P. 1
DT.QUY ĐỊNH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

DT.QUY ĐỊNH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ratings:
(0)
|Views: 331|Likes:
Được xuất bản bởimr_phamthanh

More info:

Published by: mr_phamthanh on Feb 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

QUY ĐỊNH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …./2011/QĐ-VMPT ngày … / …./2011 của Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Khoáng sản Việt – Phú Thọ)
A. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích
1. Đảm bảo sức khỏe, an toàn cho Người lao động, là cơ sở để phòng ngừa, khắc phục kịp

thời, chính xác các sự cố, rủi ro có thể xảy ra đối với Công ty và Người lao động trong quá trình làm việc;
2. Ngăn chặn những nguy cơ gây ra tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp cho Người lao

động, phòng ngừa các thiệt hại cho Công ty. 3. Phân cấp tổ chức và quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động tại công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng
1. Áp dụng đối với tất cả CBCNV – Người lao động của công ty, hiện đang công tác và làm việc tại công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Khoáng sản Việt – Phú Thọ; 2. CBCNV: Cán bộ, công nhân viên trực thuộc Công ty; 3. ATVSLĐ: An toàn, vệ sinh lao động; 4. BHLĐ: Bảo hộ lao động; 5. HCNS: Hành chính nhân sự; 6. PCCC: Phòng cháy, chữa cháy; 7.

B. QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Điều 4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty trong công tác ATVSLĐ
1. Xây dựng, ban hành, hướng dẫn, đào tạo Người lao động thực hiện các quy định về

ATVSLĐ, quy trình tác nghiệp, quy trình quy chuẩn vận hành sử dụng máy móc, thiết bị khi tham gia lao động tại công ty;
2. Xây dựng các tiêu chuẩn vè người lao động theo đặc thù từng vị trí công việc. Đảm bảo

việc tuyển dụng, sắp xếp Người lao động có đủ điều kiện về sức khỏe, khả năng làm việc

Quyền hạn của Công ty trong công tác ATVSLĐ 1. sử dụng một số loại nguyên vật liệu phục vụ khai thác. kỷ luật đối với Người lao động có hành vi vi phạm các quy định về ATVSLĐ. 8. kinh doanh khi các tiêu chí về ATVSLĐ không đảm bảo theo mục tiêu về ATVSLĐ. xử lý vi phạm về ATVSLĐ đối với Người lao động. khuyến cáo về các hành vi có thể gây mất ATVSLĐ đối với Người lao động theo đặc điểm. Điều 5. rủi ro. thiết bị… 7. quy phạm kỹ thuật an. Khen thưởng. 10. Thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật về công tác lưu trữ. sản xuất. sản xuất. hợp lý. quy trình. Quyết định tạm dừng hoạt động khai thác. Yêu cầu Người lao động phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về ATVSLĐ do công ty ban hành và các quy định khác của pháp luật hiện hành. 9. Tổ chức giám sát. tính chất công việc của từng bộ phận: bộ phận văn phòng. rút kinh nghiệm. đưa ra các biện pháp cải tiến trong công tác ATVSLĐ theo định kỳ. Xây dựng các chế tài khen thưởng.phù hợp với yêu cầu của từng vị trí công việc đó. Quy định chi tiết tại nơi làm việc về các biện pháp phòng ngừa tai nạn. 4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Người lao động trong công tác ATVSLĐ . quy dịnh của pháp luật về ATVSLĐ cho Người lao động. kinh doanh như: thuốc nổ. Trang cấp BHLĐ phù hợp theo yêu cầu công việc của Người lao động tại mỗi vị trí công việc. sản xuất. 11. tuân thủ các yêu cầu về biện pháp ATVSLĐ. Điều 6. Đảm bảo các phương án tổ chức. 2. kiểm soát thường xuyên việc thực hiện công tác ATVSLĐ của Người lao động. 5. 4. Tổ chức huấn luyện. bảo quản. 5. 6. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ để đánh giá và sắp xếp lại lao động. bộ phận phụ trách về điện. Điều chuyển hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với Người lao động khi bản thân Người lao động đó không đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe. Giám đốc mỏ. kíp nổ. năng lực làm việc. các biện pháp về ATVSLĐ. kỹ thuật trong hoạt động khai thác. các loại hóa chất có ảnh hưởng nguy hiểm đến Người lao động. bộ phận phụ trách vận hành dây truyền. Tổ chức tổng kết. tư cách đạo đức cần thiết để làm việc tại vị trí công việc đó. hướng dẫn các tiêu chuẩn. Quyết định các phương án tổ chức. trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm báo cáo hàng tuần với Ban giám đốc về công tác ATVSLĐ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao. 3. 3. kinh doanh khoa học.

