Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS

___________________________________________________________________________
_

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Môn Ngữ văn ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh (HS) có được
những kiến thức cơ bản, cần thiết về văn học dân tộc và văn học thế giới; góp
phần hình thành ở HS thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất
nước truyền thống dân tộc, tinh thần cách mạng; bồi dưỡng các năng lực tư duy,
hành động và thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống xã hội. Cũng bởi thế mà
phương pháp và hình thức dạy học môn Ngữ văn rất phong phú, đa dạng; bao
gồm cả các phương pháp hiện đại như: thảo luận nhóm, đóng vai nhân vật, giải
quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống,dự án, hợp tác …) và các phương pháp
truyền thống như: trực quan, đàm thoại, kể chuyện …; bao gồm cả hình thức dạy
học theo lớp, theo nhóm nhỏ và cá nhân; hình thức dạy học ở lớp, ở phòng bộ
môn, ở bảo tàng, tại các di tích lịch sử…và HS cũng có thể nghe báo cáo, trao
đổi trực tiếp với các nhà văn, nhà phê bình, nói chuyện với các cựu chiến binh ...
Vì vậy, tổ chức dạy học theo nhóm là hình thức dạy mới – một trong
những hình thức thực hiện tốt nhất việc dạy học phát huy tính tích cực và tương
tác của HS. Với hình thức này, HS được lôi cuốn vào các hoạt động học tập, tiếp
thu kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự tổ chức hướng dẫn của giáo
viên (GV).Thông qua tổ chức học nhóm, GV kết hợp đánh giá kết quả học tập
của HS .
Từ hiệu quả thực tế nêu trên tôi chọn đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học
theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS”.
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
1. Mục đích:
Tìm hiểu định nghĩa dạy học Ngữ văn theo nhóm và cách thức tổ chức học
sinh làm việc theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở trường THCS.
________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

1

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

2. Nhiệm vụ:
Tác dụng của dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Vai trò của giáo viên trong dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Thực trạng và một số giải pháp.
III. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1. Đối tượng.
Đề tài nghiên cứu tổ chức dạy học theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở
trường THCS Hùng Vương.
2. Phạm vi nghiên cứu.
Lập kế hoạch dạy học Ngữ văn theo nhóm. Tổ chức dạy học Ngữ văn
theo nhóm như thế nào?
IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:
Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 8/2009 đến nay.
Thời gian thực hiện và hoàn thành đề tài :từ tháng 8/2009 đến tháng
1/2011.

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

2

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

B. NỘI DUNG
CHƯƠNGI: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.Cơ sở lí luận:
Lứa tuổi thiếu niên có vị trí quan trọng trong chu kì phát triển tâm lí của
trẻ, vì đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn nên có những biến
đổi về mặt giải phẫu sinh lí ( như thời kì tầm vóc lớn lên, chiều cao phát triển ,
giọng nói thay đổi ..) những thay đổi trong điều kiện sống, đặc biệt ở nhà trường,
thời kì này các em tiếp xúc với nhiều môn học, nhiều tri thức mớí, nhiều giáo
viên mới, mỗi môn học có phương pháp giảng dạy riêng phù hợp với đặc trưng
bộ môn. Mỗi giáo viên có một cách trình bày, có một phương pháp dạy riêng ,vì
vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của các em.
Tính tích cực của con người biểu hiện trong hoạt động, đặc biệt trong
những hoạt động của chủ thể. Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học.
Tích cực trong hoạt động học tập thực chất là tính tích cực , nhận thức, đặc trưng
ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh
tri thức. Học sinh sẽ thông hiểu và ghi nhớ những gì đã nắm được qua hoạt động
chủ động, nỗ lực của chính mình.
Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học
tập tích cực, trong đó học sinh được chia thành các nhóm nhỏ ( 2,4,6 em ) một
cách thích hợp. Trong nhóm, học sinh được thảo luận và hợp tác làm việc với
nhau. Dạy học theo nhóm, học sinh học tập thông qua giao tiếp, trao đổi, tranh
luận với nhau, chia sẻ và có cơ hội để diễn đạt ý nghĩ của mình, tìm tòi và mở

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

3

bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không chỉ dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của người thầy giáo. việc tổ chức dạy học theo nhóm đã được đưa vào nhà trường. Cơ sở thực tiễn: Thực tế trong vài ba năm gần đây.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ rộng suy nghĩ. 2. Thông qua hoạt động thảo luận nhóm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 4 . hướng dẫn kích thích và hỗ trợ học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. Tuy nhiên để phương pháp dạy học theo nhóm có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào Gv đứng lớp. Một thực tế cho thấy nhiều GV khi lên lớp đã tổ chức cho học sinh học theo nhóm nhưng có tiết thì thành công. ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ. Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học tích cực vì: Hoạt động thảo luận nhóm đã tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức học tập. vấn đề tổ chức dạy học theo nhóm cần được trao đổi để rút kinh nghiệm cho nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường THCS nói chung và ở trường THCS Hùng Vương nói riêng. qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. khẳng định hay bác bỏ. Còn giáo viên là người tổ chức các hoạt động gợi mở. có tiết thì chưa đem lại hiệu quả. Như vậy. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Nhờ thảo luận nhóm.

việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học theo nhóm đã đựoc GV sử dụng ngày càng thuần thục và tính hiệu quả của nó cũng rất là thuyết phục. Vì vậy. Trong thực tế.. Bằng kinh nghiệm thực tiễn.. hoặc có máy chiếu nhưng chưa có phòng học dành riêng cho máy chiếu nên chưa hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình dạy học bộ môn . việc tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới phương pháp. đặc biệt là nắm được kiến thức Ngữ văn về đất nước và con người Việt Nam . vẫn là hình thức phổ biến và thuận lợi nhất. tài liệu phục vụ giảng dạy môn Ngữ văn và đồ dùng trực quan ở các trường học trang bị còn thiếu nên giáo viên cần phải tự tìm tòi . Từ đó các em đã khắc sâu được bản sắc văn hoá tốt đẹp cùng với những biểu tượng về tình yêu quê hương đất nước. tự hào dân tộc cũng như đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” hay “thương người như thể thương thân”. trong đó có hình thức thảo luận nhóm. nhưng kết quả cuói cùng là đã làm ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . lòng tự tôn. Các trường học còn thiếu phương tiện hiện đại như máy chiếu để trình chiếu Power Point.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Qua nhiều năm giảng dạy ở trường THCS tôi nhận thấy học sinh đã hiểu được những vấn đề chung của môn Ngữ văn .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 5 . sáng tạo thêm để làm phong phú tiết dạy nên mất nhiều thời gian chuẩn bị . Từ năm 2002 đến nay. mỗi GV có một cách sử dụng hình thức dạy học theo nhóm cho riêng mình. vào tâm trí của mình.

Qua các tiết dự giờ của GV trường tôi cũng như các GV trường bạn ở các buổi thao giảng cụm. gắn kết hơn. tạo hứng thú học tập cho các em. Và cũng từ đó. thuần thục hơn với cách thức thảo luận nhóm. tự tin hơn khi trình bày một vấn đề trước tập thể. các em trở nên mạnh dạn. Từ thực tế trên. tuy nhiên mức độ linh hoạt và độ đột phá của nó thì vẫn còn hạn chế. tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp dạy học theo nhóm mà tôi đã từng áp dụng có hiệu quả để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. sự hợp tác để làm việc cũng đã làm cho quan hệ của các em trở nên gần gũi hơn. tôi nhận thấy hình thức này đã được nhiều GV quan tâm và sử dụng có hiệu quả.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 6 .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ cho giờ dạy .học Văn thêm sôi nổi. các em cũng đã ngày càng quen thuộc hơn. Về phía HS. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .

Xin được trình bày như sau: 1.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS. Bằng cách nói ra những điều đang suy nghĩ . được khuyến khích để trao đổi kinh nghiệm và được tạo cơ hội làm việc hợp tác với người khác. cách thức tổ chức hoạt động theo nhóm và vai trò của người GV khi sử dụng hình thức dạy học theo nhóm. người viết không có ý định chỉ ra phải sử dụng những cách thức nào trong hình thức dạy học theo nhóm mà chỉ có ý định giới thiệu với đồng nghiệp về những gì mà bản thân đã làm được trong giờ dạy học Ngữ văn dựa trên cơ sở nhận thức về tác dụng của hình thức tổ chức dạy học theo nhóm. đó là quá trình học sinh được tham gia một chuỗi các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. kiến thức và kỹ năng các em đã lĩnh hội và rèn luyện. Hoạt động nhóm đem lại cho học sinh cơ hội để sử dụng phương pháp. bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. mỗi người có thể hiểu rõ trình độ hiểu biết của mình về vấn đề đã nêu ra. Ở đề tài này. Với cách này.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 7 .TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: Hoạt động nhóm là một đặc điểm quan trọng. thấy mình học hỏi được những gì. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .

.......... .......... Sắc mặt hồng hào..... Thức ăn chỉ toàn đường cá.............. tập I) GV phát phiếu học tập cho các nhóm.............. theo mẫu của 4 từ CHỈ đồng âm đã được làm sẵn: 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3............... NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòng cho khách. Vd: .. phi Vd: ... thêu.......... Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác.................... Vd: kim......... Chỉ thêu.... đức.780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may........ PHI4 (ĐT): Rán của vua........ phù một số vật....... .... Vd: . SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật... Vd: .. Vd: .... . . thanh của tiếng Vd: Hoa khoe sắc...... Vd: Phi đao................... .... tỏi vương hầu.......... gram vàng.............. Việt................................. PHI 3 (ĐT)................. Vd: .. .. tìm tích các số...... (chiên) hành...... thái tử........... dược liệu ra hết đứt vật khác.. Vd: Làm lễ nạp .. bánh và Vd: ăn ở có nhân tính cơ bản nhằm thuận tiện......... phi..... Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ....... NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4 phận bên trong thương người........... cho thơm..... cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác.. PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): .. Vd: ...........Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Ví dụ: Tiết 44: Từ đồng âm (Ngữ văn 7... . kiếm . yêu cầu các nhóm chơi trò chơi bằng cách hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu: Em hãy điền vào những chỗ còn thiếu trong bảng.. trong bốn pháp Chỉ (QHT): hoàn cảnh của hạt....Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 8 ......... chất thuốc....... hợp....................... ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ................... Vd: Ngựa phi nước đại... .......... Chỉ Vd: Chỉ một mình........

.......... tìm tích các số.. sinh nhật bạn. NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4(QHT): phận bên trong g thương người... cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác......... SAO2 (DT): ......... . bánh và Vd: ăn ở có nhân. phong phú thì tổ đó thắng......... Vd: Nhân bánh... . hoàn cảnh của hạt...... . Vd: ...... Sao đúng Vd: Sao bạn không đi học? Vd: Cột nhà làm bằng gỗ sao....Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 9 . Vd: .. ............................ cho khách.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ SAO1(DT):Thiên .... các tổ cử người viết kết quả lên bảng........................ trong bốn pháp Chỉ Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ..................... NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòn Vd: Chỉ một mình........... kim... Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác.............. lấp lánh. phân biệt được từ Hán Việt với từ thuần Việt....... GV treo bảng phụ đã trình bày sẵn lên bảng để các em đối chiếu.. . SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như .. phân biệt được các sắc thái ý nghĩa của từ. dùng để hỏi về một điểm sáng . thêu.... tổ nào giải nghĩa từ và lấy ví dụ đúng. ........... 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3..... Thức ăn Vd: Chỉ đường chỉ toàn cá... gram vàng.... Vd: Hai nhân với Vd: Nhân ngày Nhân tế bào.. ..... Chỉ thêu............... có đức.. . SAO3 (ĐT): ................................ hợp.. mình tặng bạn bó ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ... Sau một thời gian quy định... qua đó rèn luyện cho HS kỹ năng giải nghĩa từ.. phù một số vật................780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may................... hai là bốn..... tính cơ bản nhằm thuận tiện.... nguyên văn.........

Hoa dược liệu ra hết đứt vật khác. sắc. ngựa) khí có đầu nhọn. SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật. -Tượng trưng cho chiếc cầu nối giữa một bên là hiện thực khổ đau đói rét với một bên là ước mơ hạnh phúc của cô bé nói riêng và con người nói chung.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 10 . Vd: Làm lễ nạp Vd: Ngựa phi Vd: Phi đao. nam. Vd: Trời nhiều bằng gỗ sao. như bản gì hoặc như thế Vd: Cột nhà làm gốc.Tượng trưng cho tinh thần nhân đạo của nhà văn. thái tử.21: Cô bé bán diêm ( Ngữ văn 8) Sau khi phân tích truyện và đi đến những kết luận ở phần Ghi nhớ. giáo viên tổ chức cho HS thảo luận nhóm: ? Hình dung lại câu chuyện. sao. . khoe chất thuốc. Kéo thuốc sắc.Tượng trưng cho cuộc đời ngắn ngủi của cô bé. hạnh phúc của cô bé. tỏi vương hầu.Tượng trưng cho khát vọng ấm no. cho thơm. . giống Vd: nào. Sao đúng Vd: Sao bạn nguyên văn. Cưa sắc. (ĐT): PHI4 Chạy PHI3 (ĐT): Rán của vua. phi Vd: Phi tỏi để xào nước đại. . lấp lánh. nhanh (dùng cho Phóng mạnh vũ (chiên) hành. SAO1(DT):Thiên Sắc Vd: Dao sắc. không đi học? Tiết 20. theo em những ngọn lửa diêm được miêu tả trong truyện có ý nghĩa gì ? Điền vào phiếu học tập những ý nghĩa có thể chấp nhận được. Sắc mặt hồng Vd: Vd: Thanh sắc. sắc thuốc bắc. thanh của tiếng Vd: Việt. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .. hào. phi. Dấu sắc.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): hoa. kiếm rau muống. SAO2 (DT): Một SAO3 (ĐT): Tạo SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như loại cây lấy gỗ ra nhiều bản mới dùng để hỏi về vật một điểm sáng quý hiếm.

tạo ra bầu không khí đoàn kết.. tìm hiểu những hình ảnh so sánh bất ngờ mà tác giả đã sử dụng để miêu tả bức tranh bình minh trên biển. HS nắm vững. tạo điều kiện cho các em học hỏi lẫn nhau. Ngữ văn 6: Khi dạy phần Mặt trời mọc trên biển Cô Tô . giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. Hoạt động nhóm cũng đồng thời giúp HS rèn luyện.. phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp. Ví dụ: Tiết 103. tính tích cực trên cơ sở hợp tác. giúp đỡ. khắc sâu kiến thức bài học. tin tưởng lẫn nhau trong học tập. kết hợp với kiến thức mới nên đã khám phá được những hình ảnh : “Mặt trời nhú lên dần dần. sinh động của nhà văn Nguyễn Tuân. diễn đạt kém…có điều kiện rèn luyện tập dượt để dần dần khẳng định mình trong sự hấp dẫn của hoạt động nhóm. Đây là cơ hội để HS sử dụng những kiến thức đã được tiếp nhận trong bài trước về kỹ năng miêu tả.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Thông qua hoạt động thảo luận nhóm như vậy.104: Cô Tô. “ Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 11 . làm tăng hiệu quả . Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn”. nhất là lúc phải giải quyết vấn đề gay cấn cần tới sự phối hợp của các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung.. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Tổ chức dạy học theo nhóm giúp HS nhút nhát. Hình thức dạy học theo nhóm góp phần hình thành và phát triển các mối quan hệ qua lại trong HS. thể hiện được khả năng dùng từ độc đáo. tạo thói quen học hỏi lẫn nhau: phát huy vai trò trách nhiệm. Có như vậy mới dần xoá bỏ thói quen thụ động ( ghi chép ) của các em. rồi lên cho kì hết. Đồng thời giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển đông”.

tuỳ mục đích và yêu cầu của vấn đề học tập. hiểu nhanh chóng nhiệm vụ. Khi hoạt động nhóm các thành viên trên cần: + Hướng vào nhau ( ngồi thành vòng tròn hoặc xung quanh bàn ). thu hút được nhiều ý kiến.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 12 . được giao nhiệm vụ cụ thể. + Thành viên khác: có nhiệm vụ tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm. + Báo cáo viên: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm. chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chia lớp học thành các nhóm nhỏ ( 2. Để thực hiện một tiết dạy học Ngữ văn có sử dụng hình thức hoạt động nhóm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Khi dạy học theo nhóm giáo viên có dịp tận dụng các kinh nghiệm. Các nhóm nhỏ ( 2-4 em) các em có nhiều cơ hội để thể hiện ý kiến của mình. CÁCH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM.6 em). ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Các nhóm lớn ( 6 em.4. Chúng ta cần phải biết cách chia nhóm. được duy trì ổn định hoặc thay đổi theo từng phần của tiết học. thống nhất ý kiến nhanh hơn và dễ quản lí hơn. nhiều kinh nghiệm và có khả năng hiểu đúng. sự sáng tạo của HS trong học tập. Nhóm: Gồm 2 dến 6 em. các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc lựa chọn chủ định. vì vậy phải phân công nhiệm vụ cho các em: + Trưởng nhóm: điều khiển hoạt động nhóm. Tuy nhiên nhóm cũng có hạn chế là khó đi đến quyết định thống nhất và giáo viên khó quản lí. chọn kiểu nhóm nào để phù hợp với điều kiện lớp bạn. *Cơ cấu nhóm: Để nhóm hoạt động có hiệu quả. 2. Trong nhóm có học sinh phải thay nhau đóng vai của các thành viên trên. + Thư kí: ghi chép kết quả hoạt động của nhóm sau khi đã thống nhất. Vớí loại nhóm này. tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm niềm tin lớn nhất về kết quả làm việc vì có nhiều khả năng tìm câu hỏi đúng). các thành viên phải biết rõ nhiệm vụ của mình.

khá. tên các anh hùng …để chia nhóm. Ngữ văn 9 : Gv cho HS vẽ sơ đồ cấu tạo từ tiếng Việt và nhận xét sơ đồ này? Giáo viên chia 4 em một nhóm. Tb. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Việc chia nhóm nhiều hay ít HS là do GV yêu cầu và quyết định. GVcó thể chia nhóm nhỏ có từ hai HS trở lên.Nhóm cùng trình độ ( gồm các em có cùng khả năng học tập như nhau). + Từng thành viên sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình. các nhóm báo cáo kết quả. Các em có cùng biểu tượng vào một nhóm để tạo ra sự ngẫu nhiên và thoải mái cho học sinh. . . hoa hồng.Chia nhóm biểu tượng: GV có thể dùng các biểu tượng: hình tam giác. Ví dụ: Dạy tiết 49: Tổng kết từ vựng.Chỉ định: Giáo viên lần lượt đọc tên học sinh vào từng nhóm. nhận xét từng nhóm. yếu) . * Cách chia nhóm Trong giờ lên lớp. + Đảm bảo thời gian. các loại qủa.Chia từng cặp: Giáo viên chỉ định hai học sinh ngồi gần nhau làm việc. thảo luận để có ý kiến thống nhất. + Trao đổi. * Xuất hiện nhiều kiểu nhóm gồm: . Cách này thường diễn ra ngay sau khi học sinh làm việc cá nhân. + Tuân theo sự điều khiển của từng nhóm trưởng. . tuỳ theo mục tiêu của từng hoạt động.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 13 . GV bổ sung.Nhóm nhiều trình độ ( trong đó có học sinh giỏi.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Chăm chú lắng nghe người khác phát biểu. Sau đây là một số cách chia nhóm đang được giáo viên áp dụng: . yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ và nhận xét.Gọi ngẫu nhiên: tuỳ theo mục đích chia nhóm giáo viên có thể chia nhóm thích hợp ( từ số 1 đến số 6…rồi quay trở lại ).

Tạo bầu không khí vui vẻ. giúp đỡ lẫn nhau và có trách nhiệm với công việc chung. Chọn kiểu nhóm phù hợp với yêu cầu thảo luận. tránh trường hợp chỉ có trưởng nhóm và thư kí hoạt động của từng nhóm.Giá trị nội dung: + Tô đậm thêm nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò làm vợ. Mọi thành viên tích cực tham gia các hoạt động nhóm và sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . cởi mở thoải mái trong học tập. Ví dụ: Ngữ văn 9.17: “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ: Những giá trị về nội dung và nghệ thuật của chi tiết cái bóng ? Sau khi đại diện của các nhóm trình bày các phương án trả lời của nhóm mình. không phụ thuộc vào lực học).Nhóm cùng sở thích ( gồm các em có cùng sở thích ).Nhóm cùng nhu cầu học tập. . + Là ẩn dụ cho số phận mỏng manh của người phụ nữ trong chế độ phong kiến nam quyền. bổ sung kế hoạch tổ chức các hoạt động của mình có hiệu quả. Tiết 16. trao đổi một cách thoải mái trước khi đi đến thống nhất ý kiến chung của toàn nhóm. Thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh. giúp các em tự tin hơn trong thảo luận. Trong các kiểu nhóm trên kiểu 1 và kiểu 2 được sử dụng nhiều hơn. cùng hợp tác. Muốn nhóm hoạt động có hiệu quả tốt cần có những điều kiện thiết yếu sau: Các thành viên trong nhóm đều hiểu biết công việc của nhóm và của bản thân.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ .Nhóm tình bạn (gồm các em kết bạn với nhau. Tính hiệu quả của nhóm trong dạy học là thước đo chất lượng của hình thức dạy học theo nhóm. . GV sẽ chỉ cho các em thấy rõ: .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 14 . làm mẹ. cùng tranh luận. Hoạt động nhóm chỉ có ý nghĩa và tác dụng thiết thực khi nhóm hoạt động có hiệu quả.

Vì sao như vậy ? Với câu hỏi thảo luận này. Tiết 58. Tiết 121. “ánh trăng” là ánh sáng của sự nhắc nhở về lẽ sống. Ngữ văn 9. tạo nên chiều sâu tư tưởng của bài thơ.Giá trị nghệ thuật: + Tạo nên nghệ thuật thắt nút. chỉ có câu cuối cùng là sử dụng “ánh trăng`”. giá trị nhân đạo của tác phẩm: Một khi đã đánh mất niềm tin. Bài thơ có tên là “ánh trăng” nhưng ở các khổ thơ trên tác giả đều viết “vầng trăng”. hạnh phúc chỉ là một cái bóng hư ảo. tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. kết tinh đẹp nhất của vầng trăng. trầm lắng. “Ánh trăng” của Nguyễn Duy: Phần củng cố: Bài thơ có nhan đề là “Ánh trăng” trong khi đó xuyên suốt các khổ thơ tác giả đều dùng từ “vầng trăng”. + Tạo nên vẻ đẹp lung linh cho tác phẩm với một klết thúc tưởng như có hậu nhưng lại càng nhấn mạnh hơn bi kịch của người phụ nữ. GV sẽ nêu yêu cầu: Cần đọc bài thơ với giọng điệu nhẹ nhàng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Xuất hiện ở cuối tác phẩm: khắc hoạ giá trị hiện thực. mở nút để tạo mâu thuẫn bất ngờ và hợp lí cho cốt truyện. Ngữ văn 9 ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Tiết 23: “Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh” của Phạm Đình Hổ. tạo sự hoàn chỉnh.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 15 . thoáng chút suy tư. Ngữ văn 9. “Sang thu” của Hữu Thỉnh: Bài thơ có gì đặc biệt về giọng điệu và cách ngắt nhịp? Cần phải đọc bài thơ như thế nào để thể hiện được giọng điệu và cách ngắt nhịp ấy? Với câu hỏi này. chỉ đến khổ cuối mới xuất hiện từ “vầng trăng”. + Tạo kịch tính. Gv sẽ “có cớ” để chốt lại ý cả toàn bài thơ với một lời bình ấn tượng: Vầng trăng là biểu tượng của cuộc sống đẹp. chặt chẽ cho cốt truyện. Qua đó. HS sẽ bước đầu chỉ ra được sự đặc biệt trong giọng điệu và cách ngắt nhịp của bài thơ:Tiết tấu chậm rãi. “Ánh trăng” chính là sự quy tụ. giọng điệu nhẹ nhàng và có những câu đọc liền không ngắt nhịp. . đồng thời nâng vẻ đẹp của bài thơ lên đến đỉnh điểm.

các nhóm khác bổ sung. + Tuỳ bút chịu ảnh hưởng của tự sự trung đại: thiên về kể việc. thể hiện một cách tinh tế cảm xúc cá nhân với một bút pháp hoc mĩ giàu chất tưởng tượng và biện pháp tu từ. Nhóm nhỏ: khoảng 2 đến 4 em nhóm nhỏ có nhiều hoạt động linh hoạt và ra quyết định nhanh. giáo viên ra bài tập củng cố cho học sinh: So với những bài tuỳ bút hiện đại đã học như “Mùa xuân của tôi”. Để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt kết quả cao.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Sau khi phân tích tác phẩm và hướng dẫn học sinh làm bài tập luyện tập. em thấy tuỳ bút này có điểm gì khác biệt ? Học sinh nhận nhiệm vụ. Nhóm lớn: Khoảng 6 em với nhóm lớn các thành viên hiểu nhiệm vụ nhanh chóng và rõ ràng hơn. Gv cho các em hoạt động nhóm bằng việc làm bài tập sau : ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . giáo viên quản lí củng thuận lợi. Ngữ văn 9. nhưng với thể loại nhóm này lại tận dụng ít kinh nghiệm hơn nhóm lớn. lời văn khách quan. “Sài Gòn tôi yêu”. đề xuất các phương án trả lời. đậm chất trữ tình.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 16 . Lập nhóm: các nhóm trình bày . không độc thoại nội tâm. nhớ lại kiến thức cũ. Trên cơ sở các phương án trả lời của học sinh. chúng ta cần phải chia nhóm dựa trên những hiểu biết sau: Nhóm là một tổ chức gồm 2 đến 6 em. tập 1). “Một thứ quà của lúa non: Cốm” (Lớp 7. thu hút được nhiều kinh nghiệm hơn. giáo viên chốt ý và kết luận: + Tuỳ bút hiện đại được viết theo dòng cảm xúc của tác giả. Ví dụ: Khi dạy tiết 18: Xưng hô trong hội thoại. Ngôn ngữ văn đậm sắc thái biền ngẫu. nhưng cũng có hạn chế ở chổ ít thành viên có cơ hội thể hiện ý kiến của mình và việc ra quyết định cũng chậm hơn. Nhóm không nên có số lượng lớn vì như vậy các thành viên không có cơ hội để thể hiện ý kiến của mình và bạn khó quản lí. không bàn bạc.

Giáo viên chia 6 em thành một nhóm hoạt động này tương ứng với nhóm thuyết trình ( bao gồm các đối tượng học sinh Giỏi . dẫn tới tự ti và hạn chế sự phát triển. Chú ý đến đặc điểm của mỗi loại nhóm. trung bình . tự hạ mình vì là kẻ yếu thế. có thể xảy ra hiện tượng những học sinh yếu bị chế diễu. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Phụ thuộc vào nhiệm vụ quá khó hoặc quá dễ.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Đọc lại đoạn đối thoại giữa chị Dậu và bọn Cai lệ trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”. không để mất thời gian. chỉ ra các từ ngữ xưng hô của chị Dậu với bọn cai lệ để thấy được ý nghĩa của những từ ngữ xưng hô đó? Từ xưng hô Ý nghĩa Cháu . Sau khi các em hoạt động nhóm giáo viên gọi một nhóm lên bảng điền vào bảng phụ . Trong nhóm nhiều trình độ.mày đè nén đã vùng lên phản kháng. Ở nhóm cùng trình độ. yếu ) * Lưu ý: Khi chọn kiểu nhóm và chia nhóm cần nhanh gọn.ông Tôi . giỏi. GV kết luận và dùng đáp án giáo viên chuẩn bị sẵn trên bảng phụ sau để học sinh so sánh kết quả của nhóm mình đã làm . giỏi tham gia hoạt động. Sự điều khiển của nhóm do nhóm trưởng tổ chức. Từ xưng hô Cháu .ông Ý nghĩa Thể hiện sự nhẫn nhục.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 17 . các em học sinh yếu có thể có nhiều cơ hội học hỏi được các em khá. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp chỉ có các em khá. khá . Điều này xảy ra khi các em thiếu hứng thú học tập và tổ chức hoạt động của nhóm không hợp lí.ông Tôi . Thể hiện sự thay đổi thái độ và hành vi ứng xử khi bị Bà .ông Bà . còn các em ít hoặc không tham gia. Gọi HS nhận xét từng nhóm.mày Bài tập trên tực hiện với nhóm 6 hs. Thể hiện sự phản kháng của người phụ nữ nông dân đã bị dồn nén đến bước đường cùng.

Tiết 29-30: “Chiếc lá cuối cùng” của Ô-Hen-Ri.mặt hạn chế.Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá cuối cùng được thể hiện ở những điểm nào ? . mặt yếu của mỗi nhóm. các kĩ năng sư phạm. hướng dẫn các hoạt động gợi mở. mở rộng hơn. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. khuyến khích và hỗ trợ việc học của học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. vai trò của người giáo viên có sự thay đổi cơ bản: Thiết kế và tạo môi trường cho phương pháp dạy học tích cực. 3. trình bày được các quan điểm của mình. trao đổi và đi đến thống nhất. các nhóm sẽ cử đại diện trình bày các câu hỏi trên theo một số ý cơ bản sau: - Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . hướng dẫn. giáo viên tổ chức cho các em thảo luận những câu hỏi gợi mở đã được dự kiến từ trước: . Thực hiện kế hoạch bài học khác với hoạt động dạy học trước đây.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 18 . Thông qua việc tổ chức hoạt động nhóm. Ví dụ: Ngữ văn 8. bao gồm các kỹ năng có liên quan tới việc đưa ra các hình thức hoạt động. hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động và phát triển kỹ năng phản ánh.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Vì vậy cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm phải linh hoạt nhằm phát huy mặt mạnh. vô tư và tuyệt đối”? Vì sao? Qua thời gian bàn bạc.Nghệ thuật đặc sắc đảo ngược tình huống hai lần gây bất ngờ và sự hấp dẫn đặc biệt cho truyện ngắn này là ở đâu? .Nhân vật nào trong truyện là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. sau khi cho học sinh trả lời câu hỏi “ Vì sao Ô-Hen-Ri lại chọn cách kết thúc tác phẩm bằng việc khép lại cuộc đời của cụ Bơ-Men ?” kết hợp với việc giảng bình giá trị nghệ thuật của tác phẩm. bằng ngôn ngữ của mình. dạy học theo hình thức chia nhóm. trong đó giáo viên là người tổ chức.

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Lần thứ nhất: Giôn-xi bị bệnh sưng phổi nặng.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 19 . Như vậy. Hãy bắt đầu giao cho các nhóm công việc dễ trước và hãy hướng dẫn. tùy từng nội dung bài học để định ra nội dung hoạt động nhóm.để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt được kết quả cao thì vai trò của giáo viên khi tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm là vô cùng quan trọng. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Tùy từng tiết học. không nhất thiết tiết nào cũng hoạt động nhóm. tỉ mỉ. vô tư và tuyệt đối”. ngược lại nếu tổ chức hoạt động một cách hình thức. + Mặt trái: cứu sống Giôn-xi. tưởng là sẽ chết nhưng sau đó lại được cứu sống. - Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá. + Mặt trái: giết chết cụ Bơ-men. và hơn thế nữa là hôm sau phải lìa bỏ cuộc sống để đi đến một nơi “xa xôi và bí ẩn”. Bởi lẽ: Việc tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm sẽ đem lại kết quả cao khi giáo viên biết phương pháp tổ chức. tưởng là sẽ còn sống được lâu nhưng sau đó lại chết rất nhanh vì bệnh sưng phổi. Bởi vì: cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng không phải để đi tham dự triển lãm nghệ thuật. . + Lần thứ hai: cụ Bơ-men tuy tuổi đã cao nhưng rất khoẻ mạnh. Để hoạt động có hiệu quả giáo viên phải giữ vai trò chủ đạo. cụ chỉ vẽ chiếc lá với ước muốn cứu sống được Giôn-xi.Cụ Bơ-men chính là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. cụ đã phải đứng suốt đêm trong gió bão. dù để có được bức vẽ ấy. GV là người hướng dẫn hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. chiếu lệ thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng học tập của học sinh. giao việc cụ thể. phải biết giao việc cho nhóm và cho từng học sinh. rõ ràng cho nhóm và cho từng cá nhân.

đã có thể gọi thành tên. vừa nâng cấp nó lên như một sự cất cánh cả về lẽ sống lẫn tâm hồn để trở thành bay bổng. Câu thơ chỉ có một từ. vừa thân mật và thiêng liêng. bài thơ có cái mới về hình thức. GV yêu cầu học sinh trình bày: Trong sự vận động của mạch thơ ở đoạn một. hỏi khi chưa thật hiểu về một vấn đề nào đó. Rồi sau đó. nhóm khác nhận xét. Tạo bầu không khí làm việc vui vẻ. vừ miêu tả vừa khơi gợi đến những gì sâu sắc nhất. trong khi các nhóm báo cáo. từ Đồng chí đánh dấu một khái niệm từ chỗ chưa rõ nét đến chỗ đã định hình. em thấy tác giả đã đổi mới như thế nào? Gv sẽ gợi ý. Ví dụ: Tiết 47: “Đồng chí” của Chính Hữu. nó loại bỏ mọi yếu tố phụ gia thường lệ. đề xuất thắc mắc. khuyến khích học sinh chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. Cảm xúc đã được kết tinh.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ GV là người tổ chức điều khiển hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. mà hội tụ bao nhiêu tình cảm. Hoạt động 2: Cùng với cái mới về nội dung. Riêng về mặt kết cấu và thể thơ. cái được gọi thành tên ấy vừa soi sáng cho cái đã có. Câu hỏi GV đưa ra cốt để học sinh tự mình liên hệ giữa kiến thức mới với kiến thức cũ và kinh nghiệm sống của bản thân để giải quyết. Ngữ văn 9 GV hướng các em thảo luận nhóm 2 hoạt động cụ thể: Hoạt động 1: Trong đoạn thơ thứ nhất của bài thơ có một câu thơ đặc biệt vì chỉ có một từ duy nhất: Đồng chí. thân thiện giúp học sinh tự tin hơn trong hoạt động thảo luận. dẫn dắt các em hoàn thành bài tập này qua việc chốt lại một số ý sau đây: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 20 . Câu thơ ấy có vai trò như thế nào trong bài thơ? GV chia nhóm (mỗi nhóm 4 em) các em báo cáo.

không gói lại ý thơ. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Những câu hỏi trên giáo viên có thể sử dụng cho nhóm 2. những dư âm tiếp nối.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Về kết cấu: Trong nhiều bài thơ xưa. Kết quả thực nghiệm.4 hoặc 6 HS. về số chữ trong câu đã tạo nên một hình thức biểu hiện mới. Từ Thơ mới trở đi. kết bài thường là đóng lại. Thể thơ ấy đã phá vỡ cấu trúc cân đối và cả niêm luật cũ của Thơ Đường. Kết thúc một bài thơ khẩu khí thường là một tuyên ngôn. Ba câu cuối của bài “Đồng chí” đi theo hướng ấy. Với phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm tôi đã tiến hành bằng các phương pháp dạy học khác nhau ở 2 lớp 9A và 9B: 9A thực nghiệm theo phương pháp dạy học theo nhóm . bài thơ thường có kết cấu mở. kết thúc một bài thơ trữ tình lại thường là một nỗi niềm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 21 . C. Câu cuối không đóng lại. KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I. Sự không hạn định về số câu trong bài. + Về thể thơ: Bài thơ viết theo thể tự do.có thể nhiều nhóm cùng thảo luận một nội dung . Nó tạo cho người đọc những liên tưởng nhiều chiều.

6 số 9A 9B 35 35 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 16 45.1 14 40.Biết vận dụng kiến thức đã học.. có ý thức giúp đỡ lẫn nhau . phát vấn . II.7 6 17.5 Trên TB SL % 40 100 39 94.5 6 15 32 80 1 2.2 Về mặt kĩ năng : Học sinh đã thành thạo trong việc học tập theo nhóm .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 9B tổ chức theo phương pháp nêu vấn đề . Kết quả như sau : Năm học 2009-2010 Lớp Sỹ Giỏi SL % 10 28.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 22 . Các thành viên đã thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm và ngược lại . tình yêu quê hương đất nước .0 2 5. Thông qua hoạt động nhóm các em đã tự đánh giá năng lực của bản thân đồng thời học hỏi ở bạn bè trong nhóm . Về mặt thái độ tình cảm : Thể hiện được tinh thần đoàn kết trong học tập .5 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 30 75 5 12.7 Trên TB SL % 35 100 33 94.2 Học kì I – Năm học 2010-2011 Lớp Sỹ số 9A 9B 40 40 Giỏi SL % 5 12. Bài học kinh nghiệm: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ..6 3 8. đã đọc tham khảo vào giải quyết yêu cầu nội dung thảo luận . thể hiện rõ thái độ tình cảm . từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước mai sau .7 9 25. các thành viên trong nhóm thành thạo với công việc tổ trưởng phân công.5 1 2.

hiểu được bản sắc năn hoá dân tộc một cách sâu sắc . nhất là câu hỏi gợi mở nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ ở mức độ cao hơn.Cần chú ý chuẩn bị kĩ các phiếu học tập với đầy đủ các dạng câu hỏi. vì vậy giáo viên cần vận dụng phương pháp phù hợp khai thác nội dung sách Giáo khoa kết hợp với những mẩu chuyện tư liệu. để hiệu quả của quá trình dạy . nhiệm vụ sẽ giao cho các nhóm hoạt động. cũng có thể đó là những câu hỏi thông báo ở ngay trong mỗi phần bài học nhưng tất cả đều phải được chuẩn bị từ trước.. sử dụng triệt để phương tiện dạy học hay tổ chức cho các em tham quan . thời gian cho các nhóm trình bày ( nếu có ). từ đó các em có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Môn học Ngữ văn là một bộ môn cần tạo cho các em các biểu tượng điển hình. sâu hơn. các tình huống có thể xảy ra và khả năng giải quyết các vấn đề thảo luận của học sinh. các giai thoại .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 23 . Đối với giáo viên: 1. . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Để làm được điều đó thì việc kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học . chúng ta cần lập kế hoạch bài dạy một cách kỹ càng chu đáo.. tôi rút ra được một số kinh nghiệm trong việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm như sau: 1. Có thể đó là những câu hỏi thảo luận đòi hỏi thông tin trên diện rộng và sâu phải thông báo từ cuối tiết học trước để HS chuẩn bị ở nhà. Trên cơ sở những gì đã áp dụng.học văn được cải thiện nhiều hơn là điều rất cần thiết. lập kế hoạch hoạt động của thầy và trò. số lượng nhóm.. các danh lam thắng cảnh . chuẩn bị bài chu đáo. giúp các em tiếp thu bài tốt . thời gian cho các hoạt động.. tìm hiểu các di tích lịch sử. Nghiên cứu. chúng ta cần: . các nhóm giải quyết một nhiệm vụ hay mỗi nhóm giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. học trên thực tế .1.Dự kiến: Cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm. Ngoài việc xác định mục tiêu cụ thể. qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước . * Lập kế hoạch bài dạy: Để tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm.

theo dõi. loại dành cho một số đối tượng bình thường. 1. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . hợp tác giữa thầy và trò. Thông qua những thông tin này. Chú trọng việc tiếp nhận thông tin phản hồi: Trong quá trình dạy học theo nhóm. loại dành cho một số đối tượng khá . giúp học sinh tự tin trong học tập. Nhóm học tập do giáo viên phân chia có khi phải có đủ các đối tượng để các tiết học được học sinh thực hiện nhanh. 1.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . giám sát chặt chẽ các nhóm để kịp thời giúp đỡ các nhóm giải quyết vấn đề. Ở những trường học có máy chiếu Power Point thì giáo viên cần chọn những hình ảnh chọn lọc. trò với trò trong môi trường học tập an toàn. cũng có khi phải chia ra hai loại.giỏi. Đặc biệt còn chuẩn bị các đồ dùng và phương tiện có liên quan đến hoạt động như giấy khổ to.3. tranh ảnh… * Một yêu cầu nữa cũng rất quan trọng là việc phân loại đối tượng HS trong khi tổ chức thảo luận sẽ giúp GV chủ động hơn khi tiến hành tổ chức cho các em thảo luận. bạn có thể đánh giá được kết quả học tập của các em và kịp thời uốn nắn. tham khảo thêm trên mạng để lấy tư liệu . bút dạ.Chuẩn bị chu đáo đồ dùng và thiết bị dạy học. Từ đó tạo dựng được mối quan hệ thân thiện. câu hỏi thảo luận nhóm được chuẩn bị sẵn trên các Slide để quá trình dạy thuận lợi và hiệu quả . GV có thể tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ nhóm hoặc đại diện nhóm lên trình bày trước lớp.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 24 . bổ sung kiến thức và cũng có thể bày tỏ sự phấn khởi về những gì đã “học” được từ những phát hiện sáng tạo của các em. nhằm tạo không khí phấn khởi. băng dính.2. Rèn luyện khả năng bao quát. trực tiếp giải đáp khi có ý kiến thắc mắc của nhóm cũng như phát hiện các nhóm hoạt động chưa có hiệu quả để kịp thời uốn nắn và điều chỉnh hoặc động viên khuyến khích và kịp thời khen ngợi. quán xuyến lớp: Khi hoạt động nhóm giáo viên cần quan sát.

học sinh được khuyến khích thảo luận. Tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động nhóm: GV nhận xét về kỹ năng. được trao đổi. Đối với học sinh: . có trách nhiệm. KẾT LUẬN Tổ chức dạy học theo nhóm là một trong những hình thức dạy học phát huy tốt tính tích cực và tương tác của học sinh. Để thu hút HS. để có được điều đó. 1.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 1. thái độ làm việc. 2. Hay nói cách khác là cần phải có cái tâm và cái tầm thực sự.Cần phải nghiên cứu bài kĩ lưỡng để định hình được nội dung kiến thức và những vấn đề có thể sẽ được giao thảo luận trong tiết học.Cần tỏ rõ trách nhiệm của mình qua việc chuẩn bị những câu hỏi thảo luận GV giao về nhà tìm hiểu trước thông tin. với từng bài giảng.4. tận tuỵ với HS.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 25 .5. nhiệt tình và sôi nổi. Mà. chia sẻ với nhau Các ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . . để HS yêu thích học tập bộ môn Ngữ văn đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc được kiến thức Ngữ văn để tìm được những vấn đề cần tổ chức thảo luận thực sự “có vấn đề”. D. kết quả… của từng nhóm nhằm giúp các em ngày càng thuần thục hơn với yêu cầu thảo luận. tâm huyết. GV phải thực sự nhiệt tình. Nhiệt tình.Phải rèn luyện tính tích cực và tinh thần phối hợp trong quá trình thảo luận.Với hình thức này. hợp tác với nhau. . công nhận ý kiến của mình là đúng. tự tin khi đưa ra ý kiến của cá nhân và biết hướng tập thể vào ý kiến cá nhân của mình. qua quá trình tham gia thảo luận nghiêm túc.

chúng ta có điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá HS. Người viết Chu Ngọc Thanh NHẬN XÉT CỦA HĐKH TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . giúp công tác dạy học bộ môn Ngữ văn ở trường THCS ngày càng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ! Ia Grai.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 26 . bạn bè tự đánh giá lẫn nhau. kiến thức. rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để đề tài này được hoàn thiện và có tính khả thi cao hơn. giúp các em tự đánh giá kết quả học tập của mình trong nhóm .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ em có cơ hội sử dụng phương pháp. Bằng cách đó. kĩ năng mà các em đã học tập được để vận dụng vào trong thảo luận. chọn lựa những nội dung phù hợp với hoạt động nhóm để thiết kế chương trình học tập cho các em. vì vậy. học sinh được lôi cuốn vào các hoạt động của bạn bè dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trong quá trình làm đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. đánh giá . ngày 10/01/2010. đồng thời thực hiện tốt mục tiêu đổi mới phương pháp kiểm tra. Đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS” đã góp phần tạo hứng thú yêu thích học tập bộ môn của học sinh. Dạy học theo nhóm đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị kĩ lượng kiến thức.

NHẬN XÉT CỦA HĐKH PHÒNG GD&ĐT IAGRAI …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 2007 .Lê Minh Thu .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 27 .Nguyễn Thị Thuý. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê A . Dạy học Ngữ văn 9 theo hướng tích hợp. NXB ĐHSP.

MỤC LỤC ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Sách giáo viên Ngữ văn 6.8.lớp 8.9 .Đỗ Kim Hồi. 2005. NXBGD năm 1995.7. Ngữ văn 9 từ tiếp nhận đến thục hành.Phan văn Hạc.Nguyễn Văn Đường.7. NXB Giáo dục. NXB Giáo dục. . .8. NXB Hà Nội. .Vui học tiếng Việt. 2006.Phương pháp dạy học Ngữ văn .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 28 .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ [2] Nguyễn Thế Truyền. Thiết kế bài giảng Ngữ văn THCS .tâm lý học.Sách giáo khoa Ngữ văn 6. 2004.9 .

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II. IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: B.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ A.TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. CƠ SỞ LÍ LUẬN II. Đối tượng nghiên cứu. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Mục đích 2/ Nhiệm vụ III. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Thực trạng: b. 3. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN. 4/ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP a. 1.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 29 . NỘI DUNG I. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM.TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: 2. Phạm vi nghiên cứu. Giải pháp C. 1. PHẦN MỞ ĐẦU I.

Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 30 .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .