P. 1
bai 1 khai quat lich su dang

bai 1 khai quat lich su dang

|Views: 1,119|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Thùy Dương

More info:

Published by: Nguyễn Thùy Dương on Feb 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Làm cho người học nắm được toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của tổ chức đảng và những hoạt động toàn diện của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam; góp phần tổng kết những kinh nghiệm lịch sử phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Hồ Chí Minh. B. PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN ĐẠT: Dùng phương pháp phân tích, hỏi đáp, truyền đạt, thảo luận… C. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng - Nhà xuất bản lao động – xã hội Hà nội - 2007. D. KẾT CẤU BÀI GIẢNG: Gồm 3 phần lớn. Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặc quyết định của cách mạng Việt Nam. Phần thứ hai: Những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phần thứ ba: Những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam. NỘI DUNG BÀI GIẢNG: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 là kết quả tất yêu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết qủa
1

của quá trình sàng lọc, lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử; là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của đội tiên phong của giai cấp công nhân do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đứng đầu. Đây là một đặc trưng về sự hình thành và ra đời của Đảng, dựa trên cơ sở một học thuyết cách mạng sáng tạo, với một quyết định lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự hiện thực hóa cuộc đấu tranh của dân tộc ta theo “Đường Kách mệnh” của Người. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã nêu Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt, Điều lệ vắn tắt và Lời kêu gọi toàn dân theo Đảng làm cách mạng. Từ ngày ấy, nhân dân ta gọi Đảng là Đảng ta - một cách xưng gọi vừa gần gũi, thân thiết, vừa rất đặc sắc, ít có chính đảng nào trên thế giới có được. Mới 15 tuổi chỉ 5000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 lở đất, long trời, lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong 9 năm trường kỳ, gian khổ chống xâm lược Pháp, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, quân và dân ta lập nên nhiều chiến công vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu". Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ giải phóng và đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để cả nước bước vào cuộc chiến đấu mới chống đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn là hồi kèn lệnh giục giã các quốc gia, dân tộc bị nô dịch đứng lên rũ bỏ xiềng gông, cáo chung chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Hơn 20 năm chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh, gian khổ, với đại thắng mùa xuân 1975 "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ cuối thập niên tám mươi, đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước, do sự tấn công điên cuồng và xảo quyệt của các lực lượng thù địch, phản động, do những yếu kém, tha hóa và cả sự phản bội từ bên trong, mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội tạm thời thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp những khó khăn, thử thách nghiệt ngã. Bằng bản lĩnh của một Đảng cộng sản chân chính, bằng nhiều tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết thực tiễn, nâng tầm lý luận, Đảng vững tay chèo, vượt đá ngầm, sóng dữ, đưa con thuyền cách mạng bước vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tất cả
2

nhân tổ hàng đầu mang tính quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam – Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Việt Nam trong 80 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố. dân chủ. hồ tiêu đứng trong tốp đầu của thế giới.vì mục tiêu dân giàu. đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. một Đảng của cách mạng hết lòng vì nước vì dân. 3 . hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc trong thánh 10 năm 2009. tự hào của nhân dân các dân tộc trên thế giới. của dân tộc. hồ tiêu. của nhân dân. Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng một nước nghèo chậm phát triển có thu nhập bình quân đầu người trên 1200 USD. xã hội công bằng. trong đó. thành “lương tri của thời đại”. mức tăng trưởng GDP và thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức cao trong nhiều năm liền.. văn minh. thành nước xuất khẩu gạo. Chủ tịch AIPA năm 2010. Việt Nam đã trờ thành thành viên Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO). kể cả trong thời kỳ nhiều nước trên thế giới rơi vào khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế nghiêm trọng. lạc hậu.. “phẩm giá của loài người”. đúng như câu nói trong bài diễn văn nổi tiếng của Người tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng : ”Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp. Từ một nước nông nghiệp đói nghèo. nước mạnh. tên gọi Việt Nam – Hồ Chí Minh – Điện Biên Phủ trở nên thân thiết. cao su. Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới.

Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta. thôn đã hoàn toàn trở thành một công cụ của bọn cường hào địa chủ nông thôn. Cuộc khởi nghĩa Tây sơn thắng lợi đã mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển của lực lượng sản xuất theo hướng tư bản chủ nghĩa. cầu an. kinh tế. Trong hoàn cảnh đó.I. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng. xem trật tự phong kiến là bất di bất dịch. “thay trời” trị dân. quyền hành nhà vua được coi là “thần khí” thiêng liêng. Nhà vua trong thực tế là đại địa chủ lớn nhất trong nước. đặc lợi cho tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn. Ngay sau khi lên ngôi (1802). ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI. Mọi quyền hành đều tập trung trong tay nhà vua. Lúc này. Mạnh lỗi thời. vừa ra sức phục hồi và củng cố quan hệ sản xuất cũ. đời sống của người nông dân trong các thôn.Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta. tự đại với mớ học thuyết Khổng. chính trị và tổ chức. Nền kinh tế tiểu nông đang cần được phát triển. vô hạn. vừa cố tình bóp nghẹt lực lượng sản xuất mới đã manh nha phát triển hồi thế kỷ XVIII. độc đoán và sâu mọt. BƯỚC NGOẶC QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM: Ngày 3/2/1930. Bộ máy chính trị triều Nguyễn ngay từ đầu đã mang nặng tính chất quan liêu. Có thể khẳng định rằng triều Nguyễn Thành lập là sự thắng thế của tập đoàn phong kiến tối phản động trong nước có tư bản nước ngoài ủng hộ. có toàn quyền phung phí tài sản quốc gia trên xương máu của nhân dân. Nguyễn Ánh đã đánh thắng Tây Sơn. Thiệu trị. 1. Nó trói buộc người nông dân trong những quan hệ địa phương hẹp hòi có lợi cho sự bóc lột của nhà nước phong kiến và cản trở sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá. đòi hỏi đất nước phải sớm thống nhất. tập trung cao độ với một chế độ chính trị lạc hậu. mãi đến lúc súng giặc nổ ầm bên tai mới bàng hoàng tỉnh giấc. Tự Đức…) Ngày càng đi sâu vào con đường phản động. phù hợp với su thế phát triển của thời đại. Từ vua đến quan đều rất tự cao. Đó là một nhà nước quân chủ chuyên chế tuyệt đối. Mọi chính sách chính trị. những mầm mống đầu tiên của chủ nghĩa tư bản trong nước đã xuất hiện và ngày càng mâu thuẫn đối kháng với quan hệ kinh tế phong kiến bảo thủ lạc hậu bao đời thống trị xã hội Việt Nam. Vua được coi là “con trời”. Đây cũng là thời kỳ bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân trên một quy mô rộng lớn trong phạm vi cả nước. Tình hình xã hội Việt Nam trước khi ĐCSVN ra đời: * Khủng hoảng suy vong của vương triều Nguyễn: Tư bản Pháp lăm le nổ súng xâm lược đúng vào lúc chế độ phong kiến Việt Nam đang đi sâu vào giai đoạn khủng hoảng nặng từ cuối thế kỷ XVIII. kinh tế thì tham lam và cuồng bạo. xã hội triều Nguyễn ban hành đều nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ đặc quyền. chính trị thì bảo thủ. của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác . Còn quan lại trong triều và ở các địa phương hầu hết là bọn hủ bại. 4 . Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. phản động. văn hoá. Nguyễn Ánh lấy niên hiệu là Gia Long và các vua tiếp theo (Minh Mạng. xã vô cùng cơ cực. Nhưng dựa vào thế lực tư bản Pháp. là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác . Dưới triều Nguyễn.Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. tổ chức xã. nhưng bị chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến uy hiếp nghiêm trọng.

Hai là. vàng bạc.Nền kinh tế tư hữu của nông dân bị xâm phạm nghiêm trọng. trước lịch sử. lăng tẩm đều do bộ công của triều đình quản lý. Triều đình PK còn giữ độc quyền ngành khai thác mỏ. giai cấp phong kiến Việt Nam đã phân hoá ra hai phái chủ chiến và chủ hoà. Chính sách của triều Nguyễn về mặt công nghiệp vô cùng phản động. lưu huỳnh. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng khi tiếng súng xâm lược của tư bản Pháp bùng nổ. gang. dân nghèo chỉ được chỗ xương xẩu mà thôi. Lịch sử lúc này đã đi tới một bước ngoặc. 5 . nước Việt Nam bị mất vào tay tư bản pháp để trở thành một xứ thuộc địa. Đến đây. Chỉ được nhập những mặt hàng triều đình cần như sắt. Rõ ràng là với những chính sách phản động nói trên. Công điền công thổ chổ nào mầu mỡ béo tốt đều bị bọn cường hào lũng đoạn. nước Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nữa phong kiến. vì sợ nhân dân chế tạo vũ khí chống lại. Ruộng đất phần nhiều tập trung vào tay quan lại. giai cấp phong kiến độc lập Việt Nam đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn và sự đầu hàng của triều Nguyễn trước chủ nghĩa tư bản Pháp. các xưởng nhỏ chuyên chế tạo đồ dùng riêng cho nhà vua. Đó là tội lớn của Phong kiến nhà Nguyễn trước dân tộc. phần lớn do bọn quan lại triều đình đứng ra quản lý. kẽm nhất là lưu huỳnh. đóng tàu. chì. Đặc biệt đối với tư bản Pháp từ lâu đã có cơ sở bên trong nước ta nhờ sự hoạt động ngấm ngầm và liên tục của bọn gián điệp đội lốt con buôn và giáo sỹ. mà cụ thể là từ ngày 1/9/1858 thực dân Pháp bắn phát đại bác đầu tiên lên Bán đảo Sơn trà (Đà Nẵng) đến hai Hiệp ướng đó là Hiệp ước Hác Măng 25/8/1883 và Hiệp ước Pa Tơ Nốt 6/6/1884. nuớc Việt Nam đã suy yếu về mọi mặt và trở thành miếng mồi ngon đối với các nước tư bản phương tây. gấm vóc. văn hoá. chúng đặt ra nhiều luật lệ chặt chẽ để kiềm chế. Một là. chì. đối với nội thương một mặt chúng nắm độc quyền buôn bán nguyên liệu công nghiệp (như đồng. Tất nhiên. Về Thương nghiệp triều Nguyễn dùng chính sách “trọng nông ức thương”. thiếc. như đúc súng. chỉ một số ít là do chủ mỏ Hoa kiều hay người Việt Nam chủ trì. diêm). các công trường xây dựng cung điện. triều đình Nguyễn bị đánh đổ và thay thế vào một triều đại khác tiên tiến theo hướng mới của tư bản chủ nghĩa có khả năng duy tân đất nước vào bảo vệ nền độc lập dân tộc. thành quách. đúc tiền. PK nhà Nguyễn nắm trong tay những ngành kinh doanh lớn. khi khẳng định “tội” của Nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp vào nữa sau thế kỷ XIX. phái chủ hoà gồm phần đông bọn đại phong kiến và quan lại lớn với Tự Đức đứng đầu sẽ nhanh chóng câu kết với bọn cướp nước để làm tay sai cho chúng đàn áp và bóc lột nhân dân cả nước. địa chủ. chúng ta không hề quên những đóng góp của họ về các mặt phát triển giáo dục. nghệ thuật mà một số thành tự đến nay vẫn là tài sản quý của dân tộc. là từ tháng 8 năm 1858. mở nhỏ giọt một số cửa biển cho tàu nước ngoài lui tới buôn bán. triều Nguyễn thực hiện chính sách “bế quan toả cảng”. khai thác. để làm súng đạn. Mặt khác. còn lại thì bọn hương lý lại bao chiếm. Đối vơi ngoại thương. Vậy.

thiết lập một cách hạn chế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. nền kinh tế bị què quặt. kìm hãm sự phát triển nền kinh tế độc lập của nước ta. cảnh sát. mỗi kỳ đặt một chế độ cai trị riêng và nhập ba kỳ đó với nước Lào và nước Campuchia để lập ra liên bang Đông Dương thuộc Pháp. các địa phương. số lượng mỏ tăng lên nhanh chóng. Các công trình này đều do Tư bản Pháp nắm giữ và ngân hàng Đông Dương được mở để đầu tư cho bọn tài phiệt. dân chủ. toà án.. Mọi quyền hành đều thâu tóm trong tay các viên quan cai trị người Pháp. 6 . dìm các cuộc đấu tranh của dân ta trong biển máu. Chúng bóp nghẹt tự do. kể cả duy trì bóc lột kiểu phong kiến… làm cho nhân dân ta bị bần cùng. thống sứ Bắc Kỳ.. các dân tộc. xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng. đất nước tiêu điều.. Trung. . Chúng gây chia rẽ và thù hận giữa Bắc. từ toàn quyền Đông Dương. trong khi đó hàng hoá dư thừa của Pháp được nhập vào Việt Nam. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý và vô nhân đạo.Sau khi đã cơ bản áp đặt được chế độ cai trị trên đất nước ta.Khai thác mỏ được tập trung chủ yếu ở Bắc kỳ như mỏ than. tăng cường vơ vét tài nguyên và bóc lột nặng nề. muối. biến vua quan Nam triều thành bù nhìn. công sứ các tỉnh. * Về Chính Trị: chúng tiếp tục thi hành chính sách chuyên chế với bộ máy đàn áp nặng nề. Chúng tiếp tục thi hành chính sách chia để trị rất thâm độc. Vậy hậu quả của chúng gây ra là hết sức nguy hiểm đối với dân tộc Việt Nam. thuốc phiện. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa. giao thông vận tại…). * Về kinh tế: Thực dân Pháp bóc lột tàn bạo nhân dân ta. khâm sứ Trung Kỳ. để lại hậu quả nghiêm trọng kéo dài.Về giao thông vận tải: các công trình xây dựng mà chủ yếu là đường bộ và đường thuỷ được đầu tư xây dựng phục vụ cho công cuộc khai thác. Nam. thẳng tay đàn áp.Về xuất nhập khẩu Thực dân Pháp mua hàng hoá của ta với giá rẻ mạt. mía… . giữa các tôn giáo. hàng xa xỉ phẩm… Tất cả các hoạt động đó nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa đem về cho chính quốc. cướp đất lập đồng điền trồng cao su. giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên bán đảo Đông Dương. mỏ vàng. xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. chia nước ta làm ba kỳ. Những việc làm trên dẫn đến hậu quả nhân dân ta vô cùng khổ cực. ngân hàng. thậm chí là giữa các dòng họ. Để bóc lột được lợi nhuận thuộc địa tối đa. khai thác mỏ. tài chính. thống đốc Nam Kỳ. Ngoài ra chúng còn độc quyền buôn bán về rượu. đến các bộ máy quân đội. Tất cả các lợi nhuận đều lọt vào tay các công ty như Đông ấn. thực hiện chính sách độc quyền về kinh tế (các mặt xuất nhập khẩu. Hàng hoá Pháp thống trị thị trường Việt Nam vì được miễn thuế. Phân tích: . khủng bố.. thực dân Pháp duy trì phương thức sản xuất phong kiến. lệ thuộc vào kinh tế Pháp. Den nis Frers… chúng đánh thuế cao để không chế hàng hoá của các nước khác muốn xâm nhập vào thị trường Việt Nam.. tay sai.

làm thuê trong các nhà máy.. mua rẻ bán đắt. Họ vừa có yêu cầu độc lập dân tộc. đồi phong bại tục. Giai cấp tư sản hình thành trong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. tô cao. Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều bị cấm đoán. chèn ép về kinh tế. Họ bị đế quốc. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. đặc biệt sâu sắc nhất với đế quốc và bọn tay sai phản động. Còn số đông vẫn phải gắn vào đồng ruộng và gánh chịu sự bóc lột vô cùng nặng nề ngay trên mảnh đất mà trước đây là sở hữu của chính họ. lại bị chính sách thống trị tàn bạo về chính trị.. Giai cấp nông dân khi được tổ chức lại và có sự lãnh đạo của một đội tiên phong cách mạng. khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Chủ nghĩa tư bản thực dân được đưa vào Việt Nam và trở thành yếu tố bao trùm. giai cấp địa chủ càng bị phân hóa thành ba bộ phận khá rõ rệt: tiểu. đồn điền hoặc bị bắt đi làm phu tại các thuộc địa khác của đế quốc Pháp. Tuy nhiên.* Về Văn hoá: Chúng thi hành triệt để chính sách văn hóa nô dịch. Ra đời trong 7 . Giai cấp nông dân có truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất là lực lượng to lớn nhất. Giai cấp nông dân chiếm khoảng 90% dân số. Phân tích: . trung và đại địa chủ. song vẫn không xóa bỏ mà vẫn bảo tồn và duy trì giai cấp địa chủ để làm cơ sở cho chế độ thuộc địa. Vốn sinh ra và lớn lên trong một quốc gia dân tộc có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. Một số ít bán sức lao động. Sự phân hoá giai cấp diễn ra ngày càng sâu sắc hơn. do chính sách kinh tế và chính trị phản động của thực dân Pháp. Các trường không được mở. của đế quốc và phong kiến đã đẩy nông dân vào con đường bần cùng hóa không lối thoát. Ví dụ: Hơn 90% người dân bị mù chữ điều đó đã nói lên bản chất của chế độ Thực dân. song yêu cầu về độc lập dân tộc là bức thiết nhất. lại vừa có yêu cầu ruộng đất. hầm mỏ. gây tâm lý tự ti. Sau khi thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa với những chính sách như trên đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình xã hội Việt Nam. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành chính sách ngu dân để dễ bề thống trị. xa rời truyền thống dân tộc. thuế nặng. tư sản Việt Nam đã hình thành giai cấp rõ rệt. bóc lột rất nặng nề. Ruộng đất của nông dân đã bị bọn tư bản thực dân chiếm đoạt. có mâu thuẫn với đế quốc về quyền lợi dân tộc nên đã tham gia đấu tranh chống thực dân và bọn phản động tay sai. phong kiến địa chủ và tư sản áp bức. Giai cấp địa chủ phong kiến đã tồn tại hơn ngàn năm. giáo dục nhằm làm cho người học lạc hướng. chế độ cho vay nặng lãi. nên một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ không chịu nỗi nhục mất nước. vong bản. sẽ phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Sau chiến tranh. Vì bị mất nước và mất ruộng đất nên nông dân có mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến.Hệ thống giáo dục không được chú ý. một động lực cách mạng mạnh mẽ. Có một số địa chủ bị phá sản. Chính sách độc quyền kinh tế. tư sản Việt Nam mới chỉ là một tầng lớp nhỏ bé.

Xét về mặt quan hệ với đế quốc Pháp. học sinh. phong kiến và tư sản bản xứ). có mâu thuẫn về quyền lợi với bọn đế quốc thực dân và phong kiến. thợ thủ công. phần lớn vừa mới từ 8 .200 công nhân đồn điền. số lượng chỉ chiếm khoảng 1% số dân. các trung tâm công nghiệp và các đồn điền. lại bị đế quốc và phong kiến áp bức. Đặc biệt là tầng lớp trí thức là tầng lớp rất nhạy cảm với thời cuộc. thế lực kinh tế nhỏ bé. cạnh tranh rất gay gắt. Giữa những bộ phận đó có sự khác nhau về kinh tế và cách sinh hoạt. kỹ thuật thấp. hợp tác kinh doanh với đế quốc. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế. Giai cấp công nhân là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp và nằm trong những mạch máu kinh tế quan trọng do chúng nắm giữ. thất nghiệp. tha thiết bảo vệ những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc. bao gồm những tư sản loại vừa và nhỏ. nhưng sống khá tập trung tại các thành phố. Họ có tinh thần yêu nước nồng nàn. Trong quá trình phát triển. viên chức. giai cấp tư sản Việt Nam phân thành hai bộ phận: Tư sản mại bản là những tư sản lớn. Nhiều tư sản mại bản có đồn điền lớn hoặc có nhiều ruộng đất cho phát canh. nhưng do chính sách độc quyền và chèn ép của tư bản Pháp nên không thể phát triển được. nhưng nhìn chung. Vì có quyền lợi kinh tế và chính trị gắn liền với đế quốc thực dân. giai cấp công nhân đã phát triển nhanh chóng về số lượng. trí thức. sinh viên và những người làm nghề tự do. địa vị kinh tế của họ rất bấp bênh. thường hoạt động trong các ngành thương nghiệp. dễ tiếp xúc với những tư tưởng tiến bộ và canh tân đất nước. nên họ có tinh thần chống đế quốc và phong kiến. nhất là ở đô thị. Giai cấp tiểu tư sản là một lực lượng cách mạng quan trọng trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.000 công nhân mỏ (60% là công nhân mỏ than). Giai cấp tư sản dân tộc là một lực lượng cách mạng không thể thiếu trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Tư sản dân tộc là bộ phận đông nhất trong giai cấp tư sản. luôn luôn bị đe dọa phá sản. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của đế quốc Pháp. trong đó có hơn 53. bao thầu những công trình xây dựng của chúng ở nước ta. công nghiệp và cả tiểu thủ công nghiệp. nên số lượng tư sản Việt Nam không nhiều. đồng thời còn có những điểm riêng của mình như: phải chịu ba tầng lớp áp bức bóc lột (đế quốc. thế lực chính trị yếu đuối. tiểu chủ. bóc lột và khinh rẻ nên rất hăng hái cách mạng. Khi phong trào quần chúng công nông đã thức tỉnh. họ bước vào trận chiến đấu giải phóng dân tộc ngày một đông đảo và đóng một vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh của quần chúng. khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp và thành phố phục vụ cho việc xâm lược và bình định của chúng ở nước ta. và 81. Họ muốn phát triển chủ nghĩa tư bản của dân tộc Việt Nam. tư sản dân tộc phải chịu số phận mất nước. thu tô. Giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn non trẻ. nên tư sản mại bản là tầng lớp đối lập với dân tộc. Giai cấp tiểu tư sản bao gồm nhiều bộ phận khác nhau: tiểu thương. trình độ học vấn. giai cấp công nhân đã hình thành. Đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.điều kiện bị tư bản Pháp chèn ép. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX. từ 10 vạn (năm 1914) tăng lên hơn 22 vạn (năm 1929).

súng cối và tàu chiến đến. sự phản kháng và đấu tranh vì sự tồn vong của dân tộc càng phát triển mạnh mẽ. Người ta bắt bớ và bỏ tù hàng loạt. Bản chất của "sứ mạng khai hoá" đó chính là sự khai thác thuộc địa diễn ra dưới lưỡi lê. súng liên thanh.. chính sách thống trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam và cả Đông Dương nói chung là một chính sách thống trị chuyên chế về chính trị.. người ta ra lệnh giới nghiêm. giáo dục. lại mang bản chất quốc tế. nên có mối quan hệ gần gũi nhiều mặt với nông dân. bóc lột nặng nề về kinh tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa về kinh tế.Lênin thì giai cấp công nhân trở thành người lãnh đạo cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Mặc dù thực dân còn duy trì một phần tính chất phong kiến. đấu tranh về quyền lợi riêng của mỗi giai cấp trong nội bộ dân tộc được giảm thiểu và không quyết liệt như cuộc đấu tranh dân tộc. Khi được tổ chức lại và hình thành được một đảng tiên phong cách mạng được vũ trang bằng một học thuyết cách mạng triệt để là chủ nghĩa Mác . Trong lòng chế độ thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã hình thành những mâu thuẫn đan xen nhau. Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội tiên tiến. Trái lại. văn hóa.. nhất là truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. song mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động. áp bức và bóc lột càng tăng thì mâu thuẫn đó càng sâu sắc. kinh tế. họng súng. song khi đã thành thuộc địa thì tất cả các mặt chính trị. sự xung đột.v. phải vùng lên. không thể chối cãi được". sớm tiếp thu được tinh hoa văn hóa tiên tiến trong trào lưu tư tưởng của thời đại cách mạng vô sản để bồi dưỡng bản chất cách mạng của mình. v. tiến bộ. văn hóa. Họ là một động lực cách mạng mạnh mẽ và khi liên minh được với giai cấp nông dân và tiểu tư sản sẽ trở thành cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. Và nếu dân bản xứ không chịu nhục được. Sinh ra và lớn lên ở một đất nước có nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp. kinh tế. chứ không phải đem đến cho nhân dân một sự "khai hoá văn minh" một sự khai hoá và cải tạo thực sự theo kiểu phương Tây. Đấy! Công cuộc khai hoá nhân từ là như thế đấy!"2. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về "nhà khai hoá" như sau: "Khi người ta đã là một nhà khai hoá thì người ta có thể làm những việc dã man mà vẫn cứ là người văn minh nhất"1. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời: 9 . máy chém. Hồ Chí Minh đã vạch rõ vấn đề này từ năm 1924 rằng: "Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây. Nước Việt Nam đã có những biến chuyển sâu sắc về chính trị. Tóm lại. có ý thức tổ chức kỷ luật cao. đa dạng về nội dung và hình thức. Sự xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu. xã hội và giai cấp ở Việt Nam đều bị đặt trong quỹ đạo chuyển động của xã hội đó. nên nội bộ thuần nhất. kìm hãm và nô dịch về văn hóa. Việt Nam từ một xã hội phong kiến thuần tuý đã biến thành một xã hội thuộc địa. thì các nhà khai hoá "điều quân đội. 2. gay gắt về tính chất. xã hội. đại diện cho phương thức sản xuất mới. Điều đó. có tinh thần cách mạng triệt để. Sự thống trị.nông dân bị bần cùng hóa mà ra. không bị phân tán về lực lượng và sức mạnh.

Thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự lãnh đạo của cụ Hoàng Hoa Thám cũng chứng tỏ đó không phải là con đường giành thắng lợi.. phản đối việc vũ trang bạo động chống Pháp.Lịch sử nước ta từ khi đế quốc Pháp xâm lược đến những nǎm hai mươi của thế kỷ này đã chứng kiến hơn 300 cuộc đấu tranh hết sức anh dũng của dân tộc ta chống đế quốc Pháp xâm lược... bạo động tắc tử. Ý thức hệ tư sản phương Tây đã thâm nhập vào Việt Nam. bất vọng ngoại. Cách mạng 1905 ở Nga nổ ra nhưng không thắng lợi. Họ muốn noi theo con đường phát triển của Nhật Bản. lập ra nước Trung Hoa dân quốc.Nhật (1905). tổ chức lực lượng chống Pháp theo tôn chỉ "mở mang dân trí. một đế quốc thuộc loại cường quốc thế giới. chế diễu lũ phong kiến. Cụ Phan Chu Trinh tiêu biểu cho xu hướng cải cách dân chủ tư sản (1789). đem chính quyền trả lại cho quốc dân để quốc dân được trực 10 . giai cấp phong kiến đã từng lãnh đạo dân tộc đánh thắng bọn phong kiến phương bắc lớn mạnh xâm lược. thì giai cấp phong kiến bất lực và trở thành phản động. Những sự kiện trên đây đã ảnh hưởng đến phong trào yêu nước Việt Nam. dân giàu theo con đường tư bản chủ nghĩa. Sau khi từng bước ly khai con đường giải phóng dân tộc theo hệ tư tưởng phong kiến. Là một nhà yêu nước nhiệt thành. cường hào v. tìm đến những con đường mới để mưu sự nghiệp giải phóng dân tộc như: con đường Duy Tân của Nhật Bản (1860). con đường Cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc (1911). chấn hưng dân khí. mong muốn nước mạnh... Vào đâu thế kỷ này. bài xích chính sách cai trị của thực dân Pháp. Đó là lời tuyên bố của cụ Phan Chu Trinh sau khi đi Nhật về (15-8-1906). cụ Phan Chu Trinh viết: "Mau mau quay đầu lại mà thoái vị đi. Khi các phong trào trên chấm dứt thì cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước ở nước ta bộc lộ sâu sắc. Trước kia. đã đánh bại Nga Hoàng trong cuôc chiến tranh Nga . với mục đích cổ động phong trào. nước Nhật từ sau cuộc vãn động Duy Tân đã trở thành nước đế quốc chủ nghĩa. con đường Cách mạng tư sản Pháp (1789). Một số sĩ phu tiến bộ tiếp thu trào lưu tư tưởng này. khuyến khích cải cách. Tiêu biểu cho khuynh hướng này là hội Duy Tân do cụ Phan Bội Châu sáng lập. Thất bại của phong trào này đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ dấu tranh chống ngoại xâm trong khuôn khổ hệ tư tưởng phong kiến. vun trồng nhân tài". thiếu một tổ chức cách mạng có khả nǎng dẫn dắt dân tộc đến thắng lợi. mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội nhằm cổ động tinh thần yêu nước. Nguyễn Quyền. Số khác như các cụ: Lương Vǎn Can. nhiều người yêu nước Việt Nam hướng ra nước ngoài. dựa vào Nhật để đánh Pháp. Nhưng khi chế độ phong kiến đã suy tàn và phải đối phó với một kẻ thù mới. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (nǎm 1911) đã đánh đổ triều đình Mãn Thanh. Sau này trong thư "thất trảm" gửi vua Khải Định khi y sang Pháp (1922). ngoại vọng tất vong". nhưng chủ trương của cụ Phan Chu Trinh khác hẳn với cụ Phan Bội Châu. chế độ phong kiến khi đang ở giai đoạn hưng thịnh. Thất bại của phong trào Cần vương là do thiếu đường lối đúng.v. Cụ nói: "Bất bạo động. Nhưng cuối cùng đều không giành được thắng lợi vì không có một đường lối cứu nước đúng đắn.

bộ tham mưu của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới được thành lập. phong trào cách mạng Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ. Đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt tổ chức những người Việt Nam yêu nước ở Pháp đưa bản "yêu sách 8 điểm" đến Hội nghị các nước đế quốc thắng trận ở thành phố Vécxây (6-1919). Song. khi thời cơ đến". vì đường lối chính trị của các tổ chức này không rõ ràng.. và dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản (1924). "Thuyết bảo hoàng lập hiến" của Phạm Quỳnh đã bộc lộ chân tướng ôm chân đế quốc Pháp. đồng chí Nguyễn ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp ở thành Tua và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp (1920). Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917) đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử nhân loại. họ đưa ra thuyết "Pháp Việt đề huề" thì mặt nạ làm tay sai cho đế quốc Pháp lộ rõ. Tiếng bom Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Méclanh (6-1924) ở Quảng Châu (Trung Quốc) v. Đặc biệt là chủ nghĩa Mác-Lênin . Tháng 4 nǎm 1921. giai cấp tư sản dân tộc chưa bao giờ giương được ngọn cờ giải phóng dân tộc. đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm. "Thuyết trực trị" của Nguyễn Vǎn Vĩnh. nên không tạo ra được sự thống nhất trong những người đề xướng phong trào. với những chuyển biến trên thế giới. từ những nǎm 1920 trở đi. 11 . Đảng lập hiến của Bùi Quang Chiêu (1919) về cǎn bản là một tập đoàn địa chủ "tư sản hoá". hội Đông á đồng minh (1908). Phong trào Đông Du. Đúng như nhận xét của đồng chí Nguyễn ái Quốc. chống đi phu. Nǎm 1926. Ở Việt Nam. khi những người thủ lĩnh bị đế quốc Pháp bắt thì phong trào cũng tan rã theo.tiếp với chính phủ Pháp mà làm việc đặng mưu lợi ích sau này". Đông Kinh Nghĩa Thục. đồng chí Nguyễn ái Quốc viết: "Người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục.. nhất là không dựa vào quần chúng lao động. Quốc tế cộng sản. Tính chất phong trào dân tộc ở thời kỳ này có chuyển biến khác trước Một số tổ chức yêu nước ra đời như hội Duy Tân (1904). Đảng cộng sản Pháp được thành lập (1920). đã xuất hiện những tổ chức yêu nước tiếp thu tư tưởng tiến bộ mới.v. Ở Trung Quốc. trường Đông Kinh Nghĩa Thục (1907). sự kiện lịch sử này không chỉ là thắng lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp.v. trên Tạp chí Cộng sản của Đảng cộng sản Pháp. ở Pháp. Đồng chí Nguyễn ái Quốc được bầu vào đoàn chủ tịch Hội nông dân Quốc tế (l0-1923).hệ tư tưởng của giai cấp công nhân ngày càng có tác động mạnh mẽ vào phong trào yêu nước và phong trào công nhân. Bên cạnh những đảng cách mạng theo xu hướng tư tưởng tư sản. mà dựa vào uy tín cá nhân. sau phong trào Ngũ Tứ. mà còn là thắng lợi của các dân tộc thuộc địa Pháp. nộp thuế ở Trung Kỳ là kết quả của khuynh hướng tư tưởng tư sản. Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời (1921). cách mạng Việt Nam lúc này cũng bắt đâu có những chuyển biến mới. Việt Nam quang phục Hội (1912-1924) v. Vì vậy. Tất cả như sự báo hiệu bước chuyển biến mới về chất của phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng thời.

v. quê ở làng Kim Liên. Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội (1925-1929). Nhưng. Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân sinh. vai trò của quần chúng nhân dân. giải phóng dân tộc. Tỉnh Nghệ An. Người bôn ba khắp năm châu. Vì vậy. Đảng thanh niên của Trần Huy Liệu (1926). nhưng chưa nhận thức được xu thế phát triển khách quan của thời đại sau Cách mạng tháng Mười Nga. đòi tự do. họ chưa vạch ra được một đường lối cách mạng phù hợp với yêu cầu của dân tộc. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước. bốn biển. tiểu tư sản. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19/5/1890. 12 . nên không thấy được giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động. Thanh niên cao vọng Đảng của Nguyễn An Ninh (1926-1929).. Đồng thời. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương chống đế quốc. 3.Phong trào đấu tranh trong những nǎm 1923-1927. giải phóng xã hội. cách mạng Việt Nam đang lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Việt Nam quốc dân Đảng (1925-1930) v. dân chủ theo kiểu cách mạng tư sản. nhà tan. nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống địa chủ phong kiến tay sai không tách rời nhau. huyện Nam Đàn. Lúc nhỏ có tên Nguyễn Sinh Cung. khi đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành sau này là Hồ Chí Minh. trước hết là nông dân trong cách mạng. nhưng "chưa bàn đến chính thể".. nhưng chưa thấy vị trí lịch sử của giai cấp công nhân. chủ nghĩa đế quốc. đảng yêu nước của thanh niên trí thức kế tiếp nhau ra đời: Tân Việt thanh niên đoàn . các hội và đảng yêu nước nói trên có tinh thần chống đế quốc. Những người trong các tổ chức này cũng không thấy hết bản chất của chủ nghĩa tư bản. những người yêu nước trong các tổ chức này chưa thể xác định được một đường lối cách mạng đúng đắn. người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài. trong giai đoạn này. Bởi những hạn chế đó. giáo dục lòng yêu nước và tập hợp số quần chúng thanh niên trí thức. không nhận thức được vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. chưa thấy độc lập dân tộc phải gắn liền với chế độ mới để đi đến xoá bỏ mọi sự bất công và áp bức bóc lột. chống phong kiến. Nguyễn Tất Thành sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp. Tâm tâm xã nêu cao quyết tâm "khôi phục quyền làm người của người Việt Nam". cần được giải quyết. chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Nhìn chung. dân chủ. Ngày 5/6/1911.tức Tâm tâm xã (1923-1925). đau xót trước cảnh lầm than của đồng bào. Những tổ chức yêu nước cách mạng nói trên đã có tác dụng nhất định trong việc truyền bá tư tưởng mới. Tân Việt cách mạng Đảng nhận rõ mục đích giải phóng dân tộc. nhưng động lực của nó là những người tiểu tư sản chứ không phải do Đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam đặt ra. Lớn lên giữa lúc nước mất. Biểu hiện của phong trào này là nhiều hội. hội Phục Việt (1925). bắt đầu đi tìm con đường cứu nước. nhưng lại sao chép rập khuôn chủ nghĩa Tam dân của Tôn Dật Tiên (Trung Quốc). Tân Việt cách mạng Đảng (1926-1930).

còn phần lớn thời gian dành cho học tập. Người dành một phần thời gian để lao động kiếm sống. Tuy vậy. Hoàng Hoa Thám. đi tìm con đường cứu nước khác. Quá trình nghiên cứu. xem xét cách mạng tư sản Mỹ (1776) và cách mạng tư bản Pháp (1789) đã giúp Nguyễn Ái Quốc học hỏi được nhiều điều. Càng ngày người càng hiểu sâu sắc bản chất của chủ nghĩa đế quốc. Nguyễn Tất Thành nói với người bạn “Tại sao người Pháp không “khai hoá” đồng bào của họ trước khi đi “khai hoá” chúng ta?. Nguyễn Tất Thành không để ý đến ánh hào quang quanh đầu tượng mà xúc động trước cảnh những nô lệ da đen dưới chân tượng. Tìm ra chỗ hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động. tận mắt trông thấy những cảnh khổ cực. Người đã vượt qua sự hạn chế tầm nhìn của họ. da vàng hay da đen cũng không đáng một su. Anh và Pháp đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận ra là ở đâu cũng có hai loại người: người giàu và người nghèo. quan sát. Trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết. Nguyễn Ái Quốc đến cản Mác xây. Nguyễn Tất Thành nghĩ: Đối với bọn thực dân. Nguyễn Tất Thành tới nước Mỹ. Khi thăm pho tượng thần Tự do. Giữa tháng 12/1912. Nguyễn Ái Quốc càng hiểu thêm bản chất của chủ nghĩa tư bản. Mỹ) và tham gia hoạt động trong Đảng xã hội Pháp. người chỉ đề cập những yêu sách “tối thiểu” và “cần thiết”. Một là. Trong khi nhiều người còn ngưỡng mộ cách mạng tư sản. Trên lộ trình tìm đường cứu nước. Người vẫn đánh giá những cuộc cách mạng tư sản là “những cuộc cách mạng không đến nơi”. phá huỷ vô vàn của cải. Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị bản yêu sách 8 điểm. Một cuộc khảo sát có một không hai ở Mỹ. nhưng không đồng ý đi theo con đường của một người nào. vừa học tập. Nguyễn Ái Quốc rất khâm phục tinh thần yêu nước của cụ Phan Bội Châu. Phan Chu Trinh.vừa lao động. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước. Hai là. thấy nhiều người phụ nữ nghèo khổ. nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình (Pháp. người áp bức và người bị áp bức. Nguyễn Tất Thành từ Mỹ sang Anh và cuối năm 1917 trở lại Pháp. Làm thuê trên chiếc tàu đi vòng quanh châu Phi. các nước thắng trận họp Hội nghị hoà bình ở Vécxây (Pháp) để chia phần. Cuối năm 1913. Nhận ra hạn chế của các nhà cách mạng đương thời. Chiến tranh kết thúc. Nguyễn Ái Quốc đã trải qua những bước ngoặc lớn. tác giả chương trình 14 điểm với chiêu bài dân tộc tự quyết 13 . nghiên cứu Cách mạng tư sản Mỹ năm 1776. tính mạng của người thuộc địa. Ngày 6/7/1911. chết chóc của người da đen dưới roi vọt của bọn thực dân. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) giết hại biết bao sinh mạng. Tổng thống Mỹ Uynxơn. Qua đó.

hoạt động với nhiều nhà chính trị nổi tiếng ở Pháp. Từ đây. Quốc tế cộng sản (Quốc tế thứ ba) ra đời.. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi là sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX.”. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc.. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đặt ra sự lựa chọn mới đối với những người cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc cho một số ít người hay cho đại đa số người? Độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa tư bản hay độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội?. Người có dịp tiếp xúc. các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình. kính phục Lê nin. Tháng 7/1920. gắn cách mạng dân tộc từng nước với phong trào vô sản thế giới. Người đã tham gia nhiều cuộc vận động ủng hộ nhân dân Nga bảo vệ thành quả cách mạng. Tháng 3/1919. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Khi được biết thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga. Sự kiện đó cũng đánh dấu bước ngoặc mở đường thắng lợi cho sự nghiệp gải phóng dân tộc Việt Nam. trông cậy vào lực lượng của bản thân mình.. có ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng thế giới. Đầu năm 1919. Muốn được giải phóng. Năm 1920. Đi theo con đường Cach mạng Tháng Mười Nga.cũng có mặt ở Hội nghị. cuộc đấu tranh giữa hai con đường diễn ra quyết liệt trong nhiều Đảng công nhân và ngay trong Đảng xã hội Pháp: Tiếp tục theo quốc tế hai tức là tiếp tục con đường cải lương hay đi theo Quốc tế ba. Nguyễn Ái Quốc tìm hiểu và hoạt động trong phong trào công nhân. Người đã tìm ra con đường cứu dân. Sự kiện này đã giúp Nguyễn Ái Quốc hiểu rõ “chủ nghĩa Uynxơn chỉ là một trò bịp bợm lớn. Luận cương đã giải đáp đúng những vấn đề mà nguyễn Ái Quốc đang trăn trở tìm hiểu. Những lời tuyên bố tự do của nhà chính trị tư sản trong lúc chiến tranh thực ra chỉ là những lời đường mật để lừa bịp các dân tộc. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam. con đường cách mạng. nguyễn Ái Quốc ngưỡng mộ cuộc cách mạng đó. Người xác định những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc. đây là bước ngoặc chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản. từ một chiến sĩ giải phóng dân tộc trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế. liên lạc và cùng hoạt động với nhiều nhà cách mạng ở nhiều thuộc địa Pháp. nguyến Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin. thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. một Đảng tiến bộ hồi bấy giờ. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. Ba là. đi theo Quốc tế cộng sản. tìm ra con đường đúng đắn giải phóng dân tộc Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp. Đối với Nguyễn Ái Quốc. Đó là con đường cách mạng vô sản. mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người. cứu nước đúng đắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. 14 .. thời đại thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản. Nhưng những yêu sách dù khiêm tốn của Người không được Hội nghị đáp ứng.

Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất.. Hội ngị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng. Người tổ chức đào tạo. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930. tích cực hoạt động trong phong trào cách mạng thuộc địa. Điều lệ và phát hành báo búa liềm làm cơ quan tuyên truyền của Đảng. Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. yêu cầu bức thiết của cách mạng là cần có một Đảng thống nhất lãnh đạo. dân cày nghèo và tất cả những người làm lụng bị bóc lột và đè nén”. tháng 12/1942. Chủ nghĩa Mác – Lê nin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như “Người đi đường đang khát mà có nước uống.Trở thành chiến sĩ cộng sản. bao gồm những người giác ngộ và tiên tiến hơn cả. nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đông dương cộng sản Đảng được thành lập tại số nhà 312 Phố Khâm Thiên (Hà Nội) ở Bắc Kỳ với sự tham dự của 20 đại biểu ưu tú của Kỳ bộ thanh niên. người duy nhất có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử: thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. sôi nổi khắp cả nước. ĐDCSĐ cho công bố Tuyên ngôn. Sau khi ra đời. trong đố giai cấp công nhân ngày càng trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Nguyễn Ái Quốc. Vì vậy. sáng lập và viết bài cho báo Thanh niên. xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh (1927). Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản. đã có các tổ chức cộng sản lần lượt thành lập. Như vậy. Mùa thu 1929. đang đói mà có cơm ăn”. Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên. nghiên cứu và truyền bá chủ nghía Mác – Lê nin vào Việt Nam qua các báo Người cùng khổ. Đời sống công nhân và sau này là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925). Ngày 1/1/1930. Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Sự tồn tại của ba tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Ngày 17/6/1929. lấy tên là 15 . tiếp tục chuẩn bị về mặt chính trị. Sau một thời gian ngắn tham gia học tập ở Liên Xô và hoạt động trong Quốc tế Cộng sản. An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Nhân đạo. Bản Tuyên ngôn nêu rõ ĐDCSĐ là đại biểu cho giai cấp vô sản. Đông dương Cộng sản liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Đảng bênh vực quyền lợi cho “toàn thể vô sản giai cấp. nhằm tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào trong nước. người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Tại đây. bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.. chỉ trong một thời gian ngắn. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam.

Ngay khi vừa mới ra đời. Ngày 2/9/1945. bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. * Tôi vừ trình bày xong phần I: ĐCSVN Ra đời. Đó là một mốc lớn. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập tự do. ĐCSVN được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình. Điều lệ vắn tắt của Đảng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh. là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghía Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. do dân và vì dân. Đảng lãnh đạo và tổ chức các cuộc đấu tranh cách mạng. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. 16 . II. với đường lối cách mạng đúng đắn. bước ngoặc quyết định của cách mạng Việt Nam. nắm chắc thời cơ sịch sử. là kết quả của qúa trình lựa chọn. đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân VN đã trưởng thành. tiến lên chủ nghĩa xã hội. trải qua các cuộc đấu tranh giai khổ hy sinh. giải phóng xã hội. Qua 15 năm lãnh đạo cách mạng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng. giải phóng con người. 1939 1945) với khí thế cách mạng vĩ đại của quần chúng. Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp yêu nước.ĐCSVN. Chính cương vắn tắt. giải phóng giai cấp. khởi nghĩa giành chính quyền – Cách mạng Tháng Tám (1945). xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Giờ chúng ta chuyển sang phần II. Đảng ta lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công. đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. dân chủ nhân dân. thông qua Chánh cương vắn tắt. Nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến tay sai thối nát tồn tại tồn tại trong gần một thế kỷ. 1936 – 1939. lập nên nhà nước của dân. Sự ra đời của ĐCSVN gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. NHỮNG THÀNH TỰU VẺ VANG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG: 1. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. tư tưởng và tổ chức của tập thể chiến sĩ cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH. đủ sức lãnh đạo cách mạng. Điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng. người sáng lập. sách lược vắn tắt. qua ba cao trào Cách mạng lớn (1930 – 1931. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Sách lược vắn tắt do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo được hội nghị thành lập ĐCSVN thông qua đã xác định: cách mạng VN phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. vượt qua muôn vàn khó khăn. hơn 15 vạn quân Pháp với sự giúp đỡ của liên quân Anh . Đêm ngày 19/12/1946. vừa kiến quốc.toàn diện trên tất cả các mặt chính trị. nguy hiểm. quốc phòng. lợi dụng mâu thuẫn. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào. ở Miền bắc hơn 20 vạn quân Tưởng đã vào với mưu đồ “diệt cộng. thực dân Pháp càng lấn tới. chúng ta đã thực hiện sách lược mềm dẻo. Ngay khi vừa mới ra đời. giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược bằng chiến thắng tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Tháng 8/1945). nhưng càng nhân nhượng. phân hóa chúng. một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công. giữ vững chính quyền. Ở miền Nam. triệu người như một. trên 95% dân Việt Nam mù chữ. cầm Hồ”. nhân dân cả nước đã quyết tâm “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. trường kỳ. một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX. Trong khi đó. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sâm lược. chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Bất chấp mong muốn độc lập và hòa bình của Chính phủ và nhân dân ta. nhất đinh không chịu làm nô lệ”… Với đường lối kháng chiến toàn dân. kinh tế. lực lượng mọi mặt của nhà nước ta còn rất non yếu: vận mệnh của đất nước như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Nạn đói hoành hành đầu năm 1945 đã làm chết hơn hai triệu người ở miền bắc. Đảng ta. Với đường lối chính trị sáng suốt.Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. vừa kháng chiến. 2. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. a. mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nữa thuộc địa. toàn diện. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn. an ninh. xã hội. đưa cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo. đã kịp thời đề ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn. dành thời gian củng cố lực lượng. giặc dốt và giặc ngoại xâm. đi vào lịch sử thế giới như 17 . Lịch sử đã đặt dân tộc ta trước một thử thách gay go mới. củng cố. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 – 1946). b. vừa mềm dẻo về sách lược.Ấn lăm le xâm lược nước ta. dựa vào sức mình là chính. Đối với các thế lực thù địch. phải đứng lên bảo vệ độc lập của dân tộc. đã nắm chính quyền toàn quốc”. Đảng ta đã động viên được sức mạnh đoàn kết toàn dân. Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (19451954). vừa cứng rắn về nguyên tắc. Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử được ghi vào lịch sử ta như một Bạch Đằng. Chúng ta đã nhân nhượng. chuẩn bị kháng chiến. nước VNDCCH đã phải đối mặt vơi ba thứ giặc: giặc đói. thực dân Pháp không từ bỏ dã tâm cướp nước ta lần nữa.

đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình. Bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 và thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tuy mỗi miền thực hiện một chiến lược khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. dân chủ.một chiến công chói lọi. nhân dân ở miền Nam giữ vị trí quan trọng có tác dụng trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. Đảng xác định con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam là tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Một là. Trải qua 21 năm chiến đấu kiên cường. Trong cuộc đọ sức quyết liệt này. đế quốc Mỹ đã huy động và sử dụng một lực lượng quân sự và phương tiện chiến tranh khổng lồ hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng nước ta. thực hiện thống nhất nuớc nhà. độc lập”. dưới sự lãnh đạo của Đảng. xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững mạnh của cách mạng cả nước. nhân dân ở miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. một dân tộc dù là nhỏ yếu. báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân. thống nhất đất nước. nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ. giải phóng miền Nam. “đánh cho Mỹ cút. cứu nước. Cách mạng dân tộc. Hai là. 18 . Thắng lợi đó làm sáng tỏ một chân lý: “Trong điều kiện thế giới ngày nay. thống nhất đất nước. nhưng một khi đã đoàn kết đứng lên kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính Đảng mác –Lê nin để dành độc lập và dân chủ. nhân dân cả nước ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ. đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. chống đế quốc Mỹ và tay sai. hải quân ở miền Bắc. cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm là đất nước tạm chia làm hai miền với hai chế độ chính trị – xã hội đối lập nhau. Đánh giá thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “lần đầu tiên trong lịch sử. Thắng lợi đó cũng chứng tỏ rằng chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của giai cấp công nhân mà Đảng ta là đại biểu. tiến hành cách mạng dân tộc. trong đó cách mạng XHCN ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển cách mạng Việt Nam. gian khổ hy sinh. 3. đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. cứu nước với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập. tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc. dân chủ. đã lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân. tự do”. một nước thộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. chỉ có đường lối cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác – Lê nin mới có thể tạo điều kiện cho nhân dân ta đánh bại quân thù và giành tự do. Đảng lãnh đạo tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược – Đánh thắng Đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975). thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. đánh cho Nguỵ nhào”. nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam. được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. giải phóng miền Nam. dân chủ và XHCN trên thế giới”.

Nhìn lại tính chất và quy mô của cuộc chiến tranh. thấy hết lực lượng mà kẻ địch đã sử dụng. một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. khuyết điểm. đánh giá đúng sự thật. những thành tựu về kinh tế xã hội đạt được còn thấp so với yêu cầu kế hoạch và công sức bỏ ra. Chúng ta đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất đất nước về mọi mặt. năng xuất lao động thấp. 4. nói rõ sự thật. nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ. thoái trào. mở ra bước ngoặc trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta. hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong khi đó. duy ý chí trong lãnh đạo kinh tế. mở ra thời kỳ độc lập. cách mạng Việt Nam có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn. nhớ lại những tình huống cực kỳ phức tạp mà cách mạng Việt nam đã vượt qua. Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH. Thắng lợi oanh liệt Mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc vẽ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. mà khói khăn lớn nhất là nền kinh tế nước ta chủ yếu là sản xuất nhỏ. đánh thắng các cuộc chiến tranh biên giới. đặc biệt từ khi chế độ XHCN ở Đông Âu và liên Xô sụp đổ. tỷ lệ lạm phát cao quá mức. chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. đặc biệt là khuyết điểm chủ quan. những ý đồ mà chúng đã thực thi. và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. bảo vệ thành quả của CNXH ở miền Bắc. dân chủ trong cả nước. cách mạng Việt Nam đã vượt qua những khó khăn trở ngại. thu được những thành tựu quan trọng. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trải qua nhiều diễn biến phức tap. Các điều kiện đó đã tác động. lâm vào khủng hoảng. Trên các lĩnh vực kinh tế. phân tích rõ những sai lầm. hoàn thành cách mạng dân tộc. Tuy nhiên. hậu quả chiến tranh để lại nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội. đề ra đường lối đổi mới toàn diện. nền kinh tế có mặt mất cân đối nghiêm trọng. cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất. chúng ta càng thấy rõ tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước. bảo vệ Tổ quốc. một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. khẳng định những mặt làm được. tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình. trong 10 năm (1975 – 1985). Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1975 đến nay). văn hoá – xã hội nhân dân ta đã có những cố gắng to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế. thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động luôn tìm mọi cách phá hoại. CNXH thế giới gặp phải những khó khăn. bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. Nghị quyết đại hội IV của Đảng viết: “Năm tháng sẽ trôi qua. ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. bước đầu bình ổn sản xuất và đời sống nhân dân. 19 . do nhiều nguyên nhân.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng khẳng định: toàn Đảng. quốc phòng. toàn dân. Văn hoá và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 và nhiệm vụ kinh tế – xã hội 5 năm 1991 – 1995. nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm. kim chỉ nam cho hành đồng của Đảng. bảo đảm an ninh. đạt được những thành tựu quan trọng. hiện đại hoá đất nước. cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá. Đại hội VIII của Đảng (22/6 đến 1/7/1996) đã nhận định: “công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn. đẩy mạnh CNH. nước mạnh. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của tời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . Đại hội đưa ra quan niệm tổng quát nhất về xã hội XHCN ở Việt Nam. việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt. Tổng kết 15 năm đổi mới. phương hướng cơ bản để xây dựng xã hội đó. đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển tương đối toàn diện. Bình quân 5 năm 2001 – 2005 đạt 7. HĐH vì mục tiêu dân giàu. Hai là. cải thiện đời sống của nhân dân.Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế. tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào thế kỷ XXI. có ý nghĩa rất quan trọng. khẳng định phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. khoa học và công nghệ có bước phát triển 20 . theo định hướng XHCN. GD và đào tạo. Đại hội đã khẳng định: Thực tiễn phong phú và những thành tựu thu được qua 15 năm đổi mới đã chứng minh tính đúng đắn của Đảng. văn minh. toàn dân.51%. tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng. đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện. hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội. khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin. xã hội công bằng. thách thức. Đại hội XI của Đảng (4/2001) đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII và khẳng định. Đến Đại hội VIII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục sự nghiệp đổi mới. nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX trong 5 năm (2001 – 2005).xã hội. toàn quân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng đó là: Một là.XH từ năm 1996 đến năm 2000 là: Tăng trưởng kinh tế nhanh. vững bước đi lên CNXH” và đề ra nhiệm vụ KT . Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991 – 1995 đã được hoàn thành về cơ bản. đất nước ta đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go. trong 5 năm 1996 – 2000 toàn Đảng. Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. đạt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP hăm sau cao hơn năm trước. đồng thời giúp chúng ta nhận thức càng rõ hơn về con đường đi lên CNXH ở nước ta. toàn quân ta đã vượt qua những khó khăn.

Nhiều tổ chức cơ sở Đảng sức chiến đấu yếu. Năm là. Những khuyết điểm. đó là: + Bản lĩnh chính trị vững vàng. công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt kết quả tốt. 21 . Mặt trận và các đoàn thể nhân dân chậm đổi mới. trên nền tảng Chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. toàn quân. sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.. lãng phí vẫn nghiêm trọng. chưa đạt yêu vầu: Tình trạng suy thới về tư tưởng chính trị. một bộ phận cán bộ. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy. NHỮNG TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN. chậm được khắc phục. kỷ luật ở nhiều nơikhông nghiêm. sự chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa tốt. nhất là ở cơ sở còn yếu kém. công tác xoá đói giảm nghèo. đây là những vấn đề cần được khắc phục.an ninh được tăng cường. yếu kém trên có nhiều nguyên nhân. yếu kém về phẩm chất và năng lực. các lĩnh vực quốc phòng. Hai là. thiếu trách nhiệm ở một bộ phận công chức. tham nhũng. Bốn là. chủ nghĩa cá nhân và tệ nạn quan liêu. Bên cạnh đó Đại hội cũng chỉ ra những khuyết điểm và yếu kém: Một là. Công tác xây dựng đảng đạt một số kết quả tích cực. an ninh đối ngoại còn một số hạn chế. Ba là. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. hành pháp và tư pháp. quốc phòng . toàn dân. đồng thời giúp chúng ta nhận thức rõ hơn vè con đường đi lên CNXH ở nước ta. trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu. đảng viên. kỷ cương. hiệu quả.. chỉnh đốn Đảng. việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp. tư duy của Đảng trên một số lĩnh vực chậm đổi mới.khá.. tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng. cửa quyền. tổ chức và hoạt động của Nhà nước. cơ chế. nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. công chức diễn ra nghiêm trọng. thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng ta.. Năm là. tình trạng nhũng nhiễu. dân chủ trong xã hội còn bị vi phạm. sáng suốt và tính đúng đắn của Đảng. chính trị – xã hội ổn địn. Thành tựu 20 năm đổi mới đất nước đã chứng minh sự tài tình. bộ máy quản lý các cấp. lối sống. Bốn là. quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới. tội phạm và một số tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. tham nhũng. công tác xây dựng. hoạt dộng của Quôc hội còn lúng túng. Nhìn lại 20 năm đổi mới Đại hội X khặng định: với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả. Đó là. tệ quan liêu. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Ba là. Đảng không ngừng được tôi luyện. chất lượng. đạo đức. kể cả cán bộ chủ chốt. III. chính sách về VH – XH chậm đổi mới. Đạihội X của Đảng đã phân tích và cho rằng nghuyên nhân chủ quan là chính. lãng phí trong một bộ phậncán bộ.

Đảng ta. của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân Quốc tế. Vì vậy. dù hiểm ngjèo tưởng không thể vượt qua.+ Tinh thần độc lập. Cơ sở. Đó là kết quả của quá trình vun trồng. gắn bó mật thiết với nhân dân. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. + Kiên định Chủ nghĩa Mác Lê Nin. + Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Những truyền thống đó có ý nghĩa dân tộc và quốc tế sâu sắc. Khái quát lịch sử Đảng có thể khẳng định rằng: ngay từ khi vừag mới ra đời. đưa con thuyền cách mạng đứng lên. Đảng ta không chỉ nắm bắt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác .Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh. đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại. thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. nhất là trong những bước ngoặc lịch sử phải đương đầu với với mọi thử thách. tự chủ. xây đắp bền bỉ. + Trung thành với lợi ích giai cấp. Cơ sở. nghiên cứu lịch sử và truyền thống của Đảng để tự hào về Đảng và góp phần giữ vững. kế thừa và phát huy những truyền thống của Đảng làm cho Đảng ngày càng trong sạch. sáng tạo. ngang tầm thời đại mới. + Giữ gìn đoàn kết nội bộ. lợi ích dân tộc. đúng đắn. đáp ứng nhu cầu phát triển của thữ tiễn. gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt. đoàn kết quốc tế… Những truyền thống quý báu của Đảng là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. CÂU HỎI 22 . nguồn gốc sức mạnh của Đảng còn ở chỗ Đảng ta đã không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại. nguồn gốc sức mạnh và truyền thống của Đảng là ở chỗ: Đảng đứng vững trên nền tảng tư tưởng tiên tiến của thời đại. Học tập. vững mạnh.Lê nin mà còn biết vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh. giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên lập trường của giai cấp công nhân. là sự hi sinh phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên của Đảng. đó là chủ nghĩa Mác . trình độ trí tuệ ngày càng được nâng cao của Đảng ta.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->