GIÁO ÁN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Trường: THPT Bình Minh Họ tên GVHD: Đinh Hồng Khanh Lớp: 11A7 Họ tên SVTT: Nguyễn Văn Ngọc Đại Hoạt động: Sinh hoạt lớp MSSV: 1060006 Ngày, giờ sinh hoạt: 7h50, thứ bảy, ngày 6/3/2010 I. Mục đích và yêu cầu công việc - Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa các khuyết điểm của học sinh; giáo dục học sinh về nếp sống, tác phong; giúp học sinh có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp; hình thành cho học sinh tính khoan dung và dũng cảm. - Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường. - Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập thể, kỹ năng phê bình và tự phê bình, kỹ năng trình bày trước đám đông II. Nội dung họat động Thời gian 5 phút Nội dung công việc Phân công Biện pháp

A. Ổn định tổ chức: * Chuẩn bị: - Kiểm tra sĩ số lớp, ổn định trật - Giáo sinh kết - Quan sát, tự. hợp với ban cán nhắc nhở sự lớp - Nắm số liệu các tiết A, B, C; - Giáo sinh - Kiểm tra sổ danh sách học sinh vi phạm trong đầu bài tuần . * Nhấn mạnh mục đích yêu cầu: - Giáo sinh - Phát biểu, có Tổng kết hoạt động tuần qua, từ đó nhấn mạnh đánh giá tình hình học tập và rèn luyện của học sinh, đưa ra biện pháp khắc phục trong tuần sau. B. Tiến hành - Lớp trưởng - Báo cáo sĩ số lớp. - Tổng kết thi đua trong nội bộ - Các tổ trưởng lớp: + HS vắng. + Không thuộc bài. + HS tích cực tiêu biểu + Một số vi phạm khác - Nhận xét của ban cán sự lớp. - Lớp trưởng, phó học tập, phó trật tự, phó lao động. - Đối với HS vi phạm, cho các - Các HS vi phạm - Báo cáo - Tổng kết và ghi lên bảng

20 phút

- Nhận xét, nêu ý kiến

- Nêu ý kiến,

thể lớp.Giáo sinh và cá . Nghiêm túc trong giờ học. . Khen thưởng đối với các HS tích cực.Giáo sinh C. đặc biệt là giờ truy bài. ý thức tổ chức kỉ luật của lớp. nhằm thúc đẩy tinh thần học tập và nâng cao tính kỷ luật của học sinh.Nhận xét chung về tiết sinh hoạt tiết. 5 phút tự đánh giá bản thân . . . ghi .3 . hoạch đã dự thể lớp kiến Duyệt của GVHDCN Bình Minh ngày 3 tháng 3 năm 2010.em nêu ý kiến và phương hướng khắc phục. Đoàn trong thời gian tới. chủ nhiệm. * Phương hướng tuần tới: -Tiếp tục thi đua giữa các tổ . Giữ gìn vệ sinh nhà trường. .Học tập: Yêu cầu học sinh thường xuyên học bài.Sinh hoạt 8.Nói trước lớp nhân. .Giáo sinh. . phát biểu trước lớp.Quan sát. khắc phục tình trạng mất trật tự trong giờ học.Nhận xét chung về tình hình lớp.Giáo sinh và tập .Thực hiện tốt vấn đề vệ sinh lớp học và hành lang của lớp.Giáo sinh và tập .Làm theo kế . đôi bạn học tốt. . Kết thúc nhận từ đầu . Người soạn Đinh Hồng Khanh Nguyễn Văn Ngọc Đại .Giáo sinh nhận xét và đưa ra hình thức phạt. .Hình thành tổ.Dặn dò một số nội dung khác.Thảo luận. nhóm. .Báo cáo 15 phút .Bí thư chi đoàn. . .Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường.Dựa trên phương hướng của nhà trường .Phổ biến kế hoạch về hoạt động .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful