Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát

về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : 1. Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn 2. Qui mô dự án và hình thức đầu tư 3. Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư ,nhân công .....) được phân tích, đánh giá cụ thể . 4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ ,kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư ,nguyên vật liệu ,dịch vụ ,hạ tầng cơ sở .. 5. Lựa chọn các phương án xây dựng 6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vồn ,khả năng thu hồi vốn ,khả năng trả nợ và thu lãi. 7. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án. 8. Thành phần ,cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. ......................... Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết ,đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi , đó là Báo cáo khả thi. Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá ,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư. Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: o o o o o o o o o o Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian , tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc , xây dựng , công nghệ ,môi trường Phương án sử dụng lao động ,quản lý , khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án. Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án o Tính chất tham gia ,mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan . ........................ Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp, tính hợp lí , tính khả thi, tính hiệu quả ,tính tối ưu .... Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án . Đặc biệt , nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư ... ) tham gia ngay từ khâu lập dự án .

Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý. Du an kha thi tien kha thi la gi Lập dự án đầu tư được lập như thế nào? Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể.. triển khai đầu tư trên thực tế . Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư. Lựa chọn hình thức đầu tư. Đồng thời .trong khoảng thời gian xác định . Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư. Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai văn kiện : Báo cáo tiền khả thi. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án..nhân công . Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng. điều kiện thuận lợi và khó khăn Qui mô dự án và hình thức đầu tư Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất.. Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. tái định cư .) được phân tích. xã hội. phức tạp ). hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc. Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). các vấn đề ảnh hưởng môi trường.gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. có khi lên tới 15 . Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. .cấp phép đầu tư.. Cụ thể: Nghiên cứu. Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : Định hướng đầu tư. Như vậy. việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . đánh giá thị trường đầu tư. Báo cáo khả thi. Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án.20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án . đánh giá cụ thể .

nguyên vật liệu . do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn. đó là Báo cáo khả thi. công nghệ . đánh giá sơ bộ về thiết bị. Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo . Lựa chọn các phương án xây dựng Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư . tính hợp lí .. có khi lên tới 15 .. tính hiệu quả . tính khả thi.môi trường Phương án sử dụng lao động .cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. Thành phần . Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao. công nghệ .dữ liệu phân tích .đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn .xã hội của dự án.tính tối ưu . nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng. Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian .quản lý . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư. tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc . Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án Tính chất tham gia . ) tham gia ngay từ khâu lập dự án .. Đặc biệt .khả năng trả nợ và thu lãi. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế .dịch vụ .mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan .đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi ..20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.. các nhà đầu tư . Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án .Phân tích.đánh giá . các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án .kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư . xây dựng . Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu .. Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết . phức tạp ).khả năng thu hồi vốn .hạ tầng cơ sở . phương án huy động vồn . khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án. Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp.

