P. 1
Bai Khao Sat Chat Luong lop 9

Bai Khao Sat Chat Luong lop 9

|Views: 1,151|Likes:
Được xuất bản bởidoanbatam

More info:

Published by: doanbatam on Feb 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán 9
Thời i!n "#$ %#i: 9& 'h()
C*+ ,: (3 điểm) Giải các phương trình sau:
,- 3x – 2( x – 3 ) = 6 .-
2 3 5 x x + = −

/- ( x – )
2
= ! ( x " )
2
0-
# #
2

x x
x x
− +
+ =
− +

1- (x " 2)$(3 % #x) = x
2
" #x " # 2- (x % )$(x
2
" 5x % 2) % (x
2
% ) = &
C*+ .: ( điểm) Giải các '(t phương trình sau )* 'iểu +i,n t-p nghi,m c.a m/i '(t
phương trình tr0n m1t tr2c s3:
,- 5( x – ) ≤ 6( x " 2 ) .-
2 # 5
2 6 3
x x x − + −
− ≥
C*+ /: (2 điểm) Giải '*i t4án sau '5ng cách 6-p phương trình
71t ngư8i đi t9 : đ;n < )=i )-n t3c 2# >m?h r@i đi ti;p t9 < đ;n A )=i )-n t3c 32
>m?h$ BCnh DuEng đư8ng :< )* <AF 'i;t r5ng DuEng đư8ng :< +*i hơn DuEng đư8ng
<A 6* 6 >m )* )-n t3c trung 'ình c.a ngư8i đG tr0n cả DuEng đư8ng :A 6* 2H >m?h I
C*+ 0: (# điểm) Ah4 J:<A cKn tLi : cG :< = :A = 6cmM <A = #cm$ Aác đư8ng
phKn giác <N )* AO cPt nhau tLi Q
( O ∈ :< )* N ∈ :A )
,- BCnh đ1 +*i :N I ON I .- A?m J:N< J:OA
/- A?m QO $ AN = QN $ <O 0- Ah4 R
:<A
= 6& cm
2
$ BCnh R
:ON
I
Giám thS c4i thi >hTng giải thCch gì th0m
+4an'atamUgmai6$c4m h4Vc 6i0n h, s3 đi,n th4Li &6!5!!&H5

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->