P. 1
bai thu hoach

bai thu hoach

|Views: 78|Likes:
Được xuất bản bởijenny259

More info:

Published by: jenny259 on Mar 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Đảng bộ: Chi bộ

:

ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 10 năm 2010

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007-2010) Họ và tên: ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Năm sinh : 1986

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Sinh hoạt ở Chi bộ: Bộ môn Khoa học cơ bản. Qua việc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau : I. Nhận thức chung: 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. 2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Chi bộ trong 4 năm qua.

trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: + Cách mạng cần có Đảng. hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. liêm chính. đảng viên.Về sự cần thiết phải học tập. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. bài viết về công tác xây dựng Đảng. . công chức. phục vụ nhân dân. công nghiệp hóa. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm. hiện đại hóa. gắn bó với nhân dân. là văn minh”: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói.Nội dung cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên. chủ động. quan liêu. chống tham ô.Tư tưởng. đoàn kết.Tư tưởng. kiệm. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú. tu dưỡng đạo đức.Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ.Tư tưởng. “là đạo đức. vì nhân dân phục vụ. vững mạnh. “là đạo đức. chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. . Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. Thực hiện đúng lời dạy: "Cần. hết sức phụng sự Tổ quốc. đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. . lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. . tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. hết lòng. . phải thường xuyên học tập và noi theo là: . rèn luyện. " Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt" + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. lãng phí. là văn minh”.Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. công chức phải thường xuyên học tập và noi theo.

đoàn thể và mỗi cán bộ. . là văn minh”. góp phần xây dựng chi bộ. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. đề ra các chủ trương. nâng cao tầm trí tuệ. chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. trong toàn Đảng. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. đảng viên.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình. vững mạnh “là đạo đức. Mỗi cán bộ. đội ngũ cán bộ. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ. mỗi tổ chức đảng. nguy cơ. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. công . là đạo đức.+ Quan tâm xây dựng. Đảng bộ trong sạch. toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. . có tài để Đảng xứng đáng "Là đạo đức là văn minh" + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. đảng viên.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. cán bộ. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 . . vững mạnh “ là đạo đức. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau: . mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. hoàn thành trách nhiệm. nắm bắt thời cơ. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. tự chỉnh đốn Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng viên. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. . cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. vững mạnh. tự chỉnh đốn. chấp nhận và vượt qua thách thức. các cấp và của chi bộ. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. rèn luyện đội ngũ cán bộ. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. đảng viên có đức. vững mạnh.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng.

không chạy theo chủ nghĩa thành tích. . Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. nội quy cơ quan.Về ý thức rèn luyện. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu. dân làm. không giấu khuyết điểm. thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. dân bàn.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc +Về ý thức rèn luyện. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. pháp luật. cùng giúp đỡ nhau tiến bộ + Tích cực lao động. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể.chức phải là công bộc của dân. chất lượng. hiệu quả cao.Những kết quả đã làm được: .Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình. + Giữ mối đoàn kết trong CBCNV nhà trường. của nhân dân. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. II. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường. của tổ chức. tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. có năng suất. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị cũng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất . lãng phí. lối sống. xa rời quần chúng. trong tập thể. kỷ luật. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. hết lòng vì nhân dân phục vụ. Sống cần. chí công vô tư. học tập. lối sống. . . tác phong của người cán bộ tốt. chính. khiêm tốn. Phải dựa vào quần chúng. Không xa hoa. Đồng thời. hoà nhã thân ái với mọi người. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. kiệm. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. thực hiện triệt để phương châm “Dân biết. không phô trương hình thức. dân kiểm tra”. xây dựng gia đình văn hoá. phải tôn trọng nguyên tắc. người đầy tớ của nhân dân. . kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ rõ nguyên nhân.Về ý thức tổ chức. Chân thành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. liêm. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. 1.

giữ vững kỷ luật của Đảng. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. mạnh dạn. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. cho cách mạng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. Đó là điều chủ chốt nhất. Việc đấu tranh. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại. chí công vô tư. giữ vững lập trường. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. hạn chế. làng nước theo sau”. chính sách của Đảng Đồng thời. 3. Ý kiến của chi bộ Người viết thu hoạch . “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. thật sự cần kiệm liêm chính. tự rèn luyện. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. đề xuất. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. dứt khoát. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. phải luôn nêu gương về mặt đạo đức. Những kiến nghị. Trong công việc. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Ra sức làm việc cho Đảng. + Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. chưa sâu sát. Phương hướng phấn đấu. sự gương mẫu của cán bộ. thực hiện tốt đường lối. không phải vì danh vọng cá nhân. chủ trương của Đảng. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Bên cạnh những ưu điểm. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. III. chính sách và pháp luật của Nhà nước. chưa tỉ mỉ. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : + Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học.2. thực hiện “đảng viên đi trước. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. chưa hệ thống. chưa kiên quyết. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. đồng chí để cùng tiến bộ. Luôn gương mẫu trong các hoạt động.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->