P. 1
DE THI HSG MON TOAN LOP 11 CAP TRUONG 09 10

DE THI HSG MON TOAN LOP 11 CAP TRUONG 09 10

|Views: 777|Likes:
Được xuất bản bởihanhtinhtirthuc

More info:

Published by: hanhtinhtirthuc on Mar 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHON HỌC SINH GIỎI

QUẢNG TRỊ LỚP 11 THPT CẤP TRƯNG
Khóa ngày 13 tháng 4 năm 2010
!"N TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian gia !"#
C#$ 1 ( 4$0 !iểm#
%i&i ph'(ng t)*nh :
2
3 5 + 1+ x x x x − + − ≥ − + ,
C#$ % (4$0 !iểm#
T*m m !ể hàm -. -a/ li0n t12 t3i !iểm 4 5 16
3
2 2 1
Khi 1
( #
1
Khi 1
x x
x
y f x
x
m x

− + −
≠ 
= =
 −

=

C#$ & (3$0 !iểm#
78t h8p !9ng 2h:n th; !'<2 !ánh -. t= 1 !>n ?, @Ai ph&i )út )a :t nhBt ba
nhi0/ th; !ể 4á2 -/Bt 2ó :t nhBt m8t th; ghi -. 2hia h>t 2h 4 ph&i lCn h(n
5
D
E
C#$ ' (3$0 !iểm#
Fh
$ $ x y z
là 2á2 -. G'(ng thAa mHn
1 x y z + + =
FhIng minh )Jng
1 4 ?
3D
x y z
+ + ≥
,
C#$ ( ( D$0 !iểm#
1, Fh gó2 tam GiKn
Sxyz
thAa mHn gó2
¶ ¶
0 0
121 6 5? xSy xSz = = , T)0n tia L4
lBy !iểm M -a 2h LM5 a 2h t)'C2, T)0n tia phNn giá2 2Oa gó2

xSy lBy !iểm P
thAa mHn 3 SB a = ,
T:nh 2á2 gó2 2Oa tam giá2 LMP,
2, Tam giá2 MPF 2Nn t3i M n8i ti>p !'ờng t)Qn (R#,
S là t)/ng !iểm 2Oa MP$ T là t)Ung tNm 2Oa tam giá2 MSF,
FhIng minh )Jng RT V/ông gó2 VCi FS,
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW@XTWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ĐỀ CH)NH TH*C

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->