Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát

về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : 1. Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn 2. Qui mô dự án và hình thức đầu tư 3. Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư ,nhân công .....) được phân tích, đánh giá cụ thể . 4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ ,kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư ,nguyên vật liệu ,dịch vụ ,hạ tầng cơ sở .. 5. Lựa chọn các phương án xây dựng 6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vồn ,khả năng thu hồi vốn ,khả năng trả nợ và thu lãi. 7. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án. 8. Thành phần ,cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. ......................... Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết ,đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi , đó là Báo cáo khả thi. Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá ,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư. Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: o o o o o o o o o o Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian , tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc , xây dựng , công nghệ ,môi trường Phương án sử dụng lao động ,quản lý , khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án. Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án o Tính chất tham gia ,mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan . ........................ Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp, tính hợp lí , tính khả thi, tính hiệu quả ,tính tối ưu .... Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án . Đặc biệt , nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư ... ) tham gia ngay từ khâu lập dự án .

triển khai đầu tư trên thực tế . đánh giá thị trường đầu tư.trong khoảng thời gian xác định . Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi . tái định cư .gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ).cấp phép đầu tư. đánh giá cụ thể . việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư. Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm : Định hướng đầu tư. phức tạp ). Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai văn kiện : Báo cáo tiền khả thi... Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý. Cụ thể: Nghiên cứu.20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Du an kha thi tien kha thi la gi Lập dự án đầu tư được lập như thế nào? Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.nhân công .. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. điều kiện thuận lợi và khó khăn Qui mô dự án và hình thức đầu tư Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất. xã hội. Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư. . Như vậy. Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư.) được phân tích. Báo cáo khả thi. Lựa chọn hình thức đầu tư. có khi lên tới 15 .. Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư. Đồng thời . Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án.Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án . Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng. các vấn đề ảnh hưởng môi trường.

tính tối ưu .. tính hiệu quả . công nghệ . Thành phần . Nội dung của Báo cáo khả thi : Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư: Mục tiêu đầu tư Địa điểm đầu tư Qui mô dự án Vốn đầu tư Thời gian . Lựa chọn các phương án xây dựng Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư . các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án .xã hội của dự án..hạ tầng cơ sở . Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao. khai thác dự án Các hình thức quản lí dự án. tiến độ thực hiện dự án Các giải pháp về kiến trúc . Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp. nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng.dịch vụ . đánh giá sơ bộ về thiết bị. xây dựng .mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan .dữ liệu phân tích . Đặc biệt . Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết . các nhà đầu tư .khả năng trả nợ và thu lãi.. tính hợp lí . tính khả thi. Hiệu quả đầu tư Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án Tính chất tham gia . Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo .đánh giá . Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án .cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục. đó là Báo cáo khả thi.môi trường Phương án sử dụng lao động .đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế .20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn. ) tham gia ngay từ khâu lập dự án ..kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư .khả năng thu hồi vốn . Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu .quản lý . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư.Phân tích. có khi lên tới 15 . công nghệ . phức tạp ). phương án huy động vồn ..đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi ..nguyên vật liệu .

mua sắm thiết bị xây dựng. trường phổ thông. tin học. Trên đây là những vấn đề cơ bản . văn hóa. luyện kim. các dự án: công nghiệp nhẹ. sản xuất thiết bị thông tin. đường quốc lộ . hóa chất. đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt .. phát thanh. cảng sông. các dự án giao thông: cầu. hóa chất. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. sản xuất thiết bị thông tin. B. thiết bị y tế. truyền hình. lâm sản . xi măng. ngư nghiệp. e)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. bưu chính viễn thông. thể dục thể thao. Đồng thời . kho tàng. lắp ráp ôtô).xã hội quan trọng. ngư nghiệp. giao thông ( ngoài điểm B-a). vườn quốc gia. thủy tinh. sân bay. kỹ thuật điện.cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). cảng sông. in. khu bảo tồn thiên nhiên. d)Các dự án: Y tế. lâm. thiết bị y tế. đường sắt. sản xuất vật liệu. điện tử. lâm. nuôi trồng thủy sản. khai thác dầu khí. xây dựng dân dụng. khai thác. công trình cơ khí khác. b)Các dự án sản xuất chất độc hại. hóa dược. chế biến nông.có mức . kho tàng.là cái sườn để lập một dự án đầu tư. f)Các dự án: Y tế. du lịch. kỹ thuật điện. lâm sản . thành lập và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới . đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . nó sẽ có sự thay đổi điểm này hoặc điểm khác khi áp dụng vào một lĩnh vực đầu tư cụ thể trong thực tế. giáo dục. có ý nghĩa chính trị . xây dựng khu nhà ở. BOT trong nước. tin học. khu bảo tồn thiên nhiên. cảng biển. giao thông ( ngoài điểm A-c). chế biến khoáng sản. quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia. chế biến dầu khí. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. điện tử. đường sắt. văn hóa. thiết bị xây dựng. dầu khí. việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư.Dự án thuộc nhóm A là những dự án có một trong những điều kiện sau: a) Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh. vườn quốc gia. Như vậy. sân bay. xây dưng khu nhà ở. sản xuất nông. xi măng. thủy tinh. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . truyền hình. cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. The nao la du an nhom a .có mức vốn từ 20 đến 400 tỷ đồng.có mức vốn trên 200 tỷ đồng. sành sứ. các dự án: Công nghiệp nhẹ.có mức vốn từ 30 đến 600 tỷ đồng. c)Các dự án: công nghiệp điện. thể dục thể thao. bưu chính viễn thông. du lịch. phân bón.gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). chế biến nông. các dự án giao thông: cầu. BOT trong nước. d)Các dự án: Thủy lợi. hóa dược..có mức vốn từ 15 đến 300 tỷ đồng. chất nổ không phụ thuộc quy mô đầu tư .không kể mức vốn. khai thác. sản xuất nông. phát thanh.c A. nuôi trồng thủy sản. b)Các dự án: Thủy lợi. sản xuất vật liệu. in. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng.có mức vốn trên 600 tỷ đồng. lắp ráp ôtô). sành sứ. chế biến khoáng sản. giáo dục.không kể mức vốn.Dự án thuộc nhóm B là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. luyện kim. phân bón. đường quốc lộ . cảng biển.có mức vốn 300 tỷ đồng.có mức vốn trên 400 tỷ đồng. triển khai đầu tư trên thực tế .b . công trình cơ khí. xây dựng dân dụng.

cấp thoát nước và công trình kỹ thuật hạ tầng. sân bay.Dự án thuộc nhóm C là những dự án có một trong những điều kiện sau: a)Các dự án: công nghiệp điện. thiết bị y tế. khu bảo tồn thiên nhiên. cảng biển. chế biến nông. lâm sản .có mức vốn dưới 7 tỷ đồng . công trình cơ khí. đường sắt. chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu. b)Các dự án: Thủy lợi. hóa chất. xây dựng dân dụng. ngư nghiệp. thiết bị xây dựng. nuôi trồng thủy sản. nghiên cứu khoa học và các dự án khác . chế biến khoáng sản. giáo dục. e)Các dự án: Y tế. BOT trong nước. truyền hình.vốn từ 7 đến 200 tỷ đồng. tin học. xây dựng khu nhà ở.có mức vốn từ dưới 15 tỷ đồng. sản xuất vật liệu. phát thanh. các dự án: công nghiệp nhẹ. các dự án giao thông: cầu. cảng sông. văn hóa. thủy tinh.có mức vốn dưới 30 tỷ đồng.có mức vốn dưới 20 tỷ đồng. giao thông ( ngoài điểm C-a). C. thể dục thể thao. trường phổ thông. đường quốc lộ . đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt . dầu khí. lâm. kỹ thuật điện. phân bón. luyện kim. c)Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới. sản xuất nông. khai thác. bưu chính viễn thông. vườn quốc gia. kho tàng. hóa dược. điện tử. in. lắp ráp ôtô).. sản xuất thiết bị thông tin. xi măng. du lịch. sành sứ. Các trường phổ thông nằm trong quy hoạch không kể mức vốn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful