Phạm Thị Thủy DS33A 050

Đề cương môn Luật so sánh

Đề thi môn Luật so sánh
1. Các nghiên cứu về luật nước ngoài là luật so sánh? Sai. Vì khi so sánh chúng ta phải có ít nhất hai hệ thống luật khác nhau.
2.

Ở Châu âu lục địa đã từng có hệ thống pháp luật chung thống nhất?

Đúng. Luật La Mã năm 450 TCN.
3.

So với ở Anh thì quyền lực tư pháp ở Mĩ kém tập trung hơn?

Đúng. Gồm hệ thống tòa án kép: hệ thống Tòa án bang và Liên bang.
4.

Thẩm quyền giải thích Hiến pháp của Tòa án tối cao Liên bang Hoa kì là

thẩm quyền mang tính hiến định? Đúng. Được quy định trong Hiến pháp.
5.

Bộ luật thương mại Pháp điều chỉnh tất cả các quy định của pháp luật

thương mại? Sai. Các quy định chủ yếu được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự Napoleon. 6. Người pháp thích diễn đạt luật thành văn một cách dễ hiểu minh bạch?

Đúng. Thể hiện qua Bộ luật Napoleon.
7.

Số hệ thống pháp luật nhiều hơn số quốc gia trên thế giới?

Đúng. (Riêng ở Mĩ 50 bang – 50 hệ thống pháp luật). 8. Luật so sánh không phải là một ngành luật thực định?

Đúng. Là ngành luật khoa học lí thuyết ứng dụng. 9. Luật so sánh là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia?

Sai. Nó không phải là một ngành luật vì nó không có các qppl, nó là 1 ngành khoa học lí thuyết ứng dụng.
1

) 13. lịch sử. văn hóa. Các quy phạm có cùng chức năng. 11. Khi xây dựng giả thuyết để nghiên cứu so sánh luật. Trong luật so sánh. Do đó. truyền thống. Còn có nhiều yếu tố khác (vị trí địa lí. yếu tố kinh tế. Ví dụ như chế định pháp luật về trách nhiệm sản phẩm được xây dựng phổ biến ở các nc trên TG nhưng chưa hình thành ở Việt Nam một cách chính thức. 12. Hệ thống chính trị quốc gia là nhân tố duy nhất quyết định sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật? Sai. để đánh giá đúng mức các giải pháp pháp lý của các hệ thống pháp luật khác nhau. Còn lí giải nguyên nhân của sự tương đồng và khác biệt đó nhằm hoàn thiện và phát triển pháp luật quốc gia.Phạm Thị Thủy DS33A 050 10. Vì có những khái niệm pháp luật có trong HTPL này mà không có trong HTPL khác. 2 . khoa học pháp lý quốc gia. Một chế định pháp luật áp dụng phổ biến trong hệ thống pháp luật có thể không tồn tại trong hệ thống pháp luật quốc gia khác? Đúng. người nghiên cứu không mặc nhiên coi các khái niệm tồn tại trong hệ thống pháp luật này cũng có trong hệ thống pháp luật khác? Đúng. 14. Đề cương môn Luật so sánh Luật so sánh chỉ là việc so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt? Sai. Ngay cả việc khái niệm đó không tồn tại trong 1 HTPL cũng chính là sự khác nhau. người nghiên cứu cần lựa chọn các quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một quan hệ? Đúng. khi đặt giả thuyết nên tìm hiểu kĩ HTPL của các bên so sánh...

còn luật tự nhiên đặt nền móng cho sự ra đời của luật công. Tiêu chí là nhân tố quan trọng để phân nhóm so sánh.Phạm Thị Thủy DS33A 050 15. Nó thuộc giai đoạn chuẩn bị so sánh. 19. Trong nhiều thế kỷ. Vì nó bao trùm các ngành khoa học pháp lý. 17. 16. các luật gia cũng đã gạt luật công sang một bên. Vào thế kỷ VI sau công nguyên. Đối tượng của Luật so sánh rộng hơn đối tượng của khoa học pháp lý khác? Đúng. Việc tìm ra một tiêu chí thích hợp sẽ giúp phân nhóm một cách chính xác các hệ thống? Đúng. Đề cương môn Luật so sánh Ở giai đoạn cuối của quá trình so sánh cần đánh giá xem giải pháp nào phù hợp hơn và giải thích tại sao lại phù hợp hơn? Đúng. tức là luật tư mà bỏ qua luật công. Xây dựng hệ thống các khái niệm là giai đoạn của quá trình so sánh? Sai. 3 . luật La Mã cổ đại tập trung pháp điển hóa lĩnh vực dân luật. mức độ ảnh hưởng của Luật La Mã với luật công và luật tư là không giống nhau? Đúng. nơi tiếp tục truyền thống của luật La Mã. xuất hiện Luật 12 tấm bảng (Lex Duodecim Tabularum) ở La Mã cổ đại. Do xu hướng chú trọng đến dân luật nên có người giải thích rằng. Ở Châu âu lục điạ trước thế kỷ 18 đã từng có cuộc pháp điển hóa lớn được ghi nhận? Đúng.000 năm. Vì luật tư bắt nguồn từ luật La Mã. Sau đó. Đó mới là mục đích quan trọng của so sánh luật. 18. vào thế kỷ V trước Công nguyên. ở các nước châu âu lục địa. Dòng họ Civil law. Hoàng đế La Mã Justinianus chủ trì biên soạn Corpus Juris Civilis. Từ Bộ luật Hammurabi cách đây gần 4. 20. vì cho rằng các luật này lẫn lộn với chính trị và không khác nhiều so với khoa học quản trị hành chính. Thời đó.

ra đời năm 449 TCN. Kết quả là ở các nước dân luật. Luật La Mã cổ đại là nền tảng chính của hệ thống pháp luật Châu âu lục địa? Đúng. Trường phái các nhà pháp điển hiện đại nghiên cứu luật La Mã xuất hiện ở Đức thế kỷ 16? 4 . Đồng thời với việc biên soạn Digesta. về khoa học luật. hạt nhân của hệ thống pháp luật. 26. tạo nên nền tảng mặc định cho tư duy và phương pháp luận pháp lý. Luật 12 bảng tiêu biểu cho luật Giecmanh. 23. ra đời năm 440 TCN? Sai. 25. Truyền bá khắp Châu Âu nhưng trừ nước Anh (HTPL này còn được gọi là HTPL Châu Âu lục địa). Việc biên soạn Institutiones có mục đích mang đến sự rõ ràng và giới thiệu toàn bộ khoa học về luật (tota legitima scientia) bởi vậy nó không chỉ có việc giải quyết các vấn đề pháp lý thực tế mà còn chứa đựng những suy luận lý thuyết chung về luật như định nghĩa về luật. Civil law được truyền bá khắp Châu Âu. Vì nó tiêu biểu cho Luật La Mã cổ đại.Cuốn hướng dẫn có hiệu lực như văn bản luật bằng tiếng latin và hoàn thành việc này ngày 21 tháng 11 năm 533. kể cả nước Anh? Sai. Tribonian cùng Theophin và Dorothea cũng biên soạn Institutiones (hay còn được gọi là Institutiones sive Elementa) . Các sinh viên luật sẽ phải học theo Institutiones nên nó còn được gọi là Sách giáo khoa Luật La Mã . theo lệnh của Justinian. 22. 24. Instintutiones là sách giáo khoa luật La Mã? Đúng. Bộ luật Dân sự là văn bản trung tâm.Phạm Thị Thủy DS33A 050 Đề cương môn Luật so sánh những nước sau này chịu ảnh hưởng của Luật La Mã đều được gọi là các nước dân luật (civil law).

La Mã? Đúng. Dòng họ Civil law còn có tên là dòng họ pháp luật châu âu lục địa? Đúng/ Sai. Hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. 5 . Dòng họ Civil law còn có tên là dòng họ luật tư? Sai. Dòng họ Civil law còn có tên là dòng họ pháp luật Đức .Phạm Thị Thủy DS33A 050 Đề cương môn Luật so sánh Đúng. Nói Châu Âu đã từng có hệ thống luật chung Common law Châu Âu? Đúng. Trường phái các nhà pháp điển hiện đại (Usus Modernus Pandectarium hay Pandectists) xuất hiện ở Đức thế kỷ 16. Có thể nói khoa học pháp lý thống nhất cho toàn bộ châu Âu thế kỷ 11-18 là kết quả nghiên cứu chung của các trường đại học ở các nước Latin lẫn các nước Germain nên hệ thống pháp luật này còn được gọi là hệ thống pháp luật Đức – La Mã. 32. Lập các trường Đại học giảng dạy + nghiên cứu luật La Mã. Luật La Mã được tiếp nhận ở các nước Châu Âu chỉ thông qua sự hỗ trợ của các trường đại học đối với từng trường hợp cụ thể? Đúng. 27. tập quán pháp và luật giáo hội? Sai. Pháp luật thực định của châu âu thế kỷ 17 . Còn có tên là dòng họ pháp luật thành văn. 29. Luật giáo hội ra đời vào thế kỉ 19. 30. ở Anh. Luật La Mã xuất hiện từ thời cộng hoà sơ kỳ (thế kỷ 6-4 trước Công nguyên). vì còn có luật công. 33. 28. Không có luật giáo hội.18 là hỗn hợp luật thành văn. 31. Thành ngữ " Luật la Mã" chỉ toàn bộ sản phẩm của hoạt động lập pháp được sáng tạo từ năm 450 TCN cho tới thời kỳ phục hồi nghiên cứu luật Lã Mã ở các trường Đại học ở Châu Âu lục địa? Sai.

pháp điển hóa thời kỳ cách mạng Pháp đã kết thúc quá trình tiến hoá nhiều thế kỷ của khoa học pháp lý. Đến giữa thế kỷ XX. được soạn thảo với một phong cách và ngôn ngữ tuyệt diệu. Những điểm này đã phân biệt pháp điển hóa với các bộ biên soạn tư nhân hoặc chính thức trước đây.Phạm Thị Thủy DS33A 050 Đề cương môn Luật so sánh 34. Các chế định trong luật tư của các nước trong dòng họ Civil law đều có những điểm tương tự nhau là do các nước tiếp nhận các tập quán được áp dụng chung? Đúng. Do đó. những tập quán cản trở thực tế trước đó. Rene David. Bộ luật thương mại Pháp điều chỉnh tất cả các quy định của pháp luật thương mại? Sai. khác với sự rối rắm của Corpus Juris Civilis. tinh lược chúng vào ba phần: Địa vị pháp lý cá nhân. Vì luật tư bắt nguồn từ luật La Mã. Vì một số vấn đề được BLDS Pháp điều chỉnh. 37. Pháp điển hóa đã chấm dứt nhiều tàn tích cổ hủ của luật pháp. Bộ luật Napoleong là bộ luật kinh điển cho dân luật các nước thuộc dòng họ Civil law? Đúng. Nhưng phạm vi các vấn đề và quy mô áp dụng của chúng không đáp ứng được những yêu cầu của trường phái luật tự nhiên. một học giả người Pháp nhận định. 35. Các quyền và nghĩa vụ. 36. Mang lại cho luật pháp những điều bổ ích nhưng chỉ thay đổi từng phần nhỏ của luật pháp. Bộ luật dân sự Pháp đã tập hợp gần 14 ngàn văn bản do Chính phủ cách mạng tư sản ban hành từ năm 1789. Đây là bộ luật kinh điển. Bộ luật Napoleon có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống pháp luật của rất nhiều nước trên thế giới. đã có trên 70 nước chịu ảnh hưởng từng phần hoặc toàn phần của Bộ luật này. Bộ luât dân sự 1804 và Bộ luật thương mại 1807 của Pháp đến nay vẫn còn hiệu lực? 6 . thể hiện luật pháp thích hợp với lợi ích của xã hội một cách rõ ràng. Tài sản.

Người Đức thích sử dụng thành ngữ một cách chính xác? Đúng. Luật thành văn là nguồn luật quan trọng nhất được ưu tiên áp dụng trước các ngành luật khác. Cả hệ thống pháp luật của các nước civil law chiuja nhr hưởng của luật La Mã. Tòa Phá án của Pháp không phải là cơ quan xét xử cao nhất đối với cả các phán quyết các Tòa án ở Pháp? Đúng. Nó chỉ hủy bỏ các bản án của tòa cấp dưới chứ không thay thế các bản án đó bằng các bản án của mình. 45. Người pháp thích diễn đạt luật thành văn một cách dễ hiểu minh bạch? Đúng.Phạm Thị Thủy DS33A 050 Đề cương môn Luật so sánh Đúng. Công pháp của các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil law không bị ảnh hưởng của Luật La mã? Sai. 7 . 44. 42. Tư pháp của các HTPL thuộc dòng họ Civil law không được xây dựng trên cở sở kế thừa luật La mã? Sai. 43. Luật tư bắt nguồn từ luật La Mã. 41. Hệ thống pháp luật Civil law chia làm luật công và luật chung? Sai: Luật công và luật tư. 38. 40. Lý do của sự tương đồng trong luật công của hệ thống pháp luật Civil law là tương đồng về tư duy pháp lý? Đúng. Luật thành văn luôn giữ vai trò quan trọng hơn phán quyết tại các tòa án trong hệ thống nguồn của các HTPL thuộc dòng họ Civil law? Đúng. 39.

Pháp luật quốc tế không phải là đối tượng nghiên cứu của Luật so sánh? Sai. luật thành văn luôn luôn là nguồn luật quan trọng hơn phán quyết của Toà án? 8 . Luật công xây dựng trên nền móng của luật tự nhiên. Trước thế kỷ 18 ở Châu Âu chưa có luật thành văn? Sai. 51. 49. Trong quá trình so sánh thì phải kết hợp cả hai cấp độ so sánh chứ không thể tách rời. 53.Phạm Thị Thủy DS33A 050 Đề cương môn Luật so sánh 46. Luật La Mã là luật thành văn( năm 450 TCN). 48. Thẩm phán Pháp đều được đào tạo tại trường thẩm phán Bordeaux? Đúng. các văn bản pháp luật. So sánh vĩ mô phải dựa trên kết quả nghiên cứu của so sánh vi mô? Đúng. Vì so sánh vĩ mô là so sánh các hệ thống pháp luật với nhau. Án lệ là các bản án đã được tòa án tuyên trong quá khứ. phương pháp luận so sánh. Ngoài 2 đối tượng chính là hệ thống pháp luật còn các đối tượng: pháp luật quốc tế. Cả luật tư và luật công ở Châu Âu đều được xây dựng dựa trên luật La Mã? Sai. được áp dụng để giải quyết các vụ việc tương tự ở hiện tại. so sánh vi mô là so sánh các vấn đề cụ thể. Trong Civil Law. Cả luật tư và luật công ở Châu Âu đều chịu ảnh hưởng của luật La Mã? Đúng. 47. 52. các chế định pháp luật. Sau khi trải qua 1 khóa học 4 năm trong trường đại học để nhận bằng cử nhân luật. Các phán quyết của tòa án châu âu lục địa là án lệ? Sai. các vấn đề lịch sử luật so sánh… 50. các vấn đề lí luận.

Tòa án có thể áp dụng trực tiếp các điều ước quốc tế khi xét xử. Luật hình sự là luật công. 60. Luật thành văn ra đời vào năm 600 SCN. Các tập quán phổ biến từ thời thượng cổ. ở Anh chưa có luật thành văn? Sai. Trong Civil Law. luật thành văn luôn luôn là nguồn luật quan trọng hơn tập quán? Đúng. Trong Civil Law. điều ước quốc tế có giá trị pháp lý cao hơn đạo luật quốc gia? Đúng. Quá trình mở rộng ảnh hưởng của Common Law hoàn toàn giống với quá trình mở rộng của Civil Law? Sai. Luật thành văn và án lệ ở Anh được xây dựng trên cơ sở tập quán? Đúng. 57. Chỉ được áp dụng khi luật trực tiếp dẫn chiếu không có quy định của pháp luật. Trước thế kỷ 19. Nếu có vụ việc liên quan giữa bang này với bang kia thì Tòa án Liên bang sẽ giải quyết. 55. Các Toà án cấp Liên bang của Đức chỉ xem xét cấp chung thẩm các vụ án được toà án cấp bang chuyển lên? Sai. 56. luật hình sự là luật tư? Sai.Phạm Thị Thủy DS33A 050 Đề cương môn Luật so sánh Đúng. 59. các tập quán hoặc luật lệ địa phương. 54. 9 . Common law mở rộng cùng với quá trình mở rộng thuộc địa của Anh. Trong Civil Law. Phán quyết của tòa án chỉ được áp dụng khi không có luật thành văn và phải phù hợp với vụ việc đang xét xử. 58.

Ngoài pháp luật Hồi giáo còn có hệ thống pháp luật các quốc gia Hồi giáo. Quias chỉ là phương pháp suy luận để giải thích luật nên không được coi là nguồn của luật Hồi giáo? Sai. Đề cương môn Luật so sánh Một số quốc gia từng là thuộc địa của Anh nhưng không theo hệ thống Common Law? Đúng.Phạm Thị Thủy DS33A 050 61. và luật Canon ở một số quốc gia theo Công giáo và luật giáo hội của Thiên Chúa. Một số quốc gia Hồi giáo nhưng không theo hệ thống pháp luật Hồi giáo? Đúng. 10 . Một số phán quyết của Toà án bang ở Mỹ có giá trị bắt buộc ngay cả với Toà án Liên bang? Đúng. 65. 63. 64. Các nước Châu Phi. Luật Hồi giáo và luật Giáo hội Thiên chúa đều được coi là luật tôn giáo? Đúng. 62. Quias là nguồn của luật Hồi giáo. Halakha ở Do Thái giáo. Các loại chính của luật tôn giáo gồm có: Sharia ở Hồi giáo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful