P. 1
GIAO AN 12 CHUAN

GIAO AN 12 CHUAN

|Views: 1,192|Likes:
Được xuất bản bởiphuong0476

More info:

Published by: phuong0476 on Mar 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :1 : 1,2 - Đọc văn : 20/8/2009 :

Năm học 2009 - 2010

KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT8/1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT Tám năm 1945 đến hết TK XX. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, tóm tắt những ý chính → Lên lớp, GV dùng phương pháp phát vấn, đàm thoại, diễn giảng, cho hs thảo luận → nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung bài học . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu Phần I TT1 : GV đưa ra những câu hỏi, gọi HS trả lời → hệ thống kiến thức TT2 : GV kiểm tra việc đọc văn bản ở nhà của HS bằng cách phát vấn ( theo câu hỏi phần HDHB) - Nêu những nét chính về tình hình ls, xh, văn hoá có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của VHVN từ sau năm 45 → 75. - VHVN từ sau 45 → 75 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng. Yêu cầu cần đạt
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCS . - Nền văn học thời chiến (trải qua 2 cuộc chiến) → thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan niệm kiểu nhà văn mới : Nhà văn - chiến sĩ. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, thời gian này đk giao lưu bị hạn chế, chỉ giới hạn trong một số nước ( các nước XHCN : Liên Xô, TQ…)  Nền văn học chịu nhiều tác động . 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
1

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống TDP, TP tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng - Trần Đăng; Đôi mắt, Nhật kí ở rừng – NC, Làng – Kim Lân…Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện, kí dài hơn: Vùng mỏ VHT, Xung kích – NĐT, ĐNĐL – N. Ngọc… - Thơ ca đạt thành tựu xuất sắc. TP: Cảnh khuya, Cảnh rừng VB, Rằm tháng giêng, Lên núi – HCM, BKSĐ – HC, TT – QD, Nhớ - Hồng Nguyên… - Xuất hiện một số vở kịch : Bắc Sơn, Những người ở lại – NHT, Chị Hoà - Học Phi. - Lí luận, nghiên cứu, phê bình : Nhận đường, Mấy vấn đề nghệ thuật – NĐT, Giảng văn Chinh phụ ngâm - Đặng Thai Mai… - Nội dung : Tập trung phản ánh cuộc k/ chiến chống TDP,hướng tới đại chúng, khám phá sức mạnh và những phẩm chất đẹp của nhân dân ( lòng yêu nước, căm thù giặc…), thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến. b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi hiện thực của đời sống . TP : Sống mãi với thủ đô- NHT, Cao điểm cuối cùng – HM, Trước giờ nổ súng – Lê Khâm → khai thác về đề tài k/chiến chống Pháp . TP: Tranh tối tranh sáng – NCH, Mười năm – Tô Hoài, Vỡ bờ - NĐT, Cửa biển – NH → khai thác đề tài hiện thực đời sống trước CMT 8. TP: Sông Đà – NT, Cái sân gạch – ĐV, Mùa lạc – NK → viết về công cuộc xd CNXH. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, TP : Gió lộng – TH, Ánh sáng và phù sa – CLV, Riêng chung – XD… - Kịch nói cũng phát triển. TP: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn, Nổi gió – Đào Hồng Cẩm… - Nội dung : Tập trung ca ngợi cuộc sống mới, con người mới với cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan tin tưởng. c. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) - Văn xuôi phát triển, TP ( miền Nam): Người mẹ cầm súng – NT, Rừng xà nu – NTT, Hòn đất – Anh

- GV yêu cầu HS kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỗi chặng đường văn học.

- GV nói sơ qua nội dung một số tác phẩm tiêu biểu → HS thấy được nội dung cơ bản của từng chặng.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
2

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
Đức, Mẫn và tôi – Phan Tứ…Ở MB : Vùng trời Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính – NMC, Chiến sĩ – NK, Bão biển – Chu Văn… - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại . TP : Ra trận, Máu và hoa – TH, Hoa ngày thường – Chim báo bão – CLV, Mặt đường khát vọng – NKĐ, Gió Lào cát trắng – XQ, Góc sân và khoảng trời – TĐK…→ mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - Kịch : đạt thành tựu đáng ghi nhận, TP… - Nghiên cứu, lí luận, phê bình : có nhiều công trình có giá trị, t/g: Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. - Nội dung: Phản ánh c/ sống chiến đấu và lao động, khám phá sức mạnh con người VN. Ca ngợi đất nước, ca ngợi chủ nghĩa ành hùng c/m * Văn học vùng địch tạm chiếm ( 1945 → 1975) + Chủ yếu là ở đô thị miền Nam + Tuy có nhiều xu hướng văn học tiêu cực, phản động, song vẫn có xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và yêu cách mạng, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước, kêu gọi cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh… + Thể loại: thơ, truyện ngắn, phóng sự, bút kí . Tác giả t/ biểu : Sơn Nam, Vũ Bằng, Viễn Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường…. 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975 a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn . Hết tiết 1 II.VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ SAU 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá - Đại thắng mùa xuân năm 75, ls dân tộc bước sang trang mới : độc lập, tự do, thống nhất. - Thời gian từ 75 – 85 đất nước chịu nhiều khó khăn,

GV noùi theâm veà moät soá taùc phaåm cuûa vaên hoïc vuøng ñòch taïm chieám

TT3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945 – 1975 . GV đặt câu hỏi, cho HS thảo luận vấn đề (dựa theo câu hỏi trong phần HDHB) . GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm + Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giai ñoaïn VH 1945 - 1975. + Vì sao noùi VH 45-75 chuû yeáu vaän ñoäng theo höôùng c/ m hoaù, gaén boù saâu saéc vôùi vaän meänh chung cuûa ñaát nöôùc ? (phuïc vuï CM, coå vuõ chieán ñaáu, …) Haõy chöùng minh baèng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS. + Taïi sao noùi neàn VH 45-75 laø neàn vh höôùng veà ñaïi chuùng ? Coù gì gioáng vaø khaùc giai ñoaïn VH Trung ñaïi? + Taïi sao noùi neàn vh naøy chuû yeáu mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn ? Haõy ñöa ra nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn (Tieåu ñoäi xe khoâng kính – Phaïm Tieán Duaät,

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
3

Töôøng

với thị hiếu người đọc . Gặp gỡ cuối năm – NK. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu * Từ năm 75 đến năm 85 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ñoàng chí – Chính Höõu. phát triển đa dạng taùc phaåm theå hieän söï về đề tài.Hữu Thỉnh. song vẫn có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý . NBCT – BN. nhà văn và chú ý đến vai trò. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào ñoåi môùi cuûa VH gñ naøy? gđ đổi mới. NHT. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Chiều chiều của Tô Hoài… + Coâng cuoäc ñoåi môùi VH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 4 Töôøng . con người và hiện thực.Về văn xuôi : + Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. văn hoá có đk tiếp xúc giao lưu với nhiều nước. Mùa lá rụng trọng vườn – MVK. Văn học gắn bó hơn. và…. + GV ñöa ra theâm moät soá taùc phaåm seõ hoïc: Röøng xaø nu. Ngöôøi meï caàm suùng…). Ý Nhi. + Tác phẩm t/ biểu : Đất trắng . thị hiếu của bạn đọc. xaõ hoäi. trong đó phải kể đến vai trò của NMC TP : một số truyện ngắn của NMC. Đường tới thành phố . Hai người trở lại trung đoàn – Thái Bá Lợi… + Từ đầu thập kỉ 80. trăn trở.Nguyễn Trọng oánh. báo chí phát triển mạnh…) → thúc đẩy nền văn học phát triển để phù hợp với cơ chế mới.→ viết theo tư duy cũ. Nhöõng ñöùa con trong gia ñình… GV goïi HS ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân trình baøy GV nhaán maïnh laïi nhöõng yù quan troïng vaø ñöa ra minh hoaï baèng caùch taùc phaåm ñaõ vaø seõ hoïc Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn II TT1 : GV yeâu caàu HS trình baøy veà hoaøn caûnh lòch söû. Söï kieän naøo ñaùnh daáu söï *1986. quan tâm đến số phận cá nhân. .2010 thử thách . vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc töø sau 75 ñeán heát TK XX. văn học dịch. tiểu “người mở đường tinh anh và tài năng” thuyết : Mảnh đất lắm người nhiều ma– NKT. tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn. Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu…. Bến quê – NMC… → Chặng đường văn học chuyển tiếp. đề cao cá tính sáng tạo của GV nói thêm về quá trình đổi mới. ñeà taøi chieán tranh coù tieáp tuïc ñöôïc ñeà caäp ñeán khoâng vaø ñaõ daãn ñeán hieän töôïng gì trong 10 naêm ñaàu gñ VH naøy? Năm học 2009 . Cù lao tràm – NMT. có tính chất hướng höôùng naøo? Neâu nhöõng nội. TT2: GV hoûi : + Sau khi ñaát nöôùc ñaõ hoaø bình. chủ đề. Chế Lan Viên âm thầm dổi mới thơ ca : Di cảo thơ + Trường ca nở rộ : Những người đi tới biển – Thanh Thảo. Taây Tieán. hồi kí Cát bụi chân ai. Nguyễn Duy. Các nhà văn bộc lộ ý thức đổi mới về cách viết : viết về chiến tranh. + Vì sao VH phaûi ñoåi môùi ? tìm kiếm con đường đổi mới. Cha và con. đất nước chuyển mình do công cuộc đổi mới của ĐCS đề xướng và lãnh đạo ( KT phát triển. 2. cập nhật hơn những + VH ñaõ ñoåi môùi theo vấn đề của đời sống hàng ngày. bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông – HPNT. TP : Đứng trước biển.Năm 86. Vieät Baéc. Hoàng Nhuận Cầm…. Bến không chồng – DH. tiếp cận ñoãi môùi naøy. cách tiếp cận hiện thực đời sống. Tác giả tiêu biểu : Xuân Quỳnh. thoáng nhaát.Về thơ : +Tuy ko hấp dẫn như gđ trước. đổi mới cách nhìn nhận. Hữu Thỉnh.

GV cho HS so sánh giai đoạn văn học 1945 – 1975 và giai đoạn sau 1975 đến hết TK XX. Yêu cầu HS viết một.Kịch nói : phát triển mạnh mẽ. xh. văn hoá ………………………… ………………………. vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. phê bình văn học cũng có sự GV cho HS choát laïi vaán ñeà. Củng cố .Gđ vh từ 45 – 75 thể hiện rõ mqh giữa lịch sử xh và văn học. Sự khác nhau Văn học 45. boå sung. quan niệm về nhà văn. tác giả LQV. Xuân Trình … töïu nhö theá naøo? . bạn đọc 2.2010 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hai đoạn văn ngắn để trình bày ý kiến cho đề bài trong phần Luyện tập SGK /19 ( chú ý về luận điểm. III. nhất là từ sau 86 đã từng bước chuyển sang gđ mới. nhöng VH giai ñoaïn naøy đã đem lại nhöõng thaønh töïu về nghệ thuật ở nhiều thể loại. ít nhiều có khuynh hướng bạo lực). thiếu lành mạnh ( vh có xu hướng nói nhiều tới mặt trái của xh.  Văn học từ sau 75. biểu hiện quá đà.luyện tập 1. hiện thực).. Tuy nhiên. KẾT LUẬN Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS toång .75 Văn học sau 75 đến hết TK XX Tình hình ls. nghiên cứu. cơ bản) Quan niệm nghệ thuật (về con …………………………… …………………………… người. sâu GV nhaän xeùt. Văn học vận động theo hướng dân chủ hoá.Lí luận. Nếu không còn thời gian thì về nhà làm ) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 5 Töôøng . Đặc điểm cơ bản ( khác nhau …………………………… …………………………. bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh những khuynh hướng tiêu cực. đem lại diện mạo mới cho vh nước nhà . đổi mới → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ.Văn học sau 75 đã bứt ra khỏi quán tính cũ. V. mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc.Tuy coøn moät soá haïn cheá khoâng traùnh khoûi. sắc và toàn diện. tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhà văn và công chúng. Văn học kế thừa và phát huy những keát baøi hoïc truyền thống tư tưởng lớn của vh dân tộc . .

Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng. Tài liệu tham khảo . đạo lí. C. ĐẠO LÍ A. SGV. đạo lí. làm bài tập .Ổn đinh lớp II.Em hãy giải thích vì sao văn học sau 1975 phải đổi mới ? Những thành tựu văn học giai đoạn này đạt được ( so sánh với giai đoạn trước 1975). tóm tắt những ý chính .Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT Tám đến năm 1975 ? Lấy dẫn chứng minh hoạ. trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . B.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 01 : 3. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Về nhà học bài. . đạo lí. Tiết học này chủ yếu dùng phương pháp đàm thoại. Làm văn : 21/08/2009 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG. .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. thảo luận nhóm để giúp HS giải quyết yêu cầu của đề bài trong SGK.Chuẩn bị bài mới : Nghị luận về một tư tưởng.Giới thiệu bài mới Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 6 Töôøng .SGK.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : .2010 D.HỌC I.Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầmvề tưởng. III.

ý trong SGK) b. sau đó gọi 2 – 4 ( SGK) hs đọc phần lập dàn ý của mình. bổ sung a. học tập nâng cao kiến thức. bổ sung. “Một trí tuệ có văn hoá”… b.Với đề bài trên. → HS. + Tâm hồn.Để nghị luận tác giả đã sử dụng các thao Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 7 Töôøng .Câu thơ viết dưới dạng câu hỏi.Câu thơ trên của TH nêu lên vấn đề gì? . Tuy TT4 : GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo gợi nhiên.để sống đẹp. cần vận dụng những thao tác lập luận nào? . nhân hậu + Trí tuệ ( kiến thức) : ngày càng nâng cao. Luyện tập Hoạt động 2 BT1.Có thể lấy dẫn chứng trong văn học. Có thể đặt tên cho văn bản đó là : cầu của mỗi câu hỏi. 2. tình cảm lành mạnh.2010 Yêu cầu cần đạt I. GV hướng dẫn HS luyện tập a. cao đẹp.Vấn đề mà Gi. cho HS của nhà thơ Tố Hữu : thảo luận theo câu hỏi trong SGK Ôi! Sống đẹp là thế nào. đạo lí TT1: GV gọi HS đọc đề trong SGK tr 20 1. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn IV. nêu lên vấn đề “sống đẹp” trong đ/ sống của mỗi người. Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng.Bài viết cần sử dụng các tư liệu thuộc lĩnh vực nào trg c/ sống để làm d/c ? Có thể nêu các d/ c trg văn học được ko? Vì sao? GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày → GV cho HS nhận xét. Nê ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trg nhân cách của mỗi con TT1 : GV cho HS trao đổi và trả lời các yêu người.Với thanh niên. mỗi người cần xác định : + Lí tưởng ( mục đích sống) đúng đắn.. sống thế nào được coi là sống đẹp? để sống đẹp con người cần rèn luyện những phẩm chất nào? . bình luận (nêu dẫn chứng.Bài văn này. mở rộng + Hành động : tích cực. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. Lập dàn ý GV cho HS làm trên giấy. GV cho HS nhận xét. Tìm hiểu đề . Chứng minh. đạo lí TT5 : GV hướng dẫn HS sơ kết để rút ra vấn ( Ghi nhớ SGK trang 21) đề ( chú ý hướng quy nạp) II. . học sinh ngày nay. “thế nào là con người có văn hoá”. lương thiện. hỡi bạn? . thanh niên phải rèn luyện nhân cách. chủ yếu dùng tư liệu thực tế. bàn luận phê phán…) . Phân tích ( các biểu hiện của sống đẹp). Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS phần I Năm học 2009 . Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài : Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau TT2 :GV chia lớp thành 4 nhóm. có thể sử dụng các thao tác lập luận như : Giải thích ( thế nào là sống đẹp).

tóm tắt những ý chính . vừa tóm lược các luận điểm nói trên. dễ nhớ và hấp dẫn. tg trực tiếp đối thoại với người đọc ( tôi sẽ để các bạn qđ lấy…Chúng ta tiến bộ nhờ…Chúng ta bị tràn ngập…Trg tương lai sắp tới. đàm thoại kết hợp với diễn giảng.luyện tập Em hãy nêu những hiểu biết về nghị luận xã hội nói chung. vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng.Ổn đinh lớp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 8 Töôøng .Soạn bài : Tuyên ngôn độc lập . Tài liệu tham khảo . tôi sẽ kể…) c.Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học. GV sử dụng phươpng pháp nêu vấn đề. thẳng thắn giữa người viết ( Thủ tướng 1 quốc gia) với người đọc ( nhất là thanh nhiên). HS làm ở nhà V.Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản TNĐL.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . tg đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . GV hướng dẫn HS BT2 ( bài làm ở nhà) Năm học 2009 . tg viễn dẫn đoạn thơ của nhà thơ Hi Lạp.2010 tác lập luận : . câu nọ nối câu kia.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV phân tích câu c. B. liệu chúng ta có thể…)→ tạo q hệ gần giũ.Lên lớp. Văn hoá nghĩa là…) . D.SGK.. Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động BT2.Đoạn 3 : Bình luận (Đến đây.Đọc văn Ngày soạn : 22/08/2009 Tên bài mới : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A.Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản TNĐL.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . C.HỌC I.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . phát vấn.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . SGV. gợi mở. Trong phần giải thích. Ở phần cuối. Củng cố . đạo lí nói riêng.Đoạn 2: Phân tích ( Một trí tuệ có vaă hoá…) . 03 Tiết thứ : 4.Hồ Chí Minh ( tiết 1 phần tác gia) Tuần thứ : 02.Đoạn 1: Giải thích ( Văn hoá – đó có phải là…. .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. .8 . Trg phần phân tích và bình luận. cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. TT2.Về nhà làm bài tập . nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình.7. thân mật. quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM.

Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết sung vÊn ®Ò) cho ai?. . đạo lí ? . Vài nét về tiểu sử GV cho HS nªu tiÓu sö cña B¸c Hå ( SGK) Bên cạnh sự nghiệp c/m vĩ đại. Ho¹t ®éng 2 nhà thơ lớn của dân tộc. Viết để làm gì?. Ko có gì quý hơn độc lập tự do (66)… .HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi TT1: GV gäi HS ®äc SGK hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. đề cao sự sáng tạo. vì điều này quyết định nội dung và TT3: GV gi¶i thÝch vµ chøng minh ( bæ hình thức của tác phẩm.2010 II.Phong phú về thể loại . TNĐL (45). T¹i sao B¸c dân tộc của văn học.GV gọi HS lên làm bài tập số 2 ( bài làm ở nhà ).Cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng.Giới thiệu bài mới IV.Lớn lao về tầm vóc . Di sản văn học . HCM là nhà văn. HCM còn để lại một di sản văn học quý giá.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển TT2: GV hái : xh. .Người luôn chú trọng tính chân thật và tính t¸c v¨n häc cña B¸c. Quan điểm sáng tác . thức tỉnh quần chúng.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : . tiến công trực diện kẻ thù. III. 2.TP tiêu biểu : Bản án chế độ TDP (1925). có tinh thần xung phong như người c/ sĩ . Sự nghiệp văn học t¸c cña NAQ – HCM a. Lời kêu gọi toàn quốc k/ chiến (46). Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 Yêu cầu cần đạt Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ di s¶n v¨n häc cña B¸c Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 9 Töôøng . Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. thể hiện những nhiệm vụ c/m.Đa dạng về phong cách nghệ thuật a.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Văn chính luận . Tìm hiểu bài I. TÁC GIẢ 1. Tính chân thật được coi là l¹i ®a ra nh÷ng quan ®iÓm một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. ®ã ? Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc.Mục đích : Các tp này được viết với mục đích đấu tranh chính trị. GV HD HS t×m hiÓu quan ®iÓm s¸ng 2.H·y tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng ngoài mặt trận. Viết cái gì?.

Phong cách nghệ thuật : độc đáo. Vừa đi đường vừa kể chuyện ( 1963) … . thâm thuý của phương Đông. Con người biết mùi hun khói ( 1922).Nghệ thuật : Các TP vcl có đặc điểm của tp văn chương. giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. Những trò lố…( 1925). sau ®ã GV nhËn xÐt. tính hiện đại c.TP: Pari. nghÖ thuËt cña nã ( mçi nhãm mét thÓ lo¹i) TT3: GV cho ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy. gäi nhãm 4 nhËn xÐt.Nội dung : Bức chân dung tinh thần tự hoạ của người c/sĩ c/m ( yêu nước.Nghệ thuật:TP đều ngắn gọn. .1943).TP: NKTT ( 1942. GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c. ca binh lính…) . truyÖn vµ kÝ. 3. hóm hỉnh của phương Tây.Nội dung : Lên án tội ác của TDP. cổ điển mà hiện đại. đa dạng.3 . đoàn kết đấu tranh. Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. Thơ chữ Hán HCM (1990) . cho HS th¶o luËn . bằng chứng đầy sức thuyết phục. phản ánh bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng. bị áp bức liên hiệp lại. Ghi lại những sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. có nhiều bài được viết với mục đích tuyên truyền ( Ca sợi chỉ. Truyện và kí . lí lẽ đanh thép. th¬ ca vµ cho biÕt néi dung. bæ sung Ho¹t ®éng 5 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 10 Töôøng .2.Văn chính luận : thường ngắn gọn. mỗi thể loại có những nét phong cách riêng . kêu gọi những người nô lệ. vừa hài hước. Công nhân. C©u hái th¶o luËn cña N1. Thơ ca .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . yêu thiên nhiên. hấp dẫn… . lập luận chặt chẽ. .Em h·y nªu tªn mét vµi t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn. b. thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén. TT1:GV gäi HS ®äc SGK TT2: GV chia líp thµnh 4 nhãm. .Truyện và kí : nhìn chung rất hiện đại. Vi hành ( 1923).Nghệ thuật : Hàm súc. Lời than vãn của bà Trưng Trắc. đa dạng linh hoạt về bút pháp. trí tuệ sắc sảo. xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai. + Bộc lộ lòng yêu nước tha thiết và tinh thần tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc VN. kết hợp hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. giọng điệu lời văn linh hoạt.2010 . bæ sung .Nội dung : + Vạch trần bộ mặt tàn ác. Thơ HCM (1967). đồng cảm với nỗi khổ của con người…). Nhật kí chìm tàu( 1931). súc tích. giữa chất trữ tình và tính chiến đấu. giàu chất trí tuệ.Thơ ca: Hình thức cổ thi hàm súc. sắc sảo.

Hà Nội.. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới GV híng dÉn HS t×m hiÓu Hà Nội. T¸C PHÈM : TUY£N NG¤N §éc lËp trÝ.Ngày 19-8-1945.  Nªu nguyªn lÝ chung cña b¶n TN§L ( nªu nguyªn lÝ chung) . Bè côc : 3 ®o¹n ý nghÜa sù ra ®êi cña b¶n TN§L. níc VNDCCH ( chøng minh cho Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nguyªn lÝ) nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. ko ai chèi c·i ®îc . §èi tîng cña b¶n TN§L Tuyeân boá khai sinh Kh«ng chØ lµ quèc d©n ®ång bµo. vai trß cña B¸c trong lÜnh vùc v¨n I. Dö luaän theá giôùi.§o¹n 3 : cßn l¹i : Lêi tuyªn ng«n Trung Quoác…) vµ nh÷ng tuyªn bè vÒ ý chÝ b¶o THÑL vieát nhaèm muïc ñích gì ? vÖ nÒn ®éc lËp.Hoµn c¶nh ra ®êi cña TN§. Anh. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 11 Töôøng . nªu 2.. lËp nªn Vieät Nam. T×m hiÓu chung ch¬ng 1. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c .. TT1: GV gäi HS ®äc phÇn TiÓu Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.2010 GV cho HS nªu nhËn xÐt chung vÒ vÞ II. Ngày 26-8-1945. TT2: GV hái HÕt tiÕt 1 Ho¹t ®éng 1 . d©n téc ®ã H·y cho biÕt bè côc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. 3. GV nãi thªm : ph¶i ®îc ®éc lËp  Tè c¸o téi ¸c cña TDP vµ kh¼ng ®Þnh thùc tÕ lÞch sö lµ nh©n d©n ta TNÑL vieát cho ai ? ®· kiªn tr× ®Êu tranh vµ næi Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo dËy giµnh chÝnh quyÒn. đọc bản Tuyên ngôn dÉn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. tù do cña d©n Tuyeân boá chaám döùt téc VN ( phÇn tuyªn ng«n) cheá ñoä thöïc daân-phong kieán.. nöôùc VNDCCH. Mó. Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. GV nãi thªm vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña b¶n TN§L : - §o¹n 1 : Tõ ®Çu . Ngày phÇn TiÓu dÉn 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình... ®èi tîng cña b¶n TN§L. .§o¹n 2 : ThÕ mµ .

II. tù do. Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n b¶n TT1: GV ®Æt c©u hái vµ gäi HS tr¶ lêi T¹i sao më ®Çu b¶n TN§L t¸c gi¶ l¹i ®a 2 b¶n TN cña MÜ vµ Ph¸p ? TT2 :GV diÔn gi¶ng: ®©y lµ luËn ®iÓm t¹o tiÒn ®Ò cho lËp luËn sÏ nªu ë mÖnh ®Ò tiÕp theo. lêi bÊt hñ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Cho theá giôùi thaáy roõ boä maët xaûo traù cuûa thöïc daân. quyÒn ®îc sèng. quyÒn tù do vµ quyÒn mu cÇu h¹nh phóc…→ ®©y lµ luËn ®iÓm nÒn t¶ng. ViÖc trÝch dÉn trªn cã ý nghÜa : + Tinh thÇn tr©n träng thµnh qu¶ v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i . Nªu nguyªn lÝ chung cña TN§L . B¶n TNNQ vµ DQ cña Ph¸p 1791 : Mäi ngêi tù do vµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi . ñoàng thôøi baùc boû döùt khoaùt nhöõng luaän ñieäu cuûa giaëc ngoaïi xaâm muoán quay trôû laïi ñaát nöôùc ta. phaùt-xít. nguyªn lÝ mang tÝnh phæ qu¸t: TÊt c¶ mäi ngêi vµ c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng. mu cÇu hp. coi ®éc lËp. võa mang ý nghÜa nh©n ®¹o cña TT3 : GV hái : ý nghÜa cña viÖc trÝch dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trªn ? ( GV cã thÓ cho HS th¶o luËn nhanh vÊn ®Ò nµy. sau ®ã cho HS tr×nh bµy) TT4 : GV nãi thªm vÒ 2 b¶n TN : B¶n TN§L cña Mü nãi lªn nguyÖn väng cña c¸c d©n téc thuéc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 12 Töôøng . Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ vµ còng lµ cña d©n téc ta vµo mét trong nh÷ng trµo lu t tëng cao ®Ñp võa mang tÇm vãc quèc tÕ.§äc – hiÓu 1.. ®b lµ TDP → mét cuéc tranh luËn ngÇm víi nh÷ng ®èi tîng Êy. tù do. MÜ.B¶n TN§L cña Mü 1776 : Mäi ngêi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng . → Nªu nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng. ®Æt 3 cuéc c/m cña nh©n lo¹i ngang b»ng nhau - Năm học 2009 .2010 mµ cßn nh»m vµo bän ®Õ quèc Anh. b×nh ®¼ng lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña t tëng nh©n lo¹i.

Chóng chia 3 miÒn ®Ó trÞ. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét cho HS tr¶ lêi) ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ 2. nh©n lo¹i. ngu d©n. • Néi dung trong TN  lêi hay. thuÕ m¸ …→ bän chóng ®· chµ ®¹p lªn nguyªn lÝ. ®Çu ®éc . sóc tÝch nhng thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o .  §o¹n v¨n më ®Çu tuy ng¾n gän. bãc lét. . l¸ cê tù do. khñng bè c/m. C©u v¨n ®ång d¹ng vÒ cÊu tróc. l¸ cê nh©n ®¹o cña tæ tiªn.2010 B¶n TNDQ vµ NQ cña Ph¸p : + ý thøc chiÕn ®Êu ngay trªn v¨n b¶n thµnh qu¶ cña CMDCTS ®iÓn : h×nh cña thÕ giíi . ®b lµ vÒ chÝnh trÞ . Tè c¸o téi ¸c cña TDP . c¨m thï . nhÊn m¹nh téi ¸c chång chÊt .LiÖt kª nhiÒu téi ¸c. • Sö dông chiÕn thuËt lÊy gËy «ng ®Ëp lng «ng  kho¸ miÖng 2 tªn ®Õ quèc vµ chÆn ®øng ©m mu TT5: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò ®en tèi cña chóng . b×nh ®¼ng b¸c ¸i .Cíp níc ta >< khai ho¸. tÝnh ( GV gîi ý c¸c néi dung c¬ b¶n chiÕn ®Êu vµ t¹o ®îc søc thuyÕt phôc . ý ®Ñp >< thùc tÕ xÊu xa ( tªn x©m lîc) TT6: GV hái Trong phÇn hai. t¸c gi¶ ®· lËp luËn ntn ®Ó kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp.  Giäng v¨n ®anh thÐp. xh  d©n ta ko cã tù do d©n chñ . ktÕ . b¶o hé.Sù hÌn nh¸t d· man cña TDP + Mïa thu 1940 P më cöa cho NhËt TT7 : GV cho HS liªn hÖ víi bµi vµo §ång D¬ng  d©n ta sèng c¶nh 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 13 Töôøng . Chøng minh cho nguyªn lÝ a. ®iÖp tõ “chóng” nèi tiÕp nhau liªn tôc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ®Þa B¾c Mü . gd. tù do cña níc VN ta ? • ThÕ giíi ®· c«ng nhËn 2 b¶n TNH cña MÜ vµ Ph¸p  t«n träng chñ quyÒn VN . Năm học 2009 .

GV hái: h« : gäi ngêi P lµ “hä”  ko cßn xem lµ kÎ thï  sù sö dông tinh tÕ cña t¸c Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m gi¶ .  Ng«n ng÷ s¾c s¶o.C¸ch dïng tõ ng÷ xng TT8. giÕt h¹i …hoµ hiÕu thùc lßng”  + 9/3/45 P quú gèi ®Çu hµng NhËt . NhËt hµng . c. TT10.Søc m¹nh cña tinh thÇn ®oµn kÕt . lËp nªn níc VNDCCH . h¬n 2tr ®ång bµo chÕt ®ãi . GV hái: d. b»ng chøng x¸c thùc kh«ng thÓ chèi c·i  t¸c gi¶ ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt v« nh©n ®¹o cña TDP .Nh©n d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn tõ tay NhËt. tù do cña d©n téc ®iÓm kÕt luËn cña b¶n TN§L? VN Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m thêi víi : . Sù ra ®êi cña níc VNDCCH . bao dung .Ph¸p b¸n níc ta cho NhËt  níc ta thµnh thuéc ®Þa cña NhËt .Thùc d©n Ph¸p : + tho¸t li h¼n quan hÖ + xo¸ bá hÕt c¸c hiÖp íc ®· kÝ vÒ VN Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 14 Töôøng . ®é lîng. . qua ®ã thÓ hiÖn tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . Søc m¹nh cña nh©n d©n ta .NT : “ThÇn Vò ch¼ng tÇng xiÒng xÝch .Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp Em cã nhËn xÐt g× vÒ luËn quyÒn ®éc lËp. hïng hån. th¼ng tay khñng bè VM .2010 BN§C . ko liªn minh víi ViÖt minh mµ cßn truyÒn thèng nh©n ®¹o . lÝ lÏ x¸c ®¸ng.Ph¸p ch¹y. b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña ngêi P  khoan hång.  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc thêi víi TDP vµ víi thÕ giíi ntn ? VN . vua B¶o §¹i TT9: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò tho¸i vÞ  lËp nªn chÕ ®é d©n chñ céng hoµ .  Sù ra ®êi cña níc VN lµ mét tÊt yÕu cña ls.. gîi c¶m. b.Søc m¹nh cña tinh thÇn nh©n ®¹o : gióp ngêi P. giÕt nèt sè ®«ng tï chÝnh trÞ + Trong 5 n¨m chóng b¸n níc ta 2 lÇn cho NhËt .

®ång thêi thuyÕt phôc m¹nh mÏ thÕ giíi . . ®îc ®éc lËp ( thùc tÕ) .Tuyªn bè vÒ quyÒn ®îc hëng tù do.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . kh¼ng ®Þnh søc m¹nh vµ ý chÝ cña d©n téc ta . Tæng kÕt . chèng ph¸t xÝt  d©n téc ta (®ã) ph¶i ®îc tù do. PhÇn tuyªn ng«n . + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . gîi c¶m Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc .2010 + xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng ®Æc quyÒn . + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. . + D©n téc ta ®· ®Êu tranh gan gãc chèng thùc d©n.ThÕ giíi : + C¸c níc ®ång minh võa c«ng nhËn nguyªn t¾c d©n téc b×nh ®¼ng  ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp tù do cña d©n téc VN ( ph¸p lÝ) .  Lêi lÏ ®anh thÐp.  C¸ch luËn téi ( c¸ch triÓn khai luËn ®iÓm) mang søc thuyÕt phôc lín 3. → C¸ch hµnh v¨n vµ biÖn luËn s¾c bÐn cña ngßi bót chÝnh luËn HCM ®· thÓ hiÖn tÝnh chiÕn ®Êu cao. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn.TN§L Lµ mét t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn mÉu mùc . ®éc lËp cña toµn d©n téc VN. nh mét thøc vò khÝ tiÕn c«ng kÎ thï . hïng hån. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ.Víi nh©n d©n VN: kªu gäi toµn d©n VN ®oµn kÕt chèng l¹i ©m mu cña TDP.Tuyªn bè vÒ ý chÝ kiªn quyÕt b¶o vÖ quyÒn tù do. ®éc lËp cña d©n téc VN.vÒ néi dung . . III.vÒ nghÖ thuËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 15 Töôøng .TN§L lµ mét v¨n kiÖn ls v« gi¸. cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c.

Chì kh¸c nhau : + TN§L vît h¬n ë tÇm vãc híng ra thÕ giíi.2010  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn V.VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp . cho vÒ nhµ lµm) . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Gîi ý 2.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp 1.NT ( nÕu kh«ng cßn thêi gian. GV cho HS so s¸nh b¶n TN§L cña HCM víi §¹i c¸o b×nh Ng« .luyện tập . + §CBN ra ®êi trong thêi k× v¨n häc “v¨n sö bÊt ph©n” nªn bªn c¹nh yÕu tè chÝnh luËn cßn s¸ng t¹o h×nh tîng cã søc truyÒn c¶m m¹nh mÏ.TiÕt sau lµm bµi viÕt sè 1 ( NLXH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 16 Töôøng . chÝnh nghÜa vµ lßng yªu níc cña cha «ng ta . TN§L thuéc thêi hiÖn ®¹i nªn thÓ hiÖn ®óng v¨n phong v¨n chÝnh luËn D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK . ë tinh thÇn d©n chñ. Củng cố .Sù kÕ thõa : kÕ thõa truyÒn thèng nh©n ®¹o . tù do . LÝ gi¶i v× sao b¶n TN§L tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn cã søc lay ®éng s©u s¾c hµng chôc triÖu tr¸i tim ngêi VN .

Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề.SGK. lập dàn ý. .Giới thiệu bài mới IV. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLXH…). hỡi bạn?” * Yêu cầu về kiến thức : bài viết cần đảm bảo các nd sau : . C. hợp lí. B. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLXH như giải thích.Giải thích thế nào là sống đẹp. bài học liên quan đến bài viết. bình luận… .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Tài liệu tham khảo . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 GV ra đề cho HS Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.Kiểm tra bài cũ III. đạo lí.Yêu cầu chung .Nâng cao nhận thức về lí tưởng. Bố cục cân đối. lưu loát.HỌC I.Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề. . cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Trình bày gãy gọn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02 : 6 . Đề 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện pháp học tập.HS xem lại các kiến thức. SGV.Làm văn : 22/08/2009 : BÀI VIẾT SỐ 1 ( NLXH) A. bác bỏ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 17 Töôøng . so sánh. phân tích.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLXH bàn về một vấn đề tư tưởng. I.Ổn đinh lớp II.

yêu cầu thực hành. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 18 Töôøng .Về kiến thức : Bài viết cần đảm bảo các nội dung sau : + Mục đích của của năm học cuối cấp + Biện pháp học tập. Diễn đạt mắc nhiều lỗi .Các biểu hiện của sống đẹp . Bài viết không đi sống.Điểm 3-4 : Khả năng làm bài còn nhiều tập của mình để biết.…”: là vài lỗi nhỏ. Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh V. thấy rõ giá trị của năm học cuối cấp. lỗi .Điểm 7-8 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. để chung hạn chế.Xác định phương hướng. thức. Biểu điểm . để làm. để tự khẳng định mình. biện pháp học . Ý trình bày phải rõ ràng.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. học để tự khẳng định mình”. vào trọng tâm hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu. vận dụng kiến thức. Song còn mắc một . Năm học 2009 . học để chung sống.2010 . học để chung sống. rèn luyện của bản thân trong năm học này. . học để làm.Điểm 5-6 : Nắm được yêu cầu đề.“học để làm. . mắc trên 10 từng bước hoàn thiện nhân cách. Củng cố .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. Đồng thời xác định rõ động cơ.luyện tập D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp.Điểm 9-10 : Bài làm đáp ứng được các bảo các nd sau : yêu cầu trên.“học để biết”: là yêu cầu tiếp thu kiến . phương pháp học tập. nắm kĩ năng làm bài.Phê phán lối sống không đẹp . . hướng rèn luyện … * Yêu cầu về kiến thức: bài viết cần đảm II. song khả năng khai thác còn hạn chế. Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng : “Học để biết.

C. quý trọng di sản của cha ông. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tài liệu tham khảo . 03 : 5. GV cho HS thảo luận. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Yêu cầu cần đạt I. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau.Giới thiệu bài mới IV.Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt.9 .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt. là kết quả phấn đấu lâu dài của cha ông ta.SGK.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Hãy cho biết giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản TNĐL .Ổn đinh lớp II. có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng. III. SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 19 Töôøng . Lên lớp. Hãy chứng minh phong cách nghệ thuật của HCM qua bản TNĐL.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . .Nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02. hướng dẫn để HS rút ra nội dung . Tiếng Việt : 25/08/2009 : GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . GV phát vấn. nhận xét. SGV.HỌC I. B.

