P. 1
De Kiem Tra Thu Chuong So Phuc Giai Tich 12

De Kiem Tra Thu Chuong So Phuc Giai Tich 12

|Views: 2,863|Likes:
Được xuất bản bởilvdoqt

More info:

Published by: lvdoqt on Feb 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2012

pdf

text

original

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4

Môn : Giải tích 12 (CB)
Thời gian : 45 phút
Đề 1
Câu 1 (6 điểm). Thực hiện các phép tính sa:
a)
( ) ( ) ( ) ! 2 " ! 1 2
# "
i i i
i
− + − +  
 

$) ( )
1 2
2 #
2 !
i
i
i
+
− +
+
c)
2 ! 2%1%
1 ... i i i i + + + + +
Câu 2 (2 điểm). Giải ph&'n( t)*nh
" 2
! % z z + − = t)+n t,p s- ph.c
Câu 3 (2 điểm). G/i
1 2
0 x x
12 hai n(hiệm ph.c c3a ph&'n( t)*nh
2
1 % x x − + = . Tính
" "
1 2
x x +
Đề 2
Câu 1 (6 điểm). Thực hiện các phép tính sa:
a) ( ) ( )
"
2 ! 1 2
! 2
i
i i
i

− + +
+
$)
( ) ( )
! "
1 " 2 !
i
i i

− +
c)
2 ! 2%1%
. . ... i i i i
Câu 2 (2 điểm). Giải ph&'n( t)*nh:
2
" 2% % z z − + = t)+n t,p s- ph.c
Câu 3 (2 điểm). G/i
1 2
0 x x
12 hai n(hiệm ph.c c3a ph&'n( t)*nh
2
1 % x x − + = .Tính
! !
1 2
x x +
Đề 3
Câu 1: Thực hiện các phép tính sa:
a)
( ) ( )
( )
1 1 2
2 2
! 2
i i
i
i
− +
+ +

$)
( ) ( )
2 1
1 2 1 #
i
i i

− +
c)
1%% 2%% !%% 2%%%
... i i i i + + + +
Câu 2: Giải các ph&'n( t)*nh sa:
a) ( ) ( ) ( )
2 ! 2 ! i z i i − = + −
$) ( ) ( ) ( ) ( )
2 ! 2 2 1 2 i z i i z i − + + = + − −
c)
2
" 2 1 % z z − + =
4)
( )
" 2
2 ! 6 % z z + + + =
Câu 3: Biể 4i5n các s- ph.c 6 th7a m8n 9 19 2 z − = t)+n m:t ph;n( ph.c.
Câu 4: T*m s- ph.c 6 $i<t:
2
! " z i = −

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->