Bài thực hành Photoshop

Thời gian: 6 tiết. Bài thực hành này sẽ giúp sinh viên biết được những thao tác cơ bản trong Photoshop: • Tạo một tập tin mới • Chèn các hình ảnh • Chọn vùng chọn, các hiệu ứng trên vùng chọn • Tạo bóng • Chèn chữ và các hiệu ứng chữ

Xuất ảnh cho Web.

Bài hướng dẫn này sử dụng phiên bản Adobe Photoshop CS3. Chúng ta sẽ tạo ra một banner quảng cáo đơn giản trên Web. Sinh viên được cung cấp sẵn một số hình ảnh và có thể tự tìm kiếm thêm các hình ảnh khác.

1

Thao tác 1: tạo tập tin.
1. Khởi động chương trình Adobe Photoshop CS3.

2. Chọn File/New Nhập các thông số cần thiết: Chiều rộng – cao. Ví dụ: 600x150 px. Chọn OK.

2

3 .

1. 2. Thay đổi kích thước của hình nền vừa chèn vào: Chọn Layer chứa hình nền. Photoshop sẽ tạo một Layer mới cho hình ảnh mới chèn vào. Để dễ quảng lý. rồi Copy – Ctrl_C. (Click phải vào tên Layer.Ctrl_A). Dễ dàng nhất là dùng Photoshop để mở một hình ảnh có sẵn. Có nhiều cách thực hiện. nhập tên cho Layer).Thao tác 2: Chèn hình vào trong bản thiết kế hiện tại. phải chọn Layer chứa đối tượng đó. Lưu ý: Khi thao tác trên đối tượng nào. và Paste – Ctrl_V vào cửa sổ thiết kế của mình. chọn khối (có thể chọn tất cả . Chọn Edit/Free Transform hoặc bấm Ctrl_D. Dùng chuột kéo để thay đổi kích thước. xuất hiện các hình vuông nhỏ tại các biên của hình. sau đó. 3. chọn Layer Properties. 4 . chúng ta nên đặt tên cho Layer này.

chúng ta cần lấy vùng chọn có chữ. 2. còn nền màu trắng thì không lấy. Ở đây. 1. Dùng Photoshop mở một hình mới cần lấy vùng chọn.Thao tác 3: Chọn và chỉnh sửa vùng chọn. Dùng công cụ Magic Wand Tool để lấy nhanh vùng chọn Lưu ý chỉnh Tolerance để chọn các pixels có màu ở mức độ giống nhau như thế nào. 5 .

vùng chọn của chúng ta là toàn bộ những nền màu trắng. Khi đó. để gộp 6 . chọn vào Add Selecttion thêm vùng chọn. nhưng ở giữa các chữ O chưa được chọn. chọn vào vùng nền giữa các chữ O.Nhấp chọn vào vùng nền màu trắng. Tiếp tục trên thanh Menu nhanh.

Như vậy. toàn bộ vùng được chọn là nền màu trắng. chúng ta cần chọn vùng có chữ và hình. Tuy nhiên. Click phải chọn Select Inverse để đảo vùng chọn Vùng chọn sẽ thành 7 .

Chỉnh vùng chọn. Làm mịn biên chọn: Select/ Modify/ Smooth 8 .3.

phải mở rộng vùng chọn: Select/ Modify/Expand 9 .Nếu chúng ta copy vùng chọn này thì chưa đẹp. Trước khi làm mờ. nên sẽ làm Nên làm mờ biên vùng chọn.

10 .

vùng chọn sẽ có biên mờ.Sau đó. 11 . Nếu copy vùng chọn này thì sẽ đẹp hơn. làm mờ biên vùng chọn: Select/ Modify/Feather Đến lúc này.

Copy vùng chọn này sang bản thiết kế. Để di chuyển. . chọn công cụ Move Tool: Layer chứa đối tượng đang xử lý. Lưu ý: phải chọn đúng 12 . Chỉnh kích thước cho nhỏ lại và đặt trên góc trái của bản thiết kế.

Chèn vào bản thiết kế hình mới. 13 . chúng ta chỉnh Fill: 50%. Lưu ý phải chọn đúng Layer đang xử lý. đổi tên layer thành LiveHUI Để 02 layer trộn vào nhau.Thao tác 4: Tạo bóng cho hình.

chọn Duplicate layer. 14 . Chọn Ctrl_T và dùng chuột kéo để lật ngược hình. đặt tên là LiveHUI bóng.Nhân đôi Layer: Click phải.

vui lòng đọc trong giáo trình Photoshop.Chọn layer LiveHUI_bong. Chú ý. Để hiểu được về Layer Mask. Chọn công cụ: Add layer mask. 15 . Khi đó. màu đen trắng. chọn công cụ: Gradient Tool để tô chuyển màu. ở layer LiveHUI_bong xuất hiện như sau: Chọn vào Mask.

Kéo drag chuột thắng đứng từ dưới lên để chuyển màu bóng. Chỗ nào được tô màu đen thì bóng sẽ bị khuất. Thao tác 5: Tạo layer mới. Drag để quét khối vùng chọn. Dùng công cụ Marquee Tool để tạo vùng chọn. đặt tên Layer mới là: Nenden. Chọn biểu tượng Add New Layer: . 16 .

Dùng công cụ: Paint Bucket Tool để đổ màu vùng chọn. Chọn màu: 17 .

Lưu ý chọn Layer mới đã tạo (Nenden) để đổ màu. Kéo Layer Nenden xuống dưới layer LiveHUI.Và Click để đổ màu vào vùng chọn. 18 .

Rồi chỉnh Opacity còn 25%. (làm cho trong suốt). Bấm Ctrl_D để bỏ vùng chọn 19 .

Quét chọn khối các chữ cần định dạng và thay đổi thông số. chọn lại công cụ Type Tool. Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin Muốn thay đổi chữ.Thao tác 6: Chèn chữ và hiệu ứng. Ví dụ như thay đổi màu: 20 . chọn vào dòng văn bản để chỉnh sửa. Ví dụ: Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Sau đó nhập văn bản. Chọn công cụ: Type Tool. Click vào bản thiết kế.

Để chữ viết đẹp hơn. chọn Blending Option 21 . Click phải vào tên của Layer. thử sử dụng các hiệu ứng.

Tự dùng những hình ảnh khác để thực hành thêm nhiều lần.Màn hình hiển thị như bên dưới. 22 . Tương tự cho các dòng chữ khác. có thể thấy hiệu ứng tác động ngay lập tức. Cuối cùng ta có banner như sau: Hãy thay đổi tùy theo ý thích. Chọn OK để thiết lập. Thử chọn và thay đổi các hiệu ứng.

Lưu hình ảnh in ấn. 1. Chọn File/ Save As 23 .Thao tác 7: Xuất hình in ấn và xuất hình cho Web.

2.Chọn loại định dạng. Ví dụ:. 24 . Chọn các thông số. Lưu hình ảnh cho Web.JPG.

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful