by Admin on Sat Jun 21, 2008 11:32 pm

Triết gia phương Tây Triết học thế kỷ 18 (Triết học hiện đại) Jean-Jacques Rousseau Tên: Jean-Jacques Rousseau Sinh: 28 tháng 6, 1712 (Geneva, Thụy Sĩ) Mất: 2 tháng 7, 1778 (Ermenonville, Pháp) Trường phái: Lý thuyết khế ước xã hội Quan tâm chính: Triết học chính trị, âm nhạc, giáo dục, văn học, hồi ký Tư tưởng đáng lưu ý: Ý chí chung (Volonté générale), amour-propre Ảnh hưởng bởi: Thomas Hobbes, John Locke, Denis Diderot Ảnh hưởng tới: Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,phong trào Lãng mạn Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc. Rousseau cũng có nhiều đóng góp cho âm nhạc cả trên phương diện lý luận và sáng tác. Ông cũng là người sáng tạo nên cách viết tiểu sử kiểu hiện đại với trọng tâm được đặt vào tính chủ thể. Ông cũng viết tiểu thuyết và đóng góp quan trọng cho trào lưu lãng mạn trong văn học. Mục lục

nơi ông viết Đề án Hiến Pháp cho đảo Corse và tiếp tục phải tị nạn với nhà triết học David Hume tại Anh. Năm 1754. Ông cho xã hội là nhân tạo và sự phát triển phụ thuộc lẫn nhau trong xã hội là cản trở . ông buộc phải rời sang Bern và Môtiers (Thụy Sĩ). [sửa] Triết học [sửa] Tự nhiên và xã hội Rousseau nhận thấy có sự phân chia về bản chất giữa xã hội và bản chất tự nhiên của con người.3 Giáo dục o 2. Ông tiếp tục viết nhưng các tác phẩm chỉ được xuất bản sau khi ông mất vì xuất huyết não vào ngày 2 tháng 7 năm 1778.1 Tự nhiên và xã hội o 2. Trong thời gian này ông làm bạn với Diderot và có đóng góp cho tập Bách khoa thư với các bài về âm nhạc và quan trọng nhất là bài về kinh tế chính trị viết năm 1755.1 Khế ước Xã hội o 2.* 1 Tiểu sử * 2 Triết học o 2. đến 1770 ông trở về Paris.2. Ông về Pháp năm 1767 và cưới Thérèse năm 1768. Ông cho rằng loài người là tốt về bản chất nếu sống ở trạng thái tự nhiên và rằng con người bị tha hóa bởi chính xã hội.4 Tôn giáo * 3 Ảnh hưởng * 4 Liên kết ngoài [sửa] Tiểu sử Rouseau rời Geneva năm 1728 sau nhiều năm học việc nghề thư ký và tới Paris năm 1742. Rousseau quay về Geneva và bắt đầu cho ra đời tác phẩm Đối thoại về Nguồn gốc và Cơ sở của Sự Bất bình đẳng của Con người năm 1755.2 Học thuyết chính trị + 2. Là thư ký cho Đại sứ Pháp tại Venice từ 1743-1744. Sau đó ông về Pháp và có năm con với Thérèse Levasseur nhưng ông đều bỏ cho trại trẻ mồ côi nuôi. Do viết nhiều tiểu thuyết đả kích tôn giáo.

Tiếp theo. cá nhân sẽ giải thoát cả hai áp lực nói trên. Ông cho rằng luật pháp phải do dân chúng trực tiếp lập ra. cũng là khi loài người trải qua quá trình ngày càng phụ thuộc lẫn nhau do phân chia lao động và dẫn đến bất bình đẳng. thay vì được lập ra thông qua các cơ quan đại diện. Bởi vì khi đã trao quyền lực cho những người đại diện cho nguyện vọng và ý chí chung của quảng đại quần chúng. Xuất bản năm 1762. Mặc dù ông cho rằng chủ quyền phải thuộc về nhân dân. trong Bàn về Bất bình đẳng. vì bên cạnh đó. Tuy chính quyền chỉ là một phần nhỏ trong dân chúng. . ông tiếp tục theo vết tiến trình tha hóa của loài người từ trạng thái tự nhiên nguyên thủy lên xã hội hiện đại. họ chính là các quan tòa . nhưng lại là những người nắm vững pháp luật nhất. nhưng ông lại phân biệt chủ quyền và chính quyền. Khi loài người buộc phải gắn kết với nhau chặt chẽ hơn. nên loài người cần một thể chế để tồn tại. thì chính điều này đảm bảo cho cá nhân khỏi bị lệ thuộc vào ý chí của các cá nhân khác.những người áp đặt việc thực thi ý chí nguyện vọng chung của dân chúng. sự cạnh tranh lẫn nhau loài người cũng phụ thuộc vào nhau.đối với chất lượng cuộc sống của loài người. tác phẩm đã có nhiều ảnh hưởng tới triết học phương Tây. tức là vẫn tồn tại và vẫn tự do. và do vậy cần phải có khế ước xã hội. Rousseau cho rằng trạng thái tự nhiên bị tha hóa trở thành một tình trạng dã man không còn luật pháp hay đạo đức. tức ý chí và nguyện vọng chung của quảng đại quần chúng. Chính quyền là người thực hiện chủ quyền. Rousseau tranh luận rằng cả khoa học và nghệ thuật đều không bổ ích cho con người. [sửa] Học thuyết chính trị [sửa] Khế ước Xã hội Khế ước Xã hội là tác phẩm phác họa trật tự chính trị hợp lý của ông. Theo Rousseau. [sửa] Giáo dục . bằng cách sát cánh bên nhau thông qua một khế ước xã hội và từ bỏ các quyền tự nhiên. Trong "Đối thoại giữa Khoa học và Nghệ thuật".

và như vậy là hoàn toàn trái ngược với niềm tin về tội tổ tông của cả giáo phái Calvin ở Geneva và Công giáo ở Paris. giáo dục giai đoạn này về bản chất là hoàn toàn tự nhiên. Và giai đoạn cuối cùng là từ 15 tuổi trở đi để đứa trẻ tiếp tục phát triển thành người lớn. trong khi Emile được giáo dục để tự quyết định lấy cuộc sống của mình. người yêu của Emile. [sửa] Ảnh hưởng Rousseau có ảnh hưởng lớn đến cuộc Cách mạng Pháp. Trong đó Emile trải qua giai đoạn giáo dục đầu tiên đến năm 12 tuổi. được giáo dục để tuân theo sự chỉ bảo của chồng. Trong Khế ước Xã hội. Tuy nhiên.Quan điểm giáo dục của Rousseau được thể hiện qua cuốn tiểu thuyết Emile. [sửa] Tôn giáo Rouseau cho rằng con người sinh ra về bản chất tự nhiên là tốt. Khi nhà nước không thực hiện đúng theo giá trị đạo đức thì cũng không thể thực hiện đúng các chức năng của mình và . quan điểm của Rousseau cho giáo dục trẻ em nữ lại không như vậy. So với các nhà khai sáng đương thời như Voltaire và Montesquieu . Ông cũng là một trong những tác giả đầu tiên phê phán thể chế tư hữu và được xem là bậc tiền bối của chủ nghĩa xã hội hiện đại và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Ông cho rằng mục đích của giáo dục là học cách sống và điều này có thể đạt được khi có người bảo trợ chỉ dẫn con đường đi để có cuộc sống tốt đẹp. tư tưởng chính trị của Rousseau cấp tiến hơn. bình đẳng và công bằng cho tất cả cho dù có phải là ý chí của đa số hay không. mặc dù ý tưởng chủ quyền thuộc về toàn thể nhân dân được thực hiện qua hình thức đại diện thay vì trực tiếp. Giai đoạn hai từ 12 đến 16 là giai đoạn lý tính bắt đầu phát triển. ông cũng viết rằng những người tin vào Chúa Giê-xu sẽ không phải là những công dân tốt. Ông cũng cho rằng nguyên tắc cơ bản của triết học chính trị là chính trị và đạo đức không được tách rời. Sophie. Ông cũng là người sớm đặt câu hỏi liệu ý chí nguyện vọng của đa số liệu có phải lúc nào cũng đúng và mục tiêu của chính quyền theo ông là phải đảm bảo tự do.

sang cư trú ở Giơnevơ từ 1549. lang thang nhiều nơi. J.Jacques Rousseau. kiếm sống bằng nhiều nghề. nhà triết học.cũng không thể có quyền lực đối với một cá nhân được nữa. Quan niệm về giáo dục của Rousseau mà trong đó đối tượng của giáo dục chính là những đứa trẻ mạnh khỏe cả về thể chất và tinh thần. Năm 1728. ông khẳng định sự cần thiết của việc con người về với tự nhiên. cũng như việc ông nhấn mạnh sự cần thiết phải giáo dục cảm xúc cho trẻ em trước khi giáo dục lý tính đã là tiền đề cho lý thuyết giáo dục hiện đại đặt trẻ em làm trung tâm. Nguyên tắc quan trọng thứ hai là tự do mà nhà nước được lập ra để gìn giữ. sống với cha là thợ đồng hồ. Chính vì vậy. Là một người theo thuyết tự nhiên thần và nhị nguyên luận. Các tác phẩm của Rousseau đều thể hiện rằng thiên nhiên giúp con người hình thành nên bản chất của mình. nhà văn. một vùng gần Pari.1778). sự cần thiết đặt con người ở nơi nằm ngoài những ràng buộc của xã hội và những định kiến của văn minh. Mẹ mất sớm. Vì theo đạo Tin Lành nên tổ tiên của Ruxô phải rời quê. 2008 2:48 pm bổ sung nè (Jean . Trong các tác phẩm “Luận về nguồn . nhà sân khấu. mặc dầu chính bản thân ông xem mình là người của phong trào Khai sáng. ông đề cao tình yêu đối với thiên nhiên và có một quan niệm bi đát về xã hội. 1712 . Và như vậy. không được học hành chu đáo. một trong những ngọn cờ tư tưởng của thế kỉ Ánh sáng Pháp. cho rằng xã hội văn minh làm hư hỏng con người. ý tưởng của ông chính là Chủ nghĩa Lãng mạn. Thuở nhỏ. Re: Giăng Giắc Rút xô ( Jean-Jacques Rousseau ) by Hải Yến on Fri Jun 27. giúp con người thống nhất để vượt qua sự tù đày và giam cầm của xã hội. cũng như việc ông không xem trọng sự cần thiết của giáo dục qua sách vở. bỏ Giơnevơ ra đi tìm cuộc sống tự do. Ruxô J.

G. kịch một màn như “Thầy bói nông thôn” (1752). Fichte). L. Tuổi thơ Molière sinh ở Paris. Đây là một học thuyết về nhà nước mà nền tảng là sự hiệp thương giữa mọi người. L'Avare ou l'École du mensonge và Le Bourgeois gentilhomme. Ruxô đã tố cáo sự bất bình đẳng giữa người với người.78 ) bộc lộ rõ tư tưởng của Ruxô về quan hệ con người trong xã hội. (J. L.gốc và cơ sở của sự không bình đẳng giữa người và người” (1755). Ruxô đã đi xa hơn Môngtexkiơ S. Ruxô còn là tác giả của nhiều vở hài kịch. Năm 1750. người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển. . (Ch. Năm 1742. “Thư gửi cho Đalambe về sân khấu”(1758). Ông được coi là nhà hài kịch vĩ đại nhất thế kỷ XVII. trong đó phủ nhận vai trò của khoa học và nghệ thuật. Tác phẩm “Khế ước xã hội” (1762) đã làm cho Ruxô có vai trò quan trọng trong triết học chính trị. “Những mơ mộng của một người dạo chơi cô độc” (1772 . nhạc kịch. 15 tháng 1 năm 1622 – 17 tháng 2 năm 1673) là nhà thơ.89). Lên 10 mồ côi mẹ. gia đình làm thợ của triều đình rất lâu đời. một bậc thầy của kịch nghệ châu Âu. Theo ông. “Êmin. Ruxô là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa linh cảm trong lí luận văn học và sân khấu. Molière học ở Jesuit Clermont College (nay là Lycée Louis-leGrand). tạo cơ sở cho sự hình thành tính tâm lí trong văn học Châu Âu. Molière là tác giả của những kiệt tác Le Misanthrope. Montesquieu) và Vônte (Voltaire) trong việc bảo vệ tự do và bình đẳng trên cơ sở hoà giải quyền tự do cá nhân với những yêu cầu của đời sống xã hội. “Khế ước xã hội” của Ruxô đã gợi ý cho việc soạn thảo “Tuyên ngôn về nhân quyền” tác phẩm thể hiện quan điểm chính trị của cuộc cách mạng tư sản. cho rằng ở “trạng thái tự nhiên” thì không tồn tại hiện tượng đó. là nơi học sinh phần nhiều học bằng tiếng Latin. nhà viết kịch. hay nền về giáo dục” (1762). nhân dân có quyền nắm chính quyền. L'École des femmes Tartuffe ou l'Imposteur. Tiểu thuyết “Juyli hay là nàng Êlôidơ mới” (1761). cần thiết lập một trật tự xã hội “tự nhiên”. Ruxô đệ trình lên Viện Hàn lâm Khoa học Pháp “Dự án cải cách phương pháp kí âm” nhưng không được chấp nhận. nghệ sĩ người Pháp. có ảnh hưởng đến các nhà triết học lớn của Đức như Kantơ I. Kant) và Fichtơ I. (I. lật đổ chúa phong kiến. là người có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền văn học Châu Âu. tự truyện “Thú tội” (1782 . Ruxô phủ nhận tác dụng tích cực của sân khấu đối với khán giả. Molière (tên thật là Jean-Baptiste Poquelin. G. cho in “Luận về khoa học và nghệ thuật”.

vì lúc đầu bị giáo chủ từ chối. Tác phẩm của ông đề cập đến nhiều vấn đề của đời sống đương thời cũng như hiện tại: quan hệ của cha mẹ và con cái. trong một buổi diễn vở kịch này. quan hệ với nhà vua cũng có phần lạnh nhạt hơn trước. 3 tiếng sau ông qua đời. đoàn kịch của ông được mời biểu diễn ở Louvre và đã gây được tiếng vang. chuyển thể và sáng tạo ra những hình thức mới cho kịch. Ông đóng vai 1 người khoẻ giả ốm. Từ đây. ông mới được an táng theo nghi lễ của nhà thờ. hôn nhân và gia đình. trong số này có cả anh trai của vua Louis XIV. Đoàn kịch đưa ông về nhà. Để cạnh tranh với những đoàn kịch của Ý. Ông thường xuyên thể nghiệm. Molière bắt đầu sáng tác những vở kịch cho đoàn của mình. 1656 viết vở Le dépit amoureux (Bất hòa của tình yêu). Sau đó đoàn kịch của ông thường xuyên được biễu diễn ở nhà hát Bourbon.Thời niên thiếu Pognelin thông thạo Latin và đã dịch tác phẩm “Về bản chất sự vật” của Lucretius sang tiếng Pháp (bản dịch bị thất lạc). không dậy được nữa. Sau một số thất bại do mắc nợ nhiều. Năm 1643. Molière để lại một di sản vô cùng đồ sộ với hơn 30 vở kịch nhiều thể loại. Năm 1639 học xong Jesuit Clermont College. năm 1639 – 1640 học luật tại Đại học Orlean. dựa vào những lúc thâm nhập vào từng ngóc ngách của nước Pháp. Năm 1655. Ngày 17 tháng 2 năm 1673. Molière cùng với một số người còn lại đi về biểu diễn ở tỉnh lẻ ở nước Pháp suốt 13 năm. Nhờ sự can thiệp của nhà vua. nhiều bạn bè của ông đã qua đời. Từ đây. ông viết vở kịch thơ đầu tiên L’étourdi (Gàn dở) và năm sau. thói giả nhân . Tuy nhiên ông không theo ý cha. Đến năm 1658 đoàn kịch của Molière trở thành đoàn kịch nổi tiếng nhất ở các tỉnh. sau khi ra tù. giáo dục. Năm 1672 ông bị ốm nặng. Molière đoạn tuyệt với bi kịch và chỉ đóng hài kịch. Được sự ủng hộ của nhiều bá tước. được đông đảo nhân dân ủng hộ. ông thành lập đoàn kịch Illustre Théâtre và lấy nghệ danh Molière từ đây. ông trực tiếp phanh phui thói xấu của xã hội thượng lưu Pháp. đạo đức xã hội (thói hiếu danh. Khi vở kịch lên cao trào. Sự nghiệp Cũng vào mùa thu năm đó. ông qua đời. đoàn kịch phải giải thể. nhường công việc này cho em trai và chọn nghề diễn viên.nối nghiệp chức vị trong cung đình. Năm 1672-1673 ông viết vở kịch cuối cùng Le Malade imaginaire (Bệnh giả tưởng). Molière bị tù. kiêu ngạo. ông bất thần đau đớn toàn thân rồi vật ngã. trở lại với đề tài thầy thuốc bịp bợm và những bệnh nhân cả tin. Bố của Pognelin thường nhắc con theo con đường của ông .

.giả nghĩa…). Ông có sự ảnh hưởng rất lớn đến kịch nghệ không chỉ của Pháp mà của cả thế giới. những vấn đề về tôn giáo. khoa học vv… Molière sử dụng thực tế không chỉ của đời sống đương thời mà còn dùng nhiều tích từ thời cổ đại và của nhiều nhà viết kịch thời Phục Hưng. văn hóa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful