by Admin on Sat Jun 21, 2008 11:32 pm

Triết gia phương Tây Triết học thế kỷ 18 (Triết học hiện đại) Jean-Jacques Rousseau Tên: Jean-Jacques Rousseau Sinh: 28 tháng 6, 1712 (Geneva, Thụy Sĩ) Mất: 2 tháng 7, 1778 (Ermenonville, Pháp) Trường phái: Lý thuyết khế ước xã hội Quan tâm chính: Triết học chính trị, âm nhạc, giáo dục, văn học, hồi ký Tư tưởng đáng lưu ý: Ý chí chung (Volonté générale), amour-propre Ảnh hưởng bởi: Thomas Hobbes, John Locke, Denis Diderot Ảnh hưởng tới: Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,phong trào Lãng mạn Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc. Rousseau cũng có nhiều đóng góp cho âm nhạc cả trên phương diện lý luận và sáng tác. Ông cũng là người sáng tạo nên cách viết tiểu sử kiểu hiện đại với trọng tâm được đặt vào tính chủ thể. Ông cũng viết tiểu thuyết và đóng góp quan trọng cho trào lưu lãng mạn trong văn học. Mục lục

Ông về Pháp năm 1767 và cưới Thérèse năm 1768. Ông cho rằng loài người là tốt về bản chất nếu sống ở trạng thái tự nhiên và rằng con người bị tha hóa bởi chính xã hội. Ông cho xã hội là nhân tạo và sự phát triển phụ thuộc lẫn nhau trong xã hội là cản trở .3 Giáo dục o 2.2 Học thuyết chính trị + 2.2.* 1 Tiểu sử * 2 Triết học o 2. Sau đó ông về Pháp và có năm con với Thérèse Levasseur nhưng ông đều bỏ cho trại trẻ mồ côi nuôi. [sửa] Triết học [sửa] Tự nhiên và xã hội Rousseau nhận thấy có sự phân chia về bản chất giữa xã hội và bản chất tự nhiên của con người. nơi ông viết Đề án Hiến Pháp cho đảo Corse và tiếp tục phải tị nạn với nhà triết học David Hume tại Anh.4 Tôn giáo * 3 Ảnh hưởng * 4 Liên kết ngoài [sửa] Tiểu sử Rouseau rời Geneva năm 1728 sau nhiều năm học việc nghề thư ký và tới Paris năm 1742. Năm 1754. Trong thời gian này ông làm bạn với Diderot và có đóng góp cho tập Bách khoa thư với các bài về âm nhạc và quan trọng nhất là bài về kinh tế chính trị viết năm 1755.1 Khế ước Xã hội o 2. Là thư ký cho Đại sứ Pháp tại Venice từ 1743-1744. Rousseau quay về Geneva và bắt đầu cho ra đời tác phẩm Đối thoại về Nguồn gốc và Cơ sở của Sự Bất bình đẳng của Con người năm 1755. ông buộc phải rời sang Bern và Môtiers (Thụy Sĩ). Do viết nhiều tiểu thuyết đả kích tôn giáo.1 Tự nhiên và xã hội o 2. Ông tiếp tục viết nhưng các tác phẩm chỉ được xuất bản sau khi ông mất vì xuất huyết não vào ngày 2 tháng 7 năm 1778. đến 1770 ông trở về Paris.

ông tiếp tục theo vết tiến trình tha hóa của loài người từ trạng thái tự nhiên nguyên thủy lên xã hội hiện đại. nên loài người cần một thể chế để tồn tại. Bởi vì khi đã trao quyền lực cho những người đại diện cho nguyện vọng và ý chí chung của quảng đại quần chúng. . thì chính điều này đảm bảo cho cá nhân khỏi bị lệ thuộc vào ý chí của các cá nhân khác. nhưng ông lại phân biệt chủ quyền và chính quyền. Rousseau cho rằng trạng thái tự nhiên bị tha hóa trở thành một tình trạng dã man không còn luật pháp hay đạo đức. Rousseau tranh luận rằng cả khoa học và nghệ thuật đều không bổ ích cho con người. vì bên cạnh đó. tức ý chí và nguyện vọng chung của quảng đại quần chúng. Tuy chính quyền chỉ là một phần nhỏ trong dân chúng. và do vậy cần phải có khế ước xã hội. sự cạnh tranh lẫn nhau loài người cũng phụ thuộc vào nhau. Khi loài người buộc phải gắn kết với nhau chặt chẽ hơn. Xuất bản năm 1762. tác phẩm đã có nhiều ảnh hưởng tới triết học phương Tây. thay vì được lập ra thông qua các cơ quan đại diện. [sửa] Giáo dục . Tiếp theo. Trong "Đối thoại giữa Khoa học và Nghệ thuật". Chính quyền là người thực hiện chủ quyền. Mặc dù ông cho rằng chủ quyền phải thuộc về nhân dân. bằng cách sát cánh bên nhau thông qua một khế ước xã hội và từ bỏ các quyền tự nhiên. tức là vẫn tồn tại và vẫn tự do.đối với chất lượng cuộc sống của loài người. Ông cho rằng luật pháp phải do dân chúng trực tiếp lập ra. cá nhân sẽ giải thoát cả hai áp lực nói trên. trong Bàn về Bất bình đẳng. Theo Rousseau. [sửa] Học thuyết chính trị [sửa] Khế ước Xã hội Khế ước Xã hội là tác phẩm phác họa trật tự chính trị hợp lý của ông. họ chính là các quan tòa . nhưng lại là những người nắm vững pháp luật nhất.những người áp đặt việc thực thi ý chí nguyện vọng chung của dân chúng. cũng là khi loài người trải qua quá trình ngày càng phụ thuộc lẫn nhau do phân chia lao động và dẫn đến bất bình đẳng.

Ông cho rằng mục đích của giáo dục là học cách sống và điều này có thể đạt được khi có người bảo trợ chỉ dẫn con đường đi để có cuộc sống tốt đẹp. Khi nhà nước không thực hiện đúng theo giá trị đạo đức thì cũng không thể thực hiện đúng các chức năng của mình và . mặc dù ý tưởng chủ quyền thuộc về toàn thể nhân dân được thực hiện qua hình thức đại diện thay vì trực tiếp. Ông cũng là một trong những tác giả đầu tiên phê phán thể chế tư hữu và được xem là bậc tiền bối của chủ nghĩa xã hội hiện đại và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Ông cũng cho rằng nguyên tắc cơ bản của triết học chính trị là chính trị và đạo đức không được tách rời. Và giai đoạn cuối cùng là từ 15 tuổi trở đi để đứa trẻ tiếp tục phát triển thành người lớn. quan điểm của Rousseau cho giáo dục trẻ em nữ lại không như vậy. trong khi Emile được giáo dục để tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Ông cũng là người sớm đặt câu hỏi liệu ý chí nguyện vọng của đa số liệu có phải lúc nào cũng đúng và mục tiêu của chính quyền theo ông là phải đảm bảo tự do. Tuy nhiên. giáo dục giai đoạn này về bản chất là hoàn toàn tự nhiên. và như vậy là hoàn toàn trái ngược với niềm tin về tội tổ tông của cả giáo phái Calvin ở Geneva và Công giáo ở Paris. Giai đoạn hai từ 12 đến 16 là giai đoạn lý tính bắt đầu phát triển. người yêu của Emile. tư tưởng chính trị của Rousseau cấp tiến hơn. Trong đó Emile trải qua giai đoạn giáo dục đầu tiên đến năm 12 tuổi. được giáo dục để tuân theo sự chỉ bảo của chồng. Trong Khế ước Xã hội. bình đẳng và công bằng cho tất cả cho dù có phải là ý chí của đa số hay không. So với các nhà khai sáng đương thời như Voltaire và Montesquieu . Sophie. [sửa] Ảnh hưởng Rousseau có ảnh hưởng lớn đến cuộc Cách mạng Pháp. ông cũng viết rằng những người tin vào Chúa Giê-xu sẽ không phải là những công dân tốt. [sửa] Tôn giáo Rouseau cho rằng con người sinh ra về bản chất tự nhiên là tốt.Quan điểm giáo dục của Rousseau được thể hiện qua cuốn tiểu thuyết Emile.

Nguyên tắc quan trọng thứ hai là tự do mà nhà nước được lập ra để gìn giữ. Trong các tác phẩm “Luận về nguồn . Các tác phẩm của Rousseau đều thể hiện rằng thiên nhiên giúp con người hình thành nên bản chất của mình. sang cư trú ở Giơnevơ từ 1549. cũng như việc ông không xem trọng sự cần thiết của giáo dục qua sách vở. Mẹ mất sớm. một trong những ngọn cờ tư tưởng của thế kỉ Ánh sáng Pháp. sống với cha là thợ đồng hồ. một vùng gần Pari. giúp con người thống nhất để vượt qua sự tù đày và giam cầm của xã hội. Thuở nhỏ. cho rằng xã hội văn minh làm hư hỏng con người. Chính vì vậy. sự cần thiết đặt con người ở nơi nằm ngoài những ràng buộc của xã hội và những định kiến của văn minh. ý tưởng của ông chính là Chủ nghĩa Lãng mạn. nhà sân khấu. mặc dầu chính bản thân ông xem mình là người của phong trào Khai sáng. Ruxô J. lang thang nhiều nơi. Quan niệm về giáo dục của Rousseau mà trong đó đối tượng của giáo dục chính là những đứa trẻ mạnh khỏe cả về thể chất và tinh thần. 1712 . Năm 1728. bỏ Giơnevơ ra đi tìm cuộc sống tự do. Vì theo đạo Tin Lành nên tổ tiên của Ruxô phải rời quê. ông đề cao tình yêu đối với thiên nhiên và có một quan niệm bi đát về xã hội.1778). Và như vậy. không được học hành chu đáo.Jacques Rousseau. J. nhà triết học. nhà văn. kiếm sống bằng nhiều nghề. cũng như việc ông nhấn mạnh sự cần thiết phải giáo dục cảm xúc cho trẻ em trước khi giáo dục lý tính đã là tiền đề cho lý thuyết giáo dục hiện đại đặt trẻ em làm trung tâm. ông khẳng định sự cần thiết của việc con người về với tự nhiên. Re: Giăng Giắc Rút xô ( Jean-Jacques Rousseau ) by Hải Yến on Fri Jun 27. 2008 2:48 pm bổ sung nè (Jean .cũng không thể có quyền lực đối với một cá nhân được nữa. Là một người theo thuyết tự nhiên thần và nhị nguyên luận.

có ảnh hưởng đến các nhà triết học lớn của Đức như Kantơ I. Fichte). nhạc kịch. Theo ông. nhân dân có quyền nắm chính quyền. Năm 1750. tạo cơ sở cho sự hình thành tính tâm lí trong văn học Châu Âu. “Thư gửi cho Đalambe về sân khấu”(1758). 15 tháng 1 năm 1622 – 17 tháng 2 năm 1673) là nhà thơ. “Êmin. Ruxô phủ nhận tác dụng tích cực của sân khấu đối với khán giả. là nơi học sinh phần nhiều học bằng tiếng Latin. Montesquieu) và Vônte (Voltaire) trong việc bảo vệ tự do và bình đẳng trên cơ sở hoà giải quyền tự do cá nhân với những yêu cầu của đời sống xã hội. (J. Molière là tác giả của những kiệt tác Le Misanthrope. Lên 10 mồ côi mẹ. Molière học ở Jesuit Clermont College (nay là Lycée Louis-leGrand). Ruxô là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa linh cảm trong lí luận văn học và sân khấu. Ruxô đã đi xa hơn Môngtexkiơ S. Ruxô đệ trình lên Viện Hàn lâm Khoa học Pháp “Dự án cải cách phương pháp kí âm” nhưng không được chấp nhận. Tuổi thơ Molière sinh ở Paris. Kant) và Fichtơ I. hay nền về giáo dục” (1762). Molière (tên thật là Jean-Baptiste Poquelin. L'Avare ou l'École du mensonge và Le Bourgeois gentilhomme. lật đổ chúa phong kiến. Năm 1742. một bậc thầy của kịch nghệ châu Âu. “Những mơ mộng của một người dạo chơi cô độc” (1772 . Ruxô còn là tác giả của nhiều vở hài kịch. (Ch. . “Khế ước xã hội” của Ruxô đã gợi ý cho việc soạn thảo “Tuyên ngôn về nhân quyền” tác phẩm thể hiện quan điểm chính trị của cuộc cách mạng tư sản. cho rằng ở “trạng thái tự nhiên” thì không tồn tại hiện tượng đó. L. trong đó phủ nhận vai trò của khoa học và nghệ thuật. nghệ sĩ người Pháp. cần thiết lập một trật tự xã hội “tự nhiên”. G. Tác phẩm “Khế ước xã hội” (1762) đã làm cho Ruxô có vai trò quan trọng trong triết học chính trị. tự truyện “Thú tội” (1782 . L.gốc và cơ sở của sự không bình đẳng giữa người và người” (1755).89). Đây là một học thuyết về nhà nước mà nền tảng là sự hiệp thương giữa mọi người. nhà viết kịch. Ruxô đã tố cáo sự bất bình đẳng giữa người với người. người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển.78 ) bộc lộ rõ tư tưởng của Ruxô về quan hệ con người trong xã hội. là người có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền văn học Châu Âu. kịch một màn như “Thầy bói nông thôn” (1752). cho in “Luận về khoa học và nghệ thuật”. gia đình làm thợ của triều đình rất lâu đời. (I. G. Tiểu thuyết “Juyli hay là nàng Êlôidơ mới” (1761). Ông được coi là nhà hài kịch vĩ đại nhất thế kỷ XVII. L'École des femmes Tartuffe ou l'Imposteur.

Molière để lại một di sản vô cùng đồ sộ với hơn 30 vở kịch nhiều thể loại. Sau một số thất bại do mắc nợ nhiều. dựa vào những lúc thâm nhập vào từng ngóc ngách của nước Pháp. năm 1639 – 1640 học luật tại Đại học Orlean. Molière đoạn tuyệt với bi kịch và chỉ đóng hài kịch. Năm 1672-1673 ông viết vở kịch cuối cùng Le Malade imaginaire (Bệnh giả tưởng). 1656 viết vở Le dépit amoureux (Bất hòa của tình yêu).Thời niên thiếu Pognelin thông thạo Latin và đã dịch tác phẩm “Về bản chất sự vật” của Lucretius sang tiếng Pháp (bản dịch bị thất lạc). trong một buổi diễn vở kịch này. 3 tiếng sau ông qua đời. Năm 1672 ông bị ốm nặng. Ông đóng vai 1 người khoẻ giả ốm. đoàn kịch của ông được mời biểu diễn ở Louvre và đã gây được tiếng vang. Để cạnh tranh với những đoàn kịch của Ý. ông viết vở kịch thơ đầu tiên L’étourdi (Gàn dở) và năm sau. sau khi ra tù. đoàn kịch phải giải thể. thói giả nhân . chuyển thể và sáng tạo ra những hình thức mới cho kịch. ông thành lập đoàn kịch Illustre Théâtre và lấy nghệ danh Molière từ đây. quan hệ với nhà vua cũng có phần lạnh nhạt hơn trước. hôn nhân và gia đình. trở lại với đề tài thầy thuốc bịp bợm và những bệnh nhân cả tin. được đông đảo nhân dân ủng hộ. đạo đức xã hội (thói hiếu danh.nối nghiệp chức vị trong cung đình. không dậy được nữa. Bố của Pognelin thường nhắc con theo con đường của ông . giáo dục. Tác phẩm của ông đề cập đến nhiều vấn đề của đời sống đương thời cũng như hiện tại: quan hệ của cha mẹ và con cái. Đoàn kịch đưa ông về nhà. nhường công việc này cho em trai và chọn nghề diễn viên. Tuy nhiên ông không theo ý cha. kiêu ngạo. ông trực tiếp phanh phui thói xấu của xã hội thượng lưu Pháp. ông bất thần đau đớn toàn thân rồi vật ngã. Đến năm 1658 đoàn kịch của Molière trở thành đoàn kịch nổi tiếng nhất ở các tỉnh. Năm 1639 học xong Jesuit Clermont College. vì lúc đầu bị giáo chủ từ chối. Ngày 17 tháng 2 năm 1673. Sau đó đoàn kịch của ông thường xuyên được biễu diễn ở nhà hát Bourbon. Khi vở kịch lên cao trào. Sự nghiệp Cũng vào mùa thu năm đó. Molière bắt đầu sáng tác những vở kịch cho đoàn của mình. ông mới được an táng theo nghi lễ của nhà thờ. nhiều bạn bè của ông đã qua đời. Nhờ sự can thiệp của nhà vua. Được sự ủng hộ của nhiều bá tước. Từ đây. trong số này có cả anh trai của vua Louis XIV. Từ đây. Molière bị tù. Năm 1655. Molière cùng với một số người còn lại đi về biểu diễn ở tỉnh lẻ ở nước Pháp suốt 13 năm. ông qua đời. Ông thường xuyên thể nghiệm. Năm 1643.

. văn hóa. những vấn đề về tôn giáo. khoa học vv… Molière sử dụng thực tế không chỉ của đời sống đương thời mà còn dùng nhiều tích từ thời cổ đại và của nhiều nhà viết kịch thời Phục Hưng.giả nghĩa…). Ông có sự ảnh hưởng rất lớn đến kịch nghệ không chỉ của Pháp mà của cả thế giới.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful