Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát

về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : 1. Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn 2. Qui mô dự án và hình thức đầu tư 3. Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư ,nhân công .....) được phân tích, đánh giá cụ thể . 4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ ,kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư ,nguyên vật liệu ,dịch vụ ,hạ tầng cơ sở .. 5. Lựa chọn các phương án xây dựng 6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vồn ,khả năng thu hồi vốn ,khả năng trả nợ và thu lãi. 7. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án. 8. Thành phần ,cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. ......................... Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết ,đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi , đó là Báo cáo khả thi. Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá ,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư. Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: o o o o o o o o o o Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian , tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc , xây dựng , công nghệ ,môi trường Phương án sử dụng lao động ,quản lý , khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án. Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án o Tính chất tham gia ,mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan . ........................ Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp, tính hợp lí , tính khả thi, tính hiệu quả ,tính tối ưu .... Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án . Đặc biệt , nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư ... ) tham gia ngay từ khâu lập dự án .

triển khai đầu tư trên thực tế .trong khoảng thời gian xác định . các vấn đề ảnh hưởng môi trường. . có khi lên tới 15 . Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). Như vậy. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai văn kiện : Báo cáo tiền khả thi. điều kiện thuận lợi và khó khăn Qui mô dự án và hình thức đầu tư Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất... Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý.. Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng. Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : Định hướng đầu tư. Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư. việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư. đánh giá cụ thể . hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc. Đồng thời . Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Cụ thể: Nghiên cứu. Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư. Du an kha thi tien kha thi la gi Lập dự án đầu tư được lập như thế nào? Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể.Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án . phức tạp ).cấp phép đầu tư. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. xã hội.. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. tái định cư . Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án. đánh giá thị trường đầu tư.) được phân tích.nhân công . Lựa chọn hình thức đầu tư. Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Báo cáo khả thi.20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.

đánh giá . các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án .hạ tầng cơ sở . các nhà đầu tư .kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư .cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục.. đó là Báo cáo khả thi. Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án .dịch vụ .. tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc . Thành phần .mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan .khả năng trả nợ và thu lãi. ) tham gia ngay từ khâu lập dự án . tính hiệu quả . có khi lên tới 15 .. Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết .xã hội của dự án.quản lý . phương án huy động vồn .dữ liệu phân tích . Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án Tính chất tham gia .. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế . nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng. tính hợp lí . Đặc biệt . xây dựng . Lựa chọn các phương án xây dựng Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư . Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo . Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao.tính tối ưu . tính khả thi.đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn .. đánh giá sơ bộ về thiết bị.đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi . Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian .20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.nguyên vật liệu . Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp.môi trường Phương án sử dụng lao động .. Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu . khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án.khả năng thu hồi vốn .Phân tích. công nghệ . công nghệ . phức tạp ). do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn. Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư.

xây dựng dân dụng. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . sản xuất nông. cảng biển. kho tàng. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . B. giao thông ( ngoài điểm B-a). d)Các dự án: Y tế. lâm. sân bay. f)Các dự án: Y tế.có mức vốn 300 tỷ đồng. nuôi trồng thủy sản. mua sắm thiết bị xây dựng. việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư. luyện kim. phân bón. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. các dự án giao thông: cầu.có mức vốn trên 600 tỷ đồng. văn hóa. giáo dục. đường sắt. ngư nghiệp. khu bảo tồn thiên nhiên. Trên đây là những vấn đề cơ bản . vườn quốc gia. phát thanh. The nao la du an nhom a . thể dục thể thao. xi măng. điện tử. các dự án: Công nghiệp nhẹ. b)Các dự án: Thủy lợi. chế biến khoáng sản. ngư nghiệp. thủy tinh. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. vườn quốc gia. điện tử.Dự án thuộc nhóm B là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. BOT trong nước.. kỹ thuật điện. hóa chất. du lịch. du lịch.cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). các dự án: công nghiệp nhẹ. kỹ thuật điện. hóa dược. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. xi măng.xã hội quan trọng. thiết bị xây dựng.có mức vốn từ 30 đến 600 tỷ đồng. hóa chất. chế biến nông. công trình cơ khí khác. đường quốc lộ . c)Các dự án: công nghiệp điện.có mức vốn trên 200 tỷ đồng. khai thác dầu khí. xây dựng khu nhà ở. in. truyền hình. trường phổ thông. luyện kim. b)Các dự án sản xuất chất độc hại. chế biến khoáng sản. khai thác. xây dưng khu nhà ở. in. khu bảo tồn thiên nhiên. hóa dược.có mức vốn từ 15 đến 300 tỷ đồng. phân bón. nuôi trồng thủy sản. quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia. sành sứ. cảng sông. chế biến nông. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. BOT trong nước. kho tàng. giáo dục. tin học. thiết bị y tế. bưu chính viễn thông. khai thác.không kể mức vốn. giao thông ( ngoài điểm A-c).có mức vốn trên 400 tỷ đồng. các dự án giao thông: cầu. cảng biển.c A. sản xuất thiết bị thông tin. thành lập và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới . Như vậy.có mức .. lắp ráp ôtô). sành sứ. đường quốc lộ . phát thanh. d)Các dự án: Thủy lợi. sản xuất nông. thể dục thể thao. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. dầu khí. đường sắt. lắp ráp ôtô). nghiên cứu khoa học và các dự án khác .không kể mức vốn. lâm sản . có ý nghĩa chính trị . sản xuất vật liệu. thủy tinh.có mức vốn từ 20 đến 400 tỷ đồng. chế biến dầu khí. lâm. lâm sản . sản xuất thiết bị thông tin. văn hóa.b . chất nổ không phụ thuộc quy mô đầu tư . tin học. thiết bị y tế. sản xuất vật liệu. cảng sông. truyền hình.Dự án thuộc nhóm A là những dự án có một trong những điều kiện sau: a) Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh. Đồng thời . triển khai đầu tư trên thực tế . xây dựng dân dụng. nó sẽ có sự thay đổi điểm này hoặc điểm khác khi áp dụng vào một lĩnh vực đầu tư cụ thể trong thực tế. sân bay. bưu chính viễn thông.là cái sườn để lập một dự án đầu tư. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt .gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). e)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. công trình cơ khí.

c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. kỹ thuật điện. chế biến khoáng sản. lắp ráp ôtô). lâm. du lịch.có mức vốn dưới 20 tỷ đồng.có mức vốn dưới 7 tỷ đồng . khu bảo tồn thiên nhiên. BOT trong nước. xây dựng dân dụng. văn hóa. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . các dự án giao thông: cầu. khai thác. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng.có mức vốn dưới 30 tỷ đồng.Dự án thuộc nhóm C là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. sân bay. sản xuất vật liệu. xây dựng khu nhà ở. ngư nghiệp. sản xuất nông. dầu khí. đường quốc lộ . giáo dục.vốn từ 7 đến 200 tỷ đồng. công trình cơ khí. xi măng. thiết bị xây dựng. điện tử. cảng biển. luyện kim. hóa dược.có mức vốn từ dưới 15 tỷ đồng. trường phổ thông. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. chế biến nông. truyền hình. kho tàng. b)Các dự án: Thủy lợi. các dự án: công nghiệp nhẹ. tin học. Các trường phổ thông nằm trong quy hoạch không kể mức vốn. cảng sông. giao thông ( ngoài điểm C-a). hóa chất. phân bón. nuôi trồng thủy sản. thủy tinh. in. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . C. bưu chính viễn thông. thể dục thể thao. lâm sản . thiết bị y tế. sản xuất thiết bị thông tin. phát thanh. vườn quốc gia. đường sắt. sành sứ.. e)Các dự án: Y tế.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful