Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS

___________________________________________________________________________
_

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Môn Ngữ văn ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh (HS) có được
những kiến thức cơ bản, cần thiết về văn học dân tộc và văn học thế giới; góp
phần hình thành ở HS thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất
nước truyền thống dân tộc, tinh thần cách mạng; bồi dưỡng các năng lực tư duy,
hành động và thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống xã hội. Cũng bởi thế mà
phương pháp và hình thức dạy học môn Ngữ văn rất phong phú, đa dạng; bao
gồm cả các phương pháp hiện đại như: thảo luận nhóm, đóng vai nhân vật, giải
quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống,dự án, hợp tác …) và các phương pháp
truyền thống như: trực quan, đàm thoại, kể chuyện …; bao gồm cả hình thức dạy
học theo lớp, theo nhóm nhỏ và cá nhân; hình thức dạy học ở lớp, ở phòng bộ
môn, ở bảo tàng, tại các di tích lịch sử…và HS cũng có thể nghe báo cáo, trao
đổi trực tiếp với các nhà văn, nhà phê bình, nói chuyện với các cựu chiến binh ...
Vì vậy, tổ chức dạy học theo nhóm là hình thức dạy mới – một trong
những hình thức thực hiện tốt nhất việc dạy học phát huy tính tích cực và tương
tác của HS. Với hình thức này, HS được lôi cuốn vào các hoạt động học tập, tiếp
thu kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự tổ chức hướng dẫn của giáo
viên (GV).Thông qua tổ chức học nhóm, GV kết hợp đánh giá kết quả học tập
của HS .
Từ hiệu quả thực tế nêu trên tôi chọn đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học
theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS”.
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
1. Mục đích:
Tìm hiểu định nghĩa dạy học Ngữ văn theo nhóm và cách thức tổ chức học
sinh làm việc theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở trường THCS.
________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

1

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

2. Nhiệm vụ:
Tác dụng của dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Vai trò của giáo viên trong dạy học Ngữ văn theo nhóm.
Thực trạng và một số giải pháp.
III. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1. Đối tượng.
Đề tài nghiên cứu tổ chức dạy học theo nhóm đối với môn Ngữ văn ở
trường THCS Hùng Vương.
2. Phạm vi nghiên cứu.
Lập kế hoạch dạy học Ngữ văn theo nhóm. Tổ chức dạy học Ngữ văn
theo nhóm như thế nào?
IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:
Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 8/2009 đến nay.
Thời gian thực hiện và hoàn thành đề tài :từ tháng 8/2009 đến tháng
1/2011.

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

2

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS
___________________________________________________________________________
_

B. NỘI DUNG
CHƯƠNGI: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.Cơ sở lí luận:
Lứa tuổi thiếu niên có vị trí quan trọng trong chu kì phát triển tâm lí của
trẻ, vì đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn nên có những biến
đổi về mặt giải phẫu sinh lí ( như thời kì tầm vóc lớn lên, chiều cao phát triển ,
giọng nói thay đổi ..) những thay đổi trong điều kiện sống, đặc biệt ở nhà trường,
thời kì này các em tiếp xúc với nhiều môn học, nhiều tri thức mớí, nhiều giáo
viên mới, mỗi môn học có phương pháp giảng dạy riêng phù hợp với đặc trưng
bộ môn. Mỗi giáo viên có một cách trình bày, có một phương pháp dạy riêng ,vì
vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của các em.
Tính tích cực của con người biểu hiện trong hoạt động, đặc biệt trong
những hoạt động của chủ thể. Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học.
Tích cực trong hoạt động học tập thực chất là tính tích cực , nhận thức, đặc trưng
ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh
tri thức. Học sinh sẽ thông hiểu và ghi nhớ những gì đã nắm được qua hoạt động
chủ động, nỗ lực của chính mình.
Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học
tập tích cực, trong đó học sinh được chia thành các nhóm nhỏ ( 2,4,6 em ) một
cách thích hợp. Trong nhóm, học sinh được thảo luận và hợp tác làm việc với
nhau. Dạy học theo nhóm, học sinh học tập thông qua giao tiếp, trao đổi, tranh
luận với nhau, chia sẻ và có cơ hội để diễn đạt ý nghĩ của mình, tìm tòi và mở

________________________________________________________________________
_
GV : Chu Ngọc Thanh - Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai

3

Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học tích cực vì: Hoạt động thảo luận nhóm đã tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh kiến thức học tập.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 4 . Thông qua hoạt động thảo luận nhóm. khẳng định hay bác bỏ.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ rộng suy nghĩ. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . hướng dẫn kích thích và hỗ trợ học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ. vấn đề tổ chức dạy học theo nhóm cần được trao đổi để rút kinh nghiệm cho nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường THCS nói chung và ở trường THCS Hùng Vương nói riêng. Như vậy. qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Một thực tế cho thấy nhiều GV khi lên lớp đã tổ chức cho học sinh học theo nhóm nhưng có tiết thì thành công. việc tổ chức dạy học theo nhóm đã được đưa vào nhà trường. Nhờ thảo luận nhóm. Tuy nhiên để phương pháp dạy học theo nhóm có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào Gv đứng lớp. Cơ sở thực tiễn: Thực tế trong vài ba năm gần đây. có tiết thì chưa đem lại hiệu quả. bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không chỉ dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của người thầy giáo. Còn giáo viên là người tổ chức các hoạt động gợi mở. 2.

lòng tự tôn. Từ năm 2002 đến nay.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Qua nhiều năm giảng dạy ở trường THCS tôi nhận thấy học sinh đã hiểu được những vấn đề chung của môn Ngữ văn . vẫn là hình thức phổ biến và thuận lợi nhất. việc tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới phương pháp. việc sử dụng hình thức tổ chức dạy học theo nhóm đã đựoc GV sử dụng ngày càng thuần thục và tính hiệu quả của nó cũng rất là thuyết phục. trong đó có hình thức thảo luận nhóm..Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 5 . đặc biệt là nắm được kiến thức Ngữ văn về đất nước và con người Việt Nam . tự hào dân tộc cũng như đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” hay “thương người như thể thương thân”. Trong thực tế. mỗi GV có một cách sử dụng hình thức dạy học theo nhóm cho riêng mình. Bằng kinh nghiệm thực tiễn. tài liệu phục vụ giảng dạy môn Ngữ văn và đồ dùng trực quan ở các trường học trang bị còn thiếu nên giáo viên cần phải tự tìm tòi . Vì vậy. vào tâm trí của mình.. nhưng kết quả cuói cùng là đã làm ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . hoặc có máy chiếu nhưng chưa có phòng học dành riêng cho máy chiếu nên chưa hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình dạy học bộ môn . Từ đó các em đã khắc sâu được bản sắc văn hoá tốt đẹp cùng với những biểu tượng về tình yêu quê hương đất nước. sáng tạo thêm để làm phong phú tiết dạy nên mất nhiều thời gian chuẩn bị . Các trường học còn thiếu phương tiện hiện đại như máy chiếu để trình chiếu Power Point.

Từ thực tế trên.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ cho giờ dạy . Và cũng từ đó.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 6 . gắn kết hơn. tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp dạy học theo nhóm mà tôi đã từng áp dụng có hiệu quả để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. tuy nhiên mức độ linh hoạt và độ đột phá của nó thì vẫn còn hạn chế. tạo hứng thú học tập cho các em. Về phía HS.học Văn thêm sôi nổi. các em trở nên mạnh dạn. Qua các tiết dự giờ của GV trường tôi cũng như các GV trường bạn ở các buổi thao giảng cụm. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . sự hợp tác để làm việc cũng đã làm cho quan hệ của các em trở nên gần gũi hơn. tôi nhận thấy hình thức này đã được nhiều GV quan tâm và sử dụng có hiệu quả. tự tin hơn khi trình bày một vấn đề trước tập thể. các em cũng đã ngày càng quen thuộc hơn. thuần thục hơn với cách thức thảo luận nhóm.

TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: Hoạt động nhóm là một đặc điểm quan trọng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THCS. đó là quá trình học sinh được tham gia một chuỗi các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bằng cách nói ra những điều đang suy nghĩ . thấy mình học hỏi được những gì. người viết không có ý định chỉ ra phải sử dụng những cách thức nào trong hình thức dạy học theo nhóm mà chỉ có ý định giới thiệu với đồng nghiệp về những gì mà bản thân đã làm được trong giờ dạy học Ngữ văn dựa trên cơ sở nhận thức về tác dụng của hình thức tổ chức dạy học theo nhóm. Ở đề tài này. Hoạt động nhóm đem lại cho học sinh cơ hội để sử dụng phương pháp. Xin được trình bày như sau: 1. cách thức tổ chức hoạt động theo nhóm và vai trò của người GV khi sử dụng hình thức dạy học theo nhóm. mỗi người có thể hiểu rõ trình độ hiểu biết của mình về vấn đề đã nêu ra. kiến thức và kỹ năng các em đã lĩnh hội và rèn luyện. Với cách này. được khuyến khích để trao đổi kinh nghiệm và được tạo cơ hội làm việc hợp tác với người khác. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 7 . bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên.

.... Vd: ...... tìm tích các số....... Chỉ Vd: Chỉ một mình. hợp.... trong bốn pháp Chỉ (QHT): hoàn cảnh của hạt.. tập I) GV phát phiếu học tập cho các nhóm......... ............ Vd: ........... .. yêu cầu các nhóm chơi trò chơi bằng cách hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu: Em hãy điền vào những chỗ còn thiếu trong bảng...... Chỉ thêu...... Vd: ...................... dược liệu ra hết đứt vật khác......... theo mẫu của 4 từ CHỈ đồng âm đã được làm sẵn: 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3............. Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác........780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may............. ....... Sắc mặt hồng hào........ Vd: kim.... Vd: ......... Thức ăn chỉ toàn đường cá.. chất thuốc......... Vd: ......Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 8 ....... PHI4 (ĐT): Rán của vua. cho thơm.. Vd: ..... phù một số vật................ PHI 3 (ĐT)...... phi Vd: .... PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): . phi..... ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ....... NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4 phận bên trong thương người.............. Vd: Ngựa phi nước đại................... Vd: Làm lễ nạp ..... bánh và Vd: ăn ở có nhân tính cơ bản nhằm thuận tiện....... thêu..................... NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòng cho khách............ .... Vd: Phi đao.. Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ........................ (chiên) hành. ........ ... thanh của tiếng Vd: Hoa khoe sắc..... Việt. tỏi vương hầu. .....Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Ví dụ: Tiết 44: Từ đồng âm (Ngữ văn 7........ ....... gram vàng......... cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác.......... đức............... thái tử... kiếm ... SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật............

............... Vd: Vốn quy ra nhận ra vật khác............. ... thêu..... tìm tích các số. GV treo bảng phụ đã trình bày sẵn lên bảng để các em đối chiếu........... phong phú thì tổ đó thắng... phân biệt được các sắc thái ý nghĩa của từ... ... qua đó rèn luyện cho HS kỹ năng giải nghĩa từ............. .. 1 CHỈ1 (DT): Dây 2 CHỈ2(DT):1/10 3 CHỈ3 (ĐT): Đưa CHỈ4 nhỏ bằng sợi lạng hoặc 3...... sinh nhật bạn... ......... Vd: .. Vd: .... . SAO3 (ĐT): .... tổ nào giải nghĩa từ và lấy ví dụ đúng...... kim........................... NHÂN3(ĐT): Một NHÂN4(QHT): phận bên trong g thương người........ Sau một thời gian quy định.. hoàn cảnh của hạt.. . cho khách....... . các tổ cử người viết kết quả lên bảng.................... Vd: Hai nhân với Vd: Nhân ngày Nhân tế bào........ phù một số vật..Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 9 . ................780 tay hoặc vật gì đó Không có gì thêm dùng để may.. có đức........ lấp lánh. Vd: Nhân bánh...... hai là bốn.........Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ SAO1(DT):Thiên . SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như .............. Sao đúng Vd: Sao bạn không đi học? Vd: Cột nhà làm bằng gỗ sao.. Thức ăn Vd: Chỉ đường chỉ toàn cá.... trong bốn pháp Chỉ Vd: Xe chỉ luồn khoảng 7 chỉ. gram vàng... bánh và Vd: ăn ở có nhân...... hợp............. SAO2 (DT): .................... Chỉ thêu. nguyên văn... tính cơ bản nhằm thuận tiện...................... dùng để hỏi về một điểm sáng . cho 4 (Chỉ từ): người khác hoặc khác...... mình tặng bạn bó ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ........ phân biệt được từ Hán Việt với từ thuần Việt... NHÂN1(DT): Bộ NHÂN2(DT):Lòn Vd: Chỉ một mình..

. thái tử. SẮC1 (DT) : Tên SẮC2 (DT): Màu SẮC3 (ĐT): Làm SẮC4(TT):Dễ làm gọi một dấu của vật. khoe chất thuốc.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ PHI1 (DT): Vợ lẽ PHI2(ĐT): hoa. giống Vd: nào. Kéo thuốc sắc. . Sao đúng Vd: Sao bạn nguyên văn. sắc thuốc bắc.Tượng trưng cho cuộc đời ngắn ngủi của cô bé. Hoa dược liệu ra hết đứt vật khác. SAO2 (DT): Một SAO3 (ĐT): Tạo SAO4 (Đại từ): Từ thể nhìn thấy như loại cây lấy gỗ ra nhiều bản mới dùng để hỏi về vật một điểm sáng quý hiếm. Dấu sắc.Tượng trưng cho tinh thần nhân đạo của nhà văn. lấp lánh. nam.. phi Vd: Phi tỏi để xào nước đại. Cưa sắc. (ĐT): PHI4 Chạy PHI3 (ĐT): Rán của vua. tỏi vương hầu. Vd: Trời nhiều bằng gỗ sao. kiếm rau muống. giáo viên tổ chức cho HS thảo luận nhóm: ? Hình dung lại câu chuyện. Sắc mặt hồng Vd: Vd: Thanh sắc. nhanh (dùng cho Phóng mạnh vũ (chiên) hành. không đi học? Tiết 20. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . -Tượng trưng cho chiếc cầu nối giữa một bên là hiện thực khổ đau đói rét với một bên là ước mơ hạnh phúc của cô bé nói riêng và con người nói chung. cho thơm. như bản gì hoặc như thế Vd: Cột nhà làm gốc.Tượng trưng cho khát vọng ấm no. phi. sắc.21: Cô bé bán diêm ( Ngữ văn 8) Sau khi phân tích truyện và đi đến những kết luận ở phần Ghi nhớ. Vd: Làm lễ nạp Vd: Ngựa phi Vd: Phi đao. hạnh phúc của cô bé. SAO1(DT):Thiên Sắc Vd: Dao sắc.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 10 . thanh của tiếng Vd: Việt. hào. ngựa) khí có đầu nhọn. theo em những ngọn lửa diêm được miêu tả trong truyện có ý nghĩa gì ? Điền vào phiếu học tập những ý nghĩa có thể chấp nhận được. . sao.

diễn đạt kém…có điều kiện rèn luyện tập dượt để dần dần khẳng định mình trong sự hấp dẫn của hoạt động nhóm. Có như vậy mới dần xoá bỏ thói quen thụ động ( ghi chép ) của các em.. nhất là lúc phải giải quyết vấn đề gay cấn cần tới sự phối hợp của các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. giúp đỡ. khắc sâu kiến thức bài học. làm tăng hiệu quả . giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. tạo ra bầu không khí đoàn kết. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển đông”. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .. “ Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn”. Đây là cơ hội để HS sử dụng những kiến thức đã được tiếp nhận trong bài trước về kỹ năng miêu tả. Hoạt động nhóm cũng đồng thời giúp HS rèn luyện. sinh động của nhà văn Nguyễn Tuân.104: Cô Tô. Tổ chức dạy học theo nhóm giúp HS nhút nhát. thể hiện được khả năng dùng từ độc đáo. tìm hiểu những hình ảnh so sánh bất ngờ mà tác giả đã sử dụng để miêu tả bức tranh bình minh trên biển. tính tích cực trên cơ sở hợp tác. Ngữ văn 6: Khi dạy phần Mặt trời mọc trên biển Cô Tô .. HS nắm vững. kết hợp với kiến thức mới nên đã khám phá được những hình ảnh : “Mặt trời nhú lên dần dần. Hình thức dạy học theo nhóm góp phần hình thành và phát triển các mối quan hệ qua lại trong HS. Ví dụ: Tiết 103. tin tưởng lẫn nhau trong học tập. Đồng thời giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp. tạo thói quen học hỏi lẫn nhau: phát huy vai trò trách nhiệm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 11 . phát triển kỹ năng làm việc và giao tiếp.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Thông qua hoạt động thảo luận nhóm như vậy. tạo điều kiện cho các em học hỏi lẫn nhau.

chọn kiểu nhóm nào để phù hợp với điều kiện lớp bạn.6 em). Các nhóm nhỏ ( 2-4 em) các em có nhiều cơ hội để thể hiện ý kiến của mình. tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm niềm tin lớn nhất về kết quả làm việc vì có nhiều khả năng tìm câu hỏi đúng). ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chia lớp học thành các nhóm nhỏ ( 2. Để thực hiện một tiết dạy học Ngữ văn có sử dụng hình thức hoạt động nhóm. Vớí loại nhóm này. tuỳ mục đích và yêu cầu của vấn đề học tập. Chúng ta cần phải biết cách chia nhóm. + Thành viên khác: có nhiệm vụ tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm. được giao nhiệm vụ cụ thể. + Thư kí: ghi chép kết quả hoạt động của nhóm sau khi đã thống nhất. vì vậy phải phân công nhiệm vụ cho các em: + Trưởng nhóm: điều khiển hoạt động nhóm. CÁCH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 12 . 2. nhiều kinh nghiệm và có khả năng hiểu đúng. *Cơ cấu nhóm: Để nhóm hoạt động có hiệu quả.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Khi dạy học theo nhóm giáo viên có dịp tận dụng các kinh nghiệm. thu hút được nhiều ý kiến.4. Tuy nhiên nhóm cũng có hạn chế là khó đi đến quyết định thống nhất và giáo viên khó quản lí. được duy trì ổn định hoặc thay đổi theo từng phần của tiết học. các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc lựa chọn chủ định. + Báo cáo viên: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm. Nhóm: Gồm 2 dến 6 em. các thành viên phải biết rõ nhiệm vụ của mình. hiểu nhanh chóng nhiệm vụ. thống nhất ý kiến nhanh hơn và dễ quản lí hơn. Trong nhóm có học sinh phải thay nhau đóng vai của các thành viên trên. sự sáng tạo của HS trong học tập. Các nhóm lớn ( 6 em. Khi hoạt động nhóm các thành viên trên cần: + Hướng vào nhau ( ngồi thành vòng tròn hoặc xung quanh bàn ).

yếu) . + Trao đổi. . + Tuân theo sự điều khiển của từng nhóm trưởng. Việc chia nhóm nhiều hay ít HS là do GV yêu cầu và quyết định. Tb. thảo luận để có ý kiến thống nhất.Chỉ định: Giáo viên lần lượt đọc tên học sinh vào từng nhóm. tên các anh hùng …để chia nhóm. tuỳ theo mục tiêu của từng hoạt động.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 13 . Cách này thường diễn ra ngay sau khi học sinh làm việc cá nhân. . GV bổ sung. * Xuất hiện nhiều kiểu nhóm gồm: . nhận xét từng nhóm.Chia từng cặp: Giáo viên chỉ định hai học sinh ngồi gần nhau làm việc. Các em có cùng biểu tượng vào một nhóm để tạo ra sự ngẫu nhiên và thoải mái cho học sinh. GVcó thể chia nhóm nhỏ có từ hai HS trở lên. + Từng thành viên sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình. .Nhóm cùng trình độ ( gồm các em có cùng khả năng học tập như nhau). ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . các loại qủa. * Cách chia nhóm Trong giờ lên lớp. khá. Ví dụ: Dạy tiết 49: Tổng kết từ vựng.Nhóm nhiều trình độ ( trong đó có học sinh giỏi. Sau đây là một số cách chia nhóm đang được giáo viên áp dụng: . yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ và nhận xét. + Đảm bảo thời gian. hoa hồng. các nhóm báo cáo kết quả.Gọi ngẫu nhiên: tuỳ theo mục đích chia nhóm giáo viên có thể chia nhóm thích hợp ( từ số 1 đến số 6…rồi quay trở lại ). Ngữ văn 9 : Gv cho HS vẽ sơ đồ cấu tạo từ tiếng Việt và nhận xét sơ đồ này? Giáo viên chia 4 em một nhóm.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Chăm chú lắng nghe người khác phát biểu.Chia nhóm biểu tượng: GV có thể dùng các biểu tượng: hình tam giác.

trao đổi một cách thoải mái trước khi đi đến thống nhất ý kiến chung của toàn nhóm. . Tạo bầu không khí vui vẻ. Thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh. giúp đỡ lẫn nhau và có trách nhiệm với công việc chung. Tiết 16. Ví dụ: Ngữ văn 9.Nhóm cùng sở thích ( gồm các em có cùng sở thích ).Nhóm tình bạn (gồm các em kết bạn với nhau. giúp các em tự tin hơn trong thảo luận.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 14 . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Nhóm cùng nhu cầu học tập. cùng tranh luận. Mọi thành viên tích cực tham gia các hoạt động nhóm và sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình. Muốn nhóm hoạt động có hiệu quả tốt cần có những điều kiện thiết yếu sau: Các thành viên trong nhóm đều hiểu biết công việc của nhóm và của bản thân. làm mẹ. bổ sung kế hoạch tổ chức các hoạt động của mình có hiệu quả. . + Là ẩn dụ cho số phận mỏng manh của người phụ nữ trong chế độ phong kiến nam quyền. cùng hợp tác.Giá trị nội dung: + Tô đậm thêm nét đẹp phẩm chất của Vũ Nương trong vai trò làm vợ. tránh trường hợp chỉ có trưởng nhóm và thư kí hoạt động của từng nhóm. Hoạt động nhóm chỉ có ý nghĩa và tác dụng thiết thực khi nhóm hoạt động có hiệu quả. Tính hiệu quả của nhóm trong dạy học là thước đo chất lượng của hình thức dạy học theo nhóm. Chọn kiểu nhóm phù hợp với yêu cầu thảo luận.17: “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ: Những giá trị về nội dung và nghệ thuật của chi tiết cái bóng ? Sau khi đại diện của các nhóm trình bày các phương án trả lời của nhóm mình. không phụ thuộc vào lực học).Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . cởi mở thoải mái trong học tập. GV sẽ chỉ cho các em thấy rõ: . Trong các kiểu nhóm trên kiểu 1 và kiểu 2 được sử dụng nhiều hơn.

tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. tạo nên chiều sâu tư tưởng của bài thơ. Qua đó. Tiết 121. trầm lắng. chỉ có câu cuối cùng là sử dụng “ánh trăng`”. kết tinh đẹp nhất của vầng trăng. “Ánh trăng” chính là sự quy tụ. chặt chẽ cho cốt truyện.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Xuất hiện ở cuối tác phẩm: khắc hoạ giá trị hiện thực. Ngữ văn 9. Ngữ văn 9 ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . hạnh phúc chỉ là một cái bóng hư ảo. + Tạo kịch tính. Tiết 58. giá trị nhân đạo của tác phẩm: Một khi đã đánh mất niềm tin. giọng điệu nhẹ nhàng và có những câu đọc liền không ngắt nhịp. “Sang thu” của Hữu Thỉnh: Bài thơ có gì đặc biệt về giọng điệu và cách ngắt nhịp? Cần phải đọc bài thơ như thế nào để thể hiện được giọng điệu và cách ngắt nhịp ấy? Với câu hỏi này. Gv sẽ “có cớ” để chốt lại ý cả toàn bài thơ với một lời bình ấn tượng: Vầng trăng là biểu tượng của cuộc sống đẹp. GV sẽ nêu yêu cầu: Cần đọc bài thơ với giọng điệu nhẹ nhàng. chỉ đến khổ cuối mới xuất hiện từ “vầng trăng”. Ngữ văn 9. . tạo sự hoàn chỉnh. + Tạo nên vẻ đẹp lung linh cho tác phẩm với một klết thúc tưởng như có hậu nhưng lại càng nhấn mạnh hơn bi kịch của người phụ nữ.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 15 . Bài thơ có tên là “ánh trăng” nhưng ở các khổ thơ trên tác giả đều viết “vầng trăng”. Tiết 23: “Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh” của Phạm Đình Hổ. đồng thời nâng vẻ đẹp của bài thơ lên đến đỉnh điểm. “Ánh trăng” của Nguyễn Duy: Phần củng cố: Bài thơ có nhan đề là “Ánh trăng” trong khi đó xuyên suốt các khổ thơ tác giả đều dùng từ “vầng trăng”. thoáng chút suy tư. “ánh trăng” là ánh sáng của sự nhắc nhở về lẽ sống. mở nút để tạo mâu thuẫn bất ngờ và hợp lí cho cốt truyện.Giá trị nghệ thuật: + Tạo nên nghệ thuật thắt nút. HS sẽ bước đầu chỉ ra được sự đặc biệt trong giọng điệu và cách ngắt nhịp của bài thơ:Tiết tấu chậm rãi. Vì sao như vậy ? Với câu hỏi thảo luận này.

lời văn khách quan. đề xuất các phương án trả lời. thu hút được nhiều kinh nghiệm hơn. Lập nhóm: các nhóm trình bày . “Một thứ quà của lúa non: Cốm” (Lớp 7. Trên cơ sở các phương án trả lời của học sinh. giáo viên quản lí củng thuận lợi. nhưng cũng có hạn chế ở chổ ít thành viên có cơ hội thể hiện ý kiến của mình và việc ra quyết định cũng chậm hơn. Nhóm lớn: Khoảng 6 em với nhóm lớn các thành viên hiểu nhiệm vụ nhanh chóng và rõ ràng hơn. giáo viên ra bài tập củng cố cho học sinh: So với những bài tuỳ bút hiện đại đã học như “Mùa xuân của tôi”. các nhóm khác bổ sung. chúng ta cần phải chia nhóm dựa trên những hiểu biết sau: Nhóm là một tổ chức gồm 2 đến 6 em. Ngôn ngữ văn đậm sắc thái biền ngẫu. + Tuỳ bút chịu ảnh hưởng của tự sự trung đại: thiên về kể việc. tập 1). Gv cho các em hoạt động nhóm bằng việc làm bài tập sau : ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . đậm chất trữ tình.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Sau khi phân tích tác phẩm và hướng dẫn học sinh làm bài tập luyện tập. không độc thoại nội tâm. nhưng với thể loại nhóm này lại tận dụng ít kinh nghiệm hơn nhóm lớn. Để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt kết quả cao.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 16 . nhớ lại kiến thức cũ. Nhóm không nên có số lượng lớn vì như vậy các thành viên không có cơ hội để thể hiện ý kiến của mình và bạn khó quản lí. giáo viên chốt ý và kết luận: + Tuỳ bút hiện đại được viết theo dòng cảm xúc của tác giả. Ví dụ: Khi dạy tiết 18: Xưng hô trong hội thoại. “Sài Gòn tôi yêu”. thể hiện một cách tinh tế cảm xúc cá nhân với một bút pháp hoc mĩ giàu chất tưởng tượng và biện pháp tu từ. em thấy tuỳ bút này có điểm gì khác biệt ? Học sinh nhận nhiệm vụ. Nhóm nhỏ: khoảng 2 đến 4 em nhóm nhỏ có nhiều hoạt động linh hoạt và ra quyết định nhanh. không bàn bạc. Ngữ văn 9.

giỏi tham gia hoạt động. trung bình .ông Ý nghĩa Thể hiện sự nhẫn nhục. yếu ) * Lưu ý: Khi chọn kiểu nhóm và chia nhóm cần nhanh gọn. Giáo viên chia 6 em thành một nhóm hoạt động này tương ứng với nhóm thuyết trình ( bao gồm các đối tượng học sinh Giỏi . Trong nhóm nhiều trình độ. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp chỉ có các em khá. giỏi. dẫn tới tự ti và hạn chế sự phát triển. khá . Thể hiện sự thay đổi thái độ và hành vi ứng xử khi bị Bà . ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . tự hạ mình vì là kẻ yếu thế. không để mất thời gian. Điều này xảy ra khi các em thiếu hứng thú học tập và tổ chức hoạt động của nhóm không hợp lí.ông Tôi .ông Tôi . chỉ ra các từ ngữ xưng hô của chị Dậu với bọn cai lệ để thấy được ý nghĩa của những từ ngữ xưng hô đó? Từ xưng hô Ý nghĩa Cháu . còn các em ít hoặc không tham gia. Gọi HS nhận xét từng nhóm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 17 . Từ xưng hô Cháu . các em học sinh yếu có thể có nhiều cơ hội học hỏi được các em khá. có thể xảy ra hiện tượng những học sinh yếu bị chế diễu.mày đè nén đã vùng lên phản kháng. Thể hiện sự phản kháng của người phụ nữ nông dân đã bị dồn nén đến bước đường cùng. GV kết luận và dùng đáp án giáo viên chuẩn bị sẵn trên bảng phụ sau để học sinh so sánh kết quả của nhóm mình đã làm . Sau khi các em hoạt động nhóm giáo viên gọi một nhóm lên bảng điền vào bảng phụ .ông Bà . Chú ý đến đặc điểm của mỗi loại nhóm. Sự điều khiển của nhóm do nhóm trưởng tổ chức. Ở nhóm cùng trình độ.mày Bài tập trên tực hiện với nhóm 6 hs. Phụ thuộc vào nhiệm vụ quá khó hoặc quá dễ.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Đọc lại đoạn đối thoại giữa chị Dậu và bọn Cai lệ trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”.

dạy học theo hình thức chia nhóm. các nhóm sẽ cử đại diện trình bày các câu hỏi trên theo một số ý cơ bản sau: - Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . hướng dẫn các hoạt động gợi mở. khuyến khích và hỗ trợ việc học của học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. mở rộng hơn. Thực hiện kế hoạch bài học khác với hoạt động dạy học trước đây. sau khi cho học sinh trả lời câu hỏi “ Vì sao Ô-Hen-Ri lại chọn cách kết thúc tác phẩm bằng việc khép lại cuộc đời của cụ Bơ-Men ?” kết hợp với việc giảng bình giá trị nghệ thuật của tác phẩm. bao gồm các kỹ năng có liên quan tới việc đưa ra các hình thức hoạt động. các kĩ năng sư phạm. Thông qua việc tổ chức hoạt động nhóm.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 18 .Nghệ thuật đặc sắc đảo ngược tình huống hai lần gây bất ngờ và sự hấp dẫn đặc biệt cho truyện ngắn này là ở đâu? . Ví dụ: Ngữ văn 8.Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá cuối cùng được thể hiện ở những điểm nào ? . trao đổi và đi đến thống nhất.mặt hạn chế.Nhân vật nào trong truyện là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động và phát triển kỹ năng phản ánh.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Vì vậy cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm phải linh hoạt nhằm phát huy mặt mạnh. hướng dẫn. vô tư và tuyệt đối”? Vì sao? Qua thời gian bàn bạc. vai trò của người giáo viên có sự thay đổi cơ bản: Thiết kế và tạo môi trường cho phương pháp dạy học tích cực. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. trình bày được các quan điểm của mình. bằng ngôn ngữ của mình.Tiết 29-30: “Chiếc lá cuối cùng” của Ô-Hen-Ri. 3. giáo viên tổ chức cho các em thảo luận những câu hỏi gợi mở đã được dự kiến từ trước: . trong đó giáo viên là người tổ chức. mặt yếu của mỗi nhóm.

Cụ Bơ-men chính là minh chứng hùng hồn cho chân lí: “Nghệ thuật đích thực là sự quên mình. vô tư và tuyệt đối”. Hãy bắt đầu giao cho các nhóm công việc dễ trước và hãy hướng dẫn. Bởi lẽ: Việc tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm sẽ đem lại kết quả cao khi giáo viên biết phương pháp tổ chức. tùy từng nội dung bài học để định ra nội dung hoạt động nhóm. + Mặt trái: cứu sống Giôn-xi. Để hoạt động có hiệu quả giáo viên phải giữ vai trò chủ đạo. + Lần thứ hai: cụ Bơ-men tuy tuổi đã cao nhưng rất khoẻ mạnh. rõ ràng cho nhóm và cho từng cá nhân. không nhất thiết tiết nào cũng hoạt động nhóm. . Tùy từng tiết học.để việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm đạt được kết quả cao thì vai trò của giáo viên khi tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm là vô cùng quan trọng.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Lần thứ nhất: Giôn-xi bị bệnh sưng phổi nặng. giao việc cụ thể. phải biết giao việc cho nhóm và cho từng học sinh. Như vậy. chiếu lệ thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng học tập của học sinh. và hơn thế nữa là hôm sau phải lìa bỏ cuộc sống để đi đến một nơi “xa xôi và bí ẩn”. tỉ mỉ. + Mặt trái: giết chết cụ Bơ-men. dù để có được bức vẽ ấy. ngược lại nếu tổ chức hoạt động một cách hình thức. - Tính hai mặt của hình tượng chiếc lá. cụ đã phải đứng suốt đêm trong gió bão. GV là người hướng dẫn hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm. Bởi vì: cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng không phải để đi tham dự triển lãm nghệ thuật. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 19 . cụ chỉ vẽ chiếc lá với ước muốn cứu sống được Giôn-xi. tưởng là sẽ chết nhưng sau đó lại được cứu sống. tưởng là sẽ còn sống được lâu nhưng sau đó lại chết rất nhanh vì bệnh sưng phổi.

từ Đồng chí đánh dấu một khái niệm từ chỗ chưa rõ nét đến chỗ đã định hình. bài thơ có cái mới về hình thức. nhóm khác nhận xét. cái được gọi thành tên ấy vừa soi sáng cho cái đã có. vừa thân mật và thiêng liêng. đã có thể gọi thành tên. Câu thơ chỉ có một từ. mà hội tụ bao nhiêu tình cảm. Ví dụ: Tiết 47: “Đồng chí” của Chính Hữu.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 20 . khuyến khích học sinh chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. hỏi khi chưa thật hiểu về một vấn đề nào đó. Hoạt động 2: Cùng với cái mới về nội dung. Rồi sau đó. vừ miêu tả vừa khơi gợi đến những gì sâu sắc nhất. Riêng về mặt kết cấu và thể thơ. Cảm xúc đã được kết tinh. thân thiện giúp học sinh tự tin hơn trong hoạt động thảo luận. vừa nâng cấp nó lên như một sự cất cánh cả về lẽ sống lẫn tâm hồn để trở thành bay bổng. Ngữ văn 9 GV hướng các em thảo luận nhóm 2 hoạt động cụ thể: Hoạt động 1: Trong đoạn thơ thứ nhất của bài thơ có một câu thơ đặc biệt vì chỉ có một từ duy nhất: Đồng chí. Câu thơ ấy có vai trò như thế nào trong bài thơ? GV chia nhóm (mỗi nhóm 4 em) các em báo cáo. dẫn dắt các em hoàn thành bài tập này qua việc chốt lại một số ý sau đây: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . em thấy tác giả đã đổi mới như thế nào? Gv sẽ gợi ý. đề xuất thắc mắc. Tạo bầu không khí làm việc vui vẻ. Câu hỏi GV đưa ra cốt để học sinh tự mình liên hệ giữa kiến thức mới với kiến thức cũ và kinh nghiệm sống của bản thân để giải quyết. nó loại bỏ mọi yếu tố phụ gia thường lệ. trong khi các nhóm báo cáo. GV yêu cầu học sinh trình bày: Trong sự vận động của mạch thơ ở đoạn một.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ GV là người tổ chức điều khiển hoạt động của từng học sinh thông qua nhóm.

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ + Về kết cấu: Trong nhiều bài thơ xưa.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 21 . Với phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm tôi đã tiến hành bằng các phương pháp dạy học khác nhau ở 2 lớp 9A và 9B: 9A thực nghiệm theo phương pháp dạy học theo nhóm .có thể nhiều nhóm cùng thảo luận một nội dung . KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I. Câu cuối không đóng lại. + Về thể thơ: Bài thơ viết theo thể tự do. những dư âm tiếp nối. Kết quả thực nghiệm. bài thơ thường có kết cấu mở. không gói lại ý thơ. C. về số chữ trong câu đã tạo nên một hình thức biểu hiện mới. Ba câu cuối của bài “Đồng chí” đi theo hướng ấy. Sự không hạn định về số câu trong bài. Từ Thơ mới trở đi. Thể thơ ấy đã phá vỡ cấu trúc cân đối và cả niêm luật cũ của Thơ Đường. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . Nó tạo cho người đọc những liên tưởng nhiều chiều.4 hoặc 6 HS. kết thúc một bài thơ trữ tình lại thường là một nỗi niềm. Kết thúc một bài thơ khẩu khí thường là một tuyên ngôn. kết bài thường là đóng lại. Những câu hỏi trên giáo viên có thể sử dụng cho nhóm 2.

6 số 9A 9B 35 35 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 16 45. phát vấn .7 6 17. từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước mai sau .5 1 2. đã đọc tham khảo vào giải quyết yêu cầu nội dung thảo luận .1 14 40..7 9 25.5 Thống kê kết quả Khá TB Yếu SL % SL % SL % 30 75 5 12.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 22 . Thông qua hoạt động nhóm các em đã tự đánh giá năng lực của bản thân đồng thời học hỏi ở bạn bè trong nhóm .2 Học kì I – Năm học 2010-2011 Lớp Sỹ số 9A 9B 40 40 Giỏi SL % 5 12. Kết quả như sau : Năm học 2009-2010 Lớp Sỹ Giỏi SL % 10 28. có ý thức giúp đỡ lẫn nhau .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 9B tổ chức theo phương pháp nêu vấn đề .5 Trên TB SL % 40 100 39 94.7 Trên TB SL % 35 100 33 94.0 2 5.5 6 15 32 80 1 2. Về mặt thái độ tình cảm : Thể hiện được tinh thần đoàn kết trong học tập . Các thành viên đã thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm và ngược lại . Bài học kinh nghiệm: ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . II. thể hiện rõ thái độ tình cảm . các thành viên trong nhóm thành thạo với công việc tổ trưởng phân công.2 Về mặt kĩ năng : Học sinh đã thành thạo trong việc học tập theo nhóm . tình yêu quê hương đất nước .6 3 8..Biết vận dụng kiến thức đã học.

qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước . giúp các em tiếp thu bài tốt . Đối với giáo viên: 1.. chúng ta cần: . Ngoài việc xác định mục tiêu cụ thể. * Lập kế hoạch bài dạy: Để tổ chức dạy học Ngữ văn theo nhóm.1. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh ..Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 23 . từ đó các em có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc ..Dự kiến: Cách chia nhóm và chọn kiểu nhóm. số lượng nhóm. Trên cơ sở những gì đã áp dụng. hiểu được bản sắc năn hoá dân tộc một cách sâu sắc .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ Môn học Ngữ văn là một bộ môn cần tạo cho các em các biểu tượng điển hình. các danh lam thắng cảnh .Cần chú ý chuẩn bị kĩ các phiếu học tập với đầy đủ các dạng câu hỏi. Nghiên cứu. sử dụng triệt để phương tiện dạy học hay tổ chức cho các em tham quan . cũng có thể đó là những câu hỏi thông báo ở ngay trong mỗi phần bài học nhưng tất cả đều phải được chuẩn bị từ trước. chuẩn bị bài chu đáo. các tình huống có thể xảy ra và khả năng giải quyết các vấn đề thảo luận của học sinh. thời gian cho các nhóm trình bày ( nếu có ). Có thể đó là những câu hỏi thảo luận đòi hỏi thông tin trên diện rộng và sâu phải thông báo từ cuối tiết học trước để HS chuẩn bị ở nhà. .học văn được cải thiện nhiều hơn là điều rất cần thiết. học trên thực tế . Để làm được điều đó thì việc kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học . nhiệm vụ sẽ giao cho các nhóm hoạt động.. để hiệu quả của quá trình dạy . sâu hơn. thời gian cho các hoạt động. các giai thoại . các nhóm giải quyết một nhiệm vụ hay mỗi nhóm giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. chúng ta cần lập kế hoạch bài dạy một cách kỹ càng chu đáo. tôi rút ra được một số kinh nghiệm trong việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm như sau: 1. lập kế hoạch hoạt động của thầy và trò. vì vậy giáo viên cần vận dụng phương pháp phù hợp khai thác nội dung sách Giáo khoa kết hợp với những mẩu chuyện tư liệu. tìm hiểu các di tích lịch sử. nhất là câu hỏi gợi mở nhằm khuyến khích học sinh suy nghĩ ở mức độ cao hơn.

