P. 1
GIAO AN 12 CHUAN

GIAO AN 12 CHUAN

|Views: 1,197|Likes:
Được xuất bản bởiphuong0476

More info:

Published by: phuong0476 on Mar 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :1 : 1,2 - Đọc văn : 20/8/2009 :

Năm học 2009 - 2010

KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT8/1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT Tám năm 1945 đến hết TK XX. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, tóm tắt những ý chính → Lên lớp, GV dùng phương pháp phát vấn, đàm thoại, diễn giảng, cho hs thảo luận → nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung bài học . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu Phần I TT1 : GV đưa ra những câu hỏi, gọi HS trả lời → hệ thống kiến thức TT2 : GV kiểm tra việc đọc văn bản ở nhà của HS bằng cách phát vấn ( theo câu hỏi phần HDHB) - Nêu những nét chính về tình hình ls, xh, văn hoá có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của VHVN từ sau năm 45 → 75. - VHVN từ sau 45 → 75 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng. Yêu cầu cần đạt
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCS . - Nền văn học thời chiến (trải qua 2 cuộc chiến) → thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan niệm kiểu nhà văn mới : Nhà văn - chiến sĩ. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, thời gian này đk giao lưu bị hạn chế, chỉ giới hạn trong một số nước ( các nước XHCN : Liên Xô, TQ…)  Nền văn học chịu nhiều tác động . 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
1

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống TDP, TP tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng - Trần Đăng; Đôi mắt, Nhật kí ở rừng – NC, Làng – Kim Lân…Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện, kí dài hơn: Vùng mỏ VHT, Xung kích – NĐT, ĐNĐL – N. Ngọc… - Thơ ca đạt thành tựu xuất sắc. TP: Cảnh khuya, Cảnh rừng VB, Rằm tháng giêng, Lên núi – HCM, BKSĐ – HC, TT – QD, Nhớ - Hồng Nguyên… - Xuất hiện một số vở kịch : Bắc Sơn, Những người ở lại – NHT, Chị Hoà - Học Phi. - Lí luận, nghiên cứu, phê bình : Nhận đường, Mấy vấn đề nghệ thuật – NĐT, Giảng văn Chinh phụ ngâm - Đặng Thai Mai… - Nội dung : Tập trung phản ánh cuộc k/ chiến chống TDP,hướng tới đại chúng, khám phá sức mạnh và những phẩm chất đẹp của nhân dân ( lòng yêu nước, căm thù giặc…), thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến. b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi hiện thực của đời sống . TP : Sống mãi với thủ đô- NHT, Cao điểm cuối cùng – HM, Trước giờ nổ súng – Lê Khâm → khai thác về đề tài k/chiến chống Pháp . TP: Tranh tối tranh sáng – NCH, Mười năm – Tô Hoài, Vỡ bờ - NĐT, Cửa biển – NH → khai thác đề tài hiện thực đời sống trước CMT 8. TP: Sông Đà – NT, Cái sân gạch – ĐV, Mùa lạc – NK → viết về công cuộc xd CNXH. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, TP : Gió lộng – TH, Ánh sáng và phù sa – CLV, Riêng chung – XD… - Kịch nói cũng phát triển. TP: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn, Nổi gió – Đào Hồng Cẩm… - Nội dung : Tập trung ca ngợi cuộc sống mới, con người mới với cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan tin tưởng. c. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) - Văn xuôi phát triển, TP ( miền Nam): Người mẹ cầm súng – NT, Rừng xà nu – NTT, Hòn đất – Anh

- GV yêu cầu HS kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỗi chặng đường văn học.

- GV nói sơ qua nội dung một số tác phẩm tiêu biểu → HS thấy được nội dung cơ bản của từng chặng.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
2

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
Đức, Mẫn và tôi – Phan Tứ…Ở MB : Vùng trời Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính – NMC, Chiến sĩ – NK, Bão biển – Chu Văn… - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại . TP : Ra trận, Máu và hoa – TH, Hoa ngày thường – Chim báo bão – CLV, Mặt đường khát vọng – NKĐ, Gió Lào cát trắng – XQ, Góc sân và khoảng trời – TĐK…→ mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - Kịch : đạt thành tựu đáng ghi nhận, TP… - Nghiên cứu, lí luận, phê bình : có nhiều công trình có giá trị, t/g: Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. - Nội dung: Phản ánh c/ sống chiến đấu và lao động, khám phá sức mạnh con người VN. Ca ngợi đất nước, ca ngợi chủ nghĩa ành hùng c/m * Văn học vùng địch tạm chiếm ( 1945 → 1975) + Chủ yếu là ở đô thị miền Nam + Tuy có nhiều xu hướng văn học tiêu cực, phản động, song vẫn có xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và yêu cách mạng, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước, kêu gọi cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh… + Thể loại: thơ, truyện ngắn, phóng sự, bút kí . Tác giả t/ biểu : Sơn Nam, Vũ Bằng, Viễn Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường…. 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975 a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn . Hết tiết 1 II.VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ SAU 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá - Đại thắng mùa xuân năm 75, ls dân tộc bước sang trang mới : độc lập, tự do, thống nhất. - Thời gian từ 75 – 85 đất nước chịu nhiều khó khăn,

GV noùi theâm veà moät soá taùc phaåm cuûa vaên hoïc vuøng ñòch taïm chieám

TT3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945 – 1975 . GV đặt câu hỏi, cho HS thảo luận vấn đề (dựa theo câu hỏi trong phần HDHB) . GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm + Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giai ñoaïn VH 1945 - 1975. + Vì sao noùi VH 45-75 chuû yeáu vaän ñoäng theo höôùng c/ m hoaù, gaén boù saâu saéc vôùi vaän meänh chung cuûa ñaát nöôùc ? (phuïc vuï CM, coå vuõ chieán ñaáu, …) Haõy chöùng minh baèng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS. + Taïi sao noùi neàn VH 45-75 laø neàn vh höôùng veà ñaïi chuùng ? Coù gì gioáng vaø khaùc giai ñoaïn VH Trung ñaïi? + Taïi sao noùi neàn vh naøy chuû yeáu mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn ? Haõy ñöa ra nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn (Tieåu ñoäi xe khoâng kính – Phaïm Tieán Duaät,

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
3

Töôøng

con người và hiện thực. + GV ñöa ra theâm moät soá taùc phaåm seõ hoïc: Röøng xaø nu. Mùa lá rụng trọng vườn – MVK. bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông – HPNT. . đề cao cá tính sáng tạo của GV nói thêm về quá trình đổi mới. + Tác phẩm t/ biểu : Đất trắng . tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn. có tính chất hướng höôùng naøo? Neâu nhöõng nội. và…. Văn học gắn bó hơn. báo chí phát triển mạnh…) → thúc đẩy nền văn học phát triển để phù hợp với cơ chế mới. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu * Từ năm 75 đến năm 85 . Vieät Baéc.Hữu Thỉnh. đổi mới cách nhìn nhận. cách tiếp cận hiện thực đời sống.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ñoàng chí – Chính Höõu. + Vì sao VH phaûi ñoåi môùi ? tìm kiếm con đường đổi mới. hồi kí Cát bụi chân ai. cập nhật hơn những + VH ñaõ ñoåi môùi theo vấn đề của đời sống hàng ngày. chủ đề. trăn trở. Taây Tieán. TP : Đứng trước biển. Hữu Thỉnh. song vẫn có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý . NHT. Chế Lan Viên âm thầm dổi mới thơ ca : Di cảo thơ + Trường ca nở rộ : Những người đi tới biển – Thanh Thảo. văn học dịch. văn hoá có đk tiếp xúc giao lưu với nhiều nước. thị hiếu của bạn đọc. ñeà taøi chieán tranh coù tieáp tuïc ñöôïc ñeà caäp ñeán khoâng vaø ñaõ daãn ñeán hieän töôïng gì trong 10 naêm ñaàu gñ VH naøy? Năm học 2009 . quan tâm đến số phận cá nhân.Về thơ : +Tuy ko hấp dẫn như gđ trước.Năm 86. nhà văn và chú ý đến vai trò. Gặp gỡ cuối năm – NK.Nguyễn Trọng oánh. Cha và con. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào ñoåi môùi cuûa VH gñ naøy? gđ đổi mới. tiểu “người mở đường tinh anh và tài năng” thuyết : Mảnh đất lắm người nhiều ma– NKT. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu….2010 thử thách . xaõ hoäi. Hoàng Nhuận Cầm….Về văn xuôi : + Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. Hai người trở lại trung đoàn – Thái Bá Lợi… + Từ đầu thập kỉ 80. Nguyễn Duy. Chiều chiều của Tô Hoài… + Coâng cuoäc ñoåi môùi VH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 4 Töôøng . Ý Nhi. Nhöõng ñöùa con trong gia ñình… GV goïi HS ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân trình baøy GV nhaán maïnh laïi nhöõng yù quan troïng vaø ñöa ra minh hoaï baèng caùch taùc phaåm ñaõ vaø seõ hoïc Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn II TT1 : GV yeâu caàu HS trình baøy veà hoaøn caûnh lòch söû. thoáng nhaát. tiếp cận ñoãi môùi naøy. Bến quê – NMC… → Chặng đường văn học chuyển tiếp. Bến không chồng – DH. Tác giả tiêu biểu : Xuân Quỳnh. TT2: GV hoûi : + Sau khi ñaát nöôùc ñaõ hoaø bình. Đường tới thành phố . phát triển đa dạng taùc phaåm theå hieän söï về đề tài. đất nước chuyển mình do công cuộc đổi mới của ĐCS đề xướng và lãnh đạo ( KT phát triển. Cù lao tràm – NMT. vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc töø sau 75 ñeán heát TK XX. NBCT – BN. Ngöôøi meï caàm suùng…). 2. Các nhà văn bộc lộ ý thức đổi mới về cách viết : viết về chiến tranh. với thị hiếu người đọc . trong đó phải kể đến vai trò của NMC TP : một số truyện ngắn của NMC.→ viết theo tư duy cũ. Söï kieän naøo ñaùnh daáu söï *1986.

bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh những khuynh hướng tiêu cực. thiếu lành mạnh ( vh có xu hướng nói nhiều tới mặt trái của xh. Xuân Trình … töïu nhö theá naøo? . III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sâu GV nhaän xeùt.Văn học sau 75 đã bứt ra khỏi quán tính cũ.75 Văn học sau 75 đến hết TK XX Tình hình ls.GV cho HS so sánh giai đoạn văn học 1945 – 1975 và giai đoạn sau 1975 đến hết TK XX.Tuy coøn moät soá haïn cheá khoâng traùnh khoûi. tác giả LQV. văn hoá ………………………… ………………………. hiện thực). quan niệm về nhà văn. nhöng VH giai ñoaïn naøy đã đem lại nhöõng thaønh töïu về nghệ thuật ở nhiều thể loại. Tuy nhiên. Văn học vận động theo hướng dân chủ hoá. xh. phê bình văn học cũng có sự GV cho HS choát laïi vaán ñeà. boå sung.Gđ vh từ 45 – 75 thể hiện rõ mqh giữa lịch sử xh và văn học. cơ bản) Quan niệm nghệ thuật (về con …………………………… …………………………… người. Yêu cầu HS viết một. Đặc điểm cơ bản ( khác nhau …………………………… …………………………. vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết. Củng cố .luyện tập 1. đem lại diện mạo mới cho vh nước nhà . . Văn học kế thừa và phát huy những keát baøi hoïc truyền thống tư tưởng lớn của vh dân tộc . bạn đọc 2. Nếu không còn thời gian thì về nhà làm ) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 5 Töôøng . biểu hiện quá đà.Lí luận. tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhà văn và công chúng.2010 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh . ít nhiều có khuynh hướng bạo lực).Kịch nói : phát triển mạnh mẽ. nhất là từ sau 86 đã từng bước chuyển sang gđ mới. sắc và toàn diện.  Văn học từ sau 75. KẾT LUẬN Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS toång . Sự khác nhau Văn học 45. mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc. hai đoạn văn ngắn để trình bày ý kiến cho đề bài trong phần Luyện tập SGK /19 ( chú ý về luận điểm. V. đổi mới → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.. nghiên cứu.

GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Về nhà học bài. Làm văn : 21/08/2009 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG.Giới thiệu bài mới Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 6 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . C.Chuẩn bị bài mới : Nghị luận về một tư tưởng. trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý . . ĐẠO LÍ A.Em hãy giải thích vì sao văn học sau 1975 phải đổi mới ? Những thành tựu văn học giai đoạn này đạt được ( so sánh với giai đoạn trước 1975). B. III. .Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : . tóm tắt những ý chính .Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT Tám đến năm 1975 ? Lấy dẫn chứng minh hoạ. SGV. đạo lí.SGK.Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầmvề tưởng. Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 01 : 3. đạo lí.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng. Tiết học này chủ yếu dùng phương pháp đàm thoại.HỌC I. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Ổn đinh lớp II.2010 D.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Tài liệu tham khảo . đạo lí. thảo luận nhóm để giúp HS giải quyết yêu cầu của đề bài trong SGK. làm bài tập .

Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài : Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau TT2 :GV chia lớp thành 4 nhóm. hỡi bạn? . Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng. bổ sung. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng.Câu thơ viết dưới dạng câu hỏi.Bài viết cần sử dụng các tư liệu thuộc lĩnh vực nào trg c/ sống để làm d/c ? Có thể nêu các d/ c trg văn học được ko? Vì sao? GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày → GV cho HS nhận xét. học tập nâng cao kiến thức.Bài văn này. ý trong SGK) b. đạo lí TT5 : GV hướng dẫn HS sơ kết để rút ra vấn ( Ghi nhớ SGK trang 21) đề ( chú ý hướng quy nạp) II. bình luận (nêu dẫn chứng. đạo lí TT1: GV gọi HS đọc đề trong SGK tr 20 1..Để nghị luận tác giả đã sử dụng các thao Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 7 Töôøng . Có thể đặt tên cho văn bản đó là : cầu của mỗi câu hỏi. Chứng minh. nhân hậu + Trí tuệ ( kiến thức) : ngày càng nâng cao. Tuy TT4 : GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo gợi nhiên. + Tâm hồn. 2.Với thanh niên. Lập dàn ý GV cho HS làm trên giấy. bàn luận phê phán…) . bổ sung a.2010 Yêu cầu cần đạt I. “Một trí tuệ có văn hoá”… b. Nê ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trg nhân cách của mỗi con TT1 : GV cho HS trao đổi và trả lời các yêu người. . sống thế nào được coi là sống đẹp? để sống đẹp con người cần rèn luyện những phẩm chất nào? . cao đẹp.Có thể lấy dẫn chứng trong văn học.để sống đẹp. sau đó gọi 2 – 4 ( SGK) hs đọc phần lập dàn ý của mình. lương thiện. Phân tích ( các biểu hiện của sống đẹp). “thế nào là con người có văn hoá”. cần vận dụng những thao tác lập luận nào? . có thể sử dụng các thao tác lập luận như : Giải thích ( thế nào là sống đẹp). học sinh ngày nay.Với đề bài trên. Luyện tập Hoạt động 2 BT1. chủ yếu dùng tư liệu thực tế.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn IV.Câu thơ trên của TH nêu lên vấn đề gì? . cho HS của nhà thơ Tố Hữu : thảo luận theo câu hỏi trong SGK Ôi! Sống đẹp là thế nào.Vấn đề mà Gi. mở rộng + Hành động : tích cực. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS phần I Năm học 2009 . GV cho HS nhận xét. Tìm hiểu đề . GV hướng dẫn HS luyện tập a. mỗi người cần xác định : + Lí tưởng ( mục đích sống) đúng đắn. thanh niên phải rèn luyện nhân cách. . → HS. nêu lên vấn đề “sống đẹp” trong đ/ sống của mỗi người. tình cảm lành mạnh.

tg trực tiếp đối thoại với người đọc ( tôi sẽ để các bạn qđ lấy…Chúng ta tiến bộ nhờ…Chúng ta bị tràn ngập…Trg tương lai sắp tới. SGV.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. đàm thoại kết hợp với diễn giảng.Ổn đinh lớp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 8 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV phân tích câu c. Tài liệu tham khảo . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Trong phần giải thích.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . thân mật.2010 tác lập luận : . vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng.Đọc văn Ngày soạn : 22/08/2009 Tên bài mới : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A. Trg phần phân tích và bình luận. phát vấn. thẳng thắn giữa người viết ( Thủ tướng 1 quốc gia) với người đọc ( nhất là thanh nhiên). GV hướng dẫn HS BT2 ( bài làm ở nhà) Năm học 2009 .Đoạn 2: Phân tích ( Một trí tuệ có vaă hoá…) . .Lên lớp. Củng cố .8 . D. tg đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời.Về nhà làm bài tập .. Ở phần cuối. câu nọ nối câu kia. dễ nhớ và hấp dẫn. tóm tắt những ý chính .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . HS làm ở nhà V. . đạo lí nói riêng. TT2. C. tg viễn dẫn đoạn thơ của nhà thơ Hi Lạp.7. tôi sẽ kể…) c.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Đoạn 3 : Bình luận (Đến đây.Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản TNĐL. B.Hồ Chí Minh ( tiết 1 phần tác gia) Tuần thứ : 02.Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học.Soạn bài : Tuyên ngôn độc lập . gợi mở. . cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. liệu chúng ta có thể…)→ tạo q hệ gần giũ.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM.Đoạn 1: Giải thích ( Văn hoá – đó có phải là…. nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình. vừa tóm lược các luận điểm nói trên.luyện tập Em hãy nêu những hiểu biết về nghị luận xã hội nói chung.HỌC I. GV sử dụng phươpng pháp nêu vấn đề.Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản TNĐL.SGK. 03 Tiết thứ : 4. Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động BT2. Văn hoá nghĩa là…) .

.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi TT1: GV gäi HS ®äc SGK hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. ®ã ? Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển TT2: GV hái : xh. Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 Yêu cầu cần đạt Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ di s¶n v¨n häc cña B¸c Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 9 Töôøng . Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. Tìm hiểu bài I.Mục đích : Các tp này được viết với mục đích đấu tranh chính trị. đạo lí ? . vì điều này quyết định nội dung và TT3: GV gi¶i thÝch vµ chøng minh ( bæ hình thức của tác phẩm.TP tiêu biểu : Bản án chế độ TDP (1925). HCM là nhà văn.Cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng. T¹i sao B¸c dân tộc của văn học. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết sung vÊn ®Ò) cho ai?.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . có tinh thần xung phong như người c/ sĩ . Ho¹t ®éng 2 nhà thơ lớn của dân tộc.Phong phú về thể loại .Người luôn chú trọng tính chân thật và tính t¸c v¨n häc cña B¸c. Văn chính luận . Sự nghiệp văn học t¸c cña NAQ – HCM a. TÁC GIẢ 1. đề cao sự sáng tạo. HCM còn để lại một di sản văn học quý giá. TNĐL (45). tiến công trực diện kẻ thù. Viết cái gì?.Giới thiệu bài mới IV.2010 II.Đa dạng về phong cách nghệ thuật a.GV gọi HS lên làm bài tập số 2 ( bài làm ở nhà ).Lớn lao về tầm vóc .Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. III. GV HD HS t×m hiÓu quan ®iÓm s¸ng 2. Quan điểm sáng tác . . Vài nét về tiểu sử GV cho HS nªu tiÓu sö cña B¸c Hå ( SGK) Bên cạnh sự nghiệp c/m vĩ đại.H·y tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng ngoài mặt trận. Di sản văn học . Viết để làm gì?. thể hiện những nhiệm vụ c/m. Ko có gì quý hơn độc lập tự do (66)… .Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : . Lời kêu gọi toàn quốc k/ chiến (46). Tính chân thật được coi là l¹i ®a ra nh÷ng quan ®iÓm một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. thức tỉnh quần chúng. 2.

. lí lẽ đanh thép. truyÖn vµ kÝ. gäi nhãm 4 nhËn xÐt. bæ sung .2010 .3 . vừa hài hước. Thơ HCM (1967). bằng chứng đầy sức thuyết phục. đa dạng linh hoạt về bút pháp. bị áp bức liên hiệp lại. cho HS th¶o luËn . th¬ ca vµ cho biÕt néi dung. yêu thiên nhiên. sau ®ã GV nhËn xÐt. đồng cảm với nỗi khổ của con người…). súc tích. 3. kêu gọi những người nô lệ. lập luận chặt chẽ. Thơ chữ Hán HCM (1990) . trí tuệ sắc sảo.TP: NKTT ( 1942.Em h·y nªu tªn mét vµi t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn. tính hiện đại c.TP: Pari. Con người biết mùi hun khói ( 1922).Nghệ thuật : Hàm súc. . giọng điệu lời văn linh hoạt.Văn chính luận : thường ngắn gọn. ca binh lính…) .2. giữa chất trữ tình và tính chiến đấu. giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. Truyện và kí . Vi hành ( 1923). Nhật kí chìm tàu( 1931). đa dạng. phản ánh bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng. + Bộc lộ lòng yêu nước tha thiết và tinh thần tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc VN. Lời than vãn của bà Trưng Trắc. Công nhân. nghÖ thuËt cña nã ( mçi nhãm mét thÓ lo¹i) TT3: GV cho ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy. cổ điển mà hiện đại. kết hợp hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén. đoàn kết đấu tranh.Nội dung : Lên án tội ác của TDP. bæ sung Ho¹t ®éng 5 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 10 Töôøng . . Ghi lại những sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Vừa đi đường vừa kể chuyện ( 1963) … . b. có nhiều bài được viết với mục đích tuyên truyền ( Ca sợi chỉ. giàu chất trí tuệ. thâm thuý của phương Đông. TT1:GV gäi HS ®äc SGK TT2: GV chia líp thµnh 4 nhãm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Thơ ca: Hình thức cổ thi hàm súc. Thơ ca . GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c.Nghệ thuật : Các TP vcl có đặc điểm của tp văn chương. Những trò lố…( 1925). Phong cách nghệ thuật : độc đáo. hóm hỉnh của phương Tây.Nội dung : Bức chân dung tinh thần tự hoạ của người c/sĩ c/m ( yêu nước.Truyện và kí : nhìn chung rất hiện đại.1943).Nội dung : + Vạch trần bộ mặt tàn ác. C©u hái th¶o luËn cña N1. xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai.Nghệ thuật:TP đều ngắn gọn. hấp dẫn… . mỗi thể loại có những nét phong cách riêng . sắc sảo.

Dö luaän theá giôùi.. TT2: GV hái HÕt tiÕt 1 Ho¹t ®éng 1 . GV nãi thªm vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña b¶n TN§L : - §o¹n 1 : Tõ ®Çu . đọc bản Tuyên ngôn dÉn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. níc VNDCCH ( chøng minh cho Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nguyªn lÝ) nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. Mó.§o¹n 3 : cßn l¹i : Lêi tuyªn ng«n Trung Quoác…) vµ nh÷ng tuyªn bè vÒ ý chÝ b¶o THÑL vieát nhaèm muïc ñích gì ? vÖ nÒn ®éc lËp. Ngày phÇn TiÓu dÉn 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình. Ngày 26-8-1945.  Nªu nguyªn lÝ chung cña b¶n TN§L ( nªu nguyªn lÝ chung) . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 11 Töôøng .. chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. §èi tîng cña b¶n TN§L Tuyeân boá khai sinh Kh«ng chØ lµ quèc d©n ®ång bµo. ko ai chèi c·i ®îc .§o¹n 2 : ThÕ mµ . Hà Nội. TT1: GV gäi HS ®äc phÇn TiÓu Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.2010 GV cho HS nªu nhËn xÐt chung vÒ vÞ II. Bè côc : 3 ®o¹n ý nghÜa sù ra ®êi cña b¶n TN§L.Ngày 19-8-1945. Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. T×m hiÓu chung ch¬ng 1. 3.. nªu 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Hoµn c¶nh ra ®êi cña TN§. ... nöôùc VNDCCH. GV nãi thªm : ph¶i ®îc ®éc lËp  Tè c¸o téi ¸c cña TDP vµ kh¼ng ®Þnh thùc tÕ lÞch sö lµ nh©n d©n ta TNÑL vieát cho ai ? ®· kiªn tr× ®Êu tranh vµ næi Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo dËy giµnh chÝnh quyÒn. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. lËp nªn Vieät Nam. ®èi tîng cña b¶n TN§L. vai trß cña B¸c trong lÜnh vùc v¨n I. d©n téc ®ã H·y cho biÕt bè côc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới GV híng dÉn HS t×m hiÓu Hà Nội. tù do cña d©n Tuyeân boá chaám döùt téc VN ( phÇn tuyªn ng«n) cheá ñoä thöïc daân-phong kieán. Anh. T¸C PHÈM : TUY£N NG¤N §éc lËp trÝ. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c ..

§äc – hiÓu 1. mu cÇu hp. võa mang ý nghÜa nh©n ®¹o cña TT3 : GV hái : ý nghÜa cña viÖc trÝch dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trªn ? ( GV cã thÓ cho HS th¶o luËn nhanh vÊn ®Ò nµy. b×nh ®¼ng lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña t tëng nh©n lo¹i. Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n b¶n TT1: GV ®Æt c©u hái vµ gäi HS tr¶ lêi T¹i sao më ®Çu b¶n TN§L t¸c gi¶ l¹i ®a 2 b¶n TN cña MÜ vµ Ph¸p ? TT2 :GV diÔn gi¶ng: ®©y lµ luËn ®iÓm t¹o tiÒn ®Ò cho lËp luËn sÏ nªu ë mÖnh ®Ò tiÕp theo. quyÒn tù do vµ quyÒn mu cÇu h¹nh phóc…→ ®©y lµ luËn ®iÓm nÒn t¶ng. II. lêi bÊt hñ .. ®b lµ TDP → mét cuéc tranh luËn ngÇm víi nh÷ng ®èi tîng Êy.B¶n TN§L cña Mü 1776 : Mäi ngêi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng . nguyªn lÝ mang tÝnh phæ qu¸t: TÊt c¶ mäi ngêi vµ c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng. → Nªu nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng. phaùt-xít. quyÒn ®îc sèng. ®Æt 3 cuéc c/m cña nh©n lo¹i ngang b»ng nhau - Năm học 2009 .2010 mµ cßn nh»m vµo bän ®Õ quèc Anh. MÜ. Nªu nguyªn lÝ chung cña TN§L . ñoàng thôøi baùc boû döùt khoaùt nhöõng luaän ñieäu cuûa giaëc ngoaïi xaâm muoán quay trôû laïi ñaát nöôùc ta. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ vµ còng lµ cña d©n téc ta vµo mét trong nh÷ng trµo lu t tëng cao ®Ñp võa mang tÇm vãc quèc tÕ. coi ®éc lËp. tù do. sau ®ã cho HS tr×nh bµy) TT4 : GV nãi thªm vÒ 2 b¶n TN : B¶n TN§L cña Mü nãi lªn nguyÖn väng cña c¸c d©n téc thuéc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 12 Töôøng . tù do. ViÖc trÝch dÉn trªn cã ý nghÜa : + Tinh thÇn tr©n träng thµnh qu¶ v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i . B¶n TNNQ vµ DQ cña Ph¸p 1791 : Mäi ngêi tù do vµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Cho theá giôùi thaáy roõ boä maët xaûo traù cuûa thöïc daân.

. ý ®Ñp >< thùc tÕ xÊu xa ( tªn x©m lîc) TT6: GV hái Trong phÇn hai. gd.Cíp níc ta >< khai ho¸. tÝnh ( GV gîi ý c¸c néi dung c¬ b¶n chiÕn ®Êu vµ t¹o ®îc søc thuyÕt phôc . nhÊn m¹nh téi ¸c chång chÊt . • Néi dung trong TN  lêi hay. l¸ cê tù do. c¨m thï . b×nh ®¼ng b¸c ¸i . • Sö dông chiÕn thuËt lÊy gËy «ng ®Ëp lng «ng  kho¸ miÖng 2 tªn ®Õ quèc vµ chÆn ®øng ©m mu TT5: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò ®en tèi cña chóng .2010 B¶n TNDQ vµ NQ cña Ph¸p : + ý thøc chiÕn ®Êu ngay trªn v¨n b¶n thµnh qu¶ cña CMDCTS ®iÓn : h×nh cña thÕ giíi . bãc lét. ®b lµ vÒ chÝnh trÞ .Sù hÌn nh¸t d· man cña TDP + Mïa thu 1940 P më cöa cho NhËt TT7 : GV cho HS liªn hÖ víi bµi vµo §ång D¬ng  d©n ta sèng c¶nh 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 13 Töôøng . C©u v¨n ®ång d¹ng vÒ cÊu tróc. Chóng chia 3 miÒn ®Ó trÞ. Năm học 2009 . ngu d©n. tù do cña níc VN ta ? • ThÕ giíi ®· c«ng nhËn 2 b¶n TNH cña MÜ vµ Ph¸p  t«n träng chñ quyÒn VN . ktÕ . xh  d©n ta ko cã tù do d©n chñ . sóc tÝch nhng thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o . l¸ cê nh©n ®¹o cña tæ tiªn. Chøng minh cho nguyªn lÝ a. khñng bè c/m. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét cho HS tr¶ lêi) ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ 2. Tè c¸o téi ¸c cña TDP . thuÕ m¸ …→ bän chóng ®· chµ ®¹p lªn nguyªn lÝ. ®Çu ®éc . nh©n lo¹i.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ®Þa B¾c Mü . t¸c gi¶ ®· lËp luËn ntn ®Ó kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp. b¶o hé.  §o¹n v¨n më ®Çu tuy ng¾n gän.  Giäng v¨n ®anh thÐp. ®iÖp tõ “chóng” nèi tiÕp nhau liªn tôc .LiÖt kª nhiÒu téi ¸c.

b»ng chøng x¸c thùc kh«ng thÓ chèi c·i  t¸c gi¶ ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt v« nh©n ®¹o cña TDP . giÕt h¹i …hoµ hiÕu thùc lßng”  + 9/3/45 P quú gèi ®Çu hµng NhËt .C¸ch dïng tõ ng÷ xng TT8. b.Nh©n d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn tõ tay NhËt. TT10. tù do cña d©n téc ®iÓm kÕt luËn cña b¶n TN§L? VN Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m thêi víi : .Søc m¹nh cña tinh thÇn nh©n ®¹o : gióp ngêi P. .. c. ko liªn minh víi ViÖt minh mµ cßn truyÒn thèng nh©n ®¹o . th¼ng tay khñng bè VM .Thùc d©n Ph¸p : + tho¸t li h¼n quan hÖ + xo¸ bá hÕt c¸c hiÖp íc ®· kÝ vÒ VN Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 14 Töôøng . GV hái: d. lÝ lÏ x¸c ®¸ng.Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp Em cã nhËn xÐt g× vÒ luËn quyÒn ®éc lËp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hïng hån. h¬n 2tr ®ång bµo chÕt ®ãi .2010 BN§C .NT : “ThÇn Vò ch¼ng tÇng xiÒng xÝch . Sù ra ®êi cña níc VNDCCH . qua ®ã thÓ hiÖn tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng .Søc m¹nh cña tinh thÇn ®oµn kÕt . lËp nªn níc VNDCCH .Ph¸p ch¹y. gîi c¶m.Ph¸p b¸n níc ta cho NhËt  níc ta thµnh thuéc ®Þa cña NhËt . ®é lîng.  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc thêi víi TDP vµ víi thÕ giíi ntn ? VN . giÕt nèt sè ®«ng tï chÝnh trÞ + Trong 5 n¨m chóng b¸n níc ta 2 lÇn cho NhËt .  Sù ra ®êi cña níc VN lµ mét tÊt yÕu cña ls.  Ng«n ng÷ s¾c s¶o. vua B¶o §¹i TT9: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò tho¸i vÞ  lËp nªn chÕ ®é d©n chñ céng hoµ . GV hái: h« : gäi ngêi P lµ “hä”  ko cßn xem lµ kÎ thï  sù sö dông tinh tÕ cña t¸c Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m gi¶ . bao dung . b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña ngêi P  khoan hång. Søc m¹nh cña nh©n d©n ta . . NhËt hµng .

. ®éc lËp cña toµn d©n téc VN. → C¸ch hµnh v¨n vµ biÖn luËn s¾c bÐn cña ngßi bót chÝnh luËn HCM ®· thÓ hiÖn tÝnh chiÕn ®Êu cao.  C¸ch luËn téi ( c¸ch triÓn khai luËn ®iÓm) mang søc thuyÕt phôc lín 3. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . Tæng kÕt . ®ång thêi thuyÕt phôc m¹nh mÏ thÕ giíi . chèng ph¸t xÝt  d©n téc ta (®ã) ph¶i ®îc tù do. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. ®éc lËp cña d©n téc VN. nh mét thøc vò khÝ tiÕn c«ng kÎ thï .Tuyªn bè vÒ ý chÝ kiªn quyÕt b¶o vÖ quyÒn tù do.Tuyªn bè vÒ quyÒn ®îc hëng tù do. kh¼ng ®Þnh søc m¹nh vµ ý chÝ cña d©n téc ta . III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .TN§L lµ mét v¨n kiÖn ls v« gi¸. hïng hån. ®îc ®éc lËp ( thùc tÕ) .Víi nh©n d©n VN: kªu gäi toµn d©n VN ®oµn kÕt chèng l¹i ©m mu cña TDP. + D©n téc ta ®· ®Êu tranh gan gãc chèng thùc d©n.ThÕ giíi : + C¸c níc ®ång minh võa c«ng nhËn nguyªn t¾c d©n téc b×nh ®¼ng  ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp tù do cña d©n téc VN ( ph¸p lÝ) .vÒ néi dung .TN§L Lµ mét t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn mÉu mùc . gîi c¶m Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc . cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c.2010 + xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng ®Æc quyÒn .vÒ nghÖ thuËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 15 Töôøng . .  Lêi lÏ ®anh thÐp. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. . + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. PhÇn tuyªn ng«n .

tù do . ë tinh thÇn d©n chñ.NT ( nÕu kh«ng cßn thêi gian.Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK . Củng cố . chÝnh nghÜa vµ lßng yªu níc cña cha «ng ta .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . LÝ gi¶i v× sao b¶n TN§L tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn cã søc lay ®éng s©u s¾c hµng chôc triÖu tr¸i tim ngêi VN . Gîi ý 2.2010  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Chì kh¸c nhau : + TN§L vît h¬n ë tÇm vãc híng ra thÕ giíi.Sù kÕ thõa : kÕ thõa truyÒn thèng nh©n ®¹o . TN§L thuéc thêi hiÖn ®¹i nªn thÓ hiÖn ®óng v¨n phong v¨n chÝnh luËn D.luyện tập . cho vÒ nhµ lµm) . GV cho HS so s¸nh b¶n TN§L cña HCM víi §¹i c¸o b×nh Ng« . + §CBN ra ®êi trong thêi k× v¨n häc “v¨n sö bÊt ph©n” nªn bªn c¹nh yÕu tè chÝnh luËn cßn s¸ng t¹o h×nh tîng cã søc truyÒn c¶m m¹nh mÏ.TiÕt sau lµm bµi viÕt sè 1 ( NLXH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 16 Töôøng .Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp 1.VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp .

lưu loát.Kiểm tra bài cũ III.Yêu cầu chung . Tài liệu tham khảo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Làm văn : 22/08/2009 : BÀI VIẾT SỐ 1 ( NLXH) A. SGV.Ổn đinh lớp II.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . B. hợp lí.Giải thích thế nào là sống đẹp.SGK. I. C. so sánh. hỡi bạn?” * Yêu cầu về kiến thức : bài viết cần đảm bảo các nd sau : . Trình bày gãy gọn. bác bỏ. bài học liên quan đến bài viết.Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. Đề 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện pháp học tập. .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Bố cục cân đối.HS xem lại các kiến thức. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 GV ra đề cho HS Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào. .Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLXH bàn về một vấn đề tư tưởng.Giới thiệu bài mới IV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . bình luận… . đạo lí.Nâng cao nhận thức về lí tưởng. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 17 Töôøng .HỌC I. phân tích. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLXH như giải thích.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02 : 6 . cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLXH…). lập dàn ý.

Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. Song còn mắc một . để chung hạn chế. biện pháp học .Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp. Đồng thời xác định rõ động cơ. Bài viết không đi sống. mắc trên 10 từng bước hoàn thiện nhân cách.Xác định phương hướng. hướng rèn luyện … * Yêu cầu về kiến thức: bài viết cần đảm II.Điểm 9-10 : Bài làm đáp ứng được các bảo các nd sau : yêu cầu trên.“học để biết”: là yêu cầu tiếp thu kiến . rèn luyện của bản thân trong năm học này. . để tự khẳng định mình. Biểu điểm .Về kiến thức : Bài viết cần đảm bảo các nội dung sau : + Mục đích của của năm học cuối cấp + Biện pháp học tập. .Điểm 3-4 : Khả năng làm bài còn nhiều tập của mình để biết.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. thấy rõ giá trị của năm học cuối cấp. Củng cố . học để chung sống. để làm. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 18 Töôøng .luyện tập D. nắm kĩ năng làm bài. Ý trình bày phải rõ ràng. học để chung sống. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng : “Học để biết.Điểm 5-6 : Nắm được yêu cầu đề. học để làm.2010 . phương pháp học tập. .Điểm 7-8 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.“học để làm. vào trọng tâm hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu. yêu cầu thực hành.…”: là vài lỗi nhỏ. Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh V. lỗi .Phê phán lối sống không đẹp .Các biểu hiện của sống đẹp . thức. Năm học 2009 . học để tự khẳng định mình”. song khả năng khai thác còn hạn chế.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . vận dụng kiến thức.

GV cho HS thảo luận. hướng dẫn để HS rút ra nội dung . là kết quả phấn đấu lâu dài của cha ông ta. Lên lớp.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02.Giới thiệu bài mới IV.Nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Yêu cầu cần đạt I.SGK. C.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Ổn đinh lớp II. SGV. Tiếng Việt : 25/08/2009 : GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A.Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt. có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng. B. 03 : 5. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . GV phát vấn.HỌC I.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . nhận xét. Hãy chứng minh phong cách nghệ thuật của HCM qua bản TNĐL. III. Tài liệu tham khảo . quý trọng di sản của cha ông.9 . SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 19 Töôøng . đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Hãy cho biết giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản TNĐL . .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.

.những dòng nước khác. dùng từ. GV hỏi : và quy tắc chung. Dòng ngôn ngữ cũng vậy . N4: nhận xét.Từ file : nên chuyển dịch bằng từ tệp tin → dễ hiểu. câu cần thiết vào các vị trí thích hợp. Thuý BT1. Trước hết bộ lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực TT1.2010 Hoạt động 1 Sự trong sáng là một phẩm chất của TV. . cần khôi phục lại những dấu TT2 : GV chia lớp thành 4 nhóm . N2 : BT2. không cho phép pha tạp. sử dụng tuỳ tiện. . chữ viết. ở sự tuân thủ các chuẩn mực và Sự trong sáng của TV được biểu hiện quy tắc đó (chuẩn về phát âm. vừa trôi chảy.Từ Microsoft : cần dùng. 34 Vân cô em gái ngoan. GV cho HS thảo Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Tiết 2 II. lịch sự của lời nói. BT3. … BT2. quy tắc của TV để đảm bảo sự trong sáng) TT2 : GV gọi 1. Tính chuẩn xác được thể hiện qua cách dùng GV hướng dẫn HS luyện tập từ của HT : Kim Trọng rất mực chung tình. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 20 Töôøng . Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu. vì đây là danh từ tự xưng. do đó TT1.Từ hacket : nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính → dễ hiểu. xác định lời văn ko gãy gọn. 2. nhưng nó ko được phép gạt bỏ. không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác.dọc đường đi của mình . đặt ở những phương diện chủ yếu nào? câu → yêu cầu : nói và viết đúng chuẩn mực.Từ cocoruder :có thể giữ nguyên. Đoạn văn có Nhóm 1 làm BT1. bổ sung. VD : SGK 3. Dòng sông luận trong 7 phút. gọi nhóm 4 nhận . Sự trong sáng của TV còn được biểu hiện ở tính văn hoá. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . 2 HS trả lời → HS VD : SGK nhận xét. vừa phải tiếp nhận . LUYỆN TẬP Hoạt động 2 BT1. N3: thể viết lại như sau: BT3. phẩm chất GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu dung Sự trong sáng của tiếng Việt như 1. vì đây là tên một công ty.2. từ chối những gì mà thời đại đem lại ( CLV) TT3: GV gọi 1 HS đại diện của mỗi * Lưu ý : có thể nhóm lên trình bày. nội dung bài tập.Thay cho 2 dấu gạch ngang ở câu 2 là hai dấu xét + cùng với GV hoàn chỉnh phần ngoặc đơn. ý ko được sáng rõ. . được sự trong sáng. GV gọi HS đọc đề.Thay cho dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm.một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc. Muốn đạt yêu cầu của đề.3 SGK trang 33. lai căng.

. V. gọi HS nêu VD về các yêu cầu như : phát âm ở các vùng miền.Soạn bài mới : Nguyễn Đình Chiểu. 45 TT1: GV gọi HS đọc đề. câu b.Không cho phép pha tạp.c. chữ viết.2010 SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 1. đặt câu.viết đúng chuẩn mực. ý đẹp. .Câu a ko trong sáng. gợi ý cho HS. ko có văn hoá. Câu b. D. + ngày Valentine: tiếng nước ngoài . Củng cố . GV hướng dẫn. GV gọi HS đọc ngữ liệu trong SGK và rút ra các nội dung cơ bản → trình bày nội dung. xác định yêu cầu của đề. TT2. “ngày Valentine”. phân tích sự trong sáng của văn bản đó.Về nhà làm bài tập. GV nhắc lại các yêu cầu của đề.Đòi hỏi mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về TV ( hiểu biết về chuẩn mực và qui tắc của TV ở các phương diện phát âm. TT2. c. dùng từ. Nói.GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK . BT2 SGK trang 44. LUYỆN TẬP BT1.xki Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 21 Töôøng . . đảm bảo sự trong sáng. “ngày Tình yêu” . tạo lập văn bản…) .Cần tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ .GV cho HS sưu tầm một văn bản. song cần tiếp nhận những yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài .d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . chữ viết chính tả. lai căng. GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập TT3. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung : Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của TV TT1. Các từ “lễ tình nhân”.ép. dùng từ… Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập BT!. Giữ gìn sự trong sáng của TV là trách nhiệm của mỗi người VN 2. Tránh lối nói thô tục. dễ cảm nhận và lĩnh hội đối với người VN. Đô – xtôi.Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: + ngày lễ tình nhân: tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người.luyện tập . bổ sung hoàn thiện yêu cầu bài tập. có sắc thái biểu cảm ý nhị. BT2. d là những câu trong sáng.Sử dụng lời hay. ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích).Giải thích : câu a có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ “đòi hỏi”. Các yêu cầu của việc giữ gìn sự trong sáng của TV .Trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV . Năm học 2009 . GV cho HS dưới lớp nhận xét.Từ cần dùng : ngày tình yêu → rất thuần Việt.

MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Tiếp thu được cách nhìn nhận.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 04 : 10. SGV 12. B.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . giàu hình ảnh. ngôn từ trong sáng. đánh giá đúng đắn. mà còn bằng nhiệt huyết của một con người gắn bó với TQ.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 22 Töôøng . Tài liệu tham khảo . . NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG A.lập luận chặt chẽ. nhân dân. lôi cuốn của bài văn ko chỉ bằng các lĩ lẽ xác đáng.11 . sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC. biết kết hợp hài hoà giữa sự trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời đại của mình.Đọc văn : 29/08/2008 : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. NĐC đúng là một vì sao “càng nhìn càng thấy sáng”. từ đó thấy rõ rằng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc VN.SGK 12.Nhận thấy sức thuyết phục.

GV chủ yếu sử dụng các phương pháp phát vấn. tænh Quaûng Ngaõi.2010 .HỌC I. Tìm hiểu bài Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn Tieåu daãn TT1: GV cho HS neâu vaén taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi. + Laø ngöôøi coù voán soáng.  Laø ngöôøi coù vò trí.Trình bày văn bản sưu tầm và phân tích sự trong sáng của văn bản đó? III. môùi meû.2000): Queâ : huyeän Moä Ñöùc. vai troø quan troïng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø caû trong lónh vöïc vaên hoïc ngheä thuaät. gợi tìm và thuyết giảng những nội dung mới đối với học sinh . Yeâu caàu caàn ñaït Tìm hieåu chung : 2. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu khaùi quaùt veà vaên baûn TT1: GV hoûi:Haõy cho bieát theå loaïi. PVÑ vaãn coù nhöõng taùc phaåm quan troïng veà vaên hoïc vaø ngheä thuaät. Tuy nhieân.Kiểm tra bài cũ . Vaên baûn • Theå loaïi: Nghò luaän veà taùc gia vaên hoïc.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. am hieåu vaø yeâu thích.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TT2: GV cho HS nhaän xeùt chung veà taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng. 3. söï nghieäp saùng taùc cuûa taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng theo Tieåu daãn 1 SGK. Taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng (1906.Tại sao phải giữ gìn sự trong sáng của TV? . hcrñ cuûa vaên baûn GV noùi theâm veà hoaøn caûnh ra ñôøi ñeå HS hieåu roõ hôn - Mó – Dieäm khuûng boá taøn baïo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 23 Töôøng . tóm tắt những ý chính → Lên lớp. • Hoaøn caûnh ra ñôøi: I. OÂng ko phaûi laø ngöôøi chuyeân laøm lí luaän hay pheâ bình vaên hoïc. thaám thía veà hieän töôïng vaên hoïc maø oâng ñeà caäp. taàm nhìn vaø nhaân caùch → coù theå ñöa ra nhöõng yù kieán ñuùng ñaén. Lí do vieát : + Ñoù cuõng laø moät caùch thöùc ñeå phuïc vuï c/m + Vaên hoïc ngh thuaät laø ñòa haït ñöôïc oâng quan taâm. Söï nghieäp chính maø oâng theo ñuoåi suoát ñôøi mình laø söï nghieäp laøm c/m trong caùc lónh vöïc chính trò. ngoaïi giao.Giới thiệu bài mới IV.Ổn đinh lớp II. thảo luận.

2010 nhaân daân mieàn Nam baèng Nhaân kæ nieäm 75 naêm ngaøy maát nhaø Luaät 10/59: truy saùt ñaãm thô Nguyeãn Ñình Chieåu (3/7/1888 – maùu nhöõng ngöôøi khaùng 3/7/1963). vaø hieåu LVT caàn phaûi saùng toû hôn khaù thieân leäch veà noäi dung.Hieåu TT1: GV hoûi :Trong phaàn 1. TT2. GV hỏi:Boá cuïc cuûa vaên baûn ?Luaän ñieåm cuûa vaên baûn? GV yeâu caàu HS duøng vieát chì gaïch döôùi nhöõng caâu ñoù trong SGK ñeå ghi nhôù. veà “nhaát laø trong luùc naøy” ? vaên. Phaàn môû baøi : Giôùi môû baøi. Boá cuïc: goàm 3 phaàn: taêng cöôøng lính Mó ôû mieàn Môû baøi: Nam (55 vaïn). c. Nhöõng naêm 60. HS-SV xuoáng ñöôøng bieåu tình. - Phong traøo ñaáu tranh chính trò dieãn ra döõ doäi: coâng nhaân ñình coâng. chieán cuõ. - 1965: Mó leo thang ñaùnh phaù mieàn Baéc…  Phaïm Vaên Ñoàng vieát vaên baûn naøy ñeå coå vuõ hôn nöõa phong traøo ñaáu tranh chính trò aùc lieät cuûa nhaân daân caû nöôùc luùc baáy giôø TT3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nöõ sinh Ngoïc Tuyeàn ôû Ñaø Laït töï thieâu.Voùc deâ da coïp khoân löôøng thöïc hö” → Con ngöôøi vaø quan nieäm vaên chöông cuûa NÑC ( NÑC nhaø thô yeâu nöôùc. Thích Quaûng Ñöùc ôû Tp. + LÑ3: “baây giôø xin noùi veà LVT…coøn vì vaên hay cuûa LVT” → Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm Luïc Vaân Tieân. HCM. GV cho HS choát laïi + Ít bieát thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn II. noäi dung Taùc giaû nhaán maïnh ngoâi sao NÑC ñaùng leõ phaûi saùng toû. nhaát laø “trong luùc naøy”  ca ngôïi thô vaên NÑC goùp phaàn TT3: GV cho HS thaûo luaän coã vuõ chieán ñaáu  yù nghóa thôøi söï “Ngoâi sao NÑC …caùch ñaây moät traêm naêm !”→ Giôùi thieäu ngoâi sao NÑC Thaân baøi: + LÑ1: “NÑC laø 1 nhaø thô yeâu nöôùc….T/giaû ñöa ra maáy lí do Coù 2 lí do khieán ngoâi sao NÑC chöa sau: saùng toû trong baàu trôøi + Chæ bieát NÑC laø taùc giaû taùc vaên ngheä daân toäc? Vì sao phaåm Luïc Vaân Tieân. PVÑ neâu vaán thieäu ngoâi sao NÑC ñeà gì ? Lí do ngoâi sao NÑC chöa saùng toû: . Thích Thanh Hueä ôû Hueá. Ñoïc . Keát luaän: phaàn coøn laïi “Toùm laïi…cuûa daân toäc!” Khaúng ñònh NÑC laø ngoâi sao saùng. quan nieäm caàm buùt) . + LÑ2: “ Thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC … Nuùi soâng coøn gaùnh hai vai naëng neà” → Ca ngôïi thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 24 Töôøng .

quan nieäm saùng taùc thô  Vaên thô NÑC – nhöõng vì sao coù aùnh vaên cuûa NÑC ( 5 phuùt).Theo quan ñieåm cuûa PVÑ. LÑ2: Ca ngôïi thô vaên yeâu 1860? nöôùc NÑC . phaán ñaáu hi sinh vì nghóa lôùn. naêm trôøi” sau thôøi ñieåm b.Con ngöôøi NÑC? Daãn NÑC: chöùng. khí tieát cao vaên cuûa NÑC? Daãn ñeïp. Nguyễn Đính Chiểu tham gia tích cực vào cuộc đấu GV nhaán maïnh yù caâu tranh thời đại. con maét chuùng ta GV chia hs thaønh 4 nhoùm phaûi chaêm chuù nhìn thì môùi thaáy! ( 2 nhoùm theå hieän noäi 2. leân aùn phi nghóa → thoáng nhaát . phaàn naøy baèng vieäc taùi “vaên töùc laø ngöôøi.GV hoûi: nghóa. chöùng. nhöõng caùi chöa neân moät nhaø vaên lôùn? töøng coù trong tp tröôùc ñoù”: Hình töôïng trung taâm trong baøi Vaên teá NSCG : ngöôøi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 25 Töôøng .Quan nieäm saùng taùc thô con ngöôøi: coù nghóa khí.Vì sao PVÑ laïi baét ñaàu vôùi quan nieäm veà leõ laøm ngöôøi. saùng khaùc thöôøng. chính.GV dieãn giaûng cho HS nhöõng saùng taùc cuûa NÑC laø taám ñeå thaáy ñöôïc söï ñaùnh göông phaûn chieáu moät thôøi ñaïi giaù cao yù nghóa cuûa Vaên khoå nhuïc nhöng vó ñaïi. “Voùc deâ da coïp khoân löôøng GV cho HS thảo luận. teá NSCG. Taùc giaû goïi TT5 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Vì sao trong phaàn lôùn PVÑ ñaõ ñaët saùng taùc ñoù. thöïc hö!” nhaän xeùt. LÑ1: Con ngöôøi vaø quan Caâu hoûi: nieäm saùng taùc thô vaên cuûa . Chuù yù caùc cuïm töø: “Kieán nghóa baát vi voâ doõng daõ!”. vaên thô phaûi laø hieän laïi hoaøn caûnh ls vuõ khí chieán ñaáu. . Quan ñieåm thô vaên: duøng ngoøi buùt ca ngôïi chính TT4. Phaàn thaân baøi: dung. nhöõng yeáu toá gì laø quan -Vaên chöông ñoùng goùp cho c/ ñôøi baèng troïng nhaát trong vieäc laøm nhöõng caùi ñoäc ñaùo. Cuoäc ñôøi. nhaát laø ñoaïn so saùnh vôùi Bình Ngoâ ñaïi Tác phẩm của caùo. .2010 noäi dung Con ngöôøi vaø cuûa vaên baûn. PVÑ laïi caùc taùc phaåm cuûa NÑC treân caùi neàn nhaán maïnh ñeán baøi cuûa hoaøn caûnh ls luùc baáy giôø ( cuoäc VTNSVG ? k/ chieán choáng Phaùp). nöôùc ta trong “suoát 20  Veû ñeïp cuûa taùc giaû. sức mạnh của văn chương chân cuûa PVÑ. 2 nhoùm nhaän xeùt) a. vöôït leân caûnh ngoä rieâng coå vuõ nhaân daân Nam Boä chieán ñaáu. trình bày. cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống vaên theå hieän loøng tri aân TDP → giá trị.

Tuy ko phuû nhaän nhöõng giaù trò luaân lí maø NÑC ca ngôïi. ca ngôïi nhöõng con ngöôøi trung nghóa. caùch söû duïng töø ngöõ. traân troïng ngöôøi xöa. ( laäp luaän baùc boû.Taùc giaû ñaõ baøn luaän ntn veà nhöõng ñieàu maø nhieàu ngöôøi cho laø haïn cheá cuûa tp naøy? . ôû thôøi ñaïi chuùng ta coù phaàn loãi thôøi. ñaâu laø nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho truyeän LVT coù theå trôû thaønh tp lôùn nhaát cuûa NÑC vaø raát ñöôïc phoå bieán ôû daân gian? . NĐC.Anh (chò) hoïc taäp ñöôïc gì veà quan ñieåm ñaùnh giaù taùc phaåm vaø veà caùch laäp luaän cuûa taùc giaû baøi vaên? . GV cho HS tìm hieåu naâng leân) vaø nhaän xeùt phaàn Keát  Khaúng ñònh ñaây laø baûn tröôøng ca baøi haáp daãn maø nhaân daân mieàn Nam say söa caû noäi dung vaø ngheä thuaät.ø ngoâi saùng trong Hoaït ñoäng 3 vaên ngheä daân toäc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 nghóa só xuaát thaân töø noâng daân → trong vaên chöông tröôùc ñoù chöa coù → nhaán maïnh giaù trò baøi VTNSCG → bản GV cho HS nhaän xeùt. - TT7. caùch laäp luaän thöôøng ñöôïc goïi laø ñoøn baåy. Ngöôøi laäp luaän baét ñaàu baèng söï haï xuoáng nhöng laø ñeå TT8. Baùc boû quan ñieåm thieân leäch veà ngheä thuaät: laø truyeän keå. noâm na. TT6: GV hoûi . Taùc giaû luoân nhìn ngöôøi xöa töø hoâm nay ( nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX)→ thoâng caûm.PVÑ ñaõ ko vieát veà NÑC vôùi noãi tieác thöông cuûa moät ngöôøi hoaøi coå. lieân quan ñeán GV cho HS ñaùnh giaù nhan ñeà. deã hieåu. GV cho HS nhaän xeùt veà caùch toå chöùc saép xeáp luaän ñieåm trong phaàn Thaân baøi. nhöõng ñaïo ñöùc ñnaùg quyù troïng ôû ñôøi. hình aûnh? → GV choát laïi noäi dung. truyeän noùi. Maëc duø caùch saép xeáp chung veà vaên baûn caùc luaän ñieåm khoâng theo traät töï Giaù trò cô baûn cuûa baøi thôøi gian nhöng caùch nghò luaän vöøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 26 Töôøng . laïi theâm chöa tìm ra nguyeân baûn. ñieàu kieän muø loaø khoâng theå söûa baûn thaûo.Văn thơ của NĐC chứng minh cho một tâm hồn lớn.  PVÑ ñaõ giuùp ngöôøi ñoïc thaáu hieåu nhöõng giaù trò khieán cho NÑC trôû thaønh ngoâi sao caøng nhìn caøng thaáy saùng. LÑ3: Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm LVT Phaân tích caùi hay veà noäi dung: Ca ngôïi neùt ñeïp cuûa nhöõng nhaân vaät chính nghóa.Theo PVÑ. deã nhôù. choát chất của văn chương là sáng tạo → đóng góp của laïi noäi dung. c. giàu tình cảm của NĐC) . một tâm hồn nhiệt huyết ( ngòi bút thể hiện cho tấm lòng trung nghĩa.  Caùc luaän ñieåm xoay quanh vaán ñeà chuû choát : NÑ.

veà “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” veà “Luïc Vaân Tieân” vaø veà caùch xaây döïng vaên baûn nghò luaän cuûa Phaïm Vaên Ñoàng. Boá cuïc chaët cheõ. Phaàn keát baøi: Khaúng ñònh moät laàn nöõa NÑC laø nhaø thô lôùn. kính phuïc vaø töï haøo veà cuï Ñoà Chieåu. coù söùc thuyeát phuïc cao. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 27 Töôøng .2010 vaên nghò luaän naøy laø gì ? xaùc ñaùng. Toång keát ( Ñaùnh giaù chung veà vaên baûn) Noäi dung saâu saéc. 3. Daën doø chuaån bò baøi hoïc sau: Hoïc baøi theo daøn yù ñaõ ghi vaø ñöa ra nhöõng ví duï minh hoïa cuï theå. neâu cao söù maïng cuûa ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa tö töôûng. luaän ñieåm roõ raøng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 3. thieát tha. Giuùp ngöôøi ñoïc theâm hieåu. caùch laäp luaän saùng suûa. cuûng coá: . vôùi nhieàu hình aûnh. Taïo söùc coå vuõ maïnh meõ cuoäc ñaáu tranh chính trò luùc baáy giôø ôû mieàn Nam vaø treân caû nöôùc. tình caûm chaân thaønh. ngoân töø ñaëc saéc → caùch trình baøy luaän ñieåm coù söùc loâi cuoán maïnh meõ. traân troïng. 4. III. laø ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä daân toäc.Cho HS phaùt bieåu caûm töôûng. vöøa xuùc ñoäng. Nhaán maïnh ñôøi soáng vaø söï nghieäp NÑC laø taám göông saùng neâu cao ñòa vò vaø taùc duïng cuûa vaên hoïc ngheä thuaät. chaët cheõ. nhaän thöùc cuûa mình veà cuï Ñoà Chieåu.GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK . Luyeän taäp.

Sách giáo khoa. đưa dẫn chứng. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: . B. sách giáo viên bản thiết kế. hình ảnh . Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành: .Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận..Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ. sử dụng từ ngữ. để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra. . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 28 Töôøng . phiếu thảo luận .2010 Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ Nguyễn Đình Thi A..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Xvai -gơ A.( Vừa là hình ảnh thực. nghị luận kết luận.Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là thể hiện tâm Đặc trưng cơ bản nhất của thơ và hồn con người. GV tổng hợp các + Phải có nhịp điệu ( bên ngoài và bên phiếu thảo luận. GV bổ sung. Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu GV hướng dẫn HS phần III. lí luận gắn với thực tiễn.Thấy được tài năng vẽ chân dung bằng ngôn ngữ rất tài hoa của X. quá trình ra đời của 1 bài thơ . hợp với yếu tố tùy bút. . hoàn thiện Hoạt động 4: IV. cảm xúc thành thực) TT2: Sau 7 phút.tình cảm thơ + Phải có hình ảnh.Những thơ: Gồm đặc điểm của ngôn ngữ .Thấy được những nét chính về tính cách và số phận của Đôtx . GV đưa dẫn chứng ) Hoạt động 3 III. TT1: Đặt câu hỏi TT2:Củng cố. Đặc trưng cơ bản nhất của thơ: GV hướng dẫn hS tìm hiểu phần I. TT1: Phát phiếu thảo luận.Quá trình ra đời của một bài thơ: Rung động TT1: Yêu cầu hs chú ý 3 đoạn đầu của thơ -> Làm thơ bài trích để trả lời câu hỏi 1 (SGK). (Nếu có thời gian. + Rung động thơ: là khi tâm hồn ra khỏi trạng TT2: Thế nào là “rung động thơ” và thái bình thường do có sự va chạm với thế giới “làm thơ”? bên ngoài và bật lên những tình ý mới mẻ.hình ảnh + Phải gắn với tư tưởng . Những luận: nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu .trữ tình. tính chất khoa học đúng đắn. 1. hoàn thiện bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự. Xvai . trả lời câu hỏi. Giới thiệu bài mới.2010 Tổ chức tiết dạy theo hướng kết hợp các phương pháp đọc hiểu.gơ. + Làm thơ: là thể hiện những rung động của tâm hồn con người bằng lời nói (hoặc chữ viết ) Hoạt động 2: II. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 29 Töôøng . các yếu tố ngôn ngữ và tâm hồn) tốt nhất trình bày trước lớp. chọn nhóm thảo luận trong. kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận nhóm ( 6 nhóm). gợi tìm .Phong cách: Chính luận . yêu cầu các sống động.Việc nêu lên những vấn đề đặc trưng bản chất TT1: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi 5 (SGK) của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc TT2: Củng cố. Nếu thiếu. Tiến trình lên lớp. gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thi ca ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI X.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giá trị của bài tiểu luận: GV cho HS nhận xét về giá trị bài TL . Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh . C. Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động của GV Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 I . Những đặc điểm của ngôn ngữ .hình ảnh GV hướng dẫn HS phần II . 2. mới lạ về sự vật vừa chứa đựng nhóm thảo luận.

lại ngày. Kiểm tra bài cũ : 2. khái quát vấn đề động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông ) + Chịu hàng thế kỉ dằn vặt để chắt lọc nên những vinh quang cho Tổ quốc . HS đọc và phát hiện vấn đề theo 2. Đọc... phân tích số phận + Phải tìm đến những cơ hội“thấp hèn” để cho tròn nghiệt ngã . mang lại cho đất nước sự hòa giải .Cho biết chân dung của Đô-xtôi. Tính cách mâu thuẫn : + Tình cảm mãnh liệt trong cơ thể yếu đuối của con TT3: GV chia nhóm. . thảo luận. tính cách .So sánh. Hướng dẫn đọc thêm .Sử dụng phương pháp phát vấn.Bút pháp vẽ chân dung văn học : Gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn  Thể loại đứng ở ngã ba : Tiểu sử -tiểu thuyết -chân dung văn học GV cho HS nhận xét chung về bút Ngòi bút viết chân dung rất tài hoa giàu chất thơ pháp của nhà văn . hình ảnh so sánh ẩn dụ có tính hệ thống .Đối lập : cấu trúc câu . gợi mở cho HS D. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành . Gv hỏi: + Trước cửa tò vò của ngân hàng . Tiến trình tổ chức dạy học : 1. thiết kế bài dạy . . hoàn cảnh . N2 tìm hiểu..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Chân dung Đô-xtôi-ép-xki : một tinh cách mâu thuẫn và một số phận ngang trái . TT1 : GV gọi 1 hs tóm tắt a. Giới thiệu bài mới : 3.2010 B. kiềm chế lần cuối sự cuồng nhiệt của các mâu thuẫn thời đại )  Nơi tận cùng của bế tắc.… chủ yếu là hướng dẫn.. ông đứng chờ ngày . dân tộc mình (sứ giả của xứ sở . khát vọng cao cả . phân tích tính cách + Số phận vùi dập thiên tài nhưng thiên tài tự cứu vãn mâu thuẫn bằng lao động và tự đốt cháy trong lao động ( Lao Hs thảo luận. ẩn dụ : cấu trúc câu .  Những yếu tố biểu hiện đẩy nhân vật vào chỗ tận cùng của nghiệt ngã đầy bi kịch . Hoạt động của GV v à HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs I. Số phận nghiệt ngã : TT2.. . sách giáo viên. ép-xki có những nét gì đặc biệt ? + Là người khách chuyên cần của hiệu cầm đồ -Nét chung của chân dung + Làm việc suốt đêm trong cơn đau đẻ của vợ -Nét cụ thể + Sống giữa giống người chấy rận + Bệnh tật . thảo luận bệnh thần kinh N1 tìm hiểu.Sách giáo khoa. b. Đôtx đã tỏa sáng cho vinh quang của Tổ quốc và dân tộc. trong văn xuôi chứng tỏ tấm lòng kính trọng của Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 30 Töôøng .hiểu văn bản : tóm tắt văn bản 1. một số tài liệu liên quan đến Đôtx.Nghệ thuật viết chân dung văn học : gợi ý của Gv..

Soạn bài : Nghị luận về một hiên tượng đời sống Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 31 Töôøng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Xvai-gơ dành cho Đô-xtôi-ép-xkithật lớn lao biết chừng nào. Trong VB yếu tố nghệ thuật nào có tính chất chủ đạo . Luyện tập : Tìm những câu văn chứng tỏ sức hút của nhân vật với Hoạt động 3 GV hướng dẫn hs về nhà thực tác giả và với cả nước Nga + Với sự thành kính xuất thần.. V.Nhận xét về tài năng viết chân dung văn học của Xvaigơ D.2010 X.3..Về nhà học bài .4.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 ..ông báo trước sứ hiện luyện tập .một vòng hào quang chói lọi bao quanh cái của người bị hành khổ này . + Sự hứng khởi thật không giới hạn .Giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang của ông : sự đoàn kết của tất cả những người Nga .Giá trị của bài tiểu luận: . Hướng dẫn học sinh đọc vài đoạn và phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc .luyện tập . +..yếu tố nghệ thuật nào có tính hỗ trợ đắc lực ? Chân dung con người hiện ra trên cái nền như thế nào ? II. mệnh thiêng liêng của sự hòa giải nước Nga. Củng cố . Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu các câu 2.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 04 : 12 - Làm văn : 15/09/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống. Có ý thức, biết nêu ý kiến đúng đắn trước những hiện tượng đời sống. Rèn kĩ năng làm văn nghị luận . B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: SGK, SGV, bài soạn, phiếu học tập, bảng phụ. - Gợi mở, hướng dẫn học sinh trả lởi câu hỏi, thảo luận, từ đó rút ra cách làm một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Ổn định: II.Kiểm tra bài cũ - Nêu các luận điểm chính của bài NĐC ngôi sao sáng…………. - Nêu giá trị của bài Tiểu luận : Mấy ý nghĩ về thơ - Nghệ thuật viết chân dung văn học của Xvaigơ ? III.Giới thiệu bài mới IV.Tìm hiểu bài: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Khái niệm: GV hướng dẫnHS tìm hiểu khái 1. Thế nào là hiện tượng đời sống? niệm - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao GV : lấy ví dụ SGK phân tích để HS chuyện xảy ra. Có hiện tượng tốt, có hiện tượng hiểu khái niệm xấu.  Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con người đều là hiện tượng đời sống. GV : Có phải mọi hiện tượng xảy ra đều đáng bàn luận? - Chỉ những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh HS : Xác định: - không hưởng đến phần lớn mọi người trong xã hội mới là GV : Hãy nêu lên một số hiện tượng, vấn đề nghị luận. sự kiện đời sống nổi bật ở địa A. -

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
32

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
phương? HS : Nêu và đưa ra nhận xét khái quát. GV : Thế nào là nghị luận? HS : Dựa vào hiểu biết và những bài đã học trình bày. GV : bổ sung, khái quát. GV : So sánh sự giống và khác nhau giữa nghị luận về một hiện tượng đời sống với những kiểu nghị luận đã học? Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài. GV : Đưa ra một hiện tượng đời sống và yêu cầu HS bàn luận. VD :Cách xưng hô của học sinh hiện nay. Gọi một số HS trình bày. GV: nhận xét , dánh giá. Từ đó nêu những yêu cầu khi làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. SH: Dựa vào ví dụ ở phần 2 dể rút ra các bước cơ bản khi làm bài.

Năm học 2009 - 2010

2.Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống? - Là sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội. II.Yêu cầu: 1. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tượng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. 2. Qua hiện tượng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ . . . Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. 3. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng. 4. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. III.Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. 1.Tìm hiểu đề: *Nội dung tìm hiểu đề. Trước khi tìm hiểu đề cần: + Đọc kỹ đề bài. + Gạch chân các từ quan trọng + Ngăn vế (nếu có) *Tìm hiểu đề: - Thể loại, các thao tác làm văn - Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào) -. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài 2.Lập dàn ý: * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận. * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. * Kết bài : Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống. 3.Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập BT1. Câu a. - Hiện tượng: Nhiều thanh niên, hs VN du học nước

GV : Nêu những bước cơ bản khi làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống? HS : Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập TT1. Làm BT1

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
33

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
GV cho HS thảo luận BT1 GV chia lớp thành 4 nhóm - Nhóm 1 câu a - Nhóm 2 câu b - Nhóm 3 câu c - Nhóm 4 câu d và nhận xét. Sau 5 phút, GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày . GV cho Hs nhóm 4 nhận xét, bổ sung

Năm học 2009 - 2010
ngoài lười nhác, dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xd đất nước → Nêu và phê phán hiện tượng - Hiện tượng ấy xảy ra từ những năm đầu ( khoảng năm 1925) thế kỉ XX. - Mở rộng : Trong xã hội ta ngày nay hiện tượng ấy vẫn tồn tại. Chúng ta không thể sống dựa vào đồng tiền của người khác mà phải tự vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Lời của Bác gần một thế kỉ vẫn có nhiều ý nghĩa. Câu b. - Thao tác lập luận phân tích : thanh niên du học mải chơi bời, thanh niên trong nước ko làm gì cả, họ sống già cỗi, thiếu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai của đất nước… - Thao tác lập luận so sánh: nêu lên hiện tượng thanh niên, sinh viên Trung Hoa du học chăm chỉ, cần cù… - Thao tác lập luận bác bỏ: Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ ko làm gì cả. Câu c. Nghệ thuật diễn đạt văn bản: dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu trần thuật, câu hỏi “Thế thì thanh niên của ta đang làm gì?”, câu cảm thán ( trực tiếp bày tỏ nỗi lo âu chính đáng “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” Câu d. Rút ra bài học cho bản thân: xác định lý tưởng, cách sống; mục đích, thái độ học tập đúng đắn. BT2. Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Karaoke và Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay? Lập dàn ý * Lưu ý : Tích hợp bảo vệ môi trường - Ô nhiễm âm thanh, mất trật tự công cộng, tình trạng nhiễu loạn thông tin, ô nhiễm thông tin,…

Câu d. HS tự trả lời TT2. Làm BT2. GV gợi ý, HS tự làm GV gọi 2 em HS đọc bài làm, cho HS trong lớp nhận xét. TT3. GV giáo dục bảo vệ môi trường cho HS . GV cho HS liên hệ với thực tế. Cụ thể trên địa bàn quận Liên Chiểu ( đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, Ngô Văn Sở,…)

V. Củng cố - luyện tập Bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
34

Töôøng

Biết vận dụng các kiến thức về phong cách ngôn ngữ khoa học vào đọc . .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . D. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C.Tiếng Việt : 17/09/2009 : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC A. làm việc theo nhóm. Mục tiêu bài học Giúp học sinh .hiểu văn bản và làm văn B. trả lời các câu hỏi.2010 D. 14 . Giới thiệu bài mới IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Tiến trình lên lớp I. Ổn định lớp II.Hãy cho biết cách thức và yêu cầu làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống? III. Phương tiện thực hiện +Sách GK.Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.Về nhà học bài và làm bài tập . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 35 Töôøng .Kiểm tra bài cũ: . Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . trao đổi thảo luận.Soạn bài : Phong cách ngôn ngữ khoa học Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 13.

Thường dùng các kiểu câu có chủ ngữ không 3. . Ngôn ngữ khoa học . Tính khái quát. hạn chế sử dụng thường xuyên khi đánh giá.Ngôn ngữ khoa học tồn tại ở 2 dạng : Nói và viết . đơn vị phán đoán lôgic. câu văn. các . Câu văn yêu cầu chính xác.Mỗi ngành khoa học có hệ thống thuật ngữ nghĩa. không sử dụng các từ ngữ địa phương. phi cá thể xác định hoặc khuyết chủ ngữ. ..Về chữ viết: Ngoài những đặc điểm của chuẩn 2. định dụng những biểu đạt mang tính cá nhân nghĩa. kg. trừu tượng *Về ngữ âm. tạo nên sức thu hút người nghe khoa học.Từ ngữ được dùng phần lớn là từ ngữ *Về từ ngữ: thông thường..Văn bản khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung. Từ ngữ. GV giảng thêm cho HS về các nội dung sau: 1. nhận xét.Về ngữ âm: tuân theo những yêu cầu phổ biến phương tiện ngôn ngữ. GV hỏi : phong cách nnkh có mấy đặc CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC trưng cơ bản ? TT2. riêng buộc người dùng phải hiểu chính xác mới .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần I TT1.Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học. biệt ngữ lôgic.Dùng các kiểu câu phức có đầy đủ các cặp quan hệ hô ứng III. chặt chẽ. GV giải thích về 3 loại văn bản khoa học TT4. H2O . . câu văn có màu sắc trung hoà.Cấu tạo đoạn văn. GV cho HS làm việc với văn bản TT2. ko dùng câu đặc biệt.Câu có nghĩa bị động và câu có từ “là” được sử ít bộc lộ sắc thái cảm xúc. Tính khách quan. PCNNNT) . các thuật ngữ về phát âm. ( khác với PCNNSH.Ngôn ngữ khoa học ( dù ở dạng nào) Hoạt động 2 cũng đều có đặc trưng cơ bản của GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần II phong cách ngôn ngữ khoa học II. chỉ được dùng với một . Tính lí trí. văn bản khoa học Thể hiện trong từ ngữ. ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG TT1. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính : + Các văn bản khoa học chuyên sâu + Các văn bản khoa học giáo khoa + Các văn bản khoa học phổ cập 2. tiêu biểu là trong các văn bản khoa học. GHI NHỚ *Về biện pháp tu từ: ( sgk trang 76) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 36 Töôøng . cấu tạo còn sử dụng những hệ thống ký hiệu khoa học đoạn văn và văn bản 3 VD: m .2010 I. . GV hỏi : Thế nào là ngôn ngữ khoa học? Năm học 2009 . VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1. . ko dùng xã hội phép tu từ cú pháp. GV yêu cầu học sinh cho các ví dụ thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học . chữ viết: Biểu hiện ở nội dung khoa học.Từ ngữ mang sắc thái biểu cảm trung hòa .Câu văn trong văn bản này là một đơn dùng được vị thông tin. TT3. . lôgic chính tả tiếng Việt nói chung. văn bản phải liên *Về kiểu câu kết chặt chẽ và mạch lạc. ở kết cấu của văn bản .

VD: Từ “đoạn thẳng” trong ngôn ngữ thông thường được hiểu là đoạn không cong queo.Nhóm 3: câu c .. sơ đồ.. không khí và đất).Hệ thống đề mục : từ khái quát đến cụ thể ( diễn dịch) . Trong toán học được hiểu là đoạn ngắn nhất nối 2 điểm AB Các thuật ngữ còn lại HS tự làm BT3. TT2... bổ sung Năm học 2009 . mô hình .Cách trình bày.. câu sau nêu luận cứ. GV gợi ý cho HS tự làm IV.→ có phần trừu tượng.. Phê bình văn học. Thi pháp học. LUYỆN TẬP BT1. Lịch sử văn học.Văn bản khoa học phổ cập có sử dụng các biện pháp tu từ như: ẩn dụ.Tính lí trí. BT2. . 2.Văn bản khoa học chuyên sâu và giáo khoa không sử dụng các biện pháp tu từ . bổ sung cho hoàn chỉnh. so sánh *Về bố cục. .. c.Nhóm 2: câu b . tác phẩm. trình bày: . Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS luyện tập : BT1.3 SGK trang 76 TT1.Ngoài cách trình bày thông thường còn có các bảng biểu. . và tưhờng xuất hiện những chú thích. lí trí. a.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Đoạn văn có lập luận và kết cấu diễn dịch. kết cấu phục vụ cho các luận điểm lớn. phản ánh hiện thực. Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS chỉ ra các thuật ngữ khoa học trong đoạn văn và phân tích tính lí trí. rìu tay. hình ảnh. Làm bài tập 1 GV chia lớp thành 4 nhóm . lô gích . BT4.. lôgic GV nhận xét TT4. Đặc điểm dễ nhận thấy : . Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường sống ( nước. b. lôgic của đoạn văn thể hiện rõ nhất ở lập luận : câu đầu nêu luận điểm khái quát. Làm bài tập 2 GV gọi HS đọc đề và gọi HS trả lời GV nhận xét. bố cục phải chặt chẽ. sau đó cử đại diện trình bày → GV cho các thành viên nhóm 4 nhận xét. . Khoa học văn học bao gồm các chuyên ngành : Văn học đại cương ( LLVH). hạch đá. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 37 Töôøng .2010 TT3.Nhóm 1: câu a. ko lệch về bên nào . di chỉ. gãy khúc.Nhóm 4: nhận xét Nhóm thảo luận 5 phút. một chuyên ngành trong Khoa học văn học. Văn bản đó thuộc ngành Khoa học văn học. mảnh tước. nhân hóa.Thuật ngữ khoa học : chủ đề. với những quy định chặt chẽ. Luận cứ đều là các cứ liệu thực tế. công cụ đá. Văn bản trình bày những nội dung khoa học: Khoa học văn học – chính xác hơn là khoa học lịch sử văn học ( Văn học sử). người vượn.Các thuật ngữ khoa học: Khảo cổ.

GV gọi HS đọc lại phần ghi nhớ . V. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau.2010 * Lưu ý : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ( các thuật ngữ khoa học môi trường và các văn bản phổ biến khoa học môi trường.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. Kết hợp trong các bài tập rèn luyện kĩ năng.luyện tập . Củng cố . Làm văn : 24/09/2009 : TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1 A.Làm bài tập : Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về giá trị của việc Hiến máu nhân đạo. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn - Năm học 2009 .Tiết sau trả bài số 1 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 15.Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một tư tưởng. .Về nhà học bài . .Tiếp tục luyện tập ( nếu còn thời gian) D.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . đạo lý. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 38 Töôøng .

đạo lí. C. cảm nghĩ của bản thân. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 39 Töôøng .Kiểm tra bài cũ III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . lập ý.GV : Đề + đáp án.Ổn đinh lớp II. . lập dàn ý.HỌC I. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một tư tưởng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 B. cho hs phân tích. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giới thiệu bài mới IV.

bình luận. đạo lí) 2.Phân tích những mặt đúng.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích các khái niệm “học để biết”. Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận .Thân bài : .GV cho hs dưới lớp nhận xét. Kết bài : TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý Nêu ý nghĩa.… biết.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. 3.HS nắm được yêu cầu của đề Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học . học để chung sống.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trong các tác phẩm văn học. Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập tư liệu của đề ? do UNESCO đề xướng : “Học để biết. các bài phóng sự … II. học để làm.Thể loại : NLXH (GT. bổ sung cho 1.GV gợi ý cho hs về yêu cầu . bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận. HS thảo luận. hỡi bạn?” GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. rút ra bài học nhận thức (đề 2) Đề 2: . . biện pháp học tập cho riêng mình. học để tự khẳng định mình”.KB : mỗi học sinh phải xác định phương hướng. BL…) hoàn chỉnh . nội dung. 2.Giải thích vấn đề cần bàn luận . TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ trình bày GV cho hs nhận xét.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích pháp học tập. luận về một tư tưởng. Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đề của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào. PT. CM. Về nội dung : . “học để + Giải thích k/n “học” làm”… + Mục đích của việc học : Học để + Chứng minh. bổ sung cho hoàn chỉnh . sau 5 phút GV gọi hs I.… . Về hành văn Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 40 .Kiến thức còn hạn chế .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề 3.LẬP DÀN Ý Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ( cách làm bài nghị 1. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT 1.MB : Giới thiệu mục đích học tập do UNESCO trong phần lập dàn ý đề xướng TB: . Nhận xét chung a.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . III. . sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn b.

thảo luận. .Khi đại dịch ấy còn hoành hành trên thế giới. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . gợi mở. cô đúc.Đọc văn ( văn bản nhật dụng) : 25/9/2009 : THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS. .. không ai có thể giữ thái độ im lặng cũng như sự phân biệt đối xử với những người đang sống chung cùng HIV/AIDS. Ổn định lớp. tầm suy nghĩ sâu rộng. Kiểm tra bài cũ: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 41 Töôøng . tìm kiếm tư liệu về đại dịch HIV/AIDS. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . rộng lớn hơn. Củng cố .nan A. B. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. nhưng có sức gợi suy nghĩ đến nhiều điều sâu xa.. lo lắng cho vận mệnh của loài người và bởi cách diễn đạt vừa trang trọng.Cách thức: Nêu vấn đề.Bản thông điệp nói về một vấn đề cụ thể. II. MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs thấy rõ: .Sức thuyết phục mạnh mẽ của bài văn được tạo nên bởi tầm quan sát. . đang đặt ra trước mắt mỗi chính phủ và mỗi người dân trên thế giới. bởi mối quan tâm. 1-12-2003 Cô-phi An . TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC I. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm.2010 D.luyện tập Năm học 2009 . tư liệu về tác phẩm và đại dịch HIV/AIDS.CHUẨN BỊ BÀI MỚI RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :6 : 16.. sgv. 17 .Tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm hoạ HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi quốc gia và mỗi con người.Phương tiện: GV: Sgk. tranh ảnh. vở soạn.. HS: sgk. C. thiết kế bài học.

Tình hình. văn bản nhật dụng. nhiều nhóm từ thiện đã chung tay vào ứng phó với đại dịch này . lẽ ra….AIDS là đại dịch nguy hiểm.nan sinh ngày 8.Các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS. và lẽ ra…)  Nhiều tổ chức. 1-12-2003 3. công ty.Theo mục tiêu đề ra cho năm 2005. nhiều nước vào cuộc với tinh thần cao.2010 Hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học.Tiêu chí nội dung đề bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc và đảm tài là những vấn đề lớn lao. cảnh ra đời.Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS.hiểu 1. Song những hành động ấy vẫn quá ít Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 42 Töôøng .Theo em văn bản này được chia thành mấy phần? Nội dung? 2. bố cục. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Cô phi an nan viết gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS.1938 tại Gan TT2: GV giói thiệu cho hs đây là một na. Tác giả: TT1:GV cho hs tóm tắt về tác giả .Các tổ chức.Được trao giải thưởng Nô.hiểu văn bản TT1:GV chia lớp thành bốn nhóm thảo luận các vấn đề. II.ben Hoà bình năm TT3: Hs đọc văn bản và tìm hiểu hoàn 2001. 1.Cô. Năm học 2009 . lao và sốt rét đã được thông qua. có ý nghĩa nhiệm chức vụ này 2 nhiệm kì (1/1997 đến thời sự.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn III. đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông nêu ra sau đó. kì thị. là hiểm hoạ cho đời sống của dân tộc và nhân loại? Tình hình phòng chống đại dịch này ở địa phương em? Nhóm 2: Tác giả đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực. cho ví dụ. . liên quan đến cả cộng đồng để 1/2007) hướng hs vào phần đọc-hiểu văn bản. Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài. . nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia. Đọc . IV. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . .Tìm hiểu chung GV hướng dẫn hs tìm hiểu Tiểu dẫn. . Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi. chúng ta đã bị chậm ( Lẽ ra….4. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: I.Ông là người châu Phi da đen đầu tiên được thể loại văn học. Nhóm 1: Bản thông điệp nêu lên vấn đề g? Trình bày những hiểu biết của em về HIV/AIDS? Vì sao HIV/AIDS được gọi là đại dịch. . a. không phải là một . Phần 1: Từ đầu → năm 2005: Thực trạng đại dịch AIDS (đại dịch nguy hiểm) Phần 2: Tiếp theo → cái chết: Phê phán thái độ phân biệt đối xử. Bố cục:3 phần. một nước cộng hòa thuộc châu Phi.phi An.Ngân sách dành cho phòng chống HIV tăng lên đáng kể. .

lại: . giữa “chúng ta” và “họ”). Em nhận xét gì về những câu văn ở cuối văn bản? TT2 :Các nhóm cử đại diện nhóm lên 3. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm → có sức lôi cuốn cao. từ dãy núi U. .2010 so với yêu cầu thực tế. Không nên phân biệt. .Tác giả đã thể hiện được một tầm nhìn rộng lớn. xứng đáng với cương vị của một người đang gánh vác trọng trách Tổng thư kí LHQ. trở thành hiểm hoạ cho đời sống nhân loại.Nội dung của thông điệp : . .Lời kêu gọi. im lặng là đồng  AIDS là đại dịch là hiểm hoạ cho đời sống nghĩa với cái chết? của dân tộc và nhân loại. rành mạch.Luyện tập 1. luận cứ hợp lí. tốc độ lây lan nhanh và chưa tìm ra thuốc đặc hiệu điều trị. tưởng đứng ngoài.Hãy sát cánh cùng tôi.  Kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS. Tổng kết.Cùng tôi đánh đổ các thành luỹ của sự im lạng. cách diễn đạt vừa trang trọng. không ảo tưởng đứng ngoài cuộc ( dựng lên bức rào ngăn cách Nhóm 4:Trước hiểm hoạ của AIDS. cuộc chiến đấu chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính bạn. trình bày. im lặng là đồng nghĩa cuối cùng C. rõ ràng.Mỗi phút đồng hồ có 10 người bị nhiễm HIV. cách sắp xếp luận điểm. .Cách lập luận chặt chẽ. Phê phán thái độ kì thị. .AIDS đại dịch. Củng cố .Bệnh dịch đang lan rộng nhanh đặc biệt là khu Nhóm 3:Vì sao tác giả khẳng định vực Đông Âu. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết bài học III. 2.HIV/ AIDS là nạn đại dịch gây tỉ lệ tử vong cao. kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này.t bổ sung và chốt Tác giả kêu gọi chúng ta cần đoàn kết chống vấn đề. V. tốc độ lây lan đáng báo động ở phụ nữ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 43 Töôøng . phân biệt đối xử.ran đến Không nên phân biệt kì thị. b. kì thị.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tuổi thọ người dân bị giảm sút. gây tỉ lệ tử vong cao và không có dấu hiệu suy giảm.Dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành. .An – nan đã đưa ra điều? với cái chết. GV nhận xé. không ảo Thái Bình Dương. Châu Á. .

Ước mơ về một tương lai cuộc sống của em và mọi người sẽ tránh được hiểm hoạ D. chứng minh. B. đẩy lùi hiểm hoạ. Luyện tập Em sẽ làm gì để hưởng ứng bản thông điệp? Gợi ý viết theo định hướng: . ĐOẠN THƠ A. so sánh để làm bài nghị luận văn học.2010 .Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích. 2.phi An. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Về nhà học bài .nan kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn.Soạn bài mới “ Nghị luận về một bài thơ.Việc làm thiết thực. đoạn thơ” RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 06 : 18 . có ý nghĩa? . Cô. bình luận.Làm văn : 25/09/2008 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .BT về nhà : Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị). đoạn thơ.Là người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất. . Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ.Phương tiện thực hiện: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 44 Töôøng .Nhận thức như thế nào về đại dịch? . Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

c.Tìm hiểu đề và lập dàn ý 1. trả lời các câu hỏi.2 trình bày đề 1 theo gợi ý trong SGK.Cách thức tiến hành: Năm học 2009 . lập dàn ý cho các đề văn cụ thể ( đề 1. 2 đề 1 Nhóm 3.Kiểm tra bài cũ: . đề 2 SGK) TT1 GV chia lớp thành 4 nhóm để làm bài: Nhóm 1. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động1: Hướng dẫn h/s tìm hiểu đề.Thân bài . hoàn cảnh ra đời…) Hcrđ: Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. 4 đề 2 TT2 Nhóm 1. GV nêu các câu hỏi hướng dẫn h/s tìm hiểu đề.Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 45 Töôøng . Đề 1: Phân tích bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12 tập I . dân tộc + Sự hài hòa giữa tâm hồn người nghệ sỹ và chiến sĩ trong bài thơ + Tính cổ điển và hiện đại trong phong cách thơ Hồ Chí Minh.Đánh giá chung. tác phẩm ( xuất xứ.Kết bài . C. lập dàn ý theo gợi ý trong sách GK Nội dung cần đạt I. Giới thiệu bài mới IV.Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả.trang 84) Định hướng đề 1: a.2010 Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc. Ổn định lớp II. + Vẻ đẹp của thiên nhiên một đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc + Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ nặng lòng đối với đất nước.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn +Sách GK. làm việc theo nhóm. trao đổi thảo luận.Vấn đề được nêu trong bản thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS Nêu nhận xét về bài văn nghị luận này III.Tiến trình lên lớp I. lúc này Bác đang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta b.

Khi nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương. Những đặc trưng về từ ngữ.Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. nhớ tiếc.Đóng góp của tác phẩm. biêng biếc → Sắc màu xanh tươi. b. Nhận xét và rút ra phương pháp chung? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 46 Töôøng . tác giả thể hiện nỗi đau tột cùng khi quê hương bị rơi vào tay giặc c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . xót xa như rụng bàn tay → nỗi đau đớn xót xa về thể xác. vị trí đoạn trích.Tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào trong việc thể hiện nội dung ? HS dựa vào các câu hỏi trả lời.Thân bài: .Nêu xuất xứ bài thơ. đoạn thơ ? vị trí của đoạn trích? thể loại thơ. TT5 GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý Hoạt động 2: hướng dẫn HS rút ra lý thuyết về cách làm bài. biện pháp tu từ: Em. trình bày phương án trả lời.Đây là kiểu bài phân tích đoạn thơ. một phần thân thể bị huỷ hoại → thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương  Với giọng thơ trầm buồn. trôi.4 đề 2 thảo luận. TT4 GV gợi ý cho HS tìm hiểu đề. . hoàn cảnh ra đời của bài thơ. tác giả ở bài thơ này. lấp lánh.Nội dung chủ yếu của đoạn thơ là gì? c. biện pháp tu từ : sông Đuống. xanh xanh. . II . Đề 2:( tham khảo SGK) 3. a. Nhóm 3.Tóm tắt ý chính đã nêu .2010 2. Đề 3 Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi Anh đưa em về sông Đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông Đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì Xanh xanh bãi mía bờ dâu Ngô khoai biêng biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc Sao xót xa như rụng bàn tay a. Kết bài: . nằm nghiêng nghiêng.Cảnh bên kia sông Đuống : tập trung phân tích các từ ngữ .Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ Nội dung cơ bản : Cảnh bên kia sông Đuống qua cái nhìn bao quát từ bên này . trù phú của một làng quê yên ả thanh bình . hình ảnh thơ. phẳng lì. hoàn cảnh ra đời: ( Bài thơ được sáng tác vào một đêm tháng Tư năm 1948.Tình cảm của tác giả : tập trung vào các từ ngữ.Đối tượng về một bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ hoặc 1 đoạn thơ hoặc 1 hình tượng thơ…) với kiểu bài này cần tìm hiểu : Tác giả. hình ảnh thơ . đoạn thơ 1. Hoàng Cầm xúc động và sáng tác bài thơ này) b. GV đưa thêm đề 3 ( chọn bài Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm → tích hợp giáo dục môi trường) TT3 GV cho h/s đọc biểu cảm đoạn thơ và nêu cảm nhận chung về đoạn thơ.Cách viết bài nghị luận về một bài thơ. Mở bài .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ…của bài thơ, đoạn thơ. 2. Nhìn chung bài viết thường có các nội dung sau: + Giới thiệu khái quát về một bài thơ, đoạn thơ. Nêu nội dung chính cần sáng tỏ. + Phân tích các giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. + Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS III.Luyện tập SGK trang 86 .Gợi ý: luyện tập bài tập trang 86. - Chú ý đoạn thơ trong chỉnh thể toàn bài thơ. - Từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật trong đoạn thơ. - So sánh liên tưởng với thơ đời Đường có gì mới và kế thừa như thế nào? Hoàn cảnh, tâm trạng của tác giả ?

V. Củng cố - Dặn dò: Mỗi bài thơ có thể phân tích trên nhiều phương diện nhưng cũng cần lựa chọn những phưong diện thật đặc sắc, nổi bật, có giá trị nhất mà mình hứng thú để phân tích. D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà học bài, soạn bài mới : Tây Tiến – Quang Dũng RÚT KINH NGHIỆM

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 19, 20 Văn : 4/10/2009 :

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs :

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
47

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

- Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền Tây và nét hào hoa, dũng cảm, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính TT trong bài thơ. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, trả lời những câu hỏi trong SGK → Lên lớp, GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . GV dùng phương pháp thuyết giảng, phát vấn, đàm thoại để chuyển tải nội dung bài học đến hs. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Quang Dòng vµ bµi th¬ T©y TiÕn . TT1.GV hái : - Quang Dòng ®Æc ®iÓm ®¸ng lu ý ? cã g× Yêu cầu cần đạt I.Tìm hiểu chung : 1. Tác giả Quang Dũng ( 1921- 1988) - Quê : tỉnh Hà Tây - QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc . - TP chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng 2. Tác phẩm a. Xuất xứ : in trong tập Mây đầu ô b. Hoàn cảnh ra đời : - TT là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, địa bàn đóng quân và hoạt động bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào). - Chiến sĩ TT phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có học sinh, sinh viên. QD là đại đội trưởng. - Đơn vị TT chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ : thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. - Cuối năm 1948, QD chuyển sang đơn vị khác, QD nhớ về đồng đội → tại làng Phù Lưu Chanh, QD viết “Nhớ Tây Tiến” → sau đó t/g đổi tên thành “Tây Tiến” → cảm giác về hành khúc mạnh mẽ hơn. c.Cảm hứng chủ đạo Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ da diết về miền Tây (địa bàn đóng quân và hoạt động của đơn vị TT) và người lính Tây Tiến.

-

H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña bµi th¬ ?

Nhan ®Ò “T©y TiÕn” cã ý nghÜa ntn ? T¹i sao lóc ®Çu t¸c gi¶ ®Æt “Nhí TT” sau ®ã ®æi l¹i thµnh “T©y TiÕn” .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
48

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
d. Bố cục: 4 đoạn - Đoạn 1: Nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân TT và k/ cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. - Đoạn 2: Nhớ những kỉ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. - Đoạn 3: Chân dung của người lính TT - Đoạn 4: Lời thề của người lính TT ( Lời thề gắn bó với miền Tây và Tây Tiến) II. Đọc - Hiểu văn bản 1. Đoạn 1 - Mở đầu đoạn thơ là nỗi nhớ. Tất cả đã xa rồi nhg QD vẫn gọi “TT ơi!”. Nỗi nhớ trào dâng, ko kìm nén nổi → thốt lên thành lời. - Trạng thái của nỗi nhớ : nhớ chơi vơi : nỗi nhớ vừa quen, vừa lạ, vừa cụ thể, vừa hình tượng hoá → trạng thái đặc biệt, bao nhiêu kí ức ùa về sống động lung linh trong lòng nhà thơ. - Đối tượng của nỗi nhớ : + Nhớ rừng núi, nhớ những miền đất lạ : Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông…→ gợi sự hùng vĩ, hoang dã, xa lạ. + Nhớ cuộc hành quân của bình đoàn TT: * Con đường hành quân : Điệp từ “dốc”, các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm”, “heo hút” với nét vẽ bạo, khoẻ, gân guốc, đồng thời ở câu 5 có 5T/7, câu 7 như bẻ ra làm đôi→ nghệ thuật tạo hình, phối thanh độc đáo đã diễn tả đắc địa sự hiểm trở trùng điệp và độ cao ngất trời của dốc đèo miền Tây→ con đường đèo dốc quanh co, gậnh ghềnh, khúc khuỷu, cao lên mãi. * Cuộc hành quân gian khổ, khắc nghiệt ấy còn được tái hiện qua cảnh người lính đối mặt với cơn mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ …bao trùm cả k/g và t/g→ mối đe doạ khủng khiếp, ko ít người kiệt sức và đã ngã xuống + Thế nhưng hình ảnh người lính TT hiện lên thật hào hùng, vượt qua mọi thử thách: * Hoa về trg đêm hơi : thiên nhiên đẹp lãng mạn và mang vẻ huyền thoại . * Súng ngửi trời: nhân hoá, hình tuợng đẹp, hào hùng, nên thơ, tư thế hiên ngang bất khuất * Câu 8 : toàn bộ thanh B → cái nhẹ nhõm của thơ cũng là cái nhẹ nhõm của người lính. Trong màn mưa phủ khắp đất trời, thấp thoáng hiện lên một vài đốm nhà, như bồng bềnh trên một biển mưa giăng khắp núi rừng → đẹp mơ màng. * Gục … quên đời : chết trg tư thế đang hành quân → hạ gam về cái chết, bình thường hoá sự hi sinh, sự hi

-

H·y cho biÕt bè côc cña bµi th¬ .

TT2. GV nhận xét , bổ sung

Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ph©n tÝch bµi th¬ TT1. GV gäi HS ®äc bµi th¬

TT2. GV hái :

- NÐt ®Æc s¾c cña

bøc tranh thiªn nhiªn ®îc vÏ ra ë ®o¹n thø nhÊt?

GV ®a thªm d/c : “H×nh khe thÕ nói gÇn xa §øt th«i l¹i nèi, thÊp ®µ l¹i cao” ( Chinh phô ng©m) “ §êng Thôc khã, khã h¬n lªn trêi xanh – Thôc ®¹o

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
49

Töôøng

* “Kìa em”: biểu hiện sự ngạc nhiên. đêm liên hoan giữa bộ đội và dân bản * Động từ “bừng”: giàu sắc thái biểu cảm * Hội đuốc hoa : ánh sáng tràn ngập.Cuối đoạn thơ là hình ảnh “ cơm lên khói”. “có nhớ” : lưu luyến. người lính ko chỉ nhận ra hình ảnh hàng lau phơ phất mà còn cảm nhận được cả hồn lau → ko chỉ nói về vẻ đẹp của t/ nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật. GV cho HS tiÓu kÕt TT5. Dường như vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ TT tạm lắng xuống. qu©n TT hiÖn ra  Đoạn thơ gợi lại những cuộc hành quân vô cùng gian khổ trªn c¸i nÒn thiªn nhg đồng thời cũng thấy được tâm hồn lạc quan của người lính TT. vui sướng * Ngời lên trg ánh sáng của đêm hội là hình ảnh của những cô gái trẻ nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trg những bộ xiêm y lộng lẫy vừa e thẹn. bịn rịn + Hình ảnh dòng nước lũ nổi bật với những bông hoa rừng đong đưa → tình tứ.2010 sinh vô cùng bi tráng. vừa tình tứ trong một vũ điệu đậm sắc xứ lạ “man điệu” * Đêm hội ko chỉ bừng lên với ánh sáng.Ngoại hình: đầu ko mọc tóc. Đoạn 3 .Cảnh sông nước miền Tây: + Từ “có thấy”. oai phong ( mượn sự so sánh để nhận ra tư thế hiên ngang và hào hùng) TT3. nhộn nhịp → thu hút cả hồn vía những chàng trai TT. da xanh màu lá → người lính ko chỉ hiện lên với hình ảnh tiều tuy. sắc màu mà còn có cả âm thanh → vui. đa tình đã gởi lại nơi này → ấm áp tình dân quân. Cảnh tượng thật đầm ấm. Chính cái đẹp lãng mạn trữ tình của miền quê Tây Bắc đã níu kéo chân người. ngỡ ngàng. duyên dáng + Giữa mịt mù sương trắng. nan vu thíng thanh thiªn” ( §êng Thôc khã – Thôc ®¹o nan – Lý B¹ch) - Năm học 2009 .  Nhớ những kỉ niệm đẹp 3. “thơm nếp xôi” → âm hưởng êm dịu. GV ®äc ®o¹n 2 TT6. vừa say mê.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chi nan. nhiªn Êy ntn? 2. đẹp mơ màng. + Nổi lên trên nền cảnh t/n thơ mộng là hình ảnh một dáng người vững chãi trên con thuyền độc mộc. . GV hái: H·y cho biÕt vÎ ®Ñp cña con ngêi vµ thiªn nhiªn ë khæ hai ( so s¸nh víi khæ thø nhÊt) TT7.Kỉ niệm về đêm liên hoan: + Nhớ đêm hội đuốc hoa. . Tâm hồn lãng mạn. khiến ai đã một lần qua TB sẽ ko thể H×nh ¶nh ®oµn nào quên được. giữa dòng nước lũ → tạo thêm nét đẹp rắn rỏi. GV nhËn xÐt. khác thường mà còn vô cùng dữ dội. bæ sung TT4. GV nhËn xÐt vµ ph©n tÝch Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 50 Töôøng . khoẻ khoắn cho bức tranh thơ mộng. Đoạn 2 . mềm mại.

trong ®o¹n th¬ nµy + Về đất → cách nói giảm. bản lĩnh của người chiến sĩ TT.Họ gửi tất cả ở lại với núi rừng miền Tây : sống thì chiến đấu anh dũng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . là cõi đi về trong mộng → những trái tim rạo rực. sống vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. trang trọng. GV cho HS tiÓu kÕt IV. Người lính ngã xuống nơi chiến trường thiếu thốn. tinh thần cảnh giác cao độ → mạnh mẽ.2010 GV bình từ “đong đưa” # từ . chói ngời vẻ đẹp lí tưởng. áo bào gợi nét cổ kính. TT11. tình cảm của các chiến sĩ TT (gắn bó máu thịt với đồng đội và những nơ mà các anh dã hành quân qua) .Quyết tâm ra đi. TT9. ko hẹn ngày về. chậm thể hiện rõ nét tâm hồn. + Mượn âm vang của dòng sông Mã để tiễn biệt các anh → luËn 2 c©u hái nµy) tính bi hùng trong sự hi sinh  Hình ảnh người lính TT hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất bi tráng. thể hiện mộng giết giặc. GV hái: . 4. là nỗi nhớ da diết. hiến dâng cả tuổi xanh cho đất nước với tinh thần Quyết tử cho TQ quyết sinh “ ®o¹n 2 chẳng tiếc đời xanh” → lời thơ vang lên như một lời thề. Trải qua bao năm tháng nhg bài thơ vẫn sống mãi với thời gian. + Mơ dáng kiều thơm : HN với những dáng kiều thơm vẫn hiện về trong giấc mộng. Có thể nói qua chân dung người lính TT. toả sáng vẻ đẹp tâm hồn. quyết liệt. GV cho HS tiÓu kÕt nhưng các anh quyết hi sinh tuổi trẻ. Qua đó.H·y lµm râ vÎ ®Ñp l·ng liệm bằng chính quần áo đơn sơ của những chiến sĩ ấy (có m¹n vµ chÊt bi tr¸ng cña người cho rằng chiếu thay áo bào bọc thây → ko phù hợp h×nh ¶nh ngêi lÝnh TT lắm với hiện thực của đoàn quân TT). khao khát yêu đương → tâm hồn lãng mạn. được hiểu như sự trở về với đất ( GV cã thÓ cho HS th¶o mẹ.Cuối đoạn thơ nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hi sinh TT10. chết thì hồn các anh vẫn đi cùng đồng đội  Giọng thơ buồn. GV ®äc ®o¹n 3 . III. Ghi nhớ ( SGK) ®o¹n 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 51 Töôøng . QD đã chạm khắc được tượng đài người liệt sĩ vô danh. Tổng kết Bài thơ ghi lại hào khí của tuổi trẻ VN trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ. đồng đội khâm ngêi lÝnh TT . Lí tưởng cao đẹp đã lấn át cái bi thương → tinh thần bi tráng. . .Ý chí : + Dù cái chết diễn ra trước mắt “rải rác…mồ viễn xứ” TT8. đa tình → tăng thêm ý chí chiến đấu . Đoạn 4 . trg lòng TQ.H·y cho biÕt ch©n dung + Áo bào thay chiếu: hiện thực của đoàn quân TT.Tâm hồn : “đung đưa” + Mắt trừng : mắt quắc lên dữ tợn.

®ång chÝ thiªn vÒ c¶m høng hiÖn thùc D. Ho¹t ®éng 3 GV cho HS híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . t¸c gi¶ viÕt :Hån vÒ SÇm Nøa ch¼ng vÒ xu«i? TT16.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT14. Củng cố . GV hái : V× sao ë khæ cuèi. GV ®äc ®o¹n 4 TT15.luyện tập GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK ( trang 90): GV cho HS so s¸nh bµi th¬ nµy víi bµi th¬ “§ång chÝ” . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .ChÝnh H÷u ch©n dung anh bé ®éi cô Hå trong 2 bµi th¬ : T©y TiÕn thiªn vÒ c¶m høng l·ng m¹n. GV nhÊn m¹nh :lêi thÒ cña nh÷ng ngêi lÝnh TT chÝnh lµ lêi thÒ cña t¸c gi¶ .So¹n bµi míi : NghÞ luËn vÒ mét ý kiÕn bµn vÒ v¨n häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 52 Töôøng .2010 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc V.VÒ nhµ häc bµi .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 21, Làm văn : 7/10/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY - Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh,..để làm bài nghị luận văn học - Biết cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lên lớp, GV kết hợp các phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, tổng hợp.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
53

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : - Cảm nhận của em về hình ảnh người lính Tây Tiến ? - Hãy khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ( Về hình ảnh, về ngôn ngữ, về giọng điệu,…?) III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề và *Đề 1:Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn lập dàn ý học Việt Nam phong phú, đa dạng;nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán, quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước” Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên? TT 1: GV hướng dẫn hs tìm hiểu 1. Tìm hiểu đề: đề 1 VD1. GV gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm GV hỏi: Để hiểu đúng đề, em hãy làm rõ nghĩa của các từ, cum từ: phong phú, đa dạng, chủ lưu, quán thông kim cổ? GV cho hs cử đại diện nhóm lên trình bày → nhận xét, bổ sung GV hỏi:Vậy thì bài viết cần làm rõ nhận định của Đặng Thai Mai như thế nào? GV chốt lại vấn đề cần suy luận TT 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề 2 -GV hướng dẫn hs thảo luận, lớp chia thành 4 nhóm lập dàn ý của đề nghị luận trên trên cơ sở của việc tìm hiểu đề -Các nhóm sẽ lần lượt trả lời, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và bổ sung để hoàn thiện -GV định hướng để hs tìm hiểu và Nghĩa của các từ, cụm từ trong đề bài : +Phong phú, đa dạng: có nhiều tác phẩm với nhiều hình thức, thể loại khác nhau +Chủ lưu: dòng chính (bộ phận chính ), khác với phụ lưu và chi lưu +Quán thông kim cổ:Từ xưa đến nay trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt nam, Dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt → Yêu cầu trọng tâm: Từ xưa đến nay, trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam, dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt 2.Lập dàn ý: ( SGK) VD2. Cần hiểu cách nói ẩn dụ: - Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ: chỉ thấy được trg phạm vi nhỏ hẹp. - Lớn tuổi đọc sách như ngắm trang ngoài sân: theo t/g, kinh nghiệm, vốn sống nhiều hơn thì tầm nhìn được mở rộng hơn khi đọc sách. - Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài: càng nhiều vốn sống, vốn văn hoá, kinh nghiệm thì đọc sách càng hiệu quả.  Càng lớn tuổi, có vốn sống, vốn văn hoá, k/nghiệm, …nhiều thì đọc sách càng hiệu quả. Song cần chú ý

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
54

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
nắm bắt các bước làm một bài văn nghị về một ý kiến bàn về văn học GV: để hs tự về nhà làm dựa vào hướng dẫn SGK TT 3. GV cho HS rút ra cách làm bài… GV hỏi: Sau khi tìm hiểu đề và lập dàn ý của đề văn trên, em hày nêu các bước nghị luận về một ý kiến bàn về văn hoc? HS trả lời, bổ sung GV nhận xét và hoàn thiện GV mời hs đọc ghi nhớ

Năm học 2009 - 2010
ko phải ai từng trải cũng hiểu sâu sắc tác phẩm ( tpvh). nếu người trẻ tuổi biết tự nâng cao trình độ văn hoá, trình độ lí luận, chú ý quan sát thì cũng sẽ hiểu sâu sắc tác phẩm. II. Các bước làm một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: -Đọc kĩ đề, giải thích nghĩa của các từ, cụm từ, câu khó hiểu trong đề -Dùng các thao tác làm văn (thích hợp) để suy luận, đánh giá ý kiến bàn về văn học đó đúng hay sai, đúng hoàn toàn hay chỉ đúng một phần -Nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống *Lưu ý:Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm, tác giả văn học… III. Luyện tập: 1. BT1. Trình bày suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Thạch Lam a. Tìm hiểu đề Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực : văn học là thứ vũ khí đb, thứ vũ khí tinh thần, lấy sức mạnh tinh thần làm chính, được tạo nên bởi một thứ chất liệu thanh cao là nghệ thuật. Vh tham gia đắc lực cho công cuộc đấu tranh và cải tạo xh.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luyện tập BT tr 93 TT1. GV hướng dẫn cho HS làm BT1 GV gợi ý về nội dung ý kiến của Thạch Lam, có thể nói sơ qua nội dung của một vài tác phẩm ( Gió lạnh đầu mùa, Nhà mẹ Lê, Hai đứa trẻ,…)

GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn b. Lập dàn ý ý. - MB : Giới thiệu ý kiến của TL - TB: + Giải thích hàm ý của câu nói + Bình luận và chứng minh để làm rõ mục đích viết GV cho HS trình bày → nhận xét, văn của TL + Yêu cầu văn chương ko thoát li thực tế. bổ sung - KB: nhận định về ý kiên của TL và giá trị hiện nay của ý kiến đó. 2. Bài tập 2/SGK/tr 93: TT2. GV hướng dẫn HS làm BT2 a. Tìm hiểu đề: GV nói về xuất xứ của ý kiến trong đề: được trích từ bài “Thơ Tố Hữu” -Nguyên nhân chính: theo Hoài Thanh, còn có viết tháng 5/1976 in lại trong tuyển những nguyên nhân khác góp phần làm nên sự thành tập Hoài Thanh, NXB văn học, Hà công của thơ Tố Hữu như: Năng khiếu, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng nghệ thuật..

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
55

Töôøng

. Ý kiến ấy đúng về lí luận -KB: . 1982 Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Nội. Máu và hoa. chứ không nói đến lí do thành công của mọi nhà thơ. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010 -Dựa vào cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tác thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu để bày tỏ ý GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn kiến ý b. MỤC TI ÊU BÀI HỌC: Giúp HS: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 56 Töôøng . +Giái thích hàm ý của từ “chính” bổ sung +Hoài Thanh nói cụ thể vào trường hợp thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu.. chống Mĩ của Tố Hữu. Gió lộng.Về nhà học bài .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .). tình cảm của con người phong phú đa dạng nên có nhiều loại thơ trữ tình khác nhau (thơ về tình yêu. Việt Bắc.)với những nguyên nhân thành công khác +Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình chính trị.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác giả) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết Ngày soạn Tên bài mới : 08 : 22 : 8.2009 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật (phân tích và chứng minh ở các tập: Từ ấy. thơ điền viên. Nhu cầu tinh thần. Củng cố .Nhận định về ý kiến của Hoài Thanh V.luyện tập GV gọi HS nhắc lại cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học D. Lập dàn ý: -MB: Giới thiệu ý kiến của Hoài Thanh -TB: GV cho HS trình bày → nhận xét.10.. +Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu và gợi ý cho chúng ta khi tìm hiểu những bài thơ thành công trong thời kì chống Pháp.

thuộc rất nhiều ca dao. Ổn định lớp 2. thiết kế bài giảng. đường cách mạng.Hướng dẫn học sinh đọc. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu Vài nét về tiểu sử của Tố Hữu. chúng ta đã được học bài tiểu sử tóm tắt Vậy dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết muốn tóm tắt tiểu sử một tác giả chúng ta cần tóm tắt những yếu tố nào ? Căn cứ vào các nd đó. Mẹ : con một nhà nho . -Năm 1939. 3. đường thơ của Tố Hữu. đậm bản sắc dân tộc. độc đáo. được kết nạp Đảng. -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cho đến năm 1986.2010 .Nắm được những nét chính trong đường đời. -Cách mạng tháng Tám 1945. trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi gợi mở. Quê: Thừa Thiên .. ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. Nội dung cần đạt PHẦN MỘT : TÁC GIẢ I.GV nhắc lại kiến thức cũ ở chương trình 11. . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 57 Töôøng . sinh 1920. 3. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . . -Một vùng văn hóa phong phú. mất vào lúc 9h24’ ngày 09.và từ đó hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng. Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ. bị bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên nhiều nhà tù ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.nhà thơ hoạt động cách mạng ưu tú một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ CMVN. tôi làm thơ cuũn vì sự nghiệp c/m .SGK.Quê hương : xứ Huế -Thiên nhiên thơ mộng. Hoàn cảnh xuất thân: -Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành. TT2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: . Kiểm tra Bài cũ Hãy cho biết cách làm bài văn nghị luận bàn về một ý kiến văn học .2002 tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội -Ông thân sinh là một nhà nho nghèo. B. TT1 . 2. em hãy tóm tắt tiểu sử Tố Hữu.. là Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Huế. Giới thiệu bài mới 4. Cùng với hoạt động c/m.12. nêu vấn đề.Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của phong cách thơ Tố Hữu.HỌC 1.Năm 1996.Huế . SGV. TH liên tục giữ những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn nghệ và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. dân ca và rất thương con → Cả cha và mẹ đã truyền cho con tính yêu tha thiết với văn học dân gian.Vài nét về tiểu sử: 1. D.Sự giác ngộ lí tưởng và quá trình hoạt động Cách mạng: -Năm 1938. GV nói thêm : Lời tự bạch của TH : “ Suốt đời. tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản . Trái tim tôi chia ba phần tươi đỏ Tôi dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ. yêu thích ca dao.

