P. 1
138_cau_trac_nghiem

138_cau_trac_nghiem

|Views: 43|Likes:
Được xuất bản bởihoanga_62

More info:

Published by: hoanga_62 on Feb 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2012

pdf

text

original

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán a. ký hđ thuê nhà xưởng để sx. gtrị hđ 20tr/năm b. mua tscđ 50tr, chưa thanh toán c. nhận đc lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách của dn 5tr (tiền chưa chi) d. tất cả trg hợp trên 2. Đối tượng của kế toán là: a. tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh S b. tài sản, nguồn vốn hình thành ts dn và sự vận động của chúng Đ c. tình hình thực hiện kỷ luật lđộng S d. tình hình thu chi tiền mặt (Đ mà chưa đủ, đtg kế toán ko chỉ có tiền) 3. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán công nợ a. ban lãnh đạo b. các chủ nợ c. các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận) d. cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận) 4. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN a. hữu hình hoặc vô hình Đ (Tài sản: MMTB, quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế…) b. DN có thể ksoát đc chúng đc toàn quyền sử dụng Đ c. chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai Đ d. Tất cả đều đúng 5. TS trong DN khi tham gia vào qtr sx sẽ biến động như thế nào? a. ko biến động b. thường xuyên biến động c. giá trị tăng dần d. giá trị giảm dần 6. KếToán tài chính có đặc điểm a. thông tin về những sự kiện đã xảy ra Đ b. gắn liền với phạm vi toàn DN Đ c. có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao Đ d. tất cả đều đúng 7. Các khoản nợ phải thu a. ko phải là tài sản DN S b. là TS của DN nhưng bị đvị khác đang sử dụng Đ c. không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN d. không chắc chắn là TS của DN 8. KT tài chính có đặc điểm a. thông tin về những sự kiện đang và sắp xảy ra S b. gắn liền với từng bộ phận, từng chức năng hoạt động S c. có tính linh hoạt S d. không câu nào đúng 9. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ ktế phát sinh của kế toán a. KH thanh toán tiền nợ cho DN (Tiền tăng, nợ phải thu KH giảm) b. Nviên sử dụng vật dụng văn phòng c. Phỏng vấn ứng cử viên xin việc d. Không có sự kiện nào 10. Thước đo chủ yếu a. Thước đo lao động ngày công ( b. thước đo hiện vật c. thước đo giá trị d. cả 3 câu trên 11. Người sử dụng thông tin Kế Toán gián tiếp: cơ quan thuế a. nhà quản lý b. nhà đầu tư c. người môi giới d. không có câu nào 12. Nợ phải trả phát sinh do a. lập hoá đơn và dịch vụ đã thực hiện cho KH b. mua tbị = tiền c. trả tiền cho ng bán về vật dụng đã mua d. mua hàng hoá chưa thanh toán 13. Chức năng của KT a. thông tin thu nhập xử lý chỉ đạo, thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh đến các đối tg sử dụng thông tin KT

Các trường hợp sau. Tất cả đều đúng 20. Tài sản + nợ phải trả luôn cân bằng với vốn chủ sở hữu c. a và c 14. Chủ sở hữu là chủ nợ của DN d. Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ c. Tuỳ thuộc quan điểm của từng nviên KT d. TSản của DN c. Hai TS giống nhau đc DN mua ở 2 thời điểm khác nhau nên có gía khác nhau. Kiểm tra. KT TC là việc cung cấp thông tin qua báo cáo tài chính a. tình hình sx kd d. KH đã nhận hàng và thanh toán cho DN = TM b. Đtg nào sau đây là TS: . trong kỳ DN thua lỗ 100tr. Cung cấp thông tin qua mạng d. Ghi chép sổ sách kế toán d. Ngvốn hình thành nên ts của DN b. Vốn chủ sở hữu là TM của chủ sở hữu có trong DN b. Chủ DN dùng LN để bổ sung vào vốn d. DN đang xây nhà kho. Tuỳ từng trg hợp cụ thể ko thể đưa ra kết luận tổng quát 15. do đó chưa đc ghi nhận doanh thu) c. Căn cứ vào chi phí thực tế mà DN đã bỏ ra để có đc TS (cơ sở giá gốc quy định giá cả của hàng hóa phải căn cứ vào chi phí thực tế mà DN đã bỏ ra để có được tài sản ) c. Ngtắc thận trọng yêu cầu a. Một loại ngvốn góp phần hình thành nên TS của DN c. Có thể a hoặc b 22. Năm hoạt động c. Lập dự phòng b. KH đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho DN d. Tất cả đều đúng 25. Tất cả đều sai 24. khi ghi giá của 2 TS này KT phải tuân thủ a. thu tiền rồi mà hàng chưa giao thì coi như là ng vụ chưa psinh. Không phải là nguồn hình thành ts của DN và DN sẽ thanh toán cho ng bán d. Không có trg hợp nào 18. Căn cứ vào sự thay đổi của giá thị trường d. gdịch chưa thực hiện. TS và VCSH của DN lúc này là a. Kỳ kế toán năm của đvị kế toán đc xác định a. Tất cả đều sai 23. Tài sản của DN b.b. Đầu kỳ TS của DN là 800tr trong đó VCSH là 500tr. nvụ ktế sẽ đc ghi nhận khi nào nó psinh chứ ko căn cứ vào thực tế thu hay chi tiền. KH chưa nhận hàng nhưng thanh toán trc cho DN = TM (theo ngtắc cơ sở dồn tích. Phụ thuộc vào quy định của … 16. Cung cấp thông tin qua sổ KT b. 2 TS giống nhau thì phải ghi cùng giá b. điều hành các hđ sx kd trong DN c. Ngvốn trong DN bao gồm các nguồn nào sau đây: a. Câu phát biểu nào sau đây sai: a. Thu thập thông tin b. Kế toán là việc: a. 700 và 400 (thua lỗ VCSH giảm 100 => TS giảm 100) d. phân tích thông tin c. Không đánh giá thấp hơn khoản nợ d. hàng hoá vẫn thuộc quyền sở hữu của DN. giám đốc tình hình sử dụng vốn. trường hợp nào chưa ghi nhận doanh thu: a. Chủ DN phân bổ tổ chức hay cá nhân khác c. Tất cả đều đúng 21. Các khoản phải trả người bán là: a. ctrình xây dựng dở dang này là a. Dương lịch b. 800 và 400 b. Cả a và b đều đúng d. 700 và 500 c. Cung cấp thông tin qua BC TC c. Chủ đầu tư DN đầu tư thêm vốn vào DN b. Tất cả câu trên 19. Tất cả câu trên đều đúng 17.

Trong kỳ DN thu đc 10tr trong đó thu nợ 2tr và doanh thu trong kỳ là a. Phải thu KH c. Giảm giá cho một sp (ghi vào ckhấu. Khoản KH trả trc b. Chi phí phát sinh nhưng chưa trả tiền c. Chi phí phải đc phản ảnh trên báo cáo thu nhập trong kỳ kế toán phù hợp với thu nhập phát sinh ở kỳ kế toán đó c. giảm giá hàng bán) d. Sự việc nào sau đây ko phải là ngvụ ktế a. Ghi chép bằng việc bán hàng đã thu tiền d. 500tr hành động theo cơ sở dồn tích bởi vì không phát sinh không được ghi(chỉ ghi nhận doanh thu khi ngvụ phát sinh theo ngtắc cơ sở dồn tích. chỉ có trong đvị HC sự nghiệp) d. Tháng 1. Thiệt hại do hoả hoạn b. Doanh thu tháng 1 là a. là TS) d. Phải thu KH b. cung cấp sp dvụ cho KH chưa thu tiền 10tr. 800tr b. KH ứng tiền trc 20tr chưa nhận hàng. KH trả nợ 5tr. 50tr d. cung cấp thông tin cho những đtg sử dụng thông tin bên trong và bên ngoài: KTTC 36. Cho phép sự sai sót có thể chấp nhận đc khi nó ko làm ảnh hưởng đến… d. 8tr d. Một khoản thu đã thực hiện và đã thu tiền b. Trong tháng 4. Phải trả ng bán c. Các dữ kiện và số liệu lquan đến tình hình TC với kết quả hđ của doanh nghiệp phải đc tbáo cho ng sử dụng c. bán hàng chưa thu tiền cũng đc ghi nhận doanh thu) a. Không có câu nào 32. Lợi nhuận chưa pphối (là nguồn VCSH) 27. chỉ cung cấp thông tin cho những ng bên trong doanh nghiệp: KTQT 37. Khoản trả trc ng bán (DN trả chon g bán nhưng hàng hoá chưa có. Chưa đủ thông tin để kết luận (dựa trên cơ sở thu tiền thì ko xđ đc) 29. 2tr c. Một khoản doanh thu đã thu trc nhưng chưa thực hiện c. cung cấp thông tin làm căn cứ để người sử dụng thông tin đánh giá hiệu năng hiệu quả ra qđịnh . Nội dung ngtắc phù hợp yêu cầu (khi ghi nhận dthu thì phải ghi nhận 1 khoản chi phí tương ứng dùng để tạo ra doanh thu trong kỳ) a. cung cấp ttin làm căn cứ để người sử dụng thông tin ra quyết định: cả 2 38. Cả 2 yêu cầu trên d. 85tr b. Phải thu KH b. Không câu nào đúng 34. Trong nội dung của ngtắc trọng yếu. KTQT 35. câu phát biểu nào ko chính xác: a. TS phải đc phản ảnh phù hợp với nguồn hình thành ts b. Vdụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (dthu sẽ đc ghi nhận khi đã thu đc tiền hoặc sẽ thu đc tiền. 55tr c. DN bán sp thu tiền mặt 20tr. Đtg nào sau đây là VCSH: a. Nguồn kinh phí (VCSH. đại lý bán vé máy bay VNA bán đc 500 vé thu đc 800tr đ trong đó 300 vé có trị giá 500tr sẽ thực hiện chuyến bay trong tháng 1. 31. Lợi nhuận chưa pphối d. Không phải các trường hợp trên 30. Phải trả ng bán c. Quỹ đầu tư ptriển (VCSH) 28. 300tr d. KH đã chi tiền mua trc mà ngvụ chưa phát sinh thì cũng ko đc ghi nhận doanh thu) c. 60tr 33. Đtg nào sau đây là Nợ phải trả: a.a. Vậy danh thu tháng 4 của DN là (khách hàng trả nợ và khách hàng ứng trước tiền thì không ảnh hưởng đến doanh thu do nó chỉ có ảnh hưởng đến nợ phải trả) a. Quỹ đầu tư ptriển 26. Vay đc 1 khoản nợ Điền vào chỗ trống các từ thích hợp: KTTC. còn lại sẽ thực hiện trong tháng 2. 10tr b. Tất cả yêu cầu của bất kỳ ngtắc kế toán nào cũng có thể bỏ ra nếu không làm ảnh hưởng lớn đến BC TC (Đ) b. thu bằng = TGNH 30tr.

họ cần có TM 60tr. Bảng CĐKT không phải là chứng từ kế toán a. Thời hạn thanh toán tăng dần c. d. Doanh thu và chi phí b. Toàn bộ TS của DN và ng chủ DN 3. thiết bị 90tr. 8. Họ dự định mua tbị. Tổng NV sở hữu trên bảng CĐKT lập tại thời điểm đó c. Tính thanh khoản giảm dần c. Nợ phải trả của DN c. Họ phải góp bao nhiêu tiền: a. Tổng vốn bằng tiền của DN trên bảng CĐKT lập tại thời điểm đó . 1 BC kế toán b. 5. d. 4. TS và NV c. Tổng giá trị TS = tổng giá trị NV vì a. kquả hoạt động c. 40 d. 2 ng thành lập DN. TS riêng của ng chủ DN d. 1 chứng từ kế toán d. b. Bất kì TS nào cũng đc hình thành từ nguồn vốn nào đó Đ d. Đánh giá tình hình tài chính của DN c. Tổng NV trên bảng CĐ KT lập tại thời điểm đó b. Phần TS trên bảng CĐKT đc sắp xếp theo trình tự a. Tính cân đối của bảng CĐKT a. 7. Toàn bộ chi phí b. cung cấp thông tin về ngvụ ktế xảy ra trong quá khứ: KTTC 40. còn lại nợ ng bán. d. b. NH cho vay 50tr để thành lập doanh nghiệp. Bảng CĐKT phản ảnh a. 50 Tổng TS = 60 + 90 = 150 Tổng NV = (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10. 6. Tác dụng của bảng CĐKT nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp a. Câu a và c đúng 9. cung cấp thông tin về các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng bộ phận: KTQT x 1. Trong nội dung bảng CĐKT của DN có trình bày a. Tổng tài sản luôn = tổng nguồn vốn b. c. 20 c. Phần ngvốn trên bảng CĐKT đc sắp xếp theo trình tự a.về đầu tư hoặc cho vay: KTTC 39. 1 phương pháp kế toán c. Tổng vốn của chủ sở hữu trừ cho nợ phải trả trên bảng CĐKT lập tại thời điểm đó d. 70 b. a và b đúng 11. d. Nợ phải trả của chủ DN b. c. d. NV của DN tại 1 tđiểm d. Tổng các nguồn vốn hình thành nên tài sản của DN Đ b. Vốn để 1 DN hoạt động xét tại 1 thời điểm nào đó là a. doanh thu 2. Kết cấu của bảng CĐKT gồm a. Toàn bộ TS. 6 b. trả trc 30tr.

là hàng tồn kho) b. b. Tất cả nội dung trên 25. Chi phí vận chuyển hàng mua (theo ngtắc giá gốc. Cả a và b Đ Câu 18->22: Ngày 1. các chi phí phát sinh khi mua TS thì đc tính vào trong giá gốc -> chi phí này tính vào giá gốc. Trường hợp nào sau đây làm thay đổi tỷ trọng của tất cả khoản mục (Tổng tài sản và tổng nguồn vốn cùng tăng lên hoặc cùng giảm xuống) a. kết luận nào đúng a. Hàng gửi đi bán (ng mua chưa nhận nên vẫn thuộc quyền sở hữu của DN. Các kết luận sau đây. tổng TS của cty là 500. nợ là 100. Nợ phải trả 14. Mua hàng hoá chưa trả tiền (nợ phải trả tăng và tài sản tăng ) b. nguồn vốn tăng nguồn vốn giảm . Trường hợp nào sau đây ko làm thay đổi số tổng cầu cuối cùng của bảng CĐKT a. Chi phí phải trả Tk 335(là những khoản chi phí chưa phát sinh nhưng đc tính trước vào chi phí) d. 15. b. Ghi nhận 1 ngvụ mua 1 CCDC là chi phí trong kỳ. Các câu trên đều sai. TS = 500 + 50 = 550. d.đi mua hàng hóa 300 chưa trả tiền Tổng TS và VCSH là Tổng TS = 400 + 300 +300=1000 1000 . Bảng CĐKT gồm có TM 400. 17. NV tăng 21. TS giảm) c. tài sản tăng d. nguồn vốn giảm Đ(chỉ có các quan hệ đối ứng là tài sản tăng tài sản giảm . Câu đúng: d.Nợ PTrả 200-300 = VCSH = 500. Câu đúng: b 19. Đi mua hàng hoá 300.12. Tài sản tăng. ng mua nợ 300. Cả 3 kết luận trên đều đúng 13. Khoản nào sau đây sẽ nằm trong hàng tồn kho(bao gồm hàng gửi đi bán hàng mua đang đi đường và chi phí vận chuyển hàng mua) a. Trường hợp nào sau đây ko thể xảy ra cho bảng CĐKT khi một ngvụ ktế phát sinh a. Tỷ số nợ phải trả/tổng nguồn VCSH càng lớn thì DN càng ít độc lập về TC Đ c. 1000 và 500 16. Tổng VCSH = 700 . Cả a và b 24. CP tăng ảnh hưởng đến BC KQ HĐKD -> TS giảm -> ảnh hưởng đến bảng CĐKT. Thuế nhập khẩu (nằm trong khoản giảm trừ doanh thu) b. Chi phí tài chính . Vốn bằng tiền của DN lớn thì tình hình tài chính càng vững mạnh S d. Tổng TS = 1650 23. TS tăng. b. 18. Hàng mua đang đi đg (hàng mà DN mua rồi đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì đã có sự thay đổi quyền sở hữu. Khoản mục nào ko thể hiện trên BC KQ HĐKD (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ ghi nhận doanh thu và chi phí ) a. Sau nghiệp vụ 1 bảng CĐKT biến động như thế nào? c. Tổng TS = 150 + 300 + 100 + 150 = 700 27. chưa trả tiền cũng ko ảnh hưởng đến VCSH c. là hàng tồn kho) d. Chi tiền mặt để trả nợ (tài sản giảm và nợ phải trả giảm) d. c. Đi vay 50tr để bổ sung quỹ TM. Khoản mục tiền ng mua trả trc a. tài sản tăng nguồn vốn tăng và tài sản giảm nguồn vốn giảm) b. Nợ phải trả tăng. Tổng gtrị TS của DN càng lớn thì tình hình tài chính càng vững mạnh S (có thể hình thành từ khoản nợ đi vay nên chưa chắc) b. NV tăng Đ c. nợ ng bán 200. Câu đúng: a 20. chi phí này cũng là TS) c. ngvốn tăng. chưa thay đổi quyền sở hữu. Nợ = 100 + 50 = 150. So sánh tính chất biến động của TS và NV thì thông thường TS trong DN biến động nhiều hơn NV Tổng TS của cty C gồm có: TGNH + TM: 150 Quyền sử dụng đất: 300 TSCĐHH: 100 Tồn kho: 150 Tổng nợ phải trả: 250 26. Hàng bán bị trả lại (nằm trong khoản giảm trừ doanh thu) c. Câu đúng: c. TS giảm.250 = 450 28. là của DN. Tổng vốn chủ sở hữu = NV kinh doanh + lợi nhuận = 1250. Câu đúng: b 22. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng TM (TS tăng.

Các câu trên đều đúng 10 . Tài khoản (TK) là a. 49. nợ PTrả là 500. Các chỉ tiêu khác đều như nhau. Vay NH trả nợ ng bán: NV tăng. VCSH = 210 – 140 = 70 => mỗi người = 35. Đặc điểm của bảng cân đối kế toán c. giảm nợ phải trả 36. Phản ảnh tổng số phát sinh tăng. Đầu năm Tổng TS của cty là 800. giảm hay ko đổi? (câu 41 -> 48) 41. TS tăng => Tổng TS ko đổi 48. 1 khoản nợ do mua vật liệu: tăng TS. c. Là các quyển sổ ghi chép từng đối tượng kế toán (còn có thể là những tờ sổ rời in từ máy tính) c. Ngân hàng cho DN vay 1 khoản TM: NV tăng. Biểu hiện cụ thể là kế toán dùng 1 hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động của từng đối tượng kế toán. TS tăng => Tổng TS tăng 44. Phản ảnh tình hình biến động chất lượng sản phẩm của DN d. Câu đúng: b Xác định tổng TS tăng. Là một phương pháp của kế toán trên cơ sở phân loại KT phản ảnh 1 cách thường xuyên liên tục và có hệ thống tình hình tăng giảm của từng đối tượng kế toán. tổng số phát sinh giảm của từng đối tượng kế toán b. Hỏi vốn của mỗi ng? TS của DN gồm có: TM: 60 Ng vật liệu: 30 có tổng tài sản = tiền mặt 60 + ng vật liệu 30 + thiết bị sản xuất 120+=210 Tbị sx: 120 tổng nguồn vốn =vay ngân hàng 50+ nợ 90+X=210 >> X =70 >> 1/2X=35 Vay NH: 50 Mua tbị trả trc = 30. TS giảm 38. tổng nợ giảm 100. 1 khoản chi mua vật liệu: tăng TS. Khoản nào sau đây ko nằm trong hàng tồn kho: Chi phí vận chuyển hàng bán ra (tính trong chi phí bán hàng) 30. Trong năm. => Tổng TS = 800 + 200 = 1000 Tổng nợ = 500 – 100 = 400 VCSH = 1000 – 400 = 600 50. Tác dụng của tài khoản a. NV tăng 200. d. Chi tiền gửi NH cho DN khác vay: TS giảm.(Chúng ta có thể kết luận một doanh nghiệp tốt hơn doanh nghiệp khác khi nhìn vào các khoản nợ của nó nợ càng cao thi tình trạng kinh doanh không ổn) 33. Tính chất của bảng CĐKT nổi trội c. nợ PTrả là 500. Chênh lệnh giữa lợi nhuận gộp và doanh thu thuần là giá vốn hàng bán DT thuần về bán hàng và cung ứng dịch vu – Giá vốn hàng bán = lợi nhuận gộp 34. TS giảm => Tổng TS giảm 43. Sơ đồ chữ T ghi chép từng đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi như thế) b. Phản ánh tình hình hiện có và biến động của từng đtg KT một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống. DN B có tổng nợ phải thu = tổng nợ phải trả = 40tr. phản ánh tổng quát TS & NV tại 1 thời điểm 32. giảm TS 35. 1 khoản vay để trả nợ: tăng nợ phải trả. TS giảm => Tổng TS ko đổi 42.29. DN khác đề nghị mua lại quyền sử dụng 1 mảnh đất với giá cao hơn: chưa bán -> chưa ảnh hưởng tới TS => Tổng TS ko đổi. Nợ phải trả cuối năm tăng hay giảm bao nhiêu? Có VCSH đầu năm = 800 – 500 = 300 VCSH cuối năm = 300 + 300 = 600 NV cuối năm = 800 + 200 = 1000 => nợ phải trả cuối năm = 1000 – 600 = 400 => nợ phải trả cuối năm giảm: 500 – 400 = 100 1. Mua 1 xe ng vật liệu trả ngay 50% = TM. Đem TM gửi vào NH: TS giảm. còn lại nợ: TS tăng. Chúng ta có thể kết luận là tình hình tài chính của DN B tốt hơn DN A vì các khoản công nợ của nó ít hơn. NV tăng => Tổng TS tăng 45. TS tăng => Tổng TS ko đổi 47. 1 khoản chi trả nợ: Nợ giảm. Trong năm tổng TS tăng 200. Các câu trên đều đúng 2. Trả nợ ng bán = TGNH: NV giảm. còn lại nợ 120 – 30 = 90 39. tăng nợ phải trả 37. Mua máy vi tính cho phòng KT trả = TM: TS tăng. 2 ng cùng bỏ tiền ra thành lập DN với tỷ lệ góp vốn mỗi ng là 50%. Tổng TS = 60 + 30 + 120 = 210 Tổng NV = 50 + 90 = 140 40. NV giảm => Tổng TS ko đổi 46. VCSH tăng thêm 300. Tính cân bằng 31. Đầu năm Tổng TS của cty là 800. DN A có tổng nợ phải thu = tổng nợ phải trả = 80tr.

các TK cấp 1 và các sổ KT tổng hợp khác b. a và b 5. Để giảm bớt sai sót khi ghi sổ KT c. Căn cứ để KT định khoản các ngvụ phát sinh là phải căn cứ vào các chứng từ kế toán a. các sổ TK cấp 2 c. Ghi nhiều nợ đối ứng với nhiều có c. tổng số phát sinh nợ. số tiền ghi nợ. sổ KT tổng hợp b. TK phản ảnh Nvốn d. a và b 11. a và b 10. có phải = nhau b. Để giảm bớt việc ghi sổ KT d. Bảng cân đối kế toán b. KT chi tiết đc thể hiện ở a. Tất cả đều đúng 12. a và b 6. TK phản ảnh TSản ngắn hạn c. Ghi nợ phải ghi có. TK phản ảnh Nvốn d. TK vay ngắn hạn thuộc loại a. Các câu đều đúng 13. a và b 4. Nội dung của pp ghi sổ kép là ghi nợ ghi có ghi a. Thứ tự abc b. TK vốn góp liên doanh thuộc loại a. TK phản ảnh nợ phải trả c. Ghi 1 bên có đối ứng với nhiều bên nợ d. sổ KT chi tiết d. Tổng số phát sinh nợ trên các TK KT của 1 DN trong kỳ = tổng số phát sinh có của chúng trong kỳ đó b. Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản) . các sổ TK cấp 3 d. các sổ TK cấp 2 b. TK phản ảnh TSản b.3. Ta luôn có quan hệ cân đối sau đây a. tất cả đều đúng 7. sổ TK cấp 1 c. a và b 9. Tất cả đều đúng 14. Muốn đối chiếu số liệu của sổ chi tiết với tài khoản cần phải lập a. Số dư của tất cả các TK cấp 2 b. sổ TK cấp 2 e. Tất cả đều đúng 15. Số dư của tất cả sổ chi tiết c. các sổ chi tiết c. Để phản ảnh ngắn gọn nghiệp vụ ktế phát sinh b. KT tổng hợp đc thể hiện ở a. Loại TS Nvốn d. Tính chất quan trọng của đối tượng KT c. Hệ thống TK đc sắp xếp theo a. TK phản ảnh Nvốn d. TK phản ảnh TSản b. b và c 8. tổng số phát sinh có trong kỳ của 1 TK bất kỳ luôn = nhau d. Số dư của TK cấp 1 = a. các sổ TK cấp 2 và các sổ TK cấp 3 d. Căn cứ vào bảng CĐKT d. Căn cứ vào sổ KT b. Số dư của tất cả các TK cấp 3 d. Tác dụng của việc định khoản kế toán a. TK phản ảnh TSản b. Căn cứ vào chứng từ kế toán c. TK hao mòn TSCĐ thuộc loại a. TK điều chỉnh giảm TS c. tổng số ghi nợ và tổng số ghi có của các định khoản KT luôn bằng nhau c. Sổ cái là a.

Các phiếu nhập kho. TK NVL d. Số dư ĐK trên các TK là căn cứ để lập bảng CĐKT CK b. Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản) c. a và c e.tổng số phát sinh nợ trong kỳ c. Mối quan hệ giữa TK và bảng cân đối kế toán a. Bảng cân đối kế toán b. Khi muốn biết tình hình tăng giảm chung của các loại NVL. nội dung ghi chép vào TK KT cấp 1 b. Để ktra việc ghi sổ kép cần phải lập a. DN xuất kho vật tư hàng hoá c. Nợ phải trả = tổng số dư các TK phải trả như phải trả ng bán. Đối với các TK chi tiết mà nhà nc chưa quy định số hiệu. nội dung ghi chép d. Sổ tổng hợp. CK của các TK chi tiết b. nội dung ghi chép thì KT có quyền tự quyết định số hiệu. Bảng tổng hợp chi tiết d.c. Sổ tổng hợp. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh tăng trong kỳ . sổ cái. Các câu trên đều đúng 18. Số dư của các TK a. Bảng CĐ kế toán c. Các phiếu nhập kho. Bất kỳ TK nào lúc cuối kỳ cũng có số dư bên nợ hoặc bên có b. Xác định 1 số tiền ngang giá với đtg KT theo các ng tắc và quy định tài chính hiện hành (TS đc cấp) c. Mối quan hệ giữa TK tổng hợp và TK chi tiết của 1 TK bất kỳ a. Các TK phản ảnh Nvốn và doanh thu bán hàng có số dư cuối kỳ nằm bên có d. Số phát sinh có trong kỳ của TK tổng hợp = tổng số phát sinh có trong kỳ của các TK chi tiết d. Kế toán sẽ ghi nợ vào các TK nguyên vật liệu hàng hoá khi a. Số dư ĐK. Nợ phải trả = tổng giá trị của các tài sản mà DN mua chịu d. Số phát sinh trong kỳ trên các TK là căn cứ để lập bảng CĐKT CK c. DN mua vật tư hàng hoá d. tên gọi. các khoản phải nộp nhà nc. Cả 3 đều sai 23. Sổ chi tiết TK NVL b. a và b 22. Số liệu của bảng CĐKT cuối năm này là căn cứ để mở sổ các TK vào năm sau d. Bảng kê 16. Bảng kê 17. Số phát sinh nợ trong kỳ của TK tổng hợp = tổng số phát sinh nợ trong kỳ của các TK chi tiết c. Đo lường đối tượng kế toán = thước đo tiền tệ theo các ng tắc và quy định tài chính hiện hành b. KT phải xem a. Xác định giá trị của các đtg KT theo các ng tắc và quy định tài chính hiện hành . tên gọi. Chọn câu phát biểu đúng a. TK NVL d. Bảng tổng hợp chi tiết d. Việc đánh giá các đối tượng KT là a. Nợ phải trả là 1 phần NVốn để DN hoạt động trong 1 thời gian nhất định c. sổ cái. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh giảm trong kỳ . Doanh nghiệp nhập kho vật tư hàng hoá b. Một trong các nghiệp vụ trên 20. Theo chế độ KT Việt Nam a. Các TK phản ảnh TSản và chi phí sx kd có số dư cuối kỳ nằm bên nợ c. phải trả ng lao động. Bảng CĐ kế toán c.tổng số phát sinh giảm trong kỳ d. phải trả khác… 19. KT phải tuân thủ các quy định của nhà nước về số hiệu. Các câu trên đều đúng 26. CK của TK tổng hợp = Tổng số dư ĐK. Muốn biết tình hình tăng giảm 1 loại NVL A nào đó. xuất kho NVL A 25.tổng số phát sinh tăng trong kỳ 21. xuất kho NVL 24. Nợ phải trả ko phải là NVốn để DN hoạt động vì DN phải có trách nhiệm thanh toán b. KT phải sắp xếp a. KT có quyền chọn số hiệu tên gọi cho các TK cấp 2 và 3 c. Sổ chi tiết TK NVL A b. thuế. Mối quan hệ giữa số dư và số phát sinh của 1 TK a. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh có trong kỳ . Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh nợ trong kỳ .tổng số phát sinh có trong kỳ b. tên gọi.

X = 18. Tbị thứ 1 còn mới 100%. thuế 10%. 20tr và 10tr (chưa qua sử dụng. Các TK có số dư 111: 3000 214: 4000 <= trừ ra 411: 66000 152: X 311: 6000 112: 3000 211: Y Các TK còn lại = 0 Xác định X và Y biết rằng TS ngắn hạn = ½ TS dài hạn. Mức trích khấu hao > giá trị hao mòn thực tế c. Giá chưa có VAT c. 20tr và 10tr 33. Tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá hạch toán (chỉ đc tính cho ngoại tệ) c. Giá mua d. Các câu trên đều đúng 27. Giá đã có VAT 29. chiết khấu thương mại c.d. cùng mã sp. mua ngay thì đc giảm giá) 31. So sánh giữa mức trích khấu hao TSCĐ và giá trị hao mòn thực tế ta luôn có a. chiết khấu b. Các câu trên đều đúng Câu 32 + 33: DN A mua tbị quản lý của cùng 1 nhà sx. Kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ (là phương pháp hạch toán hàng TKho. chứ ko phải là đánh giá hàng tồn kho) b. Giá gốc còn gọi là giá thực tế d. Giá thấp nhất giữa giá sổ sách và giá trị thuần có thể thực hiện được 30. hao mòn khoảng 20%.000 Tổng TS = 3000 – 4000 + X + 3000 + Y = 2000 + X + Y Tổng NV = 66000 + 6000 = 72000 Tổng TS = Tổng NV => 2000 + X + Y = 72000 => X = 70000 – Y . Ng tắc tập trung dân chủ và ng tắc đa số thắng thiểu số d. Tbị thứ 2 đã qua sử dụng.000 và Y = 52. a. thực tế đích danh d. hàng tồn kho được đánh giá theo a. dùng quản lý hàng tồn kho. Ng tắc nhất quán. Giá gốc = giá thanh toán cho ng bán + chi phí mua – các khoản giảm giá. thuế 10%. sổ TK hàng tồn kho đc đánh giá theo (giá gốc = giá mua chưa VAT + chi phí phát sinh) a. Chiết khấu thanh toán ko đc trừ (mua nhanh. Giá gốc b. Ng tắc giá gốc. Giá gốc = giá thanh toán cho ng bán + chi phí mua – các khoản giảm giá. Mức trích khấu hao < giá trị hao mòn thực tế d. Nguyên giá của 2 tbị trên là bao nhiêu? c. nguyên giá = giá trị còn lại) 34. VAT được khấu trừ d. Giá thanh toán với ng bán (có VAT) b. Trên BC TC chính cuối năm. ngtắc thận trọng và giả thiết DN hoạt động liên tục c. Trên sổ cái. ng tắc khách quan b. bình quân. Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho a. Các ng tắc cần tuân thủ khi đánh giá các đtg KT a. Giá bán c. VAT đc khấu trừ. giá mua thoả thuận chưa thuế là 10tr. 32. Các câu trên đều sai Chiết khấu TMại đc trừ. 1 trong 3 trường hợp trên 35. 3900 Tổng TS = 300 + 800 + 400 + 3500 – 500 = 4500 TK 411 = 4500 – 600 (TK 311) = 3900 36. FIFO. Số dư ĐK của các TK 152: 300 111: 800 131: 400 211: 3500 214: 500 <= trừ ra 331: 600 Vậy số dư của TK 411 trên bảng CĐKT là bao nhiêu tiền? b. Mức trích khấu hao = giá trị hao mòn thực tế b. chiết khấu thương mại. Giá gốc của vật tư hàng hoá mua ngoài được xác định theo công thức a. Giá gốc = giá thanh toán cho ng bán + chi phí mua – các khoản giảm giá. giá mua chưa thuế là 20tr. LIFO. a và b 28. Giá trị còn lại của 2 tbị trên tại thời điểm DN mới mua là bao nhiêu? c. ko có chi phí mua.

số dư của TK 214 sẽ đc trình bày a. pp tính giá xuất kho nào cho lợi nhuận cao (sẽ là pp có giá XK thấp) a. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ càng thấp thì giá trị hàng xuất trong kỳ càng thấp d.9đ/kg (Hoá đơn VAT đc khấu trừ VAT) 38. Phải thu KH (TK TS) b. Loại 3. Bên phần TS và ghi dương mực thường b. Bên phần NV và ghi dương mực thường . Trên bảng CĐ KT. VAT 5%. Thực tế đích danh c. Tồn kho vật liệu đầu kỳ 4000kg. Bình quân b. Giá trị >= 10tr và tgian sử dụng >= 12 tháng (đvới DN SXKD. Tư liệu lao động b. TK XĐ KQKD loại 9) a. TK nguồn vốn 44. Loại 1. số lượng là 6000kg. Giá thị trường tại thời điểm ghi tăng TSCĐ d. Số dư bên nợ của bảng CĐ Tài Khoản chính là bảng cân đối số phát sinh gồm có các TK a. 4 c. TK tài sản d. Phải trả CNV (TK NV) c. Máy móc thiết bị d. phượng tiện vận tải ) a. Bên phần NV và ghi âm mực đỏ c. TK doanh thu b. TSCĐ không phải là(tài sản cố định hữu hình gồm mày móc thiết bị . Trong điều kiện giá cả biến động tăng. Nhập sau xuất trước 46. nhà cửa vật kiến trúc . chi phí bốc vác giá chưa thuế 0. Đối tượng lao động c.5đ/kg.TSNH = 3000 + X + 3000 = 6000 + X TSNH = ½ TSDH => 6000 + X = 1/2(– 4000 + Y) = (Y – 4000)/2 => 6000 + 70000 – Y = Y/2 – 2000 => 1. Ko có câu nào đúng 42. Nhập kho giá chưa thuế 6đ/kg. TK nào sau đây sẽ xuất hiện trên bảng CĐ Kế Toán a. giá 5đ/kg.5)] / (4000 + 6000) = 5. Vậy đơn giá bình quân vật liệu xuất kho là bao nhiêu tiền? c.5Y = 78000 => Y = 52000 & X = 70000 – 52000 = 18000 37. Bên phần TS và ghi âm mực đỏ d. TK loại 0 b.9 Đơn giá XK = [(4000 * 5) + (6000 * 6) + (6000 * 0. Các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng của TSCĐ theo chế độ tài chính hiện hành a. Nguyên giá là a. TK chi phí c. Giá trị >= 5tr và tgian sử dụng >= 5 tháng b. Tất cả đều sai 43. 2 b. còn đvị HC sự nghiệp thì >= 5 tr) c. Không phải các TK trên 45. Các câu trên đều sai 41. thuế 10%. Giá trị >= 5tr và tgian sử dụng >= 12 tháng d. TK nào là TK trung gian (TK chi phí loại 6 + 8. Lợi nhuận chưa phân phối (TK NV) d. Với giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị hàng nhập kho cho sẵn (Tồn ĐK + Nhập = Xuất + Tồn CK) a. 5. Các câu trên đều sai 39. TK doanh thu loại 5 + 7. TK nào sau đây sẽ không xuất hiện trên bảng CĐ Tài khoản (bảng CĐTK đc lập để ktra việc ghi sổ kép = > những TK nào áp dụng pp ghi kép thì mới xhiện trên bảng CĐTK: TK loại 1 -> 9) a. Giá mua tài sản cố định c. a và b sai 47. a và b đúng d. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ càng cao thì giá trị hàng xuất trong kỳ càng cao c. Nhập trước xuất trước (FIFO) d. Giá trị của TSCĐ tại thời điểm bắt đầu được ghi nhận vào sổ Kế Toán b. TK trung gian c. Những tài sản cố định có hình thái vật chất (còn có TSCĐ vô hình) 40. TK loại 0 chỉ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán d. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ càng cao thì giá trị hàng xuất trong kỳ càng thấp b.

Ghi sổ kép là a. Ghi cùng 1 lúc 2 ngvụ kinh tế phát sinh . tình hình tăng giảm trong kỳ và số dư cuối kỳ của 1 TK nào đó (là pp Tài khoản) b. Ghi đồng thời trên sổ chi tiết và sổ tổng hợp của 1 TK khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh (quy định việc lập KT tổng hợp.48. Ghi đồng thời ít nhất 2 TK có liên quan để phản ảnh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh d. KT chi tiết) c. Phản ảnh số dư đầu kỳ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->