giao thông ( ngoài điểm B-a).c A. sành sứ. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng.có mức vốn từ 15 đến 300 tỷ đồng. giáo dục. hóa dược. phân bón. d)Các dự án: Y tế. hóa dược. thể dục thể thao. triển khai đầu tư trên thực tế . d)Các dự án: Thủy lợi. cảng biển. giao thông ( ngoài điểm A-c). cảng sông. sản xuất vật liệu. phát thanh.gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. xây dưng khu nhà ở. xi măng. lâm sản . văn hóa.cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư).không kể mức vốn. đường quốc lộ . lâm sản . quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia. thủy tinh. khu bảo tồn thiên nhiên. chế biến khoáng sản. các dự án: công nghiệp nhẹ. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. hóa chất. b)Các dự án sản xuất chất độc hại. khai thác dầu khí. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . công trình cơ khí. chất nổ không phụ thuộc quy mô đầu tư . truyền hình. bưu chính viễn thông.có mức vốn 300 tỷ đồng. ngư nghiệp.có mức . giáo dục. bưu chính viễn thông. thủy tinh. BOT trong nước. sản xuất nông. BOT trong nước. kỹ thuật điện. điện tử. sản xuất nông. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . khai thác. nó sẽ có sự thay đổi điểm này hoặc điểm khác khi áp dụng vào một lĩnh vực đầu tư cụ thể trong thực tế. sành sứ. văn hóa. thiết bị xây dựng. lâm. ngư nghiệp. trường phổ thông. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. kỹ thuật điện. đường quốc lộ . nghiên cứu khoa học và các dự án khác . nuôi trồng thủy sản.có mức vốn từ 30 đến 600 tỷ đồng.xã hội quan trọng. vườn quốc gia. luyện kim. thể dục thể thao. các dự án: Công nghiệp nhẹ. chế biến dầu khí. f)Các dự án: Y tế. in. các dự án giao thông: cầu. thiết bị y tế. cảng biển. công trình cơ khí khác. du lịch. sản xuất thiết bị thông tin. The nao la du an nhom a . mua sắm thiết bị xây dựng. khu bảo tồn thiên nhiên. sân bay. có ý nghĩa chính trị . sản xuất vật liệu. Đồng thời .không kể mức vốn.Dự án thuộc nhóm B là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. điện tử. tin học. đường sắt.Dự án thuộc nhóm A là những dự án có một trong những điều kiện sau: a) Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh. dầu khí. sản xuất thiết bị thông tin. xi măng. đường sắt. b)Các dự án: Thủy lợi. xây dựng dân dụng. chế biến nông. e)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. chế biến khoáng sản.là cái sườn để lập một dự án đầu tư.b .. khai thác. vườn quốc gia. du lịch.có mức vốn trên 600 tỷ đồng. B. nuôi trồng thủy sản. xây dựng khu nhà ở. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. Trên đây là những vấn đề cơ bản . phân bón. lắp ráp ôtô). xây dựng dân dụng. kho tàng.có mức vốn trên 400 tỷ đồng. luyện kim. kho tàng.. tin học. sân bay. chế biến nông. phát thanh. các dự án giao thông: cầu. thành lập và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới . Như vậy.có mức vốn từ 20 đến 400 tỷ đồng. lâm. truyền hình.có mức vốn trên 200 tỷ đồng. cảng sông. c)Các dự án: công nghiệp điện. in. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư. lắp ráp ôtô). hóa chất. thiết bị y tế.

thiết bị y tế. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. thiết bị xây dựng. Các trường phổ thông nằm trong quy hoạch không kể mức vốn.có mức vốn dưới 7 tỷ đồng . kỹ thuật điện. nuôi trồng thủy sản. b)Các dự án: Thủy lợi. kho tàng.có mức vốn dưới 20 tỷ đồng.vốn từ 7 đến 200 tỷ đồng. sản xuất vật liệu. bưu chính viễn thông. cảng biển. giáo dục.Dự án thuộc nhóm C là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. văn hóa. các dự án giao thông: cầu. sản xuất nông. xây dựng khu nhà ở. in. xi măng. công trình cơ khí. trường phổ thông. dầu khí. hóa chất. khai thác. ngư nghiệp. e)Các dự án: Y tế. lắp ráp ôtô). thủy tinh. thể dục thể thao. truyền hình. hóa dược.có mức vốn từ dưới 15 tỷ đồng. đường sắt. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. nghiên cứu khoa học và các dự án khác .có mức vốn dưới 30 tỷ đồng. sản xuất thiết bị thông tin. phân bón. giao thông ( ngoài điểm C-a). sành sứ. luyện kim.. xây dựng dân dụng. lâm sản . phát thanh. đường quốc lộ . chế biến nông. vườn quốc gia. C. các dự án: công nghiệp nhẹ. khu bảo tồn thiên nhiên. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . chế biến khoáng sản. điện tử. sân bay. cảng sông. lâm. tin học. BOT trong nước. du lịch.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful