P. 1
THUẾ MÔN BÀI

THUẾ MÔN BÀI

|Views: 2,239|Likes:
Được xuất bản bởinguyencaodien

More info:

Published by: nguyencaodien on Jan 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

THUẾ MÔN BÀI I. Thuế môn bài là gì?

Là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh , cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài . II. Kê khai và nộp thuế môn bài: 1. Căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư : 1.1 Đối tượng áp dụng : Các tổ chức kinh doanh bao gồm: - Các DNNN, công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN, DN hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN không theo Luật ĐTNN tại VN, các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp,... và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập; - Các HTH, liên hiệp HTX và các quỹ tín dụng; - Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc chi nhánh)... hạch toán kinh tế phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, có đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế; - Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế môn bài theo mức thống nhất 2.000.000đồng/năm. các doanh nghiệp thành viên trên nếu có các Chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế môn bài theo mức thống nhất 1.000.000đồng/năm. - Các cơ sở kinh doanh là Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác... không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có Giấy chứng nhận ĐKKD nhưng trên đăng ký không ghi vốn đăngký thì thống nhất thu thuế môn bài theo mức 1.000.000đồng/năm. 1.2. Mức thu : Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước liền kề với năm tính thuế. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh năm thành lập để xác định mức thuế môn bài. Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế môn bài của năm sau. Nếu không kê khai thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế môn bài phải nộp.

000 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng 1. 2. Ví dụ: Công ty TNHH A vốn đăng ký của năm 2002 là 6 tỷ đồng thì mức Môn bài năm 2003 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng ký là 6 tỷ đồng và mức thuế Môn bài phải nộp năm 2003 là 2. cơ sở kinh doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế Môn bài của năm sau. 2.1.000 đồng/năm.Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế. . bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước VN công bố tại thời điểm tính thuế. + Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.” Trường hợp vốn đăng ký được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi vốn đăng ký ra tiền đồng VN theo tỷ giá ngoại tệ mua.000 . + Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư. Nếu không kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế Môn bài phải nộp. + Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn. Vốn đăng ký mới tính đến cuối năm 2003 là căn cứ để phân bậc Môn bài của năm 2004.Đơn vị tính: 1000đồng Bậc thuế môn bài Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm Trên 10 tỷ đồng 3. Đối tượng áp dụng : Các đối tượng khác bao gồm : . Hợp tác xã là vốn điều lệ.000. Căn cứ vào thu nhập tháng .500 Dưới 2 tỷ đồng 1.000 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 2. Công ty cổ phần. Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký. giảm vốn đăng ký thì mức thuế Môn bài năm 2003 vẫn được xác định theo vốn đăng ký năm 2002.Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau: + Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ. Trong năm 2003 nếu có điều chỉnh tăng.

Doanh nghiệp thành viên có các chi nhánh ở các quận.000. Tổng công ty bảo hiểm nộp thuế Môn bài 3 triệu đồng/năm. nhóm người lao động nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng lẻ thì từng cá nhân trong nhóm cũng phải nộp thuế môn bài riêng. trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh phụ thuộc. huyện.. chỉ nộp một khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thì thuế môn bài thu theo từng thành viên. .000 Trên 1.Các cửa hàng. Thành phố trực thuộc trung ương .000 Bằng hoặc thấp hơn 300.. Mức thu : Đơn vị tính : đồng Bậc thuế Thu nhập 1 tháng 1 2 3 4 5 6 Trên 1.. thành phố trực thuộc trung ương.000 50. thị xã. công ty TNHH.. Cơ quan thuế kiểm tra.000 Trên 750.000 Mức thuế cả năm 1.2.000 đến 1. quầy hàng. doanh nghiệp hoạt động theo luật ĐTNN.500. các Doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh.Nhóm người lao động thuộc các doanh nghiệp nhận khoán cùng kinh doanh chung thì nộp thuế môn bài 1.000 đồng một năm. có các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh.000 300.000 100. .000 đến 1.500. nếu thực tế hộ kinh doanh nghỉ kinh doanh thì giải quyết miễn. nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập.000 đến 750.000 Trên 500. các công ty cổ phần.000 500..Người lao động trong các doanh nghiệp nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi phí. 2.000. . cửa hiệu kinh doanh.000 đến 500..Các cơ sở kinh doanh trên danh là doanh nghiệp nhà nước.000. .000.Hộ kinh doanh cá thể. giảm thuế theo chế độ quy định.000 750.000 Ví dụ: Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam là doanh nghiệp hạch toán toàn ngành.000 Trên 300. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên. tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

cửa hàng. kinh doanh lưu động. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng. cửa hiệu. cơ sở kinh doanh. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh kê khai .nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm 2. cửa hiệu kinh doanh. 1. Quy định về miễn giảm thuế Môn bài. vận tải. cửa hiệu trực thuộc. cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh kê khai . IV. huyện. Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế. cửa hàng. phải kê khai .. . Các chi nhánh. cửa hiệu được Cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài ghi rõ tên cơ sở kinh doanh.nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh.nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch. chi nhánh ở các quận..nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng. được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. ngành nghề kinh doanh .. đồng thời kê khai . III.làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh.nộp thuế Môn bài 2 triệu đồng/năm. cửa hàng. cửa hàng. hộ xây dựng.. nếu thành lập. đóng trên cùng địa phương. Thời gian kê khai nộp thuế môn bài. địa chỉ. cơ sở mới ra kinh doanh kê khai . Sau khi nộp thuế Môn bài. được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì kê khai nộp mức Môn bài cả năm. nghề tự do khác . Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập.Tạm thời miễn thuế Môn bài đối với: . cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì kê khai . thị xã nộp thuế môn bài 1 triệu đồng/ năm.nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Địa điểm kê khai nộp thuế môn bài Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì kê khai . Thời gian và địa điểm kê khai nộp thuế môn bài.nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở. Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến. nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

(Địa bàn được xác định là miền núi để áp dụng giảm thuế Môn bài thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ ) . kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.. báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí. các cửa hàng..của HTX và của Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. các loại báo (báo in. các HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. các quỹ tín dụng nhân dân xã. . cửa hiệu. điểm bưu điện văn hoá xã.Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản. báo nói.+ Hộ sản xuất muối. +Tổ dịch vụ và cửa hàng. cửa hiệu . quầy hàng. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->