P. 1
Thiet ke mach dem co Kd=16

Thiet ke mach dem co Kd=16

|Views: 1,341|Likes:
Được xuất bản bởithevinh_thevinh

More info:

Published by: thevinh_thevinh on Feb 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ MẠCH SỐ

Đề tài: thiết kế mạch đếm đồng bộ với Kđ = 16.

I.

PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ:

Thiết kế mạch đếm đồng bộ với Kđ = 16 có nghĩa là thiết kế một mạch đếm thay đổi trạng thái đếm khi có một xung đồng hồ đưa đến, mạch này có thể đếm từ 0 => 15 rồi lại đếm ngược trở lại, nó có chu trình đếm là 16

II. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MẠCH:

Bộ tạo xung

Bộ đếm đồng bộ

Bộ giải mã địa chỉ

Bộ hiển thị

Chức năng cơ bản của các khối: Bộ tạo xung: tạo xung đồng bộ điều khiển có chu kỳ không đổi hoạt động của mạch. Bộ đếm đồng bộ: tạo ra các xung đếm chuyển từ 0 tới 15 sau khi nhận được một xung đồng bộ dưới dạng mã N-BCD 8421 Bộ giải mã: chuyển mã nhận được từ mạch đếm là mã BCD sang thành một dạng mã có thể biễu diễn được. Bộ hiển thị: nhận xung giải mã và hiển thị kết quả.

Công nghệ chế tạo: TTL . Chân 3: (Output) .Ngõ ra . Chức năng : tạo xung vuông để cấp cho mạch đếm Sơ đồ chân: Chân 1: (GND) . Bộ tạo xung Dựa vào chế độ tạo xung vuông của mạch đa hài phiếm định dùng IC NE555 ta có thể xây dựng một bộ tạo xung cho mạch đếm. Sơ đồ của từng khối: A.chân nối mass. Chân này là chân dùng để lấy tín hiệu ra logic. đầu vào kích khởi dùng để đặt xung kích thích bên ngoài khi mạch làm việc ở chế độ đa hài đơn ổn.III.transistor-transistor logic Lí do: IC555 phổ biến và đơn giản. Trạng thái của tín hiệu ra được xác định theo mức 0 và 1. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CÁC KHỐI: 1. 1 ở đây là mức cao nó tương ứng với gần bằng Vcc nếu (PWM=100%) và mức 0 tương đương với 0V nhưng mà trong thực tế mức 0 này ko được 0V mà nó trong khoảng từ (0.Mạch so sánh ở đây dùng các transitor PNP với mức điện áp chuẩn là 2/3Vcc. Chân 2 : (Trigger) cho nối GND để lấy dòng cấp cho IC hay chân còn gọi là chân chung.75V) . Đây là chân đầu vào thấp hơn điện áp so sánh và được dùng như 1 chân chốt hay ngõ vào của 1 tần so áp.35 ->0.

có thể xem chân này như 1 khóa điện tử và chịu điều khiển bỡi tầng logic của chân 3 . Tuy nhiên trong các mạch ứng dụng chân số 5 nối mass qua 1 tụ từ 10nF --> 100nF tác dụng lọc bỏ nhiễu cho mức áp chuẩn ổn định.7 V trở xuống (mức thấp) Dùng lập định mức trạng thái ra.ngược lại thì nó mở ra. Nguồn nuôi cấp cho IC khoản từ +5V--> +15V . nó có thể điều khiển xóa điện áp đầu ra khi điện áp đặt vào chân này từ 0.Khi chân 3 ở mức áp thấp thì khóa này đóng lại. tối đa là = +18V Chân 5: (Control Voltage) . Còn khi chân 4 nối vào mức áp cao thì trạng thái ngõ ra tùy theo mức áp trên chân 2 và 6. Chân 7 tự nạp xả điện cho 1 mạch R-C lúc IC 555 dùng như 1 tầng dao động . Khi chân số 4 nối masse thì ngõ ra ở mức thấp.Nhưng mà trong mạch để tạo được dao động thường hay nối chân này lên VCC.Chân điện áp điều khiển Chân 6: (Threshold) – Điện áp ngƣỡng Chân 7: (Discharge) – Chân phóng điện Chân 8: (Vcc) Đóng vỏ ICNE555 . là một trong những chân đầu vào so sánh điện áp khác và cũng được dùng như 1 chân chốt.Chân xóa . dùng làm thay đổi mức áp chuẩn trong IC.Chân 4: (Reset) . Cấp nguồn nuôi cho IC.

điện áp trên tang lên lớn hơn 1/3 Vcc. OP-AMP (2) có ngõ ra mức 0 . chân OUTPUT(3) mức 1. Mạch Flipflop được kích . Chân 5 có tụ nhỏ 0.01 µF nối mass để lọc nhiểu tần số cao có thể làm ảnh hưởng điện áp chuẩn 2/3 Vcc.nên hai chân này có cùng điện áp là điện áp trên tụ C1. Khi cấp điện cho mạch: -Giai đọan 1 : điên áp trên tu nhỏ hon 1/3 Vcc nên OP-AMP (1) ngõ ra mức 0. ngõ ra mức 0 ở chân Q qua cổng "not" chân OUTPUT (3) ra ở mức 1. để so sánh với điện áp chuẩn 2/3 Vcc và 1/3 Vcc bởi OP-AMP(1) và OP-AMP (2). OP-AMP (2) ngõ ra ở mức 1. Transistor T1 không được kích nên ngưng dẩn. -Giai đọan 2 : sau khoang thời gian tụ C1 được nạp qua điện trở R1 và R2. .OP-AMP (1) ngõ ra tiếp tục giử mức 0. Mach Flipflop giử trang thái mức 1 như ban đầu.Cấu tạo bên trong & Nguyên lý hoạt động : Nguyên tác họat động: Chân ngương (threshold) số 6 được nối với chân nảy (trigger) số 2 . Tự C1 tiếp tục dược nap. điên áp trên tụ C1 được tiếp tực nap . Transistor T1 không được kích nên ngưng dẩn.

tụ C1 bắt đầu xả qua điện trở R2 vào chân 7 của IC 555 rồi xuống mass. OP-AMP (1) có ngõ ra bằng 0. Tần số dãy xung đầu ra: Thời gian tồn tại xung T1 (độ rộng xung) phụ thuộc vào tốc độ nạp của tụ C từ nguồn cung câp. lúc này OP-AMP(2) có ngõ ra mức 1.ra mức 0 .Transistor T1 tiêp tưc dẩn . OP-AMP (1) có ngõ ra bằng 0. Bảng chân trị Flipflop Reset 0 Set 0 Q Q Q- 0 Q00 1 0 1 1 0 1 0 -Giai đọan 4: tụ C1 xả điện áp và nhỏ hơn 2/3 Vcc .Transistor ngưng dẫn.OUTPUT ra mức 1.Trasistor T1 được Q.-Giai đọan 3 : tụ C1 được nạp điện áp lớn hơn 2/3 Vcc . tụ C1 bắt đầu nạp và quai lai giai đọan 1.nên Q. nghĩa là tỷ lệ với hằng số thời gian nạp τn = (R1 + R2).C1 ta có: . OPAMP (2) có ngõ ra mức 0. nên mạch Flipflop được set lên mức 1.Chân Q. -Giai đọan 5: tụ C1 xả điện áp đến lức nhỏ hon 1/3Vcc. chân OUTPUT lức này trở về mức 0.ở mức 1. mạch Flipflop giử nguyên trang thái mức 1.Chận reset của mạch Flipflop được kích .kích nên dẩn. lúc nay OP-AMP(1) có ngõ ra ở mức 1.tụ C1 tiếp tụ xả qua R2. ngõ ra vẩn ở mức không .

10k 1Hz )Ω . .47µ F ≈  Cứ 1s sẽ có một xung điều khiển đến bộ phận đếm. 44 (10kΩ + 2. 44  ( 1R + 2 2R ). 44 ( 1R + 2 2R ).T1 = (R1+R2)ln2 Thời gian không có xung T2 (thời gian nghỉ) phụ thuộc vào sự phóng điện của tụ C qua chân phóng điện số 7. nghĩz là tỉ lệ với hằng số thời gian τp = R2C và: T2 = R2ln2 Vậy tần số của dãy xung ở đầu ra: 1 f =T = T 1 + 2T 1 = ln 2( 1R + 2 R ). 1C R1 = 10kΩ R2 = 10kΩ C1= 47μF f  1. 1C 2 1 1. 1C = 1.

B. Bộ Phận Đếm Trong kỹ thuật số có vi mạch đếm đồng bộ phổ biến được sử dụng là 74ls90 vì nó là vi mạch đếm module 10 vi mạch này có thể đếm từ 0 => 9 Công nghệ chế tạo : TTL Đóng vỏ IC7490 Sơ đồ chân: .

C. D Một trong hai chân Reset. thiết lập chế độ làm việc của IC No Connection – Không sử dụng chân này Nguồn cung cấp : Nguồn một chiều +5V Một trong hai chân Set.STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên Chân – Kí hiệu CP1 (input B) MR1 (R01) MR2 (R02) NC Vcc MS1 (R91) MS1 (R92) Q2 (QC) Chức năng Chân đầu vào đưa xung đồng hồ vào các flip flop B. thiết lập chế độ làm việc của IC Một trong bốn chân đầu ra của IC . thiết lập chế độ làm việc của IC Một trong hai chân Set. thiết lập chế độ làm việc của IC Một trong hai chân Reset.

9 10 11 12 13 14 Q1 (QB) GND Q3 (QD) Q0 (QA) NC CP0 (input A) Một trong bốn chân đầu ra của IC Chân nối đất Một trong bốn chân đầu ra của IC Một trong bốn chân đầu ra của IC No Connection – Không sử dụng chân này Chân đầu vào đưa xung đồng hồ vào flip flop A (flip flop đầu tiên) Nhận xét: IC74LS90 có thể chia làm 2 phần: • Các chân thực hiện nhiệm vụ đếm :  Đầu vào: các chân CLK gồm CP1 (input B). Q3 (QD) • Các chân thiết lập chế độ làm việc của IC74LS90:  Đầu vào: MR1 (R01). MS1 (R92)  Đầu ra: Q0 (QA). CP0 (input A). Q2 (QC). Q2 (QC). Vcc  Đầu ra: Q0 (QA). Q1 (QB). MR2 (R02). Q3 (QD) . Q1 (QB). MS1 (R91).

• Các chân thực hiện nhiệm vụ đếm: Cấu tạo bên trong và nguyên lý hoạt động: Qn => Qn+1 0 => 0 0 => 1 1 => 0 1 => 1 J 0 1 X X K X X 1 0 .

Bảng trạng thái bộ đếm: Số xung đếm Kết quả đầu ra QA (12) QB (9) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 QC (8) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 QD (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Trạng thái bộ đếm 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 .

JB = AD KC = JC = AB .Trạng thái hiện tại n n C n Trạng thái tiếp theo n 1+ n 1+ n 1+ Đầu vào kích thích FF JD DK D Q Q QB A Qn D Q QC QB QA n 1+ JC KC JB KB JA KA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X X X X X X X X X X 0 1 0 0 0 1 X X X X 0 0 X X X X 0 0 0 1 X X 0 1 X X 0 1 X X 0 0 X X 0 1 X X 0 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 Dựa vào bảng trên thực hiện tối thiểu hóa ta được kết quả như sau: K A = JA = 1 KB = A.

JD = ABC Kết quả này phù hợp với mô hình cấu tạo bên trong của IC74LS90 Chu kỳ hoạt động của một IC7490 thông qua sơ đồ xung nhƣ sau: .KD = A.

Còn các trạng thái còn lại là IC74LS90 thực hiện chức năng đếm.• Các chân thiết lập chế độ làm việc của IC74LS90 Để thiết lập trạng thái Reset cho IC74LS90 (trở về 0) cho bộ đếm thuận thì hai chân MR1 và MR2 phải ở mức 1. Để thiết lập trạng thái Reset cho IC74LS90 (trở về 9) cho bộ đếm nghịch thì hai chân MS1 và MS2 phải ở mức 1. .

3. IC2 đếm tới 1 (0001) cũng dừng lại vì chân QA (= 1) của IC2 được đến chân MR1 (của cả hai IC) thiết lập giá trị 1. nó sẽ dừng lại ở giá trị 6 (0110) vì sơ đồ thiết kế chân QB (= 1) và QC (= 1) của IC1 đi qua cống AND (74LS08) đưa tới đầu MR2 (cả hai IC) thiết lập giá trị 1.Để thiết kế một mạch đếm động bộ (thuận) có thể đếm được từ 0 => 15 ta dùng 2 IC74LS và các chân reset được nối với nhau để tạo trạng thái reset cho cả bộ đếm: Mạch có thiết kế như sau: Nguyên lý: Cách đếm của mạch thực hiện như sau: 1. Khi IC1 đếm lần hai từ 0 => 5. . Khi ta cấp một xung đồng hồ có tần số 1Hz vào IC1 nó sẽ đếm từ 0 => 9 2. Đồng thời. Khi IC1 đếm tới 9 (1001) rồi tự động quay về 0 (0000) sẽ tạo ra một xung đồng hồ đưa vào chân 14 của IC2 khiến cho IC2 đếm từ 0 => 1.

Mạch chỉ có thể đếm từ 0 tới 15. Vây.Theo bảng trạng thái khi hai chân MR1. mạch sẽ tự quay lại đếm từ đầu. Mạch sẽ quay lại đếm từ đầu. MR2 cùng = 1 thì bốn đầu ra của IC74LS90 sẽ bằng 0. Khi đếm tới 16. Trong bộ phận đếm có dùng IC7408 hoạt động nhƣ một cổng AND: Vcc = +5V .

Sử dụng IC74LS47 dùng để giải mã BCD sang mã LED 7 thanh. Sau khi 74LS90 mã hóa ra BCD sau đó 74LS47 sẽ mã hóa các mã BCD này chuyển sang LED 7 thanh hiện thị các giá trị đếm.C. Bộ phận giải mã. Sau đây là bảng chân lý các mức hiện thị sau khi giải mã BCD. . Con này chắc là cũng không cần phải giải thích nhiều vì con này không như 74LS90.

- BI/RBO Cấu tạo bên trong và nguyên lý hoạt động: . Lamp Test. RBI ----.---------. qua Led 7 đoạn Anode thì không phát sáng do đó nó luôn được nối đất.- LT ---. Blanking Input/ Ripple Blanking Output. Ta phải cho giá trị của chân này = 1 để mạch hiển thị kết quả bình thường. Chân này khi được kích hoạt (khi = 0) cho tất cả các đầu ra bằng 1 (đồng thời khi tất cả các đầu váo bằng 0).Sơ đồ chân: Chân A0 => A3 a => g Vcc GND -------- Chức năng Đầu vào mã BCD Đầu ra mã LED Nguồn cấp +5V Chân nối đất Ripple Blanking Input . Ta phải cho giá trị của chân này = 1 để mạch hiển thị kết quả bình thường..

Kết quả hiện thị cho ra ở LED 7 đoaạn Anode .

Đóng vỏ IC7447 .

LED 7 ĐOẠN Cấu tạo: LED bảy đoạn sáng (thực tế là 8 đoạn sáng do thêm một đoạn biểu diễn dấu chấm): Đây là một tổ hợp gồm có 7 LED được đấu nối với nhau theo hình số 8 dùng để hiện thị các số thập phân từ 0 đến 9. .D.

Bảng mã hiện thị của kiểu Anode chung .

Và mã hiển thị của kiểu mắc Cathode chung .

IV. Do đèn LED chỉ có điện áp 3V nên phải mắc điện trở phân áp.Trong mạch này ta dùng Led 7 đoạn mắc theo kiểu anode chung để phù hợp với kết quả của mạch giải mã 74LS47 Cách cấp nguồn cho mạch : Chân 3 và chân 8 nối với nguồn. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TOÀN MẠCH Sử dụng phần mềm Proteus ta vẽ được mạch sau: .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->