Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 LỜI NÓI ĐẦU Hầu

hết các hãng chế tạo PLC đều có 3 ngôn ngữ lập trình được coi là tương đương nhau đó là LAD, FBD và STL. Ngoài ra, một số hãng còn có các ngôn ngữ lập trình khác như hãng Siemens (đã được giới thiệu trong tài liệu phần lý thuyết). Tuy nhiên, hầu hết các sinh viên và cán bộ kỹ thuật đều đã được nghiên cứu và học môn học kỹ thuật số. Vì vậy, cuốn tài liệu này tập trung vào hướng dẫn giải bài tập bằn ngôn ngữ FBD. Đây là một ngôn ngữ rất dễ tiếp cận và dễ sử dụng cũng như rất phù hợp với tư duy logic của con người. PLC có hai phương pháp lập trình chính đó là lập trình tuyến tính và lập trình có cấu trúc. Trong thực tế để giải quyết các bài toán đơn giản người ta thường dùng phương pháp lập trình tuyến tính, còn các bài toán phức tạp thì thường dùng phương pháp lập trình có cấu trúc. Để thuận tiện cho việc lập trình cũng như việc kiểm tra kết quả và giải quyết các rắc rối khi lập trình, PLC chia ra thành các Network. Chúng ta có thể phân chia mỗi phần công việc nhỏ thành một Network. Khi hệ thống PLC làm việc nó sẽ tự động liên kết các Network này lại với nhau. Mặt khác khi làm việc PLC sẽ thực hiện tuần tự các Network từ Network đầu tiên đến Network cuối cùng. PLC là thiết bị logic khả trình nên có rất nhiều phương án lập trình, trong cuốn tài liệu này đưa ra một phương án giải quyết yêu cầu bài toán giúp các bạn mới học lập trình PLC dễ tiếp cận với thiết bị. Trong cuốn tài liệu khác của cùng tác giả sẽ trình bày cách giải quyết bài toán theo phương án khác. Ngoài ra, một số bài toán trong tài liệu có sử dụng một số phần mềm mô phỏng như SPS-VISU hoặc Lockout. Các bạn đọc có thể cài đặt phần mềm đó và tiến hành mô phỏng hệ thống. Tài liệu chia làm hai phần:

1

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Phần I: giải quyết các bài toán đơn giản bằng phương pháp lập trình tuyến tính Phần II: Các bài toán có yêu cầu phức tạp và được giải quyết bằng phương pháp lập trình có cấu trúc Tài liệu biên soạn cho các bạn sinh viên, các bạn có nhu cầu tìm hiểu về kỹ thuật lập trình PLC và phương án thiết kế hệ thống dùng bộ logic khả trình này chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong quý bạn đọc đóng góp ý kiến. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Email: nxcongutehy@yahoo.com.

2

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

Phần I
Các bài tập đơn giản và thực hiện theo phương pháp lập trình tuyến tính Bài 1: Điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc. 1. Sơ đồ động lực:

2. Thiết bị sử dụng trong mạch điều khiển gồm có - 1 Áptomát - 1 Nút mở máy - 1 nút dừng - 1 rơle nhiệt

3

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3. Bảng quy định các địa chỉ:

4. Sơ đồ kết nối PLC:

4

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Chương trình điều khiển: 5 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 5.

Thiết bị sử dụng  1 Áptomát  1 Nút mở máy chiều thuận  1 Nút mở máy chiều ngược  1 nút dừng  1 rơle nhiệt 6 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Sơ đồ động lực L1 L2 L3 N Q1 K1 K2 F2 M 2.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 2: Đảo chiều trực tiếp động cơ 3 pha roto roto lồng sóc 1.

0 K2 §1 §2 §3 K1 K2 K1 7 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .2 Q0. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra 4.3 Q4.1 I0.1 Q0.0 I0.2 I0.3 PLC 0V Q0.0 Q0.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3. Sơ đồ kết nối PLC: N1 F2 N2 N3 24V I0.

Chương trình điều khiển 8 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 5.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 9 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

các mục từ 1 đến 4 là giống nhau và chỉ khác mục 5 chương trình điều khiển: Chương trình điều khiển: 10 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 3: Đảo chiều gián tiếp động cơ 3 pha roto roto lồng sóc Bài này hoàn toàn giống bài 2 chỉ khác việc đảo chiều được thực hiện qua nút ấn dừng. Vì vậy.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 11 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 4: Mở máy Sao/ Tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha 1. Sơ đồ động lực: L1 L2 L3 N Q1 K1 F2 K3 K2 2. Bảng quy định các dịa chỉ Vào/Ra 12 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

5 K3 K2 §1 §2 §3 K1 K2 K3 4.3 Q0.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3. Sơ đồ kết nối PLC N1 F2 N2 24V I0.4 Q0.0 I0.1 I0.1 Q0.2 PLC 0V Q0. chương trình điều khiển 13 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .0 Q0.2 Q0.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 14 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Sơ đồ động lực: L1 L2 L3 N Q1 K1 F1 M K5 X1 K4 F3 X2 K3 F2 X3 K2 X4 15 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 5: Mở máy qua 3 cấp điện trở phụ 1.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 2. Sơ đồ kết nối PLC: 16 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . bảng quy định các địa chỉ vào/ra 3.

Chương trình điều khiển 17 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 4.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 18 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 19 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Sơ đồ động lực: 20 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 6: Đổi nối Sao/Tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha đảo chiều trực tiếp 1.

Ghép nối PLC: 21 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra 3.

Chương trình điều khiển 22 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 4.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 23 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

24

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 7: Đổi nối Sao/Tam giác đông cơ không đồng bộ 3 pha đảo chiều gián tiếp. Các mục từ 1 đến 3 như bài trên Chương trình điều khiển

25

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

26

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300

27

Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên

Khi nhấn nút S2 băng tải M3 dừng. Quá trình điều khiển hệ thống được mô tả theo giản đồ thời gian sau: 28 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . M1 lần lượt dừng lại sau 5s.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 8: Điều khiển 3 băng tải Hệ thống ba băng tải hoạt động theo trình tự sau: .Khi nhấn nút S1 băng tải M1 hoạt động. băng tải M2 và M3 lần lượt hoạt động sau 5s. băng tai M2. .

Sơ đồ động lực L1 L2 L3 N Q1 K1 K2 K3 F1 F2 F3 M M M 29 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 1.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 2. Sơ đồ kết nối PLC 30 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra 3.

Chương trình điều khiển 31 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 4.

Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra 3. sau ®ã tù ®éng ®i vÒ.1 K1 K2 32 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Ên nót S1.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 9: Điều khiển xy lanh đẩy sản phẩm 1 Sö dông mét xy lanh khÝ nÐn ®Ó ®Èy ph«i ra khái èng chøa ph«i. xy lanh ®i ra ®Ó ®Èy ph«i ra. Sơ đồ kết nối PLC S1 Fe B2 24V I0. (xy lanh t¸c ®éng kÐp vµ van 5/2 hai cuén d©y. Sơ đồ bố trí thiết bị: out S1 B2 2.0 I0.0 Q0. c¶m biÕn ph¸t hiÖn xy lanh ë cuèi hµnh tr×nh B2 lµ c¶m biÕn tõ tiÖm cËn).1 PLC 0V Q0. 1.

Chương trình điều khiển 33 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 4.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 10: Điều khiển xy lanh đẩy sản phẩm 2 Sö dông mét xy lanh khÝ nÐn ®Ó ®Èy ph«i ra khái èng chøa ph«i. Ên nót S2.0 I0. 1. (sö dông S7-300 Siemens. Sơ đồ kết nối PLC S1 S2 24V I0. Sơ đồ bố trí thiết bị out S1 in S2 2.1 PLC 0V Q0. xy lanh ®i ra ®Ó ®Èy ph«i ra. xy lanh t¸c ®éng kÐp vµ van 5/2 mét cuén d©y). Ên nót S1.0 K1 34 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra: 3. xy lanh ®i vÒ.

Chương trình điều khiển 35 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 4.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 11: Điều khiển dãy đèn hoạt động tuần tự Một dãy gồm 5 đèn hoạt động theo nguyên tắc sau: Bật hệ thống bằng nút S1. Thời gian cách nhau giữa các đèn là 1s . Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra 36 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . chuyển chế độ tự động/bằng tay (A/M) bằng công tắc S3 .Chế độ tự động: Khi ấn nút “lên” các đèn sáng lần lượt từ đèn số 1 đến đèn số 5 và dừng lại. Khi ấn nút “xuống” các đèn tắt dần từ đèn số 5 đến đèn số 1. tắt bằng nút S2.Chế độ bằng tay: Mỗi lần ấn nút “lên” sẽ có thêm một đèn sáng. 1. Mỗi lần ấn nút “xuống” sẽ có một đèn tắt. Sơ đồ bố trí dãy đèn: 2.

4 PLC 0V Q0.1 I0.2 I0.2 Q0.3 I0.0 Q0.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3.3 Q0. Chương trình điều khiển 37 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Sơ đồ kết nối PLC A/M Bật Tắt Lên Xuống 24V I0.0 I0.4 D1 D2 D3 D4 D5 4.1 Q0.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 38 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 39 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

nhiÖt ®é lß chØ thay ®æi trong ph¹m vi 20OC-26OC. 1. t¾t lß b»ng nót Ên OFF Thay ®æi nhiÖt ®é lß b»ng nót Ên UP hoÆc DOWN. Sơ đồ bố trí thiết bị 26OC 25OC UP DOWN OFF 23OC ON 24OC 22OC 21OC 20OC 40 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Khi bËt lß nhiÖt ®é lu«n lµ 21OC.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 12: Điều khiển nhiệt độ của lò LËp tr×nh cho PLC S7-300 ®iÒu khiÓn hiÓn thÞ nhiÖt ®é lß theo yªu cÇu sau: BËt lß b»ng nót Ên ON.

2 Q0.1 I0.4 Q0. Sơ đồ ghép nối PLC ON OFF UP DOWN 24V I0.3 PLC 0V Q0.2 I0.6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 41 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra: 3.3 Q0.0 I0.0 Q0.1 Q0.5 Q0.

Chương trình điều khiển 42 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 4.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 43 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 44 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

nhấn nút dùng khẩn cấp. hệ thống sẽ dừng tức thời tại vị trí đó. tay gắp thực hiện tiếp chu trình như đã mô tả. tay gắp đi xuống dưới cùng và nhả sản phẩm trong thời gian 1s. Nếu tại PDA có sản phẩm.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 13: Điều khiển tay gắp sản phẩm Một tay gắp sản phẩm hoạt động như sau: Hệ thống hoạt động khi nhấn nút “Mo may” và dừng khi nhấn nút “Tat may”. nếu nhấn nút tắt máy. Nếu tại PDA có sản phẩm thì tay gắp sẽ đi xuống và thực hiện gắp sản phẩm trong thời gian 1s. hệ thống vẫn hoạt động cho tới hết chu trình dở rồi mới dùng lại ở vị trí ban đầu. nếu có sản phẩm băng tải dừng để đưa sản phẩm tới vị trí được xác định bằng cảm biến vị trí “PDA”. khi có sự cố dừng khẩn cấp nhấn nút “Dung khan cap”. Khi mở máy. Trong quá trình đang thực hiện việc gắp sản phẩm. tay gắp tự động đi về vị trí ban đầu. (Bài tập này có mô phỏng hoạt động bằng phần mềm SPS-VISU nên trong chương trình điều khiển có thêm một số Network dùng để hiển thị kết quả và điều khiển mô hình) 45 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . nếu tại vị trí PDA không có sản phẩm băng tải hoạt động. Trạng thái ban đầu tay gắp nằm ở vị trí trên cùng (được xác định bằng cảm biến vị trí Ta) và bên trái (được xác định bằng cảm biến vị trí Tc). Hết thời gian tay gắp đi lên vị trí trên cùng và di chuyển sang phải tới vị trí được xác định bằng cảm biến vị trí Td. Nếu gặp sự cố.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 1. Mô hình thiết bị 2. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra 46 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3. Chương trình điều khiển 47 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Sơ đồ kết nối PLC 4.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 48 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 49 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 50 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 51 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 52 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 53 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 54 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

. Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra 55 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Khi có sự cố nhấn nút S3 hệ thống dừng tức thời và chỉ hoạt động trở lại khi nhấn nút S1 1. . Sơ đồ mô phỏng 2.Nhấn nút S1 băng tải hoạt động vận chuyển sản phẩm vào thùng chứa.Khi nhấn nút S2 băng tải dừng lại sau khi đã thực hiện xong thùng hàng.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 14: Điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm Một dây chuyền đóng gói 10 sản phẩm cho một thùng hàng gồm một băng tải M1 và một cảm biến S4 để đếm sản phẩm hoạt động theo nguyên tắc sau: . khi đủ 10 sản phẩm băng tải dừng và tự khởi động lại sau 5s.

1 I0. Sơ đồ kết nối PLC S1 S2 S3 S4 24V I0.0 Q0.1 K1 D1 4. Chương trình điều khiển 56 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3.0 I0.3 PLC 0V Q0.2 I0.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 57 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Chế độ tự động: Bật công tắc A/M về vị trí A.3. .Chế độ bằng tay: Bật công tắc A/M về vị trí M. Trên bảng điều khiển có các nút dùng để điều khiển hệ thống theo ý muốn. rót nguyên liệu và đóng gói sản phẩm Hệ thống được mô tả như hình vẽ sau: Hệ thống làm việc ở hai chế độ: . 58 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . hệ thống nâng/hạ chuyển động xuống vị trí dưới cùng.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 15: Điều khiển dây chuyền vận chuyển. Tại đây co một xylanh đẩy ra. Băng tải 2. chai được đưa từ kho hàng qua băng tải 1.4 có nhiệm vụ đưa chai vào vị trí rót nguyên liệu và cất vào kho hàng. Khi chai đã chắc chắn trong hệ thống nâng/hạ sẽ được đưa lên vị trí trên cùng.

Sơ đồ kết nối PLC: 59 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra: 2.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 1.

Chương trình điều khiển 60 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 61 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 62 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 63 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 64 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 65 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bảng quy định các địa chỉ Vào/Ra: 66 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Sơ đồ hệ thống 2.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 16: Điều khiển thang máy vận chuyển hàng 4 tầng 1.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3. Sơ đồ kết nối PLC 4. Chương trình điều khiển: 67 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 68 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 69 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 70 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 71 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Khi người đi bộ ấn nút xin đường (nằm trên cột đèn) đèn xanh ôtô tiếp tục sáng thêm 15s. Quá trình được mô tả theo giản đồ thời gian như sau: 72 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 17: Điều khiển đèn giao thông tại nút có người đi bộ qua đường Ở trạng thái ban đầu đèn xanh Ôtô và đèn đỏ cho người đi bộ luôn sáng. Đèn xanh cho người đi bộ sáng trong thời gian 10s sau khi ấn nút xin đường 20s. sau đó chuyển đèn vàng 3s và chuyển sang đèn đỏ 14s.

Bảng quy định địa chỉ Vào/Ra 73 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Sơ đồ mô phỏng 2.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 1.

1 Q0.0 Q0.0 PLC 0V Q0.4 D1 D2 D3 D4 D5 4.2 Q0. Sơ đồ kết nối PLC Xin đường 24V I0.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3.3 Q0. Chương trình điều khiển 74 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 75 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 76 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Các đèn báo được mô tả theo giản đồ thời gian như hình vẽ. Hệ thống đèn giao thông tại một ngã tư hoạt động theo nguyên tắc sau: .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 18: Điều khiển đèn giao thông tại ngã tư. ấn nút S2 hệ thống dừng. Xanh 1 10s t Vàng 1 2s Đỏ 1 12s t Xanh đi bé 1 8s Đỏ ®i bé 1 14s t 24s Xanh 2 10s t Vàng 2 2s Đỏ 2 12s Xanh ®i bé 2 8s t Đỏ ®i bé 2 2s t t t 77 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . .Ấn nút S1 hệ thống hoạt động.

Sơ đồ mô phỏng 2.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 1. Bảng quy định địa chỉ Vào/Ra 78 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Sơ đồ kết nối PLC 4.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3. Chương trình điều khiển 79 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 80 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 81 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 82 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Bài 19: Điểu khiển bình trộn hóa chất Động cơ trộn M S3 Bơm A S4 Bơm B Van A S5 Van B Start Stop S1 S2 S6 S7 Van xả Hệ thống trộn hóa chất được thực hiện theo nguyên tắc sau: . Máy bơm chỉ hoạt động sau khi đã mở van được 2s.Hai chất lỏng cùng được bơm vào bình trộn nhờ hai bơm A và B.Khởi động hệ thống bằng nút Start S1. 83 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . dừng hệ thống bằng nút Stop S2 . Nếu sau khi khởi động 5s mà một trong hai cảm biến này không phát hiện có chất lỏng chảy vào bình thì lập tức dừng chương trình và báo đèn sự cố máy bơm ra bên ngoài.Hai cảm biến S3 và S4 dùng để báo trạng thái chất lỏng chảy vào bình.

.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 .Sau khi chất lỏng trong bình trộn đã đều (động cơ trộn ngừng hoạt động). sau khi máy bơm dừng 2s thì khóa van bơm. 84 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . Nếu chu trình đang thực hiện mà nhấn nút dừng thì hệ thống sẽ thực hiện hết chu trình mới dừng lại.Một cảm biến S6 báo đủ chất lỏng trong bình trộn bắt đầu cho phép động cơ trộn hoạt động và dừng trộn sau 10s khi chất lỏng trong bình đã đầy. . Khi chất lỏng đã xả hết cảm biến S7 tác động và khóa van xả lại.Quá trình tự động lặp lại theo chu trình đã mô tả ở trên. .Một cảm biến S5 báo bình chứa đã đầy và dừng cả hai may bơm. Chất lỏng trong bình được xả ra ngoài nhờ van xả.

4 10s t Bình rỗng I0.1 t Một chu trình hoạt động 85 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên . I0.1 t Động cơ bơm Q0.5 t Động cơ trộn Q0.4 t Mức trên I0.6 t Van xả Q0. Q0. Q0.3 Báo có chất lỏng I0.5 t Dừng I0.2.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Quá trình hoạt động có thể được mô tả theo giản đồ thời gian sau: S1 I0.0.2.3 2s 2s t 5s t Mức dưới I0.0 t Hệ thống hoạt động t Mở van bơm Q0.

4 Q0.0 I0. Bảng quy định địa chỉ Vào/Ra 2.2 Q0.5 Q0.3 I0.7 PLC 0V Q0.Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 1.3 Q0.1 Q0.5 I0.6 I0.0 Q0.1 I0.2 I0. Sơ đồ kết nối PLC S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 24V I0.6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 D1 86 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Chương trình điều khiển: 87 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 3.

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 88 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập lập trình PLC S7-300 Các bạn tìm đọc phần II nhé! 89 Giảng viên: Nguyễn Xuân Công – ĐHSP KT Hưng Yên .