Chú trọng việc tiếp nhận thông tin phản hồi: Trong quá trình dạy học theo nhóm. bạn có thể đánh giá được kết quả học tập của các em và kịp thời uốn nắn. loại dành cho một số đối tượng khá . GV có thể tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ nhóm hoặc đại diện nhóm lên trình bày trước lớp. Từ đó tạo dựng được mối quan hệ thân thiện. tham khảo thêm trên mạng để lấy tư liệu . 1.3. quán xuyến lớp: Khi hoạt động nhóm giáo viên cần quan sát. loại dành cho một số đối tượng bình thường. câu hỏi thảo luận nhóm được chuẩn bị sẵn trên các Slide để quá trình dạy thuận lợi và hiệu quả . trực tiếp giải đáp khi có ý kiến thắc mắc của nhóm cũng như phát hiện các nhóm hoạt động chưa có hiệu quả để kịp thời uốn nắn và điều chỉnh hoặc động viên khuyến khích và kịp thời khen ngợi. giúp học sinh tự tin trong học tập.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 24 . 1. bổ sung kiến thức và cũng có thể bày tỏ sự phấn khởi về những gì đã “học” được từ những phát hiện sáng tạo của các em. cũng có khi phải chia ra hai loại. băng dính. Thông qua những thông tin này.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ . giám sát chặt chẽ các nhóm để kịp thời giúp đỡ các nhóm giải quyết vấn đề. theo dõi.Chuẩn bị chu đáo đồ dùng và thiết bị dạy học. tranh ảnh… * Một yêu cầu nữa cũng rất quan trọng là việc phân loại đối tượng HS trong khi tổ chức thảo luận sẽ giúp GV chủ động hơn khi tiến hành tổ chức cho các em thảo luận. Rèn luyện khả năng bao quát. Ở những trường học có máy chiếu Power Point thì giáo viên cần chọn những hình ảnh chọn lọc. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .giỏi. bút dạ. hợp tác giữa thầy và trò. Đặc biệt còn chuẩn bị các đồ dùng và phương tiện có liên quan đến hoạt động như giấy khổ to. trò với trò trong môi trường học tập an toàn. Nhóm học tập do giáo viên phân chia có khi phải có đủ các đối tượng để các tiết học được học sinh thực hiện nhanh.2. nhằm tạo không khí phấn khởi.

được trao đổi.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 25 . . KẾT LUẬN Tổ chức dạy học theo nhóm là một trong những hình thức dạy học phát huy tốt tính tích cực và tương tác của học sinh. D.4. kết quả… của từng nhóm nhằm giúp các em ngày càng thuần thục hơn với yêu cầu thảo luận. 2. . chia sẻ với nhau Các ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . tâm huyết. qua quá trình tham gia thảo luận nghiêm túc. để có được điều đó.5. Mà. tự tin khi đưa ra ý kiến của cá nhân và biết hướng tập thể vào ý kiến cá nhân của mình. Đối với học sinh: . Nhiệt tình. với từng bài giảng.Cần tỏ rõ trách nhiệm của mình qua việc chuẩn bị những câu hỏi thảo luận GV giao về nhà tìm hiểu trước thông tin. 1. GV phải thực sự nhiệt tình. học sinh được khuyến khích thảo luận. có trách nhiệm. để HS yêu thích học tập bộ môn Ngữ văn đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc được kiến thức Ngữ văn để tìm được những vấn đề cần tổ chức thảo luận thực sự “có vấn đề”.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ 1.Với hình thức này. Để thu hút HS. Tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động nhóm: GV nhận xét về kỹ năng. Hay nói cách khác là cần phải có cái tâm và cái tầm thực sự.Cần phải nghiên cứu bài kĩ lưỡng để định hình được nội dung kiến thức và những vấn đề có thể sẽ được giao thảo luận trong tiết học. nhiệt tình và sôi nổi. hợp tác với nhau. tận tuỵ với HS. thái độ làm việc. công nhận ý kiến của mình là đúng.Phải rèn luyện tính tích cực và tinh thần phối hợp trong quá trình thảo luận.

Dạy học theo nhóm đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị kĩ lượng kiến thức. học sinh được lôi cuốn vào các hoạt động của bạn bè dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bằng cách đó. giúp các em tự đánh giá kết quả học tập của mình trong nhóm .Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ em có cơ hội sử dụng phương pháp.Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 26 . rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để đề tài này được hoàn thiện và có tính khả thi cao hơn. đánh giá . giúp công tác dạy học bộ môn Ngữ văn ở trường THCS ngày càng tốt hơn. Người viết Chu Ngọc Thanh NHẬN XÉT CỦA HĐKH TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh . kiến thức. Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ! Ia Grai. đồng thời thực hiện tốt mục tiêu đổi mới phương pháp kiểm tra. kĩ năng mà các em đã học tập được để vận dụng vào trong thảo luận. chúng ta có điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá HS. bạn bè tự đánh giá lẫn nhau. ngày 10/01/2010. Trong quá trình làm đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. vì vậy. Đề tài : “Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS” đã góp phần tạo hứng thú yêu thích học tập bộ môn của học sinh. chọn lựa những nội dung phù hợp với hoạt động nhóm để thiết kế chương trình học tập cho các em.

Lê Minh Thu ..Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 2007 . Dạy học Ngữ văn 9 theo hướng tích hợp.Nguyễn Thị Thuý. NHẬN XÉT CỦA HĐKH PHÒNG GD&ĐT IAGRAI …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 27 . NXB ĐHSP. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê A .

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ [2] Nguyễn Thế Truyền.lớp 8. 2006. Ngữ văn 9 từ tiếp nhận đến thục hành.Sách giáo viên Ngữ văn 6. . 2004.Vui học tiếng Việt.Nguyễn Văn Đường. Thiết kế bài giảng Ngữ văn THCS . NXB Hà Nội.Đỗ Kim Hồi. NXB Giáo dục.8. MỤC LỤC ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Phan văn Hạc.9 . NXB Giáo dục.8. .7.9 .Phương pháp dạy học Ngữ văn .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 28 .Sách giáo khoa Ngữ văn 6. NXBGD năm 1995. 2005.7. .tâm lý học.

CƠ SỞ THỰC TIỄN. Giải pháp C. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Mục đích 2/ Nhiệm vụ III. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. 1.TÁC DỤNG CỦA DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM: 2. Đối tượng nghiên cứu. PHẦN MỞ ĐẦU I. 3. NỘI DUNG I. 1.TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO NHÓM. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II. ĐỒI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ A. Phạm vi nghiên cứu. 2. CƠ SỞ LÍ LUẬN II. 4/ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP a. Thực trạng: b. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 29 . IV/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: B.

Đề tài :Sử dụng hình thức dạy học theo nhóm trong dạy học Ngữ văn ở trường THCS ___________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________ _ GV : Chu Ngọc Thanh .Trường THCS Hùng Vương – Ia Grai 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful