện. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .. sinh động của nhà văn Nguyễn Tuân. Hình thức dạy học theo nhóm góp phần hình thành và phát triển các mối quan hệ qua lại trong HS. Đồng thời giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển đông”.

2. *Cơ cấu nhóm: Để nhóm hoạt động có hiệu quả. Chúng ta cần phải biết cách chia nhóm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 12 . được duy trì ổn định hoặc thay đổi theo từng phần của tiết học. + Báo cáo viên: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm. được giao nhiệm vụ cụ thể.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Khi dạy học theo nhóm giáo viên có dịp tận dụng các kinh nghiệm. Nhóm: Gồm 2 dến 6 em. chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chia lớp học thành các nhóm nhỏ ( 2. Các nhóm lớn ( 6 em. nhiều kinh nghiệm và có khả năng hiểu đúng. các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc lựa chọn chủ định. chọn kiểu nhóm nào để phù hợp với điều kiện lớp bạn. vì vậy phải phân công nhiệm vụ cho các em: + Trưởng nhóm: điều khiển hoạt động nhóm.4. thu hút được nhiều ý kiến.6 em). hiểu nhanh chóng nhiệm vụ. CÁCH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. Trong nhóm có học sinh phải thay nhau đóng vai của các thành viên trên. các thành viên phải biết rõ nhiệm vụ của mình. sự sáng tạo của HS trong học tập. + Thư kí: ghi chép kết quả hoạt động của nhóm sau khi đã thống nhất. + Thành viên khác: có nhiệm vụ tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm. Tuy nhiên nhóm cũng có hạn chế là khó đi đến quyết định thống nhất và giáo viên khó quản lí. thống nhất ý kiến nhanh hơn và dễ quản lí hơn. tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm niềm tin lớn nhất về kết quả làm việc vì có nhiều khả năng tìm câu hỏi đúng). ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Khi hoạt động nhóm các thành viên trên cần: + Hướng vào nhau ( ngồi thành vòng tròn hoặc xung quanh bàn ). tuỳ mục đích và yêu cầu của vấn đề học tập. Các nhóm nhỏ ( 2-4 em) các em có nhiều cơ hội để thể hiện ý kiến của mình. Để thực hiện một tiết dạy học Ngữ văn có sử dụng hình thức hoạt động nhóm. Vớí loại nhóm này.

+ Trao đổi. hoa hồng. nhận xét từng nhóm. tên các anh hùng …để chia nhóm. GV bổ sung. khá. tuỳ theo mục tiêu của từng hoạt động.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 13 .Gọi ngẫu nhiên: tuỳ theo mục đích chia nhóm giáo viên có thể chia nhóm thích hợp ( từ số 1 đến số 6…rồi quay trở lại ).Chia nhóm biểu tượng: GV có thể dùng các biểu tượng: hình tam giác. yếu) .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Chăm chú lắng nghe người khác phát biểu. + Tuân theo sự điều khiển của từng nhóm trưởng.Nhóm cùng trình độ ( gồm các em có cùng khả năng học tập như nhau). Cách này thường diễn ra ngay sau khi học sinh làm việc cá nhân. Sau đây là một số cách chia nhóm đang được giáo viên áp dụng: . GVcó thể chia nhóm nhỏ có từ hai HS trở lên. * Cách chia nhóm Trong giờ lên lớp. Ngữ văn 9 : Gv cho HS vẽ sơ đồ cấu tạo từ tiếng Việt và nhận xét sơ đồ này? Giáo viên chia 4 em một nhóm. Các em có cùng biểu tượng vào một nhóm để tạo ra sự ngẫu nhiên và thoải mái cho học sinh. các nhóm báo cáo kết quả. + Đảm bảo thời gian. . . yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ và nhận xét. thảo luận để có ý kiến thống nhất. * Xuất hiện nhiều kiểu nhóm gồm: . . Ví dụ: Dạy tiết 49: Tổng kết từ vựng.Nhóm nhiều trình độ ( trong đó có học sinh giỏi. + Từng thành viên sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình.Chia từng cặp: Giáo viên chỉ định hai học sinh ngồi gần nhau làm việc. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Chỉ định: Giáo viên lần lượt đọc tên học sinh vào từng nhóm. Tb. các loại qủa. Việc chia nhóm nhiều hay ít HS là do GV yêu cầu và quyết định.

bổ sung kế hoạch tổ chức các hoạt động của mình có hiệu quả. không phụ thuộc vào lực học). GV sẽ chỉ cho các em thấy rõ: . Tạo bầu không khí vui vẻ. cùng tranh luận. Tiết 16. Muốn nhóm hoạt động có hiệu quả tốt cần có những điều kiện thiết yếu sau: Các thành viên trong nhóm đều hiểu biết công việc của nhóm và của bản thân. Hoạt động nhóm chỉ có ý nghĩa và tác dụng thiết thực khi nhóm hoạt động có hiệu quả.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 14 . Thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh. cởi mở thoải mái trong học tập. cùng hợp tác. + Là ẩn dụ cho số phận mỏng manh của người phụ nữ trong chế độ phong kiến nam quyền. Mọi thành viên tích cực tham gia các hoạt động nhóm và sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình.Nhóm cùng sở thích ( gồm các em có cùng sở thích ). trao đổi một cách thoải mái trước khi đi đến thống nhất ý kiến chung của toàn nhóm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . Ví dụ: Ngữ văn 9. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Nhóm cùng nhu cầu học tập. tránh trường hợp chỉ có trưởng nhóm và thư kí hoạt động của từng nhóm.17: “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ: Những giá trị về nội dung và nghệ thuật của chi tiết cái bóng ? Sau khi đại diện của các nhóm trình bày các phương án trả lời của nhóm mình. giúp các em tự tin hơn trong thảo luận. làm mẹ. Chọn kiểu nhóm phù hợp với yêu cầu thảo luận. Tính hiệu quả của nhóm trong dạy học là thước đo chất lượng của hình thức dạy học theo nhóm.Giá trị nội dung: + Tô đậm thêm nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò làm vợ. . Trong các kiểu nhóm trên kiểu 1 và kiểu 2 được sử dụng nhiều hơn. .Nhóm tình bạn (gồm các em kết bạn với nhau. giúp đỡ lẫn nhau và có trách nhiệm với công việc chung.

“Ánh trăng” chính là sự quy tụ. chỉ có câu cuối cùng là sử dụng “ánh trăng`”. Gv sẽ “có cớ” để chốt lại ý cả toàn bài thơ với một lời bình ấn tượng: Vầng trăng là biểu tượng của cuộc sống đẹp. Ngữ văn 9. Vì sao như vậy ? Với câu hỏi thảo luận này. “Ánh trăng” của Nguyễn Duy: Phần củng cố: Bài thơ có nhan đề là “Ánh trăng” trong khi đó xuyên suốt các khổ thơ tác giả đều dùng từ “vầng trăng”. giọng điệu nhẹ nhàng và có những câu đọc liền không ngắt nhịp. HS sẽ bước đầu chỉ ra được sự đặc biệt trong giọng điệu và cách ngắt nhịp của bài thơ:Tiết tấu chậm rãi. kết tinh đẹp nhất của vầng trăng. Ngữ văn 9 ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . chỉ đến khổ cuối mới xuất hiện từ “vầng trăng”.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 15 . hạnh phúc chỉ là một cái bóng hư ảo. “Sang thu” của Hữu Thỉnh: Bài thơ có gì đặc biệt về giọng điệu và cách ngắt nhịp? Cần phải đọc bài thơ như thế nào để thể hiện được giọng điệu và cách ngắt nhịp ấy? Với câu hỏi này. tạo nên chiều sâu tư tưởng của bài thơ.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Xuất hiện ở cuối tác phẩm: khắc hoạ giá trị hiện thực. Bài thơ có tên là “ánh trăng” nhưng ở các khổ thơ trên tác giả đều viết “vầng trăng”. đồng thời nâng vẻ đẹp của bài thơ lên đến đỉnh điểm. “ánh trăng” là ánh sáng của sự nhắc nhở về lẽ sống.Giá trị nghệ thuật: + Tạo nên nghệ thuật thắt nút. trầm lắng. . giá trị nhân đạo của tác phẩm: Một khi đã đánh mất niềm tin. Tiết 58. chặt chẽ cho cốt truyện. + Tạo nên vẻ đẹp lung linh cho tác phẩm với một klết thúc tưởng như có hậu nhưng lại càng nhấn mạnh hơn bi kịch của người phụ nữ. GV sẽ nêu yêu cầu: Cần đọc bài thơ với giọng điệu nhẹ nhàng. thoáng chút suy tư. Tiết 121. Qua đó. tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. + Tạo kịch tính. tạo sự hoàn chỉnh. Tiết 23: “Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh” của Phạm Đình Hổ. mở nút để tạo mâu thuẫn bất ngờ và hợp lí cho cốt truyện. Ngữ văn 9.

