by Admin on Sat Jun 21, 2008 11:32 pm

Triết gia phương Tây Triết học thế kỷ 18 (Triết học hiện đại) Jean-Jacques Rousseau Tên: Jean-Jacques Rousseau Sinh: 28 tháng 6, 1712 (Geneva, Thụy Sĩ) Mất: 2 tháng 7, 1778 (Ermenonville, Pháp) Trường phái: Lý thuyết khế ước xã hội Quan tâm chính: Triết học chính trị, âm nhạc, giáo dục, văn học, hồi ký Tư tưởng đáng lưu ý: Ý chí chung (Volonté générale), amour-propre Ảnh hưởng bởi: Thomas Hobbes, John Locke, Denis Diderot Ảnh hưởng tới: Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,phong trào Lãng mạn Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc. Rousseau cũng có nhiều đóng góp cho âm nhạc cả trên phương diện lý luận và sáng tác. Ông cũng là người sáng tạo nên cách viết tiểu sử kiểu hiện đại với trọng tâm được đặt vào tính chủ thể. Ông cũng viết tiểu thuyết và đóng góp quan trọng cho trào lưu lãng mạn trong văn học. Mục lục

4 Tôn giáo * 3 Ảnh hưởng * 4 Liên kết ngoài [sửa] Tiểu sử Rouseau rời Geneva năm 1728 sau nhiều năm học việc nghề thư ký và tới Paris năm 1742. ông buộc phải rời sang Bern và Môtiers (Thụy Sĩ).2 Học thuyết chính trị + 2.1 Tự nhiên và xã hội o 2. Ông cho rằng loài người là tốt về bản chất nếu sống ở trạng thái tự nhiên và rằng con người bị tha hóa bởi chính xã hội. Ông cho xã hội là nhân tạo và sự phát triển phụ thuộc lẫn nhau trong xã hội là cản trở . Trong thời gian này ông làm bạn với Diderot và có đóng góp cho tập Bách khoa thư với các bài về âm nhạc và quan trọng nhất là bài về kinh tế chính trị viết năm 1755. Là thư ký cho Đại sứ Pháp tại Venice từ 1743-1744. Rousseau quay về Geneva và bắt đầu cho ra đời tác phẩm Đối thoại về Nguồn gốc và Cơ sở của Sự Bất bình đẳng của Con người năm 1755.1 Khế ước Xã hội o 2. Do viết nhiều tiểu thuyết đả kích tôn giáo.2. nơi ông viết Đề án Hiến Pháp cho đảo Corse và tiếp tục phải tị nạn với nhà triết học David Hume tại Anh.3 Giáo dục o 2. Ông tiếp tục viết nhưng các tác phẩm chỉ được xuất bản sau khi ông mất vì xuất huyết não vào ngày 2 tháng 7 năm 1778. Năm 1754. đến 1770 ông trở về Paris. Sau đó ông về Pháp và có năm con với Thérèse Levasseur nhưng ông đều bỏ cho trại trẻ mồ côi nuôi.* 1 Tiểu sử * 2 Triết học o 2. [sửa] Triết học [sửa] Tự nhiên và xã hội Rousseau nhận thấy có sự phân chia về bản chất giữa xã hội và bản chất tự nhiên của con người. Ông về Pháp năm 1767 và cưới Thérèse năm 1768.

Chính quyền là người thực hiện chủ quyền. . thay vì được lập ra thông qua các cơ quan đại diện. Tuy chính quyền chỉ là một phần nhỏ trong dân chúng. nhưng lại là những người nắm vững pháp luật nhất.những người áp đặt việc thực thi ý chí nguyện vọng chung của dân chúng. Trong "Đối thoại giữa Khoa học và Nghệ thuật". Rousseau tranh luận rằng cả khoa học và nghệ thuật đều không bổ ích cho con người. tức ý chí và nguyện vọng chung của quảng đại quần chúng. Xuất bản năm 1762. Tiếp theo. [sửa] Giáo dục . tức là vẫn tồn tại và vẫn tự do. Mặc dù ông cho rằng chủ quyền phải thuộc về nhân dân. thì chính điều này đảm bảo cho cá nhân khỏi bị lệ thuộc vào ý chí của các cá nhân khác. Bởi vì khi đã trao quyền lực cho những người đại diện cho nguyện vọng và ý chí chung của quảng đại quần chúng. Theo Rousseau. bằng cách sát cánh bên nhau thông qua một khế ước xã hội và từ bỏ các quyền tự nhiên. nên loài người cần một thể chế để tồn tại. tác phẩm đã có nhiều ảnh hưởng tới triết học phương Tây. nhưng ông lại phân biệt chủ quyền và chính quyền. Khi loài người buộc phải gắn kết với nhau chặt chẽ hơn.đối với chất lượng cuộc sống của loài người. ông tiếp tục theo vết tiến trình tha hóa của loài người từ trạng thái tự nhiên nguyên thủy lên xã hội hiện đại. họ chính là các quan tòa . Rousseau cho rằng trạng thái tự nhiên bị tha hóa trở thành một tình trạng dã man không còn luật pháp hay đạo đức. vì bên cạnh đó. [sửa] Học thuyết chính trị [sửa] Khế ước Xã hội Khế ước Xã hội là tác phẩm phác họa trật tự chính trị hợp lý của ông. cũng là khi loài người trải qua quá trình ngày càng phụ thuộc lẫn nhau do phân chia lao động và dẫn đến bất bình đẳng. trong Bàn về Bất bình đẳng. cá nhân sẽ giải thoát cả hai áp lực nói trên. Ông cho rằng luật pháp phải do dân chúng trực tiếp lập ra. và do vậy cần phải có khế ước xã hội. sự cạnh tranh lẫn nhau loài người cũng phụ thuộc vào nhau.

trong khi Emile được giáo dục để tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Giai đoạn hai từ 12 đến 16 là giai đoạn lý tính bắt đầu phát triển.Quan điểm giáo dục của Rousseau được thể hiện qua cuốn tiểu thuyết Emile. mặc dù ý tưởng chủ quyền thuộc về toàn thể nhân dân được thực hiện qua hình thức đại diện thay vì trực tiếp. quan điểm của Rousseau cho giáo dục trẻ em nữ lại không như vậy. Trong Khế ước Xã hội. [sửa] Tôn giáo Rouseau cho rằng con người sinh ra về bản chất tự nhiên là tốt. Trong đó Emile trải qua giai đoạn giáo dục đầu tiên đến năm 12 tuổi. Ông cho rằng mục đích của giáo dục là học cách sống và điều này có thể đạt được khi có người bảo trợ chỉ dẫn con đường đi để có cuộc sống tốt đẹp. ông cũng viết rằng những người tin vào Chúa Giê-xu sẽ không phải là những công dân tốt. [sửa] Ảnh hưởng Rousseau có ảnh hưởng lớn đến cuộc Cách mạng Pháp. và như vậy là hoàn toàn trái ngược với niềm tin về tội tổ tông của cả giáo phái Calvin ở Geneva và Công giáo ở Paris. Sophie. bình đẳng và công bằng cho tất cả cho dù có phải là ý chí của đa số hay không. tư tưởng chính trị của Rousseau cấp tiến hơn. Ông cũng là một trong những tác giả đầu tiên phê phán thể chế tư hữu và được xem là bậc tiền bối của chủ nghĩa xã hội hiện đại và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Tuy nhiên. được giáo dục để tuân theo sự chỉ bảo của chồng. Và giai đoạn cuối cùng là từ 15 tuổi trở đi để đứa trẻ tiếp tục phát triển thành người lớn. Ông cũng là người sớm đặt câu hỏi liệu ý chí nguyện vọng của đa số liệu có phải lúc nào cũng đúng và mục tiêu của chính quyền theo ông là phải đảm bảo tự do. So với các nhà khai sáng đương thời như Voltaire và Montesquieu . người yêu của Emile. giáo dục giai đoạn này về bản chất là hoàn toàn tự nhiên. Ông cũng cho rằng nguyên tắc cơ bản của triết học chính trị là chính trị và đạo đức không được tách rời. Khi nhà nước không thực hiện đúng theo giá trị đạo đức thì cũng không thể thực hiện đúng các chức năng của mình và .

Quan niệm về giáo dục của Rousseau mà trong đó đối tượng của giáo dục chính là những đứa trẻ mạnh khỏe cả về thể chất và tinh thần. Chính vì vậy.Jacques Rousseau. Các tác phẩm của Rousseau đều thể hiện rằng thiên nhiên giúp con người hình thành nên bản chất của mình. nhà triết học. Thuở nhỏ. một trong những ngọn cờ tư tưởng của thế kỉ Ánh sáng Pháp. cũng như việc ông nhấn mạnh sự cần thiết phải giáo dục cảm xúc cho trẻ em trước khi giáo dục lý tính đã là tiền đề cho lý thuyết giáo dục hiện đại đặt trẻ em làm trung tâm. lang thang nhiều nơi. kiếm sống bằng nhiều nghề. mặc dầu chính bản thân ông xem mình là người của phong trào Khai sáng. nhà sân khấu. Năm 1728. ý tưởng của ông chính là Chủ nghĩa Lãng mạn. 2008 2:48 pm bổ sung nè (Jean .1778). nhà văn.cũng không thể có quyền lực đối với một cá nhân được nữa. Trong các tác phẩm “Luận về nguồn . sang cư trú ở Giơnevơ từ 1549. một vùng gần Pari. Nguyên tắc quan trọng thứ hai là tự do mà nhà nước được lập ra để gìn giữ. Mẹ mất sớm. cho rằng xã hội văn minh làm hư hỏng con người. sống với cha là thợ đồng hồ. Và như vậy. Vì theo đạo Tin Lành nên tổ tiên của Ruxô phải rời quê. không được học hành chu đáo. cũng như việc ông không xem trọng sự cần thiết của giáo dục qua sách vở. ông đề cao tình yêu đối với thiên nhiên và có một quan niệm bi đát về xã hội. ông khẳng định sự cần thiết của việc con người về với tự nhiên. J. 1712 . bỏ Giơnevơ ra đi tìm cuộc sống tự do. Ruxô J. sự cần thiết đặt con người ở nơi nằm ngoài những ràng buộc của xã hội và những định kiến của văn minh. giúp con người thống nhất để vượt qua sự tù đày và giam cầm của xã hội. Là một người theo thuyết tự nhiên thần và nhị nguyên luận. Re: Giăng Giắc Rút xô ( Jean-Jacques Rousseau ) by Hải Yến on Fri Jun 27.

Ruxô còn là tác giả của nhiều vở hài kịch. “Những mơ mộng của một người dạo chơi cô độc” (1772 . (I. nhạc kịch. Tiểu thuyết “Juyli hay là nàng Êlôidơ mới” (1761). là nơi học sinh phần nhiều học bằng tiếng Latin. nhân dân có quyền nắm chính quyền. kịch một màn như “Thầy bói nông thôn” (1752). Tuổi thơ Molière sinh ở Paris. G. nhà viết kịch. Ruxô đã đi xa hơn Môngtexkiơ S. cho in “Luận về khoa học và nghệ thuật”. Kant) và Fichtơ I. là người có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền văn học Châu Âu. Lên 10 mồ côi mẹ. 15 tháng 1 năm 1622 – 17 tháng 2 năm 1673) là nhà thơ. G. Montesquieu) và Vônte (Voltaire) trong việc bảo vệ tự do và bình đẳng trên cơ sở hoà giải quyền tự do cá nhân với những yêu cầu của đời sống xã hội. Ruxô phủ nhận tác dụng tích cực của sân khấu đối với khán giả. tự truyện “Thú tội” (1782 . (J. Ruxô đệ trình lên Viện Hàn lâm Khoa học Pháp “Dự án cải cách phương pháp kí âm” nhưng không được chấp nhận.89). “Êmin. lật đổ chúa phong kiến. Molière là tác giả của những kiệt tác Le Misanthrope. L'École des femmes Tartuffe ou l'Imposteur. Năm 1750. trong đó phủ nhận vai trò của khoa học và nghệ thuật. cho rằng ở “trạng thái tự nhiên” thì không tồn tại hiện tượng đó.gốc và cơ sở của sự không bình đẳng giữa người và người” (1755). L'Avare ou l'École du mensonge và Le Bourgeois gentilhomme. Molière (tên thật là Jean-Baptiste Poquelin. Tác phẩm “Khế ước xã hội” (1762) đã làm cho Ruxô có vai trò quan trọng trong triết học chính trị. Đây là một học thuyết về nhà nước mà nền tảng là sự hiệp thương giữa mọi người. hay nền về giáo dục” (1762). (Ch. Năm 1742. L. Theo ông. nghệ sĩ người Pháp. tạo cơ sở cho sự hình thành tính tâm lí trong văn học Châu Âu. cần thiết lập một trật tự xã hội “tự nhiên”.78 ) bộc lộ rõ tư tưởng của Ruxô về quan hệ con người trong xã hội. L. Molière học ở Jesuit Clermont College (nay là Lycée Louis-leGrand). gia đình làm thợ của triều đình rất lâu đời. “Khế ước xã hội” của Ruxô đã gợi ý cho việc soạn thảo “Tuyên ngôn về nhân quyền” tác phẩm thể hiện quan điểm chính trị của cuộc cách mạng tư sản. người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển. Fichte). một bậc thầy của kịch nghệ châu Âu. Ruxô là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa linh cảm trong lí luận văn học và sân khấu. Ông được coi là nhà hài kịch vĩ đại nhất thế kỷ XVII. “Thư gửi cho Đalambe về sân khấu”(1758). có ảnh hưởng đến các nhà triết học lớn của Đức như Kantơ I. . Ruxô đã tố cáo sự bất bình đẳng giữa người với người.

Khi vở kịch lên cao trào. Ông đóng vai 1 người khoẻ giả ốm. được đông đảo nhân dân ủng hộ. trong một buổi diễn vở kịch này. Năm 1639 học xong Jesuit Clermont College.nối nghiệp chức vị trong cung đình. Được sự ủng hộ của nhiều bá tước. ông thành lập đoàn kịch Illustre Théâtre và lấy nghệ danh Molière từ đây. Sau đó đoàn kịch của ông thường xuyên được biễu diễn ở nhà hát Bourbon. chuyển thể và sáng tạo ra những hình thức mới cho kịch. Năm 1655.Thời niên thiếu Pognelin thông thạo Latin và đã dịch tác phẩm “Về bản chất sự vật” của Lucretius sang tiếng Pháp (bản dịch bị thất lạc). đạo đức xã hội (thói hiếu danh. 3 tiếng sau ông qua đời. hôn nhân và gia đình. giáo dục. Từ đây. Molière bị tù. ông viết vở kịch thơ đầu tiên L’étourdi (Gàn dở) và năm sau. Đoàn kịch đưa ông về nhà. quan hệ với nhà vua cũng có phần lạnh nhạt hơn trước. vì lúc đầu bị giáo chủ từ chối. Năm 1643. nhường công việc này cho em trai và chọn nghề diễn viên. đoàn kịch của ông được mời biểu diễn ở Louvre và đã gây được tiếng vang. Năm 1672-1673 ông viết vở kịch cuối cùng Le Malade imaginaire (Bệnh giả tưởng). Tác phẩm của ông đề cập đến nhiều vấn đề của đời sống đương thời cũng như hiện tại: quan hệ của cha mẹ và con cái. Để cạnh tranh với những đoàn kịch của Ý. Sau một số thất bại do mắc nợ nhiều. sau khi ra tù. Bố của Pognelin thường nhắc con theo con đường của ông . Đến năm 1658 đoàn kịch của Molière trở thành đoàn kịch nổi tiếng nhất ở các tỉnh. ông qua đời. ông bất thần đau đớn toàn thân rồi vật ngã. Ngày 17 tháng 2 năm 1673. Nhờ sự can thiệp của nhà vua. thói giả nhân . Sự nghiệp Cũng vào mùa thu năm đó. dựa vào những lúc thâm nhập vào từng ngóc ngách của nước Pháp. kiêu ngạo. đoàn kịch phải giải thể. Molière đoạn tuyệt với bi kịch và chỉ đóng hài kịch. không dậy được nữa. ông mới được an táng theo nghi lễ của nhà thờ. Năm 1672 ông bị ốm nặng. 1656 viết vở Le dépit amoureux (Bất hòa của tình yêu). năm 1639 – 1640 học luật tại Đại học Orlean. ông trực tiếp phanh phui thói xấu của xã hội thượng lưu Pháp. Từ đây. trở lại với đề tài thầy thuốc bịp bợm và những bệnh nhân cả tin. Molière bắt đầu sáng tác những vở kịch cho đoàn của mình. Molière cùng với một số người còn lại đi về biểu diễn ở tỉnh lẻ ở nước Pháp suốt 13 năm. nhiều bạn bè của ông đã qua đời. trong số này có cả anh trai của vua Louis XIV. Molière để lại một di sản vô cùng đồ sộ với hơn 30 vở kịch nhiều thể loại. Tuy nhiên ông không theo ý cha. Ông thường xuyên thể nghiệm.

khoa học vv… Molière sử dụng thực tế không chỉ của đời sống đương thời mà còn dùng nhiều tích từ thời cổ đại và của nhiều nhà viết kịch thời Phục Hưng. . Ông có sự ảnh hưởng rất lớn đến kịch nghệ không chỉ của Pháp mà của cả thế giới. những vấn đề về tôn giáo.giả nghĩa…). văn hóa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful