CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP –TỰ DO – HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DPD Tôi tên: HÀ NHẬT PHÚ Chức vụ: Thư ký- Biên dịch Địa điểm làm việc: Văn phòng SKM- 266/18 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10. Nay tôi viết biên bản này, nhằm liệt kê tất cả các công việc mà tôi đã từng làm tại văn phòng SKM. Mục đích của biên bản này nhằm giúp người thay thế cho vị trí của tôi có thể nắm bắt được công việc cụ thể. Các công việc bao gồm:
1.

Sinh : 1988

Nhận công văn từ các nơi đưa đến và gửi cho các bên liên quan. Soạn thảo các công văn khi có yêu cầu Dịch thuật công văn từ Anh- Việt và ngược lại Thư ký cho các cuộc họp giao ban giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu

2.
3. 4.

Trên đây là những công việc cụ thể mà tôi đã làm khi còn làm việc tại văn phòng SKM. Bây giờ tôi xin bàn giao lại cho người thay thế vị trí của tôi. Tôi xin cam đoan những điều trên đây là sự thật. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 2011 Người viết