Để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt kết quả cao. Trên cơ sở các phương án trả lời của học sinh. Ví dụ: Khi dạy tiết 18: Xưng hô trong hội thoại. đậm chất trữ tình. + Tuỳ bút chịu ảnh hưởng của tự sự trung đại: thiên về kể việc. Ngôn ngữ văn đậm sắc thái biền ngẫu. thể hiện một cách tinh tế cảm xúc cá nhân với một bút pháp hoc mĩ giàu chất tưởng tượng và biện pháp tu từ. tập 1). Nhóm lớn: Khoảng 6 em với nhóm lớn các thành viên hiểu nhiệm vụ nhanh chóng và rõ ràng hơn. lời văn khách quan. nhớ lại kiến thức cũ. nhưng với thể loại nhóm này lại tận dụng ít kinh nghiệm hơn nhóm lớn. nhưng cũng có hạn chế ở chổ ít thành viên có cơ hội thể hiện ý kiến của mình và việc ra quyết định cũng chậm hơn. Nhóm không nên có số lượng lớn vì như vậy các thành viên không có cơ hội để thể hiện ý kiến của mình và bạn khó quản lí. Ngữ văn 9. không bàn bạc. em thấy tuỳ bút này có điểm gì khác biệt ? Học sinh nhận nhiệm vụ. giáo viên ra bài tập củng cố cho học sinh: So với những bài tuỳ bút hiện đại đã học như “Mùa xuân của tôi”.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 16 . Nhóm nhỏ: khoảng 2 đến 4 em nhóm nhỏ có nhiều hoạt động linh hoạt và ra quyết định nhanh. thu hút được nhiều kinh nghiệm hơn. Gv cho các em hoạt động nhóm bằng việc làm bài tập sau : ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . các nhóm khác bổ sung. “Sài Gòn tôi yêu”. không độc thoại nội tâm. “Một thứ quà của lúa non: Cốm” (Lớp 7. Lập nhóm: các nhóm trình bày . đề xuất các phương án trả lời. chúng ta cần phải chia nhóm dựa trên những hiểu biết sau: Nhóm là một tổ chức gồm 2 đến 6 em. giáo viên quản lí củng thuận lợi. giáo viên chốt ý và kết luận: + Tuỳ bút hiện đại được viết theo dòng cảm xúc của tác giả.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Sau khi phân tích tác phẩm và hướng dẫn học sinh làm bài tập luyện tập.

Trong nhóm nhiều trình độ. có thể xảy ra hiện tượng những học sinh yếu bị chế diễu.mày đè nén đã vùng lên phản kháng. khá . GV kết luận và dùng đáp án giáo viên chuẩn bị sẵn trên bảng phụ sau để học sinh so sánh kết quả của nhóm mình đã làm . giỏi tham gia hoạt động. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . yếu ) * Lưu ý: Khi chọn kiểu nhóm và chia nhóm cần nhanh gọn.mày Bài tập trên tực hiện với nhóm 6 hs. giỏi. Gọi HS nhận xét từng nhóm. Thể hiện sự thay đổi thái độ và hành vi ứng xử khi bị Bà . chỉ ra các từ ngữ xưng hô của chị Dậu với bọn cai lệ để thấy được ý nghĩa của những từ ngữ xưng hô đó? Từ xưng hô Ý nghĩa Cháu . không để mất thời gian. Phụ thuộc vào nhiệm vụ quá khó hoặc quá dễ. Thể hiện sự phản kháng của người phụ nữ nông dân đã bị dồn nén đến bước đường cùng. Điều này xảy ra khi các em thiếu hứng thú học tập và tổ chức hoạt động của nhóm không hợp lí.ông Tôi . còn các em ít hoặc không tham gia. các em học sinh yếu có thể có nhiều cơ hội học hỏi được các em khá.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Đọc lại đoạn đối thoại giữa chị Dậu và bọn Cai lệ trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”. tự hạ mình vì là kẻ yếu thế. Giáo viên chia 6 em thành một nhóm hoạt động này tương ứng với nhóm thuyết trình ( bao gồm các đối tượng học sinh Giỏi .ông Ý nghĩa Thể hiện sự nhẫn nhục. Chú ý đến đặc điểm của mỗi loại nhóm.ông Bà . Ở nhóm cùng trình độ. dẫn tới tự ti và hạn chế sự phát triển. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp chỉ có các em khá. Từ xưng hô Cháu .ông Tôi . Sự điều khiển của nhóm do nhóm trưởng tổ chức. Sau khi các em hoạt động nhóm giáo viên gọi một nhóm lên bảng điền vào bảng phụ .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 17 . trung bình .

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. Thực hiện kế hoạch bài học khác với hoạt động dạy học trước đây.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 18 . 3.mặt hạn chế.Nghệ thuật đặc sắc đảo ngược tình huống hai lần gây bất ngờ và sự hấp dẫn đặc biệt cho truyện ngắn này là ở đâu? . mở rộng hơn. dạy học theo hình thức chia nhóm. mặt yếu của mỗi nhóm. trong đó giáo viên là người tổ chức. giáo viên tổ chức cho các em thảo luận những câu hỏi gợi mở đã được dự kiến từ trước: . trình bày được các quan điểm của mình.Nhân vật nào trong truyện là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. hướng dẫn các hoạt động gợi mở. bằng ngôn ngữ của mình.Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá cuối cùng được thể hiện ở những điểm nào ? . sau khi cho học sinh trả lời câu hỏi “ Vì sao Ô-Hen-Ri lại chọn cách kết thúc tác phẩm bằng việc khép lại cuộc đời của cụ Bơ-Men ?” kết hợp với việc giảng bình giá trị nghệ thuật của tác phẩm. khuyến khích và hỗ trợ việc học của học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. vô tư và tuyệt đối”? Vì sao? Qua thời gian bàn bạc. Thông qua việc tổ chức hoạt động nhóm. Ví dụ: Ngữ văn 8.Tiết 29-30: “Chiếc lá cuối cùng” của Ô-Hen-Ri. trao đổi và đi đến thống nhất.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Vì vậy cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm phải linh hoạt nhằm phát huy mặt mạnh. hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động và phát triển kỹ năng phản ánh. các nhóm sẽ cử đại diện trình bày các câu hỏi trên theo một số ý cơ bản sau: - Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . bao gồm các kỹ năng có liên quan tới việc đưa ra các hình thức hoạt động. vai trò của người giáo viên có sự thay đổi cơ bản: Thiết kế và tạo môi trường cho phương pháp dạy học tích cực. các kĩ năng sư phạm. hướng dẫn.

. phải biết giao việc cho nhóm và cho từng học sinh. cụ chỉ vẽ chiếc lá với ước muốn cứu sống được Giôn-xi. giao việc cụ thể.Cụ Bơ-men chính là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. + Lần thứ hai: cụ Bơ-men tuy tuổi đã cao nhưng rất khoẻ mạnh. không nhất thiết tiết nào cũng hoạt động nhóm. tưởng là sẽ chết nhưng sau đó lại được cứu sống. Hãy bắt đầu giao cho các nhóm công việc dễ trước và hãy hướng dẫn. Như vậy.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 19 .để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt được kết quả cao thì vai trò của giáo viên khi tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm là vô cùng quan trọng. Để hoạt động có hiệu quả giáo viên phải giữ vai trò chủ đạo. - Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá. cụ đã phải đứng suốt đêm trong gió bão. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . + Mặt trái: cứu sống Giôn-xi. tỉ mỉ. Tùy từng tiết học. chiếu lệ thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng học tập của học sinh. GV là người hướng dẫn hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. ngược lại nếu tổ chức hoạt động một cách hình thức. và hơn thế nữa là hôm sau phải lìa bỏ cuộc sống để đi đến một nơi “xa xôi và bí ẩn”. Bởi vì: cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng không phải để đi tham dự triển lãm nghệ thuật.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Lần thứ nhất: Giôn-xi bị bệnh sưng phổi nặng. vô tư và tuyệt đối”. + Mặt trái: giết chết cụ Bơ-men. dù để có được bức vẽ ấy. rõ ràng cho nhóm và cho từng cá nhân. Bởi lẽ: Việc tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm sẽ đem lại kết quả cao khi giáo viên biết phương pháp tổ chức. tùy từng nội dung bài học để định ra nội dung hoạt động nhóm. tưởng là sẽ còn sống được lâu nhưng sau đó lại chết rất nhanh vì bệnh sưng phổi.

từ Đồng chí đánh dấu một khái niệm từ chỗ chưa rõ nét đến chỗ đã định hình. Câu thơ ấy có vai trò như thế nào trong bài thơ? GV chia nhóm (mỗi nhóm 4 em) các em báo cáo. Tạo bầu không khí làm việc vui vẻ. đã có thể gọi thành tên. nó loại bỏ mọi yếu tố phụ gia thường lệ. trong khi các nhóm báo cáo. mà hội tụ bao nhiêu tình cảm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ GV là người tổ chức điều khiển hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. vừa thân mật và thiêng liêng. Câu hỏi GV đưa ra cốt để học sinh tự mình liên hệ giữa kiến thức mới với kiến thức cũ và kinh nghiệm sống của bản thân để giải quyết. vừa nâng cấp nó lên như một sự cất cánh cả về lẽ sống lẫn tâm hồn để trở thành bay bổng. đề xuất thắc mắc. GV yêu cầu học sinh trình bày: Trong sự vận động của mạch thơ ở đoạn một.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 20 . khuyến khích học sinh chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. em thấy tác giả đã đổi mới như thế nào? Gv sẽ gợi ý. vừ miêu tả vừa khơi gợi đến những gì sâu sắc nhất. Ngữ văn 9 GV hướng các em thảo luận nhóm 2 hoạt động cụ thể: Hoạt động 1: Trong đoạn thơ thứ nhất của bài thơ có một câu thơ đặc biệt vì chỉ có một từ duy nhất: Đồng chí. Câu thơ chỉ có một từ. hỏi khi chưa thật hiểu về một vấn đề nào đó. bài thơ có cái mới về hình thức. Rồi sau đó. thân thiện giúp học sinh tự tin hơn trong hoạt động thảo luận. Hoạt động 2: Cùng với cái mới về nội dung. cái được gọi thành tên ấy vừa soi sáng cho cái đã có. dẫn dắt các em hoàn thành bài tập này qua việc chốt lại một số ý sau đây: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Cảm xúc đã được kết tinh. Ví dụ: Tiết 47: “Đồng chí” của Chính Hữu. Riêng về mặt kết cấu và thể thơ. nhóm khác nhận xét.

những dư âm tiếp nối. Kết quả thực nghiệm.4 hoặc 6 HS.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 21 . Kết thúc một bài thơ khẩu khí thường là một tuyên ngôn. Ba câu cuối của bài “Đồng chí” đi theo hướng ấy. kết bài thường là đóng lại. Với phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm tôi đã tiến hành bằng các phương pháp dạy học khác nhau ở 2 lớp 9A và 9B: 9A thực nghiệm theo phương pháp dạy học theo nhóm . Những câu hỏi trên giáo viên có thể sử dụng cho nhóm 2. KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Về kết cấu: Trong nhiều bài thơ xưa. Thể thơ ấy đã phá vỡ cấu trúc cân đối và cả niêm luật cũ của Thơ Đường. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Câu cuối không đóng lại. C. không gói lại ý thơ. + Về thể thơ: Bài thơ viết theo thể tự do. kết thúc một bài thơ trữ tình lại thường là một nỗi niềm. Từ Thơ mới trở đi.có thể nhiều nhóm cùng thảo luận một nội dung . về số chữ trong câu đã tạo nên một hình thức biểu hiện mới. Nó tạo cho người đọc những liên tưởng nhiều chiều. Sự không hạn định về số câu trong bài. bài thơ thường có kết cấu mở.

Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 22 .7 9 25.5 6 15 32 80 1 2.6 số 9A 9B 35 35 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 16 45. đã đọc tham khảo vào giải quyết yêu cầu nội dung thảo luận .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 9B tổ chức theo phương pháp nêu vấn đề . các thành viên trong nhóm thành thạo với công việc tổ trưởng phân công.7 Trên TB SL % 35 100 33 94. Bài học kinh nghiệm: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . phát vấn ..5 Trên TB SL % 40 100 39 94.Biết vận dụng kiến thức đã học. Kết quả như sau : Năm học 2009-2010 Lớp Sỹ Giỏi SL % 10 28. Thông qua hoạt động nhóm các em đã tự đánh giá năng lực của bản thân đồng thời học hỏi ở bạn bè trong nhóm .5 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 30 75 5 12. Các thành viên đã thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm và ngược lại .0 2 5. thể hiện rõ thái độ tình cảm .1 14 40. có ý thức giúp đỡ lẫn nhau .5 1 2.2 Học kì I – Năm học 2010-2011 Lớp Sỹ số 9A 9B 40 40 Giỏi SL % 5 12.6 3 8.2 Về mặt kĩ năng : Học sinh đã thành thạo trong việc học tập theo nhóm .7 6 17. từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước mai sau . tình yêu quê hương đất nước . II. Về mặt thái độ tình cảm : Thể hiện được tinh thần đoàn kết trong học tập ..

để hiệu quả của quá trình dạy . Nghiên cứu. các danh lam thắng cảnh . chuẩn bị bài chu đáo. Để làm được điều đó thì việc kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học .. thời gian cho các hoạt động.Cần chú ý chuẩn bị kĩ các phiếu học tập với đầy đủ các dạng câu hỏi. hiểu được bản sắc năn hoá dân tộc một cách sâu sắc . số lượng nhóm. học trên thực tế .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Môn học Ngữ văn là một bộ môn cần tạo cho các em các biểu tượng điển hình... tôi rút ra được một số kinh nghiệm trong việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm như sau: 1.học văn được cải thiện nhiều hơn là điều rất cần thiết. nhất là câu hỏi gợi mở nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ ở mức độ cao hơn. chúng ta cần: . sử dụng triệt để phương tiện dạy học hay tổ chức cho các em tham quan . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . * Lập kế hoạch bài dạy: Để tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm. nhiệm vụ sẽ giao cho các nhóm hoạt động.Dự kiến: Cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm. sâu hơn. từ đó các em có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc . vì vậy giáo viên cần vận dụng phương pháp phù hợp khai thác nội dung sách Giáo khoa kết hợp với những mẩu chuyện tư liệu. Trên cơ sở những gì đã áp dụng. tìm hiểu các di tích lịch sử. thời gian cho các nhóm trình bày ( nếu có ). Ngoài việc xác định mục tiêu cụ thể. các nhóm giải quyết một nhiệm vụ hay mỗi nhóm giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. Có thể đó là những câu hỏi thảo luận đòi hỏi thông tin trên diện rộng và sâu phải thông báo từ cuối tiết học trước để HS chuẩn bị ở nhà. các giai thoại .1. qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước . chúng ta cần lập kế hoạch bài dạy một cách kỹ càng chu đáo. giúp các em tiếp thu bài tốt . các tình huống có thể xảy ra và khả năng giải quyết các vấn đề thảo luận của học sinh.. lập kế hoạch hoạt động của thầy và trò.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 23 . . cũng có thể đó là những câu hỏi thông báo ở ngay trong mỗi phần bài học nhưng tất cả đều phải được chuẩn bị từ trước. Đối với giáo viên: 1.

cũng có khi phải chia ra hai loại. loại dành cho một số đối tượng khá . Ở những trường học có máy chiếu Power Point thì giáo viên cần chọn những hình ảnh chọn lọc. bút dạ. tham khảo thêm trên mạng để lấy tư liệu . GV có thể tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ nhóm hoặc đại diện nhóm lên trình bày trước lớp. Từ đó tạo dựng được mối quan hệ thân thiện. trực tiếp giải đáp khi có ý kiến thắc mắc của nhóm cũng như phát hiện các nhóm hoạt động chưa có hiệu quả để kịp thời uốn nắn và điều chỉnh hoặc động viên khuyến khích và kịp thời khen ngợi. loại dành cho một số đối tượng bình thường.giỏi. trò với trò trong môi trường học tập an toàn.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 24 . Rèn luyện khả năng bao quát.2. Thông qua những thông tin này. Nhóm học tập do giáo viên phân chia có khi phải có đủ các đối tượng để các tiết học được học sinh thực hiện nhanh. nhằm tạo không khí phấn khởi.Chuẩn bị chu đáo đồ dùng và thiết bị dạy học. băng dính. tranh ảnh… * Một yêu cầu nữa cũng rất quan trọng là việc phân loại đối tượng HS trong khi tổ chức thảo luận sẽ giúp GV chủ động hơn khi tiến hành tổ chức cho các em thảo luận. bổ sung kiến thức và cũng có thể bày tỏ sự phấn khởi về những gì đã “học” được từ những phát hiện sáng tạo của các em. hợp tác giữa thầy và trò. quán xuyến lớp: Khi hoạt động nhóm giáo viên cần quan sát. bạn có thể đánh giá được kết quả học tập của các em và kịp thời uốn nắn. 1.3. giám sát chặt chẽ các nhóm để kịp thời giúp đỡ các nhóm giải quyết vấn đề. giúp học sinh tự tin trong học tập. Chú trọng việc tiếp nhận thông tin phản hồi: Trong quá trình dạy học theo nhóm. Đặc biệt còn chuẩn bị các đồ dùng và phương tiện có liên quan đến hoạt động như giấy khổ to. 1.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . câu hỏi thảo luận nhóm được chuẩn bị sẵn trên các Slide để quá trình dạy thuận lợi và hiệu quả . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . theo dõi.

qua quá trình tham gia thảo luận nghiêm túc. tâm huyết. học sinh được khuyến khích thảo luận.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 25 . chia sẻ với nhau Các ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . thái độ làm việc.Cần tỏ rõ trách nhiệm của mình qua việc chuẩn bị những câu hỏi thảo luận GV giao về nhà tìm hiểu trước thông tin. D.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 1. . Hay nói cách khác là cần phải có cái tâm và cái tầm thực sự. tự tin khi đưa ra ý kiến của cá nhân và biết hướng tập thể vào ý kiến cá nhân của mình. Để thu hút HS. có trách nhiệm. để HS yêu thích học tập bộ môn Ngữ văn đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc được kiến thức Ngữ văn để tìm được những vấn đề cần tổ chức thảo luận thực sự “có vấn đề”. để có được điều đó. KẾT LUẬN Tổ chức dạy học theo nhóm là một trong những hình thức dạy học phát huy tốt tính tích cực và tương tác của học sinh. . được trao đổi. 1. Nhiệt tình. tận tuỵ với HS. Tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động nhóm: GV nhận xét về kỹ năng. Đối với học sinh: . Mà.4.Cần phải nghiên cứu bài kĩ lưỡng để định hình được nội dung kiến thức và những vấn đề có thể sẽ được giao thảo luận trong tiết học.Với hình thức này. 2. nhiệt tình và sôi nổi. kết quả… của từng nhóm nhằm giúp các em ngày càng thuần thục hơn với yêu cầu thảo luận. công nhận ý kiến của mình là đúng. GV phải thực sự nhiệt tình. hợp tác với nhau. với từng bài giảng.5.Phải rèn luyện tính tích cực và tinh thần phối hợp trong quá trình thảo luận.

đánh giá . kiến thức. chọn lựa những nội dung phù hợp với hoạt động nhóm để thiết kế chương trình học tập cho các em. ngày 10/01/2010. Dạy học theo nhóm đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị kĩ lượng kiến thức. rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để đề tài này được hoàn thiện và có tính khả thi cao hơn. Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ! Ia Grai. vì vậy.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 26 . chúng ta có điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá HS. Đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS” đã góp phần tạo hứng thú yêu thích học tập bộ môn của học sinh. kĩ năng mà các em đã học tập được để vận dụng vào trong thảo luận. đồng thời thực hiện tốt mục tiêu đổi mới phương pháp kiểm tra. Bằng cách đó.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ em có cơ hội sử dụng phương pháp. Trong quá trình làm đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Người viết Chu Ngọc Thanh NHẬN XÉT CỦA HĐKH TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . bạn bè tự đánh giá lẫn nhau. giúp công tác dạy học bộ môn Ngữ văn ở trường THCS ngày càng tốt hơn. học sinh được lôi cuốn vào các hoạt động của bạn bè dưới sự hướng dẫn của giáo viên. giúp các em tự đánh giá kết quả học tập của mình trong nhóm .

TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê A .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Dạy học Ngữ văn 9 theo hướng tích hợp..Lê Minh Thu . NHẬN XÉT CỦA HĐKH PHÒNG GD&ĐT IAGRAI …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Nguyễn Thị Thuý.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 27 . NXB ĐHSP. 2007 .

2004.Phan văn Hạc.Sách giáo viên Ngữ văn 6.9 .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ [2] Nguyễn Thế Truyền. 2005.Sách giáo khoa Ngữ văn 6. MỤC LỤC ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .8. NXB Giáo dục.9 . . .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 28 .Nguyễn Văn Đường. 2006.8.Đỗ Kim Hồi.Phương pháp dạy học Ngữ văn .7. NXB Giáo dục.lớp 8.tâm lý học. Thiết kế bài giảng Ngữ văn THCS .Vui học tiếng Việt. NXB Hà Nội. Ngữ văn 9 từ tiếp nhận đến thục hành.7. NXBGD năm 1995. .

Thực trạng: b.TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: B. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Mục đích 2/ Nhiệm vụ III. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. PHẦN MỞ ĐẦU I. Phạm vi nghiên cứu.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ A. Đối tượng nghiên cứu. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . 3. 4/ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP a. NỘI DUNG I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II. 1.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 29 .TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: 2. Giải pháp C. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN. 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN II.

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful