GIÁO ÁN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Trường: THPT Bình Minh Họ tên GVHD: Đinh Hồng Khanh Lớp: 11A7 Họ tên SVTT: Nguyễn Văn Ngọc Đại Hoạt động: Sinh hoạt lớp MSSV: 1060006 Ngày, giờ sinh hoạt: 7h50, thứ bảy, ngày 6/3/2010 I. Mục đích và yêu cầu công việc - Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa các khuyết điểm của học sinh; giáo dục học sinh về nếp sống, tác phong; giúp học sinh có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp; hình thành cho học sinh tính khoan dung và dũng cảm. - Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường. - Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập thể, kỹ năng phê bình và tự phê bình, kỹ năng trình bày trước đám đông II. Nội dung họat động Thời gian 5 phút Nội dung công việc Phân công Biện pháp

A. Ổn định tổ chức: * Chuẩn bị: - Kiểm tra sĩ số lớp, ổn định trật - Giáo sinh kết - Quan sát, tự. hợp với ban cán nhắc nhở sự lớp - Nắm số liệu các tiết A, B, C; - Giáo sinh - Kiểm tra sổ danh sách học sinh vi phạm trong đầu bài tuần . * Nhấn mạnh mục đích yêu cầu: - Giáo sinh - Phát biểu, có Tổng kết hoạt động tuần qua, từ đó nhấn mạnh đánh giá tình hình học tập và rèn luyện của học sinh, đưa ra biện pháp khắc phục trong tuần sau. B. Tiến hành - Lớp trưởng - Báo cáo sĩ số lớp. - Tổng kết thi đua trong nội bộ - Các tổ trưởng lớp: + HS vắng. + Không thuộc bài. + HS tích cực tiêu biểu + Một số vi phạm khác - Nhận xét của ban cán sự lớp. - Lớp trưởng, phó học tập, phó trật tự, phó lao động. - Đối với HS vi phạm, cho các - Các HS vi phạm - Báo cáo - Tổng kết và ghi lên bảng

20 phút

- Nhận xét, nêu ý kiến

- Nêu ý kiến,

nhóm. ghi .Học tập: Yêu cầu học sinh thường xuyên học bài. nhằm thúc đẩy tinh thần học tập và nâng cao tính kỷ luật của học sinh. .Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường. . . hoạch đã dự thể lớp kiến Duyệt của GVHDCN Bình Minh ngày 3 tháng 3 năm 2010. .Dặn dò một số nội dung khác.Bí thư chi đoàn.Giáo sinh. phát biểu trước lớp. thể lớp.Hình thành tổ.Làm theo kế .Giáo sinh và cá . Người soạn Đinh Hồng Khanh Nguyễn Văn Ngọc Đại .Thực hiện tốt vấn đề vệ sinh lớp học và hành lang của lớp.Phổ biến kế hoạch về hoạt động . . đặc biệt là giờ truy bài.Sinh hoạt 8.Nhận xét chung về tiết sinh hoạt tiết. .Nói trước lớp nhân.em nêu ý kiến và phương hướng khắc phục.Báo cáo 15 phút . Giữ gìn vệ sinh nhà trường. 5 phút tự đánh giá bản thân .Giáo sinh và tập . .Thảo luận.Nhận xét chung về tình hình lớp. . Khen thưởng đối với các HS tích cực. chủ nhiệm.Quan sát. Đoàn trong thời gian tới.Giáo sinh C. Nghiêm túc trong giờ học. ý thức tổ chức kỉ luật của lớp.Giáo sinh và tập .Dựa trên phương hướng của nhà trường . .Giáo sinh nhận xét và đưa ra hình thức phạt.3 . . * Phương hướng tuần tới: -Tiếp tục thi đua giữa các tổ . . đôi bạn học tốt. Kết thúc nhận từ đầu . khắc phục tình trạng mất trật tự trong giờ học.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful