CÁC CHỈ SỐ VỀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN

Mục tiêu

Phân biệt được tỷ số, tỷ lệ, tỷ suất Kể ra được các chỉ số để đánh giá về chăm sóc SKSS- BMTE Kể ra được các chỉ số để đánh giá chất lượng dân số và KHHGĐ

1.

KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA HỆ THỐNG CÁC CHỈ SỐ Y TẾ (CSYT)

Chỉ số y tế Hệ thống các chỉ số y tế

Tỷ số( Ratio): Công thức: A B Ví dụ: Tỷ số giới = nữ/ nam

Tỷ lệ( Proportion): Công thức:

A A+ B

Ví dụ:

Tỷ lệ dân số dưới 5 tuổi = Dân số 0- 4 tuổi / Tổng số dân số

Tỷ suất ( Rate)
Số sự kiện mới phát sinh trong một khoảng thời gian xác định thuộc một khu vực

Công thức: Tỷ suất =
Số lượng cá thể trung bình có khả năng phát sinh ra sự kiện đó của khu vực đó trong cùng một thời gian

×K

Tổng số chết của năm X thuộc tỉnh Y

VD: Tỷ suất chết =
Dân số trung bình của tỉnh Y trong năm X

× 1.000

CHỈ SỐ VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN

Chỉ số về dân số
Dân số trung bình = (Dân số đầu kỳ + dân số cuối kỳ) / 2 Hoặc dân số có mặt tại thời điểm 1/7 hằng năm

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên( NIR)
Tổng số trẻ đẻ ra sống/ năm - Tổng số người chết / năm = Dân số trung bình × 100

NIR

Tỷ suất sinh thô
Số trẻ đẻ ra sống thuộc một khu vực trong một năm xác định (B)

Công thức: Tỷ suất sinh thô = ( CBR) × 1.000 Dân số trung bình của khu vực đó trong cùng một năm(P)

Tỷ suất chết thô (CDR)

Công thức: Tổng số người chết thuộc một khu vực trong một năm xác định (D) Tỷ suất chết thô = × 1.000

( CDR)

Dân số trung bình của khu vực đó trong cùng một năm

Chỉ số về sức khỏe bà mẹ

Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván ≥ 2 mũi

Công thức: Tỷ lệ PN có thai được tiêm phòng = UV ≥ 2 mũi Tổng số PN có thai được tiêm phòng UV của một khu vực trong thời gian xác định × 100 Tổng số PN có thai của khu vực đó trong năm

Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ≥ 3 lần
Tổng số PN đẻ được khám thai ≥ 3 lần của một vùng trong một thời gian xác định

Công thức: Tỷ lệ phụ nữ đẻ

được khám thai = ≥ 3 lần

× 100 Tổng số PN đẻ của vùng đó trong cùng kỳ báo cáo

Tỷ lệ phụ nữ đẻ tại các cơ sở y tế
Tổng số bà mẹ đẻ tại các cơ sở y tế trong kỳ báo cáo của một khu vực

Tỷ lệ PN đẻ = tại cơ sở y tế

× 100 Tổng số người đẻ trong khu vực đó cùng kỳ

Số phụ nữ đẻ được chăm sóc sau sinh
Tổng số bà mẹ đẻ trong kỳ báo cáo được chăm sóc sau sinh × 100 Tổng số người đẻ của khu vực đó trong cùng kỳ

Tỷ lệ PN đẻ được chăm sóc sau sinh =

Tỷ lệ cặp vợ chồng chấp nhận BPTT
Tổng số vợ (hoặc chồng) chấp nhận BPTT có đến thời điểm xác định của một khu vực = Tổng số PN từ 15- 49 tuổi có chồng của một khu vực trong một thời điểm xác định. × 100

Tỷ lệ cặp vợ chồng chấp nhận BPTT

Tỷ số tử vong mẹ (MMR)
Tổng số bà mẹ chết do chửa, đẻ thuộc một khu vửc trong năm xác định

MMR

= Số trẻ đẻ ra sống của khu vực đó

× 100.000

trong cùng năm

Tỷ lệ vô sinh
Số PN vô sinh tuổi từ 20-49 có chồng của một khu vực trong kỳ báo cáo

Tỷ lệ vô sinh =
Tổng số PN tuổi từ 20-49 có chồng của khu vực đó trong cùng năm

× 1.000

Chỉ số về sức khỏe trẻ em
Tổng số sơ sinh bị UV của một khu vực

trong thời gian xác định

Tỷ lệ UV sơ sinh =
Tổng số trẻ đẻ ra sống của khu vực đó trong cùng năm

× 1.000