P. 1
y nghia cua nhung con so de

y nghia cua nhung con so de

|Views: 319|Likes:
Được xuất bản bởiducthondt

More info:

Published by: ducthondt on Feb 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

Tr c n m 1954, Sài Gòn - Ch Chung và sòng i Th Gi i.

L

n, có hai ch

ánh b c r t n i ti ng, ó là các sòng Kim

Trong s các trò ch i c trên các t m vé.

b c ó, có m t trò g i là X

s

, t c là x

các c p s

ã

c

M i vé có hai con s , t 00 n 99. C sau khi bán h t m t th m xem vé nào trúng. N u trúng thì m t ng n b y m i

t vé ng ng.

i ta l

i "x ", t c b t

Nh v y là Ban t ch c (Th u) c l i 30% m i l n x , b i t 00 n 99 có 100 vé. Gi s m i vé ghi giá 1 ng thì thu c 100 ng, thì Th u ch ph i tr có 70 ng mà thôi, t c là còn l i c 30 ng (m t con s r t l n khó t ng t ng n i! L i 30%!). Khi thông báo s trúng, t ng thêm ph n h p d n, ng i ta treo nh ng t m b ng th t l ã cu n tròn s n gi ng nh nh ng cu n l ch, treo th t cao trên các cây c t, ai ai c ng nhìn th y. B c th m tr c m t m t s ng i làm nhân ch ng xong, x ra s 35 trúng ch ng h n, h hô lên trên loa b ng c ti ng Tàu l n ti ng Vi t: "X p Xám ng... Ba M i L m...". Lúc ó, m t ng i trên cao dùng kéo c t ho t t s i dây c t t m b ng mang s 35 ã cu n c x xu ng, d i hai con s ó có kèm theo hình v m t con dê c, hai s ng cong lên cùng v i chòm râu dê! Vì sao có hình v con dê? Ng i ta lý lu n r ng vì ng i Hoa th i ó ít ng i c c các con s dùng trong ti ng Vi t, mà dân c b c ng i Vi t c ng có nhi u ng i d t, ch c n làm ôi c ng không bi t. Do v y ng i ta c n th n kèm theo m i con s là m t hình v , ai mu n coi s c ng c mà coi hình c ng c. Ví d : s 35 h v con dê, s 09 h chó, s 16 v con b m, v.v... Trong các chi v y thôi, ch c vé c ng v gi a con s v con cá l n, s 11 h v con cá nh , s 14 v con n

nh v y. ây ch là nh ng hình v vô tình, dùng ri 35 và con dê không có liên quan gì n nhau c . cho con v t trên t vé nh sau (L t c nh ng v i hình v l n h n.

t thành quen

Vào th i y s gán các con s di n, sau ó l i tr l i con v 00 01 02 03 04 05 06 07 : tr 41 42 43 44 45 46 47 ng v - 81 : - 82 : - 83 : - 84 : - 85 : - 86 : - 87 :

u ý r ng có 40 hình v

i

t con cá tr ng c xác ch t (con v t) con công con trùng con c p con heo

90 : con r ng n m .96 : con ong .92 : con ng a . do hình v t cô gái l l i) .93 : con voi .97 : con h c .88 : con th .08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .98 : con mèo r ng .99 : con b m : con r t (con rít) : cô gái (có khi ng i ta g i tr i ra là con : b câu : con kh : con ch : con ó : r ng bay : con rùa : con gà : con l n : con cá en : con tôm : con r n : con nh n : con nai : con dê : bà v i : ông tr i : ông a : th n tài : ông táo .89 : con trâu .91 : con chó .95 : con chu t .94 : con mèo nhà .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->