P. 1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG 5 NHÓM HALOGEN

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG 5 NHÓM HALOGEN

|Views: 800|Likes:
Được xuất bản bởikitty_dangyeu

More info:

Published by: kitty_dangyeu on Feb 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG 5 NHÓM HALOGEN-10 CƠ BẢN NĂM HỌC 2008-2009 PHẦN I : BÀI TẬP TRẮC

NGHIỆM Câu 1. Trong công nghiệp người ta có thể điều chế Cl2 bằng cách: a. Nhiệt phân thuốc tím. b. Điện phân dd NaCl trong trường hợp có màng ngăn giữa 2 điện cực. c. Cho MnO2 tác dụng dung dịch axit clohyđric đặc đun nóng. d. a, b, c đều đúng. Câu 2. Cho các phản ứng sau: 1. ZnSO4 + HCl 2. Mg + CuSO4 3. CuSO4 + H2S 4. FeS + H2SO4 5. Al(NO3)3 + Na2SO4 6. Na2SO3 + HCl Phản ứng nào không thể xảy ra: a. 1, 3, 5 b. 2, 4, 6 c. 1, 5 d. 2,3 Câu 3. Cho các phản ứng sau: 1. KClO3 3. D + H2O 5. E + G A B C D A + B E + H2 muối clorat B KCl O2 O2 KCl
 2. A   → D + G 4. E + G nước javen 6. G + Ca(OH)2 clorua vôi
dpnc

A O2 KCl KCl KClO4

D K Cl2 K O2

E KOH K KOH H2O2

G Cl2 KOH Cl2 Cl2

Câu 4. Chỉ dùng thêm một hóa chất hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt: Kali sunfit, natri sunfua, bạc nitrat, magie sunfat. a. dung dịch natri cacbonat b. dung dịch bari clorua c. dung dịch axit clohyđric d. dung dịch bari hyđroxyt Câu 5. Chọn phát biểu không đúng a. Sắt tác dụng với clo tạo muối sắt (III) clorua nhưng tác dụng với axit clohyđric tạo muối sắt (II) clorua. b. Tính oxy hóa của các halogen giảm dần theo thứ tự:F > Cl > Br > I. c. Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi muối của nó. d- AgCl là chất kết tủa màu trắng, để ngoài ánh sáng hóa đen. Câu 6. Các khí sau đây khí nào có thể làm nhạt màu dung dịch brom. a. CO2 , SO2 , N2 , H2S b. NO2 , CO2 , SO2 c. SO2 , H2S d. a, b, c đều đúng Câu 7. Cho các chất sau: 1- NaCl, 2- KMnO4, 3- CaOCl2, 4-MnO2, 5-KClO3. Chất nào dùng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. a. 1, 2, 3, 4 b. 2, 3, 4, 5 c. 1, 3, 5 d. 1, 2, 3, 4, 5 Câu 8. Khi cho khí clo vào dung dịch KOH đặc lấy dư và đun nóng, dung dịch thu được chứa: a. KCl, KOH dư b. KCl, KOH dư, KClO c. KCl, KOH dư, KClO3 d. KCl, KOH dư, KClO3, KClO Câu 9. Chọn phát biểu đúng a. Để điều chế khí hyđro clorua ta cho tinh thể natri clorua tác dụng với axit sunfuaric đặc, tương tự để điều chế khí hyđro bromua ta cho tinh thể natri bromua tác dụng với axit sunfuaric đặc. b. Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch natri clorua. c. Tất cả các muối bạc halogenua đều không tan trong nước.

Mg . Một mẫu kim loại X được chia làm hai phần bằng nhau. P. d. c đều đúng Câu 14. Cho kim loại X tác dụng với dung dịch muối B thu được muối C. Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt là clo . Axit nào sau đây có tính khử mạnh nhất ? a. Flo là: a. P . 6 d. Hòa tan trong dung môi hữu cơ. HCl c. HI Câu 17. FeCl3 được tạo thành do phản ứng của: a. AgNO3 Câu 13.S. Dung dịch Ca(OH)2 c. Chất oxy hóa mạnh nhất.tác dụng với Cl2 tạo muối B. HCl c. Đó chính là clo vàngười ta giaỉ thích khả năng diẹt khuẩncủa clo là do : a. d. Phần 1. HI Câu 19. Hòa tan đồng. 2. KMnO4 + KI c. Vậy X là a. Clo có tính oxi hoá mạnh c. 5. Sự phân bố trong tự nhiên. Có thể dùng một chất nào trong số các chất sau để đồng thời nhân được cả 3 khí ? a. Đẩy được H3PO4 ra khỏi muối PO438. N. hiđro clorua và oxi . c. Axit Flohyđric không tác dụng với: a. Fe + Cl2 b. Axit clohyđric có những tính chất: 1. Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. Fe c. Pt . Na2SiO3 + HBr d. Giấy quì tím tẩm ướt b. 4. Mg Câu 12. b. Đó là do nước máy còn lưu giữ mùi của chất sát trùng . SiO2 b. Ý nào không đúng ? Câu 16. nếu chú ý sẽ phát hiện được mùi lạ . 4 b. 3. b. Tính chất vật lý. Au. N. Phản ứng nào sau đây không xảy ra: a. Câu 10. a. Phi kim hoạt động mạnh nhất. Dung dịch BaCl2 c. 2KCl 2K + Cl2 b. Làm quỳ tím hóa đỏ. 5 c. Khi mở vòi nước máy . Có thể điều chế nước clo nhưng không điều chế nước flo. Cu . Phản ứng nào sau đây sai: Đpnc a. Trung hòa canxi hyđroxyt.Phần 2. Zn d. b. S + 2HCl H2S + Cl2 Câu 11. Tác dụng với muối. Có oxi nguyên tử nên có tính oxi hoá mạnh . b. Al b. HF b. D. B. Na . 7 Câu 15. HBr d. HBr d. HF b. F2 tác dụng trực tiếp với tất cả các chất trong nhóm chất nào dưới đây ? A. 6. Na. 2FeCl3 + 2KI 2FeCl2 + 2KCl + I2 d. Phản ứng với nhiều kim loại. Câu 18. Fe3O4 + HCl d. FeSO4 + HCl b. KClO3 + 6HCl KCl + 3Cl2 + 3H2O c.d. KOH d. C. FeCl2 + Cl2 c. Có HClO chât này có tính oxi hoá mạnh d. O2 . F2 + H2O Câu 20. Nguyên tố bền nhất. P. Hòa tan bạc oxyt. Trong những tính chất trên có bao nhiêu tính chất đúng: a. Au . . . Tính oxy hóa.tác dụng với dung dịch HCl tạo muối C. Axit nào sau đây yếu nhất ? a. c. Làm đổi màu phenolphtalein. Mg . Dung dịch H2SO4 Câu 22. 7. CaO c. C. Câu 21. Clo và brom giống nhau ở chỗ: a. Clo độc nên có tính sát trùng .

0% d. 8 6 3 3 3 Câu 29.19 g/ml ) thu được 0. Câu 25 . (3). HI . (4) Ba(NO3)2 A/.86g . Ba và Cu b. Không tồn tại HClO4.Câu 23. Mg và Fe c.68g . Công thức của các muối là : a. Z tạo một kết tủa trắng và 1 chât khí với các chất còn lại . Cl2 . NaCl và NaBr b. (2). KClO3 .25 g một muối halogen của kim loại kiềm vào H2O được 200ml dd A. Nếu lượng muối NaCl sinh ra trong 2 dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua 2 dung dịch trên là : a. MnO2 . Có 4 lọ mất nhãn X. 24.6% và 38. 18. 6 d. Câu 28.96g .1g hỗn hợp hai kim loại A. Na2CO3 . Cu(NO3)2 và NaOH b. NaCl và NaI d.Trường hợp 1 : Dung dịch loãng và nguội . AgNO3.34 g kết tủa .5% ( D = 1. Tính axit giảm dần: HF > HCl > HBr > HI C/. Na2CO3 . KI.Công thức muối và nồng mol/l của dd A là . Không xác định được . Dung dịch HCl tác dụng dd chất nào sau đây? (1) Na2CO3 . T tạo được một chất khí và một kết tủa vàng viới các chất còn lại .6 gam B/. (3)D/. Mg và Zn d. e C. d. Hai kim loại đó là : a.Cho 12.Na2CO3 .khử là : A. người ta thu được 4. 958 ml b. NaClO c. (2). b.Cần bao nhiêu gam KMnO4 và bao nhiêu ml dung dịch axit clohiđric 1M để diều chế đủ khí clo tác dụng với sắt tạo nên 32.2 gam D/. Các chất có trong các lọ X. Hoà tan 4. A/ 9. (2) KMnO4 . Cho 10 gam hỗn hợp Al. Y là halogen ở 2 chu kì liên tiếp ) vào dungdịchAgNO3 dư thì thu được 57. Z .48 lit hidro (ở đktc). Biết rằng : . e D.0% và 55. Na2CO3 . KI . d. KMnO4 . (1) + 2Fe → 2 FeCl3 (a) (2) + H2O → HCl + HClO (b) 4Cl2 + (3) + 4H2O → H2SO4 + HCl (c ) MgO+ (4) → MgCl2 + H2O (d) Cu(OH2 +(5) → CuCl2 (e) b. a. HI. CuSO4 và BaCl2 . (3) NaOH .7175 g kết tủa . Dãy nào sau đây có 2 cặp chất đều không phản ứng với nhau ? a. 5 b. 960 ml c. AgNO3. HI . Fe. AgNO3 và BaCl2..0% và 50. (1). Câu 24. CuSO4 vàNaCl d. T mỗi lọ chứa 1 trong các dung dịch sau : KI. (1). KMnO4 . Câu 30. Thành phần % về khối lượng hỗn hợp Zn và ZnO ban đầu lần lượt là : a. (2). 19. 5 c. NaBr và NaI c. Tính axit giảm dần: HClO4 > HBrO4 > HIO4 D/.Phát biểu nào không đúng? A/. 45.b. Zn vào dd HCl vừa đủ. c. (3). MnO2 . CuSO4 và NaOH . Z. (4) Câu 32. Ba(NO3)2 và NaOH. e. AgNO3 . (1). 18.5g FeCl3 ? a. K2Cr2O7 . (4)C/. a. 10.(3) B/. nhóm gồm các phản ứng oxi hoá . BaCl2 và CuSO4 c.0% c.4 mol khí. KI. Na2CO3 .Để hoà tan hết hỗn hợp Zn và ZnO phải dùng 100. 61. Fe và Zn Câu 33.8 ml dung dịch HCl 36.Trường hợp 2 : Dung dịch đậm đặc và đung nóng đế 1000C . AgNO3 vàHCl Câu 26. AgNO3 .Dung dịch HCl thể hiện tính khử khi tác dụng với dãy các chất oxi hoá nào dưới đây a. Tính oxi hoá giảm dần: Flo > Clo > Brom > Iot B/. c B. d.84 g hỗn hợp muói NaX và NaY ( X . 880 ml Câu 35.0% và 60. Lấy 10ml ddA cho phản ứng với 1 lượng dư dd AgNO3 thu được 0. T lần lượt là : a. KClO3 d. Y.86g .4% b. c.4 gam C/.nếu cho X phản ứng với các chất còn lại thì thu được một kết tủa Y tạo được kết tủa với cả 3 chất còn lại . CaOCl2 b. Tính khối lượng muối khan thu được. 18. KMnO4 . HI. Trong các phản ứng trên . 40. Y .Dẫn 2 luồng khí clo đi qua NaOH trong 2 trường hợp : . 24. 50.HI . Câu 34.a.2 mol H2 . B có hoá trị (II) không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0. b. KI . Hãy chọn công thức hoá hoc thích hợp cùng hệ số đien vào chỗ trống để được phương trình hoá học hoàn chỉnh . K2Cr2O7 . 720 ml d.Cho 31.6 gam Câu 31. b.0% . AgNO3 .H2SO4 Câu 27.

Chúng luôn có số là -1 trong các hợp chất Câu 37. bạc nitrat. Hoàn thành chuỗi phản ứng . Cl.1g hỗn hợp ban đầu Bài 6. Ag tác dụng với dung dịch HCl dư thu 6. 58% .Từ KMnO4 . H2SO4 đ .N2 . Điều chế nước Javen và Clorua vôi.Tính phần trăm Al.O2 . d . H2SO4.Tự luận : 1. NaBr 0. Fe2O3.Cl2 . Câu 39. d. Bài tập tham khảo : Bài 1. At B/.5M Câu 36. b. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các lọ dung dịch và khí mất nhãn đựng các chất riêng biệt sau : a. Fe trong hỗn hợp ban đầu theo khối lượng. 45% .6g hh gồm KCl và NaCl hoà tan vào nước được 50g dd .Tính thể tích khí B thu được đkc. Trong các dãy chất dưới đây. Mg(OH)2 PHẦN II :BÀI TÂP: I. 56% . magie nitrat. H2SO4 đ .NH3. KMnO4 Cl2 KClO3 KCl KOH K2CO3 KCl Cl2 Br2 I2 KI. Magie bromua . Kali iotua . CaI2 d.8g chất rắn a.MnO2 Cl2 KClO3 Cl2 KCl Cl2 Br2 I2 MgI2 Mg(NO3)2 Mg(OH)2. H2O . Cu tác dụng với 500ml dung dịch HCl 2.25M c. CaBr2 c. X là công thức phân tử nào sau : a. NaCl . Zn . Fe.CaCO3. KClO3 Cl2 HCl NaCl HCl CuCl2 AgCl Cl2 CaOCl2 Cl2 nước Javen. D/. BaSO4 B. acid clohydric . % khối lượng mỗi muối trong hh KCl .4M. c.72 lít khí (đkc) và 10. NaCl lần lượt là : a. c. Chất rắn Z tác dụng vừa đủ 2. Cho dung dịch chứa 0. Điều chế (chất xúc tác xem như có đủ . Natri clorua . Tính % mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu theo khối lượng b. Học sinh nắm vững các bài tập đã làm ở Sách Giáo Khoa.Tính phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu theo khối lượng. . Chúng đều có 7 electron lớp ngoài cùng. Cho 26. K2Cr2O7 Cl2 CaOCl2 CaCl2 AgCl Cl2 NaCl HCl FeCl2 FeCl3 NaCl. 42% c.4M thu được dung dịch X.O3 . đồng (II) clorua . 40% Câu 38. Gồm các nguyên tố : F. CaCO3. khí Y và chất rắn Z. Ba(OH)2 C.Chất X là muối canxi halogenua . Điều chế nước Javen và Kali clorat b-Từ K2Cr2O7 . 24. a. b.24lit clo đkc. AgNO3(dd).a. 44% d. Chúng thuộc phân nhóm chính nhóm VII trong bảng HTTH C/. Natri iotua . Cho 22.4 g kết tủa. a.5g hỗn hợp Al. Fe. Bài 4. Tính khối lượng dung dịch AgNO3 cần dùng và khối lượng kết tủa tạo thành. natri nitrat . Bài 3. ghi rõ điều kiện nếu có : a. 60% .1g hỗn hợp Mg . canxi bromua . Phát biểu nào chưa đúng cho nhóm halogen ? A/. Cu D. b. c.376g kết tủa bạc halogenua . CaF2 . 16. CaCl2 b. I. KMnO4. dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?A.55% b. phải dùng hết các chất đề bài cho) a. H2O. Bài 5.25M d. Br.5M b. Tính VCl2 (đkc) cần dùng tác dụng vừa đủ với 22. Fe tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch HCl 4M thu dung dịch A và khí B. NaCl . KCl 0.200g X tác dụng với dung dịch bạc nitrat thì thu được 0. CuO. NaCl 0.8g hỗn hợp Mg. SO2 Bài 2. Để trung hòa axit dư trong dung dịch X cần dùng 250ml dung dịch Ba(OH)2 0. Cho dd tác dụng vừa đủ vơi dd AgNO3 thu được 57. acid nitric. Sắt (III) clorua . MgCO3.Cho dung dịch A tác dụng dung dịch AgNO3 34% vừa đủ. Sách Bài tập 2. LiCl 0.

6g hỗn hợp gồm KCl và NaCl. Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr trong đó NaBr chiếm 10% về khối lượng. Bài 7. Hoà tan 26. Cho toàn bộ khí X vào 800ml dung dịch NaOH 1M . Khối lượng có trong hỗn hợp X bao nhiêu ? . Bài 9.1g MnO2 trong 250ml dung dịch HCl 8M thu khí X và dd Y. Hoà tan hoàn toàn 104. Có 26.Tính thể tích khí Z thu được ( 4 atm. Bài 10. 2730C ). c. Hòa tan hỗn hợp vào nước tạo thành 500g dung dịch.4g kết tủa.Tính nồng độ mol/lit chất tan trong dung dịch A. Hòa tan hỗn hợp vào nước rồi cho khí clo lội qua đến dư.25 gam hỗn hợp X gồm và vào nước được dung dịch Sục khí dư vào dung dịch A. Tính V khí X thu được đkc và CM chất tan trong dung dịch Y. b. Hỏi khối lượng ban đầu đã thay đổi bao nhiêu phần trăm. Tính CM dung dịch tạo thành (H=100%) Bài 8.5g muối khan. Kết thúc thí nghiệm.b. Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo thành 57. cô cạn dung dịch thu được 58. Tính C% mỗi muối trong dung dịch ban đầu. Làm bay hơi dung dịch cho tới khi thu được muối khan. a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->