1

ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC
CHƯƠNG I các bộ phận động cơ phản lực

Tong các bộ phận động cơ phản lực của máy bay đồ chơi dưới đây bạn sẽ hình dung ra cấu tạo của động cơ thật đơn giản và dễ chế tại như thế nào vậy bạn sẽ chế tạo cho mình 1 cái chứ ! Nếu bây giờ bạn không đủ kinh phí chế tạo thì bạn có thể thử tái chế những thứ bỏ đi như vỏ bình ga,vỏ bình chửa cháy hay tiện hơn là ống thép ,và thử làm nếu thành công thì có thể sử dụng cho việc chế tạo máy bay hay bán chẳn hạn.Nếu không thành công htì có thể bán phế liệu mà chắc không đâu tui tin các bạn sẽ chế tạo thành công ! Trong những gợi ý dưới đây mang tính tương đối thôi các abnj có thể tìm thêmthông tin ở trang wep nước

2

ngoài .

Nguyên lí hoạt động của động cơ phản lực cũng giống như động cơ pitong nhưng cách chế tạo thì rất đặc biệt

3

bộ phận xả khí thải.bộ phận cho khí vào.Turbin gồm hai cánh quạt nó được bố trí ở hai đầu với chiều cánh quạt khác nhau.bộ phận đốt.có bộ phận nén khí. 4 .

5 .Bộ phận này có kích thước hai cánh quạt khác nhau.

hoặc bộ phận tao tia lửa điện như các bộ phận trong mosquito electric có thể thay thế pugi.cồn.thường thì buồn đốt và ống xả là chịu nhiệt độ cao nhất.Chúng được chế tạo bằng vật liệu chịu nhiệt. 6 .ga)được đốt trong buồn đốt nay băng bugi.Buồn đốt được chế tạo bằng cách tạo các lổ nhỏ và nhiều vòi cung cấp nhiên liệu(xăng.

7 .

Buồn đốt 8 .

Bộ phận chưa lắp buồn đốt Bộ phận đã lắp buồn đốt 9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

Ngoài ra còn có các loại khác các bạn có thể tham khảo 25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.