P. 1
Phieu Giao Hang

Phieu Giao Hang

|Views: 62|Likes:
Được xuất bản bởikhuuquyduong

More info:

Published by: khuuquyduong on Feb 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

Ngày xuất: ……../……/20….Số phiếu: …………………………..

Khách hàng: ……………………………………………................
Địa chỉ: ……………………………………………………….……
Lý ! xuất: …………………………………. " Kh!:…..................
STTTên hàng hóaĐVTSLĐơn giáThành tiền#2$%&'()*#0Tổng cộng:
T
" +,-: ……………...hiết /hấu: ……………-hanh t!án: ……………….
" N0 12u /3: ………………………" -4ng n0: ……………………………
" -56 t578c: ……………………......" N0 cuối /3: …………………………
(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)
Quy Nhơn, ngày …. tháng ….. năm……
Người lập Người giao Người nhận Thủ kho
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHIẾ !I"# H$N!
9Ki:; phiếu xuất /h!<
=>u: ?@/0#/20##
AB,N@ N?@CDE -N =CN@ -@,N@
2* .h7Fng A7FngG HNG IĐ
Đ-: 0&' $ )%* '$* " Jax: 0&'$ *%* 0(*
Ngày xuất: ……../……/20….Số phiếu: …………………………..
Khách hàng: ……………………………………………................
Địa chỉ: ……………………………………………………….……
Lý ! xuất: …………………………………. " Kh!:…..................
STTTên hàng hóaĐVTSLĐơn giáThành tiền#2$%&'()*#0Tổng cộng:
T
" +,-: ……………...hiết /hấu: ……………-hanh t!án: ……………….
" N0 12u /3: ………………………" -4ng n0: ……………………………
" -56 t578c: ……………………......" N0 cuối /3: …………………………
(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)
Quy Nhơn, ngày …. tháng ….. năm……
Người lập Người giao Người nhận Thủ kho
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHIẾ !I"# H$N!
9Ki:; phiếu xuất /h!<
=>u: ?@/0#/20##
AB,N@ N?@CDE -N =CN@ -@,N@
2* .h7Fng A7FngG HNG IĐ
Đ-: 0&' $ )%* '$* " Jax: 0&'$ *%* 0(*

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->