34 Vân cô em gái ngoan.Thay cho dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm. ở sự tuân thủ các chuẩn mực và Sự trong sáng của TV được biểu hiện quy tắc đó (chuẩn về phát âm. . Tiết 2 II. xác định lời văn ko gãy gọn.2. BT3. Thuý BT1. Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu. Dòng sông luận trong 7 phút. không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác. .Thay cho 2 dấu gạch ngang ở câu 2 là hai dấu xét + cùng với GV hoàn chỉnh phần ngoặc đơn. không cho phép pha tạp. nhưng nó ko được phép gạt bỏ. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 20 Töôøng .Từ Microsoft : cần dùng. do đó TT1. vì đây là danh từ tự xưng.2010 Hoạt động 1 Sự trong sáng là một phẩm chất của TV. Sự trong sáng của TV còn được biểu hiện ở tính văn hoá. bổ sung. VD : SGK 3. quy tắc của TV để đảm bảo sự trong sáng) TT2 : GV gọi 1. gọi nhóm 4 nhận . được sự trong sáng. Đoạn văn có Nhóm 1 làm BT1. từ chối những gì mà thời đại đem lại ( CLV) TT3: GV gọi 1 HS đại diện của mỗi * Lưu ý : có thể nhóm lên trình bày. GV gọi HS đọc đề. Trước hết bộ lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực TT1. N4: nhận xét.dọc đường đi của mình . GV hỏi : và quy tắc chung. cần khôi phục lại những dấu TT2 : GV chia lớp thành 4 nhóm . . 2. Muốn đạt yêu cầu của đề.Từ hacket : nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính → dễ hiểu. dùng từ. phẩm chất GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu dung Sự trong sáng của tiếng Việt như 1.Từ cocoruder :có thể giữ nguyên. Tính chuẩn xác được thể hiện qua cách dùng GV hướng dẫn HS luyện tập từ của HT : Kim Trọng rất mực chung tình. chữ viết.3 SGK trang 33. GV cho HS thảo Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. đặt ở những phương diện chủ yếu nào? câu → yêu cầu : nói và viết đúng chuẩn mực. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. . … BT2. N2 : BT2. N3: thể viết lại như sau: BT3.Từ file : nên chuyển dịch bằng từ tệp tin → dễ hiểu. vừa trôi chảy. câu cần thiết vào các vị trí thích hợp.những dòng nước khác. . Dòng ngôn ngữ cũng vậy . sử dụng tuỳ tiện. ý ko được sáng rõ. 2 HS trả lời → HS VD : SGK nhận xét. lịch sự của lời nói.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lai căng. vừa phải tiếp nhận .một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc. nội dung bài tập. LUYỆN TẬP Hoạt động 2 BT1. vì đây là tên một công ty.

Câu a ko trong sáng.Đòi hỏi mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về TV ( hiểu biết về chuẩn mực và qui tắc của TV ở các phương diện phát âm. lai căng. d là những câu trong sáng. Các từ “lễ tình nhân”.Cần tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ .GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK . đặt câu.Giải thích : câu a có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ “đòi hỏi”. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Đô – xtôi. chữ viết chính tả. xác định yêu cầu của đề.Trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV . TT2.Về nhà làm bài tập. Tránh lối nói thô tục.c. Năm học 2009 .Soạn bài mới : Nguyễn Đình Chiểu.Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: + ngày lễ tình nhân: tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người.Sử dụng lời hay. Các yêu cầu của việc giữ gìn sự trong sáng của TV . . GV gọi HS đọc ngữ liệu trong SGK và rút ra các nội dung cơ bản → trình bày nội dung. D.Không cho phép pha tạp. V. GV hướng dẫn. dùng từ… Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập BT!. TT2. ý đẹp. câu b. 45 TT1: GV gọi HS đọc đề.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung : Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của TV TT1. dùng từ. ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích). LUYỆN TẬP BT1. BT2. Củng cố .xki Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 21 Töôøng . GV cho HS dưới lớp nhận xét. c. song cần tiếp nhận những yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài . Nói. ko có văn hoá. phân tích sự trong sáng của văn bản đó. “ngày Valentine”. Câu b.d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu. dễ cảm nhận và lĩnh hội đối với người VN.GV cho HS sưu tầm một văn bản. . đảm bảo sự trong sáng. gọi HS nêu VD về các yêu cầu như : phát âm ở các vùng miền. GV nhắc lại các yêu cầu của đề.viết đúng chuẩn mực.luyện tập . “ngày Tình yêu” . Giữ gìn sự trong sáng của TV là trách nhiệm của mỗi người VN 2. GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập TT3. tạo lập văn bản…) .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . gợi ý cho HS. + ngày Valentine: tiếng nước ngoài . .ép. có sắc thái biểu cảm ý nhị. bổ sung hoàn thiện yêu cầu bài tập. BT2 SGK trang 44. .2010 SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 1.Từ cần dùng : ngày tình yêu → rất thuần Việt. chữ viết.

Nhận thấy sức thuyết phục. lôi cuốn của bài văn ko chỉ bằng các lĩ lẽ xác đáng. ngôn từ trong sáng. . từ đó thấy rõ rằng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc VN.SGK 12.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 22 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . giàu hình ảnh. mà còn bằng nhiệt huyết của một con người gắn bó với TQ. NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG A. SGV 12. biết kết hợp hài hoà giữa sự trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời đại của mình. Tài liệu tham khảo .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Đọc văn : 29/08/2008 : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. đánh giá đúng đắn. sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC. NĐC đúng là một vì sao “càng nhìn càng thấy sáng”.Tiếp thu được cách nhìn nhận. B. nhân dân.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 04 : 10.lập luận chặt chẽ.11 .

Yeâu caàu caàn ñaït Tìm hieåu chung : 2. thaám thía veà hieän töôïng vaên hoïc maø oâng ñeà caäp.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . C. Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu khaùi quaùt veà vaên baûn TT1: GV hoûi:Haõy cho bieát theå loaïi.HỌC I. • Hoaøn caûnh ra ñôøi: I. ngoaïi giao. hcrñ cuûa vaên baûn GV noùi theâm veà hoaøn caûnh ra ñôøi ñeå HS hieåu roõ hôn - Mó – Dieäm khuûng boá taøn baïo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 23 Töôøng . vai troø quan troïng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø caû trong lónh vöïc vaên hoïc ngheä thuaät. tænh Quaûng Ngaõi.Trình bày văn bản sưu tầm và phân tích sự trong sáng của văn bản đó? III. söï nghieäp saùng taùc cuûa taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng theo Tieåu daãn 1 SGK. TT2: GV cho HS nhaän xeùt chung veà taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Kiểm tra bài cũ . Tuy nhieân. Taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng (1906.2000): Queâ : huyeän Moä Ñöùc. OÂng ko phaûi laø ngöôøi chuyeân laøm lí luaän hay pheâ bình vaên hoïc. Söï nghieäp chính maø oâng theo ñuoåi suoát ñôøi mình laø söï nghieäp laøm c/m trong caùc lónh vöïc chính trò.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giới thiệu bài mới IV.Tại sao phải giữ gìn sự trong sáng của TV? . Lí do vieát : + Ñoù cuõng laø moät caùch thöùc ñeå phuïc vuï c/m + Vaên hoïc ngh thuaät laø ñòa haït ñöôïc oâng quan taâm. Vaên baûn • Theå loaïi: Nghò luaän veà taùc gia vaên hoïc. + Laø ngöôøi coù voán soáng.2010 . 3.Ổn đinh lớp II.  Laø ngöôøi coù vò trí. taàm nhìn vaø nhaân caùch → coù theå ñöa ra nhöõng yù kieán ñuùng ñaén. môùi meû. GV chủ yếu sử dụng các phương pháp phát vấn. gợi tìm và thuyết giảng những nội dung mới đối với học sinh . PVÑ vaãn coù nhöõng taùc phaåm quan troïng veà vaên hoïc vaø ngheä thuaät. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. thảo luận. Tìm hiểu bài Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn Tieåu daãn TT1: GV cho HS neâu vaén taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi. am hieåu vaø yeâu thích.

+ LÑ2: “ Thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC … Nuùi soâng coøn gaùnh hai vai naëng neà” → Ca ngôïi thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. noäi dung Taùc giaû nhaán maïnh ngoâi sao NÑC ñaùng leõ phaûi saùng toû. Phaàn môû baøi : Giôùi môû baøi. Boá cuïc: goàm 3 phaàn: taêng cöôøng lính Mó ôû mieàn Môû baøi: Nam (55 vaïn).Hieåu TT1: GV hoûi :Trong phaàn 1. + LÑ3: “baây giôø xin noùi veà LVT…coøn vì vaên hay cuûa LVT” → Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm Luïc Vaân Tieân. PVÑ neâu vaán thieäu ngoâi sao NÑC ñeà gì ? Lí do ngoâi sao NÑC chöa saùng toû: . nöõ sinh Ngoïc Tuyeàn ôû Ñaø Laït töï thieâu. quan nieäm caàm buùt) . veà “nhaát laø trong luùc naøy” ? vaên. Keát luaän: phaàn coøn laïi “Toùm laïi…cuûa daân toäc!” Khaúng ñònh NÑC laø ngoâi sao saùng.2010 nhaân daân mieàn Nam baèng Nhaân kæ nieäm 75 naêm ngaøy maát nhaø Luaät 10/59: truy saùt ñaãm thô Nguyeãn Ñình Chieåu (3/7/1888 – maùu nhöõng ngöôøi khaùng 3/7/1963). GV cho HS choát laïi + Ít bieát thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. GV hỏi:Boá cuïc cuûa vaên baûn ?Luaän ñieåm cuûa vaên baûn? GV yeâu caàu HS duøng vieát chì gaïch döôùi nhöõng caâu ñoù trong SGK ñeå ghi nhôù. HS-SV xuoáng ñöôøng bieåu tình. Nhöõng naêm 60. chieán cuõ. - Phong traøo ñaáu tranh chính trò dieãn ra döõ doäi: coâng nhaân ñình coâng. Thích Thanh Hueä ôû Hueá. vaø hieåu LVT caàn phaûi saùng toû hôn khaù thieân leäch veà noäi dung. TT2. Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn II. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 24 Töôøng . HCM.T/giaû ñöa ra maáy lí do Coù 2 lí do khieán ngoâi sao NÑC chöa sau: saùng toû trong baàu trôøi + Chæ bieát NÑC laø taùc giaû taùc vaên ngheä daân toäc? Vì sao phaåm Luïc Vaân Tieân. Ñoïc . nhaát laø “trong luùc naøy”  ca ngôïi thô vaên NÑC goùp phaàn TT3: GV cho HS thaûo luaän coã vuõ chieán ñaáu  yù nghóa thôøi söï “Ngoâi sao NÑC …caùch ñaây moät traêm naêm !”→ Giôùi thieäu ngoâi sao NÑC Thaân baøi: + LÑ1: “NÑC laø 1 nhaø thô yeâu nöôùc….Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Thích Quaûng Ñöùc ôû Tp.Voùc deâ da coïp khoân löôøng thöïc hö” → Con ngöôøi vaø quan nieäm vaên chöông cuûa NÑC ( NÑC nhaø thô yeâu nöôùc. c. - 1965: Mó leo thang ñaùnh phaù mieàn Baéc…  Phaïm Vaên Ñoàng vieát vaên baûn naøy ñeå coå vuõ hôn nöõa phong traøo ñaáu tranh chính trò aùc lieät cuûa nhaân daân caû nöôùc luùc baáy giôø TT3.

Phaàn thaân baøi: dung. “Voùc deâ da coïp khoân löôøng GV cho HS thảo luận. .Con ngöôøi NÑC? Daãn NÑC: chöùng.Vì sao trong phaàn lôùn PVÑ ñaõ ñaët saùng taùc ñoù.GV dieãn giaûng cho HS nhöõng saùng taùc cuûa NÑC laø taám ñeå thaáy ñöôïc söï ñaùnh göông phaûn chieáu moät thôøi ñaïi giaù cao yù nghóa cuûa Vaên khoå nhuïc nhöng vó ñaïi. phaán ñaáu hi sinh vì nghóa lôùn. vaên thô phaûi laø hieän laïi hoaøn caûnh ls vuõ khí chieán ñaáu. cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống vaên theå hieän loøng tri aân TDP → giá trị. Taùc giaû goïi TT5 . Quan ñieåm thô vaên: duøng ngoøi buùt ca ngôïi chính TT4.Quan nieäm saùng taùc thô con ngöôøi: coù nghóa khí. naêm trôøi” sau thôøi ñieåm b. chính. vöôït leân caûnh ngoä rieâng coå vuõ nhaân daân Nam Boä chieán ñaáu.Vì sao PVÑ laïi baét ñaàu vôùi quan nieäm veà leõ laøm ngöôøi. 2 nhoùm nhaän xeùt) a. LÑ2: Ca ngôïi thô vaên yeâu 1860? nöôùc NÑC . .Theo quan ñieåm cuûa PVÑ. teá NSCG. con maét chuùng ta GV chia hs thaønh 4 nhoùm phaûi chaêm chuù nhìn thì môùi thaáy! ( 2 nhoùm theå hieän noäi 2. nhaát laø ñoaïn so saùnh vôùi Bình Ngoâ ñaïi Tác phẩm của caùo. phaàn naøy baèng vieäc taùi “vaên töùc laø ngöôøi. sức mạnh của văn chương chân cuûa PVÑ. chöùng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . leân aùn phi nghóa → thoáng nhaát . khí tieát cao vaên cuûa NÑC? Daãn ñeïp. trình bày. nöôùc ta trong “suoát 20  Veû ñeïp cuûa taùc giaû. Cuoäc ñôøi. Nguyễn Đính Chiểu tham gia tích cực vào cuộc đấu GV nhaán maïnh yù caâu tranh thời đại. nhöõng yeáu toá gì laø quan -Vaên chöông ñoùng goùp cho c/ ñôøi baèng troïng nhaát trong vieäc laøm nhöõng caùi ñoäc ñaùo. saùng khaùc thöôøng. LÑ1: Con ngöôøi vaø quan Caâu hoûi: nieäm saùng taùc thô vaên cuûa . Chuù yù caùc cuïm töø: “Kieán nghóa baát vi voâ doõng daõ!”.2010 noäi dung Con ngöôøi vaø cuûa vaên baûn. nhöõng caùi chöa neân moät nhaø vaên lôùn? töøng coù trong tp tröôùc ñoù”: Hình töôïng trung taâm trong baøi Vaên teá NSCG : ngöôøi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 25 Töôøng .GV hoûi: nghóa. PVÑ laïi caùc taùc phaåm cuûa NÑC treân caùi neàn nhaán maïnh ñeán baøi cuûa hoaøn caûnh ls luùc baáy giôø ( cuoäc VTNSVG ? k/ chieán choáng Phaùp). thöïc hö!” nhaän xeùt. quan nieäm saùng taùc thô  Vaên thô NÑC – nhöõng vì sao coù aùnh vaên cuûa NÑC ( 5 phuùt).

Baùc boû quan ñieåm thieân leäch veà ngheä thuaät: laø truyeän keå. nhöõng ñaïo ñöùc ñnaùg quyù troïng ôû ñôøi. laïi theâm chöa tìm ra nguyeân baûn. TT6: GV hoûi . Taùc giaû luoân nhìn ngöôøi xöa töø hoâm nay ( nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX)→ thoâng caûm. Maëc duø caùch saép xeáp chung veà vaên baûn caùc luaän ñieåm khoâng theo traät töï Giaù trò cô baûn cuûa baøi thôøi gian nhöng caùch nghò luaän vöøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 26 Töôøng . caùch söû duïng töø ngöõ. hình aûnh? → GV choát laïi noäi dung. deã hieåu.Anh (chò) hoïc taäp ñöôïc gì veà quan ñieåm ñaùnh giaù taùc phaåm vaø veà caùch laäp luaän cuûa taùc giaû baøi vaên? .  Caùc luaän ñieåm xoay quanh vaán ñeà chuû choát : NÑ. noâm na.Taùc giaû ñaõ baøn luaän ntn veà nhöõng ñieàu maø nhieàu ngöôøi cho laø haïn cheá cuûa tp naøy? .  PVÑ ñaõ giuùp ngöôøi ñoïc thaáu hieåu nhöõng giaù trò khieán cho NÑC trôû thaønh ngoâi sao caøng nhìn caøng thaáy saùng. GV cho HS tìm hieåu naâng leân) vaø nhaän xeùt phaàn Keát  Khaúng ñònh ñaây laø baûn tröôøng ca baøi haáp daãn maø nhaân daân mieàn Nam say söa caû noäi dung vaø ngheä thuaät. Ngöôøi laäp luaän baét ñaàu baèng söï haï xuoáng nhöng laø ñeå TT8. deã nhôù. truyeän noùi. ñaâu laø nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho truyeän LVT coù theå trôû thaønh tp lôùn nhaát cuûa NÑC vaø raát ñöôïc phoå bieán ôû daân gian? . ca ngôïi nhöõng con ngöôøi trung nghóa. GV cho HS nhaän xeùt veà caùch toå chöùc saép xeáp luaän ñieåm trong phaàn Thaân baøi. Tuy ko phuû nhaän nhöõng giaù trò luaân lí maø NÑC ca ngôïi. ôû thôøi ñaïi chuùng ta coù phaàn loãi thôøi. giàu tình cảm của NĐC) .2010 nghóa só xuaát thaân töø noâng daân → trong vaên chöông tröôùc ñoù chöa coù → nhaán maïnh giaù trò baøi VTNSCG → bản GV cho HS nhaän xeùt. caùch laäp luaän thöôøng ñöôïc goïi laø ñoøn baåy. lieân quan ñeán GV cho HS ñaùnh giaù nhan ñeà. NĐC.Văn thơ của NĐC chứng minh cho một tâm hồn lớn. ñieàu kieän muø loaø khoâng theå söûa baûn thaûo.Theo PVÑ. traân troïng ngöôøi xöa. c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .ø ngoâi saùng trong Hoaït ñoäng 3 vaên ngheä daân toäc. một tâm hồn nhiệt huyết ( ngòi bút thể hiện cho tấm lòng trung nghĩa. ( laäp luaän baùc boû. LÑ3: Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm LVT Phaân tích caùi hay veà noäi dung: Ca ngôïi neùt ñeïp cuûa nhöõng nhaân vaät chính nghóa. - TT7. choát chất của văn chương là sáng tạo → đóng góp của laïi noäi dung.PVÑ ñaõ ko vieát veà NÑC vôùi noãi tieác thöông cuûa moät ngöôøi hoaøi coå.

Taïo söùc coå vuõ maïnh meõ cuoäc ñaáu tranh chính trò luùc baáy giôø ôû mieàn Nam vaø treân caû nöôùc. kính phuïc vaø töï haøo veà cuï Ñoà Chieåu. vôùi nhieàu hình aûnh. Luyeän taäp. thieát tha. ngoân töø ñaëc saéc → caùch trình baøy luaän ñieåm coù söùc loâi cuoán maïnh meõ.GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK . Nhaán maïnh ñôøi soáng vaø söï nghieäp NÑC laø taám göông saùng neâu cao ñòa vò vaø taùc duïng cuûa vaên hoïc ngheä thuaät. Daën doø chuaån bò baøi hoïc sau: Hoïc baøi theo daøn yù ñaõ ghi vaø ñöa ra nhöõng ví duï minh hoïa cuï theå. laø ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä daân toäc. chaët cheõ. Phaàn keát baøi: Khaúng ñònh moät laàn nöõa NÑC laø nhaø thô lôùn. traân troïng. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 27 Töôøng .2010 vaên nghò luaän naøy laø gì ? xaùc ñaùng. coù söùc thuyeát phuïc cao. tình caûm chaân thaønh. III. 4. Boá cuïc chaët cheõ. Giuùp ngöôøi ñoïc theâm hieåu. caùch laäp luaän saùng suûa. neâu cao söù maïng cuûa ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa tö töôûng. Toång keát ( Ñaùnh giaù chung veà vaên baûn) Noäi dung saâu saéc.Cho HS phaùt bieåu caûm töôûng. nhaän thöùc cuûa mình veà cuï Ñoà Chieåu. 3. vöøa xuùc ñoäng. 3. cuûng coá: . veà “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” veà “Luïc Vaân Tieân” vaø veà caùch xaây döïng vaên baûn nghò luaän cuûa Phaïm Vaên Ñoàng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . luaän ñieåm roõ raøng.

2010 Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ Nguyễn Đình Thi A..Sách giáo khoa. B.Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận. phiếu thảo luận .. sách giáo viên bản thiết kế.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 28 Töôøng .Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ. đưa dẫn chứng. để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra. hình ảnh . sử dụng từ ngữ. . Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành: .

mới lạ về sự vật vừa chứa đựng nhóm thảo luận. 2.gơ.Thấy được những nét chính về tính cách và số phận của Đôtx . yêu cầu các sống động. Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động của GV Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 I . GV tổng hợp các + Phải có nhịp điệu ( bên ngoài và bên phiếu thảo luận. chọn nhóm thảo luận trong. TT1: Đặt câu hỏi TT2:Củng cố. quá trình ra đời của 1 bài thơ .trữ tình. Giới thiệu bài mới. TT1: Phát phiếu thảo luận. Những luận: nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu . + Làm thơ: là thể hiện những rung động của tâm hồn con người bằng lời nói (hoặc chữ viết ) Hoạt động 2: II. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh .Thấy được tài năng vẽ chân dung bằng ngôn ngữ rất tài hoa của X.2010 Tổ chức tiết dạy theo hướng kết hợp các phương pháp đọc hiểu.hình ảnh GV hướng dẫn HS phần II . các yếu tố ngôn ngữ và tâm hồn) tốt nhất trình bày trước lớp.hình ảnh + Phải gắn với tư tưởng . kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận nhóm ( 6 nhóm). (Nếu có thời gian. hoàn thiện bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự.Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là thể hiện tâm Đặc trưng cơ bản nhất của thơ và hồn con người.Quá trình ra đời của một bài thơ: Rung động TT1: Yêu cầu hs chú ý 3 đoạn đầu của thơ -> Làm thơ bài trích để trả lời câu hỏi 1 (SGK). Tiến trình lên lớp. GV đưa dẫn chứng ) Hoạt động 3 III. lí luận gắn với thực tiễn. gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thi ca ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI X. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 29 Töôøng . Xvai -gơ A. + Rung động thơ: là khi tâm hồn ra khỏi trạng TT2: Thế nào là “rung động thơ” và thái bình thường do có sự va chạm với thế giới “làm thơ”? bên ngoài và bật lên những tình ý mới mẻ. tính chất khoa học đúng đắn. . Đặc trưng cơ bản nhất của thơ: GV hướng dẫn hS tìm hiểu phần I.Những thơ: Gồm đặc điểm của ngôn ngữ .tình cảm thơ + Phải có hình ảnh. cảm xúc thành thực) TT2: Sau 7 phút. Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu GV hướng dẫn HS phần III. Những đặc điểm của ngôn ngữ . nghị luận kết luận. 1. hoàn thiện Hoạt động 4: IV. C. Nếu thiếu. Xvai . Giá trị của bài tiểu luận: GV cho HS nhận xét về giá trị bài TL . hợp với yếu tố tùy bút.( Vừa là hình ảnh thực.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . gợi tìm . trả lời câu hỏi.Phong cách: Chính luận . GV bổ sung.Việc nêu lên những vấn đề đặc trưng bản chất TT1: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi 5 (SGK) của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc TT2: Củng cố.

trong văn xuôi chứng tỏ tấm lòng kính trọng của Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 30 Töôøng . kiềm chế lần cuối sự cuồng nhiệt của các mâu thuẫn thời đại )  Nơi tận cùng của bế tắc.. b. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành .hiểu văn bản : tóm tắt văn bản 1. ông đứng chờ ngày . tính cách . thảo luận bệnh thần kinh N1 tìm hiểu. . hình ảnh so sánh ẩn dụ có tính hệ thống . TT1 : GV gọi 1 hs tóm tắt a.Chân dung Đô-xtôi-ép-xki : một tinh cách mâu thuẫn và một số phận ngang trái .  Những yếu tố biểu hiện đẩy nhân vật vào chỗ tận cùng của nghiệt ngã đầy bi kịch . Hoạt động của GV v à HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs I. khát vọng cao cả . dân tộc mình (sứ giả của xứ sở .Nghệ thuật viết chân dung văn học : gợi ý của Gv. . thảo luận. thiết kế bài dạy .Sách giáo khoa. Tiến trình tổ chức dạy học : 1.Sử dụng phương pháp phát vấn. một số tài liệu liên quan đến Đôtx.lại ngày. ép-xki có những nét gì đặc biệt ? + Là người khách chuyên cần của hiệu cầm đồ -Nét chung của chân dung + Làm việc suốt đêm trong cơn đau đẻ của vợ -Nét cụ thể + Sống giữa giống người chấy rận + Bệnh tật .. phân tích số phận + Phải tìm đến những cơ hội“thấp hèn” để cho tròn nghiệt ngã . phân tích tính cách + Số phận vùi dập thiên tài nhưng thiên tài tự cứu vãn mâu thuẫn bằng lao động và tự đốt cháy trong lao động ( Lao Hs thảo luận. Số phận nghiệt ngã : TT2. mang lại cho đất nước sự hòa giải .Cho biết chân dung của Đô-xtôi.Bút pháp vẽ chân dung văn học : Gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn  Thể loại đứng ở ngã ba : Tiểu sử -tiểu thuyết -chân dung văn học GV cho HS nhận xét chung về bút Ngòi bút viết chân dung rất tài hoa giàu chất thơ pháp của nhà văn . khái quát vấn đề động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông ) + Chịu hàng thế kỉ dằn vặt để chắt lọc nên những vinh quang cho Tổ quốc . hoàn cảnh . ẩn dụ : cấu trúc câu . N2 tìm hiểu. Tính cách mâu thuẫn : + Tình cảm mãnh liệt trong cơ thể yếu đuối của con TT3: GV chia nhóm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .… chủ yếu là hướng dẫn. Giới thiệu bài mới : 3. Đọc.So sánh.Đối lập : cấu trúc câu ..2010 B. sách giáo viên. Đôtx đã tỏa sáng cho vinh quang của Tổ quốc và dân tộc. HS đọc và phát hiện vấn đề theo 2. Hướng dẫn đọc thêm . Gv hỏi: + Trước cửa tò vò của ngân hàng ... gợi mở cho HS D. Kiểm tra bài cũ : 2.. .

..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giá trị của bài tiểu luận: .yếu tố nghệ thuật nào có tính hỗ trợ đắc lực ? Chân dung con người hiện ra trên cái nền như thế nào ? II. + Sự hứng khởi thật không giới hạn . mệnh thiêng liêng của sự hòa giải nước Nga. Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu các câu 2.luyện tập . Củng cố ..Soạn bài : Nghị luận về một hiên tượng đời sống Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 31 Töôøng . Trong VB yếu tố nghệ thuật nào có tính chất chủ đạo .. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang của ông : sự đoàn kết của tất cả những người Nga . +. Hướng dẫn học sinh đọc vài đoạn và phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc . V. Luyện tập : Tìm những câu văn chứng tỏ sức hút của nhân vật với Hoạt động 3 GV hướng dẫn hs về nhà thực tác giả và với cả nước Nga + Với sự thành kính xuất thần.4.Xvai-gơ dành cho Đô-xtôi-ép-xkithật lớn lao biết chừng nào.3.một vòng hào quang chói lọi bao quanh cái của người bị hành khổ này .ông báo trước sứ hiện luyện tập .Nhận xét về tài năng viết chân dung văn học của Xvaigơ D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Về nhà học bài .2010 X.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 04 : 12 - Làm văn : 15/09/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống. Có ý thức, biết nêu ý kiến đúng đắn trước những hiện tượng đời sống. Rèn kĩ năng làm văn nghị luận . B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: SGK, SGV, bài soạn, phiếu học tập, bảng phụ. - Gợi mở, hướng dẫn học sinh trả lởi câu hỏi, thảo luận, từ đó rút ra cách làm một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Ổn định: II.Kiểm tra bài cũ - Nêu các luận điểm chính của bài NĐC ngôi sao sáng…………. - Nêu giá trị của bài Tiểu luận : Mấy ý nghĩ về thơ - Nghệ thuật viết chân dung văn học của Xvaigơ ? III.Giới thiệu bài mới IV.Tìm hiểu bài: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Khái niệm: GV hướng dẫnHS tìm hiểu khái 1. Thế nào là hiện tượng đời sống? niệm - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao GV : lấy ví dụ SGK phân tích để HS chuyện xảy ra. Có hiện tượng tốt, có hiện tượng hiểu khái niệm xấu.  Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con người đều là hiện tượng đời sống. GV : Có phải mọi hiện tượng xảy ra đều đáng bàn luận? - Chỉ những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh HS : Xác định: - không hưởng đến phần lớn mọi người trong xã hội mới là GV : Hãy nêu lên một số hiện tượng, vấn đề nghị luận. sự kiện đời sống nổi bật ở địa A. -

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
32

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
phương? HS : Nêu và đưa ra nhận xét khái quát. GV : Thế nào là nghị luận? HS : Dựa vào hiểu biết và những bài đã học trình bày. GV : bổ sung, khái quát. GV : So sánh sự giống và khác nhau giữa nghị luận về một hiện tượng đời sống với những kiểu nghị luận đã học? Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài. GV : Đưa ra một hiện tượng đời sống và yêu cầu HS bàn luận. VD :Cách xưng hô của học sinh hiện nay. Gọi một số HS trình bày. GV: nhận xét , dánh giá. Từ đó nêu những yêu cầu khi làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. SH: Dựa vào ví dụ ở phần 2 dể rút ra các bước cơ bản khi làm bài.

Năm học 2009 - 2010

2.Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống? - Là sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội. II.Yêu cầu: 1. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tượng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. 2. Qua hiện tượng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ . . . Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. 3. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng. 4. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. III.Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. 1.Tìm hiểu đề: *Nội dung tìm hiểu đề. Trước khi tìm hiểu đề cần: + Đọc kỹ đề bài. + Gạch chân các từ quan trọng + Ngăn vế (nếu có) *Tìm hiểu đề: - Thể loại, các thao tác làm văn - Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào) -. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài 2.Lập dàn ý: * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận. * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. * Kết bài : Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống. 3.Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập BT1. Câu a. - Hiện tượng: Nhiều thanh niên, hs VN du học nước

GV : Nêu những bước cơ bản khi làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống? HS : Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập TT1. Làm BT1

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
33

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
GV cho HS thảo luận BT1 GV chia lớp thành 4 nhóm - Nhóm 1 câu a - Nhóm 2 câu b - Nhóm 3 câu c - Nhóm 4 câu d và nhận xét. Sau 5 phút, GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày . GV cho Hs nhóm 4 nhận xét, bổ sung

Năm học 2009 - 2010
ngoài lười nhác, dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xd đất nước → Nêu và phê phán hiện tượng - Hiện tượng ấy xảy ra từ những năm đầu ( khoảng năm 1925) thế kỉ XX. - Mở rộng : Trong xã hội ta ngày nay hiện tượng ấy vẫn tồn tại. Chúng ta không thể sống dựa vào đồng tiền của người khác mà phải tự vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Lời của Bác gần một thế kỉ vẫn có nhiều ý nghĩa. Câu b. - Thao tác lập luận phân tích : thanh niên du học mải chơi bời, thanh niên trong nước ko làm gì cả, họ sống già cỗi, thiếu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai của đất nước… - Thao tác lập luận so sánh: nêu lên hiện tượng thanh niên, sinh viên Trung Hoa du học chăm chỉ, cần cù… - Thao tác lập luận bác bỏ: Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ ko làm gì cả. Câu c. Nghệ thuật diễn đạt văn bản: dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu trần thuật, câu hỏi “Thế thì thanh niên của ta đang làm gì?”, câu cảm thán ( trực tiếp bày tỏ nỗi lo âu chính đáng “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” Câu d. Rút ra bài học cho bản thân: xác định lý tưởng, cách sống; mục đích, thái độ học tập đúng đắn. BT2. Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Karaoke và Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay? Lập dàn ý * Lưu ý : Tích hợp bảo vệ môi trường - Ô nhiễm âm thanh, mất trật tự công cộng, tình trạng nhiễu loạn thông tin, ô nhiễm thông tin,…

Câu d. HS tự trả lời TT2. Làm BT2. GV gợi ý, HS tự làm GV gọi 2 em HS đọc bài làm, cho HS trong lớp nhận xét. TT3. GV giáo dục bảo vệ môi trường cho HS . GV cho HS liên hệ với thực tế. Cụ thể trên địa bàn quận Liên Chiểu ( đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, Ngô Văn Sở,…)

V. Củng cố - luyện tập Bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
34

Töôøng

2010 D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . . trao đổi thảo luận. Ổn định lớp II. Phương tiện thực hiện +Sách GK.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 35 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Giới thiệu bài mới IV. Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.Kiểm tra bài cũ: .Về nhà học bài và làm bài tập .Biết vận dụng các kiến thức về phong cách ngôn ngữ khoa học vào đọc . D. Tiến trình lên lớp I. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C.hiểu văn bản và làm văn B.Tiếng Việt : 17/09/2009 : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC A. Mục tiêu bài học Giúp học sinh .Soạn bài : Phong cách ngôn ngữ khoa học Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 13.Hãy cho biết cách thức và yêu cầu làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống? III. 14 . làm việc theo nhóm. trả lời các câu hỏi.Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.

văn bản phải liên *Về kiểu câu kết chặt chẽ và mạch lạc. . ko dùng xã hội phép tu từ cú pháp. GHI NHỚ *Về biện pháp tu từ: ( sgk trang 76) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 36 Töôøng . Câu văn yêu cầu chính xác.Từ ngữ được dùng phần lớn là từ ngữ *Về từ ngữ: thông thường. các thuật ngữ về phát âm. định dụng những biểu đạt mang tính cá nhân nghĩa. Tính lí trí.Ngôn ngữ khoa học ( dù ở dạng nào) Hoạt động 2 cũng đều có đặc trưng cơ bản của GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần II phong cách ngôn ngữ khoa học II.Thường dùng các kiểu câu có chủ ngữ không 3. chặt chẽ. nhận xét. PCNNNT) . hạn chế sử dụng thường xuyên khi đánh giá. . H2O . . đơn vị phán đoán lôgic.Mỗi ngành khoa học có hệ thống thuật ngữ nghĩa.Câu văn trong văn bản này là một đơn dùng được vị thông tin. Tính khách quan. cấu tạo còn sử dụng những hệ thống ký hiệu khoa học đoạn văn và văn bản 3 VD: m . GV giải thích về 3 loại văn bản khoa học TT4. trừu tượng *Về ngữ âm. GV hỏi : phong cách nnkh có mấy đặc CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC trưng cơ bản ? TT2. kg. câu văn. các .Từ ngữ mang sắc thái biểu cảm trung hòa .2010 I. chỉ được dùng với một . riêng buộc người dùng phải hiểu chính xác mới . lôgic chính tả tiếng Việt nói chung. Từ ngữ. .Dùng các kiểu câu phức có đầy đủ các cặp quan hệ hô ứng III.Cấu tạo đoạn văn.. ở kết cấu của văn bản .. GV cho HS làm việc với văn bản TT2. GV hỏi : Thế nào là ngôn ngữ khoa học? Năm học 2009 . ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG TT1.Văn bản khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung. .Về ngữ âm: tuân theo những yêu cầu phổ biến phương tiện ngôn ngữ. tạo nên sức thu hút người nghe khoa học. GV yêu cầu học sinh cho các ví dụ thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học . chữ viết: Biểu hiện ở nội dung khoa học. TT3.Câu có nghĩa bị động và câu có từ “là” được sử ít bộc lộ sắc thái cảm xúc. VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần I TT1.Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học.Về chữ viết: Ngoài những đặc điểm của chuẩn 2.Ngôn ngữ khoa học tồn tại ở 2 dạng : Nói và viết . văn bản khoa học Thể hiện trong từ ngữ. Tính khái quát. ko dùng câu đặc biệt. không sử dụng các từ ngữ địa phương. câu văn có màu sắc trung hoà. . Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính : + Các văn bản khoa học chuyên sâu + Các văn bản khoa học giáo khoa + Các văn bản khoa học phổ cập 2. biệt ngữ lôgic. GV giảng thêm cho HS về các nội dung sau: 1. ( khác với PCNNSH. tiêu biểu là trong các văn bản khoa học. Ngôn ngữ khoa học . phi cá thể xác định hoặc khuyết chủ ngữ.

Trong toán học được hiểu là đoạn ngắn nhất nối 2 điểm AB Các thuật ngữ còn lại HS tự làm BT3.Ngoài cách trình bày thông thường còn có các bảng biểu. mảnh tước. Thi pháp học. . Lịch sử văn học. và tưhờng xuất hiện những chú thích.. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 37 Töôøng . lí trí. Văn bản đó thuộc ngành Khoa học văn học. di chỉ.→ có phần trừu tượng. Làm bài tập 1 GV chia lớp thành 4 nhóm . sơ đồ.Nhóm 2: câu b . Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS luyện tập : BT1. lôgic GV nhận xét TT4. với những quy định chặt chẽ. Đoạn văn có lập luận và kết cấu diễn dịch. . Khoa học văn học bao gồm các chuyên ngành : Văn học đại cương ( LLVH).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . bổ sung cho hoàn chỉnh.Nhóm 3: câu c . phản ánh hiện thực. tác phẩm.Nhóm 4: nhận xét Nhóm thảo luận 5 phút. mô hình . 2.Văn bản khoa học phổ cập có sử dụng các biện pháp tu từ như: ẩn dụ. Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường sống ( nước. LUYỆN TẬP BT1. a. gãy khúc. BT4. . không khí và đất). câu sau nêu luận cứ. VD: Từ “đoạn thẳng” trong ngôn ngữ thông thường được hiểu là đoạn không cong queo. . Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS chỉ ra các thuật ngữ khoa học trong đoạn văn và phân tích tính lí trí. rìu tay. Đặc điểm dễ nhận thấy : . so sánh *Về bố cục. BT2. kết cấu phục vụ cho các luận điểm lớn.. hình ảnh.Các thuật ngữ khoa học: Khảo cổ. Văn bản trình bày những nội dung khoa học: Khoa học văn học – chính xác hơn là khoa học lịch sử văn học ( Văn học sử)....Tính lí trí.Cách trình bày.Văn bản khoa học chuyên sâu và giáo khoa không sử dụng các biện pháp tu từ . một chuyên ngành trong Khoa học văn học. Phê bình văn học..Hệ thống đề mục : từ khái quát đến cụ thể ( diễn dịch) . công cụ đá. b. trình bày: . sau đó cử đại diện trình bày → GV cho các thành viên nhóm 4 nhận xét. nhân hóa.. bổ sung Năm học 2009 . Làm bài tập 2 GV gọi HS đọc đề và gọi HS trả lời GV nhận xét. ko lệch về bên nào . lô gích .Thuật ngữ khoa học : chủ đề.. hạch đá. c.Nhóm 1: câu a.3 SGK trang 76 TT1.2010 TT3. TT2. bố cục phải chặt chẽ. lôgic của đoạn văn thể hiện rõ nhất ở lập luận : câu đầu nêu luận điểm khái quát. người vượn. GV gợi ý cho HS tự làm IV. Luận cứ đều là các cứ liệu thực tế.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 38 Töôøng .Tiếp tục luyện tập ( nếu còn thời gian) D. đạo lý. . Kết hợp trong các bài tập rèn luyện kĩ năng. Làm văn : 24/09/2009 : TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1 A. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một tư tưởng.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.Làm bài tập : Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về giá trị của việc Hiến máu nhân đạo.GV gọi HS đọc lại phần ghi nhớ . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập .Về nhà học bài . V. Củng cố .Tiết sau trả bài số 1 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 15. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau.2010 * Lưu ý : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ( các thuật ngữ khoa học môi trường và các văn bản phổ biến khoa học môi trường.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn - Năm học 2009 .

lập dàn ý. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 39 Töôøng . cho hs phân tích. cảm nghĩ của bản thân. .HỌC I.GV : Đề + đáp án. sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giới thiệu bài mới IV. lập ý.Kiểm tra bài cũ III.2010 B.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một tư tưởng. đạo lí. C. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa .Ổn đinh lớp II.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

2.Thân bài : .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hỡi bạn?” GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại.Giải thích vấn đề cần bàn luận . bổ sung cho hoàn chỉnh . học để làm. Kết bài : TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý Nêu ý nghĩa.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích pháp học tập.… . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập tư liệu của đề ? do UNESCO đề xướng : “Học để biết.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích các khái niệm “học để biết”. CM. 3. luận về một tư tưởng. bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận.GV cho hs dưới lớp nhận xét.Kiến thức còn hạn chế . BL…) hoàn chỉnh . sau 5 phút GV gọi hs I.HS nắm được yêu cầu của đề Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học . sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn b.Phân tích những mặt đúng. . Nhận xét chung a. .LẬP DÀN Ý Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ( cách làm bài nghị 1.MB : Giới thiệu mục đích học tập do UNESCO trong phần lập dàn ý đề xướng TB: .… biết. nội dung. rút ra bài học nhận thức (đề 2) Đề 2: . đạo lí) 2. học để tự khẳng định mình”.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trong các tác phẩm văn học. biện pháp học tập cho riêng mình. bổ sung cho 1.KB : mỗi học sinh phải xác định phương hướng. bình luận.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận . Về nội dung : .GV gợi ý cho hs về yêu cầu . các bài phóng sự … II. PT.Thể loại : NLXH (GT. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT 1. III.Nội dung : Theo yêu cầu từng đề 3. học để chung sống. Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đề của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào. “học để + Giải thích k/n “học” làm”… + Mục đích của việc học : Học để + Chứng minh. HS thảo luận. Về hành văn Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 40 . TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ trình bày GV cho hs nhận xét.

gợi mở. .Tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm hoạ HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi quốc gia và mỗi con người. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . rộng lớn hơn. tầm suy nghĩ sâu rộng. Củng cố .. tranh ảnh. 1-12-2003 Cô-phi An . nhưng có sức gợi suy nghĩ đến nhiều điều sâu xa.Khi đại dịch ấy còn hoành hành trên thế giới. .luyện tập Năm học 2009 . thiết kế bài học.. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC I. tư liệu về tác phẩm và đại dịch HIV/AIDS. thảo luận. cô đúc.2010 D.Đọc văn ( văn bản nhật dụng) : 25/9/2009 : THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS. MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs thấy rõ: . . đang đặt ra trước mắt mỗi chính phủ và mỗi người dân trên thế giới. Kiểm tra bài cũ: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 41 Töôøng . bởi mối quan tâm.CHUẨN BỊ BÀI MỚI RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :6 : 16. Ổn định lớp. II. .. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm.. vở soạn. tìm kiếm tư liệu về đại dịch HIV/AIDS.Phương tiện: GV: Sgk.nan A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Sức thuyết phục mạnh mẽ của bài văn được tạo nên bởi tầm quan sát.Cách thức: Nêu vấn đề. không ai có thể giữ thái độ im lặng cũng như sự phân biệt đối xử với những người đang sống chung cùng HIV/AIDS. HS: sgk. 17 . B. lo lắng cho vận mệnh của loài người và bởi cách diễn đạt vừa trang trọng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. sgv. C.Bản thông điệp nói về một vấn đề cụ thể.

văn bản nhật dụng. công ty.Các tổ chức. Phần 1: Từ đầu → năm 2005: Thực trạng đại dịch AIDS (đại dịch nguy hiểm) Phần 2: Tiếp theo → cái chết: Phê phán thái độ phân biệt đối xử.2010 Hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. Nhóm 1: Bản thông điệp nêu lên vấn đề g? Trình bày những hiểu biết của em về HIV/AIDS? Vì sao HIV/AIDS được gọi là đại dịch.Các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS. một nước cộng hòa thuộc châu Phi.Ngân sách dành cho phòng chống HIV tăng lên đáng kể.1938 tại Gan TT2: GV giói thiệu cho hs đây là một na.nan sinh ngày 8. có ý nghĩa nhiệm chức vụ này 2 nhiệm kì (1/1997 đến thời sự. a.Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS. Đọc .hiểu 1.Tiêu chí nội dung đề bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc và đảm tài là những vấn đề lớn lao. liên quan đến cả cộng đồng để 1/2007) hướng hs vào phần đọc-hiểu văn bản. Năm học 2009 . . . Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . . nhiều nhóm từ thiện đã chung tay vào ứng phó với đại dịch này . cảnh ra đời. Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài. cho ví dụ. . Bố cục:3 phần.Theo em văn bản này được chia thành mấy phần? Nội dung? 2. Tác giả: TT1:GV cho hs tóm tắt về tác giả . 1.Tìm hiểu chung GV hướng dẫn hs tìm hiểu Tiểu dẫn. đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông nêu ra sau đó. IV.Tình hình. bố cục.Được trao giải thưởng Nô. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: I.ben Hoà bình năm TT3: Hs đọc văn bản và tìm hiểu hoàn 2001. là hiểm hoạ cho đời sống của dân tộc và nhân loại? Tình hình phòng chống đại dịch này ở địa phương em? Nhóm 2: Tác giả đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực. chúng ta đã bị chậm ( Lẽ ra….Ông là người châu Phi da đen đầu tiên được thể loại văn học.Cô. lao và sốt rét đã được thông qua. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Cô phi an nan viết gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS. nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia.phi An. Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi.4. Song những hành động ấy vẫn quá ít Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 42 Töôøng . nhiều nước vào cuộc với tinh thần cao.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn III. 1-12-2003 3. . lẽ ra…. kì thị.AIDS là đại dịch nguy hiểm. không phải là một . và lẽ ra…)  Nhiều tổ chức.Theo mục tiêu đề ra cho năm 2005. .hiểu văn bản TT1:GV chia lớp thành bốn nhóm thảo luận các vấn đề. II.

. GV nhận xé. Không nên phân biệt. im lặng là đồng  AIDS là đại dịch là hiểm hoạ cho đời sống nghĩa với cái chết? của dân tộc và nhân loại.Tuổi thọ người dân bị giảm sút. luận cứ hợp lí. phân biệt đối xử. im lặng là đồng nghĩa cuối cùng C. cuộc chiến đấu chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính bạn. b. Phê phán thái độ kì thị. không ảo tưởng đứng ngoài cuộc ( dựng lên bức rào ngăn cách Nhóm 4:Trước hiểm hoạ của AIDS. V. Củng cố . . rõ ràng. cách sắp xếp luận điểm. kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Cách lập luận chặt chẽ. tốc độ lây lan đáng báo động ở phụ nữ.Hãy sát cánh cùng tôi. xứng đáng với cương vị của một người đang gánh vác trọng trách Tổng thư kí LHQ.An – nan đã đưa ra điều? với cái chết. 2. trở thành hiểm hoạ cho đời sống nhân loại. Tổng kết.Mỗi phút đồng hồ có 10 người bị nhiễm HIV.t bổ sung và chốt Tác giả kêu gọi chúng ta cần đoàn kết chống vấn đề.ran đến Không nên phân biệt kì thị. tốc độ lây lan nhanh và chưa tìm ra thuốc đặc hiệu điều trị.Cùng tôi đánh đổ các thành luỹ của sự im lạng.Nội dung của thông điệp : .Tác giả đã thể hiện được một tầm nhìn rộng lớn. gây tỉ lệ tử vong cao và không có dấu hiệu suy giảm. trình bày. từ dãy núi U. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 43 Töôøng . cách diễn đạt vừa trang trọng.Bệnh dịch đang lan rộng nhanh đặc biệt là khu Nhóm 3:Vì sao tác giả khẳng định vực Đông Âu.Lời kêu gọi. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết bài học III. giữa “chúng ta” và “họ”). . không ảo Thái Bình Dương. tưởng đứng ngoài.Luyện tập 1. lại: .AIDS đại dịch.  Kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm → có sức lôi cuốn cao. Em nhận xét gì về những câu văn ở cuối văn bản? TT2 :Các nhóm cử đại diện nhóm lên 3. .HIV/ AIDS là nạn đại dịch gây tỉ lệ tử vong cao. . .2010 so với yêu cầu thực tế. Châu Á. kì thị. .Dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành. rành mạch.

Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Soạn bài mới “ Nghị luận về một bài thơ. chứng minh.Ước mơ về một tương lai cuộc sống của em và mọi người sẽ tránh được hiểm hoạ D. B.2010 .Làm văn : 25/09/2008 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ. so sánh để làm bài nghị luận văn học.Việc làm thiết thực.Về nhà học bài . Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ. có ý nghĩa? . Luyện tập Em sẽ làm gì để hưởng ứng bản thông điệp? Gợi ý viết theo định hướng: . Cô. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành . 2.Nhận thức như thế nào về đại dịch? . đoạn thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . đẩy lùi hiểm hoạ. đoạn thơ” RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 06 : 18 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .BT về nhà : Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị).nan kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn.Là người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất.Phương tiện thực hiện: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 44 Töôøng .phi An. bình luận. ĐOẠN THƠ A.

2 trình bày đề 1 theo gợi ý trong SGK.Thân bài . dân tộc + Sự hài hòa giữa tâm hồn người nghệ sỹ và chiến sĩ trong bài thơ + Tính cổ điển và hiện đại trong phong cách thơ Hồ Chí Minh. tác phẩm ( xuất xứ. + Vẻ đẹp của thiên nhiên một đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc + Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ nặng lòng đối với đất nước.2010 Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc. Giới thiệu bài mới IV.trang 84) Định hướng đề 1: a. Ổn định lớp II.Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả.Tìm hiểu đề và lập dàn ý 1.Tiến trình lên lớp I. GV nêu các câu hỏi hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. c. Đề 1: Phân tích bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12 tập I .Cách thức tiến hành: Năm học 2009 . làm việc theo nhóm. khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 45 Töôøng .Đánh giá chung. trả lời các câu hỏi.Kiểm tra bài cũ: . 4 đề 2 TT2 Nhóm 1. 2 đề 1 Nhóm 3. lập dàn ý theo gợi ý trong sách GK Nội dung cần đạt I.Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. trao đổi thảo luận.Kết bài .Vấn đề được nêu trong bản thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS Nêu nhận xét về bài văn nghị luận này III. hoàn cảnh ra đời…) Hcrđ: Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động1: Hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. lúc này Bác đang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta b. lập dàn ý cho các đề văn cụ thể ( đề 1. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân . đề 2 SGK) TT1 GV chia lớp thành 4 nhóm để làm bài: Nhóm 1. C.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn +Sách GK.

vị trí đoạn trích.Tình cảm của tác giả : tập trung vào các từ ngữ. II . trôi.Tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào trong việc thể hiện nội dung ? HS dựa vào các câu hỏi trả lời.Nêu xuất xứ bài thơ. một phần thân thể bị huỷ hoại → thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương  Với giọng thơ trầm buồn. trù phú của một làng quê yên ả thanh bình . xót xa như rụng bàn tay → nỗi đau đớn xót xa về thể xác. lấp lánh. Khi nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương. .2010 2.Đóng góp của tác phẩm. TT5 GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý Hoạt động 2: hướng dẫn HS rút ra lý thuyết về cách làm bài. Kết bài: . Đề 3 Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi Anh đưa em về sông Đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông Đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì Xanh xanh bãi mía bờ dâu Ngô khoai biêng biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc Sao xót xa như rụng bàn tay a. phẳng lì. trình bày phương án trả lời. nhớ tiếc. Những đặc trưng về từ ngữ. b.Thân bài: .4 đề 2 thảo luận. Nhóm 3. TT4 GV gợi ý cho HS tìm hiểu đề. Hoàng Cầm xúc động và sáng tác bài thơ này) b. tác giả thể hiện nỗi đau tột cùng khi quê hương bị rơi vào tay giặc c. nằm nghiêng nghiêng. Mở bài . biện pháp tu từ: Em.Đối tượng về một bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ hoặc 1 đoạn thơ hoặc 1 hình tượng thơ…) với kiểu bài này cần tìm hiểu : Tác giả.Cách viết bài nghị luận về một bài thơ.Tóm tắt ý chính đã nêu . biện pháp tu từ : sông Đuống.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . a. GV đưa thêm đề 3 ( chọn bài Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm → tích hợp giáo dục môi trường) TT3 GV cho h/s đọc biểu cảm đoạn thơ và nêu cảm nhận chung về đoạn thơ. . đoạn thơ ? vị trí của đoạn trích? thể loại thơ. xanh xanh. Đề 2:( tham khảo SGK) 3. hình ảnh thơ .Nội dung chủ yếu của đoạn thơ là gì? c. biêng biếc → Sắc màu xanh tươi.Đây là kiểu bài phân tích đoạn thơ.Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ Nội dung cơ bản : Cảnh bên kia sông Đuống qua cái nhìn bao quát từ bên này .Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. hình ảnh thơ.Cảnh bên kia sông Đuống : tập trung phân tích các từ ngữ . hoàn cảnh ra đời: ( Bài thơ được sáng tác vào một đêm tháng Tư năm 1948. đoạn thơ 1. Nhận xét và rút ra phương pháp chung? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 46 Töôøng . tác giả ở bài thơ này. hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ…của bài thơ, đoạn thơ. 2. Nhìn chung bài viết thường có các nội dung sau: + Giới thiệu khái quát về một bài thơ, đoạn thơ. Nêu nội dung chính cần sáng tỏ. + Phân tích các giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. + Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS III.Luyện tập SGK trang 86 .Gợi ý: luyện tập bài tập trang 86. - Chú ý đoạn thơ trong chỉnh thể toàn bài thơ. - Từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật trong đoạn thơ. - So sánh liên tưởng với thơ đời Đường có gì mới và kế thừa như thế nào? Hoàn cảnh, tâm trạng của tác giả ?

V. Củng cố - Dặn dò: Mỗi bài thơ có thể phân tích trên nhiều phương diện nhưng cũng cần lựa chọn những phưong diện thật đặc sắc, nổi bật, có giá trị nhất mà mình hứng thú để phân tích. D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà học bài, soạn bài mới : Tây Tiến – Quang Dũng RÚT KINH NGHIỆM

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 19, 20 Văn : 4/10/2009 :

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs :

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
47

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

- Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền Tây và nét hào hoa, dũng cảm, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính TT trong bài thơ. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, trả lời những câu hỏi trong SGK → Lên lớp, GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . GV dùng phương pháp thuyết giảng, phát vấn, đàm thoại để chuyển tải nội dung bài học đến hs. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Quang Dòng vµ bµi th¬ T©y TiÕn . TT1.GV hái : - Quang Dòng ®Æc ®iÓm ®¸ng lu ý ? cã g× Yêu cầu cần đạt I.Tìm hiểu chung : 1. Tác giả Quang Dũng ( 1921- 1988) - Quê : tỉnh Hà Tây - QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc . - TP chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng 2. Tác phẩm a. Xuất xứ : in trong tập Mây đầu ô b. Hoàn cảnh ra đời : - TT là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, địa bàn đóng quân và hoạt động bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào). - Chiến sĩ TT phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có học sinh, sinh viên. QD là đại đội trưởng. - Đơn vị TT chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ : thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. - Cuối năm 1948, QD chuyển sang đơn vị khác, QD nhớ về đồng đội → tại làng Phù Lưu Chanh, QD viết “Nhớ Tây Tiến” → sau đó t/g đổi tên thành “Tây Tiến” → cảm giác về hành khúc mạnh mẽ hơn. c.Cảm hứng chủ đạo Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ da diết về miền Tây (địa bàn đóng quân và hoạt động của đơn vị TT) và người lính Tây Tiến.

-

H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña bµi th¬ ?

Nhan ®Ò “T©y TiÕn” cã ý nghÜa ntn ? T¹i sao lóc ®Çu t¸c gi¶ ®Æt “Nhí TT” sau ®ã ®æi l¹i thµnh “T©y TiÕn” .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
48

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
d. Bố cục: 4 đoạn - Đoạn 1: Nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân TT và k/ cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. - Đoạn 2: Nhớ những kỉ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. - Đoạn 3: Chân dung của người lính TT - Đoạn 4: Lời thề của người lính TT ( Lời thề gắn bó với miền Tây và Tây Tiến) II. Đọc - Hiểu văn bản 1. Đoạn 1 - Mở đầu đoạn thơ là nỗi nhớ. Tất cả đã xa rồi nhg QD vẫn gọi “TT ơi!”. Nỗi nhớ trào dâng, ko kìm nén nổi → thốt lên thành lời. - Trạng thái của nỗi nhớ : nhớ chơi vơi : nỗi nhớ vừa quen, vừa lạ, vừa cụ thể, vừa hình tượng hoá → trạng thái đặc biệt, bao nhiêu kí ức ùa về sống động lung linh trong lòng nhà thơ. - Đối tượng của nỗi nhớ : + Nhớ rừng núi, nhớ những miền đất lạ : Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông…→ gợi sự hùng vĩ, hoang dã, xa lạ. + Nhớ cuộc hành quân của bình đoàn TT: * Con đường hành quân : Điệp từ “dốc”, các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm”, “heo hút” với nét vẽ bạo, khoẻ, gân guốc, đồng thời ở câu 5 có 5T/7, câu 7 như bẻ ra làm đôi→ nghệ thuật tạo hình, phối thanh độc đáo đã diễn tả đắc địa sự hiểm trở trùng điệp và độ cao ngất trời của dốc đèo miền Tây→ con đường đèo dốc quanh co, gậnh ghềnh, khúc khuỷu, cao lên mãi. * Cuộc hành quân gian khổ, khắc nghiệt ấy còn được tái hiện qua cảnh người lính đối mặt với cơn mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ …bao trùm cả k/g và t/g→ mối đe doạ khủng khiếp, ko ít người kiệt sức và đã ngã xuống + Thế nhưng hình ảnh người lính TT hiện lên thật hào hùng, vượt qua mọi thử thách: * Hoa về trg đêm hơi : thiên nhiên đẹp lãng mạn và mang vẻ huyền thoại . * Súng ngửi trời: nhân hoá, hình tuợng đẹp, hào hùng, nên thơ, tư thế hiên ngang bất khuất * Câu 8 : toàn bộ thanh B → cái nhẹ nhõm của thơ cũng là cái nhẹ nhõm của người lính. Trong màn mưa phủ khắp đất trời, thấp thoáng hiện lên một vài đốm nhà, như bồng bềnh trên một biển mưa giăng khắp núi rừng → đẹp mơ màng. * Gục … quên đời : chết trg tư thế đang hành quân → hạ gam về cái chết, bình thường hoá sự hi sinh, sự hi

-

H·y cho biÕt bè côc cña bµi th¬ .

TT2. GV nhận xét , bổ sung

Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ph©n tÝch bµi th¬ TT1. GV gäi HS ®äc bµi th¬

TT2. GV hái :

- NÐt ®Æc s¾c cña

bøc tranh thiªn nhiªn ®îc vÏ ra ë ®o¹n thø nhÊt?

GV ®a thªm d/c : “H×nh khe thÕ nói gÇn xa §øt th«i l¹i nèi, thÊp ®µ l¹i cao” ( Chinh phô ng©m) “ §êng Thôc khã, khã h¬n lªn trêi xanh – Thôc ®¹o

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
49

Töôøng

người lính ko chỉ nhận ra hình ảnh hàng lau phơ phất mà còn cảm nhận được cả hồn lau → ko chỉ nói về vẻ đẹp của t/ nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật. GV nhËn xÐt vµ ph©n tÝch Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 50 Töôøng . Dường như vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ TT tạm lắng xuống. qu©n TT hiÖn ra  Đoạn thơ gợi lại những cuộc hành quân vô cùng gian khổ trªn c¸i nÒn thiªn nhg đồng thời cũng thấy được tâm hồn lạc quan của người lính TT. đêm liên hoan giữa bộ đội và dân bản * Động từ “bừng”: giàu sắc thái biểu cảm * Hội đuốc hoa : ánh sáng tràn ngập. Đoạn 3 . GV hái: H·y cho biÕt vÎ ®Ñp cña con ngêi vµ thiªn nhiªn ë khæ hai ( so s¸nh víi khæ thø nhÊt) TT7. Đoạn 2 . oai phong ( mượn sự so sánh để nhận ra tư thế hiên ngang và hào hùng) TT3. đẹp mơ màng.Ngoại hình: đầu ko mọc tóc.Kỉ niệm về đêm liên hoan: + Nhớ đêm hội đuốc hoa. ngỡ ngàng. . Tâm hồn lãng mạn. . GV nhËn xÐt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chi nan. đa tình đã gởi lại nơi này → ấm áp tình dân quân. nan vu thíng thanh thiªn” ( §êng Thôc khã – Thôc ®¹o nan – Lý B¹ch) - Năm học 2009 . Chính cái đẹp lãng mạn trữ tình của miền quê Tây Bắc đã níu kéo chân người. “thơm nếp xôi” → âm hưởng êm dịu.Cảnh sông nước miền Tây: + Từ “có thấy”.2010 sinh vô cùng bi tráng. GV cho HS tiÓu kÕt TT5.  Nhớ những kỉ niệm đẹp 3. da xanh màu lá → người lính ko chỉ hiện lên với hình ảnh tiều tuy. vui sướng * Ngời lên trg ánh sáng của đêm hội là hình ảnh của những cô gái trẻ nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trg những bộ xiêm y lộng lẫy vừa e thẹn. * “Kìa em”: biểu hiện sự ngạc nhiên. duyên dáng + Giữa mịt mù sương trắng. + Nổi lên trên nền cảnh t/n thơ mộng là hình ảnh một dáng người vững chãi trên con thuyền độc mộc. sắc màu mà còn có cả âm thanh → vui. khác thường mà còn vô cùng dữ dội. vừa tình tứ trong một vũ điệu đậm sắc xứ lạ “man điệu” * Đêm hội ko chỉ bừng lên với ánh sáng. nhộn nhịp → thu hút cả hồn vía những chàng trai TT.Cuối đoạn thơ là hình ảnh “ cơm lên khói”. mềm mại. bæ sung TT4. “có nhớ” : lưu luyến. giữa dòng nước lũ → tạo thêm nét đẹp rắn rỏi. bịn rịn + Hình ảnh dòng nước lũ nổi bật với những bông hoa rừng đong đưa → tình tứ. khiến ai đã một lần qua TB sẽ ko thể H×nh ¶nh ®oµn nào quên được. khoẻ khoắn cho bức tranh thơ mộng. GV ®äc ®o¹n 2 TT6. vừa say mê. Cảnh tượng thật đầm ấm. nhiªn Êy ntn? 2.

GV cho HS tiÓu kÕt IV. chói ngời vẻ đẹp lí tưởng.Tâm hồn : “đung đưa” + Mắt trừng : mắt quắc lên dữ tợn. bản lĩnh của người chiến sĩ TT. Trải qua bao năm tháng nhg bài thơ vẫn sống mãi với thời gian. chậm thể hiện rõ nét tâm hồn. là cõi đi về trong mộng → những trái tim rạo rực. GV hái: . tình cảm của các chiến sĩ TT (gắn bó máu thịt với đồng đội và những nơ mà các anh dã hành quân qua) . khao khát yêu đương → tâm hồn lãng mạn. áo bào gợi nét cổ kính. III. thể hiện mộng giết giặc. toả sáng vẻ đẹp tâm hồn. . quyết liệt. đồng đội khâm ngêi lÝnh TT . là nỗi nhớ da diết. Tổng kết Bài thơ ghi lại hào khí của tuổi trẻ VN trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ. + Mượn âm vang của dòng sông Mã để tiễn biệt các anh → luËn 2 c©u hái nµy) tính bi hùng trong sự hi sinh  Hình ảnh người lính TT hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất bi tráng. Lí tưởng cao đẹp đã lấn át cái bi thương → tinh thần bi tráng. GV cho HS tiÓu kÕt nhưng các anh quyết hi sinh tuổi trẻ. trang trọng.Họ gửi tất cả ở lại với núi rừng miền Tây : sống thì chiến đấu anh dũng. GV ®äc ®o¹n 3 .Ý chí : + Dù cái chết diễn ra trước mắt “rải rác…mồ viễn xứ” TT8. TT9. QD đã chạm khắc được tượng đài người liệt sĩ vô danh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . được hiểu như sự trở về với đất ( GV cã thÓ cho HS th¶o mẹ. hiến dâng cả tuổi xanh cho đất nước với tinh thần Quyết tử cho TQ quyết sinh “ ®o¹n 2 chẳng tiếc đời xanh” → lời thơ vang lên như một lời thề. chết thì hồn các anh vẫn đi cùng đồng đội  Giọng thơ buồn. + Mơ dáng kiều thơm : HN với những dáng kiều thơm vẫn hiện về trong giấc mộng. trong ®o¹n th¬ nµy + Về đất → cách nói giảm. Có thể nói qua chân dung người lính TT. tinh thần cảnh giác cao độ → mạnh mẽ.2010 GV bình từ “đong đưa” # từ .Quyết tâm ra đi. . TT11. Qua đó.Cuối đoạn thơ nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hi sinh TT10. Ghi nhớ ( SGK) ®o¹n 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 51 Töôøng . sống vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. ko hẹn ngày về.H·y lµm râ vÎ ®Ñp l·ng liệm bằng chính quần áo đơn sơ của những chiến sĩ ấy (có m¹n vµ chÊt bi tr¸ng cña người cho rằng chiếu thay áo bào bọc thây → ko phù hợp h×nh ¶nh ngêi lÝnh TT lắm với hiện thực của đoàn quân TT). trg lòng TQ. 4. Đoạn 4 . đa tình → tăng thêm ý chí chiến đấu . Người lính ngã xuống nơi chiến trường thiếu thốn.H·y cho biÕt ch©n dung + Áo bào thay chiếu: hiện thực của đoàn quân TT.

luyện tập GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK ( trang 90): GV cho HS so s¸nh bµi th¬ nµy víi bµi th¬ “§ång chÝ” . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .So¹n bµi míi : NghÞ luËn vÒ mét ý kiÕn bµn vÒ v¨n häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 52 Töôøng . t¸c gi¶ viÕt :Hån vÒ SÇm Nøa ch¼ng vÒ xu«i? TT16.2010 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc V. GV nhÊn m¹nh :lêi thÒ cña nh÷ng ngêi lÝnh TT chÝnh lµ lêi thÒ cña t¸c gi¶ . ®ång chÝ thiªn vÒ c¶m høng hiÖn thùc D. GV hái : V× sao ë khæ cuèi.ChÝnh H÷u ch©n dung anh bé ®éi cô Hå trong 2 bµi th¬ : T©y TiÕn thiªn vÒ c¶m høng l·ng m¹n. Củng cố . GV ®äc ®o¹n 4 TT15.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT14.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .VÒ nhµ häc bµi . Ho¹t ®éng 3 GV cho HS híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí Năm học 2009 .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 21, Làm văn : 7/10/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY - Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh,..để làm bài nghị luận văn học - Biết cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lên lớp, GV kết hợp các phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, tổng hợp.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
53

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : - Cảm nhận của em về hình ảnh người lính Tây Tiến ? - Hãy khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ( Về hình ảnh, về ngôn ngữ, về giọng điệu,…?) III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề và *Đề 1:Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn lập dàn ý học Việt Nam phong phú, đa dạng;nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán, quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước” Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên? TT 1: GV hướng dẫn hs tìm hiểu 1. Tìm hiểu đề: đề 1 VD1. GV gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm GV hỏi: Để hiểu đúng đề, em hãy làm rõ nghĩa của các từ, cum từ: phong phú, đa dạng, chủ lưu, quán thông kim cổ? GV cho hs cử đại diện nhóm lên trình bày → nhận xét, bổ sung GV hỏi:Vậy thì bài viết cần làm rõ nhận định của Đặng Thai Mai như thế nào? GV chốt lại vấn đề cần suy luận TT 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề 2 -GV hướng dẫn hs thảo luận, lớp chia thành 4 nhóm lập dàn ý của đề nghị luận trên trên cơ sở của việc tìm hiểu đề -Các nhóm sẽ lần lượt trả lời, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và bổ sung để hoàn thiện -GV định hướng để hs tìm hiểu và Nghĩa của các từ, cụm từ trong đề bài : +Phong phú, đa dạng: có nhiều tác phẩm với nhiều hình thức, thể loại khác nhau +Chủ lưu: dòng chính (bộ phận chính ), khác với phụ lưu và chi lưu +Quán thông kim cổ:Từ xưa đến nay trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt nam, Dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt → Yêu cầu trọng tâm: Từ xưa đến nay, trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam, dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt 2.Lập dàn ý: ( SGK) VD2. Cần hiểu cách nói ẩn dụ: - Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ: chỉ thấy được trg phạm vi nhỏ hẹp. - Lớn tuổi đọc sách như ngắm trang ngoài sân: theo t/g, kinh nghiệm, vốn sống nhiều hơn thì tầm nhìn được mở rộng hơn khi đọc sách. - Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài: càng nhiều vốn sống, vốn văn hoá, kinh nghiệm thì đọc sách càng hiệu quả.  Càng lớn tuổi, có vốn sống, vốn văn hoá, k/nghiệm, …nhiều thì đọc sách càng hiệu quả. Song cần chú ý

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
54

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
nắm bắt các bước làm một bài văn nghị về một ý kiến bàn về văn học GV: để hs tự về nhà làm dựa vào hướng dẫn SGK TT 3. GV cho HS rút ra cách làm bài… GV hỏi: Sau khi tìm hiểu đề và lập dàn ý của đề văn trên, em hày nêu các bước nghị luận về một ý kiến bàn về văn hoc? HS trả lời, bổ sung GV nhận xét và hoàn thiện GV mời hs đọc ghi nhớ

Năm học 2009 - 2010
ko phải ai từng trải cũng hiểu sâu sắc tác phẩm ( tpvh). nếu người trẻ tuổi biết tự nâng cao trình độ văn hoá, trình độ lí luận, chú ý quan sát thì cũng sẽ hiểu sâu sắc tác phẩm. II. Các bước làm một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: -Đọc kĩ đề, giải thích nghĩa của các từ, cụm từ, câu khó hiểu trong đề -Dùng các thao tác làm văn (thích hợp) để suy luận, đánh giá ý kiến bàn về văn học đó đúng hay sai, đúng hoàn toàn hay chỉ đúng một phần -Nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống *Lưu ý:Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm, tác giả văn học… III. Luyện tập: 1. BT1. Trình bày suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Thạch Lam a. Tìm hiểu đề Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực : văn học là thứ vũ khí đb, thứ vũ khí tinh thần, lấy sức mạnh tinh thần làm chính, được tạo nên bởi một thứ chất liệu thanh cao là nghệ thuật. Vh tham gia đắc lực cho công cuộc đấu tranh và cải tạo xh.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luyện tập BT tr 93 TT1. GV hướng dẫn cho HS làm BT1 GV gợi ý về nội dung ý kiến của Thạch Lam, có thể nói sơ qua nội dung của một vài tác phẩm ( Gió lạnh đầu mùa, Nhà mẹ Lê, Hai đứa trẻ,…)

GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn b. Lập dàn ý ý. - MB : Giới thiệu ý kiến của TL - TB: + Giải thích hàm ý của câu nói + Bình luận và chứng minh để làm rõ mục đích viết GV cho HS trình bày → nhận xét, văn của TL + Yêu cầu văn chương ko thoát li thực tế. bổ sung - KB: nhận định về ý kiên của TL và giá trị hiện nay của ý kiến đó. 2. Bài tập 2/SGK/tr 93: TT2. GV hướng dẫn HS làm BT2 a. Tìm hiểu đề: GV nói về xuất xứ của ý kiến trong đề: được trích từ bài “Thơ Tố Hữu” -Nguyên nhân chính: theo Hoài Thanh, còn có viết tháng 5/1976 in lại trong tuyển những nguyên nhân khác góp phần làm nên sự thành tập Hoài Thanh, NXB văn học, Hà công của thơ Tố Hữu như: Năng khiếu, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng nghệ thuật..

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
55

Töôøng

chứ không nói đến lí do thành công của mọi nhà thơ.)với những nguyên nhân thành công khác +Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình chính trị.10. +Giái thích hàm ý của từ “chính” bổ sung +Hoài Thanh nói cụ thể vào trường hợp thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu. Ý kiến ấy đúng về lí luận -KB: . thơ điền viên. tình cảm của con người phong phú đa dạng nên có nhiều loại thơ trữ tình khác nhau (thơ về tình yêu.2009 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Lập dàn ý: -MB: Giới thiệu ý kiến của Hoài Thanh -TB: GV cho HS trình bày → nhận xét.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác giả) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết Ngày soạn Tên bài mới : 08 : 22 : 8.Nhận định về ý kiến của Hoài Thanh V.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Nội..CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Gió lộng..2010 -Dựa vào cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tác thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu để bày tỏ ý GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn kiến ý b. Củng cố . 1982 Năm học 2009 . thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật (phân tích và chứng minh ở các tập: Từ ấy. Nhu cầu tinh thần. Máu và hoa. chống Mĩ của Tố Hữu. MỤC TI ÊU BÀI HỌC: Giúp HS: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 56 Töôøng ..luyện tập GV gọi HS nhắc lại cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học D. +Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu và gợi ý cho chúng ta khi tìm hiểu những bài thơ thành công trong thời kì chống Pháp.).Về nhà học bài . Việt Bắc.

Năm 1996. Mẹ : con một nhà nho . Giới thiệu bài mới 4. ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cho đến năm 1986. SGV. -Năm 1939. yêu thích ca dao. tôi làm thơ cuũn vì sự nghiệp c/m .Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của phong cách thơ Tố Hữu. tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản . D.2002 tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội -Ông thân sinh là một nhà nho nghèo. được kết nạp Đảng. -Một vùng văn hóa phong phú. chúng ta đã được học bài tiểu sử tóm tắt Vậy dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết muốn tóm tắt tiểu sử một tác giả chúng ta cần tóm tắt những yếu tố nào ? Căn cứ vào các nd đó. dân ca và rất thương con → Cả cha và mẹ đã truyền cho con tính yêu tha thiết với văn học dân gian. GV nói thêm : Lời tự bạch của TH : “ Suốt đời.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .. TH liên tục giữ những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn nghệ và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.Huế . Nội dung cần đạt PHẦN MỘT : TÁC GIẢ I. nêu vấn đề.Quê hương : xứ Huế -Thiên nhiên thơ mộng. bị bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên nhiều nhà tù ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hoàn cảnh xuất thân: -Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành.Nắm được những nét chính trong đường đời.Hướng dẫn học sinh đọc. .Sự giác ngộ lí tưởng và quá trình hoạt động Cách mạng: -Năm 1938. Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ. TT2.Vài nét về tiểu sử: 1. Quê: Thừa Thiên . Kiểm tra Bài cũ Hãy cho biết cách làm bài văn nghị luận bàn về một ý kiến văn học . độc đáo.12.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đậm bản sắc dân tộc. Cùng với hoạt động c/m.GV nhắc lại kiến thức cũ ở chương trình 11. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 57 Töôøng . 2. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu Vài nét về tiểu sử của Tố Hữu.và từ đó hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng. đường thơ của Tố Hữu.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: .2010 . .SGK. -Cách mạng tháng Tám 1945. B.nhà thơ hoạt động cách mạng ưu tú một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ CMVN. sinh 1920. đường cách mạng.. 3. thiết kế bài giảng. Ổn định lớp 2. . trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi gợi mở. em hãy tóm tắt tiểu sử Tố Hữu.HỌC 1. 3. mất vào lúc 9h24’ ngày 09. Trái tim tôi chia ba phần tươi đỏ Tôi dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ. TT1 .thuộc rất nhiều ca dao. là Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Huế.

