P. 1
bai 1 khai quat lich su dang

bai 1 khai quat lich su dang

|Views: 1,119|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Thùy Dương

More info:

Published by: Nguyễn Thùy Dương on Feb 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Làm cho người học nắm được toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của tổ chức đảng và những hoạt động toàn diện của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam; góp phần tổng kết những kinh nghiệm lịch sử phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Hồ Chí Minh. B. PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN ĐẠT: Dùng phương pháp phân tích, hỏi đáp, truyền đạt, thảo luận… C. TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng - Nhà xuất bản lao động – xã hội Hà nội - 2007. D. KẾT CẤU BÀI GIẢNG: Gồm 3 phần lớn. Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặc quyết định của cách mạng Việt Nam. Phần thứ hai: Những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phần thứ ba: Những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam. NỘI DUNG BÀI GIẢNG: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 là kết quả tất yêu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết qủa
1

của quá trình sàng lọc, lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử; là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của đội tiên phong của giai cấp công nhân do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đứng đầu. Đây là một đặc trưng về sự hình thành và ra đời của Đảng, dựa trên cơ sở một học thuyết cách mạng sáng tạo, với một quyết định lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự hiện thực hóa cuộc đấu tranh của dân tộc ta theo “Đường Kách mệnh” của Người. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã nêu Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt, Điều lệ vắn tắt và Lời kêu gọi toàn dân theo Đảng làm cách mạng. Từ ngày ấy, nhân dân ta gọi Đảng là Đảng ta - một cách xưng gọi vừa gần gũi, thân thiết, vừa rất đặc sắc, ít có chính đảng nào trên thế giới có được. Mới 15 tuổi chỉ 5000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 lở đất, long trời, lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong 9 năm trường kỳ, gian khổ chống xâm lược Pháp, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, quân và dân ta lập nên nhiều chiến công vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu". Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ giải phóng và đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để cả nước bước vào cuộc chiến đấu mới chống đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn là hồi kèn lệnh giục giã các quốc gia, dân tộc bị nô dịch đứng lên rũ bỏ xiềng gông, cáo chung chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Hơn 20 năm chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh, gian khổ, với đại thắng mùa xuân 1975 "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ cuối thập niên tám mươi, đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước, do sự tấn công điên cuồng và xảo quyệt của các lực lượng thù địch, phản động, do những yếu kém, tha hóa và cả sự phản bội từ bên trong, mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội tạm thời thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp những khó khăn, thử thách nghiệt ngã. Bằng bản lĩnh của một Đảng cộng sản chân chính, bằng nhiều tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết thực tiễn, nâng tầm lý luận, Đảng vững tay chèo, vượt đá ngầm, sóng dữ, đưa con thuyền cách mạng bước vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tất cả
2

tên gọi Việt Nam – Hồ Chí Minh – Điện Biên Phủ trở nên thân thiết. 3 .. hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc trong thánh 10 năm 2009. nước mạnh. đúng như câu nói trong bài diễn văn nổi tiếng của Người tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng : ”Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp. Chủ tịch AIPA năm 2010. của nhân dân. của dân tộc.vì mục tiêu dân giàu. xã hội công bằng. đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. thành “lương tri của thời đại”. dân chủ. Đảng ta không có lợi ích gì khác”. hồ tiêu. hồ tiêu đứng trong tốp đầu của thế giới. cao su. lạc hậu. một Đảng của cách mạng hết lòng vì nước vì dân. “phẩm giá của loài người”. kể cả trong thời kỳ nhiều nước trên thế giới rơi vào khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế nghiêm trọng. nhân tổ hàng đầu mang tính quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam – Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. mức tăng trưởng GDP và thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức cao trong nhiều năm liền. Việt Nam đã trờ thành thành viên Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO). được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. trong đó.. tự hào của nhân dân các dân tộc trên thế giới. thành nước xuất khẩu gạo. văn minh. Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Việt Nam trong 80 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng một nước nghèo chậm phát triển có thu nhập bình quân đầu người trên 1200 USD. Từ một nước nông nghiệp đói nghèo. Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới.

xã vô cùng cơ cực. vừa ra sức phục hồi và củng cố quan hệ sản xuất cũ. vừa cố tình bóp nghẹt lực lượng sản xuất mới đã manh nha phát triển hồi thế kỷ XVIII. Trong hoàn cảnh đó. là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác . Thiệu trị. của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác . nhưng bị chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến uy hiếp nghiêm trọng. cầu an. có toàn quyền phung phí tài sản quốc gia trên xương máu của nhân dân.I. Vua được coi là “con trời”. thôn đã hoàn toàn trở thành một công cụ của bọn cường hào địa chủ nông thôn. Mọi quyền hành đều tập trung trong tay nhà vua. kinh tế. “thay trời” trị dân. Nền kinh tế tiểu nông đang cần được phát triển. Mạnh lỗi thời. quyền hành nhà vua được coi là “thần khí” thiêng liêng. Ngay sau khi lên ngôi (1802). tập trung cao độ với một chế độ chính trị lạc hậu. đời sống của người nông dân trong các thôn. Mọi chính sách chính trị. Đó là một nhà nước quân chủ chuyên chế tuyệt đối. chính trị và tổ chức. đòi hỏi đất nước phải sớm thống nhất. xã hội triều Nguyễn ban hành đều nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ đặc quyền. Còn quan lại trong triều và ở các địa phương hầu hết là bọn hủ bại. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. kinh tế thì tham lam và cuồng bạo. 4 . Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng. chính trị thì bảo thủ.Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Dưới triều Nguyễn. tự đại với mớ học thuyết Khổng. Nguyễn Ánh đã đánh thắng Tây Sơn. Bộ máy chính trị triều Nguyễn ngay từ đầu đã mang nặng tính chất quan liêu. Từ vua đến quan đều rất tự cao. Nhưng dựa vào thế lực tư bản Pháp. Tình hình xã hội Việt Nam trước khi ĐCSVN ra đời: * Khủng hoảng suy vong của vương triều Nguyễn: Tư bản Pháp lăm le nổ súng xâm lược đúng vào lúc chế độ phong kiến Việt Nam đang đi sâu vào giai đoạn khủng hoảng nặng từ cuối thế kỷ XVIII. Nó trói buộc người nông dân trong những quan hệ địa phương hẹp hòi có lợi cho sự bóc lột của nhà nước phong kiến và cản trở sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Nguyễn Ánh lấy niên hiệu là Gia Long và các vua tiếp theo (Minh Mạng. đặc lợi cho tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn. tổ chức xã. xem trật tự phong kiến là bất di bất dịch. mãi đến lúc súng giặc nổ ầm bên tai mới bàng hoàng tỉnh giấc. những mầm mống đầu tiên của chủ nghĩa tư bản trong nước đã xuất hiện và ngày càng mâu thuẫn đối kháng với quan hệ kinh tế phong kiến bảo thủ lạc hậu bao đời thống trị xã hội Việt Nam. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI. độc đoán và sâu mọt. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta. Cuộc khởi nghĩa Tây sơn thắng lợi đã mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển của lực lượng sản xuất theo hướng tư bản chủ nghĩa. Tự Đức…) Ngày càng đi sâu vào con đường phản động. phù hợp với su thế phát triển của thời đại. Lúc này. 1. Nhà vua trong thực tế là đại địa chủ lớn nhất trong nước. phản động. Đây cũng là thời kỳ bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân trên một quy mô rộng lớn trong phạm vi cả nước. vô hạn. BƯỚC NGOẶC QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM: Ngày 3/2/1930. văn hoá.Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta. Có thể khẳng định rằng triều Nguyễn Thành lập là sự thắng thế của tập đoàn phong kiến tối phản động trong nước có tư bản nước ngoài ủng hộ.

nuớc Việt Nam đã suy yếu về mọi mặt và trở thành miếng mồi ngon đối với các nước tư bản phương tây. Rõ ràng là với những chính sách phản động nói trên. Ruộng đất phần nhiều tập trung vào tay quan lại. Lịch sử lúc này đã đi tới một bước ngoặc. khi khẳng định “tội” của Nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp vào nữa sau thế kỷ XIX. chúng ta không hề quên những đóng góp của họ về các mặt phát triển giáo dục. diêm). Tất nhiên. giai cấp phong kiến Việt Nam đã phân hoá ra hai phái chủ chiến và chủ hoà. vì sợ nhân dân chế tạo vũ khí chống lại. Một là. triều Nguyễn thực hiện chính sách “bế quan toả cảng”. thiếc. Hai là. Đến đây. Đối vơi ngoại thương. Mặt khác. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng khi tiếng súng xâm lược của tư bản Pháp bùng nổ. Chính sách của triều Nguyễn về mặt công nghiệp vô cùng phản động. gang. phái chủ hoà gồm phần đông bọn đại phong kiến và quan lại lớn với Tự Đức đứng đầu sẽ nhanh chóng câu kết với bọn cướp nước để làm tay sai cho chúng đàn áp và bóc lột nhân dân cả nước. mở nhỏ giọt một số cửa biển cho tàu nước ngoài lui tới buôn bán. Về Thương nghiệp triều Nguyễn dùng chính sách “trọng nông ức thương”. triều đình Nguyễn bị đánh đổ và thay thế vào một triều đại khác tiên tiến theo hướng mới của tư bản chủ nghĩa có khả năng duy tân đất nước vào bảo vệ nền độc lập dân tộc. mà cụ thể là từ ngày 1/9/1858 thực dân Pháp bắn phát đại bác đầu tiên lên Bán đảo Sơn trà (Đà Nẵng) đến hai Hiệp ướng đó là Hiệp ước Hác Măng 25/8/1883 và Hiệp ước Pa Tơ Nốt 6/6/1884. chúng đặt ra nhiều luật lệ chặt chẽ để kiềm chế. để làm súng đạn. Vậy. thành quách. chì. 5 . giai cấp phong kiến độc lập Việt Nam đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn và sự đầu hàng của triều Nguyễn trước chủ nghĩa tư bản Pháp. kẽm nhất là lưu huỳnh. như đúc súng.Nền kinh tế tư hữu của nông dân bị xâm phạm nghiêm trọng. lăng tẩm đều do bộ công của triều đình quản lý. Công điền công thổ chổ nào mầu mỡ béo tốt đều bị bọn cường hào lũng đoạn. trước lịch sử. nước Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nữa phong kiến. phần lớn do bọn quan lại triều đình đứng ra quản lý. chỉ một số ít là do chủ mỏ Hoa kiều hay người Việt Nam chủ trì. gấm vóc. đối với nội thương một mặt chúng nắm độc quyền buôn bán nguyên liệu công nghiệp (như đồng. Chỉ được nhập những mặt hàng triều đình cần như sắt. địa chủ. là từ tháng 8 năm 1858. các xưởng nhỏ chuyên chế tạo đồ dùng riêng cho nhà vua. còn lại thì bọn hương lý lại bao chiếm. PK nhà Nguyễn nắm trong tay những ngành kinh doanh lớn. khai thác. dân nghèo chỉ được chỗ xương xẩu mà thôi. nước Việt Nam bị mất vào tay tư bản pháp để trở thành một xứ thuộc địa. vàng bạc. đóng tàu. đúc tiền. lưu huỳnh. văn hoá. Đặc biệt đối với tư bản Pháp từ lâu đã có cơ sở bên trong nước ta nhờ sự hoạt động ngấm ngầm và liên tục của bọn gián điệp đội lốt con buôn và giáo sỹ. nghệ thuật mà một số thành tự đến nay vẫn là tài sản quý của dân tộc. Đó là tội lớn của Phong kiến nhà Nguyễn trước dân tộc. các công trường xây dựng cung điện. chì. Triều đình PK còn giữ độc quyền ngành khai thác mỏ.

kể cả duy trì bóc lột kiểu phong kiến… làm cho nhân dân ta bị bần cùng. thực hiện chính sách độc quyền về kinh tế (các mặt xuất nhập khẩu. khâm sứ Trung Kỳ. lệ thuộc vào kinh tế Pháp. muối. Ngoài ra chúng còn độc quyền buôn bán về rượu. thẳng tay đàn áp. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý và vô nhân đạo. thuốc phiện.. thiết lập một cách hạn chế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. kìm hãm sự phát triển nền kinh tế độc lập của nước ta. Những việc làm trên dẫn đến hậu quả nhân dân ta vô cùng khổ cực. tăng cường vơ vét tài nguyên và bóc lột nặng nề. * Về kinh tế: Thực dân Pháp bóc lột tàn bạo nhân dân ta.. mía… . Các công trình này đều do Tư bản Pháp nắm giữ và ngân hàng Đông Dương được mở để đầu tư cho bọn tài phiệt. Nam..Khai thác mỏ được tập trung chủ yếu ở Bắc kỳ như mỏ than. Chúng bóp nghẹt tự do. khủng bố. trong khi đó hàng hoá dư thừa của Pháp được nhập vào Việt Nam. Để bóc lột được lợi nhuận thuộc địa tối đa. thống sứ Bắc Kỳ. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng.. Vậy hậu quả của chúng gây ra là hết sức nguy hiểm đối với dân tộc Việt Nam. Hàng hoá Pháp thống trị thị trường Việt Nam vì được miễn thuế. Chúng tiếp tục thi hành chính sách chia để trị rất thâm độc. giao thông vận tại…). thậm chí là giữa các dòng họ. Chúng gây chia rẽ và thù hận giữa Bắc. mỏ vàng. công sứ các tỉnh. mỗi kỳ đặt một chế độ cai trị riêng và nhập ba kỳ đó với nước Lào và nước Campuchia để lập ra liên bang Đông Dương thuộc Pháp. tài chính.Về xuất nhập khẩu Thực dân Pháp mua hàng hoá của ta với giá rẻ mạt. xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. 6 . dân chủ. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa. giữa các tôn giáo. biến vua quan Nam triều thành bù nhìn.Sau khi đã cơ bản áp đặt được chế độ cai trị trên đất nước ta.. khai thác mỏ. cảnh sát. thực dân Pháp duy trì phương thức sản xuất phong kiến. xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới. nền kinh tế bị què quặt. số lượng mỏ tăng lên nhanh chóng. Trung.Về giao thông vận tải: các công trình xây dựng mà chủ yếu là đường bộ và đường thuỷ được đầu tư xây dựng phục vụ cho công cuộc khai thác. từ toàn quyền Đông Dương. cướp đất lập đồng điền trồng cao su. dìm các cuộc đấu tranh của dân ta trong biển máu. giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên bán đảo Đông Dương. * Về Chính Trị: chúng tiếp tục thi hành chính sách chuyên chế với bộ máy đàn áp nặng nề. Phân tích: . hàng xa xỉ phẩm… Tất cả các hoạt động đó nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa đem về cho chính quốc. để lại hậu quả nghiêm trọng kéo dài. Mọi quyền hành đều thâu tóm trong tay các viên quan cai trị người Pháp. các dân tộc. tay sai. đến các bộ máy quân đội. chia nước ta làm ba kỳ. các địa phương. đất nước tiêu điều. ngân hàng. thống đốc Nam Kỳ. Tất cả các lợi nhuận đều lọt vào tay các công ty như Đông ấn. . Den nis Frers… chúng đánh thuế cao để không chế hàng hoá của các nước khác muốn xâm nhập vào thị trường Việt Nam. toà án.

Còn số đông vẫn phải gắn vào đồng ruộng và gánh chịu sự bóc lột vô cùng nặng nề ngay trên mảnh đất mà trước đây là sở hữu của chính họ. Sau khi thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa với những chính sách như trên đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình xã hội Việt Nam. xa rời truyền thống dân tộc. giáo dục nhằm làm cho người học lạc hướng. Giai cấp nông dân có truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất là lực lượng to lớn nhất. Giai cấp nông dân khi được tổ chức lại và có sự lãnh đạo của một đội tiên phong cách mạng. song yêu cầu về độc lập dân tộc là bức thiết nhất. Giai cấp địa chủ phong kiến đã tồn tại hơn ngàn năm. đặc biệt sâu sắc nhất với đế quốc và bọn tay sai phản động. Vốn sinh ra và lớn lên trong một quốc gia dân tộc có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm.. Ra đời trong 7 . gây tâm lý tự ti. thuế nặng. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. Một số ít bán sức lao động. Chính sách độc quyền kinh tế. mua rẻ bán đắt. giai cấp địa chủ càng bị phân hóa thành ba bộ phận khá rõ rệt: tiểu. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành chính sách ngu dân để dễ bề thống trị. tô cao. nên một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ không chịu nỗi nhục mất nước. đồi phong bại tục. làm thuê trong các nhà máy. Họ bị đế quốc. Họ vừa có yêu cầu độc lập dân tộc. phong kiến địa chủ và tư sản áp bức. Sau chiến tranh. Các trường không được mở. lại bị chính sách thống trị tàn bạo về chính trị. của đế quốc và phong kiến đã đẩy nông dân vào con đường bần cùng hóa không lối thoát. tư sản Việt Nam mới chỉ là một tầng lớp nhỏ bé. Vì bị mất nước và mất ruộng đất nên nông dân có mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến. Chủ nghĩa tư bản thực dân được đưa vào Việt Nam và trở thành yếu tố bao trùm. tư sản Việt Nam đã hình thành giai cấp rõ rệt. chèn ép về kinh tế. Có một số địa chủ bị phá sản. song vẫn không xóa bỏ mà vẫn bảo tồn và duy trì giai cấp địa chủ để làm cơ sở cho chế độ thuộc địa. Giai cấp nông dân chiếm khoảng 90% dân số. Giai cấp tư sản hình thành trong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. đồn điền hoặc bị bắt đi làm phu tại các thuộc địa khác của đế quốc Pháp. Ruộng đất của nông dân đã bị bọn tư bản thực dân chiếm đoạt. một động lực cách mạng mạnh mẽ. Ví dụ: Hơn 90% người dân bị mù chữ điều đó đã nói lên bản chất của chế độ Thực dân. Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều bị cấm đoán. lại vừa có yêu cầu ruộng đất. Phân tích: . sẽ phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.. hầm mỏ. bóc lột rất nặng nề. vong bản. Sự phân hoá giai cấp diễn ra ngày càng sâu sắc hơn. có mâu thuẫn với đế quốc về quyền lợi dân tộc nên đã tham gia đấu tranh chống thực dân và bọn phản động tay sai.Hệ thống giáo dục không được chú ý.* Về Văn hoá: Chúng thi hành triệt để chính sách văn hóa nô dịch. chế độ cho vay nặng lãi. trung và đại địa chủ. khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Tuy nhiên. do chính sách kinh tế và chính trị phản động của thực dân Pháp.

Giai cấp tiểu tư sản là một lực lượng cách mạng quan trọng trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Họ muốn phát triển chủ nghĩa tư bản của dân tộc Việt Nam. Giai cấp tiểu tư sản bao gồm nhiều bộ phận khác nhau: tiểu thương. thu tô. nên tư sản mại bản là tầng lớp đối lập với dân tộc. nên họ có tinh thần chống đế quốc và phong kiến. phần lớn vừa mới từ 8 . địa vị kinh tế của họ rất bấp bênh. thế lực kinh tế nhỏ bé. nhất là ở đô thị. Giữa những bộ phận đó có sự khác nhau về kinh tế và cách sinh hoạt. Họ có tinh thần yêu nước nồng nàn. nhưng nhìn chung. đồng thời còn có những điểm riêng của mình như: phải chịu ba tầng lớp áp bức bóc lột (đế quốc. dễ tiếp xúc với những tư tưởng tiến bộ và canh tân đất nước. Nhiều tư sản mại bản có đồn điền lớn hoặc có nhiều ruộng đất cho phát canh.000 công nhân mỏ (60% là công nhân mỏ than). Giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn non trẻ. tha thiết bảo vệ những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc. phong kiến và tư sản bản xứ). bao gồm những tư sản loại vừa và nhỏ. thất nghiệp. học sinh. thế lực chính trị yếu đuối. tư sản dân tộc phải chịu số phận mất nước. công nghiệp và cả tiểu thủ công nghiệp. Khi phong trào quần chúng công nông đã thức tỉnh. họ bước vào trận chiến đấu giải phóng dân tộc ngày một đông đảo và đóng một vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh của quần chúng. trình độ học vấn. viên chức.điều kiện bị tư bản Pháp chèn ép. tiểu chủ. cạnh tranh rất gay gắt. kỹ thuật thấp. Xét về mặt quan hệ với đế quốc Pháp. bóc lột và khinh rẻ nên rất hăng hái cách mạng. hợp tác kinh doanh với đế quốc. nên số lượng tư sản Việt Nam không nhiều. giai cấp công nhân đã hình thành. nhưng sống khá tập trung tại các thành phố. các trung tâm công nghiệp và các đồn điền. và 81. Giai cấp công nhân là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp và nằm trong những mạch máu kinh tế quan trọng do chúng nắm giữ. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX. khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp và thành phố phục vụ cho việc xâm lược và bình định của chúng ở nước ta. giai cấp công nhân đã phát triển nhanh chóng về số lượng. Đặc biệt là tầng lớp trí thức là tầng lớp rất nhạy cảm với thời cuộc. trí thức. số lượng chỉ chiếm khoảng 1% số dân. sinh viên và những người làm nghề tự do. luôn luôn bị đe dọa phá sản. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của đế quốc Pháp.200 công nhân đồn điền. có mâu thuẫn về quyền lợi với bọn đế quốc thực dân và phong kiến. Trong quá trình phát triển. Đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. bao thầu những công trình xây dựng của chúng ở nước ta. Tư sản dân tộc là bộ phận đông nhất trong giai cấp tư sản. lại bị đế quốc và phong kiến áp bức. từ 10 vạn (năm 1914) tăng lên hơn 22 vạn (năm 1929). Giai cấp tư sản dân tộc là một lực lượng cách mạng không thể thiếu trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế. trong đó có hơn 53. nhưng do chính sách độc quyền và chèn ép của tư bản Pháp nên không thể phát triển được. thường hoạt động trong các ngành thương nghiệp. thợ thủ công. giai cấp tư sản Việt Nam phân thành hai bộ phận: Tư sản mại bản là những tư sản lớn. Vì có quyền lợi kinh tế và chính trị gắn liền với đế quốc thực dân.

Đấy! Công cuộc khai hoá nhân từ là như thế đấy!"2. bóc lột nặng nề về kinh tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa về kinh tế. Sinh ra và lớn lên ở một đất nước có nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp. Trái lại. Sự xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu. chính sách thống trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam và cả Đông Dương nói chung là một chính sách thống trị chuyên chế về chính trị. chứ không phải đem đến cho nhân dân một sự "khai hoá văn minh" một sự khai hoá và cải tạo thực sự theo kiểu phương Tây. đại diện cho phương thức sản xuất mới. Bản chất của "sứ mạng khai hoá" đó chính là sự khai thác thuộc địa diễn ra dưới lưỡi lê. v. lại mang bản chất quốc tế. tiến bộ. sự phản kháng và đấu tranh vì sự tồn vong của dân tộc càng phát triển mạnh mẽ. thì các nhà khai hoá "điều quân đội. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc. áp bức và bóc lột càng tăng thì mâu thuẫn đó càng sâu sắc. Việt Nam từ một xã hội phong kiến thuần tuý đã biến thành một xã hội thuộc địa. Tóm lại. song khi đã thành thuộc địa thì tất cả các mặt chính trị. nên có mối quan hệ gần gũi nhiều mặt với nông dân. súng cối và tàu chiến đến. Khi được tổ chức lại và hình thành được một đảng tiên phong cách mạng được vũ trang bằng một học thuyết cách mạng triệt để là chủ nghĩa Mác . nhất là truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. phải vùng lên. xã hội và giai cấp ở Việt Nam đều bị đặt trong quỹ đạo chuyển động của xã hội đó. người ta ra lệnh giới nghiêm. đấu tranh về quyền lợi riêng của mỗi giai cấp trong nội bộ dân tộc được giảm thiểu và không quyết liệt như cuộc đấu tranh dân tộc. gay gắt về tính chất.. song mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động. xã hội. kìm hãm và nô dịch về văn hóa.. máy chém. 2. Nước Việt Nam đã có những biến chuyển sâu sắc về chính trị. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời: 9 . sự xung đột. giáo dục.. có ý thức tổ chức kỷ luật cao. sớm tiếp thu được tinh hoa văn hóa tiên tiến trong trào lưu tư tưởng của thời đại cách mạng vô sản để bồi dưỡng bản chất cách mạng của mình. Điều đó. Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội tiên tiến. kinh tế. Và nếu dân bản xứ không chịu nhục được. Sự thống trị. họng súng. đa dạng về nội dung và hình thức. văn hóa. Trong lòng chế độ thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã hình thành những mâu thuẫn đan xen nhau.Lênin thì giai cấp công nhân trở thành người lãnh đạo cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. kinh tế. không thể chối cãi được". Họ là một động lực cách mạng mạnh mẽ và khi liên minh được với giai cấp nông dân và tiểu tư sản sẽ trở thành cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về "nhà khai hoá" như sau: "Khi người ta đã là một nhà khai hoá thì người ta có thể làm những việc dã man mà vẫn cứ là người văn minh nhất"1.nông dân bị bần cùng hóa mà ra. có tinh thần cách mạng triệt để. nên nội bộ thuần nhất.v. không bị phân tán về lực lượng và sức mạnh. súng liên thanh. Mặc dù thực dân còn duy trì một phần tính chất phong kiến. Người ta bắt bớ và bỏ tù hàng loạt. Hồ Chí Minh đã vạch rõ vấn đề này từ năm 1924 rằng: "Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây.

vun trồng nhân tài". bài xích chính sách cai trị của thực dân Pháp. mong muốn nước mạnh. dựa vào Nhật để đánh Pháp.. lập ra nước Trung Hoa dân quốc.. giai cấp phong kiến đã từng lãnh đạo dân tộc đánh thắng bọn phong kiến phương bắc lớn mạnh xâm lược. cường hào v. bạo động tắc tử. Khi các phong trào trên chấm dứt thì cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước ở nước ta bộc lộ sâu sắc. tổ chức lực lượng chống Pháp theo tôn chỉ "mở mang dân trí. Trước kia.. đã đánh bại Nga Hoàng trong cuôc chiến tranh Nga . một đế quốc thuộc loại cường quốc thế giới. dân giàu theo con đường tư bản chủ nghĩa. mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội nhằm cổ động tinh thần yêu nước. chế độ phong kiến khi đang ở giai đoạn hưng thịnh. Những sự kiện trên đây đã ảnh hưởng đến phong trào yêu nước Việt Nam. Ý thức hệ tư sản phương Tây đã thâm nhập vào Việt Nam. Sau khi từng bước ly khai con đường giải phóng dân tộc theo hệ tư tưởng phong kiến. khuyến khích cải cách. đem chính quyền trả lại cho quốc dân để quốc dân được trực 10 . với mục đích cổ động phong trào. Cách mạng 1905 ở Nga nổ ra nhưng không thắng lợi. phản đối việc vũ trang bạo động chống Pháp. Số khác như các cụ: Lương Vǎn Can. con đường Cách mạng tư sản Pháp (1789). nước Nhật từ sau cuộc vãn động Duy Tân đã trở thành nước đế quốc chủ nghĩa. nhiều người yêu nước Việt Nam hướng ra nước ngoài. chế diễu lũ phong kiến. cụ Phan Chu Trinh viết: "Mau mau quay đầu lại mà thoái vị đi.v. thì giai cấp phong kiến bất lực và trở thành phản động. Cụ nói: "Bất bạo động. Đó là lời tuyên bố của cụ Phan Chu Trinh sau khi đi Nhật về (15-8-1906). chấn hưng dân khí. ngoại vọng tất vong". Cụ Phan Chu Trinh tiêu biểu cho xu hướng cải cách dân chủ tư sản (1789). Nhưng khi chế độ phong kiến đã suy tàn và phải đối phó với một kẻ thù mới. Sau này trong thư "thất trảm" gửi vua Khải Định khi y sang Pháp (1922).. Thất bại của phong trào Cần vương là do thiếu đường lối đúng. tìm đến những con đường mới để mưu sự nghiệp giải phóng dân tộc như: con đường Duy Tân của Nhật Bản (1860). Nhưng cuối cùng đều không giành được thắng lợi vì không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Tiêu biểu cho khuynh hướng này là hội Duy Tân do cụ Phan Bội Châu sáng lập. con đường Cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc (1911). nhưng chủ trương của cụ Phan Chu Trinh khác hẳn với cụ Phan Bội Châu. Vào đâu thế kỷ này. thiếu một tổ chức cách mạng có khả nǎng dẫn dắt dân tộc đến thắng lợi. bất vọng ngoại. Một số sĩ phu tiến bộ tiếp thu trào lưu tư tưởng này.Nhật (1905).Lịch sử nước ta từ khi đế quốc Pháp xâm lược đến những nǎm hai mươi của thế kỷ này đã chứng kiến hơn 300 cuộc đấu tranh hết sức anh dũng của dân tộc ta chống đế quốc Pháp xâm lược. Nguyễn Quyền. Là một nhà yêu nước nhiệt thành. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (nǎm 1911) đã đánh đổ triều đình Mãn Thanh. Họ muốn noi theo con đường phát triển của Nhật Bản.. Thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự lãnh đạo của cụ Hoàng Hoa Thám cũng chứng tỏ đó không phải là con đường giành thắng lợi. Thất bại của phong trào này đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ dấu tranh chống ngoại xâm trong khuôn khổ hệ tư tưởng phong kiến.

Tất cả như sự báo hiệu bước chuyển biến mới về chất của phong trào cách mạng Việt Nam. chống đi phu. nên không tạo ra được sự thống nhất trong những người đề xướng phong trào. Bên cạnh những đảng cách mạng theo xu hướng tư tưởng tư sản. đã xuất hiện những tổ chức yêu nước tiếp thu tư tưởng tiến bộ mới. Tháng 4 nǎm 1921. đồng chí Nguyễn ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp ở thành Tua và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp (1920). trường Đông Kinh Nghĩa Thục (1907). Phong trào Đông Du. giai cấp tư sản dân tộc chưa bao giờ giương được ngọn cờ giải phóng dân tộc.hệ tư tưởng của giai cấp công nhân ngày càng có tác động mạnh mẽ vào phong trào yêu nước và phong trào công nhân. Đảng cộng sản Pháp được thành lập (1920). Vì vậy. Song. từ những nǎm 1920 trở đi. "Thuyết trực trị" của Nguyễn Vǎn Vĩnh. sau phong trào Ngũ Tứ. Đồng chí Nguyễn ái Quốc được bầu vào đoàn chủ tịch Hội nông dân Quốc tế (l0-1923).. phong trào cách mạng Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ. Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917) đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử nhân loại. vì đường lối chính trị của các tổ chức này không rõ ràng. Đảng lập hiến của Bùi Quang Chiêu (1919) về cǎn bản là một tập đoàn địa chủ "tư sản hoá". và dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản (1924). nhất là không dựa vào quần chúng lao động. "Thuyết bảo hoàng lập hiến" của Phạm Quỳnh đã bộc lộ chân tướng ôm chân đế quốc Pháp. Quốc tế cộng sản. đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm. Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời (1921). Ở Trung Quốc.v. mà dựa vào uy tín cá nhân. Đồng thời. với những chuyển biến trên thế giới. bộ tham mưu của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới được thành lập. Đông Kinh Nghĩa Thục. đồng chí Nguyễn ái Quốc viết: "Người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục. khi thời cơ đến". nộp thuế ở Trung Kỳ là kết quả của khuynh hướng tư tưởng tư sản. hội Đông á đồng minh (1908).tiếp với chính phủ Pháp mà làm việc đặng mưu lợi ích sau này". Nǎm 1926. Tính chất phong trào dân tộc ở thời kỳ này có chuyển biến khác trước Một số tổ chức yêu nước ra đời như hội Duy Tân (1904). Đặc biệt là chủ nghĩa Mác-Lênin .. trên Tạp chí Cộng sản của Đảng cộng sản Pháp. ở Pháp. Đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt tổ chức những người Việt Nam yêu nước ở Pháp đưa bản "yêu sách 8 điểm" đến Hội nghị các nước đế quốc thắng trận ở thành phố Vécxây (6-1919). Tiếng bom Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Méclanh (6-1924) ở Quảng Châu (Trung Quốc) v. sự kiện lịch sử này không chỉ là thắng lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp. Ở Việt Nam. cách mạng Việt Nam lúc này cũng bắt đâu có những chuyển biến mới. mà còn là thắng lợi của các dân tộc thuộc địa Pháp. họ đưa ra thuyết "Pháp Việt đề huề" thì mặt nạ làm tay sai cho đế quốc Pháp lộ rõ.v. Việt Nam quang phục Hội (1912-1924) v. khi những người thủ lĩnh bị đế quốc Pháp bắt thì phong trào cũng tan rã theo. Đúng như nhận xét của đồng chí Nguyễn ái Quốc. 11 .

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19/5/1890. Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân sinh. giáo dục lòng yêu nước và tập hợp số quần chúng thanh niên trí thức. trong giai đoạn này. bốn biển. khi đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành sau này là Hồ Chí Minh. Nguyễn Tất Thành sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp. nhưng động lực của nó là những người tiểu tư sản chứ không phải do Đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo. Những người trong các tổ chức này cũng không thấy hết bản chất của chủ nghĩa tư bản. Việt Nam quốc dân Đảng (1925-1930) v. Thanh niên cao vọng Đảng của Nguyễn An Ninh (1926-1929). nên không thấy được giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động. Nhưng. Tân Việt cách mạng Đảng nhận rõ mục đích giải phóng dân tộc. 12 . chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người bôn ba khắp năm châu. nhưng chưa thấy vị trí lịch sử của giai cấp công nhân. tiểu tư sản. Đảng thanh niên của Trần Huy Liệu (1926). Vì vậy. họ chưa vạch ra được một đường lối cách mạng phù hợp với yêu cầu của dân tộc.tức Tâm tâm xã (1923-1925). Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội (1925-1929). cần được giải quyết. huyện Nam Đàn. trước hết là nông dân trong cách mạng. chủ nghĩa đế quốc. dân chủ. Tâm tâm xã nêu cao quyết tâm "khôi phục quyền làm người của người Việt Nam". Ngày 5/6/1911. nhưng lại sao chép rập khuôn chủ nghĩa Tam dân của Tôn Dật Tiên (Trung Quốc). Tân Việt cách mạng Đảng (1926-1930). nhưng "chưa bàn đến chính thể".v. Đồng thời. đảng yêu nước của thanh niên trí thức kế tiếp nhau ra đời: Tân Việt thanh niên đoàn . quê ở làng Kim Liên. những người yêu nước trong các tổ chức này chưa thể xác định được một đường lối cách mạng đúng đắn. Những tổ chức yêu nước cách mạng nói trên đã có tác dụng nhất định trong việc truyền bá tư tưởng mới. Tỉnh Nghệ An. cách mạng Việt Nam đang lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước. giải phóng dân tộc. chống phong kiến. dân chủ theo kiểu cách mạng tư sản. không nhận thức được vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống địa chủ phong kiến tay sai không tách rời nhau. người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài.Phong trào đấu tranh trong những nǎm 1923-1927. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam đặt ra. giải phóng xã hội. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương chống đế quốc. chưa thấy độc lập dân tộc phải gắn liền với chế độ mới để đi đến xoá bỏ mọi sự bất công và áp bức bóc lột. các hội và đảng yêu nước nói trên có tinh thần chống đế quốc. Biểu hiện của phong trào này là nhiều hội. hội Phục Việt (1925).. Bởi những hạn chế đó. vai trò của quần chúng nhân dân. đòi tự do. bắt đầu đi tìm con đường cứu nước. Lúc nhỏ có tên Nguyễn Sinh Cung. 3. nhưng chưa nhận thức được xu thế phát triển khách quan của thời đại sau Cách mạng tháng Mười Nga. Nhìn chung. nhà tan. Lớn lên giữa lúc nước mất. đau xót trước cảnh lầm than của đồng bào..

Nguyễn Tất Thành từ Mỹ sang Anh và cuối năm 1917 trở lại Pháp. Hai là. Nguyễn Ái Quốc đã trải qua những bước ngoặc lớn. Nhận ra hạn chế của các nhà cách mạng đương thời. Nguyễn Tất Thành tới nước Mỹ. Giữa tháng 12/1912. Một cuộc khảo sát có một không hai ở Mỹ. Người dành một phần thời gian để lao động kiếm sống. người chỉ đề cập những yêu sách “tối thiểu” và “cần thiết”. Tìm ra chỗ hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động. Nguyễn Tất Thành nghĩ: Đối với bọn thực dân. Người vẫn đánh giá những cuộc cách mạng tư sản là “những cuộc cách mạng không đến nơi”. Ngày 6/7/1911. Nguyễn Tất Thành không để ý đến ánh hào quang quanh đầu tượng mà xúc động trước cảnh những nô lệ da đen dưới chân tượng. Nguyễn Ái Quốc đến cản Mác xây. tác giả chương trình 14 điểm với chiêu bài dân tộc tự quyết 13 . nhưng không đồng ý đi theo con đường của một người nào. người áp bức và người bị áp bức. Phan Chu Trinh. tính mạng của người thuộc địa. Trong khi nhiều người còn ngưỡng mộ cách mạng tư sản. Làm thuê trên chiếc tàu đi vòng quanh châu Phi. xem xét cách mạng tư sản Mỹ (1776) và cách mạng tư bản Pháp (1789) đã giúp Nguyễn Ái Quốc học hỏi được nhiều điều. nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình (Pháp. Nguyễn Ái Quốc càng hiểu thêm bản chất của chủ nghĩa tư bản. Anh và Pháp đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận ra là ở đâu cũng có hai loại người: người giàu và người nghèo. Trên lộ trình tìm đường cứu nước. Qua đó. Càng ngày người càng hiểu sâu sắc bản chất của chủ nghĩa đế quốc. còn phần lớn thời gian dành cho học tập. Nguyễn Ái Quốc rất khâm phục tinh thần yêu nước của cụ Phan Bội Châu. Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị bản yêu sách 8 điểm. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) giết hại biết bao sinh mạng. phá huỷ vô vàn của cải. Cuối năm 1913. đi tìm con đường cứu nước khác. Tổng thống Mỹ Uynxơn. quan sát.vừa lao động. Nguyễn Tất Thành nói với người bạn “Tại sao người Pháp không “khai hoá” đồng bào của họ trước khi đi “khai hoá” chúng ta?. Chiến tranh kết thúc. tận mắt trông thấy những cảnh khổ cực. nghiên cứu Cách mạng tư sản Mỹ năm 1776. vừa học tập. Một là. Hoàng Hoa Thám. Người đã vượt qua sự hạn chế tầm nhìn của họ. Mỹ) và tham gia hoạt động trong Đảng xã hội Pháp. Quá trình nghiên cứu. chết chóc của người da đen dưới roi vọt của bọn thực dân. Khi thăm pho tượng thần Tự do. thấy nhiều người phụ nữ nghèo khổ. da vàng hay da đen cũng không đáng một su. Trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước. Tuy vậy. các nước thắng trận họp Hội nghị hoà bình ở Vécxây (Pháp) để chia phần.

Tháng 3/1919. trông cậy vào lực lượng của bản thân mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đặt ra sự lựa chọn mới đối với những người cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc cho một số ít người hay cho đại đa số người? Độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa tư bản hay độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội?. Quốc tế cộng sản (Quốc tế thứ ba) ra đời. Người xác định những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc. cuộc đấu tranh giữa hai con đường diễn ra quyết liệt trong nhiều Đảng công nhân và ngay trong Đảng xã hội Pháp: Tiếp tục theo quốc tế hai tức là tiếp tục con đường cải lương hay đi theo Quốc tế ba. Đối với Nguyễn Ái Quốc. thời đại thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản. Ba là. gắn cách mạng dân tộc từng nước với phong trào vô sản thế giới. Người đã tham gia nhiều cuộc vận động ủng hộ nhân dân Nga bảo vệ thành quả cách mạng.cũng có mặt ở Hội nghị. Năm 1920. cứu nước đúng đắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.. Nhưng những yêu sách dù khiêm tốn của Người không được Hội nghị đáp ứng.”. Nguyễn Ái Quốc tìm hiểu và hoạt động trong phong trào công nhân. mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người.. Khi được biết thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga. Luận cương đã giải đáp đúng những vấn đề mà nguyễn Ái Quốc đang trăn trở tìm hiểu. Đi theo con đường Cach mạng Tháng Mười Nga. tìm ra con đường đúng đắn giải phóng dân tộc Việt Nam. đi theo Quốc tế cộng sản. Những lời tuyên bố tự do của nhà chính trị tư sản trong lúc chiến tranh thực ra chỉ là những lời đường mật để lừa bịp các dân tộc. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp.. Từ đây. Tháng 7/1920. có ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng thế giới. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. kính phục Lê nin. từ một chiến sĩ giải phóng dân tộc trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Đó là con đường cách mạng vô sản. Sự kiện đó cũng đánh dấu bước ngoặc mở đường thắng lợi cho sự nghiệp gải phóng dân tộc Việt Nam. đây là bước ngoặc chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam. nguyến Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin. hoạt động với nhiều nhà chính trị nổi tiếng ở Pháp. Người có dịp tiếp xúc. Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp. Muốn được giải phóng. 14 . nguyễn Ái Quốc ngưỡng mộ cuộc cách mạng đó.. liên lạc và cùng hoạt động với nhiều nhà cách mạng ở nhiều thuộc địa Pháp. Sự kiện này đã giúp Nguyễn Ái Quốc hiểu rõ “chủ nghĩa Uynxơn chỉ là một trò bịp bợm lớn. thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. con đường cách mạng. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình. một Đảng tiến bộ hồi bấy giờ. Đầu năm 1919. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi là sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX. Người đã tìm ra con đường cứu dân.

Nguyễn Ái Quốc. bao gồm những người giác ngộ và tiên tiến hơn cả. Mùa thu 1929. Hội ngị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng. tiếp tục chuẩn bị về mặt chính trị. Bản Tuyên ngôn nêu rõ ĐDCSĐ là đại biểu cho giai cấp vô sản. người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên. Đời sống công nhân và sau này là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925). Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Vì vậy. bồi dưỡng cán bộ cốt cán. trong đố giai cấp công nhân ngày càng trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản. Như vậy. Sự tồn tại của ba tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. nhằm tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào trong nước. nghiên cứu và truyền bá chủ nghía Mác – Lê nin vào Việt Nam qua các báo Người cùng khổ. ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. đã có các tổ chức cộng sản lần lượt thành lập. Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Điều lệ và phát hành báo búa liềm làm cơ quan tuyên truyền của Đảng. sáng lập và viết bài cho báo Thanh niên. Đông dương Cộng sản liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Người tổ chức đào tạo. xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh (1927). Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. sôi nổi khắp cả nước. dân cày nghèo và tất cả những người làm lụng bị bóc lột và đè nén”. yêu cầu bức thiết của cách mạng là cần có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Đông dương cộng sản Đảng được thành lập tại số nhà 312 Phố Khâm Thiên (Hà Nội) ở Bắc Kỳ với sự tham dự của 20 đại biểu ưu tú của Kỳ bộ thanh niên. Ngày 17/6/1929. Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. người duy nhất có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử: thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Đảng bênh vực quyền lợi cho “toàn thể vô sản giai cấp.Trở thành chiến sĩ cộng sản. Chủ nghĩa Mác – Lê nin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như “Người đi đường đang khát mà có nước uống. ĐDCSĐ cho công bố Tuyên ngôn. đang đói mà có cơm ăn”. làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. lấy tên là 15 . Nhân đạo. Tại đây. tích cực hoạt động trong phong trào cách mạng thuộc địa. Sau một thời gian ngắn tham gia học tập ở Liên Xô và hoạt động trong Quốc tế Cộng sản. Sau khi ra đời. chỉ trong một thời gian ngắn. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930. An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ.. tháng 12/1942. nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 1/1/1930.. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất. tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.

Sự ra đời của ĐCSVN gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. giải phóng giai cấp. Ngay khi vừa mới ra đời. qua ba cao trào Cách mạng lớn (1930 – 1931. Qua 15 năm lãnh đạo cách mạng. ĐCSVN được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. đủ sức lãnh đạo cách mạng. người sáng lập. Đảng ta lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công. là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghía Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình. bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. trải qua các cuộc đấu tranh giai khổ hy sinh. Chính cương vắn tắt. tư tưởng và tổ chức của tập thể chiến sĩ cách mạng. * Tôi vừ trình bày xong phần I: ĐCSVN Ra đời. Nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến tay sai thối nát tồn tại tồn tại trong gần một thế kỷ. giải phóng xã hội. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập tự do. tiến lên chủ nghĩa xã hội. sách lược vắn tắt. Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp yêu nước. 1939 1945) với khí thế cách mạng vĩ đại của quần chúng. với đường lối cách mạng đúng đắn. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh. Đảng lãnh đạo và tổ chức các cuộc đấu tranh cách mạng. đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân VN đã trưởng thành. xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày 2/9/1945.ĐCSVN. Giờ chúng ta chuyển sang phần II. lập nên nhà nước của dân. NHỮNG THÀNH TỰU VẺ VANG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG: 1. nắm chắc thời cơ sịch sử. đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đó là một mốc lớn. Sách lược vắn tắt do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo được hội nghị thành lập ĐCSVN thông qua đã xác định: cách mạng VN phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. 16 . do dân và vì dân. Điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH. giải phóng con người. bước ngoặc quyết định của cách mạng Việt Nam. Điều lệ vắn tắt của Đảng. thông qua Chánh cương vắn tắt. 1936 – 1939. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. II. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng. là kết quả của qúa trình lựa chọn. dân chủ nhân dân. khởi nghĩa giành chính quyền – Cách mạng Tháng Tám (1945).

chúng ta đã thực hiện sách lược mềm dẻo. trường kỳ. Trong khi đó. a. đi vào lịch sử thế giới như 17 . nhân dân cả nước đã quyết tâm “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. Đảng ta đã động viên được sức mạnh đoàn kết toàn dân. lực lượng mọi mặt của nhà nước ta còn rất non yếu: vận mệnh của đất nước như “Ngàn cân treo sợi tóc”. vừa kháng chiến. phân hóa chúng. nhưng càng nhân nhượng. giữ vững chính quyền. chuẩn bị kháng chiến. Đêm ngày 19/12/1946. Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (19451954). triệu người như một. đưa cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo. trên 95% dân Việt Nam mù chữ. dành thời gian củng cố lực lượng. Lịch sử đã đặt dân tộc ta trước một thử thách gay go mới. vừa mềm dẻo về sách lược. xã hội. một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công. mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nữa thuộc địa. cầm Hồ”. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sâm lược. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở miền Nam. toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào. Ngay khi vừa mới ra đời. Bất chấp mong muốn độc lập và hòa bình của Chính phủ và nhân dân ta.Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này. an ninh. kinh tế. vừa kiến quốc. Với đường lối chính trị sáng suốt. ở Miền bắc hơn 20 vạn quân Tưởng đã vào với mưu đồ “diệt cộng. vừa cứng rắn về nguyên tắc. quốc phòng. đã nắm chính quyền toàn quốc”. phải đứng lên bảo vệ độc lập của dân tộc.toàn diện trên tất cả các mặt chính trị. Đối với các thế lực thù địch. giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược bằng chiến thắng tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Tháng 8/1945). một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. thực dân Pháp càng lấn tới. Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 – 1946). chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Chúng ta đã nhân nhượng.Ấn lăm le xâm lược nước ta. vượt qua muôn vàn khó khăn. nguy hiểm. nhất đinh không chịu làm nô lệ”… Với đường lối kháng chiến toàn dân. lợi dụng mâu thuẫn. nước VNDCCH đã phải đối mặt vơi ba thứ giặc: giặc đói. 2. đã kịp thời đề ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn. củng cố. b. dựa vào sức mình là chính. giặc dốt và giặc ngoại xâm. hơn 15 vạn quân Pháp với sự giúp đỡ của liên quân Anh . đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử được ghi vào lịch sử ta như một Bạch Đằng. Nạn đói hoành hành đầu năm 1945 đã làm chết hơn hai triệu người ở miền bắc. thực dân Pháp không từ bỏ dã tâm cướp nước ta lần nữa.

nhân dân cả nước ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ. thực hiện thống nhất nuớc nhà. nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 và thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. “đánh cho Mỹ cút. trong đó cách mạng XHCN ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển cách mạng Việt Nam. chỉ có đường lối cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác – Lê nin mới có thể tạo điều kiện cho nhân dân ta đánh bại quân thù và giành tự do. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam. đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. hải quân ở miền Bắc. giải phóng miền Nam. gian khổ hy sinh. đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình. đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.một chiến công chói lọi. Thắng lợi đó làm sáng tỏ một chân lý: “Trong điều kiện thế giới ngày nay. nhưng một khi đã đoàn kết đứng lên kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính Đảng mác –Lê nin để dành độc lập và dân chủ. dân chủ. nhân dân ở miền Nam. dân chủ và XHCN trên thế giới”. được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. nhân dân ở miền Nam giữ vị trí quan trọng có tác dụng trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. thống nhất đất nước. giải phóng miền Nam. Đánh giá thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “lần đầu tiên trong lịch sử. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 18 . thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Cách mạng dân tộc. một dân tộc dù là nhỏ yếu. báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân. Hai là. 3. cứu nước. một nước thộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đảng lãnh đạo tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược – Đánh thắng Đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975). tiến hành cách mạng dân tộc. Tuy mỗi miền thực hiện một chiến lược khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. độc lập”. tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc. Trải qua 21 năm chiến đấu kiên cường. nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ. đế quốc Mỹ đã huy động và sử dụng một lực lượng quân sự và phương tiện chiến tranh khổng lồ hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng nước ta. xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững mạnh của cách mạng cả nước. đánh cho Nguỵ nhào”. tự do”. cứu nước với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập. Trong cuộc đọ sức quyết liệt này. dân chủ. đã lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân. cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm là đất nước tạm chia làm hai miền với hai chế độ chính trị – xã hội đối lập nhau. Thắng lợi đó cũng chứng tỏ rằng chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn của giai cấp công nhân mà Đảng ta là đại biểu. chống đế quốc Mỹ và tay sai. Đảng xác định con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam là tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Một là.

nói rõ sự thật. do nhiều nguyên nhân. năng xuất lao động thấp. mở ra bước ngoặc trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta. 4. duy ý chí trong lãnh đạo kinh tế. mở ra thời kỳ độc lập. nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. hậu quả chiến tranh để lại nặng nề. cách mạng Việt Nam có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn. đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội. CNXH thế giới gặp phải những khó khăn. tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình.Nhìn lại tính chất và quy mô của cuộc chiến tranh. Tuy nhiên. đánh giá đúng sự thật. đặc biệt là khuyết điểm chủ quan. Các điều kiện đó đã tác động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. thu được những thành tựu quan trọng. đề ra đường lối đổi mới toàn diện. tỷ lệ lạm phát cao quá mức. khuyết điểm. Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1975 đến nay). Nghị quyết đại hội IV của Đảng viết: “Năm tháng sẽ trôi qua. chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động luôn tìm mọi cách phá hoại. cách mạng Việt Nam đã vượt qua những khó khăn trở ngại. 19 . dân chủ trong cả nước. văn hoá – xã hội nhân dân ta đã có những cố gắng to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế. Thắng lợi oanh liệt Mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc vẽ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. bước đầu bình ổn sản xuất và đời sống nhân dân. một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. nền kinh tế có mặt mất cân đối nghiêm trọng. trong 10 năm (1975 – 1985). những ý đồ mà chúng đã thực thi. chúng ta càng thấy rõ tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước. thoái trào. những thành tựu về kinh tế xã hội đạt được còn thấp so với yêu cầu kế hoạch và công sức bỏ ra. cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất. bảo vệ Tổ quốc. đánh thắng các cuộc chiến tranh biên giới. phân tích rõ những sai lầm. Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH. Trên các lĩnh vực kinh tế. khẳng định những mặt làm được. nhớ lại những tình huống cực kỳ phức tạp mà cách mạng Việt nam đã vượt qua. bảo vệ thành quả của CNXH ở miền Bắc. chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. thấy hết lực lượng mà kẻ địch đã sử dụng. và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Trong khi đó. đặc biệt từ khi chế độ XHCN ở Đông Âu và liên Xô sụp đổ. mà khói khăn lớn nhất là nền kinh tế nước ta chủ yếu là sản xuất nhỏ. hàn gắn vết thương chiến tranh. Chúng ta đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất đất nước về mọi mặt. ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta. lâm vào khủng hoảng. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trải qua nhiều diễn biến phức tap. hoàn thành cách mạng dân tộc. thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

Hai là. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của tời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành. Tổng kết 15 năm đổi mới. GD và đào tạo. toàn quân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng đó là: Một là. thách thức. bảo đảm an ninh. phương hướng cơ bản để xây dựng xã hội đó. văn minh. kim chỉ nam cho hành đồng của Đảng. khẳng định phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. toàn dân. đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển tương đối toàn diện. Đến Đại hội VIII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục sự nghiệp đổi mới. đẩy mạnh CNH. nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế. trong 5 năm 1996 – 2000 toàn Đảng. Nghị quyết Đại hội X của Đảng khẳng định: toàn Đảng. cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá. theo định hướng XHCN. hiện đại hoá đất nước. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội. đồng thời giúp chúng ta nhận thức càng rõ hơn về con đường đi lên CNXH ở nước ta. khoa học và công nghệ có bước phát triển 20 . có ý nghĩa rất quan trọng.XH từ năm 1996 đến năm 2000 là: Tăng trưởng kinh tế nhanh. đạt mức kế hoạch đề ra. nước mạnh. Đại hội đã khẳng định: Thực tiễn phong phú và những thành tựu thu được qua 15 năm đổi mới đã chứng minh tính đúng đắn của Đảng. xã hội công bằng.xã hội. Đại hội đưa ra quan niệm tổng quát nhất về xã hội XHCN ở Việt Nam. nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX trong 5 năm (2001 – 2005). Bình quân 5 năm 2001 – 2005 đạt 7. cải thiện đời sống của nhân dân. đất nước ta đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991 – 1995 đã được hoàn thành về cơ bản. tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng. chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 và nhiệm vụ kinh tế – xã hội 5 năm 1991 – 1995. vững bước đi lên CNXH” và đề ra nhiệm vụ KT . Đại hội VIII của Đảng (22/6 đến 1/7/1996) đã nhận định: “công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn. nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm. HĐH vì mục tiêu dân giàu. tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào thế kỷ XXI. khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin. quốc phòng. toàn quân ta đã vượt qua những khó khăn. Đại hội XI của Đảng (4/2001) đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII và khẳng định. đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GDP hăm sau cao hơn năm trước. toàn dân. việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt.Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Văn hoá và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.51%.

kỷ cương. toàn dân. việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp. Hai là. Những khuyết điểm. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN. một bộ phận cán bộ. Công tác xây dựng đảng đạt một số kết quả tích cực. công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt kết quả tốt. giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả. kỷ luật ở nhiều nơikhông nghiêm. III.. tư duy của Đảng trên một số lĩnh vực chậm đổi mới. chủ nghĩa cá nhân và tệ nạn quan liêu. đây là những vấn đề cần được khắc phục. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Ba là. chậm được khắc phục. Bốn là.. yếu kém về phẩm chất và năng lực. hoạt dộng của Quôc hội còn lúng túng. tình trạng nhũng nhiễu. chính trị – xã hội ổn địn. yếu kém trên có nhiều nguyên nhân. tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Bốn là. công tác xây dựng. Đảng không ngừng được tôi luyện. công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.. đồng thời giúp chúng ta nhận thức rõ hơn vè con đường đi lên CNXH ở nước ta. chất lượng. hành pháp và tư pháp. toàn quân. tham nhũng. công chức diễn ra nghiêm trọng. quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới. thiếu trách nhiệm ở một bộ phận công chức. công tác xoá đói giảm nghèo. 21 . Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy. dân chủ trong xã hội còn bị vi phạm.khá. bộ máy quản lý các cấp. trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu. trên nền tảng Chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. các lĩnh vực quốc phòng. Ba là. Bên cạnh đó Đại hội cũng chỉ ra những khuyết điểm và yếu kém: Một là. sự chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa tốt. lối sống. thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng ta. sáng suốt và tính đúng đắn của Đảng. Nhìn lại 20 năm đổi mới Đại hội X khặng định: với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng. tội phạm và một số tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng.an ninh được tăng cường. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân chậm đổi mới. chính sách về VH – XH chậm đổi mới. NHỮNG TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng. kể cả cán bộ chủ chốt. cơ chế. nhất là ở cơ sở còn yếu kém. tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng. Năm là. Đó là. an ninh đối ngoại còn một số hạn chế. lãng phí trong một bộ phậncán bộ. cửa quyền. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng sức chiến đấu yếu. Thành tựu 20 năm đổi mới đất nước đã chứng minh sự tài tình. Đạihội X của Đảng đã phân tích và cho rằng nghuyên nhân chủ quan là chính.. đó là: + Bản lĩnh chính trị vững vàng. tham nhũng. Năm là. đạo đức. sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. lãng phí vẫn nghiêm trọng. đảng viên. quốc phòng . tệ quan liêu. chưa đạt yêu vầu: Tình trạng suy thới về tư tưởng chính trị. chỉnh đốn Đảng. hiệu quả.

nguồn gốc sức mạnh của Đảng còn ở chỗ Đảng ta đã không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt. CÂU HỎI 22 . sáng tạo. đáp ứng nhu cầu phát triển của thữ tiễn. Đó là kết quả của quá trình vun trồng. giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên lập trường của giai cấp công nhân. gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. xây đắp bền bỉ. Cơ sở. là sự hi sinh phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh. tự chủ. Cơ sở. lợi ích dân tộc. Đảng ta. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. trình độ trí tuệ ngày càng được nâng cao của Đảng ta. là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. + Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.Lê nin mà còn biết vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. dù hiểm ngjèo tưởng không thể vượt qua.+ Tinh thần độc lập. của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân Quốc tế. nhất là trong những bước ngoặc lịch sử phải đương đầu với với mọi thử thách. ngang tầm thời đại mới.Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh. + Giữ gìn đoàn kết nội bộ. Những truyền thống đó có ý nghĩa dân tộc và quốc tế sâu sắc. + Kiên định Chủ nghĩa Mác Lê Nin. vững mạnh. kế thừa và phát huy những truyền thống của Đảng làm cho Đảng ngày càng trong sạch. đúng đắn. đưa con thuyền cách mạng đứng lên. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. đoàn kết quốc tế… Những truyền thống quý báu của Đảng là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. nguồn gốc sức mạnh và truyền thống của Đảng là ở chỗ: Đảng đứng vững trên nền tảng tư tưởng tiên tiến của thời đại. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Khái quát lịch sử Đảng có thể khẳng định rằng: ngay từ khi vừag mới ra đời. gắn bó mật thiết với nhân dân. Vì vậy. đó là chủ nghĩa Mác . Đảng ta không chỉ nắm bắt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác . đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại. Học tập. nghiên cứu lịch sử và truyền thống của Đảng để tự hào về Đảng và góp phần giữ vững. thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. + Trung thành với lợi ích giai cấp.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->