CÔNG TY CP TIẾP THỊ QUẢNG CÁO NGÔI SAO Số: …/…/2010/HĐDV-SAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 - Căn cứ luật thương mại được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 - Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên. Hôm nay, ngày 17 tháng 01 năm 2011 chúng tôi gồm: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Gọi tắt là Bên A): Tên cơ quan Tổ chức: Chi Nhánh Viettel TP.HCM – TẬP Đòan Viễn Thông Quân Đội Người đại diện : Ông : Trần Ngọc Thiều .Chức vụ: P. Giám Đốc Địa chỉ : 423 Cộng Hòa P15. Tân Bình . Tp. HCM Mã số thuế : 0100.109.106-122. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (Gọi tắt là Bên B): Tên cơ quan Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ QUẢNG CÁO NGÔI SAO Người đại diện : Bà : BÙI THỊ THANH HOA Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa chỉ : 29 Nguyễn Hiền – Phường 04 – Quận 03 – Thành Phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08.38329131 Fax :08. 083.929.3911 Tên chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ QUẢNG CÁO NGÔI SAO Tài khoản : 77380849 (VND), 77380899 (USD) tại Ngân Hàng ACB – TP.HCM. Mã số thuế : 03 09 92 98 48 Hai bên đồng ý ký hợp đồng với các điều khoản sau: Điều 1: NỘI DUNG Bên B đồng ý thực hiện dịch vụ Cung cấp 20 PG & Dịch vụ quay phim chụp hình tại nhà Hàng Thuỷ Tạ 2 ( Đầm Sen ) ngày 18/01/2011,từ 14H30 .đến 19H 00.cho Bên A theo sự thỏa thuận của hai bên . Điều 2: QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN 2.1. Bên A:  Quyền lợi: a. Được Bên B cung cấp dịch vụ PG & Dịch vụ quay phim chụp hình theo nội dung tại điều 1 của hợp đồng này. b. Được thỏa thuận ngày, giờ , số lượng PG, số lượng ảnh theo điều 1 c. Được thay đổi chương trình biểu diễn nhưng phải thông báo cho Bên B trước 07 ngày bằng văn bản ( với điều kiện tại thời điểm thay đổi đó chưa có đơn vị nào đăng ký) Trách nhiệm: a. Cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian của Bên A theo như bảng đăng ký: b. Thanh toán đúng hạn cho Bên B theo điều 4 của hợp đồng này. 2.2. Bên B: a. Cam kết cung cấp cho Bên A dịch vụ PG & Dịch vụ quay phim chụp hình như đã nêu tại điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung của hợp đồng. b. Hướng dẫn Bên A thực hiện đúng các quy trình khai thác dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành. c Thực hiện giờ biểu diễn, số lượng hình ảnh theo đúng thỏa thuận ban đầu . 

liên doanh hay liên kết nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên B. d. khiếu nại (bằng văn bản) thì được hiểu là hai bên đã cùng nhất trí nghiệm thu xong hợp đồng. ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký. nếu cần có thể làm thêm phụ lục hợp đồng..000. Bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến hợp đồng (nếu có) đều phải được giải quyết thông qua thương lượng trước giữa hai bên và được thể hiện bằng văn bản. kể từ ngày kết thúc chương trình biểu diễn . Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG: a. b. Bên A không được chuyển nhượng hợp đồng cũng như bất cứ quyền hạn nào có được từ hợp đồng này hay tạo ra các bên. đóng dấu) . Hợp đồng này được lập thành 02 bản. Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại Bên A về mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ PG & Dịch vụ quay phim chụp hình trong phạm vi trách nhiệm của Bên B. ghi rõ họ tên. Điều 6: THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hợp đồng tự động thanh lý ngay sau khi bên B đã hoàn thành trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho bên A theo điều 1 của hợp đồng này. Điều 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Thanh toán một lần ngay sau khi ký kết hợp đồng Thanh toán một lần sau khi nhận được hóa đơn . Trường hợp Bên B đã thực hiện tất cả các điều khoản của hợp đồng mà Bên A không thực hiện triển khai thanh toán theo như thỏa thuận trong hợp đồng thì sẽ bị phạt theo mức lãi suất của Ngân Hàng. d. và hướng giải quyết khắc phục. Bên A là bên ký kết hợp đồng độc lập duy nhất với Bên B. Tối đa 05 ngày. Trong thời gian hợp đồng hiệu lực.000 VNĐ Bằng chữ: Muời một triệu đồng chẵn . nếu bên nào vi phạm những đều khoản quy định trong hợp đồng này phải bồi thưởng cho bên còn lại những khoản thiệt hại tương ứng. b. khi đó hai bên sẽ thông qua tòa án kinh tế để giải quyết. giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu có tranh chấp xảy ra mà hai bên không thể giải quyết thông qua thương lượng được. mỗi bên giữ 01 bản có giá trị ngang nhau.d Thông báo cho Bên A bằng văn bản khi có sự cố liên quan đến hoạt động của dịch vụPG & Dịch vụ quay phim chụp hình . c. hay trở ngại phát sinh cho bất cứ bên nào thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc.Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VND) . Điều 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG Tổng giá trị hợp đồng bao gồm thuế GTGT: 11. c. nếu Bên A không có thắc mắc. Trong quá trình thực hiện hợp đồng.Phương thức thanh toán:tiền mặt Điều 5: CHẾ TÀI a. đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký. nếu có vướng mắc. ghi rõ họ tên. khó khăn. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì sẽ bị phạt trị giá toàn bộ hợp đồng cùng với các thiệt hại khác do việc vi phạm gây ra.