+Thể hiện thành công hình ảnh và tâm tư của quần chúng nhân dân kháng chiến. 2-Tập thơ Việt Bắc (1947-1954): .Nội dung :Giá trị đặc sắc của Từ ấy là ở chất men say lí tưởng. đường thơ của TH II.. sâu nặng với miền Nam ruột thịt. Nội dung : +Việt Bắc là bản anh hùng ca của cuộc kháng chiến. ca ngợi cuộc sống mới.) .. GV cho HS rút ra nhận xét cho nội đấu tranh c/m ở Huế) và cuộc đời hoạt động c/m dung trên. khao khát tự do và ý chí kiên cường.Gió lộng : Cảm hứng lãng mạn phơi phới . .Từ ấy : Sự kết hợp đẹp đẽ giữa nghệ thuật và c/m. Chị vú em. âm hưởng anh hùng ca ( Bác ơi. . Hoan hô chiến sĩ Điện Biên . Hai đứa bé. các chặng đường thơ ( 5 nhóm – 5 chặng.Chặng đường thơ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp . gia đình. phản ánh những chặng đường gian lao anh dũng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.Ra trận. bổ sung ) GV cùng HS hoàn thiện phần này GV nói thêm về nghệ thuật của các tập thơ. Bà bủ. Bầm ơi. + GP: Ca ngời thắng lợi của c/m. . 10 năm hoạt động c/m sôi nổi . Máu và hoa : Chất sử thi.Việt Bắc :Giàu tính dân tộc và đại chúng (Cá nước.Chặng đường thơ trong những năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc -Nội dung :Ghi sâu ân tình của c/m. Lượm. 4-Hai tập thơ Ra trận (1962-1971) và Việt Nam máu và hoa (1972-1977): . khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới. 1 nhóm nhận xét. trẻ trung của một cái tôi trữ tình mới.Gồm có 3 phần : Máu lửa 27 bài ( 37-39). đường thơ . Phá đường. giữa người c/sĩ – thi sĩ . + Ca ngợi Đảng.Đường cách mạng. Theo chân Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 58 Töôøng . ca ngợi Bác Hồ 3-Tập thơ Gió lộng (1955-1961): . Là một thành công mở đầu cho thơ ca hiện thực XHCN ( Từ ấy.Các chặng đường thơ gắn bó song hành với các chặng đường c/m . nhạy cảm. Thù muôn đời muôn kiếp không tan ) . Quê mẹ.2010  Quê hương. Giải phóng 14 bài ( 42-46) . thời đại ( có nhiều cuộc TT3. Khuynh hướng sử thi đậm nét (Bài ca mùa xuân 61. tâm hồn sôi nổi. Lên Tây Bắc. củ nền độc lập. Xiềng xích 30 bài ( 39 -42). Đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ . đã tạo nên một hồn thơ Tố Hữu Hoạt động 2 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đường cách mạng. 1-Tập thơ Từ ấy (1937-1946) : 10 năm thơ. Tiếng hát sông Hương…) . tự do của TQ. + ML: phản ánh cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trg xh → cảm thông + XX: Thể hiện tâm tư của người tù trẻ tuổi tha thiết yêu đời.Con đường thơ của TH gắn liền với lí tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh c/m . Bà mẹ Việt Bắc. thể hiện tình cảm thiết tha.Chặng đường thơ trong thời kì chống Mỹ Phần này GV cho HS thảo luận GV chia lớp thành 6 nhóm để thảo luận về các chặng đường c/m. Việt Bắc. chất lãng mạn trong trẻo.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

các vần thơ) IV. các thanh điệu.2010 . Một tiếng đờn ( 1992) và Ta với ta ( 1999) . kế tục truyền thống lớn của thơ ca dân tộc. con đường thơ TH Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phong cách thơ của Tố Hữu TT1. 5. tính phổ quát về cuộc đời và con người.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Bác…) .Mang tính chiêm nghiệm. GV :Em hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của p/c thơ TH HS : Tìm hiểu SGK . tình cảm lớn niềm vui lớn của con người cách mạng. GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể từng đặc điểm + GV giải thích thế nào là trữ tình chính trị + GV cho HS tìm các biểu hiện cụ thể của tính trữ tình chính trị trong thơ TH (SGK) + GV giải thích thế nào là tính dân tộc + GV cho HS tìm các biểu hiện của tính dân tộc trong thơ TH ( SGK) Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét chung về tác giả và đọc phần ghi nhớ SGK IV. . III. Phong cách thơ Tố Hữu ( có thể chia thành 4 ý như cũ) -Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc ( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. đb phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt ( sử dụng tài tình các từ láy. của cả dân tộc + Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tư nhiên. trả lời TT2. chiêm nghiệm Năm học 2009 . phản ánh chặng đường c/m gian khổ.Luyện tập Phong cách nghệ thuật thơ TH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 59 Töôøng . chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) -Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang đậm tính dân tộc + Về thể thơ : Sử dụng nhiều thể thơ nhưng đb thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc: lục bát. tâm hồn dân tộc trong sự vận đọng của tiến trình lịch sử đất nước. Kết luận . hi sinh.Hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu.Củng cố .Một tiếng đờn và Ta với ta : mang tính triết lí. thơ trữ tình chính trị. đằm thắm. thất ngôn + Về ngôn ngữ : thường sử dụng những từ ngữ và cách quen thuộc với dân tộc. -Thơ Tố Hữu kết hợp hai yếu tố cách mạng và dân tộc -Thơ Tố Hữu sức thu hút là niềm say mê lí tưởng và tính dân tộc đậm đà GV cho HS nhận xét về con đường c/m. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn.Thơ Tố Hữu là một thành công xuất sắc của thơ cách mạng.  Bảy tập thơ của TH ( nhất là 5 tập đầu) có thể coi là những cuốn biên niên sử bằng thơ ghi lại đời sống dân tộc.Ca ngợi dũng khí kiên cường của dân tộc.

Nhưng những vấn đề ấy lại được TH viết như lời tâm sự chan chứa niềm tin yêu với đồng bào. rất dễ biến thành lời kêu gọi. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Thơ chính trị thường khô khan. hô hào.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác phẩm ) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 60 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Làm BT 2 ( nếu còn thời gian) * Gợi ý BT2: Lời nhận xét của XD là sự đánh giá rất cao tâm hồn và tài năng của TH.Về nhà học bài .2010 . D. đồng chí.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . người nghe. tác đoọng mạnh mẽ tới cảm nghĩ của người đọc.

cội nguồn sức mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng và kháng chiến. giọng điệu.Thấy được nghệ thuật giàu tính dân tộc của bài thơ thể hiện trong kết cấu .hình ảnh. B. Tìm hiểu bài Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 61 Töôøng . III. 26 Đọc văn : 10/10/2009 Năm học 2009 .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. GV phối kết hợp các phương pháp : Phát vấn. ngôn ngữ.Từ đó làm nổi bật sự kết hợp hai yếu tố dân tộc và cách mạng trong thơ Tố Hữu.Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên các tập thơ và nêu phong cách thơ của Tố Hữu. dựa vào câu hỏi SGK GV cho HS cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc.Ổn đinh lớp II. thảo luận.HỌC I. Tố Hữu đã nâng lên thành một tình cảm mới in đậm nét thời đại đó là ân tình cách mạng. đất nước.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp học sinh: .2010 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. SGV. C.Giới thiệu bài mới V. với nhân dân. gợi mở. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 25. Tài liệu tham khảo . .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . thể thơ. . .Thấy được tình cảm thủy chung truyền thống của dân tộc.Cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng. thuyết giảng.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH SGK.

Giọng điệu trữ tình • Người đi nghe lời tâm tình của người ở lại  ngọt ngào tha thiết. kẻ ở . Bố cục : 2 phần . đâu là khách thể  tình cảm tha thiết. Cảm nhận chung học ? TT2. TT1.hiểu 1. Đọc .Vị trí của đoạn trích 2. thống nhất. Hoàn cảnh sáng tác TT1. GV yêu cầu HS trả lời các nd sau : Bài thơ được sáng tác vào tháng 10.Hãy nhận xét về cách dùng từ xưng hô Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 62 Töôøng . Đây là một đỉnh cao của thơ TH và cũng là một tác phẩm xuất sắc của VHVN thời kì kháng chiến chống Pháp .Hoàn cảnh sáng tác của bài thắng ĐBP các cán bộ kháng chiến ( cơ quan TW của Đảng và chính phủ) rời chiến khu VB trở về Hầ Nội . GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về đoạn trích.Bố cục của đoạn trích của bài VB ( gồm 150 câu ).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Các hoạt động Hoạt động1.2010 PHẦN HAI : TÁC PHẨM I. Mình .Vị trí của đoạn trích : Trích đoạn mở đầu phần I. nhìn sông  nhớ nguồn đoạn trích theo kết cấu đối đáp (đọc * 4 câu tiếp theo là lời đồng vọng giữa người đi và kẻ theo phân vai ) gần gũi với ca dao tạo sự ở : hô ứng đồng vọng. .Còn lại : Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra nghiệp sáng tác của Tố đi. ta : người về ) . Sau chiến . mặn nồng giữa người đi. vì nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay nên nhắc người ra đi phải luôn nhớ đến Hoạt động 2 cội nguồn GV hướng dẫn học sinh Đọc hiểu • Nhớ 15 năm  thời gian cán bộ c/m hoạt động đoạn trích ở VB .Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc • Nhìn cây  nhớ núi. . nồng nàn . ta có sự chuyển hoá. bồn chồn . người về) Hữu và trong nền văn 4. . cách gọi đầy tha thiết ( mình : người ở lại. bổ II.Giá trị của bài thơ trong sự . 3. hoà hợp nhau  khó phân biệt đâu là chủ thể. Tìm hiểu chung 1. sự quấn quýt. dân ca. + Người ở lại lên tiếng trước.Lời chia biệt : ( 8 câu) *4 câu đầu + Mình – ta : đại từ xưng hô quen thuộc của ca dao. Cuộc chia tay giữa người ở lại và người ra đi sung . • Tình cảm của người ở lại được thể hiện qua : áo TT2. GV định hướng cho HS nêu cảm nhận chung về bài thơ . thơ ? Đây là một sự kiện thời sự có tính lịch sử .20 câu đầu: Tái hiện cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người ở lại và người ra đi . GV hỏi : chàm  hoán dụ. GV nhận xét. 1954 . cảm thấy bâng khuâng. Nội dung bài giảng Năm học 2009 . tình cảm mộc mạc của người .

đinh ninh : nhớ mãi lời thề  bộc lộ nỗi lòng .. dẫu nghèo cực những vẫn chân tình rộng mở..Hãy phân tích sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ( cử chỉ. → thấy được sự kế thừa pha trộn yếu tố dân tộc và yếu tố cách mạng trong thơ Tố Hữu . 2. tràn ngập cả ko gian. sâu nặng . . + Nhớ bếp lửa : ngọn lửa ấm áp tình người VB TT3. Điệp từ ta – mình đảo quanh từ với  thể hiện quan hệ sóng đôi . + Nhớ VB là nhớ căn cứ cách mạng : Nhắc đến các di tích lịch sử Tân Trào. khó khăn. mù : những gian khổ trong những ngày kháng chiến .trám bùi . mây. bổi hổi. luôn mặn mà. + Đưa ra câu hỏi : Mình đi có nhớ .Trong cuộc chia tay. quây quắt.Qua việc gợi nhớ đến thời gian 15 năm và không gian cây núi sông nguồn. trước sau như một.? + Nhắc đến : mưa. Cảnh hắt hiu lau xám nhưng tình thì vẫn đậm đà sắt son .2010 dân VB . gian khổ nhg mặn nồng tình cảm  phảng phất âm hưởng ca dao • Nhớ mối thù nặng vai : cụ thể hoá .Người về khẳng định tình cảm : Ta với mình. mình với ta . cầm tay : nghẹn ngào. + Nhớ những ngày tiền khởi nghĩa ( trước 1945) • Nhớ chiến khu • Miếng cơm chấm muối : cuộc thiếu thốn. + Nhớ VB là nhớ đến nghĩa tình đồng bào • Mình về rừng núi . người ở lại muốn nhắc nhở người ra đi về vấn đề gì ? . người ở lại gợi lại những kỉ niệm gì? GV nhận xét. lũ. VB là cái nôi của c/m  VB là vùng đất thiêng liêng.Khi chia tay. . ko nói lên lời  ngôn ngữ của bàn tay đã nói lên được tình cảm gắn bó tha thiết của 2 đối tượng .Câu 25 42 : Nhắc lại những sinh hoạt thời kháng chiến + Nhớ VB : như nhớ người yêu  nỗi nhớ da diết. hành động) Giáo viên đưa thêm d/c : Ví dụ : Chàng về để áo lại đây Phòng khi thiếp nhớ cầm tay đỡ buồn Hay : Chàng về thiếp chẳng cho về Thiếp níu cái áo thiếp đề câu thơ hoặc :cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thuý Kiều : Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. trám rụng ko ai hái. chiều  t/g gợi nhiều nỗi nhớ ... Nhớ VB là nhớ đến c/m . mình về có nhớ .?... sắt son thuỷ chung với cách mạng . ai là người lên tiếng trước. bồi hồi + Nhớ cụ thể ở hai điểm : đêm. không tách rời . bổ sung sau mỗi câu trả lời của hs Năm học 2009 . GV hướng dẫn HS tìm hiểu về nd Hình ảnh VB….Câu 9  20 : Người ở gợi lại những kỉ niệm về một thời đã qua .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn trong văn bản ? . nhìn đâu cũng thấy buồn .. mênh mang . măng già ko ai bẻ  tô đậm cảm giác trống vắng và nỗi nhớ không nguôi trong lòng người ở lại • Nỗi nhớ đầy ắp. tại sao? . GV hỏi: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 63 Töôøng ..Phần còn lại: Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra đi. người về) . Hồng Thái .

Mùa xuân : mơ nở trắng rừng  vui Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô tươi . đánh giặc anh hùng + Rừng núi cùng con người đánh giặc  nhân hoá . rừng trở thành hồn thiêng của sông núi đã gắn bó .. tiếng chày . con người bầu bạn với núi rừng . màu sắc xanh. -Vẻ đẹp. Mùa thu : ánh trăng thanh • Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều bình. sôi nổi + Lực lượng của cuộc kháng chiến : TT4. Chày đêm nện cối đều đều suối xa.52 : Bức tranh tứ bình về cảnh và người VB mạnh về vẻ đẹp con người và cuộc sống ( vẻ đẹp của cảnh và người VB) Việt Bắc trong những năm kháng chiến.: giai điệu bày tỏ những cung bậc tình cảm  vẻ đẹp về tâm hồn . săn thú . nắng rực rỡ .. kháng chiến ntn? + Nhớ con người VB gian khổ: nhớ người mẹ… + Nhớ cảnh sinh hoạt : lớp học.Tác giả nhắc lại những sinh hoạt thời cảm  tình gắn bó như ruột thịt . GV thuyết giảng: Thành công của TH là + Người : phác hoạ được bức tranh tứ bình về nỗi • Dao gài thắt lưng : đi làm rẫy. • Nhớ tiếng hát . tư thế nhớ và nỗi nhớ được thị giác hóa.Không khí cuộc k/c + Kết quả : Quân ta chiến thắng với những chiến công Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 64 Töôøng . trùng trùng  lực lượng lớn về khung cảnh VB trong kháng chiến mạnh . khó khăn nhg giàu tình .. hào hùng . thành công về nghệ thuật của  Cảnh mang vẻ đẹp của bút pháp hội hoạ . Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu • Bộ đội : điệp điệp. • Dân công: đỏ đuốc từng đoàn.. • Nhớ người mẹ nắng cháy lưng đỏ. GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo hiểm nguy để đi tiếp tế lương thực → nghệ luận ( t/g 5 phút) thuật cường điệu hoá.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .. bước chân nát đá → những bước chân khoẻ khoắn vượt lên mọi TT5. . Câu hỏi : → Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến . cơ quan. Hình ảnh ánh sao . nhịp thơ 2/2 như là nhịp bước quân hành  ko khí khẩn trương. nhận vẻ đẹp 2 câu thơ gây cảm xúc . tham gia và trở thành vũ khí chiến đấu + Không khí của cuộc kháng chiến : Đêm đêm rầm rập như là đất rung : điệp từ. • Hái măng một mình : một vẻ đẹp gắn bó với môi trường tự nhiên. màu sắc vàng tràn trề cả rừng phách .. sẵn sàng chống chọi hiểm nguy  vẻ đẹp phi thường. láy phụ âm..mũ nan : chất lãng mạn  vẻ đẹp lãng mạn.Câu 43.2010 + Nhớ cuộc sống thiếu thốn.: vẻ đẹp của sự cần cù trong lao động . yên ả . bất khuất của con người VB .Các câu còn lại : Khung cảnh VB trong kháng chiến . • Người đan nón . liên hoan. có nhiều Tố Hữu khi phác hoạ bức tranh tứ bình? sắc màu và sắc độ của ánh sáng . + Cảnh : Mùa đông : mùa đông rất đẹp. GV: Thuyết giảng cho học sinh cảm tiếng mõ. chiều kích của quân đội VN là chiều kích của núi sông . Mùa hè : âm thanh có tiếng ve .

nơi hội tụ bao tình cảm. chân thành. giàu nhạc điệu . nhóm còn lại nhận âm hưởng sử thi hiện đại. GV cho HS nhận xét về phần 2 Thể thơ lục bát. Điện Biên. mang ( mỗi nhóm một câu.Lực lượng cuộc k/c vang dội: Hoà Bình.Soạn bài tiếng Việt : Luật thơ RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 65 Töôøng .2010 . là căn cứ địa vững chắc. có TW.GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK . niềm tin và hi vọng của mọi người VN yêu nước (Vì VB là nơi có cụ Hồ sáng soi. V. của con người VN.GV cho HS làm BT2 trong SGK D. của nhân dân → Tác gia ca ngợi và nhắn nhủ với người đọc về truyền thống quý báu anh hùng bất khuất. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . TT6. mộc mạc. III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ân nghĩa thuỷ chung của c/m.Tổng kết 1. Hướng dẫn học sinh đúc kết lại nội  VB tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách thơ Tố dung và nghệ thuật đoạn trích Hữu. ngôn ngữ (có gì và lời đồng vọng của kẻ ở. hình ảnh. Nghệ thuật : TT7. nhịp điệu. kiểu kết cấu đối đáp trong ca dao.Kết quả cuộc k/c? → Đoạn thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca.Về nhà học bài . của người VB và khung cảnh hùng tráng của VB trong kháng chiến. Tây Bắc. Giọng thơ tâm Hoạt động 3 tình ngọt ngào.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Củng cố . là đầu não của cuộc k/c. chính phủ luận bàn việc công). ngôn ngữ giản dị. + Khẳng định VB là quê hương của c/m. 2. người đi → nhấn khác so với những đoạn thơ đầu ) mạnh tình cảm  Vẻ đẹp của cảnh. đằm thắm. là khúc hát tâm tình chung của con người kháng chiến. Nội dung VB là khúc hùng ca. đậm sắc thái dân gian nhưng giàu hình ảnh.… .luyện tập . suy nghĩ . GV cho HS nhận xét về giọng điệu . ca ngợi khối đại đoàn kết xét) toàn dân.4 câu thơ cuối nhắc lại cả một quá trình gắn bó thơ.

B¶ng phô . Kü n¨ng: N¾m ch¾c ®îc luËt th¬ cña c¸c thÓ th¬ ®Ó vËn dông ph©n tÝch. ho¹t ®éng nhãm ph¸t vÊn. 3. häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬ 1. TiÕn tr×nh giê d¹y: 1.Em h·y ®äc mét ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña c¶nh vµ ngêi ViÖt B¾c. Giíi thiÖu bµi míi 4. 2. phÐp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 66 Töôøng . ThiÕt kÕ bµi gi¶ng. vÇn. song thÊt lôc b¸t.C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch ®· häc. nhÞp. ph©n tÝch. æn ®Þnh tæ chøc: 2. ®èi thäai. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t * Häat ®éng 1: Híng dÉn I. båi dìng t×nh yªu tiÕng mÑ ®Î th«ng qua c¸c thÓ th¬ truyÒn thèng. Kh¸i niÖm: LuËt th¬ lµ tßan bé nh÷ng quy t¾c vÒ Hs ®äc sgk phÇn 1 . thanh…cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng: lôc b¸t. C.trang sè c©u.SGK. KiÓm tra bµi cò : .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Môc tiªu BµI D¹Y : Gióp HS: 1. SGV. Ph¦¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh . B. Th¸i ®é: Gi¸o dôc . KiÕn thøc: N¾m ®îc mét sè quy t¾c vÒ sè c©u. 30 Tiếng Việt : 17/10/2009 : LuËt th¬ A. tiÕng. tÝch hîp . sè tiÕng. ngò ng«n vµ thÊt ng«n §êng luËt. .VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬. 3.c¸ch hiÖp vÇn.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 23.

2010 hµi thanh. C¸c nh©n tè cÊu thµnh luËt th¬. .VÇn: mµ . 4/4. * VÇn: .Hµi thanh: 4 T T 5 6 B B B 7 8 Gv ®a ng÷ liÖu ( Dïng b¶ng mÉu nhÊt ®Þnh.®Æc ®iÓm cña tiÕng: phÇn: phô ©m ®Çu.ThÓ th¬: lôc b¸t .lµ . . . a. liÔu hên kÐm xanh (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) liÖu ë c¸c mÆt: + TiÕng + VÇn + NhÞp + Hµi thanh. h¬n . Ph©n tÝch ng÷ liÖu.NhÞp: 2/2/2.Sè tiÕng: 6 – 8 (2 cÆp) . thanh ®iÖu. 4/4 . 3/3. NhËn xÐt: * TiÕng: . ng¾t nhÞp… trong c¸c thÓ th¬ ®îc kh¸i qu¸t theo nh÷ng kiÓu 2. ? ThÕ nµo lµ luËt th¬? phô) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n Lµn thu thñy nÐt xu©n s¬n Hoa ghen thua th¾m.vai trß cña tiÕng: sè tiÕng quy ®Þnh thÓ th¬. vÇn. gåm 3 Lôc Híng dÉn hs ph©n tÝch ng÷ B¸t 1 2 B B 3 Năm học 2009 . c.s¬n – hên .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn 101 vµ tr¶ lêi c©u hái.lµ phÇn ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt dßng tríc víi dßng sau. Ng÷ liÖu( B¶ng phô) b.VÞ trÝ hiÖp vÇn: lµ yÕu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 67 Töôøng .

C¸c thÓ th¬ d©n téc. . lu©n phiªn B* Sè dßng th¬: c¨n cø ®Ó x¸c th¬. a. lÎ. * Ng÷ liÖu: Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Ch÷ tµi.Sè tiÕng: ch½n . * Ng÷ liÖu: II.Hµi thanh: ®èi xøng. . * Hµi thanh (phèi thanh): lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thanh ®iÖu t¹o nªn ®Æc thï cho thÓ th¬. qu¸t c¸c nh©n tè cÊu thµnh ®Þnh luËt * Häat ®éng 2: Híng dÉn => C¸c yÕu tè trªn cÊu thµnh luËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 68 Töôøng . ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau Tr¶i qua mét cuéc bÓ d©u Nh÷ng ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng T. häc sinh t×m hiÓu: mét sè th¬.2 vµ tr¶ lêi c©u hái. 1. ThÓ th¬ lôc b¸t (Ng÷ liÖu) * Ph©n tÝch ng÷ liÖu * NhËn xÐt. . Tõ ®ã ®i tíi nhËn xÐt kh¸i luËt th¬. thÓ th¬ truyÒn thèng Gv yªu cÇu hs theo dâi vµo ng÷ liÖu môc I.2010 x¸c ®Þnh luËt th¬.VÇn: lng. Mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng. b.NhÞp: ch½n.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn tè ®Ó Năm học 2009 . thanh ®iÖu. ThÓ th¬ song thÊt lôc b¸t. * NhÞp: c¨n cø vµo sè tiÕng ch½n. ch©n lu©n phiªn nhau.

vÇn: ®éc vËn. * Ph©n tÝch ng÷ liÖu: SGK T103 * NhËn xÐt: Sè tiÕng: 5 tiÕng . ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. C¸c thÓ th¬ §êng luËt. .8: vÇn B + gi÷a 2 cÆp: vÇn liÒn. + c©u 6.8: nh thÓ lôc b¸t.7: vÇn T + cÆp 6. * NhËn xÐt. vÇn. 4-4 . .NhÞp:+ c©u 7.ngò ng«n b¸t có ( 5 tiÕng.8: nhÞp 2.thÊt ng«n tø ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. nhÞp: lÎ. + cÆp 7. ChÝn lÇn g¬m b¸u trao tay Nöa ®ªm truyÒn hÞch ®Þnh ngµy xuÊt chinh… ( §oµn ThÞ §iÓm (?).8.2. ThÓ th¬ thÊt ng«n: .Sè tiÕng: 7.6. hµi thanh cña ng÷ liÖu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng.2. .VÇn: + cÆp 7.4. 4 dßng . nhÞp. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt thanh T.T th¬ cña thÓ th¬ song thÊt tuyÖt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 69 Töôøng . hµi thanh cña ng÷ liÖu.Hµi thanh: Năm học 2009 . thanh: lu©n phiªn B . Khãi Cam TuyÒn mê mÞt thøc m©y. hµi b.7. a. nhÞp.7:thanh B hoÆc 2.7: nhÞp 3.2010 * Ph©n tÝch ng÷ liÖu.ngò ng«n tø tuyÖt (5 tiÕng. gieo vÇn c¸ch. vÇn. Chinh phô ng©m) Häat ®éng nhãm: Nhãm 1: ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. 8 dßng). ThÓ th¬ ngò ng«n: . em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt th¬ cña thÓ th¬ lôc b¸t? * Ng÷ liÖu Trèng Trµng thµnh lung lay bãng nguyÖt. + cÆp 6.

8 T×m hiÓu ng÷ liÖu 1: C¶nh khuya TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa. Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa. gv chèt l¹i.6 dßng 1 vµ 2 -ThÊt ng«n b¸t có: trong T×m hiÓu ng÷ liÖu 2: Qua ®Ìo ngang (Bµ ng÷ liÖu mµ gv ®a ra.4 hoÆc 4-3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn lôc b¸t? Hs nhËn xÐt. ngêi cha ngñ.4 . ng¾t nhÞp vµ hµi dßng). ®éc vËn nhÞp: 3.ThÊt ng«n tø tuyÖt: + niªm dßng 1 vµ 4 + ®èi: c¸c tiÕng 2 .thÊt ng«n b¸t (7 tiÕng.2010 (7 tiÕng. Gv ®a ng÷ liÖu (b¶ng phô).T106 * NhËn xÐt: tiÕng: 7 tiÕng vÇn: ch©n. thanh cña ng÷ liÖu1 HS t×m hiÓu ng÷ liÖu 2: SGK 105 có dßng). Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ. C¶nh khuya nh vÏ. 4 . Häat ®éng nhãm: Nhãm 2: Ph©n tÝch c¸ch gieo vÇn. Sau Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 70 Töôøng . (H HS tiÕp tôc nhËn xÐt ®Æc å ChÝ Minh) ®iÓm cña thÓ th¬ ®ã gv chèt l¹i. Năm học 2009 . hµi thanh: . HuyÖn Thanh Quan) SGK T105 .

4 -6 dßng 3 vµ 4. 1 vµ 8 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . NhËn xÐt vÒ vÇn vµ c¸ch gieo vÇn. sè c©u trong bµi. 6 vµ 7.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 4 vµ 5. sè HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ®Þnh. BT1.2010 + niªm dßng 2 vµ 3. T×m hiÓu ng÷ liÖu: ( chän mét vµi ®o¹n th¬ thuéc c¸c bµi th¬ trong phong trµo Th¬ míi) * NhËn xÐt: * Häat ®éng 3: Híng dÉn hiÖn ®¹i HS ph©n tÝch ng÷ liÖu: thÓ th¬ → Tõ nh÷ng ng÷ liÖu trªn em thÊy luËt th¬ trong th¬ hiÖn ®¹i cã g× kh¸c víi luËt th¬ trong th¬ truyÒn thèng? HS tr¶ lêi GV chèt l¹i HS ®äc SGK phÇn ghi nhí * Häat ®éng 4: Híng dÉn HS luyÖn tËp BT1 V»ng quyªn vÆc bãng thuyÒn => Th¬ hiÖn ®¹i kh«ng h¹n ®Þnh tiÕng ë mçi dßng nhng vÇn vµ nhÞp ë nhiÒu trêng hîp vÉn ®ãng vai trß nhÊt * Ghi nhí: SGK T107 IV. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 71 Töôøng . ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong ®o¹n th¬ trÝch dÉn trong bµI th¬ Sãng → so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thÓ ngò ng«n §êng luËt vµ thÓ 5 tiÕng hiÖn ®¹i ¤i con sãng ngµy xa Vµ ngµy sau vÉn thÕ Nçi kh¸t väng t×nh yªu Båi håi trong ngùc trÎ HS t×m hiÓu c¸c thÓ th¬ vÒ khæ th¬. 5 vµ 6 III. C¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i 1. LuyÖn tËp.

B.T hoÆc niªm B. hÌn • Kh¸c : + VÇn : bµi MÆt tr¨ng 1 vÇn ( ®éc vËn). lªn .2010 Tríc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh. hÌn) + NhÞp: ng¾t nhÞp kh¸c nhau + Hµi thanh: cã sù lu©n phiªn B. GV híng dÉn cho HS lËp m« h×nh ng N vµ § D 1 D 2 D 3 D B T T B Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn M©y quang giã bèn bªn NÒ cho trêi ®Êt tr¾ng QuÐt s¹ch nói s«ng ®en Cã khuyÕt nhng trßn m·i Tuy giµ vÉn trÎ lªn M¶nh g¬ng chung thÕ giíi Soi râ : mÆt hay. C¸ch lµm gièng nh bµi trªn BT3. ¶nh hëng cña thÓ th¬ thÊt Niªm ( c©u 1. TT ë tiÕng thø hai vµ thø t. BT2. ng¾t nhÞp 4/3) Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá/ miÕng trÇu h«i Nµy cña Xu©n H¬ng/ míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn nhau/ th× th¾m l¹i §õng xanh nh l¸/ b¹c nh v«i BT4. em Em nghÜ vÒ biÓn lín Tõ n¬i nµo sãng lªn • Gièng : ®Òu 5 tiÕng BT2. gi¸n c¸ch. GV cho HS tù lµm BT3. M« h×nh ©m luËt TiÕ 1 2 3 4 5 6 7 T B B T B T T B «i «i «i 4 ( vÇn liªn tiÕp. gieo vÇn c¸ch ( bªn. ®en. c©u 4) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 72 Töôøng .

Cñi métT cµnh kh«B/ l¹c mÊyT dßng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ng«n §êng luËt Năm học 2009 .luyện tập : GV cho HS tự phân tích mô hình âm luật qua một số bài thơ cụ thể của thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thể thất ngôn bát cú ( nếu còn thời gian) D. c©u 4. GV híng dÉn cho HS lµm BT 4 GV gîi ý vÒ c¸ch ng¾t nhÞp. ®èi xøng vµ lu©n phiªn B-T Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 73 Töôøng . Củng cố .Ng¾t nhÞp 4/3 BT4.Hµi thanh c¸c tiÕng 2.2010 Sãng gînT trµng giangB/buån ®iÖpT ®iÖp. niªm vµ ®èi. vÇn. ng¾t nhÞp) Con thuyÒnB xu«i m¸iT/ níc songB song. sÇu tr¨mB ng¶. hµi thanh. GV cho HS nhËn xÐt vÒ m« h×nh ©m luËt ( tiÕng.Tiết sau học Làm văn : Phát biểu theo chủ đề RÚT KINH NGHIỆM ¶nh hëng cña th¬ §êng luËt trong .Về nhà xem bài . hµi thanh → 4 c©u th¬ V. ThuyÒn vÒB níc l¹iT/.4. . gieo vÇn.6. hiÖp vÇn c¸ch . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .VÇn ch©n gieo ë c©u thø 2.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 74 Töôøng .Hiểu được yêu cầu. B.SGK. Làm văn : 22/10/2009 : PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 27.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . cách thức phát biểu theo chủ đề. Tài liệu tham khảo . . SGV.

thảo luận để lập đề cương theo nội dung “Khắc phục tình trạng đi ẩu.Nội dung: + Những biểu hiện của đi ẩu : đánh võng. Các cơ quan chức năng phải xử phạt đối với các Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 75 Töôøng .Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết bài thơ Việt Bắc. III. (người điều khiển phải chấp hành luật giao thông). đe doạ đến tính mạng tài sản và sự phát triển của đất nước ta. Giải thích vì sao lựa chọn nội dung ấy.GV cho HS lựa chọn trước một chủ đề.Các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT TT3. sắp xếp các nd thành đề cương gồm 3 phần : Mở đầu. . C.Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS xác định nd phát biểu TT1. chạy quá tốc độ.Ổn đinh lớp II. TT2. chết.TNGT gây ra nhiều hậu quả tai hại. GV cho HS tự lựa chọn nd để phát biểu. Dự kiến đề cương phát biểu . bổ sung. GV chia lớp thành 4 nhóm. + Đi ẩu là một trong những nguyên nhân gây ra TNGT.Giới thiệu bài mới IV.GV cho HS đọc chủ đề trong SGK : “Thanh niên. nội dung và kết luận TT1. Các bước chuẩn bị phát biểu 1. lạng lách.… + Những TNGT do đi ẩu: va quệt. Yêu cầu cần đạt I.HỌC I. GV cho HS nhận xét. GV gợi ý cho HS xác định nội dung cụ thể xoay quanh chủ đề .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . vượt đèn đỏ. * Gợi ý về đề cương . chấn thương nặng. T/g thảo luận 5 phút. . Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS xây dựng đề cương phát biểu GV cho HS triển khai nd phát biểu. GV hướng dẫn HS lựa chọn nội dung.Nguyên nhân của TNGT .Sắp xếp các nội dung ấy cho lôgic và hợp lí. . + Những biện pháp chống hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT: phải tuân thủ luật lệ ATGT. chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến. chấn thương nhẹ.Xác định các nội dung cụ thể của chủ đề. GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày. GV cho HS thảo luận vấn đề → rút ra nội dung bài học. Tây Tiến thuộc thể thơ gì? Hãy phân tích các đặc trưng cơ bản. lên lớp GV cho HS nêu ra một vài chủ đề. nguyên nhân chủ yếu của TNGT”. 2. Xác định nội dung cần phát biểu .Lựa chọn nội dung để phát biểu? ( nội dung phải phù hợp với chủ đề).2010 . học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?” TT2.Lời phát biểu gồm những nội dung nào? . .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Mở đầu : + TNGT đã và đang xảy ra trầm trọng.

Củng cố . giọng nói cho hợp lí và thuyết phục.Kết luận : Nói lời kết thúc và cảm ơn * Lưu ý : Trong quá trình phát biểu. GV hướng dẫn cho HS xác định nội dung GV gợi ý cho HS tự thảo luận. . GV cho HS rút ra phần lý thuyết .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .2010 trường hợp vi phạm ( tuỳ theo mức độ: phạt hành chính. sau đó trình phát biểu. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . III. trước khi phát biểu cần chuẩn bị: + Phương tiện trực quan ( nếu có) + Sự phân bố về thời gian + Tìm hiểu hoàn cảnh. GV căn cứ vào gợi ý trong SGK để hướng dẫn HS thực hiện BT V. cử chỉ. GV cho HS phát biểu ý kiến II. Luyện tập Hoạt động 4 Gợi ý giải bài tập GV hướng dẫn HS luyện tập BT1. chấm dứt hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT. lập đề cương theo hướng sau: bày. BT2.GV gọi 2 → 3 học sinh lên phát biểu ý .Kết luận : + Trách nhiệm của thanh niên.Nội dung: Trình bày nội dung theo đề cương TT3. bấm lỗ bằng lái. cần lưu ý điều chỉnh thái độ.Tiết sau Trả bài viết số 2 RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 76 Töôøng .Phát biểu quan niệm riêng của mình về hạnh phúc. góp phần giảm thiểu TNGT: Gương mẫu. Phát biểu ý kiến TT1. học sinh trong việc khắc phục tình trạng đi ẩu. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong dự kiến SGK . . Ghi nhớ IV.luyện tập : GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ của bài học D. tạm giữ phương tiện.Tán đồng và phân tích sâu sắc một ý kiến.Về nhà chọn một nội dung xoay quanh chủ đề Tình bạn để viết bài phát biểu . phát biểu ý kiến. truy cứu trách nhiệm hình sự) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Ngoài ra. Hoạt động 3 + Nói lời cảm ơn.Nêu ý kiến phản bác các quan niệm sai lầm về hạnh phúc. . thành phần và trình độ người tham gia.Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát kiến ( trên cơ sở của đề cương) biểu TT2.

Làm văn : 25/10/2009 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 77 Töôøng .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :8 : 24.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

2010 TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 A. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . .Kiểm tra bài cũ III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 78 Töôøng .HỌC I.Giới thiệu bài mới IV.Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một hiện tượng đời sống .Ổn đinh lớp II. C.GV : Đề + đáp án. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . cảm nghĩ của bản thân. cho hs phân tích.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một hiện tượng đời sống. sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài . B.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. lập dàn ý. . lập ý.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .

. PT. 1.LẬP DÀN Ý hoàn chỉnh .GV gợi ý cho hs về yêu cầu thân trước hiện tượng này trong phần lập dàn ý III.Đề xuất quan điểm và biện pháp để nhân rộng hiện TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý tượng ấy * Kết bài : Nêu ra phương hướng. thức đã học ( cách làm bài nghị . NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT .Thể loại : NLXH (GT. đặt câu ở một số em chưa chuẩn → chưa đạt đến sự trong sáng của TV.Còn sai nhiều lỗi chính tả . một suy nghĩ (đề 2) mới trước hiện tượng đời sống: Cảm nghĩ của bản . sau 5 phút GV gọi hs 3. rèn luyện. CM.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích k/n “học” + Mục đích của việc học : Học để biết.Hoàn cảnh.2010 Đề Hiện nay.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Phê phán thái độ kì thị.HS nắm được yêu cầu của đề . đạo lí) ái . các bài phóng sự … GV cho hs nhận xét.… . số phận bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến trong xã hội hiện nay + nguyên nhân. thị trấn về nhưng mái ấm tình GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích thương để nuôi dạy. ở nước ta có nhiều cá nhân. gia đình. giúp các em học tập. . BL…) tư liệu của đề ? 2. tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ.GV cho hs dưới lớp nhận xét. Nhận xét cụ thể ( có nhận xét đính kèm) Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn Töôøng 79 THPT soá 2 Moä Ñöùc . Nhận xét chung a.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trình bày trong các tác phẩm văn học. xua đuổi hoặc trục lợi đối với trẻ em thuộc đối tượng trên. 1. lang thang kiếm sống Hoạt động 1 trong thành phố. Về nội dung : . nội dung. hành động nhân luận về một tư tưởng. . bổ sung cho hoàn chỉnh . hậu quả. Về hành văn . 2.Ý nghĩa của việc việc xuất hiện mái ám tình thương→ Ca ngợi những tấm lòng. bổ sung cho II. bác bỏ. đề vươn lên sống lành mạnh. tốt đẹp.Nội dung : Theo yêu cầu từng đề HS thảo luận.Cách dùng từ . TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Em hãy cho biết thể loại. GV hỏi : I. phần dẫn chứng còn quá ít b. * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận : Mái ấm tình thương * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán. Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó. .Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt.Kiến thức còn hạn chế.

Tài liệu tham khảo . . ND là người làm ra ĐN. vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hoá và văn học dân gian làm sáng tỏ thêm tư tưởng “ĐN của ND” B.Nêu vấn đề.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.Văn : 29/10/2009 : ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm A.Kiểm tra bài cũ III.Nguyễn Đình Thi RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 10 : 28.SGK. Củng cố .Nguyễn Khoa Điềm và bài ĐT : Đất nước . Tìm hiểu bài Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 80 Töôøng .Nắm được một số nét đặc sắc về nghệ thuật: giọng thơ trữ tình – chính luận.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đất Nước .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . 29 . SGV.Ổn đinh lớp II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giới thiệu bài mới IV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . phát vấn. .2010 D.luyện tập Năm học 2009 . kết hợp diễn giảng C.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .HỌC I.Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về ĐN qua cách cảm nhận của nhà thơ NKĐ: ĐN là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân.

C¸c t¸c phÈm chÝnh : …) +TËp th¬ “§Êt ngo¹i «” (1972) + Trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” (1974) . §äc – hiÓu * C¶m nhËn chung : PhÇn I : Tõ ®Çu …lµm nªn ®Êt níc mu«n ®êi : Nh÷ng c¶m nhËn.Sinh ra trong mét g® trÝ thøc ý c¬ b¶n vÒ tiÓu sö. GV gäi HS nªu xuÊt xø. Ph¹m TiÕn DuËt .Quª : HuÕ TT1. phong c¸c cã truyÒn thèng yªu níc vµ tinh th¬ cña t¸c gi¶ NK§ thÇn c/m TT2. XuÊt xø ®o¹n trÝch TT4. Nam. T¸c phÈm ( §o¹n trÝch) trÞ cña ®o¹n trÝch a. Gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch Lµ mét trong nh÷ng ®o¹n th¬ hay vÒ Ho¹t ®éng 2 ®Ò tµi §N trong th¬ VN hiÖn ®¹i GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n (§©y lµ mét ®Ò tµi quen thuéc ®· cã b¶n nhiÒu t¸c gi¶. T¸c gi¶ SGK ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶. GV nãi thªm vÒ t/g: NK§ lµ .Phong c¸ch th¬ cña NK§ : giµu chÊt suy t.GV cho HS nªu c¶m nhËn c«ng ( §N – N§T. lÝ gi¶i vÒ §N cïng víi nh÷ng suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 81 Töôøng . Xu©n Quúnh. ch¬ng V cña trêng ®Ó chia bè côc ca “MÆt ®êng kh¸t väng” n¨m 1971 ( GV nhËn xÐt. ®Ëm ®µ cña HuÕ. NguyÔn MÜ. Bè côc : 2 phÇn híng ®Ó tiÕp nhËn v¨n b¶n II. .2010 Ho¹t ®éng 1 I. c¶m xóc dån nÐn. mang mµu s¾c chÝnh luËn (võa cã chÊt ngät ngµo. THCT – chung vÒ ®o¹n trÝch → ®Þnh CLV. GV gäi HS ®äc ®o¹n trÝch TrÝch phÇn ®Çu.Häc tËp vµ trëng thµnh trªn mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªu ®Êt B¾c trong nh÷ng n¨m xd biÓu cho thÕ hÖ nhµ th¬ trÎ CNXH. bæ sung t¸c phÈm in lÇn ®Çu n¨m 1974) b. tham gia chiÕn ®Êu vµ trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ho¹t ®éng v¨n nghÖ ë miÒn ( Lª Anh Xu©n. t¸c phÈm viÕt thµnh TT1. GV cho HS tãm t¾t nh÷ng . gi¸ 2. QH – Giang Nam …) c.Sinh n¨m 1943 t¸c phÈm .HC. BKS§ . võa giµu chÊt suy t ) TT3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . T×m hiÓu chung GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn trong 1.

gÇn gòi. b¾t ®Çu. nghi thøc giao tiÕp. d©n m×nh → quan hÖ th©n thuéc. 20 c©u gi÷a: §Êt níc lµ g× ? . tõ cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ ®Ó lµm nªn chç ë vµ c¸i ¨n trong ®êi thêng “c¸i kÌo …ngµy ®ã”  §N thùc ra rÊt th©n thuéc.¢u C¬. «ng bµ. bæ sung nguån LLQ. giç Tæ → trêng tån trong t©m hån con ngêi) TT3. ruét rµ. lÞch sö. t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn §N ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? C¸ch c¶m nhËn cña t/g cã g× kh¸c víi c¸c nhµ th¬ cïng viÕt vÒ ®Ò tµi nµy? (NK§ kh¸c víi nhiÒu t/g ®i tríc khi viÕt vÒ §N: c¸c nhµ th¬ kh¸c thêng dïng nh÷ng h×nh ¶nh k× vÜ.13 c©u cuèi : Suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n nhñ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 82 Töôøng .T/g ®Æt c©u hái : §N cã tõ bao giê? – rÊt l©u . s¸ng t¹o khÐo lÐo trong viÖc c. + §N ko chØ lµ ko/g sinh tån ( d©n m×nh ®oµn tô) mµ cßn lµ ko/g tuyÖt diÖu cña t×nh yªu ( hß hÑn. 9 c©u ®Çu: §Êt Níc cã tõ bao giê? . truyÒn thuyÕt ( truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ níc anh hïng).§N cã tõ.Theo NK§ th× §N cã tõ khi nµo §N ®îc c¶m nhËn ë chiÒu s©u v¨n ho¸. nhí thÇm) mµ cßn lµ chiÒu s©u cña v¨n ho¸. §N ®îc gîi ra tõ nh÷ng chÊt liÖu v¨n ho¸. ko gian vµ t/g. lµ nh¾c ®Õn sù k× diÖu cña thÕ giíi cæ tÝch (nghÜa t×nh gia ®×nh son s¾t). v¨n häc d©n gian. a. ? GV khai th¸c.Nh¾c ®Õn ®n lµ nh¾c ®Õn cha mÑ. phong tôc ( ý thøc híng vÒ céi GV cho HS nhËn xÐt. tõ nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp cã tõ ngµn xa “tãc mÑ ….2010 nhñ . TT2.”. biÓu tîng t×nh yªu h«n nh©n vµ lßng chung thuû ) b. GV hái . tõ nh÷ng nghÜa t×nh chung thuû cña mÑ cha trong ca dao “ cha mÑ … mÆn”. ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh then chèt trong c¸c c©u th¬ ( miÕng trÇu : phong tôc. cã trong. mang tÝnh biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn c¶m nhËn cña m×nh vÒ §N. lín lªn → con ngêi . quen thuéc.Trong phÇn ®Çu.Em h·y tr×nh bµy sù c¶m nhËn vµ lÝ gi¶i cña t¸c gi¶ vÒ §N . GV gi¶i thÝch : §Êt Níc bao gåm  §N ®îc c¶m nhËn ë ph¬ng diÖn ®Þa hai yÕu tè : §Êt vµ Níc  sù lÝ vµ ls. §N võa lµ nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ.§N tån t¹i trong cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n : Khi ta lín lªn . mÜ lÖ. cßn NK§ chän c¸ch thÓ hiÖn tù nhiªn vµ b×nh dÞ) .Chia t¸ch kh¸i niÖm §Êt Níc thµnh 2 yÕu tè § vµ N ®Ó c¶m nhËn vµ suy t.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

ho¸ th©n ®Ó §N ko ngõng ph¸t triÓn.“ ¤i TQ nÕu cÇn ta chÕt PhÇn II : §Êt Níc cña nh©n d©n Cho mçi ng«i nhµ ngän nói ( Ai lµm ra §N?) con s«ng” * Ph¸t hiÖn cña t¸c gi¶ vÒ §Êt N( CLV) íc : . lµ m¸u thÞt.NiÒm tin trong t¬ng lai con ch¸u sÏ qua kh«ng gian vµ thêi gian ntn mang §N ®i xa ( theo nghÜa réng )  M¹ch th¬ híng vµo nh÷ng suy ngÉm ? GV nãi vÒ huyÒn tho¹i LLQ vµ vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ m×nh.…cña danh lam th¾ng c¶nh ®iÓn h×nh cña §N tõ B¾c vµo Nam.§N lµ m¸u x¬ng cña m×nh.“NÕu TQ chän t«i lµm ®iÓm . GV thuyÕt gi¶ng: Nh÷ng ®Ñp cña danh th¾ng mµ chØ tËp cuéc chiÕn tranh triÒn miªn.T tëng §N cña ND trong phÇn mÎ danh lam th¾ng c¶nh g¾n liÒn sau ®· ®a ®Õn nh÷ng ph¸t víi t©m hån d©n téc . NK§ ph¸t hiÖn ra ®îi … ho¸ nói väng phu mét ®iÒu k× diÖu : Nh÷ng c¶nh quan cña §N chÝnh lµ h×nh s«ng. Tõ sù lÝ gi¶i céi nguån cña c¸c danh th¾ng. GV cho HS rót ra néi dung dùng nªn §N ( T¸c gi¶ nh×n th¾ng qua 13 c©u cuèi.2010 .“T«i cïng x¬ng thÞt víi nh©n d©n t«i” (XD) . truyÒn thuyÕt Hïng V. GV hái: . san sÎ.B×nh diÖn ®Þa lÝ : Nh÷ng c¶nh thó tùa …” ( TH) thiªn nhiªn cña ®n ®îc c¶m nhËn . . §ã lµ non” ( ca dao) sù ®ãng gãp. ngêi vî chê cña nã.thÕ hÖ tù ý thøc vÒ bæn phËn cña chÝnh m×nh víi §N ¬ng ( tãm t¾t s¬ lîc) GV lÊy dÉn chøng .. §Êt ®¸ vèn v« tri. c¶nh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn dïng tõng yÕu tè cña t¸c gi¶ Năm học 2009 .“Mét c©y lµm ch¼ng nªn g¾n liÒn víi t©m hån d©n téc. mét ¢u C¬ . tr¸i TT7. v¨n ho¸. GV cho HS ®äc c¸c chó nói . t¸c gi¶ ®· nªu ®îc 7 ®Þa lÝ. lµ sù ho¸ th©n cña nh©n d©n → ND ®· t¹o TT5.T¸c gi¶ ko hÒ miªu t¶ vÎ TT6. tõ trªn rõng ®Êt níc ta ntn? xuèng biÓn . v« gi¸c chØ trë thÝch trang 120 thµnh nh÷ng danh th¾ng khi chøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 83 Töôøng . trung vµo viÖc gi¶i thÝch céi nguån ®µn «ng ra trËn.§N lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. ChØ trong mét hiÖn s©u vµ míi cña t¸c gi¶ vÒ ®o¹n th¬ ng¾n. TT4 GV hái : §N ®îc c¶m nhËn . gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång. v× thÕ ph¶i g¾n bã. ®Þa lÝ cña §N b»ng mét c¸i nh×n cã chiÒu s©u vµ c¶m xóc míi TT5. lÞch sö.

GV thuyÕt gi¶ng T¸c gi¶ ®· chän ra 3 c©u ca dao ®Ò cËp ®Õn 3 ph¬ng diÖn tinh thÇn cña ngêi VN: Yªu em tõ thuë trong n«I → T©m hån VN ®¾m say trong t×nh yªu. ngän löa. v¨n minh. BiÕt quÝ c«ng cÇm vµng…→ T©m hån VN biÕt quý träng t×nh nghÜa.  C¶m høng chñ ®¹o §N cña ND ®îc t« ®Ëm qua ®o¹n th¬ giµu chÊt suy t.B×nh diÖn v¨n ho¸ :Hä lµ nh÷ng con ngêi gi÷ g×n vµ truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸. “§N cña ca dao thÇn tho¹i” . c¸c anh hïng mµ nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng con ngêi b×nh thêng.2010 ®ùng trong nã víi mét c¸ch c¶m.ChÝnh nh©n d©n ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ( qua cuéc sèng lao ®éng) còng võa gi÷ g×n truyÒn thèng cho §N . GV cho HS gi¶i thÝch 2 mÖnh ®Ò ®Ó kÕt luËn §Êt Níc nµy lµ §N cña Nh©n d©n . III. nhµ th¬ ko ®iÓm l¹i c¸c triÒu ®¹i. v¨n ho¸. lµ céi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 84 Töôøng . tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §N ( h¹t gièng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .. Vèn xng nÒn v¨n hiÕn ®· l©u  chiÒu s©u lÞch sö vµ ®é dµy cña v¨n hiÕn VN GV cho HS nhËn xÐt. Tæng kÕt §©y lµ mét bµi th¬ vèn cã ®Ò tµi quen thuéc : §Êt níc . ®Êt níc chÝnh lµ hån thiªng cña nh©n d©n mu«n ®êi) . BiÕt trång tre. LÝ. rót ra tiÓu  B×nh diÖn ®Þa lÝ. GV hái : t¹i sao nãi t tëng cña ®o¹n th¬ nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n ? GV lÊy dÉn chøng trong bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o – NguyÔn Tr·i : Tõ TriÖu.T¸c gi¶ ®ång nhÊt 2 mÖnh ®Ò “§N cña nh©n d©n”.→ T©m hån VN quyÕt tiªu diÖt kÎ thï Ho¹t ®éng 3 * Kh¼ng ®Þnh ®Êt níc nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n : T tëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch . §N víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Êu tranh. c¸ch nghÜ hay t©m hån nh©n d©n  Nh©n d©n ®· lµm nªn §Êt Níc  hån thiªng s«ng nói. b×nh dÞ vµ v« danh.B×nh diÖn lÞch sö : Khi nghÜ vÒ lÞch sö cña §Êt Níc. ®Ó : + Kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ : Nh©n d©n lµm ra lÞch sö + Kh¼ng ®Þnh chÝnh nh©n d©n hay ngêi anh hïng v« danh ®· lµm ra §Êt Níc . TT10. . tiÕng nãi  ko mÊt ®i céi nguån ) ®¸o cña t¸c gi¶.… → nh÷ng ph¸t hiÖn s©u vµ míi vµ ®éc kÕt TT9. lÞch sö. TT8. §inh. TrÇn….

vắng lặng. .Nội dung cơ bản : + Mùa thu thứ nhất : Mùa thu Hà Nội ( hoài niệm về mùa thu xưa của Hà Nội): đẹp một cách hiu hắt. những câu thơ dài ngắn khác nhau + giàu chất chính luận ( ở những khổ cuối) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 85 Töôøng .Đây là bài thơ được hình thành trên 3 mảng khác nhau → dù lắp ghép nhưng ko rời rạc mà rất liền mạch nhờ vào sự thống nhất của nd tư tưởng và cảm xúc. rộn rã. lặp kết cấu cú pháp + Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm + chi tiết. tâm trạng của người ra đi: cái tôi trữ tình chuyển thành cái ta. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng . nỗi niềm. Tác giả ( SGK) 2. nhất là phép lặp từ ngữ. tình thu + Mùa thu thứ hai : Mùa thu Việt Bắc ( mùa thu nay. + Hình ảnh đất nước đau thương.Về nghệ thuật: + biện pháp tu từ. Ghi nhí HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : ĐẤT NƯỚC Nguyễn Đình Thi 1.2010 GV híng dÉn HS tæng kÕt nguån d©n téc. trong SGK trang 123 V× thÕ chóng ta ph¶i gãp tay lµm nªn §N mu«n ®êi . lµ cña mçi ngêi vµ bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí cña mäi ngêi .Đây là một tác phẩm lớn. giọng điệu. IV. mùa thu hiện tại): không buồn mà vui. tràn ngập niềm vui trước khung cảnh mùa thu ở chiến khu VB. §N lµ cña nh©n d©n . . phảng phất buồn + Hình ảnh người ra đi tham gia kháng chiến : ý chí quyết tâm nhưng chất chứa tâm trạng. vất vả. đồng thời cũng là một trong số ko nhiều những bài thơ xuất sắc nhất viết về đề tài ĐN của nền thơ hiện đại VN. âm hưởng. nhịp điệu. Tác phẩm .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tiêu biểu nhất cho sự nghiệp thơ ca của NĐT. cách gieo vần. khoẻ khoắn và tươi sáng + Sự chuyển biến trong nhận thức. sôi nổi. Từ tâm trạng phảng phất nỗi buồn → tâm trạng hào hứng. → cảnh thu.

học : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 86 Töôøng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . qua giọng thơ trữ tình chính trị. bước đầu biết sử dụng chúng khi cần thiết B. Tiến trình tổ chức dạy. nhóm. chốt lại những kiến thức là kĩ năng cơ bản theo hướng dẫn. SGV + Máy chiếu (Nếu có) II. Đất nước soi bóng vào tâm hồn ông. Cách thức tiến hành + Cá nhân HS làm bài tập.Đất nước – NĐT :Đất nước là một bài thơ kháng chiến có giá trị lâu bền. sau đó cử đại diện trình bày trước lớp.2010  Đây là bài thơ hay nhất của đời thơ NĐT.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Đất Nước – NKĐ : Bài thơ thể hiện lòng tự hào về đn. nhọc nhằn. gian nan. + Thi giải bài tập giữa các nhóm. điệp âm. bộc lộ rõ nhất vẻ đẹp trong đau khổ. + Thảo luận ở tổ. Ông là nhà thơ của đất nước trong đau thương. vất vả. GV tổng kết.Xem bài TV : Thực hành một số phép tu từ ngữ âm RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 31 – TV : 30/10/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM A.Mục tiêu bài dạy : Giúp HS .Biết phân tích các phép tu từ trong văn bản. V. điệp nhanh): đặc điểm và tác dụng của chúng. • Sau mỗi bài tập. D. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành : I.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo hình điệu. gợi ý dưới đây. sau đó GV yêu cầu trình bày trước lớp. sâu lắng.Về nhà học bài . về truyền thống dân tộc và cũng là tiếng nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ cống hiến cho đn. Bài thơ tiêu biểu cho cái nhìn nghệ thuật của ông về đất nước.Phương tiện + Sử dụng SGK. Đóng góp riêng của bài thơ: hình thức biểu đạt giàu chất suy tư. điệp vần.luyện tập . âm hưởng. C. . Củng cố . . là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật. thiết tha.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tổ.

sự phối hợp âm thanh (cùng . kết cấu cú pháp cũng giống nhau. dứt khoát.Câu văn xuôi nhưng có vần (phối hợp với nhịp) ở một số vị trí. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu giải bài tập: Tạo nhịp điệu Bài tập 1: và âm hưởng cho câu .Vế thứ nhất. IV. cho một lời tuyên ngôn + Vế sau và câu cuối: như các kết luận. Để tạo nền sắc thái hùng hồn.Sự phối hợp giữa những nhịp ngắn (đầu câu 1. lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm . thiêng liêng của lời kêu gọi VD: Nhịp ở câu đầu lặp lại là 4/2/4/2 + Không phải chỉ có sự đối xứng về từ ngữ. hùng hồn về quyền ĐLTD của dân tộc. vế sau và câu cuối ngắn.Tính chất mở hay đóng của điệp từ ngữ (một dân tộc đã gan góc. sự ngắt nhịp và đối xứng). đoạn văn có dùng phép thanh trắc cuối mỗi nhịp. mạnh mẽ => phù hợp với sự với các phép lặp cú pháp. nhịp điệu dàn trải => phù hợp với các biểu TT1: Nhận xét về nhịp điệu. nhịp điệu (có sự phối nước.3/2.Câu tiếp theo kết thúc bằng âm tiết mang thanh trắc (lập) => . Do => âm tiết mở  Chú ý đến: .Phối hợp với nhịp điệu và âm thanh. VD: + Câu đầu có vần giữa tiếng: bà và tiếng: già.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Hoạt động Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn I. câu 4) => tạo nên âm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 87 Töôøng . thích hợp nhịp dài.2010 I. .Sự phối hợp nhịp ngắn và âm tiết đóng => có âm hưởng mạnh mẽ. cũng giữa các tiếng: súng (Ai có súng dùng súng). khẳng định. với lời khẳng định quyền độc lập của dân tộc. mà còn có cả sự đối cứu nước (trích) sau đây xứng về nhịp điệu và kết cấu ngữ pháp.Giới thiệu bài mới. âm tiết kết thúc mỗi nhịp. Bài tập 2: TT2: Bài tập 2. + Câu thứ hai điệp vần.Sự thay đổi thanh bằng. . kết cấu cú pháp) trong việc tạo nên sắc thái hùng hồn. thứ hai và thứ ba của câu => kết thúc bằng các âm tiết mang thanh bằng. thiêng liêng của lời kêu gọi cứu Phân tích tác dụng của âm thanh. . với kết cấu ngữ pháp đều là C-V-P (phụ ngữ). .Kiểm tra bài cũ.Về mặt lập luận : hưởng hùng hồn. . đanh thép + Hai vế đầu: có vai trò như các luận cứ. câu 3) Với những nhịp dàn trải (vế cuối câu 1. nay. câu 2. dân tộc đó phải được…) và điệp cú pháp (hai vế đâu dài có kết cấu cú pháp giống nhau. do). nhịp điệu dồn dập.Phép điệp phối hợp (lặp) từ ngữ mà cả lặp kết cấu ngữ pháp và hợp với phép lặp từ ngữ và nhịp điệu. hiện cuộc đấu tranh trường kì của dân tộc. Những cảm nhận về ĐN và tư tưởng ĐN của ND của NKĐ trong đoạn trích Đất Nước trích trường ca Mặt đường khát vọng? III. đoạn văn đã có sự phối hợp của nhiều yếu tố sau đây : . => nhịp: 3/2.Ổn định tổ chức. trong ví dụ sau: .Vế sau ngắn. (chú ý vần. VD: Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm.Hai vế đầu bài. (nay. II.

TT2: Bài tập 2: Bài tập 2: Trong đoạn thơ sau. sếu giang đang bay về phương nam để tránh rét).lúc lóe lên.2010 hưởng khi khoan thai). Nhịp ngắn trước nhịp dài sau tạo nên âm hưởng du dương của lời ngợi ca. Khi dồn dập mạnh mẽ. điệp thanh. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm các bài tập: Điệp âm. . tiếp diễn kéo dài. hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. dứt khoát của một lời tuyên dương công trạng.Trong đoạn thơ. TT1: Bài tập 1 Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong các câu sau: b) Ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu L (4 lần) trong một câu thơ => diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: Ánh trăng như phát tán rộng hơn. Điệp âm. điệp thanh. Những biện pháp đó phối hợp với các yếu tố ngữ âm sau: . đoạn văn có đặc điểm là dùng phép nhân hóa đồng thời dùng nhiều động từ. hiệu đặc trưng (lá bàng đang đỏ. vất vả của cuộc hành quân là nhờ có sự đóng góp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 88 Töôøng . thích hợp với một lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng. câu được ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ (không dùng từ: là) => tạo nên âm hưởng mạnh mẽ. Đoạn thơ trên đã gợi ra được khung cảnh hiểm trở Bài tập 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao.Câu văn thứ 3. Bài tập 3: Về từ ngữ. II. ngợi ca sức mạnh ý chí kiên cường của cây tre. khẳng định ý chí kiên cường và chiến công của tre. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó. được lặp lại nhiều nhất là vần: Ăng (7 tiếng) được lặp lại nhiều nhất? Nêu => tạo nên âm hưởng rộng mở. vậy mà đã có những lời mời gọi của mùa xuân. ngắt nhịp liên tiếp như lời kể về từng chiến công của tre. điệp vần. lúc lại ẩn trong tán lá). Bài tập 1: a) Sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu (L) trong các tiếng : “Lửa lựu lập lòe” miêu tả được trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu (đỏ như lửa và lấp ló trên những cành như những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. phù hợp với tác dụng biểu hiện sắc thái ý cảm xúc chung: mùa đông đang còn tiếp diễn.Hai câu văn cuối. loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao. điệp vần.Sự ngắt nhịp (dấu phẩy ở ba câu đầu) khi cần liệt kê.Với nhiều dấu nghĩa của phép điệp vần đó.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TT3: Bài tập 3 Nhịp điều và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định. . vần nào .

Sự phối hợp các thanh trắc thoáng đãng. thăm thẳm.Tạo nhip điệu và âm hưởng cho câu + Nhịp điệu và âm hưởng được tạo ra do nhiều yếu tố (sự ngắt nhịp. điệp vần. hành quân là nhờ có sự đóng . Hướng dẫn học sinh tự học . heo hút .Về nhà xem lại bài .Phép lặp cú pháp. Dốc lên khúc khuỷu/Dốc thăm thẳm phép đối.Sự phối hợp các thanh trắc và thanh bằng ở 3 câu thơ đầu. . cách dùng toàn thanh bằng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Củng cố . vần và thanh điệu là các bộ phận của âm tiết được lặp lại một cách chú ý và phối hợp với nhau để phục vụ cho việc biểu đạt nội dung và thường được sử dung trong thơ.Chuẩn bị bài làm số 3: Nghị luận văn học ( làm ở lớp) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 32. • Câu cuối khổ thơ toàn vần bằng gợi tả một không khí . góp của nhiều yếu tố (có cả trong đó câu thơ đầu thiên về thanh trắc.Dùng các từ láy gợi hình: khúc khuỷu. V. .Làm văn : 5/11/2008 : BÀI VIẾT SỐ 3 ( NLVH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 89 Töôøng . • Phép nhân hóa: súng ngửi trời.chuẩn bị bài mới . Ngàn thước lên cao/Ngàn thước xuống phép nhân hóa.Điệp âm. (điệp thanh ở dòng cuối).Nhịp điệu 4-3 ở ba câu thơ đấu. rộng lớn trải ra trước mắt khi đã vượt qua và bằng ở 3 dòng thơ đầu và con đường gian lao vất vả. phép lặp từ ngữ. sư phối hợp âm thanh. • Phép lặp từ ngữ: dốc. những yếu tố không thuộc • Câu thơ 4: lại toàn vần bằng → tất cả dều gợi tả một ngữ âm). sự phối hợp ngữ âm của từ ngữ…).Nhịp điệu của dòng thơ. điệp thanh: + Âm. cần cảm nhận và phân tích sự phối hợp của các yếu tố và luôn nhằm vào mục đích cho nội dung biểu đạt.2010 của vùng rừng núi và sự của nhiều yếu tố: gian lao vất vả của cuộc . 33 . • Phép lặp cú pháp ở câu 1 và câu 3. ngàn thước . không gian hiểm trở và mang sắc thái hùng tráng mạnh Hãy phân tích: mẽ.Các yếu tố từ ngữ: từ láy. D. • Dùng phép đối từ ngữ: .

gian khổ. đoạn thơ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 90 Töôøng . .HỌC I. Tài liệu tham khảo . bi tráng của hình tượng người lính trong Câu 2. hi sinh → ( lời bày tỏ.Những biểu hiện cụ thể :Vẻ đẹp bi bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls tráng của người lính TT ( vẻ đẹp hào dân tộc → d/c hùng. (7đ) Cảm nhận của anh (chị) về …………………………. song bi thương chứ không bi luỵ) (2đ) từ ngữ → d/c.2010 A. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Đề 1 Hoạt động1 Câu 1. * Câu 2. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc GV ra đề cho HS của Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn Đề 2 phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn Câu 1.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: .Yêu cầu chung ( Việt Bắc . so sánh.SGK.…) dung sau: . đối chiếu một cách có cơ sở. lẫm liệt. hình tượng trung tâm.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . …Vẻ đẹp của người lính + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệt không tách rời với hiện thực chiến tranh huật của bài thơ: thơ lục bát. đề tài. tương đồng hoặc khác biệt của một số tác phẩm đã được tìm hiểu.Giúp hs nâng cao năng lực tư duy tổng hơp.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp chứng minh hoạ.Ổn đinh lớp II. đối đáp…). hình tượng thiên nhiên và con người Sông Mã gầm lên khúc độc hành Việt Bắc trong đoạn thơ sau : ( Tây Tiến – Quang Dũng) Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung I. Bài làm phải đáp ứng các nội đời.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLVH bàn về một bài thơ. củng cố kĩ năng tìm hiểu đề. Bài làm phải đáp ứng các nội dung sau: * Yêu cầu chung : .…) (1đ) tài.Tố Hữu) *Câu 1. . có hệ thống để làm rõ đặc điểm bản chất. chết chóc.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn cảnh ra Câu 1. C.. bình luận văn học. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLVH như thao tác phân tích. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình bài thơ TT – QD và lấy dẫn chứng minh tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ hoạ ( 3đ) Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Câu 2.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề cảnh ra đời. giọng điệu trữ tình ác liệt. B. SGV.Rèn luyện. đề tài.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Kiểm tra bài cũ III. cách sử dụng hình ảnh . cảm hứng chủ đạo của .Giới thiệu bài mới IV.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .

Câu 2 : 7đ -Điểm 7 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên. hợp lí. . Củng cố .Câu 1. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đọc thêm: Dọn về làng. song khả năng khai thác còn hạn chế. Đò Lèn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 12 : 34. Bài viết không đi vào trọng tâm. mắc trên 10 lỗi . Biểu điểm Câu 1 ( 2đ) Mỗi ý 1 điểm Câu 2 ( 8 đ) -Điểm 7-8 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên ( tuỳ theo bài viết cụ thể) . . .Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. lưu loát. Bố cục cân đối.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn * Câu 2.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…).Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . . Trình bày gãy gọn.luyện tập D. song khả năng khai thác còn hạn chế. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. Bài viết không đi vào trọng tâm. nắm kĩ năng làm bài. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . Trình bày gãy gọn. lập dàn ý. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. V.Về kiến thức : Yêu cầu bài viết phải làm rõ vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc * Biểu điểm : . Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế.2010 .Đọc văn : 9/11/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 91 Töôøng . ý 1 (1đ). vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…).Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. nắm kĩ năng làm bài. mắc trên 10 lỗi .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. ý 2 (2đ) .Về kiến thức : Bài viết phải làm rõ chân dung người lính Tây Tiến: + Về ngoại hình + Về tâm hồn + Về ý chí  Vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến. lưu loát. II. Bố cục cân đối. lập dàn ý. .Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. . Tiếng hát con tàu. 35 . Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh Năm học 2009 . hợp lí.

hiểu: . Tài liệu tham khảo .Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? *Hoạt động 2: Đọc .SGK. . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ĐỌC THÊM : Năm học 2009 . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .2010 DỌN VỀ LÀNG (Nông Quốc Chấn) TIẾNG HÁT CON TÀU (Chế Lan Viên) ĐÒ LÈN (Nguyễn Duy) A.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) .Giới thiệu bài mới IV.Kiểm tra bài cũ Cảm nhận và lí giải về ĐN của NKĐ được thể hiện ở những phương diện cụ thể nào ?Tư tưởng chủ đạo trong đoạn trích? III.Ổn đinh lớp II. + Nghệ thuật đặc sắc với nhiều hình ảnh tự nhiên. tóm tắt những ý chính → cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Bài Dọn về làng : + Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ : tình yêu tha thiết đối với quê hương của một người con vùng cao trong những năm kháng chiến chống Pháp nhiều đau thương mà anh dũng. SGV. 1. 1950). Tìm hiểu bài Bài 1 : DỌN VỀ LÀNG ( Nông Quốc Chấn ) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. Đọc .hiểu: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 92 Töôøng . II. .Bài Tiếng hát con tàu : + Nắm được những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng + Qua bài thơ → phong cách thơ của tác giả. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới (mùa đông.Bài Đò Lèn: + Nắm được nét đặc sắc trong bài thơ + Tình cảm của tác giả đối với quê hương B. . Tác giả (SGK) 2.Thao tác 1: HS đọc bài thơ.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .HỌC I.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. đậm chất dân tộc. Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung : I.

con người trở lại cuộc sống thanh bình  rộn rã tiếng cười vui.Phần 1( 6 câu đầu): Niềm vui ngày quê hương được giải phóng. .Thiên nhiên.Lạng và tội ác của giặc Pháp đã được diễn tả qua những từ ngữ. Cảm xúc mừng vui ngày quê hương được giải phóng: .Thao tác 4: HS thảo luận về nội dung ( hệ thống cảm xúc) của bài thơ : + Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc.Bắc .Thao tác 7: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể ) GV nhận xét. . . HÁT CON TÀU ( Chế Lan Viên) Nội dung cần đạt I.Lạng và tội ác của thực dân Pháp. Đặc sắc nghệ thuật: .Bắc . Nội dung cơ bản: a. 2.2010 1.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. Bài 2 : TIẾNG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. *Hoạt động 3: Tổng kết. hình ảnh thơ giản dị. Kết luận: “Dọn về làng” là bài thơ in đậm dấu ấn dân tộc miền núi. quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn quê hương.Lạng dưới ách giặc Pháp: . đậm đà bản sắc dân tộc miền núi. quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp đau thương mà anh dũng. .Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ. thể hiện tình yêu thiết tha của nhà thơ đối với gia đình.Đan xen tự sự và trữ tình lời tâm tình tha thiết của người con với mẹ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .Phần 2 ( câu 7 đến câu 37): Dòng hồi tưởng của người con về cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao. bổ sung. Bố cục: 3 phần: .Ngôn ngữ.Cuộc sống gian khổ do giặc Pháp tàn phá.Thao tác 5: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể) GV nhận xét. Tác giả ( SGK) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 93 Töôøng . Tìm hiểu chung : 1. hình ảnh nào? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? +Niềm vui ngày quê hương giải phóng được thể hiện qua phần đầu và phần cuối của bài thơ như thế nào ? Sự phát triển của cảm xúc ấy ở đoạn thơ cuối ? . 3. .Phần 3 ( còn lại): Trở lại với niềm vui ngày quê hương giải phóng. Năm học 2009 . b. gieo rắc tội ác lên quê hương: + Chạy giặc chốn rừng sâu ( hình ảnh người mẹ. .Thao tác 6: HS thảo luận về nghệ thuật của bài thơ: + Giọng điệu ? + Ngôn ngữ và hình ảnh? . bổ sung. với quê hương. người bà) + Cái chết của người cha  nỗi đau thương của một gia đình  gợi lên nỗi niềm xót xa gan ruột nhất. III. nhiều dự định cho ngày mai.Niềm lạc quan.Lòng căm giận kẻ thù. . Tình cảnh của nhân dân Cao . .

ân nghĩa. Tìm hiểu 2 khổ đầu TT8. đến với c/s rộng lớn. hăm hở làm cuộc hành trình đến với TB. + Con tàu : → THCT : tiếng hát của tâm hồn.….Ý nghĩa nhan đề : Tiếng hát con tàu Nhan đề ko mang ý nghĩa tả thực mà có ý nghĩa tượng trưng + Tiếng hát biểu tượng cho giai điệu tâm hồn. trong đó có thơ ca) III. là biểu tượng cho tâm hồn nhà thơ đang khao khát lên đường. hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu nặng đầy tình nghĩa với nhân dân trong kháng chiến *Hoạt động 2: Đọc .Gợi ý về những nội dung cơ bản : 3.TT 1: HS đọc bài thơ.3 Lời đề từ . con đường đi đến chân lí. con tàu .Tình cảm. .hiểu: . là cội nguồn của nghệ thuật.2. . của hồn thơ và sáng tạo thơ ca. Hoàn cảnh sáng tác . một nơi ân tình. vượt ra khỏi cuộc sống chật hẹp để đến với c/sống rộng lớn. +Biểu tượng của c/sống rộng lớn của nhân dân và đất nước. 3. Đọc . tâm hồn của nhà thơ 3. Hai khổ thơ đầu: Sự trăn trở giục giã lên đường→Tác giả khao khát đến với Tây bắc vì Tây Bắc là nơi đem lại ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) . một vùng đất xa xôi của TQ.2010 2. Tác phẩm : a.hiểu 3.Vào những năm 1958 – 1960 có phong trào vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc → bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ sự kiện kinh tế xã hội nói trên . Bố cục : 3 phần II. 3. b.1.Đó còn là nguyên cớ để nhà thơ thể hiện khát vọng về với nhân dân. Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng .TB. của cảm hứng sáng tạo thơ ca. khát vọng được ra đi (Tâm hồn hoá thân thành con tàu. . cũng là sự tìm về nơi ngọn nguồn của hồn thơ. +Xứ thiêng liêng:nơi thấm mấu và nước mắt của nhân dân chôn vùi bao xác quân thù. TT5: HS giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ TT6.Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Năm học 2009 . TT4: GV cho HS tìm những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng → phân tích.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .Con tàu : là hiện thân của phương tiện.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. HS tìm hiểu lời đề từ TT7. bổ sung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 94 Töôøng . GV cho HS trình bày nd phần này → GV nhận xét. nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.5 Chín khổ giữa: Niềm hạnh phúc và khát vọng về với nhân dân.Tây Bắc: một địa danh.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ.4. những tình cảm thiết tha của nhà thơ.

.Tác giả mang ơn sâu nặng của nhân dân. .2010 . Bốn khổ cuối: Khúc hát lên đường sôi nổi. .6. Tác giả (SGK) 2. đa dạng ( con tàu.Tây Bắc. . tin tưởng và say mê 4. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 95 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Đây là một bài thơ hay và rất tiêu biểu của Chế Lan Viên trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội TT9. vầng trăng. tình cảm của người ra đi . Tổng kết Bài thơ “tiếng hát con tàu” nằm trong truyền thống ca ngợi quê hương đất nước sâu sắc ân tình. của cuộc k/ chiến. Nhan đề và hoàn cảnh sáng tác: . -Giọng thơ mang tính đối thoại.Sự gắn bó yêu thương đối với một vùng đất →tạo nên những tình cảm quê hương: Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương → Từ cảm xúc của nỗi nhớ đã nâng lên những suy ngẫm triết lí..Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh mới.tác giả đã khái quát lên một chân lí sâu sắc ( chân lí được rút ra từ sự trải nghiệm của chính mình) Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Câu thơ mang tính suy tưởng triết lí. áo nâu. hỏi đáp→cuốn hút người đọc -Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng III. dung dị). vẫn tự nhiên.Nhan đề: Đò Lèn → địa danh ( Thanh Hoá ) ở quê ngoại của ND → nơi chất chứa nhiều kỉ niệm trong dòng hồi ức của nhà thơ. Nghệ thuật của bài thơ : . Triết lí được rút ra từ tình cảm. cảm xúc chân thành ( triết lí mà vẫn ko khô khan. được trở về với cội nguồn của tâm hồn mình.) -Phép tu từ ẩn dụ. so sánh được sử dụng phổ biến. nỗi nhớ. đa dạng và linh hoạt ..Thao tác 2: GV giải thích ( Nguyễn Duy) Nội dung cần đạt I.Từ những tình cảm cao quý ấy. Tiểu dẫn: 1.Tâm hồn :-tấm lòng. Tìm hiểu bốn khổ cuối *Hoạt động 3: Tổng kết.Day dứt bởi khát khao được ra đi. . Đó là thành công của đoạn thơ này 3.sâu sắc. BÀI 3 : ĐÒ LÈN Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả.

*Hoạt động 2: Đọc -hiểu . Bài thơ gợi nhắc về quê nhà và cảm xúc ngậm ngùi. Nếu so với mạch cảm hứng của thơ ca chống Mỹ nhận xét. Văn học chuyển từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư thế sự.2 khổ đầu : Kí ức về tuổi thơ: hồn nhiên.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) + Kí ức thời tuổi nhỏ của nhà thơ hiện lên như thế nào ? nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? + Hình ảnh người bà hiện về trong kí ức nhà thơ như thế nào? Tình cảm của tác giả đối với bà? +So sánh với hình ảnh người Năm học 2009 . chiêm nghiệm. Đặc sắc nghệ thuật: . III. day dứt về thân phận con người. đức hi sinh âm thầm → Đó là người bà của đời thường.. . trong dịp nhà thơ trở về quê hương Thanh Hoá. chút cay đắng. . được viết năm 1983. bổ sung.hiểu: 1. lâu. Nội dung cơ bản: . vất vả ( vì nghèo đói. day dứt. “năm đói”. thì bài thơ này có giá trị khơi nguồn cho thân phận con người ( cùng với các tác phẩm văn xuôi NBCT. ăn năn + Hiện thực chiến tranh “Tôi đi lính…lâu…” → con bà tảo tần cùng bếp lửa sưởi người bị cuốn theo dòng chảy lịch sử ấm tuổi thơ của Bằng Việt: + Hình ảnh người bà là một ám ảnh. Đọc .…) 2.Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ ( rút trong tập Ánh Trăng ). ) nhưng giàu tình yêu thương. một xa xót. . “rủ nhau từ ngữ.2010 . Cỏ lau. trộm nhãn…) → cái nhìn thẳng thắn về quá khứ. “bán trứng”.3 khổ giữa :Kí ức về người bà Người bà cơ cực.Giàu tính suy tưởng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Khổ cuối : Nỗi xót xa. NĐBTCTTH.. giọng điệu ? đi “thập thững”. hiếu động ( câu cá. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa * Lưu ý : Bài thơ được viết sau khi đất nước đã im tiếng + Hiện thực chiến tranh được súng.Thao tác 4: HS thảo luận về . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 96 Töôøng . “nhà…bay mất”. II. một ăn năn…khi tác giả trở về thì bà đã mất → Một bếp lửa chờn vờn sương sớm nỗi buồn sâu. đâu hết”. có không gian và thời gian. bổ sung. khước từ sự thi vị hoá dĩ vãng → cách nhìn mới về quá khứ.Tổng kết: Bài thơ như một câu chuyện kể. một niềm vui.Thao tác 1: HS đọc bài thơ . tinh nghịch. BKC.Ngôn ngữ thơ giản dị. hình ảnh. . bắt chim sẻ. khủng khiếp “mò cua xúc tép”.Giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng buồn thấm thía và xen lẫn GV nhận xét.Thao tác 5: HS trình bày . trong sáng nhưng giàu sức đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: biểu cảm “bay mất”. Câu chuyện như dòng suy tư của nhà thơ về quá khứ với tuổi thơ trong sáng và người bà kính yêu. Một bếp lửa ấp iu nồng đượm → Sự kết nối giữa hồi ức riêng tư với lịch sử dân tộc. Từ việc phản ánh số phận cộng đồng nay chú ý tập trung đào sâu về thân phận con Thao tác 3: HS trình bàyGV người . có cốt truyện. chiến tranh → hiện thực dữ dội. “bay tuốt”. xa lạ với cái nhìn thi vị lý tưởng hoá. khi hoàn cảnh ls thay đổi → quan niệm về văn nhắc đến trong bài thơ ntn? chương thay đổi . “tôi đâu biết”. có *Hoạt động 3: Tổng kết nhân vật.

GV gọi HS đọc đề . D. phép chêm xen): đặc điểm và tác dụng của chúng. Câu có hiện tượng lặp cú pháp ( kết cấu ngữ pháp) : TT1.Giới thiệu bài mới IV. hùng hồn.Kiểm tra bài cũ III. . phép liệt kê.MỤC TIÊU BÀI DẠY . thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của VN.HỌC I.câu Sự thật là….→ P ( thành phần phụ tình thái) – C (chủ ngữ) – V1 – V2 ( 2 VN) .V ( + phụ ngữ chỉ đối tượng) – TN làm BT ( TN chỉ mục đích “để”. C. Phép lặp cú pháp Yêu cầu cần đạt I.Về nhà học bài . PHÉP LẶP CÚ PHÁP BT1 a. Tài liệu tham khảo .Tiết sau học Tiếng Việt : Thực hành một số phép tu từ cú pháp Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới RÚT KINH NGHIỆM : 12 : 36.GV cho HS xem bài tập trước ở nhà .Ổn đinh lớp II. SGV.Dân ta … cầu của đề * Phân tích : .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Làm bài tập phần I. GV gọi 3 HS lên bảng . TT2.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản của các bài ĐT Năm học 2009 .SGK.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc CMT8 là đánh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 97 Töôøng . Củng cố .Sự thật là… BT1→ GV nhấn mạnh yêu .Câu : Dân ta …→ C.2010 Quả là một bài thơ có sức ám ảnh lớn. . Lên lớp.Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết. B. “mà”) * Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn có âm hưởng đnah thép.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . GV gọi hs lên bảng trình bày → sửa chữa chung . Tiếng Việt : 10/11/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp.

mỗi vế đều có 6 tiếng theo kết cấu ngữ pháp giống nhau ở mô hình Chủ ngữ (danh từ) Vế 1 Vế 2 Cụ già Chú bé Vị ngữ (động từ) ăn Trèo Thành tố phụ của VN ( danh từ tính từ) củ ấu non Cây đại lớn Trong đó. vừa có nghĩa là lớn ( “lớn” đồng nghĩa với “đại”) và trái nhận xét. Cụ thể. số lượng tiếng bằng nhau. trái nghĩa với già. tính từ). GV gọi 4 HS lên bảng về nghĩa. BT1→ GV nhấn mạnh yêu a. hai vế lặp cú pháp nhờ phép đối chặt chẽ cầu của đề về số lượng tiếng.2010 TT3. hiện tượng lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao → như đã phân tích ( số tiếng.…) BT3. nhận xét. các tiếng đối nhau về từ loại và nghĩa ( đb là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thất ngôn bát cú) d. đối . sảng khoái của chủ thể trữ tình . HS sửa chữa. sau đó GV cùng nghĩa với bé. TT5. c. Ở mỗi câu TN.Ở thơ ĐL phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: Kết cấu ngữ pháp giống nhau. HS tự làm Hoạt động 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 98 Töôøng . phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp với phép đối. bổ sung . tự hào. động từ. TT4. “ấu” vừa chỉ loài cây. “đại” vừa chỉ loài TT6.Ở văn biền ngẫu. GV cho HS dưới lớp đổ chế độ thực dân và chế độ pk. trong mỗi vế còn dùng từ đồng nghĩa. về kết cấu ngữ pháp của từng vế.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . vừa có nghĩa là non ( “non” đồng nghĩa với “ấu”). sau đó GV cùng b. ko cố định về số tiếng)  Giống :đều thể hiện hiện tượng lặp kết cấu cú pháp Khác : ở BT2. Ở câu đối : phép lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở 2 câu bằng nhau. Hơn nữa. GV gọi HS đọc đề BT2. rạng → từ đơn. GV cho HS dưới lớp cây. phép lặp còn phối hợp với phép đối (đối ứng từng tiếng trong 2 vế về từ loại. mua → từ đơn.Ba câu thơ sau * Tác dụng : khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng.Hai câu thơ đầu . trái nghĩa làm BT ( câu a. d) tương ứng). bổ sung c.b. b. lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán * Tác dụng : biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở VB.c. Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp ở: HS sửa chữa. Lặp từ ngữ “Nhớ sao”. Điều đó thường tồn tại trong một cặp câu ( câu trong văn biền ngẫu có thể dài. đen. về loại từ ( bán.

bổ sung Cũng cùng mục đích ấy là cách tách dòng liên tiếp. GV cho điểm học sinh ( các hs lên bảng giải BT) . đánh giá của người nói.Vị trí và vai trò ngữ pháp trong câu : Tất cả các bộ phận in Làm bài tập phần III. III. cảm làm BT ( câu a. GV gọi HS đọc đề câu cùng một kết cấu gồm 2 vế như mô hình khái quát sau : a. * Lưu ý : sau mỗi phần bài tập.Phép lặp cú pháp ( các câu có kết cấu ngữ pháp giống làm BT ( câu a. sau đó GV cùng sự nhìn nhận.2010 Làm bài tập phần II. Nhiều đoạn câu ( vế câu) liên tiếp theo TT1. sau đó GV cùng để vạch tội ác của TDP. HS về nhà làm cho HS tự làm BT2 ở nhà. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . GV gọi 2 HS lên bảng b.Dấu câu tách biệt : dấu phẩy. GV cho HS dưới lớp quan trọng trong bình diện nghĩa tình thái của câu ( thể hiện nhận xét.b) nhau : C – V [ + phụ ngữ chỉ đối tượng] : VD : Chúng – thi TT4. hiện tượng mà các thành phâầnkhác biểu hiện). Củng cố . Trong đoạn trích bài HTS.d) xúc của người viết. bổ sung việc. người viết đối với sự HS sửa chữa.Soạn bài : Sóng ( Xuân Quỳnh) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 99 Töôøng . GV gọi 4 HS lên bảng Hơn nữa chúng còn bổ sung thêm sắc thái về tình cảm. câu c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . chỉ mặt vạch tên kủ thù dân tộc. phép liệt kê đã phối hợp với phép lặp cú pháp. câu b→ GV nhấn mạnh Kết cấu hoàn cảnh thì giải pháp yêu cầu của đề VD: không có mặc thì ta cho áo không có ăn thì ta cho cơm TT2. gợi ý BT2. GV gọi HS đọc đề câu thêm một thông tin nào đó a. khi đọc các bộ phận này cầu của đề đều được tách ra bằng ngữ điệu . …………… thì …….Về nhà làm BT . dồn dập. Chúng xen vào trong câu để ghi chú TT1. câu b. sau Phép chêm xen bộ phận được chú thích.b. GV cho HS thảo luận theo Phép liệt kê phối hợp với phép lặp cú pháp → có tác dụng bàn nhấn mạnh và khẳng định sự đối đãi chu đáo đầy tình nghĩa của TQT đối với tướng sĩ trong hoàn cảnh khó khăn. PHÉP LIỆT KÊ liệt kê a. PHÉP CHÊM XEN BT1. TT2.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Chú ý : khi nói. TT4. D.Tác dụng : Ghi chú hoặc giải thích cho từ ngữ đi trước. câu d của . c. đậm trong các câu đều ở vị trí giữa câu hoặc cuối câu. dấu ngoặc đơn ( hoặc còn có BT1→ GV nhấn mạnh yêu dấu gạch ngang) . phép liệt kê và phép chêm xen. TT3. . Hoạt động 3 . GV hướng dẫn. Phép II. V. HS sửa chữa. GV cho HS dưới lớp hành [ + những luật pháp dã man] . phối hợp với phép liệt kê nhận xét.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại tác dụng của phép lặp cú pháp. Những phần chêm xen đó có vai trò TT3.

soạn bài theo câu hỏi huớng dẫn học bài ở nhà .HỌC I. Nội dung cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 100 Töôøng . xây dựng hình ảnh. Tài liệu tham khảo .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . đàm thoại. bất diệt.Kiểm tra bài cũ Gọi HS làm BT cho về nhà trong bài thực hành tiếng Việt Thực hành một số phép tu từ cú pháp III.GV cho HS tìm hiểu.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .SGK.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 37. 38 Đọc văn : 11/11/2008 : SÓNG (Xuân Quỳnh) A. B.Ổn đinh lớp II.Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu. .Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung. C. nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ. Tìm hiểu bài Hoạt động của thầy và trò. phát vấn. SGV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Lên lớp GV triển khai bài dạy theo cách kết hợp đọc diễn cảm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nêu vấn đề.Giới thiệu bài mới IV.

Tìm hiểu chung phần tiểu dẫn. khát khao sự em về cách mở đầu bài thơ của nữ sĩ đồng cảm. Đọc . thơ XQ? * Đề tài: tình yêu → XQ có cách thể hiện riêng.Tác giả đặt mqh anh –em tương ứng với sóng biển.Khát vọng tình yêu . XQ? Qua đó. + 2 khổ cuối: Sóng . mối quan hệ giữa sóng – tình yêu ntn? 2. khám phá → tình yêu chín chắn đầy suy nghĩ.bồi hồi trong ngực trẻ: tình yêu là sử dụng những biện pháp nghệ thuật khát vọng lớn lao.Điệp từ: em nghĩ: quay về lòng mình.Sông . Sóng biển và tình yêu: thơ. tự nhận thức.Câu hỏi tu từ: Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau? → XQ dựa vào quy luật tự nhiên để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 101 Töôøng . trăn trở. sau * Bố cục: 3 phần đó đặt câu hỏi + 2 khổ đầu: Sóng biển và tình yêu -Em hãy cho biết xuất xứ. gì để biểu đạt ý thơ? Phân tích giá trị * Giọng thơ chân thực. nghệ thuật của 2 khổ thơ đầu. Sóng-suy nghĩ. XQ đã biểu biểu cảm của bptt đó.Củng cố .. . in trong tập Hoa dọc chiến hào. .Sóng: ngày xưa. chân thành đằm thắm và luôn da TT2:GV yêu tóm tắt những ý cơ bản diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. Hết tiết 37.Dữ dôi .Sóng .Những đặc điểm nổi bật trong hồn * Xuất xứ: sáng tác 1967.Tác phẩm chính: SGK đời Xuân Quỳnh? 2. ngày sau: vẫn thế → sự trường tồn của sóng .dịu êm. trăn trở: Liên hệ: Thơ Xuân Diệu.tìm ra bể → Ẩn dụ: sóng không bằng lòng với khuôn khổ nhỏ hẹp mà khao khát vươn ra biển cả TT2: Hãy nêu những nhận xét của → khát vọng tự khám phá.tình yêu? sóng trước thời gian. nhu cầu tìm hiểu. TT3: Theo em ở 2 câu thơ này XQ đã . GV gọi HS đọc bài thơ . → Liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu.lặng lẽ → mở đầu bằng 4 tính từ. ồn ào . Sự băn khoăn Bính. đồng điệu trong tình yêu. Tác phẩm .Tác giả: SGK TT1: Đọc tiểu dẫn SGK? * P/c thơ : tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn. TT3. vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại. . tác giả thể hiện tình yêu. TT5:Nhận xét chung về nội dung và phân tích.hiểu: cục?.2010 HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I. em có cảm nhận gì về . hồn nhiên. .không hiểu mình . đạt một quan niệm mới mẻ và khát vọng mãnh liệt trong TT4: Ở khổ thơ 2. và + 5 khổ giữa: Sóng . 1. * Cảm nhận chung HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 1. tươi tắn. GV gọi HS nêu cảm nhận → Miêu tả những trạng thái đối lập.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đa dạng của những chung về bài thơ con sóng.Tóm tắt những nét chính trong cuộc . tự nhiên đầy suy tưởng. đề tài. . Nguyễn a. TT1.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu xuyên suốt bài thơ và tạm chia bố B. trăn trở ( những nỗi niềm nhận xét âm điệu bài thơ? tâm sự của tình yêu) -Hãy xác định hình tượng bao trùm.suy nghĩ.

Kết cấu này có tác dụng như thế nào khi thể hiện cảm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 102 Töôøng . → Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. thức”? TT9: XQ đã gửi gắm điều gì qua khổ 6. + Sóng tới bờ dù cách trở: Tình yêu là sức mạnh để em và anh vượt qua gian lao. Sóng . Nỗi nhớ .Nhịp điệu tự nhiên. phấp phỏng về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc (cảm giác thường trực trong thơ XQ ở giai đoạn sau ). XQ thể hiện một cái tôi sôi nổi. tha thiết . tuyệt đối. Kết luận: 1. tâm trạng. giản dị → hội tụ nhiều nét tiêu biểu trong phong cách thơ XQ 2. tha thiết mà mạnh dạn.Cuộc đời con người là ngắn ngủi → nhạy cảm được sự chảy trôi của thời gian → Âu lo.. → Bày tỏ tình yêu một cách chân thành.2010 truy tìm khởi nguồn của tình yêu nhưng nguồn gốc của sóng cũng như tình yêu đều bất ngờ. TT11: Suy nghĩ của em về khổ thơ kết? HĐ4: Hướng dẫn HS tổng kết bài học TT1: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kết cấu của bài thơ.. dẫu ngược . hòa hợp giữa sóng và em. . Ở khổ thơ 8 nỗi niềm của XQ gửi gắm có điểm giống với ý kiến này không? Hãy lí giải.phương nam + Em hướng về anh một phương → tình yêu hết mình. những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim người phụ nữ đang rạo rực yêu đương. hình ảnh trong sáng.Kết cấu tương đồng. Nội dung: Qua hình tượng sóng. không thể lí giải. dứt khoát.7? TT10: “Có một nỗi lo âu. thủy chung. . mãnh liệt. Nỗi nhớ choáng ngợp cõi lòng không chỉ trong ý thức mà thấm sâu vào trong tiềm thức. linh hoạt . TT7: Khổ thứ 5 có gì khác so với các khổ thơ còn lại trong bài? Giữa sóng và em có quan hệ như thế nào? Hãy phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của XQ ở khổ thơ này? TT8: Em hiểu như thế nào về ý thơ “lòng em .Ngôn từ. + Sóng nhớ bờ mãnh liệt. được khẳng định một cách rạch ròi. XQ đã diễn tả vừa cụ thể. mang tính nhân văn C.Muốn hoá thân thành sóng để giữ gìn tình yêu muôn đời → một tình yêu vĩnh hằng → Khát vọng cao cả.  Qua hình tượng thơ song hành: sóng và em. Nghệ thuật: . TT6: Phát hiện những đặc sắc nghệ thuật được XQ sử dụng để diễn tả những nỗi niềm của tình yêu? Nhận xét giọng điệu thơ? . b. chân thành bộc lộ mình. c. Niềm tin và sự chung thuỷ Khổ 6 + 7: + dẫu xuôi . vừa sinh động những trạng thái.Em → nhớ anh đắm say hơn bội phần.LH: TY trên dòng sông quan họ. một trạng thái bất an bàng bạc trong cách cảm nhận hạnh phúc của XQ”.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .phương bắc.Khổ 5: tăng số lượng câu thơ → cảm xúc dạt dào. 3. đầy bí ẩn. thử thách để đạt đến hạnh phúc.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu .

. biểu cảm. Tài liệu tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 103 Töôøng . nồng hậu.Bước đầu nắm được cách vận dụng kết hợp các phương thức đó trong một đoạn.Chuẩn bị bài:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 39 .SGK. miêu tả. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: . Củng cố. mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu.Làm văn : 19/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A..CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Cần thấy được khi vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghi luận phải xuất phát từ mục đích và nội dung nghị luận. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Năm học 2009 . luyện tập: GV nhấn mạnh lại nd bài học :bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. B.Bài thơ Sóng gợi cho em những suy nghĩ gì về tình yêu? Hình tượng sóng và em được nhà thơ XD với dụng ý nghệ thuật như thế nào? D.Hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK . thuyết minh trong bài văn nghị luận.So sánh cảm xúc về tình yêu của XQ qua Sóng và XD qua Vội vàng.2010 V. tâm hồn người phụ nữ đó có những điểm gì?.Học thuộc bài thơ và nắm kĩ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. một bài văn nghị luận. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn xúc của nhân vật trữ tình? TT2: Bài thơ là lời tự bạch của 1 tâm hồn phụ nữ đang yêu. . Theo cảm nhận của em. . SGV.Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: . chân thành.

cụ thể. và do đó.Yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng. Luyện tập vận dụng các phương thức tự sự. đồng ruộng mênh mông. Phải diễn tả cảm xúc (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) đó bằng những từ ngữ. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) (?) Vì sao trong bài hoặc đoạn văn nghị luận cần vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng. sinh động hơn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nội dung nghị luận biểu đạt đó thực sự có tác dụng nâng cao + Khi đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận thì hiệu quả nghị luận. làm cho bài văn có hiệu quả thuyết phục cao hơn. C. biểu cảm trong văn nghị luận 1. bổ sung hướng học sinh đi đến kết luận về sự cần thiết. TÌM HIỂU BÀI: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt: tự sự. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: I.2010 . 2. miêu tả. .GV cho HS tìm hiểu. Lên lớp GV cho hs luyện tập ( Vừa kết hợp ôn lại kiến thức lí thuyết vừa làm bài tập vận dụng) . Ôn tập lí thuyết: . không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. chân thực. tự sự được đưa vào bài văn nghị luận để làm những luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: Em hãy cho biết những hình tượng xuyên suốt trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh? Mối quan hệ của những hình tượng đó như thế nào? Bài thơ đó đã nói lên tâm trạng gì của nữ sĩ Xuân Quỳnh. có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. + Các yếu tố miêu tả.Khi vận dụng phương thức biểu đạt biểu cảm trong văn nghị luận sẽ tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người đọc người nghe. miêu tả. hầm mỏ. ỔN ĐỊNH LỚP II.Yêu cầu đối với việc vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. . câu văn có sức truyền cảm. soạn bài ở nhà . tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) I. III. miêu tả trong văn nghị luận: TT1: Ôn tập lí thuyết (?) Thế nào là phương thức biểu đạt tự sự. miêu tả. biểu cảm trong văn nghị luận: (?)Để việc vận dụng các phương thức + Phải xuất phát từ mục đích. GIỚI THIỆU BÀI MỚI: IV. Bài tập: TT2: Thực hành: “Ở Đông Dương. chúng ta cầ chú ý người viết (nói) phải thực sự có cảm xúc trước những điều gì? những điều mà mình nói (viết). rừng núi bao la: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 104 Töôøng . miêu tả. biểu cảm. Trọng tâm là tổ chức luyện tập cho học sinh. trên cơ sở đó GV nhận xét.

Thuyết minh là lối văn thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm. II.2010 chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù.. buồn lắm: Họ đoạn văn trên? không làm gì cả... là thái độ phê phán đối với những thanh niên trên.Từ những từ ngữ. câu cảm thán trong đoạn văn: “nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!”. . “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” “Người”..Trong một bài văn nghị luận cần có sự kết hợp với (?) Việc đưa những từ ngữ biểu cảm. những câu cảm thán trên bằng những từ ngữ tương đương câu bình thường thì chúng ta thấy đoạn văn là một sự phản ánh khách quan đơn thuần mà không thấy bóng dáng.. của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày. “Thế thì. ..làm gì?”. Nếu thay thế những từ ngữ. Đó là một tình cảm đau xót và lo lắng cho kinh tế. buồn lắm: Họ không làm gì cả”. “ Nói ra thì buồn.. nguyên nhân. tính chất. “Những thanh niên. những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác... Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . những câu cảm chúng ta là một con số không. vận mệnh tương lai của dân tộc. những câu cảm thán trên ta thấy rõ được tình cảm chân thành và thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước những thanh niên thiếu ý thức lao động. “Gửi thanh niên An Nam”) . . tình cảm của người viết.. khó thu hút và gây được sự đồng tình của người đọc.Những từ ngữ biểu cảm. “Chìm ngập”. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà. nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh.” (Nguyễn Ái Quốc. giới thiệu. Thế thì thanh niên thán biểu lộ tình cảm của tác giả trong của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn.. Ôn tập lí thuyết: . Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ + Học sinh thảo luận các câu hỏi sau: chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của (?) Hãy tìm những từ ngữ.mà thôi!”. những câu cảm thán vào đoạn văn trên có tác dụng gì? Nếu sử dụng những từ ngữ khác tương đương hay những câu văn bình thường sẽ có sự khác biệt ra sao so với việc đưa những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán vào như trên? Nêu ví dụ? HĐ2: Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận TT1: Ôn tập lí thuyết: (?) Thế nào là văn thuyết minh? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 105 Töôøng . giải thích.. còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất. “Thanh niên già cỗi”. “.là một con số không”.

giúp người đọc (nghe) hiểu rõ ràng. GNP.. IV.Tác dụng: Nó giúp cho người đọc hiểu rõ vấn đề vào văn bản có tác dụng như thế nào? tác giả đang nghị luận. chính xác các vấn đề đang nghị luận.) là tổng giá trị hàng hoá và dịc vụ do những người mang quốc tịch Việt Nam sản xuất ra trong một năm.Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận là chính. tác giả còn sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt thuyết minh.2.. viết bài văn theo yêu cầu của GV III.2010 yếu tố thuyết minh vì nó đưa lại những tri thức khách quan. thuyết phục? TT3: Gv gọi 1. đồng tình với ý kiến của tác giả đưa ra. Bài tập: Tìm hiểu văn bản mục I. Luyện tập: TT1: Gv nêu đề bài -> Đề bài: Viết một bài văn nghị luận ngắn để phát biểu TT2: Gv gợi ý cho Hs làm bài: ý kiến trong buổi trao đổi về chủ đề “Nhà văn mà tôi ( Học sinh làm việc cá nhân) hâm mộ” trong CLB Văn học của nhà trường tổ (?) Chủ đề phát biểu của bài tập là gì? chức.. . Dẫn chứng: Tác giả cung cấp cho người đọc hiểu thế nào là GDP. ở cả trong và ngoài lãnh thổ nước mình.Văn bản trên nghị luận về vấn đề: Không nên chỉ dựa vào chỉ số GDP để đánh giá thu nhập hàng năm của người Việt Nam mà cần phải dựa cả vào chỉ số GNP nữa. 2 học sinh đọc bài viết của mình và nhận xét.159 mục I. 2. từ đó làm cơ sở để kết luận: “Việc dùng chỉ tiêu GNP bên cạnh GDP vẫn còn hết sức cần thiết” + “GDP (. SGK/ 158-159 . khoa học và mới mẻ. Kết luận: (Ghi nhớ SGK/ 161) HĐ4: Kết luận: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 106 Töôøng .2 + Gọi 1 học sinh đọc văn bản trong SGK (Gv chiếu văn bản lên màn hình) + Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau: (?) văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong một văn bản nghị luận có cần có sự kết hợp với yếu tố thuyết minh không? Vì sao? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) TT2: Thực hành bài tập: Bài tập SGK/ 158. bổ sung.” (?) Việc đưa các yếu tố thuyết minh trên .. người viết đã sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt nào? Hãy chỉ ra chi tiết dẫn chứng? Năm học 2009 .) là giá trị tính bằng tiền của tổng hàng hoá và dịch vụ sán xuất ra trên lãnh thổ nước ta trong một năm” + “GNP (. (?) Em muốn phát biểu về nhà văn nào? về những điểm gì của nhà văn đó? (?)Để làm sáng rõ những điểm đó cần phải trình bày những luận điểm nào? Sắp xếp những luận điểm đó ra sao? (?) Xét xem cần vận dụng các phương thức biểu đạt nào và vận dụng thế nào để bài viết hấp dẫn. Nói cách khác nó làm tăng sức thuyết phục cho văn bản rất nhiều so với việc không có HĐ3: Tổ chức cho học sinh luyện tập những lời giải thích đó.

ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 40. biểu cảm.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . miêu tả. thuyết minh? D. có nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác như trên ko? Khi vận dụng cần phải xuất phát từ đâu? (?) Tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt đó như thế nào? Năm học 2009 .Văn : 24/11/2008 : ĐÀN GHITA CỦA LOR-CA Thanh Thảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 107 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong văn bản nghị luận. ngoài việc sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận là chủ yếu. sgk/61 .HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . CỦNG CỐ: (?) Vì sao trong bài văn nghị luận thường kết hợp với cac phương thức biểu đạt khác như tự sự. 41 .2010 V. Luyện tập ở nhà.Làm bài tập phàn II.Soạn bài: “Đàn ghi.

viết báo.SGK. thuyết minh ( bài viết ở nhà. .GV cho HS soạn bài ở nhà. miêu tả. thời đại.HỌC I. tiểu luận phê bình… nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc là thơ ca . siêu thực. nhuốm màu sắc tượng trưng. chủ nghĩa siêu thực (Trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX với các tác Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 108 Töôøng . Lên lớp.Kiểm tra bài cũ Gọi HS đọc đoạn văn nghị luận có sự vận dụng các phương thức biểu đạt : Tự sự. Bồi dưỡng cho các em sự đồng cảm.Tài năng đa dạng: làm thơ. 2/Bài thơ: a/ Xuất xứ: TT2.Thơ ông là tiếng nói của người tri thức suy tư. cách biểu đạt mới với câu thơ tự do. B. biểu cảm. Tài liệu tham khảo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Cảm nhận vẻ đẹp mang hình thức biểu đạt với phong cách hiện đại của Thanh Thảo. thương tiếc trước tài năng của Lorca và nghệ thuật thơ đặc sắc của Thanh Thảo.Tư duy thơ : giàu suy tư.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .2010 A.MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS 1. đề tài tự chọn theo yêu cầu BT 2 trang 161) III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . cảm nhận cuộc sống ở bề sâu. 2. vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp để hướng dẫn HS tiếp cận văn bản. GV giải thích cho HS về chủ nghĩa tượng trưng. .Thơ Thanh Thảo đào sâu cái tôi nội cảm. Thơ ca mang diện mạo độc đáo khi viết về chiến tranh và thời hậu chiến.GV gọi HS đọc phần tiểu dẫn GV hỏi: . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu tiểu dẫn TT1.Ổn đinh lớp II. 3. GV sử dụng hình thức qui nạp. . Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả. C. cách gieo vần…→ Đóng vị trí quan trọng trong cách tân thơ Việt trên con đường hiện đại. .Giới thiệu bài mới IV. trăn trở về xã hội.Nêu những nét chính về tác giả? Nội dung cần đạt I/ Tìm thiệu chung: 1/ Tác giả: (Sgk) . xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu. SGV.

Lời đề từ : “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” → câu thơ trong bài Ghi nhớ của Lorca → câu thơ ám ảnh.nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lorca. có thể gợi liên tưởng đến loài hoa li la ( đinh tử hương). hiện thân cho lòng yêu sự sống. tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào gợi liên tưởng Lorca? .Theo em. vầng trăng chếnh choáng.Hình ảnh: + Hát nghêu ngao → (hoán dụ: chỉ cho Lorca) tiếng hát vô tư. 2/ Hình tượng nghệ sĩ Lor-ca: a/ Lor-ca.Áo choàng đỏ: gợi đến + Cái nền đặc trưng của văn hoá TBN. Nêu xuất xứ của bài thơ? Chia bố cục. cuối cùng tìm ra được cơ chế vận hành thống nhất của chúng).Ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam) Năm học 2009 . Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . khám phá cái tôi chưa biết. nghệ sĩ cô đơn ( câu 1 → câu 6) * Hình ảnh: . yên ngựa mỏi mòn + Phong cách nghệ sĩ dân gian tự do. Tìm hiểu hình tượng Lorca GV hỏi : . Âm thanh thoát lên từ những bọt nước. người nghệ sĩ cách tân. một con người tự do. bay lên không trung → nở hoa → Tài năng nghệ thuật của Lor-ca với khát vọng cách tân nghệ thuật → Lor-ca. II/ Đọc .2010 Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích” năm 1985 b/ Bố cục: Gồm 4 phần: * Câu 1 – 6: Lor-ca – con người tự do. GV gọi HS đọc bài thơ TT2. của cái đẹp. người chơi tự do xoay chuyển các ô màu để thử nghiệm những phương án mà mình chọn. nghệ sĩ cô đơn * Câu 7. + H/ả Lor-ca như một đấu sĩ với khát vọng tự do. nghệ sĩ cô đơn.22: Niềm tiếc thương Lor-ca và thông điệp nghệ thuật * Câu 23. trước nghệ thuật TBN già cỗi.Âm thanh tiếng đàn được miêu tả ntn? tượng trưng cho điều gì? GV cho HS nhận xét 6 câu đầu GV hỏi : - Cái chết của L được khắc hoạ qua những Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 109 Töôøng . + Tiếng đàn bọt nước: Tượng trưng cho cái giản dị mát lành. bi phẫn ( câu 7 → câu 18) .hiểu văn bản TT1. + Áo choàng bê bết đỏ / bị điệu về bãi bắn/ đi như TT3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn giả tiêu biểu Bodơle. Pon-Eluya. bi phẫn * Câu 19.Đi lang thang về miền đơn độc.31: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca. gợi cảm hứng sáng tác và chi phối âm điệu bài thơ. vô hại. GV hướng dẫn HS tìm hiểu lời đề từ TT3. một con người tự do. Tạo sự khác biệt bởi cái tôi cá nhân nỗ lực tìm kiếm.hiểu văn bản: 1. * Âm thanh tiếng đàn: + Li –la li-la li-la : âm thanh mô phỏng nốt nhạc li la . dân chủ trước nền chính trị TBN độc tài lúc bấy giờ. của chủ nghĩa nhân văn. + Sự cô đơn của Lor-ca trước thời cuộc chính trị. b/ Lor-ca và cái chết oan khuất. .18: Lor-ca với cái chết oan khuất. (GV nói thêm : Trong trò chơi ru bích.

cuộc sống của tác . tròn bọt nước vỡ tan.Giọt nước mắt …trong đáy giếng: Thấp thoáng gợi lại cái chết oan khuất của Lorca. Nỗi đau xót và tiếc thế nào về tâm sự của Lorca? thương về cái chết Lorca → Mang ấn tượng nỗi đau và vẻ đẹp  Thái độ ngưỡng mộ.“Không ai chôn cất… cỏ mọc hoang” gợi nhiều nét nghĩa GV hỏi : +Nỗi đau đớn về sự ra đi của Lorca và niềm tiếc nuối . Tiếng đàn có sức sống như “cỏ mọc hoang” → tượng trưng cho sự bất khuất. . c/ Niềm xót thương Lor-ca và thông điệp nghê thuật ( câu 19 1 22) GV cho HS nhận xét phần này. câu thơ mang màu sắc của CNST. + Cùng với câu đề từ : ẩn chứa thông điệp nghệ thuật về sự cách tân hãy vượt qua cái cũ. tròn. với lời đề từ của bài thơ. hoán dụ. hoang” + Tiếng đàn trở thành linh hồn.Ý nghĩa của câu thơ “Không … những cách tân nghệ thuật ko ai tiếp tục . sinh thể.Thông qua hình ảnh tiếng đàn cùng giả. Cái đẹp ko thể bị huỷ diệt. Song dù bọn phatxit đã giết Lorca nhưng ko thể giết được tiếng thơ. tiếng đàn của ông ( cái đẹp) . nâu. lá xanh. ròng ròng máu chảy: sự . so sánh. trường tồn. trân trọng của tác giả đối với Lorca. về cái đẹp.2010 người mộng du ( hoán dụ : chỉ cái chết) Hậu quả tàn khốc: cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của Lorca → nỗi xót xa ngàn đời. về nỗi đau. nỗi đau. thành thứ cỏ mọc hoang. thần tượng cũ để làm nên cái mới. ẩn dụ. lá xanh. . cô gái ấy.Hình ảnh nào trong những câu thơ cuối giàu sắc thái tượng trưng? Những d. Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca ( câu 23 → hết) hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? .Âm thanh tiếng ghi ta: nâu. Nghệ thuật thiếu vắng kẻ dẫn đường. một thân phận của trái tim tử thương. nghệ thuật ?  Với các biện pháp nghệ thuật: đối lập. cảm xúc tinh tế. về cái chết. mãnh liệt tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi tráng của Lorca.…Cảm nhận đầy dư ba và gợi sức liên tưởng: Cái đẹp bị bạo điều gì? Thủ pháp lực tàn ác huỷ diệt. thành dòng máu chảy → ẩn dụ về theo tượng trưng cho tình yêu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn hình ảnh nào ? Thủ pháp nghệ thuật? Năm học 2009 .… thành hình khối. âm thanh vỡ ra thành màu sắc. nỗi ám ảnh của dân tộc TBN ( lúc này cũng là lúc dân tộc TBN đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu 1936 1939) . em hiểu như . Nó sẽ sống giản dị mà kiên cường như cỏ dại. giàu nhạc điệu.Âm thanh tiếng đàn chuyển đổi cảm giác.Đường chỉ tay: ẩn dụ về định mệnh nghiệt ngã cắt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 110 Töôøng . Nỗi tiếc thương trở thành thông điệp về tình yêu nghệ thuật.

Tác giả 2. Đồng thời thể hiện niềm ngưỡng mộ và xót thương và nói lời đồng điệu của mình với bậc tiền nhân Lorca xứ sở TBN. biểu tượng . . một sự lựa chọn.Các hành động: ném lá bùa. 3/Yếu tố âm nhạc trong bài thơ: .Ba khổ cuối II. Hướng dẫn Đọc .Mô phỏng âm thanh các nốt đàn ghi ta và mang dáng dấp ca khúc: Chuỗi âm thanh “Li la. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . điệp từ .Sử dụng h/ả. . gợi cõi chết. tìm một sự bình yên. TT4. ghi ta màu bạc. .li la. kết thúc.Thao tác 1: HS đọc bài thơ Nội dung cần đạt I. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết . .Em có suy nghĩ gì về sự ra đi của Lorca? Năm học 2009 .. b. . siêu thoát.Bốn khổ đầu . -. không dấu câu. Bố cục : 3 đoạn .  Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ. Bốn khổ đầu : Nỗi tiếc thương người đã mất Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 111 Töôøng .li la” luyến láy ở đầu và cuối như khúc dạo đầu và kết thúc bản nhạc. dòng sông. Tìm hiểu chung 1.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả.Kết hợp hài hoà hai yếu tố thơ và nhạc. 2/ Nội dung: Tác giả khắc hoạ cuộc đời nghệ sĩ Lor-ca với lý tưởng cách tân nghệ thuật và cái chết oan khuất.Hoàn cảnh sáng tác : Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời → TH sáng tác bài thơ này “điếu văn bi hùng”.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. các thủ pháp láy từ. không dấu hiệu mở đầu..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV cho HS nhận xét GV hỏi : ..siêu thực có sức chứa lớn về nội dung. thiên tài Lor-ca.Thể thơ tự do. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM BÁC ƠI ( Tố Hữu) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. III/ Tổng kết: 1/ Nghệ thuật: . ném trái tim: có ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ.2010 ngang sự sống của Lorca..Hiểu 1.Sáu khổ giữa . GV cho HS nêu yếu tố âm nhạc trong bài thơ.Vần và nhịp. .

Thao tác 1: HS đọc bài thơ .Bao trùm tác phẩm là tiếng nói ca ngợi Tự do. gần gũi. III. Đây cũng là bài thơ tiêu biểu cho chất trữ tình chính trị của ngòi bút TH *Hoạt động 3: Tổng kết TỰ DO Ê. đau đớn khi nghe tin .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Sáu khổ giữa : Tái hiện chân dung Bác ( kể công đức người đã mất) .Hiểu 1. Tác giả 2.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. . hi sinh quên mình  con người cao cả. . Nghệ thuật . . Ba khổ cuối : Bày tỏ tình cảm của người dân VN với Bác và lời ước nguyện: bộc lộ niềm thương tiếc bằng niềm tin và lời ước nguyện đi theo con đường của Bác. Nội dung . chiến đấu vì tự do.LUY-A Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Thiên nhiên và con người chung nỗi đau . . .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. Năm học 2009 . 2. Hoàn cảnh sáng tác : bài thơ được viết giữa những ngày nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng ( 1941) . II. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . rồi được máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thả xuống các vùng bị quân đức chiếm đóng. khiêm tốn. → Tâm hồn tha thiết với Tự do của tác giả.Tự do hiện diện khắp nơi. Tìm hiểu chung 1. Hướng dẫn Đọc . Bài thơ được dịch và in ra 10 thứ tiếng.Tự do trở thành khúc đồng ca thiêng liêng của tất cả mọi người yêu tự do. Tổng kết : Bài thơ tập trung khắc hoạ nỗi đau đớn của ngưwif dân VN khi Bác qua đời. Nội dung cần đạt I.Một con người bình dị. bổ sung.Điệp từ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 112 Töôøng . bằng nhiều hình thức khác nhau. bổ sung.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả.Tâm trạng bàng hoàng.2010 .Một người giàu tình thương. vĩ đại 3.Niềm tiếc thương trào dâng mãnh liệt khi Người vắng bóng  Nỗi đau đớn khôn nguôi trước sự ra đi của Bác 2.

phân tích. Phương tiện: . hoà quyện của những hình ảnh thị giác.Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận.Giàu nhạc điệu. B.In đậm dấu ấn của CNST : dòng cảm xúc ngẫu hứng. tính chất mơ hồ.Soạn bài : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 42 .Hình ảnh thơ trừu tượng . bác bỏ và bình luận. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . . D.2010 . đúng hơn. thoải mái tuôn trào không cần đến trật tự lôgic thông thường. để diễn tả nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến ông ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc. thính giác. Tổng kết : Bài thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tự do đồng thời thể hiện rõ đặc điểm thơ độc đáo và sâu sắc của Ê luy a *Hoạt động 3: Tổng kết V. tiếng đàn.luyện tập .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . sự đan xen. giải thích. . . . đa nghĩa.Về nhà học bài . so sánh.Làm văn : 26/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN A.Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kỹ năng về các thao tác lập luận chứng minh.Sách giáo khoa .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sách tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 113 Töôøng . III. Củng cố . trừu tượng của ngôn từ. trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là hai trong sáu thao tác lập luận nói trên. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: I.Bài thơ mượn cây đàn.sách giáo viên.Qua bài thơ có thể thấy tài thơ Thanh Thảo . MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: .Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một bài văn nghị luận.

Kiểm tra bài cũ Cảm nhận của em về hình tượng Lorca III. Cách thức tiến hành: . Ôn định lớp.2010 . II.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Bài mới: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 114 Töôøng .HS soạn bài ở nhà Lên lớp. gợi mở. GV kết hợp các phwong pháp nêu vấn đề. thảo luận nhóm C.Thiết kế bài dạy .Đồ dùng dạy học II.

.giải thích.HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại kiến thức lý Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn thuyết về các thao tác lập luận.Đọc sách như thế nào?(Từ ích lợi của việc đọc sách.góp ý. . Luyện tập 1.các nhóm khác góp ý bổ sung sau đó GV chốt lại kiến thức bài tập -TT4: GV nêu vấn đề và chia nhóm hướng dẫn HS viết BT3 trang 175 theo 3 bước ở phần gợi ý SGK trang 175 +B1:xác định chủ đề và x.TT1: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2/174.TT6:GV đánh giá.bác bỏ cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác ..TT2: GV chia nhóm học sinh để thảo luận bài tập trên với những câu hỏi gợi ý: +Đoạn trích viết về vấn đề gì? +Trong ĐT tác giả đã vận dụng kết hợp những thao tác lập luận nào?Chỉ ra cụ thể .phải có thái độ nghiêm túc và biết xây dựng 115 cách đọc sách phù hợp) -B2:Trình bày ý: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc Töôøng ..các nhóm khác nhận xét.Đọc sách là gì?(Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ..TT7:Gọi HS đọc đoạn văn tham khảo SGK/176 để khắc sâu thêm cách viết một đoạn văn có sự kết hợp các thao tác lập luận NỘI DUNG CẦN ĐẠT I.so sánh.dựng dàn bài +B2:trình bày ý +B3:Diễn đạt các ý đã chuẩn bị thành một đoạn văn hoặc một bài văn sử dụng các thao tác lập luận kết hợp -TT5: Các nhóm viết trên bảng phụ và cử đại diện nhóm lên trình bày .bình luận .TT3:Gọi đại diện nhóm lên trình bày.sửa chữa để hoàn chỉnh đoạn văn và nhấn mạnh lại nguyên tắc cũng như tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận . Ôn tập kiến thức: Năm học 2009 .) ..2010 *Các thao tác lập luận đã học: -Thao tác lập luận phân tích -Thao tác lập luận so sánh -Thao tác lập luận chứng minh -Thao tác lập luận giải thích -Thao tác lập luận bình luận -Thao tác lập luận bác bỏ II. .sách mở rộng những chân trời mới và có một tầm quan trọng trong đời sống con người nên việc đọc sách là hoạt động không thể thiếu và đem lại lợi ích vô cùng to lớn) .Bài tập 2/174 a) Vấn đề đoạn trích nêu: Tác giả tố cáo một cách toàn diện những tội ác tày trời của thực dân Pháp b) Các thao tác lập luận được vận dụng: -Thao tác phân tích -Thao tác chứng minh -Thao tác bình luận 2.Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.Vì sao phải đọc sách? (. chứng minh. .ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội .TT1: Hãy nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác? HS: nhắc lại các thao tác lập luận: phân tích. Bài tập3/175 Đề bài:Hãy triển khai một luận điểm thành một đoạn văn trong bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ về việc đọc sách *Các bước tiến hành: -B1: +Chủ đề:những suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách +Xây dựng dàn ý: .TT2: Giáo viên chốt lại kiến thức và chuyển sang phần luyện tập. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập các bài tập.

bài văn nghị luận. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 116 Töôøng . khúc chiết. D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ 2.Phải nắm vững đặc trưng của từng thao tác lập luận cụ thể và có khả năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để viết một đoạn văn. .Phải thường xuyên luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận. Củng cố bài học: .2010 IV.Hướng dẫn HS làm bài tập 2b trong phần Luyện tập ở nhà SGK/176 Viết một bài văn nghị luận trong đóvận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến về một tác phẩm mới ra đời và đang được mọi người quan tâm bàn luận Gợi ý:Các ý chính + Giới thiệu tên tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm +Tóm tắt nội dung tác phẩm đó(TP viết vvề đề tài nào?Chủ đề?Đặc sắc nghệ thuật?) +Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm?Các loại ý kiến khác nhau? +Nêu ý kiến của anh chị(đồng tình hay phản đối?Vì sao) +Kết luận:Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề.Dặn dò -Làm các BT còn lại . .HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC-CHUẨN BỊ BÀI MỚI: 1.Các thao tác lập luận giúp người làm văn có cách triển khai ý được mạch lạc.Soạn bài : “Quá trình văn học và phong cách văn học”.

Văn ( Lý luận văn học) : 26/11/2008 : QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh: .44 . B¶ng phô… . æn ®Þnh tæ chøc II. .KiÓm diÖn.KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng hÖ thèng c©u hái nªu vÊn ®Ò. biÕt nhËn diÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña nã. Ph©n biÖt lÞch sö v¨n häc (LSVH) Thao t¸c 1: HiÓu kh¸i niÖm víi QTVH QTVH lµ g×? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 117 Töôøng . gîi më. . Qu¸ tr×nh v¨n häc (QTVH) kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh VH. s©u s¾c khi viÕt nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc cã tÝnh lý luËn cao.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 43. .Cã kiÕn thøc phong phó. C/ TiÕn tr×nh giê d¹y I.N¾m ®îc kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh v¨n häc. thuyÕt tr×nh…. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: GV híng HS n¾m ®îc I.Quan s¸t vÞ trÝ häc sinh theo s¬ ®å líp. Kh¸i niÖm QTVH a. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu VH tiªu biÓu 1. th¶o luËn nhãm.SGK. Bµi "LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn" (?) §äc v¨n b¶n nghÞ luËn ng¾n theo chñ ®Ò tù chän mµ trong ®ã ®· vËn dông kÕt hîp Ýt nhÊt 3 thao t¸c lËp luËn ®· häc (Yªu cÇu cña bµi häc tríc) III. KiÓm tra bµi cò . Giíi thiÖu bµi míi IV. ph¸t huy chñ thÓ H.HiÓu ®îc kh¸i niÖm Phong c¸ch v¨n häc. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu. B/ Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh d¹y häc . SGV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

em h·y chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a LSVH víi QTVH (Chia nhãm. sö dông c¸c yÕu tè truyÒn thèng ®Ó + V¨n häc lu«n b¶o lu vµ tiÕp biÕn lµm ra c¸i míi cha tõng cã (Phong trµo th¬ míi 19321945) DÉn gi¶ng: nghÜa lµ bªn c¹nh nh÷ng tinh hoa cña v¨n 3. HS tr¶ lêi.2010 (?) Nh×n vµo s¬ ®å. em cho biÕt thÕ nµo lµ QTVH Thao t¸c 2: QTVH lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt chung nµo? *Gièng: §Òu nghiªn cøu vÒ sô vËn ®éng cña nÒn v¨n häc *Kh¸c: .QTVH nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc kh«ng chØ trong qu¸ khø mµ cßn c¶ hiÖn t¹i lÉn dù b¸o vÒ t¬ng lai cña v¨n häc b/ QTVH lµ g×? Lµ sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ ë qu¸ khø. GV hái. GV tæng kÕt) (?) VËy tõ sù ph©n biÖt trªn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc thï lu«n g¾n bã víi ®êi sèng -> ®êi sèng vµ v¨n häc lu«n t¸c + V¨n häc lu«n kÕ thõa vµ c¸ch t©n ®éng lªn nhau DÉn gi¶ng: nghÜa lµ v¨n häc lu«n dùa trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng . NhËn diÖn ho¹t ®éng cña häc d©n téc tiÕp thu cã QTVH ë c¸c trµo lu v¨n häc tiªu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 118 Töôøng . hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Nã x¸c nhËn vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn cña v¨n häc ë tõng thêi kú lÞch sö 2. Quy luËt vËn ®éng cña QTVH -> 3 quy luËt: + V¨n häc g¾n bã víi ®êi sèng DÉn gi¶ng: VH lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt.LSVH chØ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc trong qu¸ khø .

xuÊt hiÖn trong mét thêi ®iÓm nµo ®ã råi sau ®ã mÊt ®i -> ChØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cïng víi nh÷ng t¸c phÈm ®îc s¸ng t¸c theo mét c¬ng lÜnh chung. Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n. Huy CËn.ChÝ PhÌo DÉn gi¶ng: Trµo lu kh«ng . em h·y x¸c ®Þnh trªn nÒn v¨n häc thÕ giíi ®· tån -> C¸c trµo lu v¨n häc chØ lµ ho¹t t¹i nh÷ng trµo lu v¨n häc ®éng næi bËt cña QTVH.§©y mïa thu tíi . chØ ®Õn thÕ kû XVII míi cã trµo lu… ->Theo thø tù t¸c phÈm: Chñ nghÜa cæ ®iÓn. QTVH cßn nµo nghiªn cøu sù vËn ®éng trong tæng thÓ cña nÒn v¨n häc (t¸c gi¶. c¶i biÕn nh÷ng tinh hoa cña v¨n häc thÕ giíi mµ kh«ng lµm mÊt ®i mµu s¾c d©n téc Thao t¸c 3: Bíc ®Çu ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu ®Ó hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña QTVH (?) ThÕ nµo lµ trµo lu v¨n häc biÓu Năm học 2009 . NhËn diÖn vÒ PCVH . Chñ nghÜa l·ng m¹n.2010 a. phª b×nh…) v¨n häc trªn chÝnh lµ ®Ó II/ Phong c¸ch v¨n häc (PCVH) hiÓu sù vËn ®éng cña QTVH. Kh¸i niÖm Trµo lu v¨n häc . NguyÔn Tu©n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 119 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chän läc .Mïa l¹c cã ngay tõ ®Çu khi VH míi ph¸t sinh. VËy qu¸ ntr×nh Êy cã ph¶i chØ lµ nh÷ng tr¸o lu 1. mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung b. C¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu * L©ý v¨n häc ViÖt Nam. Chñ nghÜa hiÖn thùc XHCN (?) VËy tõ nh÷ng t¸c phÈm trªn.Lµ mét hiÖn tîng cã tÝnh chÊt lÞch sö.TruyÖn KiÒu . t¸c (?) ViÖc t×m ra c¸c trµo lu phÈm. x¸c ®Þnh c¸c trµo lu v¨n häc thÕ giíi nãi chung ë mét sè t¸c phÈm: . Kh¸i niÖm v¨n häc trªn kh«ng? T¹i sao a.Xu©n DiÖu. khuynh híng.

Trong v¨n häc nã chÝnh lµ nh÷ng nÐt riªng biÖt. c¸ch c¶m thô cã tÝnh chÊt kh¸m ph¸ .HÖ thèng ph¬ng thøc biÓu hiÖn c¸c thñ ph¸p kü thuËt mang dÊu Ên riªng .Thèng nhÊt tõ cèt lâi nhng sù triÓn khai ph¶i ®a d¹ng. “Ng«ng” (NguyÔn Tu©n) -> Kh«ng (?) Em h·y cho biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch thêng nghe vÒ nh÷ng t¸c b. thÈm mü cao. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 120 Töôøng . ¶o n·o bËc nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Huy CËn).Cã phÈm chÊt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ho¹t ®éng 2: Gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm PCVH vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã Thao t¸c 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH Năm học 2009 . VËy PCVH ®îc biÓu hiÖn trªn nhng yÕu tè c¬ b¶n nµo -> Sau khi cho HS xÐt mét lo¹t vÝ dô cô thÓ ®Ó nhËn biÕt biÓu hiÖn PCVH. H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH gi¶ trªn Phong c¸ch chÝnh lµ ngêi. cã t¸c gi¶ nµo kh¸c ®îc kh¼ng ®Þnh phong c¸ch nh nh÷ng nhËn ®Þnh trªn kh«ng (?) NÕu kh«ng. ®éc ®¸o cña mét t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh cuéc sèng -> ThÓ hiÖn tµi nghÖ cña ngêi s¸ng t¹o b»ng nghÖ thuËt ng«n tõ 2. III/ LuyÖn tËp Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ PCNT cña NguyÔn Tu©n vµ Tè H÷u. VËy em hiÓu thÕ nµo vÒ PCVH Thao t¸c 2: T×m ra nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?)Thµnh tùu chÝnh cña QTVH kÕt tinh ë c¸c PCVH ®éc ®¸o. GV chèt l¹i 5 biÓu hiÖn: .Giäng ®iÖu riªng biÖt.2010 -> Míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Xu©n DiÖu).Sù s¸ng t¹o c¸c yÕu tè thuéc néi dung t¸c phÈm . ®æi míi . Nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?) VËy ngoµi nh÷ng t¸c gi¶ trªn. giµu tÝnh nghÖ thuËt. nghÜa lµ chØ duy nhÊt vµ ngêi ta gäi ®ã chÝnh lµ PCVH. c¸ch nh×n.

2010 . GV cho HS luyÖn tËp bµi tËp 2 (SGK trang 183) -> HS tr¶ lêi.NguyÔn Tu©n:Tµi hoa.Giê sau häc lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3. khuynh híng sö thi kÕt hîp c¶m høng l·ng m¹n. phãng tóng. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ QTVH vµ PCVH. . giäng ®iÖu t©m t×nh ngät Ho¹t ®éng 3: Trªn c¬ së ngµo.Tè H÷u: Tr÷ t×nh. E/ Rót kinh nghiÖm bµi d¹y Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 45. . GV tæng kÕt V/ Cñng cè (?) Ph©n biÖt chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa l·ng m¹n qua 2 t¸c phÈm: "Hai ®øa trÎ" (Th¹ch Lam) vµ "ChÝ PhÌo" (Nam Cao) D/ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ .ChÝnh trÞ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Lµm bµi tËp cñng cè. uyªn b¸c (Ng«ng). Làm văn : 5/12/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 121 Töôøng .N¾m ch¾c kiÕn thøc bµi häc. .

GV : +Đề + Đáp án + Phần nhận xét bài làm của học sinh + phần lỗi → sửa chữa .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 122 Töôøng . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY ..2010 A.GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài thi học kì I B. lập dàn ý.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. đoạn thơ).PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . . HS : Kiến thức về một bài làm văn NLVH ( cụ thể: Cách làm bài nghị luận văn học về một bài thơ. sửa chữa lỗi bài viết.Ổn đinh lớp II.HỌC I.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình..Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận văn học .

Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ TT – QD và lấy hoàn chỉnh . cảm hứng yêu nước.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. tư liệu của đề ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành ( Tây Tiến – Quang Dũng) HS thảo luận. bổ sung cho Câu 1. từ ngữ → Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 123 .Thể loại : NLVH thức đã học ( cách làm bài nghị luận về một bài thơ. hình tượng đất nước. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh hoạ.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý .Câu 2: Chân dung người lính Tây Tiến.GV cho hs dưới lớp nhận xét. đề tài của bài thơ . nội dung. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến 1. quật cường. .Tư liệu Dẫn chứng trong 2 tác phẩm trên và các tác phẩm văn học khác cùng đề tài TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý II. đằm thắm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . giọng điệu trữ tình ( lời bày Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn tỏ.Tố Hữu) I. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại.Nội dung : . sau 5 phút GV gọi hs Đề 2: trình bày GV cho hs nhận xét. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc ………………………….Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Câu 1.Câu 1: Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc . dẫn chứng minh hoạ ( 3đ) Câu 2.GV gợi ý cho hs về yêu cầu *Đề 1 1.. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. đề Câu 2. kháng chiến chống Pháp.LẬP DÀN Ý ( ĐÁP ÁN) (đề 2) . Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau : Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ( Việt Bắc . 3. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. con người VN anh dũng. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc bổ sung cho hoàn chỉnh . Câu 1: trong phần lập dàn ý . đoạn thơ) 2. đối đáp…). hình tượng trung tâm. cách sử dụng hình ảnh .

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.2010 D.luyện tập Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Soạn bài: Người lái đò Sông Đà RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 124 Töôøng .

Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ : sự kiện. bổ sung → GV hoàn thiện nội dung bài học cho HS.Hoàn cảnh lịch sử. Ôn tập : 5/12/2008 : ÔN TẬP VĂN HỌC A. B. Tài liệu tham khảo . .Giới thiệu bài mới IV. GV gọi HS đọc nội dung ôn tập ( từng câu 1). Vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thứ đó.SGK. nhận xét. C. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) 1. tác phẩm. Lên lớp. Lên lớp GV cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Kiểm tra bài cũ III. GV cho HS soạn bài trước ở nhà. Hoạt động 1 TT1. GV cho HS trả lời tại chỗ hoặc cho HS thảo luận hoặc cho HS lên bảng trình bày.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 17. Sau đó. xã hội và văn hoá .GV cho HS soạn bài ôn tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong . văn hoá +Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu a. tác giả.Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 125 Töôøng .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Ổn đinh lớp II. SGV. GV cho HS trong lớp nhận xét → đáp ứng nội dung phần ôn tập. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Định hướng chung : Phần ôn tập. 52.. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) b. GV cho hs thảo luận. Từ sau 1975 đến hết TK XX .Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) c.HỌC I. . Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK Yêu cầu cần đạt Câu 1. 18 : 51. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) 2. hình tượng. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 1. xã hội.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Nắm một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN và VHNN đã học trong sách Ngữ văn lớp 12 tập 1. ngôn ngữ văn học.Từ 1945 → 1975 +Vài nét về hoàn cảnh lịch sử.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .

GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 2) Câu 2.Mqh nhất quán : thể hiện rõ trong tất cả các thể loại : Văn chính luận. Hoạt động 2 TT1. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL.Tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về quyền độc lập. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ ngoài mặt trận. sâu sắc và toàn diện. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV cho HS trả lời TT3. Nền văn học hướng về đại chúng c. phân tích nội dung và hình thức → áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. đề cao sự sáng tạo.  Một quan niệm tiến bộ. của đế quốc Mĩ.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL? phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ TNĐL vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn.Khẳng định quyền tự do.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) TT2. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào gđ đổi mới. trăn trở. Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết cho ai?. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Câu 3. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. b.Quan điểm sáng tác . GV cho HS nhận xét và bổ . GV cho HS trả lời TT3. mang tính nhân văn. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 3) Câu 3. GV cho HS trả lời TT3. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. Truyện và kí. Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. Câu 2. đồng thời còn là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lí lẽ của bọ TDP xâm lược. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. Viết để làm gì?. . *Mục đích : . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 4) Câu 4. Viết cái gì?.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. . tìm kiếm con đường đổi mới. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? TT2. nhân loại cao cả Hoạt động 4 TT1. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? ( 3 đặc điểm) a. vì điều này quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. TT2.2010 * Từ năm 75 đến năm 85 → Chặng đường văn học chuyển tiếp.… . độc lập của dtộc VN trong hoàn cảnh ls lúc bấy giờ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. Năm học 2009 . gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. tự do của dtộc VN. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá. *Đối tượng: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 126 Töôøng . *1986. GV cho HS trả lời TT3. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xh. Thơ ca Câu 4. . Hoạt động 3 TT1. TT2.

kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. của c/m và dtộc. GV cho HS thảo luận TT3. GV cho HS đại diện trình bày . ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. trước hết phục vụ cho cuộc đấu tranh. Cảm hứng chủ đạo trong thơ TH là cảm hứng lịch sửdân tộc chứ ko phải cảm hứng thế sự đời tư + Con người trg thơ TH chủ yếu được nhìn nhận từ nghĩa vụ. . Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. tình cảm. - Năm học 2009 .chiến sĩ. có ý nghĩa sống còn của cả cộng đồng. Câu 5. đằm thắm. cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn. đồng thời thể hiện rõ tâm huyết. TT2. Mó. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) * Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn : đây cũng là đặc điểm cơ bản của VHVN thời kì 45. trách nhiệm công dân.Khuynh hướng sử thi: +Thơ TH tập trung thể hiện những vấn đề trọng đại. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Nhân vật trữ tình trong thơ TH là những con người đại diện cho những Hoạt động 5 TT1. + Thơ TH chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống chính trị của đất nước. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. cho những nhiệm vụ c/m. Trung Quoác…) * Áng văn chính luận mẫu mực + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + TH một thi sĩ . niềm vui lớn của con người c/m và cuộc sống c/m. Anh. Thơ ông.75. Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. gîi c¶m  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 5) Câu 5. Ông dã đem đến cho dòng thơ c/m một tiếng nói trữ tình mới với bao cảm xúc. + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tự nhiên. tình cảm lớn. hïng hån.2010 Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo Vieät Nam. Dö luaän theá giôùi. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 127 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn sung cho hoàn chỉnh. *TH là nhà thơ trữ tình chính trị:( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. tình cảm của tác giả.

thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của cách mạng. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. quật cường. GV cho HS trả lời TT3. GV cho HS trả lời TT3. Thơ ông tập trung thể hiện vẻ đẹp lí tưởng của con người và cuộc sống mới. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. chị Trần Thị Lí. con người VN anh dũng. rành mạch. của dân tộc.Hệ thống luận điểm. Mấy ý nghĩ về thơ. của đất nước.… + Cái tôi trữ tình trong thơ TH từ buổi đầu đến với cách mạng là cái tôi . gian khổ. Câu 7.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD . Mấy ý nghĩ về thơ.2010 phẩm chất tốt đẹp. ngôi sao…. Luận điểm được triển khai chặt chẽ. cảm hứng yêu nước. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH TT2. Câu 6. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. rõ ràng. hình tượng đất nước. Hoạt động 7 TT1.. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc kháng chiến chống Pháp. . từ ngữ → d/c. Ra trận. hi sinh. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. Từ cuối tập thơ Việt Bắc đến Gió lộng. lôgic. đề tài của bài thơ . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 7) Câu 7.. dẫu hiện tại còn nhiều khó klhăn. sau đó là cái tôi – công dân mang hình thức cái tôi trữ tình nhập vai. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 8) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 128 Töôøng .chiến sĩ. cái tôi trữ tình trong thơ TH chủ yếu là cái tôi nhân danh dân tộc và cách mạng. đằm thắm. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Hoạt động 8 TT1. lãng mạn Hoạt động 6 TT1.Vấn đề đặt ra : tuỳ theo nội dung của từng bài . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 6) Câu 6. hình tượng trung tâm. Máu và hoa. giọng điệu trữ tình ( lời bày tỏ. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm.Cảm hứng lãng mạn : Đó là cảm hứng lãng mạn cách mạng. mẹ Suốt. Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ TH mang tầm vóc của lịch sử và thời đại như hình tượng anh giải phóng quân. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH . → tài lập luận và khả năng lí luận của các tác giả ( tuỳ theo từng bài cụ thể mà có nhận xét chính xác) Câu 8. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. xác thực. đối đáp…).Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài.cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng cụ thể.Vẻ đẹp tâm hồn hào hoa. cách sử dụng hình ảnh . Đô tôi ép xki . ngôi sao…. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng : Các tác giả đã trình bày nội dung khá thuyết phục. cho khí phách của cả cộng đồng.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. Đô tôi ép xki TT2.

Năm học 2009 .Khác : + Hoàn cảnh xuất thân + ĐC mang hình ảnh của người dân cày lam lũ. sẵn sàng xả thân cho độc lập.ĐN – NĐT :ĐN được cảm nhận qua bức tranh thu : mùa thu cũ . ĐC → hiện thực). GV cho HS trả lời TT3. Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước ( NĐT) và đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng ( NKĐ)? TT2. Họ mang vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp và thể hiện cảm hứng ngợi ca của văn học kháng chiến. bình diện văn hoá.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Câu 8. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. . qua đó khẳng định tư tưởng ĐN của ND. GV cho HS đại diện trình bày . Bác ơi! Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 129 Töôøng . thuỷ chung và mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. Hoạt động 10 TT1. tự do của TQ. GV cho HS thảo luận TT3. Câu 11.Vẻ đẹp bi tráng * So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí ( CH) : . GV gọi HS đọc câu hỏi trong Đò Lèn. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng. vẻ đẹp của đời sống nội tâm: tình yêu quê hương. ĐN của ca dao. tình giai cấp.Giống :Hình tượng người lính mang một vẻ đẹp lý tưởng về tình cảm. tâm trạng của người ra đi). Hình tượng sóng . tình đồng chí. yêu nước thiết tha. . . chân thành mãnh liệt. Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? TT2. Tiếng hát con tàu. độc đáo và có chiều sâu. thần thoại → cảm nhận mới mẻ.Bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. GV cho HS trả lời TT3. . Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. TT1. Đó còn là hình ảnh một đất nước đau thương. vất vả. phương diện : bình diện địa lí. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu) TT2. TT phảng phất hình mẫu lí tưởng của người tráng sĩ thời xưa. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 10) Câu 10. mùa thu mới và quá trình nhận thức về đất nước ( Sự chuyển biến trong nhận thức. bình diện lịch sử.Hình tượng xuyên suốt bài thơ . sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. . + ĐC: người lính mang vẻ đẹp bình dị.Ẩn dụ cho trạng thái tâm lí của người con gái đang yêu. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 9) Câu 9. ( TT → bút pháp lãng mạn. Hoạt động 9 TT1. nồng hậu. Câu 9. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ Hoạt động 11 thuật của các bài thơ Dọn về làng. Câu 10.2010 . Ở họ kết tinh sức mạnh tinh thần của thời đại.ĐN của NKĐ: ĐN được cảm nhận một cách toàn vẹn tổng hợp trên nhiều bình diện. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.

* Lưu ý : Khi ôn tập. NT đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ ở tầng lớp những con người đặc tuyển. Năm học 2009 . Còn trong NLĐSĐ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn SGK ( câu 11) Câu 11. tác động mạnh vào giác quan của người nghệ sĩ. Đò Lèn. + Trong CNTT. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 130 Töôøng . nhà văn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống hiện tại. Hoạt động 12 GV bổ sung thêm một số câu hỏi và cho HS trả lời. học sinh phải nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm hay những vấn đề cơ bản của bài học . HS dựa vào Hướng dẫn học bài và hướng dẫn đọc thêm để ôn tập. GV cho HS trả lời TT3. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945.Nội dung của văn bản Thông điệp Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS . GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. lúc này NT đi tìm cái đẹp trong quá khứ “VBMT” thì trong NLĐSĐ. GV cho HS trả lời TT3. . ông đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong đại chúng nhân dân.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Hoạt động 13 TT1.Những điểm khác biệt : + CNTT viết trước CMT8. + Ngòi bút tài hoa. + Tiếp cận thế giới thiên về phương diện thẩm mĩ. . So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà .2010 Câu 12. . Tiếng hát con tàu. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng. GV cho HS trả lời TT3. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? TT2. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 12) Câu 12. uyên bác. Câu 13. Bác ơi! TT2. TT2. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. tiếp cận con người thiên về phương diện tài hoa nghệ sĩ. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? Hoạt động 14 TT1. Cái đập mạnh vào giác quan của ông giờ đây là những thành tích của nhân dân trong lao động. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 13.Điểm thống nhất : + NT có cảm hứng mãnh liệt trước những cảnh tượng độc đáo.

người nghệ sĩ uyên bác. tóm tắt những ý chính của văn bản.luyện tập D. yêu mến tài năng sáng tạo của NT. GV cho HS thảo luận ở một số nội dung trong bài học. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Kiểm tra bài cũ III.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . SGV.2010 V.Về nhà ôn bài chuẩn bị làm bài kiểm tra HKI ( bài viết số 4) . Củng cố . 47 . .Giới thiệu bài mới IV. trả lời những câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK→ Lên lớp: GV vận dụng phương pháp thuyết giảng.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .SGK.Ổn đinh lớp II.Nhận rõ và yêu quý hơn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và của con người lao động Việt Nam. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 131 Töôøng . GV hướng dẫn hs khám phá cách viết của NT ( điều quan trọng ở đây ko chỉ là cho hs thấy NT Viết cái gì mà còn là Viết như thế nào). . phân tích một văn bản. Tài liệu tham khảo . tài hoa đã dùng văn chương để khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của nhân dân và TQ.Cảm phục.Chú ý các bài Làm văn. Tiếng Việt RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 46. C.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .HỌC I.Văn : 19/12/2008 : NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Trích) Nguyễn Tuân A.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.

ë NT ý thøc c¸ nh©n ph¸t triÓn rÊt cao ( khao kh¸t ®îc kh¼ng ®Þnh m×nh) .Hiểu văn bản phaïm chaët cheõ. cái tài hoa (Tiếp cận mọi sự vật ở phương diện văn hoá. + Thể tài sáng tác rất NT ( thể tuỳ bút phóng túng nhưng pha chất kí sự rất NT)  NT là một nhà văn nổi tiếng của nền văn xuôi VN hiện đại. thích cái dữ dội. NLĐSĐ ra đời năm 1960.NT lµ mét con ngêi rÊt mùc tµi hoa ( am hiÓu nhiÒu m«n nghÖ thuËt kh¸c : héi ho¹. sáng tạo hình tượng . Hoàn cảnh ra đời Là kết quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền TB rộng lớn. Tác giả Nguyễn Tuân * Tiểu sử * Con người * Sự nghiệp văn chương . Đọc . . NT xứng đáng được coi là một nghệ sĩ lớn. 2.NT lµ mét tri thøc giµu lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc . Tác phẩm Người lái đò Sông Đà a. tác động mạnh mẽ vào giác quan của người nghệ sĩ.Caùch vieát töï do. trí tưởng tượng phong phú. haàu nhö khoâng coù luaät leä.Quá trình sáng tác và các đề tài chính . Lời đề từ caùi toâi nhaø vaên. ®iªu kh¾c. nghệ sĩ và sáng tạo những nhân vật tài hoa nghệ sĩ) + Cảm hứng đb với những gì gây ấn tượng mãnh liệt. TT2.Tìm hiểu chung 1. cái độc đáo.Lµ mét nhµ v¨n biÕt quÝ träng thËt sù nghÒ nghiÖp cña m×nh . đã học ở lớp 11) TT1. Lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc ®îc ph¸t huy trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ Năm học 2009 .thể hiện tÊm lßng g¾n bã tha thiÕt ®èi víi c¶nh s¾c vµ phong vÞ ®Êt níc cña NT + VÎ ®Ñp “Vang bãng mét thêi” : ®i t×m vÎ ®Ñp cña qu¸ khø + §êi sèng truþ l¹c : “ChiÕc l ®ång m¾t cua” .Chúng thuỷ giai đông tẩu – đà giang độc bắc lưu ( NQB) → mọi con sông đều chảy về hướng đông.T¸c phÈm cña NT tríc CMT8 chñ yÕu xoay quanh 3 ®Ò tµi : + Chñ nghÜa “xª dÞch” : “Mét chuyÕn ®i”. xa xôi để tìm kiếm thứ vàng mười của thiên nhiên và con người nơi đây (đb là TT3. . phong phuù. Ông để lại một sự nghiệp văn học phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa.Phong cách nghệ thuật độc đáo: tài hoa và uyên bác + Thích cái đẹp. khoâng hö caáu nhöng caàn trí töôûng töôïng trong tập Sông Đà (1960). phoùng tuùng.Đẹp vậy thay tiếng tröõ tình. «ng ch©n thµnh ®em ngßi bót phôc vô cuéc chiÕn ®Êu cña d©n téc.GV cho HS nêu những nét cơ bản về tác giả. qui II. * Quá trình sáng tác và các đề tài chính . GV giới thuyết : * Con người : . Nhìn con người ở phương diện tài hoa. “ThiÕu quª h¬ng”→ V× t©m tr¹ng bÊt m·n vµ bÊt lùc tríc thêi cuéc. . ñaäm chaát . thẩm mĩ.Thuoäc theå kí.Mang tính chuû quan cao cuûa 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả NT ( ôn lại.2010 I. s©n khÊu ) . GV giới thiệu thể tuỳ bút chuyến đi năm 1958).Tõ sau CMT8. Ngôn từ sáng tạo. theo s¸t tõng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Êt níc . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 132 Töôøng . in . hát trên dòng sông Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc hiÓu ( Broniewki) . + Kiến thức uyên bác: vận dụng tri thức nhiều ngành để quan sát hiện thực. Thể loại : Tuỳ bút b.

cũng vừa là thâu tóm cái thần chữ của chính bản thân nhà văn (con sông độc lạ. trªn mÆt s«ng ®ét ngét hiÖn ra nh÷ng c¸i hót níc gièng nh c¸i giÕng bªt«ng .Cã chç v¸ch ®¸ thµnh chÑt.DiÖn m¹o chung cña dßng s«ng lµ ®¸ vµ níc ( dµi 883Km) . ko lặp lại → có giá trị) → Hai lời đề từ khái quát sự độc đáo của hai đối tượng: thiên nhiên và con người nơi đây. kh¸m ph¸ vÒ con S§ (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) -GV goïi 1 HS ñoïc phaàn theå hieän tính caùch hung baïo cuûa soâng Ñaø. khiªu khÝch. thÊt thêng (qua c©u chuyÖn S¬n Tinh – Thuû Tinh. liªn tëng.Qu·ng Tµ Mêng V¸t. ®¸ x« sãng. Hung bạo Tõ trong xa xa con s«ng §µ næi tiÕng lµ dßng s«ng d÷ d»n víi tÝnh khÝ ®áng ®¶nh. .GV hái : + Sù hïng vÜ cña S§ ®îc miªu t¶ ntn? +TÝnh c¸ch d÷ d»n cña con S§? t×m dÉn chøng. nh÷ng c¸i giÕng s©u nuíc Æc Æc lªn nh võa rãt dÇu s«i vµo…  nghÖ thuËt so s¸nh. dµi hµng c©y sè níc x« ®¸ . hai mám ®¸ gÇn nhau tíi møc con thó cã thÓ nh¶y qua . giäng g»n mµ chÕ nh¹o.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . * TÝnh c¸ch d÷ d»n . 2.§¸ gi÷a lßng s«ng.2010 v¨n b¶n duy nhất sông Đà là ngược bắc → thâu tóm cái thần TT1. sãng x« giã…c¸ch cÊu tróc c©u trïng ®iÖp  nghÖ thuËt miªu t¶ t¹o Ên tîng → t¹o c¶m gi¸c níc xÐ ®¸ t¹o nªn dßng ch¶y .Qu·ng mÆt ghÒnh H¸t Loãng. ®¸ dùng ven hå. TT2.Cã 73 c¸i th¸c . qua c¶m quan nghÖ thuËt hiÖn ®¹i cña NT) * Sù hïng vÜ ( ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn) . t¹o thµnh nh÷ng c¸i yÕt hÇu. tëng tîng ®éc ®¸o . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 133 Töôøng . t¹o v¸ch thµnh b»ng ®¸ . ngòi bút ®Ò tõ độc lạ: cách viết độc đáo. mçi th¸c ®¸ nh thÓ lµ mét “b¸t qu¸i trËn ®å”. ko giống ai. níc thë vµ kªu nh cöa cèng c¸i bÞ sÆc. . . GV cho HS t×m hiÓu lêi của SĐ.Qu·ng cha ®Õn th¸c ( cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c díi ): ®· nghe tiÕng níc rÐo. GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaø ñoïc maãu 1 ñoaïn thaät aán töôïng. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. Con Sông Đà Con SĐ gắn liền với 2 đặc điểm : Hung bạo và trữ tình a. . .

Dßng ch¶y : VÝ dßng ch¶y cña S§ nh ¸ng tãc tr÷ t×nh Èn hiÖn trong .  NT gäi ®©y lµ : “Th¹ch trËn s«ng §µ” → Th¹ch thuû trËn S§ ( ®¸ næi.  Víi nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ.GV hái : VÎ ®Ñp cña son b. vå lÊy thuyÒn * Cã hßn giÊu m×nh ®Ó s½n sµng ®¸nh du kÝch * Cã hßn lïi vÒ ®»ng sau chê ®¸nh vu håi ( ®¸nh quËt trë l¹i) + Níc hß reo lµm thanh viÖn cho ®¸ “mÆt níc hß la vang dËy ” + Dßng th¸c hïm beo ®ang hång héc tÕ m¹nh trªn s«ng ®¸ + §¸ vµ níc hiÖp søc dµn thÕ trËn. cöa sinh lËp lê . dµn tËp ®oµn cöa tö. ªm ¶ → vÎ ®Ñp duyªn d¸ng. ®¸ ch×m vµ th¸c d÷) * T©m ®Þa nham hiÓm (nham hiÓm nh mét loµi thuû qu¸i kh«n ngoan ®Çy mu trÝ.S¾c mµu :Mïa xu©n dßng xanh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 134 Töôøng . n÷ tÝnh.GV gäi HS ®äc phÇn miªu t¶ vÎ ®Ñp tr÷ t×nh cña con S§ . + Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå khaéc hoaï moät caùch aán töôïng hình aûnh cuûa moät con soâng Ñaø d÷ d»n? + T©m ®Þa cña con S§? GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt cña NT . vµ ®· ®Ó l¹i nh÷ng hßn th¸c ®¸ ntn ? xa x«i trªn thîng nguån T©y B¾c) . hiÓm ¸c ( tõ hai yÕu tè ®¸ vµ níc) ®ång thêi nh mét biÓu tîng vÒ søc m¹nh d÷ déi vµ vÎ ®Ñp hïng vÜ cña thiªn nhiªn TB . c¸ch sö dông ng«n tõ. phôc kÝch. giäng ®iÖu hïng hån. m¹nh mÏ. .Em cã nhËn xÐt g× vÒ m©y ( Èn dô) → ©m ®iÖu c©u nghÖ thuËt ®îc sö dông ë v¨n còng mang d¸ng dÊp mÒm ®©y ? m¹i.2010 TiÕng th¸c “rèng lªn nh tiÕng mét ngµn con tr©u méng…” ( nh©n ho¸.Khi ®Õn th¸c : + §¸ s«ng §µ nh nhæm dËy khi cã chiÕc thuyÒn nµo xuÊt hiÖn * Cã hßn liÒu m¹ng x«ng tíi. Con s«ng §µ tr÷ t×nh (khi ch¶y qua s«ng §µ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ Chî Bê.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . kh¶ n¨ng quan s¸t tinh têng cïng víi trÝ tëng tîng phong phó → t¸c gi¶ ®· t¸i hiÖn mét dßng s«ng hung b¹o. t©m ®Þa cña thø kÎ thï sè 1) . cêng ®iÖu) .

n¬ng ng« nhó l¸ ng« non ®Çu mïa. . ®»m th¾m. Con ngêi anh hïng: .Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm anh hïng cña ngêi l¸i ®ß ? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 135 Töôøng . th¬ méng vµ quyÕn rò.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ®éc ®¸o cïng víi c¶m xóc vµ trÝ tëng tîng phong phó cña NT khiÕn S§ hiÖn lªn víi bao vÎ ®Ñp dÞu dµng.v¨n xu«i cña nhµ tuú bót” (N§M) → kh«ng khÝ m¬ mµng. hai cùc ®èi lËp : hung b¹o vµ tr÷ t×nh  sù tµi hoa. GÆp l¹i nã vui nh thÊy n¾ng gißn tan….Tr¹ng th¸i kh«ng gian: C¶nh ven s«ng lÆng tê. bÊt ngê. cÇn cï. Bê s«ng hoang d¹i vµ hån nhiªn nh mét bê tiÒn sö.  S§ hiÖn lªn víi hai mÆt. th¬ méng. §ång thêi gióp ngêi ®äc thÊy ®îc. nhiÒu h×nh ¶nh so s¸nh nªn th¬. kh¸m ph¸ vÒ ngêi l¸i ®ß (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) GV hái: . GV híng dÉn HS t×m hiÓu. kiªn nhÉn cña t/g . Díi s«ng ®µn c¸ dÇm xanh quÉy vät… → cã thÓ gäi ®Êy lµ nh÷ng “dßng th¬.T¸c gi¶ t¸i hiÖn mét cuéc vît th¸c nh lµ mét cuéc chiÕn ®Êu mét mÊt mét cßn cña «ng l¸i ®ß víi th¹ch trËn s«ng §µ . ®Êt níc .Mang nÐt gîi c¶m : + Con s«ng §µ mang vÎ ®Ñp cæ kÝnh §êng thi + Víi t¸c gi¶. Ngêi l¸i ®ß anh hïng vµ nghÖ sÜ ( ngêi l¸i ®ß ®îc vÝ víi khèi vµng mêi) a. th¸i ®é lao ®éng nghiªm tóc. ®»m ®»m Êm Êm. ph¶ng phÊt nçi niÒm cæ tÝch.§Êy lµ 1 cuéc chiÕn ko c©n søc : GV cho HS nhËn xÐt TT3.2010 nh ngäc bÝch. hai bê s«ng cá gianh ®ang nân bóp. vui nh nèi l¹i chiªm bao ®øt qu·ng → so s¸nh + DÞu dµng. mïa thu níc s«ng chÝn ®á → kho¸t s¾c mµu ®Ñp ( nghÖ thuËt t©m lÝ ho¸ s¾c mµu) → so s¸nh . → Víi giäng v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt. 3. tÞch mÞch. nã nh mét cè nh©n. . ko gian tr÷ t×nh. NT lµ ngêi hÕt søc nÆng t×nh víi non s«ng.

th¸ch ®è. chÝ CMT8. khñng bè «ng l¸i ®ß Lai Ch©u tinh thÇn con ngêi nhg «ng l¸i ®ß ®· lµm GV gi¶i thÝch t¹i sao sau chñ tríc mäi t×nh thÕ. NT ko cßn xd h×nh quyÕt t©m cao → mét chiÕn sÜ trªn ¶nh nh©n vËt ®Ñp trong qu¸ mÆt trËn lao ®éng. nghÖ sÜ : Vît th¸c b»ng c¶ t©m hån vµ tµi n¨ng cña 1 nghÖ sÜ. §¸ «ng míi chiÒu chuéng ®îc mai phôc. vót qua c¸c cæng ®¸ c¸nh më ngät trong “B÷a rîu m¸u” . cã trong ®¹i Qua ®ã.Vît th¸c lµ 1 viÖc nguy hiÓm thÕ nhg víi «ng l¹i nh mét thø nghÖ thuËt bay bæng vµ ®Çy niÒm say mª. + LÇn 2: T¨ng thªm nhiÒu cöa tö. dßng s«ng vµ còng chØ cã cöa sinh n»m lËp lê phÝa t¶ ng¹n) . níc thanh viÖn cho ®¸. xuyªn nhanh ®Ó tho¸t khái nÐt ch÷ ®Ñp. lµ c¸nh khÐp. ®¸nh ®ßn tØa. ¤ng thay ®æi chiÕn thuËt ( so víi ®ß lÇn 1) : n¾m chÆt bêm sãng. d÷ déi. êng cña dßng s«ng . ®ßn ngÇm nhg «ng vÉn kÑp chÆt cuèng l¸i. 1 cöa sinh. HuÊn Cao …vµ sau CMT8 lµ → Th¸c níc S§ nh mét trËn ®å thiªn la ®Þa vâng. chÆt ®«i më ®êng lu«n tr©n träng nh÷ng ®Êng tiÕn vµo cöa sinh. cao nh· cña cöa tö cuèi cïng. tËp GV cho HS ph©n tÝch vÎ ®Ñp ®oµn cöa tö. vò khÝ lµ chiÕc sµo dµi. t/g ca ngîi con ngêi trong c/sèng chóng . b. cöa sinh n»m lÖch ë phÝa tµi hoa. 189. gh× c¬ng. ko phÐp mµu. . ®e do¹. ®éng míi .Cuéc vît th¸c gièng nh cuéc tr×nh diÔn Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 136 Töôøng . b¾m ch¾c. chäc thñng c¸ch chÐm treo ngµnh rÊt cöa gi÷a. Cöa tö ë gi÷a nhg l¹i ë vËt sµnh ë mét ngãn nghÒ ngay gi÷a bän ®¸ hËu vÖ. hiÓm ®éc víi ®o¹n ë trang 188. .®¸nh dån dËp. ChiÕn thuËt: ®Çy tÝnh nghÖ thuËt . Con ngêi tµi hoa. 190) søc m¹nh ®îc n©ng lªn hµng thÇn th¸nh>< con ngêi bÐ nhá.Mçi lÇn chÌo thuyÒn vît th¸c ph¶i tr¶i  Theo NT. Mçi nh©n luång chÕt c¶. trong hiÖn t¹i. nghÖ sÜ cña ngêi l¸i bê h÷u ng¹n. NT ®êng chÐo. trong cuéc sèng lao lao ®éng míi → thÕ m¹nh ng«n tõ cña NT. b×nh tÜnh chØ huy cho 6 tay chÌo vît qua.2010 GV gäi HS ®äc SGK ( mét sè Thiªn nhiªn lín lao. §ã lµ cho thuyÒn phãng th¼ng. phãng nhanh. . mÆt mÐo bÖch. + LÇn 3: Ýt cöa h¬n nhng 2 bªn ®Òu lµ chiªm ngìng hä . chØ cã «ng l¸i ®ß qua 3 ¶i trïng vi th¹ch trËn míi thÊu hiÓu hÕt vÎ ®Ñp cña + LÇn 1: cã 5 cöa ( 4 cöa tö. ngoan cêng. trong nuèi tiÕc mµ ®Ñp th¾ng søc m¹nh thÇn th¸nh cña tù nhiªn. Sãng tÝnh nÕt ®áng ®¶nh thÊt th. ¤ng cìi lªn th¸c s«ng §µ nh cìi hæ. l¸i miÕt mét GV : ë c¶ 2 g® s¸ng t¸c . con ngêi chiÕn khø. tµi hoa vµ say mª miªu t¶.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ®Ì sÊn.

Vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt .H×nh ¶nh con thuyÒn phãng nhanh. . con ngêi tµI hoa nghÖ sÜ.ThÊu hiÓu tinh têng vÒ nghÒ. lít ®Ñp trªn ®¸ níc S§ ®· gãp phÇn thÓ hiÖn c¸i tµii hoa cña «ng l¸i ®ß → tay l¸i tuyÖt vêi. lµm râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NT . Tri thøc qu©n sù vµ vâ thuËt . KiÕn thøc ®Þa lÝ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . b»ng thÞt gi÷a ®êi. III. . kim . Tæng kÕt ( Ghi nhí) Ho¹t ®éng 3 GV cho HS tæng hîp vµ rót ra vµi nÐt nghÖ thuËt trong t¸c phÈm ®Ó nhÊn m¹nh. cêng ®iÖu. cìi sãng. thÇn ®¸. binh ph¸p cña thÇn s«ng. 3. ®éc ®¸o vµ rÊt ®Ñp – vÎ ®Ñp cña tµi hoa vµ nh©n c¸ch. yªu vµ tr©n träng tiÕng mÑ ®Î.Ng«n ng÷ s¾c s¶o.ThÓ hiÖn tinh thÇn lµm chñ cao ®é. tay l¸i ra hoa  Nh©n vËt mang d¸ng vÎ riªng.TrÝ tëng tîng v« cïng phong phó . T©y.NghÖ thuËt ng«n tõ : ®¹o qu©n ng«n ng÷ ®· ®îc NT huy ®éng . kiÕn thøc §«ng. .Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ ( so s¸nh.Tri thøc uyªn b¸c : tËp hîp tri thøc nhiÒu ngµnh : §iÖn ¶nh vµ phim ¶nh.Kh¾c ho¹ ch©n dung ®Æc s¾c. Ho¹t ®éng 4 Híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 137 Töôøng . . n¾m v÷ng quy luËt phôc kÝch cña lò ®¸. t¸c gi¶ ®· x©y dùng nªn mét h×nh tîng nh©n vËt ®Æc s¾c . nh©n ho¸. trong cuéc sèng lao ®éng ( chø kh«ng ph¶i c¸i ®Ñp trong qu¸ khø) → chÊt vµng mêi cña nh©n d©n T©y B¾c. T¸c gi¶ ngîi ca vµ tá râ th¸i ®é ngìng mé mét con ngêi k× vÜ b»ng x¬ng. Èn dô. Tri thøc lÞch sö. sù tù do tuyÖt vêi khi lµm chñ con thuyÒn.Giäng ®iÖu ®a thanh.  Víi c¶m høng nghÖ sÜ vµ c¶m quan nghÖ thuËt ®éc ®¸o . .2010 nghÖ thuËt  vò ®iÖu lao ®éng . .…) . cæ . giµu kinh nghiÖm : thuéc lßng nh÷ng biÓu hiÖn ®¸ níc cña S§.

Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Về nhà học bài . RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 48. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Làm văn : 23/12/2008 : CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A.2010 V. Củng cố .luyện tập So sánh CNTT với NLĐSĐ. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Soạn bài : Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 138 Töôøng .

HỌC I. Tài liệu tham khảo .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Ổn đinh lớp II. Luận cứ mơ hồ thiếu chính xác : Nắng xuống trời lên Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 139 Töôøng .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ Hướng dẫn HS phát hiện và 1.Tự phát hiện.Kiểm tra bài cũ . B. C. bài tập ( chỉ ra lỗi ) luẩn quẩn mà không trình bày đúng bản chất của vấn đề ( không làm rõ được luận điểm quan trọng cần nêu: Ý nghĩa của nợ công danh theo quan niệm riêng của PNL là gì? c. . sửa chữa. nd chủ yếu của vấn đề đang bàn đến). “ cẳnh sắc im ắng”). Sửa lỗi TT3. phân tích. . Nhận xét. Không nêu được luận điểm khái quát ( ý nghĩa thực sự TT2. . SGV.SGK. Sau khi sửa xong. phân tích. nội dung trùng lặp mà không sửa lỗi liên quan đến việc nêu có sự nhấn mạnh hay phát triển ý ( “cảnh vật… vắng luận điểm. . sửa chữa. vẻ”. luận cứ nêu ra ko tương ứng với toàn bộ luận điểm đã trình bày ( quá nghèo nàn.Xác định rõ luận điểm cần trình bày: Luận điểm phải TT4. phải theer hiện được HS nêu các yêu cầu khi trình khía cạnh bản chất của đối tượng cần bàn ( giá trị ý bày luận điểm. Đồng thời trong đoạn văn này. Nêu quá nhiều luận điểm trong đoạn văn nhưng ko luận điểm nào được triển khai đầy đủ. . 2. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I.Khi trình bày phải chú ý đến tính lôgic. nhất quán của các luận điểm.Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết. GV cho HS sửa lỗi ( viết Yêu cầu: lại cho hoàn chỉnh) . phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài nghị luận của chính mình.Hãy nhận xét về phong cách NT trước và sau CMT8 ( so sánh với tác phẩm Chữ người tử tù) III. . GV gọi HS đọc ngữ liệu b. yêu cầu HS tự tìm những lỗi mắc phải trong bài viết của chính mình để nhận xét. GV gọi 3 HS lên bảng làm của 2 câu thơ trong bài Thuật hoài). Nhận xét. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM Hoạt động 1 1. Luận điểm nêu chưa rõ.2010 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp: câu văn.Giới thiệu bài mới IV. TT1. luận cứ Hoạt động 1 II.GV cho HS soạn bài ở nhà. im lìm”. sơ lược). từ ngữ phải rõ ràng chính xác để diễn đạt đúng nd cần trình bày. nghĩa.Trình bày ngắn gọn về phong cách của Nguyễn Tuân được thể hiện qua bài Người lái đò Sông Đà. diễn đặt trùng lặp. phân tích lỗi Hướng dẫn HS phát hiện và a. GV cho phù hợp với đối tượng nghị luận. “ ngưng đọng. phân tích lỗi sửa lỗi liên quan đến việc nêu a.GV cho hs thảo luận.

Luận điểm đưa ra phải rõ ràng.Luận cứ thiếu tính hệ thống. Nhận xét. lộn xộn.Luận cứ đưa ra phải phù hợp với luận điểm và có tác dụng chứng minh cho luận điểm. D. b. Sửa lỗi Yêu cầu: . GV cho HS nêu các yêu cầu khi trình bày luận cứ Năm học 2009 . V. . . Luận điểm không rõ ràng. c. . 2. lôgic → sắp xếp lại . GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4.Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu d/c về 2 bà Trưng nhg kết luận “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” c.Khi trình bày luận cứ phải lôgic. Luận cứ thiếu toàn diện ( chỉ mới tập trung vào cái đói trong tác phẩm viết về đề tài nông thôn và nông dân của NC). chính xác. . Luận điểm không rõ ràng: phần gợi mở.Sửa lỗi Yêu cầu : Luận cứ đưa ra phải rõ ràng. dẫn dắt không giúp cho việc nêu bật luận điểm chính. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. 50 Làm văn Ngày soạn : 23/12/2008 Tên bài mới : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 140 Töôøng .2010 sâu chót vót.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn luận cứ TT1. Sau khi sửa xong. GV cho HS nêu các yêu cầu khi lập luận vấn đề. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3.luyện tập GV đưa ra một số lỗi thường mắc phải trong bài viết của HS để HS sửa chữa và biết cách khắc phục. b. Củng cố . . chặt chẽ. 2. Luận cứ dùng để mở rộng. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Các địa danh này không phải là tên tuổi. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 1. phù hợp III. Trình bày luận cứ thiếu lôgic. Sau khi sửa xong.Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hơn 2 thế kỉ…thắng lợi hoàn toàn”.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ : 17 Tiết thứ : 49. tiếp tục phát triển đề tài không phù hợp với phạm vi đề tài được nêu trong những câu trước: “tinh tế và sâu lắng…Đỗ Phủ ( Thu hứng)”.Luận cứ ko phù hợp với luận điểm : “Ải Chi Lăng… cửa biển BĐ…”. IV. MỘT SỐ LỖI CẦN TRÁNH KHI VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN ( ghi nhớ SGK trang 196) Hoạt động 1 Hướng dẫn HS phát hiện và sửa lỗi về cách thức lập luận TT1. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. phân tích lỗi a.

có vốn hiểu biết sâu rộng trên giả. 2. GV hỏi 2. giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng. in trong tập sách cùng tên. c. GV: sgk.Nhận biết được đặc trưng thể loại bút kí trong bài. văn hoá. . Cao Bá Quát. nêu vấn đề. chất thơ từ cảnh sắc thiên nhiên của sông Hương.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Hiểu được tình yêu. thảo luận C. GV yêu cầu HS trình bày . 1. Tác phẩm . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. đoạn trích b. HS: sgk và bài soạn ( trả lời các câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK) 3.2010 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ? (Trích) HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG A. GV gọi HS đọc phần TD .Cảm nhận được vẻ đẹp. 1981.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH. cho xứ Huế thân yêu và cũng cho đất nước. Hành văn hướng nội súc tích.Giới thiệu bài mới IV.… đoạn trích . Bố cục đoạn trích : 2 phần -Phần 1 : “từ đầu…quê hương xứ sở” : Sông Hương Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 141 Töôøng .Tố Hữu. Bà Huyện Thanh Quan.Hiểu được những phong cách nghệ thuật của HPNT .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đây là phần thứ nhất. TT2. Tìm hiểu chung GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần 1. Vị trí đoạn trích Bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có 3 phần. Huế Tiểu dẫn ( tìm hiểu chung về tác . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I. Giúp hs: .… TT1. văn hóa của Huế và tâm hồn con người vùng đất cố đô. Phương pháp: phát vấn. dòng sông đã đi vào thơ ca của nhiều thế hệ nhà thơ Việt nam . địa lí.Cho biết vị trí của như Tản Đà. 1. từ bề dày lịch sử.Sông Hương là dòng sông đặc trưng cho Huế. TT3.Là một trí thức yêu nước.Ổn đinh lớp II. mê đắm và tài hoa. sgv.Hãy chia bố cục của . tư liệu có liên quan đến HPNT. Thu Bồn.Tác giả viết ở Huế vào ngày 4. tác phẩm) nhiều lĩnh vực : Triết học. Tác giả (SGK) 1937.Kiểm tra bài cũ Khi viết một bài văn nghị luận cần tránh một số lỗi lập luận nào? III. lịch sử. niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hương.HỌC I. B.Nét đặc sắc trong sáng tác của HPNT là sự kết hợp những nét cơ bản về tác giả HPNT nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. Hoàn cảnh sáng tác bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? .Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của a.Ông chuyên về thể loại bút kí.

sông Hương chuyển dòng liên tục .hiểu văn bản TT1. hài hoà đậm chất thơ.Hiểu 1. bừng lên sức trẻ và niềm khát khao của tuổi thanh xuân.Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó? Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .Sông Hương tựa như "một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng. Đọc . b. lịch sử. so sánh liên tưởng độc đáo.Những hình ảnh. Sự phong phú về ngôn ngữ hình tượng cùng với những kiến thức địa lí.Sông Hương trong vẻ đẹp của thiên nhiên: a. Tìm hiểu về vẻ đẹp của sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 2 trong SGK GV hỏi : . trở thành người mẹ phù sa. trưa vàng.Vẻ đẹp biến ảo nhiều màu sắc “Sớm xanh.Khi trôi qua những lăng tẩm :sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc.… → Vẻ đẹp rất gợi cảm. lung linh . chi tiết. Ở phía thượng nguồn (trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn).2010 trong vẻ đẹp của thiên nhiên . thật mềm khi đi qua điện Hòn Chén vấp Ngọc Trảm.Khi ra khỏi vùng núi.Sông Hương ở vùng thượng lưu được tác giả diễn tả ntn? . dữ dội : khi “ rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn” lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác” khi “cuộn xoáy như cơn lốc” lúc “dịu dàng và say đắm … hoa đỗ quyên rừng” .  Nghệ thuật so sánh cân đối. . như triết lí như cổ thi” → nét thần thái riêng của Huế. Lựu Bảo thì dòng sông mềm như tấm lụa . hoang dại.Khi qua Vọng Cảnh. những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết của tác giả? GV cho HS rút ra nhận xét. văn hoá sâu rộng. HPNT đã miêu tả dòng Hương khá tỉ mỉ và làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng. một tâm hồn tự do và trong sáng”  Với việc sử dụng nghệ thuật nhân hoá. chiều tím"→ vẻ đẹp nhẹ nhàng. "Uốn những đường cong thật tròn". . . GV cho HS rút ra nhận xét Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 142 Töôøng . “đi giữa âm vang”. văn hoá II. Sông Hương mang vẻ đẹp vóc dáng mới. -Phần 2 : từ “Hiển nhiên…đến hết” : Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. TT2. khi ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế” rồi “vượt qua”. mạnh mẽ. táo bạo cùng với trí tưởng tưởng phong phú của t/g→ SH ở vùng thượng lưu toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt.Khi đến giữa cánh đồng Châu Hoá…như một cô gái đẹp ngủ mơ màng → vẻ đẹp quyến rũ. trẻ trung đầy cá tính → gợi lên ở người đọc những liên tưởng kì thú. Tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên của Sông Hương GV gọi HS đọc đoạn tả SH trong mqh với dãy Trường Sơn ( đoạn 1) GV hỏi : .Sông Hương như một “cô gái Di.Gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ. Sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố Dòng chảy sống động với những thay đổi cụ thể: .Ra khỏi rừng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ. .Sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố được miêu tả ntn? . Tam Thai.

Thời trung đại: + Chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam tổ quốc Đại Việt + Vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ . cách cảm nhận âm nhạc. bịn rịn không muốn chia tay . rất Huế của sông Hương và tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông. có tâm trạng và như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế. văn hoá a. GV cho HS tiểu kết về vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương. Là một dòng sông có linh hồn. Tìm hiểu vẻ đẹp của SH khi đến với kinh thành Huế GV yêu cầu HS tìm những chi tiết. trôi đi chậm.Dòng sông như mềm hẳn đi.  Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương bằng con mắt của hội hoạ. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. huyền ảo.Phát hiện của tác giả về nét riêng. .Khi chia tay kinh thành.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT3.Thời chống pháp: + Sống hết ls bi tráng với máu của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương +Đi vào thời đại CMT8 với những chiến công rung chuyển . . Sông Hương khi đến với thành phố Huế: .Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có những nét khác biệt nào? .Sông hương mang vẻ đẹp trong lịch sử ntn? Sông Hương là dòng sông của những chiến công hùng tráng. c. đoạn 4) GV hỏi : . để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 143 Töôøng . nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. "SH là dòng sông của thời gian ngân vang. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử . TT6. Sông Hương khi rời thành phố thân yêu của mình để về với biển cả. là niềm tự hào kiêu hãnh của Huế.2010 mơ mộng. thực chậm. hình ảnh tiêu biểu nói về vẻ đẹp SH khi chảy vào thành phố ( đoạn 3. cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình → nổi bật vẻ đẹp riêng dịu dàng sâu lắng rất riêng. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong lịch sử và văn hoá GV hỏi : . lung linh sắc màu. độc đáo của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của t/g với xứ Huế và dòng sông? Năm học 2009 . Sự gặp gỡ giữa SH và Huế được cảm nhận như cuộc hội ngộ của t/y. → SH đến với TP như đến với điểm hẹn của t/y. sâu lắng. d. Đó là điệu nhảy slow dành riêng cho Huế (tác giả so sánh với sông Nê va)→ chậm rãi.Dòng sông chảy lặng lờ. 2.Mang một vẻ đẹp mơ màng như sương khói .Sông Hương trở nên vui hẳn lên “giữa những…” . Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương khi rời thành phố… GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 5 GV hỏi: Khi chia tay kinh thành. trữ tình. SH như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế  Sông Hương mang vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và kì thú. như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu → một người tình dịu dàng. khi nghe lời gọi.Thời chống Mĩ : góp mình vào chiến dịch Mậu Thân mùa xuân 1968  SH mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu những TT4.Thời xa xưa: là một dòng sông biên thuỳ xa xôi của đất nước của các vua Hùng . kín đáo. SH hiện lên với vẻ đẹp nào? TT5. dòng sông mang theo bao nỗi vấn vương nên đã trở lại tìm để nói lời thề trước khi về với biển cả ( gợi liên tưởng đến mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng)→ ngập ngừng lưu luyến. của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc.

Tố Hữu) → Sông Hương khơi nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. SH là dòng sông có bề dày ls. + Dòng sông của thi ca ( Chứng minh qua thơ Tản Đà. Năm học 2009 . Sông Hương là biểu tượng của Huế.Vẻ đẹp văn hoá của sông Hương? khuya. tài hoa cảm xúc thiết tha cùng với vốn hiểu biết sâu rộng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn rồi nó trở về với cuộc sống bình thường.2010 thế kỉ vinh quang với nhiệm vụ lịch sử của nó . GV cho HS nhận xét -Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành + Dòng sông của âm nhạc trên mặt nước sông Hương. * Sông Hương là dòng sông gắn với những phong tục. Cao Bá Quát. * Sông Hương là dòng sông thi ca: " Dòng sông không lặp lại mình". . b.Vẻ trầm mặc và sâu lắng của SH cũng như một nét riêng trong vẻ đẹp tâm hồn của người xứ Huế “rất dịu dàng pha lẫn trầm tư”  Văn phong lịch lãm. Với mỗi nhà thơ sông Hương là một tuyệt tác riêng. ca ngợi vẻ đẹp của SH + Thể hiện tình cảm của tác giả với dòng Hương và thành phố Huế . HPNT đã khắc hoạ sâu đậm vẻ đẹp của SH ở phương diện văn hoá. Tổng kết: Hoạt động 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 144 Töôøng . là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. tao nhã. lưu luyến trước vẻ đẹp như không bao giờ khám phá hết được của sông Hương.Mang nghĩa hỏi ( chính nội dung bài kí là câu trả lời) . GV cho HS rút ra ý nghĩa biểu b. + Cái cớ để nhà văn miêu tả. Nhan đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" tượng của sông Hương và nhan đề . làm một người con gái dịu dàng của đất nước". như một người con gái anh hùng. III. TT7.Màu sương khói trên SH như màu áo điều lục → sắc những phong tục. Sông Hương trong vẻ đẹp văn hoá * Sông Hương là dòng sông của âm nhạc -Sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm . bà Huyện Thanh Quan.Mang tính chất biểu cảm: Sông Hương là sự hoá thân từ một huyền thoại.Là cảm hứng để Nguyễn Du viết lên khúc đàn của nàng Kiều . vẻ đẹp tâm hồn áo cưới của người dân Huế . vẻ đẹp tâm hồn của người dân Huế + Sông Hương là dòng sông gắn với . Ý nghĩa biểu tượng của sông Hương và nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? a. Sự vương vấn.Vẻ đẹp của sông Hương chính là vẻ đẹp của Huế. lịch sử GV cho HS rút ra nhận xét 3.Lời thề sông Hương khi chia tay với Huế vang vọng khắp lưu vực trở thành giọng hò dân gian xứ Huế.

CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ôn tập văn học RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 145 Töôøng .2010 Tác phẩm đã giúp người đọc thấy được nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đặc trưng của thể loại bút kí. Qua đó thấy được vẻ đẹp của sôngHương. Thấy được một nghệ sĩ tài hoa với tình yêu. niềm tự hào về xứ sở.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV hướng dẫn HS tổng kết bài học Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? D. Ghi nhớ V. của Huế mở rộng ra là vẻ đẹp của quê hương đất nước. IV. Củng cố .

GV yêu cầu HS nêu tóm lịch sử của dân tộc.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . cảm nhận được những nỗ lực to lớn của Đảng.Thấy được tác giả hồi kí đã có những dòng viết vừa khách quan vừa dạt dào cảm xúc.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . GV cho hs nhận xét. đem lại hạnh phúc cho nhân dân.SGK. C. Tác giả Võ Nguyên Giáp ( SGK) GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2. Tìm hiểu chung Hoạt động 1 1. Tài liệu tham khảo . khẳng định vị thế của nước VN mới. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. . bổ sung để hoàn thiện nội dung bài học .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . những sự kiện lịch sử quan trọng ở vào một thời điểm trọng đại.Qua hồi ức của một vị tướng tài ba mà khiêm nhường. Bác Hồ và nhân dân ta trong những ngày đầu sau CMT8 để giữ vững nền độc lập. Phần trích trên (tên bài do người biên tắt về tác giả Võ Nguyên Giáp soạn đặt) thuộc chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên viết năm 1970 ( do nhà văn Hữu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 146 Töôøng .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. . Văn ( Đọc thêm) : 26/12/2008 : NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI ( Trích Những năm tháng không thể nào quên) Võ Nguyên Giáp A. GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . tái hiện chân thực những người thực việc thực.Giới thiệu bài mới IV. Hoàn cảnh sáng tác : Tái hiện lại những chặng đường TT1. Chính phủ. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I.Ổn đinh lớp II.HỌC I.Kiểm tra bài cũ III.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 55.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tác phẩm phần Tiểu dẫn a. B. một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước. SGV.

toàn dân ta.Đoạn 4: còn lại : Hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân. chế độ mới. chưa được công nhận. của chính quyền mới. GV lấy ví dụ về một vài tác phẩm hồi kí của một số tác giả khác ( viết về cuộc đời) để học sinh so sánh với tác phẩm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 147 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT2.. giảm các thứ thuế vô lí. + Cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta chưa có sự hậu thuẫn của bạn bè năm châu.2010 Mai ghi lại) b. GV cho HS thảo luận theo bàn để nắm được nội dung của từng đoạn TT3. Hướng dẫn Đọc . + Chính quyền mới vừa ra đời. Tác phẩm hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. GV cho HS trình bày nội dung thảo luận ( đại diện bàn hoặc có thể cho trình bày cá nhân ) TT4. bồi dưỡng sức dân để chống kẻ thù.Đoạn 2: “tt…thêm trầm trọng” : Hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước. hiên ngang của dân tộc thời chống Mỹ. Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí trong đoạn trích Thông thường hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân.Đoạn 1: “Từ đầu …ập vào miền Bắc” : Từ thế đứng vững mạnh. thù trong giặc ngoài luôn đe doạ nền độc lập. GV cho HS nhận xét chung TT5. toàn dân ta khi chính quyền đang còn non trẻ 2. + Kinh tế. + Củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. Thể loại hồi kí : Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ. + Về chính trị: giải tán chính quyền cũ. khích lệ tinh thần nhân dân + Củng cố chính quyền để tạo lòng tin cho nhân dân.. GV giới thiệu thể loại hồi kí ( lấy dẫn chứng) Năm học 2009 . tài chính khó khăn. xây dựng chính quyền mới của nhân dân. các nhà hoạt động xã hội. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản TT1. giảm giờ làm. tác giả hồi tưởng về “giờ phút hiểm nghèo” của đất nước VN mới. Đặc điểm quan trọng nhất của hồi kí là tính xác thực cao độ.… + Về văn hoá: mở rộng dạy học quốc ngữ để nâng cao dân trí. + TDP tái xâm lược rất sớm tại Nam Bộ ..  Đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới nói về giai đoạn ls khó khăn. GV cho HS tìm hiểu về bố cục TT2. gây ấn tượng sâu sắc nhất. . các tác giả sáng tạo văn học nghệ thuật. đầy thử thách với toàn Đảng. thử thách của toàn Đảng. quyên góp để bổ sung nguồn lực tài chính. Đây là hình tượng tiêu biểu. nhớ lại. GV yêu cầu học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ( đoạn trích) TT3. của cách mạng. của nước. xoá nợ. .hiểu 1. Dựa trên bố cục. II..Các nội dung cơ bản trong đoạn trích .Đoạn 3: “tt…ba trăm bảy mươi kilôgam vàng” : Hồi tưởng lại những quyết sách ( biện pháp tích cực) của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. + Về kinh tế: giảm tô.

Kiểm tra bài cũ Trong đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới.Nội dung cơ bản .HỌC I. Tài liệu tham khảo . GV cho HS nhận xét về lỗi và cách chữa lỗi cụ thể.Ổn đinh lớp II. tác giả đã hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước như thế nào? III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV cho HS phát hiện lỗi và phân tích lỗi Yêu cầu cần đạt 1.Giới thiệu bài mới IV.Soạn bài : Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 56. Thể hồi kí đã có một diện mạo mới. Luận điểm chính đưa ra “giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”.GV cho HS làm bài tập ở nhà. Củng cố . .SGK.luận cứ đưa ra trong đoạn văn chỉ tập trung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 148 Töôøng .Về nhà học bài .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : -Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận. Phát hiện và phân tích lỗi a. SGV. sắc sảo. Làm văn : 28/12/2008 : THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. C.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí D.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ. Lên lớp GV cho từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả năng tư duy độc lập. Trong khi đó. .luyện tập . tác giả trần thuật lại từ điểm nhìn của người đại về nghệ thuật thể hiện hồi kí ở diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ → gần đây như là cuốn biên niên sử của cả một dân tộc. B. một tầm vóc mới Hoạt động 3 III. Tổng kết GV hướng dẫn HS tổng kết bài học V. sáng tạo .2010 này → để tìm ra nét đặc biệt Còn ở đây. Nêu luận cứ không đầy đủ. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .

Luận cứ đưa ra quá rườm rà. Luận cứ không đầy đủ. Nêu lại luận điểm cho rõ “ Người thanh niên …không viết lại đoạn văn chỉ say mê công việc mà còn tha thiết yêu đời. luận điểm chưa được rõ → kết luận giá trị nhân đạo ( vội) d.…) g. Luận điểm không rõ ràng. Lỗi về cách tổ chức lập luận. chính xác c. không phù hợp với kết luận. Củng cố . bổ sung luận cứ ( tình huống → GV bổ sung nhặt vợ. cảm thông với nỗi đau của phận hồng nhan. Sửa lại luận điểm cho rõ. Luận cứ không đầy đủ → bổ sung luận cứ. người” sau đó gọi 1 vài hs trình bày . Sửa lại các luận cứ “Nếu ai…về đâu?” → phục vụ HS cho luận điểm ( câu cuối) e. xa rời vấn đề) e. chia sẻ GV cho HS trong lớp nhận xét. Bổ sung luận cứ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND”. V. yêu GV cho HS trình bày trên giấy.Sửa “thèm người” → khao khát được gặp gỡ. Chưa xác lập được luận điểm cần trình bày ( luận cứ lan man. không toàn diện. lan man chưa làm nổi bật luận điểm h. h. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Sửa lỗi Hoạt động 2 a. thiếu lôgic : thèm người…→ kết luận đó là biểu nếu các HS trước trả lời chưa hiện rõ nét nhất của của tinh thần lạc quan. thái độ và tâm trạng của bà cụ Tứ) GV chỉ cách khắc phục lỗi cho d. với con người. chính xác. thiếu tính hệ thống 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . b. lôgic ( trân trọng phẩm giá con người. GV hướng dẫn HS sửa lỗi. Chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ luận điểm :cây xà nu là một biểu tượng nghệ thuật để khắc họa phẩm chất của người dân Xôman. ca dao ( còn nhiều thể loại khác) và chỉ mới tích lỗi từng câu 1 đề cập đến một khía cạnh nhỏ: hiểu biết.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà ôn bài thi HKI RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 149 Töôøng .luyện tập GV cho HS sưu tầm lỗi trong bài viết của chính HS để sửa D. Sắp xếp luận cứ theo trình tự. Luận cứ chưa toàn diện. Nếu sửa chưa rõ ràng. bổ sung chẽ. không có các dẫn chứng đầy đủ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND” g. c.2010 GV cho HS phát hiện và phân vào tục ngữ. nhận thức về tự nhiên “chuồn chuồn…” b. Luận cứ không chặt GV cho HS nhận xét. Nêu lại luận điểm và bổ sung luận cứ. Luận cứ còn sơ lược. Luận điểm nêu không rõ ràng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->