Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát

về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : 1. Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn 2. Qui mô dự án và hình thức đầu tư 3. Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư ,nhân công .....) được phân tích, đánh giá cụ thể . 4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ ,kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư ,nguyên vật liệu ,dịch vụ ,hạ tầng cơ sở .. 5. Lựa chọn các phương án xây dựng 6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vồn ,khả năng thu hồi vốn ,khả năng trả nợ và thu lãi. 7. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án. 8. Thành phần ,cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. ......................... Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết ,đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi , đó là Báo cáo khả thi. Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá ,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư. Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: o o o o o o o o o o Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian , tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc , xây dựng , công nghệ ,môi trường Phương án sử dụng lao động ,quản lý , khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án. Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án o Tính chất tham gia ,mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan . ........................ Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp, tính hợp lí , tính khả thi, tính hiệu quả ,tính tối ưu .... Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án . Đặc biệt , nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư ... ) tham gia ngay từ khâu lập dự án .

Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng. Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : Định hướng đầu tư. đánh giá thị trường đầu tư..cấp phép đầu tư. việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư. Cụ thể: Nghiên cứu. phức tạp ).gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Đồng thời . đánh giá cụ thể . triển khai đầu tư trên thực tế . Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư. Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư. có khi lên tới 15 .nhân công .. tái định cư . Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý..Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án . các vấn đề ảnh hưởng môi trường. điều kiện thuận lợi và khó khăn Qui mô dự án và hình thức đầu tư Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất.) được phân tích.trong khoảng thời gian xác định . Như vậy.. Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư. Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án. Lựa chọn hình thức đầu tư. Du an kha thi tien kha thi la gi Lập dự án đầu tư được lập như thế nào? Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể. . hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc. Báo cáo khả thi. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án.20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. xã hội. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai văn kiện : Báo cáo tiền khả thi.

đánh giá sơ bộ về thiết bị. Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao.dịch vụ . đó là Báo cáo khả thi.cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục..20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. tính hiệu quả .. các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án . ) tham gia ngay từ khâu lập dự án . khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án.đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . xây dựng . nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng.khả năng thu hồi vốn . phương án huy động vồn .đánh giá . do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn. Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án Tính chất tham gia .quản lý .môi trường Phương án sử dụng lao động . Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian .. Đặc biệt . có khi lên tới 15 .mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan .xã hội của dự án. các nhà đầu tư .khả năng trả nợ và thu lãi.Phân tích. Lựa chọn các phương án xây dựng Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư . Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết . tính khả thi. Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu . Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế .dữ liệu phân tích .kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư .nguyên vật liệu . tính hợp lí . phức tạp ).tính tối ưu . Thành phần . Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp. công nghệ .. công nghệ . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư.. Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án .đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi .hạ tầng cơ sở . tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc .. Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo .

b)Các dự án: Thủy lợi. f)Các dự án: Y tế. tin học. thiết bị y tế.không kể mức vốn. xây dựng dân dụng. hóa dược. chế biến khoáng sản. sân bay.có mức vốn từ 30 đến 600 tỷ đồng.. các dự án giao thông: cầu. thành lập và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới . hóa chất. các dự án giao thông: cầu. Đồng thời . c)Các dự án: công nghiệp điện. The nao la du an nhom a . cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. hóa dược. thủy tinh.có mức vốn trên 200 tỷ đồng. vườn quốc gia. lâm. luyện kim.c A. sản xuất vật liệu. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. giao thông ( ngoài điểm B-a). xây dưng khu nhà ở.có mức . cảng sông. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . cảng sông. ngư nghiệp. có ý nghĩa chính trị . in. đường sắt.không kể mức vốn. ngư nghiệp. chế biến nông. in.cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). b)Các dự án sản xuất chất độc hại. văn hóa.có mức vốn 300 tỷ đồng. Như vậy. xây dựng dân dụng.có mức vốn từ 15 đến 300 tỷ đồng. đường quốc lộ . phát thanh. phân bón. chế biến khoáng sản. sản xuất vật liệu.là cái sườn để lập một dự án đầu tư. d)Các dự án: Y tế. vườn quốc gia. lâm sản . đường sắt. du lịch. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . du lịch. các dự án: công nghiệp nhẹ. đường quốc lộ . chế biến nông. lắp ráp ôtô).b . khu bảo tồn thiên nhiên. thiết bị xây dựng. lắp ráp ôtô). bưu chính viễn thông. giao thông ( ngoài điểm A-c). nó sẽ có sự thay đổi điểm này hoặc điểm khác khi áp dụng vào một lĩnh vực đầu tư cụ thể trong thực tế. khu bảo tồn thiên nhiên. thể dục thể thao. truyền hình. nuôi trồng thủy sản. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. thiết bị y tế. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . chế biến dầu khí. cảng biển. kho tàng. d)Các dự án: Thủy lợi. tin học. Trên đây là những vấn đề cơ bản . dầu khí.Dự án thuộc nhóm A là những dự án có một trong những điều kiện sau: a) Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh. phát thanh.Dự án thuộc nhóm B là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. xi măng. kỹ thuật điện.có mức vốn trên 600 tỷ đồng. e)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. nuôi trồng thủy sản. BOT trong nước. văn hóa. sản xuất thiết bị thông tin. sành sứ.xã hội quan trọng. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. giáo dục. sản xuất nông. việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư.gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). xi măng. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . kho tàng. sản xuất thiết bị thông tin. sân bay. mua sắm thiết bị xây dựng. quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia. điện tử. trường phổ thông. triển khai đầu tư trên thực tế . các dự án: Công nghiệp nhẹ. chất nổ không phụ thuộc quy mô đầu tư . kỹ thuật điện. xây dựng khu nhà ở. thủy tinh. luyện kim. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu.có mức vốn trên 400 tỷ đồng. truyền hình.. công trình cơ khí khác. cảng biển. bưu chính viễn thông. sản xuất nông. lâm. điện tử. BOT trong nước. phân bón.có mức vốn từ 20 đến 400 tỷ đồng. hóa chất. công trình cơ khí. khai thác dầu khí. sành sứ. lâm sản . thể dục thể thao. B. khai thác. giáo dục. khai thác.

các dự án giao thông: cầu. các dự án: công nghiệp nhẹ.Dự án thuộc nhóm C là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. thiết bị y tế. thủy tinh. vườn quốc gia. bưu chính viễn thông. lâm sản . b)Các dự án: Thủy lợi.vốn từ 7 đến 200 tỷ đồng. dầu khí. truyền hình. đường sắt.có mức vốn dưới 7 tỷ đồng . điện tử. xi măng. du lịch. phát thanh. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . lâm. thiết bị xây dựng. giáo dục. đường quốc lộ . BOT trong nước. cảng sông. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. công trình cơ khí. xây dựng dân dụng. hóa dược. hóa chất. xây dựng khu nhà ở. nuôi trồng thủy sản. sân bay. sản xuất thiết bị thông tin. sản xuất nông.có mức vốn dưới 20 tỷ đồng. khu bảo tồn thiên nhiên. cảng biển. giao thông ( ngoài điểm C-a).có mức vốn dưới 30 tỷ đồng. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . chế biến khoáng sản. luyện kim. chế biến nông. trường phổ thông. khai thác. sản xuất vật liệu. văn hóa. phân bón.có mức vốn từ dưới 15 tỷ đồng. thể dục thể thao. ngư nghiệp. sành sứ. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. lắp ráp ôtô). kỹ thuật điện. kho tàng. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. C. in.. Các trường phổ thông nằm trong quy hoạch không kể mức vốn. tin học. e)Các dự án: Y tế.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful