P. 1
Cau 1-TT HCM ve CNXH

Cau 1-TT HCM ve CNXH

|Views: 182|Likes:
Được xuất bản bởiquan122003

More info:

Published by: quan122003 on Feb 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2011

pdf

text

original

1.

Trong bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 10, NXB CTQG, Hà Nội, tr 17). Đồng chí hãy phân tích luận điểm trên và nêu ý nghĩa của nó đối với việc xác định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Bài làm: Chủ Tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, nhà Tư tưởng-lý luận kiệt kiết suất của dân tộc Việt Nam, Tư tưởng của người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân của con đường đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng của Người, con đường cách mạnh Việt Nam là con đường kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trong bài “ Ba mươi năm hoạt động của Đảng”…….. “ Nói một cách tóm tắt…… một đời hạnh phúc”. Luận điểm trên đã cho chúng ta thấy quan niệm sâu sắc của Người về CNXH , về bản chất, về mục tiêu của CNXH. Lĩnh hội quan điểm, tư tưởng của CN Mác-LN về CNXH, cùng với thực tiễn chỉ đạo công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc nước ta, ở những thời điểm khác nhau, Người đã nêu lên quan niệm của mình về những đặc trưng bản chất, mục tiêu của CNXH. Về bản chất, HCM diễn giải; - “ Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh”, “Làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Tóm lại, “xã hội ngày càng tiến lên, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”. “Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi người, các dân tộc, ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”. Người nhấn mạnh, mục tiêu của CNXH là giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậu, từng bước có cuộc sống tinh thần ngày càng cao. Như vậy trong quan điểm của Người, CNXH không đồng nhất với cái nghèo, mà từng bước cùng nhau tiến đến một cuộc sống khá giả, giàu có. - Muốn có CNXH, theo Người, “ nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Muốn có CNXH thì không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất.

có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú. trong thời kỳ quá độ. ai làm nhiều thì hưởng nhiều. nhằm xóa bỏ tận gốc chế độ người bóc lột người. từ người quét nhà. . đạo đức. Trong bộ máy cách mạng. văn hóa. đồng thời có bổ sung them một số khía cạnh khác phản ảnh đặc điểm cụ thể của xã hội Việt Nam trong thời kỳ quá độ. nhưng trước hết nhấn mạnh tính ưu việt của CNXH so với chủ nghĩa tư bản về quyền con người. nghĩa là ai ai cũng phải lao động. Người rất chú trọng về kinh tế.CNXH là chế độ do nhân dân làm chủ. đạo đức. bóc lột. tình trạng nghèo khổ và thất học của hàng trục triệu người. là an hem. “Nước ta là nước dân chủ. tuy nhiên Người cũng chỉ rõ.CNXH là một xã hội dân giàu nước mạnh. đặc biệt là quan hệ . quan niệm của HCM về CNXH là một quan niệm hoàn chỉnh. nạn áp bức xã hội. xét về lâu dài. nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân. những TLSX chính phải nằm trong tay nhân dân lao động. chúng ta có thể khái quát lên đặc trưng bản chất của CNXH theo tư tưởng HCM về các mặt chính trị. xã hội và con người là: . kinh tế. các dân tộc đều bình đẳng. sở hữu của người lao động riêng lẻ. nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đầy tớ cho nhân dân”. làm ít hưởng ít. và có quyền lao động.. bên cạnh sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân) còn tồn tại các hình thức sở hữu khác như Sở hữu của HTX (tập thể). từ những lời phát biểu ngắn gọn. Như vậy. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các TLSX chủ yếu. là đồng chí. trước hết là nhân dân lao động. nhà nước phải ra sức phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động được tính tích cực và sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hóa. làm ít thì hưởng ít. mộc mạc của Người.Về đặc trưng chính trị: “ Chế độ XHCN và CSCN là chế độ do nhân dân lao động làm chủ”. Như vậy. một xã hội bình đẳng. miền núi được giúp đỡ để tiến kịp miền xuôi. hệ thống. con người được giải phóng khỏi áp bức. không làm thì không hưởng. quyền làm chủ của nhân dân. trong đó người với người là bạn bè. dựa trên những đặc trung của CN M-LN. địa vị cao nhất là dân.CNXH là “một xã hội không có chế độ người bóc lột người. . .Chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng và hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều. vì dân là chủ. được tạo điều kiện phát triển hết khả năng sẵn có của mình. giản dị.CNXH theo HCM. một ít TLSX thuộc sở hữu của nhà tư bản. không làm thì không hưởng. . có nền kinh tế phát triển cao. . về van hóa.

Vì vậy. Bao nhiêu quyền hạn đều là của dân. mặt khác. quyền hành và lược lượng đều ở nơi dân”. vì dân. Tóm lại. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. nhà nước ta là NN của dân.giữa người với người-một bổ sung đặc sắc của HCM vào hệ thống đặc trưng bản chất của CNXH xuất phát từ truyền thoogs tư tưởng-văn hóa Việt nam. Ngay sau khi vừa giành được chính quyền về tay nhân dân. Về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội: . đạo đức và văn minh. người không ngừng đẩy ạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ. có NSLĐ cao để không ngừng cài thiện và nâng cao đời sống vật chất. dân chủ. . CNXH theo HCM là xã hội giàu có. đảng viên. làm nghề gì.vô tư để xứng đáng là công bộc của dân. trong sáu nhiệm vụ cấp bách của Chính Phủ lâm thời. xây dựng là trách nhiệm của dân…. chúng ta không có con đường nào khác là phải tiến lên chủ nghĩa xã hội.Về chế độ xã hội : Nhà nước ta phải thực sự là nhà nước của dân. Công việc đổi mới. do dân. phản ánh được khát vọng tha thiết của loài người. Dân chủ phải đi đôi với pháp luật. để giữ vững được độc lập. sự trong sạch về đạo đức của người cầm quyền. Theo đó cũng có thể nói. do dân. Vì vậy. Chính quyền từ xã đến Chính phủ TW do dân cử ra… Nói tóm lại. cần kiệm liêm chính…. Trong TTg HCM.Về kinh tế: Nên kinh tế mà chúng ta Xd. yêu cầu phải thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm. ấm no. tự chủ. hạnh phúc. CT HCM đòi hỏi Đảng và NN ta phải không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt: văn hóa. một NN pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ là NN được cai trị bằng PL và phải làm cho PL có hiệu lực trong thực tế. để đảm bảo cho nhân dân một cuộc sống tự do. nghiệp vụ. theo HCM là “Một nền KT XHCN với CN và nông nghiệp hiện đại. được thể chế hóa bằng pháp luật. Để củng cố và tăng cường hiệu lực của NN XHCN. Nhà nước ta muốn có hiệu lực mạnh mẽ phải là nhà nước pháp quyền. được pháp luật bảo vệ. nêu cao sự gương mẫu. bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào. HCM đề ra nhiệm vụ: Phải sớm có một bản hiến pháp dân chủ. vì dân. một mắt Người hết sức đề cao tính nghiêm minh của PL. nhất là phải có đạo dức cách mạnh trong sáng. tinh thần cho nhân . HCM viêt. “Nước ta là nước dân chủ. một xã hội tự do và nhân đạo. PL. và đề nghị sớm tổ chức tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để sớm có một nhà nước hợp hiến do dân bầu ra. KHKT tiên tiến”. vững mạnh được lòng dân. để xây dựng chế độ trong sạch.

Đối với các nước lạc hậu. Cải tạo xã hội chủ nghĩa bao gồm cải tạo nền nông nghiệp nhỏ. Đây là lĩnh vực được HCM đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh. nó đòi hỏi sự tự giác và sáng tạo cao độ. coi đó là cái “thìa khóa” để phát triển kinh tế quốc dân. văn hóa phải khẳng định và nêu cao lý tưởng độc lập. hướng con người tới chân. Vô tư. CNXH pải có nền Kt phát triển. trước hết cần có những con người XHCN”. xét về bản chất. thiện. Không có nền CN hiện đại thì không thể có CNXH.Về con người: HCM đặt con người vào vị trí chủ thể. văn hóa văn nghệ. Văn hóa phải góp phần nâng cao tri thức. tinh thần làm chủ tập thể XHCN vf TTg mình vì mọi người. mọi người vì mình. Tuy nhiên con đường và bước đi của CNHHDH phải xuất phát từ tình hình. tự chủ. mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài. đặc điểm của mỗi nước. mở rộng hiểu biết. . Con người XHCN là con người có đạo đức cần kiệm …. Đó là cơ sở để xóa bỏ vĩnh viễn mọi ách áp bức bóc lột do chế độ sở hữu sinh ra. của KH và Công nghệ.Về văn hóa: Chủ nghĩa xã hội phải gắn với phát triển văn hóa. Muốn kinh tế phát triển. do ậy. gian khổ. mỹ. văn hóa phải có tính dân tộc. HCM đã chỉ ra những vấn đề có tính quy luật trong cải tạo và xây dựng kinh tế ở nước ta. Nền KT XHCN. . chưa trải qua giai đoạn phát triển TBCN thì CNH-HDH là một quy luật tất yếu và phổ biến. văn hóa đạo đức-lối sống. sửa đổi thói hư tật xấu. là nguiwf có ý thức làm chủ NN. NSLĐ cao. gắn liền với phát triển của sức sản xuất. tính khoa học và tính đại chúng. nó phải được tạo lập trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng về những TLSX chủ yếu. do chính con người Xd nên và vì con người. một lòng một dạ phục vụ nhân dân. * ý nghĩa xác định mục tiêu XDCNXH hiên nay ở VN: . Văn hóa phải góp phần bòi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. Van hóa phải góp phần nâng cao đời sống vui tươi. phục vụ cách mạng. Người chỉ ra rằng. khơi dậy tinh thần yêu nước quên mình của nhân dân. “muốn Xd CNXH.dân. nhằm Xd nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH. công cuộc XDCNXH là một cuộc cách mạng lâu dài. thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh. lành mạnh của nhân dân. tổ chức-quản lý kinh tế xã hội co vai trò quyết định trực tiếp. sau khi có chủ trương đường lối đúng thì lãnh đạo. phát triển nền kinh tế mới theo hướng XHCN không thể một bước làm xong ngay được. Cải tạo nền kinh tế cũ. là động lực. Về tính chất. Theo HCM. mục tiêu hàng đầu của CNXH. trong đó khâu then chốt là cải tạo nông nghiệp. Và tập trung vào các nội dung: Văn hóa giáo dục.

Về XD nền KT Thị trường định hướng XHCN. . .Tập Bài giảng). . .Về XD NN pháp quyền: .Về XD nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng đã xác định mục tiêu của CHXN mà nước ta đang xây dựng là: ………(trang 631.Đại Hội X..Về Xd con người mới XHCN.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->