P. 1
HIDROCABON KHONG NO

HIDROCABON KHONG NO

|Views: 529|Likes:
Được xuất bản bởimarco12c1

More info:

Published by: marco12c1 on Feb 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2011

pdf

text

original

Đề-Số-1 1. Trong phân tử anken, hai nguyên tử cacbon mang nối đôi ở trạng thái lai hóa A. sp. B. sp2. C.

sp3. D. Không lai hóa. 2. Số đồng phân anken (kể cả đồng phân hình học) cùng có công thức phân tử C5H10 là A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 3. Anken có đồng phân hình học ? A. Pent-1-en. B. Pent-2-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en. 4. Chỉ ra nội dung sai: A. Các anken đều nhẹ hơn nước. B. Anken và dầu mỡ hoà tan tốt lẫn nhau. C. Anken là những chất có màu. D. Liên kết đôi C = C là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng đặc trưng cho anken. 5. Cho 1,12 gam một anken tác dụng vừa đủ với dung dịch Br2 thu được 4,32 gam sản phẩm cộng. Công thức phân tử của anken đó là A. C3H6. B. C2H4. C. C4H8. D. C5H10. 6. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là A. 30 gam. B. 10 gam. C. 20 gam. D. 40 gam. 7. Cho 12,60 gam hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch Br2 thu được 44,60 gam hỗn hợp sản phẩm. Công thức phân tử của 2 anken là A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. C5H10 và C6H12 Đề-Số-2 1. Hai nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đôi C = C không quay tự do được quanh trục liên kết, do bị cản trở bởi

3. 4. 75%. 6. C. Chia 16. B. Ankan.4 gam hỗn hợp gồm C2H4 và C3H4 thành 2 phần bằng nhau. C2H2 và C3H4. tO).2 mol hỗn hợp 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp thu được 9.0 gam Br2 . axit oxalic. 5. C4H6 và C5H10. D. 3. C. B. 6. anđehit oxalic. Đốt cháy hoàn toàn 0. Phần trăm thể tích của C3H4 trong hỗn hợp là A. nguội. etilen oxit. Phần 2 cho tác dụng hết với H2 (Ni. 50%.48 lít hỗn hợp gồm C2H4 và C3H4 (đktc) qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 6. C. C. B. 25%. 29. Công thức phân tử của 2 ankin là A. 7. 4. C. B. tạo ra sản phẩm hữu cơ là A. rồi lấy 2 ankan tạo thành đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được x gam CO2. Hiđrocacbon có công thức phân tử C4H8 có số đồng phân là A. Cho eten tác dụng với dung dịch kali pemanganat loãng. 26. C3H4 và C4H6. D. C2H2 và C4H6. Dẫn 4. B.4 gam.1gam. 58. D. 20%. liên kết đơn. A. 5. sp2. 52. C. Giá trị của x là A. D. D. .2. Anken.8 gam.2 gam. B. etilen glycol. Phương pháp chính để sản xuất axetilen trong công nghiệp hiện nay là dựa vào phản ứng: A. D. Ankin. Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 56.2 gam.0 gam nước. sp4. B. C. Đề-Số-3 1. D. Ankađien. Hiđrocacbon nào có tên lịch sử là olefin? A. sp3.

2 lít khí CO2 (đktc). 2. 4. Khi cộng HBr vào isopren với tỷ lệ mol 1: 1 thì số lượng sản phẩm cộng tạo thành là A. x≤y. C. C. 7. D. x≥y. 5. x<y. B. D. 1. D. Đề-Số-4 .4-đibromhex-3-en. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí.4. C. thấy khối lượng bình 1 tăng m gam và khối lượng bình 2 tăng (m + 5. 50%. D. 5. Dietylaxetilen tác dụng với nước Brom ở nhiệt độ thấp tạo ra sản phẩm A. 8 sản phẩm. x>y.4-tetrabromheptan. 90%. 7. C.8 gam. Giá trị của m là A.B. 22.4. B. Cho khí C2H2 vào bình kín có than hoạt tính nung nóng làm xúc tác.3. 25%.3.2)gam. 3. C.4-tetrabromhexan.2 lit. B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 anken rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch axit sunfuric đặc và bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư. C.4 gam. B. B.8 lit. 6 sản phẩm. 6. 3.6 gam. 5. Số lít O2 (đktc) đã tham gia phản ứng cháy là A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken thu được 11. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm một ankan và một anken thu được x mol H2O và y mol CO2.6 lit. 3. Quan hệ giữa x và y là A. 3. 75%. 3. 16. 4 sản phẩm. giả sử chỉ có một phản ứng tạo thành benzen. C. 11.2 gam. B.4 lit. D.4-đibromhex-2-en. 2 sản phẩm. trong đó sản phẩm chiếm 50% thể tích. D. 3. Hiệu suất phản ứng là A. D.

Trộn một hiđrocacbon khí (X) với lượng O2 vừa đủ được hỗn hợp A ở 0oC và áp suất P1. Đốt cháy hết X. dung dịch KMnO4. 7. D. B. . C3H6. Để phân biệt khí SO2 và khí C2H4 . C4H8 và 75%. 1ankađien liên hợp. dung dịch Br2 trong CCl4. C6H12 và 14. canxi oxit. C. D.2. tổng số liên kết đôi. geraniol và xitronelol. C5H10 và 44. C. 5. canxi cacbua. C3H4. tổng thể tích các sản phẩm thu được ở 218. áp suất P1. thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so với H2 là 23. Đất đèn có thành phần chính là A. C3H8. B. B. C3H6 và 80%.2 mol một ankin tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thu được 29. Công thức phân tử của olefin và giá trị của b tương ứng là A. C. D. Đề-Số-5 1. C2H2. dung dịch Br2. C. Cho hỗn hợp A qua ống đựng Ni nung nóng. Trong tinh dầu bạc hà có A. B. caroten và licopen. 2. oximen và limonen. Hỗn hợp khí A ở nhiệt độ phòng gồm H2 và một olefin có tỉ lệ số mol là 1:1. mentol và menton. D. C2H6. C2H4. hiệu suất bằng b%. Công thức phân tử của ankin là A. có thể dùng A. C5H8. Có bao nhiêu ankađien liên hợp ? A. isopren. 3 ankađien liên hợp. Nếu đặt CnH2n+2-2a (với a >= 0) là công thức phân tử tổng quát của hiđrocacbon thì giá trị của a biểu diễn A. Khi cho 0. C4H6. 3.8%. D. Cho các ankađien : anlen.1. 4 ankađien liên hợp. dung dịch AgNO3. silic đioxit.4 gam kết tủa. 2 ankađien liên hợp.4-đien. B. B. 6. sắt oxit. 4. penta-1. D. Công thức phân tử của X là A. C.4 độ C và áp suất P1 gấp 2 lần thể tích hỗn hợp A ở 0oC. D. butađien.7%. C. B. C.

4-trimetylpentan-2-ol.6 lít. C4H8 và 112 ml. C. C2H4 và 11. Khi cho 2.2. 7. 4. D. 40% và C3H6.48 lít. 3. B. Tecpen có nhiều trong tinh dầu thảo mộc. Tecpen là nhóm các hiđrocacbon không no.2 ml. 2. người ta thấy khối lượng bình tăng 7gam.4.92 lít. B. tổng số liên kết đôi và liên kết ba. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là A. C3H6 và 112 ml.2.4-trimetylpent-2-en tác dụng với H2O(H+). . C. Đốt cháy một hỗn hợp hidrocacbon ta thu được 2.4-trimetylpetan-3-ol. 50%. Cho 0.4. 5. C3H6 và C4H10. C3H6. 60%. tổng số liên kết pi. Etylclorua tác dụng với KOH trong rượu. 3. C. etilen được điều chế bằng cách nào? A. B.4. B. B. D. t OOC).21g olefin X tác dụng vừa đủ với 0.792 lít hỗn hợp X (ở 0oC và 2. 60% và C4H8. Nếu cho 1. D. Đề-Số-6 1.7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy là (đktc) A.24 lít CO2(đktc) và 2. 2. 50% và C3H6. C2H4. Trong phòng thí nghiệm. 5. 50%. thu được sản phẩm chính là A. 2. C. D.8g brom. C4H10 và C3H6. Tỉ khối hơi của X đối với không khí bằng 2 và tỉ khối hơi của Y đối với X bằng 0. D. Công thức phân tử mỗi olefin và thành phần phần trăm thể tích của các chúng trong hỗn hợp X là A. Cho hai hidrocacbon X (C2xHy) và Y (CxH2x) đều ở thể khí ở điều kiện thường. C4H10 và C2H4. C. C2H4. 4. Một hỗn hợp X gồm 2 olefin khí là đồng đẳng kế tiếp nhau. Chỉ ra nội dung sai: A. 2. B. C. tổng số liên kết pi và vòng.482. 40%.4-trimetylpentan-3-ol.4-trimetylpetan-4-ol. Craking butan. C3H6. B. 50% và C4H8. D. Xác định công thức phân tử của X và cho biết nếu thay brom bằng clo thì phải dùng hết bao nhiêu ml clo (đktc)? A.5 atm) qua bình nước brom dư. C. Tecpen có công thức chung là (C5H10)n.8 lít. B. Axetilen tác dụng với H2 (Pd. D. 6. C. 2. C2H4 và C4H10. C2H4 và 112 ml. Đun nóng rượu etylic với H2SO4 ở 170 OC.2.

hai anken (hoặc một ankin và một ankan). Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau. hai ankin (hoặc một ankan và một anken). D.84 gam. propan và propilen lần lượt trong hỗn hợp Y là A. benzen. 30%.2. Trong các hoá chất hữu cơ do con người sản xuất ra. . 3. dùng xúc tác Ni tạo ra anken.4 lít một hỗn hợp khí X (đktc) gồm etan. D. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0. m (Na2CO3)= 67. B.44 gam và m(NaHCO3) = 67. C. 20% và 30%. Hỗn hợp đó có thể gồm A. 50%. D. 3-brom-3-metylbutan. C2H4. C4H8. Nếu đốt cháy khí còn lại sẽ thu được CO2 và 32.2 mol C3H8 rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 800ml dd NaOH 1. D. D. C. Công thức phân tử của olefin đó là A. thấy khối lượng bình tăng thêm 21gam. 20% và 50%. dùng xúc tác Ni hay PbCO3 đều tạo ra ankan. Phân tử tecpen có cấu tạo mạch hở hoặc mạch vòng và có chứa các liên kết đôi C =C. 2-brom-2-metylbutan. m(Na2CO3) = 13. 6. hai anken (hoặc một ankin và một ankađien).44 gam. B. B. Khi cho 2-metylbut-2-en tác dụng với dung dịch HBr thì thu được sản phẩm chính là A. hoá chất đứng hàng đầu về sản lượng là A.4ml hidro (ở 27. C. m(NaHCO3) = 13. B.84 gam và m(NaHCO3) = 13. 20%.3oC và 1 atm). Để hidro hóa hoàn toàn 0. A. dùng xúc tác PbCO3 tạo ra anken. C. 5. Cho 22.44 gam. 50% và 30%. D. D.4 gam H2O . propan. 2-brom-3-metylbutan. dùng xúc tác Ni tạo ra ankan. 4. 7. C. C.8 M thì thu được những muối gì và khối lượng bao nhiêu ? A. hai ankin (hoặc một ankan và một ankađien). dùng xúc tác PbCO3 tạo ra ankan. B. Thành phần phần trăm thể tích của etan. metan. dùng xúc tác Ni hay PbCO3 đều tạo ra anken. B. axetilen. m(Na2CO3) = 67. 20%. etan. 3-brom-2-metylbutan. C. D. 30% và 50%. Đề-Số-7 1.84 gam.7gam một olefin cần dùng 246. propilen sục qua nước brom dư.1 mol C2H4 và 0. Trong phản ứng cộng hiđro vào ankin (ở nhiệt độ thích hợp). C5H10. B. C3H6.

4. Đề-Số-8 1. Nồng độ các chât sau phản ứng của bình (2) là A. [Na2CO3] = 1. mentol. Các obitan p còn lại xen phủ với nhau từng đôi một để tạo thành hai liên kết pi riêng lẻ.8M.82% và 96. Công thức phân tử của X.82%. 2 đồng phân. 3. B.72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm propan và propilen rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình (1) đựng axit sunfuric đậm đặc. D. C.62%. . xitronelol C. 4 đồng phân. 3. Đốt cháy hoàn toàn 6. Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp Y nhỏ hơn hỗn hợp X là 6. [Na2CO3] = 0. D. ở nhiệt độ và áp suất thích hợp. [NaHCO3] = 0. Ở mỗi nguyên tử cacbon còn một obitan p có trục vuông góc với mặt phẳng phân tử.2.18%.4.7M.7M. B.18% và 3. D. 3.3. 96.5M. C3H8 và C4H10. C. 90. C2H4 và C3H6.1M. D. B. Các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ vá áp suất.1M. [NaHCO3] = 0. [Na2CO3] = 0.38%. B. [NaHCO3] = 1. Cả mười nguyên tử đều nằm trên cùng một mặt phẳng.38% và 9. limonen. C. 9. 6. Sau khi tách hidro. 1. C2H6 và C3H8. D. D. C. 7.2. bình (2) đựng 500 ml dd NaOH 2. 4. thu được 7 lít khí CO2. 1 đồng phân. thấy khối lượng bình (1) tăng thêm 18 gam. C. Phần trăm thể tích của etan và propan trong hỗn hợp X lần lượt là A. hỗn hợp X gồm etan và propan tạo thành hỗn hợp Y gồm etilen và propilen. B. Chỉ ra nội dung sai khi nói về phân tử butađien: A.7M. 1.8M. Y là A.7M C. Bốn nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hoá sp2. Số đồng phân anken có công thức phân tử là C5H10 mà có nối đôi C = C giữa mạch là A. 5. geraniol. [NaHCO3] = 0. butađien và isopren tham gia phản ứng trùng hợp chủ yếu theo kiểu cộng A. B. Khi có mặt chất xúc tác. C3H6 và C4H8. D. 1. [Na2CO3] = 0. Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp gồm hai olefin X và Y liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng. 3 đồng phân.55%. B. Trong tinh dầu hoa hồng có A.62% và 90.

D.4. làm mất màu brom trong CCl4.2. ancol sec-butylic. Phản ứng cộng halogen và hiđro halogenua của butađien và isopren có đặc điểm là A. áp suất). Tên gọi của X là A. B. Olefin có tính chất là A. ancol butylic. Các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của 2 anken là . Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 1 lít ankan X và 2 lít anken Y thu được 7 lít CO2.2. 4. ancol isobutylic. C. ở nhiệt độ cao thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng 1.4 . ở nhiệt độ cao thì ưu tiên tạo ra sản phẩm cộng 1. 6. B. Khi tách nước hoàn toàn một ancol đơn chức X bởi H2SO4 đặc và đun nóng 170oC. C2H6 và C3H8. B. ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng 1. Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp X cần vừa đủ 18 lít oxi (các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ.2. D. không làm mất màu brom trong CCl4. C4H10 và C2H4. thu được một olefin Y duy nhất có cấu tạo đối xứng. ancol etylic. Công thức phân tử của X. C3H8 và C3H6. Biết MX > My. cũng như trong CCl4. Khi tách nước hoàn toàn một ancol đơn chức X bởi H2SO4 đặc và đun nóng 170oC. hiệu suất phản ứng 100%.4.5 atm) sục qua bình đựng dd KMnO4 dư. Một hỗn hợp (X) gồm hai olefin đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích 17. B. Ancol X có tên gọi là A. ancol isobutylic. khối lượng bình tăng 70gam. ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng 1. D. ancol sec-butylic. luôn có sản phẩm chính là sản phẩm cộng 1. C2H4 và C3H6. luôn có sản phẩm chính là sản phẩm cộng 1. 2. C.2 . B. C. C4H10 và C3H6. C3H8 và C2H4. C. Công thức phân tử của hai olefin là A. không làm mất màu brom trong nước. D. làm mất màu brom trong nước. 5. C. C3H6 và C4H8. 3.92 lít (đo ở 0oC. làm mất màu brom trong H2O. Hỗn hợp khí X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. D. B. 7. ancol tert-butylic. ancol propylic. không làm mất màu brom trong H2O. Y là A. D. Đề-Số-9 1. C3H8 và C4H10. C. thu được một hỗn hợp olefin Y là chất khí ở điều kiện thường và Y tồn tại 2 đồng phân. cũng như trong CCl4.

Công thức phân tử của hai hidrocacbon là A. Cao su thiên nhiên là A. B. C. C3H6 và C4H8. C. C. C. Đốt cháy một hỗn hợp khí gồm một olefin X và oxi vừa đủ trong bình kín thì áp suất trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau. 8. dung dịch AgNO3 trong NH3. Khối lượng phân tử của chúng hơn kém nhau 16 đvC. 5. 26 gam. 3-metylbut-1-en. B.6 M. một loại hiđrocacbon không no mạch hở Đề-Số-10 1. C. C2H4 và C3H6.96lít hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 0. B. B. C2H2 và C3H6. Sau phản ứng. thể tích khí còn lại 2. Thuốc thử dùng để nhận biết 2 chất khí axetilen và metan là A.68 lít buta-1. 1-clo-2-metylbutan. 4. 3. 6. C3H8 và C2H4. C4H8 và C5H10. Ở đktc. . C4H8. C3H4. Các áp suất đo ở nhiệt độ không đổi trên 100 độC. C3H6. Một hỗn hợp khí X gồm hai hidrocacbon mạch hở. dung dịch Br2. dung dịch KMnO4. 2.24 lít. D. C. D. D. một loại hiđrocacbon no mạch hở. C2H4. D. một loại hiđrocacbon không no cao phân tử. D.5 lít dung dịch brom 0. Công thức phân tử của X là A. B. cả 3 dung dịch trên. C2H2 và C4H8. 7. 24 gam. Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với hidro là 16. 3-metylbut-2-en. D. Khối lượng brom tối đa để kết hợp với 1. một loại hiđrocacbon không no đơn phân tử. Sản phẩm chính có tên gọi là A. C4H10 và C3H6. B. C. D.A. 2-metylbut-3-en. 2-clo-2-metylbutan. Thực hiện phản ứng cộng HCl vào 2-metylbut-2-en.3-đien (đktc) là A. C. B. B. C5H10 và C6H12. 2-clo-3-metylbuta. 22 gam. 20 gam. có tên gọi là A. 1-metylbut-3-en.

8 g/ml) đi qua chất xúc tác (MgO.96 lít khí (đktc). 97. 3. dung dịch KMnO4 dư hoặc dung dịch nước brom dư. 6. Để làm sạch các chất khí metan có lẫn axetilen hay etilen có lẫn axetilen ta cho từng hỗn hợp khí đó sục vào A. B. V = 112 lít. x = 32 gam. D. C. dung dịch nước brom. polipropan. C. D. 2-Metylbuta-1. Khối lượng buta-1.3-đien thu được là A. V = 112 lít. Penta-1.3-đien. axetilen và etan đựng trong 3 bình khác nhau.3-đien. V = 11.2 lít.7 kg. D. 20% O2 về thể tích) đo ở đktc. B.D. 5. x = 3. Giá trị x và V lần lượt là A. có tên gọi là A. propan. Để nhận biết 3 chất khí buta-1. D. dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Để đốt cháy hoàn toàn lượng khí sinh ra cần V lít không khí (80% N2. ZnO) ở 500oC với hiệu suất phản ứng đạt 90%.2 lít. B. x = 32 gam. 2. Butađien-1. 1-clo-3-metylbutan. C. B.7 gam. C. B. D.3375 gam một ankađien liên hợp X thu được 0. Đề-Số-11 1.56 lít khí CO2 (đktc).3-đien. 973.2 gam.3.37 kg. polipropen. 97. AgNO3 trong NH3. Buta-1. V = 11.48 gam. Cho 240 lít rượu etylic 96độ (có d = 0. propen. C. C. x = 20. . dung dịch KMnO4 dư. B.37 gam. 973. ta lần lượt dùng A. Cho x gam đất đèn (chứa 80% caxi cacbua nguyên chất) vào nước lấy dư thu được 8. Chất nào sau đây có đồng phân hình học? A.3-đien. dung dịch nước brom dư. CH2=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH3 4. X có tên gọi là A. 7. Đốt cháy hoàn toàn 0. D.

dung dịch HCl. CH≡CH. B. dung dịch dung dịch AgNO3 trong NH3. Trùng hợp axetilen nhờ xúc tác CuCl-NH4Cl.02. C. D.04. C. Dung dịch NaOH. Nung nóng hỗn hợp Z với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y. Một hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon mạch hở. n(C2H6) = 0. C.15%. C. n(C2H6) = 0. 7. D. quỳ tím ẩm . trong bóng tối. B. dung dịch Brom. n(H2) = 0. Công thức cấu tạo của A là A. đun nóng thu được A. Độ tăng khối lượng dd brom là 0.5 lít dd brom 1.33%. B. 3. C2H4.08.44 lít. but-1-in.0 gam propin với 0. AgNO3 trong NH3. thể tích khí còn lại 13. D. D. 6. Sau phản ứng. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là A. n(H2) = 0. Dung dịch Brom.82gam. Số mol của chất trong X là A. n(H2) = 0. n(H2) = 0.08 mol. Trộn 4. cao su buna.67%. Dung dịch Ca(OH)2. C. D.09 mol C2H2 và 0. C. Thành phần % về khối lượng của axetilen trong hỗn hợp là A. n(C2H6) = 0.05 mol ankin A được hỗn hợp B. 66. AgNO3 trong NH3. metyl axetilen. Tỉ khối của hỗn hợp so với khí hidro là 17. CH≡C-C≡CH. dung dịch KMnO4. C4H10 và C5H8. 26. AgNO3 trong NH3 . dung dịch Brom. vinyl axetilen.02 mol. 4. C3H8 và C4H6. 5.4 lít hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 0. dung dịch AgNO3 trong NH3. Khối lượng phân tử của chúng hơn kém nhau 10 đvC. C2H6 và C3H4. CH2=CH-CH=CH2.2 mol H2. n(C2H6) = 0. B. người ta sử dụng lần lượt các hóa chất sau đây A.04 mol. Dung dịch KMnO4. CH4 và C2H2.6 M. B. B. B. dung dịch Brom. 48. dung dịch nước brom (hoặc dd KMnO4). C. Hỗn hợp B phản ứng vừa đủ với 200ml dd AgNO3 1M trong NH3.06 mol. Đề-Số-12 .35 gam hỗn hợp gồm etilen và axetilen tác dụng vừa đủ với lượng brom điều chế được từ 17.06. dung dịch thuốc tím. CH≡C-CH=CH2. Ở đktc. Hỗn hợp Z gồm 0. 1.6%.2. Để nhận biết các khí SO2. dung dịch dung dịch AgNO3 trong NH3. 33.85gam KBr. Cho Y qua dd brom dư thu được hỗn hợp khí X có khối lượng phân tử trung bình là 16. C2H2. 22. D. CH4. D.

3gam 2. Mặt khác 5. Tỉ khối hơi của X so với khí hidro bằng 5.12 lít hỗn hợp X (đktc) rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch nước vôi trong có dư thì độ tăng khối lượng của bình là A. B.3 gam.6 lít hỗn hợp X (đktc) phản ứng đủ với dung dịch chứa 50gam brom. 6. 2. khối lượng của sản phẩm cộng sinh ra. D. C. thể tích khí giảm đi do nung nóng. C. 70%. B. thể tích ankin đã phản ứng. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch brôm dư. thể tích H2 đã phản ứng. B. Khi cho propen qua bình đựng dung dịch brom dư. 20%. B. Propen B. 7. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch natri clorua dư. 25%.6 gam. B. D. D. C. 6. 4. Chất nào sau đây có đồng phân cis-trans? A. 3. Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình chứa Brom dư và bình chứa dd H2SO4 đặc. 30%. 50%. C. 25%. But-2-en D. do tạo thành kết tủa. 25%. B. C. D.6gam nước. 25%. Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình chứa NaOH dư và bình chứa CaCl2 khan. hơi nước. Thành phần % thể tích lần lượt của các chất trong hỗn hợp X là A. độ tăng của bình đựng dung dịch brom là A. 50%. Thể tích hỗn hợp giảm đi bằng A. Hỗn hợp X gồm C3H4 C3H6. 2. 60%. Loại bỏ tạp chất bằng cách nào? A. 25%. But-1-en C. Đốt cháy hoàn toàn 1. khối lượng brôm tham gia phản ứng. Etylen lẫn các tạp chất SO2. C3H6và CH4. Cho hỗn hợp gồm một ankin và hidro qua xúc tác Niken nung nóng . 7. Đề-Số-13 . Đốt cháy hoàn toàn 11gam hỗn hợp X thì thu được 12. hidro và một phần metan chưa phản ứng. Một hỗn hợp X gồm C2H2. C3H8 có tỉ khối hơi đối với khí hidro bằng 21.7 gam. 25%. 50%. D. 9. 50%. C. 80%. 50%.1. D. Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân ở 1500oC rồi làm lạnh nhanh thu được hỗn hợp X gồm axetilen. khối lượng propen bị hấp thụ. thể tích ankan sinh ra.3-dibrompropen 5. CO2. Hiệu suất của phản ứng chuyển hóa metan thành axetilen là A.

CH≡C-CH3. 4. Công thức cấu tạo của A là A. CH≡C-CH=CH2. Hỗn hợp X gồm 0.72 lít khí axetilen (đktc) qua ống chứa cacbon nung nóng ở 600oC thu được 6. D. C.2 và cộng 1. C. C. Hiệu suất phản ứng tổng hợp benzen đạt A.2 và cộng 2. Ankađien liên hợp là A.1. B. cùng một mặt phẳng.2 và cộng 3.0 gam AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của X là A.1 mol ankin X được hỗn hợp A. 7. B.05 mol but-1-in và 0. cộng 1.1 mol A qua nước dư thì khối lượng brom tham gia phản ứng lớn nhất là 32 gam. 85%. C. Đốt cháy 0.4. B.1 mol hidrocacbon A.05 mol hidrocacbon A thu được không quá 3. cộng 1. 5. C. 80%. CH≡C-CH2-CH3 2.3. CH≡C-CH3 C. các liên kết xich – ma và liên kết Pi nằm trong A. ankađien có hai liên kết đôi C=C cách nhau 1 nối đơn.6 gam axetilen với 0. D. CH2=CH2.95 gam kết tủa. D. CH≡CH. Trong phân tử etilen . D. Công thức cấu tạo của A là A. B. cộng 1. CH2=CH2 B. Dẫn 0.36 lít CO2 (đktc).24 gam benzen. 6. CH≡C-CH2-CH3 D.3. Đivinyl tác dụng cộng brôm theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra sản phẩm A. Đề-Số-14 . Dẫn 6. hai mặt phẳng song song. ankađien có hai liên kết đôi C=C cách xa nhau. CH3C≡C-CH3. CH≡C-CH=CH2. Cho X phản ứng hết với AgNO3 trong NH3 thu được 23. Hỗn hợp A phản ứng vừa đủ dung dịch chứa 34. B. D. CH2=CH-CH3. hai mặt phẳng vuông góc. CH3-CH≡CH-CH3 D. 3. hai đường thẳng song song. 75%. cộng 1. Trộn 2.2 và cộng 1. 90%.4. C. ankađien có hai liên kết đôi C=C cách nhau 2 nối đơn. ankađien có hai liên kết đôi C=C liền nhau. B.

7. D.5 gam. C. B. B. 15. 20. có tên gọi là A. Thành phần % theo số mol của butilen và propilen là A. Trong phòng thí nghiệm . olefin. tách nước từ ancol.0gam và thoát ra 2. D. B.0gam A qua bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng 2.75. 6. Biết hiệu suất phản ứng 95%.4-trimetylpentan. 5. C2H2. C3H4.2 gam. tách hiđro từ ankan. 50% và 50%. 16. cộng hidro từ ankin. D. B. C. Công thức phân tử của A và B là A.0 gam. C3H8 và C3H4. Hỗn hợp A gồm butilen và propilen. 60% và 40%. C2H6 và C2H2. 75% và 25%. 2. Hỗn hợp X gồm ankan A và ankin B. C. crăckinh ankan C. 25% và 75%. B. C5H8. Hỗn hợp A gồm etan và ankin X.0 gam. C. Dẫn 5. parafin. B.24 lít khí duy nhất (ở đktc).4-trimetylpentan. Isooctane. vadơlin. D. 4. C. điolefin. Dẫn 0. Các anken còn được gọi là A. C. Tính khối lượng canxi cacbua chứa 10% tạp chất để điều chế 5. 17. D. Công thức cấu tạo của X là A. 3. C3H6 và C3H4. sau phản ứng khối lượng bình chứa nước brom tăng 2. A. có tỉ khối so với NO là 1.1. B. C4H6.4.16 lít axetilen (đktc).0gam và khối lượng brom giảm 16. 2.0gam. D.etilen được điều chế bằng cách A. D. tert-hexan.15 mol X qua nước brom dư. Đề-Số-15 . CH4 và C2H2. 2.2.

B. Hidro hóa hoàn toàn 6.4gam hỗn hợp hai ankan. bậc thấp hơn. C2H4. cacbon mang nối đôi. C.73 gam/lit 5. cacbon bậc cao hơn. Khối lượng riêng của hỗn hợp ankin (ở đktc) là A. 77. Pentan.142 gam/lit. 1. C2H2. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được m(CO2) : m(H2O) = 22 : 9. 3. 2. C. B.47 gam/mililit C. Sản phẩm trùng hợp etilen là . Hòa tan 4. B.6gam hỗn hợp hai ankin thu được 7. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là A.1. 0. Thành phần % khối lượng của Canxicabua trong hỗn hợp là A. Isopren được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây? A. B. C2H6 và C3H6. Etilen và propilen. Metan và etan. Metan và axetilen. C3H6 và C4H6. CH4. D. 60%. D. Công thức phân tử của A là A. Đề-Số-16 1. CH4 và C2H4. Dùng dung dịch brom trong nước làm thuốc thử.5%. Hỗn hợp khí X gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử hidro. 6. Isopentan. 55%. 7. 4. C. B. 1. có ít H hơn. 1. C2H4 và C3H4. Ancol etylic. B. D. Isobutan.61%. Khối lượng riêng của X ở điều kiện tiêu chuẩn là 2.24 lít hỗn hợp khí (đktc). có thể phân biệt cặp chất nào sau đây? A. D. Theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop . cacbon mang nối đôi.65 gam/lit D. D. C4H6.trong phản ứng cộng axit hoặc nước vào nối đôi của anken thì phần mang điện dương cộng vào A. 51.96 gam hỗn hợp Ca và Canxicacbua trong nước thu được 2. C. C. C. D. But-1-in và axetilen.47 gam/lit B. cacbon bậc thấp hơn.

02 mol axetilen và 0. 3. 60%. D.05 mol hỗn hợp A gồm ba hidrocacbon có số cacbon là các số nguyên liên tiếp. C. 3. liên kết đơn dài gấp đôi liên kết đôi. Đốt cháy hoàn toàn 0. C. C. Cho 400gam đất đèn vào nước dư. poli(etilen). C2H2 và C4H6. B. Anken có mấy loại đồng phân? A. C. C2H2 C2H4 C3H6. So sánh độ dài của liên kết đơn và liên kết đôi ta người ta thấy A. B. 70%. B. B. C3H4 và C4H6. B. 2 B. liên kết đơn dài bằng liên kết đôi. liên kết đơn dài hơn liên kết đôi .4 gam CO2. C2H6 C3H8 C4H10.36 lít CO2 (đktc) và 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu được 3.48 lít (đktc) hỗn hợp A thu được 26.88 gam. liên kết đôi dài hơn liên kết đơn.6gam H2O. 6. C3H8 C4H8 C5H10. crăckinh ankan. 4 D.6 gam. 80%. etilen được điều chế bằng cách A. D. B. tách hiđro từ ankan. Đốt cháy hoàn toàn 4. C2H2 và C3H4. crăckinh ankan và tách hiđro từ ankan. C. Hỗn hợp A gồm 0. polietilen. polietanlen. sau khi phản ứng kết thúc thu được 112 lít khí axetilen (đktc). tách nước từ ancol. Trong phân tử etilen. D. 3 C. B. các nguyên tử cacbon và hiđro nằm trong A. Đề-Số-17 1. A. Hỗn hợp A gồm hai ankin được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1. 7. Công thức phân tử của hai ankin là A. D. D. 3. C3H4 C4H8. Giá trị của m là A.584 lít CO2 (đktc) và m gam H2O.52 gam. C. sau phản ứng thu được 3. cùng một mặt phẳng. C. C2H4. Hàm lượng Canxicacbua có trong đất đèn là A. Trong công nghiệp. 2.2. 1. D. Công thức phân tử của ba hidrocacbon là A. D. C3H4 và C4H8. 4.03 mol ankin X.98 gam. 5. polietan. 85%. . 5 2.

23. A. .4 gam H2O. Nếu dẫn 2m gam X vào bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng A. dung dịch KMnO4. D. Công thức phân tử của A là A. dung dịch Br2. 20.6gam dẫn xuất brom.96 lít CO2 (đktc) và 9. 41. D. 5. C3H4.8 gam. C3H4. B. B. D. Hidro hóa hoàn toàn ankin A thu được hidrocacbon B. Đốt cháy hoàn toàn B thu 8. khí Cl2. Đốt cháy hoàn toàn m gam ankin A thu được 8.0 gam. C5H8. Hấp thụ hoàn toàn 2. B.8 gam.3. Dung dịch Ca(OH)2. C.6 gam. Công thức phân tử của A là A. D. dung dịch KMnO4.8gam. B.6 gam. 5. C5H8. C. B.4 gam CO2 và 5. C2H2. C. 6. hai mặt phẳng song song. Lựa chọn tối ưu thứ tự sử dụng hóa chất để nhận biết CH4. B. C. Dung dịch NaOH. C4H6. C4H6. CO2. C.96 lít CO2 (đktc) và 5.0 gam. C2H2. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 15. 4.4gam H2O.0 gam H2O.C2H4 . Khí Cl2. D.6gam ankin A trong nước brom dư thu được 34. SO2. hai đường thẳng song song. 7. 9. C.4 gam. Hỗn hợp X gồm hai ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Dung dịch Br2. 32. hai mặt phẳng vuông góc. 4. Nếu dẫn 2m gam A qua bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng A. 10. D.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->