P. 1
bai thu hoach

bai thu hoach

|Views: 78|Likes:
Được xuất bản bởijenny259

More info:

Published by: jenny259 on Mar 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Đảng bộ: Chi bộ

:

ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 10 năm 2010

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007-2010) Họ và tên: ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Năm sinh : 1986

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Sinh hoạt ở Chi bộ: Bộ môn Khoa học cơ bản. Qua việc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau : I. Nhận thức chung: 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. 2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Chi bộ trong 4 năm qua.

chống tham ô. phục vụ nhân dân. liêm chính. là văn minh”: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói. phải thường xuyên học tập và noi theo là: . công nghiệp hóa. hiện đại hóa. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. đoàn kết. chủ động. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm. . sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. là văn minh”. . vì nhân dân phục vụ. vững mạnh. Thực hiện đúng lời dạy: "Cần.Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng. “là đạo đức. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. . công chức phải thường xuyên học tập và noi theo. kiệm.Nội dung cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. bài viết về công tác xây dựng Đảng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. tu dưỡng đạo đức. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. đảng viên. trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: + Cách mạng cần có Đảng. công chức. gắn bó với nhân dân. “là đạo đức.Về sự cần thiết phải học tập.Tư tưởng.Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. " Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt" + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. . hết sức phụng sự Tổ quốc. rèn luyện. quan liêu. hết lòng.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. lãng phí. .Tư tưởng. chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

vững mạnh “ là đạo đức. . các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. Đảng viên. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. . đề ra các chủ trương. trong toàn Đảng. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. nâng cao tầm trí tuệ. là đạo đức.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. có tài để Đảng xứng đáng "Là đạo đức là văn minh" + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. công . nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. các cấp và của chi bộ. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. vững mạnh.+ Quan tâm xây dựng. . tự chỉnh đốn. chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch. chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 .Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. . cán bộ. vững mạnh “là đạo đức. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau: . thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ. chấp nhận và vượt qua thách thức.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. nắm bắt thời cơ. hoàn thành trách nhiệm. đảng viên. toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. đoàn thể và mỗi cán bộ. vững mạnh. Mỗi cán bộ. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. rèn luyện đội ngũ cán bộ. là văn minh”. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. đảng viên. đội ngũ cán bộ. mỗi tổ chức đảng. góp phần xây dựng chi bộ. đảng viên có đức. Đảng bộ trong sạch. tự chỉnh đốn Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. nguy cơ.

xây dựng gia đình văn hoá. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. xa rời quần chúng. hết lòng vì nhân dân phục vụ. pháp luật. . II.chức phải là công bộc của dân. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Sống cần. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. hiệu quả cao. của nhân dân. tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. kiệm. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. dân làm. không phô trương hình thức. . chất lượng. của tổ chức. nội quy cơ quan. lối sống. Chân thành. cùng giúp đỡ nhau tiến bộ + Tích cực lao động.Về ý thức tổ chức. thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. . kỷ luật. Không xa hoa. + Giữ mối đoàn kết trong CBCNV nhà trường. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ rõ nguyên nhân. liêm.Những kết quả đã làm được: . hoà nhã thân ái với mọi người. thực hiện triệt để phương châm “Dân biết. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị cũng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất . phải tôn trọng nguyên tắc. 1. Đồng thời. trong tập thể. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. không giấu khuyết điểm. chính. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. chí công vô tư. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức. người đầy tớ của nhân dân. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường. dân kiểm tra”. có năng suất. . không chạy theo chủ nghĩa thành tích. tác phong của người cán bộ tốt. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc +Về ý thức rèn luyện. lãng phí. dân bàn. Phải dựa vào quần chúng.Về ý thức rèn luyện. học tập. khiêm tốn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. lối sống.Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Những kiến nghị. hạn chế. đề xuất. phải luôn nêu gương về mặt đạo đức. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao. không phải vì danh vọng cá nhân. mạnh dạn. thực hiện “đảng viên đi trước. Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Việc đấu tranh. cho cách mạng. chính sách của Đảng Đồng thời. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. Bên cạnh những ưu điểm.2. thật sự cần kiệm liêm chính. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. III. làng nước theo sau”. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. chưa tỉ mỉ. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại. tự rèn luyện. chí công vô tư. 3. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. giữ vững kỷ luật của Đảng. Ra sức làm việc cho Đảng. Đó là điều chủ chốt nhất. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. thực hiện tốt đường lối. giữ vững lập trường. Ý kiến của chi bộ Người viết thu hoạch . dứt khoát. chưa kiên quyết. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Trong công việc. chính sách và pháp luật của Nhà nước. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. + Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. Phương hướng phấn đấu. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. chưa sâu sát. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. chưa hệ thống. chủ trương của Đảng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : + Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. sự gương mẫu của cán bộ. đồng chí để cùng tiến bộ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->