P. 1
samsao(tien kha thi, kha thi, du an nhom a, b, c)

samsao(tien kha thi, kha thi, du an nhom a, b, c)

|Views: 124|Likes:
Được xuất bản bởiSam Nguyen

More info:

Published by: Sam Nguyen on Feb 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2011

pdf

text

original

Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát

về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : 1. Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn 2. Qui mô dự án và hình thức đầu tư 3. Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư ,nhân công .....) được phân tích, đánh giá cụ thể . 4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ ,kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư ,nguyên vật liệu ,dịch vụ ,hạ tầng cơ sở .. 5. Lựa chọn các phương án xây dựng 6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vồn ,khả năng thu hồi vốn ,khả năng trả nợ và thu lãi. 7. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án. 8. Thành phần ,cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. ......................... Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết ,đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi , đó là Báo cáo khả thi. Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá ,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư. Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: o o o o o o o o o o Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian , tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc , xây dựng , công nghệ ,môi trường Phương án sử dụng lao động ,quản lý , khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án. Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án o Tính chất tham gia ,mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan . ........................ Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp, tính hợp lí , tính khả thi, tính hiệu quả ,tính tối ưu .... Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án . Đặc biệt , nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư ... ) tham gia ngay từ khâu lập dự án .

Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án.gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). Như vậy. đánh giá thị trường đầu tư.trong khoảng thời gian xác định . Đồng thời . Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : Định hướng đầu tư. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. tái định cư .20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. đánh giá cụ thể ..Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án . phức tạp ). các vấn đề ảnh hưởng môi trường. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý.) được phân tích. hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư.. điều kiện thuận lợi và khó khăn Qui mô dự án và hình thức đầu tư Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng.. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . Báo cáo khả thi. xã hội. Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư.. triển khai đầu tư trên thực tế .nhân công . Du an kha thi tien kha thi la gi Lập dự án đầu tư được lập như thế nào? Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể. Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Lựa chọn hình thức đầu tư. Cụ thể: Nghiên cứu.cấp phép đầu tư. Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai văn kiện : Báo cáo tiền khả thi. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư. . có khi lên tới 15 .

tính khả thi.kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư . Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp.20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.Phân tích.khả năng thu hồi vốn . công nghệ .môi trường Phương án sử dụng lao động .xã hội của dự án. Thành phần . Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao. có khi lên tới 15 . đó là Báo cáo khả thi. các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án ..nguyên vật liệu .quản lý .. khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án. tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc . Lựa chọn các phương án xây dựng Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư . Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo .dịch vụ .. Đặc biệt .. tính hợp lí .dữ liệu phân tích . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư. ) tham gia ngay từ khâu lập dự án . Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án Tính chất tham gia ..mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan . Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án . phương án huy động vồn . Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế .đánh giá . Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian .đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . công nghệ . do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn.. Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết .cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. đánh giá sơ bộ về thiết bị.đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi . phức tạp ). xây dựng . tính hiệu quả .hạ tầng cơ sở . nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng. Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu .khả năng trả nợ và thu lãi.tính tối ưu . các nhà đầu tư .

luyện kim. các dự án giao thông: cầu. đường quốc lộ . sân bay.. kỹ thuật điện. du lịch. đường sắt.Dự án thuộc nhóm B là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. luyện kim..là cái sườn để lập một dự án đầu tư. việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. Đồng thời . văn hóa. e)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. khai thác dầu khí. có ý nghĩa chính trị . công trình cơ khí khác. các dự án: Công nghiệp nhẹ. lâm sản . hóa chất. sản xuất nông. nghiên cứu khoa học và các dự án khác .có mức . tin học. cảng biển. BOT trong nước.có mức vốn trên 200 tỷ đồng. c)Các dự án: công nghiệp điện. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu.có mức vốn từ 15 đến 300 tỷ đồng. giáo dục. b)Các dự án sản xuất chất độc hại.c A. ngư nghiệp. giáo dục. phát thanh.có mức vốn từ 20 đến 400 tỷ đồng.có mức vốn từ 30 đến 600 tỷ đồng. dầu khí. sành sứ. công trình cơ khí. d)Các dự án: Thủy lợi. chế biến dầu khí. b)Các dự án: Thủy lợi. truyền hình. f)Các dự án: Y tế. phát thanh.gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). giao thông ( ngoài điểm A-c). hóa dược. ngư nghiệp. khai thác. xi măng. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. kho tàng. đường sắt. chế biến khoáng sản. cảng sông. Trên đây là những vấn đề cơ bản . quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia. in. giao thông ( ngoài điểm B-a). bưu chính viễn thông. The nao la du an nhom a . truyền hình. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng.Dự án thuộc nhóm A là những dự án có một trong những điều kiện sau: a) Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh. sản xuất vật liệu. lắp ráp ôtô). trường phổ thông. kho tàng. đường quốc lộ . Như vậy. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . xây dựng khu nhà ở. các dự án giao thông: cầu. nó sẽ có sự thay đổi điểm này hoặc điểm khác khi áp dụng vào một lĩnh vực đầu tư cụ thể trong thực tế. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. du lịch. xi măng. phân bón.có mức vốn trên 400 tỷ đồng. chế biến nông. thành lập và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới .cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). xây dựng dân dụng. văn hóa. bưu chính viễn thông. hóa dược.không kể mức vốn.không kể mức vốn. kỹ thuật điện. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . sản xuất vật liệu. lắp ráp ôtô). lâm sản . thủy tinh. các dự án: công nghiệp nhẹ. nuôi trồng thủy sản. sản xuất thiết bị thông tin. sản xuất thiết bị thông tin. xây dưng khu nhà ở.có mức vốn trên 600 tỷ đồng. sân bay. chất nổ không phụ thuộc quy mô đầu tư . lâm. mua sắm thiết bị xây dựng. thủy tinh.b . khai thác. BOT trong nước. thiết bị y tế. in. thiết bị xây dựng. vườn quốc gia. tin học.xã hội quan trọng. cảng sông. hóa chất.có mức vốn 300 tỷ đồng. chế biến khoáng sản. lâm. vườn quốc gia. cảng biển. xây dựng dân dụng. B. sản xuất nông. sành sứ. khu bảo tồn thiên nhiên. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . điện tử. phân bón. nuôi trồng thủy sản. d)Các dự án: Y tế. điện tử. thể dục thể thao. chế biến nông. khu bảo tồn thiên nhiên. thiết bị y tế. thể dục thể thao. triển khai đầu tư trên thực tế .

Dự án thuộc nhóm C là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. bưu chính viễn thông. cảng sông. sản xuất vật liệu. luyện kim.có mức vốn dưới 7 tỷ đồng . điện tử. thể dục thể thao. in. nuôi trồng thủy sản. khu bảo tồn thiên nhiên.vốn từ 7 đến 200 tỷ đồng. sản xuất nông. khai thác. chế biến nông.có mức vốn dưới 20 tỷ đồng. văn hóa. thủy tinh. du lịch. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. xi măng. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . tin học. hóa dược. ngư nghiệp. e)Các dự án: Y tế. BOT trong nước. kho tàng. xây dựng dân dụng. công trình cơ khí. xây dựng khu nhà ở. vườn quốc gia. các dự án: công nghiệp nhẹ. lâm sản .có mức vốn từ dưới 15 tỷ đồng. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. sành sứ. thiết bị y tế. cảng biển. C. lâm. đường quốc lộ . dầu khí. phát thanh. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. giáo dục. chế biến khoáng sản. kỹ thuật điện.có mức vốn dưới 30 tỷ đồng. b)Các dự án: Thủy lợi. các dự án giao thông: cầu. lắp ráp ôtô). giao thông ( ngoài điểm C-a). sản xuất thiết bị thông tin.. phân bón. trường phổ thông. sân bay. Các trường phổ thông nằm trong quy hoạch không kể mức vốn. truyền hình. hóa chất. thiết bị xây dựng. đường sắt.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->