P. 1
Giay-xac-nhan-thuc-tap_R1

Giay-xac-nhan-thuc-tap_R1

|Views: 593|Likes:
Được xuất bản bởibenzen_trinitrat

More info:

Published by: benzen_trinitrat on Feb 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2011

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phc
GI!" X#C NH$N TH%C T$&
Họ và tên người hướng dẫn thực tập: ………………………………………………
Đơn vị: ……………………………………………………………………………..
Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………….
Họ và tên sinh viên thực tập: ……………………………………………………….
hời gi!n thực tập: ………………………………………………………………….
"#ng nhận $%t:
T'() ch* +,nh -', T./ 0h, T1)n- 23nh 045
h&i '( thực tập
) th*c +, l-ật
&c phong
.h# n/ng c0ng việc hoàn thành
.h# n/ng h1! nhập2 th3ch nghi với
40i t5ường là4 việc
3nh n/ng '(ng2 s&ng tạo
6hận $%t ch-ng:......................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Đi74 '&nh gi& 8th9o th!ng 'i74 :;<:………………………………………………
Th6 /178n- +9n :;
……ngà=…th&ng…n/4 >;
6gười hướng dẫn thực tập

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->