Nội dung : +Việt Bắc là bản anh hùng ca của cuộc kháng chiến. Lượm.Đường cách mạng.Nội dung :Giá trị đặc sắc của Từ ấy là ở chất men say lí tưởng.Ra trận. 1-Tập thơ Từ ấy (1937-1946) : 10 năm thơ. củ nền độc lập. Bà mẹ Việt Bắc.Chặng đường thơ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp . các chặng đường thơ ( 5 nhóm – 5 chặng.. Chị vú em.) . đã tạo nên một hồn thơ Tố Hữu Hoạt động 2 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đường cách mạng. đường thơ .Các chặng đường thơ gắn bó song hành với các chặng đường c/m . Bầm ơi. +Thể hiện thành công hình ảnh và tâm tư của quần chúng nhân dân kháng chiến. nhạy cảm. bổ sung ) GV cùng HS hoàn thiện phần này GV nói thêm về nghệ thuật của các tập thơ. Máu và hoa : Chất sử thi. gia đình. giữa người c/sĩ – thi sĩ . 10 năm hoạt động c/m sôi nổi .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . tự do của TQ. 2-Tập thơ Việt Bắc (1947-1954): . Xiềng xích 30 bài ( 39 -42). đường thơ của TH II. . Hoan hô chiến sĩ Điện Biên . phản ánh những chặng đường gian lao anh dũng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. âm hưởng anh hùng ca ( Bác ơi. khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới. . trẻ trung của một cái tôi trữ tình mới. thời đại ( có nhiều cuộc TT3.Việt Bắc :Giàu tính dân tộc và đại chúng (Cá nước.Con đường thơ của TH gắn liền với lí tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh c/m . khao khát tự do và ý chí kiên cường. Phá đường. Khuynh hướng sử thi đậm nét (Bài ca mùa xuân 61. Việt Bắc. + ML: phản ánh cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trg xh → cảm thông + XX: Thể hiện tâm tư của người tù trẻ tuổi tha thiết yêu đời. Lên Tây Bắc.Gồm có 3 phần : Máu lửa 27 bài ( 37-39). Là một thành công mở đầu cho thơ ca hiện thực XHCN ( Từ ấy. Đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ . chất lãng mạn trong trẻo. 4-Hai tập thơ Ra trận (1962-1971) và Việt Nam máu và hoa (1972-1977): . GV cho HS rút ra nhận xét cho nội đấu tranh c/m ở Huế) và cuộc đời hoạt động c/m dung trên. ca ngợi Bác Hồ 3-Tập thơ Gió lộng (1955-1961): .2010  Quê hương. tâm hồn sôi nổi.Chặng đường thơ trong thời kì chống Mỹ Phần này GV cho HS thảo luận GV chia lớp thành 6 nhóm để thảo luận về các chặng đường c/m.Từ ấy : Sự kết hợp đẹp đẽ giữa nghệ thuật và c/m. + GP: Ca ngời thắng lợi của c/m. Hai đứa bé. Theo chân Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 58 Töôøng . sâu nặng với miền Nam ruột thịt. Bà bủ. Tiếng hát sông Hương…) .. Quê mẹ.Chặng đường thơ trong những năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc -Nội dung :Ghi sâu ân tình của c/m.Gió lộng : Cảm hứng lãng mạn phơi phới . Giải phóng 14 bài ( 42-46) . thể hiện tình cảm thiết tha. ca ngợi cuộc sống mới. 1 nhóm nhận xét. Thù muôn đời muôn kiếp không tan ) . + Ca ngợi Đảng.

con đường thơ TH Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phong cách thơ của Tố Hữu TT1. thơ trữ tình chính trị. tâm hồn dân tộc trong sự vận đọng của tiến trình lịch sử đất nước. chiêm nghiệm Năm học 2009 . các vần thơ) IV.Thơ Tố Hữu là một thành công xuất sắc của thơ cách mạng. 5. GV :Em hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của p/c thơ TH HS : Tìm hiểu SGK . chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) -Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang đậm tính dân tộc + Về thể thơ : Sử dụng nhiều thể thơ nhưng đb thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc: lục bát. III. kế tục truyền thống lớn của thơ ca dân tộc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Bác…) . GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể từng đặc điểm + GV giải thích thế nào là trữ tình chính trị + GV cho HS tìm các biểu hiện cụ thể của tính trữ tình chính trị trong thơ TH (SGK) + GV giải thích thế nào là tính dân tộc + GV cho HS tìm các biểu hiện của tính dân tộc trong thơ TH ( SGK) Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét chung về tác giả và đọc phần ghi nhớ SGK IV.Hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu. của cả dân tộc + Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tư nhiên.Mang tính chiêm nghiệm. trả lời TT2. tình cảm lớn niềm vui lớn của con người cách mạng. thất ngôn + Về ngôn ngữ : thường sử dụng những từ ngữ và cách quen thuộc với dân tộc.  Bảy tập thơ của TH ( nhất là 5 tập đầu) có thể coi là những cuốn biên niên sử bằng thơ ghi lại đời sống dân tộc. các thanh điệu.Một tiếng đờn và Ta với ta : mang tính triết lí. . Một tiếng đờn ( 1992) và Ta với ta ( 1999) . Kết luận . phản ánh chặng đường c/m gian khổ. đb phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt ( sử dụng tài tình các từ láy.2010 . -Thơ Tố Hữu kết hợp hai yếu tố cách mạng và dân tộc -Thơ Tố Hữu sức thu hút là niềm say mê lí tưởng và tính dân tộc đậm đà GV cho HS nhận xét về con đường c/m.Ca ngợi dũng khí kiên cường của dân tộc.Luyện tập Phong cách nghệ thuật thơ TH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 59 Töôøng . Phong cách thơ Tố Hữu ( có thể chia thành 4 ý như cũ) -Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc ( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình.Củng cố . đằm thắm. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn. tính phổ quát về cuộc đời và con người. hi sinh.

rất dễ biến thành lời kêu gọi.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác phẩm ) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 60 Töôøng .2010 . Thơ chính trị thường khô khan. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . đồng chí. người nghe. hô hào. tác đoọng mạnh mẽ tới cảm nghĩ của người đọc. Nhưng những vấn đề ấy lại được TH viết như lời tâm sự chan chứa niềm tin yêu với đồng bào.Về nhà học bài .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Làm BT 2 ( nếu còn thời gian) * Gợi ý BT2: Lời nhận xét của XD là sự đánh giá rất cao tâm hồn và tài năng của TH. D.

Tài liệu tham khảo . giọng điệu. thuyết giảng. thể thơ.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp học sinh: . . GV phối kết hợp các phương pháp : Phát vấn. nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc.Giới thiệu bài mới V. Tố Hữu đã nâng lên thành một tình cảm mới in đậm nét thời đại đó là ân tình cách mạng.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH SGK. III. với nhân dân. SGV. Tìm hiểu bài Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 61 Töôøng . đất nước. dựa vào câu hỏi SGK GV cho HS cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Thấy được nghệ thuật giàu tính dân tộc của bài thơ thể hiện trong kết cấu . .Từ đó làm nổi bật sự kết hợp hai yếu tố dân tộc và cách mạng trong thơ Tố Hữu. C.2010 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. thảo luận.Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên các tập thơ và nêu phong cách thơ của Tố Hữu.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. gợi mở.Cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng.hình ảnh. ngôn ngữ. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 25. 26 Đọc văn : 10/10/2009 Năm học 2009 . cội nguồn sức mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng và kháng chiến.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Ổn đinh lớp II.HỌC I.Thấy được tình cảm thủy chung truyền thống của dân tộc. B. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.

Đọc .Vị trí của đoạn trích 2.Còn lại : Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra nghiệp sáng tác của Tố đi. 1954 . bổ II. GV hỏi : chàm  hoán dụ. kẻ ở . Cảm nhận chung học ? TT2. ta có sự chuyển hoá. Mình .Hoàn cảnh sáng tác của bài thắng ĐBP các cán bộ kháng chiến ( cơ quan TW của Đảng và chính phủ) rời chiến khu VB trở về Hầ Nội . ta : người về ) . hoà hợp nhau  khó phân biệt đâu là chủ thể. Đây là một đỉnh cao của thơ TH và cũng là một tác phẩm xuất sắc của VHVN thời kì kháng chiến chống Pháp .2010 PHẦN HAI : TÁC PHẨM I. sự quấn quýt. Cuộc chia tay giữa người ở lại và người ra đi sung . . Hoàn cảnh sáng tác TT1. tình cảm mộc mạc của người . thống nhất. Bố cục : 2 phần . + Người ở lại lên tiếng trước.Giọng điệu trữ tình • Người đi nghe lời tâm tình của người ở lại  ngọt ngào tha thiết. đâu là khách thể  tình cảm tha thiết. nồng nàn .Hãy nhận xét về cách dùng từ xưng hô Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 62 Töôøng . Sau chiến . cảm thấy bâng khuâng.Giá trị của bài thơ trong sự .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Các hoạt động Hoạt động1. GV yêu cầu HS trả lời các nd sau : Bài thơ được sáng tác vào tháng 10.Vị trí của đoạn trích : Trích đoạn mở đầu phần I. thơ ? Đây là một sự kiện thời sự có tính lịch sử . mặn nồng giữa người đi. TT1. • Tình cảm của người ở lại được thể hiện qua : áo TT2. bồn chồn .Bố cục của đoạn trích của bài VB ( gồm 150 câu ).20 câu đầu: Tái hiện cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người ở lại và người ra đi . Nội dung bài giảng Năm học 2009 . GV định hướng cho HS nêu cảm nhận chung về bài thơ . nhìn sông  nhớ nguồn đoạn trích theo kết cấu đối đáp (đọc * 4 câu tiếp theo là lời đồng vọng giữa người đi và kẻ theo phân vai ) gần gũi với ca dao tạo sự ở : hô ứng đồng vọng. vì nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay nên nhắc người ra đi phải luôn nhớ đến Hoạt động 2 cội nguồn GV hướng dẫn học sinh Đọc hiểu • Nhớ 15 năm  thời gian cán bộ c/m hoạt động đoạn trích ở VB . cách gọi đầy tha thiết ( mình : người ở lại. Tìm hiểu chung 1.hiểu 1. . GV nhận xét.Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc • Nhìn cây  nhớ núi. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về đoạn trích. 3. dân ca. người về) Hữu và trong nền văn 4.Lời chia biệt : ( 8 câu) *4 câu đầu + Mình – ta : đại từ xưng hô quen thuộc của ca dao. .

Khi chia tay..? + Nhắc đến : mưa. tràn ngập cả ko gian. không tách rời . trước sau như một. quây quắt. người ở lại gợi lại những kỉ niệm gì? GV nhận xét.trám bùi . mình với ta . khó khăn. + Nhớ VB là nhớ đến nghĩa tình đồng bào • Mình về rừng núi .. dẫu nghèo cực những vẫn chân tình rộng mở. ko nói lên lời  ngôn ngữ của bàn tay đã nói lên được tình cảm gắn bó tha thiết của 2 đối tượng . . đinh ninh : nhớ mãi lời thề  bộc lộ nỗi lòng .Trong cuộc chia tay.. cầm tay : nghẹn ngào.Qua việc gợi nhớ đến thời gian 15 năm và không gian cây núi sông nguồn. + Nhớ bếp lửa : ngọn lửa ấm áp tình người VB TT3. mù : những gian khổ trong những ngày kháng chiến .Người về khẳng định tình cảm : Ta với mình. → thấy được sự kế thừa pha trộn yếu tố dân tộc và yếu tố cách mạng trong thơ Tố Hữu . + Nhớ VB là nhớ căn cứ cách mạng : Nhắc đến các di tích lịch sử Tân Trào. lũ. măng già ko ai bẻ  tô đậm cảm giác trống vắng và nỗi nhớ không nguôi trong lòng người ở lại • Nỗi nhớ đầy ắp. + Đưa ra câu hỏi : Mình đi có nhớ . Điệp từ ta – mình đảo quanh từ với  thể hiện quan hệ sóng đôi ..?. + Nhớ những ngày tiền khởi nghĩa ( trước 1945) • Nhớ chiến khu • Miếng cơm chấm muối : cuộc thiếu thốn.Hãy phân tích sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ( cử chỉ. Hồng Thái .. mênh mang . trám rụng ko ai hái. bổi hổi.Câu 25 42 : Nhắc lại những sinh hoạt thời kháng chiến + Nhớ VB : như nhớ người yêu  nỗi nhớ da diết.2010 dân VB . mình về có nhớ . mây. người về) .Phần còn lại: Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra đi. nhìn đâu cũng thấy buồn . bổ sung sau mỗi câu trả lời của hs Năm học 2009 . .Câu 9  20 : Người ở gợi lại những kỉ niệm về một thời đã qua . VB là cái nôi của c/m  VB là vùng đất thiêng liêng.. hành động) Giáo viên đưa thêm d/c : Ví dụ : Chàng về để áo lại đây Phòng khi thiếp nhớ cầm tay đỡ buồn Hay : Chàng về thiếp chẳng cho về Thiếp níu cái áo thiếp đề câu thơ hoặc :cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thuý Kiều : Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. bồi hồi + Nhớ cụ thể ở hai điểm : đêm.. GV hỏi: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 63 Töôøng . luôn mặn mà. 2. sắt son thuỷ chung với cách mạng . sâu nặng . người ở lại muốn nhắc nhở người ra đi về vấn đề gì ? . chiều  t/g gợi nhiều nỗi nhớ . gian khổ nhg mặn nồng tình cảm  phảng phất âm hưởng ca dao • Nhớ mối thù nặng vai : cụ thể hoá . ai là người lên tiếng trước. Cảnh hắt hiu lau xám nhưng tình thì vẫn đậm đà sắt son . tại sao? .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn trong văn bản ? . Nhớ VB là nhớ đến c/m .. GV hướng dẫn HS tìm hiểu về nd Hình ảnh VB….

màu sắc vàng tràn trề cả rừng phách . • Hái măng một mình : một vẻ đẹp gắn bó với môi trường tự nhiên.. hào hùng . GV thuyết giảng: Thành công của TH là + Người : phác hoạ được bức tranh tứ bình về nỗi • Dao gài thắt lưng : đi làm rẫy. cơ quan.2010 + Nhớ cuộc sống thiếu thốn. nắng rực rỡ . con người bầu bạn với núi rừng . Câu hỏi : → Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến . nhịp thơ 2/2 như là nhịp bước quân hành  ko khí khẩn trương.. -Vẻ đẹp. sôi nổi + Lực lượng của cuộc kháng chiến : TT4. màu sắc xanh. bất khuất của con người VB . có nhiều Tố Hữu khi phác hoạ bức tranh tứ bình? sắc màu và sắc độ của ánh sáng .mũ nan : chất lãng mạn  vẻ đẹp lãng mạn. • Nhớ tiếng hát . Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu • Bộ đội : điệp điệp.52 : Bức tranh tứ bình về cảnh và người VB mạnh về vẻ đẹp con người và cuộc sống ( vẻ đẹp của cảnh và người VB) Việt Bắc trong những năm kháng chiến. tham gia và trở thành vũ khí chiến đấu + Không khí của cuộc kháng chiến : Đêm đêm rầm rập như là đất rung : điệp từ.. bước chân nát đá → những bước chân khoẻ khoắn vượt lên mọi TT5. thành công về nghệ thuật của  Cảnh mang vẻ đẹp của bút pháp hội hoạ . trùng trùng  lực lượng lớn về khung cảnh VB trong kháng chiến mạnh . • Nhớ người mẹ nắng cháy lưng đỏ. GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo hiểm nguy để đi tiếp tế lương thực → nghệ luận ( t/g 5 phút) thuật cường điệu hoá. tiếng chày . láy phụ âm..: vẻ đẹp của sự cần cù trong lao động . Mùa thu : ánh trăng thanh • Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều bình. + Cảnh : Mùa đông : mùa đông rất đẹp.Không khí cuộc k/c + Kết quả : Quân ta chiến thắng với những chiến công Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 64 Töôøng .: giai điệu bày tỏ những cung bậc tình cảm  vẻ đẹp về tâm hồn . rừng trở thành hồn thiêng của sông núi đã gắn bó . đánh giặc anh hùng + Rừng núi cùng con người đánh giặc  nhân hoá . chiều kích của quân đội VN là chiều kích của núi sông . Hình ảnh ánh sao . tư thế nhớ và nỗi nhớ được thị giác hóa. liên hoan. sẵn sàng chống chọi hiểm nguy  vẻ đẹp phi thường. kháng chiến ntn? + Nhớ con người VB gian khổ: nhớ người mẹ… + Nhớ cảnh sinh hoạt : lớp học. GV: Thuyết giảng cho học sinh cảm tiếng mõ.Các câu còn lại : Khung cảnh VB trong kháng chiến . • Dân công: đỏ đuốc từng đoàn.. Mùa xuân : mơ nở trắng rừng  vui Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô tươi . nhận vẻ đẹp 2 câu thơ gây cảm xúc . Chày đêm nện cối đều đều suối xa.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Câu 43. yên ả . Mùa hè : âm thanh có tiếng ve . • Người đan nón ..Tác giả nhắc lại những sinh hoạt thời cảm  tình gắn bó như ruột thịt . khó khăn nhg giàu tình . săn thú . ..

… .Về nhà học bài . niềm tin và hi vọng của mọi người VN yêu nước (Vì VB là nơi có cụ Hồ sáng soi.luyện tập . ca ngợi khối đại đoàn kết xét) toàn dân. ân nghĩa thuỷ chung của c/m. Tây Bắc. nhóm còn lại nhận âm hưởng sử thi hiện đại.Lực lượng cuộc k/c vang dội: Hoà Bình. Điện Biên. V. suy nghĩ . GV cho HS nhận xét về phần 2 Thể thơ lục bát.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . là căn cứ địa vững chắc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Nội dung VB là khúc hùng ca. người đi → nhấn khác so với những đoạn thơ đầu ) mạnh tình cảm  Vẻ đẹp của cảnh. của nhân dân → Tác gia ca ngợi và nhắn nhủ với người đọc về truyền thống quý báu anh hùng bất khuất. ngôn ngữ (có gì và lời đồng vọng của kẻ ở.Soạn bài tiếng Việt : Luật thơ RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 65 Töôøng . III. 2. chân thành. TT6. đậm sắc thái dân gian nhưng giàu hình ảnh. của con người VN. của người VB và khung cảnh hùng tráng của VB trong kháng chiến. kiểu kết cấu đối đáp trong ca dao. là đầu não của cuộc k/c. là khúc hát tâm tình chung của con người kháng chiến. mộc mạc. đằm thắm.2010 . có TW. Hướng dẫn học sinh đúc kết lại nội  VB tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách thơ Tố dung và nghệ thuật đoạn trích Hữu. + Khẳng định VB là quê hương của c/m.Kết quả cuộc k/c? → Đoạn thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca. giàu nhạc điệu . mang ( mỗi nhóm một câu. Củng cố .GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK . Giọng thơ tâm Hoạt động 3 tình ngọt ngào. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Nghệ thuật : TT7.GV cho HS làm BT2 trong SGK D.4 câu thơ cuối nhắc lại cả một quá trình gắn bó thơ. GV cho HS nhận xét về giọng điệu . ngôn ngữ giản dị. chính phủ luận bàn việc công).Tổng kết 1. nơi hội tụ bao tình cảm. nhịp điệu. hình ảnh.

tiÕng.Em h·y ®äc mét ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña c¶nh vµ ngêi ViÖt B¾c. B¶ng phô . ThiÕt kÕ bµi gi¶ng.c¸ch hiÖp vÇn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ho¹t ®éng nhãm ph¸t vÊn. Ph¦¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh . TiÕn tr×nh giê d¹y: 1. Giíi thiÖu bµi míi 4. 2. Th¸i ®é: Gi¸o dôc . båi dìng t×nh yªu tiÕng mÑ ®Î th«ng qua c¸c thÓ th¬ truyÒn thèng. æn ®Þnh tæ chøc: 2. C. 30 Tiếng Việt : 17/10/2009 : LuËt th¬ A. 3.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 23. nhÞp. KiÕn thøc: N¾m ®îc mét sè quy t¾c vÒ sè c©u.C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch ®· häc. ®èi thäai.VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y.trang sè c©u. häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬ 1. song thÊt lôc b¸t. sè tiÕng. KiÓm tra bµi cò : . thanh…cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng: lôc b¸t. Kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬. SGV. Môc tiªu BµI D¹Y : Gióp HS: 1. Kh¸i niÖm: LuËt th¬ lµ tßan bé nh÷ng quy t¾c vÒ Hs ®äc sgk phÇn 1 . ngò ng«n vµ thÊt ng«n §êng luËt. tÝch hîp . ph©n tÝch. . Kü n¨ng: N¾m ch¾c ®îc luËt th¬ cña c¸c thÓ th¬ ®Ó vËn dông ph©n tÝch. B.SGK. phÐp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 66 Töôøng . 3. vÇn. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t * Häat ®éng 1: Híng dÉn I.

gåm 3 Lôc Híng dÉn hs ph©n tÝch ng÷ B¸t 1 2 B B 3 Năm học 2009 . Ng÷ liÖu( B¶ng phô) b. 4/4.NhÞp: 2/2/2. c. liÔu hên kÐm xanh (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) liÖu ë c¸c mÆt: + TiÕng + VÇn + NhÞp + Hµi thanh.Sè tiÕng: 6 – 8 (2 cÆp) . a. ? ThÕ nµo lµ luËt th¬? phô) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n Lµn thu thñy nÐt xu©n s¬n Hoa ghen thua th¾m. vÇn. . Ph©n tÝch ng÷ liÖu. . 3/3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn 101 vµ tr¶ lêi c©u hái.lµ phÇn ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt dßng tríc víi dßng sau.lµ .ThÓ th¬: lôc b¸t .s¬n – hên . C¸c nh©n tè cÊu thµnh luËt th¬. .VÇn: mµ . ng¾t nhÞp… trong c¸c thÓ th¬ ®îc kh¸i qu¸t theo nh÷ng kiÓu 2.vai trß cña tiÕng: sè tiÕng quy ®Þnh thÓ th¬.Hµi thanh: 4 T T 5 6 B B B 7 8 Gv ®a ng÷ liÖu ( Dïng b¶ng mÉu nhÊt ®Þnh. h¬n . NhËn xÐt: * TiÕng: .VÞ trÝ hiÖp vÇn: lµ yÕu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 67 Töôøng .®Æc ®iÓm cña tiÕng: phÇn: phô ©m ®Çu. * VÇn: . thanh ®iÖu.2010 hµi thanh. 4/4 .

Mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng. . Tõ ®ã ®i tíi nhËn xÐt kh¸i luËt th¬.Sè tiÕng: ch½n .VÇn: lng. a.NhÞp: ch½n. * Ng÷ liÖu: Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Ch÷ tµi.2010 x¸c ®Þnh luËt th¬. häc sinh t×m hiÓu: mét sè th¬. * NhÞp: c¨n cø vµo sè tiÕng ch½n. ch©n lu©n phiªn nhau. . * Ng÷ liÖu: II. thanh ®iÖu.2 vµ tr¶ lêi c©u hái. 1. ThÓ th¬ lôc b¸t (Ng÷ liÖu) * Ph©n tÝch ng÷ liÖu * NhËn xÐt. lÎ. thÓ th¬ truyÒn thèng Gv yªu cÇu hs theo dâi vµo ng÷ liÖu môc I. lu©n phiªn B* Sè dßng th¬: c¨n cø ®Ó x¸c th¬.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn tè ®Ó Năm học 2009 . qu¸t c¸c nh©n tè cÊu thµnh ®Þnh luËt * Häat ®éng 2: Híng dÉn => C¸c yÕu tè trªn cÊu thµnh luËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 68 Töôøng . C¸c thÓ th¬ d©n téc. * Hµi thanh (phèi thanh): lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thanh ®iÖu t¹o nªn ®Æc thï cho thÓ th¬. . ThÓ th¬ song thÊt lôc b¸t. b. ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau Tr¶i qua mét cuéc bÓ d©u Nh÷ng ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng T.Hµi thanh: ®èi xøng.

em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt th¬ cña thÓ th¬ lôc b¸t? * Ng÷ liÖu Trèng Trµng thµnh lung lay bãng nguyÖt. C¸c thÓ th¬ §êng luËt. gieo vÇn c¸ch. hµi b. + c©u 6. ThÓ th¬ ngò ng«n: . hµi thanh cña ng÷ liÖu. + cÆp 6.4. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt thanh T. hµi thanh cña ng÷ liÖu. nhÞp.2.2010 * Ph©n tÝch ng÷ liÖu. vÇn: ®éc vËn. nhÞp.VÇn: + cÆp 7.2.thÊt ng«n tø ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. . . a.8: nhÞp 2. 8 dßng).6. Khãi Cam TuyÒn mê mÞt thøc m©y.7: vÇn T + cÆp 6.ngò ng«n tø tuyÖt (5 tiÕng. ThÓ th¬ thÊt ng«n: . * Ph©n tÝch ng÷ liÖu: SGK T103 * NhËn xÐt: Sè tiÕng: 5 tiÕng . + cÆp 7.Sè tiÕng: 7. ChÝn lÇn g¬m b¸u trao tay Nöa ®ªm truyÒn hÞch ®Þnh ngµy xuÊt chinh… ( §oµn ThÞ §iÓm (?). * NhËn xÐt.8: vÇn B + gi÷a 2 cÆp: vÇn liÒn. Chinh phô ng©m) Häat ®éng nhãm: Nhãm 1: ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. 4 dßng .Hµi thanh: Năm học 2009 . nhÞp: lÎ. 4-4 .8.7. thanh: lu©n phiªn B .7: nhÞp 3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. vÇn. .ngò ng«n b¸t có ( 5 tiÕng.T th¬ cña thÓ th¬ song thÊt tuyÖt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 69 Töôøng .7:thanh B hoÆc 2.NhÞp:+ c©u 7.8: nh thÓ lôc b¸t. vÇn.

ngêi cha ngñ.T106 * NhËn xÐt: tiÕng: 7 tiÕng vÇn: ch©n. gv chèt l¹i.4 hoÆc 4-3. Năm học 2009 . ng¾t nhÞp vµ hµi dßng). thanh cña ng÷ liÖu1 HS t×m hiÓu ng÷ liÖu 2: SGK 105 có dßng). Gv ®a ng÷ liÖu (b¶ng phô).4 . Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa. ®éc vËn nhÞp: 3. Sau Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 70 Töôøng . HuyÖn Thanh Quan) SGK T105 . (H HS tiÕp tôc nhËn xÐt ®Æc å ChÝ Minh) ®iÓm cña thÓ th¬ ®ã gv chèt l¹i. 4 . Häat ®éng nhãm: Nhãm 2: Ph©n tÝch c¸ch gieo vÇn. Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ. C¶nh khuya nh vÏ.2010 (7 tiÕng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn lôc b¸t? Hs nhËn xÐt.thÊt ng«n b¸t (7 tiÕng.6 dßng 1 vµ 2 -ThÊt ng«n b¸t có: trong T×m hiÓu ng÷ liÖu 2: Qua ®Ìo ngang (Bµ ng÷ liÖu mµ gv ®a ra.ThÊt ng«n tø tuyÖt: + niªm dßng 1 vµ 4 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . hµi thanh: . 8 T×m hiÓu ng÷ liÖu 1: C¶nh khuya TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa.

6 vµ 7. sè HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ®Þnh. BT1. 4 vµ 5. C¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i 1. T×m hiÓu ng÷ liÖu: ( chän mét vµi ®o¹n th¬ thuéc c¸c bµi th¬ trong phong trµo Th¬ míi) * NhËn xÐt: * Häat ®éng 3: Híng dÉn hiÖn ®¹i HS ph©n tÝch ng÷ liÖu: thÓ th¬ → Tõ nh÷ng ng÷ liÖu trªn em thÊy luËt th¬ trong th¬ hiÖn ®¹i cã g× kh¸c víi luËt th¬ trong th¬ truyÒn thèng? HS tr¶ lêi GV chèt l¹i HS ®äc SGK phÇn ghi nhí * Häat ®éng 4: Híng dÉn HS luyÖn tËp BT1 V»ng quyªn vÆc bãng thuyÒn => Th¬ hiÖn ®¹i kh«ng h¹n ®Þnh tiÕng ë mçi dßng nhng vÇn vµ nhÞp ë nhiÒu trêng hîp vÉn ®ãng vai trß nhÊt * Ghi nhí: SGK T107 IV. sè c©u trong bµi.2010 + niªm dßng 2 vµ 3. 1 vµ 8 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . LuyÖn tËp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 5 vµ 6 III.4 -6 dßng 3 vµ 4. NhËn xÐt vÒ vÇn vµ c¸ch gieo vÇn. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 71 Töôøng . ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong ®o¹n th¬ trÝch dÉn trong bµI th¬ Sãng → so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thÓ ngò ng«n §êng luËt vµ thÓ 5 tiÕng hiÖn ®¹i ¤i con sãng ngµy xa Vµ ngµy sau vÉn thÕ Nçi kh¸t väng t×nh yªu Båi håi trong ngùc trÎ HS t×m hiÓu c¸c thÓ th¬ vÒ khæ th¬.

¶nh hëng cña thÓ th¬ thÊt Niªm ( c©u 1. gieo vÇn c¸ch ( bªn.T hoÆc niªm B.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn M©y quang giã bèn bªn NÒ cho trêi ®Êt tr¾ng QuÐt s¹ch nói s«ng ®en Cã khuyÕt nhng trßn m·i Tuy giµ vÉn trÎ lªn M¶nh g¬ng chung thÕ giíi Soi râ : mÆt hay.B. BT2. hÌn • Kh¸c : + VÇn : bµi MÆt tr¨ng 1 vÇn ( ®éc vËn). em Em nghÜ vÒ biÓn lín Tõ n¬i nµo sãng lªn • Gièng : ®Òu 5 tiÕng BT2. gi¸n c¸ch. hÌn) + NhÞp: ng¾t nhÞp kh¸c nhau + Hµi thanh: cã sù lu©n phiªn B. c©u 4) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 72 Töôøng . ®en. TT ë tiÕng thø hai vµ thø t. GV híng dÉn cho HS lËp m« h×nh ng N vµ § D 1 D 2 D 3 D B T T B Năm học 2009 . lªn . C¸ch lµm gièng nh bµi trªn BT3.2010 Tríc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh. GV cho HS tù lµm BT3. ng¾t nhÞp 4/3) Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá/ miÕng trÇu h«i Nµy cña Xu©n H¬ng/ míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn nhau/ th× th¾m l¹i §õng xanh nh l¸/ b¹c nh v«i BT4. M« h×nh ©m luËt TiÕ 1 2 3 4 5 6 7 T B B T B T T B «i «i «i 4 ( vÇn liªn tiÕp.

.4. c©u 4.Về nhà xem bài . GV híng dÉn cho HS lµm BT 4 GV gîi ý vÒ c¸ch ng¾t nhÞp. GV cho HS nhËn xÐt vÒ m« h×nh ©m luËt ( tiÕng. vÇn. gieo vÇn. hiÖp vÇn c¸ch .VÇn ch©n gieo ë c©u thø 2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . ng¾t nhÞp) Con thuyÒnB xu«i m¸iT/ níc songB song.Hµi thanh c¸c tiÕng 2. niªm vµ ®èi. hµi thanh → 4 c©u th¬ V. Cñi métT cµnh kh«B/ l¹c mÊyT dßng. sÇu tr¨mB ng¶. ThuyÒn vÒB níc l¹iT/. hµi thanh.Ng¾t nhÞp 4/3 BT4.Tiết sau học Làm văn : Phát biểu theo chủ đề RÚT KINH NGHIỆM ¶nh hëng cña th¬ §êng luËt trong .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ng«n §êng luËt Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . ®èi xøng vµ lu©n phiªn B-T Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 73 Töôøng .luyện tập : GV cho HS tự phân tích mô hình âm luật qua một số bài thơ cụ thể của thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thể thất ngôn bát cú ( nếu còn thời gian) D.6. Củng cố .2010 Sãng gînT trµng giangB/buån ®iÖpT ®iÖp.

MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . . cách thức phát biểu theo chủ đề.Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp. B.Hiểu được yêu cầu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 74 Töôøng .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Làm văn : 22/10/2009 : PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A. SGV.SGK.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 27. Tài liệu tham khảo .

HỌC I. .Mở đầu : + TNGT đã và đang xảy ra trầm trọng. TT2. chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến. đe doạ đến tính mạng tài sản và sự phát triển của đất nước ta. học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?” TT2. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS xác định nd phát biểu TT1.Nội dung: + Những biểu hiện của đi ẩu : đánh võng.GV cho HS đọc chủ đề trong SGK : “Thanh niên. Các cơ quan chức năng phải xử phạt đối với các Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 75 Töôøng . GV hướng dẫn HS lựa chọn nội dung. C. GV cho HS thảo luận vấn đề → rút ra nội dung bài học. . thảo luận để lập đề cương theo nội dung “Khắc phục tình trạng đi ẩu. nguyên nhân chủ yếu của TNGT”. 2.Nguyên nhân của TNGT . GV cho HS nhận xét.Lựa chọn nội dung để phát biểu? ( nội dung phải phù hợp với chủ đề).TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . nội dung và kết luận TT1. chạy quá tốc độ.Xác định các nội dung cụ thể của chủ đề. Giải thích vì sao lựa chọn nội dung ấy. GV cho HS tự lựa chọn nd để phát biểu.TNGT gây ra nhiều hậu quả tai hại. Xác định nội dung cần phát biểu .Sắp xếp các nội dung ấy cho lôgic và hợp lí. (người điều khiển phải chấp hành luật giao thông). sắp xếp các nd thành đề cương gồm 3 phần : Mở đầu.Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết bài thơ Việt Bắc. III. Yêu cầu cần đạt I. T/g thảo luận 5 phút. . chấn thương nặng. GV gợi ý cho HS xác định nội dung cụ thể xoay quanh chủ đề .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . vượt đèn đỏ. + Đi ẩu là một trong những nguyên nhân gây ra TNGT. . GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày. chấn thương nhẹ. Dự kiến đề cương phát biểu .Giới thiệu bài mới IV.Các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT TT3.… + Những TNGT do đi ẩu: va quệt.GV cho HS lựa chọn trước một chủ đề. chết.Ổn đinh lớp II.Lời phát biểu gồm những nội dung nào? . bổ sung.2010 . Tây Tiến thuộc thể thơ gì? Hãy phân tích các đặc trưng cơ bản. Các bước chuẩn bị phát biểu 1. lên lớp GV cho HS nêu ra một vài chủ đề.Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta. + Những biện pháp chống hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT: phải tuân thủ luật lệ ATGT. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS xây dựng đề cương phát biểu GV cho HS triển khai nd phát biểu. GV chia lớp thành 4 nhóm. lạng lách. * Gợi ý về đề cương .

Kết luận : + Trách nhiệm của thanh niên.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .luyện tập : GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ của bài học D. Ngoài ra.Về nhà chọn một nội dung xoay quanh chủ đề Tình bạn để viết bài phát biểu . góp phần giảm thiểu TNGT: Gương mẫu. truy cứu trách nhiệm hình sự) . BT2. cần lưu ý điều chỉnh thái độ.Nêu ý kiến phản bác các quan niệm sai lầm về hạnh phúc. bấm lỗ bằng lái. trước khi phát biểu cần chuẩn bị: + Phương tiện trực quan ( nếu có) + Sự phân bố về thời gian + Tìm hiểu hoàn cảnh. Phát biểu ý kiến TT1. Luyện tập Hoạt động 4 Gợi ý giải bài tập GV hướng dẫn HS luyện tập BT1. Củng cố .Phát biểu quan niệm riêng của mình về hạnh phúc. . chấm dứt hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT.GV gọi 2 → 3 học sinh lên phát biểu ý . GV hướng dẫn cho HS xác định nội dung GV gợi ý cho HS tự thảo luận. thành phần và trình độ người tham gia. GV cho HS rút ra phần lý thuyết . học sinh trong việc khắc phục tình trạng đi ẩu. GV cho HS phát biểu ý kiến II.2010 trường hợp vi phạm ( tuỳ theo mức độ: phạt hành chính. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong dự kiến SGK . GV căn cứ vào gợi ý trong SGK để hướng dẫn HS thực hiện BT V.Nội dung: Trình bày nội dung theo đề cương TT3.Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát kiến ( trên cơ sở của đề cương) biểu TT2.Tán đồng và phân tích sâu sắc một ý kiến. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . cử chỉ. III. . phát biểu ý kiến. sau đó trình phát biểu. lập đề cương theo hướng sau: bày. tạm giữ phương tiện.Tiết sau Trả bài viết số 2 RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 76 Töôøng .Kết luận : Nói lời kết thúc và cảm ơn * Lưu ý : Trong quá trình phát biểu. Hoạt động 3 + Nói lời cảm ơn. Ghi nhớ IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . giọng nói cho hợp lí và thuyết phục.

Làm văn : 25/10/2009 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 77 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :8 : 24.

B.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.GV : Đề + đáp án. lập dàn ý.Ổn đinh lớp II. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau. sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . lập ý.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . . cảm nghĩ của bản thân. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một hiện tượng đời sống . C.2010 TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 A.HỌC I. . cho hs phân tích.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giới thiệu bài mới IV.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một hiện tượng đời sống.Kiểm tra bài cũ III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 78 Töôøng .

2010 Đề Hiện nay. GV hỏi : I. một suy nghĩ (đề 2) mới trước hiện tượng đời sống: Cảm nghĩ của bản . đặt câu ở một số em chưa chuẩn → chưa đạt đến sự trong sáng của TV. * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận : Mái ấm tình thương * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán. bổ sung cho hoàn chỉnh . thị trấn về nhưng mái ấm tình GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích thương để nuôi dạy. ở nước ta có nhiều cá nhân.Phê phán thái độ kì thị. PT. . Nhận xét chung a.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . giúp các em học tập. BL…) tư liệu của đề ? 2. xua đuổi hoặc trục lợi đối với trẻ em thuộc đối tượng trên.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trình bày trong các tác phẩm văn học. phần dẫn chứng còn quá ít b. tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ. các bài phóng sự … GV cho hs nhận xét. thức đã học ( cách làm bài nghị .Thể loại : NLXH (GT. sau 5 phút GV gọi hs 3. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Em hãy cho biết thể loại.Hoàn cảnh.Kiến thức còn hạn chế. . đề vươn lên sống lành mạnh.HS nắm được yêu cầu của đề .Ý nghĩa của việc việc xuất hiện mái ám tình thương→ Ca ngợi những tấm lòng.… . bác bỏ.Đề xuất quan điểm và biện pháp để nhân rộng hiện TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý tượng ấy * Kết bài : Nêu ra phương hướng.Nội dung : Theo yêu cầu từng đề HS thảo luận. . đạo lí) ái .GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích k/n “học” + Mục đích của việc học : Học để biết. 2. số phận bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến trong xã hội hiện nay + nguyên nhân. nội dung. lang thang kiếm sống Hoạt động 1 trong thành phố. 1. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT . tốt đẹp.Còn sai nhiều lỗi chính tả .Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt.GV cho hs dưới lớp nhận xét. hậu quả. Nhận xét cụ thể ( có nhận xét đính kèm) Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn Töôøng 79 THPT soá 2 Moä Ñöùc . bổ sung cho II. Về hành văn .Cách dùng từ . hành động nhân luận về một tư tưởng. 1.LẬP DÀN Ý hoàn chỉnh . rèn luyện.GV gợi ý cho hs về yêu cầu thân trước hiện tượng này trong phần lập dàn ý III. . Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó. Về nội dung : . gia đình. CM.

SGK. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đất Nước .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . .2010 D.Ổn đinh lớp II. Tìm hiểu bài Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 80 Töôøng . Tài liệu tham khảo .Nguyễn Khoa Điềm và bài ĐT : Đất nước .Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về ĐN qua cách cảm nhận của nhà thơ NKĐ: ĐN là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . . vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hoá và văn học dân gian làm sáng tỏ thêm tư tưởng “ĐN của ND” B. phát vấn.Giới thiệu bài mới IV.HỌC I.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Kiểm tra bài cũ III. 29 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.luyện tập Năm học 2009 .Nêu vấn đề. SGV. ND là người làm ra ĐN. Củng cố .Văn : 29/10/2009 : ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm A. kết hợp diễn giảng C.Nguyễn Đình Thi RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 10 : 28.Nắm được một số nét đặc sắc về nghệ thuật: giọng thơ trữ tình – chính luận.

Sinh ra trong mét g® trÝ thøc ý c¬ b¶n vÒ tiÓu sö. THCT – chung vÒ ®o¹n trÝch → ®Þnh CLV.HC.C¸c t¸c phÈm chÝnh : …) +TËp th¬ “§Êt ngo¹i «” (1972) + Trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” (1974) . T×m hiÓu chung GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn trong 1. lÝ gi¶i vÒ §N cïng víi nh÷ng suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 81 Töôøng . tham gia chiÕn ®Êu vµ trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ho¹t ®éng v¨n nghÖ ë miÒn ( Lª Anh Xu©n. GV gäi HS ®äc ®o¹n trÝch TrÝch phÇn ®Çu. mang mµu s¾c chÝnh luËn (võa cã chÊt ngät ngµo. võa giµu chÊt suy t ) TT3. BKS§ .Häc tËp vµ trëng thµnh trªn mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªu ®Êt B¾c trong nh÷ng n¨m xd biÓu cho thÕ hÖ nhµ th¬ trÎ CNXH. bæ sung t¸c phÈm in lÇn ®Çu n¨m 1974) b.2010 Ho¹t ®éng 1 I. Xu©n Quúnh. §äc – hiÓu * C¶m nhËn chung : PhÇn I : Tõ ®Çu …lµm nªn ®Êt níc mu«n ®êi : Nh÷ng c¶m nhËn. XuÊt xø ®o¹n trÝch TT4. T¸c phÈm ( §o¹n trÝch) trÞ cña ®o¹n trÝch a. ch¬ng V cña trêng ®Ó chia bè côc ca “MÆt ®êng kh¸t väng” n¨m 1971 ( GV nhËn xÐt.Sinh n¨m 1943 t¸c phÈm . ®Ëm ®µ cña HuÕ. gi¸ 2. GV gäi HS nªu xuÊt xø.Phong c¸ch th¬ cña NK§ : giµu chÊt suy t. GV cho HS tãm t¾t nh÷ng . NguyÔn MÜ.GV cho HS nªu c¶m nhËn c«ng ( §N – N§T. t¸c phÈm viÕt thµnh TT1. c¶m xóc dån nÐn. T¸c gi¶ SGK ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶. GV nãi thªm vÒ t/g: NK§ lµ . Nam. . QH – Giang Nam …) c. Bè côc : 2 phÇn híng ®Ó tiÕp nhËn v¨n b¶n II. Gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch Lµ mét trong nh÷ng ®o¹n th¬ hay vÒ Ho¹t ®éng 2 ®Ò tµi §N trong th¬ VN hiÖn ®¹i GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n (§©y lµ mét ®Ò tµi quen thuéc ®· cã b¶n nhiÒu t¸c gi¶. phong c¸c cã truyÒn thèng yªu níc vµ tinh th¬ cña t¸c gi¶ NK§ thÇn c/m TT2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Ph¹m TiÕn DuËt .Quª : HuÕ TT1.

GV hái . tõ nh÷ng nghÜa t×nh chung thuû cña mÑ cha trong ca dao “ cha mÑ … mÆn”.Em h·y tr×nh bµy sù c¶m nhËn vµ lÝ gi¶i cña t¸c gi¶ vÒ §N . b¾t ®Çu. tõ cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ ®Ó lµm nªn chç ë vµ c¸i ¨n trong ®êi thêng “c¸i kÌo …ngµy ®ã”  §N thùc ra rÊt th©n thuéc. cã trong. §N ®îc gîi ra tõ nh÷ng chÊt liÖu v¨n ho¸. nghi thøc giao tiÕp. mÜ lÖ. bæ sung nguån LLQ. ko gian vµ t/g. mang tÝnh biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn c¶m nhËn cña m×nh vÒ §N. nhí thÇm) mµ cßn lµ chiÒu s©u cña v¨n ho¸. ? GV khai th¸c.”. lÞch sö. GV gi¶i thÝch : §Êt Níc bao gåm  §N ®îc c¶m nhËn ë ph¬ng diÖn ®Þa hai yÕu tè : §Êt vµ Níc  sù lÝ vµ ls. «ng bµ. ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh then chèt trong c¸c c©u th¬ ( miÕng trÇu : phong tôc. lµ nh¾c ®Õn sù k× diÖu cña thÕ giíi cæ tÝch (nghÜa t×nh gia ®×nh son s¾t). a. phong tôc ( ý thøc híng vÒ céi GV cho HS nhËn xÐt.Nh¾c ®Õn ®n lµ nh¾c ®Õn cha mÑ.Chia t¸ch kh¸i niÖm §Êt Níc thµnh 2 yÕu tè § vµ N ®Ó c¶m nhËn vµ suy t. ruét rµ. s¸ng t¹o khÐo lÐo trong viÖc c.2010 nhñ . TT2.Trong phÇn ®Çu. d©n m×nh → quan hÖ th©n thuéc. quen thuéc. gÇn gòi. + §N ko chØ lµ ko/g sinh tån ( d©n m×nh ®oµn tô) mµ cßn lµ ko/g tuyÖt diÖu cña t×nh yªu ( hß hÑn. cßn NK§ chän c¸ch thÓ hiÖn tù nhiªn vµ b×nh dÞ) .T/g ®Æt c©u hái : §N cã tõ bao giê? – rÊt l©u . truyÒn thuyÕt ( truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ níc anh hïng). 9 c©u ®Çu: §Êt Níc cã tõ bao giê? . v¨n häc d©n gian. 20 c©u gi÷a: §Êt níc lµ g× ? .¢u C¬. lín lªn → con ngêi . tõ nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp cã tõ ngµn xa “tãc mÑ ….Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . biÓu tîng t×nh yªu h«n nh©n vµ lßng chung thuû ) b.13 c©u cuèi : Suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n nhñ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 82 Töôøng . t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn §N ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? C¸ch c¶m nhËn cña t/g cã g× kh¸c víi c¸c nhµ th¬ cïng viÕt vÒ ®Ò tµi nµy? (NK§ kh¸c víi nhiÒu t/g ®i tríc khi viÕt vÒ §N: c¸c nhµ th¬ kh¸c thêng dïng nh÷ng h×nh ¶nh k× vÜ.§N cã tõ.§N tån t¹i trong cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n : Khi ta lín lªn .Theo NK§ th× §N cã tõ khi nµo §N ®îc c¶m nhËn ë chiÒu s©u v¨n ho¸. §N võa lµ nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ. giç Tæ → trêng tån trong t©m hån con ngêi) TT3.

c¶nh.. ®Þa lÝ cña §N b»ng mét c¸i nh×n cã chiÒu s©u vµ c¶m xóc míi TT5. §Êt ®¸ vèn v« tri. ngêi vî chê cña nã. v« gi¸c chØ trë thÝch trang 120 thµnh nh÷ng danh th¾ng khi chøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 83 Töôøng . §ã lµ non” ( ca dao) sù ®ãng gãp.…cña danh lam th¾ng c¶nh ®iÓn h×nh cña §N tõ B¾c vµo Nam. tr¸i TT7. v¨n ho¸. GV cho HS ®äc c¸c chó nói .NiÒm tin trong t¬ng lai con ch¸u sÏ qua kh«ng gian vµ thêi gian ntn mang §N ®i xa ( theo nghÜa réng )  M¹ch th¬ híng vµo nh÷ng suy ngÉm ? GV nãi vÒ huyÒn tho¹i LLQ vµ vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ m×nh.thÕ hÖ tù ý thøc vÒ bæn phËn cña chÝnh m×nh víi §N ¬ng ( tãm t¾t s¬ lîc) GV lÊy dÉn chøng .“Mét c©y lµm ch¼ng nªn g¾n liÒn víi t©m hån d©n téc.B×nh diÖn ®Þa lÝ : Nh÷ng c¶nh thó tùa …” ( TH) thiªn nhiªn cña ®n ®îc c¶m nhËn . ho¸ th©n ®Ó §N ko ngõng ph¸t triÓn.§N lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. GV cho HS rót ra néi dung dùng nªn §N ( T¸c gi¶ nh×n th¾ng qua 13 c©u cuèi. NK§ ph¸t hiÖn ra ®îi … ho¸ nói väng phu mét ®iÒu k× diÖu : Nh÷ng c¶nh quan cña §N chÝnh lµ h×nh s«ng. GV thuyÕt gi¶ng: Nh÷ng ®Ñp cña danh th¾ng mµ chØ tËp cuéc chiÕn tranh triÒn miªn. truyÒn thuyÕt Hïng V.“T«i cïng x¬ng thÞt víi nh©n d©n t«i” (XD) . Tõ sù lÝ gi¶i céi nguån cña c¸c danh th¾ng. . mét ¢u C¬ . lµ m¸u thÞt.§N lµ m¸u x¬ng cña m×nh. san sÎ.2010 . GV hái: . gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång. t¸c gi¶ ®· nªu ®îc 7 ®Þa lÝ. ChØ trong mét hiÖn s©u vµ míi cña t¸c gi¶ vÒ ®o¹n th¬ ng¾n. lµ sù ho¸ th©n cña nh©n d©n → ND ®· t¹o TT5.T tëng §N cña ND trong phÇn mÎ danh lam th¾ng c¶nh g¾n liÒn sau ®· ®a ®Õn nh÷ng ph¸t víi t©m hån d©n téc .“NÕu TQ chän t«i lµm ®iÓm .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn dïng tõng yÕu tè cña t¸c gi¶ Năm học 2009 .T¸c gi¶ ko hÒ miªu t¶ vÎ TT6. trung vµo viÖc gi¶i thÝch céi nguån ®µn «ng ra trËn. lÞch sö. tõ trªn rõng ®Êt níc ta ntn? xuèng biÓn . TT4 GV hái : §N ®îc c¶m nhËn . v× thÕ ph¶i g¾n bã.“ ¤i TQ nÕu cÇn ta chÕt PhÇn II : §Êt Níc cña nh©n d©n Cho mçi ng«i nhµ ngän nói ( Ai lµm ra §N?) con s«ng” * Ph¸t hiÖn cña t¸c gi¶ vÒ §Êt N( CLV) íc : .

TrÇn…. Tæng kÕt §©y lµ mét bµi th¬ vèn cã ®Ò tµi quen thuéc : §Êt níc . . GV thuyÕt gi¶ng T¸c gi¶ ®· chän ra 3 c©u ca dao ®Ò cËp ®Õn 3 ph¬ng diÖn tinh thÇn cña ngêi VN: Yªu em tõ thuë trong n«I → T©m hån VN ®¾m say trong t×nh yªu.2010 ®ùng trong nã víi mét c¸ch c¶m.B×nh diÖn lÞch sö : Khi nghÜ vÒ lÞch sö cña §Êt Níc. nhµ th¬ ko ®iÓm l¹i c¸c triÒu ®¹i. ®Êt níc chÝnh lµ hån thiªng cña nh©n d©n mu«n ®êi) . “§N cña ca dao thÇn tho¹i” . lµ céi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 84 Töôøng .→ T©m hån VN quyÕt tiªu diÖt kÎ thï Ho¹t ®éng 3 * Kh¼ng ®Þnh ®Êt níc nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n : T tëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch . c¸ch nghÜ hay t©m hån nh©n d©n  Nh©n d©n ®· lµm nªn §Êt Níc  hån thiªng s«ng nói. v¨n ho¸. tiÕng nãi  ko mÊt ®i céi nguån ) ®¸o cña t¸c gi¶. b×nh dÞ vµ v« danh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lÞch sö.B×nh diÖn v¨n ho¸ :Hä lµ nh÷ng con ngêi gi÷ g×n vµ truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸. TT10. ®Ó : + Kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ : Nh©n d©n lµm ra lÞch sö + Kh¼ng ®Þnh chÝnh nh©n d©n hay ngêi anh hïng v« danh ®· lµm ra §Êt Níc . c¸c anh hïng mµ nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng con ngêi b×nh thêng. GV hái : t¹i sao nãi t tëng cña ®o¹n th¬ nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n ? GV lÊy dÉn chøng trong bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o – NguyÔn Tr·i : Tõ TriÖu. ngän löa.. §N víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Êu tranh.  C¶m høng chñ ®¹o §N cña ND ®îc t« ®Ëm qua ®o¹n th¬ giµu chÊt suy t. tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §N ( h¹t gièng. III. v¨n minh.… → nh÷ng ph¸t hiÖn s©u vµ míi vµ ®éc kÕt TT9. rót ra tiÓu  B×nh diÖn ®Þa lÝ. BiÕt trång tre. TT8.T¸c gi¶ ®ång nhÊt 2 mÖnh ®Ò “§N cña nh©n d©n”. GV cho HS gi¶i thÝch 2 mÖnh ®Ò ®Ó kÕt luËn §Êt Níc nµy lµ §N cña Nh©n d©n . Vèn xng nÒn v¨n hiÕn ®· l©u  chiÒu s©u lÞch sö vµ ®é dµy cña v¨n hiÕn VN GV cho HS nhËn xÐt.ChÝnh nh©n d©n ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ( qua cuéc sèng lao ®éng) còng võa gi÷ g×n truyÒn thèng cho §N . LÝ. §inh. BiÕt quÝ c«ng cÇm vµng…→ T©m hån VN biÕt quý träng t×nh nghÜa.

tâm trạng của người ra đi: cái tôi trữ tình chuyển thành cái ta. những câu thơ dài ngắn khác nhau + giàu chất chính luận ( ở những khổ cuối) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 85 Töôøng . rộn rã. . tình thu + Mùa thu thứ hai : Mùa thu Việt Bắc ( mùa thu nay. + Hình ảnh đất nước đau thương. Tác giả ( SGK) 2. trong SGK trang 123 V× thÕ chóng ta ph¶i gãp tay lµm nªn §N mu«n ®êi . lặp kết cấu cú pháp + Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm + chi tiết. §N lµ cña nh©n d©n . mùa thu hiện tại): không buồn mà vui. khoẻ khoắn và tươi sáng + Sự chuyển biến trong nhận thức. nhất là phép lặp từ ngữ. → cảnh thu. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng . tiêu biểu nhất cho sự nghiệp thơ ca của NĐT. sôi nổi. vắng lặng.2010 GV híng dÉn HS tæng kÕt nguån d©n téc. . cách gieo vần. Ghi nhí HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : ĐẤT NƯỚC Nguyễn Đình Thi 1. âm hưởng. Tác phẩm .Đây là một tác phẩm lớn. Từ tâm trạng phảng phất nỗi buồn → tâm trạng hào hứng. giọng điệu. tràn ngập niềm vui trước khung cảnh mùa thu ở chiến khu VB.Đây là bài thơ được hình thành trên 3 mảng khác nhau → dù lắp ghép nhưng ko rời rạc mà rất liền mạch nhờ vào sự thống nhất của nd tư tưởng và cảm xúc. IV. vất vả. nhịp điệu. lµ cña mçi ngêi vµ bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí cña mäi ngêi .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Nội dung cơ bản : + Mùa thu thứ nhất : Mùa thu Hà Nội ( hoài niệm về mùa thu xưa của Hà Nội): đẹp một cách hiu hắt. đồng thời cũng là một trong số ko nhiều những bài thơ xuất sắc nhất viết về đề tài ĐN của nền thơ hiện đại VN. phảng phất buồn + Hình ảnh người ra đi tham gia kháng chiến : ý chí quyết tâm nhưng chất chứa tâm trạng. nỗi niềm.Về nghệ thuật: + biện pháp tu từ.

tổ. C. chốt lại những kiến thức là kĩ năng cơ bản theo hướng dẫn. . GV tổng kết. Bài thơ tiêu biểu cho cái nhìn nghệ thuật của ông về đất nước. là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật.luyện tập .2010  Đây là bài thơ hay nhất của đời thơ NĐT. về truyền thống dân tộc và cũng là tiếng nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ cống hiến cho đn. âm hưởng.Phương tiện + Sử dụng SGK.Đất Nước – NKĐ : Bài thơ thể hiện lòng tự hào về đn. Đất nước soi bóng vào tâm hồn ông. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành : I.Về nhà học bài . gian nan.Biết phân tích các phép tu từ trong văn bản. nhóm. nhọc nhằn.Mục tiêu bài dạy : Giúp HS . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . D. bước đầu biết sử dụng chúng khi cần thiết B. điệp nhanh): đặc điểm và tác dụng của chúng. vất vả. Tiến trình tổ chức dạy.học : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 86 Töôøng .Đất nước – NĐT :Đất nước là một bài thơ kháng chiến có giá trị lâu bền. • Sau mỗi bài tập. + Thảo luận ở tổ. qua giọng thơ trữ tình chính trị.Xem bài TV : Thực hành một số phép tu từ ngữ âm RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 31 – TV : 30/10/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM A.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo hình điệu. sâu lắng. SGV + Máy chiếu (Nếu có) II.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . thiết tha.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Ông là nhà thơ của đất nước trong đau thương. V. gợi ý dưới đây. Củng cố . + Thi giải bài tập giữa các nhóm. Cách thức tiến hành + Cá nhân HS làm bài tập. điệp âm. bộc lộ rõ nhất vẻ đẹp trong đau khổ. sau đó GV yêu cầu trình bày trước lớp. sau đó cử đại diện trình bày trước lớp. Đóng góp riêng của bài thơ: hình thức biểu đạt giàu chất suy tư. . điệp vần.

.Tính chất mở hay đóng của điệp từ ngữ (một dân tộc đã gan góc. câu 4) => tạo nên âm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 87 Töôøng . nhịp điệu dồn dập. đoạn văn đã có sự phối hợp của nhiều yếu tố sau đây : . Tìm hiểu bài Hoạt động Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn I. với kết cấu ngữ pháp đều là C-V-P (phụ ngữ). lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm . kết cấu cú pháp cũng giống nhau. thứ hai và thứ ba của câu => kết thúc bằng các âm tiết mang thanh bằng. dân tộc đó phải được…) và điệp cú pháp (hai vế đâu dài có kết cấu cú pháp giống nhau. Do => âm tiết mở  Chú ý đến: . (nay. Những cảm nhận về ĐN và tư tưởng ĐN của ND của NKĐ trong đoạn trích Đất Nước trích trường ca Mặt đường khát vọng? III. kết cấu cú pháp) trong việc tạo nên sắc thái hùng hồn.Phối hợp với nhịp điệu và âm thanh. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu giải bài tập: Tạo nhịp điệu Bài tập 1: và âm hưởng cho câu .Giới thiệu bài mới. câu 2. âm tiết kết thúc mỗi nhịp. cho một lời tuyên ngôn + Vế sau và câu cuối: như các kết luận.Ổn định tổ chức. . => nhịp: 3/2. nhịp điệu dàn trải => phù hợp với các biểu TT1: Nhận xét về nhịp điệu.Kiểm tra bài cũ.Sự thay đổi thanh bằng. .Sự phối hợp nhịp ngắn và âm tiết đóng => có âm hưởng mạnh mẽ. với lời khẳng định quyền độc lập của dân tộc.Sự phối hợp giữa những nhịp ngắn (đầu câu 1.3/2. thiêng liêng của lời kêu gọi VD: Nhịp ở câu đầu lặp lại là 4/2/4/2 + Không phải chỉ có sự đối xứng về từ ngữ. nhịp điệu (có sự phối nước. thiêng liêng của lời kêu gọi cứu Phân tích tác dụng của âm thanh.2010 I. sự ngắt nhịp và đối xứng). thích hợp nhịp dài.Vế thứ nhất. mà còn có cả sự đối cứu nước (trích) sau đây xứng về nhịp điệu và kết cấu ngữ pháp. II. dứt khoát. Để tạo nền sắc thái hùng hồn. + Câu thứ hai điệp vần.Phép điệp phối hợp (lặp) từ ngữ mà cả lặp kết cấu ngữ pháp và hợp với phép lặp từ ngữ và nhịp điệu. khẳng định. .Câu văn xuôi nhưng có vần (phối hợp với nhịp) ở một số vị trí. sự phối hợp âm thanh (cùng . do). cũng giữa các tiếng: súng (Ai có súng dùng súng). . IV.Câu tiếp theo kết thúc bằng âm tiết mang thanh trắc (lập) => .Vế sau ngắn. nay.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . VD: Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm. vế sau và câu cuối ngắn. đanh thép + Hai vế đầu: có vai trò như các luận cứ. Bài tập 2: TT2: Bài tập 2. đoạn văn có dùng phép thanh trắc cuối mỗi nhịp. VD: + Câu đầu có vần giữa tiếng: bà và tiếng: già. trong ví dụ sau: .Hai vế đầu bài.Về mặt lập luận : hưởng hùng hồn. (chú ý vần. hùng hồn về quyền ĐLTD của dân tộc. câu 3) Với những nhịp dàn trải (vế cuối câu 1. hiện cuộc đấu tranh trường kì của dân tộc. mạnh mẽ => phù hợp với sự với các phép lặp cú pháp.

Đoạn thơ trên đã gợi ra được khung cảnh hiểm trở Bài tập 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao.lúc lóe lên. loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao. thích hợp với một lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng. Nhịp ngắn trước nhịp dài sau tạo nên âm hưởng du dương của lời ngợi ca. tiếp diễn kéo dài. hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. vần nào .Sự ngắt nhịp (dấu phẩy ở ba câu đầu) khi cần liệt kê. vất vả của cuộc hành quân là nhờ có sự đóng góp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 88 Töôøng . hiệu đặc trưng (lá bàng đang đỏ. . Khi dồn dập mạnh mẽ. điệp thanh. điệp vần. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó. lúc lại ẩn trong tán lá). TT3: Bài tập 3 Nhịp điều và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định. Những biện pháp đó phối hợp với các yếu tố ngữ âm sau: . đoạn văn có đặc điểm là dùng phép nhân hóa đồng thời dùng nhiều động từ. TT2: Bài tập 2: Bài tập 2: Trong đoạn thơ sau. Bài tập 1: a) Sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu (L) trong các tiếng : “Lửa lựu lập lòe” miêu tả được trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu (đỏ như lửa và lấp ló trên những cành như những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. vậy mà đã có những lời mời gọi của mùa xuân. ngợi ca sức mạnh ý chí kiên cường của cây tre.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Hai câu văn cuối. câu được ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ (không dùng từ: là) => tạo nên âm hưởng mạnh mẽ. II.2010 hưởng khi khoan thai).Với nhiều dấu nghĩa của phép điệp vần đó. . TT1: Bài tập 1 Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong các câu sau: b) Ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu L (4 lần) trong một câu thơ => diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: Ánh trăng như phát tán rộng hơn. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm các bài tập: Điệp âm. Điệp âm.Câu văn thứ 3. dứt khoát của một lời tuyên dương công trạng.Trong đoạn thơ. sếu giang đang bay về phương nam để tránh rét). điệp thanh. phù hợp với tác dụng biểu hiện sắc thái ý cảm xúc chung: mùa đông đang còn tiếp diễn. khẳng định ý chí kiên cường và chiến công của tre. được lặp lại nhiều nhất là vần: Ăng (7 tiếng) được lặp lại nhiều nhất? Nêu => tạo nên âm hưởng rộng mở. điệp vần. Bài tập 3: Về từ ngữ. ngắt nhịp liên tiếp như lời kể về từng chiến công của tre.

Các yếu tố từ ngữ: từ láy. heo hút . (điệp thanh ở dòng cuối). Ngàn thước lên cao/Ngàn thước xuống phép nhân hóa. vần và thanh điệu là các bộ phận của âm tiết được lặp lại một cách chú ý và phối hợp với nhau để phục vụ cho việc biểu đạt nội dung và thường được sử dung trong thơ. điệp vần. . ngàn thước . . cần cảm nhận và phân tích sự phối hợp của các yếu tố và luôn nhằm vào mục đích cho nội dung biểu đạt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 33 . thăm thẳm.Làm văn : 5/11/2008 : BÀI VIẾT SỐ 3 ( NLVH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 89 Töôøng . những yếu tố không thuộc • Câu thơ 4: lại toàn vần bằng → tất cả dều gợi tả một ngữ âm).chuẩn bị bài mới . phép lặp từ ngữ. điệp thanh: + Âm. • Câu cuối khổ thơ toàn vần bằng gợi tả một không khí .Nhịp điệu của dòng thơ. góp của nhiều yếu tố (có cả trong đó câu thơ đầu thiên về thanh trắc.Điệp âm. • Phép lặp từ ngữ: dốc. Hướng dẫn học sinh tự học .Dùng các từ láy gợi hình: khúc khuỷu. rộng lớn trải ra trước mắt khi đã vượt qua và bằng ở 3 dòng thơ đầu và con đường gian lao vất vả.Tạo nhip điệu và âm hưởng cho câu + Nhịp điệu và âm hưởng được tạo ra do nhiều yếu tố (sự ngắt nhịp.Sự phối hợp các thanh trắc và thanh bằng ở 3 câu thơ đầu.Nhịp điệu 4-3 ở ba câu thơ đấu. sự phối hợp ngữ âm của từ ngữ…). Củng cố . V.Sự phối hợp các thanh trắc thoáng đãng.Về nhà xem lại bài .Chuẩn bị bài làm số 3: Nghị luận văn học ( làm ở lớp) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 32.Phép lặp cú pháp. hành quân là nhờ có sự đóng . • Phép lặp cú pháp ở câu 1 và câu 3. Dốc lên khúc khuỷu/Dốc thăm thẳm phép đối. sư phối hợp âm thanh. • Dùng phép đối từ ngữ: . • Phép nhân hóa: súng ngửi trời. cách dùng toàn thanh bằng . không gian hiểm trở và mang sắc thái hùng tráng mạnh Hãy phân tích: mẽ.2010 của vùng rừng núi và sự của nhiều yếu tố: gian lao vất vả của cuộc . D.

.HỌC I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn cảnh ra Câu 1. SGV. đoạn thơ. cách sử dụng hình ảnh .Ổn đinh lớp II.Những biểu hiện cụ thể :Vẻ đẹp bi bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls tráng của người lính TT ( vẻ đẹp hào dân tộc → d/c hùng. chết chóc. hình tượng thiên nhiên và con người Sông Mã gầm lên khúc độc hành Việt Bắc trong đoạn thơ sau : ( Tây Tiến – Quang Dũng) Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung I.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề cảnh ra đời. bi tráng của hình tượng người lính trong Câu 2. song bi thương chứ không bi luỵ) (2đ) từ ngữ → d/c.Giới thiệu bài mới IV. hi sinh → ( lời bày tỏ. * Câu 2. C. có hệ thống để làm rõ đặc điểm bản chất. lẫm liệt.2010 A. so sánh.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . B. đề tài. đối chiếu một cách có cơ sở. củng cố kĩ năng tìm hiểu đề.Tố Hữu) *Câu 1. (7đ) Cảm nhận của anh (chị) về …………………………. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLVH như thao tác phân tích. giọng điệu trữ tình ác liệt.Giúp hs nâng cao năng lực tư duy tổng hơp. Tài liệu tham khảo . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Đề 1 Hoạt động1 Câu 1.Kiểm tra bài cũ III. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 90 Töôøng .Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: . gian khổ. .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . đề tài.Yêu cầu chung ( Việt Bắc . đối đáp…). Bài làm phải đáp ứng các nội dung sau: * Yêu cầu chung : .…) (1đ) tài. cảm hứng chủ đạo của . Bài làm phải đáp ứng các nội đời.…) dung sau: .Rèn luyện. tương đồng hoặc khác biệt của một số tác phẩm đã được tìm hiểu.SGK. bình luận văn học. hình tượng trung tâm. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình bài thơ TT – QD và lấy dẫn chứng minh tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ hoạ ( 3đ) Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Câu 2.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLVH bàn về một bài thơ. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp chứng minh hoạ. …Vẻ đẹp của người lính + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệt không tách rời với hiện thực chiến tranh huật của bài thơ: thơ lục bát.. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc GV ra đề cho HS của Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn Đề 2 phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn Câu 1.

Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. V.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đọc thêm: Dọn về làng. Trình bày gãy gọn.Đọc văn : 9/11/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 91 Töôøng . Bố cục cân đối. Bài viết không đi vào trọng tâm. 35 .Câu 1. lập dàn ý. Diễn đạt mắc nhiều lỗi .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. Bài viết không đi vào trọng tâm. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. hợp lí. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…). vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…). Trình bày gãy gọn. lưu loát.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. . .Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . song khả năng khai thác còn hạn chế. ý 2 (2đ) . Đò Lèn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 12 : 34.2010 . Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh Năm học 2009 . lưu loát.luyện tập D. . ý 1 (1đ). . nắm kĩ năng làm bài. .Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.Về kiến thức : Yêu cầu bài viết phải làm rõ vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc * Biểu điểm : . song khả năng khai thác còn hạn chế. nắm kĩ năng làm bài. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế.Câu 2 : 7đ -Điểm 7 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên. Củng cố . mắc trên 10 lỗi .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. II. Biểu điểm Câu 1 ( 2đ) Mỗi ý 1 điểm Câu 2 ( 8 đ) -Điểm 7-8 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên ( tuỳ theo bài viết cụ thể) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn * Câu 2. mắc trên 10 lỗi . Bố cục cân đối. hợp lí.Về kiến thức : Bài viết phải làm rõ chân dung người lính Tây Tiến: + Về ngoại hình + Về tâm hồn + Về ý chí  Vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. .Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. lập dàn ý. Tiếng hát con tàu.

2010 DỌN VỀ LÀNG (Nông Quốc Chấn) TIẾNG HÁT CON TÀU (Chế Lan Viên) ĐÒ LÈN (Nguyễn Duy) A.SGK. Đọc .Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? *Hoạt động 2: Đọc .HỌC I.Ổn đinh lớp II. .Bài Dọn về làng : + Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ : tình yêu tha thiết đối với quê hương của một người con vùng cao trong những năm kháng chiến chống Pháp nhiều đau thương mà anh dũng.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .hiểu: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 92 Töôøng . tóm tắt những ý chính → cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . + Nghệ thuật đặc sắc với nhiều hình ảnh tự nhiên. SGV. đậm chất dân tộc. . II.hiểu: . . Tác giả (SGK) 2.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) . Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới (mùa đông. 1.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . C.Kiểm tra bài cũ Cảm nhận và lí giải về ĐN của NKĐ được thể hiện ở những phương diện cụ thể nào ?Tư tưởng chủ đạo trong đoạn trích? III.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Tìm hiểu bài Bài 1 : DỌN VỀ LÀNG ( Nông Quốc Chấn ) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Giới thiệu bài mới IV. .Bài Đò Lèn: + Nắm được nét đặc sắc trong bài thơ + Tình cảm của tác giả đối với quê hương B.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Bài Tiếng hát con tàu : + Nắm được những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng + Qua bài thơ → phong cách thơ của tác giả. Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung : I. 1950).Thao tác 1: HS đọc bài thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ĐỌC THÊM : Năm học 2009 . Tài liệu tham khảo .

Đan xen tự sự và trữ tình lời tâm tình tha thiết của người con với mẹ. nhiều dự định cho ngày mai.Thao tác 7: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể ) GV nhận xét. Tình cảnh của nhân dân Cao . Tìm hiểu chung : 1. .Lòng căm giận kẻ thù.Thao tác 5: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể) GV nhận xét.Lạng và tội ác của giặc Pháp đã được diễn tả qua những từ ngữ. đậm đà bản sắc dân tộc miền núi. .Ngôn ngữ. với quê hương. HÁT CON TÀU ( Chế Lan Viên) Nội dung cần đạt I.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ.Lạng dưới ách giặc Pháp: . Năm học 2009 . . bổ sung. Bố cục: 3 phần: . con người trở lại cuộc sống thanh bình  rộn rã tiếng cười vui.Cuộc sống gian khổ do giặc Pháp tàn phá.Phần 1( 6 câu đầu): Niềm vui ngày quê hương được giải phóng. hình ảnh thơ giản dị. Kết luận: “Dọn về làng” là bài thơ in đậm dấu ấn dân tộc miền núi.Phần 3 ( còn lại): Trở lại với niềm vui ngày quê hương giải phóng.Thiên nhiên. *Hoạt động 3: Tổng kết.Lạng và tội ác của thực dân Pháp. 3. thể hiện tình yêu thiết tha của nhà thơ đối với gia đình. bổ sung. người bà) + Cái chết của người cha  nỗi đau thương của một gia đình  gợi lên nỗi niềm xót xa gan ruột nhất. hình ảnh nào? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? +Niềm vui ngày quê hương giải phóng được thể hiện qua phần đầu và phần cuối của bài thơ như thế nào ? Sự phát triển của cảm xúc ấy ở đoạn thơ cuối ? . . quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn quê hương. b. Tác giả ( SGK) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 93 Töôøng . .Thao tác 6: HS thảo luận về nghệ thuật của bài thơ: + Giọng điệu ? + Ngôn ngữ và hình ảnh? . gieo rắc tội ác lên quê hương: + Chạy giặc chốn rừng sâu ( hình ảnh người mẹ.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ. Cảm xúc mừng vui ngày quê hương được giải phóng: . III.Phần 2 ( câu 7 đến câu 37): Dòng hồi tưởng của người con về cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao. .Thao tác 4: HS thảo luận về nội dung ( hệ thống cảm xúc) của bài thơ : + Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc.2010 1.Bắc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . 2. Nội dung cơ bản: a. . . Bài 2 : TIẾNG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp đau thương mà anh dũng. Đặc sắc nghệ thuật: .Niềm lạc quan.Bắc .

đến với c/s rộng lớn. cũng là sự tìm về nơi ngọn nguồn của hồn thơ. hăm hở làm cuộc hành trình đến với TB.4.Gợi ý về những nội dung cơ bản : 3. HS tìm hiểu lời đề từ TT7.Con tàu : là hiện thân của phương tiện. khát vọng được ra đi (Tâm hồn hoá thân thành con tàu.hiểu 3.3 Lời đề từ . Đọc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ.5 Chín khổ giữa: Niềm hạnh phúc và khát vọng về với nhân dân. của hồn thơ và sáng tạo thơ ca.TT 1: HS đọc bài thơ. một vùng đất xa xôi của TQ. ân nghĩa. một nơi ân tình. 3. . .Tình cảm. là cội nguồn của nghệ thuật. con tàu .2. trong đó có thơ ca) III.Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Năm học 2009 . b. +Biểu tượng của c/sống rộng lớn của nhân dân và đất nước.TB. Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng . vượt ra khỏi cuộc sống chật hẹp để đến với c/sống rộng lớn. 3. của cảm hứng sáng tạo thơ ca.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu nặng đầy tình nghĩa với nhân dân trong kháng chiến *Hoạt động 2: Đọc . con đường đi đến chân lí.…. Tìm hiểu 2 khổ đầu TT8. tâm hồn của nhà thơ 3. bổ sung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 94 Töôøng . Hai khổ thơ đầu: Sự trăn trở giục giã lên đường→Tác giả khao khát đến với Tây bắc vì Tây Bắc là nơi đem lại ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) . +Xứ thiêng liêng:nơi thấm mấu và nước mắt của nhân dân chôn vùi bao xác quân thù. Bố cục : 3 phần II. + Con tàu : → THCT : tiếng hát của tâm hồn. nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.2010 2. Tác phẩm : a. những tình cảm thiết tha của nhà thơ.1. TT5: HS giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ TT6. Hoàn cảnh sáng tác .Đó còn là nguyên cớ để nhà thơ thể hiện khát vọng về với nhân dân.Vào những năm 1958 – 1960 có phong trào vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc → bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ sự kiện kinh tế xã hội nói trên .Tây Bắc: một địa danh. TT4: GV cho HS tìm những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng → phân tích.Ý nghĩa nhan đề : Tiếng hát con tàu Nhan đề ko mang ý nghĩa tả thực mà có ý nghĩa tượng trưng + Tiếng hát biểu tượng cho giai điệu tâm hồn. . GV cho HS trình bày nd phần này → GV nhận xét. là biểu tượng cho tâm hồn nhà thơ đang khao khát lên đường.hiểu: .

hỏi đáp→cuốn hút người đọc -Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng III.Tác giả mang ơn sâu nặng của nhân dân. dung dị).2010 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 95 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Từ những tình cảm cao quý ấy. được trở về với cội nguồn của tâm hồn mình. đa dạng và linh hoạt .Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh mới.Tây Bắc. BÀI 3 : ĐÒ LÈN Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Nhan đề: Đò Lèn → địa danh ( Thanh Hoá ) ở quê ngoại của ND → nơi chất chứa nhiều kỉ niệm trong dòng hồi ức của nhà thơ.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả.Sự gắn bó yêu thương đối với một vùng đất →tạo nên những tình cảm quê hương: Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương → Từ cảm xúc của nỗi nhớ đã nâng lên những suy ngẫm triết lí. áo nâu.tác giả đã khái quát lên một chân lí sâu sắc ( chân lí được rút ra từ sự trải nghiệm của chính mình) Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Câu thơ mang tính suy tưởng triết lí. Đây là một bài thơ hay và rất tiêu biểu của Chế Lan Viên trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội TT9. tin tưởng và say mê 4. vầng trăng.Day dứt bởi khát khao được ra đi. Tiểu dẫn: 1. . vẫn tự nhiên. Nhan đề và hoàn cảnh sáng tác: ..Tâm hồn :-tấm lòng. đa dạng ( con tàu. Đó là thành công của đoạn thơ này 3. Triết lí được rút ra từ tình cảm. Nghệ thuật của bài thơ : .6. của cuộc k/ chiến. Bốn khổ cuối: Khúc hát lên đường sôi nổi. .) -Phép tu từ ẩn dụ.sâu sắc. Tổng kết Bài thơ “tiếng hát con tàu” nằm trong truyền thống ca ngợi quê hương đất nước sâu sắc ân tình. so sánh được sử dụng phổ biến.Thao tác 2: GV giải thích ( Nguyễn Duy) Nội dung cần đạt I.. Tác giả (SGK) 2. cảm xúc chân thành ( triết lí mà vẫn ko khô khan. . tình cảm của người ra đi . . . Tìm hiểu bốn khổ cuối *Hoạt động 3: Tổng kết. nỗi nhớ. -Giọng thơ mang tính đối thoại.

Thao tác 4: HS thảo luận về . II. vất vả ( vì nghèo đói. ) nhưng giàu tình yêu thương. trong dịp nhà thơ trở về quê hương Thanh Hoá.Thao tác 5: HS trình bày . . giọng điệu ? đi “thập thững”. “bay tuốt”. Cỏ lau. “rủ nhau từ ngữ. có không gian và thời gian. Nội dung cơ bản: . “năm đói”.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) + Kí ức thời tuổi nhỏ của nhà thơ hiện lên như thế nào ? nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? + Hình ảnh người bà hiện về trong kí ức nhà thơ như thế nào? Tình cảm của tác giả đối với bà? +So sánh với hình ảnh người Năm học 2009 . Câu chuyện như dòng suy tư của nhà thơ về quá khứ với tuổi thơ trong sáng và người bà kính yêu. khủng khiếp “mò cua xúc tép”. khước từ sự thi vị hoá dĩ vãng → cách nhìn mới về quá khứ. một xa xót. trộm nhãn…) → cái nhìn thẳng thắn về quá khứ. chiến tranh → hiện thực dữ dội. “nhà…bay mất”. chút cay đắng. thì bài thơ này có giá trị khơi nguồn cho thân phận con người ( cùng với các tác phẩm văn xuôi NBCT. hiếu động ( câu cá. một ăn năn…khi tác giả trở về thì bà đã mất → Một bếp lửa chờn vờn sương sớm nỗi buồn sâu. Đặc sắc nghệ thuật: . Từ việc phản ánh số phận cộng đồng nay chú ý tập trung đào sâu về thân phận con Thao tác 3: HS trình bàyGV người .Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ ( rút trong tập Ánh Trăng ). Đọc .Khổ cuối : Nỗi xót xa. khi hoàn cảnh ls thay đổi → quan niệm về văn nhắc đến trong bài thơ ntn? chương thay đổi . Nếu so với mạch cảm hứng của thơ ca chống Mỹ nhận xét. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . day dứt về thân phận con người.Thao tác 1: HS đọc bài thơ . “tôi đâu biết”. NĐBTCTTH. được viết năm 1983. .Giàu tính suy tưởng. tinh nghịch.2 khổ đầu : Kí ức về tuổi thơ: hồn nhiên. Một bếp lửa ấp iu nồng đượm → Sự kết nối giữa hồi ức riêng tư với lịch sử dân tộc. BKC. chiêm nghiệm. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 96 Töôøng . III. Văn học chuyển từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư thế sự. ăn năn + Hiện thực chiến tranh “Tôi đi lính…lâu…” → con bà tảo tần cùng bếp lửa sưởi người bị cuốn theo dòng chảy lịch sử ấm tuổi thơ của Bằng Việt: + Hình ảnh người bà là một ám ảnh. Bài thơ gợi nhắc về quê nhà và cảm xúc ngậm ngùi. bổ sung.…) 2. có *Hoạt động 3: Tổng kết nhân vật. day dứt. một niềm vui.. trong sáng nhưng giàu sức đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: biểu cảm “bay mất”.. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa * Lưu ý : Bài thơ được viết sau khi đất nước đã im tiếng + Hiện thực chiến tranh được súng.hiểu: 1. bổ sung.2010 . có cốt truyện. lâu. hình ảnh. . đâu hết”.Ngôn ngữ thơ giản dị. bắt chim sẻ.Tổng kết: Bài thơ như một câu chuyện kể. “bán trứng”. đức hi sinh âm thầm → Đó là người bà của đời thường. xa lạ với cái nhìn thi vị lý tưởng hoá.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. .3 khổ giữa :Kí ức về người bà Người bà cơ cực.Giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng buồn thấm thía và xen lẫn GV nhận xét.

SGK.2010 Quả là một bài thơ có sức ám ảnh lớn. . .Ổn đinh lớp II.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . GV gọi hs lên bảng trình bày → sửa chữa chung . thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của VN. GV gọi 3 HS lên bảng . SGV. D. hùng hồn.Sự thật là… BT1→ GV nhấn mạnh yêu .HỌC I. phép liệt kê. Lên lớp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.Kiểm tra bài cũ III.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp.Dân ta … cầu của đề * Phân tích : . Phép lặp cú pháp Yêu cầu cần đạt I.Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết. Câu có hiện tượng lặp cú pháp ( kết cấu ngữ pháp) : TT1.câu Sự thật là….luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản của các bài ĐT Năm học 2009 .Giới thiệu bài mới IV.GV cho HS xem bài tập trước ở nhà . TT2.Câu : Dân ta …→ C. đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc CMT8 là đánh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 97 Töôøng .V ( + phụ ngữ chỉ đối tượng) – TN làm BT ( TN chỉ mục đích “để”. GV gọi HS đọc đề .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Tài liệu tham khảo .Về nhà học bài . C.Tiết sau học Tiếng Việt : Thực hành một số phép tu từ cú pháp Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới RÚT KINH NGHIỆM : 12 : 36. phép chêm xen): đặc điểm và tác dụng của chúng.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Làm bài tập phần I. Củng cố .MỤC TIÊU BÀI DẠY . PHÉP LẶP CÚ PHÁP BT1 a. B. Tiếng Việt : 10/11/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A. “mà”) * Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn có âm hưởng đnah thép. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .→ P ( thành phần phụ tình thái) – C (chủ ngữ) – V1 – V2 ( 2 VN) .

hai vế lặp cú pháp nhờ phép đối chặt chẽ cầu của đề về số lượng tiếng. về loại từ ( bán. TT5. GV cho HS dưới lớp đổ chế độ thực dân và chế độ pk. tính từ). sảng khoái của chủ thể trữ tình . d) tương ứng). Cụ thể. bổ sung .Ở thơ ĐL phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: Kết cấu ngữ pháp giống nhau. mỗi vế đều có 6 tiếng theo kết cấu ngữ pháp giống nhau ở mô hình Chủ ngữ (danh từ) Vế 1 Vế 2 Cụ già Chú bé Vị ngữ (động từ) ăn Trèo Thành tố phụ của VN ( danh từ tính từ) củ ấu non Cây đại lớn Trong đó. tự hào. bổ sung c. Điều đó thường tồn tại trong một cặp câu ( câu trong văn biền ngẫu có thể dài.c. mua → từ đơn. ko cố định về số tiếng)  Giống :đều thể hiện hiện tượng lặp kết cấu cú pháp Khác : ở BT2. hiện tượng lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao → như đã phân tích ( số tiếng. Ở mỗi câu TN. động từ. GV cho HS dưới lớp cây. đen. rạng → từ đơn. trái nghĩa làm BT ( câu a. Ở câu đối : phép lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở 2 câu bằng nhau.…) BT3. trái nghĩa với già. b. về kết cấu ngữ pháp của từng vế. lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán * Tác dụng : biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở VB. Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp ở: HS sửa chữa. GV gọi 4 HS lên bảng về nghĩa. sau đó GV cùng b. vừa có nghĩa là lớn ( “lớn” đồng nghĩa với “đại”) và trái nhận xét.Hai câu thơ đầu . nhận xét. “ấu” vừa chỉ loài cây. vừa có nghĩa là non ( “non” đồng nghĩa với “ấu”).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Ở văn biền ngẫu.b. c. trong mỗi vế còn dùng từ đồng nghĩa. sau đó GV cùng nghĩa với bé.Ba câu thơ sau * Tác dụng : khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng. TT4. BT1→ GV nhấn mạnh yêu a. GV gọi HS đọc đề BT2. các tiếng đối nhau về từ loại và nghĩa ( đb là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thất ngôn bát cú) d. số lượng tiếng bằng nhau. phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp với phép đối. HS sửa chữa.2010 TT3. Lặp từ ngữ “Nhớ sao”. đối . “đại” vừa chỉ loài TT6. phép lặp còn phối hợp với phép đối (đối ứng từng tiếng trong 2 vế về từ loại. HS tự làm Hoạt động 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 98 Töôøng . Hơn nữa.

khi đọc các bộ phận này cầu của đề đều được tách ra bằng ngữ điệu . GV gọi HS đọc đề câu thêm một thông tin nào đó a. GV cho HS dưới lớp hành [ + những luật pháp dã man] . chỉ mặt vạch tên kủ thù dân tộc.Vị trí và vai trò ngữ pháp trong câu : Tất cả các bộ phận in Làm bài tập phần III. dấu ngoặc đơn ( hoặc còn có BT1→ GV nhấn mạnh yêu dấu gạch ngang) .Soạn bài : Sóng ( Xuân Quỳnh) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 99 Töôøng . PHÉP CHÊM XEN BT1. TT3. Trong đoạn trích bài HTS.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại tác dụng của phép lặp cú pháp. hiện tượng mà các thành phâầnkhác biểu hiện). phép liệt kê và phép chêm xen. GV gọi HS đọc đề câu cùng một kết cấu gồm 2 vế như mô hình khái quát sau : a.2010 Làm bài tập phần II. sau Phép chêm xen bộ phận được chú thích. bổ sung việc.Tác dụng : Ghi chú hoặc giải thích cho từ ngữ đi trước.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . GV cho điểm học sinh ( các hs lên bảng giải BT) . GV gọi 4 HS lên bảng Hơn nữa chúng còn bổ sung thêm sắc thái về tình cảm. người viết đối với sự HS sửa chữa. III. Hoạt động 3 . đánh giá của người nói. phép liệt kê đã phối hợp với phép lặp cú pháp. đậm trong các câu đều ở vị trí giữa câu hoặc cuối câu.b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .d) xúc của người viết. Nhiều đoạn câu ( vế câu) liên tiếp theo TT1. Những phần chêm xen đó có vai trò TT3. câu c. V.b) nhau : C – V [ + phụ ngữ chỉ đối tượng] : VD : Chúng – thi TT4. TT2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Phép II. GV cho HS thảo luận theo Phép liệt kê phối hợp với phép lặp cú pháp → có tác dụng bàn nhấn mạnh và khẳng định sự đối đãi chu đáo đầy tình nghĩa của TQT đối với tướng sĩ trong hoàn cảnh khó khăn. gợi ý BT2. PHÉP LIỆT KÊ liệt kê a.Về nhà làm BT .Phép lặp cú pháp ( các câu có kết cấu ngữ pháp giống làm BT ( câu a. * Lưu ý : sau mỗi phần bài tập. D. c. Chú ý : khi nói. GV hướng dẫn. HS sửa chữa. Chúng xen vào trong câu để ghi chú TT1.Dấu câu tách biệt : dấu phẩy. bổ sung Cũng cùng mục đích ấy là cách tách dòng liên tiếp. cảm làm BT ( câu a. câu b. GV cho HS dưới lớp quan trọng trong bình diện nghĩa tình thái của câu ( thể hiện nhận xét. câu d của . HS về nhà làm cho HS tự làm BT2 ở nhà. GV gọi 2 HS lên bảng b. phối hợp với phép liệt kê nhận xét. sau đó GV cùng để vạch tội ác của TDP. câu b→ GV nhấn mạnh Kết cấu hoàn cảnh thì giải pháp yêu cầu của đề VD: không có mặc thì ta cho áo không có ăn thì ta cho cơm TT2. sau đó GV cùng sự nhìn nhận. . TT4. …………… thì ……. Củng cố . dồn dập.

SGK. bất diệt. Lên lớp GV triển khai bài dạy theo cách kết hợp đọc diễn cảm. SGV.Giới thiệu bài mới IV. đàm thoại.Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu.Ổn đinh lớp II. Nội dung cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 100 Töôøng .HỌC I. B. nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . phát vấn. nêu vấn đề. xây dựng hình ảnh.Kiểm tra bài cũ Gọi HS làm BT cho về nhà trong bài thực hành tiếng Việt Thực hành một số phép tu từ cú pháp III. .Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung. C.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 38 Đọc văn : 11/11/2008 : SÓNG (Xuân Quỳnh) A. soạn bài theo câu hỏi huớng dẫn học bài ở nhà .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 37.GV cho HS tìm hiểu. Tìm hiểu bài Hoạt động của thầy và trò.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Tài liệu tham khảo .

Những đặc điểm nổi bật trong hồn * Xuất xứ: sáng tác 1967. em có cảm nhận gì về .khát vọng vĩnh cửu của tình yêu xuyên suốt bài thơ và tạm chia bố B. khát khao sự em về cách mở đầu bài thơ của nữ sĩ đồng cảm.Câu hỏi tu từ: Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau? → XQ dựa vào quy luật tự nhiên để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 101 Töôøng . GV gọi HS đọc bài thơ .hiểu: cục?. Tác phẩm . Đọc .suy nghĩ. gì để biểu đạt ý thơ? Phân tích giá trị * Giọng thơ chân thực. hồn nhiên. ngày sau: vẫn thế → sự trường tồn của sóng . tác giả thể hiện tình yêu. XQ? Qua đó. tươi tắn.2010 HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I. . in trong tập Hoa dọc chiến hào. GV gọi HS nêu cảm nhận → Miêu tả những trạng thái đối lập. → Liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu. TT3: Theo em ở 2 câu thơ này XQ đã . .Sóng . đề tài. vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại. TT1.Dữ dôi . ồn ào . Hết tiết 37. 1.Tác giả đặt mqh anh –em tương ứng với sóng biển. tự nhiên đầy suy tưởng. đa dạng của những chung về bài thơ con sóng. thơ XQ? * Đề tài: tình yêu → XQ có cách thể hiện riêng..Khát vọng tình yêu .Điệp từ: em nghĩ: quay về lòng mình.dịu êm. XQ đã biểu biểu cảm của bptt đó. trăn trở.Tác giả: SGK TT1: Đọc tiểu dẫn SGK? * P/c thơ : tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn. . mối quan hệ giữa sóng – tình yêu ntn? 2. trăn trở ( những nỗi niềm nhận xét âm điệu bài thơ? tâm sự của tình yêu) -Hãy xác định hình tượng bao trùm. + 2 khổ cuối: Sóng . Nguyễn a. Tìm hiểu chung phần tiểu dẫn.Tác phẩm chính: SGK đời Xuân Quỳnh? 2.Củng cố .Sóng: ngày xưa. Sóng biển và tình yêu: thơ. đồng điệu trong tình yêu.lặng lẽ → mở đầu bằng 4 tính từ. và + 5 khổ giữa: Sóng . TT5:Nhận xét chung về nội dung và phân tích. khám phá → tình yêu chín chắn đầy suy nghĩ. đạt một quan niệm mới mẻ và khát vọng mãnh liệt trong TT4: Ở khổ thơ 2. . nhu cầu tìm hiểu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . chân thành đằm thắm và luôn da TT2:GV yêu tóm tắt những ý cơ bản diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. sau * Bố cục: 3 phần đó đặt câu hỏi + 2 khổ đầu: Sóng biển và tình yêu -Em hãy cho biết xuất xứ. Sóng-suy nghĩ. Sự băn khoăn Bính. nghệ thuật của 2 khổ thơ đầu. tự nhận thức.bồi hồi trong ngực trẻ: tình yêu là sử dụng những biện pháp nghệ thuật khát vọng lớn lao. TT3. trăn trở: Liên hệ: Thơ Xuân Diệu.Sông . .không hiểu mình .tìm ra bể → Ẩn dụ: sóng không bằng lòng với khuôn khổ nhỏ hẹp mà khao khát vươn ra biển cả TT2: Hãy nêu những nhận xét của → khát vọng tự khám phá. * Cảm nhận chung HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 1.Tóm tắt những nét chính trong cuộc .tình yêu? sóng trước thời gian.

XQ đã diễn tả vừa cụ thể. tâm trạng. một trạng thái bất an bàng bạc trong cách cảm nhận hạnh phúc của XQ”. tha thiết mà mạnh dạn. thủy chung.Ngôn từ.Khổ 5: tăng số lượng câu thơ → cảm xúc dạt dào. . những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim người phụ nữ đang rạo rực yêu đương. dẫu ngược . .. + Sóng tới bờ dù cách trở: Tình yêu là sức mạnh để em và anh vượt qua gian lao. mãnh liệt. Sóng .LH: TY trên dòng sông quan họ. thức”? TT9: XQ đã gửi gắm điều gì qua khổ 6. TT11: Suy nghĩ của em về khổ thơ kết? HĐ4: Hướng dẫn HS tổng kết bài học TT1: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kết cấu của bài thơ. Niềm tin và sự chung thuỷ Khổ 6 + 7: + dẫu xuôi . → Bày tỏ tình yêu một cách chân thành. được khẳng định một cách rạch ròi. TT7: Khổ thứ 5 có gì khác so với các khổ thơ còn lại trong bài? Giữa sóng và em có quan hệ như thế nào? Hãy phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của XQ ở khổ thơ này? TT8: Em hiểu như thế nào về ý thơ “lòng em . chân thành bộc lộ mình. linh hoạt .phương nam + Em hướng về anh một phương → tình yêu hết mình. đầy bí ẩn. + Sóng nhớ bờ mãnh liệt. Nỗi nhớ .Nhịp điệu tự nhiên. hình ảnh trong sáng. không thể lí giải. TT6: Phát hiện những đặc sắc nghệ thuật được XQ sử dụng để diễn tả những nỗi niềm của tình yêu? Nhận xét giọng điệu thơ? . c. thử thách để đạt đến hạnh phúc. Nội dung: Qua hình tượng sóng.2010 truy tìm khởi nguồn của tình yêu nhưng nguồn gốc của sóng cũng như tình yêu đều bất ngờ. 3. XQ thể hiện một cái tôi sôi nổi. tha thiết .khát vọng vĩnh cửu của tình yêu .  Qua hình tượng thơ song hành: sóng và em. Nghệ thuật: . giản dị → hội tụ nhiều nét tiêu biểu trong phong cách thơ XQ 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Nỗi nhớ choáng ngợp cõi lòng không chỉ trong ý thức mà thấm sâu vào trong tiềm thức.Muốn hoá thân thành sóng để giữ gìn tình yêu muôn đời → một tình yêu vĩnh hằng → Khát vọng cao cả. hòa hợp giữa sóng và em. dứt khoát. → Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. b.. Kết luận: 1.Cuộc đời con người là ngắn ngủi → nhạy cảm được sự chảy trôi của thời gian → Âu lo. tuyệt đối. mang tính nhân văn C. Kết cấu này có tác dụng như thế nào khi thể hiện cảm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 102 Töôøng .phương bắc.Kết cấu tương đồng. vừa sinh động những trạng thái.7? TT10: “Có một nỗi lo âu. Ở khổ thơ 8 nỗi niềm của XQ gửi gắm có điểm giống với ý kiến này không? Hãy lí giải. phấp phỏng về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc (cảm giác thường trực trong thơ XQ ở giai đoạn sau ).Em → nhớ anh đắm say hơn bội phần.

một bài văn nghị luận.Học thuộc bài thơ và nắm kĩ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. biểu cảm.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Bài thơ Sóng gợi cho em những suy nghĩ gì về tình yêu? Hình tượng sóng và em được nhà thơ XD với dụng ý nghệ thuật như thế nào? D. Củng cố. B. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: .SGK. Năm học 2009 . nồng hậu. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . SGV. Tài liệu tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 103 Töôøng .Hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK .2010 V. luyện tập: GV nhấn mạnh lại nd bài học :bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. miêu tả. chân thành.Chuẩn bị bài:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 39 .So sánh cảm xúc về tình yêu của XQ qua Sóng và XD qua Vội vàng.. .Bước đầu nắm được cách vận dụng kết hợp các phương thức đó trong một đoạn. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: . . mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. .Làm văn : 19/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn xúc của nhân vật trữ tình? TT2: Bài thơ là lời tự bạch của 1 tâm hồn phụ nữ đang yêu. . Theo cảm nhận của em.Cần thấy được khi vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghi luận phải xuất phát từ mục đích và nội dung nghị luận.Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự. . tâm hồn người phụ nữ đó có những điểm gì?. thuyết minh trong bài văn nghị luận.

sinh động hơn. câu văn có sức truyền cảm. biểu cảm. miêu tả. chân thực. ỔN ĐỊNH LỚP II. + Các yếu tố miêu tả. không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. đồng ruộng mênh mông. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) (?) Vì sao trong bài hoặc đoạn văn nghị luận cần vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. biểu cảm trong văn nghị luận 1.GV cho HS tìm hiểu. . hầm mỏ. Phải diễn tả cảm xúc (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) đó bằng những từ ngữ. tự sự được đưa vào bài văn nghị luận để làm những luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. miêu tả. cụ thể. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: I.Yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng. chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng. miêu tả trong văn nghị luận: TT1: Ôn tập lí thuyết (?) Thế nào là phương thức biểu đạt tự sự. Lên lớp GV cho hs luyện tập ( Vừa kết hợp ôn lại kiến thức lí thuyết vừa làm bài tập vận dụng) . biểu cảm trong văn nghị luận: (?)Để việc vận dụng các phương thức + Phải xuất phát từ mục đích. miêu tả. tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. rừng núi bao la: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 104 Töôøng . miêu tả. và do đó. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: Em hãy cho biết những hình tượng xuyên suốt trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh? Mối quan hệ của những hình tượng đó như thế nào? Bài thơ đó đã nói lên tâm trạng gì của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Luyện tập vận dụng các phương thức tự sự. trên cơ sở đó GV nhận xét. Bài tập: TT2: Thực hành: “Ở Đông Dương. nội dung nghị luận biểu đạt đó thực sự có tác dụng nâng cao + Khi đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận thì hiệu quả nghị luận. bổ sung hướng học sinh đi đến kết luận về sự cần thiết. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) I.2010 . 2. III. soạn bài ở nhà . C. GIỚI THIỆU BÀI MỚI: IV. . có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. chúng ta cầ chú ý người viết (nói) phải thực sự có cảm xúc trước những điều gì? những điều mà mình nói (viết).Yêu cầu đối với việc vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Trọng tâm là tổ chức luyện tập cho học sinh.Khi vận dụng phương thức biểu đạt biểu cảm trong văn nghị luận sẽ tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người đọc người nghe. làm cho bài văn có hiệu quả thuyết phục cao hơn. Ôn tập lí thuyết: . TÌM HIỂU BÀI: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt: tự sự.

. . buồn lắm: Họ không làm gì cả”. Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ + Học sinh thảo luận các câu hỏi sau: chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của (?) Hãy tìm những từ ngữ. những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác... buồn lắm: Họ đoạn văn trên? không làm gì cả. nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh. những câu cảm thán vào đoạn văn trên có tác dụng gì? Nếu sử dụng những từ ngữ khác tương đương hay những câu văn bình thường sẽ có sự khác biệt ra sao so với việc đưa những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán vào như trên? Nêu ví dụ? HĐ2: Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận TT1: Ôn tập lí thuyết: (?) Thế nào là văn thuyết minh? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 105 Töôøng .” (Nguyễn Ái Quốc. tính chất. II.Những từ ngữ biểu cảm. của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày. . Nếu thay thế những từ ngữ.là một con số không”. tình cảm của người viết. “Những thanh niên. vận mệnh tương lai của dân tộc. Đó là một tình cảm đau xót và lo lắng cho kinh tế. còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất.làm gì?”. giới thiệu.2010 chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù. “Thế thì. khó thu hút và gây được sự đồng tình của người đọc...Từ những từ ngữ.Thuyết minh là lối văn thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm...Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .. giải thích. “Chìm ngập”. Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận 1. những câu cảm thán trên ta thấy rõ được tình cảm chân thành và thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước những thanh niên thiếu ý thức lao động. nguyên nhân. những câu cảm thán trên bằng những từ ngữ tương đương câu bình thường thì chúng ta thấy đoạn văn là một sự phản ánh khách quan đơn thuần mà không thấy bóng dáng. “.. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà. Ôn tập lí thuyết: . những câu cảm chúng ta là một con số không. Thế thì thanh niên thán biểu lộ tình cảm của tác giả trong của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn.. “ Nói ra thì buồn.. câu cảm thán trong đoạn văn: “nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!”. “Gửi thanh niên An Nam”) .mà thôi!”. .. “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” “Người”.Trong một bài văn nghị luận cần có sự kết hợp với (?) Việc đưa những từ ngữ biểu cảm. là thái độ phê phán đối với những thanh niên trên. “Thanh niên già cỗi”.

Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận là chính. IV. khoa học và mới mẻ.Tác dụng: Nó giúp cho người đọc hiểu rõ vấn đề vào văn bản có tác dụng như thế nào? tác giả đang nghị luận. GNP.2. Luyện tập: TT1: Gv nêu đề bài -> Đề bài: Viết một bài văn nghị luận ngắn để phát biểu TT2: Gv gợi ý cho Hs làm bài: ý kiến trong buổi trao đổi về chủ đề “Nhà văn mà tôi ( Học sinh làm việc cá nhân) hâm mộ” trong CLB Văn học của nhà trường tổ (?) Chủ đề phát biểu của bài tập là gì? chức. đồng tình với ý kiến của tác giả đưa ra.2010 yếu tố thuyết minh vì nó đưa lại những tri thức khách quan. giúp người đọc (nghe) hiểu rõ ràng. Bài tập: Tìm hiểu văn bản mục I. Dẫn chứng: Tác giả cung cấp cho người đọc hiểu thế nào là GDP. chính xác các vấn đề đang nghị luận. người viết đã sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt nào? Hãy chỉ ra chi tiết dẫn chứng? Năm học 2009 .2 + Gọi 1 học sinh đọc văn bản trong SGK (Gv chiếu văn bản lên màn hình) + Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau: (?) văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận.. viết bài văn theo yêu cầu của GV III.” (?) Việc đưa các yếu tố thuyết minh trên . .) là tổng giá trị hàng hoá và dịc vụ do những người mang quốc tịch Việt Nam sản xuất ra trong một năm. SGK/ 158-159 . 2.) là giá trị tính bằng tiền của tổng hàng hoá và dịch vụ sán xuất ra trên lãnh thổ nước ta trong một năm” + “GNP (.. (?) Em muốn phát biểu về nhà văn nào? về những điểm gì của nhà văn đó? (?)Để làm sáng rõ những điểm đó cần phải trình bày những luận điểm nào? Sắp xếp những luận điểm đó ra sao? (?) Xét xem cần vận dụng các phương thức biểu đạt nào và vận dụng thế nào để bài viết hấp dẫn.. ở cả trong và ngoài lãnh thổ nước mình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong một văn bản nghị luận có cần có sự kết hợp với yếu tố thuyết minh không? Vì sao? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) TT2: Thực hành bài tập: Bài tập SGK/ 158. bổ sung. Kết luận: (Ghi nhớ SGK/ 161) HĐ4: Kết luận: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 106 Töôøng . tác giả còn sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt thuyết minh. 2 học sinh đọc bài viết của mình và nhận xét.Văn bản trên nghị luận về vấn đề: Không nên chỉ dựa vào chỉ số GDP để đánh giá thu nhập hàng năm của người Việt Nam mà cần phải dựa cả vào chỉ số GNP nữa. Nói cách khác nó làm tăng sức thuyết phục cho văn bản rất nhiều so với việc không có HĐ3: Tổ chức cho học sinh luyện tập những lời giải thích đó..159 mục I. thuyết phục? TT3: Gv gọi 1. từ đó làm cơ sở để kết luận: “Việc dùng chỉ tiêu GNP bên cạnh GDP vẫn còn hết sức cần thiết” + “GDP (.

ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 40. thuyết minh? D.Văn : 24/11/2008 : ĐÀN GHITA CỦA LOR-CA Thanh Thảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 107 Töôøng .Soạn bài: “Đàn ghi. miêu tả. sgk/61 .2010 V. ngoài việc sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận là chủ yếu.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong văn bản nghị luận.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Làm bài tập phàn II. Luyện tập ở nhà. CỦNG CỐ: (?) Vì sao trong bài văn nghị luận thường kết hợp với cac phương thức biểu đạt khác như tự sự. 41 . biểu cảm. có nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác như trên ko? Khi vận dụng cần phải xuất phát từ đâu? (?) Tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt đó như thế nào? Năm học 2009 .

biểu cảm. thuyết minh ( bài viết ở nhà. cảm nhận cuộc sống ở bề sâu. Tài liệu tham khảo . .GV cho HS soạn bài ở nhà.Tư duy thơ : giàu suy tư.Thơ Thanh Thảo đào sâu cái tôi nội cảm.Ổn đinh lớp II. 2. viết báo. 3. B. . C. . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu tiểu dẫn TT1.Tài năng đa dạng: làm thơ. .Kiểm tra bài cũ Gọi HS đọc đoạn văn nghị luận có sự vận dụng các phương thức biểu đạt : Tự sự. Thơ ca mang diện mạo độc đáo khi viết về chiến tranh và thời hậu chiến. Bồi dưỡng cho các em sự đồng cảm. 2/Bài thơ: a/ Xuất xứ: TT2. GV giải thích cho HS về chủ nghĩa tượng trưng. Cảm nhận vẻ đẹp mang hình thức biểu đạt với phong cách hiện đại của Thanh Thảo.2010 A. thương tiếc trước tài năng của Lorca và nghệ thuật thơ đặc sắc của Thanh Thảo. xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu.Nêu những nét chính về tác giả? Nội dung cần đạt I/ Tìm thiệu chung: 1/ Tác giả: (Sgk) . miêu tả. chủ nghĩa siêu thực (Trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX với các tác Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 108 Töôøng .MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS 1. tiểu luận phê bình… nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc là thơ ca .SGK. thời đại. nhuốm màu sắc tượng trưng.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .HỌC I.Giới thiệu bài mới IV. GV sử dụng hình thức qui nạp. trăn trở về xã hội.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đề tài tự chọn theo yêu cầu BT 2 trang 161) III.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . siêu thực.GV gọi HS đọc phần tiểu dẫn GV hỏi: . cách gieo vần…→ Đóng vị trí quan trọng trong cách tân thơ Việt trên con đường hiện đại. cách biểu đạt mới với câu thơ tự do. Lên lớp. Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả. SGV.Thơ ông là tiếng nói của người tri thức suy tư. vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp để hướng dẫn HS tiếp cận văn bản.

bi phẫn ( câu 7 → câu 18) . có thể gợi liên tưởng đến loài hoa li la ( đinh tử hương). Âm thanh thoát lên từ những bọt nước.31: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca. Tìm hiểu hình tượng Lorca GV hỏi : . vầng trăng chếnh choáng. của chủ nghĩa nhân văn. Tạo sự khác biệt bởi cái tôi cá nhân nỗ lực tìm kiếm. một con người tự do. nghệ sĩ cô đơn * Câu 7.18: Lor-ca với cái chết oan khuất.2010 Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích” năm 1985 b/ Bố cục: Gồm 4 phần: * Câu 1 – 6: Lor-ca – con người tự do. hiện thân cho lòng yêu sự sống. yên ngựa mỏi mòn + Phong cách nghệ sĩ dân gian tự do. Nêu xuất xứ của bài thơ? Chia bố cục. + Áo choàng bê bết đỏ / bị điệu về bãi bắn/ đi như TT3.hiểu văn bản TT1. vô hại.Hình ảnh: + Hát nghêu ngao → (hoán dụ: chỉ cho Lorca) tiếng hát vô tư. khám phá cái tôi chưa biết. tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào gợi liên tưởng Lorca? . + Tiếng đàn bọt nước: Tượng trưng cho cái giản dị mát lành. gợi cảm hứng sáng tác và chi phối âm điệu bài thơ. . b/ Lor-ca và cái chết oan khuất. Lời đề từ : “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” → câu thơ trong bài Ghi nhớ của Lorca → câu thơ ám ảnh. * Âm thanh tiếng đàn: + Li –la li-la li-la : âm thanh mô phỏng nốt nhạc li la . người nghệ sĩ cách tân.Theo em. + H/ả Lor-ca như một đấu sĩ với khát vọng tự do. trước nghệ thuật TBN già cỗi. + Sự cô đơn của Lor-ca trước thời cuộc chính trị. của cái đẹp. nghệ sĩ cô đơn.Ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam) Năm học 2009 .Áo choàng đỏ: gợi đến + Cái nền đặc trưng của văn hoá TBN. GV hướng dẫn HS tìm hiểu lời đề từ TT3.22: Niềm tiếc thương Lor-ca và thông điệp nghệ thuật * Câu 23. cuối cùng tìm ra được cơ chế vận hành thống nhất của chúng). bay lên không trung → nở hoa → Tài năng nghệ thuật của Lor-ca với khát vọng cách tân nghệ thuật → Lor-ca. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . người chơi tự do xoay chuyển các ô màu để thử nghiệm những phương án mà mình chọn.hiểu văn bản: 1. (GV nói thêm : Trong trò chơi ru bích.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn giả tiêu biểu Bodơle. II/ Đọc . 2/ Hình tượng nghệ sĩ Lor-ca: a/ Lor-ca.Âm thanh tiếng đàn được miêu tả ntn? tượng trưng cho điều gì? GV cho HS nhận xét 6 câu đầu GV hỏi : - Cái chết của L được khắc hoạ qua những Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 109 Töôøng . nghệ sĩ cô đơn ( câu 1 → câu 6) * Hình ảnh: . bi phẫn * Câu 19.Đi lang thang về miền đơn độc. GV gọi HS đọc bài thơ TT2. dân chủ trước nền chính trị TBN độc tài lúc bấy giờ. Pon-Eluya.nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lorca. một con người tự do.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn hình ảnh nào ? Thủ pháp nghệ thuật? Năm học 2009 . thành dòng máu chảy → ẩn dụ về theo tượng trưng cho tình yêu. nghệ thuật ?  Với các biện pháp nghệ thuật: đối lập. c/ Niềm xót thương Lor-ca và thông điệp nghê thuật ( câu 19 1 22) GV cho HS nhận xét phần này. cuộc sống của tác . âm thanh vỡ ra thành màu sắc.Hình ảnh nào trong những câu thơ cuối giàu sắc thái tượng trưng? Những d. thành thứ cỏ mọc hoang. nỗi ám ảnh của dân tộc TBN ( lúc này cũng là lúc dân tộc TBN đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu 1936 1939) . Nó sẽ sống giản dị mà kiên cường như cỏ dại. + Cùng với câu đề từ : ẩn chứa thông điệp nghệ thuật về sự cách tân hãy vượt qua cái cũ. mãnh liệt tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi tráng của Lorca. . với lời đề từ của bài thơ. về nỗi đau.Âm thanh tiếng đàn chuyển đổi cảm giác.Đường chỉ tay: ẩn dụ về định mệnh nghiệt ngã cắt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 110 Töôøng . nâu. về cái chết. trường tồn. tròn. Nỗi tiếc thương trở thành thông điệp về tình yêu nghệ thuật. sinh thể. Cái đẹp ko thể bị huỷ diệt. lá xanh.…Cảm nhận đầy dư ba và gợi sức liên tưởng: Cái đẹp bị bạo điều gì? Thủ pháp lực tàn ác huỷ diệt. em hiểu như . trân trọng của tác giả đối với Lorca. tiếng đàn của ông ( cái đẹp) .… thành hình khối.Thông qua hình ảnh tiếng đàn cùng giả. Nỗi đau xót và tiếc thế nào về tâm sự của Lorca? thương về cái chết Lorca → Mang ấn tượng nỗi đau và vẻ đẹp  Thái độ ngưỡng mộ.Âm thanh tiếng ghi ta: nâu.Ý nghĩa của câu thơ “Không … những cách tân nghệ thuật ko ai tiếp tục . ẩn dụ. cảm xúc tinh tế. Nghệ thuật thiếu vắng kẻ dẫn đường. nỗi đau. ròng ròng máu chảy: sự . Song dù bọn phatxit đã giết Lorca nhưng ko thể giết được tiếng thơ. . tròn bọt nước vỡ tan. cô gái ấy.Giọt nước mắt …trong đáy giếng: Thấp thoáng gợi lại cái chết oan khuất của Lorca. Tiếng đàn có sức sống như “cỏ mọc hoang” → tượng trưng cho sự bất khuất. lá xanh. Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca ( câu 23 → hết) hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? . câu thơ mang màu sắc của CNST. hoang” + Tiếng đàn trở thành linh hồn. giàu nhạc điệu. so sánh. hoán dụ. về cái đẹp.“Không ai chôn cất… cỏ mọc hoang” gợi nhiều nét nghĩa GV hỏi : +Nỗi đau đớn về sự ra đi của Lorca và niềm tiếc nuối .2010 người mộng du ( hoán dụ : chỉ cái chết) Hậu quả tàn khốc: cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của Lorca → nỗi xót xa ngàn đời. thần tượng cũ để làm nên cái mới. một thân phận của trái tim tử thương.

Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Em có suy nghĩ gì về sự ra đi của Lorca? Năm học 2009 . Hướng dẫn Đọc .Vần và nhịp. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM BÁC ƠI ( Tố Hữu) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. 2/ Nội dung: Tác giả khắc hoạ cuộc đời nghệ sĩ Lor-ca với lý tưởng cách tân nghệ thuật và cái chết oan khuất.. .  Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ. . 3/Yếu tố âm nhạc trong bài thơ: . . biểu tượng ..Ba khổ cuối II. TT4.. tìm một sự bình yên.Sáu khổ giữa .siêu thực có sức chứa lớn về nội dung. ghi ta màu bạc.li la” luyến láy ở đầu và cuối như khúc dạo đầu và kết thúc bản nhạc. Tìm hiểu chung 1. không dấu câu.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. III/ Tổng kết: 1/ Nghệ thuật: . . Bốn khổ đầu : Nỗi tiếc thương người đã mất Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 111 Töôøng . b..Thể thơ tự do. gợi cõi chết.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV cho HS nhận xét GV hỏi : . GV cho HS nêu yếu tố âm nhạc trong bài thơ. dòng sông. Bố cục : 3 đoạn . -.li la. . kết thúc. Tác giả 2.Hoàn cảnh sáng tác : Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời → TH sáng tác bài thơ này “điếu văn bi hùng”. không dấu hiệu mở đầu. một sự lựa chọn.Các hành động: ném lá bùa. .Bốn khổ đầu .2010 ngang sự sống của Lorca.Kết hợp hài hoà hai yếu tố thơ và nhạc. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu .Thao tác 1: HS đọc bài thơ Nội dung cần đạt I.Sử dụng h/ả.Hiểu 1. điệp từ . ném trái tim: có ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ. các thủ pháp láy từ. thiên tài Lor-ca. Đồng thời thể hiện niềm ngưỡng mộ và xót thương và nói lời đồng điệu của mình với bậc tiền nhân Lorca xứ sở TBN.Mô phỏng âm thanh các nốt đàn ghi ta và mang dáng dấp ca khúc: Chuỗi âm thanh “Li la. siêu thoát. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết .

2. Tổng kết : Bài thơ tập trung khắc hoạ nỗi đau đớn của ngưwif dân VN khi Bác qua đời.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. hi sinh quên mình  con người cao cả.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. Sáu khổ giữa : Tái hiện chân dung Bác ( kể công đức người đã mất) .Một người giàu tình thương.Bao trùm tác phẩm là tiếng nói ca ngợi Tự do.Tự do trở thành khúc đồng ca thiêng liêng của tất cả mọi người yêu tự do. . Nghệ thuật . Đây cũng là bài thơ tiêu biểu cho chất trữ tình chính trị của ngòi bút TH *Hoạt động 3: Tổng kết TỰ DO Ê. vĩ đại 3.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Hướng dẫn Đọc . .Một con người bình dị. Tác giả 2. Nội dung cần đạt I. .Thiên nhiên và con người chung nỗi đau .Hiểu 1. rồi được máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thả xuống các vùng bị quân đức chiếm đóng. II. bổ sung.Thao tác 1: HS đọc bài thơ . Ba khổ cuối : Bày tỏ tình cảm của người dân VN với Bác và lời ước nguyện: bộc lộ niềm thương tiếc bằng niềm tin và lời ước nguyện đi theo con đường của Bác.Tự do hiện diện khắp nơi. chiến đấu vì tự do. Năm học 2009 .LUY-A Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Tâm trạng bàng hoàng.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. khiêm tốn. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . . bằng nhiều hình thức khác nhau. Hoàn cảnh sáng tác : bài thơ được viết giữa những ngày nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng ( 1941) . đau đớn khi nghe tin . Nội dung .2010 . Bài thơ được dịch và in ra 10 thứ tiếng. bổ sung.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .Điệp từ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 112 Töôøng . → Tâm hồn tha thiết với Tự do của tác giả. Tìm hiểu chung 1. III. . gần gũi.Niềm tiếc thương trào dâng mãnh liệt khi Người vắng bóng  Nỗi đau đớn khôn nguôi trước sự ra đi của Bác 2.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . . so sánh. Củng cố . PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: I.Qua bài thơ có thể thấy tài thơ Thanh Thảo . để diễn tả nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến ông ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc.sách giáo viên. III.luyện tập . . Phương tiện: . trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là hai trong sáu thao tác lập luận nói trên. thoải mái tuôn trào không cần đến trật tự lôgic thông thường.Sách giáo khoa . bác bỏ và bình luận. .Giàu nhạc điệu. tính chất mơ hồ. D.Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận. giải thích. .Soạn bài : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 42 . thính giác. phân tích. sách tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 113 Töôøng . sự đan xen. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: . tiếng đàn. hoà quyện của những hình ảnh thị giác.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . trừu tượng của ngôn từ.Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kỹ năng về các thao tác lập luận chứng minh.Bài thơ mượn cây đàn. Tổng kết : Bài thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tự do đồng thời thể hiện rõ đặc điểm thơ độc đáo và sâu sắc của Ê luy a *Hoạt động 3: Tổng kết V. đúng hơn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đa nghĩa.Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một bài văn nghị luận. B.Làm văn : 26/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN A.Hình ảnh thơ trừu tượng .In đậm dấu ấn của CNST : dòng cảm xúc ngẫu hứng.Về nhà học bài .2010 .

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Kiểm tra bài cũ Cảm nhận của em về hình tượng Lorca III.2010 . II.Thiết kế bài dạy . GV kết hợp các phwong pháp nêu vấn đề. thảo luận nhóm C. Cách thức tiến hành: . gợi mở.HS soạn bài ở nhà Lên lớp. Ôn định lớp.Đồ dùng dạy học II.Bài mới: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 114 Töôøng .

) . ..Vì sao phải đọc sách? (. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập các bài tập.so sánh. .các nhóm khác góp ý bổ sung sau đó GV chốt lại kiến thức bài tập -TT4: GV nêu vấn đề và chia nhóm hướng dẫn HS viết BT3 trang 175 theo 3 bước ở phần gợi ý SGK trang 175 +B1:xác định chủ đề và x.bác bỏ cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác .dựng dàn bài +B2:trình bày ý +B3:Diễn đạt các ý đã chuẩn bị thành một đoạn văn hoặc một bài văn sử dụng các thao tác lập luận kết hợp -TT5: Các nhóm viết trên bảng phụ và cử đại diện nhóm lên trình bày .góp ý...TT1: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2/174..phải có thái độ nghiêm túc và biết xây dựng 115 cách đọc sách phù hợp) -B2:Trình bày ý: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc Töôøng . chứng minh. Ôn tập kiến thức: Năm học 2009 .Đọc sách như thế nào?(Từ ích lợi của việc đọc sách. Luyện tập 1.sửa chữa để hoàn chỉnh đoạn văn và nhấn mạnh lại nguyên tắc cũng như tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận .2010 *Các thao tác lập luận đã học: -Thao tác lập luận phân tích -Thao tác lập luận so sánh -Thao tác lập luận chứng minh -Thao tác lập luận giải thích -Thao tác lập luận bình luận -Thao tác lập luận bác bỏ II.Đọc sách là gì?(Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.TT2: Giáo viên chốt lại kiến thức và chuyển sang phần luyện tập.Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.TT6:GV đánh giá.bình luận .TT3:Gọi đại diện nhóm lên trình bày.sách mở rộng những chân trời mới và có một tầm quan trọng trong đời sống con người nên việc đọc sách là hoạt động không thể thiếu và đem lại lợi ích vô cùng to lớn) .ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội . Bài tập3/175 Đề bài:Hãy triển khai một luận điểm thành một đoạn văn trong bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ về việc đọc sách *Các bước tiến hành: -B1: +Chủ đề:những suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách +Xây dựng dàn ý: .TT7:Gọi HS đọc đoạn văn tham khảo SGK/176 để khắc sâu thêm cách viết một đoạn văn có sự kết hợp các thao tác lập luận NỘI DUNG CẦN ĐẠT I.TT1: Hãy nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác? HS: nhắc lại các thao tác lập luận: phân tích. .HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại kiến thức lý Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn thuyết về các thao tác lập luận.các nhóm khác nhận xét.Bài tập 2/174 a) Vấn đề đoạn trích nêu: Tác giả tố cáo một cách toàn diện những tội ác tày trời của thực dân Pháp b) Các thao tác lập luận được vận dụng: -Thao tác phân tích -Thao tác chứng minh -Thao tác bình luận 2. .giải thích.TT2: GV chia nhóm học sinh để thảo luận bài tập trên với những câu hỏi gợi ý: +Đoạn trích viết về vấn đề gì? +Trong ĐT tác giả đã vận dụng kết hợp những thao tác lập luận nào?Chỉ ra cụ thể .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 116 Töôøng .Hướng dẫn HS làm bài tập 2b trong phần Luyện tập ở nhà SGK/176 Viết một bài văn nghị luận trong đóvận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến về một tác phẩm mới ra đời và đang được mọi người quan tâm bàn luận Gợi ý:Các ý chính + Giới thiệu tên tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm +Tóm tắt nội dung tác phẩm đó(TP viết vvề đề tài nào?Chủ đề?Đặc sắc nghệ thuật?) +Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm?Các loại ý kiến khác nhau? +Nêu ý kiến của anh chị(đồng tình hay phản đối?Vì sao) +Kết luận:Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề.2010 IV. D.Soạn bài : “Quá trình văn học và phong cách văn học”.Các thao tác lập luận giúp người làm văn có cách triển khai ý được mạch lạc.HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC-CHUẨN BỊ BÀI MỚI: 1. .hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ 2. Củng cố bài học: . khúc chiết.Phải thường xuyên luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Phải nắm vững đặc trưng của từng thao tác lập luận cụ thể và có khả năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để viết một đoạn văn.bài văn nghị luận.Dặn dò -Làm các BT còn lại .

T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: GV híng HS n¾m ®îc I.KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng hÖ thèng c©u hái nªu vÊn ®Ò.Văn ( Lý luận văn học) : 26/11/2008 : QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh: . B¶ng phô… .Cã kiÕn thøc phong phó. Ph©n biÖt lÞch sö v¨n häc (LSVH) Thao t¸c 1: HiÓu kh¸i niÖm víi QTVH QTVH lµ g×? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 117 Töôøng .HiÓu ®îc kh¸i niÖm Phong c¸ch v¨n häc. Qu¸ tr×nh v¨n häc (QTVH) kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh VH. KiÓm tra bµi cò . s©u s¾c khi viÕt nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc cã tÝnh lý luËn cao. B/ Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh d¹y häc . Giíi thiÖu bµi míi IV.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 43. thuyÕt tr×nh…. . bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu VH tiªu biÓu 1.SGK. ph¸t huy chñ thÓ H. æn ®Þnh tæ chøc II. . Bµi "LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn" (?) §äc v¨n b¶n nghÞ luËn ng¾n theo chñ ®Ò tù chän mµ trong ®ã ®· vËn dông kÕt hîp Ýt nhÊt 3 thao t¸c lËp luËn ®· häc (Yªu cÇu cña bµi häc tríc) III.KiÓm diÖn. . biÕt nhËn diÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña nã. C/ TiÕn tr×nh giê d¹y I. SGV. gîi më.N¾m ®îc kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh v¨n häc. th¶o luËn nhãm. Kh¸i niÖm QTVH a.44 . bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu.Quan s¸t vÞ trÝ häc sinh theo s¬ ®å líp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

LSVH chØ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc trong qu¸ khø . Quy luËt vËn ®éng cña QTVH -> 3 quy luËt: + V¨n häc g¾n bã víi ®êi sèng DÉn gi¶ng: VH lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt. em h·y chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a LSVH víi QTVH (Chia nhãm.2010 (?) Nh×n vµo s¬ ®å. Nã x¸c nhËn vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn cña v¨n häc ë tõng thêi kú lÞch sö 2. NhËn diÖn ho¹t ®éng cña häc d©n téc tiÕp thu cã QTVH ë c¸c trµo lu v¨n häc tiªu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 118 Töôøng . sö dông c¸c yÕu tè truyÒn thèng ®Ó + V¨n häc lu«n b¶o lu vµ tiÕp biÕn lµm ra c¸i míi cha tõng cã (Phong trµo th¬ míi 19321945) DÉn gi¶ng: nghÜa lµ bªn c¹nh nh÷ng tinh hoa cña v¨n 3. GV tæng kÕt) (?) VËy tõ sù ph©n biÖt trªn. em cho biÕt thÕ nµo lµ QTVH Thao t¸c 2: QTVH lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt chung nµo? *Gièng: §Òu nghiªn cøu vÒ sô vËn ®éng cña nÒn v¨n häc *Kh¸c: . mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc thï lu«n g¾n bã víi ®êi sèng -> ®êi sèng vµ v¨n häc lu«n t¸c + V¨n häc lu«n kÕ thõa vµ c¸ch t©n ®éng lªn nhau DÉn gi¶ng: nghÜa lµ v¨n häc lu«n dùa trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng . GV hái. hiÖn t¹i vµ t¬ng lai.QTVH nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc kh«ng chØ trong qu¸ khø mµ cßn c¶ hiÖn t¹i lÉn dù b¸o vÒ t¬ng lai cña v¨n häc b/ QTVH lµ g×? Lµ sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ ë qu¸ khø. HS tr¶ lêi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

2010 a. Chñ nghÜa hiÖn thùc XHCN (?) VËy tõ nh÷ng t¸c phÈm trªn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chän läc .Mïa l¹c cã ngay tõ ®Çu khi VH míi ph¸t sinh. NguyÔn Tu©n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 119 Töôøng .ChÝ PhÌo DÉn gi¶ng: Trµo lu kh«ng . NhËn diÖn vÒ PCVH . C¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu * L©ý v¨n häc ViÖt Nam.§©y mïa thu tíi .TruyÖn KiÒu . xuÊt hiÖn trong mét thêi ®iÓm nµo ®ã råi sau ®ã mÊt ®i -> ChØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cïng víi nh÷ng t¸c phÈm ®îc s¸ng t¸c theo mét c¬ng lÜnh chung.Lµ mét hiÖn tîng cã tÝnh chÊt lÞch sö. chØ ®Õn thÕ kû XVII míi cã trµo lu… ->Theo thø tù t¸c phÈm: Chñ nghÜa cæ ®iÓn. x¸c ®Þnh c¸c trµo lu v¨n häc thÕ giíi nãi chung ë mét sè t¸c phÈm: . Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n. QTVH cßn nµo nghiªn cøu sù vËn ®éng trong tæng thÓ cña nÒn v¨n häc (t¸c gi¶.Xu©n DiÖu. em h·y x¸c ®Þnh trªn nÒn v¨n häc thÕ giíi ®· tån -> C¸c trµo lu v¨n häc chØ lµ ho¹t t¹i nh÷ng trµo lu v¨n häc ®éng næi bËt cña QTVH. phª b×nh…) v¨n häc trªn chÝnh lµ ®Ó II/ Phong c¸ch v¨n häc (PCVH) hiÓu sù vËn ®éng cña QTVH. Huy CËn. VËy qu¸ ntr×nh Êy cã ph¶i chØ lµ nh÷ng tr¸o lu 1. mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung b. Kh¸i niÖm Trµo lu v¨n häc . khuynh híng. t¸c (?) ViÖc t×m ra c¸c trµo lu phÈm. c¶i biÕn nh÷ng tinh hoa cña v¨n häc thÕ giíi mµ kh«ng lµm mÊt ®i mµu s¾c d©n téc Thao t¸c 3: Bíc ®Çu ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu ®Ó hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña QTVH (?) ThÕ nµo lµ trµo lu v¨n häc biÓu Năm học 2009 . Kh¸i niÖm v¨n häc trªn kh«ng? T¹i sao a. Chñ nghÜa l·ng m¹n.

“Ng«ng” (NguyÔn Tu©n) -> Kh«ng (?) Em h·y cho biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch thêng nghe vÒ nh÷ng t¸c b. Nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?) VËy ngoµi nh÷ng t¸c gi¶ trªn.HÖ thèng ph¬ng thøc biÓu hiÖn c¸c thñ ph¸p kü thuËt mang dÊu Ên riªng . GV chèt l¹i 5 biÓu hiÖn: . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 120 Töôøng .2010 -> Míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Xu©n DiÖu).Sù s¸ng t¹o c¸c yÕu tè thuéc néi dung t¸c phÈm . nghÜa lµ chØ duy nhÊt vµ ngêi ta gäi ®ã chÝnh lµ PCVH. cã t¸c gi¶ nµo kh¸c ®îc kh¼ng ®Þnh phong c¸ch nh nh÷ng nhËn ®Þnh trªn kh«ng (?) NÕu kh«ng.Thèng nhÊt tõ cèt lâi nhng sù triÓn khai ph¶i ®a d¹ng. ®éc ®¸o cña mét t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh cuéc sèng -> ThÓ hiÖn tµi nghÖ cña ngêi s¸ng t¹o b»ng nghÖ thuËt ng«n tõ 2. VËy PCVH ®îc biÓu hiÖn trªn nhng yÕu tè c¬ b¶n nµo -> Sau khi cho HS xÐt mét lo¹t vÝ dô cô thÓ ®Ó nhËn biÕt biÓu hiÖn PCVH. Trong v¨n häc nã chÝnh lµ nh÷ng nÐt riªng biÖt. H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH gi¶ trªn Phong c¸ch chÝnh lµ ngêi.Giäng ®iÖu riªng biÖt.Cã phÈm chÊt. thÈm mü cao.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ho¹t ®éng 2: Gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm PCVH vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã Thao t¸c 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH Năm học 2009 . c¸ch nh×n. ®æi míi . c¸ch c¶m thô cã tÝnh chÊt kh¸m ph¸ . VËy em hiÓu thÕ nµo vÒ PCVH Thao t¸c 2: T×m ra nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?)Thµnh tùu chÝnh cña QTVH kÕt tinh ë c¸c PCVH ®éc ®¸o. III/ LuyÖn tËp Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ PCNT cña NguyÔn Tu©n vµ Tè H÷u. ¶o n·o bËc nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Huy CËn). giµu tÝnh nghÖ thuËt.

®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ QTVH vµ PCVH. GV tæng kÕt V/ Cñng cè (?) Ph©n biÖt chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa l·ng m¹n qua 2 t¸c phÈm: "Hai ®øa trÎ" (Th¹ch Lam) vµ "ChÝ PhÌo" (Nam Cao) D/ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ . Làm văn : 5/12/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 121 Töôøng .NguyÔn Tu©n:Tµi hoa.Giê sau häc lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3.Lµm bµi tËp cñng cè. phãng tóng.N¾m ch¾c kiÕn thøc bµi häc. khuynh híng sö thi kÕt hîp c¶m høng l·ng m¹n.2010 .ChÝnh trÞ. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tè H÷u: Tr÷ t×nh. giäng ®iÖu t©m t×nh ngät Ho¹t ®éng 3: Trªn c¬ së ngµo. . E/ Rót kinh nghiÖm bµi d¹y Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 45. . GV cho HS luyÖn tËp bµi tËp 2 (SGK trang 183) -> HS tr¶ lêi. uyªn b¸c (Ng«ng).

. C.GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . sửa chữa lỗi bài viết. đoạn thơ).Kiểm tra bài cũ III.Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận văn học .Giới thiệu bài mới IV. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài thi học kì I B..GV : +Đề + Đáp án + Phần nhận xét bài làm của học sinh + phần lỗi → sửa chữa .2010 A.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lập dàn ý. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 122 Töôøng .HỌC I.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . HS : Kiến thức về một bài làm văn NLVH ( cụ thể: Cách làm bài nghị luận văn học về một bài thơ..Ổn đinh lớp II.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .

Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. cách sử dụng hình ảnh . kháng chiến chống Pháp.Thể loại : NLVH thức đã học ( cách làm bài nghị luận về một bài thơ.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài.LẬP DÀN Ý ( ĐÁP ÁN) (đề 2) .Câu 1: Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc .GV cho hs dưới lớp nhận xét. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Câu 1. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc …………………………. đề tài của bài thơ .Câu 2: Chân dung người lính Tây Tiến. đằm thắm. đề Câu 2. dẫn chứng minh hoạ ( 3đ) Câu 2. Câu 1: trong phần lập dàn ý .. 3. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau : Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ( Việt Bắc . tư liệu của đề ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành ( Tây Tiến – Quang Dũng) HS thảo luận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sau 5 phút GV gọi hs Đề 2: trình bày GV cho hs nhận xét.Tư liệu Dẫn chứng trong 2 tác phẩm trên và các tác phẩm văn học khác cùng đề tài TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý II. giọng điệu trữ tình ( lời bày Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn tỏ. nội dung.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý .GV gợi ý cho hs về yêu cầu *Đề 1 1. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc bổ sung cho hoàn chỉnh . chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh hoạ. hình tượng trung tâm. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến 1.Tố Hữu) I.Nội dung : . từ ngữ → Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 123 . hình tượng đất nước. bổ sung cho Câu 1. đoạn thơ) 2. cảm hứng yêu nước. quật cường. . con người VN anh dũng. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ TT – QD và lấy hoàn chỉnh . đối đáp…).

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Củng cố .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Soạn bài: Người lái đò Sông Đà RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 124 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.2010 D.luyện tập Năm học 2009 .

SGV. xã hội và văn hoá . văn hoá +Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu a. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK Yêu cầu cần đạt Câu 1. . Tài liệu tham khảo .Kiểm tra bài cũ III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Nắm một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN và VHNN đã học trong sách Ngữ văn lớp 12 tập 1. 52. ngôn ngữ văn học. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) 1.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thứ đó. .SGK. Từ sau 1975 đến hết TK XX . hình tượng. tác phẩm.Ổn đinh lớp II. 18 : 51. GV cho hs thảo luận.Hoàn cảnh lịch sử. Sau đó.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ : sự kiện.GV cho HS soạn bài ôn tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong . GV cho HS trong lớp nhận xét → đáp ứng nội dung phần ôn tập.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 17. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Định hướng chung : Phần ôn tập. Lên lớp GV cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) c.HỌC I.Từ 1945 → 1975 +Vài nét về hoàn cảnh lịch sử. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) 2. tác giả. nhận xét.. xã hội. B. GV gọi HS đọc nội dung ôn tập ( từng câu 1). GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 1. GV cho HS soạn bài trước ở nhà. Lên lớp. Hoạt động 1 TT1. GV cho HS trả lời tại chỗ hoặc cho HS thảo luận hoặc cho HS lên bảng trình bày. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) b. Ôn tập : 5/12/2008 : ÔN TẬP VĂN HỌC A. C. bổ sung → GV hoàn thiện nội dung bài học cho HS.Giới thiệu bài mới IV.Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 125 Töôøng .

Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. mang tính nhân văn. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL. của đế quốc Mĩ. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết cho ai?.Mqh nhất quán : thể hiện rõ trong tất cả các thể loại : Văn chính luận.Tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về quyền độc lập. → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. nhân loại cao cả Hoạt động 4 TT1. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? ( 3 đặc điểm) a. Hoạt động 3 TT1. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Viết để làm gì?.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ ngoài mặt trận. GV cho HS trả lời TT3. Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. trăn trở.Khẳng định quyền tự do. đồng thời còn là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lí lẽ của bọ TDP xâm lược. *1986. Thơ ca Câu 4. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 2) Câu 2. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. đề cao sự sáng tạo. TT2.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? TT2. GV cho HS nhận xét và bổ . TT2. . Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xh. Viết cái gì?. độc lập của dtộc VN trong hoàn cảnh ls lúc bấy giờ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 4) Câu 4. Năm học 2009 . Truyện và kí. gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. *Đối tượng: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 126 Töôøng . GV cho HS trả lời TT3. tìm kiếm con đường đổi mới. Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp.  Một quan niệm tiến bộ. . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 3) Câu 3.Quan điểm sáng tác . b. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Câu 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) TT2. phân tích nội dung và hình thức → áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. tự do của dtộc VN.2010 * Từ năm 75 đến năm 85 → Chặng đường văn học chuyển tiếp.… . sâu sắc và toàn diện. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào gđ đổi mới. vì điều này quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. . GV cho HS trả lời TT3. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Câu 3. GV cho HS trả lời TT3. *Mục đích : . Mục đích và đối tượng của bản TNĐL? phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ TNĐL vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. Hoạt động 2 TT1.

Cảm hứng chủ đạo trong thơ TH là cảm hứng lịch sửdân tộc chứ ko phải cảm hứng thế sự đời tư + Con người trg thơ TH chủ yếu được nhìn nhận từ nghĩa vụ. Trung Quoác…) * Áng văn chính luận mẫu mực + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . Dö luaän theá giôùi.Khuynh hướng sử thi: +Thơ TH tập trung thể hiện những vấn đề trọng đại. Ông dã đem đến cho dòng thơ c/m một tiếng nói trữ tình mới với bao cảm xúc. tình cảm. đồng thời thể hiện rõ tâm huyết. hïng hån. trách nhiệm công dân.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn sung cho hoàn chỉnh. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. trước hết phục vụ cho cuộc đấu tranh. đằm thắm. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 5) Câu 5. gîi c¶m  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn. niềm vui lớn của con người c/m và cuộc sống c/m. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. cho những nhiệm vụ c/m. + Thơ TH chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống chính trị của đất nước. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. Anh.2010 Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo Vieät Nam. có ý nghĩa sống còn của cả cộng đồng.75. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. *TH là nhà thơ trữ tình chính trị:( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn. Câu 5. Thơ ông. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + TH một thi sĩ . của c/m và dtộc. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 127 Töôøng . .chiến sĩ. - Năm học 2009 . GV cho HS đại diện trình bày . Nhân vật trữ tình trong thơ TH là những con người đại diện cho những Hoạt động 5 TT1. tình cảm của tác giả. GV cho HS thảo luận TT3. tình cảm lớn. TT2. cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. Mó. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) * Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn : đây cũng là đặc điểm cơ bản của VHVN thời kì 45. + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tự nhiên.

Vẻ đẹp tâm hồn hào hoa. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Mấy ý nghĩ về thơ. rành mạch. mẹ Suốt. Luận điểm được triển khai chặt chẽ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 8) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 128 Töôøng . Hoạt động 7 TT1. từ ngữ → d/c. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. Ra trận. Đô tôi ép xki . Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH . cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng : Các tác giả đã trình bày nội dung khá thuyết phục. quật cường. cảm hứng yêu nước. Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ TH mang tầm vóc của lịch sử và thời đại như hình tượng anh giải phóng quân.cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng cụ thể.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. hi sinh. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Câu 7. dẫu hiện tại còn nhiều khó klhăn.. giọng điệu trữ tình ( lời bày tỏ. của đất nước.… + Cái tôi trữ tình trong thơ TH từ buổi đầu đến với cách mạng là cái tôi . Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH TT2. Câu 6. lãng mạn Hoạt động 6 TT1. . hình tượng đất nước. gian khổ.2010 phẩm chất tốt đẹp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . chị Trần Thị Lí. đối đáp…). thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của cách mạng.. GV cho HS trả lời TT3. Mấy ý nghĩ về thơ. của dân tộc. xác thực. ngôi sao…. GV cho HS trả lời TT3. đề tài của bài thơ .Hệ thống luận điểm. Thơ ông tập trung thể hiện vẻ đẹp lí tưởng của con người và cuộc sống mới. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 6) Câu 6. sau đó là cái tôi – công dân mang hình thức cái tôi trữ tình nhập vai. cách sử dụng hình ảnh .chiến sĩ. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. đằm thắm.Cảm hứng lãng mạn : Đó là cảm hứng lãng mạn cách mạng.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD .Vấn đề đặt ra : tuỳ theo nội dung của từng bài . cho khí phách của cả cộng đồng. Hoạt động 8 TT1. Đô tôi ép xki TT2. → tài lập luận và khả năng lí luận của các tác giả ( tuỳ theo từng bài cụ thể mà có nhận xét chính xác) Câu 8. cái tôi trữ tình trong thơ TH chủ yếu là cái tôi nhân danh dân tộc và cách mạng. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. hình tượng trung tâm. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. rõ ràng. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc kháng chiến chống Pháp. lôgic. Máu và hoa. Từ cuối tập thơ Việt Bắc đến Gió lộng. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 7) Câu 7. ngôi sao…. con người VN anh dũng. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC.

chân thành mãnh liệt. Câu 10. . Hình tượng sóng . Họ mang vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp và thể hiện cảm hứng ngợi ca của văn học kháng chiến. Hoạt động 10 TT1. thần thoại → cảm nhận mới mẻ. độc đáo và có chiều sâu. sẵn sàng xả thân cho độc lập.Hình tượng xuyên suốt bài thơ . GV gọi HS đọc câu hỏi trong Đò Lèn. thuỷ chung và mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. Câu 9. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. vất vả. + ĐC: người lính mang vẻ đẹp bình dị. tâm trạng của người ra đi). GV cho HS đại diện trình bày . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Câu 8. . GV cho HS trả lời TT3.Vẻ đẹp bi tráng * So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí ( CH) : .2010 . qua đó khẳng định tư tưởng ĐN của ND. Năm học 2009 . Ở họ kết tinh sức mạnh tinh thần của thời đại. TT1. nồng hậu. mùa thu mới và quá trình nhận thức về đất nước ( Sự chuyển biến trong nhận thức.Bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng. . Hoạt động 9 TT1. TT phảng phất hình mẫu lí tưởng của người tráng sĩ thời xưa. bình diện văn hoá. ( TT → bút pháp lãng mạn. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ Hoạt động 11 thuật của các bài thơ Dọn về làng. GV cho HS trả lời TT3. vẻ đẹp của đời sống nội tâm: tình yêu quê hương.Ẩn dụ cho trạng thái tâm lí của người con gái đang yêu. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 9) Câu 9. Bác ơi! Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 129 Töôøng . GV cho HS thảo luận TT3. phương diện : bình diện địa lí. tình giai cấp. tự do của TQ. Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước ( NĐT) và đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng ( NKĐ)? TT2. yêu nước thiết tha. Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Đó còn là hình ảnh một đất nước đau thương. ĐC → hiện thực). tình đồng chí. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. bình diện lịch sử.ĐN – NĐT :ĐN được cảm nhận qua bức tranh thu : mùa thu cũ .Giống :Hình tượng người lính mang một vẻ đẹp lý tưởng về tình cảm. Tiếng hát con tàu.ĐN của NKĐ: ĐN được cảm nhận một cách toàn vẹn tổng hợp trên nhiều bình diện. ĐN của ca dao.Khác : + Hoàn cảnh xuất thân + ĐC mang hình ảnh của người dân cày lam lũ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Câu 11. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 10) Câu 10. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu) TT2. . Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? TT2.

GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. ông đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong đại chúng nhân dân. * Lưu ý : Khi ôn tập. Đò Lèn.Điểm thống nhất : + NT có cảm hứng mãnh liệt trước những cảnh tượng độc đáo.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn SGK ( câu 11) Câu 11.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Hoạt động 13 TT1. Câu 13. GV cho HS trả lời TT3. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. + Trong CNTT. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? TT2. Tiếng hát con tàu. Bác ơi! TT2. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 12) Câu 12. uyên bác. Còn trong NLĐSĐ. HS dựa vào Hướng dẫn học bài và hướng dẫn đọc thêm để ôn tập. Cái đập mạnh vào giác quan của ông giờ đây là những thành tích của nhân dân trong lao động. . tiếp cận con người thiên về phương diện tài hoa nghệ sĩ. TT2.2010 Câu 12. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Hoạt động 12 GV bổ sung thêm một số câu hỏi và cho HS trả lời. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 13. NT đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ ở tầng lớp những con người đặc tuyển. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà . nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. nhà văn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống hiện tại. + Ngòi bút tài hoa. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng. học sinh phải nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm hay những vấn đề cơ bản của bài học . .Những điểm khác biệt : + CNTT viết trước CMT8. tác động mạnh vào giác quan của người nghệ sĩ. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? Hoạt động 14 TT1. + Tiếp cận thế giới thiên về phương diện thẩm mĩ. . lúc này NT đi tìm cái đẹp trong quá khứ “VBMT” thì trong NLĐSĐ. GV cho HS trả lời TT3. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Nội dung của văn bản Thông điệp Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 130 Töôøng . Năm học 2009 . GV cho HS trả lời TT3.

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Kiểm tra bài cũ III. 47 .Chú ý các bài Làm văn. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Giới thiệu bài mới IV. tóm tắt những ý chính của văn bản.SGK. C.Về nhà ôn bài chuẩn bị làm bài kiểm tra HKI ( bài viết số 4) .2010 V. GV cho HS thảo luận ở một số nội dung trong bài học. yêu mến tài năng sáng tạo của NT. GV hướng dẫn hs khám phá cách viết của NT ( điều quan trọng ở đây ko chỉ là cho hs thấy NT Viết cái gì mà còn là Viết như thế nào).Nhận rõ và yêu quý hơn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và của con người lao động Việt Nam.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 131 Töôøng .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . trả lời những câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK→ Lên lớp: GV vận dụng phương pháp thuyết giảng. Tài liệu tham khảo . người nghệ sĩ uyên bác. Tiếng Việt RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 46.luyện tập D. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .HỌC I. phân tích một văn bản.Ổn đinh lớp II.Cảm phục. SGV.Văn : 19/12/2008 : NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Trích) Nguyễn Tuân A. Củng cố .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. tài hoa đã dùng văn chương để khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của nhân dân và TQ. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .

“ThiÕu quª h¬ng”→ V× t©m tr¹ng bÊt m·n vµ bÊt lùc tríc thêi cuéc. thẩm mĩ. GV giới thuyết : * Con người : . s©n khÊu ) . sáng tạo hình tượng .ë NT ý thøc c¸ nh©n ph¸t triÓn rÊt cao ( khao kh¸t ®îc kh¼ng ®Þnh m×nh) . NT xứng đáng được coi là một nghệ sĩ lớn.Tõ sau CMT8.Hiểu văn bản phaïm chaët cheõ. Lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc ®îc ph¸t huy trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ Năm học 2009 .NT lµ mét tri thøc giµu lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc . ñaäm chaát .Mang tính chuû quan cao cuûa 1. theo s¸t tõng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Êt níc . + Thể tài sáng tác rất NT ( thể tuỳ bút phóng túng nhưng pha chất kí sự rất NT)  NT là một nhà văn nổi tiếng của nền văn xuôi VN hiện đại. đã học ở lớp 11) TT1. nghệ sĩ và sáng tạo những nhân vật tài hoa nghệ sĩ) + Cảm hứng đb với những gì gây ấn tượng mãnh liệt. Ông để lại một sự nghiệp văn học phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa.Đẹp vậy thay tiếng tröõ tình. . * Quá trình sáng tác và các đề tài chính . TT2. haàu nhö khoâng coù luaät leä. . Hoàn cảnh ra đời Là kết quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền TB rộng lớn. xa xôi để tìm kiếm thứ vàng mười của thiên nhiên và con người nơi đây (đb là TT3. Tác giả Nguyễn Tuân * Tiểu sử * Con người * Sự nghiệp văn chương . hát trên dòng sông Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc hiÓu ( Broniewki) . «ng ch©n thµnh ®em ngßi bót phôc vô cuéc chiÕn ®Êu cña d©n téc. 2. Lời đề từ caùi toâi nhaø vaên. ®iªu kh¾c. Ngôn từ sáng tạo.Chúng thuỷ giai đông tẩu – đà giang độc bắc lưu ( NQB) → mọi con sông đều chảy về hướng đông. trí tưởng tượng phong phú. Đọc . + Kiến thức uyên bác: vận dụng tri thức nhiều ngành để quan sát hiện thực. NLĐSĐ ra đời năm 1960. khoâng hö caáu nhöng caàn trí töôûng töôïng trong tập Sông Đà (1960). phoùng tuùng. tác động mạnh mẽ vào giác quan của người nghệ sĩ. qui II.Tìm hiểu chung 1. in . phong phuù.GV cho HS nêu những nét cơ bản về tác giả. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 132 Töôøng . .thể hiện tÊm lßng g¾n bã tha thiÕt ®èi víi c¶nh s¾c vµ phong vÞ ®Êt níc cña NT + VÎ ®Ñp “Vang bãng mét thêi” : ®i t×m vÎ ®Ñp cña qu¸ khø + §êi sèng truþ l¹c : “ChiÕc l ®ång m¾t cua” .2010 I.NT lµ mét con ngêi rÊt mùc tµi hoa ( am hiÓu nhiÒu m«n nghÖ thuËt kh¸c : héi ho¹. cái độc đáo.Thuoäc theå kí. Thể loại : Tuỳ bút b. GV giới thiệu thể tuỳ bút chuyến đi năm 1958). Tác phẩm Người lái đò Sông Đà a.Lµ mét nhµ v¨n biÕt quÝ träng thËt sù nghÒ nghiÖp cña m×nh .Phong cách nghệ thuật độc đáo: tài hoa và uyên bác + Thích cái đẹp.Caùch vieát töï do.T¸c phÈm cña NT tríc CMT8 chñ yÕu xoay quanh 3 ®Ò tµi : + Chñ nghÜa “xª dÞch” : “Mét chuyÕn ®i”.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả NT ( ôn lại. Nhìn con người ở phương diện tài hoa. cái tài hoa (Tiếp cận mọi sự vật ở phương diện văn hoá.Quá trình sáng tác và các đề tài chính . thích cái dữ dội.

khiªu khÝch.2010 v¨n b¶n duy nhất sông Đà là ngược bắc → thâu tóm cái thần TT1. TT2.GV hái : + Sù hïng vÜ cña S§ ®îc miªu t¶ ntn? +TÝnh c¸ch d÷ d»n cña con S§? t×m dÉn chøng. * TÝnh c¸ch d÷ d»n . nh÷ng c¸i giÕng s©u nuíc Æc Æc lªn nh võa rãt dÇu s«i vµo…  nghÖ thuËt so s¸nh. ngòi bút ®Ò tõ độc lạ: cách viết độc đáo. ®¸ dùng ven hå. .Cã 73 c¸i th¸c .Qu·ng cha ®Õn th¸c ( cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c díi ): ®· nghe tiÕng níc rÐo.DiÖn m¹o chung cña dßng s«ng lµ ®¸ vµ níc ( dµi 883Km) . thÊt thêng (qua c©u chuyÖn S¬n Tinh – Thuû Tinh. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. . t¹o thµnh nh÷ng c¸i yÕt hÇu. níc thë vµ kªu nh cöa cèng c¸i bÞ sÆc. Con Sông Đà Con SĐ gắn liền với 2 đặc điểm : Hung bạo và trữ tình a. .Cã chç v¸ch ®¸ thµnh chÑt. liªn tëng. tëng tîng ®éc ®¸o . dµi hµng c©y sè níc x« ®¸ . . Hung bạo Tõ trong xa xa con s«ng §µ næi tiÕng lµ dßng s«ng d÷ d»n víi tÝnh khÝ ®áng ®¶nh. mçi th¸c ®¸ nh thÓ lµ mét “b¸t qu¸i trËn ®å”. . GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaø ñoïc maãu 1 ñoaïn thaät aán töôïng.Qu·ng Tµ Mêng V¸t. giäng g»n mµ chÕ nh¹o.Qu·ng mÆt ghÒnh H¸t Loãng. cũng vừa là thâu tóm cái thần chữ của chính bản thân nhà văn (con sông độc lạ. t¹o v¸ch thµnh b»ng ®¸ . kh¸m ph¸ vÒ con S§ (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) -GV goïi 1 HS ñoïc phaàn theå hieän tính caùch hung baïo cuûa soâng Ñaø. trªn mÆt s«ng ®ét ngét hiÖn ra nh÷ng c¸i hót níc gièng nh c¸i giÕng bªt«ng .§¸ gi÷a lßng s«ng. 2. qua c¶m quan nghÖ thuËt hiÖn ®¹i cña NT) * Sù hïng vÜ ( ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn) . ko giống ai. GV cho HS t×m hiÓu lêi của SĐ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 133 Töôøng . ko lặp lại → có giá trị) → Hai lời đề từ khái quát sự độc đáo của hai đối tượng: thiên nhiên và con người nơi đây.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sãng x« giã…c¸ch cÊu tróc c©u trïng ®iÖp  nghÖ thuËt miªu t¶ t¹o Ên tîng → t¹o c¶m gi¸c níc xÐ ®¸ t¹o nªn dßng ch¶y . hai mám ®¸ gÇn nhau tíi møc con thó cã thÓ nh¶y qua . ®¸ x« sãng.

t©m ®Þa cña thø kÎ thï sè 1) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ªm ¶ → vÎ ®Ñp duyªn d¸ng.Em cã nhËn xÐt g× vÒ m©y ( Èn dô) → ©m ®iÖu c©u nghÖ thuËt ®îc sö dông ë v¨n còng mang d¸ng dÊp mÒm ®©y ? m¹i. vå lÊy thuyÒn * Cã hßn giÊu m×nh ®Ó s½n sµng ®¸nh du kÝch * Cã hßn lïi vÒ ®»ng sau chê ®¸nh vu håi ( ®¸nh quËt trë l¹i) + Níc hß reo lµm thanh viÖn cho ®¸ “mÆt níc hß la vang dËy ” + Dßng th¸c hïm beo ®ang hång héc tÕ m¹nh trªn s«ng ®¸ + §¸ vµ níc hiÖp søc dµn thÕ trËn. vµ ®· ®Ó l¹i nh÷ng hßn th¸c ®¸ ntn ? xa x«i trªn thîng nguån T©y B¾c) . c¸ch sö dông ng«n tõ. m¹nh mÏ. phôc kÝch.GV hái : VÎ ®Ñp cña son b. cêng ®iÖu) .GV gäi HS ®äc phÇn miªu t¶ vÎ ®Ñp tr÷ t×nh cña con S§ .2010 TiÕng th¸c “rèng lªn nh tiÕng mét ngµn con tr©u méng…” ( nh©n ho¸. cöa sinh lËp lê . kh¶ n¨ng quan s¸t tinh têng cïng víi trÝ tëng tîng phong phó → t¸c gi¶ ®· t¸i hiÖn mét dßng s«ng hung b¹o. + Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå khaéc hoaï moät caùch aán töôïng hình aûnh cuûa moät con soâng Ñaø d÷ d»n? + T©m ®Þa cña con S§? GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt cña NT . ®¸ ch×m vµ th¸c d÷) * T©m ®Þa nham hiÓm (nham hiÓm nh mét loµi thuû qu¸i kh«n ngoan ®Çy mu trÝ. dµn tËp ®oµn cöa tö. .Dßng ch¶y : VÝ dßng ch¶y cña S§ nh ¸ng tãc tr÷ t×nh Èn hiÖn trong .S¾c mµu :Mïa xu©n dßng xanh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 134 Töôøng .Khi ®Õn th¸c : + §¸ s«ng §µ nh nhæm dËy khi cã chiÕc thuyÒn nµo xuÊt hiÖn * Cã hßn liÒu m¹ng x«ng tíi. Con s«ng §µ tr÷ t×nh (khi ch¶y qua s«ng §µ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ Chî Bê. n÷ tÝnh.  NT gäi ®©y lµ : “Th¹ch trËn s«ng §µ” → Th¹ch thuû trËn S§ ( ®¸ næi.  Víi nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ. hiÓm ¸c ( tõ hai yÕu tè ®¸ vµ níc) ®ång thêi nh mét biÓu tîng vÒ søc m¹nh d÷ déi vµ vÎ ®Ñp hïng vÜ cña thiªn nhiªn TB . giäng ®iÖu hïng hån.

GV híng dÉn HS t×m hiÓu. tÞch mÞch. .v¨n xu«i cña nhµ tuú bót” (N§M) → kh«ng khÝ m¬ mµng. hai bê s«ng cá gianh ®ang nân bóp.Mang nÐt gîi c¶m : + Con s«ng §µ mang vÎ ®Ñp cæ kÝnh §êng thi + Víi t¸c gi¶. ®Êt níc .T¸c gi¶ t¸i hiÖn mét cuéc vît th¸c nh lµ mét cuéc chiÕn ®Êu mét mÊt mét cßn cña «ng l¸i ®ß víi th¹ch trËn s«ng §µ . th¬ méng. . ®»m th¾m.§Êy lµ 1 cuéc chiÕn ko c©n søc : GV cho HS nhËn xÐt TT3. bÊt ngê. kiªn nhÉn cña t/g . ®éc ®¸o cïng víi c¶m xóc vµ trÝ tëng tîng phong phó cña NT khiÕn S§ hiÖn lªn víi bao vÎ ®Ñp dÞu dµng. th¸i ®é lao ®éng nghiªm tóc. hai cùc ®èi lËp : hung b¹o vµ tr÷ t×nh  sù tµi hoa. Ngêi l¸i ®ß anh hïng vµ nghÖ sÜ ( ngêi l¸i ®ß ®îc vÝ víi khèi vµng mêi) a. Bê s«ng hoang d¹i vµ hån nhiªn nh mét bê tiÒn sö. nhiÒu h×nh ¶nh so s¸nh nªn th¬. §ång thêi gióp ngêi ®äc thÊy ®îc.Tr¹ng th¸i kh«ng gian: C¶nh ven s«ng lÆng tê. kh¸m ph¸ vÒ ngêi l¸i ®ß (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) GV hái: . nã nh mét cè nh©n. Con ngêi anh hïng: . GÆp l¹i nã vui nh thÊy n¾ng gißn tan…. ko gian tr÷ t×nh. → Víi giäng v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt.Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm anh hïng cña ngêi l¸i ®ß ? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 135 Töôøng . 3. th¬ méng vµ quyÕn rò. ph¶ng phÊt nçi niÒm cæ tÝch.2010 nh ngäc bÝch. n¬ng ng« nhó l¸ ng« non ®Çu mïa.  S§ hiÖn lªn víi hai mÆt. cÇn cï. NT lµ ngêi hÕt søc nÆng t×nh víi non s«ng. Díi s«ng ®µn c¸ dÇm xanh quÉy vät… → cã thÓ gäi ®Êy lµ nh÷ng “dßng th¬. vui nh nèi l¹i chiªm bao ®øt qu·ng → so s¸nh + DÞu dµng. mïa thu níc s«ng chÝn ®á → kho¸t s¾c mµu ®Ñp ( nghÖ thuËt t©m lÝ ho¸ s¾c mµu) → so s¸nh .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ®»m ®»m Êm Êm.

®éng míi . NT ®êng chÐo. nghÖ sÜ : Vît th¸c b»ng c¶ t©m hån vµ tµi n¨ng cña 1 nghÖ sÜ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Con ngêi tµi hoa. Sãng tÝnh nÕt ®áng ®¶nh thÊt th. ¤ng thay ®æi chiÕn thuËt ( so víi ®ß lÇn 1) : n¾m chÆt bêm sãng. b¾m ch¾c.Vît th¸c lµ 1 viÖc nguy hiÓm thÕ nhg víi «ng l¹i nh mét thø nghÖ thuËt bay bæng vµ ®Çy niÒm say mª. NT ko cßn xd h×nh quyÕt t©m cao → mét chiÕn sÜ trªn ¶nh nh©n vËt ®Ñp trong qu¸ mÆt trËn lao ®éng. con ngêi chiÕn khø. ®¸nh ®ßn tØa. HuÊn Cao …vµ sau CMT8 lµ → Th¸c níc S§ nh mét trËn ®å thiªn la ®Þa vâng. trong nuèi tiÕc mµ ®Ñp th¾ng søc m¹nh thÇn th¸nh cña tù nhiªn. tµi hoa vµ say mª miªu t¶. cöa sinh n»m lÖch ë phÝa tµi hoa. §ã lµ cho thuyÒn phãng th¼ng. + LÇn 2: T¨ng thªm nhiÒu cöa tö. nghÖ sÜ cña ngêi l¸i bê h÷u ng¹n. vót qua c¸c cæng ®¸ c¸nh më ngät trong “B÷a rîu m¸u” . hiÓm ®éc víi ®o¹n ë trang 188. b×nh tÜnh chØ huy cho 6 tay chÌo vît qua. b. trong cuéc sèng lao lao ®éng míi → thÕ m¹nh ng«n tõ cña NT. êng cña dßng s«ng . chÆt ®«i më ®êng lu«n tr©n träng nh÷ng ®Êng tiÕn vµo cöa sinh. khñng bè «ng l¸i ®ß Lai Ch©u tinh thÇn con ngêi nhg «ng l¸i ®ß ®· lµm GV gi¶i thÝch t¹i sao sau chñ tríc mäi t×nh thÕ. + LÇn 3: Ýt cöa h¬n nhng 2 bªn ®Òu lµ chiªm ngìng hä . xuyªn nhanh ®Ó tho¸t khái nÐt ch÷ ®Ñp. tËp GV cho HS ph©n tÝch vÎ ®Ñp ®oµn cöa tö. . t/g ca ngîi con ngêi trong c/sèng chóng . th¸ch ®è. ngoan cêng. chäc thñng c¸ch chÐm treo ngµnh rÊt cöa gi÷a. cao nh· cña cöa tö cuèi cïng. chØ cã «ng l¸i ®ß qua 3 ¶i trïng vi th¹ch trËn míi thÊu hiÓu hÕt vÎ ®Ñp cña + LÇn 1: cã 5 cöa ( 4 cöa tö. lµ c¸nh khÐp. . gh× c¬ng. trong hiÖn t¹i. vò khÝ lµ chiÕc sµo dµi. phãng nhanh. ®e do¹. §¸ «ng míi chiÒu chuéng ®îc mai phôc. dßng s«ng vµ còng chØ cã cöa sinh n»m lËp lê phÝa t¶ ng¹n) . 189.Cuéc vît th¸c gièng nh cuéc tr×nh diÔn Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 136 Töôøng . ®ßn ngÇm nhg «ng vÉn kÑp chÆt cuèng l¸i. cã trong ®¹i Qua ®ã.Mçi lÇn chÌo thuyÒn vît th¸c ph¶i tr¶i  Theo NT. Mçi nh©n luång chÕt c¶. d÷ déi. chÝ CMT8. 1 cöa sinh.®¸nh dån dËp. ko phÐp mµu. níc thanh viÖn cho ®¸. Cöa tö ë gi÷a nhg l¹i ë vËt sµnh ë mét ngãn nghÒ ngay gi÷a bän ®¸ hËu vÖ. 190) søc m¹nh ®îc n©ng lªn hµng thÇn th¸nh>< con ngêi bÐ nhá. l¸i miÕt mét GV : ë c¶ 2 g® s¸ng t¸c .2010 GV gäi HS ®äc SGK ( mét sè Thiªn nhiªn lín lao. . ®Ì sÊn. ChiÕn thuËt: ®Çy tÝnh nghÖ thuËt . mÆt mÐo bÖch. ¤ng cìi lªn th¸c s«ng §µ nh cìi hæ.

thÇn ®¸. . b»ng thÞt gi÷a ®êi. . lít ®Ñp trªn ®¸ níc S§ ®· gãp phÇn thÓ hiÖn c¸i tµii hoa cña «ng l¸i ®ß → tay l¸i tuyÖt vêi. . Vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt . giµu kinh nghiÖm : thuéc lßng nh÷ng biÓu hiÖn ®¸ níc cña S§.…) . KiÕn thøc ®Þa lÝ.ThÊu hiÓu tinh têng vÒ nghÒ. Tæng kÕt ( Ghi nhí) Ho¹t ®éng 3 GV cho HS tæng hîp vµ rót ra vµi nÐt nghÖ thuËt trong t¸c phÈm ®Ó nhÊn m¹nh. .Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ ( so s¸nh. cêng ®iÖu. trong cuéc sèng lao ®éng ( chø kh«ng ph¶i c¸i ®Ñp trong qu¸ khø) → chÊt vµng mêi cña nh©n d©n T©y B¾c. Ho¹t ®éng 4 Híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 137 Töôøng . lµm râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NT . con ngêi tµI hoa nghÖ sÜ.NghÖ thuËt ng«n tõ : ®¹o qu©n ng«n ng÷ ®· ®îc NT huy ®éng . n¾m v÷ng quy luËt phôc kÝch cña lò ®¸. binh ph¸p cña thÇn s«ng.2010 nghÖ thuËt  vò ®iÖu lao ®éng . Èn dô. Tri thøc qu©n sù vµ vâ thuËt .Giäng ®iÖu ®a thanh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . III. sù tù do tuyÖt vêi khi lµm chñ con thuyÒn. ®éc ®¸o vµ rÊt ®Ñp – vÎ ®Ñp cña tµi hoa vµ nh©n c¸ch. 3. T¸c gi¶ ngîi ca vµ tá râ th¸i ®é ngìng mé mét con ngêi k× vÜ b»ng x¬ng.Tri thøc uyªn b¸c : tËp hîp tri thøc nhiÒu ngµnh : §iÖn ¶nh vµ phim ¶nh.Ng«n ng÷ s¾c s¶o. t¸c gi¶ ®· x©y dùng nªn mét h×nh tîng nh©n vËt ®Æc s¾c . tay l¸i ra hoa  Nh©n vËt mang d¸ng vÎ riªng. yªu vµ tr©n träng tiÕng mÑ ®Î. kiÕn thøc §«ng.ThÓ hiÖn tinh thÇn lµm chñ cao ®é.Kh¾c ho¹ ch©n dung ®Æc s¾c. kim . cæ . nh©n ho¸. T©y.H×nh ¶nh con thuyÒn phãng nhanh. . cìi sãng. .TrÝ tëng tîng v« cïng phong phó .  Víi c¶m høng nghÖ sÜ vµ c¶m quan nghÖ thuËt ®éc ®¸o . Tri thøc lÞch sö.

Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận.Về nhà học bài .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945.Soạn bài : Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .luyện tập So sánh CNTT với NLĐSĐ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 138 Töôøng . Làm văn : 23/12/2008 : CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 48. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 V. Củng cố . D.

SGV. im lìm”.GV cho HS soạn bài ở nhà. Tài liệu tham khảo . phân tích lỗi sửa lỗi liên quan đến việc nêu a. phân tích lỗi Hướng dẫn HS phát hiện và a. sơ lược). Luận cứ mơ hồ thiếu chính xác : Nắng xuống trời lên Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 139 Töôøng . Sau khi sửa xong. luận cứ nêu ra ko tương ứng với toàn bộ luận điểm đã trình bày ( quá nghèo nàn.Tự phát hiện. sửa chữa. . “ cẳnh sắc im ắng”).Hãy nhận xét về phong cách NT trước và sau CMT8 ( so sánh với tác phẩm Chữ người tử tù) III.Khi trình bày phải chú ý đến tính lôgic. .Dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp: câu văn. phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài nghị luận của chính mình.GV cho hs thảo luận. “ ngưng đọng. Sửa lỗi TT3.SGK. 2. . LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM Hoạt động 1 1. Nêu quá nhiều luận điểm trong đoạn văn nhưng ko luận điểm nào được triển khai đầy đủ. nội dung trùng lặp mà không sửa lỗi liên quan đến việc nêu có sự nhấn mạnh hay phát triển ý ( “cảnh vật… vắng luận điểm. . nhất quán của các luận điểm. Luận điểm nêu chưa rõ. GV gọi 3 HS lên bảng làm của 2 câu thơ trong bài Thuật hoài).TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . phải theer hiện được HS nêu các yêu cầu khi trình khía cạnh bản chất của đối tượng cần bàn ( giá trị ý bày luận điểm. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ Hướng dẫn HS phát hiện và 1. Đồng thời trong đoạn văn này. vẻ”. Nhận xét.Ổn đinh lớp II. B. Không nêu được luận điểm khái quát ( ý nghĩa thực sự TT2. GV cho phù hợp với đối tượng nghị luận.Xác định rõ luận điểm cần trình bày: Luận điểm phải TT4. phân tích. GV cho HS sửa lỗi ( viết Yêu cầu: lại cho hoàn chỉnh) . GV gọi HS đọc ngữ liệu b.2010 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nd chủ yếu của vấn đề đang bàn đến).Giới thiệu bài mới IV. Nhận xét. phân tích.Kiểm tra bài cũ . TT1.HỌC I. bài tập ( chỉ ra lỗi ) luẩn quẩn mà không trình bày đúng bản chất của vấn đề ( không làm rõ được luận điểm quan trọng cần nêu: Ý nghĩa của nợ công danh theo quan niệm riêng của PNL là gì? c. nghĩa. yêu cầu HS tự tìm những lỗi mắc phải trong bài viết của chính mình để nhận xét. C. . .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . từ ngữ phải rõ ràng chính xác để diễn đạt đúng nd cần trình bày. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I.Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết. luận cứ Hoạt động 1 II. diễn đặt trùng lặp.Trình bày ngắn gọn về phong cách của Nguyễn Tuân được thể hiện qua bài Người lái đò Sông Đà. sửa chữa.

Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hơn 2 thế kỉ…thắng lợi hoàn toàn”. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. . Trình bày luận cứ thiếu lôgic. chính xác.Luận cứ thiếu tính hệ thống. dẫn dắt không giúp cho việc nêu bật luận điểm chính. V. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. c. .luyện tập GV đưa ra một số lỗi thường mắc phải trong bài viết của HS để HS sửa chữa và biết cách khắc phục. Luận cứ dùng để mở rộng. Sửa lỗi Yêu cầu: . . Luận cứ thiếu toàn diện ( chỉ mới tập trung vào cái đói trong tác phẩm viết về đề tài nông thôn và nông dân của NC). b.Khi trình bày luận cứ phải lôgic. 50 Làm văn Ngày soạn : 23/12/2008 Tên bài mới : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 140 Töôøng .Luận cứ ko phù hợp với luận điểm : “Ải Chi Lăng… cửa biển BĐ…”. Củng cố . GV cho HS nêu các yêu cầu khi lập luận vấn đề. Luận điểm không rõ ràng: phần gợi mở. . Nhận xét. . Các địa danh này không phải là tên tuổi. Sau khi sửa xong. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. MỘT SỐ LỖI CẦN TRÁNH KHI VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN ( ghi nhớ SGK trang 196) Hoạt động 1 Hướng dẫn HS phát hiện và sửa lỗi về cách thức lập luận TT1. 2. Luận điểm không rõ ràng. LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 1.2010 sâu chót vót. lôgic → sắp xếp lại . GV cho HS nêu các yêu cầu khi trình bày luận cứ Năm học 2009 . lộn xộn. 2. phù hợp III. D. IV.Luận cứ đưa ra phải phù hợp với luận điểm và có tác dụng chứng minh cho luận điểm.Sửa lỗi Yêu cầu : Luận cứ đưa ra phải rõ ràng.Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu d/c về 2 bà Trưng nhg kết luận “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” c. phân tích lỗi a.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ : 17 Tiết thứ : 49.Luận điểm đưa ra phải rõ ràng. chặt chẽ. Sau khi sửa xong. b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn luận cứ TT1. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính. tiếp tục phát triển đề tài không phù hợp với phạm vi đề tài được nêu trong những câu trước: “tinh tế và sâu lắng…Đỗ Phủ ( Thu hứng)”.

Tác giả viết ở Huế vào ngày 4.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của a. Tác phẩm .Nhận biết được đặc trưng thể loại bút kí trong bài.Hãy chia bố cục của . GV hỏi 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giúp hs: . giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng.Cho biết vị trí của như Tản Đà.… TT1. HS: sgk và bài soạn ( trả lời các câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK) 3.HỌC I. từ bề dày lịch sử. GV yêu cầu HS trình bày . văn hoá. Vị trí đoạn trích Bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có 3 phần.Là một trí thức yêu nước. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. địa lí.Hiểu được những phong cách nghệ thuật của HPNT . dòng sông đã đi vào thơ ca của nhiều thế hệ nhà thơ Việt nam . thảo luận C. TT2.Tố Hữu. Bố cục đoạn trích : 2 phần -Phần 1 : “từ đầu…quê hương xứ sở” : Sông Hương Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 141 Töôøng .Giới thiệu bài mới IV. tác phẩm) nhiều lĩnh vực : Triết học. Thu Bồn. văn hóa của Huế và tâm hồn con người vùng đất cố đô. c.Cảm nhận được vẻ đẹp. niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hương.Ổn đinh lớp II. GV gọi HS đọc phần TD . sgv.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH. 1. đoạn trích b.Sông Hương là dòng sông đặc trưng cho Huế. nêu vấn đề. 1981. mê đắm và tài hoa. có vốn hiểu biết sâu rộng trên giả. Phương pháp: phát vấn. Cao Bá Quát. . cho xứ Huế thân yêu và cũng cho đất nước. đây là phần thứ nhất. tư liệu có liên quan đến HPNT. Hoàn cảnh sáng tác bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? .… đoạn trích . Tìm hiểu chung GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần 1. Hiểu được tình yêu. GV: sgk.Kiểm tra bài cũ Khi viết một bài văn nghị luận cần tránh một số lỗi lập luận nào? III. Tác giả (SGK) 1937. B. lịch sử. in trong tập sách cùng tên. 2. TT3.2010 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ? (Trích) HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG A. chất thơ từ cảnh sắc thiên nhiên của sông Hương. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I.Ông chuyên về thể loại bút kí.Nét đặc sắc trong sáng tác của HPNT là sự kết hợp những nét cơ bản về tác giả HPNT nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. Bà Huyện Thanh Quan. 1. Huế Tiểu dẫn ( tìm hiểu chung về tác . Hành văn hướng nội súc tích.

như triết lí như cổ thi” → nét thần thái riêng của Huế. Tìm hiểu về vẻ đẹp của sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 2 trong SGK GV hỏi : .Khi qua Vọng Cảnh. GV cho HS rút ra nhận xét Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 142 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . . mạnh mẽ. văn hoá sâu rộng.Khi ra khỏi vùng núi. thật mềm khi đi qua điện Hòn Chén vấp Ngọc Trảm. văn hoá II.2010 trong vẻ đẹp của thiên nhiên . . chi tiết.Khi trôi qua những lăng tẩm :sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc. Sự phong phú về ngôn ngữ hình tượng cùng với những kiến thức địa lí. .… → Vẻ đẹp rất gợi cảm. trẻ trung đầy cá tính → gợi lên ở người đọc những liên tưởng kì thú. trưa vàng. Sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố Dòng chảy sống động với những thay đổi cụ thể: . so sánh liên tưởng độc đáo.Ra khỏi rừng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ.  Nghệ thuật so sánh cân đối. TT2. Sông Hương mang vẻ đẹp vóc dáng mới.hiểu văn bản TT1. lung linh . bừng lên sức trẻ và niềm khát khao của tuổi thanh xuân. Lựu Bảo thì dòng sông mềm như tấm lụa . dữ dội : khi “ rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn” lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác” khi “cuộn xoáy như cơn lốc” lúc “dịu dàng và say đắm … hoa đỗ quyên rừng” . hài hoà đậm chất thơ.Sông Hương trong vẻ đẹp của thiên nhiên: a. -Phần 2 : từ “Hiển nhiên…đến hết” : Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. "Uốn những đường cong thật tròn". khi ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế” rồi “vượt qua”. táo bạo cùng với trí tưởng tưởng phong phú của t/g→ SH ở vùng thượng lưu toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt. Tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên của Sông Hương GV gọi HS đọc đoạn tả SH trong mqh với dãy Trường Sơn ( đoạn 1) GV hỏi : .Sông Hương ở vùng thượng lưu được tác giả diễn tả ntn? . hoang dại.Gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ. một tâm hồn tự do và trong sáng”  Với việc sử dụng nghệ thuật nhân hoá.Hiểu 1. lịch sử. HPNT đã miêu tả dòng Hương khá tỉ mỉ và làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng. những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết của tác giả? GV cho HS rút ra nhận xét.Sông Hương như một “cô gái Di. trở thành người mẹ phù sa.Những hình ảnh. Tam Thai.Sông Hương tựa như "một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng. b. “đi giữa âm vang”. Ở phía thượng nguồn (trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn). Đọc . chiều tím"→ vẻ đẹp nhẹ nhàng.Khi đến giữa cánh đồng Châu Hoá…như một cô gái đẹp ngủ mơ màng → vẻ đẹp quyến rũ.Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó? Năm học 2009 . . sông Hương chuyển dòng liên tục .Sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố được miêu tả ntn? .Vẻ đẹp biến ảo nhiều màu sắc “Sớm xanh.

SH hiện lên với vẻ đẹp nào? TT5. trôi đi chậm. Sự gặp gỡ giữa SH và Huế được cảm nhận như cuộc hội ngộ của t/y. sâu lắng. bịn rịn không muốn chia tay . Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử .Sông Hương trở nên vui hẳn lên “giữa những…” .Dòng sông như mềm hẳn đi. Tìm hiểu vẻ đẹp của SH khi đến với kinh thành Huế GV yêu cầu HS tìm những chi tiết. Sông Hương khi rời thành phố thân yêu của mình để về với biển cả.  Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương bằng con mắt của hội hoạ. GV cho HS tiểu kết về vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương. khi nghe lời gọi.Mang một vẻ đẹp mơ màng như sương khói .Sông hương mang vẻ đẹp trong lịch sử ntn? Sông Hương là dòng sông của những chiến công hùng tráng. → SH đến với TP như đến với điểm hẹn của t/y. Là một dòng sông có linh hồn. rất Huế của sông Hương và tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông.Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có những nét khác biệt nào? . của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. trữ tình. có tâm trạng và như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế. thực chậm.Thời xa xưa: là một dòng sông biên thuỳ xa xôi của đất nước của các vua Hùng . nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công.Thời trung đại: + Chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam tổ quốc Đại Việt + Vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ .2010 mơ mộng. . cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình → nổi bật vẻ đẹp riêng dịu dàng sâu lắng rất riêng. "SH là dòng sông của thời gian ngân vang. . dòng sông mang theo bao nỗi vấn vương nên đã trở lại tìm để nói lời thề trước khi về với biển cả ( gợi liên tưởng đến mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng)→ ngập ngừng lưu luyến. SH như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế  Sông Hương mang vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và kì thú.Thời chống Mĩ : góp mình vào chiến dịch Mậu Thân mùa xuân 1968  SH mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu những TT4.Thời chống pháp: + Sống hết ls bi tráng với máu của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương +Đi vào thời đại CMT8 với những chiến công rung chuyển . c. văn hoá a. độc đáo của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của t/g với xứ Huế và dòng sông? Năm học 2009 . Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương khi rời thành phố… GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 5 GV hỏi: Khi chia tay kinh thành.Khi chia tay kinh thành. đoạn 4) GV hỏi : . Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong lịch sử và văn hoá GV hỏi : . Sông Hương khi đến với thành phố Huế: . kín đáo. d. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử.Dòng sông chảy lặng lờ. như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu → một người tình dịu dàng. lung linh sắc màu.Phát hiện của tác giả về nét riêng. để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 143 Töôøng . 2. huyền ảo. TT6. Đó là điệu nhảy slow dành riêng cho Huế (tác giả so sánh với sông Nê va)→ chậm rãi. hình ảnh tiêu biểu nói về vẻ đẹp SH khi chảy vào thành phố ( đoạn 3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT3. cách cảm nhận âm nhạc. là niềm tự hào kiêu hãnh của Huế.

TT7. Tố Hữu) → Sông Hương khơi nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. bà Huyện Thanh Quan. lưu luyến trước vẻ đẹp như không bao giờ khám phá hết được của sông Hương. Sự vương vấn.Là cảm hứng để Nguyễn Du viết lên khúc đàn của nàng Kiều .Vẻ đẹp văn hoá của sông Hương? khuya. Sông Hương là biểu tượng của Huế. HPNT đã khắc hoạ sâu đậm vẻ đẹp của SH ở phương diện văn hoá. + Cái cớ để nhà văn miêu tả. làm một người con gái dịu dàng của đất nước". Với mỗi nhà thơ sông Hương là một tuyệt tác riêng. vẻ đẹp tâm hồn của người dân Huế + Sông Hương là dòng sông gắn với .Mang nghĩa hỏi ( chính nội dung bài kí là câu trả lời) . Tổng kết: Hoạt động 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 144 Töôøng . b. tao nhã.Màu sương khói trên SH như màu áo điều lục → sắc những phong tục. GV cho HS nhận xét -Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành + Dòng sông của âm nhạc trên mặt nước sông Hương.2010 thế kỉ vinh quang với nhiệm vụ lịch sử của nó . Nhan đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" tượng của sông Hương và nhan đề . vẻ đẹp tâm hồn áo cưới của người dân Huế . . Sông Hương trong vẻ đẹp văn hoá * Sông Hương là dòng sông của âm nhạc -Sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm . Năm học 2009 . ca ngợi vẻ đẹp của SH + Thể hiện tình cảm của tác giả với dòng Hương và thành phố Huế . * Sông Hương là dòng sông gắn với những phong tục. như một người con gái anh hùng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn rồi nó trở về với cuộc sống bình thường. + Dòng sông của thi ca ( Chứng minh qua thơ Tản Đà.Mang tính chất biểu cảm: Sông Hương là sự hoá thân từ một huyền thoại. tài hoa cảm xúc thiết tha cùng với vốn hiểu biết sâu rộng. Ý nghĩa biểu tượng của sông Hương và nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? a. GV cho HS rút ra ý nghĩa biểu b. là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc.Vẻ đẹp của sông Hương chính là vẻ đẹp của Huế. III. lịch sử GV cho HS rút ra nhận xét 3. * Sông Hương là dòng sông thi ca: " Dòng sông không lặp lại mình". SH là dòng sông có bề dày ls.Vẻ trầm mặc và sâu lắng của SH cũng như một nét riêng trong vẻ đẹp tâm hồn của người xứ Huế “rất dịu dàng pha lẫn trầm tư”  Văn phong lịch lãm.Lời thề sông Hương khi chia tay với Huế vang vọng khắp lưu vực trở thành giọng hò dân gian xứ Huế. Cao Bá Quát.

Thấy được một nghệ sĩ tài hoa với tình yêu. Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV hướng dẫn HS tổng kết bài học Năm học 2009 . Ghi nhớ V. của Huế mở rộng ra là vẻ đẹp của quê hương đất nước.2010 Tác phẩm đã giúp người đọc thấy được nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đặc trưng của thể loại bút kí. Qua đó thấy được vẻ đẹp của sôngHương. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . niềm tự hào về xứ sở. IV.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ôn tập văn học RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 145 Töôøng .luyện tập Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? D.

PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . B.GV yêu cầu HS nêu tóm lịch sử của dân tộc. những sự kiện lịch sử quan trọng ở vào một thời điểm trọng đại. tái hiện chân thực những người thực việc thực.Kiểm tra bài cũ III. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Tài liệu tham khảo .Thấy được tác giả hồi kí đã có những dòng viết vừa khách quan vừa dạt dào cảm xúc. Tác giả Võ Nguyên Giáp ( SGK) GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2. cảm nhận được những nỗ lực to lớn của Đảng.Qua hồi ức của một vị tướng tài ba mà khiêm nhường. GV cho hs nhận xét. đem lại hạnh phúc cho nhân dân.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 55. GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . khẳng định vị thế của nước VN mới. một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước. Tác phẩm phần Tiểu dẫn a.Ổn đinh lớp II. Hoàn cảnh sáng tác : Tái hiện lại những chặng đường TT1.SGK.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.HỌC I.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Giới thiệu bài mới IV. Bác Hồ và nhân dân ta trong những ngày đầu sau CMT8 để giữ vững nền độc lập. Phần trích trên (tên bài do người biên tắt về tác giả Võ Nguyên Giáp soạn đặt) thuộc chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên viết năm 1970 ( do nhà văn Hữu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 146 Töôøng . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Văn ( Đọc thêm) : 26/12/2008 : NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI ( Trích Những năm tháng không thể nào quên) Võ Nguyên Giáp A. SGV. bổ sung để hoàn thiện nội dung bài học . Tìm hiểu chung Hoạt động 1 1. Chính phủ. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. C. .

… + Về văn hoá: mở rộng dạy học quốc ngữ để nâng cao dân trí. quyên góp để bổ sung nguồn lực tài chính. Dựa trên bố cục. + TDP tái xâm lược rất sớm tại Nam Bộ . của nước. giảm các thứ thuế vô lí. + Chính quyền mới vừa ra đời. Đây là hình tượng tiêu biểu. toàn dân ta khi chính quyền đang còn non trẻ 2. xây dựng chính quyền mới của nhân dân. chưa được công nhận. Thể loại hồi kí : Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng. xoá nợ. tài chính khó khăn. của cách mạng. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ. thử thách của toàn Đảng. thù trong giặc ngoài luôn đe doạ nền độc lập. + Kinh tế. giảm giờ làm. Hướng dẫn Đọc .Các nội dung cơ bản trong đoạn trích .Đoạn 4: còn lại : Hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân. hiên ngang của dân tộc thời chống Mỹ. + Về chính trị: giải tán chính quyền cũ. GV cho HS thảo luận theo bàn để nắm được nội dung của từng đoạn TT3. GV giới thiệu thể loại hồi kí ( lấy dẫn chứng) Năm học 2009 .2010 Mai ghi lại) b.hiểu 1. các tác giả sáng tạo văn học nghệ thuật. Đặc điểm quan trọng nhất của hồi kí là tính xác thực cao độ. II.. chế độ mới.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT2. các nhà hoạt động xã hội. khích lệ tinh thần nhân dân + Củng cố chính quyền để tạo lòng tin cho nhân dân.Đoạn 1: “Từ đầu …ập vào miền Bắc” : Từ thế đứng vững mạnh.Đoạn 3: “tt…ba trăm bảy mươi kilôgam vàng” : Hồi tưởng lại những quyết sách ( biện pháp tích cực) của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. . . + Cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta chưa có sự hậu thuẫn của bạn bè năm châu. nhớ lại. toàn dân ta. + Củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản TT1.Đoạn 2: “tt…thêm trầm trọng” : Hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước. + Về kinh tế: giảm tô.  Đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới nói về giai đoạn ls khó khăn. đầy thử thách với toàn Đảng. GV yêu cầu học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ( đoạn trích) TT3. của chính quyền mới. GV cho HS nhận xét chung TT5. Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí trong đoạn trích Thông thường hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. bồi dưỡng sức dân để chống kẻ thù. Tác phẩm hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. gây ấn tượng sâu sắc nhất.. tác giả hồi tưởng về “giờ phút hiểm nghèo” của đất nước VN mới.. GV cho HS tìm hiểu về bố cục TT2. GV lấy ví dụ về một vài tác phẩm hồi kí của một số tác giả khác ( viết về cuộc đời) để học sinh so sánh với tác phẩm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 147 Töôøng .. GV cho HS trình bày nội dung thảo luận ( đại diện bàn hoặc có thể cho trình bày cá nhân ) TT4.

Soạn bài : Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 56.Nội dung cơ bản .Về nhà học bài . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV cho HS phát hiện lỗi và phân tích lỗi Yêu cầu cần đạt 1.2010 này → để tìm ra nét đặc biệt Còn ở đây.Kiểm tra bài cũ Trong đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới.Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ. một tầm vóc mới Hoạt động 3 III.Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí D. sáng tạo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Thể hồi kí đã có một diện mạo mới. C. Lên lớp GV cho từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả năng tư duy độc lập.HỌC I.luyện tập . GV cho HS nhận xét về lỗi và cách chữa lỗi cụ thể. Trong khi đó.Ổn đinh lớp II.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . SGV. tác giả đã hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước như thế nào? III.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : -Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận.Giới thiệu bài mới IV.GV cho HS làm bài tập ở nhà. Phát hiện và phân tích lỗi a. Nêu luận cứ không đầy đủ. sắc sảo. Làm văn : 28/12/2008 : THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. . Luận điểm chính đưa ra “giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”. .luận cứ đưa ra trong đoạn văn chỉ tập trung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 148 Töôøng . B. Tài liệu tham khảo .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . tác giả trần thuật lại từ điểm nhìn của người đại về nghệ thuật thể hiện hồi kí ở diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ → gần đây như là cuốn biên niên sử của cả một dân tộc. Củng cố .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Tổng kết GV hướng dẫn HS tổng kết bài học V.SGK.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Củng cố . Chưa xác lập được luận điểm cần trình bày ( luận cứ lan man. cảm thông với nỗi đau của phận hồng nhan. yêu GV cho HS trình bày trên giấy.Sửa “thèm người” → khao khát được gặp gỡ. Luận cứ chưa toàn diện. Chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ luận điểm :cây xà nu là một biểu tượng nghệ thuật để khắc họa phẩm chất của người dân Xôman. lan man chưa làm nổi bật luận điểm h. luận điểm chưa được rõ → kết luận giá trị nhân đạo ( vội) d. Sửa lại luận điểm cho rõ. c. nhận thức về tự nhiên “chuồn chuồn…” b.luyện tập GV cho HS sưu tầm lỗi trong bài viết của chính HS để sửa D. với con người. thiếu lôgic : thèm người…→ kết luận đó là biểu nếu các HS trước trả lời chưa hiện rõ nét nhất của của tinh thần lạc quan.…) g. lôgic ( trân trọng phẩm giá con người. Nêu lại luận điểm và bổ sung luận cứ. Nếu sửa chưa rõ ràng. người” sau đó gọi 1 vài hs trình bày . không phù hợp với kết luận. ca dao ( còn nhiều thể loại khác) và chỉ mới tích lỗi từng câu 1 đề cập đến một khía cạnh nhỏ: hiểu biết. Luận cứ không chặt GV cho HS nhận xét. Sửa lỗi Hoạt động 2 a. xa rời vấn đề) e. Luận cứ không đầy đủ → bổ sung luận cứ. Sắp xếp luận cứ theo trình tự. Luận cứ đưa ra quá rườm rà. Luận cứ không đầy đủ. Luận điểm không rõ ràng. thiếu tính hệ thống 2. h. b. Luận cứ còn sơ lược. không có các dẫn chứng đầy đủ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND” g. Sửa lại các luận cứ “Nếu ai…về đâu?” → phục vụ HS cho luận điểm ( câu cuối) e. chính xác. thái độ và tâm trạng của bà cụ Tứ) GV chỉ cách khắc phục lỗi cho d. không toàn diện. Luận điểm nêu không rõ ràng. V. chính xác c.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà ôn bài thi HKI RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 149 Töôøng . chia sẻ GV cho HS trong lớp nhận xét.2010 GV cho HS phát hiện và phân vào tục ngữ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . bổ sung luận cứ ( tình huống → GV bổ sung nhặt vợ. Bổ sung luận cứ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND”. Nêu lại luận điểm cho rõ “ Người thanh niên …không viết lại đoạn văn chỉ say mê công việc mà còn tha thiết yêu đời. bổ sung chẽ. Lỗi về cách tổ chức lập luận. GV hướng dẫn HS sửa lỗi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->