P. 1
35deONTHIDAIHOC2010-MathVn.Com

35deONTHIDAIHOC2010-MathVn.Com

|Views: 99|Likes:
Được xuất bản bởizzzuizzze

More info:

Published by: zzzuizzze on Feb 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2011

pdf

text

original

MATHVN.COM - www.mathvn.

com

Đề số 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = - x 3 + 3x 2 - 2 (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 2) Tìm trên đường thẳng (d): y = 2 các điểm mà từ đó có thể kẻ được ba tiếp tuyến đến đồ thị (C). Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình:
2 x + 3 + x + 1 = 3 x + 2 2 x 2 + 5 x + 3 - 16 .
æ è 3p 4 ö æ pö ÷ - 4sin ç x + ÷ = 0 . ø è 4ø

2) Giải phương trình: 2 2 cos2 x + sin 2 x cos ç x + Câu III (1 điểm) Tính tích phân:
p 2

I = ò (sin 4 x + cos4 x )(sin 6 x + cos6 x )dx .
0

Câu IV (2 điểm) Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B có AB = a, BC = a 3 , SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 2a. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB và SC. Tính thể tích của khối chóp A.BCNM. Câu V (1 điểm) Cho a, b, c, d là các số dương. Chứng minh rằng:
1 a 4 + b 4 + c 4 + abcd
+

1 b 4 + c 4 + d 4 + abcd

+

1 c 4 + d 4 + a 4 + abcd

+

1 d 4 + a 4 + b 4 + abcd

£

1 abcd

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) A. Theo chương trình chuẩn. Câu VI.a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng (d): 2x – y – 5 = 0 và đường tròn (C’): x 2 + y 2 - 20 x + 50 = 0 . Hãy viết phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm A, B, C(1; 1). 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; 5; 6). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, cắt các trục tọa độ lần lượt tại I, J, K mà A là trực tâm của tam giác IJK. Câu VII.a (1 điểm) Chứng minh rằng nếu a + bi = (c + di)n thì a 2 + b2 = (c 2 + d 2 )n . B. Theo chương trình nâng cao Câu VI.b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng 3), B(3; –2), trọng tâm của DABC nằm trên đường thẳng (d): 3x – y –8 = 0. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C. 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(4;5;6); B(0;0;1); C(0;2;0); D(3;0;0). Chứng minh các đường thẳng AB và CD chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng (D) vuông góc với mặt phẳng Oxy và cắt các đường thẳng AB, CD.
ìlog ( x 2 + y 2 ) - log (2 x ) + 1 = log ( x + 3 y ) 4 4 ï 4 Câu VII.b (1 điểm) Giải hệ phương trình: í æxö 2 ïlog 4 ( xy + 1) - log 4 (4 y + 2 y - 2 x + 4) = log 4 ç y ÷ - 1 è ø î
3 , A(2; – 2

1

MATHVN.COM - www.mathvn.com

Đề số 2
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (2đ): Cho hàm số y = x 3 - 3mx 2 + 9 x - 7 có đồ thị (Cm). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 0 . 2. Tìm m để (Cm) cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng. Câu II. (2đ): 1. Giải phương trình: sin2 3 x - cos2 4 x = sin 2 5 x - cos2 6 x 2. Giải bất phương trình: Câu III. (1đ) Tính giới hạn sau:
21- x - 2 x + 1 2x - 1 A = lim
x ®1

³0 x + 7 - 5 - x2 x -1

3

Câu IV (1đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; SA ^ (ABCD); AB = SA = 1; AD = 2 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SC; I là giao điểm của BM và AC. Tính thể tích khối tứ diện ANIB. Câu V (1đ): Biết ( x; y) là nghiệm của bất phương trình: 5 x 2 + 5y 2 - 5 x - 15y + 8 £ 0 . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức F = x + 3y . II. PHẦN TỰ CHỌN (3đ) A. Theo chương trình chuẩn: Câu VI.a (2đ)
x2 y2 + = 1 . A, B là các điểm trên 25 16 (E) sao cho: AF1+BF2 = 8 , với F1;F2 là các tiêu điểm. Tính AF2 + BF1 .

1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elip (E):

2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (a ) : 2 x - y - z - 5 = 0 và điểm A(2;3; -1) . Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua mặt phẳng (a ) . 3 2 3 3 Câu VIIa. (1đ): Giải phương trình: log 1 (x + 2) - 3 = log 1 (4 - x ) + log 1 (x + 6) 2 4 4 4 B. Theo chương trình nâng cao: Câu VI.b (2đ) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn đi qua A(2; -1) và tiếp xúc với các trục toạ độ.
x +1 y -1 z - 2 = = và mặt 2 1 3 phẳng P : x - y - z - 1 = 0 . Viết phương trình đường thẳng D đi qua A(1;1;-2) , song song với mặt phẳng ( P ) và vuông góc với đường thẳng d .

2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d :

Câu VII.b (1đ) Cho hàm số: y =

mx 2 + (m2 + 1) x + 4 m3 + m có đồ thị (Cm ) . x+m Tìm m để một điểm cực trị của (Cm ) thuộc góc phần tư thứ I, một điểm cực trị của (Cm ) thuộc góc phần tư thứ III của hệ toạ độ Oxy.

2

MATHVN.COM - www.mathvn.com

Đề số 3
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x 3 - 3x 2 + 1 có đồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 2. Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau và độ dài đoạn AB = 4 2 . Câu II: (2 điểm)
1 1 log ( x + 3) + log 4 ( x - 1)8 = 3log8 (4 x ) . 2 2 4 æ pö 2. Tìm nghiệm trên khoảng ç 0; ÷ của phương trình: è 2ø æ æp ö æ 3p ö xö 4sin 2 ç p - ÷ - 3 sin ç - 2 x ÷ = 1 + 2cos2 ç x÷ 2ø è è2 ø è 4 ø

1. Giải phương trình:

Câu III: (1 điểm) Cho hàm số f(x) liên tục trên R và f ( x ) + f (- x ) = cos4 x với mọi x Î R. Tính:
I=
p 2

-p 2

ò f ( x ) dx .

Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình vuông tâm O. Các mặt bên (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy (ABCD). Cho AB = a, SA = a 2 . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SD .Tính thể tích khối chóp O.AHK. Câu V: (1 điểm) Cho bốn số dương a, b, c, d thoả mãn a + b + c + d = 4 . Chứng minh rằng:
a 1 + b2 c
+

b 1 + c2 d

+

c 1 + d 2a

+

d 1 + a2 b

³2

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. Theo chương trình chuẩn. Câu VI.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng
3 , A(2;– 2

3), B(3;–2). Tìm toạ độ điểm C, biết điểm C nằm trên đường thẳng (d): 3x – y – 4 = 0. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;4;1),B(–1;1;3) và mặt phẳng (P): x – 3y + 2z – 5 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P). Câu VII.a: (1 điểm) Tìm các số thực b, c để phương trình z2 + bz + c = 0 nhận số phức z = 1 + i làm một nghiệm. B. Theo chương trình nâng cao Câu VI.b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G(-2, 0) và phương trình các cạnh AB, AC theo thứ tự là: 4x + y + 14 = 0; 2x + 5y - 2 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm A(2,0,0); B(0,4,0); C(2,4,6) và ì6x - 3y + 2z = 0 đường thẳng (d) í . Viết phương trình đường thẳng D // (d) và cắt î6x + 3y + 2z - 24 = 0 các đường thẳng AB, OC. Câu VII.b: (1 điểm) Giải phương trình sau trong tập số phức: z4 – z3 + 6 z 2 – 8z –16 = 0 . 3

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. B (–3. M (0. Câu VI.0 điểm).com Đề số 4 I.0 điểm).0 điểm). Giải phương trình: sin 2 x + sin x - (1) m ( x 2 . AA1 = 2a 5 và · = 120o . y. Tìm góc a giữa mặt phẳng (NBC) và mặt phẳng (OBC). Theo chương trình Nâng cao.a. Câu V (1.2 y + 2 = 3 x -1 + 1 î B. a) với a > 0. –18) và mặt phẳng (P): 2x – y + z + 1 = 0 1. (2. Theo chương trình Chuẩn. Giải hệ phương trình: í x + x . 1 1 = 2 cot 2 x 2sin x sin 2 x 2. 2. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp (P). Tính I = ò 2x + 1 0 1 + 2x + 1 dx Câu IV (1. 3. Câu VI.5 x 2 + 4.0 điểm). Gọi M là trung điểm của cạnh CC .0 điểm). Tìm tọa độ điểm M Î (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất. Cho lăng trụ đứng ABC. 2. Giải bất phương trình: (log x 8 + log 4 x 2 )log2 2 x ³ 0 4 . –2). 3. Chứng minh: 3 x + 2 y + 4 z ³ xy + 3 yz + 5 zx II. 3. 0). PHẦN RIÊNG (3. C (1.www. 2. 7. Trên trục Oz lấy điểm N sao cho mặt phẳng (NBC) vuông góc với mặt phẳng (MBC).2 x + 2 = 3 + 1 ( x. Cho a = 3 .5 x 2 + 4 = log2 m có 6 nghiệm.a.2 x + 2 + 1 + x(2 .0 điểm).mathvn. AC = 2a. (1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). Tìm m để phương trình x 4 . 1 + 3 ù : ë û 1. cho các điểm B(-1. 1. Chứng minh MB ^ MA và tính BAC 1 1 khoảng cách d từ điểm A tới mặt phẳng (A1BM).0 điểm) Câu I (2.0 điểm) A.MATHVN. Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (–1. y Î ¡ ) ï y + y 2 .COM . b. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.b.x ) £ 0 4 ) (2) Câu III (1. Tìm a để thể tích của khối chóp BCMN nhỏ nhất ì 2 y -1 ï Câu VII.A1B1C1 có AB = a. có đồ thị (C). 0). Tìm m để phương trình sau có nghiệm x Î é 0.0 điểm). 1. Câu II (2. Cho hàm số y = x 4 . (2. (1. Cho x. 0. Câu VII.0 điểm). z là các số dương.0 điểm).

y. Câu II (2 điểm) 1.www. Tìm toạ độ các đỉnh A.mathvn. 0) . D. Tìm a để thể tích của khối chóp đạt giá trị lớn nhất.com Đề số 5 I.b (2 điểm) 1. P(2.4 y -1 z . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.2sin x =2 sin 2 x. x -1 y +1 z -2 = = . Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. 2 3 1 ( d2 ) : Câu VII. Tìm vị trí của M để chu vi tam giác IAB đạt giá trị nhỏ nhất.ABCD có cạnh bên bằng a. AD. cho 2 đường thẳng (d1 ) và (d2 ) có phương x . B.cos3 x.a (2 điểm) 1. Theo chương trình chuẩn Câu VI.cos x ì ï x 4 .a (1 điểm) Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt : 10 x 2 + 8 x + 4 = m(2 x + 1).2) lần lượt thuộc cạnh AB. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. Gọi I là giao điểm hai tiệm cận . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: æ x y z ö P = 3 4(x 3 + y 3 ) + 3 4(x 3 + z 3 ) + 3 4(z 3 + x 3 ) + 2 ç + + ÷ ç y 2 z2 x 2 ÷ è ø II.sin x. Câu VII. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. Theo chương trình nâng cao Câu VI. z là các số dương. mặt bên hợp với đáy góc a .MATHVN.b (1 điểm) Giải và biện luận phương trình: mx + 1 . (D í ï z = 2 + 4t ' î Viết phương trình đường vuông góc chung của (D) và (D¢).2 (4) 5 . Hãy lập phương trình các cạnh của hình vuông. x -1 1.4 x2 + y2 . cho 2 đường thẳng (D) và (D¢) có phương trình: ìx = 3 + t ï (D) : í y = -1 + 2t ïz = 4 î ì x = -2 + 2 t ' ¢ ) : ïy = 2 t ' . dx 0 p 2 2 Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S. 2. Q(1. C.6y + 9 = 0 í 2 2 ï x y + x + 2 y . 6 9 3 Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa (d 1 ) và (d2 ) . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . 1 2 trình: (d1 ). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. Với điểm M bất kỳ thuộc đồ thị (C) tiếp tuyến tại M cắt 2 tiệm cận tại Avà B.COM .22 = 0 î (1) (2) Câu III (1 điểm) Tính tích phân sau: I = ò esin x . cho hình chữ nhật ABCD có tâm I( . Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. AB = 2AD. Giải hệ phương trình : 3sin 2 x .1).(m 2 x 2 + 2 mx + 2) = x 3 . 2. biết đỉnh A có hoành độ âm . cho hình vuông ABCD biết M(2. –2). Đường thẳng chứa cạnh AB có phương trình x – 2y + 2 = 0. x 2 + 1 (3) B. 2. CD. Giải phương trình: 2. N(4. Câu V (1 điểm) Cho x.0). BC.0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = 2x + 1 có đồ thị (C).3 x 2 + 4 x .3 = = .

II.ABCD có đáy là hình chữ nhật. z = 4 .6 . Tính J = ò và tìm lim J. x ln10 e dx Câu 7b (1 điểm) Cho số thực b ³ ln2. c > 0 thoả mãn: a + b + c =1.3 x + 9 x + 1 = 0 (1) 2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt: ìlog ( x + 1) . cho điểm A(0.1) (a) ï 3 2 Câu 3 (1 điểm): Giải hệ phương trình: í y = 9 x . P sao cho tiếp tuyến với đồ thị (C) tại N và P vuông góc với nhau. N.1) > log3 4 (a) ï 3 3 í 2 ïlog2 ( x .mathvn. b. Tìm trên d hai điểm B. Câu 7a (1 điểm) Tìm các số thực a.7 .2(1 + i)z2 + 4(1 + i)z . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: T= a 1.27( x .1 . BC= a.3 x ( 1 ) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). N tương ứng là trung điểm của các a cạnh AB.1) (b) ï 3 z = 9 y 2 . AB =2a.m log( x 2 -2 x + 5) 2 = 5 (b) î ì x 3 = 9 z2 . B. Câu 2 (2 điểm): 1) Giải phương trình: 5 . c để có: z3 . Theo chương trình nâng cao Câu 6b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. y = t . 2) và đường thẳng d: x – 2y + 2 = 0. cho mặt cầu (S) có phương trình: x2 + y2 + z2 – 2x + 4y + 2z – 3 = 0 và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 14 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3.www.1 + 1 .COM .2 x + 5) . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. cho hai đường thẳng: (d1) : { x = 2t. z = 0 Chứng minh (d1) và (d2) chéo nhau. đường thẳng (d): y = m(x +1) + 2 luôn cắt đồ thị (C) tại một điểm M cố định và xác định các giá trị của m để (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt M. 2) Chứng minh rằng khi m thay đổi. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của (d1) và (d2).0 điểm) 3 Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số y = x .com Đề số 6 I.3 2 x .a + b 1.8i = 0 trên tập số phức.ai)(z2 + bz + c) Từ đó giải phương trình: z3 . 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Tìm điểm M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600. b.MATHVN. CD. y = t.3 x .2(1 + i)z2 + 4(1 + i)z .1) (c ) î (2) (3) Câu 4 (1 điểm): Cho hình chóp S.log ( x .8i = (z .t . Hãy tính khoảng cách giữa hai 3 đường thẳng MN và SK theo a. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. Tìm môđun của các nghiệm đó. Câu 5 (1 điểm) Cho các số a. (d2) : { x = 3 . b 3 x b®ln 2 e -2 6 .27( z . 2) Trong không gian với hệ trục Oxyz.27( y . Gọi M. Theo chương trình chuẩn Câu 6a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. C sao cho tam giác ABC vuông tại B và AB = 2BC. cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0.b + c 1. các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng a 2 . K là điểm trên cạnh AD sao cho AK = .c .

PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C1) của hàm số trên khi m = 1. B(3. 2 7 . 2) Cho (d) là đường thẳng có phương trình y = x + 4 và điểm K(1. (Q): x + 2y – 2z – 4 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 4x – 6y + m = 0. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.cos x) (1) 2) Giải hệ phương trình: Câu III (1 điểm): Tính tích phân: ì8 x 3 y 3 + 27 = 18 y 3 ï í 2 2 ï4 x y + 6 x = y î (2) 1 I = ò sin x × sin 2 x + dx p 6 p 2 2 Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp S. AC tới đường tròn (C) (B.MATHVN. cho điểm A(10. cho điểm A(2. Chứng minh rằng: 4a 3 4b3 4c 3 + + ³3 (1 + b)(1 + c) (1 + c)(1 + a) (1 + a )(1 + b) (4) B.cos x)(sin x . ABC và SBC là các tam giác đều cạnh a.–2). b. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A. Tính khoảng cách từ B đến mp(SAC). tam giác ABC có diện tích bằng Tìm bán kính đường tròn nội tiếp D ABC. cho đường tròn (C) có phương trình 2 2 ( x .ABC có góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ACB) bằng 600. c thỏa mãn abc = 1.x . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Theo chương trình chuẩn: Câu VIa (2 điểm): 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. –1) và đường thẳng d có phương trình: x -1 y z -1 = = . Tìm m để (S) cắt (d) tại 2 điểm M. N sao cho độ dài MN = 8. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB. 4). song song với 2 1 3 d và khoảng cách từ d tới (P) là lớn nhất.xy + y = 81 î 3 .1)2 + ( y + 2)2 = 9 và đường thẳng d: x + y + m = 0.COM . Tìm các giá trị của tham số m sao cho (d) cắt (Cm) tại ba điểm phân biệt A(0.0 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số y = x 3 + 2mx 2 + (m + 3) x + 4 có đồ thị là (Cm). Câu VIIa (1 điểm): Cho ba số thực dương a. trọng tâm G của DABC nằm trên đường thẳng (d): 3x – y – 8 = 0. C sao cho tam giác KBC có diện tích bằng 8 2 . ìlog 2 ( x 2 + y 2 ) = 1 + log 2 ( xy ) ï Câu VIIb (1 điểm): Giải hệ phương trình : í 2 (x.x + 2m + 1 = 0 (3) II. C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.–3).www. y Î R) 2 ï3x . Theo chương trình nâng cao: Câu VIb (2 điểm): 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. 2. cho đường thẳng (d) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P): 2x – 2y – z + 1 = 0.mathvn. Câu II (2 điểm): 1) Giải phương trình: cos 2 x + 5 = 2(2 . Câu V (1 điểm) Tìm các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình sau có nghiệm thực: 91+ 1. B.(m + 2)31+ 1. 3).com Đề số 7 I.

viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M(1.x Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S.. cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân.5m + 5 (Cm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 1 2) Tìm m để (Cm) có các điểm cực đại.6 = 0 . 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.1). với t Î R . Câu II: (2 điểm) 1 1 £ x + 2 .1 = 0 đồng thời cắt cả hai đường thẳng x -1 y +1 z = = và (d 2 ) : x = -1 + t . Góc giữa mặt phẳng (SBC) và đáy bằng 600. Câu V: (1 điểm) Cho ba số thực dương a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy.1. đồng thời tiếp xúc với trục hoành Ox và cát tuyến chung của Elip (E) với Parabol (P).1)Cnn = 32 n . b. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P= 2 2 3 + a 2 + 1 b2 + 1 c 2 + 1 (3) II.b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.2n . 2 -1 1 ì x 2 = 1 + 6log 4 y ï Câu VII. (4) 8 . viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (P): x + y + z . Parabol ( P) : x = 10 y 2 . 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.MATHVN.2 y . Hãy viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng (D) : x + 3 y .2) x 2 + m 2 . z = -t .tan 2 x + 3(sin x .mathvn.6480 B. ( d1 ) : 1 3 Câu VII.b: (1 điểm) Giải hệ phương trình sau trên tập số thực: í 2 x 2 x +1 ïy = 2 y + 2 î ( d1 ) : (a) (b) . Theo chương trình nâng cao Câu VI.x 5 .ABCD có đáy ABCD là hình thoi với µ = 1200 . BD = a A >0.www. y = -5t. cạnh đáy BC có phương trình x + y + 1 = 0 . Phương trình đường cao vẽ từ B là: x .2 x ln (1 + x ) ÷ dx ç ÷ x ø 0 è 1+ 1 æ 1. y = -1.a: (1 điểm) Giải phương trình: Cn + 3Cn2 + 7Cn + . + (2n .0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số f ( x) = x 4 + 2(m .a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. z = 2 + t ( t Î R ).3 tan 2 x) = 3 3 (2) ö Câu III: (1 điểm) Tính tích phân sau: I = ò ç . Điểm M(2. Viết phương trình các cạnh bên của tam giác ABC. c thoả mãn abc + a + c = b .. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.com Đề số 8 I. cắt đường thẳng x + 2 y z -1 = = và vuông góc với đường thẳng 3 1 -2 ( d 2 ) : x = -2 + 2t.COM .2 = 0 . cho tam giác ABC cân. cho Elip (E): x 2 + 5 y 2 = 5 . Theo chương trình chuẩn Câu VI.3. PHẦN RIÊNG (3 điểm ) A. Tính tỉ số thể tích giữa hai phần của hình chóp do mặt phẳng (α) tạo ra khi cắt hình chóp.2x 2) Tìm các nghiệm thực của phương trình sau thoả mãn 1 + log 1 x ³ 0 : 1) Giải bất phương trình sau trên tập số thực: (1) 3 sin x. Một mặt phẳng (α) đi qua BD và vuông góc với cạnh SC.1) thuộc đường cao vẽ từ C.

Biết AB = 2AM. cho tam giác ABC có đỉnh A thuộc đường thẳng d: x – 4y –2 = 0. cho mặt phẳng (P): 4x – 3y + 11z = 0 và hai x y-3 z +1 x .MATHVN.www.COM . ìln(1 + x ) = ln(1 + y) = x . phương trình đường phân giác trong AD: x – y = 0. Tính thể tích khối chóp A. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.y là các số thực thỏa mãn điều kiện x2+xy+y2 £ 3 . AA’ = và góc BAD = 600 . Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: cos3 x cos3 x . PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. 1). Câu VII.mathvn.a (1 điểm) Giải hệ phương trình: í 2 2 ( b) î x . 2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại. B(0. phương trình đường cao CH: 2x + y + 3 = 0.4 y z-3 đường thẳng d1: = = . đồng thời K cách đều gốc tọa độ O và (a).0) .com Đề số 9 I. Tìm tọa độ các đỉnh A. Viết phương trình đường thẳng D nằm trên (P). điểm cực tiểu. 9 . đồng thời D cắt cả d1 và d2.b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho DABC có cạnh AC đi qua điểm M(0. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Chứng minh rằng d1 và d2 -1 2 3 1 1 2 chéo nhau. C.Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Xác định tọa độ điểm K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng (a).sin 3x sin 3 x = 2) Giải hệ phương trình: í 2+3 2 8 (1) ) (2) ì x 2 + 1 + y ( y + x) = 4 y ï (x. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh A’D’ và A’B’.Chứng minh rằng: –4 3 – 3 £ x 2 – xy – 3y 2 £ 4 3 + 3 II.0.y ( a) Câu VII.12 xy + 20 y = 0 B.a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. B. đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.– 1). y Î 2 ï( x + 1)( y + x . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Theo chương trình chuẩn Câu VI. phương trình đường cao BH: x + y + 3 = 0 và trung điểm của cạnh AC là M(1. Chứng minh rằng AC’ vuông góc với mặt phẳng (BDMN).A’B’C’D’ có các cạnh AB=AD = a.b (1 điểm) Giải phương trình: 4 x – 2 x +1 + 2(2 x –1)sin( 2 x + y – 1) + 2 = 0 .0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2. cạnh BC song song với d.4.BDMN. Câu V (1 điểm) Cho x.2) = y î 5 Câu III (1 điểm) Tính tích phân: I = ò 3 dx 2x + 1 + 4x + 1 a 3 2 Câu IV (1 điểm) Cho hình hộp đứng ABCD. Theo chương trình nâng cao Câu VI. Tìm tọa độ các đỉnh của DABC .0) . = = . cho mặt phẳng (a): 3x + 2y – z + 4 = 0 và hai điểm A(4.

2) Giải bất phương trình: Câu VIIb (1 điểm) Tìm hệ số của x8 khai triển Newtơn của biểu thức P = (1 + x 2 . B(3.2.MATHVN.1). cho điểm M(1. Cho lăng trụ tam giác ABC. II. Viết phương trình đường thẳng (d) qua M vuông góc (d1) và cắt (d2). góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 300. 0). Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ. Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất. cho điểm M(0. (d2) một tam giác cân tại giao điểm của (d1). PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. 10 . (d2): x – 2y + 2 = 0 lần lượt tại A. A’(0. Viết phương trình mặt cầu tâm C tiếp xúc với AB’. Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm M(0. c thỏa mãn: a2009 + b2009 + c2009 = 3. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. b. cho 2 đường thẳng (d1): x .0 điểm) 2x + 1 Câu I (2 điểm). Tìm nguyên hàm I = ò 3 sin x. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng (A1B1C1) thuộc đường thẳng B1C1. Câu V (1 điểm).Theo chương trình nâng cao (3 điểm) Câu VIb (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Theo chương trình chuẩn Câu VIa (2 điểm). 2) Chứng minh đường thẳng d: y = –x + m luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A. Câu VIIa (1 điểm).1) tạo với (d1).mathvn. (d2) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P): x + 1 = 0 và (Q): 3 2 1 x + y .x3 )8 . B sao cho MB = 3MA.A1B1C1 có tất cả các cạnh bằng a.0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = a4 + b4 + c4. (d2) x -1 y + 2 z với: (d1): = = . 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.0.com Đề số 10 I. D(0.0).0).7 y + 17 = 0 . Cho ba số thực không âm a. cos 5 x Câu IV (1 điểm).1. Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: 9sinx + 6cosx – 3sin2x + cos2x = 8 log 2 x . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.z + 2 = 0 .5 = 0 . 2.1) và 2 đường thẳng (d1). (d2): x + y . (d2). B. cho hình hộp chữ nhật ABCD.COM .A’B’C’D’ có A º O. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và B1C1 theo a.3) 2 dx Câu III (1 điểm).log 2 x 2 .www.3 > 5 (log 4 x 2 . Cho hàm số y = có đồ thị là (C). x+2 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M và cắt hai đường thẳng (d1): x + y + 1 = 0.

www.y2 1 .4. Tìm tọa độ điểm M để MA2 + MB2 + MC2 + MD2 đạt giá trị nhỏ nhất.zw = 8 2 2 î z + w = -1 đường thẳng d đi qua I(1. y = -1 + 2t .–1). Theo chương trình chuẩn: Câu VI. z Î (0. C.3 = 0 .com Đề số 11 I.x2 1 .b: (2 điểm) 1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.5) log( x 2 + 1) .mathvn. D(2. phương trình cạnh AB : y = 3 7(x . hai điểm B và C nằm trên trục Ox. Biết chu vi của DABC bằng 18. tìm tọa độ các đỉnh A. x -1 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.1) cắt (E) tại 2 điểm A và B sao cho I là trung điểm của AB.1 < 3 Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: I = ò x ln( x 2 + x + 1)dx 0 1 Câu IV: (1 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.w .MATHVN. AA’ = c ( c 2 ³ a 2 + b 2 ). Câu V: (1 điểm) Cho các số thực x. Viết phương trình 9 4 ì z .4. z = 2 + t ( t Î R ) và mặt phẳng (P): 2 x .2.b: (1 điểm) Giải hệ phương trình: í ì x + x 2 . cho 4 điểm A(2. B(1.–1).1) . cho DABC cân có đáy là BC. cắt và vuông góc với (d). 2) Tìm trên trục tung tất cả các điểm từ đó kẻ được duy nhất một tiếp tuyến tới (C).2 x + 2 = 3 y -1 + 1 ï 2 x -1 ï y + y . Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: log 2 ( x 2 + 1) + ( x 2 .a: (2 điểm) 1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.COM . Theo chương trình nâng cao: Câu VI.y .2y + 2 = 3 +1 î ( x. cho elip (E): x2 y 2 + = 1 .z 2 II. Tính diện tích thiết diện của hình lăng trụ bị cắt bởi mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với CA¢. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P= x y z + + 1 .0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x +1 (C). BC = b. 2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. C(2.Viết phương trình tham số của đường thẳng D nằm trên (P).4. B. y .5 x 2 = 0 2) Tìm nghiệm của phương trình: cos x + cos 2 x + sin 3 x = 2 thoả mãn : x . PHẦN RIÊNG (3 điểm): A.–1). PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. cho đường thẳng (d) có phương trình: { x = -t .2 z .3).a: (1 điểm) Giải hệ phương trình sau trên tập số phức: í B. Câu VII.1) và xy + yz + zx = 1 . Đỉnh A có tọa độ là các số dương.A’B’C’ có DABC là tam giác vuông tại B và AB = a. 2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Câu VII. y Î R ) 11 .

2) Tìm m để (Cm) và trục hoành có đúng 2 điểm chung phân biệt. Viết phương trình đường thẳng d đi qua M cắt các tia Ox.2 + x .2 =0 2sin x + 3 8x + 1 = 2 3 2 x +1 .4).a: (1 điểm) Tìm hệ số của x 20 trong khai triển Newton của biểu thức ç biết rằng: 1 1 1 2 1 1 0 n Cn . C(–1.sin x + 4) cos x .com Đề số 12 I. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.5 = 0 sao cho hai tam giác MAB.4. Câu VII.b: (1 điểm) Cho hàm số y = x 2 + (2m + 1) x + m 2 + m + 4 .a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. (D2 ) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (a ) : x + y .. Câu V: (1 điểm) Tìm m để phương trình sau đây có đúng 2 nghiệm thực phân biệt: 2 .x)(2 + x) = m II.(2 . B(–2.mathvn.MATHVN.Cn + Cn + . Chứng tỏ hai đường thẳng D1 . Theo chương trình nâng cao: Câu VI.3) và B(3. PHẦN RIÊNG (3 điểm): A.COM .3m2 x + 2m (Cm). Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2) Giải phương trình: (sin 2 x . + (-1) n Cn = 2 3 n +1 13 æ 2 ö + x5 ÷ .y + z .3 = 0 và ( b ) : 4 x + 4 y + 3z . 12 .1).1 p 2 Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: I =ò sin xdx (sin x + cos x)3 0 Câu IV: (1 điểm) Cho khối chóp S.y . D(3.0). Tìm toạ độ điểm M thuộc mặt phẳng (P): x . 3 èx ø n B. D2 chéo nhau và viết phương trình mặt cầu nhận đoạn vuông góc chung của D1 . DABC vuông cân đỉnh C và SC = a ..1). D2 làm đường kính. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Theo chương trình chuẩn: Câu VI.5). 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 . cho đường thẳng (D1 ) có phương trình { x = 2t. MCD có diện tích bằng nhau.x .12 = 0 . cho điểm M(3.2.4). cho 4 điểm A(1. Chứng minh rằng với mọi m. cho hai điểm A(1. z = 4 .b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. 2( x + m) hàm số luôn có cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực trị không phụ thuộc m.ABC có SA ^ (ABC).www. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. y = t. Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng (D) : 3 x . Câu VII.1 = 0 để DMAB là tam giác đều. Oy tại A và B sao cho (OA+3OB) nhỏ nhất.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x 3 . Tính góc j giữa 2 mặt phẳng (SCB) và (ABC) để thể tích khối chóp lớn nhất.

4).4. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A.b (1 điểm) Chứng minh rằng : 8a 4 .x 2 dx . cho hai đường thẳng D1: 3 x + 4 y + 5 = 0 . M4(167. y là hai số dương thay đổi thoả điều kiện 4(x + y) – 5 = 0. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. 3 4 1 . B thuộc trục Ox và có hoành độ dương. + x 4y Câu V: (1 điểm) Cho x. 60).www.MATHVN. 2. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: s inx . Theo chương trình Nâng cao : Câu VI. 13 .8a 2 + 1 £ 1 . Viết phương trình tham số của OBC đường thẳng BC. với mọi a thuộc đoạn [–1 . cho ba điểm A(2. (0 < x < a). M2(159.COM . B. Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm O.0).1 có đồ thị là (Cm) (m là tham số) ( 2 + m ) x + 4m 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 0. Lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(163. 54). 4). C(0. M5(171.cosx + 4sin 2 x = 1 .0.a (1 điểm) Giải phương trình: z 2 . B.A'B'C'D'. D2. 0. cho các điểm M1(155. Mặt phẳng (MA'C') cắt BC tại N. cho hình chóp A.b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.x y = 4 î Câu III: (1 điểm) Tính các tích phân I = ò x3 1 .x2 + y = 2 ï 2) Tìm m để hệ phương trình: í có ba nghiệm phân biệt. 58).OBC.com Đề số 13 I. Tìm giá II. 50) sao cho đường thẳng đó gần các điểm đã cho nhất.2(2 + i ) z + 7 + 4i = 0 trên tập số phức. Theo chương trình Chuẩn : Câu VI. trong đó A(1.0). 1]. C.mathvn. 2) Xác định m sao cho đường thẳng (d): y = . 48). 50). B sao cho độ dài đoạn AB là ngắn nhất. D2: 4 x – 3y – 5 = 0 .x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm A. S(0. Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng d: x – 6y – 10 = 0 và tiếp xúc với D1. Câu VII.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x + 3m . ì x2 y . M3(163. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Tính x theo a để thể tích khối đa diện MBNC'A'B' bằng trị nhỏ nhất của biểu thức S = 1 thể tích khối lập phương ABCD. C thuộc Oy và có tung độ dương. Câu VII.a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (OBC). J = 0 1 xe x + 1 ò x(e x + ln x) dx 1 e Câu IV: (1điểm) Cho hình lập phương ABCD. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. 2 2 ïm ( x + y ) .A'B'C'D' cạnh bằng a và điểm M trên cạnh AB sao cho AM = x.Tìm tọa độ điểm B trong mp(Oxy) sao cho tứ giác OABC là hình chữ nhật. S. tan· = 2 .

(1 điểm) Cho x.2. biết tiếp diện đó song song với hai đường thẳng D1 và D1. y. Chứng minh rằng: x y z 1 1 1 + + £1. 1 1 1 Câu V.mathvn. D2 : = = . (2 điểm) Cho hàm số y = 2x . cos23xcos2x – cos2x = 0. I = ò 2 ( x + sin 2 x) cos xdx . B đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác ABC là tam giác đều. (1 điểm) Trên cạnh AD của hình vuông ABCD có độ dài là a. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Câu VII.1 (C) x +1 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 14 . B có hoành độ tương ứng là x1. x2. Giả sử đường thẳng d đi qua tiêu điểm của (P) và cắt (P) tại hai điểm phân biệt A. lấy điểm M sao cho AM = x (0 £ m £ a).6) và đường thẳng D có phương trình tham số { x = -1 + 2t . Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp S.MATHVN.C y = 80 î x 2 y -1 z x -1 y z = .a. B(3.ABCM.ABCM theo a.0 điểm) Câu I.t . z là các số dương thoả mãn: + + = 1 .COM . (1 điểm) Tính tích phân: Câu IV. lấy điểm S sao cho SA = y (y > 0).a. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. cho điểm C(2. (2 điểm) 1) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm: í 2) Giải phương trình: p ì x + y =1 ï ï x x + y y = 1 . B thuộc (E). Trên nửa đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại điểm A.b. y và x. (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. 2) Tìm các điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng các khoảng cách từ M đến hai tiệm cận của (C) là nhỏ nhất. Viết phương trình tiếp -1 1 -1 1 -1 B.www.x) 3 và giải bpt: f '( x ) > p ò sin 0 2 t 2 dt x+2 . z = 2t .b. Chứng minh: AB = x1 + x2 + 4.C y = 90 ï x x ï5. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng D . 0 Câu III. 6 p Câu VII.5. biết rằng x2 + y2 = a2. Tính đạo hàm của hàm số f ( x ) = ln 1 (3 .com Đề số 14 I. Tìm 4 1 toạ độ các điểm A. 0) và elip (E): x2 y 2 + = 1 . 2z + y + z x + 2 y + z x + y + 2z II. Theo chương trình nâng cao Câu VI. Câu II. (1 điểm) Giải hệ phương trình: í x x ì 2. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Theo chương trình chuẩn Câu VI. Tính thể tích khối chóp S. Ay .0).3m î .3. xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất. biết rằng hai điểm A. cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 –2x + 2y + 4z – 3 = 0 và hai đường thẳng D1 : = diện của mặt cầu (S). y = 1 . cho parabol (P): y2 = 8x. (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. cho hai điểm A(1. Ay + 5.

cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4.b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.mathvn. phương trình đường phân giác trong BD lần lượt là: x-2 y -3 z -3 x -1 y .cos x x =m x -1 2) Tìm m để phương trình sau có nghiệm: x( x .: 3sin 2 x . cho các điểm A(1.2sin x =2 sin 2 x. 15 . a và b .0). Câu II (2 điểm): 1) Giải phương trình. dx.2) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = x. Tính thể tích khối tứ ASB ASM diện SAOM theo R.3 = = .MATHVN.4 z .0. 2 2 0 Câu IV (1 điểm): Cho hình nón đỉnh S.cos3 x. Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M cắt (C) tại hai điểm A. B(0. 3) và phương trình đường cao AH.0). Biết A(1. 1 1 -2 1 -2 1 Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của D ABC và tính diện tích của D ABC .7) log 2 x + 12 . Theo chương trình nâng cao Câu VI. B(0.–2).2.www.com Đề số 15 I. Gọi M là điểm thuộc đường tròn đáy và · = 2a . d2 : = = .sin x. 3). d1 : Câu VII. B phân biệt sao cho MA = 3MB.1) p Câu III (1 điểm): Tính tích phân I= ò esin x . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Câu VIIa (1 điểm) Giải phương trình: log 2 x + ( x . Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên mặt phẳng (ABC). đường tròn đáy có tâm O và đường kính là AB = 2R. Tìm tọa độ các đỉnh C và D. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.COM . Theo chương trình chuẩn Câu VI.4 x = 0 2 B. C(0. cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 1)2 = 25 và điểm M(7.x 3 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.0).0.a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.b (1 điểm) Giải phương trình: 2008 x = 2007 x + 1 . 2. Chứng minh: abc + 2(1 + a + b + c + ab + ac + bc) ³ 0 II.1) + 4( x . Câu V (1 điểm): Cho: a 2 + b 2 + c 2 = 1 . 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.0 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số: y = 3x . · = 2b . cho D ABC với tọa độ đỉnh C(3. tìm tọa độ điểm H. 2) Tìm trên đường thẳng y = – x các điểm kẻ được đúng 2 tiếp tuyến tới đồ thị (C). PHẦN RIÊNG (3 điểm) A.

MATHVN.ABC có độ dài cạnh bên bằng 1. Tìm các số phức β sao cho β3 = α.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y= 2x . PHẦN RIÊNG: (3 điểm) A. –2. cho đường thẳng (D): x – 3y – 4 = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 – 4y = 0. Chứng minh rằng: 52 £ a 2 + b 2 + c 2 + 2abc < 2 27 II. B(7. cho tam giác có phương trình hai cạnh là 5x – 2y + 6 = 0 và 4x + 7y – 21 = 0. Các mặt bên hợp với mặt phẳng đáy một góc α. 2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz. Tìm trên (d) những điểm M sao cho khoảng cách từ đó đến A và B là nhỏ nhất.1). sin 2 x(2cos x . cho đường thẳng (d): x-2 y z-4 = = 3 -2 2 và hai điểm A(1.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. x +1 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 3 3 ø è æ 2p 2p ö 16 .COM .com Đề số 16 I. –1) Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2) Giải phương trình: 4cos4x – cos2x .sin x) 3 B.3). biết rằng trực tâm của nó trùng với gốc tọa độ O. Tìm M thuộc (D) và N thuộc (C) sao cho chúng đối xứng qua điểm A(3. Viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác đó.b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy.ABC. Tính thể tích hình cầu nội tiếp hình chóp S. 2) Trong không gian với hệ toạ Oxyz. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.2.cos 4 x + cos 3x. b.b: (1 điểm) Cho a = 3 ç cos + i sin ÷ .e dx è ø x 0 æ 1 + sin x ö Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.a: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất hàm số y = p cos x với 0 < x ≤ . Câu V: (1 điểm) Gọi a.0) và N(–1.4 . 2) Tìm trên (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(–3.www.mathvn.2x = 3x + 2x + 1 p 2 1 2 3x 7 = 4 2 Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: K= ò ç 1 + cos x ÷. –1). Theo cương trình chuẩn: Câu VI. Câu VII. tìm trên Ox điểm A cách đều đường thẳng (d) : x -1 y z + 2 = = và mặt phẳng (P) : 2x – y – 2z = 0 1 2 2 Câu VII. c là ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2. Theo chương trình nâng cao: Câu VI.

b: (1 điểm) Tính tổng: S = C2009 + C2009 + C2009 + . – 2.. cho các điểm A(–1. Gọi M. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. đường cao qua A có phương trình d1: 3x – 4y + 27 = 0. –1.COM . 2 "x Î R.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. + C2009 17 . Tìm toạ độ điểm A. ( cos x .6 z . 2) và cắt đường tròn (C) có phương trình ( x . –1). D(–1. 2) Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A.mathvn.www. 7}.11 = 0 và mặt phẳng (a) có phương trình 2x + 2y – z + 17 = 0. P khác gốc O sao cho D là trực tâm của tam giác MNP. Câu V: (1 điểm) Chứng minh rằng: e x + cos x ³ 2 + x x2 .MATHVN. –1. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Theo chương trình nâng cao Câu VI. N. B(1. 1). 4. B sao cho DOAB vuông tại O. 3. Hãy tính xác suất để lập được số tự nhiên chia hết cho 5. SA ^ (ABCD) và SA = a. Theo chương trình chuẩn Câu VI. 2). 6.2 x + 4 y . Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2) Giải hệ phương trình: Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: = 2 (1 + sin x ) sin x + cos x ì x 2 + y 2 .1. 0). PHẦN RIÊNG: (3 điểm) A. Tính thể tích tứ diện BDMN và khoảng cách từ D đến mp(BMN). SC. 0 1 2 1004 Câu VII.. 5. C(2.1 x -1 (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. cho mặt cầu (S) có phương trình x 2 + y 2 + z 2 . cho DABC biết: B(2. Câu VII. Viết phương trình mặt phẳng (b) song song với (a) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6p.a: (1 điểm) Lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ các chữ số {0.sin 2 xdx Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S. 1.1).0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2x . phân giác trong góc C có phương trình d2: x + 2y – 5 = 0.com Đề số 17 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. B. Viết phương trình mặt phẳng (a) đi qua D và cắt ba trục tọa độ tại các điểm M. II. N lần lượt là trung điểm AD. lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(1. 2.1) I= ò (e 0 2 cos x + sin x ) .b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.xy = 3 (a) ï í 2 2 ï x + 1 + y + 1 = 4 (b) î p cos 2 x.2)2 + ( y + 1) 2 = 25 theo một dây cung có độ dài bằng 8.

BC = .COM .÷ è 4 2ø 2) Giải bất phương trình: log 2 (4 x 2 .4 x và y = 2 x . D( 4. Câu VIIa (1 điểm) Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = x 2 . c là ba số dương thoả mãn : a + b + c = của biểu thức P = 3 3 . –1. 3. cho 4 điểm A( 1. C( 4. 2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz. B( 1. Gọi I là giao điểm của các đường tiệm cận.x ÷ 2 æ ln x ö I = òç + 3 x 2 ln x ÷ dx ø 1 è x 1 + ln x a Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.z + 5 = 0 và đường thẳng (d ) : x+3 = y + 1 = z . d2. 3. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy.( x + 2) log 1 ç . SA = a 3 . 4). Câu V (1 điểm) Cho a. D. Gọi ( S) là mặt cầu đi qua 4 điểm A¢.MATHVN. d2: 3x + 6y – 7 = 0. –1. · = · = 300 SAB SAC 2 e æ1 2 è ö ø Câu III (1 điểm) Tính tích phân: Tính thể tích khối chóp S. cho cho hai đường thẳng d1 : 2 x . Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: 1 + sin sin x . Theo chương trình Chuẩn Câu VIa (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. 2) và mặt phẳng (P) có phương trình: x + y + z . Gọi D là đường thẳng nằm trên (P) đi qua 2 giao điểm của (d) và (P) đồng thời vuông góc với d.www.3 x-2 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 3. cho Hypebol (H) có phương trình: x2 y2 = 1 . 2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz. 2) Cho M là điểm bất kì trên (C).ABC có AB = AC = a. ì 23 x +1 + 2 y . 2). 2).y + 5 = 0 . Gọi A’ là hình chiếu của A lên mặt phẳng Oxy. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận của (C) tại A và B. 2 ï 3x + 1 + xy = x + 1 (2) î 18 . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. –1) sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d1 và d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng d1. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P( 2. Tìm trên D điểm M sao cho khoảng cách AM ngắn nhất. 2).2 x > 2 .2 = 0 . a + 3b b + 3c c + 3a II.ABC. Xác định toạ độ tâm và bán kính của đường tròn (C) là giao của (P) và (S).4 x + 1) .2 y + 3 x (1) ï Câu VIIb (1 điểm): Giải hệ phương trình í . B.mathvn.2 = 3.cos sin 2 x = 2cos 2 ç x 2 x 2 æp x ö . b. Tìm giá trị nhỏ nhất 4 1 1 1 +3 +3 . B.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2x . Tìm toạ độ điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất. Viết phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm 16 9 của (H) và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của (H). cho ( P ) : x + 2 y . C. điểm A( –2.3 .com Đề số 18 I.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 1 1 1 + 2 + 2 2 2 a + 2b + 3 b + 2c + 3 c + 2a 2 + 3 2 II. N sao cho hai tiếp tuyến của (C) tại M và N vuông góc với nhau.com Đề số 19 I. y = -2t. B(1.y + 1 î (x. y Î R ) sin 3 x. trọng tâm là điểm G(2. 8 Câu V (1 điểm) Cho a.2) là hình chiếu vuông góc của A trên (D).3 x 2 + 4 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức MA2 + MB 2 + MC 2 . 3). 2. 0). 5). PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. d2: x + 2y – 7= 0 và tam giác ABC có A(2. Câu II (2điểm) 1) Giải hệ phương trình: 2) Giải phương trình: ì x2 + 1 + y( x + y) = 4 y ï í 2 ï( x + 1)( x + y . cho đường thẳng (D) có phương trình tham số { x = -2 + t. 3). Một mặt phẳng (P) chứa BC và vuông góc với AA’.2).y + e x + y = 2( x + 1) ï x+ y ïe = x .b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy.1 = 0 . cắt lăng trụ theo một thiết diện có diện tích bằng a2 3 . cho D ABC có đỉnh A(1. Tính thể tích khối lăng trụ ABC. y Î R ). 4) và có hệ số góc là m. phương trình đường trung tuyến BM: 2 x + y + 1 = 0 và phân giác trong CD: x + y .0. hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm O của tam giác ABC. cho tam giác ABC với A(1. 1) và mặt phẳng (P): x – y – z – 3 = 0.A’B’C’. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A.÷ tan ç x + ÷ 6ø è 3ø è I = ò x ln( x 2 + x + 1)dx 0 1 Câu III (1 điểm) Tính tích phân: Câu IV (1 điểm) Cho hình lăng trụ ABC. b. điểm B thuộc d1 và điểm C thuộc d2 . 19 . Câu VII. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.MATHVN. C(5.a (1điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa x2 trong khai triển nhị thức Niutơn của 1 ö æ ç x + 4 ÷ .0.www. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. z = 2 + 2t .–1) song song với (D) và I(–2. Câu VII.b (1 điểm) Giải hệ phương trình í ìe x . biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn: 2 xø è 2 2 1 23 2 2n +1 n 6560 0 2Cn + Cn + Cn +L + Cn = ( Cnk là số tổ hợp chập k của n phần tử) 2 3 n +1 n +1 n B. Gọi M là một điểm thay đổi trên mặt phẳng (P).a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. 4. Theo chương trình chuẩn Câu VI. cho hai đường thẳng d1: x + y + 5 = 0.sin 3x + cos3 x cos3 x 1 =pö æ pö 8 æ tan ç x . 2.mathvn. Viết phương trình của mặt phẳng chứa D và có khoảng cách đến (D) là lớn nhất.COM . c là ba số thực dương thỏa mãn abc = 1. 2) Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3. 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Tìm m để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A.2) = y î (x. Viết phương trình đường thẳng BC. Theo chương trình nâng cao Câu VI. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x3 . M. Gọi D là đường thẳng qua điểm A(4.

0 điểm) 1) Tìm m sao cho phương trình sau có nghiệm duy nhất: ln(mx) = 2ln( x + 1) 2) Giải phương trình: sin 3 x. 2) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: G(x)= ç 2sin x + ÷ . tìm k sao cho C2nn .a (1. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . (1. viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng d : í ìx .mathvn. CD = 10.3 ç 2sin x + ÷ + 4 2 2 ø ø æ è 1ö 3 æ è 1ö 2 Câu II.0 điểm) Với n nguyên dương cho trước. DB = 5. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.3) và cắt cả hai đường thẳng: d ' : í và d '' : = = .0 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. B.0 điểm) Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm với x ³ 2 : í ìx + y = 3 ï 2 2 ï x +3 + y +5 = m î II.1) .0 điểm) Câu I.14n .b (2. trong đó Cnk là số tổ hợp chập æ1 è4 ö ø k từ n phần tử.0 ÷ . BC = 13 .1) và tâm sai e = 0.b (1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.2z = 0 trên mặt phẳng P : x .2 x + 1 3x + 4 .2 y +1 z -1 M ( -4. viết phương trình elip với các tiêu điểm F1 ( -1. (2.0) . C (2. (1.2z + 7 = 0 2 3 -5 î 1 Câu VII. y .2 y + z + 5 = 0 . AC = 3.x Câu IV.a (2. Câu III.3 = 0 Câu VII.COM .2 y + z . -5. AD = 1.2 .com Đề số 20 I. Theo chương trình Nâng cao Câu VI. 6 .MATHVN. (2. B ç . î3x . 20 .3).3 x 2 + 4 . PHẦN RIÊNG (3.www.0 điểm) Cho hàm số f ( x) = x3 . F2 ( 5. Câu V.0 điểm) A. (1. viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC với các đỉnh: A(–2.k C2nn + k lớn nhất hoặc nhỏ nhất.0 điểm) Tìm n sao cho Cn + 6Cn2 + 6Cn3 = 9n 2 .0 điểm) Xác định vị trí tâm và độ dài bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có AB = 2. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.0 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.(1 + cot x) + cos3 x(1 + tan x) = 2sin 2 x .0 điểm) Tính giới hạn: lim x ®0 e2 x . 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm ì 2 x + 3 y + 11 = 0 x .

Tìm bán kính 2 đường tròn nội tiếp D ABC. 0 1 2 2009 Câu VII. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Câu VII. 2 1 -1 Viết phương trình mặt cầu tâm A.mathvn.5 x + m = 0 có nghiệm thuộc (0. B. D ABC có diện tích 3 bằng . 2 sin x(2cos x . 3) và đường thẳng d có x +1 y .–3). 4).6 ïz = t '. viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn (C1): x2 + y2 – 2x – 2y – 2 = 0. B(3.www. cho điểm A(1. cho 2 đường thẳng: ìx = t ï (d1) : í y = 4 + t . 3). 21 .COM . Theo chương trình nâng cao Câu VI. –2. hai mặt bên còn lại cùng tạo với đáy góc α. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d.log 0. trọng tâm G của D ABC thuộc đường thẳng (d): 3x – y – 8 = 0.1 + 2 x +1 2) Tìm m để phương trình: 4(log 2 x ) 2 . 1) trên (d2). p cos x Câu V: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = với 0 < x £ .b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. (C2): x2 + y2 – 8x – 2y + 16 = 0.MATHVN..com Đề số 21 I. Câu II: (2 điểm) 1) Giải bất phương trình: 15. + 2010C2009 .a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x 3 + 2 mx 2 + ( m + 3) x + 4 có đồ thị là (Cm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên khi m = 1.–2). biết đáy ABC là một tam giác đều cạnh a. Câu IV: (1 điểm) Tính thể tích của hình chóp S. Tìm các giá trị của tham số m sao cho (d) cắt (Cm) tại ba điểm phân biệt A(0.z 3 + z2 + z + 1 = 0 trên tập số phức. cho điểm A(2. Câu III: (2 điểm) Tính tích phân: I = ò x (1 + x 6 1 3 dx 2 ) .2 z + 3 phương trình = = . 2) Cho đường thẳng (d): y = x + 4 và điểm K(1.b (1 điểm) Tính tổng S = C2009 + 2C2009 + 3C2009 + . ï z = 6 + 2t î và ìx = t ' ï (d2) : í y = 3t ' .. Theo chương trình chuẩn Câu VI. tiếp xúc với d.1 î Gọi K là hình chiếu vuông góc của điểm I(1. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.a (1 điểm) Giải phương trình z 4 . Tìm phương trình tham số của đường thẳng đi qua K vuông góc với (d1) và cắt (d1). 2 B. mặt bên (SAB) vuông góc với đáy. –1.2 x +1 + 1 ³ 2 x . C sao cho tam giác KBC có diện tích bằng 8 2 .ABC.sin x) 3 II. 1).

cho hai điểm A(1. B sao cho · = 1200. N tương ứng. c để phương trình z2 + bz + c = 0 nhận số phức z = 1 + i làm một nghiệm. 2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho a. cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12.0 điểm). PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.ABC. Theo chương trình nâng cao Câu VI.x -4 3. -1) và đường thẳng (D): x .i ) 2008 22 . Tính độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN. (1 + i) 2009 z + 2i = 0 trên tập số phức. Tìm điểm C thuộc đường thẳng (D) sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6. 2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A.b (1 điểm) Giải phương trình: z 2 .MATHVN. (1 . Mặt bên qua cạnh huyền BC vuông góc với mặt đáy. b.2 = = và 3 -2 2 mặt phẳng (P): x + 3y + 2z + 2 = 0. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Tính thể tích của khối chóp S.4 x + 2 y .0 điểm) Câu I (2 điểm).÷ = sin 2 x sin ç x + ÷ . B(3.a (1 điểm) Tìm các số thực b. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. c là ba số dương.2y -1 = 0. Câu VII.www.3 = 0 và có hoành độ xI = 9 . 2. 4) và cắt đường thẳng (D).com Đề số 22 I. Theo chương trình chuẩn Câu VI. AB = AC = a.6 z + 5 = 0. AOB Câu II (2 điểm ). ( P) : 2 x + 2 y . đi qua M(2.mathvn. cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình là ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 . PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. Câu III (2 điểm).2 z .z + 16 = 0 . cho đường thẳng D : x +1 y .x £5. Câu VII. Xác định vị trí của M. Cho hàm số y = x3 + 3x 2 + m (1) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = -4.ABC có đáy là DABC vuông cân tại A. tâm I thuộc đường thẳng (d ) : x . 1) Giải phương trình: 2) Giải bất phương trình: pö pö æ æ sin ç 3 x . trung điểm của một 2 cạnh là giao điểm của (d) và trục Ox. Điểm M di động trên (S) và điểm N di động trên (P). Cho hình chóp S.COM . B. Câu V (2.x + 21+ 3.2.a (2 điểm) 1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Câu IV (2 điểm).x 2 và y = 1. 0).y . 4ø 4ø è è 8 + 21+ 3. hai mặt bên còn lại đều hợp với mặt đáy các góc 600. Lập phương trình đường thẳng song song với mặt phẳng (P). Tính diện tích hình (H) giới hạn bởi các đường y = 1 + 2 x . Chứng minh rằng: ab bc ca a+b+c + + £ a + 3b + 2c b + 3c + 2a c + 3a + 2b 6 II.

Câu V: (1 điểm) Cho tam giác ABC. Biết AD = AB = a.MATHVN.1) .0) và cắt cả hai đường thẳng D1 : = = và D2 : í y = 4 .12 = 0 . 2) Dựa và đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình: x3 – x = m3 – m Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: cos2x + cosx + sin3x = 0 2) Giải phương rtình: ln 2 (3 + 2 2 ) x . CD = 2a.2 y = 0. Theo chương trình chuẩn: Câu VI.1 I dx .a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.2 ( 2 .3t î Câu VII. cho đường tròn (C): x2 + y2 – 4y – 5 = 0.com Đề số 23 I.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x 3 .mathvn. Tìm điểm M trên D sao cho từ M vẽ được với (C) hai tiếp tuyến lập với nhau một góc 600. PHẦN RIÊNG: (3 điểm) A. Tính e e3 x + e 2 x .4 x .COM .x .www. 1 -3 -3 ï z = -1 + 2t î æ4 2ö è ø Câu VII. cạnh bên SD vuông góc với mặt phẳng đáy và SD = a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P= æ 2 A öæ 2 Bö ç 1 + tan ÷ç1 + tan ÷ 2 øè 2ø è + C 1 + tan 2 2 æ æ 2 B öæ 2 C ö 2 C öæ 2 Aö ç 1 + tan ÷ç 1 + tan ÷ ç 1 + tan ÷ç 1 + tan ÷ 2 øè 2ø 2 øè 2ø è + è A B 1 + tan 2 1 + tan 2 2 2 II. ÷ 5 5 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. x Câu III: (1 điểm) Cho I = ò 0 2e 3 x + e 2 x ..b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Tính thể tứ diện ASBC theo a. viết phương trình đường vuông góc chung của ì x = 3 + 7t x-7 y -3 z -9 ï hai đường thẳng: D1 : = = và D2 : í y = 1 . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. 1) Khảo sát sự biến thiên và đồ thị (C) của hàm số. viết phương tham số của đường thẳng (d) đi ìx = t x y-2 z ï qua điểm A(1. Hãy viết phương trình đường tròn (C¢) đối xứng với đường tròn (C) qua điểm M ç .3 = 0 .ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tai A và D. D : x + 2 y . B. cho đường tròn (C) và đường thẳng D định bởi: (C ) : x 2 + y 2 .a: (1 điểm) Cho tập hợp D = {x Î R/ x4 – 13x2 + 36 ≤ 0}.b: (1 điểm) Giải phương trình z3 + (1 – 2i)z2 + (1 – i)z – 2i = 0. Theo chương trình nâng cao: Câu VI.e x + 1 Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp tứ giác S. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 – 3x trên D. biết rằng phương trình có một nghiệm thuần ảo. 23 .2t 1 2 -1 ï z = 1 .t .5.

cos 2 x + cos x = 3log x 3 + 2log x 2 ³3 log x 3 + log x 2 1 2 I =ò 2 6 dx 2x + 1 + 4x + 1 Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp lục giác đều S. Theo chương trình chuẩn Câu VI. Tính thể tích của hình chóp đó và khoảng cách giữa các đường thẳng SA. 2. AB = b.4 y . Xác định tọa độ các giao điểm A.2m) x 2 + (2 . cho đường thẳng d: x – 5y – 2 = 0 và đường tròn (C): x 2 + y 2 + 2 x . 4.com Đề số 24 I. Câu V: (1 điểm) Cho x.t .b: (2 điểm) Cho tập A= {0. đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2) Giải bất phương trình: Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: cos3 x .4(1 + i )2006 B. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. 3. 5.b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.3 y 2 £ 4 3 .m) x + m + 2 (1) ( m là tham số).www. Phân giác trong của góc A nằm trên đường thẳng x + 2y – 6 = 0. điểm cực tiểu. x – y – 1 = 0. 6}. 1. II. Theo chương trình nâng cao Câu VI. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Xác định tọa độ điểm K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng (P) đồng thời K cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng (P).a: (1 điểm) Chứng minh 3(1 + i) 2010 = 4i (1 + i )2008 . 4.COM . B của đường tròn (C) và đường thẳng d (cho biết điểm A có hoành độ dương). 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2.3. BE. BC lần lượt là 4x + 3y – 4 = 0.ABCDEF với SA = a.MATHVN. Tìm tọa độ C thuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số : y = x3 + (1 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.0).mathvn. B(0. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau chọn trong A sao cho số đó chia hết cho 15. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Câu VII. cho tam giác ABC biết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh AB.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. Chứng minh rằng : -(4 3 + 3) £ x 2 .0. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. cho hai đường thẳng: ìx = 1+ t ï (D1 ) : í y = -1 . 24 . 2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại. 0). cho mặt phẳng (P): 3x + 2y – z + 4 = 0 và hai điểm A(4. Câu VII. ïz = 2 î ( D2 ) : x .8 = 0 .xy . y là các số thực thoả mãn điều kiện: x 2 + xy + y 2 £ 3.3 y -1 z = = -1 2 1 Xác định điểm A trên D1 và điểm B trên D2 sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.

C(0. + 24. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. B.6).C25 . Gọi C¢ là trung điểm của SC. 40] của phương trình: sinx – cos2x = 0. Tính thể tích của khối chóp S. Chứng minh bất đẳng thức: ab bc ca a b c + + ³ + + c(c + a ) a (a + b) b(b + c) c + a a + b b + c 2ö æ I = ò ç x + ÷ ln xdx . cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. SA = a.1 3 . Câu VII.www. Viết phương trình đường thẳng (D) vuông góc với mặt phẳng (Oxy) và cắt được các đường thẳng AB. Câu V: (1 điểm) Cho a. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A.5. Viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác đó.a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.2. Mặt phẳng (P) đi qua AC¢ và song với BD.25. cho bốn điểm A(4. Theo chương trình chuẩn Câu VI.COM .3.0). PHẦN RIÊNG (3 điểm) A.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số : y = ( x – m)3 – 3x (1) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1. B(0. · = 600 .log 1 (3 .b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. D(3. cắt các trục tọa độ lần lượt tại I. xø 1è e II. ì x . J.MATHVN.1). SA BAD vuông góc mặt phẳng (ABCD).b (1 điểm) Tìm số phức z thoả mãn điều kiện: z = 5 và phần thực của z bằng hai lần phần ảo của nó.. 2) Giải phương trình: log 2 x + 1 .1)3 = 0 .C25 + .2.3x . b. biết rằng trực tâm của nó trùng với gốc tọa độ O.0.6). Theo chương trình nâng cao Câu VI.0). cho điểm A(4. D¢.AB¢C¢D¢. SD của hình chóp lần lượt tại B¢. K mà A là trực tâm của DIJK. 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz.mathvn.k < 0 ï 2) Tìm k để hệ bất phương trình sau có nghiệm: í 1 1 2 3 ï log 2 x + log 2 ( x .0. 25 .com Đề số 25 I. cho phương trình hai cạnh của một tam giác là 5x – 2y + 6 = 0 và 4x + 7y – 21 = 0. 2 Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S. c là ba cạnh của một tam giác. 2 3 25 Câu VII.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a.C25 + 2.a (1 điểm) Tính tổng: S = 1.1) £ 1 3 î2 Câu II: (2 điểm) 1) Tìm tổng tất cả các nghiệm x thuộc [ 2. 2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz.. cắt các cạnh SB.5. Tìm M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600. CD.x) .log 8 ( x .

2 x1 x2 B.a ) 2 (1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = a3 b3 c3 + + (1 . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.sin 3 x = sin x + sin 2 x 6ø è 3ø è p 2 Câu III: (1 điểm) Tính tích phân ò 0 sin xdx Câu IV: (1 điểm) Tính thể tích hình chóp S.b)2 (1 .7. (d2): 2x – y – 1 = 0 .Cn -2 . cho ba điểm A(1. c thoả mãn điều kiện a + b + c = 1.3).0).2. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A.–1) cắt (d1) và (d2) uuu uuur r r tương ứng tại A và B sao cho 2 MA + MB = 0 2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz. Câu VII. SB = b. Giả sử (d) là một tiếp tuyến thay đổi và F là một trong hai tiêu điểm của 9 4 (H). 2) Chứng minh rằng với mọi giá trị thực của m. cho hypebol (H) có phương trình x2 y2 = 1 .0. cho mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 1 = 0 và hai điểm A(1. Theo chương trình nâng cao: Câu VI.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y= x-2 . 26 . Tính giá trị các số phức: 1 1 và 2 .b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy .0). kẻ FM ^(d).COM . cho hai đường thẳng (d1): x + y + 1 = 0. BSC CSA Câu V: (1 điểm) Với mọi số thực dương a.c)2 ( sin x + 3 cos x ) 3 II.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy. Tìm toạ độ trưc tâm của tam giác ABC.MATHVN. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn AB.Cn -3 . đường thẳng (d) y = – x + m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A. Chứng minh rằng M luôn nằm trên một đường tròn cố định.0). Theo cương trình chuẩn: Câu VI.com Đề số 26 I.÷ tan ç x + ÷ . Câu II: (2 điểm) 1) Giải bất phương trình: 2) Giải phương trình: log x 2 .b: (1 điểm) Chứng minh rằng với "k. B.n Î Z + thoả mãn 3 £ k £ n ta luôn có: k k k k k k Cn + 3Cn -1 + 2Cn -2 = Cn +3 . –1). viết phương trình đường tròn đó 2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz.log 4 x 1 ³0 2 pö æ pö æ tan ç x . B(4. · = 1200 . Câu VII.a: (1 điểm) Ký hiệu x1 và x2 là hai nghiệm phức của phương trình 2x2 – 2x + 1 = 0. Lập phương trình đường thẳng (D) là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên (P). b.ABC biết SA = a.mathvn.0.www.2. C(0. ASB · = 900 . x -1 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. · = 600 . SC = c. Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M(1. B(0.

i .3.4 = 0 .a (2 điểm) 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Tìm giá trị lớn nhất x y z 1 1 1 của biểu thức: P= + + 2x + y + z x + 2 y + z x + y + 2z II.b (1 điểm) Cho số phức: z = 1 .3y y .2n + 6 + 4log ( n . cho đường thẳng d: x – 5y – 2 = 0 và đường tròn (C): x 2 + y 2 + 2 x .p ) + 3cos ç x + ÷ + s in x .2) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = x. Cho hàm số: y = x 4 .mathvn.8 = 0 . Tìm tọa độ đỉnh C và D. B của đường tròn (C) và Câu V (1 điểm) Cho x.www. 2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.y + 2 z .5 = 1+ 3 (1) ï 2) Giải hệ phương trình: í 2 . PHẦN RIÊNG (3 điểm) A.4 y -1 z + 5 ï d1 : = = và : d 2 : í y = -3 + 3t t Î ¡. cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. tam giác SCD vuông tại C. Gọi H là hình chiếu của A trên SB. z là các số dương thoả mãn đường thẳng d (cho biết điểm A có hoành độ dương). 2 3 3 27 .y 1. 1 1 1 + + = 2009 . Câu VII. đường cao SA = a 2 . 3 -1 -2 ï z =t î Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng d1 và d2. Cho hình chóp S. 2 ( x + 1) Câu IV (1 điểm). · BAD = 900 .= 1.MATHVN. Tìm điểm C trên mặt phẳng (P) sao cho DABC đều. 3 3 è 2 ø 3 x. cho hai điểm A(4. 1 (2) ïx .0 điểm) Câu I (2 điểm).com Đề số 27 I.(2m + 1) x 2 + 2m (m là tham số ).Trong đó nÎN và thỏa mãn: log 4 ( n .2n + 6)log 5 . 2) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt cách đều nhau. Biết A(1. Theo chương trình chuẩn Câu VI. Xác định tọa độ các giao điểm A.x + y x. Câu II (2 điểm). cho hai đường thẳng: ì x = 2+t x . B (0. Tìm tọa độ C thuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: y = 0. B(0. 4) và mặt phẳng (P): 2 x .2 y x î xe x Câu III (2 điểm).2 n + 6) = (n 2 . 0) . 2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.3) + log 5 ( n + 6 ) = 4 B.0).b (2 điểm ) 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. 0. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 2. Theo chương trình nâng cao Câu VI. 1 8 21p ö 1 æ 2 1) Giải phương trình: 2 cos x + cos 2 ( x + 3p ) = + sin 2( x . y = .ABCD có đáy ABCD là hình thang AB=BC=a. y. Câu VII. Hãy viết số zn dưới dạng lượng giác biết rằng nÎN và thỏa mãn: n 2 .COM .a (1 điểm) Tìm phần thực của số phức : z = (1 + i ) n .0.4 y . x =1. Tính thể tích của tứ diện SBCD và khoảng cách từ điểm H đến mp(SCD).y +2 ì(1 + 4 ).

1) và cắt các tia Ox. 1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. z là các số dương.5. Giải phương trình: log 3 ( x 2 + x + 1) . Câu VII. B(–3. 3. có đồ thị (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).www. –2).1) và cắt các trục Ox.a (1 điểm).t . Một điểm M thay đổi trên đường thẳng D. Cho lăng trụ đứng ABCA1B1C1 có AB = a. Theo chương trình chuẩn Câu VI. Tìm tọa độ điểm M Î (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất. (2 điểm). (2 điểm). Tính tích phân: I =ò 0 4 1 1 = 2cot 2 x 2sin x sin 2 x 2x + 1 1 + 2x + 1 dx Câu IV (1 điểm). Câu VII. cho hai điểm A(1.mathvn.b.–2). PHẦN RIÊNG (3. Gọi M là trung điểm của cạnh CC1. Câu V (1 điểm) Cho x. 2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. ï z = 2t î Xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất.a. 2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. y.0 điểm) A. AC = 2a.x 2 B.0).com Đề số 28 I.0 điểm) Câu I (2 điểm).log 3 x = 2 x .5 x 2 + 4.x) £ 0 có nghiệm x Î é0. Chứng minh: 3x + 2 y + 4 z ³ xy + 3 yz + 5 zx II. Tính khoảng cách d từ điểm A tới mặt BAC phẳng (A1BM). 1 + 3 ù ë û Câu III (1 điểm). AA1 = 2a 5 và · = 120o . –18) và mặt phẳng (P): 2x – y + z + 1 = 0. cho hai điểm A(–1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. B(3.MATHVN. viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm M(4. 2) Tìm m để phương trình | x 4 .6) và đường ì x = -1 + 2t ï thẳng D có phương trình tham số í y = 1 . viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm M(3. Câu II (2 điểm).2 x + 2 + 1) + x(2 . Oy lần lượt tại A và B sao cho giá trị của tồng OA + OB nhỏ nhất. 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.3. 1) Giải phương trình: sin 2 x + sin x - 2) Tìm m để phương trình: m ( x 2 . 7.5 x 2 + 4 |= log 2 m có 6 nghiệm.COM . Oy lần lượt tại B và C sao cho tam giác ABC cân tại A với A(2. Theo chương trình nâng cao Câu VI.b (1 điểm) Giải bất phương trình: (log x 8 + log 4 x 2 ) log 2 2 x ³ 0 28 . Cho hàm số y = x 4 .

B(3. B(0. Tính bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC. 2. giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 5 sin3 x .3 ) ³ 4 æp ö 2 sin ç . Theo chương trình nâng cao Câu VI.com Đề số 29 I. C(0..b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. Tìm toạ độ các điểm B. Câu VII. 0. 0). 0) và giao điểm I của hai đường chéo AC và BD nằm trên đường thẳng y = x .a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. y = 0. C thuộc đường tròn (C) sao cho DABC đều. M là trung điểm của BC. D. Biết toạ độ các đỉnh A(2.. y thoả mãn: 29 .4 y .1 ) (1 + x 2 + 2 x .C20 + .2 y + 2 z .b (1 điểm) Tìm các số nguyen dương x.C20 = C30 . AB = AA¢ = 2a.9 sin 2 x + 4 II. cho A(2.C20 + C10 . N Î d 2 Axy-1 + yAxy--11 Axy -1 C xy -1 = = . Tìm các điểm M Î d1 . cho mặt phẳng (P): x . + C10 . x = 0. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = –2.2 x . 10 2 1 sao cho MN // (P) và cách (P) một khoảng bằng 2.5 = 0 và A(0. Theo chương trình chuẩn Câu VI. –1) Î (C).MATHVN. 2).x . 0 10 1 9 9 1 10 0 10 Câu VII. Xác định toạ độ các điểm C.C20 + C10 . 0. 0).A¢B¢C¢D¢ có đáy ABCD là hình vuông. d2 : x-5 6 = y 4 = z+5 -5 .mathvn. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Hình chiếu vuông góc của A¢ lên mặt phẳng đáy trùng với tâm của đáy. Câu II (2 điểm) 1) Giải bất phương trình: x + 3 . Tính thể tích hình hộp và cosin của góc giữa hai đường thẳng AM và A¢C Câu V (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất. A.0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x 4 + 2mx 2 + m 2 + m (1). 2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có 3 điểm cực trị lập thành một tam giác có một góc bằng 1200 . x = p . cho đường tròn (C): x 2 + y 2 .1 = 0 và các đường thẳng d1 : x -1 2 = y -3 -3 = z 2 . 0). 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.www.a (1 điểm) Chứng minh: C10 . 1 + sin x ( Câu IV (1 điểm) Cho hình hộp ABCD.COM .x ÷ è4 ø (1 + sin 2 x) = 1 + tan x 2) Giải phương trình: cos x x Câu III (1 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: y = . cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4.

Câu VII.tan 2 x. Tìm phương trình cạnh AC. Viết phương trình đường thẳng (D) nằm trong (P).b (1 điểm) Tìm m để phương trình sau có nghiệm: 5 .mx 2 + m3 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1.ABC theo a. song song với (d) và cách (d) một khoảng là 14 . cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. (1.b (2. 2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. c thỏa: a3 b3 c3 + 2 + 2 =1 a 2 + ab + b 2 b + bc + c 2 c + ca + a 2 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S = a + b + c II. –1). Theo chương trình nâng cao Câu VI.www.3x -1 + 1 . Theo chương trình chuẩn Câu VI.0 điểm) Cho hàm số : y = x 3 . -1 ) một khoảng bằng 2 . viết phương trình mặt phẳng (P) qua O.0 điểm) ì x = 2 + 4t ï 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . Câu VII. phương trình đường cao vẽ từ B là (d2): 2x – y + 1 = 0. cho đường thẳng (d): í y = 3 + 2t và mặt ï z = -3 + t î phẳng (P) : . cho parabol (P): y 2 = x và điểm I(0.a (1 điểm) Có 6 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp hàng dọc đi vào lớp. Câu II. cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x.3x + 9 x +1 = 0 4 3 2 1 2 Câu III. N Î (P) sao cho IM = 4IN . cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong góc A là (d1): x + y + 2 = 0. b.0 điểm) Tính tích phân: I= ò x( x 1 3 1 4 + 1) dx Câu IV. 2) Xác định m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại.a (2 điểm) 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y + z = 0 và cách điểm M(1.mathvn. Câu V.sin 3 x + cos3 x .COM . 2).1 = 0 2) Giải phương trình: 5.7. (1.6.x + x .0 điểm) Câu I.x 2 = m 30 . 2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.0 điểm) Cho ba số thực dương a.com Đề số 30 I. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. B.0 điểm) Cho hình chóp S. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để có đúng 2 học sinh nam đứng xen kẻ 3 học sinh nữ. (2.0 điểm) 1) Giải phương trình: tan 2 x .ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a. (1. Tìm toạ uuu r uur độ hai điểm M. tính thể tích của khối chóp S.32 x -1 .MATHVN.x + y + 2 z + 5 = 0 . Biết góc BAC = 1200. cạnh AB đi qua M(1.1 + -5 + 6 x . (2.2.

COM . cho hai mặt phẳng và hai đường thẳng có phương trình (P): 3x + 12 y . sao cho một trong ba chữ số đầu tiên phải bằng 1. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 3.a (1 điểm) Cho tập hợp X = {0. Chứng minh bất đẳng thức: 1 1 1 4 4 4 + + ³ 2 + 2 + 2 a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 II. – 1). biết đáy ABC là một tam giác đều cạnh a. 1). Câu V: (1 điểm) Cho a.2 = = . 1). D.b (1 điểm) Tìm số n nguyên dương thỏa mãn bất phương trình: An + 2Cnn . Theo chương trình chuẩn Câu VI. cho elip (E): 5 x 2 + 16 y 2 = 80 và hai điểm A(–5.MATHVN.ln ex e dx Câu IV: (1 điểm) Tính thể tích của hình chóp S.6. b.1. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên (d) : gồm 5 chữ số khác nhau đôi một từ X. B.3. Một điểm M di động trên (E).5 = 0 và (Q): 3x . 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. hai mặt bên còn lại cùng tạo với đáy góc a.www. 1 2 2 Câu VII. cho elip (E): 4 x 2 + 9 y 2 = 36 và điểm M(1. 1). 31 .mathvn.7} . 2.a (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.3 y +1 z .5.2 £ 9n . (d2) 3 Câu VII. Theo chương trình nâng cao Câu VI. Viết phương trình đường thẳng qua M và cắt (E) tại hai điểm C. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2cos3x + 3 sinx + cosx = 0 2) Giải hệ phương trình: ì x 2 + 91 = y . 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz.3z . 2) Xác định m để (Cm) cắt đường thẳng y = 1 tại 3 điểm phân biệt C(0. 4. D sao cho MC = MD. mặt bên (SAB) vuông góc với đáy.2 + y 2 (1) ï í 2 ï y + 91 = x . tìm trên Ox điểm A cách đều đường thẳng x -1 y z + 2 = = và mặt phẳng (P) : 2x – y – 2z = 0. -2 3 4 Viết phương trình đường thẳng (D) song song với hai mặt phẳng (P).3 z +1 = = .2 + x 2 (2) î e2 Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: I = ò x ln x. 2 -4 3 (d2): x .4 y + 9 z + 7 = 0 (d1): x + 5 y . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + mx + 1 có đồ thị (Cm). (m là tham số). B(–1. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích DMAB.ABC. c là những số dương thoả mãn: a 2 + b 2 + c 2 = 3 .PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. (Q) và cắt (d1).com Đề số 31 I. E sao cho các tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông góc với nhau.b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.

C(–1. M.x ç 2 x + ò è 1 + tan 2 x ÷ dx ø 0 Câu IV: (1 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a.2. B và tiếp xúc với đường thẳng (D). cho 4 điểm A(3. Lập phương trình đường tròn qua A.–3. –1) và đường thẳng d có phương trình 2x – y + 3 = 0.b: ( 2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.mathvn. Câu VII. b. B(0. A là điểm trên (C) có hoành độ là a. (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. 32 .3).1).a. C và có tâm nằm trên mặt phẳng (P): x + y – 2z + 4 = 0.4).1. B(0.–3. cho điểm A(–1. Theo chương trình chuẩn Câu VI.1 . Chứng tỏ A. 1. Từ các chữ số của tập X có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 1 và 2.1). 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. B. Gọi M là trung điểm AA¢ và N là trung điểm của CC¢. Theo chương trình nâng cao Câu VI.www. B. D là 4 đỉnh của một tứ diện và tìm trực tâm của tam giác ABC. Lập phương trình của mặt cầu (S) đi qua A. góc · = 600.MATHVN. 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P= 1 1 1 + + 1+ a 1+ b 1+ c II.a: (1 điểm) Cho tập hợp X = {0. Tiếp tuyến tại A của (C) cắt hai đường tiệm cận tại P và Q.1.sin 2 x 4 p 4 Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: I = æ ö ex e. 2.COM .b: (1 điểm) Giải hệ phương trình: í ìlog y xy = log x y ï x y ï2 + 2 î =3 .0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2x .com Đề số 32 I.0).1) và B(3.x 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Câu VII. 3. 4.0.1). Hãy tính độ dài cạnh AA¢ theo a để tứ giác B¢MDN là hình vuông. B. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.4). C.x ) 2) Giải phương trình: sin 6 x + cos 6 x 1 = tan 2 x cos 2 x . PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. Câu II: (2điểm) 1) Giải bất phương trình: log 2 ( 3 x + 1 + 6) .10 . cho điểm A(2.2). Chứng tỏ rằng A là trung điểm của PQ và tính diện tích tam giác IPQ. 6}. D đồng phẳng. cho 3 điểm A(3. c lớn hơn 1 có tích abc = 8. Chứng BAD minh rằng bốn điểm B¢. C(1. đường thẳng (D): 3x – 4y + 8 = 0.1. N. 5. 2) Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận. 10 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. D(– 1.1 ³ log 2 (7 . Câu V: (1 điểm) Cho ba số thực a. Lập phương trình đường thẳng (D) qua A và tạo với d một góc α có cosα = 1 .

PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. b2 c 2 a 2 b c a II. Câu VII. cạnh bên AA¢ = b.MATHVN.2 x +1 + 2(2 x .1) + 2 = 0 . 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Theo chương trình nâng cao Câu VI. 5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng D: x + y – 5 = 0. viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm D(–1. Tìm m để D cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho diện tích DIAB lớn nhất.3x + x . Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. cho đường tròn (C): x2 + y2 + 4x + 4y + 6 = 0 và đường thẳng D: x + my – 2m + 3 = 0 với m là tham số thực. P khác gốc O sao cho D là trực tâm của tam giác MNP. Chứng minh: a2 b2 c2 a b c + + ³ + + . Viết phương trình đường thẳng AB.BB¢C¢C. 2 2 33 . Theo chương trình chuẩn Câu VI.a: (1 điểm) Giải bất phương trình: 9 x + x -1 + 1 ³ 10. c khác 0. 1) và cắt ba trục tọa độ tại các điểm M.1)sin(2 x + y . 2) là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD.0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x 4 + mx3 .a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. N. 1.mathvn. 2) Định m để hàm số (1) có hai cực tiểu. Tính tan a và thể tích của khối chóp A¢.com Đề số 33 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2) Giải phương trình: cos3xcos3x – sin3xsin3x = p 2 2+3 2 8 2 x + 1 + x x 2 + 2 + ( x + 1) x 2 + 2 x + 3 = 0 Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: I = ò ( x + 1) sin 2 xdx . b. Gọi a là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A¢BC). B.A'B'C' có A¢. cho hình chữ nhật ABCD có điểm I (6. cho mặt phẳng (P): 2x – 2y – z – 4 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – 4y – 6z – 11 = 0.ABC là hình chóp tam giác đều cạnh đáy AB = a. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn đó.www.2 x 2 .2 . 0 Câu IV: (1 điểm) Cho lăng trụ ABC. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 0. Gọi I là tâm của đường tròn (C).COM .b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Câu VII. Điểm M (1.b: (1 điểm) Giải phương trình: 4 x .3mx + 1 (1) . Câu V: (1 điểm) Cho ba số a.

–7).2 x 2 . Nguời ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. M(–2. Theo chương trình Nâng cao : Câu VI. các mặt bên tạo với mặt đáy góc 60o.b: (1 điểm) Tìm hệ số x trong khai triển ç x 2 + ÷ biết n thoả mãn: xø è 1 3 2 n -1 23 C2 n + C2 n + . 0.0 điểm ) A.–3).. c – d = 3. Viết phương trình đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp DABC.8 y + 7 z + 1 = 0 . Viết phương trình chính tắc đường thẳng d nằm trên mặt phẳng (P) và d vuông góc với AB tại giao điểm của đường thẳng AB với (P). + C2 n = 2 3 n 34 . Câu V: (1 điểm) Cho 4 số thực a.ABMN theo a. B(2.2t ï d2 : í y = t ïz = 1 + t î Xét vị trí tương đối của d1 và d2. –7). 2ö æ Câu VII. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. Tính thể tích khối chóp S.www. 6 viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả ba màu? B.5cos x dx (sin x + cos x)3 0 Câu IV: (1 điểm): Cho hình chóp tứ giác đều S. c.3x + 2 . cho hai đường thẳng: x y z d1 : = = 1 1 2 và ì x = -1 . cho hai điểm A(0.0 điểm) Câu I: (2 điểm): Cho hàm số: y = x 4 . 3) và hai đường trung tuyến của nó có phương trình là: x – 2y + 1 = 0 và y – 1 = 0. b. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Mặt phẳng (P) chứa AB và đi qua trọng tâm của tam giác SAC cắt SC.ABCD có độ dài cạnh đáy bằng a. 0. cho tam giác ABC với A(3.cd £ 9+6 2 4 II. SD lần lượt tại M. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. C(–5. cắt d2 và vuông góc với d1 Câu VII. 9).. –5).com Đề số 34 I.3x + 1 ³ x .–1) và mặt phẳng (P) có phương trình: 3x . d thoả mãn: a 2 + b2 = 1 .2 x 2 + 1 + log 2 m = 0 (m>0) Câu II:(2 điểm) 1) Giải bất phương trình: 2) Giải phương trình : x 2 .COM . 2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x 4 . Viết phương trình đường thẳng qua O.MATHVN. B(9.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. Chứng minh: F = ac + bd .b: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. N.mathvn. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.PHẦN RIÊNG (3.a: (1 điểm) Một hộp đựng 5 viên bi đỏ.2 x 2 + 1 . cho tam giác ABC có đỉnh A(1. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Hãy viết phương trình các cạnh của DABC.1 cos 3 x cos 3 x + sin 3 x sin 3 x = 2 4 p 2 Câu III: (1 điểm): Tính tích phân: I= ò 7sin x .

2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Theo chương trình chuẩn Câu VI. Xác định tọa độ điểm 1 1 6 2 1 -2 M thuộc đường thẳng D1 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng D2 và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng nhau.sin 2 x dx . 2). A¢D¢. cho tam giác ABC có A(3. B. cho mặt phẳng (P) : x – 2y + 2z – 1 = 0 và hai x +1 y z + 9 x -1 y . cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 1)2 = 25 và điểm M(7.com Đề số 35 I.2 = và mặt 2 1 phẳng (P): x + 3y + 2z + 2 = 0. Câu VII. trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A.0 điểm) x+2 Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = (1). PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1).www. B phân biệt sao cho MA = 3MB. 2) Giải phương trình: x 2 .sin x 3 . Lập phương trình đường thẳng d¢ đi qua điểm M(2.3 z +1 đường thẳng D1 : = = .8 x . PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. p 4 Câu III (1 điểm) Tính tích phân : I = ò 0 cos x . Gọi M. 2 2 Tính giá trị của biểu thức: A = z1 + z2 . biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho. Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M cắt (C) tại A. 3c 3a 3b II. ( ) 35 . 2. Theo chương trình nâng cao Câu VI.a (1 điểm) Gọi z1 và z2 là 2 nghiệm phức của phương trình: z2 + 2 z + 10 = 0 .b (1 điểm) Giải phương trình: log 2 1 + 3 x = log 7 x . Câu IV (1 điểm) Cho hình lập phương ABCD. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và chia DABC thành hai phần có tỉ số diện tích bằng 2. 3). Chứng tỏ (MNP) vuông góc với (A¢AM) và tính thể tích của khối tứ diện A¢AMP. 2x + 3 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).2( x + 1) 3 x + 1 = 2 2 x 2 + 5 x + 2 .A¢B¢C¢D¢ cạnh a.b)3 + + . Câu VII. đường thẳng d : = x 1 y -1 z . (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.a. song song với mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d. N lần lượt là trung điểm các cạnh CD. B sao cho DOAB cân tại gốc tọa độ O.5 . D2 : = = . b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P= (a + b . c là 3 cạnh của tam giác có chu vi bằng 3. 4). Câu V (1 điểm) Cho a.b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Điểm P thuộc cạnh DD’ sao cho PD¢ = 2PD.COM .a )3 (c + a . 3).c)3 (b + c . C(11. –1). B(2. Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: cot x + 3 + tan x + 2cot 2 x = 3 .MATHVN.mathvn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->