6. những nơi có biển cấm ra vào. các quy định và phương án tổ chức về công tác ATVSLĐ của công ty. 4. Người lao động phải tuyệt đối chấp hành các thao tác kỹ thuật. 3. trình độ. . Không tự ý di chuyển. 5. Nghiêm túc trong quá trình làm việc.1. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm các quy định. Khi vận hành máy móc thiết bị. sản xuất. nổ. 7. giữ gìn vệ sinh chung và nơi làm việc. báo cáo kịp thời cho CBNV làm công tác ATVSLĐ của bộ phận. quy trình trong vận hành máy móc thiết bị đó đã được phổ biến. gây cháy vào khu vực làm việc hoặc có những hành động gây hại đến sức khỏe và sự an toàn của người khác. của công ty được biết về các nguy cơ. hướng dẫn thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình làm việc. không mang các vật dễ cháy nổ. vào những nơi cấm người không có nhiệm vụ ra vào. Điều 8. công cụ dụng bảo hộ cần thiết khi tham gia lao động tại vị trí công việc công ty sắp xếp. cơ quan khác để tổ chức. Điều 7. chương trình huấn luyện. máy đo đạc trên hiện trường. Khai báo trung thực về tình trạng sức khỏe của ban thân. vệ sinh và/hoặc rời bỏ các vị trí mà ở đó các tiêu chuẩn về ATVSLĐ không đảm bảo. hóa chất độc hại. hiểu rõ và nắm được các nội dung quy định về ATVSLĐ do công ty ban hành và một số quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. sự cố về điện. phổ biến. hướng dẫn về ATVSLĐ do công ty tổ chức hoặc công ty liên kết với các đơn vị. Người lao động được yêu cầu Công ty phổ biến. Đề nghị Công ty các trang thiết bị. Nghiên cứu. Quyền hạn của Người lao động trong công tác ATVSLĐ 1. năng lực chuyên môn khi tham gia lao động tại công ty. sạch sẽ. 9. Từ chối làm việc trong các điều kiện không đảm bảo về an toàn. các sự cố xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác. Tuyệt đối không ra. 8. thay đổi vị trí máy móc thiết bị của công ty (trừ các máy móc có thể mang theo người thường xuyên để giải quyết công việc như máy tính xách tay. Thông báo. Tổ chức quản lý trong công tác ATVSLĐ 1. 2. 3. chất gây nổ. vận dụng chính xác các quy định của công ty. quy định. Tham gia đầy đủ các khóa. 11. Chấp hành đầy đủ. Gọn gang. 10. pháp luật về ATVSLĐ. Giám đốc công ty thống nhất và quyết định về các chính sách. quy chế… về ATVSLĐ trong quá trình làm việc tại Công ty. kinh doanh của công ty. biển cảnh báo về sự không an toàn của Công ty.…) và các thiết bị dung để phòng chống về cháy.

nhắc nhở Người lao động trong phạm vi quản lý thực hiện đúng. giữ các loại hóa chất. Người lao động. quy trình làm việc và quy định về ATVSLĐ đối với bộ phận vận hành dây truyền tuyển quặng… 7. 4. phòng ngừa bệnh tật đặc biệt là các bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao. Không mang. Điều 9. quy trình làm việc chi tiết cho từng bộ phận. 3. vật liệu phục vụ công tác khai thác mỏ. ngăn nắp. đôn đốc. Trực tiếp chỉ đạo tổ chức công tác ATVSLĐ đối với bộ phận phụ trách kho chứa vật liệu nổ. tổ trưởng. đánh giá hoạt động ATVSLĐ của Công ty. CBCNV phải thực hiện các yêu cầu cơ bản sau: 1. Giữ gìn. 6. giám sát. vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Giám đốc Mỏ. 5. Trưởng bộ phận HCNS chịu trách nhiệm tổ chức giám sát. đội trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra. Quy định về Vệ sinh lao động Vệ sinh lao động được hiểu là việc bảo vệ môi trường xung quanh được trong lành nhằm đảm bảo sức khỏe cho Người lao động đồng thời hạn chế các nguy cơ. khi làm việc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Giám đốc Mỏ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng và thực hiện các phương án ATVSLĐ trong hoạt động khai thác mỏ. Gọn gàng. xả thải đúng nơi quy định. 2. sự an toàn của công động xung quanh. nhắc nhở. đầy đủ các quy định về ATVSLĐ của Công ty. Căn cứ theo khối lượng công việc và yêu cầu công việc thực tế. 4. 3. Giám đốc phân công và ủy quyền cho Phó giám đốc phụ trách việc chỉ đạo. Trưởng bộ phận HCNS chịu trách nhiệm phối hợp với các trưởng bộ phận khác. đội trở lên trưởng bộ phận (tương đương cấp phòng) thì trưởng ca. đội xây dựng các quy định nội dung ATVSLĐ. các nội dung về ATVSLĐ theo quy định của Công ty và pháp luật. phối hợp chung với các bộ phận thực hiện các biện pháp.…. các rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. ví dụ như: quy trình làm việc và quy định về ATVSLĐ đối với kho bảo quản thuốc nổ và hóa chất công nghiệp. Để đảm bảo môi trường làm việc và sinh hoạt của mỗi người. các chất kích thích… mà Công ty và pháp luật nghiêm cấm sử dụng do có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của bản thân Người lao động và môi trường xung quanh. Người lao động khi không đảm bảo đúng và đầy đủ các quy định về ATVSLĐ của Công ty thì tuyệt đối không được tham gia làm việc. bộ phận quản lý các nguyên. nhiên. Trong mỗi ca làm việc. Giữ gìn vệ sinh chung sạch sẽ. sạch sẽ nơi sinh hoạt và làm việc của bản thân: ăn uống. trách nhiệm và tuyệt đối tuân thủ các quy định về ATVSLĐ của công ty. từ phạm vi các tổ. tổ. . giám sát.2.

Tuyệt đối không tiếp xúc. lắp đặt. đảm bảo dễ thấy. Quy định về An toàn điện 1. Sử dụng các thiết bị điện an toàn. bảo trì định kỳ. Các dụng cụ chữa cháy phải để đúng nơi quy định. môi trường sống do Công ty tổ chức. 4. 5. dễ lấy để sử dụng kịp thời khi có sự cố sảy ra. 4. 6. đóng. phát nhiệt độ cao. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện: tình trạng đường dây. 2. Sử dụng đúng. vật tư. Quy định về Phòng cháy chữa cháy 1. 6. thiết bị điện. 3. bảo dưỡng. khu vực xảy ra sự cố. 5. đầy đủ về BHLĐ. Với trường hợp xuất hiện sự cố về điện. 2. 3. va đập phải đảm bảo tuyệt đối theo chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. Tắt các thiết bị điện không cần duy trì điện ngoài giờ làm việc. dụng cụ chuyên dụng phù hợp theo yêu cầu của việc sử dụng. 7. Tránh sự tiếp xúc giữa các loại hóa chất. bảo hành. lập tức tìm biện pháp ngắt dòng điện đối với điểm. lắp đặt… thiết bị điện phải tuyệt đối tuân thủ theo quy trình hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc đơn vị tư vấn. Điều 10. 8. vệ sinh máy móc. CBCNV có liên quan được biết để phối hợp. Sử dụng các phần không gian của công ty theo đúng công năng và chức năng khi thiết kế. cải thiện sức khỏe do Công ty tổ chức. . sửa chữa. nguyên vật liệu có khả năng tác dụng với nhau sinh ra nhiệt.… dễ gây ra cháy nổ do cọ sát. bảo trì… về điện khi làm việc. 6. Không sử dụng lửa tại nơi cấm lửa. việc cắt và đóng điện phải có kế hoạch cụ thể và thông báo tới các bộ phận. Tham gia các hoạt động nhằm cải thiện môi trường làm việc. nguyên vật liệu dễ cháy nổ gần các điểm dễ phát lửa. Tham gia các chương trình phòng chống dịch bệnh. mở các thiết bị điện.5. Các thao tác sửa chữa. bảo trì. bảo trì. 7. Trong điều kiện làm việc bình thường. Di chuyển các loại hóa chất. làm việc với điện khi Người lao động chưa đảm bảo các yêu cầu cần thiết về an toàn điện. Điều 11. Chỉ những Người lao động đã được huấn luyện về kỹ thuật và kỹ thuật an toàn về điện mới được tham gia sửa chữa. bảo dưỡng. lập kế hoạch bảo dưỡng. đảm bảo đúng các chỉ dẫn kỹ thuật. các công cụ. thiết bị. Không để các loại vật tư.

vận hành máy móc thiết bị trước khi trực tiếp tham gia vận hành máy. 2. Quy định về an toàn trong sử dụng máy móc thiết bị 1. Kho chứa hóa chất. 7. 3. 8. vật liệu nổ 1. thiết bị. Điều 12. phân loại thành từng nhóm cụ thể. Vận hành máy theo đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn hoặc theo các chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng của nhà sản xuất. 6. Tuân thủ các chỉ dẫn sử dụng tại mỗi vị trí lưu trữ hóa chất. CBCNV không thuộc phạm vi sử dụng. Môi trường kho. ánh sáng ngoài trời. địa điểm lưu trữ hóa chất. Tham gia các khóa huấn luyện về PCCC do công ty tổ chức. Các loại hóa chất. vật liệu nổ… phải được ghi chú rõ ràng. 5. nhiệt độ môi trường….8. 2. thiết bị. Trong quá trình vẫn hành máy móc. CBCNV phải theo dõi và báo cáo người phụ trách trực tiếp về những sự cố và/hoặc những dấu hiệu không bình thường của máy móc thiết bị để có phương án xử lý kịp thời nhằm phòng ngừa thiệt hại về người và máy móc. vật liệu nổ…. khả năng sẵn sàng sử dụng của các phương tiện chữa cháy của Công ty. vật liệu nổ phải được bố trí ở khoảng cách xa. đánh dấu riêng. Điều 13. vật liệu nổ theo đúng kế hoạch và phương án kỹ thuật được Công ty phê duyệt. 4. 3. sử dụng máy phải tổ chức ghi chép nhật ký sử dụng máy hàng ngày để kịp thời phát hiện trước các lỗi có thể xảy ra nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời. vận hành máy móc thiết bị tuyệt đối không vào gần. vệ sinh máy móc thiết bị trước và sau khi vận hành. Người lao động khi chưa được hướng dẫn hoặc được đào tạo. tiếp xúc. huấn luyện về cách vận hành máy móc thiết bị thì tuyệt đối không vận hành sử dụng máy. Quy định về sử dụng bảo quản hóa chất. đủ an toàn đối với khu vực sinh hoạt và làm việc khác của Công ty. 4. . CBCNV được hướng dẫn sử dụng. CBCNV phải sử dụng BHLĐ đầy đủ. hóa học trong không gian lưu trữ. điều khiển máy. Trưởng bộ phận trực tiếp quản lý. Kiểm tra. Sử dụng hóa chất. để cách xa nhau đảm bảo không có sự tương tác về vật lý. đúng chức năng và phù hợp theo loại BHLĐ đã được Công ty cấp trong suốt thời gian làm việc. CBCNV được giao phụ trách công tác PCCC phải thường xuyên kiểm tra công tác an toàn cháy nổ. vật liệu nổ… phải đảm bảo các điều kiện về độ ẩm. 5.

cứ sau 06 tháng hoặc 1 năm công ty sẽ tiến hành tổng kết. cứu nạn nhằm trang bị cho CBCNV kiến thức. 2. khen thưởng. trưởng các bộ phận. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành và áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. hiệu quả của công tác ATVSLĐ để rút ra kinh nghiệm thực tiễn để điều chỉnh lại hoạt động của công tác an toàn đồng thời khen thưởng những CBCNV có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ. Điều khoản thi hành 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 16.6. kỷ luật trong công tác ATVSLĐ 1. thậm trí hàng ngày (đối với các khu vực và công việc nhạy cảm như khu vực kho hóa chất. vật liệu nổ. Nhanh chóng phối hợp cùng các bộ phận khác sử dụng các phương tiện cần thiết. 2. đánh giá về kết quả. khắc phục các sự cố 1. cứu nạn. Điều 15. 2. các tổ. khắc phục hậu quả. 4. Công ty tổ chức các khóa tập huấn về công tác cứu hộ. Thông báo cơ quan chức năng phối hợp xử lý. vật liệu nổ. 3. kinh nghiệm để chủ động trong công tác cứu hộ. Đối với các bộ phận. tổ. CBCNV tuyệt đối không mang các dụng cụ. các chất dễ tạo ra nguồn nhiệt. tránh chen lấn lên nhau và chạy ra khu vực an toàn gần nhất. phù hợp để khắc phục sự cố. Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ. cứu hộ. Điều 14. kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 3. cứu nạn kịp thời. đề nghị kỷ luật theo phạm vi thẩm quyền được giao. đội trưởng hướng dẫn triển khai và theo dõi. C. Tổng kết. Quy định về thoát hiểm và giải quyết. Theo điều kiện cụ thể. khu vực khai thác mỏ). đội chịu tránh nhiệm phổ biến Quy định này đến toàn thể CBCNV và tổ chức thực hiện những nội dung của quy định. 5. 3. Bộ phận HCNS của Công ty chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. Giám đốc mỏ. Hàng năm. . đầy đủ các quy định.… CBCNV phải tuyệt đối bình tĩnh để tìm phương án thoát hiểm. tổ đội công tác tổng kết rút kinh nghiệm về ATVSLĐ phải được thực hiện hàng tuần. nguồn lửa vào các kho chứa hóa chất. Các trường hợp bị thất lạc trong khi thoát hiểm phải được thông báo cho những người có mặt tại hiện trường được biết để tìm cách xử lý. Đối với CBCNV không chấp hành đúng. hướng dẫn của Công ty thì cán bộ phụ trách phải cương quyết kỷ luật.

bộ phận HCNS tiếp nhận các báo cáo.4. trình Ban giám đốc để xem xét. phê duyệt sửa đổi. Phú Thọ. Trong qúa trình thực hiện Quy định. nếu có điểm nào chưa phù hợp với thực tế hoặc cần bổ sung. tổng hợp để hướng dẫn hoặc đề xuất phương án sửa đổi bổ sung. sửa đổi. ngày … tháng … năm 2011 GIÁM ĐỐC Bùi Ngọc Hùng . các bộ phận báo cáo bằng văn bản về Công ty. bổ sung.

Hoạt động (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Van Nga liked this
ga1111 liked this

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->