Bài thực hành Photoshop

Thời gian: 6 tiết. Bài thực hành này sẽ giúp sinh viên biết được những thao tác cơ bản trong Photoshop: • Tạo một tập tin mới • Chèn các hình ảnh • Chọn vùng chọn, các hiệu ứng trên vùng chọn • Tạo bóng • Chèn chữ và các hiệu ứng chữ

Xuất ảnh cho Web.

Bài hướng dẫn này sử dụng phiên bản Adobe Photoshop CS3. Chúng ta sẽ tạo ra một banner quảng cáo đơn giản trên Web. Sinh viên được cung cấp sẵn một số hình ảnh và có thể tự tìm kiếm thêm các hình ảnh khác.

1

Thao tác 1: tạo tập tin.
1. Khởi động chương trình Adobe Photoshop CS3.

2. Chọn File/New Nhập các thông số cần thiết: Chiều rộng – cao. Ví dụ: 600x150 px. Chọn OK.

2

3 .

Ctrl_A). rồi Copy – Ctrl_C. Thay đổi kích thước của hình nền vừa chèn vào: Chọn Layer chứa hình nền. Để dễ quảng lý. phải chọn Layer chứa đối tượng đó. sau đó. chúng ta nên đặt tên cho Layer này. 1. Photoshop sẽ tạo một Layer mới cho hình ảnh mới chèn vào. Dùng chuột kéo để thay đổi kích thước. Dễ dàng nhất là dùng Photoshop để mở một hình ảnh có sẵn. và Paste – Ctrl_V vào cửa sổ thiết kế của mình. nhập tên cho Layer). Có nhiều cách thực hiện. 2.Thao tác 2: Chèn hình vào trong bản thiết kế hiện tại. (Click phải vào tên Layer. Lưu ý: Khi thao tác trên đối tượng nào. xuất hiện các hình vuông nhỏ tại các biên của hình. chọn khối (có thể chọn tất cả . Chọn Edit/Free Transform hoặc bấm Ctrl_D. chọn Layer Properties. 3. 4 .

Thao tác 3: Chọn và chỉnh sửa vùng chọn. 1. 2. Dùng công cụ Magic Wand Tool để lấy nhanh vùng chọn Lưu ý chỉnh Tolerance để chọn các pixels có màu ở mức độ giống nhau như thế nào. chúng ta cần lấy vùng chọn có chữ. Dùng Photoshop mở một hình mới cần lấy vùng chọn. còn nền màu trắng thì không lấy. 5 . Ở đây.

chọn vào Add Selecttion thêm vùng chọn.Nhấp chọn vào vùng nền màu trắng. Tiếp tục trên thanh Menu nhanh. để gộp 6 . vùng chọn của chúng ta là toàn bộ những nền màu trắng. chọn vào vùng nền giữa các chữ O. Khi đó. nhưng ở giữa các chữ O chưa được chọn.

toàn bộ vùng được chọn là nền màu trắng.Như vậy. Tuy nhiên. chúng ta cần chọn vùng có chữ và hình. Click phải chọn Select Inverse để đảo vùng chọn Vùng chọn sẽ thành 7 .

3. Làm mịn biên chọn: Select/ Modify/ Smooth 8 . Chỉnh vùng chọn.

Trước khi làm mờ. phải mở rộng vùng chọn: Select/ Modify/Expand 9 .Nếu chúng ta copy vùng chọn này thì chưa đẹp. nên sẽ làm Nên làm mờ biên vùng chọn.

10 .

Nếu copy vùng chọn này thì sẽ đẹp hơn. làm mờ biên vùng chọn: Select/ Modify/Feather Đến lúc này. 11 .Sau đó. vùng chọn sẽ có biên mờ.

Lưu ý: phải chọn đúng 12 . Để di chuyển. . chọn công cụ Move Tool: Layer chứa đối tượng đang xử lý. Chỉnh kích thước cho nhỏ lại và đặt trên góc trái của bản thiết kế.Copy vùng chọn này sang bản thiết kế.

đổi tên layer thành LiveHUI Để 02 layer trộn vào nhau.Thao tác 4: Tạo bóng cho hình. 13 . Chèn vào bản thiết kế hình mới. chúng ta chỉnh Fill: 50%. Lưu ý phải chọn đúng Layer đang xử lý.

14 . đặt tên là LiveHUI bóng.Nhân đôi Layer: Click phải. chọn Duplicate layer. Chọn Ctrl_T và dùng chuột kéo để lật ngược hình.

vui lòng đọc trong giáo trình Photoshop. Để hiểu được về Layer Mask. màu đen trắng. Khi đó. ở layer LiveHUI_bong xuất hiện như sau: Chọn vào Mask. Chú ý.Chọn layer LiveHUI_bong. chọn công cụ: Gradient Tool để tô chuyển màu. Chọn công cụ: Add layer mask. 15 .

16 . đặt tên Layer mới là: Nenden.Kéo drag chuột thắng đứng từ dưới lên để chuyển màu bóng. Chọn biểu tượng Add New Layer: . Dùng công cụ Marquee Tool để tạo vùng chọn. Chỗ nào được tô màu đen thì bóng sẽ bị khuất. Thao tác 5: Tạo layer mới. Drag để quét khối vùng chọn.

Dùng công cụ: Paint Bucket Tool để đổ màu vùng chọn. Chọn màu: 17 .

18 .Và Click để đổ màu vào vùng chọn. Kéo Layer Nenden xuống dưới layer LiveHUI. Lưu ý chọn Layer mới đã tạo (Nenden) để đổ màu.

Bấm Ctrl_D để bỏ vùng chọn 19 . (làm cho trong suốt).Rồi chỉnh Opacity còn 25%.

Sau đó nhập văn bản. chọn vào dòng văn bản để chỉnh sửa. Quét chọn khối các chữ cần định dạng và thay đổi thông số.Thao tác 6: Chèn chữ và hiệu ứng. chọn lại công cụ Type Tool. Ví dụ: Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin Muốn thay đổi chữ. Click vào bản thiết kế. Ví dụ như thay đổi màu: 20 . Chọn công cụ: Type Tool.

Click phải vào tên của Layer. chọn Blending Option 21 . thử sử dụng các hiệu ứng.Để chữ viết đẹp hơn.

22 . có thể thấy hiệu ứng tác động ngay lập tức. Thử chọn và thay đổi các hiệu ứng. Tương tự cho các dòng chữ khác. Chọn OK để thiết lập. Cuối cùng ta có banner như sau: Hãy thay đổi tùy theo ý thích. Tự dùng những hình ảnh khác để thực hành thêm nhiều lần.Màn hình hiển thị như bên dưới.

Thao tác 7: Xuất hình in ấn và xuất hình cho Web. Lưu hình ảnh in ấn. Chọn File/ Save As 23 . 1.

Chọn loại định dạng. 2.JPG. 24 . Ví dụ:. Chọn các thông số. Lưu hình ảnh cho Web.

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful