P. 1
Mau bao cao thanh tich ca nhan

Mau bao cao thanh tich ca nhan

|Views: 1,545|Likes:
Được xuất bản bởiCường Nguyễn

More info:

Published by: Cường Nguyễn on Feb 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2011

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
!" C!" TH#NH T$CH C! NH%N
Tôi tên là: Đ& T'( )húc
Chi đoàn: *+A,
Báo cáo thành tích cá nhân như sau:
Trong 2 năm học (200! 20"0# $a% (20"0! 20""#& $'(i chư(c $ụ la% Bi( thư chi đoa%n
"2)* tôi đa+ cô+ gă(ng học tậ, $a% r-%n lu.ện đê/ đạt đư'̣c như+ng tha%nh ti(ch tô(t:
! Bă%ng $iệc tiê(, thu như+ng hoạt động cu/a 0oa%n trư'%ng $à 1ha% trư'%ng& tôi đa+
la%m tô(t công ta(c triê/n 2hai cho ca(c thành $iên trong chi đoa%n đê/ ca(c 3ạn nă(m ro+ $a%
thực hiện đu(ng .êu câ%u4
! Tham gia đâ%. đu/ ca(c hoạt động ma% 1ha% trư'%ng 0oa%n trư'%ng đê% ra cho ca(c chi
đoa%n như: 5ăn nghệ 20!""& hoạt động că(m trại 26!*& 7ội 2ho/- ,hu% đô/ng toa%n trư'%ng&
chư'ng tri%nh 8 Thă(, sa(ng ư'(c m'9&:4
! Tham gia ti(ch cực ca(c hoạt động ;a+ hội& $ăn ho(a& $ăn nghệ cu/a 0oa%n trư'%ng
như: Tham gia đội $ăn nghệ ;ung 2i(ch& ca(c cuộc tu.ên tru.ê%n 7<5=)<>?& :4
! @a% đoa%n $iên ;uâ(t să(c trong 2 năm học (200! 20"0# $a% (20"0! 20""#4

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->